KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan yang telah menolong hamba -Nya

menyelesaikan makalah ini dengan penuh kemudahan. Tanpa pertolongan Dia mungkin penyusun tidak akan sanggup menyelesaikan

yang telah

menolong hanbanya menyelesaikan makalah ini dengan penuh kemudahan.

1

Tujuan b.DAFTAR ISI Kata pengantar Daftar isi Bab i pendahuluan a. Kesimpulan b. Saran 2 . Fungsi Bab iii penutup a. Rumuasan masalah Bab ii pembahasan a. Latar belakang b.

LATAR BELAKANG B. RUMUSAN MASALAH 1. Binatang apa saja yang di buru oleh manusia zaman dahulu? 2. 3 .BAB I PENDAHULUAN A.

BAB II PEMBAHAASAN A. 4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful