RINGKASAN DAN PEMAHAMAN

RINGKASAN

Tugasan: Kata kunci:

Ayat tugasan : ialah

Isi 1

Selain itu,

Isi 2

Seterusnya,

Isi 3

Tambahan lagi,

Isi 4

Malahan,

Isi 5

Selanjutnya,

Isi 6

Bahagian A(i) (Markah 20) Baca petikan di bawah dengan teliti. Berdasarkan petikan tersebut, tulis sebuah ringkasan tentang langkah-langkah untuk mengatasi masalah banjir. Panjang ringkasan hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan. Anda digalakkan menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Kajian menunjukkan bahawa hutan tropika mampu membantu mengurangkan kemusnahan yang besar akibat banjir. Namun, menurut laporan beberapa pertubuhan bukan kerajaan, dalam tempoh dua tahun ini pembalakan haram secara besar-besaran menyebabkan sungai menjadi cetek dan berlumpur, seterusnya mengakibatkan banjir dan kehilangan nyawa. Kini, tibalah masanya pihak kerajaan mengenakan hukuman yang lebih berat kepada kegiatan pembalakan haram. Pembangunan yang tidak lestari turut mengundang banjir kilat . Oleh itu, setiap pemaju perumahan seharusnya membuat penilaian kesan alam sekitar sebelum sesuatu projek perumahan dibangunkan. Tragedi ‘Highland Tower’ yang berlaku menunjukkan bahawa kemampuan penguatkuasaan masih boleh dipersoalkan. Dalam hal ini, pihak yang berwajib seharusnya melaksanakan tugas penguatkuasaan dengan amanah agar tragedi banjir yang disebabkan aktiviti manusia tidak berulang lagi. Kini, di bandar dan di kawasan-kawasan perumahan hampir tiada tanah untuk air meresap kerana kesemua kawasan telah disimen. Satu undang-undang seharusnya digubal bagi memastikan ada kawasan untuk membolehkan air meresap dengan cepat. Jika langkah ini tidak diambil boleh menyebabkan berlakunya banjir jika hujan berterusan. Cadangan untuk mewajibkan pemaju perumahan membuat kolam bagi menampung air seharusnya dilaksanakan segera. Kawasan takungan air ini boleh dijadikan tempat menyimpan air pada waktu kemarau di samping menampung air sewaktu hujan. Sistem perparitan juga perlulah dinaik taraf supaya air dapat mengalir dengan lancar. Berbagai-bagai kaedah harus dicari untuk mengatasi masalah tersebut termasuk meningkatkan keupayaan manusia untuk menanganinya. Selain itu, pihak media seharusnya membuat liputan tentang sungai bagi memastikan sungai-sungai di negara kita mampu mengalirkan airnya dengan baik. Kempen-kempen cintai sungai kita perlu diteruskan dan diperhebat. Jika langkah-langkah drastik tidak diambil dengan segera pastinya masalah ini akan menjadi rumit pada masa hadapan, seterusnya akan memberi kesan negatif kepada manusia. ( Dipetik dan diubahsuaikan daripada 'Fenomena Banjir Mega’ Dewan siswa, Februari 2007) Bahagian A(ii) (Markah 10) 1. Apakah maksud kemampuan penguatkuasaan dalam petikan tersebut? ( 2 markah ) 2. Nyatakan kesan-kesan pembalakan haram kepada kehidupan manusia? ( 4 markah) 3. Pada pedapat anda, nyatakan peranan yang boleh dimainkan oleh masyarakat untuk mengatasi masalah banjir. ( 4 markah )

Langkah 1

Langkah 2 Langkah 3

Langkah 4

Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7

Langkah 8

PENULISAN RINGKASAN LENGKAP.

Selanjutnya. cadangan mewajibkan pemaju perumahan membina kolam bagi menampung air seharusnya dilaksanakan. Malahan. berat kepada kegiatan pembalakan haram. Contoh Jawapan Lengkap: Langkah-langkah untuk mengatasi masalah banjir ialah pihak kerajaan seharusnya mengenakan hukuman yang lebih berat kepada kegiatan haram. cintai sungai perlu kita diterus dan Isi 2 Isi 3 Isi 4 Isi 5 Isi 6 Nota: Perkataan dan frasa berhuruf condong merupakan perkataan dan frasa yang telah diubah dan sama maksud dengan perkataan dan frasa dalam petikan. setiap pemaju perumahan perlulah menjalankan penilaian Seterusnya. terdapat kawasan yang boleh meresap air dengan cepat Cadangan mewajibkan pemaju perumahan membina kolam Selanjutnya. Tambahan lagi.Ayat tugasan : Langkah-langkah untuk mengatasi masalah banjir Isi 1 ialah pihak kerajaan seharusnya mengenakan hukuman yang lebih Selain itu. Selain itu. . Kempen-kempen diperhebat. Seterusnya. pihak berwajib hendaklah menjalankan tugas penguatkuasaan dengan amanah. satu undang-undang seharusnya digubal untuk memastikan terdapat kawasan yang boleh meresap air dengan cepat. dengan amanah. kempen-kempen cintai sungai perlu kita teruskan dan diperhebat. setiap pemaju perumahan alam sekitar sebelum sesuatu projek perumahan pembalakan perlulah menjalankan penilaian kesan dibangunkan. bagi menampung air seharusnya dilaksanakan. kesan alam sekitar sebelum sesuatu projek perumahan dibangunkan pihak berwajib hendaklah menjalankan tugas penguatkuasaan Tambahan lagi. Satu undang-undang seharusnya digubal untuk memastikan Malahan. ( 80 patah perkataan ) Bahagian A ( ii ): Soalan pemahaman.

nyatakan peranan yang boleh dimainkan oleh masyarakat untuk mengatasi masalah banjir. ( 4 markah ) Pada pendapat saya. Apakah maksud kemampuan penguatkuasaan dalam petikan tersebut? ( 2 markah ) Maksud rangkai kata kemampuan penguatkuasaan ialah keupayaan tindakan. 2.Bahagian A(ii) ( (Markah 10) 1. Selain itu. peranan yang boleh dimainkan oleh masyarakat untuk mengatasi masalah banjir ialah orang ramai tidak membuang sampah sarap di dalam sungai. bencana ini boleh menyebabkan kehilangan nyawa manusia. LATIHAN 1 . 3. Selain itu. Pada pedapat anda. Nyatakan kesan-kesan pembalakan haram kepada kehidupan manusia ? ( 4 markah ) Kesan-kesan pembalakan haram kepada kehidupan manusia ialah sungaisungai akan menjadi cetek dan menyebabkan berlakunya banjir. ahli masyarakat perlulah melaporkan kegiatan pembalakan haram kepada pihak berkuasa.

Mei 2009) Bahagian A(ii): Pemahaman [ 10 markah] Berdasarkan petikan Bahagian A(i). projektor paparan hablur cecair dan televisyen. Selanjutnya. . Dalam pendekatan pengajaran dan pembelajaran bahasa. Selain menjadi pusat sumber kepada pelajar. khasnya guru dan pelajar. tulis sebuah ringkasan tentang peranan pusat sumber sekolah. Tuntasnya. Anda digalakkan menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Selain pameran. . Jika diamati. fleksibel serta mempunyai pelbagai fungsi. kewujudan pusat sumber sekolah sedikit sebanyak membantu tugas guru dan pelajar dalam aktiviti pengajaran dan pemelajaran mereka. soal jawab. Kadang kala di pusat sumber terdapat kemudahan seperti komputer. Berdasarkan petikan tersebut. permainan. Panjang ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan. Oleh itu. perbincangan selaras dengan fungsinya sebagai gedung ilmu. seseorang guru boleh memberi suatu tugasan. pusat sumber berfungsi sebagai tempat untuk merujuk kepada koleksi pemelajaran kendiri pelajar seperti buku. Dalam pengajaran bahasa. Guru dan pelajar yang menjadi ahli kelab bahasa dapat turut serta dalam pameran tersebut. aktiviti lain dapat juga dilakukan dalam bentuk kuiz. pelajar akan mendapatkan maklumat dengan memanfaatkan sumber yang ada di pusat sumber untuk melaksanakan tugasan yang diberi. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana ‘Peranan Pusat Sumber dalam Pengajaran Bahasa’ Pelita Bahasa. Peranan pusat sumber bukanlah semata-mata untuk memberikan kemudahan pengajaran yang utama. peranan pusat sumber amat berbeza. pusat sumber boleh dijadikan sebagai pusat pengajaran dan pembelajaran. tetapi berfungsi memberikan bahan pemulihan atau sokongan kepada kaedah pengajaran yang berlainan. dapat membantu pelajar untuk merangsang minat terhadap sesuatu persekitaran baharu dan berbeza. Dalam hal tersebut. jawab soalan-solan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Penukaran suasana ini. Pusat sumber merupakan satu sistem yang tersusun dan berpusatkan pelajar. 1. peranan pusat sumber hendaklah sentiasa ditingkatkan dari semasa ke semasa sejajar dengan kepentingannya. sama ada secara individu ataupun kumpulan dan menyediakan sesuatu tajuk untuk dibincangkan. prasarana itu turut mempunyai pelbagai fungsi dan peranan yang tersendiri selari dengan kehendak penggunanya. Terdapat juga sesetengah pusat sumber yang mengadakan pameran untuk merangsang minat pelajar terutama dalam bidang bahasa. biasanya suasana pusat sumber jauh lebih kondusif berbanding bilik darjah. Namun demikian.Bahagian A(i) [ Masa yang dicadangkan : 40 minit ] [ 20 markah] Baca petikan di bawah dengan teliti. Apakah maksud “ lebih kondusif ” [ 2 markah ] .

1. Fungsinya sebagai gedung ilmu. Merangsang minat terhadap sesuatu persekitaran baharu dan berbeza 8. Mengadakan pameran untuk merangsang minat pelajar terutama dalam bidang bahasa 5. Berfungsi memberikan bahan pemulihan atau sokongan kepada kaedah pengajaran yang berlainan 4. apakah langkah yang boleh diambil untuk menarik minat pelajar ke pusat sumber [ 4 markah ] Cadangan Jawapan A (i). Pusat pengajaran dan pembelajaran 7. Membantu tugas guru dan pelajar dalam aktiviti pengajaran dan pemelajaran . 3. Pada pendapat anda. Berdasarkan petikan. Pelajar akan mendapatkan maklumat dengan memanfaatkan sumber yang ada di pusat sumber untuk melaksanakan tugasan yang diberi. Tempat untuk merujuk kepada koleksi pemelajaran kendiri pelajar 2. 6.2. nyatakan kaedah yang boleh dilakukan oleh guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran di pusat sumber? [ 4 markah ] 3.

Pulau Perhentian dan Pulau Ketam. Mengadakan program membaca. Berdasarkan petikan tersebut. Menyediakan kemudahan pusat sumber yang lebih selesa. Mengadakan minggu pusat sumber. . Malaysia terletak di garisan khatulistiwa yang mengalami iklim panas dan lembap sepanjang tahun. 3. Maksud rangkai kata : sangat / amat / sungguh / paling sesuai / baik / selesa 2. tempat tersebut tenang dan selamat untuk aktiviti sukan air seperti jet ski. Di samping itu. tulis sebuah ringkasan tentang kebaikan-kebaikan industri pelancongan. Contoh tempat peranginan yang terdapat di Malaysia ialah Pulau Sipadan.Cadangan Jawapan A (ii) 1. Nota: Pilih mana-mana dua jawapan di atas dan jawapan yang difikirkan sesuai. terdapat banyak terumbu karang yang indah menanti para pelancong. Di pulau-pulau tersebut. Panjang ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan. Pulau Tioman. Anda digalakkan menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Menyediakan sesuatu tajuk untuk dibincangkan. Pulau Redang. Malaysia merupakan negara yang indah dan mempunyai tempat-tempat menarik sesuai untuk dijadikan destinasi pelancongan. Tugasan secara individu atau kumpulan. LARIHAN 2 Bahagian A(i) [ Masa yang dicadangkan : 40 minit ] [ 20 markah] Baca petikan di bawah dengan teliti. perahu layar dan scuba.

Seterusnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar. kedatangan pelancong juga menyebabkan pusat-pusat penginapan berkembang dan hal ini dapat memajukan industri perhotelan. Selain itu. 2. Dengan sokongan dan bantuan modal oleh kerajaan pula. 3. Mei 2007) Bahagian A(ii): Pemahaman [ 10 markah] Berdasarkan petikan Bahagian A(i). Di samping itu. Oleh itu. bagaimanakah cara untuk meningkatkan industri . 1. rakyat Malaysia diseru supaya menyahut seruan kerajaan dengan bersikap mesra dan berbudi bahasa kepada para pelancong seiring dengan Kempen Budi Bahasa Budaya Kita. Secara tidak langsung dapat menambahkan lagi pendapatan negara. jawab soalan-solan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Keadaan ini menarik pelabur asing untuk membuat pelaburan di Malaysia dalam industri pelancongan. Misalnya industri kraf tangan di desa-desa memberi pekerjaan kepada penduduk kampung mengusahakan hasil kraf seperti bakul. rotan. dan tikar mengkuang. industri pelancongan boleh beroperasi dengan lebih meluas. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana “Faedah Industri Pelancongan” Dewan Siswa. nyatakan sebab-sebab Malaysia menjadi tempat Pada pendapat anda. Selain itu.Industri pelancongan ini banyak mendatangkan faedah kepada negara. industri ini juga memberi peluang pekerjaan terutamanya kepada penduduk kampong. Antaranya dapat memajukan industri kraf tangan yang berkualiti untuk dipasarkan bukan sahaja di dalam negara malah di luar negara. tempat-tempat yang menarik di Malaysia merupakan daya tarikan kepada para pelancong asing. Apakah maksud “ mendatangkan faedah ” pelancong yang menarik? pelancongan? [ 2 markah ] [ 4 markah ] [ 4 markah ] Berdasarkan petikan. Usaha kerajaan untuk meningkatkan perkhidmatan pelancongan terutamanya dari segi pengurusan dan penyediaan infrastruktur yang lebih baik secara tidak langsung memberi keuntungan kepada masyarakat setempat. Kehadiran para pelancong boleh memperkenalkan budaya masyarakat Malaysia yang berbilang kaum ke serata dunia.

menyebabkan pusat-pusat penginapan berkembang dan hal ini dapat memajukan industri perhotelan 8. Menarik pelabur asing untuk membuat pelaburan di Malaysia 3.Cadangan Jawapan A (i) 1. Cara meningkatkan industri pelancongan: Mengadakan promosi tentang keindahan negara Malaysia di luar negara Meningkatkan kemudahan sedia ada di kawasan yang menjadi tumpuan pelancongan. Memberi peluang pekerjaan terutamanya kepada penduduk kampung 6. Dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar 7. 2. Perkhidmatan pelancongan terutamanya dari segi pengurusan dan penyediaan infrastruktur yang lebih baik secara tidak langsung memberi keuntungan kepada masyarakat setempat Cadangan Jawapan A (ii) 1. Maksud rangkai kata mendatangkan faedah: Memberikan / Membawa / menyebabkan / Mengakibatkan Manfaat / kebaikan / kelebihan / kepentingan. . Dapat menambahkan lagi pendapatan negara 4. Sebab-sebab Malaysia menjadi tempat pelancongan: Malaysia merupakan negara yang indah mempunyai tempat-tempat menarik sesuai untuk dijadikan destinasi pelancongan 3. Para pelancong boleh memperkenalkan budaya masyarakat Malaysia yang berbilang kaum ke serata dunia 5. Dapat memajukan industri kraf tangan yang berkualiti untuk dipasarkan 2.

dengan menguasai bahasa pertama. berakhlak mulia dan bertanggungjawab. Sejajar dengan itu. Contohnya. Anda digalakkan menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. seseorang itu dapat mengungkapkan bahasa yang bermakna dan mempunyai kaitan rapat dengan pemikiran . dalam negara yang berbilang bangsa seperti Malaysia penggunaan bahasa pertama amat diperlukan. tulis suatu ringkasan tentang faedah-faedah menguasai bahasa pertama . Di samping itu. Pada masa yang sama. Bahasa pertama ialah bahasa yang diperoleh secara semula jadi sejak seseorang Itu kecil lagi. penggunaan bahasa pertama juga ditekankan sebagai bahasa untuk menguasai ilmu bagi melebarkan ilmu pengetahuan moden. Pada keseluruhannya . menjalin perhubungan sosial dan mengendalikan urusan harian. Hal ini demikian kerana dengan menguasai bahasa pertama seseorang itu akan dapat memenuhi keperluan diri. tujuan menggunakan bahasa pertama adalah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan mengamalkan nilai hidup yang murni.Menambah papan tanda menuju ke kawasan pelancongan Nota: Pilih mana-mana dua jawapan di atas dan jawapan yang difikirkan sesuai. Di negara Korea. Panjang ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 80 Patah perkataan. Hal ini sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan di Malaysia yang bertujuan melahirkan warganegara yang berketerampilan. Bahasa pertama terdiri daripada bahasa ibunda atau bahasa lain yang diperoleh hasil pendedahan daripada bahasa yang dituturkan oleh keluarga seseorang kanak-kanak itu. Secara tidak langsung akan mewujudkan sebuah negara Malaysia yang bersatu padu dan hidup harmoni. Menguasai bahasa pertama mempunyai pelbagai kelebihan. Penggunaan bahasa pertama juga membolehkan seseorang mengetahui unsur budaya Melayu ketika mempelajari bahasa Melayu di sekolah. Jepun dan Rusia. penguasaan bahasa pertama juga dapat melengkapi seseorang murid dengan aspek keterampilan berbahasa dan berkomunikasi. program sesuatu bahasa pertama tidak terlepas daripada memberikan penekanan terhadap aspek kecekapan berbahasa dan pemahaman tentang sistem bahasa. Berdasarkan petikan tersebut. LATIHAN 3 Bahagian A( i ) [ Masa yang dicadangkan: 40 minit ] [ 20 markah] Baca petikan di bawah dengan teliti.

1 2 Apakah maksud rangkai kata memenuhi keperluan ? [2 markah] Berdasarkan petikan. Pelbagai kajian menunjukkan bahawa seseorang kanak-kanak mampu mempelajari sesuatu dengan lebih baik dalam bahasa ibundanya. ( Dipetik dan diubahsuaikan daripada ‘Faedah Menguasai Bahasa Pertama’ . nyatakan dua aspek penguasaan bahasa yang perlu diketengahkan pada murid-murid ? [4 markah] Pada pendapat anda . jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.Pelita Bahasa. Keupayaan komunikatif merangkumi keseluruhan fungsi bahasa yang meliputi komponen makna dan linguistik. Tanpa bahasa seseorang tidak dapat memenuhi keperluan interaksi sesama mereka. Malahan .seseorang. nyatakan cara-cara yang boleh dilakukan untuk memantapkan penguasaan bahasa dalam kalangan murid ? [4 markah] 3 . Februari 2008) Bahagian A ( ii ) : Pemahaman [ 10 markah ] Berdasarkan petikan Bahagian A ( i ) . penguasaan bahasa pertama juga dapat meningkatkan keupayaan dan kecekapan komunikatif dalam kalangan murid.

menjalin perhubungan sosial dan mengendalikan Bahasa pertama juga ditekankan sebagai bahasa untuk menguasai ilmu bagi Dapat mengungkapkan bahasa yang bermakna dan mempunyai kaitan rapat Penguasaan bahasa pertama juga dapat meningkatkan keupayaan dan kecekapan mengamalkan nilai hidup yang murni. Bahagian A (ii) 1 memenuhi Maksud rangkai kata : mengisi / menepati / menyempurnakan / menunaikan Keperluan : kemestian/ kehendak/ kepentingan / hajat 2 Dua aspek penguasaan bahasa yang perlu diketengahkan oleh murid-murid ialah aspek kecekapan berbahasa dan pemahaman tentang sistem bahasa tersebut. 7. . 3 Cara-cara untuk memantapkan penguasaan bahasa pertama ialah . 3. 5. 6. -Peranan pihak sekolah dalam meningkatkan kemahiran bahasa pertama -Peranan media massa dalam memartabatkan bahasa pertama. Menggunakan bahasa pertama adalah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan Membolehkan seseorang mengetahui unsur budaya Melayu ketika mempelajari Melengkapi seseorang murid dengan aspek keterampilan berbahasa dan Dapat memenuhi keperluan diri. LATIHAN 4 . 2.Cadangan jawapan : Bahagian A (i) 1. 4. Mampu mempelajari sesuatu dengan lebih baik dalam bahasa ibundanya.Peranan kerajaan melalui kempen penggunaan bahasa pertama. bahasa Melayu di sekolah berkomunikasi urusan harian melebarkan ilmu pengetahuan moden dengan pemikiran seseorang komunikatif dalam kalangan murid 8.peranan ibu bapa yang mampu bertutur dengan fasih ketika berinteraksi di rumah dengan menggunakan bahasa pertama.

Natijahnya . Kajian menunjukkan sebanyak 75 peratus punca pelajar merokok adalah untuk mengelakkan tekanan termasuklah bebanan tugasan sekolah. Mereka sedar tentang larangan merokok dan hukuman yang akan diterima jika tertangkap di kawasan sekolah. Ada juga sesetengah remaja beranggapan bahawa merokok sebagai trend terkini. tulis suatu ringkasan tentang punca-punca merokok dalam kalangan remaja . Malahan . Selain itu tanggapan bahawa tabiat merokok sebagai tanda orang yang cepat dewasa telah mendorong mereka untuk merokok. Panjang ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan. tunjuk pandai dan mahu bebas daripada kongkongan. ( Dipetik dan diubah suai daripada ‘ Jangan Cubacuba merokok’ . ada juga dalam kalangan remaja yang melihat seseorang yang merokok itu dianggap hebat oleh rakan mereka.Bahagian A ( i ) [ Masa yang dicadangkan : 40 minit ] [ 20 markah] Baca petikan di bawah dengan teliti. Mana tidaknya. Mereka tidak takut malah sengaja sebagai tanda protes pihak sekolah dan ibu bapa. Berdasarkan petikan tersebut. Hal ini menyebabkan remaja menganggap bahawa merokok bukan perbuatan yang salah. abang dan kaum keluarga yang lain turut mendorong mereka untuk merokok. Apakah nikmatnya ketika merokok? Adakah ilham datang mencurah-curah atau asap rokok itu sebagai illusi yang membawa imaginasi jauh tanpa sempadan? Berdasarkan pemerhatian didapati remaja sudah berani hendak merokok dan membahayakan diri sendiri disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya. mereka haruslah mengikut perbuatan yang dilakukan oleh rakan lain . Tingkah laku ini membuktikan mereka sentiasa peka dengan aliran gaya terkini. ditambah dengan naluri remaja yang mahu mencuba. Merokok merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai kesalahan utama di dalam kawasan sekolah. badan dan nafas berbau akibat banyak merokok.Dewan siswa Jun 2007) Bahagian A ( ii ) : Pemahaman [ 10 markah ] Berdasarkan petikan Bahagian A ( i ) . Oleh sebab itu.kesan jangka panjang kepada perokok adalah dari segi kesihatan terutamanya panyakit kanser dan berkaitan jantung. jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Jika mahu diri mereka diterima dalam kalangan rakan sebaya. mereka tetap merokok sebagai tanda membantah peraturan tersebut. harapan ibu bapa yang terlalu tinggi. Banyak remaja mengetahui akan bahaya merokok. . gigi kuning berkarat . Malah. Peribahasa bapa borek anak rintik menggambarkan pengaruh keluarga terhadap gejala merokok dalam kalangan remaja. Anda digalakkan menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. anggota keluarga terdekat yang merokok seperti ayah.

1 2 Apakah maksud rangkai kata imaginasi menerawang ? [2 markah] Berdasarkan petikan. telah mendorong mereka untuk merokok . mengapakah kita perlu mencegah remaja daripada gejala merokok ? [4 markah] 3 Cadangan jawapan : Bahagian A (i): Punca-punca merokok dalam kalangan remaja. nyatakan kesan-kesan merokok dalam kalangan perokok tegar ? [4 markah] Pada pendapat anda . 1 2 3 4 Pengaruh rakan sebaya Ada juga dalam kalangan remaja yang melihat seseorang yang merokok itu Mereka tetap merokok sebagai tanda membantah peraturan tersebut Tanggapan bahawa tabiat merokok sebagai tanda orang yang cepat dewasa dianggap hebat oleh rakan mereka.

Anda digalakkan menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. maka tidak hairanlah juga menjadi penyumbang masalah pencemaran air. nafas berbau gigi kuning berkarat Nota: Pilih mana-mana empat daripada jawapan di atas. Aktiviti pertanian sama ada yang berskala kecil mahupun bersekala besar berperanan menyebabkan berlakunya pencemaran air. tulis suatu ringkasan tentan g punca-punca pencemaran air . Berdasarkan petikan tersebut. Pencemaran air diklasifikasi kepada dua jenis iaitu sumber yang disalurkan terus kepada sumber air dan pencemaran yang berlaku daripada perubahan alam sekitar . memperlihatkan disiplin diri yang utuh dan kental 3. Panjang ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan.5 6 7 8 Pengaruh keluarga terhadap gejala merokok dalam kalangan remaja Remaja menganggap bahawa merokok bukan perbuatan yang salah Remaja beranggapan bahawa merokok sebagai trend terkini Pelajar merokok adalah untuk mengelakkan tekanan Bahagian A (ii) 1 Maksud rangkaikata membawa imaginasi: membawa imaginasi : mendatangkan / mengakibatkan / menyebabkan / melibatkan : daya khayalan / angan-angan / gambaran 2 - Dua kesan merokok ialah: menghadapi masalah kesihatan seperti sakit kanser dan sakit jantung badan berbau . menghindarkan diri daipada gejala social yang lain dan terdorong kepada gejala dadah akhirnya. LATIHAN 5 Bahagian A(i) (Masa dicadangkan : 30 Minit) (Markah 20) Baca petikan di bawah dengan teliti. - 3 Remaja perlu dicegah daripada merokok kerana 1. Pembukaan dan penerokaan tanah menyebabkan hakisan tanah seterusnya mencemarkan air sungai kesan daripada bahan-bahan terampai dan keladak yang dibawa ke dalam sungai. Air merupakan sumber semula jadi yang sangat penting bagi hidupan di muka bumi ini. Keadaan ini . Nota: Jawapan lain yang bersesuaian dan relevan dengan soalan. memperlihatkan tingkah laku yang baik dan berakhlak mulia 2. 4. mengamalkan gaya hidup sihat. Manusia merupakan pengguna air yang paling utama .

Contohnya sisa air mandian babi mempunyai kandungan zink dan amoniakal nitrogen yang sangat tinggi. Hal ini adalah disebabkan sisa buangan industri yang mengandungi bahan keluli jika tidak dirawat dengan betul akan mencemarkan air dan berbahaya untuk manusia. dan memberi kesan kepada pencemaran air. Selain itu. Menurut Jabatan Alam Sekitar. Hal Ini berlaku akibat kerakusan tangan manusia tanpa memikirkan kesan sebaliknya. Sikap lepas tangan penguasa kilang mengalirkan sisa buangan yang tidak dirawat terus ke dalam sungai menjadikan air tidak selamat untuk digunakan. [ 4 markah ] . Di Malaysia masalah pencemaran air yang disebabkan aktiviti perternakan memang sukar dikawal. penggunaan racun serangga dan baja kimia yang tidak diserap oleh tumbuhan akan meresap dan mengalir ke sungai. ( Dipetik dan diubahsuaikan daripada “Air : Bersyukurkah kita” Dewan siswa April 2009 ) Bahagian A(ii) (Masa dicadangkan : Minit) (Markah 10) 1. Pada pedapat anda. Dianggarkan bahawa tidak kurang satu juta kilogram sisa buangan dibuang ke dalam sungai setiap hari.menjadi serius apabila berlakunya penerokaan hutan secara haram untuk kegiatan pertanian. nyatakan peranan yang boleh dimainkan oleh masyarakat untuk mengatasi pencemaran air. Apakah maksud penyumbang masalah dalam petikan tersebut? 2. Nyatakan kategori pencemaran air yang berlaku di negara kita ? [ 2 markah ] [ 4 markah ] 3. aktiviti pembukaan tanah menjadi penyebab utama pencemaran di 31 lembangan sungai seluruh negara. Pertambahan pusat pelupusan sampah secara haram seperti yang berlaku di Selangor dan Putrajaya menjadi bukti yang jelas kesan pencemaran air akibat pembuangan sampah yang tidak terurus. Dalam masa yang sama juga terdapat pengusaha kilang perindustrian yang gagal mematuhi peraturan Kualiti Persekitaran 1979 Jabatan Alam Sekitar. Sikap masyarakat yang membuang sampah ke dalam sungai memburukkan lagi keadaan ini.

Cadangan Jawapan: Bahagian A (i) 1. Sikap masyarakat yang membuang sampah ke dalam sungai memburukkan lagi keadaan ini 6. Keadaan ini menjadi serius apabila berlakunya penerokaan hutan secara haram untuk kegiatan pertanian 3. Sikap lepas tangan penguasa kilang mengalirkan sisa buangan yang tidak dirawat terus ke dalam sungai menjadikan air tidak selamat untuk digunakan 8. Maksud rangkai kata: penyumbang : pemberi / pembantu / penyebab . Pertambahan pusat pelupusan sampah secara haram seperti yang berlaku di Selangor dan Putrajaya menjadi bukti yang jelas kesan pencemaran air akibat pembuangan sampah yang tidak terurus 7. Dalam masa yang sama juga terdapat pengusaha kilang perindustrian yang gagal mematuhi peraturan Kualiti Persekitaran 1979 Jabatan Alam Sekitar Bahagian A (ii) 1. Aktiviti pertanian sama ada yang berskala kecil mahupun bersekala besar berperanan menyebabkan berlakunya pencemaran air 2. masalah pencemaran air yang disebabkan aktiviti perternakan memang sukar dikawal 5. penggunaan racun serangga dan baja kimia yang tidak diserap oleh tumbuhan akan meresap dan mengalir ke sungai 4.

Penganjuran rumah terbuka ini adalah berasaskan semangat untuk mengekalkan satu matlamat memupuk perpaduan pelbagai kaum. Konsep Rumah Terbuka Malaysia dianggap unik sekali kerana tidak diamalkan di kebanyakan negara lain. Dalam masa yang sama pula. Selain itu. Malahan. Rumah tebuka juga bukanlah sekadar program makan-makan. Perayaan yang akan diadakan bukannya berbentuk keagamaan yang menyentuh prinsip agama lain. program perayaan rumah terbuka akan diteruskan kerana majlis tersebut merupakan warisan budaya yang akhirnya membawa kepada pembangunan dan kemajuan negara. Berdasarkan petikan tersebut. Mengadakan kempen tentang cintai alam sekitar. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi dalam ucapannya menegaskan. sebaliknya yang lebih penting perayaan tersebut merupakan wadah mengeratkan persefahaman antara pelbagai kaum di negara ini. Majlis Rumah terbuka biasanya akan dihadiri oleh pelancong dari negara luar seperti Jepun. Pendapat yang mengatakan bahawa sambutan perayaan yang diadakan secara besar-besaran ini merupakan suatu pembaziran adalah satu tanggapan yang tidak berasas sama sekali. Beliau juga mengharapkan perayaan kongsi raya akan diteruskan dan tidak lagi dijadikan polemik yang berpanjangan. LATIHAN 6 Bahagian A(i) (Masa dicadangkan : 30 Minit) (Markah 20) Baca petikan di bawah dengan teliti. Menurut beliau juga. Hal ini demikian kerana keharmonian antara kaum adalah kunci kejayaan bangsa Malaysia dari dahulu dan hari-hari mendatang. Tanggal 22 Disember 2001 merupakan detik sejarah yang paling berharga buat rakyat Malaysia kerana pada hari tersebut Majlis Rumah terbuka Malaysia pertama telah diadakan di Dataran Bandaraya Johor Bahru. Kategori pencemaran air di negara kita ialah: sumber yang disalurkan terus kepada sumber air pencemaran yang berlaku daripada perubahan alam sekitar Melaporkan aktiviti pencemaran yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab kepada pihak berkuasa. 3. Selain itu. Anda digalakkan menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. menyerahkan kebebasan beragama di negara kita. Panjang ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan. program ini juga diharapkan dapat mewujudkan suatu budaya kebangsaan . masyarakat negara Malaysia yang berlainan bangsa akan turut sama-sama merayakan Majlis Rumah Terbuka Malaysia. Mengadakan gotong-royong membersihkan sungai yang tercemar. tulis suatu ringkasan tentang kebaikan Majlis Rumah Terbuka .masalah : perkara / isu / kes / hal 2. Itali dan Perancis. Secara tidak langsung. akan mengharumkan nama Malaysia di Persada antarabangsa. amalan ini dapat merintis jalan untuk menjalin hubungan harmoni dengan negara jiran. Peranan masyarakat: Nota: Terima mana-mana jawapan lain yang sesuai. Dengan kata lain industri pelancongan di Malaysia akan mendapat sambutan daripada penduduk tempatan dan luar negara. Amalan rumah terbuka ini sebenarnya dapat memupuk kesedaran dalam kalangan rakyat Malaysia betapa perasaan saling mempercayai harus dipertahankan demi kesejehteraan negara.

( Dipetik dan diubahsuaikan daripada “Rumah Terbuka Malaysia” Dewan siswa Disember 2006 ) Bahagian A(ii) (Masa dicadangkan : 40 Minit) (Markah 10) 1.Oleh itu. Mengapakah Majlis Rumah Terbuka di negara ini dianggap unik ? [ 2 markah ] [ 4 markah ] 3. . Pada pedapat anda. Apakah maksud kunci kejayaan dalam petikan tersebut? 2.kepada negara. nyatakan cara-cara untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan pendudk di Malaysia? [ 4 markah ] . jelaslah menunjukkan bahawa Majlis Rumah Terbuka ini merupakan komitmen kerajaan pusat terhadap perayaan-perayaan kaum sebagai asas kepada perayaan nasional.

Cara-cara untuk memupuk perpaduan dalam kalangan penduduk di Malaysia: Menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa komunikasi. memupuk kesedaran dalam kalangan rakyat Malaysia betapa perasaan saling mempercayai harus dipertahankan demi kesejehteraan negara 8. merupakan wadah mengeratkan persefahaman antara pelbagai kaum di negara ini. Mengadakan kempen tentang kepentingan semangat perpaduan menerusi media massa. amalan ini dapat merintis jalan untuk menjalin hubungan harmoni dengan negara jiran. Selain itu. Dalam masa yang sama pula. Masyarakat negara yang berlainan bangsa turut menyertai perayaan rumah terbuka. Penganjuran rumah terbuka ini adalah berasaskan semangat untuk mengekalkan satu matlamat memupuk perpaduan pelbagai kaum 2. industri pelancongan di Malaysia akan mendapat sambutan daripada penduduk tempatan dan luar negara 6. . program ini juga diharapkan dapat mewujudkan suatu budaya kebangsaan kepada negara Bahagian A (ii) 1. 3.Cadangan Jawapan: Bahagian A (i): 1. menyerahkan kebebasan beragama di negara kita 3. merupakan warisan budaya yang akhirnya membawa kepada pembangunan dan kemajuan negara 5. 7. Nota: Terima mana-mana jawapan lain yang difikirkan sesuai. Maksud rangkai kata: kunci kejayaan : punca / sebab / punca : kemenangan / hasil 2. Majlis Rumah Terbuka dianggap istimewa: - Tidak diamalkan di kebanyakan negara lain. 4. Menanamkan semangat kejiranan walaupun berlainan bangsa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful