RINGKASAN

Tugasan: Kata kunci:

Ayat tugasan : ialah

Isi 1

Selain itu,

Isi 2

Seterusnya,

Isi 3

Tambahan lagi,

Isi 4

Malahan,

Isi 5

Selanjutnya,

Isi 6

Bahagian A(i) (Markah 20) Baca petikan di bawah dengan teliti. Berdasarkan petikan tersebut, tulis sebuah ringkasan tentang langkah-langkah untuk mengatasi masalah banjir. Panjang ringkasan hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan. Anda digalakkan menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Kajian menunjukkan bahawa hutan tropika mampu membantu mengurangkan kemusnahan yang besar akibat banjir. Namun, menurut laporan beberapa pertubuhan bukan kerajaan, dalam tempoh dua tahun ini pembalakan haram secara besar-besaran menyebabkan sungai menjadi cetek dan berlumpur, seterusnya mengakibatkan banjir dan kehilangan nyawa. Kini, tibalah masanya pihak kerajaan mengenakan hukuman yang lebih berat kepada kegiatan pembalakan haram. Pembangunan yang tidak lestari turut mengundang banjir kilat . Oleh itu, setiap pemaju perumahan seharusnya membuat penilaian kesan alam sekitar sebelum sesuatu projek perumahan dibangunkan. Tragedi ‘Highland Tower’ yang berlaku menunjukkan bahawa kemampuan penguatkuasaan masih boleh dipersoalkan. Dalam hal ini, pihak yang berwajib seharusnya melaksanakan tugas penguatkuasaan dengan amanah agar tragedi banjir yang disebabkan aktiviti manusia tidak berulang lagi. Kini, di bandar dan di kawasan-kawasan perumahan hampir tiada tanah untuk air meresap kerana kesemua kawasan telah disimen. Satu undang-undang seharusnya digubal bagi memastikan ada kawasan untuk membolehkan air meresap dengan cepat. Jika langkah ini tidak diambil boleh menyebabkan berlakunya banjir jika hujan berterusan. Cadangan untuk mewajibkan pemaju perumahan membuat kolam bagi menampung air seharusnya dilaksanakan segera. Kawasan takungan air ini boleh dijadikan tempat menyimpan air pada waktu kemarau di samping menampung air sewaktu hujan. Sistem perparitan juga perlulah dinaik taraf supaya air dapat mengalir dengan lancar. Berbagai-bagai kaedah harus dicari untuk mengatasi masalah tersebut termasuk meningkatkan keupayaan manusia untuk menanganinya. Selain itu, pihak media seharusnya membuat liputan tentang sungai bagi memastikan sungai-sungai di negara kita mampu mengalirkan airnya dengan baik. Kempen-kempen cintai sungai kita perlu diteruskan dan diperhebat. Jika langkah-langkah drastik tidak diambil dengan segera pastinya masalah ini akan menjadi rumit pada masa hadapan, seterusnya akan memberi kesan negatif kepada manusia. ( Dipetik dan diubahsuaikan daripada 'Fenomena Banjir Mega’ Dewan siswa, Februari 2007) Bahagian A(ii) (Markah 10) 1. Apakah maksud kemampuan penguatkuasaan dalam petikan tersebut? ( 2 markah ) 2. Nyatakan kesan-kesan pembalakan haram kepada kehidupan manusia? ( 4 markah) 3. Pada pedapat anda, nyatakan peranan yang boleh dimainkan oleh masyarakat untuk mengatasi masalah banjir. ( 4 markah )

Langkah 1

Langkah 2 Langkah 3

Langkah 4

Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7

Langkah 8

PENULISAN RINGKASAN LENGKAP.

. Satu undang-undang seharusnya digubal untuk memastikan Malahan. Contoh Jawapan Lengkap: Langkah-langkah untuk mengatasi masalah banjir ialah pihak kerajaan seharusnya mengenakan hukuman yang lebih berat kepada kegiatan haram. berat kepada kegiatan pembalakan haram.Ayat tugasan : Langkah-langkah untuk mengatasi masalah banjir Isi 1 ialah pihak kerajaan seharusnya mengenakan hukuman yang lebih Selain itu. dengan amanah. kesan alam sekitar sebelum sesuatu projek perumahan dibangunkan pihak berwajib hendaklah menjalankan tugas penguatkuasaan Tambahan lagi. bagi menampung air seharusnya dilaksanakan. Kempen-kempen diperhebat. cadangan mewajibkan pemaju perumahan membina kolam bagi menampung air seharusnya dilaksanakan. kempen-kempen cintai sungai perlu kita teruskan dan diperhebat. Seterusnya. pihak berwajib hendaklah menjalankan tugas penguatkuasaan dengan amanah. cintai sungai perlu kita diterus dan Isi 2 Isi 3 Isi 4 Isi 5 Isi 6 Nota: Perkataan dan frasa berhuruf condong merupakan perkataan dan frasa yang telah diubah dan sama maksud dengan perkataan dan frasa dalam petikan. Tambahan lagi. Selain itu. setiap pemaju perumahan alam sekitar sebelum sesuatu projek perumahan pembalakan perlulah menjalankan penilaian kesan dibangunkan. satu undang-undang seharusnya digubal untuk memastikan terdapat kawasan yang boleh meresap air dengan cepat. ( 80 patah perkataan ) Bahagian A ( ii ): Soalan pemahaman. setiap pemaju perumahan perlulah menjalankan penilaian Seterusnya. Selanjutnya. terdapat kawasan yang boleh meresap air dengan cepat Cadangan mewajibkan pemaju perumahan membina kolam Selanjutnya. Malahan.

nyatakan peranan yang boleh dimainkan oleh masyarakat untuk mengatasi masalah banjir. ahli masyarakat perlulah melaporkan kegiatan pembalakan haram kepada pihak berkuasa. Nyatakan kesan-kesan pembalakan haram kepada kehidupan manusia ? ( 4 markah ) Kesan-kesan pembalakan haram kepada kehidupan manusia ialah sungaisungai akan menjadi cetek dan menyebabkan berlakunya banjir. 3. ( 4 markah ) Pada pendapat saya. Apakah maksud kemampuan penguatkuasaan dalam petikan tersebut? ( 2 markah ) Maksud rangkai kata kemampuan penguatkuasaan ialah keupayaan tindakan. 2. peranan yang boleh dimainkan oleh masyarakat untuk mengatasi masalah banjir ialah orang ramai tidak membuang sampah sarap di dalam sungai. Pada pedapat anda. LATIHAN 1 . bencana ini boleh menyebabkan kehilangan nyawa manusia.Bahagian A(ii) ( (Markah 10) 1. Selain itu. Selain itu.

Jika diamati. Dalam pendekatan pengajaran dan pembelajaran bahasa. Panjang ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana ‘Peranan Pusat Sumber dalam Pengajaran Bahasa’ Pelita Bahasa. Tuntasnya. . Penukaran suasana ini. khasnya guru dan pelajar. 1. Pusat sumber merupakan satu sistem yang tersusun dan berpusatkan pelajar. biasanya suasana pusat sumber jauh lebih kondusif berbanding bilik darjah. prasarana itu turut mempunyai pelbagai fungsi dan peranan yang tersendiri selari dengan kehendak penggunanya. Anda digalakkan menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Oleh itu. tulis sebuah ringkasan tentang peranan pusat sumber sekolah. Dalam pengajaran bahasa. Terdapat juga sesetengah pusat sumber yang mengadakan pameran untuk merangsang minat pelajar terutama dalam bidang bahasa. Mei 2009) Bahagian A(ii): Pemahaman [ 10 markah] Berdasarkan petikan Bahagian A(i). kewujudan pusat sumber sekolah sedikit sebanyak membantu tugas guru dan pelajar dalam aktiviti pengajaran dan pemelajaran mereka. peranan pusat sumber hendaklah sentiasa ditingkatkan dari semasa ke semasa sejajar dengan kepentingannya. peranan pusat sumber amat berbeza. dapat membantu pelajar untuk merangsang minat terhadap sesuatu persekitaran baharu dan berbeza. tetapi berfungsi memberikan bahan pemulihan atau sokongan kepada kaedah pengajaran yang berlainan. aktiviti lain dapat juga dilakukan dalam bentuk kuiz. pusat sumber berfungsi sebagai tempat untuk merujuk kepada koleksi pemelajaran kendiri pelajar seperti buku. Selain pameran. Dalam hal tersebut. Peranan pusat sumber bukanlah semata-mata untuk memberikan kemudahan pengajaran yang utama. Guru dan pelajar yang menjadi ahli kelab bahasa dapat turut serta dalam pameran tersebut.Bahagian A(i) [ Masa yang dicadangkan : 40 minit ] [ 20 markah] Baca petikan di bawah dengan teliti. projektor paparan hablur cecair dan televisyen. fleksibel serta mempunyai pelbagai fungsi. Namun demikian. soal jawab. pusat sumber boleh dijadikan sebagai pusat pengajaran dan pembelajaran. jawab soalan-solan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Selain menjadi pusat sumber kepada pelajar. Apakah maksud “ lebih kondusif ” [ 2 markah ] . Kadang kala di pusat sumber terdapat kemudahan seperti komputer. seseorang guru boleh memberi suatu tugasan. pelajar akan mendapatkan maklumat dengan memanfaatkan sumber yang ada di pusat sumber untuk melaksanakan tugasan yang diberi. . sama ada secara individu ataupun kumpulan dan menyediakan sesuatu tajuk untuk dibincangkan. Selanjutnya. perbincangan selaras dengan fungsinya sebagai gedung ilmu. Berdasarkan petikan tersebut. permainan.

apakah langkah yang boleh diambil untuk menarik minat pelajar ke pusat sumber [ 4 markah ] Cadangan Jawapan A (i). Pelajar akan mendapatkan maklumat dengan memanfaatkan sumber yang ada di pusat sumber untuk melaksanakan tugasan yang diberi. Berfungsi memberikan bahan pemulihan atau sokongan kepada kaedah pengajaran yang berlainan 4. Membantu tugas guru dan pelajar dalam aktiviti pengajaran dan pemelajaran .2. Tempat untuk merujuk kepada koleksi pemelajaran kendiri pelajar 2. Merangsang minat terhadap sesuatu persekitaran baharu dan berbeza 8. 1. Mengadakan pameran untuk merangsang minat pelajar terutama dalam bidang bahasa 5. Pusat pengajaran dan pembelajaran 7. 6. 3. Berdasarkan petikan. Fungsinya sebagai gedung ilmu. Pada pendapat anda. nyatakan kaedah yang boleh dilakukan oleh guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran di pusat sumber? [ 4 markah ] 3.

Maksud rangkai kata : sangat / amat / sungguh / paling sesuai / baik / selesa 2. Panjang ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan. Menyediakan sesuatu tajuk untuk dibincangkan. Nota: Pilih mana-mana dua jawapan di atas dan jawapan yang difikirkan sesuai. Berdasarkan petikan tersebut. Pulau Redang. tulis sebuah ringkasan tentang kebaikan-kebaikan industri pelancongan. Pulau Tioman. Tugasan secara individu atau kumpulan.Cadangan Jawapan A (ii) 1. Mengadakan program membaca. Mengadakan minggu pusat sumber. Pulau Perhentian dan Pulau Ketam. Malaysia terletak di garisan khatulistiwa yang mengalami iklim panas dan lembap sepanjang tahun. terdapat banyak terumbu karang yang indah menanti para pelancong. Contoh tempat peranginan yang terdapat di Malaysia ialah Pulau Sipadan. perahu layar dan scuba. Di samping itu. Menyediakan kemudahan pusat sumber yang lebih selesa. . Di pulau-pulau tersebut. Malaysia merupakan negara yang indah dan mempunyai tempat-tempat menarik sesuai untuk dijadikan destinasi pelancongan. 3. Anda digalakkan menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. LARIHAN 2 Bahagian A(i) [ Masa yang dicadangkan : 40 minit ] [ 20 markah] Baca petikan di bawah dengan teliti. tempat tersebut tenang dan selamat untuk aktiviti sukan air seperti jet ski.

Apakah maksud “ mendatangkan faedah ” pelancong yang menarik? pelancongan? [ 2 markah ] [ 4 markah ] [ 4 markah ] Berdasarkan petikan. Di samping itu. Antaranya dapat memajukan industri kraf tangan yang berkualiti untuk dipasarkan bukan sahaja di dalam negara malah di luar negara.Industri pelancongan ini banyak mendatangkan faedah kepada negara. dan tikar mengkuang. Secara tidak langsung dapat menambahkan lagi pendapatan negara. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana “Faedah Industri Pelancongan” Dewan Siswa. Mei 2007) Bahagian A(ii): Pemahaman [ 10 markah] Berdasarkan petikan Bahagian A(i). bagaimanakah cara untuk meningkatkan industri . tempat-tempat yang menarik di Malaysia merupakan daya tarikan kepada para pelancong asing. Dengan sokongan dan bantuan modal oleh kerajaan pula. 3. Misalnya industri kraf tangan di desa-desa memberi pekerjaan kepada penduduk kampung mengusahakan hasil kraf seperti bakul. Selain itu. rotan. Usaha kerajaan untuk meningkatkan perkhidmatan pelancongan terutamanya dari segi pengurusan dan penyediaan infrastruktur yang lebih baik secara tidak langsung memberi keuntungan kepada masyarakat setempat. 1. Kehadiran para pelancong boleh memperkenalkan budaya masyarakat Malaysia yang berbilang kaum ke serata dunia. Seterusnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar. industri pelancongan boleh beroperasi dengan lebih meluas. Selain itu. kedatangan pelancong juga menyebabkan pusat-pusat penginapan berkembang dan hal ini dapat memajukan industri perhotelan. nyatakan sebab-sebab Malaysia menjadi tempat Pada pendapat anda. Oleh itu. jawab soalan-solan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. industri ini juga memberi peluang pekerjaan terutamanya kepada penduduk kampong. rakyat Malaysia diseru supaya menyahut seruan kerajaan dengan bersikap mesra dan berbudi bahasa kepada para pelancong seiring dengan Kempen Budi Bahasa Budaya Kita. Keadaan ini menarik pelabur asing untuk membuat pelaburan di Malaysia dalam industri pelancongan. 2.

2. Cara meningkatkan industri pelancongan: Mengadakan promosi tentang keindahan negara Malaysia di luar negara Meningkatkan kemudahan sedia ada di kawasan yang menjadi tumpuan pelancongan. Menarik pelabur asing untuk membuat pelaburan di Malaysia 3. Memberi peluang pekerjaan terutamanya kepada penduduk kampung 6. Maksud rangkai kata mendatangkan faedah: Memberikan / Membawa / menyebabkan / Mengakibatkan Manfaat / kebaikan / kelebihan / kepentingan. . Sebab-sebab Malaysia menjadi tempat pelancongan: Malaysia merupakan negara yang indah mempunyai tempat-tempat menarik sesuai untuk dijadikan destinasi pelancongan 3. Perkhidmatan pelancongan terutamanya dari segi pengurusan dan penyediaan infrastruktur yang lebih baik secara tidak langsung memberi keuntungan kepada masyarakat setempat Cadangan Jawapan A (ii) 1.Cadangan Jawapan A (i) 1. menyebabkan pusat-pusat penginapan berkembang dan hal ini dapat memajukan industri perhotelan 8. Para pelancong boleh memperkenalkan budaya masyarakat Malaysia yang berbilang kaum ke serata dunia 5. Dapat menambahkan lagi pendapatan negara 4. Dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar 7. Dapat memajukan industri kraf tangan yang berkualiti untuk dipasarkan 2.

berakhlak mulia dan bertanggungjawab. penguasaan bahasa pertama juga dapat melengkapi seseorang murid dengan aspek keterampilan berbahasa dan berkomunikasi. Bahasa pertama terdiri daripada bahasa ibunda atau bahasa lain yang diperoleh hasil pendedahan daripada bahasa yang dituturkan oleh keluarga seseorang kanak-kanak itu. Hal ini demikian kerana dengan menguasai bahasa pertama seseorang itu akan dapat memenuhi keperluan diri. Anda digalakkan menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Di negara Korea. Contohnya. Secara tidak langsung akan mewujudkan sebuah negara Malaysia yang bersatu padu dan hidup harmoni. Menguasai bahasa pertama mempunyai pelbagai kelebihan. LATIHAN 3 Bahagian A( i ) [ Masa yang dicadangkan: 40 minit ] [ 20 markah] Baca petikan di bawah dengan teliti. seseorang itu dapat mengungkapkan bahasa yang bermakna dan mempunyai kaitan rapat dengan pemikiran . penggunaan bahasa pertama juga ditekankan sebagai bahasa untuk menguasai ilmu bagi melebarkan ilmu pengetahuan moden. tulis suatu ringkasan tentang faedah-faedah menguasai bahasa pertama . dengan menguasai bahasa pertama. dalam negara yang berbilang bangsa seperti Malaysia penggunaan bahasa pertama amat diperlukan. Bahasa pertama ialah bahasa yang diperoleh secara semula jadi sejak seseorang Itu kecil lagi. program sesuatu bahasa pertama tidak terlepas daripada memberikan penekanan terhadap aspek kecekapan berbahasa dan pemahaman tentang sistem bahasa. tujuan menggunakan bahasa pertama adalah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan mengamalkan nilai hidup yang murni. Hal ini sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan di Malaysia yang bertujuan melahirkan warganegara yang berketerampilan. Pada keseluruhannya . Sejajar dengan itu. Berdasarkan petikan tersebut. Penggunaan bahasa pertama juga membolehkan seseorang mengetahui unsur budaya Melayu ketika mempelajari bahasa Melayu di sekolah. Di samping itu. Jepun dan Rusia. Panjang ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 80 Patah perkataan. menjalin perhubungan sosial dan mengendalikan urusan harian. Pada masa yang sama.Menambah papan tanda menuju ke kawasan pelancongan Nota: Pilih mana-mana dua jawapan di atas dan jawapan yang difikirkan sesuai.

Tanpa bahasa seseorang tidak dapat memenuhi keperluan interaksi sesama mereka. nyatakan cara-cara yang boleh dilakukan untuk memantapkan penguasaan bahasa dalam kalangan murid ? [4 markah] 3 . Keupayaan komunikatif merangkumi keseluruhan fungsi bahasa yang meliputi komponen makna dan linguistik. nyatakan dua aspek penguasaan bahasa yang perlu diketengahkan pada murid-murid ? [4 markah] Pada pendapat anda . ( Dipetik dan diubahsuaikan daripada ‘Faedah Menguasai Bahasa Pertama’ . 1 2 Apakah maksud rangkai kata memenuhi keperluan ? [2 markah] Berdasarkan petikan.Pelita Bahasa. Malahan .seseorang. jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Februari 2008) Bahagian A ( ii ) : Pemahaman [ 10 markah ] Berdasarkan petikan Bahagian A ( i ) . Pelbagai kajian menunjukkan bahawa seseorang kanak-kanak mampu mempelajari sesuatu dengan lebih baik dalam bahasa ibundanya. penguasaan bahasa pertama juga dapat meningkatkan keupayaan dan kecekapan komunikatif dalam kalangan murid.

3 Cara-cara untuk memantapkan penguasaan bahasa pertama ialah . Bahagian A (ii) 1 memenuhi Maksud rangkai kata : mengisi / menepati / menyempurnakan / menunaikan Keperluan : kemestian/ kehendak/ kepentingan / hajat 2 Dua aspek penguasaan bahasa yang perlu diketengahkan oleh murid-murid ialah aspek kecekapan berbahasa dan pemahaman tentang sistem bahasa tersebut. Menggunakan bahasa pertama adalah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan Membolehkan seseorang mengetahui unsur budaya Melayu ketika mempelajari Melengkapi seseorang murid dengan aspek keterampilan berbahasa dan Dapat memenuhi keperluan diri. 5.Peranan kerajaan melalui kempen penggunaan bahasa pertama. 6.Cadangan jawapan : Bahagian A (i) 1. 2. . 3. bahasa Melayu di sekolah berkomunikasi urusan harian melebarkan ilmu pengetahuan moden dengan pemikiran seseorang komunikatif dalam kalangan murid 8. 4. menjalin perhubungan sosial dan mengendalikan Bahasa pertama juga ditekankan sebagai bahasa untuk menguasai ilmu bagi Dapat mengungkapkan bahasa yang bermakna dan mempunyai kaitan rapat Penguasaan bahasa pertama juga dapat meningkatkan keupayaan dan kecekapan mengamalkan nilai hidup yang murni. -Peranan pihak sekolah dalam meningkatkan kemahiran bahasa pertama -Peranan media massa dalam memartabatkan bahasa pertama. LATIHAN 4 . Mampu mempelajari sesuatu dengan lebih baik dalam bahasa ibundanya. 7.peranan ibu bapa yang mampu bertutur dengan fasih ketika berinteraksi di rumah dengan menggunakan bahasa pertama.

Bahagian A ( i ) [ Masa yang dicadangkan : 40 minit ] [ 20 markah] Baca petikan di bawah dengan teliti. Anda digalakkan menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Mana tidaknya. anggota keluarga terdekat yang merokok seperti ayah. ada juga dalam kalangan remaja yang melihat seseorang yang merokok itu dianggap hebat oleh rakan mereka. Hal ini menyebabkan remaja menganggap bahawa merokok bukan perbuatan yang salah. Banyak remaja mengetahui akan bahaya merokok. Tingkah laku ini membuktikan mereka sentiasa peka dengan aliran gaya terkini. Merokok merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai kesalahan utama di dalam kawasan sekolah. abang dan kaum keluarga yang lain turut mendorong mereka untuk merokok. badan dan nafas berbau akibat banyak merokok. Berdasarkan petikan tersebut. mereka tetap merokok sebagai tanda membantah peraturan tersebut.Dewan siswa Jun 2007) Bahagian A ( ii ) : Pemahaman [ 10 markah ] Berdasarkan petikan Bahagian A ( i ) . tulis suatu ringkasan tentang punca-punca merokok dalam kalangan remaja . Natijahnya . Malahan . jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Apakah nikmatnya ketika merokok? Adakah ilham datang mencurah-curah atau asap rokok itu sebagai illusi yang membawa imaginasi jauh tanpa sempadan? Berdasarkan pemerhatian didapati remaja sudah berani hendak merokok dan membahayakan diri sendiri disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya. Jika mahu diri mereka diterima dalam kalangan rakan sebaya. Panjang ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan. gigi kuning berkarat . . ( Dipetik dan diubah suai daripada ‘ Jangan Cubacuba merokok’ . Peribahasa bapa borek anak rintik menggambarkan pengaruh keluarga terhadap gejala merokok dalam kalangan remaja. Kajian menunjukkan sebanyak 75 peratus punca pelajar merokok adalah untuk mengelakkan tekanan termasuklah bebanan tugasan sekolah. Oleh sebab itu. harapan ibu bapa yang terlalu tinggi. Mereka sedar tentang larangan merokok dan hukuman yang akan diterima jika tertangkap di kawasan sekolah. Mereka tidak takut malah sengaja sebagai tanda protes pihak sekolah dan ibu bapa. mereka haruslah mengikut perbuatan yang dilakukan oleh rakan lain . tunjuk pandai dan mahu bebas daripada kongkongan. Malah. Ada juga sesetengah remaja beranggapan bahawa merokok sebagai trend terkini. ditambah dengan naluri remaja yang mahu mencuba. Selain itu tanggapan bahawa tabiat merokok sebagai tanda orang yang cepat dewasa telah mendorong mereka untuk merokok.kesan jangka panjang kepada perokok adalah dari segi kesihatan terutamanya panyakit kanser dan berkaitan jantung.

nyatakan kesan-kesan merokok dalam kalangan perokok tegar ? [4 markah] Pada pendapat anda . mengapakah kita perlu mencegah remaja daripada gejala merokok ? [4 markah] 3 Cadangan jawapan : Bahagian A (i): Punca-punca merokok dalam kalangan remaja. 1 2 3 4 Pengaruh rakan sebaya Ada juga dalam kalangan remaja yang melihat seseorang yang merokok itu Mereka tetap merokok sebagai tanda membantah peraturan tersebut Tanggapan bahawa tabiat merokok sebagai tanda orang yang cepat dewasa dianggap hebat oleh rakan mereka. telah mendorong mereka untuk merokok .1 2 Apakah maksud rangkai kata imaginasi menerawang ? [2 markah] Berdasarkan petikan.

Aktiviti pertanian sama ada yang berskala kecil mahupun bersekala besar berperanan menyebabkan berlakunya pencemaran air. LATIHAN 5 Bahagian A(i) (Masa dicadangkan : 30 Minit) (Markah 20) Baca petikan di bawah dengan teliti. nafas berbau gigi kuning berkarat Nota: Pilih mana-mana empat daripada jawapan di atas. Manusia merupakan pengguna air yang paling utama . 4. mengamalkan gaya hidup sihat. menghindarkan diri daipada gejala social yang lain dan terdorong kepada gejala dadah akhirnya. memperlihatkan disiplin diri yang utuh dan kental 3. maka tidak hairanlah juga menjadi penyumbang masalah pencemaran air. Air merupakan sumber semula jadi yang sangat penting bagi hidupan di muka bumi ini. Pembukaan dan penerokaan tanah menyebabkan hakisan tanah seterusnya mencemarkan air sungai kesan daripada bahan-bahan terampai dan keladak yang dibawa ke dalam sungai.5 6 7 8 Pengaruh keluarga terhadap gejala merokok dalam kalangan remaja Remaja menganggap bahawa merokok bukan perbuatan yang salah Remaja beranggapan bahawa merokok sebagai trend terkini Pelajar merokok adalah untuk mengelakkan tekanan Bahagian A (ii) 1 Maksud rangkaikata membawa imaginasi: membawa imaginasi : mendatangkan / mengakibatkan / menyebabkan / melibatkan : daya khayalan / angan-angan / gambaran 2 - Dua kesan merokok ialah: menghadapi masalah kesihatan seperti sakit kanser dan sakit jantung badan berbau . memperlihatkan tingkah laku yang baik dan berakhlak mulia 2. - 3 Remaja perlu dicegah daripada merokok kerana 1. Keadaan ini . Panjang ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan. Berdasarkan petikan tersebut. Nota: Jawapan lain yang bersesuaian dan relevan dengan soalan. Anda digalakkan menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Pencemaran air diklasifikasi kepada dua jenis iaitu sumber yang disalurkan terus kepada sumber air dan pencemaran yang berlaku daripada perubahan alam sekitar . tulis suatu ringkasan tentan g punca-punca pencemaran air .

Sikap lepas tangan penguasa kilang mengalirkan sisa buangan yang tidak dirawat terus ke dalam sungai menjadikan air tidak selamat untuk digunakan. Pertambahan pusat pelupusan sampah secara haram seperti yang berlaku di Selangor dan Putrajaya menjadi bukti yang jelas kesan pencemaran air akibat pembuangan sampah yang tidak terurus. Hal ini adalah disebabkan sisa buangan industri yang mengandungi bahan keluli jika tidak dirawat dengan betul akan mencemarkan air dan berbahaya untuk manusia. Selain itu. [ 4 markah ] . ( Dipetik dan diubahsuaikan daripada “Air : Bersyukurkah kita” Dewan siswa April 2009 ) Bahagian A(ii) (Masa dicadangkan : Minit) (Markah 10) 1. Nyatakan kategori pencemaran air yang berlaku di negara kita ? [ 2 markah ] [ 4 markah ] 3. nyatakan peranan yang boleh dimainkan oleh masyarakat untuk mengatasi pencemaran air. Dianggarkan bahawa tidak kurang satu juta kilogram sisa buangan dibuang ke dalam sungai setiap hari. Sikap masyarakat yang membuang sampah ke dalam sungai memburukkan lagi keadaan ini. Contohnya sisa air mandian babi mempunyai kandungan zink dan amoniakal nitrogen yang sangat tinggi.menjadi serius apabila berlakunya penerokaan hutan secara haram untuk kegiatan pertanian. aktiviti pembukaan tanah menjadi penyebab utama pencemaran di 31 lembangan sungai seluruh negara. Menurut Jabatan Alam Sekitar. Hal Ini berlaku akibat kerakusan tangan manusia tanpa memikirkan kesan sebaliknya. Pada pedapat anda. dan memberi kesan kepada pencemaran air. Di Malaysia masalah pencemaran air yang disebabkan aktiviti perternakan memang sukar dikawal. penggunaan racun serangga dan baja kimia yang tidak diserap oleh tumbuhan akan meresap dan mengalir ke sungai. Dalam masa yang sama juga terdapat pengusaha kilang perindustrian yang gagal mematuhi peraturan Kualiti Persekitaran 1979 Jabatan Alam Sekitar. Apakah maksud penyumbang masalah dalam petikan tersebut? 2.

Aktiviti pertanian sama ada yang berskala kecil mahupun bersekala besar berperanan menyebabkan berlakunya pencemaran air 2. Sikap masyarakat yang membuang sampah ke dalam sungai memburukkan lagi keadaan ini 6. Keadaan ini menjadi serius apabila berlakunya penerokaan hutan secara haram untuk kegiatan pertanian 3. Pertambahan pusat pelupusan sampah secara haram seperti yang berlaku di Selangor dan Putrajaya menjadi bukti yang jelas kesan pencemaran air akibat pembuangan sampah yang tidak terurus 7. Sikap lepas tangan penguasa kilang mengalirkan sisa buangan yang tidak dirawat terus ke dalam sungai menjadikan air tidak selamat untuk digunakan 8.Cadangan Jawapan: Bahagian A (i) 1. masalah pencemaran air yang disebabkan aktiviti perternakan memang sukar dikawal 5. Dalam masa yang sama juga terdapat pengusaha kilang perindustrian yang gagal mematuhi peraturan Kualiti Persekitaran 1979 Jabatan Alam Sekitar Bahagian A (ii) 1. Maksud rangkai kata: penyumbang : pemberi / pembantu / penyebab . penggunaan racun serangga dan baja kimia yang tidak diserap oleh tumbuhan akan meresap dan mengalir ke sungai 4.

Beliau juga mengharapkan perayaan kongsi raya akan diteruskan dan tidak lagi dijadikan polemik yang berpanjangan. Rumah tebuka juga bukanlah sekadar program makan-makan. Menurut beliau juga. program perayaan rumah terbuka akan diteruskan kerana majlis tersebut merupakan warisan budaya yang akhirnya membawa kepada pembangunan dan kemajuan negara. Selain itu. Tanggal 22 Disember 2001 merupakan detik sejarah yang paling berharga buat rakyat Malaysia kerana pada hari tersebut Majlis Rumah terbuka Malaysia pertama telah diadakan di Dataran Bandaraya Johor Bahru. Hal ini demikian kerana keharmonian antara kaum adalah kunci kejayaan bangsa Malaysia dari dahulu dan hari-hari mendatang. Mengadakan gotong-royong membersihkan sungai yang tercemar. Secara tidak langsung. amalan ini dapat merintis jalan untuk menjalin hubungan harmoni dengan negara jiran. Panjang ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan. LATIHAN 6 Bahagian A(i) (Masa dicadangkan : 30 Minit) (Markah 20) Baca petikan di bawah dengan teliti. sebaliknya yang lebih penting perayaan tersebut merupakan wadah mengeratkan persefahaman antara pelbagai kaum di negara ini. Dengan kata lain industri pelancongan di Malaysia akan mendapat sambutan daripada penduduk tempatan dan luar negara. Kategori pencemaran air di negara kita ialah: sumber yang disalurkan terus kepada sumber air pencemaran yang berlaku daripada perubahan alam sekitar Melaporkan aktiviti pencemaran yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab kepada pihak berkuasa. Mengadakan kempen tentang cintai alam sekitar. Majlis Rumah terbuka biasanya akan dihadiri oleh pelancong dari negara luar seperti Jepun. 3. Pendapat yang mengatakan bahawa sambutan perayaan yang diadakan secara besar-besaran ini merupakan suatu pembaziran adalah satu tanggapan yang tidak berasas sama sekali. Berdasarkan petikan tersebut. masyarakat negara Malaysia yang berlainan bangsa akan turut sama-sama merayakan Majlis Rumah Terbuka Malaysia. Peranan masyarakat: Nota: Terima mana-mana jawapan lain yang sesuai. Konsep Rumah Terbuka Malaysia dianggap unik sekali kerana tidak diamalkan di kebanyakan negara lain. Penganjuran rumah terbuka ini adalah berasaskan semangat untuk mengekalkan satu matlamat memupuk perpaduan pelbagai kaum. tulis suatu ringkasan tentang kebaikan Majlis Rumah Terbuka . Selain itu. Itali dan Perancis. program ini juga diharapkan dapat mewujudkan suatu budaya kebangsaan . Malahan. akan mengharumkan nama Malaysia di Persada antarabangsa. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi dalam ucapannya menegaskan. Anda digalakkan menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Dalam masa yang sama pula.masalah : perkara / isu / kes / hal 2. Amalan rumah terbuka ini sebenarnya dapat memupuk kesedaran dalam kalangan rakyat Malaysia betapa perasaan saling mempercayai harus dipertahankan demi kesejehteraan negara. Perayaan yang akan diadakan bukannya berbentuk keagamaan yang menyentuh prinsip agama lain. menyerahkan kebebasan beragama di negara kita.

jelaslah menunjukkan bahawa Majlis Rumah Terbuka ini merupakan komitmen kerajaan pusat terhadap perayaan-perayaan kaum sebagai asas kepada perayaan nasional.kepada negara. . Mengapakah Majlis Rumah Terbuka di negara ini dianggap unik ? [ 2 markah ] [ 4 markah ] 3. Pada pedapat anda.Oleh itu. Apakah maksud kunci kejayaan dalam petikan tersebut? 2. nyatakan cara-cara untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan pendudk di Malaysia? [ 4 markah ] . ( Dipetik dan diubahsuaikan daripada “Rumah Terbuka Malaysia” Dewan siswa Disember 2006 ) Bahagian A(ii) (Masa dicadangkan : 40 Minit) (Markah 10) 1.

4. Cara-cara untuk memupuk perpaduan dalam kalangan penduduk di Malaysia: Menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa komunikasi. . menyerahkan kebebasan beragama di negara kita 3. Dalam masa yang sama pula. Menanamkan semangat kejiranan walaupun berlainan bangsa. Majlis Rumah Terbuka dianggap istimewa: - Tidak diamalkan di kebanyakan negara lain. Nota: Terima mana-mana jawapan lain yang difikirkan sesuai. 7. program ini juga diharapkan dapat mewujudkan suatu budaya kebangsaan kepada negara Bahagian A (ii) 1. Masyarakat negara yang berlainan bangsa turut menyertai perayaan rumah terbuka. merupakan warisan budaya yang akhirnya membawa kepada pembangunan dan kemajuan negara 5. Mengadakan kempen tentang kepentingan semangat perpaduan menerusi media massa. Penganjuran rumah terbuka ini adalah berasaskan semangat untuk mengekalkan satu matlamat memupuk perpaduan pelbagai kaum 2. memupuk kesedaran dalam kalangan rakyat Malaysia betapa perasaan saling mempercayai harus dipertahankan demi kesejehteraan negara 8. Selain itu. industri pelancongan di Malaysia akan mendapat sambutan daripada penduduk tempatan dan luar negara 6. amalan ini dapat merintis jalan untuk menjalin hubungan harmoni dengan negara jiran. Maksud rangkai kata: kunci kejayaan : punca / sebab / punca : kemenangan / hasil 2.Cadangan Jawapan: Bahagian A (i): 1. 3. merupakan wadah mengeratkan persefahaman antara pelbagai kaum di negara ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful