P. 1
Banding beza

Banding beza

|Views: 3,032|Likes:
Published by Shafieqhah Amira

More info:

Published by: Shafieqhah Amira on Mar 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2013

pdf

text

original

Falsafah Barat

Aspek

Falsafah Islam

‡

Pendidikan itu hanya sebagai satu proses melatih akal, jasmani dan moral yang membentuk seseorang untuk menjadi insan dan warganegara yang baik.

Konsep Pendidikan

‡

Pendidikan mempunyai konsep dan pengertian yang lebih syumul dimana ia mengambil kira aspek kerohanian.

y

Menurut aliran Progresivisme

Matlamat

y y

-Menghasilkan individu yang sedia menghadapi perubahan dalam kehidupan seharian.

y

y

y

Mendidik murid supaya berakhlak mulia Mendidik roh supaya halus dan sempurna Mengasuh murid melakukan yang yang baik, terhormat dan mulia Membiasakan diri murid dengan adab-adab yang mulia Membiasakan murid dengan kebersihan, kesucian dan keikhlasan serta amalanamalan yang mulia.

y

Hanya tertumpu pada kurikulum, peranan guru, kaedah mengajar, dan peranan murid.

Bidang

y y y y

Akidah Ibadah Keterampilan Kepemimpinan

y

Menurut aliran Rekonstruktivisme -Bidang sains sosial

Jenis Kurikulum

y y y y y y

Al-imaniyah (pendidikan iman) Al-Khuluqiyah (pendidikan akhlak) Al-jismiyah (pendidikan jasmani) Al-aqiliyah (pendidikan mental) Al-nafsiyah (pendidikan jiwa) Al-ijlimaiyah (pendidikan

y social) Al-jinisiyah (pendidikan seks) y Tiada kategori ilmu Kategori ilmu y y Ilmu wahyu Ilmu akhirat y Boleh dibahagikan kepada dua jenis Jenis Falsafah y Boleh dilihat dari dua sudut -Tradisional -Moden -Falsafah Teori -Falsafah Amalan .

Falsafah Pendidikan Islam mempunyai bidang pendidikan yang merangkumi akidah. Perbezaan yang kedua yang dapat dilihat ialah dari segi matlamat falsafah itu sendiri. menjaga adab dan sebagainya. keterampilan dan juga kepemimpinan. pendidikan sosial dan juga pendidikan seks. pendidikan mental. terdapat 6 banding beza yang terdapat pada Falsafah Pendidikan Islam dan Falsafah Pendidikan Barat. Perbezaan yang keempat pula ialah dari aspek jenis kurikulum. Manakala Falsafah Pendidikan Barat pula melalui aliran Progresivisme bermatlamat untuk menghasilkan individu yang bersedia menghadapi perubahan. Jelas sekali dapat dilihat perbezaan konsep daripada kedua-dua falsafah ini. jasmani dan moral yang membentuk seseorang untuk menjadi insan dan warganegara yang baik.Berdasarkan analisis yang telah dijalankan. peranan guru dan juga peranan murid. Perbezaan yang pertama ialah dari segi konsep pendidikan. Falsafah Pendidikan Barat pula melalui aliran Rekonstruktivisme hanya menekankan pada bidang sains sosial. Falsafah Pendidikan Barat pula mengatakan bahawa pendidikan itu hanya sebagai satu proses melatih akal. Falsafah Pendidikan Barat pula tidak mempunyai bidang yang menyeluruh yakni tertumpu hanya pada kurikulum. Falsafah Pendidikan Islam menyatakan bahawa pendidikan mempunyai konsep dan pengertian yang lebih syumul dimana ia mengambil kira aspek kerohanian. pendidikan jasmani. Matlamat Falsafah Pendidikan Islam lebih kepada membentuk jati diri murid tersebut seperti mendidik agar berakhlak mulia. Falsafah Pendidikan Islam mempunyai kurikulum yang menyeluruh iaitu pendidikan iman. Perbezaan yang ketiga ialah dari segi bidang. kaedah mengajar. pendidikan jiwa. . sentiasa melakukan kebaikan.Falsafah Pendidikan Islam lebih menekankan aspek kerohanian manakala Falsafah Pendidikan Barat pula lebih menekankan aspek jasmani atau luaran seseorang individu itu sahaja. pendidikan akhlak. ibadah.

Manakala Falsafah Pendidikan Barat pula dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu tradisional dan moden. namun terdapat juga satu persamaan yang telah dikenalpasti iaitu kaedah pengajarannya yang mengikut peringkat umur. Walaupun terdapat enam perbezaan di antara kedua-dua falsafah ini. . Manakala Falsafah Pendidikan Barat pula tidak mempunyai kategori ilmu. Perbezaan yang keenam iaitu yang terakhir ialah perbezaan dari aspek jenis falsafah.Kesimpulannya.Perbezaan yang kelima ialah kategori ilmu. Falsafah Pendidikan Islam boleh dilihat dari dua sudut iaitu Falsafah Teori dan juga Falsafah Amalan. kedua-dua falsafah ini mempunyai kebaikan dan kelemahan yang tersendiri. Falsafah Pendidikan Islam mempunyai dua kategori ilmu iaitu Ilmu Wahyu dan juga Ilmu Akhirat.

psikologi. falsafah pendidikan merupakan konsep filososfikal dalam pendidikan. dan masyarakat. falsafah melibatkan diri terhadap kajian tentang ilmu. ialah aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pembentukan dan perkembangan ilmu. sosiologi. falsafah pendidikan boleh dieertikan sebagai pedoman. yang berkait rapat dengan pendekatan falsafah yang digunakan untuk membina teori pendidikan berdasarkan masalah atau isu pendidikan di bawah kajian. istilah falsafah berasal daripada dua perkataan Yunani iaitu philos yang bermaksud mencintai dan sophia yang bermaksud kebijaksaan. arah tuju atau pandangan terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan pendidikan. dan ekonomi. rasional dan bernas. alam nyata. Secara ringkasnya. kerohanian dan jasmani manusia. teologi. Falsafah juga boleh difahamkan sebagai pemikiran atau pandangan yang benar. Ini adalah kerana tidak kurang ramai ahli falsafah berpendapat bahawa falsafah boleh membawa kemajuan manusia melalui usaha mencari ilmu dunia. sistematik dan logikal. Falsafah. Sudah tentulah sistem pendidikan itu mesti dirancang dengan teliti supaya sesuai dan munasabah dalam menghadapi segala kemungkinan dan cabaran dewasa ini. istilah falsafah boleh dieertikan sebagai perihal mencintai kebijaksaan. matematik. Pendidikan mengikut pandangan umum. Dengan berpandukan kepada dua perkataan Yunani ini. fitrah manusia.PENDAHULUAN Menurut Mok Soon Sang (2009). kemahiran. merangkumi bidang yang amat luas. dalam zaman Yunani dan selepas beberapa kurunnya. . termasuk perkara-perkara seperti sains. Pendidikan adalah salah satu dari institusi yang dipertanggungjawabkan untuk menyediakan generasi masa hadapan. Secara khususnya. 1989) Pada asasnya konsep falsafah pendidikan adalah berbeza dengan konsep falsafah dan pendidikan. Pemikiran atau pandangan ini dihasilkan daripada usaha kajian ahli falsafah dengan cara yang saintifik. Berdasarkan huraian tersebut. Tujuan falsafah ialah mencari serta membuktikan kebenaran dan memberi arah tuju atau pedoman untuk perkara-perkara yang penting dalam kehidupan. (Ibrahim Saad.

Falsafah Pendidikan Islam pada amnya adalah berasaskan ajaran al-Quran. Pendidikan Islam juga menyepadukan pendidikan ilmu keduniaan dengan ilmu akhirat. ilmu Islam masa kini merangkumi dua disiplin yang utama iaitu. setiap individu bertanggungjawab terhadap tindakan sendiri. ilmu dan kurikulum berdasarkan falsafah pendidikan Islam. sains gunaan dan teknologi. perkara-perkara yang menjadi dasar pendidikan Islam ialah keesaan Tuhan (Tauhid). bahasa Arab dan sastera. disiplin agama dan disiplin kognitif. Oleh sebab falsafah pendidikan Islam berasaskan daripada ajaran al-Quran. Mengikut Hassan Langgung (1979). manusia mempunyai potensi dalam perkembangan moral dan kerohanian. Manakala disiplin kognitif membincangkan tentang kemanusiaan. teologi. Disiplin membincangkan ajaran al-Quran. kehidupan keduniaan dan akhirat serta persamaan dan persaudaraan sejagat di antara semua umat Islam. metafizik. Menurut Syed Muhammad Al-Naquib Al-Attas. alam sekitar. maka kurikulum pendidikan Islam pula merujuk kepada ajaran al-Quran sebagai pengajian utama diikuti dengan bahasa Arab sebagai media pengantar. Rajah 1 berikut mengilustrasikan perhubungan potensi manusia. . kepercayaan kepada wahyu-wahyu Tuhan kepada Nabi-nabi.FALSAFAH PILIHAN Falsafah yang telah dipilih oleh pengkaji untuk dilaksanakan di sekolah ialah Falsafah Pendidikan Islam serta aliran Rekonstruktivisme dan Progresivisme dalam Falsafah Pendidikan Barat. kepercayaan pesuruh-pesuruhNya.

Heinrich Pestalozzi (Bangsa Swiss : 1746-1827) dan Friedrich Froebel (Bangsa Jerman : 17821852). Falsafah naturalisme adalah dipelopori oleh Jean J. Rousseau (1712-1778 : Perancis). Rekonstruktivisme pula merupakan falsafah pendidikan yang dipecahkan daripada aliran fahaman progresivisme dan menjadi satu falsafah sendiri. Rugg (1886-1960) dari Amerika Syarikat.Aliran Progresivisme dan Rekonstruktivisme yang telah dipilih oleh pengkaji merupakan aliran yang terdapat dalam falsafah pendidikan moden Barat. Counts (1899-1974) dan Harold O. semasa zaman Reformasi di antara tahun 1712-1860. dan Harold V. . Boyd H. Manakala pragmatisme adalah dipelopori oleh John Dewey (1859-1952). Aliran Progresivisme berasas daripada falsafah naturalisme dan pragmatisme. Kedua-duanya adalah penyokong pragmatisme John Dewey. Pelopor utama aliran ini ialah George S. Rugg (1886-1960). Bode (1873-1953). Kilpatrick (1871-1965). William H.

Al-Khuluqiyah (Pendidikan Akhlak). dan menurut kehendakNya. Falsafah pendidikan Islam sangat sesuai dilaksanakan kerana falsafah ini berasaskan ajaran al-Quran. Al-Ijlimaiyah (Pendidikan Sosial) dan Al-Jinisiyah (Pendidikan Seks). . maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya (kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya). Allah S. dan (pada ketika itu) manusia (dengan persediaan yang ada padanya) sanggup memikulnya. Al-Nafsiyah (Pendidikan Jiwa). mendidik akal. Selain itu. melatih.T mengurniakan manusia sebuah kitab iaitu al-Quran untuk dijadikan pedoman dan panduan hidup kerana kandungan al-Quran adalah lengkap dan menyeluruh merangkumi semua aspek kehidupan manusia di dunia dan akhirat. melindungi dunia serta membangunkannya menjadi makmur dan maju jaya. (Ingatlah) sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Oleh itu. Antara bidang tersebut ialah AlImaniyah (Pendidikan Iman). Bidang-bidang ini sangat menyeluruh kerana ia telah merangkumi aspek rohani dan jasmani. Allah S.´ Maka. Al-Aqiliyah (Pendidikan Mental). Mengikut ajaran al-Quran.JUSTIFIKASI PEMILIHAN FALSAFAH Tujuan pengkaji memilih falsafah-falsafah tersebut untuk dilaksanakan di sekolah ialah kerana falsafah tersebut mempunyai ciri-ciri ideal yang perlu dan patut di laksanakan di negara Malaysia.W. Al-Jismiyah (Pendidikan Jasmani). dan rohani insan.T mengurniakan manusia kuasa. jasmani. boleh dikatakan bahawa pendidikan Islam merupakan satu proses yang berterusan untuk mengubah. falsafah pendidikan Islam itu sendiri mencakupi bidang-bidang pendidikan Islam yang sangat luas dan menyeluruh.W. Seperti Firman Allah dalam surah al-Ahzab ayat 72 yang bermaksud: ³Sesungguhnya Kami telah kemukakan tanggungjawab amanah (Kami) kepada langit dan bumi serta gunung-ganang (untuk memikulnya).

Untuk melahirkan pelajar yang cemerlang.303 anak luar nikah Melayu telah didaftarkan di seluruh Negara sepanjang tahun 2009 seperti yang dilaporkan oleh akhbar Berita harian bertarikh 21hb Mac 2010. intelek dan sosial melalui pembelajaran yang berteraskan al-Quran. Datuk Alwi Ibrahim telah menyatakan bahawa seramai 17. rohani. bilangan itu meningkat 762 kes berbanding tahun sebelumnya. Kenyataan ini jelas menunjukkan bahawa kes ini tidak boleh dipandang ringan. gemilang dan terbilang. Aliran Progresivisme yang berasaskan falsafah naturalisme dan pragmatisme juga sesuai dilaksanakan dalam system pendidikan kerana ia menegaskan bahawa kedudukan orang dewasa dan kanak-kanak adalah berlainan.murid itu pastinya dapat membezakan antara baik buruknya sesuatu perkara itu. Contoh yang boleh kita ambil ialah apabila murid telah mempelajari tentang iman. jelas sekali dapat dilihat bahawa falsafah pendidikan Islam itu mampu untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani. gejala sosial dapat dikurangkan. mereka mesti mampu memahami setiap perkara yang diajarkan kepada mereka. Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara (JPN). syariah dan akhlak dalam operasinya yang sepadu.W selama 23 tahun di Mekah dan Madinah yang berteraskan tiga asas tersebut berjaya menghasilkan masyarakat Islam yang berilmu. Imam al-Ghazali juga menyarankan supaya pengajar atau pendidik menyampaikan pelajaran menurut kadar kefahaman dan peringkat pencapaian akal fikiran pelajar-pelajar. . Oleh itu. sama ada dari segi rohani mahupun jasmani. emosi.Insan yang seimbang dari segala aspek sudah tentu mampu melahirkan masyarakat yang cemerlang. beriman dan bertakwa. Kanak-kanak akan menjadi mangsa sekiranya mereka dipaksa belajar mengikut pendidikan orang dewasa.A.murid tersebut tidak akan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agamanya sendiri. Oleh itu. Melalui penerapan nilai-nilai Islam juga. Menurut beliau lagi.Pendidikan Islam yang berteraskan aqidah. Berdasarkan huraian di atas. Dakwah Rasullullah S. menonjolkan kesan yang positif bagi melahirkan generasi Muslim Kamil dalam semua aspek. di dalam aspek pendidikan kedua-dua kumpulan mereka hendaklah dipandang berlainan. akhlak dan sosial.

Shariff : 1994). pembelajaran tidak lagi menggunakan kaedah µchalk and talk¶ sebaliknya digantikan dengan kaedah penggunaan ICT. cara yang ditekankan oleh aliran ini yang berkesan untuk memperoleh ilmu pengetahuan ialah menggunakan kaedah penyelesaian masalah. murid tersebut tidak akan berasa terpaksa melakukan sesuatu yang tidak diminatinya. lebih menarik dan lebih bermakna kerana pelajaran adalah dirancang mengikut keperluan dan minat pelajar. penggunaannya adalah menumpu kepada cara dan strategi persembahan maklumat yang digunakan bagi memindahkan maklumat tersebut kepada ilmu pengetahuan yang bermakna serta bermanfaat. Konsep progresivisme ialah manusia berupaya menyesuaikan diri mengikut perubahan arus perdana. murid dapat dilatih untuk berfikir secara kritis dan kreatif untuk menyelesaikan sesuatu masalah dalam bidang pendidikannya. mengemukakan soalan yang merangsang pemikiran anak muridnya dan membimbing minat mereka kearah yang produktif. tanggungjawab guru adalah untuk membimbing dan mengajar murid itu untuk mendalami lagi bidang tersebut. Dengan menggunakan kaedah penyelesaian masalah. potensi murid .Selain itu. Teks isi pelajaran yang panjang boleh diringkaskan atau dipersembahkan semula menggunakan media-media yang lebih menarik dan bersifat lebih dinamik dan menyeronokkan. pelajaran akan menjadi lebih mudah. dengan usahanya sendiri. Melalui kaedah ini.M. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer. Contohnya. Selain itu. Oleh itu. dalam dunia serba moden ini. Manusia sangat perlu untuk berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan kerana sesuatu perubahan yang berlaku itu mungkin mendatangkan kebaikan dan keburukan. Usaha mencari penyelesaian sesuatu masalah dilahirkan daripada keperluan dan minat. seandainya murid tersebut bijak dalam bidang Tauhid. Dengan cara ini juga.Contohnya. aliran progresivisme ini memberi tumpuan kepada kurikulum yang memberi kebebasan kepada murid untuk memilih mata pelajaran yang ingin dipelajari. mencuba dan meneroka segala kemungkinan. (M. Allah mengurniakan manusia akal dan berbagai-bagai dorongan supaya manusia dapat. Guru juga bertanggungjawab untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif.

pelbagai masalah sosial dapat di banteras melalui penerapan nilai-nilai murni dalam diri seseorang pelajar tersebut. pendidikan formal yang mengutamakan kaedah hafalan tidak digalakkan sama sekali. Melalui kaedah ini. Contohnya kerja lapangan dan lawatan ke tempat-tempat tertentu agar membantu murid-murid mengaitkan pembelajaran dengan isu-isu social. Hal ini kerana aliran ini berpegang kepada konsep bahawa sekolah merupakan landasan yang amat sesuai di mana suatu masyarakat baru boleh dibentuk.agamanya. Melalui pendekatan ini. Kaedah pengalaman langsung dengan persekitaran juga digunakan. politikal dan ekonomi. Selain itu. main peranan dan juga simulasi. Melalui cara ini. bangsanya dan juga negaranya sendiri. aliran ini menjadi pilihan pengkaji kerana menggunakan kaedah pengajaran induktif. guru boleh menjadikan sekolah itu sebagai platform untuk membentuk murid yang seimbang dari segi jasmani. kaedah pengajaran yang disyorkan juga sangat bersesuaian iaitu pengajaran kemahiran menyelesaikan masalah yang menggunakan pendekatan induktif. Kaedah ini amat sesuai digunakan kerana murid dan guru sama-sama mengambil bahagian dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. aliran rekonstruktivisme juga menjadi pilihan pengkaji. . kaedah pengajaran yang digunakan ialah kaedah berpusatkan murid di mana murid-murid di ajar kemahiran menyelesaikan masalah melalui aktiviti. intelek dan sosial. Oleh itu. sumbangsaran. Jadi. Selain itu. guru dapat mengenal pasti sejauh mana tahap kefahaman seseorang murid itu dalam proses pembelajarannya. Dalam pada itu.tersebut dapat digilap dan di perkembangkan lagi untuk memajukan dirinya. Selain itu. Masalah sosial seringkali menjadi perbualan hangat di kalangan masyarakat dan tindakan segera harus di ambil untuk membendung masalah ini. Kerja makmal dan eksperimen yang menyediakan peluang untuk penerokaan alam sekeliling adalah digalakkan. rohani. murid-murid diberi peluang untuk memikirkan penjelasan bagi isu-isu pendidikan yan timbul serta meningkatkan pemahaman mereka mengenai fenomena yang berlaku dalam persekitaran mereka yang sentiasa berubah-ubah. emosi.

Berdasarkan kaedah mengajar yang digunakan oleh guru. Mereka hendaklah berani untuk mencuba serta sanggup mengubah paradigma masing-masing. murid-murid perlu mengambil bahagian yang aktif agar dapat mencapai matlamat pendidikan sepertimana yang telah dinyatakan. . keyakinan diri seseorang murid itu dapat dipupuk. Melalui kaedah ini juga.

kita berfikir dan bertindak sebagai bangsa Malaysia. Lapan nilai tersebut ialah budaya kecemerlangan. Kita keluar daripada cara bertindak dalam tembok etnik yang kita amalkan sejak sekian lama. Hal ini kerana pendidikan dan pengetahuan adalah prasyarat yang penting untuk mana-mana negara mencapai kejayaan.´ Secara tuntasnya. Nilai-nilai murni ini diharap dapat menyatu padukan rakyat Malaysia dengan fikiran dantindakan yang menjurus kepada satu matlamat iaitu untuk negara. Budaya ilmu ialah kecenderungan untuk sentiasa memburu pengetahuan yang terkini dan kesediaan untuk menimba ilmu untuk sepanjang hayat. Terdapat lapan nilai yang diterapkan oleh YAB Perdana Menteri dalam konsep 1Malaysia. kesetiaan. YAB Perdana Menteri mahukan setiap wakil rakyat daripada bertindak melepasi kaum masing-masing dan melebarkan khidmat mereka kepada kaum-kaum lain. Ini bukan bererti kita mengetepikan dasar afirmatif. Seperti yang dinyatakan sebelum ini. Dan kita mengambil tindakan-tindakan berdasarkan kehendak semua kumpulan etnik dalam negara kita. ketabahan. Sesebuah negara hanya akan benar-benar maju dan berjaya apabila rakyatnya memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. pendidikan dan integriti. melalui konsep 1Malaysia. pendidikan termasuk dalam nilai-nilai yang mahu diterapkan dalam konsep 1Malaysia.Konsep 1Malaysia Konsep 1Malaysia menurut penjelasan YAB Dato¶ Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak ialah: ³Kita berdiri. meritokrasi. Sejajar dengan falsafah pendidikan Islam yang telah dipilih oleh pengkaji. penerimaan. rendah hati. dasar untuk menolong kaum Bumiputera asalkan dasar itu dilaksanakan dengan cara yang adil dan memberi pertimbangan daripada kerajaan. Contoh yang dapat kita lihat ialah . amat jelaslah bahawa falsafah tersebut mempunyai kesinambungan dengan konsep 1Malaysia yang dibawa oleh YAB Perdana Menteri.

Aliran ini menegaskan bahawa pelajar mempunyai kuasa untuk menentukan mata pelajaran yang hendak dipelajari dengan mendapat bimbingan seorang guru untuk membantu perkembangan potensi pelajar dengan lebih pesat. Selain itu. ³Cinta kepada negara adalah sebahagian daripada iman. Seterusnya. seorang pelajar berbangsa Cina atau India mengambil keputusan untuk mempelajari mata pelajaran Tasawwur Islam dan begitu juga dengan .Islam menekankan sikap saling menghormati agama dan budaya kaum lain. maka pelajar-pelajar akan dapat mengetahui dan memahami erti sebuah penghormatan. Islam menggalakkan umatnya mengamalkan sikap patriotisme dalam diri masing-masing. Misalnya.A.´ Ayat ini dengan jelas memfokuskan kepada usaha untuk mempertahankan diri dan negara dari segala bentuk serangan dan ancaman yang bakal dibawa oleh pihak musuh. Melalui penerapan nilai ini. konsep pendidikan untuk semua yang amat sinonim dengan aliran progresivisme yang telah dikemukakan tadi. untuk menggerunkan dengan persediaan itu mush Allah dan musuh kamu serta musuh-musuh yang lain dari mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Rasullullah S. secara tidak langsung ini dapat memupuk perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum.´ Ini dapat dibuktikan melalui Firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 60 yang bermaksud: ³Dan sediakanlah untuk menentang mereka (musuh yang menceroboh) segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dan dari pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia. Apabila mereka tahu untuk menghormati agama dan budaya sesuatu kaum. Melalui penerapan sikap patriotisme dalam diri setiap pelajar. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasannya kepada kamu. Sikap patriotisme juga mempunyai hubung kait yang rapat dengan sifat cintakan negara dan tanah air. mereka akan belajar untuk cinta dan sayang akan negara serta akan mendorong mereka untuk berusaha dengan lebih gigih lagi untuk memajukan dan memimpin negara pada masa hadapan.W juga pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang membawa maksud. sedang Allah mengetahuinya. dan kamu tidak akan dianiaya.

Hal ini bermaksud pelajar juga berhak untuk menyuarakan pendapat dan idea mereka sewaktu di sekolah. Melalui pendekatan ini. bukan guru sahaja yang perlu membuat inovasi dalam P&P malahan pelajar juga boleh turut menyumbang idea-idea yang bernas untuk meningkatkan lagi kualiti P&P dalam sesebuah sekolah. Di samping itu. Ini membuktikan bahawa pendidikan dapat merentasi jurang dan sempadan kaum tanpa mengambil kira soal agama dan budaya masing-masing.pelajar Melayu yang begitu berminat untuk mempelajari bahasa Mandarin. Aliran Rekonstruktivisme menggalakkan pendekatan induktif yang mana pengajaran dan pembelajaran (P&P) berlaku secara dua hala. budaya inovasi yang merupakan satu daripada nilai-nilai aspirasi 1Malaysia dapat diserapkan kepada diri setiap pelajar melalui aliran Rekonstruktivisme yang dipilih. Budaya inovasi merujuk kepada kesediaan kita sebagai rakyat Malaysia untuk mencuba perkara baru dan berinovasi dalam apa jua lapangan yang kita ceburi. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->