CARTA JAWATAKUASA UNIT HAL EHWAL MURID 2010 PENGERUSI En. Kamal b Ahmad (Guru Besar) NAIB PENGERUSI Pn.

Hjh. Nor Aini Bt Abdullah (PK HEM) SETIAUSAHA HEM Pn.Tuan. Hazira Bt Tuan Hassan DISIPLIN DAN PENGAWAS En. Ahmad Izahan B Ibrahim KANTIN Pn. Azila Bt Yusof

BADAN IHSAN Cik Badirah Bt Yusof

REKOD PRESTASI MURID Pn. Rosmini Aida Bt Saipudin

RMTS & PSS Pn. Wan Ruslina Bt Daud

REKOD & PENDAFTARAN MURID Pn. Ruhil Amani Bt. Md Zain

BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pn. Nik Serimah Bt. Safei

KELAB GURU & KAKITANGAN Pn. Wan Khairanie Bt Wan Hussin

KEBAJIKAN MURID Pn. Rohana Bt Che Ismail

KESELAMATAN JALAN RAYA Pn. Zaida Bt Mat Dahang

PENCEGAHAN DADAH En. Rosdi B Ibrahim

KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Pn. Hjh. Maizan Bt Jamaluddin

KESELAMATAN DAN KECERIAAN Pn. Noraiza Bt Yusuf

TAKAFUL DAN BANK SIMPANAN Pn. Zarinah Bt Ab. Razak

SKIM PINJAMAN BUKU TEKS Pn. Hjh. Haznal Bt Che Hassan

PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH KESIHATAN Pn. Hamizon Bt Mohammed

K.W.A.M.P Pn. Fariza Bt Hassan

SKIM BAUCER TUISYEN (SBT) Pn. Rohana Bt Yusoff

PENGENALAN
Unit inimerupakan satu unit yang menjadi nadi perjalanan proses pengajaran dan pembelajaran yang kini memerlukan satu organisasi yang terancang dan tersusun. Semoga dengan adanya unit ini, masalah yang berkaitan dengan sosio budaya murid serta persekitaran sekolah dapat diajukan kepada Guru Besar dan seterusnya hingga ke PPD yang sama dengan Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan. Dalam mengharungi liku-liku yang mendatang mendokong Falsafah Pendidikan Negara, lant s a menjadi teras untuk menghasilkan warga negara yang berwawasan. Keutamaan akan ditumpukan kepada melahirkan anak didik yang mendapat penuh rasa kasih sayang daripada ibu, bapa, guru, masyarakat, bangsa, agama dan negara. Harapan yang tinggi menjulang ini akan tercapai hanya dengan adanya komitmen dari pelbagai pihak khasnya dari warga sekolah. Tidak ketinggalan juga peranan ibubapa/penjaga anak didik. Unit ini juga akan bekerjasama sepenuhnya dengan pentadbir serta bahagian perancang sekolah.

MATLAMAT
Menjadikan Unit Hal Ehwal Murid sebagai suatu organisasi yang sentiasa prihatin dalam hal pengurusan pelajar merangkumi bidang disiplin, kebajikan, bimbingan, keselamatan, kesihatan dan pembinaan insan bagi merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara ke arah melahirkan pelajar yang berpendidikan seimbang dari segi jasmani, rohani, mental dan sosial.

OBJEKTIF
Objektif utama Unit Hal Ehwal Murid ialah :

1. Memastikan semua murid mendapat layanan kemudahan dan kebajikan yang saksama ke
arah peningkatan kualiti pembelajaran di sekolah.

2. Menerap dan menyemai nilai-nilai murni di kalangan murid bagi melahirkan insan berilmu, 3. 4.
beriman, berakhlak mulia, bersopan santun, berdisiplin, bertanggungjawab, ramah mesra dan saling hormat menghormati. Menentukan keselamatan murid terjamin dan dalam keadaan selesa semasa berada di sekolah. Sentiasa bersikap terbuka dan menjalin hubungan mesra dengan ibubapa murid.

Beberapa objektif telah digariskan untuk mengerakkan Unit Hal Ehwal Murid di peringkat Sekolah Kebangsaan Sultan Ibrahim (3), diantaranya :

1. Unit ini akan membimbing murid-murid kearah Insan Kamil. 2. Memupuk dan mentarbiah kanak-kanak kearah jalan Allah. 3. Rasa terhina apabila melakukan sesuatu perkara yang ditegah oleh agama dan pihak
sekolah.

4. Melahirkan generasi yang dapat mengenang jasa sekolah kepada dirinya dan masyarakat
sekeliling.

5. Merapatkan jurang pemisah antara sosio ekonomi murid dengan mengadakan program ³ IA D
KAWANKU´.

6. Menyelamatkan harta benda sekolah dari dicerobohi oleh murid-murid di luar waktu
pembelajaran.

7. Dapat menerima segala teguran yang boleh membantu peningkatan unit ini. 8. Akan berkhidmat sebaik yang mungkin agar diberkati.
TUGAS UNIT HAL EHWAL MURID

1. Mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran,kemasukan, penempatan dan
pertukaran murid.

2. Menyelia mengenai kehadiran murid ke sekolah. 3. Menggubal dan menguatkuasa peraturan-peraturan sekolah dan jika perlu mengkaji semula
dari masa ke semasa.

4. Menyedia dan menyelia kemudahan dan kebajikan murid dari segi BukuTeks, Rancangan 5. 6.
Makanan Tambahan, Bimbingan dan Kaunseling,keselamatan pelajar, pemeriksaan kesihatan dan gigi serta sebarang jenis bantuan. Menyelia dan memastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling Kementerian Kesihatan, juga dapat memberi perkhidmatan serta layanan sewajarnya kepada pengguna. Menyelia dan menyelaras pengeluaran/pemberian surat-surat akuan, sijil-sijil penghargaan dan sijil berhenti sekolah.

Nik Serimah Bt. Safei KELAB GURU & KAKITANGAN Pn. Wan Khairanie Bt Wan Hussin KEBAJIKAN MURID Pn. Wan Ruslina Bt Daud REKOD & PENDAFTARAN MURID Pn.7. Zaida Bt Mat Dahang PENCEGAHAN DADAH En. Ruhil Amani Bt. Rosmini Aida Bt Saipudin RMTS & PSS Pn. Hjh. CARTA JAWATANKUASA UNIT HAL EHWAL MURID 2010 DISIPLIN DAN PENGAWAS En. Rosdi B Ibrahim KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Pn. Rohana Bt Che Ismail KESELAMATAN JALAN RAYA Pn. Maizan Bt Jamaluddin KESELAMATAN DAN KECERIAAN TAKAFUL DAN BANK SIMPANAN . Mewujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan ibubapa dan masyarakat. Ahmad Izahan B Ibrahim KANTIN Pn. Md Zain BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pn. Azila Bt Yusof BADAN IHSAN Cik Badirah Bt Yusof REKOD PRESTASI MURID Pn.

RASHID PEN. Mewujudkan sikap kerjasama.M.W. 3.P Pn. KHAIRULLAH BIN MOKHTAR EN. PENGERUSI II : PN. Hjh. MOHAMUD BIN DAUD PN. Hamizon Bt Mohammed K. Noraiza Bt Yusuf Pn. . Fariza Bt Hassan SKIM BAUCER TUISYEN (SBT) Pn. NOR AINI BT ABDULLAH N. para guru dan murid serta warga sekolah dari peringkat sekolah rendah hingga sekolah menengah dalam kegiatan -kegiatan khas secara bersama. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM BENDAHARI : PN.A. Melahirkan persefahaman dan toleransi antara murid pelbagai kaum di sekolah. Rohana Bt Yusoff RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN ( RIMUP ) PENGERUSI : EN. Menggalakkan penyertaan masyarakat setempat. REDZUAN BIN AB. PENGERUSI I : PN. KAMAL BIN AHMAD N. HALIMAH BT MAMAT SETIAUSAHA : EN. Zarinah Bt Ab. 2. HJH.Pn. tolong-menolong dan mewujudkan suasana muhibbah secara sedar dan terancang. ROHANA BT YUSOF EN. Razak SKIM PINJAMAN BUKU TEKS Pn. HJH. SETIAUSAHA : EN. Haznal Bt Che Hassan PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH KESIHATAN Pn. AZIZ (KPT) AHLI JAWATANKUASA : y y y y PN.RAHMAN OBJEKTIF RIMUP RIMUP menggariskan 4 objektif utama iaitu : 1. FARIDAH ABD. AZIZAH BT ABD.

3. Melaksanakan rondaan untuk mengesan murid yang ponteng kelas. 9/1975. Menyedia dan membekalkan maklumat data SSDM kepada PPD. 4. 5. HJH. ROHANA BT YUSOF BIDANG TUGAS BADAN DISIPLIN. 7. Menerima laporan pengawas dan guru pengawas dan seterusnya mengambil tindakan. MAT ALIB BIN DERAMAN PN. ROSDI BIN IBRAHIM EN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA BENDAHARI AHLI JK y y y y y y y y : EN. HJ. setiausaha Lembaga Disiplin atas nasihat Guru Besar boleh memanggil mesyuarat tergempar untuk membincangkan kes-kes berat mengenai disiplin. PENGAWAS DAN KETUA DARJAH 1. Memastikan semua guru adalah guru disiplin dalam usaha menguatkuasa undang -undang dan peraturan sekolah. 10. Membantu menyelesaikan masalah-masalah yang tidak mampu diselesaikan oleh para pengawas. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM : PN. Berkongsi kemudahan. 8. MOHD GHAZI BIN YUSOF EN. tenaga dan kepakaran untuk menjayakan kegiatan -kegiatan khas secara bersama. JPN / Kementerian apabila dikehendaki berbuat demikian. MAIZAN BT JAMALUDIN (PENGAWAS) TN. ROSMINI AIDA BT SAIPUDDIN : PN. 9. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. Mewujudkan sistem rekod disiplin kelas dan sistem pemantauan yang berkesan.4. peralatan. JAWATANKUASA PELAKSANA BADAN DISIPLIN. . AZIZ BIN ABDULLAH PN. Membantu Lembaga Disiplin Sekolah untuk mengesan dan mengesahkan kesalaha -kesalahan serius yang boleh membawa kepada hukuman penggantungan sementara atau buang se kolah berpandukan surat Pekeliling Iktisas Bil. NOR ZAWAHIR BT MAT NAFI EN. 6. 2. HJH. Merangka dan menentukan dasar-dasar disiplin dan peraturan-peraturan sekolah berpandukan pekeliling Kementerian dan Jabatan Pelajaran. Menjadi Pegawai Perhubungan antara ibubapa/penjaga dalam menangani masalah disiplin di kalangan murid. HAMIDAH BT HASSAN PN. Menjalankan hukuman disiplin mewakili Guru Besar. AB. PENGAWAS DAN KETUA DARJAH PENASIHAT EN.

. Mengambil tindakan terhadap kes salahlaku murid. Perlantikan Jawatankuasa dan pengawas sesi 2010. 4. TUGAS GURU DISIPLIN 1. PERANCANGAN TAHUNAN BADAN DISIPLIN. Membantu Guru Besar merangka peraturan sekolah. Sentiasa bekerjasama dengan Unit Bimbingan dan Kaunseling serta Badan Pengawas Sekolah. Mengadakan Kem Kepimpinan KETUA DAN PENOLONG KETUA DARJAH 1. gambar. Merekodkan setiap perjalanan kes dan melaporkannya kepada PK HEM pada setiap minggu. 7. Perlantikan dilakukan oleh guru kelas masing -masing. Memastikan undang -undang dan peraturan sekolah dikuatkuasakan. Mengadakan lawatan khusus untuk Pengawas. BADAN PENGAWAS SEKOLAH 1. Bersedia bertugas pada bila -bila masa terutama melibatkan kawalan murid. 6. Melaksanakan hukuman ( dengan kebenaran Guru Besar ).11. Mengadakan taklimat tentang tugas pengawas. Perlantikan rasmi dengan menyemat tanda nama. 3. Mengadakan taklimat pembahagian tugas ketua dan penolong. 3. Mengendalikan perjumpaan MINGGUAN pengawas -pengawas sekolah. Menjaga Keceriaan dan kebersihan kelas. peras ugut. bohsia/bohjan. PENGAWAS D AN KETUA DARJAH BADAN DISPLIN 1. 8.peraturan. Memastikan undang -undang dan peraturan dikuatkuasakan dan dipatuhi oleh semua. Merancang dan melaksanakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan penghayatandisiplin di kalangan murid sekolah. Menentukan penerapan amalan -amalan dan nilai -nilai murni. Pembahagian senarai tugas. 8. Perlantikan ketua darjah dan penolong ketua darjah. tatatertib dan salahlaku. 5. Mengambil tindakan yang bersesuaian terhadap kes -kes murid yang melanggar disiplin. 4. Merancang tugasan Äspot check di kalangan murid. 2. kumpulan haram. Mengadakan jamuan akhir tahun. 2. Sentiasa memberi maklumat kepada PK HEM berhubung dengan kes -kes yang serius seperti penyalahgunaan dadah. Mengadakan Kem Kepimpinan. 5. majalah dan video lucah. Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin dan laporan murid. 5. 5. 4. 6. 7. 6. 2. 3. buli dan lain -lain. 4. 3. Perlantikan dilakukan oleh guru kelas masing -masing. 2.

9. 17. HAZNAN BT CHE HASAN PN. KHAIRULLAH BIN MOKHTAR EN. NORHAYATI BT MOHD NOR PN. AZIZAH BT AB. ZUL AZMAN BIN AWANG BIMBINGAN DAN KAUNSELING 1. Mengadakan kem motivasi 18. 13. ROHANA BT CHE ISMAIL PN. 11. Mengambil dan menghantar jadual kedatangan. Mengawal murid semasa pertukaran guru. Mengadakan jamuan di akhir tahun 2008. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. Membantu guru-guru kelas masing-masing. MOHD GHAZI BIN YUSOF EN. Memberi hormat kepada guru atau pelawat yang masuk ke kelas. 19. Penyerahan sijil penghargaan kepada semua ketua darjah dan penolong ketua darjah JAWATANKUASA PELAKSANA BIMBINGAN DAN KAUNSELING PENASIHAT EN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK y y y y y y y y : PN. 10. HJH. Khidmat Runding Cara y y y y y y y Pelajaran Disiplin Kesihatan Peribadi Murid Guru Ibubapa . NIK SERIMAH BT SHAFIE : PN. Memastikan guru-guru masuk ke kelas mengikut jadual kelas. RUHIL AMANI MAT ZAIN PN. 14. Mengadakan perjumpaan apabila difikirkan perlu 15. 12. Mengenalpasti murid yang bermasalah : y y y y Pelajaran Disiplin Kesihatan Peribadi 2. HJH. RAHMAN TUAN HJ. Mengatasi masalah. Membincangkan masalah yang timbu l 16.

Membeli buku yang tidak cukup keperluan semasa. 4. 4. HJH. 8. Menyelaras penggunaan sistem SISTEKS dalam operasi peminjaman dan pemulangan buku teks. 6. HJH. 7. 3. HAMIZON BT MOHAMED (TAHUN 2) PN. Menguruskan pelupusan buku teks. 7. Menyelaras pengagihan buku teks melalui guru kela. ( JANUARI 08 ) Menyemak stok buku teks pada awal dan hujung setiap tahun. NORHAYA BT MOHD. "Spotcheck dari masa ke semasa untuk memastikan semua buku teks yang telah diterima oleh murid berada di dalam keadaan baik ( dibalut ). Melupus kira buku-buku teks yang mengalami perubahan sukatan. Melaporkan kepada PK HEM jika berlaku sebarang masalah berkaitan buku teks. Membuat laporan keperluan buku teks. ROSDI BIN IBRAHIM (TAHUN 4) PN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK y y y y y y : PN. YUSOF (TAHUN 1) PN. ROHANA BT YUSOF (TAHUN 6) BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU SPBT Mengurus bilik operasi buku teks ( BOSS ). 4.Bekerjasama dengan Kelas Pemulihan JAWATANKUASA PELAKSANA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS ( SPBT ) PENASIHAT EN. 5.3. Menandatangan SAP/INVOIS atau nota serahan jika diperturunkan kuasa oleh Guru Besar. MAIMON BT KONOK (TAHUN 5) PN. Mengadakan pepemeriksaan kepada peminjam buku teks dari masa ke semasa. 2. Baik pulih buku teks yang masih elok untuk digunakan. TUAN HAZIRA BT TUAN HASSAN (TAHUN 3) EN. Menghantar wakil untuk menghadiri bengkel taklimat penggunaan SISTEKS yang dianjurkan oleh pihak BBT/JPN. HAZNAL BT CHE HASSAN : PN. sekolah. 3. 5. Mengagihkan buku teks kepada semua murid untuk memenu hi keperluan semasa di 2. Membuat soal siasat/soal selidik dan menyimpan rekod murid-murid yang bermasalah. 1. PERANCANGAN TAHUNAN UNIT SKIM PINJAMAN BUKU TEKS 1. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. . 6.

NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK y y y y y y y y : PN. ASMAT BT MOHD NOR PN. Menyediakan jadual pemeriksaan buku teks. HAZNAN BT CHE HASSAN PN. Membuat laporan dan menyerahkan senarai nama murid berkenaan kepada pihak Pentadbir (Unit HEM). Melantik Pengawas SPBT untuk menjaga bilik BOSS. Mengumpulkan maklumat dan mengenalpasti murid-murid miskin dan anak yatim. 4. NOR AINI BT ABDULLAH . 4. HJH. 3. AZILA BT YUSOF PERANCANGAN TAHUNAN BADAN KEBAJIKAN MURID TABUNG MURID MISKIN 1. RAHMAN PN. 2. Menyusun atur keadaan bilik untuk persediaan Program JUARA. HAMIDAH BT HASSAN PN. JAWATANKUASA PELAKSANA RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN SEKOLAH (RMTS) PENASIHAT EN. Mengadakan perjumpaan mingguan untuk Pengawas SPBT. ROHANA BT CHE ISMAIL : PN. Menguruskan bantuan kebajikan Sentiasa berhubung erat dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat Menguruskan Tabung Derma Kilat jika berlaku kematian. NORHAYA BT MOHD YUSOF PN. Mengadakan jamuan akhir tahun. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. 5. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. HJH. AZIZAH BT AB. 2.BILIK OPERASI SPBT SEKOLAH 1. JAWATANKUASA PELAKSANA BADAN KEBAJIKAN MURID PENASIHAT EN. 5. kemalangan dan sebagainya untuk disumbangkan kepada keluarga mangsa. MAIMON BT KONOK CIK BADHIRAH BT JUSOH PN. 3. HJH.

Penyediaan dan pembahagian boring timbang berat. WAN ROSLINA BT DAUD : PN. 4. NORHAYA BT MOHD. Menyediakan jadual kedatangan harian RMTS. 5. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa RMTS. PERANCANGAN TAHUNAN RAN CANGAN MAKANAN TAMBAHAN Mesyuarat AJK RMTS Menentukan menu makanan RMTS yang bersesuaian. 2. AZIZ (PENTADBIRAN) BIDANG TUGAS JK RMTS 1. MAOHAMUD BIN DAUD (WAKIL PIBG) PN FARIDAH BT AB. NOR AIZA BT MOHD YUSOF (PSS) PN. Memungut dan menyemak jadual kedatangan murid RMTS. JAWATANKUASA PELAKSANA KANTIN SEKOLAH PENASIHAT EN. ZAIDA BT MAT DAHANG TN. Bekerjasama dan sentiasa berbincang dengan pihak penyediaan makanan. 7. Menyediakan borang pemilihan murid RMTS. berada dalam kualiti yang baik dan kuantiti yang mencukupi dengan jumlah muid RMTS. KAMAL BIN AHMAD . Senaraikan tugas guru-guru mengawasi RMTS Mengedarkan borang maklumat murid yang berkaitan dengan pendapatan ibubapa untuk panduan pemilihan 5.SETIAUSAHA AHLI JK y y y y y y y y : PN. 2. Memilih murid-murid menyertai program RMTS 6. SURYANI BT MOHD ZAIN (RMTS) PN. 4. Memastikan makanan yang disediakan mengikut menu. 3. ZULKIFLI BIN AYAT KHAN (PEMAJAK KANTIN) EN. YUSOF PN. WAN KHAIRANIE BT WAN HUSSIN PN. HJ. 3. Perundingan dengan pihak kantin untuk penyediaan makanan untuk murid -murid RMTS 1. 6. Memilih menu RMTS. awal dan akhir tahun 7.

AZILA BT YUSOF PN. Memastikan penyediaan dan peralatan yang digunakan adalah bersih dan selamat serta menggunakan penyepit untuk mengambil makanan. Memastikan persedian tempat duduk untuk guru dan murid di kantin mencukupi. ASMAT BT MOHD. kemas dan ceria. ZUL AZMAN BIN AWANG PN. 10. 2. Memastikan keadaan di dalam dan di luar kantin sentiasa berada dalam keadaan bersih. HJH. FARIDAH BT AB. HJ ZULKIFLI BIN AYAT KHAN (PEMAJAK KANTIN) EN. Memastikan layanan dan perkhidmatan yang disediakan adalah cepat dan mesra pelanggan. 13. Menyampaikan laporan Bulanan/Mingguan kepada PK HEM/Guru Besar tentang pretasi kantin. 4. ROHAYA BT ABDULLAH EN. Memastikan mutu makanan dan harga jualan berpatutan dengan syarat -syarat perjanjian dan senari harga dipamerkan. Memastikan jenis-jenis makanan dan minuman yang dijual mengikut syarat perjanjian. 9. Memastikan tempat duduk guru dan murid adalah selamat dan selesa. 5. 6. . 12. 7. Memastikan makanan yang disediakan untuk jualan harian adalah mencukupi. MAHAMUD BIN DAUD (PIBG) PN. 11. WAN KHAIRANIE BT WAN HUSSIN PN. 8. Memastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling Kementerian Kesihatan / Pelajaran. Memastikan semua makanan ditutup dengan tudung salji/kain maslin/disimpan di dalam bekas yang bertutup. ZAIDA BT MAT DAHANG TN. NOR PN.PENGERUSI PN. 3. Memastikan semua penjual dan kakita ngan bertugas di kantin sentiasa memakai apron dan tutup kepala yang bersih dan kemas mengikut pekeliling Kementerian Kesihatan. NOORHAYA BT MOHD YUSOF PN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK y y y y y y y y y : : PN. Memastikan tiada makanan yang bahannya tidk halal. AZIZ ( KPT ) BIDANG TUGAS JK KANTIN 1.

Susun bunga -bunga berpasu. 2. 2. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK : : PN. Beberapa orang pengawas sekolah ditugaskan untuk mengawasi murid-murid supaya mereka mengikuti peraturan di kantin.14. Menyediakan buku pengurusan. Susun kerusi dan meja dengan teratur. 2. 3. Mesyuarat ajk untuk merancang aktiviti. Sambutan Hari Kantin 1. Penyusunan ajk kerja dan taklimat kepada semua guru serta kakitangan sekolah. FARIZA BT HASSAN . Alaskan meja kantin. 2. Papan kenyataan dengan maklumat baru. 3. JAWATANKUASA KERJA KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN ( KWAPM ) PENASIHAT EN. Pastikan terdapat hiasan dalam berbagai bentuk yang menarik dan memberi manafaat kepada semua murid. Penggunaan Kantin : 1. HJH. Pameran sijil dan gambar penyampaian Piala Kantin Berbintang Projek Juara Kantin Berbintang 1. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Kantin sekurang -kurangnya 3 kali setahun dan mengadakan perbincangan dari masa ke semasa. 2. Semua murid mesti makan di kantin sekolah. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. PERANCANGAN TAHUNAN UNIT KANTIN SEKOLAH Mengemaskini keadaan kantin : 1. Pastikan persekitaran kantin sentiasa bersih. 4. Keceriaan Kawasan Kantin : 1. Kemaskini buku pengurusan untuk persediaan projek juara dan penyeliaan umum mengikut skima yang ditetapkan. Buku komen Pelanggan 3.

ABD. Pelajar yang tercicir layak dipertimbangkan untuk membuat rayuan dan borang rayuan diedarkan kepada pelajar yang terbabi t dan prosedur pemilihan dijalankan. POH TZE PHENG PN. Mengumpul dan menerima borang daripada guru kelas masing -masing. HJH. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : EN. ABD. ( BANK PERTANIAN ) 8.PEMERHATI) SEMUA GURU KELAS ( TAHUN 1 ± 6 ) PROSEDUR PELAKSANAAN PENGAGIHAN BANTUAN KWAMP 1. HAMID BIN ABD. Taklimat pelaksanaan Bantuan KWAPM oleh Pengerusi KWAMP. Borang Rumusan KWA PM peringkat sekolah dikemaskini dan dihantar ke PPD. Pelajaran. ZARINAH BT ABD. AJK KWAMP mem buat pemilihan untuk menentukan pelajar yang layak menerima bersama dengan Para Pentadbir Sekolah. Wakil daripada PIBG dan Para Penyelia Pembangunan Mukim. KHAIRULLAH BIN MOKHTAR EN. ROSDI BIN IBRAHIM AJK : y y y y y y y EN. HJH. HALIMAH BT MAMAT (PKP) EN. 2. MULIA RAJA ARIF BIN RAYA HUSIN (NYDP PIBG) TN. RAZAK CIK BADHIRAH BT JUSOH PERANCANGAN TAHUNAN KELAB PENCEGAHAN DADAH . REDZUAN BIN ABD. NIK SERIMAH SHAFIE PN. RAHMAN (AJK PIBG) EN. Mengedarkan borang kepada semua pelajar dari tahun 1 hingga tahun 6 melalui guru kelas masing-masing. Borang Rumusan peringkat PPD dihantar ke unit HEM JPN untuk dikemaskini dan dibawa ke Bahagian Biasiswa Kem. Ibubapa/penjaga boleh mendapatkan wang di bank. 5. 7. JAWATANKUASA KERJA KELAB PENCEGAHAN DADAH PENASIHAT EN. 3. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN.y y y y y y y PN. RASHID (PKKO) EN. MAHAMUD BIN DAUD ( SU PIBG) YG. ROHAYA BT ABDULLAH PN. MANAF BIN AWANG (PPM . Majlis Pengagihan bantuan KWAPM diadakan. 9. 6. 10. 4. HJ. MOHD GHAZI BIN YUSOF EN. Pelajar yang dikenalpasti layak mendapat bantuan dimaklumkan untuk membuka akaun di Bank yang terpilih.

KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. Mengadakan ceramah-ceramah mengenai bahaya dadah. JAWATANKUASA KERJA KELAB KEBAJIKAN GURU & KAKITANGAN PENASIHAT EN.PI EN. Merancang. 4. 3. 2. RUHIL AMANI BT MD ZIN -KETUA PAN. Mengadakan Kempen Pencegahan Jenayah peringkat sekolah. WAN KHAIRANIE BT WAN HUSSIN . 2. 2. HJH. MAIZAN BT JAMALUDDIN PN. SAINS PN. Menyediakan dan menghantar laporan tahunan kelab pencegahab jenayah kepada jawatankuasa peringkat daerah pada akhir bulan Oktober setiap tahun.1. 3. BM PN. ROHANA BT CE ISMAIL-KETUA PAN. Mendapatkan peruntukan daripada MCPF dan agensi -agensi luar. ROHANA BT YUSOFF -KETUA PAN. memantau dan menilai program atau aktiviti kelab pencegahan jenayah. PERANCANGAN TAH UNAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH 1. HASSAN BIN CHE SOH -YDP PIBG EN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AJK : y y y y y y y :PN. 4. Mengadakan sudut-sudut pameran dadah. Menjemput penceramah dai kalangan polis untuk memberikan ceramah. HIV dan lain -lain. HJH. HJH. NIK SERIMAH BT SHAFIE -BIMBINGAN & KAUNSELING PN. MAHAMUD BIN DAUD -S/U PIBG BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU KPJ 1. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. AZIZAH BT ABD RAHMAN -KETUA PAN. JAWATANKUASA KERJA KELAB PENCEGAHAN JENAYAH PENASIHAT EN. Menampal iklan-iklan mengenai dadah. Menjemput penceramah dari kalangan polis untuk memberi ceramah tentang jenayah. BI PN. Memberikan khidmat nasihat dalam perlaksanaan aktiviti kelab pencegahan jenayah.

3. ASMAT BT MOHD NOR PN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : CIK BADHIRAH BT JUSOH AJK : y y y y y y y PN. 4. REDZUAN BIN AB. kematian dan lain -lain lagi. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM EN. Merancang dan mengadakan sumbangan saguhati kepada guru atau pekerja sokongan sekolah seperti masuk hospital.BENDAHARI AJK : y y y y y y y y y : PN. 3. Merancang dan mengadakan majlis jamuan bagi guru dan pekerja sokongan sekolah. RUSIAH BT HUSAIN PN. Memastikan semua guru menjadi ahli badan ihsan. MOHD RAFI BIN YUSOF PN. HAMIDAH BT HASSAN PN. AZIZAH AB. SURYANI BT MOHD ZAIN PN. Memungut yuran kelab guru. 2. MAIMON BT HUSIN (PKP) (PKKO) BIDANGTUGAS 1. MAT ALIB BIN DERAMAN EN. NOR ZAWAHIR BT MAT NAFI PN. JAWATANKUASA KERJA TAKAFUL DAN BANK SIMPANAN PENASIHAT EN. JAWATANKUASA KERJA BADAN IHSAN PENASIHAT EN. Menentukan kebajikan guru dan pekerja sekolah . ZARINAH BT AB.RAHMAN PN. HALIMAH BT MAMAT EN. ROHANA BT CHE ISMAIL PN. HJH. 2. MAIMON BT KONOK PN. RAZAK PN. ASIAH BT SHAFIE PN. Memastikan atau menyimpan setiap kad keahlian guru -guru sekolah. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. RASHID EN. HJH. KAMAL BIN AHMAD . Memungut wang dari guru -guru jika ada pekeliling daripada jabatan. HAIDA BT HASAN BIDANG TUGAS 1. bersalin. HJH.

Menguruskan segala insurans takaful. 3. Menyediakn semua borang-borang simpanan murid. WAN KHAIRAINIE BT WAN HUSSIN PN. 3. ASIAH BT SHAFIE PN. Mengemaskini semua buku simpanan murid -murid ( Jika perlu. MOHD GHAZI BIN YUSOF EN. RAZAK AJK : y y y y y y y PN. ZARINAH BT AB. ZUL AZMAN BIN AWANG EN. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM PN. POH TZE PHENG EN. KHAIRULLAH BIN MOKHTAR EN. JAWATANKUASA KERJA PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH DAN KESIHATAN PENASIHAT EN. 1. 2. RUSIAH BT HUSAIN PN. HAMIZON BT MOHAMED AJK : y y y y y y y y y y EN. ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH PN. 2. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. HJH. WAN ROSLINA BT DAUD SEMUA PEKERJA SEKOLAH BIDANG TUGAS 1. ZARINAH BT ABD. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. ROHAYA BT ABDULLAH PN. . 4. HJH. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. ROHANA BT CHE ISMAIL EN. AZILA BT YUSOF PN. Mengedar buku kesihatan murid kepada guru kelas bila diperlukan dan menyimpan semula selepas ianya digunakan. simpan buku simpanan murid) 5. Menentukan tarikh-tarikh lawatan pihak bank ke sekolah. Memastikan buku kesihatan semua murid mencukupi.PENGERUSI PN. RAZAK PN. ASMAT BT MOHD NOR PN. Memastikan bilik kesihatan sekolah berada dalam keadaan baik dan bersih. HAIDA BT HASAN BIDANG TUGAS Menyelarakan simpanan bagi murid -murid.

NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. MAHAMUD BIN DAUD AJK : y y y y y y EN.4. ZAIDA BT MAT DAHANG PN. NOR ZAWAHIR BT MAT NAFI PN. MAIMON BT HUSSIN AJK : y y y y y y y PN. MAT ALIB BIN DERAMAN TN. HJH. HJH. NORHAYA BT MOHD YUSOF PN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. NOR PN. MAIZAN BT JAMALUDDIN EN. NORHAYATI BT MOHD. HASSA N PN. Mengisi borang-borang yang dikehendaki oleh pasukan kesihatan dari Klinik Bandar Pasir Mas bila diperlukan seperti senarai nama muris dan lain -lain lagi. ABD. AZIZ BIN ABDULLAH JADUAL GURU BERTUGAS HARIAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN SEKOLAH (RMTS) PENASIHAT EN. WAN ROSLINA BT DAUD . JAWATANKUASA KERJA REKOD DAN PENDAFTARAN MURID PENASIHAT EN. HAZIRA BT TN. MOHD GHAZI BIN YUSOF PN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : EN. ZAIDA BT MAT DAHANG PN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. NOR AINI BT ABDULLAH PENYELARAS PN. HJ. ASMAT BT MOHD NOR JAWATANKUASA KERJA LAWATAN DAN REKREASI MURID PENASIHAT EN. TN. HJH. ROSMINI AIDA BT SAIPUDDIN PN. RUHIL AMANI BT MUHAMMAD ZAIN PN. HJH.

Mengawasi pembahagian makanan kepada murid-murid RMTS. MAIZAN BT -PN. HJ. AB. NOR ZAWAHIR BT MAT NAFI -PN. ROHANA BT CHE ISMAIL -PN. Mempengerusi mesyuarat perjumpaan organisasi pengawas. 2. 3. Mengagihkan susu kepada pelajar mengikut kelas. Mengawasi penyediaan dan mutu makanan. ROSDI BIN IBRAHIM -PN. AZIZ BIN ABDULLAH -CIK ZALWATI BT ZAKARIA -PN. Menulis laporan penyelian RMTS. Memberitahu dalam perhimpunan tugas dan peraturan-peraturan sekolah. FARIZA BT HASSAN -PN. NORHAYATI BT MOHD NOR TUGASAN GURU BERTUGAS RMTS 1. RUHIL AMANI BT MOHD ZAIN -PN. Memastikan pelajar mengamalkan doa makan sebelum makan dan selepas makan. Melantik murid-murid yang layak untuk menganggotai badan pengawas sekolah. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM -PN. . MAT ALIB BIN DERAMAN -PN. AZILA BT YUSOF HARI ISNIN -EN. HJH. RUSIAH BT HUSAIN -PN. MOHD GHAZI BIN YUSOF -PN. 4. AFIRAH BT AHMAD ROSDI HARI KHAMIS -TN.HARI AHAD -EN. SURYANI BT MOHD ZAIN HARI RABU -EN. NOR AIZA BT MOHD YUSOF -PN. Guru Disiplin Menubuhkan Jawatankuasa Disiplin Sekolah untuk murid-murid. 5. ROSMINI AIDA BT SAIPUDDIN -PN. MAIMON BT KONOK HARI SELASA -EN. ROHAYA BT ABDULLAH JAMALUDDIN -PN.

hukuman dan denda yang dijatuhkan kepada pelajar di sekolahnya. Guru kelas SENARAI TUGAS GURU KELAS Pengurusan dan Organisasi kelas Membentuk organisasi kelas yang terdir daripada Ketua Tingkatan. mengelap tingkap. Pemilihan calon dilakukan oleh guru -guru sendiri dan tidak dicalonkan oleh pelajar. 8. menyapu lantai. Menentukan Ketua dan Penolong Ketua Pengawas dilantik oleh guru penasihat lembaga pengawas dengan nasihat guru-guru lain. 3. jikalau didapati sesuai dan boleh dilaksanakan setelah dipersetujui oleh pihak guru. Menentukan pemilihan pengawas adalah berdasarkan pencapaian dalam bidang akademik. Mengawasi disiplin dan akhlak para pelajar di sekolah sepanjang hari persekolahan. Penolong Ketua Tingkatan. Merekodkan segala kesalahan. Membantu Guru Besar dalam mengesan dan mengesahkan kesalahan-kesalahan besar yang dilakukan oleh pelajar yang boleh membawa kepada penggantungan sementara atau pembuangan sekolah. 12. Menerima laporan daripada para pengawas dan mengambil segala langkah dan tindakan yang sesuai. Bekerjasama dengan guru-guru bertugas harian atau mingguan untuk menguruskan kawalan terhadap pelajar pada hari perhimpunan. Melengkapkan maklumat dalam SSDM. 2. 6. Menyusun rancangan tahunan untuk organisasi pengawas. 1. Pilih pengawas pada setiap hujung tahun untuk bertugas pada tahun berikutnya. Menguruskan pertandingan kebersihan bilik darjah pada tiap-tiap minggu dan mengumumkan kelas yang paling kotor . Memastikan perlantikan para pengawas adalah berdasarkan pengalaman. Membuat jadual pengawas bertugas. sahsiah. Memastikan undang-undang dan peraturan sekolah dipatuhi oleh semua murid.Menyiasat perkara-perkara yang berlaku dan melaporkan kepada Guru Besar untuk tindakan selanjutnya. Mengaturkan mesyuarat lembaga pengawas yang diadakan dari semasa ke semasa di sekolah. y Menentukan perkara-perkara yang berikut ada di dalam kelas: . 14. 11. kebolehan dan kemampuan pelajar dalam bidang sukan dan permainan. Mempamerkan peraturan dan undang-undang sekolah di papan-papan kenyataan dan di dalam bilik darjah. Menyampaikan ucapan-ucapan tahniah kepada pengawas yang berjaya dan terpuji. 10. Menentukan segala peraturan dan undang-undang sekolah sentiasa dipatuhi oleh para pelajar sekolah. upacara dan majlis-majlis yang diadakan oleh pihak sekolah. menyusun kerusi meja dan membuang sampah. memastikan AJK kebersihan mengagihkan pelajar untuk membersihkan papan hitam. 9. Pemilihan akhir dilakukan oleh para pelajar dengan cara undi. 7. Menyedia rekod murid yang didapati bersalah. Berhubung rapat dengan guru bimbingan / kaunseling untuk menyelesaikan masalah pelajar. 4. menyediakan langsir dan bunga (jika perlu) untuk kelas. 5. 13. Memastikan AJK Keceriaan sentiasa mengemaskini papan kenyataan dan papan maklumat dari masa kesemasa. AJK kebersihan dan AJK Keceriaan. daya kepimpinan dengan mengambil kira pandangan dan sokongan para guru. Bendahari.

o Memberikan galakan. y Masalah pembelajaran. (b) Menghantar satu salinan borang tersebut kepada ibu bapa. y Membimbing organisasi kelas yang dilantik menjalankan tugas. y Laporan pelajaran. (b) Menjamin keselamatan buku tersebut. y Jadual kedatangan dan kedatangan pelajar. Alatan kebersihan seperti penyapu dan pengaut sampah. (b) Kebajikan pelajar. o Menentukan semua butir yang dikehendaki ada di dalam kelas. o Melaporkan kepada Guru Kesihatan jika terdapat pelajar yang menghadapi masalah kesihatan o Melaporkan kepada Guru Disiplin jika terdapat pelajar yang melanggar disiplin sekolah. y Menentukan kawal elektrik. motivasi dan merangsangkan minat pelajar terhadap akademik o Mengalakkan pertandingan yang berbentuk akademik. kesihatan diri dan disiplin. Dan memberikan hadiah ( jika perlu) o Sentiasa prihatin terhadap semua masalah pelajar. y Mengadakan tabung kelas dengan jumlahnya terpulang kepada budi bicara pelajar. sijil berhenti dan surat akuan o Mengisikan markah dan membuat laporan kemajuan akademik. o Menyampaikan slip kemajuan pelajar kepada ibu bapa setiap kali selepas ujian. o Memastikan data terkini pelajar di dalam kelas. o Melaporkan kepada kaunselor jika terdapat kemerosotan pelajaran di kalangan pelajar.peperiksaan. biasiswa dan bantuan . y Melaporkan perabot dan peralatan elektrik yang rosak kepada guru -guru penyelaras kursus yang berkenaan.(a) (b) (c) (d) (e) Jadual waktu Jadual Tugas Perabot kelas seperti kerusi meja pelajar dan meja guru dan papan hitam diiventorikan Moto Kelas. y Buku teks. o Memastikan kelas mempunyai buku rekod ponteng kelas dan diselenggarakan seperti yang diarahkan. kipas angin dan lampu dalam keadaan baik dan selamat digunakan. kokurikulum dan fizikal dalam kemajuan pelajar bagi setiap semester/penggal. o Menandakan jadual kedatangan harian selewat-lewatnya sebelum waktu pertama berakhir dan menyimpan buku daftar pelajar di pejabat. Tabung ini adalah bagi tujuan yang berikut: (a) Keceriaan kelas. o Melaporkan kes ponteng mengikut prosedur yang berikut (a) mendapat dan mengisi dalam dua salinan borang ³ Melanggar Peraturan Sekolah´ yang dapat diperolehi dari penyelaras Tingkatan atau Bilik Guru Disiplin. (a) Buku diambil dan dihantar pada waktu dan ditempat yang dtetapkan.

kelab dan badan beruniform yang dipilih kepada Penyelaras Kokurikulum. o Menentukan penerimaan biasiswa dilaporkan kepada pejabat. y Pendaftaran sukan. Mengeluarkan borang-borang yang berkaitan dengan SPBT kepada guru-guru darjah / kelas. o Menentukan setiap pelajar menyertai aktiviti kokurikulum dan menyerahkan senarai nama mereka mengikut persatuan. kehilangan atau kecurian buku-buku teks. o Mengutip derma PIBG o Mengutup wang peperiksaan bagi kelas-kelas peperiksaan. y Pendaftaran Pelajar Baru o Menerima kemasukkan pelajar baru. o Menentukan kelulusan untuk bertukar telah diterima. SPBT y y y y y y y Menerima buku-buku SPBT dari pembekal serta mengecopnya. o Memulangkan buku teks pada tarikh yang ditetapkan dan menyenaraikan nama pelajar yang tidak memulangkan buku teks pada akhir tahun dan memberikan senarai itu kepada guru SPBT o Mengenalpasti pelajar yang layak menerima sebarang bentuk bantuan yang lain dan melaporkan kepada Guru Kebajikan. Mengadakan peraturan yang sesuai jika berlaku kerosakan. o Menggalakkan pelajar bergiat cergas dalam sukan dan juga aktiviti kokurikulum. o Menentukan buku teks telah dipulangkan. o Menentukan rumah sukan. bagaimana cara-cara hendak mengisi borang-borang SPBT. ke dalam buku kemasukan pelajar dan mendapatkan nombor pendaftaran pelajar baru dari buku kemasukan pelajar daripada daripada Penolong Kanan HEM. Menyemak isi kandungan dan muka surat buku-buku yang diterima. o Melaporkan kepada Guru Biasiswa sekiranya terdapat kemerosotan pelajaran di kalangan pelajar yang mendapat biasiswa. Memberi taklimat kepada guru -guru.o Memastikan skim pinjman buku teks diagih kepada pelajar yang layak dan memastikan buku-buku tersebut dibalut dan ditulis nama pelajar. y Murid Keluar o Menentukan hal-hal peperiksaan telah disempurnakan bagi pelajar tingkatan 5. o Mengemaskini fail SPBT dari masa ke semasa. . Menyimpan buku stok SPBT dengan sempurna dan kemaskini. y Kutipan Yuran dan Derma o Mengutip yuran sekolah pada awal tahun dan menggalakkan pelajar membayar kesemua yuran sekaligus. o Mengeluarkan resit kepada pelajar bagi pembayaran yang dibuat. o Menentukan penerimaan borang SPBT (sekiranya layak) dari sekolah yang terdahulu dan memastikan pelajar ini mendapat buku teks. persatuan dan lain-lain. o Mengambil butir-butir diri yang diperlukan. o Menyemak jika pelajar ini menerima sebarang bentuk biasiswa dan melaporkan kepada guru biasiswa. Membuat peraturan yang perlu semasa mengeluar dan menerima balik buku-buku teks yang diberi pinjam kepada guru-guru dan juga murid-murid. o Menyerahkan wang kutipan derma PIBG kepada Bendahari PIBG . o Menyerahkan wang kutipan yuran sekolah dan wang peperiksaan serta buku kutipan kepada Pembantu Tadbir pada hari yang sama.

Mengumpul. y y KAUNSELING Meneliti. pemulihan dan krisis dalam bidang akademik. rogram Sekolah Selamat. menyedia dan mengurus pendidikan perkembangan Merancang. alkohol. Murid Miskin iii. Minuman pagi murid-murid yang menduduki peperiksaan U S R Mengadakan kutipan Derma Kilat untuk murid atau keluarga murid yang ditimpa malapetaka/ bencana yang difikirkan perlu untuk membantu meringankan bebanan mereka. guru. kerjaya. melaksana dan mengawalselia program dan aktiviti konferens dengan ibubapa. Tahunan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. Murid Bermasalah iv. 11 May 2009 Hal. keibubapaan dan kemahiran mengatasi masalah kepada murid melalui sebarang media yang sesuai bertujuan untuk meningkatkan potensi murid secara optimum. mengkaji dan mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah berasaskan kepada pendekatan perkembangan. kakitangan bukan guru dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan murid. mengawalselia dan menyediakan rekod dan inventeri murid. Murid yang sakit di hospital v. Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris dan Dasar Bahasa Tambahan dan Jawatankuasa penempatan(kemasukan) murid di sekolah. Menyediakan Borang Hapuskira. Merancang. melaksana dan menyediakan Rancangan Merancang. rekod dan dokumentasi perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. melaksana dan mengawalselia program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan.wal M rid ¦¤ ¦¤ y y y y M - s - m ¥ ¥ § 3 2 2 1 0 " ") ! ! ' '$! & % $ #" $ #" " !    ( ¥ ¡ ¦ ¨  §¤ ¡¤ ¥ ¦¥ ¤¦¤¢ ¤¦¤ ¢ ¥ ¥  § §  ¤§¤ ¨ ¤§¤¨ ¡¥§¦¥¤ £ ¢¡   © ©  4 3 3 m -m 3 . pencegahan. kerjaya.M m s s m m -m m m s Bertanggungjawab tentang kehilangan atau kerosakan buku teks Memberi maklumat kepada enyelia Buku Teks Negeri atau egawai Buku teks berkenaan dengan jumlah buku yang diperlukan pada tiap-tiap tahun mengikut perkembangan murid. Dasar endidikan Wajib. bimbingan / kaunseling HIV / AIDS dan disiplin murid. psikososial dan kesejahteraan mental. Murid yang kematiaan ibubapa vi. Merancang. psikososial dan kesejahteraan mental. Anak Yatim ii. Urusetia kepada Jawatankuasa enyelaras erkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Merancang. Memungut balik semua buku teks yang telah dikeluarkan kepada guru-guru darjah pada akhir penggal 2 persekolahan. perkhidmatan bimbingan / kaunseling individu secara profesional dan beretika. inhalan. melaksana dan mengawalselia program dan aktiviti bimbingan murid termasuk program pendidikan pencegahan dadah. berhubung bidang-bidang di bawah perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Halwal M i Writt by Admi i trat r M day. serta membuat permohonan hapus kira pada setiap akhir tahun. Menyediakan laporan tahunan program dan aktiviti Bimbingan dan Kaunseling di sekolah dan Melaksanakan tugas- mengemaskini sistem fail. rokok. KEBAJIKAN MURID Menjaga kebajikan murid-murid Sekolah Kebangsaan Merlimau Satu seperti :i. dan individu-individu yang berkaitan dengan kes. tugas lain yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dan semasa ke semasa. Memberi Memberi perkhidmatan bimbingan / Memberi khidmat bimbingan/kaunseling krisis kepada murid Merancang. menyedia dan menyebar maklumat serta resos Bimbingan dan Kaunseling dalam bidang akademik. kerjaya. keibubapaan dan masalah murid. kaunseling kelompok secara profesional dan beretika.

Guru Disiplin) Cik Lee Mee Wai (Penyelaras SSDM) . Unit RIMUP) En. Pengerusi : Pn. Teoh Bee Choo (Guru Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. Teoh Giak Thow (PK Pentadbiran) Pn. Lee Chye Inn (Guru Kantin) Pn. Lim Eng You (PK Kokurikulum) Cik Yeoh Peik Kar (Pen.JAWATANKUASA INDUK HEM Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Lim Bee Lay (Ketua Guru Disiplin) AJK : Cik Yeoh Peik Kar (Pen. Wong Kooi Lan (Ketua Unit 3K)/ (Bimbingan & Kaunsel ing ) Cik Lee Mee Wai (Penyelaras SMM/BMM ) Cik Thanalatchumy (Pen.Salihin (Unit Pendaftaran) JAWATANKUASA DISIPLIN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Pengerusi : Pn. Lim Bee Lay (Guru Disiplin) AJK :Pn. Guru Disiplin) Pn.

Wong Kooi Lan (Penyelaras 3K ) AJK :Pn. Membentuk Lembaga Pengawas dan menyusun tugas masing -masing. Teoh Giak Thow ( Penolong Kanan Pentadbiran) Pn.Laporan LDM ± Tindakan Guru Kelas ± Murid Tukar JAWATANKUASA PROGRAM 3K (KESELAMATAN. Mengadakan mesyuarat Lembaga Disiplin Murid bagi memilih dan melantik Pengawas.Lim Eng You (PK Kokurikulum) Pn.Pn. Memanggil mesyuarat guru-guru disiplin untuk mengambil sesuatu keputusan jika berlaku sesuatu masalah besar dan melaporkannya kepada Guru Besar.Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha :Pn. Mengambil tindakan disiplin terhadap pengawas dan murid -murid lain serta mengambil tindakan sewajarnya jika didapati perlu. 5.KESIHATAN DAN KECERIAAN) Pengerusi :Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N/Pengerusi :Pn. 2. 4. Wong Kooi Lan (Guru Bimbingan) Semua Guru Kelas Bidang Tugas : 1.tiap orang murid sekolah ini. 7. Menggubal undang-undang disiplin sekolah. 6. 9. jika difikirkan perlu. Chui Chooi Seong (Ketua Unit Keceriaan) Cik Teh Chiou Shing (Ketua Unit Kesihatan) . Menyelesaikan masalah murid yang melanggar disiplin serta diambil tindakan. Menghantar Laporan SSDM setiap b ulan pada atau sebelum 5hb ke PPD LMS. Laporan G1 dan G2 ± rujuk Penghantaran Laporan dan Data ke PPD 10. Menyediakan buku catatan atau lembaran bersepadu mengenai disiplin tiap. 3. 8.

3. Pengerusi : Pn.Chui Chooi Seong (Guru Unit Keceriaan) AJK : Pn. Menetapkan kenyataan polisi kesihatan ± melalui pemerhatian.Pn. Heah Boon Kiak (Wakil PIBG) (Wakil Klinik Kesihatan) (Wakil Klinik Pergigian) Bidang Tugas : 1. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. JAWATANKUASA KECERIAAN DAN KEBERSIHAN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. memaklumkan kepada semua pihak berkenaan tent ang pelan tindakan yang hendak dilaksanakan dan melaksanakan pelan tindakan tersebut. Membantu pihak sekolah mengawasi dan mempertingkatkan kebersihan . data kesihatan sekolah dan kajian pihak sekolah dan agensi yang berkaitan. Lee Chye Inn (Guru RMT) Cik Lee Mee Wai (Ketua Unit Kantin) En. 4.Ooi Cad LI ( Ketua Unit Keselamatan) Pn. Membuat pemantauan dan penilaian ± mengikut kaedah yang telah ditetapkan dalam pelan tindakan. Menyediakan laporan ± gunakan Borang PBSS 1/ KD1(Rekod Sekolah)/KD2 Laporan ke Pejabat Kesihatan Daerah dan hendaklah disimpan di sekolah sebagai rujukan dan semakan oleh mana -mana pihak yang memerlukan. 2. Merancang dan melaksanakan pelan tindakan ± merancang pelan tindakan. Lim Eng You ( Penolong Kanan Koko) Guru Kelas Pekerja Bidang Tugas : 1. Teoh Giak Thow ( Penolong Kanan Pentadbiran) Pn. maklumbalas komuniti (sekolah/setempat).

10. Mengurus dan mempastikan bilik rawatan digunakan sebaik mungkin. 2. 12. 13. Mengadakan sistem pembuangan sampah yang baik. Menyediakan anggaran perbelanjaan. 11. 6. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Cik Teh Chiou Shing (Guru Unit Kesihatan) AJK : Pn. Menyediakan dan mendapatkan keperluan -keperluan bahan dan tenaga mahir. Mengawas projek serta membuat laporan kepada Guru Besar. Menyusun pelan tindakan kebersihan. Pengerusi : Pn. Menyediakan pelan induk lanskap sekolah. Tan Shean Lan (Ketua Panitia PJK) Semua Guru PJK Pn. Mengawal kebersihan kawasan sekolah / tandas / bilik darjah / kantin dan lain-lain. Menyelaraskan kerja mengikut keutamaan. 3.dan keceriaan sekolah dari semasa ke semasa. 8. Mengadakan projek bersama di antara pihak sekolah dengan a gensi luar bagi meningkatkan mutu kebersihan sekolah. 9. . jadual tugas jawatankuasa dan melaporkan dari semasa ke semasa. Merancang dan menaja pelbagai projek kebersihan dan keceriaan sekolah :y Kempen kebersihan y Pertandingan Kebersihan kelas y Ceramah kebersihan y Pertandingan poster kebersihan y Pertandingan mengarang essei kebersihan y Menanam pokok / bunga di kawasan sekolah y Lawatan ke sekolah lain y Budaya pagi seperti mengutip sampah y Laporan dan program Aedes 4. JAWATANKUASA KESIHATAN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. 5. Wong Kooi Lan (Guru Bimbingan) Bidang Tugas : 1. 7. Menguatkuasakan segala arahan dan peraturan sekolah mengenai kebersihan dan keceriaan dan menyelia kerja -kerja kebersihan. Menyediakan pelan dan perancangan jangka pendek dan jangka panjang.

Minggu Keselamatan.Rahman (Pengawal Keselamatan) En. Mempastikan semua sistem dan alat melawan kebakaran mencukupi dan . Merancang dan melaksanakan program kesihatan seperti ceramah. memahami dan melaksana semua arahan yang dihantar oleh Kementerian. Bertanggungjawab menguruskan pemeriksaan kesihatan dengan kerjasama guru kelas. Jabatan dan PPD. Baharuddin. Merancang Program keselamatan sekolah seperti : . JAWATANKUASA KESELAMATAN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. pameran. tayangan dan lain -lain. Menguruskan pelajar yang memerlukan rawatan. 4. 7. Lim Eng You (Guru Penolong Kanan KoKurikulum) Pn.Kawad Kecemasan.Abd. Membaca. 4. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Pn.Lim Bee Lay (Ketua Guru Disiplin) En. Menyediakan peraturan penggunaan bilik rawatan (sick bay).Ooi Cad Li (Guru Unit Keselamatan) AJK : Pn. Menggalakkan skim perlindungan diri kepada pelajar / insurans.2. Peti ubat disediakan dan dilengkapkan. 2. 5. 3. 6. Pengerusi : Pn.Teoh Giak Thow (Penolong Kanan Pentadbiran) Setiausaha : Pn.En. Menyediakan Jadual Tugas bilik rawatan. Heah Boon Kiak ( Wakil PIBG) (Wakil Polis / Bomba) Bidang Tugas : 1. 8. 3. 5. Mengumpulkan dan menguruskan kad kesihatan dengan kerjasama guru kelas. Mewujudkan kerjasama antara pihak sekolah dengan Polis / Polis Trafik / Bomba / JKR dan JKR elektrik.Taklimat Pencegahan Kebakaran.

Mempastikan sistem lalulintas di kawasan sekolah dan persekitaran selamat.berfungsi. Ooi Cad Li ( Penyelaras / Guru RMT) En. 16. Pengerusi : Pn. 6.Lee Chye Inn (Guru Kantin) AJK : Pn. Mempastikan peraturan keselamatan bilik -bilik khas ditampal di bilik darjah dan di dalam buku latihan pelajar. Merancang dan melaksanakan program keselamatan. Merancang pergerakan lalulintas dan tempat kenderaan pada masa majlis rasmi sekolah. 14. 13. 12. Mendapatkan kerjasama pihak polis untuk mengawal keselamatan lalulintas. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. Menetapkan pergerakan lalulintas dan tempat letak kereta pada masa majlis rasmi sekolah. Menetapkan laluan tertentu untuk pelajar bagi mengelakkan kesesakan. 11. Mencadangkan lantikan pengawal lalulintas sekolah kepada Guru Besar. Meletakkan tanda amaran µBAHAYA¶ di tempat-tempat yang merbahaya. Mengadakan latihan mengosongkan bangunan 2 kali setahun.Wong Kooi Lan ( Penyelaras / Guru RMT) Cik Teh Chioou Shing ( Penyelaras / Guru RMT) Cik Lee Mee Wai ( Penyelaras / Guru RMT) Pn. Menyediakan papan makluman untuk memberitahu pelawat supaya mendapat kebenaran Guru Besar sebelum berurusan di sekolah. 10. JAWATANKUASA KANTIN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. 15. Heah Boon Kiak (Wakil PIBG) . 9. 7. 8.

Mempastikan penyediaan dan peralatan yang digunakan bersih dan selamat serta menggunakan penyepit untu k mengambil makanan. Membuat laporan mingguan di dalam buku / borang laporan kantin. 3. 2. Mempastikan perkhidmatan dan layanan cepat dan mesra. 14. 17. 13. 11. 15. tutup kepada yang bersih dan kemas mengikut pekeliling Kementerian Kesihatan. 7. 4. ( Laporan Kendiri 1A/1B/2) 16. Mempastikan semua pekerja kantin telah menjalani pemeriksaan kesihatan dan memiliki kad kesihatan yang sah. selamat dan sesuai. kemas dan ceria. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa kan tin 3 kali setahun dan perbincangan semasa ke semasa. Mempastikan semua penjual dan kakitangan di kantin sentiasa memakai apron. Memaklumkan kepada pihak pengusaha tentang hari -hari persekolahan. Mempastikan mutu makanan dan harga jualan berpatutuan mengikut syarat -syarat perjanjian dan senarai harga hendaklah dipamerkan. Mempastikan keadaan dalam dan luar kantin sentiasa bersih. Menyampaikan Laporan Bulanan kepada Guru Besar / Penolong Kanan HEM tentang prestasi kantin. 8. Mempastikan pihak pengusaha kantin bera da di premis supaya mudah dihubungi. JAWATANKUASA PINJAMAN BUKU TEKS / SPBT . 6. 5. Mempastikan tidak ada makanan yang bahannya tidak halal seperti minyak babi (lard).Bidang Tugas : 1. Mempastikan pelajar dan guru mempunyai tempat duduk yang mencukupi. 10. Mempastikan makanan yang disediakan untuk harian mencukupi. makanan yang menggunakan lemak binatang campuran dalam mee dan sebagainya. 9. Mempastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling Kementerian Pelajaran / Kesihatan. Mempastikan jenis -jenis makanan dan minuman yang dijual mengikut syarat perjanjian. Mempastikan semua makanan ditutup denga tudung saji / kain maslin / disimpan dalam bekas yang bertutup. 12.

o Pembahagian tugas pentadbiran : o Buku Stok (ikut tahun) o Pengedaran / pengumpulan o Buku rosak / hilang o Menubuhkan µPasukan Petugas¶ SPBT (pelajar). 2. Chui Chooi Seong Pn. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. Keputusan permohonan pelajar : Mengedarkan senarai nama pelajar yang layak dan gagal kepada guru kelas. o Taklimat untuk guru kelas. o Borang yang lengkap dikumpul oleh guru kelas dan diberi kepada guru SPBT. Ooi Cad Li (Guru SPBT) AJK : Cik Yeoh Peik Kar (Pen. 5. y Mengisi borang maklumat berkomputer dan menghantar mengikut jadual. y Menentukan tarikh pengedaran. Mesyuarat Jawatankuasa SPBT bagi menentukan pelajar -pelajar yang layak mendapat bantuan bagi tahun semasa.Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. . Noor Jamilah Cik Thanalatchumy Bidang Tugas : 1. Borang permohonan SPBT : o Mengedarkan borang kepada setiap pelajar. Membuat pesanan buku : y Membuat pesanan pada pertengahan tahun ke Biro Buku Teks. y Mengesan kelancaran pengedaran y Mendapatkan borang dari pelajar yang baru masuk / bertukar sekolah. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Buku Teks : o Mesyuarat diadakan dua kali iaitu di awal dan akhir tahun. y Membuat anggaran yang tepat untuk tahun berikutnya. Pengedaran : y Mengedarkan mengikut tahun. 6. o Pembahagian tugas pagi / petang.Guru SPBT) Pn. 3. Pengerusi : Pn. y Mencadangkan pertukaran buku pada awal tahun (jika perlu). 4.

rosak dan hilang. y Merekodkan dan menyimpan buku-buku bacaan tambahan. y Menyimpan rekod. 9. y Mamaklumkan kepada Guru Besar / GPK HEM. y Menyediakan senarai nama guru bertugas mengikut tarikh / tahun. y Membuat peraturan penggunaan bilik SPBT. Menyediakan senarai buku teks bagi setiap kelas untuk diedarkan kepada pelajar yang tidak mendapat pinjaman buku teks (jika berlebihan). y Senarai tugas guru ± pengedaran / pengumpulan. y Peraturan mengedarkan ke sekolah lain. bil dan pengesahannya. 7. Guru bertugas. hapuskira. y Menentukan tarikh pemulangan mengikut tahun . y Mengemaskini inventori SPBT. Peratus rosak / hilang. y Mengisi borang maklumat kekurangan / lebihan buku ke PPD. y Pengurusan pemulangan Buku Teks. 10. Kekurangan / lebihan. y Menyimpan invois.y Mengedarkan buku kepada pelajar -pelajar yang baru masuk. y Melapor kepada Guru Besar / GPK HEM tentang proses pemulangan. 11. Pengurusan Keselamatan Buku y Memastikan ada Bilik SPBT y Mengurus bilik SPBT. Pengurusan Rekod dan Dokumen : y Menyelenggarakan fail yang kemaskini mengikut jenis. y Rekod buku stok yang kemaskini (ikut tahun). . y Mampastikan borang SPBT telah dihantar ke sekolah pelajar yang bertukar. Hapus kira. y Mempastikan guru kelas telah mengagihkan buku pinjaman kepada semua pelajar yang layak. y Mempastikan pelajar membalut buku SPBT dengan pembalut plastik. y Memastikan semua guru kelas telah melengkapkan borang pinjaman SPBT borang G mengikut jadual. y Melengkapkan buku stok dan menyimpan dokumen dengan teratur dan selamat. Pengurusan Stok dan Inventori y Surat menyurat kepada Biro Buku Teks dan Jabatan Pelajaran. Cadangan Buku Bacaan Tambahan y Mendapatkan maklumat dari Ketua Panitia / Guru Kanan Mata Pelajaran. 8.

Mempastikan keselamatan buku-buku SPBT. 15. Agihkan buku SPBT serta mempastikan ianya disampul dengan baik dan kemas. Menerima dengan teliti buku -buku SPBT dari pembekal. 18. Pengerusi : Pn. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Cik Yeoh Peik Kar (Bantuan dan Kebajikan) AJK : Pn. Menjawab segala surat-surat yang berkaitan dengan SPBT.12. Merekod pengeluaran buku-buku yang dihapuskira di dalam buku stok 19. Mengadakan buku stok SPBT dan mengemaskinikannya. JAWATANKUASA BANTUAN DAN KEBAJIKAN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Lim Bee Lay Cik Teh Chiou Shing . 14. 16. 17. Tan Shean Lan Pn. 13. Memproses borang SPBT. Lee Chye Inn Pn. Wong Kooi Lan AJK PIBG Pn. Merancang proses menghapuskira buku SPBT.

5. Menubuhkan Tabung Kebajikan Pelajar. Tan Shean Lan ( GURU PEND. Mempastikan murid-murid mendapat kemudahan yang sewajarnya semasa dan selepas menguruskannya. Menghubungi Guru Besar jika terdapat sebarang kerumitan. Menguruskan simpanan murid dengan pihak berkenaan berjalan dengan licin dan sempurna.Bidang Tugas : 1.JASMANI) Pn. Salihin (PEMBANTU TADBIR. 7. Wong Kooi Lan ( GURU Bimbingan ) Cik Lee Mee Wai ( GURU SMM ) En. 8. Menguruskan hal ehwal kebajikan pelajar yang memerlukan bantuan khusus seperti :y Pelajar miskin y Kemalangan y Rawatan berterusan (penyakit kronik) y Kematian y Kecemasan / bencana 2. 9. 3.KEWANGAN) Guru bertugas RMT harian . JAWATANKUASA RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT) Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. 10. Mengurus dan mempromos ikan kebaikan menyimpan agar murid -murid lebih berminat untuk menabung. 6. Pengerusi : Pn. Lee Chye Inn (Guru RMT/PS) AJK : Pn. Mengadakan daftar sumbangan dan daftar penerima yang dikemaskini dan disahkan oleh Guru Besar. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha :Pn. Bertanggungjawab kepada Guru Besar. Merancang program untuk mengutip sebarang sumbangan di semping meningkatkan keprihatinan pelajar terhadap kebajikan. Mendapatkan senarai nama pelajar yang layak mendapat bantuan berdasarkan keutamaan dan keperluan. 4.

Bidang Tugas : 1. 4. Memberi penerangan betapa pentingnya menyertai Projek Susu Sekolah terhadap murid-murid. 3. . 6. Menyediakan perancangan tahunan yang berfaedah. Menggalakkan murid-murid menyertai sebarang peraduan yang dianjurkan oleh Projek Susu Sekolah (PSS). Menguruskan pesanan kepada pihak pengedar. 3. 2. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Menyelaraskan pemberian RMT / PSS kepada murid -murid yang terlibat. Khidmat Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK) meliputi semua aspek bimbingan dan kaunseling iaitu : y Bimbingan Pelajar y Bimbingan Kerjaya y Bimbingan Sosial y Bimbingan Sahsiah y Bimbingan Psikologi y Bimbingan Pencegahan Dadah / AIDS 2. Menerima serta mengagihkan susu kepada guru -guru kelas. Mengedarkan borang-borang pesanan kepada guru-guru kelas atau darjah. Heah Boon Kiak (PIBG) Thanalatchumy Cik Cik Teh Chiou Shing Cik Lee Mee Wai Bidang Tugas : 1. Wong Kooi Lan (Guru Bimbingan ) AJK : En. Mengelola dan mengurus bilik Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK) secara berkesan. 5. 4. Merekodkan nama murid-murid yang layak mendapat susu percuma. Pengerusi : Pn. Mengelolakan program orientasi. 7.

tenaga dan kepakaran untuk menjayakan kegiatan-kegiatan khas secara bersama-sama. Menyelaras hubungan dengan Jabatan / agensi luar untuk mendapat khidmat nasihat 7. para gu ru dan murid serta warga sekolah dari peringkat sekolah rendah hingga sekolah menengah dalam kegiatan -kegiatan khas secara bersamasama. Membuat pendaftaran dan laporan dari semasa kesemasa jika diperlukan. y Berkongsi kemudahan. 9. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Cik Thanalatchumy( Penyelaras RIMUP) N. RMUF ± Membuat Laporan aktiviti RIMUF sebanyak dua kali iaitu pada setengah tahun dan akhir tahun. 6. Ia juga untuk . Menjalankan soal ±selidik untuk mendapat maklum balas mengenai budaya sekolah (sampling). peralatan. Mengadakan program khas pencegahan dadah / AIDS JAWATANKUASA RIMUP Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Pengerusi : Pn. Melaksanakan objektif RIMUF diantaranya: y Menggalakkan penyertaan masyarakat setempat. 2. temujanji dan aktiviti Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK). Menjalankan ujian khas untuk mengesan potensi. 10. Noor Jamilah AJK : Semua Guru Kelas Bidang Tugas : 1. Mengadakan program khas bagi kumpulan pelajar yang bermasalah (risiko tinggi). Menyediakan dan memaklumkan jadual tugas. PIBG Mengikut Akta Pendidikan KPM 1996.5. tolong menolong dan mengwujudkan suasana muhibah secara sedar dan terancang. yang diharapkan dapat membina kesefahamanan tentang tugas dan tanggungjawab be rsama dan usaha dalam meningkatkan mutu pengajaran guru dan pembelajaran murid di Sekolah. minat dan sahsiah pelajar. 8. S/U : Pn. y Melahirkan persefahaman dan toleransi antara murid pelbagai kaum di sekolah. y Mengwujudkan sikap kerjasama. 3. Persatuan Ibubapa dan Guru (PIBG) ditubuhkan di semua Sekolah Kerajaan bertujuan untuk mewujudkan permuafakatan antara ibubapa dan guru (IBG).

3. PIBG juga mempunyai peranan saling lengkap melengkapi terhadap fungsi Kementerian Pendidikan Malaysia dalam menyediakan prasarana. kemudahan dan suasana Sekolah yang kondusif kepada murid-murid dan guru-guru di Sekolah. SKDP. AJK PIBG dipilih melalui Mesyuarat Agung Tahunan & menjalankan tugas dan amanah secara sukarela serta perlu menitikberatkan keikhlasan. Meningkatkan keceriaan premis Sekolah supaya dapat me ujudkan suasana yang konduisif bagi menjayakan aktiviti dan program pendidikan Semua ibu bapa dan guru di sekolah ini merupakan ahli PIBG. 5. Menambah sumber kewangan Sekolah bagi menambah dan meningkatkan kemudahan d Sekolah Meningkatkan kemesraan dan menyediakan saluran komunikasi dan hubungan antara Sekolah dengan masyarakat setempat 6 4. ibubapa dan komuniti setempat. Untuk membantu dan menambah usaha Sekolah dalam memenuhi kehendak dan keperluan kebendaan murid-murid dalam kegiatan mereka 3. Tujuan-tujuan PIBG adalah: 1. Untuk memberi peluang kepada IBG dalam Sekolah berunding antara satu sama lain berkenaan dengan cara memperbaiki taraf pendidikan anak anak mereka pada amnya Untuk membolehkan IBG dalam Sekolah untuk berusaha menambah kewangan Sekolah dan meningkatkan kemudahan fizikal bagi tujuan meningkatkan kemudahan pengajaran dan pembelajaran 5 Fungsi peranan PIBG adalah: 1. Untuk mengadakan satu forum dan perkhidmatan bagi keba jikan dan kemajuan murid-murid dalam Sekolah dalam meningkatkan imej Sekolah 2. Membantu dalam memajukan perkembangan murid dan menjaga kebajikan murid 2. .mempertingkatkan kerjasama dan perkongsian antara pihak Sekolah. Untuk membolehkan IBG dalam Sekolah bertukar-tukar fikran dan maklumat mengenai pendidikan 4. Satu jawatankuasa PIBG bagi penggal 2008/2009 telah dilantik pada 16 Februari 2008 bertempat di Dewan Budiman. keterbukaan dan pengorbanan.