P. 1
GARIS PANDUAN n KAEDAH PENILAIAN PROJEK (UNTUK PENSYARAH)

GARIS PANDUAN n KAEDAH PENILAIAN PROJEK (UNTUK PENSYARAH)

|Views: 362|Likes:
Published by Ismail Ibrahim

More info:

Published by: Ismail Ibrahim on Mar 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/26/2011

pdf

text

original

Panduan Pengurusan Projek Pelajar Semester 5 & 6

FORMAT PENYELIAAN PROJEK
A. TAKLIMAT PROJEK 1. Pembahagian kumpulan Pelajar menentukan ahli kumpulan masing-masing mengikut kesesuaian projek. Rujuk PKK-PK-PPP-15. 2. Objektif Projek Penyelaras menerangkari objektif projek berdasarkan sukatan mata pelajaran. 3. Skop Projek Menentukan tahap dan bidang kajian berdasarkan kehendak sukatan mata pelajaran. 4. Prosedur Perlaksanaan dan Penilaian 4.1 4.2 Rujuk PKK-PK-PPP-15 Setiap projek mesti disertakan dengan laporan bertulis. Lima (5) laporan bertulis perlu disediakan dan diserahkan kepada Penyelia Projek secara berperingkat pada semester 5 dan 6seperti Jadual 1berikut: Jadual 1 : BIL 1 2 3 4 Peringkat Penyediaan Laporan Bertulis PERKARA Cadangan tajuk Projek Proposal (tajuk, objektif, skop dan sinopsis projek) Draf Pertama Laporan Projek (maklumat yang diperolehi 50 %) Draf Kedua Laporan Projek (maklumat yang diperolehi 75 %) Laporan Serahan Sempurna (maklumat yang diperolehi 100 %) E4006 (SEM 5) √ √ √ BAB I,II √ BAB I,II,III √ BAB I,II,III √ + BAB IV √ + BAB IV,V √ + BAB IV,V,VI dan Kandungan Keseluruhan Nota : ‘+’ sambungan daripada BAB I, II dan III E5006 (SEM 6)

5

®DiQiN/Jul08

1

2 7. Pensyarah kelas merekodkan kehadiran di dalam buku Rekod Kehadiran Mingguan.2 Pelajar memilih penyelia mengikut bidang pengkhususan dan kesesuaian tajuk.Panduan Pengurusan Projek Pelajar Semester 5 & 6 5.Penyerahan borang • • Penyelaras Menyerahkan Borang-Borang Penilaian Kepada Penyelia: Borang PKK-PK-PPP-15 o o o o o o Rekod Kehadiran Projek (RK-PK-15-06 …) Borang Penilaian Proposal Projek Borang Markah Pembentangan Projek (RK-PK-15-07(a) … ) Borang Penilaian Laporan Projek Borang Penilaian Hasil Dapatan (PraDemo / Demo) Rekod Markah Projek (RK-PK-15-07(b)…) Nota: Kehadiran pelajar direkodkan di dalam Rekod Kehadiran Pelajar. ®DiQiN/Jul08 2 . Proposal mestilah dibuat mengikut format yang disediakan. Nama dan bidang penyelia hendaklah dipamerkan di papan kenyataan pada minggu ke. 9. Menyenaraikan nama penyelia mengikut bidang 7. Memberi panduan membuat perancangan dan proposal termasuk Carta Gantt.3 Penyelaras menyenaraikan nama penyelia yang terlibat mengikut bidang masing-masing. 6. Format laporan mesti mematuhi format yang disediakan (rujuk Panduan Penulisan Buku Laporan Semester Akhir. Menyerahkan borang cadangan tajuk projek Pelajar mengisi borang cadangan tajuk projek dalam dua salinan untuk diserahkan kepada penyelia satu salinan satu lagi disimpan oleh pelajar.1 7. 10. Takwim aktiviti mingguan disediakan dan diserahkan oleh penyelaras kepada pelajar dan penyelia. 7. Serah takwim kepada pelajar. 8.

Membuat penilaian berpandukan kepada Borang Penilalan Proposal Dan Borang Kehadiran Projek (Buku Rekod Mingguan Perlaksanaan Projek). 3. 2. Merekod kehadiran pelajar. ®DiQiN/Jul08 3 . Kaedah Perolehan. Diantaranya ialah berkaitan dengan: a. Pemilihan perisian untuk paparan hasil dapatan seperti kaedah peratusan. PENYERAHAN PROPOSAL 1. pelajar dikehendaki menghantar semula cadangan tajuk dan proposal pada ininggu ke empat. Bimbingan dan perbincangan berdasarkan proposal yang dinilai dan mengenal pasti masalah. Penyelia harus memulangkan kembali satu salinan kepada pelajar setelah dinilai pada minggu tersebut. 2. Borang-Borang Penggunaan Peralatan d. Penyelaras menyediakan surat kebenaran untuk mendapatkan maklumat dan kemudahan penggunaan peralatan. BIMBINGAN DAN PERBINCANGAN 1. Penyelia mengisi rekod kehadiran mata pelajaran. Penyelia juga membantu dan membimbing pelajar menyelesaikan masalah yang dihadapi.Panduan Pengurusan Projek Pelajar Semester 5 & 6 B. 2. PENYERAHAN TAJUK PROJEK 1. Penyelia menerima borang tajuk cadangan projek daripada pelajar. C. Tetapkan tarikh untuk perjumpaan susulan. 3. Penyelia hendaklah memberi cadangan /panduan serta bimbingan. Peralatan c. Kaedah atau Metodologi e. Penyelia menerima dan menyemak proposal. Bahan b. Jika cadangan tajuk tidak sesuai. D.

®DiQiN/Jul08 4 . 2. Merekod kehadiran di dalam Buku Rekod Mingguan Perlaksanaan Projek. PERSEDIAAN PEMBENTANGAN KEMAJUAN KERTA PROJEK DAN PENYERAHAN LAPORAN AKHIR 1. 3. Merekod kehadiran di dalam Buku Rekod Mingguan Perlaksanaan Projek. • • • • • • Kumpulan Masa Tempat Tajuk Pensyarah penilai Penyelia projek. Menerima draf kedua laporan daripada kumpulan projek pada tarikh yang ditetapkan didalam takwim menggunakan Borang Kehadiran Projek (RK-PK-15-06 …). F. Menerima draf pertama laporan daripada kumpulan projek pada tarikh yang ditetapkan didalam takwim menggunakan Borang Kehadiran Projek (RK-PK-15-06 …). 3. Penyelaras mempamerkan cara jadual pembentangan di papan kenyataan dan menyerahkan satu salinan kepada pensyarah penilai. komputer. G. Menilai kemajuan kerja / projek sehingga tahap 50%. 3. 2. 2. Penyelaras menguruskan keperluan dan tempat untuk pembentangan seperti OHP. Penyelaras menyediakan jadual pembentangan yang merangkumi maklumat tentang. KEMAJUAN KERJA PROJEK DAN DRAF PERTAMA LAPORAN 1. LCD dan sebagainya / Bergantung kepada keperluan. KEMAJUAN KERJA PROJEK DAN DRAF KEDUA LAPORAN 1.Panduan Pengurusan Projek Pelajar Semester 5 & 6 E. Menilai kemajuan kerja /projek sehingga tahap 75%.

rekod markah markah projek (RK-PK-15-07(b)…) untuk tahap 100%. Penyelaras projek mengumpul markah untuk penyelarasan. Pensyarah penilai membawa borang-borang penilaian pembentangan projek (RK-PK-15-07(a)…) 2. Penyelaras projek menyerahkan borang-borang penilaian pembentangan projek (RK-PK-15-07(a)…) kepada penyelia projek masing-masing. 5. 7.Panduan Pengurusan Projek Pelajar Semester 5 & 6 4. 3. Pelajar membentang projek di hadapan pensyarah penilai. ®DiQiN/Jul08 5 . Penyelia projek merekodkan borang pembentangan projek ke dalam borang Markah Projek (RK-PK-15-07(b)…) untuk diserahkan kepada penyelaras projek. Menerima dan menilai laporan akhir mengikut borang penilaian laporan projek. Penyelia merekodkan markah di dalam rekod kehadiran projek (RK-PK-15-06 …). 5. Pensyarah penilai akan melengkapkan kesemua borang-borang penilaian. slaid. 7. 6. Pensyarah penilai menyerahkan borang pemarkahan yang telah diisi kepada penyelaras projek. 6. 4. Penyelia merekod kehadiran di dalam Buku Rekod Mingguan Perlaksanaan Projek. carta dan sebagainya. Penyelia memberi bimbingan tentang konsep pembentangan contoh power point. H. PEMBENTANGAN PROJEK 1.

Pertemuan mengikut takwim yang disediakan.Panduan Pengurusan Projek Pelajar Semester 5 & 6 PANDUAN DAN PERSEDIAAN AWAL PROJEK / PROPOSAL A. – – – Menggunakan perisian persembahan (ppt. • Jabatan menyediakan tempat untuk persembahan dan kemudahan peralatan perlu memohon • Pelajar dikehendaki berpakaian formal. B. – – – Pelajar dan penyelia berbincang tentang masa dan tarikh temujanji. • Persembahan dibuat secara formal. – Penilai/Penyelia mengsahkan bahawa proposal telah dibuat pembetulan (jika ada). • Telah diperakukan / disahkan oleh penyelia untuk layak dibentangkan. AKTIVITI PENYELIAAN. • Penggunaan buku log: – Segala komen dan cadangan penyelia diambil tindakan oleh pelajar. Pertemuan mesti diadakan setiap minggu untuk mengetahui perkembangan dan kehadiran. PENYERAHAN PROPOSAL PROJEK • Dokumentasi yang lengkap dan sedia untuk dinilai oleh pemeriksa (bukan draf). C. • Penyelia telah mengesahkan proposal projek untuk dipersembahkan kepada penilai. flash dan lain-lain mengikut kesesuaian masa dan tempat) Urutan persembahan adalah mengikut tatacara persembahan penulisan akademik. Catatan pemeriksa hendaklah diambil tindakan oleh pelajar. ®DiQiN/Jul08 6 . PEMBENTANGAN PROPOSAL PROJEK • Pelajar perlu membuat pra-pembentangan terlebih dahulu kepada penyelia. PEMBANGUNAN & PENULISAN • Pertemuan antara pelajar-penyelia.

Draf Rekabentuk Projek • Komponen dan Kos (Jika Perlu) • Lampiran (Jika Perlu) • Rujukan Catatan Laporan Penulisan Pertama 2 Laporan Penulisan Kedua ®DiQiN/Jul08 7 .Panduan Pengurusan Projek Pelajar Semester 5 & 6 D. RINGKASAN PANDUAN DAN PERSEDIAAN AWAL PROJEK / PROPOSAL Bil 1 Perkara PEMILIHAN TAJUK PROJEK • Antara perkara yang pertama perlu difikirkan dalam pemilihan tajuk projek – Kenalpasti masalah – Jenis kemungkinan penyelesaian kepada masalah – Metod pembuktian kepada penyelesaian – Apa yang perlu dituliskan dalam dokumen / penyediaan laporan PENULISAN CADANGAN PROJEK • Pengenalan • Penyataan masalah • Matlamat/Objektif • Skop • Sorotan Penulisan Kajian (Jika perlu sebagai sokongan) • Metodologi / Kaedah penyelesaian (Carta Alir / Jadual Kerja) • Jadual perancangan (carta gantt) • Litar-litar.

2. Markah di ambil dan Borang Penilaian Laporan projek. Markah di ambil dan Borang Penilaian Pembentangan. Kualiti kesudahan. PENILAIAN KESELURUHAN Merujuk kepada kehadiran kelas projek. 5. Berfungsi/ kajian berjaya. 3. Keselamatan. Merujuk kepada Buku Rekod Mingguan Perlaksanaan Projek (PKK-PK-PPP-15) Mengikut format proposal. 4.Panduan Pengurusan Projek Pelajar Semester 5 & 6 PANDUAN PENILAIAN LAPORAN PROJEK A. Dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan projek. (RK-PK-15-07(a) … ) Dinilai dari aspek-aspek berikut: 1. Faedah kepada masyarakat / sekeliling. KEHADIRAN PENGLIBATAN PROPOSAL LAPORAN AKHIR PEMBENTANGAN HASIL DAPATAN - KESELURUHAN - Markah dikumpul pada Borang Rekod Markah Projek (RK-PK-15-07(b)…) ®DiQiN/Jul08 8 .

Penggunaan alatan yang membantu pembentangan. 5.Penggunaan masa yang ditetapkan. 2.Panduan Pengurusan Projek Pelajar Semester 5 & 6 B.Intunasi suara. Idea dan konsep . 8.Dapat menjawab soalan dengan baik. Mencapai Objektif .Memenuhi pencapaian projek. keyakirian diri. Bahan dan alat bantu . 9.Projek yang berfungsi / hasil dapatan. 6. 4.Kreativiti dan inovatif 7. PANDUAN PENILAIAN SEMASA PEMBENTANGAN PROJEK 1. eye contact. Kemampuan menjawab soalan . Kerjasama . 3.Penggunaan Bahasa Inggeris ®DiQiN/Jul08 9 . Bahasa Inggeris .Penglibatan semua ahli dalam kumpulan. Demonstrasi . Pengurusan masa . Keterampilan .

Cadangan dan kesimpulan (BAB VI) (Keseluruhan penilaian perlu merujuk kepada format penulisan laporan) D. Bahasa Inggeris. Dapatan dan analisa data/ masalah dam penyelesaian (BAB IV) 7. Rujukan mengenai kajian-kajian terdahulu yang berkaitan dengan projek. Mematuhi format laporan yang disediakan. jadual. Abstrak Menerangkan secara ringkas mengenai projek yang dibuat. Kandungan laporan Merujuk kepada isi kandungan samada memenuhi kehendak objektif tajuk projek. Perbincangan (BAB V) 8. Gaya bahasa yang digunakan dan merangkumi penggunaan. 2. Cara susunan laporan yang kemas dan segi rajah. Susunan persembahan laporan/format 3.Panduan Pengurusan Projek Pelajar Semester 5 & 6 C. gambar dan lain-lain. Mengenai projek yang dibuat. Objektif/Skop (BAB I) 4. Pengenalan mengenai projek serta masalah yang dikaji dalam projek. KANDUNGAN BUKU LAPORAN PROJEK 1. Kaedah perlaksanaan projek dibuat Cara-cara penyelesaian di buat dengan projek. Ulasan hasil projek. MARKAH AM BUKU LAPORAN PROJEK 1. Menerangkan tujuan projek dan apa yang dicapai. Kajian ilmiah/ literature (BAB II) 5. Kebersihan dan Kekemasan 4.. Bahasa laporan ®DiQiN/Jul08 10 . Pengenalan dan penyataan masalah (BAB I) 3. 2. Kaedah/Metodologi (BAB III) 6.

• Penyataan ringkas yang menerangkan apa akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah. • Menerangkan had-had / batasan projek (Setakat mana ®DiQiN/Jul08 11 .Laporan • Penerangan ringkas / sinopsis projek terdiri daripada: Projek • Kenapa projek dilaksanakan • kepentingan projek • kaedah penyelesaian • ringkasan dapatan dan kesimpulan menyeluruh hasil projek • Lebih kurang 100 patah perkataan PENGENALAN .Laporan • Menerangkan secara umum masalah yang wujud Projek disekeliling untuk dikaitkan dengan projek yang dilaksanakan.Panduan Pengurusan Projek Pelajar Semester 5 & 6 Bil 1 2 PANDUAN PENULISAN PROPOSAL PROJEK (E4006) DAN BUKU LAPORAN PROJEK AKHIR (E5006) Perkara Catatan ABSTRAK . • Merujuk kepada objektif projek. • Menjimatkan kos. • Masalah mestilah masalah sebenar. • Membangunkan perisian permainan multimedia berdasarkan model … • Mengubahsuai litar asas penerus kepada tiga peringkat litar … Contoh: Penulisan objektif yang TIDAK BETUL: • Meningkatkan pengetahuan tentang menyambung litar …. bukan masalah yang diada-adakan atau andaian. tenaga dan sumber manusia • Meningkatkan kemahiran diri …. ii) OBJEKTIF • Penyataan ringkas yang menerangkan apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Projek i) PENYATAAN MASALAH • Menjelaskan masalah dengan terperinci.. • Mesti disertakan dengan rujukan atau sorotan penulisan. (Jika 3 objektif. iii) SKOP • Batasan projek yang hendak dilaksanakan. • Menyatakan kepentingan. maka 3 skop perlu ada). • Sekurang-kurang 3 objektif perlu dilaksanakan. kenapa projek tersebut perlu . • Objektif mesti bersifat spesifik dan boleh capai: Contoh: Penulisan objektif yang betul: • Menghasilkan prototaip alat pengawal kecerahan lampu automatik.Proposal dilaksanakan. • B • Mengaitkan pengetahuan sedia ada dalam menangani AB I masalah tersebut.

 Penerangan peralatan penting / kaedah / isu-isu semasa untuk tujuan sokongan panghasilan projek. PERBINCANGAN / RUMUSAN • Membincangkan hasil dapatan projek dan mengaitkan dengan rujukan kajian literatur/hasil penulisan. • Gambarajah. • Rajah dan penerangan langkah-langkah untuk melaksanakan projek (jika ada). rajah. . • Mesti diselaraskan dengan tarikh penting yang dikeluarkan oleh jabatan. • Kaedah yang digunakan mestilah dirujuk dari buku. • Mengaitkan pencapaian objektif projek dengan projek yang telah dihasilkan.Laporan Projek • BAB II .Laporan Projek • BAB III . hasil projek dll. • Perlu ada penerangan ringkas setiap rajah. KAJIAN LITERATUR / HASIL PENULISAN  Menerangkan segala teori atau penulisan yang berkaitan dengan projek yang dijalankan. surat khabar. .  Penerangan punca-punca masalah yang wujud berkaitan dengan projek yang dijalankan. litar skematik. internet dll) dan perlu ditulis pada hujung perenggan / ayat.Laporan Projek • BAB IV Peneranga n alat-alat tangan dan komponen biasa tidak perlu. jadual.Proposal Projek (Jika Perlu) .  Penulisan mestilah merujuk sumber-sumber rujukan (buku.Proposal Projek * Bukan Jadual perancangan projek semester @ takwim projek. majalah. artikel. layout litar PCB. • Jadual perancangan sepanjang tempoh untuk satu semester. METODOLOGI • Metodologi lazimnya melibatkan metod pembangunan sedia ada biasanya digambarkan melalui carta alir. .Panduan Pengurusan Projek Pelajar Semester 5 & 6 2 3 kemampuan kajian). surat khabar. artikel. • Penerangan ringkas blok-blok kaedah penyelesaian (jika perlu). • Merumuskan keseluruhan cadangan projek. internet dll. majalah. (yang lain-lain senaraikan pada lampiran) • Kos projek (jika perlu) – yang lengkap boleh disertakan pada lampiran.(Rujuk Takwim) DAPATAN DAN ANALISIS PROJEK • Penerangan perjalanan dan hasil projek yang dilaksanakan: • Senarai komponen yang penting.Proposal Projek 4 JADUAL PERANCANGAN • Menghasilkan carta Gantt yang menunjukkan aktiviti yang dilakukan dalam menjalankan projek.Laporan Projek • BAB V 6 ®DiQiN/Jul08 12 . jadual dll. • Merumuskan jangkaan dan harapan daripada hasil projek 5 . Dapatan kajian atau data.

Laporan Projek 8 RUJUKAN • Minimum 5 rujukan buku/majalah/surat khabar atau • Rujukan daripada jurnal / Artikel. gambarajah. • Rujukan mesti ditulis mengikut format laporan. jurnal tersebut lengkap dengan maklumat. perlu dimurnikan.Laporan Projek • BAB VI * bukan masalah berkaitan duit. • Menjelaskan kelebihan cadangan penyelesaian terhadap masalah. (Jika Perlu) • Litar-litar. LAMPIRAN • Berkaitan dengan Kajian / Projek sahaja. mencari komponen. jadual yang berkaitan dengan isi laporan projek. . • Senarai lengkap komponen. • Kesimpulan mestilah berdasarkan dapatan kajian. tiada kerjasama kumpulan dll.Panduan Pengurusan Projek Pelajar Semester 5 & 6 7 KESIMPULAN DAN CADANGAN • Menyimpulkan hasil dapatan projek yang dilaksanakan samada berjaya. perlu diperbaiki. • Sebarang cadangan / masalah projek mestilah berkaitan dengan projek yang dibuat. • Rujukan daripada sumber Internet / Web (tidak digalakkan) KECUALI artikel. rajah. (Jika Perlu) 9 Laporan Projek ®DiQiN/Jul08 13 . • Sebagai rujukan pada penerangan laporan projek. tidak berjaya. perlu dikaji semula dll. (Jika Perlu) • Kos perlaksanaan.

Panduan Pengurusan Projek Pelajar Semester 5 & 6 CARTALIR PERLAKSANAAN PROPOSAL / LAPORAN PROJEK E4006 / E5006 TAKLIMAT PROJEK MENGENAL PASTI MASALAH CADANGAN TAJUK TIDAK YA PILIH TAJUK PROPOSAL PROJEK (E 4006) DAPATKAN MAKLUMAT KAJIAN / PENULISAN RANCANG KAEDAH PENYELESAIAN / METODOLOGI MELAKSANAKAN PROJEK / KAJIAN LAPORAN PROJEK (E5006) TIDAK YA PENGUJIA N PRADEMO PEMBENTANGAN PROJEK HANTAR LAPORAN PROJEK ®DiQiN/Jul08 14 .

Kawalan motor arus terus yang mudah dan prestasi yang baik akan menjamin motor arus terus untuk digunakan secara meluas pada masa depan. di mana pengekod optic(yang dibina dalam projek ini) yang dipasang pada rotor akan menghantar isyarat kelajuan suapbalik kepada pengawal.pdf Motor arus terus telah menjadi satu komponen yang penting untuk aplikasi dalam julat kuasa dan kelajuan yang tinggi.utm. Melalui ®DiQiN/Jul08 15 .pdf Penggunaan pengairan menitis sejak dua dekad yang lalu telah menarik minat para penyelidik dan petani terutamanya dengan lebih banyak kawasan yang kering dibuka untuk pertanian tetapi menghadapi masalah kekurangan air. Penggunaan pemancar jenis orifis bukan sahaja menjadi keadah pengairan ini lebih ekonomik tetapi juga telah memudahkan proses penggunaanya. Pekali keseragaman merupakan parameter utama untuk mengawal keberkesanan penggunaanya kerana ia mempengaruhi keseragaman nyahcas yang disebabkan oleh perubahan tekanan di sepanjang garis aliran. P di dalam projek ini. Mikropengawal berperanan sebagai pengawal gandaan. 2002 http://www. Kajian tesis ini tertumpu kepada penganalisaan ciri hidraulik aliran dan nyahcas di sepanjang garisan pengairan.0 untuk memudahkan pengguna memasukkan kelajuan yang dikehendaki di komputer dengan pengantaramuka grafik pengguna (GUI). Satu program ditulis dalam Visual Basic 6. Keputusan menunjukkan bahawa bacaan daripada pengekod optik yang dibina adalah boleh dipercayai.utm. Johor Darul Ta’zim.psz. 2005 http://psm. Contoh Abstrak 2 Dc Motor Speed Control Using Microcontroller Pic 16F877A Ea Ai Choon .fke. Ia merupakan satu kawalan gelung tutup dan masa nyata sistem.UTM. Teknik Pulse Width Modulation (PWM) digunakan di mana isyarat ini dibekal oleh mikro pengawal.my/TESDIG/panduan%20tesis. ia juga memaparkan satu graf kelajuan motor melawan masa untuk membolehkan pengguna mengkaji prestasi sistem tersebut.Panduan Pengurusan Projek Pelajar Semester 5 & 6 CONTOH PENULISAN ABSTRAK Contoh Abstrak 1 Panduan menulis tesis UTM. Kaedah berangka digunakan untuk menganalisis alirannya. Lengkungan reka bentuk disediakan bagi mendapatkan aliran yang diperlukan untuk setiap tanaman yang berlainan. Selain itu. Cuma sedikit ciri-ciri aliran yang diketahui daripada beberapa kajian yang dilakukan. Isyarat PWM akan dihantar kepada pemacu motor untuk mengubah voltan yang dibekalkan kepada motor supaya ia dapat dikawal pada kelajuan yang ditetapkan.my/psm/forms/thesis_sample. Projek ini tertumpu kepada rekaaan satu sistem kawalan kelajuan motor arus terus dengan menggunakan mikropengawal PIC 16F877A. Namun.

®DiQiN/Jul08 16 .Panduan Pengurusan Projek Pelajar Semester 5 & 6 projek ini. boleh disimpulkan bahawa mikropengawal PIC 16F877A dapat mengawal kelajuan motor pada kelajuan tetap walaupun terdapat perubahan beban.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->