P. 1
Banding beza

Banding beza

|Views: 3,161|Likes:
Published by Shafieqhah Amira

More info:

Published by: Shafieqhah Amira on Mar 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2013

pdf

text

original

Falsafah Barat

Aspek

Falsafah Islam

‡

Pendidikan itu hanya sebagai satu proses melatih akal, jasmani dan moral yang membentuk seseorang untuk menjadi insan dan warganegara yang baik.

Konsep Pendidikan

‡

Pendidikan mempunyai konsep dan pengertian yang lebih syumul dimana ia mengambil kira aspek kerohanian.

y

Menurut aliran Progresivisme

Matlamat

y y

-Menghasilkan individu yang sedia menghadapi perubahan dalam kehidupan seharian.

y

y

y

Mendidik murid supaya berakhlak mulia Mendidik roh supaya halus dan sempurna Mengasuh murid melakukan yang yang baik, terhormat dan mulia Membiasakan diri murid dengan adab-adab yang mulia Membiasakan murid dengan kebersihan, kesucian dan keikhlasan serta amalanamalan yang mulia.

y

Hanya tertumpu pada kurikulum, peranan guru, kaedah mengajar, dan peranan murid.

Bidang

y y y y

Akidah Ibadah Keterampilan Kepemimpinan

y

Menurut aliran Rekonstruktivisme -Bidang sains sosial

Jenis Kurikulum

y y y y y y

Al-imaniyah (pendidikan iman) Al-Khuluqiyah (pendidikan akhlak) Al-jismiyah (pendidikan jasmani) Al-aqiliyah (pendidikan mental) Al-nafsiyah (pendidikan jiwa) Al-ijlimaiyah (pendidikan

y social) Al-jinisiyah (pendidikan seks) y Tiada kategori ilmu Kategori ilmu y y Ilmu wahyu Ilmu akhirat y Boleh dibahagikan kepada dua jenis Jenis Falsafah y Boleh dilihat dari dua sudut -Tradisional -Moden -Falsafah Teori -Falsafah Amalan .

Perbezaan yang keempat pula ialah dari aspek jenis kurikulum. kaedah mengajar. pendidikan mental. Falsafah Pendidikan Islam menyatakan bahawa pendidikan mempunyai konsep dan pengertian yang lebih syumul dimana ia mengambil kira aspek kerohanian. Falsafah Pendidikan Islam mempunyai bidang pendidikan yang merangkumi akidah. pendidikan jiwa. Falsafah Pendidikan Barat pula melalui aliran Rekonstruktivisme hanya menekankan pada bidang sains sosial. Falsafah Pendidikan Islam mempunyai kurikulum yang menyeluruh iaitu pendidikan iman. jasmani dan moral yang membentuk seseorang untuk menjadi insan dan warganegara yang baik. menjaga adab dan sebagainya. terdapat 6 banding beza yang terdapat pada Falsafah Pendidikan Islam dan Falsafah Pendidikan Barat. . Perbezaan yang ketiga ialah dari segi bidang. Falsafah Pendidikan Barat pula tidak mempunyai bidang yang menyeluruh yakni tertumpu hanya pada kurikulum. Falsafah Pendidikan Barat pula mengatakan bahawa pendidikan itu hanya sebagai satu proses melatih akal. pendidikan sosial dan juga pendidikan seks. Matlamat Falsafah Pendidikan Islam lebih kepada membentuk jati diri murid tersebut seperti mendidik agar berakhlak mulia. ibadah. pendidikan akhlak. pendidikan jasmani. peranan guru dan juga peranan murid. Perbezaan yang pertama ialah dari segi konsep pendidikan. Manakala Falsafah Pendidikan Barat pula melalui aliran Progresivisme bermatlamat untuk menghasilkan individu yang bersedia menghadapi perubahan.Falsafah Pendidikan Islam lebih menekankan aspek kerohanian manakala Falsafah Pendidikan Barat pula lebih menekankan aspek jasmani atau luaran seseorang individu itu sahaja.Berdasarkan analisis yang telah dijalankan. Jelas sekali dapat dilihat perbezaan konsep daripada kedua-dua falsafah ini. sentiasa melakukan kebaikan. Perbezaan yang kedua yang dapat dilihat ialah dari segi matlamat falsafah itu sendiri. keterampilan dan juga kepemimpinan.

Perbezaan yang kelima ialah kategori ilmu. Walaupun terdapat enam perbezaan di antara kedua-dua falsafah ini. Manakala Falsafah Pendidikan Barat pula dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu tradisional dan moden. . Falsafah Pendidikan Islam boleh dilihat dari dua sudut iaitu Falsafah Teori dan juga Falsafah Amalan. kedua-dua falsafah ini mempunyai kebaikan dan kelemahan yang tersendiri. Perbezaan yang keenam iaitu yang terakhir ialah perbezaan dari aspek jenis falsafah. Manakala Falsafah Pendidikan Barat pula tidak mempunyai kategori ilmu.Kesimpulannya. Falsafah Pendidikan Islam mempunyai dua kategori ilmu iaitu Ilmu Wahyu dan juga Ilmu Akhirat. namun terdapat juga satu persamaan yang telah dikenalpasti iaitu kaedah pengajarannya yang mengikut peringkat umur.

Sudah tentulah sistem pendidikan itu mesti dirancang dengan teliti supaya sesuai dan munasabah dalam menghadapi segala kemungkinan dan cabaran dewasa ini. rasional dan bernas. Ini adalah kerana tidak kurang ramai ahli falsafah berpendapat bahawa falsafah boleh membawa kemajuan manusia melalui usaha mencari ilmu dunia. Pendidikan adalah salah satu dari institusi yang dipertanggungjawabkan untuk menyediakan generasi masa hadapan. kerohanian dan jasmani manusia. Dengan berpandukan kepada dua perkataan Yunani ini. teologi. 1989) Pada asasnya konsep falsafah pendidikan adalah berbeza dengan konsep falsafah dan pendidikan. dan ekonomi.PENDAHULUAN Menurut Mok Soon Sang (2009). yang berkait rapat dengan pendekatan falsafah yang digunakan untuk membina teori pendidikan berdasarkan masalah atau isu pendidikan di bawah kajian. (Ibrahim Saad. Tujuan falsafah ialah mencari serta membuktikan kebenaran dan memberi arah tuju atau pedoman untuk perkara-perkara yang penting dalam kehidupan. Pemikiran atau pandangan ini dihasilkan daripada usaha kajian ahli falsafah dengan cara yang saintifik. Falsafah juga boleh difahamkan sebagai pemikiran atau pandangan yang benar. . istilah falsafah berasal daripada dua perkataan Yunani iaitu philos yang bermaksud mencintai dan sophia yang bermaksud kebijaksaan. sosiologi. dan masyarakat. merangkumi bidang yang amat luas. termasuk perkara-perkara seperti sains. alam nyata. istilah falsafah boleh dieertikan sebagai perihal mencintai kebijaksaan. fitrah manusia. Berdasarkan huraian tersebut. Secara khususnya. dalam zaman Yunani dan selepas beberapa kurunnya. Pendidikan mengikut pandangan umum. Falsafah. ialah aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pembentukan dan perkembangan ilmu. psikologi. falsafah pendidikan boleh dieertikan sebagai pedoman. falsafah melibatkan diri terhadap kajian tentang ilmu. falsafah pendidikan merupakan konsep filososfikal dalam pendidikan. Secara ringkasnya. matematik. kemahiran. arah tuju atau pandangan terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan pendidikan. sistematik dan logikal.

Disiplin membincangkan ajaran al-Quran. Menurut Syed Muhammad Al-Naquib Al-Attas. setiap individu bertanggungjawab terhadap tindakan sendiri. Oleh sebab falsafah pendidikan Islam berasaskan daripada ajaran al-Quran. Falsafah Pendidikan Islam pada amnya adalah berasaskan ajaran al-Quran. maka kurikulum pendidikan Islam pula merujuk kepada ajaran al-Quran sebagai pengajian utama diikuti dengan bahasa Arab sebagai media pengantar.FALSAFAH PILIHAN Falsafah yang telah dipilih oleh pengkaji untuk dilaksanakan di sekolah ialah Falsafah Pendidikan Islam serta aliran Rekonstruktivisme dan Progresivisme dalam Falsafah Pendidikan Barat. kehidupan keduniaan dan akhirat serta persamaan dan persaudaraan sejagat di antara semua umat Islam. kepercayaan kepada wahyu-wahyu Tuhan kepada Nabi-nabi. . kepercayaan pesuruh-pesuruhNya. Rajah 1 berikut mengilustrasikan perhubungan potensi manusia. Manakala disiplin kognitif membincangkan tentang kemanusiaan. metafizik. Mengikut Hassan Langgung (1979). Pendidikan Islam juga menyepadukan pendidikan ilmu keduniaan dengan ilmu akhirat. teologi. perkara-perkara yang menjadi dasar pendidikan Islam ialah keesaan Tuhan (Tauhid). bahasa Arab dan sastera. alam sekitar. ilmu Islam masa kini merangkumi dua disiplin yang utama iaitu. sains gunaan dan teknologi. manusia mempunyai potensi dalam perkembangan moral dan kerohanian. ilmu dan kurikulum berdasarkan falsafah pendidikan Islam. disiplin agama dan disiplin kognitif.

Falsafah naturalisme adalah dipelopori oleh Jean J. Kilpatrick (1871-1965). dan Harold V. Rugg (1886-1960) dari Amerika Syarikat. Boyd H. Aliran Progresivisme berasas daripada falsafah naturalisme dan pragmatisme. Manakala pragmatisme adalah dipelopori oleh John Dewey (1859-1952). Heinrich Pestalozzi (Bangsa Swiss : 1746-1827) dan Friedrich Froebel (Bangsa Jerman : 17821852).Aliran Progresivisme dan Rekonstruktivisme yang telah dipilih oleh pengkaji merupakan aliran yang terdapat dalam falsafah pendidikan moden Barat. William H. Rekonstruktivisme pula merupakan falsafah pendidikan yang dipecahkan daripada aliran fahaman progresivisme dan menjadi satu falsafah sendiri. Kedua-duanya adalah penyokong pragmatisme John Dewey. Rousseau (1712-1778 : Perancis). . Bode (1873-1953). Counts (1899-1974) dan Harold O. semasa zaman Reformasi di antara tahun 1712-1860. Pelopor utama aliran ini ialah George S. Rugg (1886-1960).

dan menurut kehendakNya. Al-Nafsiyah (Pendidikan Jiwa). Mengikut ajaran al-Quran. Antara bidang tersebut ialah AlImaniyah (Pendidikan Iman). Al-Khuluqiyah (Pendidikan Akhlak). jasmani. boleh dikatakan bahawa pendidikan Islam merupakan satu proses yang berterusan untuk mengubah. Allah S. melatih. Seperti Firman Allah dalam surah al-Ahzab ayat 72 yang bermaksud: ³Sesungguhnya Kami telah kemukakan tanggungjawab amanah (Kami) kepada langit dan bumi serta gunung-ganang (untuk memikulnya). Al-Aqiliyah (Pendidikan Mental).´ Maka. falsafah pendidikan Islam itu sendiri mencakupi bidang-bidang pendidikan Islam yang sangat luas dan menyeluruh. .W. dan rohani insan. Falsafah pendidikan Islam sangat sesuai dilaksanakan kerana falsafah ini berasaskan ajaran al-Quran. mendidik akal.JUSTIFIKASI PEMILIHAN FALSAFAH Tujuan pengkaji memilih falsafah-falsafah tersebut untuk dilaksanakan di sekolah ialah kerana falsafah tersebut mempunyai ciri-ciri ideal yang perlu dan patut di laksanakan di negara Malaysia. Oleh itu. dan (pada ketika itu) manusia (dengan persediaan yang ada padanya) sanggup memikulnya. Selain itu. melindungi dunia serta membangunkannya menjadi makmur dan maju jaya.W. Allah S. Al-Ijlimaiyah (Pendidikan Sosial) dan Al-Jinisiyah (Pendidikan Seks). Al-Jismiyah (Pendidikan Jasmani).T mengurniakan manusia sebuah kitab iaitu al-Quran untuk dijadikan pedoman dan panduan hidup kerana kandungan al-Quran adalah lengkap dan menyeluruh merangkumi semua aspek kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Bidang-bidang ini sangat menyeluruh kerana ia telah merangkumi aspek rohani dan jasmani.T mengurniakan manusia kuasa. maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya (kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya). (Ingatlah) sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan.

beriman dan bertakwa. menonjolkan kesan yang positif bagi melahirkan generasi Muslim Kamil dalam semua aspek.A. jelas sekali dapat dilihat bahawa falsafah pendidikan Islam itu mampu untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani.murid itu pastinya dapat membezakan antara baik buruknya sesuatu perkara itu. akhlak dan sosial. intelek dan sosial melalui pembelajaran yang berteraskan al-Quran. gemilang dan terbilang. di dalam aspek pendidikan kedua-dua kumpulan mereka hendaklah dipandang berlainan. gejala sosial dapat dikurangkan. Datuk Alwi Ibrahim telah menyatakan bahawa seramai 17.W selama 23 tahun di Mekah dan Madinah yang berteraskan tiga asas tersebut berjaya menghasilkan masyarakat Islam yang berilmu. . Melalui penerapan nilai-nilai Islam juga.Pendidikan Islam yang berteraskan aqidah. bilangan itu meningkat 762 kes berbanding tahun sebelumnya. Dakwah Rasullullah S. mereka mesti mampu memahami setiap perkara yang diajarkan kepada mereka. Aliran Progresivisme yang berasaskan falsafah naturalisme dan pragmatisme juga sesuai dilaksanakan dalam system pendidikan kerana ia menegaskan bahawa kedudukan orang dewasa dan kanak-kanak adalah berlainan. Contoh yang boleh kita ambil ialah apabila murid telah mempelajari tentang iman. Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara (JPN). rohani. Oleh itu. Menurut beliau lagi. Oleh itu. sama ada dari segi rohani mahupun jasmani. Berdasarkan huraian di atas. Kanak-kanak akan menjadi mangsa sekiranya mereka dipaksa belajar mengikut pendidikan orang dewasa. syariah dan akhlak dalam operasinya yang sepadu.murid tersebut tidak akan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agamanya sendiri.303 anak luar nikah Melayu telah didaftarkan di seluruh Negara sepanjang tahun 2009 seperti yang dilaporkan oleh akhbar Berita harian bertarikh 21hb Mac 2010. Kenyataan ini jelas menunjukkan bahawa kes ini tidak boleh dipandang ringan. Untuk melahirkan pelajar yang cemerlang.Insan yang seimbang dari segala aspek sudah tentu mampu melahirkan masyarakat yang cemerlang. Imam al-Ghazali juga menyarankan supaya pengajar atau pendidik menyampaikan pelajaran menurut kadar kefahaman dan peringkat pencapaian akal fikiran pelajar-pelajar. emosi.

M. Dengan cara ini juga. murid dapat dilatih untuk berfikir secara kritis dan kreatif untuk menyelesaikan sesuatu masalah dalam bidang pendidikannya. pelajaran akan menjadi lebih mudah. cara yang ditekankan oleh aliran ini yang berkesan untuk memperoleh ilmu pengetahuan ialah menggunakan kaedah penyelesaian masalah. murid tersebut tidak akan berasa terpaksa melakukan sesuatu yang tidak diminatinya. aliran progresivisme ini memberi tumpuan kepada kurikulum yang memberi kebebasan kepada murid untuk memilih mata pelajaran yang ingin dipelajari. Usaha mencari penyelesaian sesuatu masalah dilahirkan daripada keperluan dan minat. mencuba dan meneroka segala kemungkinan.Contohnya. Shariff : 1994). Oleh itu. seandainya murid tersebut bijak dalam bidang Tauhid. lebih menarik dan lebih bermakna kerana pelajaran adalah dirancang mengikut keperluan dan minat pelajar. Konsep progresivisme ialah manusia berupaya menyesuaikan diri mengikut perubahan arus perdana. Dengan menggunakan kaedah penyelesaian masalah. mengemukakan soalan yang merangsang pemikiran anak muridnya dan membimbing minat mereka kearah yang produktif.Selain itu. Teks isi pelajaran yang panjang boleh diringkaskan atau dipersembahkan semula menggunakan media-media yang lebih menarik dan bersifat lebih dinamik dan menyeronokkan. Manusia sangat perlu untuk berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan kerana sesuatu perubahan yang berlaku itu mungkin mendatangkan kebaikan dan keburukan. Guru juga bertanggungjawab untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif. Allah mengurniakan manusia akal dan berbagai-bagai dorongan supaya manusia dapat. Contohnya. Selain itu. pembelajaran tidak lagi menggunakan kaedah µchalk and talk¶ sebaliknya digantikan dengan kaedah penggunaan ICT. (M. tanggungjawab guru adalah untuk membimbing dan mengajar murid itu untuk mendalami lagi bidang tersebut. dalam dunia serba moden ini. dengan usahanya sendiri. Melalui kaedah ini. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer. potensi murid . penggunaannya adalah menumpu kepada cara dan strategi persembahan maklumat yang digunakan bagi memindahkan maklumat tersebut kepada ilmu pengetahuan yang bermakna serta bermanfaat.

kaedah pengajaran yang disyorkan juga sangat bersesuaian iaitu pengajaran kemahiran menyelesaikan masalah yang menggunakan pendekatan induktif. Melalui cara ini. murid-murid diberi peluang untuk memikirkan penjelasan bagi isu-isu pendidikan yan timbul serta meningkatkan pemahaman mereka mengenai fenomena yang berlaku dalam persekitaran mereka yang sentiasa berubah-ubah. Selain itu. Melalui kaedah ini. Selain itu. sumbangsaran. aliran rekonstruktivisme juga menjadi pilihan pengkaji. guru dapat mengenal pasti sejauh mana tahap kefahaman seseorang murid itu dalam proses pembelajarannya. intelek dan sosial. pelbagai masalah sosial dapat di banteras melalui penerapan nilai-nilai murni dalam diri seseorang pelajar tersebut. kaedah pengajaran yang digunakan ialah kaedah berpusatkan murid di mana murid-murid di ajar kemahiran menyelesaikan masalah melalui aktiviti. rohani. Kerja makmal dan eksperimen yang menyediakan peluang untuk penerokaan alam sekeliling adalah digalakkan. Melalui pendekatan ini. emosi. Contohnya kerja lapangan dan lawatan ke tempat-tempat tertentu agar membantu murid-murid mengaitkan pembelajaran dengan isu-isu social. Hal ini kerana aliran ini berpegang kepada konsep bahawa sekolah merupakan landasan yang amat sesuai di mana suatu masyarakat baru boleh dibentuk. main peranan dan juga simulasi. Masalah sosial seringkali menjadi perbualan hangat di kalangan masyarakat dan tindakan segera harus di ambil untuk membendung masalah ini. Jadi. guru boleh menjadikan sekolah itu sebagai platform untuk membentuk murid yang seimbang dari segi jasmani. Selain itu. . Dalam pada itu. Kaedah pengalaman langsung dengan persekitaran juga digunakan. Oleh itu. bangsanya dan juga negaranya sendiri. politikal dan ekonomi.tersebut dapat digilap dan di perkembangkan lagi untuk memajukan dirinya. pendidikan formal yang mengutamakan kaedah hafalan tidak digalakkan sama sekali.agamanya. Kaedah ini amat sesuai digunakan kerana murid dan guru sama-sama mengambil bahagian dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. aliran ini menjadi pilihan pengkaji kerana menggunakan kaedah pengajaran induktif.

Berdasarkan kaedah mengajar yang digunakan oleh guru. Mereka hendaklah berani untuk mencuba serta sanggup mengubah paradigma masing-masing. Melalui kaedah ini juga. murid-murid perlu mengambil bahagian yang aktif agar dapat mencapai matlamat pendidikan sepertimana yang telah dinyatakan. keyakinan diri seseorang murid itu dapat dipupuk. .

Ini bukan bererti kita mengetepikan dasar afirmatif. Kita keluar daripada cara bertindak dalam tembok etnik yang kita amalkan sejak sekian lama. rendah hati.Konsep 1Malaysia Konsep 1Malaysia menurut penjelasan YAB Dato¶ Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak ialah: ³Kita berdiri. dasar untuk menolong kaum Bumiputera asalkan dasar itu dilaksanakan dengan cara yang adil dan memberi pertimbangan daripada kerajaan. Lapan nilai tersebut ialah budaya kecemerlangan. ketabahan. amat jelaslah bahawa falsafah tersebut mempunyai kesinambungan dengan konsep 1Malaysia yang dibawa oleh YAB Perdana Menteri.´ Secara tuntasnya. Seperti yang dinyatakan sebelum ini. YAB Perdana Menteri mahukan setiap wakil rakyat daripada bertindak melepasi kaum masing-masing dan melebarkan khidmat mereka kepada kaum-kaum lain. Hal ini kerana pendidikan dan pengetahuan adalah prasyarat yang penting untuk mana-mana negara mencapai kejayaan. meritokrasi. Terdapat lapan nilai yang diterapkan oleh YAB Perdana Menteri dalam konsep 1Malaysia. pendidikan termasuk dalam nilai-nilai yang mahu diterapkan dalam konsep 1Malaysia. Budaya ilmu ialah kecenderungan untuk sentiasa memburu pengetahuan yang terkini dan kesediaan untuk menimba ilmu untuk sepanjang hayat. Sesebuah negara hanya akan benar-benar maju dan berjaya apabila rakyatnya memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Nilai-nilai murni ini diharap dapat menyatu padukan rakyat Malaysia dengan fikiran dantindakan yang menjurus kepada satu matlamat iaitu untuk negara. kita berfikir dan bertindak sebagai bangsa Malaysia. kesetiaan. Dan kita mengambil tindakan-tindakan berdasarkan kehendak semua kumpulan etnik dalam negara kita. penerimaan. pendidikan dan integriti. Contoh yang dapat kita lihat ialah . Sejajar dengan falsafah pendidikan Islam yang telah dipilih oleh pengkaji. melalui konsep 1Malaysia.

untuk menggerunkan dengan persediaan itu mush Allah dan musuh kamu serta musuh-musuh yang lain dari mereka yang kamu tidak mengetahuinya.W juga pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang membawa maksud. Aliran ini menegaskan bahawa pelajar mempunyai kuasa untuk menentukan mata pelajaran yang hendak dipelajari dengan mendapat bimbingan seorang guru untuk membantu perkembangan potensi pelajar dengan lebih pesat. konsep pendidikan untuk semua yang amat sinonim dengan aliran progresivisme yang telah dikemukakan tadi. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasannya kepada kamu.A. mereka akan belajar untuk cinta dan sayang akan negara serta akan mendorong mereka untuk berusaha dengan lebih gigih lagi untuk memajukan dan memimpin negara pada masa hadapan. sedang Allah mengetahuinya. Sikap patriotisme juga mempunyai hubung kait yang rapat dengan sifat cintakan negara dan tanah air. Selain itu. Islam menggalakkan umatnya mengamalkan sikap patriotisme dalam diri masing-masing.´ Ayat ini dengan jelas memfokuskan kepada usaha untuk mempertahankan diri dan negara dari segala bentuk serangan dan ancaman yang bakal dibawa oleh pihak musuh.Islam menekankan sikap saling menghormati agama dan budaya kaum lain.´ Ini dapat dibuktikan melalui Firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 60 yang bermaksud: ³Dan sediakanlah untuk menentang mereka (musuh yang menceroboh) segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dan dari pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia. Rasullullah S. Misalnya. ³Cinta kepada negara adalah sebahagian daripada iman. secara tidak langsung ini dapat memupuk perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. dan kamu tidak akan dianiaya. Melalui penerapan nilai ini. seorang pelajar berbangsa Cina atau India mengambil keputusan untuk mempelajari mata pelajaran Tasawwur Islam dan begitu juga dengan . Seterusnya. maka pelajar-pelajar akan dapat mengetahui dan memahami erti sebuah penghormatan. Melalui penerapan sikap patriotisme dalam diri setiap pelajar. Apabila mereka tahu untuk menghormati agama dan budaya sesuatu kaum.

Hal ini bermaksud pelajar juga berhak untuk menyuarakan pendapat dan idea mereka sewaktu di sekolah. Aliran Rekonstruktivisme menggalakkan pendekatan induktif yang mana pengajaran dan pembelajaran (P&P) berlaku secara dua hala. . budaya inovasi yang merupakan satu daripada nilai-nilai aspirasi 1Malaysia dapat diserapkan kepada diri setiap pelajar melalui aliran Rekonstruktivisme yang dipilih. Budaya inovasi merujuk kepada kesediaan kita sebagai rakyat Malaysia untuk mencuba perkara baru dan berinovasi dalam apa jua lapangan yang kita ceburi.pelajar Melayu yang begitu berminat untuk mempelajari bahasa Mandarin. Melalui pendekatan ini. Ini membuktikan bahawa pendidikan dapat merentasi jurang dan sempadan kaum tanpa mengambil kira soal agama dan budaya masing-masing. Di samping itu. bukan guru sahaja yang perlu membuat inovasi dalam P&P malahan pelajar juga boleh turut menyumbang idea-idea yang bernas untuk meningkatkan lagi kualiti P&P dalam sesebuah sekolah.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->