KHALIFAH SAIDINA ALI BIN ABI TALIB R.A [ 35-40 H / 656-661 M ] RIWAYAT HIDUP 1. 2. 3. 4. 5.

Nama : Ali bin Abi Talib bin Abdul Mutalib bin Hasyim Dilahirkan pada tahun ke 10 sebelum kerasulan Nabi Muhammad S.A.W Bersifat berani, tegas dan menguasai pelbagai ilmu dengan mendalam Merupakan kanak2 pertama yang memeluk Islam ketika berusia 10 tahun. Didoakan dengan lafaz ‘Karamallahu wajhah’ (orang yang dimuliakan wajahnya) pleh Allah kerana tidak pernah menyembah berhala. 6. Khalifah ke-4 dan terakhir dlm pemerintahan Khulafa’ Aer-Rasyidin (3540 H / 656-661 M)

PELANTIKAN SEBAGAI KHALIFAH 1. Puak pemberontak yang telah membunuh Saidina Uthman bin Affan telah meminta Ali mengambil alih kepimpinan negara menggantikan Uthman. Negara ketika itu dalam keadaan huru-hara. 2. Saidina Ali bin Abi Talib pada mulanya enggan menerima tetapi memandangkan keadaan semakin genting, akhirnya beliau mendapat bersetuju untuk memegang jawatan khalifah. 3. orang ramai datang memberi baiah kepadanya tetapi terdapat beberapa puak yang tidak bersetuju. 4. Mereka yang menentang adalah dari kalangan keluarga Umaiyah termasuk Muawiyah bin Abu Sufian (gabenor Syam ketika itu).

SUMBANGAN KHALIFAH SAIDINA ALI BIN ABI TALIB R.A • Menerima jawatan khalifah dalam keadaan huru-hara.

POLISI PENTADBIRAN KHALIFAH SAIDINA ALI BIN ABI TALIB R.A 1. Menukarkan pegawai-pegawai lantikan Khalifah Uthman yang berketurunan Umayah dengan pegawai-pegawai baru termasuk Muawiyah bin Abu Suffian (gabenor Syam). 2. Meneruskan Majlis Tahkim walaupun mendapat tentangan daripada golongan Khawarij.

Khattab. 2. adil. berilmu. Undang. Khulafa’ Ar-Rasyidin : Gelaran kepada 4 orang sahabat yang memgang jawatan dalam negara Islam selepas kewafatan Rasulullah S.Maksud Khalifah dan Khulafa’ Ar-Rasyidin :• • Khalifah : Orang yang memegang jawatan ketua negara Islam. 5. Mereka adalah golongan terpilih lagi bijaksana. Sedia menerima pendapat rakyat.A. Pemimpin dan rakyat sama-sama bertanggungjawab membangun dan memajukan negara.A. Pentadbiran wilayah 3. 2. Khalifah sebgai ketua negara. Mereka banyak menyumbangkan harta untuk menegakkan agama Allah. tawaduk. Rakyat dilayan sama rata. Rakyat boleh menegur pemimpin dan memberi pandangan mengikut saluran tertentu. Pembaharuan yang telah dibuat dalam Sistem Pentadbiran untuk Mengemaskini Pentadibiran Negara di Zaman Khulafa’ Ar-Rasyidin :1. . ikhlas dan berpendirian tegas. amanah. Ciri-ciri Kepimpinan Khulafa’ Ar-Rasyidin : 1. Menubuhkan Majlis Syura. kekuasaannya selama lebih kurang 29 tahun mulai 11 Hijrah hingga 41 Hijrah. 5. 4. berani. Pemimpin bertanggungjawab memerintah dengan adil dan menegakkan kebenaran. Majlis Syura khas ditubuhkan pada zaman Khalifah Umar bin Al. Dasar-dasar Pentadbiran Khulafa’ Ar-Rasyidin : 1. Penubuhan jabatan yang dikenali sebagai “ Ad. 6. Khulafa’ Ar-Rasyidin adalah pemimpin yang bersifat terbuka. Merupakan sumber rujukan umat Islam selepas kewafatan Rasulullah S. 2.Dewan” Mengenai Majlis Syura : 1.W Pusat pemerintahan dan berapa lama kekuasaan kerajaan Khulafa’ ArRasyidin :• Kerajaan Khulafa’ Ar-Rasyidin berpusat di Madinah. 3.W. Mereka memperketatkan undang2 berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah 4.undang dan perlembagaan negara berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis. 3.

Mengekalkan pemerintahan Islam yang diasaskan Rasulullah S. 4. Ditubuhkan bagi menentukan perlantikan khalifah. Melaksanakan undang-undang Islam 3.A. Majlis Syura terdiri daripada sahabat-sahabat Rasulullah S. Khalifah Umar telah mengadakan jawatan Gabenor (wakil khalifah) di wilayah yang di takhluk. Prinsip yang Diamalkan dalam Pentadbiran Khulafa’ Ar-Rasyidin :1. Pada musim haji setiap tahun. Jawatan bukan milik keturunan. Rakyat berhak menyuarakan aduan kepada Khalifah mengenai pentadbiran pegawai. 2. 2. Menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah asas pemerintahan. Khalifah akan siasat kemudian mengambil tindakan yang sewajarnya. Penubuhan Jabatan Ad-Dewan. 6. Antara jabatan yang baru ditubuhkan ialah : . 5.w 4.2. Pemimpin adalah dipilih oleh rakyat. Telah ditubuhkan oleh Khulafa’ Ar-Rasyidin supaya sistem pengurusan lebih teratur 2. 3. 5. Terdapat Majlis Tertinggi membuat dasar. Mereka (gabenor) bertanggungjawab menjalankan pentadbiran dengan adil. Cara-Cara Pentadbiran Wilayah Dijalankan oleh Khulafa’ Ar-Rasyidin :1. Ciri-Ciri Utama Sistem Majlis Syura : 1. Harta mereka diperiksa terlebih dahulu bagi mencegah penyalahgunaan kuasa mereka. Pelantikan pegawai-pegawai kerajaan juga dirujuk kepada pandangan ahli Majlis Syura. 4. pegawai-pegawai mesti hadir ke Mekah untuk memberi laporan mengenai pentadbiran wilayah.W 2. Semua pegawai yg dilantik diberi surat perintah mengenai tugas dan kuasa mereka sebelum mereka dihantar ke wilayah berkenaan.A. 1. 4. Keputusan dicapai melalui suara orang ramai. Mengamalkan amal makruf dan nahi mungkar. Jawatan lain yang baru diwujudkan ialah :• Ketua Setiausaa • Setiausaha • Pegawau Pemungut cukai • Pegawai Polis • Pengurus Perbendaharaan negara • Ketua Hakim 3. 3. Sebarang keputusan berlandaskan Al-Quran dan Hadis.

ii. 2. . Pembayaran cukai membayar cukai mereka kepasa pemungut cukai yang menemui mereka dikawasankawasan yang jauh. 4. Ekonomi negara tidak begitu stabil di zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar kerana khalifah terpaksa menghadapi golongan yang menentang kerajaan. PENDIDIKAN DAN EKONOMI PADA ZAMAN KHULAFA’ AR-RASYIDIN SOSIAL 1. Menjaga kebajikan rakyat sama ada Islam atau bukan Islam. Mengadakan kemudahan awam untuk kepentingan rakyat seperti:• Mengadakan Baitulmal • Membina tali air dan empangan bagi kemudahan pertanian. 2. Diperkenalkan undangundang tanah negara untuk memastikan tiada tanah yang terbiar. menulis. 4. • Membina bandarbandar baru. 5.• • Dewan Al-Jundi i. Disediakan untuk kanakkanak belajar membaca. 3. Guru-girudilantik dari kalangan mereka yang mampu mengajar AlQuran. 3. Mengambil berat mengenai pendidikan. mengajar bidang-bidang tertentu seperti sirah. Satu tempat belajar didirikan disekitar masjid dikenali sebagai “Kutab”. Setiap anggota masyarakat bertanggungjawab memberi pendidikan kepada kanak-kanak ditempat mereka. Melaksanakan keadilan seperti memansuhkan cukai jizyah seoranh Yahudi yang miskin. Byk kawasan pertanian yg subur dan pertambahan harta. 2. Masjid merupakan institusi pendidikan yang penting 3. menulis. Hasil pendapatan negara bertambah dengan adanya pegawai-pegawai yang cekap. EKONOMI 1. seni lukis dan lain-lain. Merupakan jabatan ketenteraan untuk mengatur latihan ketenteraan – untuk mengendalikan urusan ketenteraan Dewan Al-Kharaj i. Ditubuhkan untuk memungut hasil negara dengan lebih berkesan. Pengurusan Baitulmal dikemaskini oleh khalifah serta menubuhkan jabatan khususnya iaitu Dewan AlKharaj. Perubahan ekonomi yg ketara berlaku semasa pemerintahan Umar bin AlKhattab dan pada awal pemerintahan Uthman kerana negara Islam menjadi luas. Bidang pendidikan diberi perhatian berat oleh Khulafa’ Ar-Rasyidin. 5. mengira dan menghafaz Al-Quran. Memberi hak dan kebebasan kepada penduduk termasuk orang bukan Islam dibenarkan menganut agama mereka tanpa sebarang sekatan. PENDIDIKAN 1. KEMAJUAN ATAU PERKEMBANGAN SOSIAL. 4.

Perluasan Wilayah Semasa Pemerintahan Khulafa’ Ar-Rasyidin. Corak kepimpinan – Pemimpin negara menjadi ketua agama yang mendaulatkan syariat Islam. Khalid bin Al-Walid  Semasa Khalifah Umar bin Al-Khattab. • • •  Semasa Khalifah Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Ilmu pengetahuan diutamakan. 4. Yazid bin Abi Suffian c. 1. Mendirikan bandar baru Kufah. Orang munafik mendapat peluang memecah belahkan umat Islam • • • . 5. Surahbil bin Hasanah. Ekonomi – Digubal secara adil agar kehidupan rakyat stabil. 1. Seluruh Iraq masuk dalam wilayah Islam apabila Hurmuz pembesar Parsi di Iraq dikalahkan Syria dan Palestin berjaya ditundukkan oleh gabungan 4 panglima Islam:a. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah b. d. Sifat pemimpin – Berakhlak dan berwawasan adalah ciri utama pemilihan sebagai pemimpin negara. 3. Sosial – Kebajikan rakyat diutamakan . Fustat dan Mosul  Semasa Khalifah Uthman bin Affan • Wilayah Islam berkembang ke Afrika Utara seperti Libya • Wilayah Islam berkembang ke Timur seperti Tukistan dan beberapa kawasan di India. Membebaskan Palestin. • Pulay Cyprus berjaya ditawan oleh tentera laut Islam dibawah Muawiah. Membebaskan negeri-negeri diwilayah Iraq.  Semasa Khalifah Ali bin Abi Talib • Perluasan kawasan terhenti berikutan negara kurang aman kerana pembunuhan Saidina Uthman bin Affan. Pertahanan – Diberi keutamaan agar negara selamat daripada serangan luar. Kesan Positif yang diperoleh daripada Kepimpinan Khulafa’ Ar-Rasyidin. rakyat dilayan dengan adil . Baitul Muqaddis dan Mesir. Pengaruh Islam tersebar dikalangan qabilah Arab sekitar Mekah dan Madinah ekoran kejayaan tentera Islam memerangi golongan nabi palsu dan murtad. Akibat Membelakangkan Kepimpinan Khulafa’ Ar-Rasyidin. 2.

3. Negara Islam terdedah dengan fitnah dan perang saudara.2. 4. . Khaliah secara warisan mengambil alih kepimpinan negara selepas Khulafa’ Ar-Rasyidin. Munculnya perpecahan aliran pemikiran seperti Ahli Sunnah & Syiah.