KHALIFAH SAIDINA ALI BIN ABI TALIB R.A [ 35-40 H / 656-661 M ] RIWAYAT HIDUP 1. 2. 3. 4. 5.

Nama : Ali bin Abi Talib bin Abdul Mutalib bin Hasyim Dilahirkan pada tahun ke 10 sebelum kerasulan Nabi Muhammad S.A.W Bersifat berani, tegas dan menguasai pelbagai ilmu dengan mendalam Merupakan kanak2 pertama yang memeluk Islam ketika berusia 10 tahun. Didoakan dengan lafaz ‘Karamallahu wajhah’ (orang yang dimuliakan wajahnya) pleh Allah kerana tidak pernah menyembah berhala. 6. Khalifah ke-4 dan terakhir dlm pemerintahan Khulafa’ Aer-Rasyidin (3540 H / 656-661 M)

PELANTIKAN SEBAGAI KHALIFAH 1. Puak pemberontak yang telah membunuh Saidina Uthman bin Affan telah meminta Ali mengambil alih kepimpinan negara menggantikan Uthman. Negara ketika itu dalam keadaan huru-hara. 2. Saidina Ali bin Abi Talib pada mulanya enggan menerima tetapi memandangkan keadaan semakin genting, akhirnya beliau mendapat bersetuju untuk memegang jawatan khalifah. 3. orang ramai datang memberi baiah kepadanya tetapi terdapat beberapa puak yang tidak bersetuju. 4. Mereka yang menentang adalah dari kalangan keluarga Umaiyah termasuk Muawiyah bin Abu Sufian (gabenor Syam ketika itu).

SUMBANGAN KHALIFAH SAIDINA ALI BIN ABI TALIB R.A • Menerima jawatan khalifah dalam keadaan huru-hara.

POLISI PENTADBIRAN KHALIFAH SAIDINA ALI BIN ABI TALIB R.A 1. Menukarkan pegawai-pegawai lantikan Khalifah Uthman yang berketurunan Umayah dengan pegawai-pegawai baru termasuk Muawiyah bin Abu Suffian (gabenor Syam). 2. Meneruskan Majlis Tahkim walaupun mendapat tentangan daripada golongan Khawarij.

3. . Penubuhan jabatan yang dikenali sebagai “ Ad. 2. Dasar-dasar Pentadbiran Khulafa’ Ar-Rasyidin : 1. Pentadbiran wilayah 3. Mereka adalah golongan terpilih lagi bijaksana. 3. 5.Maksud Khalifah dan Khulafa’ Ar-Rasyidin :• • Khalifah : Orang yang memegang jawatan ketua negara Islam.Dewan” Mengenai Majlis Syura : 1. Rakyat dilayan sama rata. adil. kekuasaannya selama lebih kurang 29 tahun mulai 11 Hijrah hingga 41 Hijrah. Khulafa’ Ar-Rasyidin : Gelaran kepada 4 orang sahabat yang memgang jawatan dalam negara Islam selepas kewafatan Rasulullah S. berilmu.A. Mereka banyak menyumbangkan harta untuk menegakkan agama Allah.A. berani.W. Khalifah sebgai ketua negara. 5. Majlis Syura khas ditubuhkan pada zaman Khalifah Umar bin Al.undang dan perlembagaan negara berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis. ikhlas dan berpendirian tegas. amanah. Khulafa’ Ar-Rasyidin adalah pemimpin yang bersifat terbuka. Undang. Pembaharuan yang telah dibuat dalam Sistem Pentadbiran untuk Mengemaskini Pentadibiran Negara di Zaman Khulafa’ Ar-Rasyidin :1.Khattab. Ciri-ciri Kepimpinan Khulafa’ Ar-Rasyidin : 1. 2. Merupakan sumber rujukan umat Islam selepas kewafatan Rasulullah S. Pemimpin dan rakyat sama-sama bertanggungjawab membangun dan memajukan negara. Pemimpin bertanggungjawab memerintah dengan adil dan menegakkan kebenaran. Menubuhkan Majlis Syura. 6. Sedia menerima pendapat rakyat. tawaduk. 4. Rakyat boleh menegur pemimpin dan memberi pandangan mengikut saluran tertentu. 2.W Pusat pemerintahan dan berapa lama kekuasaan kerajaan Khulafa’ ArRasyidin :• Kerajaan Khulafa’ Ar-Rasyidin berpusat di Madinah. Mereka memperketatkan undang2 berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah 4.

A. Menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah asas pemerintahan. 3. pegawai-pegawai mesti hadir ke Mekah untuk memberi laporan mengenai pentadbiran wilayah. Majlis Syura terdiri daripada sahabat-sahabat Rasulullah S.A. 3.w 4. Sebarang keputusan berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Ditubuhkan bagi menentukan perlantikan khalifah. 6. Pemimpin adalah dipilih oleh rakyat. Melaksanakan undang-undang Islam 3. 5. Keputusan dicapai melalui suara orang ramai. 2. Telah ditubuhkan oleh Khulafa’ Ar-Rasyidin supaya sistem pengurusan lebih teratur 2. Harta mereka diperiksa terlebih dahulu bagi mencegah penyalahgunaan kuasa mereka. Mengekalkan pemerintahan Islam yang diasaskan Rasulullah S. Khalifah Umar telah mengadakan jawatan Gabenor (wakil khalifah) di wilayah yang di takhluk. Mengamalkan amal makruf dan nahi mungkar. Khalifah akan siasat kemudian mengambil tindakan yang sewajarnya. Terdapat Majlis Tertinggi membuat dasar. Cara-Cara Pentadbiran Wilayah Dijalankan oleh Khulafa’ Ar-Rasyidin :1. Ciri-Ciri Utama Sistem Majlis Syura : 1. Jawatan lain yang baru diwujudkan ialah :• Ketua Setiausaa • Setiausaha • Pegawau Pemungut cukai • Pegawai Polis • Pengurus Perbendaharaan negara • Ketua Hakim 3. Rakyat berhak menyuarakan aduan kepada Khalifah mengenai pentadbiran pegawai. 5. Penubuhan Jabatan Ad-Dewan. Jawatan bukan milik keturunan. 4. 4. 4.W 2. Prinsip yang Diamalkan dalam Pentadbiran Khulafa’ Ar-Rasyidin :1. 2. 1. Semua pegawai yg dilantik diberi surat perintah mengenai tugas dan kuasa mereka sebelum mereka dihantar ke wilayah berkenaan. Pada musim haji setiap tahun.2. Mereka (gabenor) bertanggungjawab menjalankan pentadbiran dengan adil. Antara jabatan yang baru ditubuhkan ialah : . Pelantikan pegawai-pegawai kerajaan juga dirujuk kepada pandangan ahli Majlis Syura.

Memberi hak dan kebebasan kepada penduduk termasuk orang bukan Islam dibenarkan menganut agama mereka tanpa sebarang sekatan. Pembayaran cukai membayar cukai mereka kepasa pemungut cukai yang menemui mereka dikawasankawasan yang jauh. Mengadakan kemudahan awam untuk kepentingan rakyat seperti:• Mengadakan Baitulmal • Membina tali air dan empangan bagi kemudahan pertanian. Melaksanakan keadilan seperti memansuhkan cukai jizyah seoranh Yahudi yang miskin. Bidang pendidikan diberi perhatian berat oleh Khulafa’ Ar-Rasyidin. • Membina bandarbandar baru. Ditubuhkan untuk memungut hasil negara dengan lebih berkesan.• • Dewan Al-Jundi i. mengira dan menghafaz Al-Quran. 2. Byk kawasan pertanian yg subur dan pertambahan harta. 4. seni lukis dan lain-lain. mengajar bidang-bidang tertentu seperti sirah. 3. Menjaga kebajikan rakyat sama ada Islam atau bukan Islam. Setiap anggota masyarakat bertanggungjawab memberi pendidikan kepada kanak-kanak ditempat mereka. 2. 4. Merupakan jabatan ketenteraan untuk mengatur latihan ketenteraan – untuk mengendalikan urusan ketenteraan Dewan Al-Kharaj i. KEMAJUAN ATAU PERKEMBANGAN SOSIAL. Hasil pendapatan negara bertambah dengan adanya pegawai-pegawai yang cekap. PENDIDIKAN DAN EKONOMI PADA ZAMAN KHULAFA’ AR-RASYIDIN SOSIAL 1. PENDIDIKAN 1. Pengurusan Baitulmal dikemaskini oleh khalifah serta menubuhkan jabatan khususnya iaitu Dewan AlKharaj. Guru-girudilantik dari kalangan mereka yang mampu mengajar AlQuran. Diperkenalkan undangundang tanah negara untuk memastikan tiada tanah yang terbiar. Satu tempat belajar didirikan disekitar masjid dikenali sebagai “Kutab”. EKONOMI 1. Perubahan ekonomi yg ketara berlaku semasa pemerintahan Umar bin AlKhattab dan pada awal pemerintahan Uthman kerana negara Islam menjadi luas. Disediakan untuk kanakkanak belajar membaca. Ekonomi negara tidak begitu stabil di zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar kerana khalifah terpaksa menghadapi golongan yang menentang kerajaan. 5. Mengambil berat mengenai pendidikan. menulis. 2. . ii. 4. 5. 3. Masjid merupakan institusi pendidikan yang penting 3. menulis.

Pengaruh Islam tersebar dikalangan qabilah Arab sekitar Mekah dan Madinah ekoran kejayaan tentera Islam memerangi golongan nabi palsu dan murtad. 3. d. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah b. 2. • • •  Semasa Khalifah Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Ilmu pengetahuan diutamakan. 4. Baitul Muqaddis dan Mesir. Ekonomi – Digubal secara adil agar kehidupan rakyat stabil. 5. Corak kepimpinan – Pemimpin negara menjadi ketua agama yang mendaulatkan syariat Islam. Kesan Positif yang diperoleh daripada Kepimpinan Khulafa’ Ar-Rasyidin. • Pulay Cyprus berjaya ditawan oleh tentera laut Islam dibawah Muawiah. Sifat pemimpin – Berakhlak dan berwawasan adalah ciri utama pemilihan sebagai pemimpin negara. 1. Fustat dan Mosul  Semasa Khalifah Uthman bin Affan • Wilayah Islam berkembang ke Afrika Utara seperti Libya • Wilayah Islam berkembang ke Timur seperti Tukistan dan beberapa kawasan di India. Khalid bin Al-Walid  Semasa Khalifah Umar bin Al-Khattab. rakyat dilayan dengan adil . 1. Membebaskan negeri-negeri diwilayah Iraq. Membebaskan Palestin. Surahbil bin Hasanah. Pertahanan – Diberi keutamaan agar negara selamat daripada serangan luar. Seluruh Iraq masuk dalam wilayah Islam apabila Hurmuz pembesar Parsi di Iraq dikalahkan Syria dan Palestin berjaya ditundukkan oleh gabungan 4 panglima Islam:a. Akibat Membelakangkan Kepimpinan Khulafa’ Ar-Rasyidin. Sosial – Kebajikan rakyat diutamakan . Mendirikan bandar baru Kufah.  Semasa Khalifah Ali bin Abi Talib • Perluasan kawasan terhenti berikutan negara kurang aman kerana pembunuhan Saidina Uthman bin Affan.Perluasan Wilayah Semasa Pemerintahan Khulafa’ Ar-Rasyidin. Orang munafik mendapat peluang memecah belahkan umat Islam • • • . Yazid bin Abi Suffian c.

2. Khaliah secara warisan mengambil alih kepimpinan negara selepas Khulafa’ Ar-Rasyidin. 3. 4. . Munculnya perpecahan aliran pemikiran seperti Ahli Sunnah & Syiah. Negara Islam terdedah dengan fitnah dan perang saudara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful