RINGKASAN

Tugasan: Kata kunci:

Ayat tugasan : ialah

Isi 1

Selain itu,

Isi 2

Seterusnya,

Isi 3

Tambahan lagi,

Isi 4

Malahan,

Isi 5

Selanjutnya,

Isi 6

Bahagian A(i) (Markah 20) Baca petikan di bawah dengan teliti. Berdasarkan petikan tersebut, tulis sebuah ringkasan tentang langkah-langkah untuk mengatasi masalah banjir. Panjang ringkasan hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan. Anda digalakkan menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Kajian menunjukkan bahawa hutan tropika mampu membantu mengurangkan kemusnahan yang besar akibat banjir. Namun, menurut laporan beberapa pertubuhan bukan kerajaan, dalam tempoh dua tahun ini pembalakan haram secara besar-besaran menyebabkan sungai menjadi cetek dan berlumpur, seterusnya mengakibatkan banjir dan kehilangan nyawa. Kini, tibalah masanya pihak kerajaan mengenakan hukuman yang lebih berat kepada kegiatan pembalakan haram. Pembangunan yang tidak lestari turut mengundang banjir kilat . Oleh itu, setiap pemaju perumahan seharusnya membuat penilaian kesan alam sekitar sebelum sesuatu projek perumahan dibangunkan. Tragedi ‘Highland Tower’ yang berlaku menunjukkan bahawa kemampuan penguatkuasaan masih boleh dipersoalkan. Dalam hal ini, pihak yang berwajib seharusnya melaksanakan tugas penguatkuasaan dengan amanah agar tragedi banjir yang disebabkan aktiviti manusia tidak berulang lagi. Kini, di bandar dan di kawasan-kawasan perumahan hampir tiada tanah untuk air meresap kerana kesemua kawasan telah disimen. Satu undang-undang seharusnya digubal bagi memastikan ada kawasan untuk membolehkan air meresap dengan cepat. Jika langkah ini tidak diambil boleh menyebabkan berlakunya banjir jika hujan berterusan. Cadangan untuk mewajibkan pemaju perumahan membuat kolam bagi menampung air seharusnya dilaksanakan segera. Kawasan takungan air ini boleh dijadikan tempat menyimpan air pada waktu kemarau di samping menampung air sewaktu hujan. Sistem perparitan juga perlulah dinaik taraf supaya air dapat mengalir dengan lancar. Berbagai-bagai kaedah harus dicari untuk mengatasi masalah tersebut termasuk meningkatkan keupayaan manusia untuk menanganinya. Selain itu, pihak media seharusnya membuat liputan tentang sungai bagi memastikan sungai-sungai di negara kita mampu mengalirkan airnya dengan baik. Kempen-kempen cintai sungai kita perlu diteruskan dan diperhebat. Jika langkah-langkah drastik tidak diambil dengan segera pastinya masalah ini akan menjadi rumit pada masa hadapan, seterusnya akan memberi kesan negatif kepada manusia. ( Dipetik dan diubahsuaikan daripada 'Fenomena Banjir Mega’ Dewan siswa, Februari 2007) Bahagian A(ii) (Markah 10) 1. Apakah maksud kemampuan penguatkuasaan dalam petikan tersebut? ( 2 markah ) 2. Nyatakan kesan-kesan pembalakan haram kepada kehidupan manusia? ( 4 markah) 3. Pada pedapat anda, nyatakan peranan yang boleh dimainkan oleh masyarakat untuk mengatasi masalah banjir. ( 4 markah )

Langkah 1

Langkah 2 Langkah 3

Langkah 4

Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7

Langkah 8

PENULISAN RINGKASAN LENGKAP.

( 80 patah perkataan ) Bahagian A ( ii ): Soalan pemahaman. cadangan mewajibkan pemaju perumahan membina kolam bagi menampung air seharusnya dilaksanakan. satu undang-undang seharusnya digubal untuk memastikan terdapat kawasan yang boleh meresap air dengan cepat. Selanjutnya. setiap pemaju perumahan alam sekitar sebelum sesuatu projek perumahan pembalakan perlulah menjalankan penilaian kesan dibangunkan. dengan amanah. pihak berwajib hendaklah menjalankan tugas penguatkuasaan dengan amanah.Ayat tugasan : Langkah-langkah untuk mengatasi masalah banjir Isi 1 ialah pihak kerajaan seharusnya mengenakan hukuman yang lebih Selain itu. Malahan. Kempen-kempen diperhebat. Selain itu. Contoh Jawapan Lengkap: Langkah-langkah untuk mengatasi masalah banjir ialah pihak kerajaan seharusnya mengenakan hukuman yang lebih berat kepada kegiatan haram. . berat kepada kegiatan pembalakan haram. cintai sungai perlu kita diterus dan Isi 2 Isi 3 Isi 4 Isi 5 Isi 6 Nota: Perkataan dan frasa berhuruf condong merupakan perkataan dan frasa yang telah diubah dan sama maksud dengan perkataan dan frasa dalam petikan. Satu undang-undang seharusnya digubal untuk memastikan Malahan. Seterusnya. kesan alam sekitar sebelum sesuatu projek perumahan dibangunkan pihak berwajib hendaklah menjalankan tugas penguatkuasaan Tambahan lagi. kempen-kempen cintai sungai perlu kita teruskan dan diperhebat. terdapat kawasan yang boleh meresap air dengan cepat Cadangan mewajibkan pemaju perumahan membina kolam Selanjutnya. Tambahan lagi. setiap pemaju perumahan perlulah menjalankan penilaian Seterusnya. bagi menampung air seharusnya dilaksanakan.

ahli masyarakat perlulah melaporkan kegiatan pembalakan haram kepada pihak berkuasa. 3. bencana ini boleh menyebabkan kehilangan nyawa manusia. 2. Selain itu. Pada pedapat anda. Nyatakan kesan-kesan pembalakan haram kepada kehidupan manusia ? ( 4 markah ) Kesan-kesan pembalakan haram kepada kehidupan manusia ialah sungaisungai akan menjadi cetek dan menyebabkan berlakunya banjir. peranan yang boleh dimainkan oleh masyarakat untuk mengatasi masalah banjir ialah orang ramai tidak membuang sampah sarap di dalam sungai. Selain itu.Bahagian A(ii) ( (Markah 10) 1. Apakah maksud kemampuan penguatkuasaan dalam petikan tersebut? ( 2 markah ) Maksud rangkai kata kemampuan penguatkuasaan ialah keupayaan tindakan. ( 4 markah ) Pada pendapat saya. nyatakan peranan yang boleh dimainkan oleh masyarakat untuk mengatasi masalah banjir. LATIHAN 1 .

khasnya guru dan pelajar. prasarana itu turut mempunyai pelbagai fungsi dan peranan yang tersendiri selari dengan kehendak penggunanya. Penukaran suasana ini. pelajar akan mendapatkan maklumat dengan memanfaatkan sumber yang ada di pusat sumber untuk melaksanakan tugasan yang diberi. seseorang guru boleh memberi suatu tugasan. Guru dan pelajar yang menjadi ahli kelab bahasa dapat turut serta dalam pameran tersebut. Selain menjadi pusat sumber kepada pelajar. Mei 2009) Bahagian A(ii): Pemahaman [ 10 markah] Berdasarkan petikan Bahagian A(i). sama ada secara individu ataupun kumpulan dan menyediakan sesuatu tajuk untuk dibincangkan. biasanya suasana pusat sumber jauh lebih kondusif berbanding bilik darjah. Jika diamati. Peranan pusat sumber bukanlah semata-mata untuk memberikan kemudahan pengajaran yang utama. perbincangan selaras dengan fungsinya sebagai gedung ilmu. Apakah maksud “ lebih kondusif ” [ 2 markah ] . jawab soalan-solan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Berdasarkan petikan tersebut. Dalam pengajaran bahasa. Namun demikian. 1. soal jawab. permainan. . Kadang kala di pusat sumber terdapat kemudahan seperti komputer. pusat sumber boleh dijadikan sebagai pusat pengajaran dan pembelajaran. Selain pameran. . (Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana ‘Peranan Pusat Sumber dalam Pengajaran Bahasa’ Pelita Bahasa. peranan pusat sumber hendaklah sentiasa ditingkatkan dari semasa ke semasa sejajar dengan kepentingannya. Oleh itu. kewujudan pusat sumber sekolah sedikit sebanyak membantu tugas guru dan pelajar dalam aktiviti pengajaran dan pemelajaran mereka. pusat sumber berfungsi sebagai tempat untuk merujuk kepada koleksi pemelajaran kendiri pelajar seperti buku. Panjang ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan. Terdapat juga sesetengah pusat sumber yang mengadakan pameran untuk merangsang minat pelajar terutama dalam bidang bahasa. tetapi berfungsi memberikan bahan pemulihan atau sokongan kepada kaedah pengajaran yang berlainan. Dalam hal tersebut. tulis sebuah ringkasan tentang peranan pusat sumber sekolah. Dalam pendekatan pengajaran dan pembelajaran bahasa. Selanjutnya. peranan pusat sumber amat berbeza. Anda digalakkan menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Tuntasnya. aktiviti lain dapat juga dilakukan dalam bentuk kuiz.Bahagian A(i) [ Masa yang dicadangkan : 40 minit ] [ 20 markah] Baca petikan di bawah dengan teliti. projektor paparan hablur cecair dan televisyen. fleksibel serta mempunyai pelbagai fungsi. Pusat sumber merupakan satu sistem yang tersusun dan berpusatkan pelajar. dapat membantu pelajar untuk merangsang minat terhadap sesuatu persekitaran baharu dan berbeza.

apakah langkah yang boleh diambil untuk menarik minat pelajar ke pusat sumber [ 4 markah ] Cadangan Jawapan A (i). Tempat untuk merujuk kepada koleksi pemelajaran kendiri pelajar 2. nyatakan kaedah yang boleh dilakukan oleh guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran di pusat sumber? [ 4 markah ] 3. Mengadakan pameran untuk merangsang minat pelajar terutama dalam bidang bahasa 5. 1. 6. Pada pendapat anda.2. Merangsang minat terhadap sesuatu persekitaran baharu dan berbeza 8. Berfungsi memberikan bahan pemulihan atau sokongan kepada kaedah pengajaran yang berlainan 4. Membantu tugas guru dan pelajar dalam aktiviti pengajaran dan pemelajaran . Berdasarkan petikan. Pusat pengajaran dan pembelajaran 7. 3. Pelajar akan mendapatkan maklumat dengan memanfaatkan sumber yang ada di pusat sumber untuk melaksanakan tugasan yang diberi. Fungsinya sebagai gedung ilmu.

Pulau Perhentian dan Pulau Ketam. Pulau Tioman. Panjang ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan. Di samping itu. Menyediakan kemudahan pusat sumber yang lebih selesa. Contoh tempat peranginan yang terdapat di Malaysia ialah Pulau Sipadan. 3. Malaysia merupakan negara yang indah dan mempunyai tempat-tempat menarik sesuai untuk dijadikan destinasi pelancongan. tempat tersebut tenang dan selamat untuk aktiviti sukan air seperti jet ski. perahu layar dan scuba. Maksud rangkai kata : sangat / amat / sungguh / paling sesuai / baik / selesa 2. Di pulau-pulau tersebut. Anda digalakkan menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Pulau Redang. . Mengadakan minggu pusat sumber. Menyediakan sesuatu tajuk untuk dibincangkan. Tugasan secara individu atau kumpulan. tulis sebuah ringkasan tentang kebaikan-kebaikan industri pelancongan. Mengadakan program membaca. LARIHAN 2 Bahagian A(i) [ Masa yang dicadangkan : 40 minit ] [ 20 markah] Baca petikan di bawah dengan teliti.Cadangan Jawapan A (ii) 1. Berdasarkan petikan tersebut. Malaysia terletak di garisan khatulistiwa yang mengalami iklim panas dan lembap sepanjang tahun. Nota: Pilih mana-mana dua jawapan di atas dan jawapan yang difikirkan sesuai. terdapat banyak terumbu karang yang indah menanti para pelancong.

Mei 2007) Bahagian A(ii): Pemahaman [ 10 markah] Berdasarkan petikan Bahagian A(i). rotan. kedatangan pelancong juga menyebabkan pusat-pusat penginapan berkembang dan hal ini dapat memajukan industri perhotelan. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana “Faedah Industri Pelancongan” Dewan Siswa. 3. industri pelancongan boleh beroperasi dengan lebih meluas. Apakah maksud “ mendatangkan faedah ” pelancong yang menarik? pelancongan? [ 2 markah ] [ 4 markah ] [ 4 markah ] Berdasarkan petikan. Oleh itu. Secara tidak langsung dapat menambahkan lagi pendapatan negara. Selain itu. industri ini juga memberi peluang pekerjaan terutamanya kepada penduduk kampong. Di samping itu. rakyat Malaysia diseru supaya menyahut seruan kerajaan dengan bersikap mesra dan berbudi bahasa kepada para pelancong seiring dengan Kempen Budi Bahasa Budaya Kita. 2. Seterusnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar. Keadaan ini menarik pelabur asing untuk membuat pelaburan di Malaysia dalam industri pelancongan. tempat-tempat yang menarik di Malaysia merupakan daya tarikan kepada para pelancong asing. 1. Kehadiran para pelancong boleh memperkenalkan budaya masyarakat Malaysia yang berbilang kaum ke serata dunia. jawab soalan-solan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.Industri pelancongan ini banyak mendatangkan faedah kepada negara. bagaimanakah cara untuk meningkatkan industri . Misalnya industri kraf tangan di desa-desa memberi pekerjaan kepada penduduk kampung mengusahakan hasil kraf seperti bakul. dan tikar mengkuang. Antaranya dapat memajukan industri kraf tangan yang berkualiti untuk dipasarkan bukan sahaja di dalam negara malah di luar negara. Usaha kerajaan untuk meningkatkan perkhidmatan pelancongan terutamanya dari segi pengurusan dan penyediaan infrastruktur yang lebih baik secara tidak langsung memberi keuntungan kepada masyarakat setempat. Selain itu. Dengan sokongan dan bantuan modal oleh kerajaan pula. nyatakan sebab-sebab Malaysia menjadi tempat Pada pendapat anda.

Dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar 7. menyebabkan pusat-pusat penginapan berkembang dan hal ini dapat memajukan industri perhotelan 8. Menarik pelabur asing untuk membuat pelaburan di Malaysia 3. Dapat memajukan industri kraf tangan yang berkualiti untuk dipasarkan 2. Memberi peluang pekerjaan terutamanya kepada penduduk kampung 6. Sebab-sebab Malaysia menjadi tempat pelancongan: Malaysia merupakan negara yang indah mempunyai tempat-tempat menarik sesuai untuk dijadikan destinasi pelancongan 3. Para pelancong boleh memperkenalkan budaya masyarakat Malaysia yang berbilang kaum ke serata dunia 5. Cara meningkatkan industri pelancongan: Mengadakan promosi tentang keindahan negara Malaysia di luar negara Meningkatkan kemudahan sedia ada di kawasan yang menjadi tumpuan pelancongan. Dapat menambahkan lagi pendapatan negara 4. 2. Perkhidmatan pelancongan terutamanya dari segi pengurusan dan penyediaan infrastruktur yang lebih baik secara tidak langsung memberi keuntungan kepada masyarakat setempat Cadangan Jawapan A (ii) 1. .Cadangan Jawapan A (i) 1. Maksud rangkai kata mendatangkan faedah: Memberikan / Membawa / menyebabkan / Mengakibatkan Manfaat / kebaikan / kelebihan / kepentingan.

Di negara Korea. penguasaan bahasa pertama juga dapat melengkapi seseorang murid dengan aspek keterampilan berbahasa dan berkomunikasi. Contohnya. Penggunaan bahasa pertama juga membolehkan seseorang mengetahui unsur budaya Melayu ketika mempelajari bahasa Melayu di sekolah. Bahasa pertama ialah bahasa yang diperoleh secara semula jadi sejak seseorang Itu kecil lagi. Jepun dan Rusia. Menguasai bahasa pertama mempunyai pelbagai kelebihan. Pada masa yang sama. Panjang ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 80 Patah perkataan. Anda digalakkan menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Berdasarkan petikan tersebut. Hal ini demikian kerana dengan menguasai bahasa pertama seseorang itu akan dapat memenuhi keperluan diri. Secara tidak langsung akan mewujudkan sebuah negara Malaysia yang bersatu padu dan hidup harmoni. dengan menguasai bahasa pertama. seseorang itu dapat mengungkapkan bahasa yang bermakna dan mempunyai kaitan rapat dengan pemikiran . Sejajar dengan itu. penggunaan bahasa pertama juga ditekankan sebagai bahasa untuk menguasai ilmu bagi melebarkan ilmu pengetahuan moden. berakhlak mulia dan bertanggungjawab. LATIHAN 3 Bahagian A( i ) [ Masa yang dicadangkan: 40 minit ] [ 20 markah] Baca petikan di bawah dengan teliti. Hal ini sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan di Malaysia yang bertujuan melahirkan warganegara yang berketerampilan. Pada keseluruhannya . tulis suatu ringkasan tentang faedah-faedah menguasai bahasa pertama . Di samping itu. tujuan menggunakan bahasa pertama adalah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan mengamalkan nilai hidup yang murni. dalam negara yang berbilang bangsa seperti Malaysia penggunaan bahasa pertama amat diperlukan. program sesuatu bahasa pertama tidak terlepas daripada memberikan penekanan terhadap aspek kecekapan berbahasa dan pemahaman tentang sistem bahasa. menjalin perhubungan sosial dan mengendalikan urusan harian. Bahasa pertama terdiri daripada bahasa ibunda atau bahasa lain yang diperoleh hasil pendedahan daripada bahasa yang dituturkan oleh keluarga seseorang kanak-kanak itu.Menambah papan tanda menuju ke kawasan pelancongan Nota: Pilih mana-mana dua jawapan di atas dan jawapan yang difikirkan sesuai.

penguasaan bahasa pertama juga dapat meningkatkan keupayaan dan kecekapan komunikatif dalam kalangan murid.seseorang.Pelita Bahasa. jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Tanpa bahasa seseorang tidak dapat memenuhi keperluan interaksi sesama mereka. Keupayaan komunikatif merangkumi keseluruhan fungsi bahasa yang meliputi komponen makna dan linguistik. nyatakan cara-cara yang boleh dilakukan untuk memantapkan penguasaan bahasa dalam kalangan murid ? [4 markah] 3 . Malahan . ( Dipetik dan diubahsuaikan daripada ‘Faedah Menguasai Bahasa Pertama’ . Pelbagai kajian menunjukkan bahawa seseorang kanak-kanak mampu mempelajari sesuatu dengan lebih baik dalam bahasa ibundanya. 1 2 Apakah maksud rangkai kata memenuhi keperluan ? [2 markah] Berdasarkan petikan. nyatakan dua aspek penguasaan bahasa yang perlu diketengahkan pada murid-murid ? [4 markah] Pada pendapat anda . Februari 2008) Bahagian A ( ii ) : Pemahaman [ 10 markah ] Berdasarkan petikan Bahagian A ( i ) .

. 3. menjalin perhubungan sosial dan mengendalikan Bahasa pertama juga ditekankan sebagai bahasa untuk menguasai ilmu bagi Dapat mengungkapkan bahasa yang bermakna dan mempunyai kaitan rapat Penguasaan bahasa pertama juga dapat meningkatkan keupayaan dan kecekapan mengamalkan nilai hidup yang murni. Bahagian A (ii) 1 memenuhi Maksud rangkai kata : mengisi / menepati / menyempurnakan / menunaikan Keperluan : kemestian/ kehendak/ kepentingan / hajat 2 Dua aspek penguasaan bahasa yang perlu diketengahkan oleh murid-murid ialah aspek kecekapan berbahasa dan pemahaman tentang sistem bahasa tersebut. LATIHAN 4 . Menggunakan bahasa pertama adalah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan Membolehkan seseorang mengetahui unsur budaya Melayu ketika mempelajari Melengkapi seseorang murid dengan aspek keterampilan berbahasa dan Dapat memenuhi keperluan diri. bahasa Melayu di sekolah berkomunikasi urusan harian melebarkan ilmu pengetahuan moden dengan pemikiran seseorang komunikatif dalam kalangan murid 8. 3 Cara-cara untuk memantapkan penguasaan bahasa pertama ialah .Cadangan jawapan : Bahagian A (i) 1.peranan ibu bapa yang mampu bertutur dengan fasih ketika berinteraksi di rumah dengan menggunakan bahasa pertama. 7. 5.Peranan kerajaan melalui kempen penggunaan bahasa pertama. 6. -Peranan pihak sekolah dalam meningkatkan kemahiran bahasa pertama -Peranan media massa dalam memartabatkan bahasa pertama. 4. Mampu mempelajari sesuatu dengan lebih baik dalam bahasa ibundanya. 2.

Berdasarkan petikan tersebut. Natijahnya . Oleh sebab itu. . Banyak remaja mengetahui akan bahaya merokok. Apakah nikmatnya ketika merokok? Adakah ilham datang mencurah-curah atau asap rokok itu sebagai illusi yang membawa imaginasi jauh tanpa sempadan? Berdasarkan pemerhatian didapati remaja sudah berani hendak merokok dan membahayakan diri sendiri disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya. Peribahasa bapa borek anak rintik menggambarkan pengaruh keluarga terhadap gejala merokok dalam kalangan remaja. badan dan nafas berbau akibat banyak merokok. Jika mahu diri mereka diterima dalam kalangan rakan sebaya. Mereka sedar tentang larangan merokok dan hukuman yang akan diterima jika tertangkap di kawasan sekolah. mereka haruslah mengikut perbuatan yang dilakukan oleh rakan lain .Dewan siswa Jun 2007) Bahagian A ( ii ) : Pemahaman [ 10 markah ] Berdasarkan petikan Bahagian A ( i ) . Tingkah laku ini membuktikan mereka sentiasa peka dengan aliran gaya terkini. ditambah dengan naluri remaja yang mahu mencuba. Merokok merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai kesalahan utama di dalam kawasan sekolah.Bahagian A ( i ) [ Masa yang dicadangkan : 40 minit ] [ 20 markah] Baca petikan di bawah dengan teliti. Selain itu tanggapan bahawa tabiat merokok sebagai tanda orang yang cepat dewasa telah mendorong mereka untuk merokok. Anda digalakkan menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Panjang ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan. Kajian menunjukkan sebanyak 75 peratus punca pelajar merokok adalah untuk mengelakkan tekanan termasuklah bebanan tugasan sekolah. abang dan kaum keluarga yang lain turut mendorong mereka untuk merokok. Malah. Hal ini menyebabkan remaja menganggap bahawa merokok bukan perbuatan yang salah. ada juga dalam kalangan remaja yang melihat seseorang yang merokok itu dianggap hebat oleh rakan mereka. jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.kesan jangka panjang kepada perokok adalah dari segi kesihatan terutamanya panyakit kanser dan berkaitan jantung. mereka tetap merokok sebagai tanda membantah peraturan tersebut. anggota keluarga terdekat yang merokok seperti ayah. Mereka tidak takut malah sengaja sebagai tanda protes pihak sekolah dan ibu bapa. Ada juga sesetengah remaja beranggapan bahawa merokok sebagai trend terkini. ( Dipetik dan diubah suai daripada ‘ Jangan Cubacuba merokok’ . gigi kuning berkarat . tulis suatu ringkasan tentang punca-punca merokok dalam kalangan remaja . tunjuk pandai dan mahu bebas daripada kongkongan. Malahan . Mana tidaknya. harapan ibu bapa yang terlalu tinggi.

1 2 3 4 Pengaruh rakan sebaya Ada juga dalam kalangan remaja yang melihat seseorang yang merokok itu Mereka tetap merokok sebagai tanda membantah peraturan tersebut Tanggapan bahawa tabiat merokok sebagai tanda orang yang cepat dewasa dianggap hebat oleh rakan mereka. mengapakah kita perlu mencegah remaja daripada gejala merokok ? [4 markah] 3 Cadangan jawapan : Bahagian A (i): Punca-punca merokok dalam kalangan remaja. nyatakan kesan-kesan merokok dalam kalangan perokok tegar ? [4 markah] Pada pendapat anda . telah mendorong mereka untuk merokok .1 2 Apakah maksud rangkai kata imaginasi menerawang ? [2 markah] Berdasarkan petikan.

memperlihatkan tingkah laku yang baik dan berakhlak mulia 2. LATIHAN 5 Bahagian A(i) (Masa dicadangkan : 30 Minit) (Markah 20) Baca petikan di bawah dengan teliti. Berdasarkan petikan tersebut. nafas berbau gigi kuning berkarat Nota: Pilih mana-mana empat daripada jawapan di atas. Nota: Jawapan lain yang bersesuaian dan relevan dengan soalan. Aktiviti pertanian sama ada yang berskala kecil mahupun bersekala besar berperanan menyebabkan berlakunya pencemaran air.5 6 7 8 Pengaruh keluarga terhadap gejala merokok dalam kalangan remaja Remaja menganggap bahawa merokok bukan perbuatan yang salah Remaja beranggapan bahawa merokok sebagai trend terkini Pelajar merokok adalah untuk mengelakkan tekanan Bahagian A (ii) 1 Maksud rangkaikata membawa imaginasi: membawa imaginasi : mendatangkan / mengakibatkan / menyebabkan / melibatkan : daya khayalan / angan-angan / gambaran 2 - Dua kesan merokok ialah: menghadapi masalah kesihatan seperti sakit kanser dan sakit jantung badan berbau . Panjang ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan. Air merupakan sumber semula jadi yang sangat penting bagi hidupan di muka bumi ini. Pencemaran air diklasifikasi kepada dua jenis iaitu sumber yang disalurkan terus kepada sumber air dan pencemaran yang berlaku daripada perubahan alam sekitar . memperlihatkan disiplin diri yang utuh dan kental 3. Pembukaan dan penerokaan tanah menyebabkan hakisan tanah seterusnya mencemarkan air sungai kesan daripada bahan-bahan terampai dan keladak yang dibawa ke dalam sungai. mengamalkan gaya hidup sihat. menghindarkan diri daipada gejala social yang lain dan terdorong kepada gejala dadah akhirnya. Manusia merupakan pengguna air yang paling utama . Anda digalakkan menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. 4. - 3 Remaja perlu dicegah daripada merokok kerana 1. tulis suatu ringkasan tentan g punca-punca pencemaran air . Keadaan ini . maka tidak hairanlah juga menjadi penyumbang masalah pencemaran air.

Hal ini adalah disebabkan sisa buangan industri yang mengandungi bahan keluli jika tidak dirawat dengan betul akan mencemarkan air dan berbahaya untuk manusia. Nyatakan kategori pencemaran air yang berlaku di negara kita ? [ 2 markah ] [ 4 markah ] 3.menjadi serius apabila berlakunya penerokaan hutan secara haram untuk kegiatan pertanian. Dianggarkan bahawa tidak kurang satu juta kilogram sisa buangan dibuang ke dalam sungai setiap hari. Menurut Jabatan Alam Sekitar. Di Malaysia masalah pencemaran air yang disebabkan aktiviti perternakan memang sukar dikawal. Pertambahan pusat pelupusan sampah secara haram seperti yang berlaku di Selangor dan Putrajaya menjadi bukti yang jelas kesan pencemaran air akibat pembuangan sampah yang tidak terurus. dan memberi kesan kepada pencemaran air. Sikap masyarakat yang membuang sampah ke dalam sungai memburukkan lagi keadaan ini. nyatakan peranan yang boleh dimainkan oleh masyarakat untuk mengatasi pencemaran air. Hal Ini berlaku akibat kerakusan tangan manusia tanpa memikirkan kesan sebaliknya. Sikap lepas tangan penguasa kilang mengalirkan sisa buangan yang tidak dirawat terus ke dalam sungai menjadikan air tidak selamat untuk digunakan. penggunaan racun serangga dan baja kimia yang tidak diserap oleh tumbuhan akan meresap dan mengalir ke sungai. Apakah maksud penyumbang masalah dalam petikan tersebut? 2. Contohnya sisa air mandian babi mempunyai kandungan zink dan amoniakal nitrogen yang sangat tinggi. Selain itu. [ 4 markah ] . aktiviti pembukaan tanah menjadi penyebab utama pencemaran di 31 lembangan sungai seluruh negara. Dalam masa yang sama juga terdapat pengusaha kilang perindustrian yang gagal mematuhi peraturan Kualiti Persekitaran 1979 Jabatan Alam Sekitar. Pada pedapat anda. ( Dipetik dan diubahsuaikan daripada “Air : Bersyukurkah kita” Dewan siswa April 2009 ) Bahagian A(ii) (Masa dicadangkan : Minit) (Markah 10) 1.

masalah pencemaran air yang disebabkan aktiviti perternakan memang sukar dikawal 5. Dalam masa yang sama juga terdapat pengusaha kilang perindustrian yang gagal mematuhi peraturan Kualiti Persekitaran 1979 Jabatan Alam Sekitar Bahagian A (ii) 1. Sikap lepas tangan penguasa kilang mengalirkan sisa buangan yang tidak dirawat terus ke dalam sungai menjadikan air tidak selamat untuk digunakan 8. Keadaan ini menjadi serius apabila berlakunya penerokaan hutan secara haram untuk kegiatan pertanian 3. Pertambahan pusat pelupusan sampah secara haram seperti yang berlaku di Selangor dan Putrajaya menjadi bukti yang jelas kesan pencemaran air akibat pembuangan sampah yang tidak terurus 7. Sikap masyarakat yang membuang sampah ke dalam sungai memburukkan lagi keadaan ini 6. Aktiviti pertanian sama ada yang berskala kecil mahupun bersekala besar berperanan menyebabkan berlakunya pencemaran air 2.Cadangan Jawapan: Bahagian A (i) 1. Maksud rangkai kata: penyumbang : pemberi / pembantu / penyebab . penggunaan racun serangga dan baja kimia yang tidak diserap oleh tumbuhan akan meresap dan mengalir ke sungai 4.

amalan ini dapat merintis jalan untuk menjalin hubungan harmoni dengan negara jiran. Anda digalakkan menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Majlis Rumah terbuka biasanya akan dihadiri oleh pelancong dari negara luar seperti Jepun. Panjang ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan. Dalam masa yang sama pula.masalah : perkara / isu / kes / hal 2. masyarakat negara Malaysia yang berlainan bangsa akan turut sama-sama merayakan Majlis Rumah Terbuka Malaysia. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi dalam ucapannya menegaskan. tulis suatu ringkasan tentang kebaikan Majlis Rumah Terbuka . Menurut beliau juga. sebaliknya yang lebih penting perayaan tersebut merupakan wadah mengeratkan persefahaman antara pelbagai kaum di negara ini. LATIHAN 6 Bahagian A(i) (Masa dicadangkan : 30 Minit) (Markah 20) Baca petikan di bawah dengan teliti. program perayaan rumah terbuka akan diteruskan kerana majlis tersebut merupakan warisan budaya yang akhirnya membawa kepada pembangunan dan kemajuan negara. Kategori pencemaran air di negara kita ialah: sumber yang disalurkan terus kepada sumber air pencemaran yang berlaku daripada perubahan alam sekitar Melaporkan aktiviti pencemaran yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab kepada pihak berkuasa. Pendapat yang mengatakan bahawa sambutan perayaan yang diadakan secara besar-besaran ini merupakan suatu pembaziran adalah satu tanggapan yang tidak berasas sama sekali. Rumah tebuka juga bukanlah sekadar program makan-makan. Penganjuran rumah terbuka ini adalah berasaskan semangat untuk mengekalkan satu matlamat memupuk perpaduan pelbagai kaum. 3. Selain itu. Mengadakan kempen tentang cintai alam sekitar. akan mengharumkan nama Malaysia di Persada antarabangsa. Selain itu. Berdasarkan petikan tersebut. Malahan. menyerahkan kebebasan beragama di negara kita. Secara tidak langsung. Perayaan yang akan diadakan bukannya berbentuk keagamaan yang menyentuh prinsip agama lain. Peranan masyarakat: Nota: Terima mana-mana jawapan lain yang sesuai. Amalan rumah terbuka ini sebenarnya dapat memupuk kesedaran dalam kalangan rakyat Malaysia betapa perasaan saling mempercayai harus dipertahankan demi kesejehteraan negara. Konsep Rumah Terbuka Malaysia dianggap unik sekali kerana tidak diamalkan di kebanyakan negara lain. Mengadakan gotong-royong membersihkan sungai yang tercemar. Itali dan Perancis. Beliau juga mengharapkan perayaan kongsi raya akan diteruskan dan tidak lagi dijadikan polemik yang berpanjangan. program ini juga diharapkan dapat mewujudkan suatu budaya kebangsaan . Hal ini demikian kerana keharmonian antara kaum adalah kunci kejayaan bangsa Malaysia dari dahulu dan hari-hari mendatang. Dengan kata lain industri pelancongan di Malaysia akan mendapat sambutan daripada penduduk tempatan dan luar negara. Tanggal 22 Disember 2001 merupakan detik sejarah yang paling berharga buat rakyat Malaysia kerana pada hari tersebut Majlis Rumah terbuka Malaysia pertama telah diadakan di Dataran Bandaraya Johor Bahru.

kepada negara.Oleh itu. nyatakan cara-cara untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan pendudk di Malaysia? [ 4 markah ] . Pada pedapat anda. ( Dipetik dan diubahsuaikan daripada “Rumah Terbuka Malaysia” Dewan siswa Disember 2006 ) Bahagian A(ii) (Masa dicadangkan : 40 Minit) (Markah 10) 1. Apakah maksud kunci kejayaan dalam petikan tersebut? 2. jelaslah menunjukkan bahawa Majlis Rumah Terbuka ini merupakan komitmen kerajaan pusat terhadap perayaan-perayaan kaum sebagai asas kepada perayaan nasional. Mengapakah Majlis Rumah Terbuka di negara ini dianggap unik ? [ 2 markah ] [ 4 markah ] 3. .

Menanamkan semangat kejiranan walaupun berlainan bangsa. industri pelancongan di Malaysia akan mendapat sambutan daripada penduduk tempatan dan luar negara 6. menyerahkan kebebasan beragama di negara kita 3. merupakan warisan budaya yang akhirnya membawa kepada pembangunan dan kemajuan negara 5. Nota: Terima mana-mana jawapan lain yang difikirkan sesuai. Penganjuran rumah terbuka ini adalah berasaskan semangat untuk mengekalkan satu matlamat memupuk perpaduan pelbagai kaum 2. Cara-cara untuk memupuk perpaduan dalam kalangan penduduk di Malaysia: Menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa komunikasi. Dalam masa yang sama pula. program ini juga diharapkan dapat mewujudkan suatu budaya kebangsaan kepada negara Bahagian A (ii) 1. amalan ini dapat merintis jalan untuk menjalin hubungan harmoni dengan negara jiran. Masyarakat negara yang berlainan bangsa turut menyertai perayaan rumah terbuka. 4.Cadangan Jawapan: Bahagian A (i): 1. memupuk kesedaran dalam kalangan rakyat Malaysia betapa perasaan saling mempercayai harus dipertahankan demi kesejehteraan negara 8. 3. merupakan wadah mengeratkan persefahaman antara pelbagai kaum di negara ini. Majlis Rumah Terbuka dianggap istimewa: - Tidak diamalkan di kebanyakan negara lain. 7. Selain itu. Mengadakan kempen tentang kepentingan semangat perpaduan menerusi media massa. . Maksud rangkai kata: kunci kejayaan : punca / sebab / punca : kemenangan / hasil 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful