KHALIFAH SAIDINA ALI BIN ABI TALIB R.A [ 35-40 H / 656-661 M ] RIWAYAT HIDUP 1. 2. 3. 4. 5.

Nama : Ali bin Abi Talib bin Abdul Mutalib bin Hasyim Dilahirkan pada tahun ke 10 sebelum kerasulan Nabi Muhammad S.A.W Bersifat berani, tegas dan menguasai pelbagai ilmu dengan mendalam Merupakan kanak2 pertama yang memeluk Islam ketika berusia 10 tahun. Didoakan dengan lafaz ‘Karamallahu wajhah’ (orang yang dimuliakan wajahnya) pleh Allah kerana tidak pernah menyembah berhala. 6. Khalifah ke-4 dan terakhir dlm pemerintahan Khulafa’ Aer-Rasyidin (3540 H / 656-661 M)

PELANTIKAN SEBAGAI KHALIFAH 1. Puak pemberontak yang telah membunuh Saidina Uthman bin Affan telah meminta Ali mengambil alih kepimpinan negara menggantikan Uthman. Negara ketika itu dalam keadaan huru-hara. 2. Saidina Ali bin Abi Talib pada mulanya enggan menerima tetapi memandangkan keadaan semakin genting, akhirnya beliau mendapat bersetuju untuk memegang jawatan khalifah. 3. orang ramai datang memberi baiah kepadanya tetapi terdapat beberapa puak yang tidak bersetuju. 4. Mereka yang menentang adalah dari kalangan keluarga Umaiyah termasuk Muawiyah bin Abu Sufian (gabenor Syam ketika itu).

SUMBANGAN KHALIFAH SAIDINA ALI BIN ABI TALIB R.A • Menerima jawatan khalifah dalam keadaan huru-hara.

POLISI PENTADBIRAN KHALIFAH SAIDINA ALI BIN ABI TALIB R.A 1. Menukarkan pegawai-pegawai lantikan Khalifah Uthman yang berketurunan Umayah dengan pegawai-pegawai baru termasuk Muawiyah bin Abu Suffian (gabenor Syam). 2. Meneruskan Majlis Tahkim walaupun mendapat tentangan daripada golongan Khawarij.

Menubuhkan Majlis Syura. 2. 6. amanah. Khulafa’ Ar-Rasyidin : Gelaran kepada 4 orang sahabat yang memgang jawatan dalam negara Islam selepas kewafatan Rasulullah S. 5. Pemimpin bertanggungjawab memerintah dengan adil dan menegakkan kebenaran. Penubuhan jabatan yang dikenali sebagai “ Ad. Pemimpin dan rakyat sama-sama bertanggungjawab membangun dan memajukan negara. 3.Khattab. . 4. adil. 5. Pembaharuan yang telah dibuat dalam Sistem Pentadbiran untuk Mengemaskini Pentadibiran Negara di Zaman Khulafa’ Ar-Rasyidin :1.Dewan” Mengenai Majlis Syura : 1. Mereka adalah golongan terpilih lagi bijaksana. Majlis Syura khas ditubuhkan pada zaman Khalifah Umar bin Al. tawaduk. Rakyat dilayan sama rata. Mereka memperketatkan undang2 berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah 4. ikhlas dan berpendirian tegas. Undang.W Pusat pemerintahan dan berapa lama kekuasaan kerajaan Khulafa’ ArRasyidin :• Kerajaan Khulafa’ Ar-Rasyidin berpusat di Madinah. Khulafa’ Ar-Rasyidin adalah pemimpin yang bersifat terbuka. kekuasaannya selama lebih kurang 29 tahun mulai 11 Hijrah hingga 41 Hijrah.A.Maksud Khalifah dan Khulafa’ Ar-Rasyidin :• • Khalifah : Orang yang memegang jawatan ketua negara Islam. Sedia menerima pendapat rakyat. Rakyat boleh menegur pemimpin dan memberi pandangan mengikut saluran tertentu. 3. berani. 2.W. Merupakan sumber rujukan umat Islam selepas kewafatan Rasulullah S.undang dan perlembagaan negara berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis. berilmu. Khalifah sebgai ketua negara. Dasar-dasar Pentadbiran Khulafa’ Ar-Rasyidin : 1. Mereka banyak menyumbangkan harta untuk menegakkan agama Allah. 2. Ciri-ciri Kepimpinan Khulafa’ Ar-Rasyidin : 1.A. Pentadbiran wilayah 3.

Rakyat berhak menyuarakan aduan kepada Khalifah mengenai pentadbiran pegawai. Prinsip yang Diamalkan dalam Pentadbiran Khulafa’ Ar-Rasyidin :1. Menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah asas pemerintahan. Pada musim haji setiap tahun. Khalifah akan siasat kemudian mengambil tindakan yang sewajarnya. Harta mereka diperiksa terlebih dahulu bagi mencegah penyalahgunaan kuasa mereka. 2. Mengekalkan pemerintahan Islam yang diasaskan Rasulullah S. 4. 6. Terdapat Majlis Tertinggi membuat dasar. Mereka (gabenor) bertanggungjawab menjalankan pentadbiran dengan adil. Penubuhan Jabatan Ad-Dewan. Jawatan bukan milik keturunan. Keputusan dicapai melalui suara orang ramai. Melaksanakan undang-undang Islam 3. 4. pegawai-pegawai mesti hadir ke Mekah untuk memberi laporan mengenai pentadbiran wilayah.A. Pelantikan pegawai-pegawai kerajaan juga dirujuk kepada pandangan ahli Majlis Syura.w 4. 1.W 2. Jawatan lain yang baru diwujudkan ialah :• Ketua Setiausaa • Setiausaha • Pegawau Pemungut cukai • Pegawai Polis • Pengurus Perbendaharaan negara • Ketua Hakim 3.2. Antara jabatan yang baru ditubuhkan ialah : .A. 4. Majlis Syura terdiri daripada sahabat-sahabat Rasulullah S. Sebarang keputusan berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Pemimpin adalah dipilih oleh rakyat. Ditubuhkan bagi menentukan perlantikan khalifah. 5. Khalifah Umar telah mengadakan jawatan Gabenor (wakil khalifah) di wilayah yang di takhluk. 3. Ciri-Ciri Utama Sistem Majlis Syura : 1. Cara-Cara Pentadbiran Wilayah Dijalankan oleh Khulafa’ Ar-Rasyidin :1. Mengamalkan amal makruf dan nahi mungkar. Telah ditubuhkan oleh Khulafa’ Ar-Rasyidin supaya sistem pengurusan lebih teratur 2. 3. 2. 5. Semua pegawai yg dilantik diberi surat perintah mengenai tugas dan kuasa mereka sebelum mereka dihantar ke wilayah berkenaan.

ii. Diperkenalkan undangundang tanah negara untuk memastikan tiada tanah yang terbiar. Pembayaran cukai membayar cukai mereka kepasa pemungut cukai yang menemui mereka dikawasankawasan yang jauh. Setiap anggota masyarakat bertanggungjawab memberi pendidikan kepada kanak-kanak ditempat mereka. Bidang pendidikan diberi perhatian berat oleh Khulafa’ Ar-Rasyidin. Melaksanakan keadilan seperti memansuhkan cukai jizyah seoranh Yahudi yang miskin. 4. Ditubuhkan untuk memungut hasil negara dengan lebih berkesan. . Hasil pendapatan negara bertambah dengan adanya pegawai-pegawai yang cekap. mengira dan menghafaz Al-Quran. Merupakan jabatan ketenteraan untuk mengatur latihan ketenteraan – untuk mengendalikan urusan ketenteraan Dewan Al-Kharaj i. Satu tempat belajar didirikan disekitar masjid dikenali sebagai “Kutab”. menulis. seni lukis dan lain-lain. 4. Guru-girudilantik dari kalangan mereka yang mampu mengajar AlQuran. PENDIDIKAN DAN EKONOMI PADA ZAMAN KHULAFA’ AR-RASYIDIN SOSIAL 1. 2. Pengurusan Baitulmal dikemaskini oleh khalifah serta menubuhkan jabatan khususnya iaitu Dewan AlKharaj. 2. Memberi hak dan kebebasan kepada penduduk termasuk orang bukan Islam dibenarkan menganut agama mereka tanpa sebarang sekatan. 2. Ekonomi negara tidak begitu stabil di zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar kerana khalifah terpaksa menghadapi golongan yang menentang kerajaan. Masjid merupakan institusi pendidikan yang penting 3. PENDIDIKAN 1. Perubahan ekonomi yg ketara berlaku semasa pemerintahan Umar bin AlKhattab dan pada awal pemerintahan Uthman kerana negara Islam menjadi luas. 3. 5.• • Dewan Al-Jundi i. Mengadakan kemudahan awam untuk kepentingan rakyat seperti:• Mengadakan Baitulmal • Membina tali air dan empangan bagi kemudahan pertanian. 4. Menjaga kebajikan rakyat sama ada Islam atau bukan Islam. menulis. Mengambil berat mengenai pendidikan. KEMAJUAN ATAU PERKEMBANGAN SOSIAL. Byk kawasan pertanian yg subur dan pertambahan harta. mengajar bidang-bidang tertentu seperti sirah. • Membina bandarbandar baru. 3. Disediakan untuk kanakkanak belajar membaca. EKONOMI 1. 5.

4. Membebaskan negeri-negeri diwilayah Iraq. Baitul Muqaddis dan Mesir. 1. 5. Corak kepimpinan – Pemimpin negara menjadi ketua agama yang mendaulatkan syariat Islam. 1. Surahbil bin Hasanah. 2. Ekonomi – Digubal secara adil agar kehidupan rakyat stabil. 3. • Pulay Cyprus berjaya ditawan oleh tentera laut Islam dibawah Muawiah. Seluruh Iraq masuk dalam wilayah Islam apabila Hurmuz pembesar Parsi di Iraq dikalahkan Syria dan Palestin berjaya ditundukkan oleh gabungan 4 panglima Islam:a. Fustat dan Mosul  Semasa Khalifah Uthman bin Affan • Wilayah Islam berkembang ke Afrika Utara seperti Libya • Wilayah Islam berkembang ke Timur seperti Tukistan dan beberapa kawasan di India. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah b. Khalid bin Al-Walid  Semasa Khalifah Umar bin Al-Khattab. Orang munafik mendapat peluang memecah belahkan umat Islam • • • . d. Membebaskan Palestin. Sifat pemimpin – Berakhlak dan berwawasan adalah ciri utama pemilihan sebagai pemimpin negara. rakyat dilayan dengan adil . Ilmu pengetahuan diutamakan. • • •  Semasa Khalifah Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Akibat Membelakangkan Kepimpinan Khulafa’ Ar-Rasyidin. Mendirikan bandar baru Kufah. Pertahanan – Diberi keutamaan agar negara selamat daripada serangan luar. Yazid bin Abi Suffian c.Perluasan Wilayah Semasa Pemerintahan Khulafa’ Ar-Rasyidin.  Semasa Khalifah Ali bin Abi Talib • Perluasan kawasan terhenti berikutan negara kurang aman kerana pembunuhan Saidina Uthman bin Affan. Kesan Positif yang diperoleh daripada Kepimpinan Khulafa’ Ar-Rasyidin. Sosial – Kebajikan rakyat diutamakan . Pengaruh Islam tersebar dikalangan qabilah Arab sekitar Mekah dan Madinah ekoran kejayaan tentera Islam memerangi golongan nabi palsu dan murtad.

3.2. 4. Negara Islam terdedah dengan fitnah dan perang saudara. Khaliah secara warisan mengambil alih kepimpinan negara selepas Khulafa’ Ar-Rasyidin. . Munculnya perpecahan aliran pemikiran seperti Ahli Sunnah & Syiah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful