P. 1
GARIS PANDUAN n KAEDAH PENILAIAN PROJEK (UNTUK PENSYARAH)

GARIS PANDUAN n KAEDAH PENILAIAN PROJEK (UNTUK PENSYARAH)

|Views: 362|Likes:
Published by Ismail Ibrahim

More info:

Published by: Ismail Ibrahim on Mar 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/26/2011

pdf

text

original

Panduan Pengurusan Projek Pelajar Semester 5 & 6

FORMAT PENYELIAAN PROJEK
A. TAKLIMAT PROJEK 1. Pembahagian kumpulan Pelajar menentukan ahli kumpulan masing-masing mengikut kesesuaian projek. Rujuk PKK-PK-PPP-15. 2. Objektif Projek Penyelaras menerangkari objektif projek berdasarkan sukatan mata pelajaran. 3. Skop Projek Menentukan tahap dan bidang kajian berdasarkan kehendak sukatan mata pelajaran. 4. Prosedur Perlaksanaan dan Penilaian 4.1 4.2 Rujuk PKK-PK-PPP-15 Setiap projek mesti disertakan dengan laporan bertulis. Lima (5) laporan bertulis perlu disediakan dan diserahkan kepada Penyelia Projek secara berperingkat pada semester 5 dan 6seperti Jadual 1berikut: Jadual 1 : BIL 1 2 3 4 Peringkat Penyediaan Laporan Bertulis PERKARA Cadangan tajuk Projek Proposal (tajuk, objektif, skop dan sinopsis projek) Draf Pertama Laporan Projek (maklumat yang diperolehi 50 %) Draf Kedua Laporan Projek (maklumat yang diperolehi 75 %) Laporan Serahan Sempurna (maklumat yang diperolehi 100 %) E4006 (SEM 5) √ √ √ BAB I,II √ BAB I,II,III √ BAB I,II,III √ + BAB IV √ + BAB IV,V √ + BAB IV,V,VI dan Kandungan Keseluruhan Nota : ‘+’ sambungan daripada BAB I, II dan III E5006 (SEM 6)

5

®DiQiN/Jul08

1

7. Serah takwim kepada pelajar.3 Penyelaras menyenaraikan nama penyelia yang terlibat mengikut bidang masing-masing. Takwim aktiviti mingguan disediakan dan diserahkan oleh penyelaras kepada pelajar dan penyelia. Memberi panduan membuat perancangan dan proposal termasuk Carta Gantt.2 Pelajar memilih penyelia mengikut bidang pengkhususan dan kesesuaian tajuk.Penyerahan borang • • Penyelaras Menyerahkan Borang-Borang Penilaian Kepada Penyelia: Borang PKK-PK-PPP-15 o o o o o o Rekod Kehadiran Projek (RK-PK-15-06 …) Borang Penilaian Proposal Projek Borang Markah Pembentangan Projek (RK-PK-15-07(a) … ) Borang Penilaian Laporan Projek Borang Penilaian Hasil Dapatan (PraDemo / Demo) Rekod Markah Projek (RK-PK-15-07(b)…) Nota: Kehadiran pelajar direkodkan di dalam Rekod Kehadiran Pelajar. 6. Nama dan bidang penyelia hendaklah dipamerkan di papan kenyataan pada minggu ke.1 7. 8. Menyerahkan borang cadangan tajuk projek Pelajar mengisi borang cadangan tajuk projek dalam dua salinan untuk diserahkan kepada penyelia satu salinan satu lagi disimpan oleh pelajar. Format laporan mesti mematuhi format yang disediakan (rujuk Panduan Penulisan Buku Laporan Semester Akhir. ®DiQiN/Jul08 2 . Proposal mestilah dibuat mengikut format yang disediakan.Panduan Pengurusan Projek Pelajar Semester 5 & 6 5.2 7. 10. Menyenaraikan nama penyelia mengikut bidang 7. 9. Pensyarah kelas merekodkan kehadiran di dalam buku Rekod Kehadiran Mingguan.

Jika cadangan tajuk tidak sesuai.Panduan Pengurusan Projek Pelajar Semester 5 & 6 B. 2. 2. Peralatan c. Pemilihan perisian untuk paparan hasil dapatan seperti kaedah peratusan. pelajar dikehendaki menghantar semula cadangan tajuk dan proposal pada ininggu ke empat. Penyelaras menyediakan surat kebenaran untuk mendapatkan maklumat dan kemudahan penggunaan peralatan. Tetapkan tarikh untuk perjumpaan susulan. BIMBINGAN DAN PERBINCANGAN 1. Penyelia menerima dan menyemak proposal. Bahan b. 2. PENYERAHAN TAJUK PROJEK 1. Penyelia mengisi rekod kehadiran mata pelajaran. Bimbingan dan perbincangan berdasarkan proposal yang dinilai dan mengenal pasti masalah. Membuat penilaian berpandukan kepada Borang Penilalan Proposal Dan Borang Kehadiran Projek (Buku Rekod Mingguan Perlaksanaan Projek). Penyelia juga membantu dan membimbing pelajar menyelesaikan masalah yang dihadapi. C. Kaedah Perolehan. Penyelia harus memulangkan kembali satu salinan kepada pelajar setelah dinilai pada minggu tersebut. 3. D. Merekod kehadiran pelajar. Penyelia menerima borang tajuk cadangan projek daripada pelajar. Penyelia hendaklah memberi cadangan /panduan serta bimbingan. 3. Kaedah atau Metodologi e. Diantaranya ialah berkaitan dengan: a. ®DiQiN/Jul08 3 . Borang-Borang Penggunaan Peralatan d. PENYERAHAN PROPOSAL 1.

Merekod kehadiran di dalam Buku Rekod Mingguan Perlaksanaan Projek. LCD dan sebagainya / Bergantung kepada keperluan. Menerima draf kedua laporan daripada kumpulan projek pada tarikh yang ditetapkan didalam takwim menggunakan Borang Kehadiran Projek (RK-PK-15-06 …). KEMAJUAN KERJA PROJEK DAN DRAF PERTAMA LAPORAN 1. ®DiQiN/Jul08 4 . KEMAJUAN KERJA PROJEK DAN DRAF KEDUA LAPORAN 1. 2. Penyelaras menguruskan keperluan dan tempat untuk pembentangan seperti OHP. Menerima draf pertama laporan daripada kumpulan projek pada tarikh yang ditetapkan didalam takwim menggunakan Borang Kehadiran Projek (RK-PK-15-06 …). 2. F. Penyelaras mempamerkan cara jadual pembentangan di papan kenyataan dan menyerahkan satu salinan kepada pensyarah penilai. Menilai kemajuan kerja / projek sehingga tahap 50%. 3. 3. G. 2. komputer. 3. Menilai kemajuan kerja /projek sehingga tahap 75%. Merekod kehadiran di dalam Buku Rekod Mingguan Perlaksanaan Projek. Penyelaras menyediakan jadual pembentangan yang merangkumi maklumat tentang. • • • • • • Kumpulan Masa Tempat Tajuk Pensyarah penilai Penyelia projek. PERSEDIAAN PEMBENTANGAN KEMAJUAN KERTA PROJEK DAN PENYERAHAN LAPORAN AKHIR 1.Panduan Pengurusan Projek Pelajar Semester 5 & 6 E.

Pensyarah penilai menyerahkan borang pemarkahan yang telah diisi kepada penyelaras projek.Panduan Pengurusan Projek Pelajar Semester 5 & 6 4. Penyelia projek merekodkan borang pembentangan projek ke dalam borang Markah Projek (RK-PK-15-07(b)…) untuk diserahkan kepada penyelaras projek. Pensyarah penilai akan melengkapkan kesemua borang-borang penilaian. slaid. 7. rekod markah markah projek (RK-PK-15-07(b)…) untuk tahap 100%. 7. 5. H. Penyelia merekodkan markah di dalam rekod kehadiran projek (RK-PK-15-06 …). Pensyarah penilai membawa borang-borang penilaian pembentangan projek (RK-PK-15-07(a)…) 2. Penyelia memberi bimbingan tentang konsep pembentangan contoh power point. 6. Penyelaras projek menyerahkan borang-borang penilaian pembentangan projek (RK-PK-15-07(a)…) kepada penyelia projek masing-masing. 4. Penyelia merekod kehadiran di dalam Buku Rekod Mingguan Perlaksanaan Projek. ®DiQiN/Jul08 5 . 6. 5. Menerima dan menilai laporan akhir mengikut borang penilaian laporan projek. Penyelaras projek mengumpul markah untuk penyelarasan. 3. Pelajar membentang projek di hadapan pensyarah penilai. PEMBENTANGAN PROJEK 1. carta dan sebagainya.

flash dan lain-lain mengikut kesesuaian masa dan tempat) Urutan persembahan adalah mengikut tatacara persembahan penulisan akademik. Catatan pemeriksa hendaklah diambil tindakan oleh pelajar. B. – – – Menggunakan perisian persembahan (ppt. • Penggunaan buku log: – Segala komen dan cadangan penyelia diambil tindakan oleh pelajar. PENYERAHAN PROPOSAL PROJEK • Dokumentasi yang lengkap dan sedia untuk dinilai oleh pemeriksa (bukan draf). – Penilai/Penyelia mengsahkan bahawa proposal telah dibuat pembetulan (jika ada). AKTIVITI PENYELIAAN. • Persembahan dibuat secara formal. • Penyelia telah mengesahkan proposal projek untuk dipersembahkan kepada penilai. C. PEMBANGUNAN & PENULISAN • Pertemuan antara pelajar-penyelia. Pertemuan mengikut takwim yang disediakan. – – – Pelajar dan penyelia berbincang tentang masa dan tarikh temujanji. • Telah diperakukan / disahkan oleh penyelia untuk layak dibentangkan. • Jabatan menyediakan tempat untuk persembahan dan kemudahan peralatan perlu memohon • Pelajar dikehendaki berpakaian formal.Panduan Pengurusan Projek Pelajar Semester 5 & 6 PANDUAN DAN PERSEDIAAN AWAL PROJEK / PROPOSAL A. Pertemuan mesti diadakan setiap minggu untuk mengetahui perkembangan dan kehadiran. PEMBENTANGAN PROPOSAL PROJEK • Pelajar perlu membuat pra-pembentangan terlebih dahulu kepada penyelia. ®DiQiN/Jul08 6 .

Panduan Pengurusan Projek Pelajar Semester 5 & 6 D. RINGKASAN PANDUAN DAN PERSEDIAAN AWAL PROJEK / PROPOSAL Bil 1 Perkara PEMILIHAN TAJUK PROJEK • Antara perkara yang pertama perlu difikirkan dalam pemilihan tajuk projek – Kenalpasti masalah – Jenis kemungkinan penyelesaian kepada masalah – Metod pembuktian kepada penyelesaian – Apa yang perlu dituliskan dalam dokumen / penyediaan laporan PENULISAN CADANGAN PROJEK • Pengenalan • Penyataan masalah • Matlamat/Objektif • Skop • Sorotan Penulisan Kajian (Jika perlu sebagai sokongan) • Metodologi / Kaedah penyelesaian (Carta Alir / Jadual Kerja) • Jadual perancangan (carta gantt) • Litar-litar. Draf Rekabentuk Projek • Komponen dan Kos (Jika Perlu) • Lampiran (Jika Perlu) • Rujukan Catatan Laporan Penulisan Pertama 2 Laporan Penulisan Kedua ®DiQiN/Jul08 7 .

Markah di ambil dan Borang Penilaian Pembentangan. 4. (RK-PK-15-07(a) … ) Dinilai dari aspek-aspek berikut: 1. KEHADIRAN PENGLIBATAN PROPOSAL LAPORAN AKHIR PEMBENTANGAN HASIL DAPATAN - KESELURUHAN - Markah dikumpul pada Borang Rekod Markah Projek (RK-PK-15-07(b)…) ®DiQiN/Jul08 8 . Kualiti kesudahan. Faedah kepada masyarakat / sekeliling. 2. Berfungsi/ kajian berjaya. Markah di ambil dan Borang Penilaian Laporan projek. Dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan projek.Panduan Pengurusan Projek Pelajar Semester 5 & 6 PANDUAN PENILAIAN LAPORAN PROJEK A. Merujuk kepada Buku Rekod Mingguan Perlaksanaan Projek (PKK-PK-PPP-15) Mengikut format proposal. 3. Keselamatan. PENILAIAN KESELURUHAN Merujuk kepada kehadiran kelas projek. 5.

Kreativiti dan inovatif 7.Dapat menjawab soalan dengan baik.Panduan Pengurusan Projek Pelajar Semester 5 & 6 B. 5. Bahasa Inggeris . PANDUAN PENILAIAN SEMASA PEMBENTANGAN PROJEK 1. 6. 9. Kerjasama . Keterampilan .Penggunaan masa yang ditetapkan. 2. Idea dan konsep .Projek yang berfungsi / hasil dapatan. 3. Demonstrasi .Intunasi suara. 4.Penggunaan Bahasa Inggeris ®DiQiN/Jul08 9 .Memenuhi pencapaian projek. keyakirian diri. Kemampuan menjawab soalan . Pengurusan masa . 8. Bahan dan alat bantu .Penggunaan alatan yang membantu pembentangan.Penglibatan semua ahli dalam kumpulan. Mencapai Objektif . eye contact.

Abstrak Menerangkan secara ringkas mengenai projek yang dibuat. Perbincangan (BAB V) 8. Cadangan dan kesimpulan (BAB VI) (Keseluruhan penilaian perlu merujuk kepada format penulisan laporan) D. Bahasa laporan ®DiQiN/Jul08 10 . Kebersihan dan Kekemasan 4. Cara susunan laporan yang kemas dan segi rajah. Kajian ilmiah/ literature (BAB II) 5. Rujukan mengenai kajian-kajian terdahulu yang berkaitan dengan projek.. MARKAH AM BUKU LAPORAN PROJEK 1. Mematuhi format laporan yang disediakan. Dapatan dan analisa data/ masalah dam penyelesaian (BAB IV) 7. Gaya bahasa yang digunakan dan merangkumi penggunaan. Bahasa Inggeris. jadual. Kaedah/Metodologi (BAB III) 6. Kaedah perlaksanaan projek dibuat Cara-cara penyelesaian di buat dengan projek. KANDUNGAN BUKU LAPORAN PROJEK 1. Pengenalan mengenai projek serta masalah yang dikaji dalam projek. Objektif/Skop (BAB I) 4. Kandungan laporan Merujuk kepada isi kandungan samada memenuhi kehendak objektif tajuk projek. 2. Ulasan hasil projek. 2. Pengenalan dan penyataan masalah (BAB I) 3. Susunan persembahan laporan/format 3. gambar dan lain-lain. Menerangkan tujuan projek dan apa yang dicapai. Mengenai projek yang dibuat.Panduan Pengurusan Projek Pelajar Semester 5 & 6 C.

• Membangunkan perisian permainan multimedia berdasarkan model … • Mengubahsuai litar asas penerus kepada tiga peringkat litar … Contoh: Penulisan objektif yang TIDAK BETUL: • Meningkatkan pengetahuan tentang menyambung litar …. • Masalah mestilah masalah sebenar. • Sekurang-kurang 3 objektif perlu dilaksanakan.. kenapa projek tersebut perlu . • Menyatakan kepentingan.Panduan Pengurusan Projek Pelajar Semester 5 & 6 Bil 1 2 PANDUAN PENULISAN PROPOSAL PROJEK (E4006) DAN BUKU LAPORAN PROJEK AKHIR (E5006) Perkara Catatan ABSTRAK .Laporan • Penerangan ringkas / sinopsis projek terdiri daripada: Projek • Kenapa projek dilaksanakan • kepentingan projek • kaedah penyelesaian • ringkasan dapatan dan kesimpulan menyeluruh hasil projek • Lebih kurang 100 patah perkataan PENGENALAN . tenaga dan sumber manusia • Meningkatkan kemahiran diri …. ii) OBJEKTIF • Penyataan ringkas yang menerangkan apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah. bukan masalah yang diada-adakan atau andaian. Projek i) PENYATAAN MASALAH • Menjelaskan masalah dengan terperinci. maka 3 skop perlu ada). • Penyataan ringkas yang menerangkan apa akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah. • B • Mengaitkan pengetahuan sedia ada dalam menangani AB I masalah tersebut. • Objektif mesti bersifat spesifik dan boleh capai: Contoh: Penulisan objektif yang betul: • Menghasilkan prototaip alat pengawal kecerahan lampu automatik.Laporan • Menerangkan secara umum masalah yang wujud Projek disekeliling untuk dikaitkan dengan projek yang dilaksanakan. iii) SKOP • Batasan projek yang hendak dilaksanakan. (Jika 3 objektif. • Merujuk kepada objektif projek. • Menjimatkan kos. • Menerangkan had-had / batasan projek (Setakat mana ®DiQiN/Jul08 11 . • Mesti disertakan dengan rujukan atau sorotan penulisan.Proposal dilaksanakan.

. • Jadual perancangan sepanjang tempoh untuk satu semester. • Perlu ada penerangan ringkas setiap rajah.(Rujuk Takwim) DAPATAN DAN ANALISIS PROJEK • Penerangan perjalanan dan hasil projek yang dilaksanakan: • Senarai komponen yang penting. layout litar PCB. • Merumuskan jangkaan dan harapan daripada hasil projek 5 . • Merumuskan keseluruhan cadangan projek.  Penulisan mestilah merujuk sumber-sumber rujukan (buku. litar skematik. artikel.Proposal Projek 4 JADUAL PERANCANGAN • Menghasilkan carta Gantt yang menunjukkan aktiviti yang dilakukan dalam menjalankan projek. jadual. rajah. • Mesti diselaraskan dengan tarikh penting yang dikeluarkan oleh jabatan. hasil projek dll. KAJIAN LITERATUR / HASIL PENULISAN  Menerangkan segala teori atau penulisan yang berkaitan dengan projek yang dijalankan. • Mengaitkan pencapaian objektif projek dengan projek yang telah dihasilkan. jadual dll.Proposal Projek * Bukan Jadual perancangan projek semester @ takwim projek.Laporan Projek • BAB IV Peneranga n alat-alat tangan dan komponen biasa tidak perlu. internet dll) dan perlu ditulis pada hujung perenggan / ayat.Panduan Pengurusan Projek Pelajar Semester 5 & 6 2 3 kemampuan kajian). internet dll. • Penerangan ringkas blok-blok kaedah penyelesaian (jika perlu). Dapatan kajian atau data. surat khabar. • Kaedah yang digunakan mestilah dirujuk dari buku. artikel. surat khabar. (yang lain-lain senaraikan pada lampiran) • Kos projek (jika perlu) – yang lengkap boleh disertakan pada lampiran. • Rajah dan penerangan langkah-langkah untuk melaksanakan projek (jika ada). .  Penerangan punca-punca masalah yang wujud berkaitan dengan projek yang dijalankan.Laporan Projek • BAB III .Laporan Projek • BAB II .  Penerangan peralatan penting / kaedah / isu-isu semasa untuk tujuan sokongan panghasilan projek. majalah. majalah.Proposal Projek (Jika Perlu) .Laporan Projek • BAB V 6 ®DiQiN/Jul08 12 . • Gambarajah. . PERBINCANGAN / RUMUSAN • Membincangkan hasil dapatan projek dan mengaitkan dengan rujukan kajian literatur/hasil penulisan. METODOLOGI • Metodologi lazimnya melibatkan metod pembangunan sedia ada biasanya digambarkan melalui carta alir.

• Kesimpulan mestilah berdasarkan dapatan kajian. (Jika Perlu) • Kos perlaksanaan. • Sebagai rujukan pada penerangan laporan projek. Laporan Projek 8 RUJUKAN • Minimum 5 rujukan buku/majalah/surat khabar atau • Rujukan daripada jurnal / Artikel. • Menjelaskan kelebihan cadangan penyelesaian terhadap masalah. perlu dimurnikan. jurnal tersebut lengkap dengan maklumat. mencari komponen. . perlu dikaji semula dll. perlu diperbaiki. jadual yang berkaitan dengan isi laporan projek. (Jika Perlu) 9 Laporan Projek ®DiQiN/Jul08 13 . LAMPIRAN • Berkaitan dengan Kajian / Projek sahaja. gambarajah. • Sebarang cadangan / masalah projek mestilah berkaitan dengan projek yang dibuat. • Rujukan mesti ditulis mengikut format laporan. • Rujukan daripada sumber Internet / Web (tidak digalakkan) KECUALI artikel. • Senarai lengkap komponen.Laporan Projek • BAB VI * bukan masalah berkaitan duit. rajah. (Jika Perlu) • Litar-litar. tidak berjaya.Panduan Pengurusan Projek Pelajar Semester 5 & 6 7 KESIMPULAN DAN CADANGAN • Menyimpulkan hasil dapatan projek yang dilaksanakan samada berjaya. tiada kerjasama kumpulan dll.

Panduan Pengurusan Projek Pelajar Semester 5 & 6 CARTALIR PERLAKSANAAN PROPOSAL / LAPORAN PROJEK E4006 / E5006 TAKLIMAT PROJEK MENGENAL PASTI MASALAH CADANGAN TAJUK TIDAK YA PILIH TAJUK PROPOSAL PROJEK (E 4006) DAPATKAN MAKLUMAT KAJIAN / PENULISAN RANCANG KAEDAH PENYELESAIAN / METODOLOGI MELAKSANAKAN PROJEK / KAJIAN LAPORAN PROJEK (E5006) TIDAK YA PENGUJIA N PRADEMO PEMBENTANGAN PROJEK HANTAR LAPORAN PROJEK ®DiQiN/Jul08 14 .

Selain itu. Kawalan motor arus terus yang mudah dan prestasi yang baik akan menjamin motor arus terus untuk digunakan secara meluas pada masa depan. ia juga memaparkan satu graf kelajuan motor melawan masa untuk membolehkan pengguna mengkaji prestasi sistem tersebut. P di dalam projek ini. Penggunaan pemancar jenis orifis bukan sahaja menjadi keadah pengairan ini lebih ekonomik tetapi juga telah memudahkan proses penggunaanya. Teknik Pulse Width Modulation (PWM) digunakan di mana isyarat ini dibekal oleh mikro pengawal. 2005 http://psm. Cuma sedikit ciri-ciri aliran yang diketahui daripada beberapa kajian yang dilakukan.my/psm/forms/thesis_sample.Panduan Pengurusan Projek Pelajar Semester 5 & 6 CONTOH PENULISAN ABSTRAK Contoh Abstrak 1 Panduan menulis tesis UTM.UTM. Projek ini tertumpu kepada rekaaan satu sistem kawalan kelajuan motor arus terus dengan menggunakan mikropengawal PIC 16F877A. Kajian tesis ini tertumpu kepada penganalisaan ciri hidraulik aliran dan nyahcas di sepanjang garisan pengairan.fke. Kaedah berangka digunakan untuk menganalisis alirannya. Pekali keseragaman merupakan parameter utama untuk mengawal keberkesanan penggunaanya kerana ia mempengaruhi keseragaman nyahcas yang disebabkan oleh perubahan tekanan di sepanjang garis aliran.utm.utm. Keputusan menunjukkan bahawa bacaan daripada pengekod optik yang dibina adalah boleh dipercayai. Satu program ditulis dalam Visual Basic 6.pdf Motor arus terus telah menjadi satu komponen yang penting untuk aplikasi dalam julat kuasa dan kelajuan yang tinggi.psz. di mana pengekod optic(yang dibina dalam projek ini) yang dipasang pada rotor akan menghantar isyarat kelajuan suapbalik kepada pengawal.0 untuk memudahkan pengguna memasukkan kelajuan yang dikehendaki di komputer dengan pengantaramuka grafik pengguna (GUI). Namun.my/TESDIG/panduan%20tesis. Mikropengawal berperanan sebagai pengawal gandaan. Isyarat PWM akan dihantar kepada pemacu motor untuk mengubah voltan yang dibekalkan kepada motor supaya ia dapat dikawal pada kelajuan yang ditetapkan. Lengkungan reka bentuk disediakan bagi mendapatkan aliran yang diperlukan untuk setiap tanaman yang berlainan.pdf Penggunaan pengairan menitis sejak dua dekad yang lalu telah menarik minat para penyelidik dan petani terutamanya dengan lebih banyak kawasan yang kering dibuka untuk pertanian tetapi menghadapi masalah kekurangan air. Melalui ®DiQiN/Jul08 15 . Johor Darul Ta’zim. 2002 http://www. Contoh Abstrak 2 Dc Motor Speed Control Using Microcontroller Pic 16F877A Ea Ai Choon . Ia merupakan satu kawalan gelung tutup dan masa nyata sistem.

®DiQiN/Jul08 16 .Panduan Pengurusan Projek Pelajar Semester 5 & 6 projek ini. boleh disimpulkan bahawa mikropengawal PIC 16F877A dapat mengawal kelajuan motor pada kelajuan tetap walaupun terdapat perubahan beban.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->