UNIT 9

KESAN PENEROKAAN SUMBER KE ATAS ALAM SEKITAR

Objektif Di akhir unit ini, anda akan dapat : ‡Menyenaraikankesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar negara Malaysia ‡Menghuraikan dengan contoh kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar negara Malaysia

Kesan-kesan Penerokaan Sumber Terhadap Alam Sekitar

Pengenalan
Penerokaan sumber seperti sumber mineral, sumber hutan, petroleum dan gas asli di Malaysia merupakan kegiatan yang penting bagi pembangunan negara . Walau bagaimanapun, penerokaan sumber yang tidak bertanggungjawab boleh mendatangkan kesan negatif kepada alam sekitar. Kesan ini termasuklah kemusnahan hutan , kejadian hakisan dan banjir. Oleh itu penerokaan sumber secara lestari perlulah dilaksanakan bagi mencapai pembangunan ekonomi dan pada masa yang sama akan memelihara alam sekitar.

Perubahan Pandang Darat
Perubahan pandang darat itu terdiri daripada komponen-komponen fizikal seperti bukit, paya, atau dikenali sebagai pandang darat fizikal yang mengalami perubahan akibat aktiviti manusia seperti perlombongan dan perhutanan. Kaedah kapal korek dan lombong dedah meninggalkanlubang-lubang yang membentuk kolam bekas lombong Penerokaan petroleum dan gas asli dipenuhi rangkaian paip serta tangki-tangki simpanan bahan bakar berkenaan.

Perubahan pandang darat Pembinaan empangan

Perubahan pandang darat Pembinaan lebuh raya

Kegiatan perhutanan menyebabkan kawasan hutan yang luas menjadi gondol dan gersang. Pembinaan empangan seperti Empangan Chenderoh dan Empangan Kenyir bagi menjana kuasa elektrik pula mengubah landskap kawasan hutan tebal menjadi kawasan takungan air yang luas.

Pembinaan lebuh raya meneyebabkan sebahagian besar kawasan nutan ditebang dan dimusnahkan.

Kepupusan sumber mineral
Penerokaan sumber semula jadi tanpa pengurusan yang cekap boleh mengakibatkan sumber berkenaan pupus. Sumber semula jadi mineral seperti bijih timah, petroleum, dan gas asli merupakan sumber yang tidak dapat diperbaharui. Penerokaan sumber tersebut secara berterusan boleh menyebabkan sumber tersebut kehabisan. Sebagai contohnya, sumber petroleum dan gas asli di negara kita dijangka akan kehabisan dalam tempoh 40 tahun. Lombong bijih besi di Bukit Besi dan lombong bijih timah di Sungai Lembing, Pahang telah ditutup kerana tidak ekonomik untuk diusahakan.

Kepupusan sumber hutan
Penerokaan sumber hutan pula menyebabkan bekalan kayu balak pada masa depan akan semakin berkurangan kerana pokok-pokok yang ditanam mengambil masa yang lama untuk tumbesar. Selain itu pembukaan tanah untuk pertanian atau pembangunan wilayah akan menyebabkan beberapa spesies flora dan fauna yang belum dikenalpasti kegunaannya di masa hadapan pupus begitu sahaja. Peningkatan permintaan terhadap bekalan elektrik menyebabkan lebih banyak empangan hidroelektrik dibina kawasan hutan. Keadaan ini menyebabkan pelbagai spesies flora dan fauna menghadapi risiko kepupusan. Hal ini demikian kerana habitat haiwan di kawasan hutan termusnah serta ekosistem hutan dan rantaian makanan haiwan terjejas. Sebagai contohnya, spesies hidupan liar seperti badak Sumatra, beruang, orang utan, gajah, dan harimau semakin berkurangan di negara kita.

Peningkatan suhu bumi
MenurutJabatan Kajicuaca Malaysia, suhu di negara kita menunjukkan trend yang meningkat bagi masa 40 tahun hingga 50 tahun yang lepas terutamanya di Tanah Tinggi Cameron dan Tanah Tinggi Genting. Cameron Highland yang mempunyai purata suhu 18°C telah menunjukkan peningkatan antara 2°C ke 3°C suhu sejak kebelakangan ini kesan penerokaan hutan. Penerokaan sumber terutamanya sumber hutan mengakibatkan peningkatan suhu di negara kita. Jika trend ini berterusan, kesan peningkatan suhu akan meluas dan ini akan menjejaskan kegiatan ekonomi seperti pertanian di kawasan tersebut. Penerokaan hutan menyebabkan tanah kehilangan litupan tumbuhan menyebabkan bumi menerima pancaran matahari secara terus. Hal ini mengakibatkan proses perpeluhan oleh tumbuh-tumbuhan semakin berkurangan, peratus kelembapan udara menurun, dan udara menjadi kering. Di samping itu, imbangan gas juga terganggu kerana kandungan karbon dioksida dalam udara semakin meningkat manakala oksigen semakin berkurangan.

Aktiviti pemusnahan hutan

Pembersihan hutan mengakibatkan tanah kehilangan litupan tumbuhan dan menyebabkan permukaan tanah terdedah kepada agen hakisan seperti angin dan air mengalir. Keadaan ini menjadikan struktur tanah longgar dan cerun bukit tidak stabil. Penebangan hutan bakau yang menjadi pelindung semula jadi pantai di beberapa kawasan di negara kita seperti seperti di kawasan Matang di Perak dan Kuala Rompin di Pahang menyebabkan hakisan pantai yang serius.

Kejadian tanah runtuh

Kesan Kegiatan Penebangan Hutan Terhadap Alam Sekitar
Pembalakan secara tidak terancang

‡tiada akar cengkaman ‡hakisan tanih ‡tanih tandus

Penebangan hutan Pembinaan jalan
‡gersang atau tandus ‡cerun bukit yang curam ‡tanih yang terhakis ‡hakisan tanih ‡dasar sungai cetek ‡banjir

Kejadian banjir

Pembakaran hutan

Pencemaran udara dan air

Pembalakan
‡hutan musnah ‡hidupan liar akan kehilangan habitat

Pertanian pindah
‡tanih hilang kesuburan

Petempatan
FELDA dan FELCRA

‡flora dan fauna yang musnah ‡rantaian makanan terganggu ‡tanah runtuh

Kesan kegiatan manusia akibat pemusnahan hutan

1.Lengkapkan carta minda di bawah tentang kesan-kesan penerokaan sumber ke atas alam sekitar:

KESAN PENEROKAAN SUMBER

2. Berikan sebab-sebab peningkatan suhu di Malaysia? a. b. c. 3. Apakah akan berlaku kepada keadaan cuaca dan iklim Malaysia 20 tahun akan datang. Bincangkan. 4. Cadangkan langkah-langkah untuk mengatasinya.Mengapakah kita perlu 5. Bagaimanakah aktiviti penerokaan sumber mengubah lanskap semulajadi

Jawab soalan-soalan objektif di bawah: Suhu setempat meningkat. Flora dan fauna terjejas 1. A. B. C. D. Keadaan di atas terjadi kerana Usaha carigali petroleum Penebangan hutan Peghutanan semula Menebusguna paya Empangan Kenyir Empangan Batang Ai 2.Kesan pembinaan empangan di atas adalah I. II. III. IV. A. B. Air tercemar Berlaku banjir Habitat haiwan terancam Kawasan tadahan berkurang I dan II II dan III C. III dan IV D. I dan IV

Sungai Perak dan Sungai Gombak 3. Aktiviti yang dijalankan di sungai-sungai di atas telah menyebabkan pencemaran sungai yang dipenuhi kelodak. Aktiviti tersebut adalah A. B. C. D. Perikanan Perlombongan Pelancongan Perindustrian

4. Mengakah kawasan pembalakan menyebabkan sungai melimpahkan air dan menyebabkan banjir berlaku I. II. III. IV. Jumlah hujan tahunan akan meningkat Dasar sungai cetek penuh kelodak Sungai tidak dapat menampung air yang banyak Air hujan menjadi air larian permukaan bumi

A. B.

I, II dan III I, II dan IV

C. I, III dan IV D. II, III dan IV