KHALIFAH SAIDINA ALI BIN ABI TALIB R.A [ 35-40 H / 656-661 M ] RIWAYAT HIDUP 1. 2. 3. 4. 5.

Nama : Ali bin Abi Talib bin Abdul Mutalib bin Hasyim Dilahirkan pada tahun ke 10 sebelum kerasulan Nabi Muhammad S.A.W Bersifat berani, tegas dan menguasai pelbagai ilmu dengan mendalam Merupakan kanak2 pertama yang memeluk Islam ketika berusia 10 tahun. Didoakan dengan lafaz ‘Karamallahu wajhah’ (orang yang dimuliakan wajahnya) pleh Allah kerana tidak pernah menyembah berhala. 6. Khalifah ke-4 dan terakhir dlm pemerintahan Khulafa’ Aer-Rasyidin (3540 H / 656-661 M)

PELANTIKAN SEBAGAI KHALIFAH 1. Puak pemberontak yang telah membunuh Saidina Uthman bin Affan telah meminta Ali mengambil alih kepimpinan negara menggantikan Uthman. Negara ketika itu dalam keadaan huru-hara. 2. Saidina Ali bin Abi Talib pada mulanya enggan menerima tetapi memandangkan keadaan semakin genting, akhirnya beliau mendapat bersetuju untuk memegang jawatan khalifah. 3. orang ramai datang memberi baiah kepadanya tetapi terdapat beberapa puak yang tidak bersetuju. 4. Mereka yang menentang adalah dari kalangan keluarga Umaiyah termasuk Muawiyah bin Abu Sufian (gabenor Syam ketika itu).

SUMBANGAN KHALIFAH SAIDINA ALI BIN ABI TALIB R.A • Menerima jawatan khalifah dalam keadaan huru-hara.

POLISI PENTADBIRAN KHALIFAH SAIDINA ALI BIN ABI TALIB R.A 1. Menukarkan pegawai-pegawai lantikan Khalifah Uthman yang berketurunan Umayah dengan pegawai-pegawai baru termasuk Muawiyah bin Abu Suffian (gabenor Syam). 2. Meneruskan Majlis Tahkim walaupun mendapat tentangan daripada golongan Khawarij.

Mereka adalah golongan terpilih lagi bijaksana. Khulafa’ Ar-Rasyidin : Gelaran kepada 4 orang sahabat yang memgang jawatan dalam negara Islam selepas kewafatan Rasulullah S. Khalifah sebgai ketua negara. Mereka banyak menyumbangkan harta untuk menegakkan agama Allah. 3. Sedia menerima pendapat rakyat. Pembaharuan yang telah dibuat dalam Sistem Pentadbiran untuk Mengemaskini Pentadibiran Negara di Zaman Khulafa’ Ar-Rasyidin :1. 5. Merupakan sumber rujukan umat Islam selepas kewafatan Rasulullah S.Maksud Khalifah dan Khulafa’ Ar-Rasyidin :• • Khalifah : Orang yang memegang jawatan ketua negara Islam. Pemimpin bertanggungjawab memerintah dengan adil dan menegakkan kebenaran.W Pusat pemerintahan dan berapa lama kekuasaan kerajaan Khulafa’ ArRasyidin :• Kerajaan Khulafa’ Ar-Rasyidin berpusat di Madinah. Rakyat dilayan sama rata. 2. 5. berani.W. 6. 2. tawaduk.A. ikhlas dan berpendirian tegas. adil. berilmu. kekuasaannya selama lebih kurang 29 tahun mulai 11 Hijrah hingga 41 Hijrah. Menubuhkan Majlis Syura. Khulafa’ Ar-Rasyidin adalah pemimpin yang bersifat terbuka. Undang. Pentadbiran wilayah 3. Pemimpin dan rakyat sama-sama bertanggungjawab membangun dan memajukan negara. 4. . Penubuhan jabatan yang dikenali sebagai “ Ad. Dasar-dasar Pentadbiran Khulafa’ Ar-Rasyidin : 1.undang dan perlembagaan negara berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis.A.Dewan” Mengenai Majlis Syura : 1. Ciri-ciri Kepimpinan Khulafa’ Ar-Rasyidin : 1. 3.Khattab. Majlis Syura khas ditubuhkan pada zaman Khalifah Umar bin Al. Rakyat boleh menegur pemimpin dan memberi pandangan mengikut saluran tertentu. Mereka memperketatkan undang2 berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah 4. amanah. 2.

Keputusan dicapai melalui suara orang ramai. 5. Mengekalkan pemerintahan Islam yang diasaskan Rasulullah S. Harta mereka diperiksa terlebih dahulu bagi mencegah penyalahgunaan kuasa mereka. Penubuhan Jabatan Ad-Dewan. 6. Semua pegawai yg dilantik diberi surat perintah mengenai tugas dan kuasa mereka sebelum mereka dihantar ke wilayah berkenaan. Menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah asas pemerintahan. 3. Ditubuhkan bagi menentukan perlantikan khalifah. pegawai-pegawai mesti hadir ke Mekah untuk memberi laporan mengenai pentadbiran wilayah.W 2. Pelantikan pegawai-pegawai kerajaan juga dirujuk kepada pandangan ahli Majlis Syura. Telah ditubuhkan oleh Khulafa’ Ar-Rasyidin supaya sistem pengurusan lebih teratur 2.2. Jawatan bukan milik keturunan.A. Rakyat berhak menyuarakan aduan kepada Khalifah mengenai pentadbiran pegawai. Majlis Syura terdiri daripada sahabat-sahabat Rasulullah S. Pada musim haji setiap tahun. 5. 4. Sebarang keputusan berlandaskan Al-Quran dan Hadis. 4. Mengamalkan amal makruf dan nahi mungkar. Pemimpin adalah dipilih oleh rakyat. Antara jabatan yang baru ditubuhkan ialah : . Ciri-Ciri Utama Sistem Majlis Syura : 1. Melaksanakan undang-undang Islam 3. Mereka (gabenor) bertanggungjawab menjalankan pentadbiran dengan adil. 3. Khalifah Umar telah mengadakan jawatan Gabenor (wakil khalifah) di wilayah yang di takhluk.A. Prinsip yang Diamalkan dalam Pentadbiran Khulafa’ Ar-Rasyidin :1. 2. 1. 2. Terdapat Majlis Tertinggi membuat dasar. Cara-Cara Pentadbiran Wilayah Dijalankan oleh Khulafa’ Ar-Rasyidin :1.w 4. Khalifah akan siasat kemudian mengambil tindakan yang sewajarnya. Jawatan lain yang baru diwujudkan ialah :• Ketua Setiausaa • Setiausaha • Pegawau Pemungut cukai • Pegawai Polis • Pengurus Perbendaharaan negara • Ketua Hakim 3. 4.

Memberi hak dan kebebasan kepada penduduk termasuk orang bukan Islam dibenarkan menganut agama mereka tanpa sebarang sekatan. Merupakan jabatan ketenteraan untuk mengatur latihan ketenteraan – untuk mengendalikan urusan ketenteraan Dewan Al-Kharaj i. . Masjid merupakan institusi pendidikan yang penting 3. Menjaga kebajikan rakyat sama ada Islam atau bukan Islam. Setiap anggota masyarakat bertanggungjawab memberi pendidikan kepada kanak-kanak ditempat mereka. Mengambil berat mengenai pendidikan. Pengurusan Baitulmal dikemaskini oleh khalifah serta menubuhkan jabatan khususnya iaitu Dewan AlKharaj. 5. Melaksanakan keadilan seperti memansuhkan cukai jizyah seoranh Yahudi yang miskin. • Membina bandarbandar baru. EKONOMI 1. 2. 4. Byk kawasan pertanian yg subur dan pertambahan harta. 3. mengira dan menghafaz Al-Quran. 5. Disediakan untuk kanakkanak belajar membaca. PENDIDIKAN DAN EKONOMI PADA ZAMAN KHULAFA’ AR-RASYIDIN SOSIAL 1. Satu tempat belajar didirikan disekitar masjid dikenali sebagai “Kutab”. seni lukis dan lain-lain. Ditubuhkan untuk memungut hasil negara dengan lebih berkesan. 2. menulis. Mengadakan kemudahan awam untuk kepentingan rakyat seperti:• Mengadakan Baitulmal • Membina tali air dan empangan bagi kemudahan pertanian. Pembayaran cukai membayar cukai mereka kepasa pemungut cukai yang menemui mereka dikawasankawasan yang jauh. Guru-girudilantik dari kalangan mereka yang mampu mengajar AlQuran. mengajar bidang-bidang tertentu seperti sirah. ii. Hasil pendapatan negara bertambah dengan adanya pegawai-pegawai yang cekap. 4. Bidang pendidikan diberi perhatian berat oleh Khulafa’ Ar-Rasyidin.• • Dewan Al-Jundi i. 3. KEMAJUAN ATAU PERKEMBANGAN SOSIAL. 2. PENDIDIKAN 1. 4. Ekonomi negara tidak begitu stabil di zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar kerana khalifah terpaksa menghadapi golongan yang menentang kerajaan. menulis. Diperkenalkan undangundang tanah negara untuk memastikan tiada tanah yang terbiar. Perubahan ekonomi yg ketara berlaku semasa pemerintahan Umar bin AlKhattab dan pada awal pemerintahan Uthman kerana negara Islam menjadi luas.

Seluruh Iraq masuk dalam wilayah Islam apabila Hurmuz pembesar Parsi di Iraq dikalahkan Syria dan Palestin berjaya ditundukkan oleh gabungan 4 panglima Islam:a. 4. Kesan Positif yang diperoleh daripada Kepimpinan Khulafa’ Ar-Rasyidin. Akibat Membelakangkan Kepimpinan Khulafa’ Ar-Rasyidin. Ilmu pengetahuan diutamakan. Fustat dan Mosul  Semasa Khalifah Uthman bin Affan • Wilayah Islam berkembang ke Afrika Utara seperti Libya • Wilayah Islam berkembang ke Timur seperti Tukistan dan beberapa kawasan di India. Surahbil bin Hasanah. Mendirikan bandar baru Kufah. Ekonomi – Digubal secara adil agar kehidupan rakyat stabil. 3. 1. Baitul Muqaddis dan Mesir. Membebaskan negeri-negeri diwilayah Iraq. 5. Sifat pemimpin – Berakhlak dan berwawasan adalah ciri utama pemilihan sebagai pemimpin negara. Orang munafik mendapat peluang memecah belahkan umat Islam • • • .Perluasan Wilayah Semasa Pemerintahan Khulafa’ Ar-Rasyidin. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah b. • • •  Semasa Khalifah Saidina Abu Bakar As-Siddiq. rakyat dilayan dengan adil . • Pulay Cyprus berjaya ditawan oleh tentera laut Islam dibawah Muawiah. Yazid bin Abi Suffian c. Membebaskan Palestin. Sosial – Kebajikan rakyat diutamakan . 1.  Semasa Khalifah Ali bin Abi Talib • Perluasan kawasan terhenti berikutan negara kurang aman kerana pembunuhan Saidina Uthman bin Affan. Pertahanan – Diberi keutamaan agar negara selamat daripada serangan luar. Corak kepimpinan – Pemimpin negara menjadi ketua agama yang mendaulatkan syariat Islam. Khalid bin Al-Walid  Semasa Khalifah Umar bin Al-Khattab. 2. d. Pengaruh Islam tersebar dikalangan qabilah Arab sekitar Mekah dan Madinah ekoran kejayaan tentera Islam memerangi golongan nabi palsu dan murtad.

4. .2. Negara Islam terdedah dengan fitnah dan perang saudara. Munculnya perpecahan aliran pemikiran seperti Ahli Sunnah & Syiah. 3. Khaliah secara warisan mengambil alih kepimpinan negara selepas Khulafa’ Ar-Rasyidin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful