RINGKASAN

Tugasan: Kata kunci:

Ayat tugasan : ialah

Isi 1

Selain itu,

Isi 2

Seterusnya,

Isi 3

Tambahan lagi,

Isi 4

Malahan,

Isi 5

Selanjutnya,

Isi 6

Bahagian A(i) (Markah 20) Baca petikan di bawah dengan teliti. Berdasarkan petikan tersebut, tulis sebuah ringkasan tentang langkah-langkah untuk mengatasi masalah banjir. Panjang ringkasan hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan. Anda digalakkan menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Kajian menunjukkan bahawa hutan tropika mampu membantu mengurangkan kemusnahan yang besar akibat banjir. Namun, menurut laporan beberapa pertubuhan bukan kerajaan, dalam tempoh dua tahun ini pembalakan haram secara besar-besaran menyebabkan sungai menjadi cetek dan berlumpur, seterusnya mengakibatkan banjir dan kehilangan nyawa. Kini, tibalah masanya pihak kerajaan mengenakan hukuman yang lebih berat kepada kegiatan pembalakan haram. Pembangunan yang tidak lestari turut mengundang banjir kilat . Oleh itu, setiap pemaju perumahan seharusnya membuat penilaian kesan alam sekitar sebelum sesuatu projek perumahan dibangunkan. Tragedi ‘Highland Tower’ yang berlaku menunjukkan bahawa kemampuan penguatkuasaan masih boleh dipersoalkan. Dalam hal ini, pihak yang berwajib seharusnya melaksanakan tugas penguatkuasaan dengan amanah agar tragedi banjir yang disebabkan aktiviti manusia tidak berulang lagi. Kini, di bandar dan di kawasan-kawasan perumahan hampir tiada tanah untuk air meresap kerana kesemua kawasan telah disimen. Satu undang-undang seharusnya digubal bagi memastikan ada kawasan untuk membolehkan air meresap dengan cepat. Jika langkah ini tidak diambil boleh menyebabkan berlakunya banjir jika hujan berterusan. Cadangan untuk mewajibkan pemaju perumahan membuat kolam bagi menampung air seharusnya dilaksanakan segera. Kawasan takungan air ini boleh dijadikan tempat menyimpan air pada waktu kemarau di samping menampung air sewaktu hujan. Sistem perparitan juga perlulah dinaik taraf supaya air dapat mengalir dengan lancar. Berbagai-bagai kaedah harus dicari untuk mengatasi masalah tersebut termasuk meningkatkan keupayaan manusia untuk menanganinya. Selain itu, pihak media seharusnya membuat liputan tentang sungai bagi memastikan sungai-sungai di negara kita mampu mengalirkan airnya dengan baik. Kempen-kempen cintai sungai kita perlu diteruskan dan diperhebat. Jika langkah-langkah drastik tidak diambil dengan segera pastinya masalah ini akan menjadi rumit pada masa hadapan, seterusnya akan memberi kesan negatif kepada manusia. ( Dipetik dan diubahsuaikan daripada 'Fenomena Banjir Mega’ Dewan siswa, Februari 2007) Bahagian A(ii) (Markah 10) 1. Apakah maksud kemampuan penguatkuasaan dalam petikan tersebut? ( 2 markah ) 2. Nyatakan kesan-kesan pembalakan haram kepada kehidupan manusia? ( 4 markah) 3. Pada pedapat anda, nyatakan peranan yang boleh dimainkan oleh masyarakat untuk mengatasi masalah banjir. ( 4 markah )

Langkah 1

Langkah 2 Langkah 3

Langkah 4

Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7

Langkah 8

PENULISAN RINGKASAN LENGKAP.

. Malahan. setiap pemaju perumahan perlulah menjalankan penilaian Seterusnya. dengan amanah. kempen-kempen cintai sungai perlu kita teruskan dan diperhebat. cintai sungai perlu kita diterus dan Isi 2 Isi 3 Isi 4 Isi 5 Isi 6 Nota: Perkataan dan frasa berhuruf condong merupakan perkataan dan frasa yang telah diubah dan sama maksud dengan perkataan dan frasa dalam petikan. bagi menampung air seharusnya dilaksanakan. setiap pemaju perumahan alam sekitar sebelum sesuatu projek perumahan pembalakan perlulah menjalankan penilaian kesan dibangunkan. Satu undang-undang seharusnya digubal untuk memastikan Malahan. Seterusnya. Contoh Jawapan Lengkap: Langkah-langkah untuk mengatasi masalah banjir ialah pihak kerajaan seharusnya mengenakan hukuman yang lebih berat kepada kegiatan haram.Ayat tugasan : Langkah-langkah untuk mengatasi masalah banjir Isi 1 ialah pihak kerajaan seharusnya mengenakan hukuman yang lebih Selain itu. terdapat kawasan yang boleh meresap air dengan cepat Cadangan mewajibkan pemaju perumahan membina kolam Selanjutnya. cadangan mewajibkan pemaju perumahan membina kolam bagi menampung air seharusnya dilaksanakan. Selanjutnya. ( 80 patah perkataan ) Bahagian A ( ii ): Soalan pemahaman. Tambahan lagi. pihak berwajib hendaklah menjalankan tugas penguatkuasaan dengan amanah. kesan alam sekitar sebelum sesuatu projek perumahan dibangunkan pihak berwajib hendaklah menjalankan tugas penguatkuasaan Tambahan lagi. berat kepada kegiatan pembalakan haram. Selain itu. satu undang-undang seharusnya digubal untuk memastikan terdapat kawasan yang boleh meresap air dengan cepat. Kempen-kempen diperhebat.

Bahagian A(ii) ( (Markah 10) 1. peranan yang boleh dimainkan oleh masyarakat untuk mengatasi masalah banjir ialah orang ramai tidak membuang sampah sarap di dalam sungai. LATIHAN 1 . 2. nyatakan peranan yang boleh dimainkan oleh masyarakat untuk mengatasi masalah banjir. Nyatakan kesan-kesan pembalakan haram kepada kehidupan manusia ? ( 4 markah ) Kesan-kesan pembalakan haram kepada kehidupan manusia ialah sungaisungai akan menjadi cetek dan menyebabkan berlakunya banjir. Selain itu. bencana ini boleh menyebabkan kehilangan nyawa manusia. Pada pedapat anda. ( 4 markah ) Pada pendapat saya. Selain itu. Apakah maksud kemampuan penguatkuasaan dalam petikan tersebut? ( 2 markah ) Maksud rangkai kata kemampuan penguatkuasaan ialah keupayaan tindakan. ahli masyarakat perlulah melaporkan kegiatan pembalakan haram kepada pihak berkuasa. 3.

Pusat sumber merupakan satu sistem yang tersusun dan berpusatkan pelajar. Guru dan pelajar yang menjadi ahli kelab bahasa dapat turut serta dalam pameran tersebut. . pelajar akan mendapatkan maklumat dengan memanfaatkan sumber yang ada di pusat sumber untuk melaksanakan tugasan yang diberi. Dalam hal tersebut. Namun demikian. Dalam pendekatan pengajaran dan pembelajaran bahasa. seseorang guru boleh memberi suatu tugasan. Oleh itu. Mei 2009) Bahagian A(ii): Pemahaman [ 10 markah] Berdasarkan petikan Bahagian A(i). Penukaran suasana ini. prasarana itu turut mempunyai pelbagai fungsi dan peranan yang tersendiri selari dengan kehendak penggunanya. kewujudan pusat sumber sekolah sedikit sebanyak membantu tugas guru dan pelajar dalam aktiviti pengajaran dan pemelajaran mereka. tetapi berfungsi memberikan bahan pemulihan atau sokongan kepada kaedah pengajaran yang berlainan. fleksibel serta mempunyai pelbagai fungsi. aktiviti lain dapat juga dilakukan dalam bentuk kuiz. Terdapat juga sesetengah pusat sumber yang mengadakan pameran untuk merangsang minat pelajar terutama dalam bidang bahasa. tulis sebuah ringkasan tentang peranan pusat sumber sekolah. perbincangan selaras dengan fungsinya sebagai gedung ilmu. 1. biasanya suasana pusat sumber jauh lebih kondusif berbanding bilik darjah. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana ‘Peranan Pusat Sumber dalam Pengajaran Bahasa’ Pelita Bahasa. sama ada secara individu ataupun kumpulan dan menyediakan sesuatu tajuk untuk dibincangkan. Jika diamati. Panjang ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan. Selain menjadi pusat sumber kepada pelajar. khasnya guru dan pelajar. soal jawab. Tuntasnya. peranan pusat sumber hendaklah sentiasa ditingkatkan dari semasa ke semasa sejajar dengan kepentingannya. Kadang kala di pusat sumber terdapat kemudahan seperti komputer. Peranan pusat sumber bukanlah semata-mata untuk memberikan kemudahan pengajaran yang utama. pusat sumber boleh dijadikan sebagai pusat pengajaran dan pembelajaran.Bahagian A(i) [ Masa yang dicadangkan : 40 minit ] [ 20 markah] Baca petikan di bawah dengan teliti. jawab soalan-solan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. . Dalam pengajaran bahasa. projektor paparan hablur cecair dan televisyen. Anda digalakkan menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. dapat membantu pelajar untuk merangsang minat terhadap sesuatu persekitaran baharu dan berbeza. Selain pameran. Apakah maksud “ lebih kondusif ” [ 2 markah ] . Selanjutnya. peranan pusat sumber amat berbeza. Berdasarkan petikan tersebut. pusat sumber berfungsi sebagai tempat untuk merujuk kepada koleksi pemelajaran kendiri pelajar seperti buku. permainan.

3.2. nyatakan kaedah yang boleh dilakukan oleh guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran di pusat sumber? [ 4 markah ] 3. Tempat untuk merujuk kepada koleksi pemelajaran kendiri pelajar 2. apakah langkah yang boleh diambil untuk menarik minat pelajar ke pusat sumber [ 4 markah ] Cadangan Jawapan A (i). Fungsinya sebagai gedung ilmu. Berfungsi memberikan bahan pemulihan atau sokongan kepada kaedah pengajaran yang berlainan 4. Membantu tugas guru dan pelajar dalam aktiviti pengajaran dan pemelajaran . Merangsang minat terhadap sesuatu persekitaran baharu dan berbeza 8. 6. Berdasarkan petikan. 1. Pada pendapat anda. Pusat pengajaran dan pembelajaran 7. Mengadakan pameran untuk merangsang minat pelajar terutama dalam bidang bahasa 5. Pelajar akan mendapatkan maklumat dengan memanfaatkan sumber yang ada di pusat sumber untuk melaksanakan tugasan yang diberi.

Panjang ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan. Malaysia terletak di garisan khatulistiwa yang mengalami iklim panas dan lembap sepanjang tahun. Mengadakan program membaca. 3. Di pulau-pulau tersebut. terdapat banyak terumbu karang yang indah menanti para pelancong. tempat tersebut tenang dan selamat untuk aktiviti sukan air seperti jet ski. Berdasarkan petikan tersebut. Mengadakan minggu pusat sumber. Malaysia merupakan negara yang indah dan mempunyai tempat-tempat menarik sesuai untuk dijadikan destinasi pelancongan. LARIHAN 2 Bahagian A(i) [ Masa yang dicadangkan : 40 minit ] [ 20 markah] Baca petikan di bawah dengan teliti. Pulau Redang. . Pulau Tioman.Cadangan Jawapan A (ii) 1. Di samping itu. Contoh tempat peranginan yang terdapat di Malaysia ialah Pulau Sipadan. Anda digalakkan menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. tulis sebuah ringkasan tentang kebaikan-kebaikan industri pelancongan. Maksud rangkai kata : sangat / amat / sungguh / paling sesuai / baik / selesa 2. Menyediakan kemudahan pusat sumber yang lebih selesa. Nota: Pilih mana-mana dua jawapan di atas dan jawapan yang difikirkan sesuai. Tugasan secara individu atau kumpulan. perahu layar dan scuba. Menyediakan sesuatu tajuk untuk dibincangkan. Pulau Perhentian dan Pulau Ketam.

Keadaan ini menarik pelabur asing untuk membuat pelaburan di Malaysia dalam industri pelancongan. Selain itu. tempat-tempat yang menarik di Malaysia merupakan daya tarikan kepada para pelancong asing. dan tikar mengkuang. Secara tidak langsung dapat menambahkan lagi pendapatan negara. industri pelancongan boleh beroperasi dengan lebih meluas. Apakah maksud “ mendatangkan faedah ” pelancong yang menarik? pelancongan? [ 2 markah ] [ 4 markah ] [ 4 markah ] Berdasarkan petikan. kedatangan pelancong juga menyebabkan pusat-pusat penginapan berkembang dan hal ini dapat memajukan industri perhotelan. Oleh itu. nyatakan sebab-sebab Malaysia menjadi tempat Pada pendapat anda. rotan. 3. Antaranya dapat memajukan industri kraf tangan yang berkualiti untuk dipasarkan bukan sahaja di dalam negara malah di luar negara. Usaha kerajaan untuk meningkatkan perkhidmatan pelancongan terutamanya dari segi pengurusan dan penyediaan infrastruktur yang lebih baik secara tidak langsung memberi keuntungan kepada masyarakat setempat. 2. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana “Faedah Industri Pelancongan” Dewan Siswa. rakyat Malaysia diseru supaya menyahut seruan kerajaan dengan bersikap mesra dan berbudi bahasa kepada para pelancong seiring dengan Kempen Budi Bahasa Budaya Kita. jawab soalan-solan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.Industri pelancongan ini banyak mendatangkan faedah kepada negara. Misalnya industri kraf tangan di desa-desa memberi pekerjaan kepada penduduk kampung mengusahakan hasil kraf seperti bakul. 1. Kehadiran para pelancong boleh memperkenalkan budaya masyarakat Malaysia yang berbilang kaum ke serata dunia. Selain itu. Mei 2007) Bahagian A(ii): Pemahaman [ 10 markah] Berdasarkan petikan Bahagian A(i). Di samping itu. Seterusnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar. bagaimanakah cara untuk meningkatkan industri . industri ini juga memberi peluang pekerjaan terutamanya kepada penduduk kampong. Dengan sokongan dan bantuan modal oleh kerajaan pula.

menyebabkan pusat-pusat penginapan berkembang dan hal ini dapat memajukan industri perhotelan 8. Para pelancong boleh memperkenalkan budaya masyarakat Malaysia yang berbilang kaum ke serata dunia 5. 2. Sebab-sebab Malaysia menjadi tempat pelancongan: Malaysia merupakan negara yang indah mempunyai tempat-tempat menarik sesuai untuk dijadikan destinasi pelancongan 3. Dapat menambahkan lagi pendapatan negara 4. Dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar 7. Menarik pelabur asing untuk membuat pelaburan di Malaysia 3.Cadangan Jawapan A (i) 1. . Cara meningkatkan industri pelancongan: Mengadakan promosi tentang keindahan negara Malaysia di luar negara Meningkatkan kemudahan sedia ada di kawasan yang menjadi tumpuan pelancongan. Memberi peluang pekerjaan terutamanya kepada penduduk kampung 6. Dapat memajukan industri kraf tangan yang berkualiti untuk dipasarkan 2. Maksud rangkai kata mendatangkan faedah: Memberikan / Membawa / menyebabkan / Mengakibatkan Manfaat / kebaikan / kelebihan / kepentingan. Perkhidmatan pelancongan terutamanya dari segi pengurusan dan penyediaan infrastruktur yang lebih baik secara tidak langsung memberi keuntungan kepada masyarakat setempat Cadangan Jawapan A (ii) 1.

Menambah papan tanda menuju ke kawasan pelancongan Nota: Pilih mana-mana dua jawapan di atas dan jawapan yang difikirkan sesuai. tujuan menggunakan bahasa pertama adalah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan mengamalkan nilai hidup yang murni. Bahasa pertama terdiri daripada bahasa ibunda atau bahasa lain yang diperoleh hasil pendedahan daripada bahasa yang dituturkan oleh keluarga seseorang kanak-kanak itu. Sejajar dengan itu. Secara tidak langsung akan mewujudkan sebuah negara Malaysia yang bersatu padu dan hidup harmoni. menjalin perhubungan sosial dan mengendalikan urusan harian. Penggunaan bahasa pertama juga membolehkan seseorang mengetahui unsur budaya Melayu ketika mempelajari bahasa Melayu di sekolah. LATIHAN 3 Bahagian A( i ) [ Masa yang dicadangkan: 40 minit ] [ 20 markah] Baca petikan di bawah dengan teliti. penggunaan bahasa pertama juga ditekankan sebagai bahasa untuk menguasai ilmu bagi melebarkan ilmu pengetahuan moden. berakhlak mulia dan bertanggungjawab. Pada keseluruhannya . Hal ini demikian kerana dengan menguasai bahasa pertama seseorang itu akan dapat memenuhi keperluan diri. program sesuatu bahasa pertama tidak terlepas daripada memberikan penekanan terhadap aspek kecekapan berbahasa dan pemahaman tentang sistem bahasa. Di samping itu. Pada masa yang sama. Menguasai bahasa pertama mempunyai pelbagai kelebihan. tulis suatu ringkasan tentang faedah-faedah menguasai bahasa pertama . dengan menguasai bahasa pertama. dalam negara yang berbilang bangsa seperti Malaysia penggunaan bahasa pertama amat diperlukan. Di negara Korea. Panjang ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 80 Patah perkataan. penguasaan bahasa pertama juga dapat melengkapi seseorang murid dengan aspek keterampilan berbahasa dan berkomunikasi. Berdasarkan petikan tersebut. Hal ini sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan di Malaysia yang bertujuan melahirkan warganegara yang berketerampilan. Bahasa pertama ialah bahasa yang diperoleh secara semula jadi sejak seseorang Itu kecil lagi. Contohnya. Jepun dan Rusia. Anda digalakkan menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. seseorang itu dapat mengungkapkan bahasa yang bermakna dan mempunyai kaitan rapat dengan pemikiran .

Pelbagai kajian menunjukkan bahawa seseorang kanak-kanak mampu mempelajari sesuatu dengan lebih baik dalam bahasa ibundanya. penguasaan bahasa pertama juga dapat meningkatkan keupayaan dan kecekapan komunikatif dalam kalangan murid. jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.seseorang. Tanpa bahasa seseorang tidak dapat memenuhi keperluan interaksi sesama mereka. ( Dipetik dan diubahsuaikan daripada ‘Faedah Menguasai Bahasa Pertama’ . 1 2 Apakah maksud rangkai kata memenuhi keperluan ? [2 markah] Berdasarkan petikan.Pelita Bahasa. nyatakan dua aspek penguasaan bahasa yang perlu diketengahkan pada murid-murid ? [4 markah] Pada pendapat anda . Keupayaan komunikatif merangkumi keseluruhan fungsi bahasa yang meliputi komponen makna dan linguistik. Februari 2008) Bahagian A ( ii ) : Pemahaman [ 10 markah ] Berdasarkan petikan Bahagian A ( i ) . nyatakan cara-cara yang boleh dilakukan untuk memantapkan penguasaan bahasa dalam kalangan murid ? [4 markah] 3 . Malahan .

bahasa Melayu di sekolah berkomunikasi urusan harian melebarkan ilmu pengetahuan moden dengan pemikiran seseorang komunikatif dalam kalangan murid 8. Bahagian A (ii) 1 memenuhi Maksud rangkai kata : mengisi / menepati / menyempurnakan / menunaikan Keperluan : kemestian/ kehendak/ kepentingan / hajat 2 Dua aspek penguasaan bahasa yang perlu diketengahkan oleh murid-murid ialah aspek kecekapan berbahasa dan pemahaman tentang sistem bahasa tersebut.Cadangan jawapan : Bahagian A (i) 1. 7. LATIHAN 4 . 3 Cara-cara untuk memantapkan penguasaan bahasa pertama ialah . 6. 4. 5. -Peranan pihak sekolah dalam meningkatkan kemahiran bahasa pertama -Peranan media massa dalam memartabatkan bahasa pertama. Mampu mempelajari sesuatu dengan lebih baik dalam bahasa ibundanya. 2. 3. Menggunakan bahasa pertama adalah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan Membolehkan seseorang mengetahui unsur budaya Melayu ketika mempelajari Melengkapi seseorang murid dengan aspek keterampilan berbahasa dan Dapat memenuhi keperluan diri. .Peranan kerajaan melalui kempen penggunaan bahasa pertama.peranan ibu bapa yang mampu bertutur dengan fasih ketika berinteraksi di rumah dengan menggunakan bahasa pertama. menjalin perhubungan sosial dan mengendalikan Bahasa pertama juga ditekankan sebagai bahasa untuk menguasai ilmu bagi Dapat mengungkapkan bahasa yang bermakna dan mempunyai kaitan rapat Penguasaan bahasa pertama juga dapat meningkatkan keupayaan dan kecekapan mengamalkan nilai hidup yang murni.

Mereka sedar tentang larangan merokok dan hukuman yang akan diterima jika tertangkap di kawasan sekolah. abang dan kaum keluarga yang lain turut mendorong mereka untuk merokok. Kajian menunjukkan sebanyak 75 peratus punca pelajar merokok adalah untuk mengelakkan tekanan termasuklah bebanan tugasan sekolah. Malah.kesan jangka panjang kepada perokok adalah dari segi kesihatan terutamanya panyakit kanser dan berkaitan jantung. . Peribahasa bapa borek anak rintik menggambarkan pengaruh keluarga terhadap gejala merokok dalam kalangan remaja. mereka haruslah mengikut perbuatan yang dilakukan oleh rakan lain . ditambah dengan naluri remaja yang mahu mencuba. Berdasarkan petikan tersebut. Merokok merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai kesalahan utama di dalam kawasan sekolah. Ada juga sesetengah remaja beranggapan bahawa merokok sebagai trend terkini. tulis suatu ringkasan tentang punca-punca merokok dalam kalangan remaja . Hal ini menyebabkan remaja menganggap bahawa merokok bukan perbuatan yang salah. gigi kuning berkarat . Mereka tidak takut malah sengaja sebagai tanda protes pihak sekolah dan ibu bapa. Jika mahu diri mereka diterima dalam kalangan rakan sebaya. Apakah nikmatnya ketika merokok? Adakah ilham datang mencurah-curah atau asap rokok itu sebagai illusi yang membawa imaginasi jauh tanpa sempadan? Berdasarkan pemerhatian didapati remaja sudah berani hendak merokok dan membahayakan diri sendiri disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya. Banyak remaja mengetahui akan bahaya merokok. anggota keluarga terdekat yang merokok seperti ayah. Selain itu tanggapan bahawa tabiat merokok sebagai tanda orang yang cepat dewasa telah mendorong mereka untuk merokok. mereka tetap merokok sebagai tanda membantah peraturan tersebut. Tingkah laku ini membuktikan mereka sentiasa peka dengan aliran gaya terkini. ada juga dalam kalangan remaja yang melihat seseorang yang merokok itu dianggap hebat oleh rakan mereka. Malahan . tunjuk pandai dan mahu bebas daripada kongkongan. Natijahnya . Panjang ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan. harapan ibu bapa yang terlalu tinggi. ( Dipetik dan diubah suai daripada ‘ Jangan Cubacuba merokok’ .Bahagian A ( i ) [ Masa yang dicadangkan : 40 minit ] [ 20 markah] Baca petikan di bawah dengan teliti. jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Anda digalakkan menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan.Dewan siswa Jun 2007) Bahagian A ( ii ) : Pemahaman [ 10 markah ] Berdasarkan petikan Bahagian A ( i ) . Mana tidaknya. badan dan nafas berbau akibat banyak merokok. Oleh sebab itu.

nyatakan kesan-kesan merokok dalam kalangan perokok tegar ? [4 markah] Pada pendapat anda . mengapakah kita perlu mencegah remaja daripada gejala merokok ? [4 markah] 3 Cadangan jawapan : Bahagian A (i): Punca-punca merokok dalam kalangan remaja. telah mendorong mereka untuk merokok . 1 2 3 4 Pengaruh rakan sebaya Ada juga dalam kalangan remaja yang melihat seseorang yang merokok itu Mereka tetap merokok sebagai tanda membantah peraturan tersebut Tanggapan bahawa tabiat merokok sebagai tanda orang yang cepat dewasa dianggap hebat oleh rakan mereka.1 2 Apakah maksud rangkai kata imaginasi menerawang ? [2 markah] Berdasarkan petikan.

Aktiviti pertanian sama ada yang berskala kecil mahupun bersekala besar berperanan menyebabkan berlakunya pencemaran air. Panjang ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan. Keadaan ini . mengamalkan gaya hidup sihat. nafas berbau gigi kuning berkarat Nota: Pilih mana-mana empat daripada jawapan di atas. Manusia merupakan pengguna air yang paling utama . 4. Pembukaan dan penerokaan tanah menyebabkan hakisan tanah seterusnya mencemarkan air sungai kesan daripada bahan-bahan terampai dan keladak yang dibawa ke dalam sungai.5 6 7 8 Pengaruh keluarga terhadap gejala merokok dalam kalangan remaja Remaja menganggap bahawa merokok bukan perbuatan yang salah Remaja beranggapan bahawa merokok sebagai trend terkini Pelajar merokok adalah untuk mengelakkan tekanan Bahagian A (ii) 1 Maksud rangkaikata membawa imaginasi: membawa imaginasi : mendatangkan / mengakibatkan / menyebabkan / melibatkan : daya khayalan / angan-angan / gambaran 2 - Dua kesan merokok ialah: menghadapi masalah kesihatan seperti sakit kanser dan sakit jantung badan berbau . tulis suatu ringkasan tentan g punca-punca pencemaran air . LATIHAN 5 Bahagian A(i) (Masa dicadangkan : 30 Minit) (Markah 20) Baca petikan di bawah dengan teliti. Air merupakan sumber semula jadi yang sangat penting bagi hidupan di muka bumi ini. Pencemaran air diklasifikasi kepada dua jenis iaitu sumber yang disalurkan terus kepada sumber air dan pencemaran yang berlaku daripada perubahan alam sekitar . Anda digalakkan menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. - 3 Remaja perlu dicegah daripada merokok kerana 1. memperlihatkan disiplin diri yang utuh dan kental 3. menghindarkan diri daipada gejala social yang lain dan terdorong kepada gejala dadah akhirnya. Berdasarkan petikan tersebut. memperlihatkan tingkah laku yang baik dan berakhlak mulia 2. Nota: Jawapan lain yang bersesuaian dan relevan dengan soalan. maka tidak hairanlah juga menjadi penyumbang masalah pencemaran air.

dan memberi kesan kepada pencemaran air. Sikap masyarakat yang membuang sampah ke dalam sungai memburukkan lagi keadaan ini. Hal ini adalah disebabkan sisa buangan industri yang mengandungi bahan keluli jika tidak dirawat dengan betul akan mencemarkan air dan berbahaya untuk manusia. Apakah maksud penyumbang masalah dalam petikan tersebut? 2. Dalam masa yang sama juga terdapat pengusaha kilang perindustrian yang gagal mematuhi peraturan Kualiti Persekitaran 1979 Jabatan Alam Sekitar. Dianggarkan bahawa tidak kurang satu juta kilogram sisa buangan dibuang ke dalam sungai setiap hari.menjadi serius apabila berlakunya penerokaan hutan secara haram untuk kegiatan pertanian. Nyatakan kategori pencemaran air yang berlaku di negara kita ? [ 2 markah ] [ 4 markah ] 3. Pada pedapat anda. Pertambahan pusat pelupusan sampah secara haram seperti yang berlaku di Selangor dan Putrajaya menjadi bukti yang jelas kesan pencemaran air akibat pembuangan sampah yang tidak terurus. [ 4 markah ] . Selain itu. ( Dipetik dan diubahsuaikan daripada “Air : Bersyukurkah kita” Dewan siswa April 2009 ) Bahagian A(ii) (Masa dicadangkan : Minit) (Markah 10) 1. Di Malaysia masalah pencemaran air yang disebabkan aktiviti perternakan memang sukar dikawal. Sikap lepas tangan penguasa kilang mengalirkan sisa buangan yang tidak dirawat terus ke dalam sungai menjadikan air tidak selamat untuk digunakan. Hal Ini berlaku akibat kerakusan tangan manusia tanpa memikirkan kesan sebaliknya. nyatakan peranan yang boleh dimainkan oleh masyarakat untuk mengatasi pencemaran air. penggunaan racun serangga dan baja kimia yang tidak diserap oleh tumbuhan akan meresap dan mengalir ke sungai. Contohnya sisa air mandian babi mempunyai kandungan zink dan amoniakal nitrogen yang sangat tinggi. aktiviti pembukaan tanah menjadi penyebab utama pencemaran di 31 lembangan sungai seluruh negara. Menurut Jabatan Alam Sekitar.

Aktiviti pertanian sama ada yang berskala kecil mahupun bersekala besar berperanan menyebabkan berlakunya pencemaran air 2. Sikap lepas tangan penguasa kilang mengalirkan sisa buangan yang tidak dirawat terus ke dalam sungai menjadikan air tidak selamat untuk digunakan 8. Dalam masa yang sama juga terdapat pengusaha kilang perindustrian yang gagal mematuhi peraturan Kualiti Persekitaran 1979 Jabatan Alam Sekitar Bahagian A (ii) 1. Pertambahan pusat pelupusan sampah secara haram seperti yang berlaku di Selangor dan Putrajaya menjadi bukti yang jelas kesan pencemaran air akibat pembuangan sampah yang tidak terurus 7. Keadaan ini menjadi serius apabila berlakunya penerokaan hutan secara haram untuk kegiatan pertanian 3. penggunaan racun serangga dan baja kimia yang tidak diserap oleh tumbuhan akan meresap dan mengalir ke sungai 4. masalah pencemaran air yang disebabkan aktiviti perternakan memang sukar dikawal 5. Maksud rangkai kata: penyumbang : pemberi / pembantu / penyebab . Sikap masyarakat yang membuang sampah ke dalam sungai memburukkan lagi keadaan ini 6.Cadangan Jawapan: Bahagian A (i) 1.

3. Majlis Rumah terbuka biasanya akan dihadiri oleh pelancong dari negara luar seperti Jepun. Malahan. Secara tidak langsung. akan mengharumkan nama Malaysia di Persada antarabangsa. Mengadakan kempen tentang cintai alam sekitar. program perayaan rumah terbuka akan diteruskan kerana majlis tersebut merupakan warisan budaya yang akhirnya membawa kepada pembangunan dan kemajuan negara. Selain itu. Mengadakan gotong-royong membersihkan sungai yang tercemar. Pendapat yang mengatakan bahawa sambutan perayaan yang diadakan secara besar-besaran ini merupakan suatu pembaziran adalah satu tanggapan yang tidak berasas sama sekali. LATIHAN 6 Bahagian A(i) (Masa dicadangkan : 30 Minit) (Markah 20) Baca petikan di bawah dengan teliti. Tanggal 22 Disember 2001 merupakan detik sejarah yang paling berharga buat rakyat Malaysia kerana pada hari tersebut Majlis Rumah terbuka Malaysia pertama telah diadakan di Dataran Bandaraya Johor Bahru. Itali dan Perancis. Berdasarkan petikan tersebut. masyarakat negara Malaysia yang berlainan bangsa akan turut sama-sama merayakan Majlis Rumah Terbuka Malaysia.masalah : perkara / isu / kes / hal 2. Penganjuran rumah terbuka ini adalah berasaskan semangat untuk mengekalkan satu matlamat memupuk perpaduan pelbagai kaum. sebaliknya yang lebih penting perayaan tersebut merupakan wadah mengeratkan persefahaman antara pelbagai kaum di negara ini. Anda digalakkan menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi dalam ucapannya menegaskan. Menurut beliau juga. Perayaan yang akan diadakan bukannya berbentuk keagamaan yang menyentuh prinsip agama lain. Rumah tebuka juga bukanlah sekadar program makan-makan. Peranan masyarakat: Nota: Terima mana-mana jawapan lain yang sesuai. Beliau juga mengharapkan perayaan kongsi raya akan diteruskan dan tidak lagi dijadikan polemik yang berpanjangan. tulis suatu ringkasan tentang kebaikan Majlis Rumah Terbuka . Amalan rumah terbuka ini sebenarnya dapat memupuk kesedaran dalam kalangan rakyat Malaysia betapa perasaan saling mempercayai harus dipertahankan demi kesejehteraan negara. Kategori pencemaran air di negara kita ialah: sumber yang disalurkan terus kepada sumber air pencemaran yang berlaku daripada perubahan alam sekitar Melaporkan aktiviti pencemaran yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab kepada pihak berkuasa. Panjang ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan. Dalam masa yang sama pula. Hal ini demikian kerana keharmonian antara kaum adalah kunci kejayaan bangsa Malaysia dari dahulu dan hari-hari mendatang. Selain itu. program ini juga diharapkan dapat mewujudkan suatu budaya kebangsaan . menyerahkan kebebasan beragama di negara kita. Konsep Rumah Terbuka Malaysia dianggap unik sekali kerana tidak diamalkan di kebanyakan negara lain. amalan ini dapat merintis jalan untuk menjalin hubungan harmoni dengan negara jiran. Dengan kata lain industri pelancongan di Malaysia akan mendapat sambutan daripada penduduk tempatan dan luar negara.

.kepada negara. nyatakan cara-cara untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan pendudk di Malaysia? [ 4 markah ] . Apakah maksud kunci kejayaan dalam petikan tersebut? 2.Oleh itu. Mengapakah Majlis Rumah Terbuka di negara ini dianggap unik ? [ 2 markah ] [ 4 markah ] 3. Pada pedapat anda. jelaslah menunjukkan bahawa Majlis Rumah Terbuka ini merupakan komitmen kerajaan pusat terhadap perayaan-perayaan kaum sebagai asas kepada perayaan nasional. ( Dipetik dan diubahsuaikan daripada “Rumah Terbuka Malaysia” Dewan siswa Disember 2006 ) Bahagian A(ii) (Masa dicadangkan : 40 Minit) (Markah 10) 1.

program ini juga diharapkan dapat mewujudkan suatu budaya kebangsaan kepada negara Bahagian A (ii) 1. Menanamkan semangat kejiranan walaupun berlainan bangsa. Mengadakan kempen tentang kepentingan semangat perpaduan menerusi media massa. 4. Dalam masa yang sama pula. 7. merupakan warisan budaya yang akhirnya membawa kepada pembangunan dan kemajuan negara 5. menyerahkan kebebasan beragama di negara kita 3. Maksud rangkai kata: kunci kejayaan : punca / sebab / punca : kemenangan / hasil 2. Masyarakat negara yang berlainan bangsa turut menyertai perayaan rumah terbuka. Selain itu. memupuk kesedaran dalam kalangan rakyat Malaysia betapa perasaan saling mempercayai harus dipertahankan demi kesejehteraan negara 8. amalan ini dapat merintis jalan untuk menjalin hubungan harmoni dengan negara jiran. Majlis Rumah Terbuka dianggap istimewa: - Tidak diamalkan di kebanyakan negara lain. Cara-cara untuk memupuk perpaduan dalam kalangan penduduk di Malaysia: Menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa komunikasi.Cadangan Jawapan: Bahagian A (i): 1. industri pelancongan di Malaysia akan mendapat sambutan daripada penduduk tempatan dan luar negara 6. Nota: Terima mana-mana jawapan lain yang difikirkan sesuai. Penganjuran rumah terbuka ini adalah berasaskan semangat untuk mengekalkan satu matlamat memupuk perpaduan pelbagai kaum 2. . merupakan wadah mengeratkan persefahaman antara pelbagai kaum di negara ini. 3.