CARTA JAWATAKUASA UNIT HAL EHWAL MURID 2010 PENGERUSI En. Kamal b Ahmad (Guru Besar) NAIB PENGERUSI Pn.

Hjh. Nor Aini Bt Abdullah (PK HEM) SETIAUSAHA HEM Pn.Tuan. Hazira Bt Tuan Hassan DISIPLIN DAN PENGAWAS En. Ahmad Izahan B Ibrahim KANTIN Pn. Azila Bt Yusof

BADAN IHSAN Cik Badirah Bt Yusof

REKOD PRESTASI MURID Pn. Rosmini Aida Bt Saipudin

RMTS & PSS Pn. Wan Ruslina Bt Daud

REKOD & PENDAFTARAN MURID Pn. Ruhil Amani Bt. Md Zain

BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pn. Nik Serimah Bt. Safei

KELAB GURU & KAKITANGAN Pn. Wan Khairanie Bt Wan Hussin

KEBAJIKAN MURID Pn. Rohana Bt Che Ismail

KESELAMATAN JALAN RAYA Pn. Zaida Bt Mat Dahang

PENCEGAHAN DADAH En. Rosdi B Ibrahim

KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Pn. Hjh. Maizan Bt Jamaluddin

KESELAMATAN DAN KECERIAAN Pn. Noraiza Bt Yusuf

TAKAFUL DAN BANK SIMPANAN Pn. Zarinah Bt Ab. Razak

SKIM PINJAMAN BUKU TEKS Pn. Hjh. Haznal Bt Che Hassan

PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH KESIHATAN Pn. Hamizon Bt Mohammed

K.W.A.M.P Pn. Fariza Bt Hassan

SKIM BAUCER TUISYEN (SBT) Pn. Rohana Bt Yusoff

PENGENALAN
Unit inimerupakan satu unit yang menjadi nadi perjalanan proses pengajaran dan pembelajaran yang kini memerlukan satu organisasi yang terancang dan tersusun. Semoga dengan adanya unit ini, masalah yang berkaitan dengan sosio budaya murid serta persekitaran sekolah dapat diajukan kepada Guru Besar dan seterusnya hingga ke PPD yang sama dengan Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan. Dalam mengharungi liku-liku yang mendatang mendokong Falsafah Pendidikan Negara, lant s a menjadi teras untuk menghasilkan warga negara yang berwawasan. Keutamaan akan ditumpukan kepada melahirkan anak didik yang mendapat penuh rasa kasih sayang daripada ibu, bapa, guru, masyarakat, bangsa, agama dan negara. Harapan yang tinggi menjulang ini akan tercapai hanya dengan adanya komitmen dari pelbagai pihak khasnya dari warga sekolah. Tidak ketinggalan juga peranan ibubapa/penjaga anak didik. Unit ini juga akan bekerjasama sepenuhnya dengan pentadbir serta bahagian perancang sekolah.

MATLAMAT
Menjadikan Unit Hal Ehwal Murid sebagai suatu organisasi yang sentiasa prihatin dalam hal pengurusan pelajar merangkumi bidang disiplin, kebajikan, bimbingan, keselamatan, kesihatan dan pembinaan insan bagi merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara ke arah melahirkan pelajar yang berpendidikan seimbang dari segi jasmani, rohani, mental dan sosial.

OBJEKTIF
Objektif utama Unit Hal Ehwal Murid ialah :

1. Memastikan semua murid mendapat layanan kemudahan dan kebajikan yang saksama ke
arah peningkatan kualiti pembelajaran di sekolah.

2. Menerap dan menyemai nilai-nilai murni di kalangan murid bagi melahirkan insan berilmu, 3. 4.
beriman, berakhlak mulia, bersopan santun, berdisiplin, bertanggungjawab, ramah mesra dan saling hormat menghormati. Menentukan keselamatan murid terjamin dan dalam keadaan selesa semasa berada di sekolah. Sentiasa bersikap terbuka dan menjalin hubungan mesra dengan ibubapa murid.

Beberapa objektif telah digariskan untuk mengerakkan Unit Hal Ehwal Murid di peringkat Sekolah Kebangsaan Sultan Ibrahim (3), diantaranya :

1. Unit ini akan membimbing murid-murid kearah Insan Kamil. 2. Memupuk dan mentarbiah kanak-kanak kearah jalan Allah. 3. Rasa terhina apabila melakukan sesuatu perkara yang ditegah oleh agama dan pihak
sekolah.

4. Melahirkan generasi yang dapat mengenang jasa sekolah kepada dirinya dan masyarakat
sekeliling.

5. Merapatkan jurang pemisah antara sosio ekonomi murid dengan mengadakan program ³ IA D
KAWANKU´.

6. Menyelamatkan harta benda sekolah dari dicerobohi oleh murid-murid di luar waktu
pembelajaran.

7. Dapat menerima segala teguran yang boleh membantu peningkatan unit ini. 8. Akan berkhidmat sebaik yang mungkin agar diberkati.
TUGAS UNIT HAL EHWAL MURID

1. Mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran,kemasukan, penempatan dan
pertukaran murid.

2. Menyelia mengenai kehadiran murid ke sekolah. 3. Menggubal dan menguatkuasa peraturan-peraturan sekolah dan jika perlu mengkaji semula
dari masa ke semasa.

4. Menyedia dan menyelia kemudahan dan kebajikan murid dari segi BukuTeks, Rancangan 5. 6.
Makanan Tambahan, Bimbingan dan Kaunseling,keselamatan pelajar, pemeriksaan kesihatan dan gigi serta sebarang jenis bantuan. Menyelia dan memastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling Kementerian Kesihatan, juga dapat memberi perkhidmatan serta layanan sewajarnya kepada pengguna. Menyelia dan menyelaras pengeluaran/pemberian surat-surat akuan, sijil-sijil penghargaan dan sijil berhenti sekolah.

Hjh. CARTA JAWATANKUASA UNIT HAL EHWAL MURID 2010 DISIPLIN DAN PENGAWAS En.7. Rohana Bt Che Ismail KESELAMATAN JALAN RAYA Pn. Md Zain BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pn. Wan Khairanie Bt Wan Hussin KEBAJIKAN MURID Pn. Mewujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan ibubapa dan masyarakat. Rosdi B Ibrahim KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Pn. Ruhil Amani Bt. Azila Bt Yusof BADAN IHSAN Cik Badirah Bt Yusof REKOD PRESTASI MURID Pn. Maizan Bt Jamaluddin KESELAMATAN DAN KECERIAAN TAKAFUL DAN BANK SIMPANAN . Zaida Bt Mat Dahang PENCEGAHAN DADAH En. Ahmad Izahan B Ibrahim KANTIN Pn. Rosmini Aida Bt Saipudin RMTS & PSS Pn. Nik Serimah Bt. Safei KELAB GURU & KAKITANGAN Pn. Wan Ruslina Bt Daud REKOD & PENDAFTARAN MURID Pn.

HALIMAH BT MAMAT SETIAUSAHA : EN. REDZUAN BIN AB.W. Fariza Bt Hassan SKIM BAUCER TUISYEN (SBT) Pn. HJH. ROHANA BT YUSOF EN.Pn.P Pn. 2. Rohana Bt Yusoff RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN ( RIMUP ) PENGERUSI : EN. 3. para guru dan murid serta warga sekolah dari peringkat sekolah rendah hingga sekolah menengah dalam kegiatan -kegiatan khas secara bersama. Noraiza Bt Yusuf Pn. FARIDAH ABD. NOR AINI BT ABDULLAH N. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM BENDAHARI : PN. Zarinah Bt Ab.RAHMAN OBJEKTIF RIMUP RIMUP menggariskan 4 objektif utama iaitu : 1. Razak SKIM PINJAMAN BUKU TEKS Pn. . AZIZ (KPT) AHLI JAWATANKUASA : y y y y PN. PENGERUSI II : PN.A. PENGERUSI I : PN. KHAIRULLAH BIN MOKHTAR EN.M. Mewujudkan sikap kerjasama. Hjh. SETIAUSAHA : EN. KAMAL BIN AHMAD N. tolong-menolong dan mewujudkan suasana muhibbah secara sedar dan terancang. HJH. Haznal Bt Che Hassan PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH KESIHATAN Pn. RASHID PEN. Hamizon Bt Mohammed K. Melahirkan persefahaman dan toleransi antara murid pelbagai kaum di sekolah. Menggalakkan penyertaan masyarakat setempat. AZIZAH BT ABD. MOHAMUD BIN DAUD PN.

HJH. 5. Membantu Lembaga Disiplin Sekolah untuk mengesan dan mengesahkan kesalaha -kesalahan serius yang boleh membawa kepada hukuman penggantungan sementara atau buang se kolah berpandukan surat Pekeliling Iktisas Bil. Merangka dan menentukan dasar-dasar disiplin dan peraturan-peraturan sekolah berpandukan pekeliling Kementerian dan Jabatan Pelajaran. Mewujudkan sistem rekod disiplin kelas dan sistem pemantauan yang berkesan. HAMIDAH BT HASSAN PN. Berkongsi kemudahan. 10. tenaga dan kepakaran untuk menjayakan kegiatan -kegiatan khas secara bersama. 4. PENGAWAS DAN KETUA DARJAH PENASIHAT EN. AZIZ BIN ABDULLAH PN. ROHANA BT YUSOF BIDANG TUGAS BADAN DISIPLIN. PENGAWAS DAN KETUA DARJAH 1. . MAIZAN BT JAMALUDIN (PENGAWAS) TN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA BENDAHARI AHLI JK y y y y y y y y : EN. NOR ZAWAHIR BT MAT NAFI EN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. HJ. MOHD GHAZI BIN YUSOF EN. Melaksanakan rondaan untuk mengesan murid yang ponteng kelas. 8. Memastikan semua guru adalah guru disiplin dalam usaha menguatkuasa undang -undang dan peraturan sekolah. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM : PN. 7. MAT ALIB BIN DERAMAN PN. peralatan. JAWATANKUASA PELAKSANA BADAN DISIPLIN. ROSMINI AIDA BT SAIPUDDIN : PN. 9. ROSDI BIN IBRAHIM EN. Menyedia dan membekalkan maklumat data SSDM kepada PPD. HJH. 2. Menjalankan hukuman disiplin mewakili Guru Besar.4. JPN / Kementerian apabila dikehendaki berbuat demikian. Membantu menyelesaikan masalah-masalah yang tidak mampu diselesaikan oleh para pengawas. 6. Menjadi Pegawai Perhubungan antara ibubapa/penjaga dalam menangani masalah disiplin di kalangan murid. 9/1975. setiausaha Lembaga Disiplin atas nasihat Guru Besar boleh memanggil mesyuarat tergempar untuk membincangkan kes-kes berat mengenai disiplin. AB. Menerima laporan pengawas dan guru pengawas dan seterusnya mengambil tindakan. 3.

majalah dan video lucah. 8. Melaksanakan hukuman ( dengan kebenaran Guru Besar ). 4. Perlantikan rasmi dengan menyemat tanda nama.11. Mengadakan taklimat pembahagian tugas ketua dan penolong. Mengambil tindakan terhadap kes salahlaku murid. 3. Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin dan laporan murid. tatatertib dan salahlaku. Mengendalikan perjumpaan MINGGUAN pengawas -pengawas sekolah. 2. 2.peraturan. 3. Sentiasa memberi maklumat kepada PK HEM berhubung dengan kes -kes yang serius seperti penyalahgunaan dadah. PERANCANGAN TAHUNAN BADAN DISIPLIN. Merancang tugasan Äspot check di kalangan murid. 6. 4. 5. Mengadakan lawatan khusus untuk Pengawas. gambar. Mengadakan jamuan akhir tahun. Membantu Guru Besar merangka peraturan sekolah. 6. PENGAWAS D AN KETUA DARJAH BADAN DISPLIN 1. Menjaga Keceriaan dan kebersihan kelas. 3. BADAN PENGAWAS SEKOLAH 1. 8. TUGAS GURU DISIPLIN 1. kumpulan haram. Merancang dan melaksanakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan penghayatandisiplin di kalangan murid sekolah. Mengadakan Kem Kepimpinan KETUA DAN PENOLONG KETUA DARJAH 1. 5. Mengambil tindakan yang bersesuaian terhadap kes -kes murid yang melanggar disiplin. 7. Memastikan undang -undang dan peraturan dikuatkuasakan dan dipatuhi oleh semua. Menentukan penerapan amalan -amalan dan nilai -nilai murni. bohsia/bohjan. Bersedia bertugas pada bila -bila masa terutama melibatkan kawalan murid. 4. . 4. Perlantikan dilakukan oleh guru kelas masing -masing. Memastikan undang -undang dan peraturan sekolah dikuatkuasakan. Perlantikan dilakukan oleh guru kelas masing -masing. Mengadakan Kem Kepimpinan. Merekodkan setiap perjalanan kes dan melaporkannya kepada PK HEM pada setiap minggu. 2. Perlantikan Jawatankuasa dan pengawas sesi 2010. Mengadakan taklimat tentang tugas pengawas. 3. peras ugut. Sentiasa bekerjasama dengan Unit Bimbingan dan Kaunseling serta Badan Pengawas Sekolah. Pembahagian senarai tugas. 7. 6. Perlantikan ketua darjah dan penolong ketua darjah. buli dan lain -lain. 2. 5. 5.

HJH. MOHD GHAZI BIN YUSOF EN.9. KHAIRULLAH BIN MOKHTAR EN. 13. NORHAYATI BT MOHD NOR PN. Mengadakan perjumpaan apabila difikirkan perlu 15. RUHIL AMANI MAT ZAIN PN. RAHMAN TUAN HJ. Mengadakan kem motivasi 18. 14. 17. AZIZAH BT AB. Mengadakan jamuan di akhir tahun 2008. Mengenalpasti murid yang bermasalah : y y y y Pelajaran Disiplin Kesihatan Peribadi 2. Membincangkan masalah yang timbu l 16. Membantu guru-guru kelas masing-masing. 12. Penyerahan sijil penghargaan kepada semua ketua darjah dan penolong ketua darjah JAWATANKUASA PELAKSANA BIMBINGAN DAN KAUNSELING PENASIHAT EN. 10. Memastikan guru-guru masuk ke kelas mengikut jadual kelas. ROHANA BT CHE ISMAIL PN. Memberi hormat kepada guru atau pelawat yang masuk ke kelas. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK y y y y y y y y : PN. Mengambil dan menghantar jadual kedatangan. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. ZUL AZMAN BIN AWANG BIMBINGAN DAN KAUNSELING 1. 11. HJH. 19. HAZNAN BT CHE HASAN PN. Khidmat Runding Cara y y y y y y y Pelajaran Disiplin Kesihatan Peribadi Murid Guru Ibubapa . Mengatasi masalah. Mengawal murid semasa pertukaran guru. NIK SERIMAH BT SHAFIE : PN.

4.3. Baik pulih buku teks yang masih elok untuk digunakan. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. 3. 6. Melupus kira buku-buku teks yang mengalami perubahan sukatan. 4. PERANCANGAN TAHUNAN UNIT SKIM PINJAMAN BUKU TEKS 1. "Spotcheck dari masa ke semasa untuk memastikan semua buku teks yang telah diterima oleh murid berada di dalam keadaan baik ( dibalut ). 7. 2. Membuat soal siasat/soal selidik dan menyimpan rekod murid-murid yang bermasalah. MAIMON BT KONOK (TAHUN 5) PN. ROHANA BT YUSOF (TAHUN 6) BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU SPBT Mengurus bilik operasi buku teks ( BOSS ). 3. ROSDI BIN IBRAHIM (TAHUN 4) PN. 1. . 5. HAMIZON BT MOHAMED (TAHUN 2) PN. Menyelaras pengagihan buku teks melalui guru kela. 7. Membuat laporan keperluan buku teks. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK y y y y y y : PN. Melaporkan kepada PK HEM jika berlaku sebarang masalah berkaitan buku teks. HJH. Menghantar wakil untuk menghadiri bengkel taklimat penggunaan SISTEKS yang dianjurkan oleh pihak BBT/JPN. sekolah. 5. 4. TUAN HAZIRA BT TUAN HASSAN (TAHUN 3) EN. Mengadakan pepemeriksaan kepada peminjam buku teks dari masa ke semasa. YUSOF (TAHUN 1) PN. HAZNAL BT CHE HASSAN : PN. 6. NORHAYA BT MOHD.Bekerjasama dengan Kelas Pemulihan JAWATANKUASA PELAKSANA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS ( SPBT ) PENASIHAT EN. ( JANUARI 08 ) Menyemak stok buku teks pada awal dan hujung setiap tahun. Membeli buku yang tidak cukup keperluan semasa. Menyelaras penggunaan sistem SISTEKS dalam operasi peminjaman dan pemulangan buku teks. Menandatangan SAP/INVOIS atau nota serahan jika diperturunkan kuasa oleh Guru Besar. HJH. Menguruskan pelupusan buku teks. 8. Mengagihkan buku teks kepada semua murid untuk memenu hi keperluan semasa di 2.

RAHMAN PN. 5. HAZNAN BT CHE HASSAN PN. JAWATANKUASA PELAKSANA RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN SEKOLAH (RMTS) PENASIHAT EN. Mengadakan perjumpaan mingguan untuk Pengawas SPBT. HJH. AZIZAH BT AB. Menyusun atur keadaan bilik untuk persediaan Program JUARA. HJH. 2. Mengumpulkan maklumat dan mengenalpasti murid-murid miskin dan anak yatim. NOR AINI BT ABDULLAH . 3. 4. Menguruskan bantuan kebajikan Sentiasa berhubung erat dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat Menguruskan Tabung Derma Kilat jika berlaku kematian. Melantik Pengawas SPBT untuk menjaga bilik BOSS. kemalangan dan sebagainya untuk disumbangkan kepada keluarga mangsa. Mengadakan jamuan akhir tahun. 4. NORHAYA BT MOHD YUSOF PN. AZILA BT YUSOF PERANCANGAN TAHUNAN BADAN KEBAJIKAN MURID TABUNG MURID MISKIN 1. 5. 3. HJH. Membuat laporan dan menyerahkan senarai nama murid berkenaan kepada pihak Pentadbir (Unit HEM). HAMIDAH BT HASSAN PN. ROHANA BT CHE ISMAIL : PN. MAIMON BT KONOK CIK BADHIRAH BT JUSOH PN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN.BILIK OPERASI SPBT SEKOLAH 1. JAWATANKUASA PELAKSANA BADAN KEBAJIKAN MURID PENASIHAT EN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK y y y y y y y y : PN. 2. Menyediakan jadual pemeriksaan buku teks. ASMAT BT MOHD NOR PN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN.

NORHAYA BT MOHD. Memastikan makanan yang disediakan mengikut menu. 4. ZULKIFLI BIN AYAT KHAN (PEMAJAK KANTIN) EN. 7. 2. berada dalam kualiti yang baik dan kuantiti yang mencukupi dengan jumlah muid RMTS. Menyediakan borang pemilihan murid RMTS. NOR AIZA BT MOHD YUSOF (PSS) PN. awal dan akhir tahun 7. HJ. MAOHAMUD BIN DAUD (WAKIL PIBG) PN FARIDAH BT AB. ZAIDA BT MAT DAHANG TN. 2. 6.SETIAUSAHA AHLI JK y y y y y y y y : PN. Bekerjasama dan sentiasa berbincang dengan pihak penyediaan makanan. Memungut dan menyemak jadual kedatangan murid RMTS. Penyediaan dan pembahagian boring timbang berat. 3. 4. YUSOF PN. 5. PERANCANGAN TAHUNAN RAN CANGAN MAKANAN TAMBAHAN Mesyuarat AJK RMTS Menentukan menu makanan RMTS yang bersesuaian. Memilih menu RMTS. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa RMTS. WAN ROSLINA BT DAUD : PN. WAN KHAIRANIE BT WAN HUSSIN PN. KAMAL BIN AHMAD . Senaraikan tugas guru-guru mengawasi RMTS Mengedarkan borang maklumat murid yang berkaitan dengan pendapatan ibubapa untuk panduan pemilihan 5. JAWATANKUASA PELAKSANA KANTIN SEKOLAH PENASIHAT EN. Menyediakan jadual kedatangan harian RMTS. SURYANI BT MOHD ZAIN (RMTS) PN. 3. Perundingan dengan pihak kantin untuk penyediaan makanan untuk murid -murid RMTS 1. AZIZ (PENTADBIRAN) BIDANG TUGAS JK RMTS 1. Memilih murid-murid menyertai program RMTS 6.

kemas dan ceria. ROHAYA BT ABDULLAH EN. . Memastikan keadaan di dalam dan di luar kantin sentiasa berada dalam keadaan bersih. MAHAMUD BIN DAUD (PIBG) PN. 3. 7. Memastikan semua makanan ditutup dengan tudung salji/kain maslin/disimpan di dalam bekas yang bertutup. 4. 11. 8. Memastikan tempat duduk guru dan murid adalah selamat dan selesa. Memastikan mutu makanan dan harga jualan berpatutan dengan syarat -syarat perjanjian dan senari harga dipamerkan. FARIDAH BT AB. 12. Memastikan jenis-jenis makanan dan minuman yang dijual mengikut syarat perjanjian. Memastikan layanan dan perkhidmatan yang disediakan adalah cepat dan mesra pelanggan. Memastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling Kementerian Kesihatan / Pelajaran. Memastikan persedian tempat duduk untuk guru dan murid di kantin mencukupi. 10. NOORHAYA BT MOHD YUSOF PN. Menyampaikan laporan Bulanan/Mingguan kepada PK HEM/Guru Besar tentang pretasi kantin. Memastikan makanan yang disediakan untuk jualan harian adalah mencukupi. 6. 13. HJH. 9. NOR PN. AZIZ ( KPT ) BIDANG TUGAS JK KANTIN 1. AZILA BT YUSOF PN. 5. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK y y y y y y y y y : : PN. ZAIDA BT MAT DAHANG TN. ASMAT BT MOHD. Memastikan tiada makanan yang bahannya tidk halal. ZUL AZMAN BIN AWANG PN.PENGERUSI PN. Memastikan semua penjual dan kakita ngan bertugas di kantin sentiasa memakai apron dan tutup kepala yang bersih dan kemas mengikut pekeliling Kementerian Kesihatan. 2. Memastikan penyediaan dan peralatan yang digunakan adalah bersih dan selamat serta menggunakan penyepit untuk mengambil makanan. WAN KHAIRANIE BT WAN HUSSIN PN. HJ ZULKIFLI BIN AYAT KHAN (PEMAJAK KANTIN) EN.

HJH. 2. Pastikan persekitaran kantin sentiasa bersih.14. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Kantin sekurang -kurangnya 3 kali setahun dan mengadakan perbincangan dari masa ke semasa. Pastikan terdapat hiasan dalam berbagai bentuk yang menarik dan memberi manafaat kepada semua murid. JAWATANKUASA KERJA KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN ( KWAPM ) PENASIHAT EN. 3. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK : : PN. 4. 2. 2. Penyusunan ajk kerja dan taklimat kepada semua guru serta kakitangan sekolah. PERANCANGAN TAHUNAN UNIT KANTIN SEKOLAH Mengemaskini keadaan kantin : 1. Penggunaan Kantin : 1. Semua murid mesti makan di kantin sekolah. Buku komen Pelanggan 3. Kemaskini buku pengurusan untuk persediaan projek juara dan penyeliaan umum mengikut skima yang ditetapkan. Mesyuarat ajk untuk merancang aktiviti. Keceriaan Kawasan Kantin : 1. 3. FARIZA BT HASSAN . 2. Susun kerusi dan meja dengan teratur. Papan kenyataan dengan maklumat baru. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. Pameran sijil dan gambar penyampaian Piala Kantin Berbintang Projek Juara Kantin Berbintang 1. Susun bunga -bunga berpasu. Sambutan Hari Kantin 1. Menyediakan buku pengurusan. Alaskan meja kantin. Beberapa orang pengawas sekolah ditugaskan untuk mengawasi murid-murid supaya mereka mengikuti peraturan di kantin. 2.

PEMERHATI) SEMUA GURU KELAS ( TAHUN 1 ± 6 ) PROSEDUR PELAKSANAAN PENGAGIHAN BANTUAN KWAMP 1. KHAIRULLAH BIN MOKHTAR EN. ROHAYA BT ABDULLAH PN. Borang Rumusan peringkat PPD dihantar ke unit HEM JPN untuk dikemaskini dan dibawa ke Bahagian Biasiswa Kem. Majlis Pengagihan bantuan KWAPM diadakan. HJH. AJK KWAMP mem buat pemilihan untuk menentukan pelajar yang layak menerima bersama dengan Para Pentadbir Sekolah. Mengumpul dan menerima borang daripada guru kelas masing -masing. HALIMAH BT MAMAT (PKP) EN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : EN. 2. Taklimat pelaksanaan Bantuan KWAPM oleh Pengerusi KWAMP. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. 9. ABD. RAHMAN (AJK PIBG) EN. 3. ROSDI BIN IBRAHIM AJK : y y y y y y y EN. RAZAK CIK BADHIRAH BT JUSOH PERANCANGAN TAHUNAN KELAB PENCEGAHAN DADAH . Pelajaran. Borang Rumusan KWA PM peringkat sekolah dikemaskini dan dihantar ke PPD. RASHID (PKKO) EN. ABD. HAMID BIN ABD. NIK SERIMAH SHAFIE PN. MULIA RAJA ARIF BIN RAYA HUSIN (NYDP PIBG) TN. ZARINAH BT ABD. Wakil daripada PIBG dan Para Penyelia Pembangunan Mukim. ( BANK PERTANIAN ) 8. Pelajar yang tercicir layak dipertimbangkan untuk membuat rayuan dan borang rayuan diedarkan kepada pelajar yang terbabi t dan prosedur pemilihan dijalankan. Mengedarkan borang kepada semua pelajar dari tahun 1 hingga tahun 6 melalui guru kelas masing-masing. 5. HJ. 7. HJH. MOHD GHAZI BIN YUSOF EN. REDZUAN BIN ABD.y y y y y y y PN. MAHAMUD BIN DAUD ( SU PIBG) YG. Pelajar yang dikenalpasti layak mendapat bantuan dimaklumkan untuk membuka akaun di Bank yang terpilih. 10. JAWATANKUASA KERJA KELAB PENCEGAHAN DADAH PENASIHAT EN. POH TZE PHENG PN. 6. Ibubapa/penjaga boleh mendapatkan wang di bank. MANAF BIN AWANG (PPM . 4.

2. SAINS PN. Merancang. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AJK : y y y y y y y :PN. HJH. WAN KHAIRANIE BT WAN HUSSIN . ROHANA BT YUSOFF -KETUA PAN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. 3. 2. Memberikan khidmat nasihat dalam perlaksanaan aktiviti kelab pencegahan jenayah. memantau dan menilai program atau aktiviti kelab pencegahan jenayah. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. Menyediakan dan menghantar laporan tahunan kelab pencegahab jenayah kepada jawatankuasa peringkat daerah pada akhir bulan Oktober setiap tahun. BI PN. BM PN. RUHIL AMANI BT MD ZIN -KETUA PAN.PI EN. AZIZAH BT ABD RAHMAN -KETUA PAN.1. 3. 2. ROHANA BT CE ISMAIL-KETUA PAN. Mengadakan ceramah-ceramah mengenai bahaya dadah. Menjemput penceramah dai kalangan polis untuk memberikan ceramah. Mendapatkan peruntukan daripada MCPF dan agensi -agensi luar. MAHAMUD BIN DAUD -S/U PIBG BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU KPJ 1. 4. Menampal iklan-iklan mengenai dadah. NIK SERIMAH BT SHAFIE -BIMBINGAN & KAUNSELING PN. HJH. HJH. HASSAN BIN CHE SOH -YDP PIBG EN. Mengadakan sudut-sudut pameran dadah. HIV dan lain -lain. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. JAWATANKUASA KERJA KELAB PENCEGAHAN JENAYAH PENASIHAT EN. MAIZAN BT JAMALUDDIN PN. Menjemput penceramah dari kalangan polis untuk memberi ceramah tentang jenayah. JAWATANKUASA KERJA KELAB KEBAJIKAN GURU & KAKITANGAN PENASIHAT EN. 4. PERANCANGAN TAH UNAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH 1. Mengadakan Kempen Pencegahan Jenayah peringkat sekolah.

BENDAHARI AJK : y y y y y y y y y : PN. JAWATANKUASA KERJA TAKAFUL DAN BANK SIMPANAN PENASIHAT EN. MOHD RAFI BIN YUSOF PN. ZARINAH BT AB. HAMIDAH BT HASSAN PN. Merancang dan mengadakan majlis jamuan bagi guru dan pekerja sokongan sekolah. RUSIAH BT HUSAIN PN. MAIMON BT HUSIN (PKP) (PKKO) BIDANGTUGAS 1. ASIAH BT SHAFIE PN.RAHMAN PN. Merancang dan mengadakan sumbangan saguhati kepada guru atau pekerja sokongan sekolah seperti masuk hospital. Memungut wang dari guru -guru jika ada pekeliling daripada jabatan. HJH. 3. RAZAK PN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. SURYANI BT MOHD ZAIN PN. NOR ZAWAHIR BT MAT NAFI PN. kematian dan lain -lain lagi. Memastikan semua guru menjadi ahli badan ihsan. MAIMON BT KONOK PN. ASMAT BT MOHD NOR PN. AZIZAH AB. 2. Memungut yuran kelab guru. 4. 2. REDZUAN BIN AB. MAT ALIB BIN DERAMAN EN. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM EN. HALIMAH BT MAMAT EN. bersalin. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : CIK BADHIRAH BT JUSOH AJK : y y y y y y y PN. JAWATANKUASA KERJA BADAN IHSAN PENASIHAT EN. HAIDA BT HASAN BIDANG TUGAS 1. Menentukan kebajikan guru dan pekerja sekolah . 3. RASHID EN. ROHANA BT CHE ISMAIL PN. KAMAL BIN AHMAD . HJH. Memastikan atau menyimpan setiap kad keahlian guru -guru sekolah. HJH.

HAMIZON BT MOHAMED AJK : y y y y y y y y y y EN. Mengedar buku kesihatan murid kepada guru kelas bila diperlukan dan menyimpan semula selepas ianya digunakan. simpan buku simpanan murid) 5. 2. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. POH TZE PHENG EN. Mengemaskini semua buku simpanan murid -murid ( Jika perlu. RUSIAH BT HUSAIN PN. 4. Menyediakn semua borang-borang simpanan murid. ROHANA BT CHE ISMAIL EN.PENGERUSI PN. Memastikan buku kesihatan semua murid mencukupi. ASIAH BT SHAFIE PN. HJH. RAZAK PN. ROHAYA BT ABDULLAH PN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. KHAIRULLAH BIN MOKHTAR EN. WAN KHAIRAINIE BT WAN HUSSIN PN. RAZAK AJK : y y y y y y y PN. ZARINAH BT AB. . ZARINAH BT ABD. ZUL AZMAN BIN AWANG EN. HAIDA BT HASAN BIDANG TUGAS Menyelarakan simpanan bagi murid -murid. 1. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM PN. Menentukan tarikh-tarikh lawatan pihak bank ke sekolah. HJH. 2. ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH PN. Memastikan bilik kesihatan sekolah berada dalam keadaan baik dan bersih. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. 3. WAN ROSLINA BT DAUD SEMUA PEKERJA SEKOLAH BIDANG TUGAS 1. Menguruskan segala insurans takaful. 3. MOHD GHAZI BIN YUSOF EN. JAWATANKUASA KERJA PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH DAN KESIHATAN PENASIHAT EN. ASMAT BT MOHD NOR PN. AZILA BT YUSOF PN.

HJH. WAN ROSLINA BT DAUD . KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. TN. Mengisi borang-borang yang dikehendaki oleh pasukan kesihatan dari Klinik Bandar Pasir Mas bila diperlukan seperti senarai nama muris dan lain -lain lagi. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. NORHAYA BT MOHD YUSOF PN. MAIMON BT HUSSIN AJK : y y y y y y y PN. NOR PN. HASSA N PN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : EN. MAHAMUD BIN DAUD AJK : y y y y y y EN. MOHD GHAZI BIN YUSOF PN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. NOR AINI BT ABDULLAH PENYELARAS PN.4. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. AZIZ BIN ABDULLAH JADUAL GURU BERTUGAS HARIAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN SEKOLAH (RMTS) PENASIHAT EN. ABD. HJH. ROSMINI AIDA BT SAIPUDDIN PN. ZAIDA BT MAT DAHANG PN. MAIZAN BT JAMALUDDIN EN. RUHIL AMANI BT MUHAMMAD ZAIN PN. JAWATANKUASA KERJA REKOD DAN PENDAFTARAN MURID PENASIHAT EN. ZAIDA BT MAT DAHANG PN. MAT ALIB BIN DERAMAN TN. HAZIRA BT TN. NORHAYATI BT MOHD. HJ. HJH. HJH. ASMAT BT MOHD NOR JAWATANKUASA KERJA LAWATAN DAN REKREASI MURID PENASIHAT EN. NOR ZAWAHIR BT MAT NAFI PN.

NOR ZAWAHIR BT MAT NAFI -PN. 5. Guru Disiplin Menubuhkan Jawatankuasa Disiplin Sekolah untuk murid-murid. FARIZA BT HASSAN -PN. Mempengerusi mesyuarat perjumpaan organisasi pengawas. 2. Mengawasi pembahagian makanan kepada murid-murid RMTS. AZIZ BIN ABDULLAH -CIK ZALWATI BT ZAKARIA -PN. ROSMINI AIDA BT SAIPUDDIN -PN. MOHD GHAZI BIN YUSOF -PN. . Melantik murid-murid yang layak untuk menganggotai badan pengawas sekolah. AB. Mengawasi penyediaan dan mutu makanan. Memberitahu dalam perhimpunan tugas dan peraturan-peraturan sekolah. Menulis laporan penyelian RMTS. RUHIL AMANI BT MOHD ZAIN -PN. Mengagihkan susu kepada pelajar mengikut kelas. MAIZAN BT -PN. HJ.HARI AHAD -EN. 3. SURYANI BT MOHD ZAIN HARI RABU -EN. RUSIAH BT HUSAIN -PN. AZILA BT YUSOF HARI ISNIN -EN. MAIMON BT KONOK HARI SELASA -EN. NORHAYATI BT MOHD NOR TUGASAN GURU BERTUGAS RMTS 1. Memastikan pelajar mengamalkan doa makan sebelum makan dan selepas makan. AFIRAH BT AHMAD ROSDI HARI KHAMIS -TN. NOR AIZA BT MOHD YUSOF -PN. ROSDI BIN IBRAHIM -PN. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM -PN. ROHAYA BT ABDULLAH JAMALUDDIN -PN. MAT ALIB BIN DERAMAN -PN. ROHANA BT CHE ISMAIL -PN. HJH. 4.

Menyampaikan ucapan-ucapan tahniah kepada pengawas yang berjaya dan terpuji. Menguruskan pertandingan kebersihan bilik darjah pada tiap-tiap minggu dan mengumumkan kelas yang paling kotor . 13. mengelap tingkap. Membantu Guru Besar dalam mengesan dan mengesahkan kesalahan-kesalahan besar yang dilakukan oleh pelajar yang boleh membawa kepada penggantungan sementara atau pembuangan sekolah. 12. Menyusun rancangan tahunan untuk organisasi pengawas. Pilih pengawas pada setiap hujung tahun untuk bertugas pada tahun berikutnya. Menentukan segala peraturan dan undang-undang sekolah sentiasa dipatuhi oleh para pelajar sekolah. 4. Memastikan AJK Keceriaan sentiasa mengemaskini papan kenyataan dan papan maklumat dari masa kesemasa. Menentukan pemilihan pengawas adalah berdasarkan pencapaian dalam bidang akademik. menyediakan langsir dan bunga (jika perlu) untuk kelas. 7. daya kepimpinan dengan mengambil kira pandangan dan sokongan para guru. kebolehan dan kemampuan pelajar dalam bidang sukan dan permainan. jikalau didapati sesuai dan boleh dilaksanakan setelah dipersetujui oleh pihak guru. menyusun kerusi meja dan membuang sampah. 5. 2. Menentukan Ketua dan Penolong Ketua Pengawas dilantik oleh guru penasihat lembaga pengawas dengan nasihat guru-guru lain. 11. Memastikan perlantikan para pengawas adalah berdasarkan pengalaman. memastikan AJK kebersihan mengagihkan pelajar untuk membersihkan papan hitam. Berhubung rapat dengan guru bimbingan / kaunseling untuk menyelesaikan masalah pelajar. AJK kebersihan dan AJK Keceriaan. 3. 9. Mengawasi disiplin dan akhlak para pelajar di sekolah sepanjang hari persekolahan. Menyedia rekod murid yang didapati bersalah. Mengaturkan mesyuarat lembaga pengawas yang diadakan dari semasa ke semasa di sekolah. Memastikan undang-undang dan peraturan sekolah dipatuhi oleh semua murid. Mempamerkan peraturan dan undang-undang sekolah di papan-papan kenyataan dan di dalam bilik darjah.Menyiasat perkara-perkara yang berlaku dan melaporkan kepada Guru Besar untuk tindakan selanjutnya. Guru kelas SENARAI TUGAS GURU KELAS Pengurusan dan Organisasi kelas Membentuk organisasi kelas yang terdir daripada Ketua Tingkatan. Bendahari. 1. hukuman dan denda yang dijatuhkan kepada pelajar di sekolahnya. y Menentukan perkara-perkara yang berikut ada di dalam kelas: . upacara dan majlis-majlis yang diadakan oleh pihak sekolah. sahsiah. Bekerjasama dengan guru-guru bertugas harian atau mingguan untuk menguruskan kawalan terhadap pelajar pada hari perhimpunan. Menerima laporan daripada para pengawas dan mengambil segala langkah dan tindakan yang sesuai. 6. 8. 10. menyapu lantai. Penolong Ketua Tingkatan. Melengkapkan maklumat dalam SSDM. 14. Pemilihan akhir dilakukan oleh para pelajar dengan cara undi. Membuat jadual pengawas bertugas. Pemilihan calon dilakukan oleh guru -guru sendiri dan tidak dicalonkan oleh pelajar. Merekodkan segala kesalahan.

o Melaporkan kepada Guru Kesihatan jika terdapat pelajar yang menghadapi masalah kesihatan o Melaporkan kepada Guru Disiplin jika terdapat pelajar yang melanggar disiplin sekolah. motivasi dan merangsangkan minat pelajar terhadap akademik o Mengalakkan pertandingan yang berbentuk akademik. (b) Menjamin keselamatan buku tersebut. y Buku teks. o Memastikan kelas mempunyai buku rekod ponteng kelas dan diselenggarakan seperti yang diarahkan. kipas angin dan lampu dalam keadaan baik dan selamat digunakan. o Melaporkan kepada kaunselor jika terdapat kemerosotan pelajaran di kalangan pelajar. Tabung ini adalah bagi tujuan yang berikut: (a) Keceriaan kelas. y Mengadakan tabung kelas dengan jumlahnya terpulang kepada budi bicara pelajar. (b) Kebajikan pelajar. Alatan kebersihan seperti penyapu dan pengaut sampah. y Melaporkan perabot dan peralatan elektrik yang rosak kepada guru -guru penyelaras kursus yang berkenaan. (b) Menghantar satu salinan borang tersebut kepada ibu bapa.peperiksaan. y Membimbing organisasi kelas yang dilantik menjalankan tugas. kokurikulum dan fizikal dalam kemajuan pelajar bagi setiap semester/penggal. (a) Buku diambil dan dihantar pada waktu dan ditempat yang dtetapkan. sijil berhenti dan surat akuan o Mengisikan markah dan membuat laporan kemajuan akademik. o Menentukan semua butir yang dikehendaki ada di dalam kelas.(a) (b) (c) (d) (e) Jadual waktu Jadual Tugas Perabot kelas seperti kerusi meja pelajar dan meja guru dan papan hitam diiventorikan Moto Kelas. y Masalah pembelajaran. y Laporan pelajaran. o Memastikan data terkini pelajar di dalam kelas. o Menyampaikan slip kemajuan pelajar kepada ibu bapa setiap kali selepas ujian. o Menandakan jadual kedatangan harian selewat-lewatnya sebelum waktu pertama berakhir dan menyimpan buku daftar pelajar di pejabat. o Memberikan galakan. o Melaporkan kes ponteng mengikut prosedur yang berikut (a) mendapat dan mengisi dalam dua salinan borang ³ Melanggar Peraturan Sekolah´ yang dapat diperolehi dari penyelaras Tingkatan atau Bilik Guru Disiplin. biasiswa dan bantuan . y Menentukan kawal elektrik. kesihatan diri dan disiplin. y Jadual kedatangan dan kedatangan pelajar. Dan memberikan hadiah ( jika perlu) o Sentiasa prihatin terhadap semua masalah pelajar.

Memberi taklimat kepada guru -guru. kelab dan badan beruniform yang dipilih kepada Penyelaras Kokurikulum. Menyimpan buku stok SPBT dengan sempurna dan kemaskini. o Mengeluarkan resit kepada pelajar bagi pembayaran yang dibuat. o Mengemaskini fail SPBT dari masa ke semasa. o Menentukan setiap pelajar menyertai aktiviti kokurikulum dan menyerahkan senarai nama mereka mengikut persatuan. o Menyerahkan wang kutipan yuran sekolah dan wang peperiksaan serta buku kutipan kepada Pembantu Tadbir pada hari yang sama. ke dalam buku kemasukan pelajar dan mendapatkan nombor pendaftaran pelajar baru dari buku kemasukan pelajar daripada daripada Penolong Kanan HEM.o Memastikan skim pinjman buku teks diagih kepada pelajar yang layak dan memastikan buku-buku tersebut dibalut dan ditulis nama pelajar. o Memulangkan buku teks pada tarikh yang ditetapkan dan menyenaraikan nama pelajar yang tidak memulangkan buku teks pada akhir tahun dan memberikan senarai itu kepada guru SPBT o Mengenalpasti pelajar yang layak menerima sebarang bentuk bantuan yang lain dan melaporkan kepada Guru Kebajikan. o Mengutip derma PIBG o Mengutup wang peperiksaan bagi kelas-kelas peperiksaan. kehilangan atau kecurian buku-buku teks. o Menggalakkan pelajar bergiat cergas dalam sukan dan juga aktiviti kokurikulum. . Menyemak isi kandungan dan muka surat buku-buku yang diterima. o Menentukan buku teks telah dipulangkan. o Menentukan rumah sukan. o Menyemak jika pelajar ini menerima sebarang bentuk biasiswa dan melaporkan kepada guru biasiswa. o Melaporkan kepada Guru Biasiswa sekiranya terdapat kemerosotan pelajaran di kalangan pelajar yang mendapat biasiswa. y Murid Keluar o Menentukan hal-hal peperiksaan telah disempurnakan bagi pelajar tingkatan 5. Membuat peraturan yang perlu semasa mengeluar dan menerima balik buku-buku teks yang diberi pinjam kepada guru-guru dan juga murid-murid. Mengadakan peraturan yang sesuai jika berlaku kerosakan. persatuan dan lain-lain. SPBT y y y y y y y Menerima buku-buku SPBT dari pembekal serta mengecopnya. Mengeluarkan borang-borang yang berkaitan dengan SPBT kepada guru-guru darjah / kelas. o Mengambil butir-butir diri yang diperlukan. o Menentukan penerimaan borang SPBT (sekiranya layak) dari sekolah yang terdahulu dan memastikan pelajar ini mendapat buku teks. y Kutipan Yuran dan Derma o Mengutip yuran sekolah pada awal tahun dan menggalakkan pelajar membayar kesemua yuran sekaligus. o Menyerahkan wang kutipan derma PIBG kepada Bendahari PIBG . bagaimana cara-cara hendak mengisi borang-borang SPBT. y Pendaftaran Pelajar Baru o Menerima kemasukkan pelajar baru. o Menentukan penerimaan biasiswa dilaporkan kepada pejabat. y Pendaftaran sukan. o Menentukan kelulusan untuk bertukar telah diterima.

wal M rid ¦¤ ¦¤ y y y y M - s - m ¥ ¥ § 3 2 2 1 0 " ") ! ! ' '$! & % $ #" $ #" " !    ( ¥ ¡ ¦ ¨  §¤ ¡¤ ¥ ¦¥ ¤¦¤¢ ¤¦¤ ¢ ¥ ¥  § §  ¤§¤ ¨ ¤§¤¨ ¡¥§¦¥¤ £ ¢¡   © ©  4 3 3 m -m 3 . kakitangan bukan guru dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan murid. Murid yang kematiaan ibubapa vi. melaksana dan menyediakan Rancangan Merancang. rekod dan dokumentasi perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Murid yang sakit di hospital v. Halwal M i Writt by Admi i trat r M day. psikososial dan kesejahteraan mental. pencegahan. guru. KEBAJIKAN MURID Menjaga kebajikan murid-murid Sekolah Kebangsaan Merlimau Satu seperti :i. rokok. bimbingan / kaunseling HIV / AIDS dan disiplin murid. Murid Miskin iii. mengawalselia dan menyediakan rekod dan inventeri murid. Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris dan Dasar Bahasa Tambahan dan Jawatankuasa penempatan(kemasukan) murid di sekolah. melaksana dan mengawalselia program dan aktiviti bimbingan murid termasuk program pendidikan pencegahan dadah. melaksana dan mengawalselia program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan. berhubung bidang-bidang di bawah perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Minuman pagi murid-murid yang menduduki peperiksaan U S R Mengadakan kutipan Derma Kilat untuk murid atau keluarga murid yang ditimpa malapetaka/ bencana yang difikirkan perlu untuk membantu meringankan bebanan mereka. Mengumpul. Urusetia kepada Jawatankuasa enyelaras erkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. menyedia dan menyebar maklumat serta resos Bimbingan dan Kaunseling dalam bidang akademik. keibubapaan dan masalah murid. Anak Yatim ii. menyedia dan mengurus pendidikan perkembangan Merancang. kaunseling kelompok secara profesional dan beretika. Merancang. y y KAUNSELING Meneliti. Menyediakan Borang Hapuskira. 11 May 2009 Hal. rogram Sekolah Selamat. alkohol. serta membuat permohonan hapus kira pada setiap akhir tahun. Murid Bermasalah iv. kerjaya. dan individu-individu yang berkaitan dengan kes. Tahunan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. perkhidmatan bimbingan / kaunseling individu secara profesional dan beretika. psikososial dan kesejahteraan mental. Merancang. kerjaya. inhalan. pemulihan dan krisis dalam bidang akademik. Memungut balik semua buku teks yang telah dikeluarkan kepada guru-guru darjah pada akhir penggal 2 persekolahan. Dasar endidikan Wajib. Memberi Memberi perkhidmatan bimbingan / Memberi khidmat bimbingan/kaunseling krisis kepada murid Merancang. keibubapaan dan kemahiran mengatasi masalah kepada murid melalui sebarang media yang sesuai bertujuan untuk meningkatkan potensi murid secara optimum. kerjaya. mengkaji dan mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah berasaskan kepada pendekatan perkembangan.M m s s m m -m m m s Bertanggungjawab tentang kehilangan atau kerosakan buku teks Memberi maklumat kepada enyelia Buku Teks Negeri atau egawai Buku teks berkenaan dengan jumlah buku yang diperlukan pada tiap-tiap tahun mengikut perkembangan murid. tugas lain yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dan semasa ke semasa. Merancang. Menyediakan laporan tahunan program dan aktiviti Bimbingan dan Kaunseling di sekolah dan Melaksanakan tugas- mengemaskini sistem fail. melaksana dan mengawalselia program dan aktiviti konferens dengan ibubapa.

Wong Kooi Lan (Ketua Unit 3K)/ (Bimbingan & Kaunsel ing ) Cik Lee Mee Wai (Penyelaras SMM/BMM ) Cik Thanalatchumy (Pen. Guru Disiplin) Pn. Pengerusi : Pn. Lee Chye Inn (Guru Kantin) Pn. Lim Bee Lay (Ketua Guru Disiplin) AJK : Cik Yeoh Peik Kar (Pen. Teoh Giak Thow (PK Pentadbiran) Pn.JAWATANKUASA INDUK HEM Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Lim Eng You (PK Kokurikulum) Cik Yeoh Peik Kar (Pen. Pengerusi : Pn.Salihin (Unit Pendaftaran) JAWATANKUASA DISIPLIN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Unit RIMUP) En. Guru Disiplin) Cik Lee Mee Wai (Penyelaras SSDM) . Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. Teoh Bee Choo (Guru Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. Lim Bee Lay (Guru Disiplin) AJK :Pn.

Pn. 9.Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha :Pn.Wong Kooi Lan (Penyelaras 3K ) AJK :Pn. Mengadakan mesyuarat Lembaga Disiplin Murid bagi memilih dan melantik Pengawas. 6. 3. Teoh Giak Thow ( Penolong Kanan Pentadbiran) Pn. 7. Wong Kooi Lan (Guru Bimbingan) Semua Guru Kelas Bidang Tugas : 1. Mengambil tindakan disiplin terhadap pengawas dan murid -murid lain serta mengambil tindakan sewajarnya jika didapati perlu. jika difikirkan perlu. Menghantar Laporan SSDM setiap b ulan pada atau sebelum 5hb ke PPD LMS. Menyelesaikan masalah murid yang melanggar disiplin serta diambil tindakan.tiap orang murid sekolah ini. Menggubal undang-undang disiplin sekolah.Laporan LDM ± Tindakan Guru Kelas ± Murid Tukar JAWATANKUASA PROGRAM 3K (KESELAMATAN. 5. Laporan G1 dan G2 ± rujuk Penghantaran Laporan dan Data ke PPD 10.KESIHATAN DAN KECERIAAN) Pengerusi :Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N/Pengerusi :Pn. Memanggil mesyuarat guru-guru disiplin untuk mengambil sesuatu keputusan jika berlaku sesuatu masalah besar dan melaporkannya kepada Guru Besar.Lim Eng You (PK Kokurikulum) Pn. 2. 8. 4. Chui Chooi Seong (Ketua Unit Keceriaan) Cik Teh Chiou Shing (Ketua Unit Kesihatan) . Menyediakan buku catatan atau lembaran bersepadu mengenai disiplin tiap. Membentuk Lembaga Pengawas dan menyusun tugas masing -masing.

Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. 4. Membuat pemantauan dan penilaian ± mengikut kaedah yang telah ditetapkan dalam pelan tindakan. memaklumkan kepada semua pihak berkenaan tent ang pelan tindakan yang hendak dilaksanakan dan melaksanakan pelan tindakan tersebut.Chui Chooi Seong (Guru Unit Keceriaan) AJK : Pn. Membantu pihak sekolah mengawasi dan mempertingkatkan kebersihan .Ooi Cad LI ( Ketua Unit Keselamatan) Pn. 3. maklumbalas komuniti (sekolah/setempat). Menetapkan kenyataan polisi kesihatan ± melalui pemerhatian. Heah Boon Kiak (Wakil PIBG) (Wakil Klinik Kesihatan) (Wakil Klinik Pergigian) Bidang Tugas : 1. Teoh Giak Thow ( Penolong Kanan Pentadbiran) Pn. Lee Chye Inn (Guru RMT) Cik Lee Mee Wai (Ketua Unit Kantin) En. Menyediakan laporan ± gunakan Borang PBSS 1/ KD1(Rekod Sekolah)/KD2 Laporan ke Pejabat Kesihatan Daerah dan hendaklah disimpan di sekolah sebagai rujukan dan semakan oleh mana -mana pihak yang memerlukan. Merancang dan melaksanakan pelan tindakan ± merancang pelan tindakan. Lim Eng You ( Penolong Kanan Koko) Guru Kelas Pekerja Bidang Tugas : 1.Pn. data kesihatan sekolah dan kajian pihak sekolah dan agensi yang berkaitan. 2. JAWATANKUASA KECERIAAN DAN KEBERSIHAN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Pengerusi : Pn.

Pengerusi : Pn. Menyelaraskan kerja mengikut keutamaan. Wong Kooi Lan (Guru Bimbingan) Bidang Tugas : 1. Menyediakan dan mendapatkan keperluan -keperluan bahan dan tenaga mahir. Mengadakan projek bersama di antara pihak sekolah dengan a gensi luar bagi meningkatkan mutu kebersihan sekolah. 3.dan keceriaan sekolah dari semasa ke semasa. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Cik Teh Chiou Shing (Guru Unit Kesihatan) AJK : Pn. 13. 10. Menyediakan pelan dan perancangan jangka pendek dan jangka panjang. Menguatkuasakan segala arahan dan peraturan sekolah mengenai kebersihan dan keceriaan dan menyelia kerja -kerja kebersihan. Menyediakan anggaran perbelanjaan. Menyediakan pelan induk lanskap sekolah. 11. Menyusun pelan tindakan kebersihan. 8. Merancang dan menaja pelbagai projek kebersihan dan keceriaan sekolah :y Kempen kebersihan y Pertandingan Kebersihan kelas y Ceramah kebersihan y Pertandingan poster kebersihan y Pertandingan mengarang essei kebersihan y Menanam pokok / bunga di kawasan sekolah y Lawatan ke sekolah lain y Budaya pagi seperti mengutip sampah y Laporan dan program Aedes 4. Mengawas projek serta membuat laporan kepada Guru Besar. Mengurus dan mempastikan bilik rawatan digunakan sebaik mungkin. 5. 2. Tan Shean Lan (Ketua Panitia PJK) Semua Guru PJK Pn. 7. 9. Mengawal kebersihan kawasan sekolah / tandas / bilik darjah / kantin dan lain-lain. 6. . 12. JAWATANKUASA KESIHATAN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. jadual tugas jawatankuasa dan melaporkan dari semasa ke semasa. Mengadakan sistem pembuangan sampah yang baik.

Pengerusi : Pn. memahami dan melaksana semua arahan yang dihantar oleh Kementerian. Heah Boon Kiak ( Wakil PIBG) (Wakil Polis / Bomba) Bidang Tugas : 1. 7.Ooi Cad Li (Guru Unit Keselamatan) AJK : Pn.Rahman (Pengawal Keselamatan) En.Taklimat Pencegahan Kebakaran. Mewujudkan kerjasama antara pihak sekolah dengan Polis / Polis Trafik / Bomba / JKR dan JKR elektrik. Merancang dan melaksanakan program kesihatan seperti ceramah. Menyediakan peraturan penggunaan bilik rawatan (sick bay). tayangan dan lain -lain. Mempastikan semua sistem dan alat melawan kebakaran mencukupi dan .En. Membaca. Menguruskan pelajar yang memerlukan rawatan. Baharuddin.Teoh Giak Thow (Penolong Kanan Pentadbiran) Setiausaha : Pn. Menggalakkan skim perlindungan diri kepada pelajar / insurans. pameran. Mengumpulkan dan menguruskan kad kesihatan dengan kerjasama guru kelas. 5. 8. Bertanggungjawab menguruskan pemeriksaan kesihatan dengan kerjasama guru kelas. 4. Minggu Keselamatan. Jabatan dan PPD.Kawad Kecemasan. 4. 5. JAWATANKUASA KESELAMATAN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N.Abd. Menyediakan Jadual Tugas bilik rawatan. Merancang Program keselamatan sekolah seperti : . 3. 3. 2. 6.2. Peti ubat disediakan dan dilengkapkan. Lim Eng You (Guru Penolong Kanan KoKurikulum) Pn.Lim Bee Lay (Ketua Guru Disiplin) En. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Pn.

13. Mengadakan latihan mengosongkan bangunan 2 kali setahun. Mendapatkan kerjasama pihak polis untuk mengawal keselamatan lalulintas. Meletakkan tanda amaran µBAHAYA¶ di tempat-tempat yang merbahaya. Menyediakan papan makluman untuk memberitahu pelawat supaya mendapat kebenaran Guru Besar sebelum berurusan di sekolah. 11. Merancang dan melaksanakan program keselamatan. 7. 14. 12. Mempastikan sistem lalulintas di kawasan sekolah dan persekitaran selamat. 10. Mempastikan peraturan keselamatan bilik -bilik khas ditampal di bilik darjah dan di dalam buku latihan pelajar. Menetapkan pergerakan lalulintas dan tempat letak kereta pada masa majlis rasmi sekolah. JAWATANKUASA KANTIN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Mencadangkan lantikan pengawal lalulintas sekolah kepada Guru Besar. 8. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. 9.Wong Kooi Lan ( Penyelaras / Guru RMT) Cik Teh Chioou Shing ( Penyelaras / Guru RMT) Cik Lee Mee Wai ( Penyelaras / Guru RMT) Pn. 15. Menetapkan laluan tertentu untuk pelajar bagi mengelakkan kesesakan.Lee Chye Inn (Guru Kantin) AJK : Pn. Heah Boon Kiak (Wakil PIBG) . 6. Ooi Cad Li ( Penyelaras / Guru RMT) En. 16. Merancang pergerakan lalulintas dan tempat kenderaan pada masa majlis rasmi sekolah.berfungsi. Pengerusi : Pn.

2. JAWATANKUASA PINJAMAN BUKU TEKS / SPBT . kemas dan ceria. Mempastikan penyediaan dan peralatan yang digunakan bersih dan selamat serta menggunakan penyepit untu k mengambil makanan. 14. tutup kepada yang bersih dan kemas mengikut pekeliling Kementerian Kesihatan. Mempastikan semua makanan ditutup denga tudung saji / kain maslin / disimpan dalam bekas yang bertutup. 13. Membuat laporan mingguan di dalam buku / borang laporan kantin. Memaklumkan kepada pihak pengusaha tentang hari -hari persekolahan. 17. Mempastikan jenis -jenis makanan dan minuman yang dijual mengikut syarat perjanjian. 10. 6. Mempastikan pelajar dan guru mempunyai tempat duduk yang mencukupi. Mempastikan keadaan dalam dan luar kantin sentiasa bersih.Bidang Tugas : 1. Mempastikan mutu makanan dan harga jualan berpatutuan mengikut syarat -syarat perjanjian dan senarai harga hendaklah dipamerkan. Mempastikan semua penjual dan kakitangan di kantin sentiasa memakai apron. Mempastikan pihak pengusaha kantin bera da di premis supaya mudah dihubungi. Mempastikan makanan yang disediakan untuk harian mencukupi. 3. 7. Mempastikan semua pekerja kantin telah menjalani pemeriksaan kesihatan dan memiliki kad kesihatan yang sah. ( Laporan Kendiri 1A/1B/2) 16. 9. Mempastikan tidak ada makanan yang bahannya tidak halal seperti minyak babi (lard). 11. selamat dan sesuai. 12. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa kan tin 3 kali setahun dan perbincangan semasa ke semasa. Mempastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling Kementerian Pelajaran / Kesihatan. Menyampaikan Laporan Bulanan kepada Guru Besar / Penolong Kanan HEM tentang prestasi kantin. makanan yang menggunakan lemak binatang campuran dalam mee dan sebagainya. 15. 4. Mempastikan perkhidmatan dan layanan cepat dan mesra. 5. 8.

y Menentukan tarikh pengedaran.Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. 5. . o Borang yang lengkap dikumpul oleh guru kelas dan diberi kepada guru SPBT. 2. 3. 6. Keputusan permohonan pelajar : Mengedarkan senarai nama pelajar yang layak dan gagal kepada guru kelas. Mesyuarat Jawatankuasa SPBT bagi menentukan pelajar -pelajar yang layak mendapat bantuan bagi tahun semasa. Chui Chooi Seong Pn. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Buku Teks : o Mesyuarat diadakan dua kali iaitu di awal dan akhir tahun. Pengedaran : y Mengedarkan mengikut tahun. y Mencadangkan pertukaran buku pada awal tahun (jika perlu). y Membuat anggaran yang tepat untuk tahun berikutnya. o Taklimat untuk guru kelas. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. y Mengesan kelancaran pengedaran y Mendapatkan borang dari pelajar yang baru masuk / bertukar sekolah. Noor Jamilah Cik Thanalatchumy Bidang Tugas : 1. Borang permohonan SPBT : o Mengedarkan borang kepada setiap pelajar. Ooi Cad Li (Guru SPBT) AJK : Cik Yeoh Peik Kar (Pen. Membuat pesanan buku : y Membuat pesanan pada pertengahan tahun ke Biro Buku Teks.Guru SPBT) Pn. o Pembahagian tugas pagi / petang. o Pembahagian tugas pentadbiran : o Buku Stok (ikut tahun) o Pengedaran / pengumpulan o Buku rosak / hilang o Menubuhkan µPasukan Petugas¶ SPBT (pelajar). 4. Pengerusi : Pn. y Mengisi borang maklumat berkomputer dan menghantar mengikut jadual.

y Peraturan mengedarkan ke sekolah lain. y Membuat peraturan penggunaan bilik SPBT. y Mamaklumkan kepada Guru Besar / GPK HEM. 9. Menyediakan senarai buku teks bagi setiap kelas untuk diedarkan kepada pelajar yang tidak mendapat pinjaman buku teks (jika berlebihan). Kekurangan / lebihan. y Mengisi borang maklumat kekurangan / lebihan buku ke PPD. y Rekod buku stok yang kemaskini (ikut tahun). Pengurusan Stok dan Inventori y Surat menyurat kepada Biro Buku Teks dan Jabatan Pelajaran.y Mengedarkan buku kepada pelajar -pelajar yang baru masuk. y Mempastikan guru kelas telah mengagihkan buku pinjaman kepada semua pelajar yang layak. Peratus rosak / hilang. . Guru bertugas. 8. y Memastikan semua guru kelas telah melengkapkan borang pinjaman SPBT borang G mengikut jadual. Hapus kira. y Mengemaskini inventori SPBT. rosak dan hilang. y Menyimpan invois. y Menyimpan rekod. y Melengkapkan buku stok dan menyimpan dokumen dengan teratur dan selamat. 7. y Mampastikan borang SPBT telah dihantar ke sekolah pelajar yang bertukar. bil dan pengesahannya. Pengurusan Rekod dan Dokumen : y Menyelenggarakan fail yang kemaskini mengikut jenis. Pengurusan Keselamatan Buku y Memastikan ada Bilik SPBT y Mengurus bilik SPBT. hapuskira. y Menyediakan senarai nama guru bertugas mengikut tarikh / tahun. 10. y Melapor kepada Guru Besar / GPK HEM tentang proses pemulangan. y Merekodkan dan menyimpan buku-buku bacaan tambahan. y Mempastikan pelajar membalut buku SPBT dengan pembalut plastik. y Pengurusan pemulangan Buku Teks. 11. y Menentukan tarikh pemulangan mengikut tahun . Cadangan Buku Bacaan Tambahan y Mendapatkan maklumat dari Ketua Panitia / Guru Kanan Mata Pelajaran. y Senarai tugas guru ± pengedaran / pengumpulan.

Mengadakan buku stok SPBT dan mengemaskinikannya. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Cik Yeoh Peik Kar (Bantuan dan Kebajikan) AJK : Pn. Lee Chye Inn Pn. Agihkan buku SPBT serta mempastikan ianya disampul dengan baik dan kemas. 15. 14. Tan Shean Lan Pn. JAWATANKUASA BANTUAN DAN KEBAJIKAN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Memproses borang SPBT. Merekod pengeluaran buku-buku yang dihapuskira di dalam buku stok 19. Pengerusi : Pn. Mempastikan keselamatan buku-buku SPBT. Menjawab segala surat-surat yang berkaitan dengan SPBT. 17. Lim Bee Lay Cik Teh Chiou Shing . Wong Kooi Lan AJK PIBG Pn. Merancang proses menghapuskira buku SPBT. 13. 16.12. 18. Menerima dengan teliti buku -buku SPBT dari pembekal.

3. Menguruskan simpanan murid dengan pihak berkenaan berjalan dengan licin dan sempurna. Mempastikan murid-murid mendapat kemudahan yang sewajarnya semasa dan selepas menguruskannya. 6. 7. 10. 9. Salihin (PEMBANTU TADBIR. Pengerusi : Pn.Bidang Tugas : 1. Mengadakan daftar sumbangan dan daftar penerima yang dikemaskini dan disahkan oleh Guru Besar. Bertanggungjawab kepada Guru Besar. Menghubungi Guru Besar jika terdapat sebarang kerumitan. 5. Mendapatkan senarai nama pelajar yang layak mendapat bantuan berdasarkan keutamaan dan keperluan. Wong Kooi Lan ( GURU Bimbingan ) Cik Lee Mee Wai ( GURU SMM ) En.KEWANGAN) Guru bertugas RMT harian .JASMANI) Pn. Lee Chye Inn (Guru RMT/PS) AJK : Pn. Merancang program untuk mengutip sebarang sumbangan di semping meningkatkan keprihatinan pelajar terhadap kebajikan. Mengurus dan mempromos ikan kebaikan menyimpan agar murid -murid lebih berminat untuk menabung. 4. Menguruskan hal ehwal kebajikan pelajar yang memerlukan bantuan khusus seperti :y Pelajar miskin y Kemalangan y Rawatan berterusan (penyakit kronik) y Kematian y Kecemasan / bencana 2. Menubuhkan Tabung Kebajikan Pelajar. 8. Tan Shean Lan ( GURU PEND. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha :Pn. JAWATANKUASA RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT) Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N.

Menyelaraskan pemberian RMT / PSS kepada murid -murid yang terlibat. Memberi penerangan betapa pentingnya menyertai Projek Susu Sekolah terhadap murid-murid. Mengelola dan mengurus bilik Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK) secara berkesan. Menggalakkan murid-murid menyertai sebarang peraduan yang dianjurkan oleh Projek Susu Sekolah (PSS). JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. 7. Heah Boon Kiak (PIBG) Thanalatchumy Cik Cik Teh Chiou Shing Cik Lee Mee Wai Bidang Tugas : 1. Khidmat Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK) meliputi semua aspek bimbingan dan kaunseling iaitu : y Bimbingan Pelajar y Bimbingan Kerjaya y Bimbingan Sosial y Bimbingan Sahsiah y Bimbingan Psikologi y Bimbingan Pencegahan Dadah / AIDS 2. 2. Merekodkan nama murid-murid yang layak mendapat susu percuma. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. 4. 6. 3. 4. 5. Menerima serta mengagihkan susu kepada guru -guru kelas. Menguruskan pesanan kepada pihak pengedar. Pengerusi : Pn. Mengelolakan program orientasi. . Wong Kooi Lan (Guru Bimbingan ) AJK : En. Mengedarkan borang-borang pesanan kepada guru-guru kelas atau darjah. 3.Bidang Tugas : 1. Menyediakan perancangan tahunan yang berfaedah.

y Mengwujudkan sikap kerjasama. Menyelaras hubungan dengan Jabatan / agensi luar untuk mendapat khidmat nasihat 7. Mengadakan program khas pencegahan dadah / AIDS JAWATANKUASA RIMUP Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Pengerusi : Pn. tenaga dan kepakaran untuk menjayakan kegiatan-kegiatan khas secara bersama-sama. Membuat pendaftaran dan laporan dari semasa kesemasa jika diperlukan. y Melahirkan persefahaman dan toleransi antara murid pelbagai kaum di sekolah. 10. 6. temujanji dan aktiviti Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK). Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Cik Thanalatchumy( Penyelaras RIMUP) N. Menjalankan ujian khas untuk mengesan potensi. peralatan. para gu ru dan murid serta warga sekolah dari peringkat sekolah rendah hingga sekolah menengah dalam kegiatan -kegiatan khas secara bersamasama. Persatuan Ibubapa dan Guru (PIBG) ditubuhkan di semua Sekolah Kerajaan bertujuan untuk mewujudkan permuafakatan antara ibubapa dan guru (IBG). Menyediakan dan memaklumkan jadual tugas. minat dan sahsiah pelajar. PIBG Mengikut Akta Pendidikan KPM 1996.5. yang diharapkan dapat membina kesefahamanan tentang tugas dan tanggungjawab be rsama dan usaha dalam meningkatkan mutu pengajaran guru dan pembelajaran murid di Sekolah. 9. y Berkongsi kemudahan. 3. RMUF ± Membuat Laporan aktiviti RIMUF sebanyak dua kali iaitu pada setengah tahun dan akhir tahun. Noor Jamilah AJK : Semua Guru Kelas Bidang Tugas : 1. Menjalankan soal ±selidik untuk mendapat maklum balas mengenai budaya sekolah (sampling). Melaksanakan objektif RIMUF diantaranya: y Menggalakkan penyertaan masyarakat setempat. Mengadakan program khas bagi kumpulan pelajar yang bermasalah (risiko tinggi). 8. S/U : Pn. 2. tolong menolong dan mengwujudkan suasana muhibah secara sedar dan terancang. Ia juga untuk .

kemudahan dan suasana Sekolah yang kondusif kepada murid-murid dan guru-guru di Sekolah.mempertingkatkan kerjasama dan perkongsian antara pihak Sekolah. Satu jawatankuasa PIBG bagi penggal 2008/2009 telah dilantik pada 16 Februari 2008 bertempat di Dewan Budiman. AJK PIBG dipilih melalui Mesyuarat Agung Tahunan & menjalankan tugas dan amanah secara sukarela serta perlu menitikberatkan keikhlasan. Tujuan-tujuan PIBG adalah: 1. keterbukaan dan pengorbanan. . 5. Untuk mengadakan satu forum dan perkhidmatan bagi keba jikan dan kemajuan murid-murid dalam Sekolah dalam meningkatkan imej Sekolah 2. Untuk membantu dan menambah usaha Sekolah dalam memenuhi kehendak dan keperluan kebendaan murid-murid dalam kegiatan mereka 3. Menambah sumber kewangan Sekolah bagi menambah dan meningkatkan kemudahan d Sekolah Meningkatkan kemesraan dan menyediakan saluran komunikasi dan hubungan antara Sekolah dengan masyarakat setempat 6 4. PIBG juga mempunyai peranan saling lengkap melengkapi terhadap fungsi Kementerian Pendidikan Malaysia dalam menyediakan prasarana. Membantu dalam memajukan perkembangan murid dan menjaga kebajikan murid 2. Untuk membolehkan IBG dalam Sekolah bertukar-tukar fikran dan maklumat mengenai pendidikan 4. ibubapa dan komuniti setempat. SKDP. Untuk memberi peluang kepada IBG dalam Sekolah berunding antara satu sama lain berkenaan dengan cara memperbaiki taraf pendidikan anak anak mereka pada amnya Untuk membolehkan IBG dalam Sekolah untuk berusaha menambah kewangan Sekolah dan meningkatkan kemudahan fizikal bagi tujuan meningkatkan kemudahan pengajaran dan pembelajaran 5 Fungsi peranan PIBG adalah: 1. 3. Meningkatkan keceriaan premis Sekolah supaya dapat me ujudkan suasana yang konduisif bagi menjayakan aktiviti dan program pendidikan Semua ibu bapa dan guru di sekolah ini merupakan ahli PIBG.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful