KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan yang telah menolong hamba -Nya

menyelesaikan makalah ini dengan penuh kemudahan. Tanpa pertolongan Dia mungkin penyusun tidak akan sanggup menyelesaikan

yang telah

menolong hanbanya menyelesaikan makalah ini dengan penuh kemudahan.

1

Rumuasan masalah Bab ii pembahasan a. Saran 2 . Fungsi Bab iii penutup a.DAFTAR ISI Kata pengantar Daftar isi Bab i pendahuluan a. Latar belakang b. Tujuan b. Kesimpulan b.

3 . Binatang apa saja yang di buru oleh manusia zaman dahulu? 2.BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. RUMUSAN MASALAH 1.

4 .BAB II PEMBAHAASAN A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful