PENGAWAS ³Kepimpinan dan Tugas´

KELAHIRAN PEMIMPIN

Setiap ejakulasi menghasilkan 300 juta sperma hanya satu akan mensenyawakan telur

Janin berusia 10 minggu

Kelahiran seorang pemimpin dengan tangisan pertama untuk memikul tanggungjawab sebagai pemimpin

MANUSIA SEBAGAI KHALIFAH µPEMIMPIN¶
Bertangungjawab terhadap Allah Bertanggungjawab terhadap diri dan orang yang dipimpin Percaya kebolehan dan kemampuan diri anugerah Allah Sentiasa berdisiplin Pandai bergaul dan tidak sombong Berpengetahuan dan berpengalaman luas Sihat jasmani, rohani, emosi dan intelek Berdaya saing, ada jati diri, inisiatif dan kreatif Jujur dan amanah Bersikap terbuka ³open mind´ Mudah dihubungi, mesra dan bersopan santun

ASASASAS-ASAS KEPIMPINAN PENGAWAS SEKOLAH
Mempunyai bakat semulajadi kemudian dikembangkan. Keikhlasan dan kejujuran berkhidmat kerana Allah Bijksana dan panjang akal Berkeyakinan diri Berdisiplin, boleh diteladani dan menjadi ³role model´ Aktif dalam gerak kerja sekolah Kemas, menepati masa, pandai bergaul, tidak berlagak, tidak sombong dan disegani. Kesetiaan terhadap organisasi pengawas Pencapaian akademik yang baik Ketrampilan dan penglibatan aktif dalam kurikulum dan kokurikulum Mempunyai minat yang mendalam sebagai pengawas Sentiasa bermotivasi untuk mencapai kecemerlangan Pandai membuat keputusan dan mampu menangani masalah

satu seni atau proses mempengaruhi orang lain supaya berusaha secara sukarela ke arah pencapaian matlamat bersama dan mengekalkan perpaduan. Pemimpin tidak semestinya mempunyai sifat kepimpinan.Apa Itu Kepimpinan Wan Halim Othman (2000) Pemimpin dianggap mengisi jawatan tertentu atau sebagai ketua secara rasmi. mencapai matlamat & mengekalkan perpaduan.Kepimpinan kemahiran mempengaruhi tingkahlaku orang lain. Definisi BEBERAPA DEFINISI KEPIMPINAN Koontz & O¶Donnel Secara amnya semata-mata bermakna pengaruh. .

Walau bagaimanapun kisah pemimpin bermula sejak wujudnya manusia . Pemimpin perlu dibentuk. Seorang pemimpin tidak lahir dengan bakat untuk memimpin. .KONSEP KEPIMPINAN Seorang pemimpin boleh lahir dalam berbagai situasi ± keluarga. organisasi dan masyarakat. Selalu digambarkan sebagai tokoh Pemimpin merujuk kepada seorang individu Kepimpinan cara memimpin. dipupuk dan dilengkapi kemahiran tertentu.

Dapat membahagikan tugas ahli dengan adil. Menyelesaikan masalah. . Dapat memberi penghargaan kepada ahli kumpulan.FUNGSI PEMIMPIN SESEORANG PEMIMPIN PERLU: Merancang aktiviti Menjadi tempat rujuk Menjadi lambang organisasi Menjadi model kepada ahli Meneruskan matlamat organisasi. Pemberi ganjaran dan denda Orang tengah (perunding)-urus konflik Simbol kelompok Role Model Biri-biri hitam (tempat dipersalahkan) Pembangunan kerjaya ±peluang naik pangkat dan melanjutkan pelajaran.

Yakin diri = sangat percaya kepada kebolehan diri. hasrat untuk berjaya. Kreatif = boleh mencipta idea-idea baru dan berguna. Boleh mendorong orang lain untuk mencapai tujuan atau matlamat. Pintar = tahu bidang tugas yang diamanahkan. Jujur =boleh dipercayai. tabah . . berdaya usaha. Fleksibiliti= pandai sesuaikan diri mengikut keperluan situasi dan masa. tekun. bersikap terbuka.CIRI LAZIM SEORANG PEMIMPIN BERFIKIRAN JAUH(FUTURISTIK) JUJUR MAHIR BERHUBUNG SENANG DIDEKATI BERTANGGUNG JAWAB Bersemangat = ada cita-cita.

KUALITI PEMIMPIN Adil Tinggi ilmu Taat kepada tuhan Akhlak yang tinggi Amanah Bijaksana Berani Sempurna pancaindera .

MENGAPA ANDA DIPILIH .

PENGAWAS ? Dari perkataan AWAS yang bermaksud: Tajam pandangan atau penglihatan. . Sentiasa bersedia dan berwaspada memerhatikan gerak geri orang lain. tempat atau peraturan PELAJAR YANG DIPILIH UNTUK MENGAWASI DAN MENJAGA SEKOLAH MELALUI USAHA MEMBANTU PENGUATKUASAAN DISIPLIN DAN PERATURAN SEKOLAH. Menjaga/ menguatkuasakan sesuatu keadaan .

APAKAH TUGAS PEMIMPIN PELAJAR DI SEKOLAH? PENGAWAS Membantu menguatkuasaan peraturan sekolah PENGAWAS PUSAT SUMBER Membantu pengurusan dan pentadbiran Pusat Sumber (Perpustakaan) 3. KETUA /PENOLONG KETUA DARJAH .

Kefahaman yang mendalam tentang dirinya Keyakinan diri ± (personal security) Sensitiviti yang sesuai kepada keadaan Keupayaan mengenal masalah Fleksibility. Membantu pengurusan di dalam kelas.pandai sesuaikan diri dengan keadaan. Penggunaan teknik yang saintifik Anggap kerja sebagai ibadah .KELEBIHAN MENJADI PEMIMPIN PELAJAR DI SEKOLAH Dikenali ramai Mendapat pendedahan kepimpinan Berguna dalam permohonan ke institusi tertentu Berguna dalam hidup bermasyarakat Peluang mengasah bakat dan potensi diri Kemahiran berkomunikasi dan interpersonal.