KHALIFAH SAIDINA ALI BIN ABI TALIB R.A [ 35-40 H / 656-661 M ] RIWAYAT HIDUP 1. 2. 3. 4. 5.

Nama : Ali bin Abi Talib bin Abdul Mutalib bin Hasyim Dilahirkan pada tahun ke 10 sebelum kerasulan Nabi Muhammad S.A.W Bersifat berani, tegas dan menguasai pelbagai ilmu dengan mendalam Merupakan kanak2 pertama yang memeluk Islam ketika berusia 10 tahun. Didoakan dengan lafaz ‘Karamallahu wajhah’ (orang yang dimuliakan wajahnya) pleh Allah kerana tidak pernah menyembah berhala. 6. Khalifah ke-4 dan terakhir dlm pemerintahan Khulafa’ Aer-Rasyidin (3540 H / 656-661 M)

PELANTIKAN SEBAGAI KHALIFAH 1. Puak pemberontak yang telah membunuh Saidina Uthman bin Affan telah meminta Ali mengambil alih kepimpinan negara menggantikan Uthman. Negara ketika itu dalam keadaan huru-hara. 2. Saidina Ali bin Abi Talib pada mulanya enggan menerima tetapi memandangkan keadaan semakin genting, akhirnya beliau mendapat bersetuju untuk memegang jawatan khalifah. 3. orang ramai datang memberi baiah kepadanya tetapi terdapat beberapa puak yang tidak bersetuju. 4. Mereka yang menentang adalah dari kalangan keluarga Umaiyah termasuk Muawiyah bin Abu Sufian (gabenor Syam ketika itu).

SUMBANGAN KHALIFAH SAIDINA ALI BIN ABI TALIB R.A • Menerima jawatan khalifah dalam keadaan huru-hara.

POLISI PENTADBIRAN KHALIFAH SAIDINA ALI BIN ABI TALIB R.A 1. Menukarkan pegawai-pegawai lantikan Khalifah Uthman yang berketurunan Umayah dengan pegawai-pegawai baru termasuk Muawiyah bin Abu Suffian (gabenor Syam). 2. Meneruskan Majlis Tahkim walaupun mendapat tentangan daripada golongan Khawarij.

Mereka adalah golongan terpilih lagi bijaksana.Dewan” Mengenai Majlis Syura : 1. Undang. 3. Pentadbiran wilayah 3. ikhlas dan berpendirian tegas.Khattab. berani. Khulafa’ Ar-Rasyidin : Gelaran kepada 4 orang sahabat yang memgang jawatan dalam negara Islam selepas kewafatan Rasulullah S. Mereka banyak menyumbangkan harta untuk menegakkan agama Allah. Rakyat boleh menegur pemimpin dan memberi pandangan mengikut saluran tertentu. 5. 5. tawaduk. Menubuhkan Majlis Syura.W. . 4. 6. Mereka memperketatkan undang2 berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah 4. Sedia menerima pendapat rakyat. amanah.undang dan perlembagaan negara berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis. 2. 2. Ciri-ciri Kepimpinan Khulafa’ Ar-Rasyidin : 1.A.W Pusat pemerintahan dan berapa lama kekuasaan kerajaan Khulafa’ ArRasyidin :• Kerajaan Khulafa’ Ar-Rasyidin berpusat di Madinah. 3.Maksud Khalifah dan Khulafa’ Ar-Rasyidin :• • Khalifah : Orang yang memegang jawatan ketua negara Islam. Merupakan sumber rujukan umat Islam selepas kewafatan Rasulullah S. 2. Khulafa’ Ar-Rasyidin adalah pemimpin yang bersifat terbuka. Pemimpin dan rakyat sama-sama bertanggungjawab membangun dan memajukan negara. adil. Pemimpin bertanggungjawab memerintah dengan adil dan menegakkan kebenaran. berilmu. Rakyat dilayan sama rata. Dasar-dasar Pentadbiran Khulafa’ Ar-Rasyidin : 1. kekuasaannya selama lebih kurang 29 tahun mulai 11 Hijrah hingga 41 Hijrah.A. Khalifah sebgai ketua negara. Majlis Syura khas ditubuhkan pada zaman Khalifah Umar bin Al. Pembaharuan yang telah dibuat dalam Sistem Pentadbiran untuk Mengemaskini Pentadibiran Negara di Zaman Khulafa’ Ar-Rasyidin :1. Penubuhan jabatan yang dikenali sebagai “ Ad.

3. Cara-Cara Pentadbiran Wilayah Dijalankan oleh Khulafa’ Ar-Rasyidin :1. Pelantikan pegawai-pegawai kerajaan juga dirujuk kepada pandangan ahli Majlis Syura. Jawatan lain yang baru diwujudkan ialah :• Ketua Setiausaa • Setiausaha • Pegawau Pemungut cukai • Pegawai Polis • Pengurus Perbendaharaan negara • Ketua Hakim 3.w 4. Rakyat berhak menyuarakan aduan kepada Khalifah mengenai pentadbiran pegawai. 5. Khalifah akan siasat kemudian mengambil tindakan yang sewajarnya. 1. Ciri-Ciri Utama Sistem Majlis Syura : 1. Mereka (gabenor) bertanggungjawab menjalankan pentadbiran dengan adil.A.2. pegawai-pegawai mesti hadir ke Mekah untuk memberi laporan mengenai pentadbiran wilayah. Antara jabatan yang baru ditubuhkan ialah : . 5. Jawatan bukan milik keturunan. Sebarang keputusan berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Keputusan dicapai melalui suara orang ramai. Telah ditubuhkan oleh Khulafa’ Ar-Rasyidin supaya sistem pengurusan lebih teratur 2. Majlis Syura terdiri daripada sahabat-sahabat Rasulullah S. Mengekalkan pemerintahan Islam yang diasaskan Rasulullah S. Terdapat Majlis Tertinggi membuat dasar. 2. Pemimpin adalah dipilih oleh rakyat.W 2. Mengamalkan amal makruf dan nahi mungkar. Penubuhan Jabatan Ad-Dewan. 4. Menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah asas pemerintahan. Semua pegawai yg dilantik diberi surat perintah mengenai tugas dan kuasa mereka sebelum mereka dihantar ke wilayah berkenaan.A. 3. 2. 6. Khalifah Umar telah mengadakan jawatan Gabenor (wakil khalifah) di wilayah yang di takhluk. Prinsip yang Diamalkan dalam Pentadbiran Khulafa’ Ar-Rasyidin :1. 4. Ditubuhkan bagi menentukan perlantikan khalifah. Melaksanakan undang-undang Islam 3. Pada musim haji setiap tahun. Harta mereka diperiksa terlebih dahulu bagi mencegah penyalahgunaan kuasa mereka. 4.

EKONOMI 1. Memberi hak dan kebebasan kepada penduduk termasuk orang bukan Islam dibenarkan menganut agama mereka tanpa sebarang sekatan. Bidang pendidikan diberi perhatian berat oleh Khulafa’ Ar-Rasyidin. . menulis. Byk kawasan pertanian yg subur dan pertambahan harta. KEMAJUAN ATAU PERKEMBANGAN SOSIAL. menulis. 4. 4. Pembayaran cukai membayar cukai mereka kepasa pemungut cukai yang menemui mereka dikawasankawasan yang jauh. 2. 2. Satu tempat belajar didirikan disekitar masjid dikenali sebagai “Kutab”. Ditubuhkan untuk memungut hasil negara dengan lebih berkesan. Pengurusan Baitulmal dikemaskini oleh khalifah serta menubuhkan jabatan khususnya iaitu Dewan AlKharaj. ii. mengajar bidang-bidang tertentu seperti sirah. Diperkenalkan undangundang tanah negara untuk memastikan tiada tanah yang terbiar. Perubahan ekonomi yg ketara berlaku semasa pemerintahan Umar bin AlKhattab dan pada awal pemerintahan Uthman kerana negara Islam menjadi luas. Guru-girudilantik dari kalangan mereka yang mampu mengajar AlQuran. Mengadakan kemudahan awam untuk kepentingan rakyat seperti:• Mengadakan Baitulmal • Membina tali air dan empangan bagi kemudahan pertanian. 5. Merupakan jabatan ketenteraan untuk mengatur latihan ketenteraan – untuk mengendalikan urusan ketenteraan Dewan Al-Kharaj i. PENDIDIKAN DAN EKONOMI PADA ZAMAN KHULAFA’ AR-RASYIDIN SOSIAL 1. Setiap anggota masyarakat bertanggungjawab memberi pendidikan kepada kanak-kanak ditempat mereka. Masjid merupakan institusi pendidikan yang penting 3. Disediakan untuk kanakkanak belajar membaca. 2. Ekonomi negara tidak begitu stabil di zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar kerana khalifah terpaksa menghadapi golongan yang menentang kerajaan. 5. Menjaga kebajikan rakyat sama ada Islam atau bukan Islam. PENDIDIKAN 1. Hasil pendapatan negara bertambah dengan adanya pegawai-pegawai yang cekap. 4. seni lukis dan lain-lain.• • Dewan Al-Jundi i. Melaksanakan keadilan seperti memansuhkan cukai jizyah seoranh Yahudi yang miskin. 3. 3. Mengambil berat mengenai pendidikan. • Membina bandarbandar baru. mengira dan menghafaz Al-Quran.

Pertahanan – Diberi keutamaan agar negara selamat daripada serangan luar. 5. 4. 3. Baitul Muqaddis dan Mesir. Membebaskan Palestin. Yazid bin Abi Suffian c. 2. Akibat Membelakangkan Kepimpinan Khulafa’ Ar-Rasyidin. Seluruh Iraq masuk dalam wilayah Islam apabila Hurmuz pembesar Parsi di Iraq dikalahkan Syria dan Palestin berjaya ditundukkan oleh gabungan 4 panglima Islam:a. • • •  Semasa Khalifah Saidina Abu Bakar As-Siddiq. 1. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah b. d. • Pulay Cyprus berjaya ditawan oleh tentera laut Islam dibawah Muawiah. Orang munafik mendapat peluang memecah belahkan umat Islam • • • . rakyat dilayan dengan adil . Sosial – Kebajikan rakyat diutamakan .  Semasa Khalifah Ali bin Abi Talib • Perluasan kawasan terhenti berikutan negara kurang aman kerana pembunuhan Saidina Uthman bin Affan. Ilmu pengetahuan diutamakan. Corak kepimpinan – Pemimpin negara menjadi ketua agama yang mendaulatkan syariat Islam. 1. Sifat pemimpin – Berakhlak dan berwawasan adalah ciri utama pemilihan sebagai pemimpin negara. Ekonomi – Digubal secara adil agar kehidupan rakyat stabil. Kesan Positif yang diperoleh daripada Kepimpinan Khulafa’ Ar-Rasyidin. Pengaruh Islam tersebar dikalangan qabilah Arab sekitar Mekah dan Madinah ekoran kejayaan tentera Islam memerangi golongan nabi palsu dan murtad.Perluasan Wilayah Semasa Pemerintahan Khulafa’ Ar-Rasyidin. Fustat dan Mosul  Semasa Khalifah Uthman bin Affan • Wilayah Islam berkembang ke Afrika Utara seperti Libya • Wilayah Islam berkembang ke Timur seperti Tukistan dan beberapa kawasan di India. Membebaskan negeri-negeri diwilayah Iraq. Mendirikan bandar baru Kufah. Surahbil bin Hasanah. Khalid bin Al-Walid  Semasa Khalifah Umar bin Al-Khattab.

Khaliah secara warisan mengambil alih kepimpinan negara selepas Khulafa’ Ar-Rasyidin.2. Munculnya perpecahan aliran pemikiran seperti Ahli Sunnah & Syiah. 4. 3. Negara Islam terdedah dengan fitnah dan perang saudara. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful