CARTA JAWATAKUASA UNIT HAL EHWAL MURID 2010 PENGERUSI En. Kamal b Ahmad (Guru Besar) NAIB PENGERUSI Pn.

Hjh. Nor Aini Bt Abdullah (PK HEM) SETIAUSAHA HEM Pn.Tuan. Hazira Bt Tuan Hassan DISIPLIN DAN PENGAWAS En. Ahmad Izahan B Ibrahim KANTIN Pn. Azila Bt Yusof

BADAN IHSAN Cik Badirah Bt Yusof

REKOD PRESTASI MURID Pn. Rosmini Aida Bt Saipudin

RMTS & PSS Pn. Wan Ruslina Bt Daud

REKOD & PENDAFTARAN MURID Pn. Ruhil Amani Bt. Md Zain

BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pn. Nik Serimah Bt. Safei

KELAB GURU & KAKITANGAN Pn. Wan Khairanie Bt Wan Hussin

KEBAJIKAN MURID Pn. Rohana Bt Che Ismail

KESELAMATAN JALAN RAYA Pn. Zaida Bt Mat Dahang

PENCEGAHAN DADAH En. Rosdi B Ibrahim

KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Pn. Hjh. Maizan Bt Jamaluddin

KESELAMATAN DAN KECERIAAN Pn. Noraiza Bt Yusuf

TAKAFUL DAN BANK SIMPANAN Pn. Zarinah Bt Ab. Razak

SKIM PINJAMAN BUKU TEKS Pn. Hjh. Haznal Bt Che Hassan

PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH KESIHATAN Pn. Hamizon Bt Mohammed

K.W.A.M.P Pn. Fariza Bt Hassan

SKIM BAUCER TUISYEN (SBT) Pn. Rohana Bt Yusoff

PENGENALAN
Unit inimerupakan satu unit yang menjadi nadi perjalanan proses pengajaran dan pembelajaran yang kini memerlukan satu organisasi yang terancang dan tersusun. Semoga dengan adanya unit ini, masalah yang berkaitan dengan sosio budaya murid serta persekitaran sekolah dapat diajukan kepada Guru Besar dan seterusnya hingga ke PPD yang sama dengan Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan. Dalam mengharungi liku-liku yang mendatang mendokong Falsafah Pendidikan Negara, lant s a menjadi teras untuk menghasilkan warga negara yang berwawasan. Keutamaan akan ditumpukan kepada melahirkan anak didik yang mendapat penuh rasa kasih sayang daripada ibu, bapa, guru, masyarakat, bangsa, agama dan negara. Harapan yang tinggi menjulang ini akan tercapai hanya dengan adanya komitmen dari pelbagai pihak khasnya dari warga sekolah. Tidak ketinggalan juga peranan ibubapa/penjaga anak didik. Unit ini juga akan bekerjasama sepenuhnya dengan pentadbir serta bahagian perancang sekolah.

MATLAMAT
Menjadikan Unit Hal Ehwal Murid sebagai suatu organisasi yang sentiasa prihatin dalam hal pengurusan pelajar merangkumi bidang disiplin, kebajikan, bimbingan, keselamatan, kesihatan dan pembinaan insan bagi merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara ke arah melahirkan pelajar yang berpendidikan seimbang dari segi jasmani, rohani, mental dan sosial.

OBJEKTIF
Objektif utama Unit Hal Ehwal Murid ialah :

1. Memastikan semua murid mendapat layanan kemudahan dan kebajikan yang saksama ke
arah peningkatan kualiti pembelajaran di sekolah.

2. Menerap dan menyemai nilai-nilai murni di kalangan murid bagi melahirkan insan berilmu, 3. 4.
beriman, berakhlak mulia, bersopan santun, berdisiplin, bertanggungjawab, ramah mesra dan saling hormat menghormati. Menentukan keselamatan murid terjamin dan dalam keadaan selesa semasa berada di sekolah. Sentiasa bersikap terbuka dan menjalin hubungan mesra dengan ibubapa murid.

Beberapa objektif telah digariskan untuk mengerakkan Unit Hal Ehwal Murid di peringkat Sekolah Kebangsaan Sultan Ibrahim (3), diantaranya :

1. Unit ini akan membimbing murid-murid kearah Insan Kamil. 2. Memupuk dan mentarbiah kanak-kanak kearah jalan Allah. 3. Rasa terhina apabila melakukan sesuatu perkara yang ditegah oleh agama dan pihak
sekolah.

4. Melahirkan generasi yang dapat mengenang jasa sekolah kepada dirinya dan masyarakat
sekeliling.

5. Merapatkan jurang pemisah antara sosio ekonomi murid dengan mengadakan program ³ IA D
KAWANKU´.

6. Menyelamatkan harta benda sekolah dari dicerobohi oleh murid-murid di luar waktu
pembelajaran.

7. Dapat menerima segala teguran yang boleh membantu peningkatan unit ini. 8. Akan berkhidmat sebaik yang mungkin agar diberkati.
TUGAS UNIT HAL EHWAL MURID

1. Mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran,kemasukan, penempatan dan
pertukaran murid.

2. Menyelia mengenai kehadiran murid ke sekolah. 3. Menggubal dan menguatkuasa peraturan-peraturan sekolah dan jika perlu mengkaji semula
dari masa ke semasa.

4. Menyedia dan menyelia kemudahan dan kebajikan murid dari segi BukuTeks, Rancangan 5. 6.
Makanan Tambahan, Bimbingan dan Kaunseling,keselamatan pelajar, pemeriksaan kesihatan dan gigi serta sebarang jenis bantuan. Menyelia dan memastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling Kementerian Kesihatan, juga dapat memberi perkhidmatan serta layanan sewajarnya kepada pengguna. Menyelia dan menyelaras pengeluaran/pemberian surat-surat akuan, sijil-sijil penghargaan dan sijil berhenti sekolah.

Safei KELAB GURU & KAKITANGAN Pn. Zaida Bt Mat Dahang PENCEGAHAN DADAH En. Nik Serimah Bt. Mewujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan ibubapa dan masyarakat. Ahmad Izahan B Ibrahim KANTIN Pn. Rosdi B Ibrahim KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Pn. Azila Bt Yusof BADAN IHSAN Cik Badirah Bt Yusof REKOD PRESTASI MURID Pn. Md Zain BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pn. Wan Ruslina Bt Daud REKOD & PENDAFTARAN MURID Pn. Ruhil Amani Bt. CARTA JAWATANKUASA UNIT HAL EHWAL MURID 2010 DISIPLIN DAN PENGAWAS En. Maizan Bt Jamaluddin KESELAMATAN DAN KECERIAAN TAKAFUL DAN BANK SIMPANAN . Hjh. Wan Khairanie Bt Wan Hussin KEBAJIKAN MURID Pn. Rohana Bt Che Ismail KESELAMATAN JALAN RAYA Pn. Rosmini Aida Bt Saipudin RMTS & PSS Pn.7.

P Pn. para guru dan murid serta warga sekolah dari peringkat sekolah rendah hingga sekolah menengah dalam kegiatan -kegiatan khas secara bersama. Noraiza Bt Yusuf Pn.Pn.RAHMAN OBJEKTIF RIMUP RIMUP menggariskan 4 objektif utama iaitu : 1. AZIZAH BT ABD. . Zarinah Bt Ab. PENGERUSI II : PN. 3. Hjh. Rohana Bt Yusoff RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN ( RIMUP ) PENGERUSI : EN. Menggalakkan penyertaan masyarakat setempat. HALIMAH BT MAMAT SETIAUSAHA : EN. Melahirkan persefahaman dan toleransi antara murid pelbagai kaum di sekolah. HJH. Hamizon Bt Mohammed K. FARIDAH ABD. KAMAL BIN AHMAD N. PENGERUSI I : PN. SETIAUSAHA : EN. 2. KHAIRULLAH BIN MOKHTAR EN. MOHAMUD BIN DAUD PN. RASHID PEN.A. tolong-menolong dan mewujudkan suasana muhibbah secara sedar dan terancang. Mewujudkan sikap kerjasama. REDZUAN BIN AB. AZIZ (KPT) AHLI JAWATANKUASA : y y y y PN. Fariza Bt Hassan SKIM BAUCER TUISYEN (SBT) Pn.M. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM BENDAHARI : PN. Haznal Bt Che Hassan PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH KESIHATAN Pn.W. NOR AINI BT ABDULLAH N. HJH. Razak SKIM PINJAMAN BUKU TEKS Pn. ROHANA BT YUSOF EN.

7. Menjadi Pegawai Perhubungan antara ibubapa/penjaga dalam menangani masalah disiplin di kalangan murid. HAMIDAH BT HASSAN PN. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM : PN. 2. peralatan. 5. Membantu menyelesaikan masalah-masalah yang tidak mampu diselesaikan oleh para pengawas. 10. Berkongsi kemudahan. JPN / Kementerian apabila dikehendaki berbuat demikian. MAT ALIB BIN DERAMAN PN. Menyedia dan membekalkan maklumat data SSDM kepada PPD. 8. Melaksanakan rondaan untuk mengesan murid yang ponteng kelas. HJH. MAIZAN BT JAMALUDIN (PENGAWAS) TN. PENGAWAS DAN KETUA DARJAH PENASIHAT EN. JAWATANKUASA PELAKSANA BADAN DISIPLIN. 9. HJH. ROSDI BIN IBRAHIM EN. Memastikan semua guru adalah guru disiplin dalam usaha menguatkuasa undang -undang dan peraturan sekolah. Mewujudkan sistem rekod disiplin kelas dan sistem pemantauan yang berkesan. PENGAWAS DAN KETUA DARJAH 1. AB. ROSMINI AIDA BT SAIPUDDIN : PN. Menjalankan hukuman disiplin mewakili Guru Besar. AZIZ BIN ABDULLAH PN. MOHD GHAZI BIN YUSOF EN. Membantu Lembaga Disiplin Sekolah untuk mengesan dan mengesahkan kesalaha -kesalahan serius yang boleh membawa kepada hukuman penggantungan sementara atau buang se kolah berpandukan surat Pekeliling Iktisas Bil. Merangka dan menentukan dasar-dasar disiplin dan peraturan-peraturan sekolah berpandukan pekeliling Kementerian dan Jabatan Pelajaran. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. 9/1975. 4.4. tenaga dan kepakaran untuk menjayakan kegiatan -kegiatan khas secara bersama. ROHANA BT YUSOF BIDANG TUGAS BADAN DISIPLIN. setiausaha Lembaga Disiplin atas nasihat Guru Besar boleh memanggil mesyuarat tergempar untuk membincangkan kes-kes berat mengenai disiplin. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA BENDAHARI AHLI JK y y y y y y y y : EN. NOR ZAWAHIR BT MAT NAFI EN. HJ. Menerima laporan pengawas dan guru pengawas dan seterusnya mengambil tindakan. 3. . 6.

11. 8.peraturan. Mengendalikan perjumpaan MINGGUAN pengawas -pengawas sekolah. 6. Mengadakan Kem Kepimpinan KETUA DAN PENOLONG KETUA DARJAH 1. Perlantikan rasmi dengan menyemat tanda nama. gambar. Perlantikan dilakukan oleh guru kelas masing -masing. bohsia/bohjan. Mengadakan taklimat tentang tugas pengawas. Mengadakan taklimat pembahagian tugas ketua dan penolong. 2. Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin dan laporan murid. 5. Menjaga Keceriaan dan kebersihan kelas. 3. Mengadakan Kem Kepimpinan. Merekodkan setiap perjalanan kes dan melaporkannya kepada PK HEM pada setiap minggu. Perlantikan ketua darjah dan penolong ketua darjah. . 2. 2. 6. Sentiasa memberi maklumat kepada PK HEM berhubung dengan kes -kes yang serius seperti penyalahgunaan dadah. Bersedia bertugas pada bila -bila masa terutama melibatkan kawalan murid. 7. 5. Perlantikan dilakukan oleh guru kelas masing -masing. Perlantikan Jawatankuasa dan pengawas sesi 2010. Menentukan penerapan amalan -amalan dan nilai -nilai murni. 4. Memastikan undang -undang dan peraturan dikuatkuasakan dan dipatuhi oleh semua. 5. Merancang dan melaksanakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan penghayatandisiplin di kalangan murid sekolah. Sentiasa bekerjasama dengan Unit Bimbingan dan Kaunseling serta Badan Pengawas Sekolah. tatatertib dan salahlaku. Mengambil tindakan terhadap kes salahlaku murid. peras ugut. 4. 3. 2. Memastikan undang -undang dan peraturan sekolah dikuatkuasakan. PENGAWAS D AN KETUA DARJAH BADAN DISPLIN 1. 3. Membantu Guru Besar merangka peraturan sekolah. 7. Merancang tugasan Äspot check di kalangan murid. 6. 3. 4. 5. Pembahagian senarai tugas. majalah dan video lucah. Mengadakan lawatan khusus untuk Pengawas. BADAN PENGAWAS SEKOLAH 1. 8. buli dan lain -lain. TUGAS GURU DISIPLIN 1. Mengambil tindakan yang bersesuaian terhadap kes -kes murid yang melanggar disiplin. PERANCANGAN TAHUNAN BADAN DISIPLIN. Mengadakan jamuan akhir tahun. kumpulan haram. 4. Melaksanakan hukuman ( dengan kebenaran Guru Besar ).

Membantu guru-guru kelas masing-masing. ROHANA BT CHE ISMAIL PN. 10. KHAIRULLAH BIN MOKHTAR EN. Membincangkan masalah yang timbu l 16. HJH. Mengenalpasti murid yang bermasalah : y y y y Pelajaran Disiplin Kesihatan Peribadi 2. Mengawal murid semasa pertukaran guru. ZUL AZMAN BIN AWANG BIMBINGAN DAN KAUNSELING 1. 17. HJH. Mengadakan kem motivasi 18. AZIZAH BT AB. Khidmat Runding Cara y y y y y y y Pelajaran Disiplin Kesihatan Peribadi Murid Guru Ibubapa . 19. Memberi hormat kepada guru atau pelawat yang masuk ke kelas. 11. NIK SERIMAH BT SHAFIE : PN. 14. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. MOHD GHAZI BIN YUSOF EN. Mengambil dan menghantar jadual kedatangan. 12. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK y y y y y y y y : PN.9. HAZNAN BT CHE HASAN PN. Mengatasi masalah. 13. Mengadakan jamuan di akhir tahun 2008. RUHIL AMANI MAT ZAIN PN. Mengadakan perjumpaan apabila difikirkan perlu 15. Penyerahan sijil penghargaan kepada semua ketua darjah dan penolong ketua darjah JAWATANKUASA PELAKSANA BIMBINGAN DAN KAUNSELING PENASIHAT EN. RAHMAN TUAN HJ. NORHAYATI BT MOHD NOR PN. Memastikan guru-guru masuk ke kelas mengikut jadual kelas.

7. Menyelaras penggunaan sistem SISTEKS dalam operasi peminjaman dan pemulangan buku teks.3. Mengadakan pepemeriksaan kepada peminjam buku teks dari masa ke semasa. ( JANUARI 08 ) Menyemak stok buku teks pada awal dan hujung setiap tahun. PERANCANGAN TAHUNAN UNIT SKIM PINJAMAN BUKU TEKS 1. YUSOF (TAHUN 1) PN. TUAN HAZIRA BT TUAN HASSAN (TAHUN 3) EN. Membeli buku yang tidak cukup keperluan semasa. Melupus kira buku-buku teks yang mengalami perubahan sukatan. 4. 7. 4. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK y y y y y y : PN. 6. Menandatangan SAP/INVOIS atau nota serahan jika diperturunkan kuasa oleh Guru Besar. Menguruskan pelupusan buku teks. MAIMON BT KONOK (TAHUN 5) PN. HAZNAL BT CHE HASSAN : PN.Bekerjasama dengan Kelas Pemulihan JAWATANKUASA PELAKSANA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS ( SPBT ) PENASIHAT EN. 2. HJH. 6. 3. NORHAYA BT MOHD. Membuat soal siasat/soal selidik dan menyimpan rekod murid-murid yang bermasalah. "Spotcheck dari masa ke semasa untuk memastikan semua buku teks yang telah diterima oleh murid berada di dalam keadaan baik ( dibalut ). HJH. 5. ROSDI BIN IBRAHIM (TAHUN 4) PN. Menghantar wakil untuk menghadiri bengkel taklimat penggunaan SISTEKS yang dianjurkan oleh pihak BBT/JPN. Mengagihkan buku teks kepada semua murid untuk memenu hi keperluan semasa di 2. . 8. 5. ROHANA BT YUSOF (TAHUN 6) BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU SPBT Mengurus bilik operasi buku teks ( BOSS ). sekolah. 4. HAMIZON BT MOHAMED (TAHUN 2) PN. 1. Melaporkan kepada PK HEM jika berlaku sebarang masalah berkaitan buku teks. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. Membuat laporan keperluan buku teks. Baik pulih buku teks yang masih elok untuk digunakan. 3. Menyelaras pengagihan buku teks melalui guru kela.

4. NOR AINI BT ABDULLAH . JAWATANKUASA PELAKSANA BADAN KEBAJIKAN MURID PENASIHAT EN. RAHMAN PN. ROHANA BT CHE ISMAIL : PN. AZIZAH BT AB. Melantik Pengawas SPBT untuk menjaga bilik BOSS. HJH. 3. Mengadakan perjumpaan mingguan untuk Pengawas SPBT. HAZNAN BT CHE HASSAN PN.BILIK OPERASI SPBT SEKOLAH 1. Mengumpulkan maklumat dan mengenalpasti murid-murid miskin dan anak yatim. Menguruskan bantuan kebajikan Sentiasa berhubung erat dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat Menguruskan Tabung Derma Kilat jika berlaku kematian. kemalangan dan sebagainya untuk disumbangkan kepada keluarga mangsa. 2. Mengadakan jamuan akhir tahun. HAMIDAH BT HASSAN PN. 4. 5. HJH. Menyediakan jadual pemeriksaan buku teks. 5. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. 3. 2. Membuat laporan dan menyerahkan senarai nama murid berkenaan kepada pihak Pentadbir (Unit HEM). NORHAYA BT MOHD YUSOF PN. JAWATANKUASA PELAKSANA RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN SEKOLAH (RMTS) PENASIHAT EN. AZILA BT YUSOF PERANCANGAN TAHUNAN BADAN KEBAJIKAN MURID TABUNG MURID MISKIN 1. Menyusun atur keadaan bilik untuk persediaan Program JUARA. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK y y y y y y y y : PN. HJH. MAIMON BT KONOK CIK BADHIRAH BT JUSOH PN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. ASMAT BT MOHD NOR PN.

3. berada dalam kualiti yang baik dan kuantiti yang mencukupi dengan jumlah muid RMTS. KAMAL BIN AHMAD . Perundingan dengan pihak kantin untuk penyediaan makanan untuk murid -murid RMTS 1. SURYANI BT MOHD ZAIN (RMTS) PN. NORHAYA BT MOHD. WAN KHAIRANIE BT WAN HUSSIN PN. NOR AIZA BT MOHD YUSOF (PSS) PN. awal dan akhir tahun 7. Memilih menu RMTS. 5. 7. 4. Memilih murid-murid menyertai program RMTS 6. Senaraikan tugas guru-guru mengawasi RMTS Mengedarkan borang maklumat murid yang berkaitan dengan pendapatan ibubapa untuk panduan pemilihan 5. Memungut dan menyemak jadual kedatangan murid RMTS. 2. Penyediaan dan pembahagian boring timbang berat. Bekerjasama dan sentiasa berbincang dengan pihak penyediaan makanan. ZAIDA BT MAT DAHANG TN. MAOHAMUD BIN DAUD (WAKIL PIBG) PN FARIDAH BT AB. JAWATANKUASA PELAKSANA KANTIN SEKOLAH PENASIHAT EN. AZIZ (PENTADBIRAN) BIDANG TUGAS JK RMTS 1. 2. HJ. WAN ROSLINA BT DAUD : PN. 6. PERANCANGAN TAHUNAN RAN CANGAN MAKANAN TAMBAHAN Mesyuarat AJK RMTS Menentukan menu makanan RMTS yang bersesuaian. YUSOF PN. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa RMTS.SETIAUSAHA AHLI JK y y y y y y y y : PN. Menyediakan jadual kedatangan harian RMTS. ZULKIFLI BIN AYAT KHAN (PEMAJAK KANTIN) EN. 3. 4. Memastikan makanan yang disediakan mengikut menu. Menyediakan borang pemilihan murid RMTS.

Menyampaikan laporan Bulanan/Mingguan kepada PK HEM/Guru Besar tentang pretasi kantin. kemas dan ceria. Memastikan persedian tempat duduk untuk guru dan murid di kantin mencukupi. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK y y y y y y y y y : : PN. ZUL AZMAN BIN AWANG PN. HJ ZULKIFLI BIN AYAT KHAN (PEMAJAK KANTIN) EN. 11. Memastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling Kementerian Kesihatan / Pelajaran. Memastikan semua penjual dan kakita ngan bertugas di kantin sentiasa memakai apron dan tutup kepala yang bersih dan kemas mengikut pekeliling Kementerian Kesihatan. Memastikan tempat duduk guru dan murid adalah selamat dan selesa. 2. 13. 12. 3. NOORHAYA BT MOHD YUSOF PN. Memastikan layanan dan perkhidmatan yang disediakan adalah cepat dan mesra pelanggan. 10.PENGERUSI PN. MAHAMUD BIN DAUD (PIBG) PN. Memastikan semua makanan ditutup dengan tudung salji/kain maslin/disimpan di dalam bekas yang bertutup. Memastikan penyediaan dan peralatan yang digunakan adalah bersih dan selamat serta menggunakan penyepit untuk mengambil makanan. 4. ZAIDA BT MAT DAHANG TN. Memastikan jenis-jenis makanan dan minuman yang dijual mengikut syarat perjanjian. 7. AZIZ ( KPT ) BIDANG TUGAS JK KANTIN 1. WAN KHAIRANIE BT WAN HUSSIN PN. Memastikan keadaan di dalam dan di luar kantin sentiasa berada dalam keadaan bersih. ROHAYA BT ABDULLAH EN. 5. Memastikan tiada makanan yang bahannya tidk halal. FARIDAH BT AB. NOR PN. 8. ASMAT BT MOHD. . Memastikan makanan yang disediakan untuk jualan harian adalah mencukupi. 9. Memastikan mutu makanan dan harga jualan berpatutan dengan syarat -syarat perjanjian dan senari harga dipamerkan. HJH. AZILA BT YUSOF PN. 6.

Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Kantin sekurang -kurangnya 3 kali setahun dan mengadakan perbincangan dari masa ke semasa. Penggunaan Kantin : 1. Sambutan Hari Kantin 1. Buku komen Pelanggan 3. 2. Pastikan persekitaran kantin sentiasa bersih. Penyusunan ajk kerja dan taklimat kepada semua guru serta kakitangan sekolah. 4. 2. 2. FARIZA BT HASSAN . HJH. 3. Susun kerusi dan meja dengan teratur. Pameran sijil dan gambar penyampaian Piala Kantin Berbintang Projek Juara Kantin Berbintang 1. Papan kenyataan dengan maklumat baru. Menyediakan buku pengurusan. 2.14. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK : : PN. Beberapa orang pengawas sekolah ditugaskan untuk mengawasi murid-murid supaya mereka mengikuti peraturan di kantin. Pastikan terdapat hiasan dalam berbagai bentuk yang menarik dan memberi manafaat kepada semua murid. Keceriaan Kawasan Kantin : 1. Susun bunga -bunga berpasu. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. Mesyuarat ajk untuk merancang aktiviti. 2. PERANCANGAN TAHUNAN UNIT KANTIN SEKOLAH Mengemaskini keadaan kantin : 1. 3. Semua murid mesti makan di kantin sekolah. JAWATANKUASA KERJA KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN ( KWAPM ) PENASIHAT EN. Alaskan meja kantin. Kemaskini buku pengurusan untuk persediaan projek juara dan penyeliaan umum mengikut skima yang ditetapkan.

REDZUAN BIN ABD. HJH. ( BANK PERTANIAN ) 8. Ibubapa/penjaga boleh mendapatkan wang di bank. Mengedarkan borang kepada semua pelajar dari tahun 1 hingga tahun 6 melalui guru kelas masing-masing. HAMID BIN ABD.y y y y y y y PN. Pelajaran. MAHAMUD BIN DAUD ( SU PIBG) YG.PEMERHATI) SEMUA GURU KELAS ( TAHUN 1 ± 6 ) PROSEDUR PELAKSANAAN PENGAGIHAN BANTUAN KWAMP 1. HALIMAH BT MAMAT (PKP) EN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. MULIA RAJA ARIF BIN RAYA HUSIN (NYDP PIBG) TN. Pelajar yang dikenalpasti layak mendapat bantuan dimaklumkan untuk membuka akaun di Bank yang terpilih. HJH. MANAF BIN AWANG (PPM . ROSDI BIN IBRAHIM AJK : y y y y y y y EN. Borang Rumusan peringkat PPD dihantar ke unit HEM JPN untuk dikemaskini dan dibawa ke Bahagian Biasiswa Kem. 6. RAHMAN (AJK PIBG) EN. Majlis Pengagihan bantuan KWAPM diadakan. ABD. JAWATANKUASA KERJA KELAB PENCEGAHAN DADAH PENASIHAT EN. 2. 10. ABD. 3. RASHID (PKKO) EN. Borang Rumusan KWA PM peringkat sekolah dikemaskini dan dihantar ke PPD. KHAIRULLAH BIN MOKHTAR EN. AJK KWAMP mem buat pemilihan untuk menentukan pelajar yang layak menerima bersama dengan Para Pentadbir Sekolah. ROHAYA BT ABDULLAH PN. 7. NIK SERIMAH SHAFIE PN. 4. 5. Wakil daripada PIBG dan Para Penyelia Pembangunan Mukim. Taklimat pelaksanaan Bantuan KWAPM oleh Pengerusi KWAMP. RAZAK CIK BADHIRAH BT JUSOH PERANCANGAN TAHUNAN KELAB PENCEGAHAN DADAH . Pelajar yang tercicir layak dipertimbangkan untuk membuat rayuan dan borang rayuan diedarkan kepada pelajar yang terbabi t dan prosedur pemilihan dijalankan. POH TZE PHENG PN. MOHD GHAZI BIN YUSOF EN. 9. HJ. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : EN. ZARINAH BT ABD. Mengumpul dan menerima borang daripada guru kelas masing -masing.

PERANCANGAN TAH UNAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH 1. 3. Mengadakan sudut-sudut pameran dadah. HASSAN BIN CHE SOH -YDP PIBG EN. RUHIL AMANI BT MD ZIN -KETUA PAN. 4. HIV dan lain -lain. Menjemput penceramah dari kalangan polis untuk memberi ceramah tentang jenayah. AZIZAH BT ABD RAHMAN -KETUA PAN. Menjemput penceramah dai kalangan polis untuk memberikan ceramah. Memberikan khidmat nasihat dalam perlaksanaan aktiviti kelab pencegahan jenayah.1. JAWATANKUASA KERJA KELAB PENCEGAHAN JENAYAH PENASIHAT EN. 2. NIK SERIMAH BT SHAFIE -BIMBINGAN & KAUNSELING PN. memantau dan menilai program atau aktiviti kelab pencegahan jenayah. 2. ROHANA BT CE ISMAIL-KETUA PAN. HJH. ROHANA BT YUSOFF -KETUA PAN. BM PN. Mengadakan ceramah-ceramah mengenai bahaya dadah. HJH.PI EN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. MAHAMUD BIN DAUD -S/U PIBG BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU KPJ 1. Menyediakan dan menghantar laporan tahunan kelab pencegahab jenayah kepada jawatankuasa peringkat daerah pada akhir bulan Oktober setiap tahun. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AJK : y y y y y y y :PN. HJH. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. BI PN. SAINS PN. 2. Merancang. WAN KHAIRANIE BT WAN HUSSIN . NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. Menampal iklan-iklan mengenai dadah. Mendapatkan peruntukan daripada MCPF dan agensi -agensi luar. MAIZAN BT JAMALUDDIN PN. 4. Mengadakan Kempen Pencegahan Jenayah peringkat sekolah. JAWATANKUASA KERJA KELAB KEBAJIKAN GURU & KAKITANGAN PENASIHAT EN. 3.

RAHMAN PN. ASMAT BT MOHD NOR PN. 4. JAWATANKUASA KERJA BADAN IHSAN PENASIHAT EN. Merancang dan mengadakan majlis jamuan bagi guru dan pekerja sokongan sekolah. ZARINAH BT AB. RASHID EN. Memastikan atau menyimpan setiap kad keahlian guru -guru sekolah. Memastikan semua guru menjadi ahli badan ihsan. HAIDA BT HASAN BIDANG TUGAS 1. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM EN. HJH. MAT ALIB BIN DERAMAN EN. HJH. Memungut wang dari guru -guru jika ada pekeliling daripada jabatan. ASIAH BT SHAFIE PN. Menentukan kebajikan guru dan pekerja sekolah . KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. NOR ZAWAHIR BT MAT NAFI PN. ROHANA BT CHE ISMAIL PN. KAMAL BIN AHMAD . HAMIDAH BT HASSAN PN. JAWATANKUASA KERJA TAKAFUL DAN BANK SIMPANAN PENASIHAT EN. 3. bersalin. RUSIAH BT HUSAIN PN.BENDAHARI AJK : y y y y y y y y y : PN. RAZAK PN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : CIK BADHIRAH BT JUSOH AJK : y y y y y y y PN. kematian dan lain -lain lagi. MAIMON BT HUSIN (PKP) (PKKO) BIDANGTUGAS 1. SURYANI BT MOHD ZAIN PN. 2. MOHD RAFI BIN YUSOF PN. Merancang dan mengadakan sumbangan saguhati kepada guru atau pekerja sokongan sekolah seperti masuk hospital. MAIMON BT KONOK PN. HJH. AZIZAH AB. 3. Memungut yuran kelab guru. REDZUAN BIN AB. HALIMAH BT MAMAT EN. 2.

1. ASIAH BT SHAFIE PN. 4. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. RUSIAH BT HUSAIN PN. HAIDA BT HASAN BIDANG TUGAS Menyelarakan simpanan bagi murid -murid. MOHD GHAZI BIN YUSOF EN. ROHANA BT CHE ISMAIL EN. Menentukan tarikh-tarikh lawatan pihak bank ke sekolah. . 3. Mengedar buku kesihatan murid kepada guru kelas bila diperlukan dan menyimpan semula selepas ianya digunakan. POH TZE PHENG EN. 2.PENGERUSI PN. ZARINAH BT AB. WAN ROSLINA BT DAUD SEMUA PEKERJA SEKOLAH BIDANG TUGAS 1. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. ZARINAH BT ABD. Memastikan bilik kesihatan sekolah berada dalam keadaan baik dan bersih. ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH PN. HJH. WAN KHAIRAINIE BT WAN HUSSIN PN. ZUL AZMAN BIN AWANG EN. RAZAK PN. HAMIZON BT MOHAMED AJK : y y y y y y y y y y EN. 2. simpan buku simpanan murid) 5. Memastikan buku kesihatan semua murid mencukupi. Menguruskan segala insurans takaful. HJH. AZILA BT YUSOF PN. ASMAT BT MOHD NOR PN. Menyediakn semua borang-borang simpanan murid. ROHAYA BT ABDULLAH PN. JAWATANKUASA KERJA PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH DAN KESIHATAN PENASIHAT EN. Mengemaskini semua buku simpanan murid -murid ( Jika perlu. RAZAK AJK : y y y y y y y PN. 3. KHAIRULLAH BIN MOKHTAR EN. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM PN.

ABD. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. NOR ZAWAHIR BT MAT NAFI PN. MAHAMUD BIN DAUD AJK : y y y y y y EN. HJH. HJH. HJH. HJH. MAIZAN BT JAMALUDDIN EN. MAIMON BT HUSSIN AJK : y y y y y y y PN. RUHIL AMANI BT MUHAMMAD ZAIN PN. MAT ALIB BIN DERAMAN TN. JAWATANKUASA KERJA REKOD DAN PENDAFTARAN MURID PENASIHAT EN. ZAIDA BT MAT DAHANG PN. ZAIDA BT MAT DAHANG PN.4. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. NORHAYATI BT MOHD. TN. HASSA N PN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : EN. MOHD GHAZI BIN YUSOF PN. HAZIRA BT TN. Mengisi borang-borang yang dikehendaki oleh pasukan kesihatan dari Klinik Bandar Pasir Mas bila diperlukan seperti senarai nama muris dan lain -lain lagi. NORHAYA BT MOHD YUSOF PN. NOR PN. NOR AINI BT ABDULLAH PENYELARAS PN. ROSMINI AIDA BT SAIPUDDIN PN. AZIZ BIN ABDULLAH JADUAL GURU BERTUGAS HARIAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN SEKOLAH (RMTS) PENASIHAT EN. HJ. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. ASMAT BT MOHD NOR JAWATANKUASA KERJA LAWATAN DAN REKREASI MURID PENASIHAT EN. WAN ROSLINA BT DAUD .

HARI AHAD -EN. NORHAYATI BT MOHD NOR TUGASAN GURU BERTUGAS RMTS 1. 4. Mengawasi pembahagian makanan kepada murid-murid RMTS. ROSDI BIN IBRAHIM -PN. Mengagihkan susu kepada pelajar mengikut kelas. ROHAYA BT ABDULLAH JAMALUDDIN -PN. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM -PN. 5. ROHANA BT CHE ISMAIL -PN. MAIZAN BT -PN. SURYANI BT MOHD ZAIN HARI RABU -EN. ROSMINI AIDA BT SAIPUDDIN -PN. HJH. NOR AIZA BT MOHD YUSOF -PN. . Memberitahu dalam perhimpunan tugas dan peraturan-peraturan sekolah. HJ. AFIRAH BT AHMAD ROSDI HARI KHAMIS -TN. MAT ALIB BIN DERAMAN -PN. Mengawasi penyediaan dan mutu makanan. AB. Guru Disiplin Menubuhkan Jawatankuasa Disiplin Sekolah untuk murid-murid. AZIZ BIN ABDULLAH -CIK ZALWATI BT ZAKARIA -PN. MOHD GHAZI BIN YUSOF -PN. 3. MAIMON BT KONOK HARI SELASA -EN. Memastikan pelajar mengamalkan doa makan sebelum makan dan selepas makan. AZILA BT YUSOF HARI ISNIN -EN. Menulis laporan penyelian RMTS. 2. NOR ZAWAHIR BT MAT NAFI -PN. RUSIAH BT HUSAIN -PN. Melantik murid-murid yang layak untuk menganggotai badan pengawas sekolah. Mempengerusi mesyuarat perjumpaan organisasi pengawas. RUHIL AMANI BT MOHD ZAIN -PN. FARIZA BT HASSAN -PN.

4. Menyusun rancangan tahunan untuk organisasi pengawas. upacara dan majlis-majlis yang diadakan oleh pihak sekolah. Menyedia rekod murid yang didapati bersalah. Menentukan Ketua dan Penolong Ketua Pengawas dilantik oleh guru penasihat lembaga pengawas dengan nasihat guru-guru lain. hukuman dan denda yang dijatuhkan kepada pelajar di sekolahnya. menyapu lantai. Menentukan segala peraturan dan undang-undang sekolah sentiasa dipatuhi oleh para pelajar sekolah. kebolehan dan kemampuan pelajar dalam bidang sukan dan permainan. memastikan AJK kebersihan mengagihkan pelajar untuk membersihkan papan hitam. 3. 6. Berhubung rapat dengan guru bimbingan / kaunseling untuk menyelesaikan masalah pelajar. Merekodkan segala kesalahan. Pilih pengawas pada setiap hujung tahun untuk bertugas pada tahun berikutnya. Melengkapkan maklumat dalam SSDM. Memastikan undang-undang dan peraturan sekolah dipatuhi oleh semua murid. Menerima laporan daripada para pengawas dan mengambil segala langkah dan tindakan yang sesuai. menyediakan langsir dan bunga (jika perlu) untuk kelas. Mengaturkan mesyuarat lembaga pengawas yang diadakan dari semasa ke semasa di sekolah. Memastikan perlantikan para pengawas adalah berdasarkan pengalaman. Membuat jadual pengawas bertugas. mengelap tingkap. 13. Guru kelas SENARAI TUGAS GURU KELAS Pengurusan dan Organisasi kelas Membentuk organisasi kelas yang terdir daripada Ketua Tingkatan.Menyiasat perkara-perkara yang berlaku dan melaporkan kepada Guru Besar untuk tindakan selanjutnya. 2. y Menentukan perkara-perkara yang berikut ada di dalam kelas: . 14. daya kepimpinan dengan mengambil kira pandangan dan sokongan para guru. Menentukan pemilihan pengawas adalah berdasarkan pencapaian dalam bidang akademik. Pemilihan calon dilakukan oleh guru -guru sendiri dan tidak dicalonkan oleh pelajar. Memastikan AJK Keceriaan sentiasa mengemaskini papan kenyataan dan papan maklumat dari masa kesemasa. 7. 5. Mempamerkan peraturan dan undang-undang sekolah di papan-papan kenyataan dan di dalam bilik darjah. Membantu Guru Besar dalam mengesan dan mengesahkan kesalahan-kesalahan besar yang dilakukan oleh pelajar yang boleh membawa kepada penggantungan sementara atau pembuangan sekolah. menyusun kerusi meja dan membuang sampah. Menguruskan pertandingan kebersihan bilik darjah pada tiap-tiap minggu dan mengumumkan kelas yang paling kotor . 1. 11. Mengawasi disiplin dan akhlak para pelajar di sekolah sepanjang hari persekolahan. Bekerjasama dengan guru-guru bertugas harian atau mingguan untuk menguruskan kawalan terhadap pelajar pada hari perhimpunan. 12. Menyampaikan ucapan-ucapan tahniah kepada pengawas yang berjaya dan terpuji. sahsiah. 8. Bendahari. Penolong Ketua Tingkatan. 10. jikalau didapati sesuai dan boleh dilaksanakan setelah dipersetujui oleh pihak guru. AJK kebersihan dan AJK Keceriaan. Pemilihan akhir dilakukan oleh para pelajar dengan cara undi. 9.

o Menentukan semua butir yang dikehendaki ada di dalam kelas.peperiksaan. y Laporan pelajaran. o Memastikan kelas mempunyai buku rekod ponteng kelas dan diselenggarakan seperti yang diarahkan. kokurikulum dan fizikal dalam kemajuan pelajar bagi setiap semester/penggal. (b) Menghantar satu salinan borang tersebut kepada ibu bapa. o Melaporkan kepada kaunselor jika terdapat kemerosotan pelajaran di kalangan pelajar. o Melaporkan kepada Guru Kesihatan jika terdapat pelajar yang menghadapi masalah kesihatan o Melaporkan kepada Guru Disiplin jika terdapat pelajar yang melanggar disiplin sekolah. kipas angin dan lampu dalam keadaan baik dan selamat digunakan. motivasi dan merangsangkan minat pelajar terhadap akademik o Mengalakkan pertandingan yang berbentuk akademik. o Melaporkan kes ponteng mengikut prosedur yang berikut (a) mendapat dan mengisi dalam dua salinan borang ³ Melanggar Peraturan Sekolah´ yang dapat diperolehi dari penyelaras Tingkatan atau Bilik Guru Disiplin. y Buku teks. y Menentukan kawal elektrik. o Memberikan galakan. (a) Buku diambil dan dihantar pada waktu dan ditempat yang dtetapkan. kesihatan diri dan disiplin. y Jadual kedatangan dan kedatangan pelajar. y Melaporkan perabot dan peralatan elektrik yang rosak kepada guru -guru penyelaras kursus yang berkenaan. (b) Menjamin keselamatan buku tersebut.(a) (b) (c) (d) (e) Jadual waktu Jadual Tugas Perabot kelas seperti kerusi meja pelajar dan meja guru dan papan hitam diiventorikan Moto Kelas. y Membimbing organisasi kelas yang dilantik menjalankan tugas. Tabung ini adalah bagi tujuan yang berikut: (a) Keceriaan kelas. y Mengadakan tabung kelas dengan jumlahnya terpulang kepada budi bicara pelajar. sijil berhenti dan surat akuan o Mengisikan markah dan membuat laporan kemajuan akademik. o Menandakan jadual kedatangan harian selewat-lewatnya sebelum waktu pertama berakhir dan menyimpan buku daftar pelajar di pejabat. Alatan kebersihan seperti penyapu dan pengaut sampah. y Masalah pembelajaran. Dan memberikan hadiah ( jika perlu) o Sentiasa prihatin terhadap semua masalah pelajar. biasiswa dan bantuan . (b) Kebajikan pelajar. o Memastikan data terkini pelajar di dalam kelas. o Menyampaikan slip kemajuan pelajar kepada ibu bapa setiap kali selepas ujian.

ke dalam buku kemasukan pelajar dan mendapatkan nombor pendaftaran pelajar baru dari buku kemasukan pelajar daripada daripada Penolong Kanan HEM. o Menyerahkan wang kutipan yuran sekolah dan wang peperiksaan serta buku kutipan kepada Pembantu Tadbir pada hari yang sama. o Melaporkan kepada Guru Biasiswa sekiranya terdapat kemerosotan pelajaran di kalangan pelajar yang mendapat biasiswa. Menyemak isi kandungan dan muka surat buku-buku yang diterima. o Mengeluarkan resit kepada pelajar bagi pembayaran yang dibuat. bagaimana cara-cara hendak mengisi borang-borang SPBT. . o Menentukan penerimaan borang SPBT (sekiranya layak) dari sekolah yang terdahulu dan memastikan pelajar ini mendapat buku teks. persatuan dan lain-lain. kehilangan atau kecurian buku-buku teks. Mengeluarkan borang-borang yang berkaitan dengan SPBT kepada guru-guru darjah / kelas. Membuat peraturan yang perlu semasa mengeluar dan menerima balik buku-buku teks yang diberi pinjam kepada guru-guru dan juga murid-murid. o Memulangkan buku teks pada tarikh yang ditetapkan dan menyenaraikan nama pelajar yang tidak memulangkan buku teks pada akhir tahun dan memberikan senarai itu kepada guru SPBT o Mengenalpasti pelajar yang layak menerima sebarang bentuk bantuan yang lain dan melaporkan kepada Guru Kebajikan. y Pendaftaran Pelajar Baru o Menerima kemasukkan pelajar baru. o Mengemaskini fail SPBT dari masa ke semasa. kelab dan badan beruniform yang dipilih kepada Penyelaras Kokurikulum. y Murid Keluar o Menentukan hal-hal peperiksaan telah disempurnakan bagi pelajar tingkatan 5. o Menyemak jika pelajar ini menerima sebarang bentuk biasiswa dan melaporkan kepada guru biasiswa. y Pendaftaran sukan. o Menentukan buku teks telah dipulangkan.o Memastikan skim pinjman buku teks diagih kepada pelajar yang layak dan memastikan buku-buku tersebut dibalut dan ditulis nama pelajar. Menyimpan buku stok SPBT dengan sempurna dan kemaskini. o Menentukan rumah sukan. y Kutipan Yuran dan Derma o Mengutip yuran sekolah pada awal tahun dan menggalakkan pelajar membayar kesemua yuran sekaligus. Memberi taklimat kepada guru -guru. o Menyerahkan wang kutipan derma PIBG kepada Bendahari PIBG . o Menentukan penerimaan biasiswa dilaporkan kepada pejabat. o Mengutip derma PIBG o Mengutup wang peperiksaan bagi kelas-kelas peperiksaan. o Menggalakkan pelajar bergiat cergas dalam sukan dan juga aktiviti kokurikulum. SPBT y y y y y y y Menerima buku-buku SPBT dari pembekal serta mengecopnya. Mengadakan peraturan yang sesuai jika berlaku kerosakan. o Menentukan setiap pelajar menyertai aktiviti kokurikulum dan menyerahkan senarai nama mereka mengikut persatuan. o Menentukan kelulusan untuk bertukar telah diterima. o Mengambil butir-butir diri yang diperlukan.

melaksana dan menyediakan Rancangan Merancang. Memberi Memberi perkhidmatan bimbingan / Memberi khidmat bimbingan/kaunseling krisis kepada murid Merancang. y y KAUNSELING Meneliti. Mengumpul. kaunseling kelompok secara profesional dan beretika. Tahunan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. bimbingan / kaunseling HIV / AIDS dan disiplin murid. Memungut balik semua buku teks yang telah dikeluarkan kepada guru-guru darjah pada akhir penggal 2 persekolahan. Murid Miskin iii. kerjaya. rogram Sekolah Selamat. guru. kerjaya. KEBAJIKAN MURID Menjaga kebajikan murid-murid Sekolah Kebangsaan Merlimau Satu seperti :i. Halwal M i Writt by Admi i trat r M day. menyedia dan mengurus pendidikan perkembangan Merancang. 11 May 2009 Hal. Merancang. psikososial dan kesejahteraan mental. Murid yang kematiaan ibubapa vi. Dasar endidikan Wajib. berhubung bidang-bidang di bawah perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. perkhidmatan bimbingan / kaunseling individu secara profesional dan beretika. keibubapaan dan masalah murid. melaksana dan mengawalselia program dan aktiviti konferens dengan ibubapa. menyedia dan menyebar maklumat serta resos Bimbingan dan Kaunseling dalam bidang akademik. dan individu-individu yang berkaitan dengan kes. rokok. Menyediakan laporan tahunan program dan aktiviti Bimbingan dan Kaunseling di sekolah dan Melaksanakan tugas- mengemaskini sistem fail. serta membuat permohonan hapus kira pada setiap akhir tahun. Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris dan Dasar Bahasa Tambahan dan Jawatankuasa penempatan(kemasukan) murid di sekolah. mengkaji dan mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah berasaskan kepada pendekatan perkembangan. pencegahan. tugas lain yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dan semasa ke semasa. rekod dan dokumentasi perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Murid Bermasalah iv. pemulihan dan krisis dalam bidang akademik.M m s s m m -m m m s Bertanggungjawab tentang kehilangan atau kerosakan buku teks Memberi maklumat kepada enyelia Buku Teks Negeri atau egawai Buku teks berkenaan dengan jumlah buku yang diperlukan pada tiap-tiap tahun mengikut perkembangan murid. mengawalselia dan menyediakan rekod dan inventeri murid. Anak Yatim ii. psikososial dan kesejahteraan mental. Urusetia kepada Jawatankuasa enyelaras erkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Menyediakan Borang Hapuskira. melaksana dan mengawalselia program dan aktiviti bimbingan murid termasuk program pendidikan pencegahan dadah. Merancang. Merancang. kerjaya. Murid yang sakit di hospital v. keibubapaan dan kemahiran mengatasi masalah kepada murid melalui sebarang media yang sesuai bertujuan untuk meningkatkan potensi murid secara optimum.wal M rid ¦¤ ¦¤ y y y y M - s - m ¥ ¥ § 3 2 2 1 0 " ") ! ! ' '$! & % $ #" $ #" " !    ( ¥ ¡ ¦ ¨  §¤ ¡¤ ¥ ¦¥ ¤¦¤¢ ¤¦¤ ¢ ¥ ¥  § §  ¤§¤ ¨ ¤§¤¨ ¡¥§¦¥¤ £ ¢¡   © ©  4 3 3 m -m 3 . alkohol. Minuman pagi murid-murid yang menduduki peperiksaan U S R Mengadakan kutipan Derma Kilat untuk murid atau keluarga murid yang ditimpa malapetaka/ bencana yang difikirkan perlu untuk membantu meringankan bebanan mereka. inhalan. melaksana dan mengawalselia program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan. kakitangan bukan guru dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan murid.

JAWATANKUASA INDUK HEM Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Teoh Giak Thow (PK Pentadbiran) Pn. Guru Disiplin) Cik Lee Mee Wai (Penyelaras SSDM) . Guru Disiplin) Pn. Lim Eng You (PK Kokurikulum) Cik Yeoh Peik Kar (Pen. Lee Chye Inn (Guru Kantin) Pn. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. Teoh Bee Choo (Guru Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. Pengerusi : Pn. Lim Bee Lay (Guru Disiplin) AJK :Pn. Pengerusi : Pn. Wong Kooi Lan (Ketua Unit 3K)/ (Bimbingan & Kaunsel ing ) Cik Lee Mee Wai (Penyelaras SMM/BMM ) Cik Thanalatchumy (Pen.Salihin (Unit Pendaftaran) JAWATANKUASA DISIPLIN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Unit RIMUP) En. Lim Bee Lay (Ketua Guru Disiplin) AJK : Cik Yeoh Peik Kar (Pen.

Pn. Menggubal undang-undang disiplin sekolah. Wong Kooi Lan (Guru Bimbingan) Semua Guru Kelas Bidang Tugas : 1. 6. 3. Teoh Giak Thow ( Penolong Kanan Pentadbiran) Pn. Menyelesaikan masalah murid yang melanggar disiplin serta diambil tindakan. jika difikirkan perlu. 9. Mengambil tindakan disiplin terhadap pengawas dan murid -murid lain serta mengambil tindakan sewajarnya jika didapati perlu. Menyediakan buku catatan atau lembaran bersepadu mengenai disiplin tiap. Menghantar Laporan SSDM setiap b ulan pada atau sebelum 5hb ke PPD LMS. Membentuk Lembaga Pengawas dan menyusun tugas masing -masing. 8.Laporan LDM ± Tindakan Guru Kelas ± Murid Tukar JAWATANKUASA PROGRAM 3K (KESELAMATAN.Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha :Pn.KESIHATAN DAN KECERIAAN) Pengerusi :Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N/Pengerusi :Pn.Wong Kooi Lan (Penyelaras 3K ) AJK :Pn. Laporan G1 dan G2 ± rujuk Penghantaran Laporan dan Data ke PPD 10.tiap orang murid sekolah ini. Chui Chooi Seong (Ketua Unit Keceriaan) Cik Teh Chiou Shing (Ketua Unit Kesihatan) . 4. 7. Memanggil mesyuarat guru-guru disiplin untuk mengambil sesuatu keputusan jika berlaku sesuatu masalah besar dan melaporkannya kepada Guru Besar. 5. Mengadakan mesyuarat Lembaga Disiplin Murid bagi memilih dan melantik Pengawas.Lim Eng You (PK Kokurikulum) Pn. 2.

Lee Chye Inn (Guru RMT) Cik Lee Mee Wai (Ketua Unit Kantin) En. Heah Boon Kiak (Wakil PIBG) (Wakil Klinik Kesihatan) (Wakil Klinik Pergigian) Bidang Tugas : 1. memaklumkan kepada semua pihak berkenaan tent ang pelan tindakan yang hendak dilaksanakan dan melaksanakan pelan tindakan tersebut. 2. Menetapkan kenyataan polisi kesihatan ± melalui pemerhatian. 4. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. Merancang dan melaksanakan pelan tindakan ± merancang pelan tindakan.Chui Chooi Seong (Guru Unit Keceriaan) AJK : Pn. maklumbalas komuniti (sekolah/setempat). Menyediakan laporan ± gunakan Borang PBSS 1/ KD1(Rekod Sekolah)/KD2 Laporan ke Pejabat Kesihatan Daerah dan hendaklah disimpan di sekolah sebagai rujukan dan semakan oleh mana -mana pihak yang memerlukan. Membantu pihak sekolah mengawasi dan mempertingkatkan kebersihan . Teoh Giak Thow ( Penolong Kanan Pentadbiran) Pn. data kesihatan sekolah dan kajian pihak sekolah dan agensi yang berkaitan. Lim Eng You ( Penolong Kanan Koko) Guru Kelas Pekerja Bidang Tugas : 1.Pn. JAWATANKUASA KECERIAAN DAN KEBERSIHAN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Membuat pemantauan dan penilaian ± mengikut kaedah yang telah ditetapkan dalam pelan tindakan.Ooi Cad LI ( Ketua Unit Keselamatan) Pn. 3. Pengerusi : Pn.

8. Mengawas projek serta membuat laporan kepada Guru Besar. Menyediakan dan mendapatkan keperluan -keperluan bahan dan tenaga mahir. 7. Mengadakan projek bersama di antara pihak sekolah dengan a gensi luar bagi meningkatkan mutu kebersihan sekolah. . 5. 13. 10. Tan Shean Lan (Ketua Panitia PJK) Semua Guru PJK Pn. Menyelaraskan kerja mengikut keutamaan.dan keceriaan sekolah dari semasa ke semasa. JAWATANKUASA KESIHATAN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. 3. 9. 12. 11. Merancang dan menaja pelbagai projek kebersihan dan keceriaan sekolah :y Kempen kebersihan y Pertandingan Kebersihan kelas y Ceramah kebersihan y Pertandingan poster kebersihan y Pertandingan mengarang essei kebersihan y Menanam pokok / bunga di kawasan sekolah y Lawatan ke sekolah lain y Budaya pagi seperti mengutip sampah y Laporan dan program Aedes 4. Mengurus dan mempastikan bilik rawatan digunakan sebaik mungkin. Menyediakan anggaran perbelanjaan. 6. 2. jadual tugas jawatankuasa dan melaporkan dari semasa ke semasa. Mengadakan sistem pembuangan sampah yang baik. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Cik Teh Chiou Shing (Guru Unit Kesihatan) AJK : Pn. Mengawal kebersihan kawasan sekolah / tandas / bilik darjah / kantin dan lain-lain. Wong Kooi Lan (Guru Bimbingan) Bidang Tugas : 1. Menyediakan pelan dan perancangan jangka pendek dan jangka panjang. Pengerusi : Pn. Menyusun pelan tindakan kebersihan. Menguatkuasakan segala arahan dan peraturan sekolah mengenai kebersihan dan keceriaan dan menyelia kerja -kerja kebersihan. Menyediakan pelan induk lanskap sekolah.

Menyediakan peraturan penggunaan bilik rawatan (sick bay). 4. 4.En.Ooi Cad Li (Guru Unit Keselamatan) AJK : Pn. 2.2.Rahman (Pengawal Keselamatan) En. 6. Menggalakkan skim perlindungan diri kepada pelajar / insurans. Minggu Keselamatan. 8. 3. Heah Boon Kiak ( Wakil PIBG) (Wakil Polis / Bomba) Bidang Tugas : 1. Peti ubat disediakan dan dilengkapkan. 5. 5.Lim Bee Lay (Ketua Guru Disiplin) En. memahami dan melaksana semua arahan yang dihantar oleh Kementerian. JAWATANKUASA KESELAMATAN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Mengumpulkan dan menguruskan kad kesihatan dengan kerjasama guru kelas. Merancang dan melaksanakan program kesihatan seperti ceramah. Jabatan dan PPD. Mempastikan semua sistem dan alat melawan kebakaran mencukupi dan . 3. Bertanggungjawab menguruskan pemeriksaan kesihatan dengan kerjasama guru kelas.Teoh Giak Thow (Penolong Kanan Pentadbiran) Setiausaha : Pn.Kawad Kecemasan. 7. Merancang Program keselamatan sekolah seperti : . Membaca. tayangan dan lain -lain. Menguruskan pelajar yang memerlukan rawatan.Abd. Pengerusi : Pn. Menyediakan Jadual Tugas bilik rawatan. pameran. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Pn. Mewujudkan kerjasama antara pihak sekolah dengan Polis / Polis Trafik / Bomba / JKR dan JKR elektrik.Taklimat Pencegahan Kebakaran. Lim Eng You (Guru Penolong Kanan KoKurikulum) Pn. Baharuddin.

15. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. JAWATANKUASA KANTIN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Merancang pergerakan lalulintas dan tempat kenderaan pada masa majlis rasmi sekolah. Menetapkan laluan tertentu untuk pelajar bagi mengelakkan kesesakan. Menetapkan pergerakan lalulintas dan tempat letak kereta pada masa majlis rasmi sekolah. Ooi Cad Li ( Penyelaras / Guru RMT) En. 9. 7. 8. Merancang dan melaksanakan program keselamatan. Menyediakan papan makluman untuk memberitahu pelawat supaya mendapat kebenaran Guru Besar sebelum berurusan di sekolah. Mengadakan latihan mengosongkan bangunan 2 kali setahun.Lee Chye Inn (Guru Kantin) AJK : Pn.Wong Kooi Lan ( Penyelaras / Guru RMT) Cik Teh Chioou Shing ( Penyelaras / Guru RMT) Cik Lee Mee Wai ( Penyelaras / Guru RMT) Pn. Mendapatkan kerjasama pihak polis untuk mengawal keselamatan lalulintas. Mempastikan peraturan keselamatan bilik -bilik khas ditampal di bilik darjah dan di dalam buku latihan pelajar. 16.berfungsi. 10. 14. Mempastikan sistem lalulintas di kawasan sekolah dan persekitaran selamat. 12. Heah Boon Kiak (Wakil PIBG) . Meletakkan tanda amaran µBAHAYA¶ di tempat-tempat yang merbahaya. 6. Mencadangkan lantikan pengawal lalulintas sekolah kepada Guru Besar. 11. Pengerusi : Pn. 13.

Mempastikan mutu makanan dan harga jualan berpatutuan mengikut syarat -syarat perjanjian dan senarai harga hendaklah dipamerkan. Mempastikan tidak ada makanan yang bahannya tidak halal seperti minyak babi (lard). kemas dan ceria. Mempastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling Kementerian Pelajaran / Kesihatan. Mempastikan semua pekerja kantin telah menjalani pemeriksaan kesihatan dan memiliki kad kesihatan yang sah. makanan yang menggunakan lemak binatang campuran dalam mee dan sebagainya. ( Laporan Kendiri 1A/1B/2) 16. Mempastikan keadaan dalam dan luar kantin sentiasa bersih. JAWATANKUASA PINJAMAN BUKU TEKS / SPBT . Mempastikan penyediaan dan peralatan yang digunakan bersih dan selamat serta menggunakan penyepit untu k mengambil makanan. Mempastikan semua penjual dan kakitangan di kantin sentiasa memakai apron. Mempastikan makanan yang disediakan untuk harian mencukupi. 9. 4. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa kan tin 3 kali setahun dan perbincangan semasa ke semasa. 2. 11. Mempastikan pelajar dan guru mempunyai tempat duduk yang mencukupi. tutup kepada yang bersih dan kemas mengikut pekeliling Kementerian Kesihatan. 12. 10. Memaklumkan kepada pihak pengusaha tentang hari -hari persekolahan.Bidang Tugas : 1. 5. Membuat laporan mingguan di dalam buku / borang laporan kantin. 14. 3. Mempastikan semua makanan ditutup denga tudung saji / kain maslin / disimpan dalam bekas yang bertutup. Menyampaikan Laporan Bulanan kepada Guru Besar / Penolong Kanan HEM tentang prestasi kantin. 17. Mempastikan pihak pengusaha kantin bera da di premis supaya mudah dihubungi. selamat dan sesuai. Mempastikan perkhidmatan dan layanan cepat dan mesra. 8. 7. 15. 13. 6. Mempastikan jenis -jenis makanan dan minuman yang dijual mengikut syarat perjanjian.

y Membuat anggaran yang tepat untuk tahun berikutnya. . 4. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn.Guru SPBT) Pn. Borang permohonan SPBT : o Mengedarkan borang kepada setiap pelajar. Mesyuarat Jawatankuasa SPBT bagi menentukan pelajar -pelajar yang layak mendapat bantuan bagi tahun semasa. 3.Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. y Mengisi borang maklumat berkomputer dan menghantar mengikut jadual. Pengerusi : Pn. o Pembahagian tugas pagi / petang. y Mencadangkan pertukaran buku pada awal tahun (jika perlu). 5. Keputusan permohonan pelajar : Mengedarkan senarai nama pelajar yang layak dan gagal kepada guru kelas. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Buku Teks : o Mesyuarat diadakan dua kali iaitu di awal dan akhir tahun. y Mengesan kelancaran pengedaran y Mendapatkan borang dari pelajar yang baru masuk / bertukar sekolah. o Taklimat untuk guru kelas. 6. Membuat pesanan buku : y Membuat pesanan pada pertengahan tahun ke Biro Buku Teks. 2. Chui Chooi Seong Pn. o Borang yang lengkap dikumpul oleh guru kelas dan diberi kepada guru SPBT. y Menentukan tarikh pengedaran. Pengedaran : y Mengedarkan mengikut tahun. o Pembahagian tugas pentadbiran : o Buku Stok (ikut tahun) o Pengedaran / pengumpulan o Buku rosak / hilang o Menubuhkan µPasukan Petugas¶ SPBT (pelajar). Noor Jamilah Cik Thanalatchumy Bidang Tugas : 1. Ooi Cad Li (Guru SPBT) AJK : Cik Yeoh Peik Kar (Pen.

y Menyimpan rekod. y Rekod buku stok yang kemaskini (ikut tahun). y Menyimpan invois. y Melengkapkan buku stok dan menyimpan dokumen dengan teratur dan selamat. y Merekodkan dan menyimpan buku-buku bacaan tambahan. . Cadangan Buku Bacaan Tambahan y Mendapatkan maklumat dari Ketua Panitia / Guru Kanan Mata Pelajaran. Pengurusan Keselamatan Buku y Memastikan ada Bilik SPBT y Mengurus bilik SPBT. y Membuat peraturan penggunaan bilik SPBT. hapuskira. y Menentukan tarikh pemulangan mengikut tahun . Pengurusan Rekod dan Dokumen : y Menyelenggarakan fail yang kemaskini mengikut jenis. y Mampastikan borang SPBT telah dihantar ke sekolah pelajar yang bertukar. y Pengurusan pemulangan Buku Teks. 7. 11.y Mengedarkan buku kepada pelajar -pelajar yang baru masuk. Peratus rosak / hilang. Menyediakan senarai buku teks bagi setiap kelas untuk diedarkan kepada pelajar yang tidak mendapat pinjaman buku teks (jika berlebihan). Guru bertugas. rosak dan hilang. y Peraturan mengedarkan ke sekolah lain. y Menyediakan senarai nama guru bertugas mengikut tarikh / tahun. 9. y Memastikan semua guru kelas telah melengkapkan borang pinjaman SPBT borang G mengikut jadual. y Mamaklumkan kepada Guru Besar / GPK HEM. Pengurusan Stok dan Inventori y Surat menyurat kepada Biro Buku Teks dan Jabatan Pelajaran. 8. y Mempastikan guru kelas telah mengagihkan buku pinjaman kepada semua pelajar yang layak. Kekurangan / lebihan. y Senarai tugas guru ± pengedaran / pengumpulan. bil dan pengesahannya. Hapus kira. y Mempastikan pelajar membalut buku SPBT dengan pembalut plastik. y Mengemaskini inventori SPBT. 10. y Melapor kepada Guru Besar / GPK HEM tentang proses pemulangan. y Mengisi borang maklumat kekurangan / lebihan buku ke PPD.

Merekod pengeluaran buku-buku yang dihapuskira di dalam buku stok 19. 17. 16. Menjawab segala surat-surat yang berkaitan dengan SPBT. Menerima dengan teliti buku -buku SPBT dari pembekal. Mempastikan keselamatan buku-buku SPBT. 18.12. Lee Chye Inn Pn. Tan Shean Lan Pn. Mengadakan buku stok SPBT dan mengemaskinikannya. Pengerusi : Pn. 14. Memproses borang SPBT. Lim Bee Lay Cik Teh Chiou Shing . JAWATANKUASA BANTUAN DAN KEBAJIKAN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Wong Kooi Lan AJK PIBG Pn. Agihkan buku SPBT serta mempastikan ianya disampul dengan baik dan kemas. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Cik Yeoh Peik Kar (Bantuan dan Kebajikan) AJK : Pn. Merancang proses menghapuskira buku SPBT. 15. 13.

Wong Kooi Lan ( GURU Bimbingan ) Cik Lee Mee Wai ( GURU SMM ) En. 8. Bertanggungjawab kepada Guru Besar. Lee Chye Inn (Guru RMT/PS) AJK : Pn.JASMANI) Pn. Menubuhkan Tabung Kebajikan Pelajar. Mengadakan daftar sumbangan dan daftar penerima yang dikemaskini dan disahkan oleh Guru Besar. Merancang program untuk mengutip sebarang sumbangan di semping meningkatkan keprihatinan pelajar terhadap kebajikan. Menguruskan hal ehwal kebajikan pelajar yang memerlukan bantuan khusus seperti :y Pelajar miskin y Kemalangan y Rawatan berterusan (penyakit kronik) y Kematian y Kecemasan / bencana 2. Mendapatkan senarai nama pelajar yang layak mendapat bantuan berdasarkan keutamaan dan keperluan. 7. Salihin (PEMBANTU TADBIR. Menguruskan simpanan murid dengan pihak berkenaan berjalan dengan licin dan sempurna. 4. Tan Shean Lan ( GURU PEND.KEWANGAN) Guru bertugas RMT harian . Mengurus dan mempromos ikan kebaikan menyimpan agar murid -murid lebih berminat untuk menabung. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha :Pn. Menghubungi Guru Besar jika terdapat sebarang kerumitan. Pengerusi : Pn. 10. Mempastikan murid-murid mendapat kemudahan yang sewajarnya semasa dan selepas menguruskannya. 3. 5. 9. JAWATANKUASA RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT) Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. 6.Bidang Tugas : 1.

5. . Memberi penerangan betapa pentingnya menyertai Projek Susu Sekolah terhadap murid-murid. Mengedarkan borang-borang pesanan kepada guru-guru kelas atau darjah. Mengelola dan mengurus bilik Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK) secara berkesan. 3. 4. Menyediakan perancangan tahunan yang berfaedah. 6. Pengerusi : Pn. Mengelolakan program orientasi.Bidang Tugas : 1. 2. Heah Boon Kiak (PIBG) Thanalatchumy Cik Cik Teh Chiou Shing Cik Lee Mee Wai Bidang Tugas : 1. JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Khidmat Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK) meliputi semua aspek bimbingan dan kaunseling iaitu : y Bimbingan Pelajar y Bimbingan Kerjaya y Bimbingan Sosial y Bimbingan Sahsiah y Bimbingan Psikologi y Bimbingan Pencegahan Dadah / AIDS 2. Wong Kooi Lan (Guru Bimbingan ) AJK : En. Menggalakkan murid-murid menyertai sebarang peraduan yang dianjurkan oleh Projek Susu Sekolah (PSS). 7. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. 4. Menerima serta mengagihkan susu kepada guru -guru kelas. 3. Menguruskan pesanan kepada pihak pengedar. Menyelaraskan pemberian RMT / PSS kepada murid -murid yang terlibat. Merekodkan nama murid-murid yang layak mendapat susu percuma.

S/U : Pn. 10. tolong menolong dan mengwujudkan suasana muhibah secara sedar dan terancang.5. 9. Mengadakan program khas bagi kumpulan pelajar yang bermasalah (risiko tinggi). PIBG Mengikut Akta Pendidikan KPM 1996. Menjalankan ujian khas untuk mengesan potensi. Menyelaras hubungan dengan Jabatan / agensi luar untuk mendapat khidmat nasihat 7. Menjalankan soal ±selidik untuk mendapat maklum balas mengenai budaya sekolah (sampling). Mengadakan program khas pencegahan dadah / AIDS JAWATANKUASA RIMUP Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Persatuan Ibubapa dan Guru (PIBG) ditubuhkan di semua Sekolah Kerajaan bertujuan untuk mewujudkan permuafakatan antara ibubapa dan guru (IBG). peralatan. y Melahirkan persefahaman dan toleransi antara murid pelbagai kaum di sekolah. Menyediakan dan memaklumkan jadual tugas. 8. minat dan sahsiah pelajar. 6. 3. y Mengwujudkan sikap kerjasama. Membuat pendaftaran dan laporan dari semasa kesemasa jika diperlukan. Noor Jamilah AJK : Semua Guru Kelas Bidang Tugas : 1. Ia juga untuk . yang diharapkan dapat membina kesefahamanan tentang tugas dan tanggungjawab be rsama dan usaha dalam meningkatkan mutu pengajaran guru dan pembelajaran murid di Sekolah. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Cik Thanalatchumy( Penyelaras RIMUP) N. 2. Melaksanakan objektif RIMUF diantaranya: y Menggalakkan penyertaan masyarakat setempat. Pengerusi : Pn. temujanji dan aktiviti Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK). para gu ru dan murid serta warga sekolah dari peringkat sekolah rendah hingga sekolah menengah dalam kegiatan -kegiatan khas secara bersamasama. y Berkongsi kemudahan. tenaga dan kepakaran untuk menjayakan kegiatan-kegiatan khas secara bersama-sama. RMUF ± Membuat Laporan aktiviti RIMUF sebanyak dua kali iaitu pada setengah tahun dan akhir tahun.

5. kemudahan dan suasana Sekolah yang kondusif kepada murid-murid dan guru-guru di Sekolah. 3.mempertingkatkan kerjasama dan perkongsian antara pihak Sekolah. SKDP. Untuk membolehkan IBG dalam Sekolah bertukar-tukar fikran dan maklumat mengenai pendidikan 4. ibubapa dan komuniti setempat. PIBG juga mempunyai peranan saling lengkap melengkapi terhadap fungsi Kementerian Pendidikan Malaysia dalam menyediakan prasarana. Menambah sumber kewangan Sekolah bagi menambah dan meningkatkan kemudahan d Sekolah Meningkatkan kemesraan dan menyediakan saluran komunikasi dan hubungan antara Sekolah dengan masyarakat setempat 6 4. Membantu dalam memajukan perkembangan murid dan menjaga kebajikan murid 2. Untuk membantu dan menambah usaha Sekolah dalam memenuhi kehendak dan keperluan kebendaan murid-murid dalam kegiatan mereka 3. Tujuan-tujuan PIBG adalah: 1. . Untuk memberi peluang kepada IBG dalam Sekolah berunding antara satu sama lain berkenaan dengan cara memperbaiki taraf pendidikan anak anak mereka pada amnya Untuk membolehkan IBG dalam Sekolah untuk berusaha menambah kewangan Sekolah dan meningkatkan kemudahan fizikal bagi tujuan meningkatkan kemudahan pengajaran dan pembelajaran 5 Fungsi peranan PIBG adalah: 1. keterbukaan dan pengorbanan. AJK PIBG dipilih melalui Mesyuarat Agung Tahunan & menjalankan tugas dan amanah secara sukarela serta perlu menitikberatkan keikhlasan. Meningkatkan keceriaan premis Sekolah supaya dapat me ujudkan suasana yang konduisif bagi menjayakan aktiviti dan program pendidikan Semua ibu bapa dan guru di sekolah ini merupakan ahli PIBG. Satu jawatankuasa PIBG bagi penggal 2008/2009 telah dilantik pada 16 Februari 2008 bertempat di Dewan Budiman. Untuk mengadakan satu forum dan perkhidmatan bagi keba jikan dan kemajuan murid-murid dalam Sekolah dalam meningkatkan imej Sekolah 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful