KHALIFAH SAIDINA ALI BIN ABI TALIB R.A [ 35-40 H / 656-661 M ] RIWAYAT HIDUP 1. 2. 3. 4. 5.

Nama : Ali bin Abi Talib bin Abdul Mutalib bin Hasyim Dilahirkan pada tahun ke 10 sebelum kerasulan Nabi Muhammad S.A.W Bersifat berani, tegas dan menguasai pelbagai ilmu dengan mendalam Merupakan kanak2 pertama yang memeluk Islam ketika berusia 10 tahun. Didoakan dengan lafaz ‘Karamallahu wajhah’ (orang yang dimuliakan wajahnya) pleh Allah kerana tidak pernah menyembah berhala. 6. Khalifah ke-4 dan terakhir dlm pemerintahan Khulafa’ Aer-Rasyidin (3540 H / 656-661 M)

PELANTIKAN SEBAGAI KHALIFAH 1. Puak pemberontak yang telah membunuh Saidina Uthman bin Affan telah meminta Ali mengambil alih kepimpinan negara menggantikan Uthman. Negara ketika itu dalam keadaan huru-hara. 2. Saidina Ali bin Abi Talib pada mulanya enggan menerima tetapi memandangkan keadaan semakin genting, akhirnya beliau mendapat bersetuju untuk memegang jawatan khalifah. 3. orang ramai datang memberi baiah kepadanya tetapi terdapat beberapa puak yang tidak bersetuju. 4. Mereka yang menentang adalah dari kalangan keluarga Umaiyah termasuk Muawiyah bin Abu Sufian (gabenor Syam ketika itu).

SUMBANGAN KHALIFAH SAIDINA ALI BIN ABI TALIB R.A • Menerima jawatan khalifah dalam keadaan huru-hara.

POLISI PENTADBIRAN KHALIFAH SAIDINA ALI BIN ABI TALIB R.A 1. Menukarkan pegawai-pegawai lantikan Khalifah Uthman yang berketurunan Umayah dengan pegawai-pegawai baru termasuk Muawiyah bin Abu Suffian (gabenor Syam). 2. Meneruskan Majlis Tahkim walaupun mendapat tentangan daripada golongan Khawarij.

adil. amanah.A. . Mereka adalah golongan terpilih lagi bijaksana. 6. Khulafa’ Ar-Rasyidin : Gelaran kepada 4 orang sahabat yang memgang jawatan dalam negara Islam selepas kewafatan Rasulullah S. Mereka banyak menyumbangkan harta untuk menegakkan agama Allah. tawaduk. Pembaharuan yang telah dibuat dalam Sistem Pentadbiran untuk Mengemaskini Pentadibiran Negara di Zaman Khulafa’ Ar-Rasyidin :1. 5.Dewan” Mengenai Majlis Syura : 1. Sedia menerima pendapat rakyat. Undang. ikhlas dan berpendirian tegas. Majlis Syura khas ditubuhkan pada zaman Khalifah Umar bin Al.W Pusat pemerintahan dan berapa lama kekuasaan kerajaan Khulafa’ ArRasyidin :• Kerajaan Khulafa’ Ar-Rasyidin berpusat di Madinah. Khalifah sebgai ketua negara. Dasar-dasar Pentadbiran Khulafa’ Ar-Rasyidin : 1. Penubuhan jabatan yang dikenali sebagai “ Ad. kekuasaannya selama lebih kurang 29 tahun mulai 11 Hijrah hingga 41 Hijrah. Menubuhkan Majlis Syura. 2. Merupakan sumber rujukan umat Islam selepas kewafatan Rasulullah S. berani.W. 4.undang dan perlembagaan negara berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis. 3. Rakyat boleh menegur pemimpin dan memberi pandangan mengikut saluran tertentu. Mereka memperketatkan undang2 berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah 4. Ciri-ciri Kepimpinan Khulafa’ Ar-Rasyidin : 1. 2. 2. Pemimpin dan rakyat sama-sama bertanggungjawab membangun dan memajukan negara.Maksud Khalifah dan Khulafa’ Ar-Rasyidin :• • Khalifah : Orang yang memegang jawatan ketua negara Islam. 3. Khulafa’ Ar-Rasyidin adalah pemimpin yang bersifat terbuka. Rakyat dilayan sama rata. Pemimpin bertanggungjawab memerintah dengan adil dan menegakkan kebenaran. 5. berilmu.Khattab. Pentadbiran wilayah 3.A.

3. Sebarang keputusan berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Jawatan bukan milik keturunan. Rakyat berhak menyuarakan aduan kepada Khalifah mengenai pentadbiran pegawai. 1. 2. Khalifah Umar telah mengadakan jawatan Gabenor (wakil khalifah) di wilayah yang di takhluk. Mengekalkan pemerintahan Islam yang diasaskan Rasulullah S. 5. 6. 4. Ciri-Ciri Utama Sistem Majlis Syura : 1. Khalifah akan siasat kemudian mengambil tindakan yang sewajarnya. Pada musim haji setiap tahun. 4. 4. Terdapat Majlis Tertinggi membuat dasar. Pemimpin adalah dipilih oleh rakyat. pegawai-pegawai mesti hadir ke Mekah untuk memberi laporan mengenai pentadbiran wilayah. Mengamalkan amal makruf dan nahi mungkar. 3. Pelantikan pegawai-pegawai kerajaan juga dirujuk kepada pandangan ahli Majlis Syura. Melaksanakan undang-undang Islam 3. Antara jabatan yang baru ditubuhkan ialah : .w 4.2. 5. Keputusan dicapai melalui suara orang ramai. Cara-Cara Pentadbiran Wilayah Dijalankan oleh Khulafa’ Ar-Rasyidin :1. Semua pegawai yg dilantik diberi surat perintah mengenai tugas dan kuasa mereka sebelum mereka dihantar ke wilayah berkenaan.A. Menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah asas pemerintahan. 2. Majlis Syura terdiri daripada sahabat-sahabat Rasulullah S. Jawatan lain yang baru diwujudkan ialah :• Ketua Setiausaa • Setiausaha • Pegawau Pemungut cukai • Pegawai Polis • Pengurus Perbendaharaan negara • Ketua Hakim 3.W 2. Prinsip yang Diamalkan dalam Pentadbiran Khulafa’ Ar-Rasyidin :1.A. Ditubuhkan bagi menentukan perlantikan khalifah. Harta mereka diperiksa terlebih dahulu bagi mencegah penyalahgunaan kuasa mereka. Telah ditubuhkan oleh Khulafa’ Ar-Rasyidin supaya sistem pengurusan lebih teratur 2. Mereka (gabenor) bertanggungjawab menjalankan pentadbiran dengan adil. Penubuhan Jabatan Ad-Dewan.

PENDIDIKAN DAN EKONOMI PADA ZAMAN KHULAFA’ AR-RASYIDIN SOSIAL 1. 2. Pembayaran cukai membayar cukai mereka kepasa pemungut cukai yang menemui mereka dikawasankawasan yang jauh.• • Dewan Al-Jundi i. Melaksanakan keadilan seperti memansuhkan cukai jizyah seoranh Yahudi yang miskin. Merupakan jabatan ketenteraan untuk mengatur latihan ketenteraan – untuk mengendalikan urusan ketenteraan Dewan Al-Kharaj i. Bidang pendidikan diberi perhatian berat oleh Khulafa’ Ar-Rasyidin. seni lukis dan lain-lain. Guru-girudilantik dari kalangan mereka yang mampu mengajar AlQuran. 3. Mengambil berat mengenai pendidikan. Setiap anggota masyarakat bertanggungjawab memberi pendidikan kepada kanak-kanak ditempat mereka. menulis. 5. 4. • Membina bandarbandar baru. mengajar bidang-bidang tertentu seperti sirah. Memberi hak dan kebebasan kepada penduduk termasuk orang bukan Islam dibenarkan menganut agama mereka tanpa sebarang sekatan. Ekonomi negara tidak begitu stabil di zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar kerana khalifah terpaksa menghadapi golongan yang menentang kerajaan. Masjid merupakan institusi pendidikan yang penting 3. mengira dan menghafaz Al-Quran. Menjaga kebajikan rakyat sama ada Islam atau bukan Islam. EKONOMI 1. Pengurusan Baitulmal dikemaskini oleh khalifah serta menubuhkan jabatan khususnya iaitu Dewan AlKharaj. Diperkenalkan undangundang tanah negara untuk memastikan tiada tanah yang terbiar. Perubahan ekonomi yg ketara berlaku semasa pemerintahan Umar bin AlKhattab dan pada awal pemerintahan Uthman kerana negara Islam menjadi luas. 4. Disediakan untuk kanakkanak belajar membaca. Ditubuhkan untuk memungut hasil negara dengan lebih berkesan. . Mengadakan kemudahan awam untuk kepentingan rakyat seperti:• Mengadakan Baitulmal • Membina tali air dan empangan bagi kemudahan pertanian. Hasil pendapatan negara bertambah dengan adanya pegawai-pegawai yang cekap. ii. Byk kawasan pertanian yg subur dan pertambahan harta. 2. menulis. 3. 5. PENDIDIKAN 1. 2. Satu tempat belajar didirikan disekitar masjid dikenali sebagai “Kutab”. 4. KEMAJUAN ATAU PERKEMBANGAN SOSIAL.

4. Fustat dan Mosul  Semasa Khalifah Uthman bin Affan • Wilayah Islam berkembang ke Afrika Utara seperti Libya • Wilayah Islam berkembang ke Timur seperti Tukistan dan beberapa kawasan di India. Akibat Membelakangkan Kepimpinan Khulafa’ Ar-Rasyidin. Seluruh Iraq masuk dalam wilayah Islam apabila Hurmuz pembesar Parsi di Iraq dikalahkan Syria dan Palestin berjaya ditundukkan oleh gabungan 4 panglima Islam:a. 1. Membebaskan negeri-negeri diwilayah Iraq. Surahbil bin Hasanah. Baitul Muqaddis dan Mesir. d. Ekonomi – Digubal secara adil agar kehidupan rakyat stabil. Khalid bin Al-Walid  Semasa Khalifah Umar bin Al-Khattab. 1. 5.  Semasa Khalifah Ali bin Abi Talib • Perluasan kawasan terhenti berikutan negara kurang aman kerana pembunuhan Saidina Uthman bin Affan.Perluasan Wilayah Semasa Pemerintahan Khulafa’ Ar-Rasyidin. Corak kepimpinan – Pemimpin negara menjadi ketua agama yang mendaulatkan syariat Islam. Orang munafik mendapat peluang memecah belahkan umat Islam • • • . Mendirikan bandar baru Kufah. rakyat dilayan dengan adil . Membebaskan Palestin. Pengaruh Islam tersebar dikalangan qabilah Arab sekitar Mekah dan Madinah ekoran kejayaan tentera Islam memerangi golongan nabi palsu dan murtad. Yazid bin Abi Suffian c. Ilmu pengetahuan diutamakan. 2. • • •  Semasa Khalifah Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Pertahanan – Diberi keutamaan agar negara selamat daripada serangan luar. Kesan Positif yang diperoleh daripada Kepimpinan Khulafa’ Ar-Rasyidin. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah b. Sosial – Kebajikan rakyat diutamakan . • Pulay Cyprus berjaya ditawan oleh tentera laut Islam dibawah Muawiah. Sifat pemimpin – Berakhlak dan berwawasan adalah ciri utama pemilihan sebagai pemimpin negara. 3.

3.2. Negara Islam terdedah dengan fitnah dan perang saudara. Khaliah secara warisan mengambil alih kepimpinan negara selepas Khulafa’ Ar-Rasyidin. Munculnya perpecahan aliran pemikiran seperti Ahli Sunnah & Syiah. 4. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful