CARTA JAWATAKUASA UNIT HAL EHWAL MURID 2010 PENGERUSI En. Kamal b Ahmad (Guru Besar) NAIB PENGERUSI Pn.

Hjh. Nor Aini Bt Abdullah (PK HEM) SETIAUSAHA HEM Pn.Tuan. Hazira Bt Tuan Hassan DISIPLIN DAN PENGAWAS En. Ahmad Izahan B Ibrahim KANTIN Pn. Azila Bt Yusof

BADAN IHSAN Cik Badirah Bt Yusof

REKOD PRESTASI MURID Pn. Rosmini Aida Bt Saipudin

RMTS & PSS Pn. Wan Ruslina Bt Daud

REKOD & PENDAFTARAN MURID Pn. Ruhil Amani Bt. Md Zain

BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pn. Nik Serimah Bt. Safei

KELAB GURU & KAKITANGAN Pn. Wan Khairanie Bt Wan Hussin

KEBAJIKAN MURID Pn. Rohana Bt Che Ismail

KESELAMATAN JALAN RAYA Pn. Zaida Bt Mat Dahang

PENCEGAHAN DADAH En. Rosdi B Ibrahim

KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Pn. Hjh. Maizan Bt Jamaluddin

KESELAMATAN DAN KECERIAAN Pn. Noraiza Bt Yusuf

TAKAFUL DAN BANK SIMPANAN Pn. Zarinah Bt Ab. Razak

SKIM PINJAMAN BUKU TEKS Pn. Hjh. Haznal Bt Che Hassan

PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH KESIHATAN Pn. Hamizon Bt Mohammed

K.W.A.M.P Pn. Fariza Bt Hassan

SKIM BAUCER TUISYEN (SBT) Pn. Rohana Bt Yusoff

PENGENALAN
Unit inimerupakan satu unit yang menjadi nadi perjalanan proses pengajaran dan pembelajaran yang kini memerlukan satu organisasi yang terancang dan tersusun. Semoga dengan adanya unit ini, masalah yang berkaitan dengan sosio budaya murid serta persekitaran sekolah dapat diajukan kepada Guru Besar dan seterusnya hingga ke PPD yang sama dengan Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan. Dalam mengharungi liku-liku yang mendatang mendokong Falsafah Pendidikan Negara, lant s a menjadi teras untuk menghasilkan warga negara yang berwawasan. Keutamaan akan ditumpukan kepada melahirkan anak didik yang mendapat penuh rasa kasih sayang daripada ibu, bapa, guru, masyarakat, bangsa, agama dan negara. Harapan yang tinggi menjulang ini akan tercapai hanya dengan adanya komitmen dari pelbagai pihak khasnya dari warga sekolah. Tidak ketinggalan juga peranan ibubapa/penjaga anak didik. Unit ini juga akan bekerjasama sepenuhnya dengan pentadbir serta bahagian perancang sekolah.

MATLAMAT
Menjadikan Unit Hal Ehwal Murid sebagai suatu organisasi yang sentiasa prihatin dalam hal pengurusan pelajar merangkumi bidang disiplin, kebajikan, bimbingan, keselamatan, kesihatan dan pembinaan insan bagi merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara ke arah melahirkan pelajar yang berpendidikan seimbang dari segi jasmani, rohani, mental dan sosial.

OBJEKTIF
Objektif utama Unit Hal Ehwal Murid ialah :

1. Memastikan semua murid mendapat layanan kemudahan dan kebajikan yang saksama ke
arah peningkatan kualiti pembelajaran di sekolah.

2. Menerap dan menyemai nilai-nilai murni di kalangan murid bagi melahirkan insan berilmu, 3. 4.
beriman, berakhlak mulia, bersopan santun, berdisiplin, bertanggungjawab, ramah mesra dan saling hormat menghormati. Menentukan keselamatan murid terjamin dan dalam keadaan selesa semasa berada di sekolah. Sentiasa bersikap terbuka dan menjalin hubungan mesra dengan ibubapa murid.

Beberapa objektif telah digariskan untuk mengerakkan Unit Hal Ehwal Murid di peringkat Sekolah Kebangsaan Sultan Ibrahim (3), diantaranya :

1. Unit ini akan membimbing murid-murid kearah Insan Kamil. 2. Memupuk dan mentarbiah kanak-kanak kearah jalan Allah. 3. Rasa terhina apabila melakukan sesuatu perkara yang ditegah oleh agama dan pihak
sekolah.

4. Melahirkan generasi yang dapat mengenang jasa sekolah kepada dirinya dan masyarakat
sekeliling.

5. Merapatkan jurang pemisah antara sosio ekonomi murid dengan mengadakan program ³ IA D
KAWANKU´.

6. Menyelamatkan harta benda sekolah dari dicerobohi oleh murid-murid di luar waktu
pembelajaran.

7. Dapat menerima segala teguran yang boleh membantu peningkatan unit ini. 8. Akan berkhidmat sebaik yang mungkin agar diberkati.
TUGAS UNIT HAL EHWAL MURID

1. Mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran,kemasukan, penempatan dan
pertukaran murid.

2. Menyelia mengenai kehadiran murid ke sekolah. 3. Menggubal dan menguatkuasa peraturan-peraturan sekolah dan jika perlu mengkaji semula
dari masa ke semasa.

4. Menyedia dan menyelia kemudahan dan kebajikan murid dari segi BukuTeks, Rancangan 5. 6.
Makanan Tambahan, Bimbingan dan Kaunseling,keselamatan pelajar, pemeriksaan kesihatan dan gigi serta sebarang jenis bantuan. Menyelia dan memastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling Kementerian Kesihatan, juga dapat memberi perkhidmatan serta layanan sewajarnya kepada pengguna. Menyelia dan menyelaras pengeluaran/pemberian surat-surat akuan, sijil-sijil penghargaan dan sijil berhenti sekolah.

Nik Serimah Bt. Wan Khairanie Bt Wan Hussin KEBAJIKAN MURID Pn. Md Zain BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pn.7. Mewujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan ibubapa dan masyarakat. Maizan Bt Jamaluddin KESELAMATAN DAN KECERIAAN TAKAFUL DAN BANK SIMPANAN . Ahmad Izahan B Ibrahim KANTIN Pn. Azila Bt Yusof BADAN IHSAN Cik Badirah Bt Yusof REKOD PRESTASI MURID Pn. Zaida Bt Mat Dahang PENCEGAHAN DADAH En. CARTA JAWATANKUASA UNIT HAL EHWAL MURID 2010 DISIPLIN DAN PENGAWAS En. Ruhil Amani Bt. Wan Ruslina Bt Daud REKOD & PENDAFTARAN MURID Pn. Rosdi B Ibrahim KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Pn. Rohana Bt Che Ismail KESELAMATAN JALAN RAYA Pn. Rosmini Aida Bt Saipudin RMTS & PSS Pn. Safei KELAB GURU & KAKITANGAN Pn. Hjh.

Melahirkan persefahaman dan toleransi antara murid pelbagai kaum di sekolah. 3. Fariza Bt Hassan SKIM BAUCER TUISYEN (SBT) Pn.RAHMAN OBJEKTIF RIMUP RIMUP menggariskan 4 objektif utama iaitu : 1. Menggalakkan penyertaan masyarakat setempat. KHAIRULLAH BIN MOKHTAR EN. Hjh. HJH. . Hamizon Bt Mohammed K. RASHID PEN.Pn. SETIAUSAHA : EN.P Pn. PENGERUSI I : PN. HALIMAH BT MAMAT SETIAUSAHA : EN. 2.A. Razak SKIM PINJAMAN BUKU TEKS Pn. REDZUAN BIN AB. Mewujudkan sikap kerjasama.M. tolong-menolong dan mewujudkan suasana muhibbah secara sedar dan terancang. FARIDAH ABD. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM BENDAHARI : PN. MOHAMUD BIN DAUD PN. Zarinah Bt Ab. PENGERUSI II : PN. HJH. Rohana Bt Yusoff RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN ( RIMUP ) PENGERUSI : EN.W. para guru dan murid serta warga sekolah dari peringkat sekolah rendah hingga sekolah menengah dalam kegiatan -kegiatan khas secara bersama. NOR AINI BT ABDULLAH N. AZIZ (KPT) AHLI JAWATANKUASA : y y y y PN. Haznal Bt Che Hassan PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH KESIHATAN Pn. KAMAL BIN AHMAD N. Noraiza Bt Yusuf Pn. AZIZAH BT ABD. ROHANA BT YUSOF EN.

4. NOR ZAWAHIR BT MAT NAFI EN. Menjalankan hukuman disiplin mewakili Guru Besar. Membantu menyelesaikan masalah-masalah yang tidak mampu diselesaikan oleh para pengawas. AB. 9. JPN / Kementerian apabila dikehendaki berbuat demikian. JAWATANKUASA PELAKSANA BADAN DISIPLIN. HAMIDAH BT HASSAN PN. setiausaha Lembaga Disiplin atas nasihat Guru Besar boleh memanggil mesyuarat tergempar untuk membincangkan kes-kes berat mengenai disiplin. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM : PN. 9/1975. 7. ROSMINI AIDA BT SAIPUDDIN : PN. AZIZ BIN ABDULLAH PN. . KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. Menyedia dan membekalkan maklumat data SSDM kepada PPD. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA BENDAHARI AHLI JK y y y y y y y y : EN. ROSDI BIN IBRAHIM EN. peralatan. Berkongsi kemudahan.4. HJH. 10. Menerima laporan pengawas dan guru pengawas dan seterusnya mengambil tindakan. Menjadi Pegawai Perhubungan antara ibubapa/penjaga dalam menangani masalah disiplin di kalangan murid. 5. Mewujudkan sistem rekod disiplin kelas dan sistem pemantauan yang berkesan. MOHD GHAZI BIN YUSOF EN. HJ. 6. MAIZAN BT JAMALUDIN (PENGAWAS) TN. 8. tenaga dan kepakaran untuk menjayakan kegiatan -kegiatan khas secara bersama. Merangka dan menentukan dasar-dasar disiplin dan peraturan-peraturan sekolah berpandukan pekeliling Kementerian dan Jabatan Pelajaran. PENGAWAS DAN KETUA DARJAH PENASIHAT EN. 2. Memastikan semua guru adalah guru disiplin dalam usaha menguatkuasa undang -undang dan peraturan sekolah. MAT ALIB BIN DERAMAN PN. ROHANA BT YUSOF BIDANG TUGAS BADAN DISIPLIN. Melaksanakan rondaan untuk mengesan murid yang ponteng kelas. HJH. PENGAWAS DAN KETUA DARJAH 1. 3. Membantu Lembaga Disiplin Sekolah untuk mengesan dan mengesahkan kesalaha -kesalahan serius yang boleh membawa kepada hukuman penggantungan sementara atau buang se kolah berpandukan surat Pekeliling Iktisas Bil.

Mengadakan Kem Kepimpinan. Mengambil tindakan terhadap kes salahlaku murid. 4. 8. Mengadakan lawatan khusus untuk Pengawas. . 6. Merekodkan setiap perjalanan kes dan melaporkannya kepada PK HEM pada setiap minggu. Perlantikan rasmi dengan menyemat tanda nama. Bersedia bertugas pada bila -bila masa terutama melibatkan kawalan murid. 3. Menjaga Keceriaan dan kebersihan kelas. PERANCANGAN TAHUNAN BADAN DISIPLIN. TUGAS GURU DISIPLIN 1. Merancang tugasan Äspot check di kalangan murid. 5. 5. Mengendalikan perjumpaan MINGGUAN pengawas -pengawas sekolah. Sentiasa bekerjasama dengan Unit Bimbingan dan Kaunseling serta Badan Pengawas Sekolah. majalah dan video lucah. PENGAWAS D AN KETUA DARJAH BADAN DISPLIN 1. 5. Perlantikan dilakukan oleh guru kelas masing -masing. 2. Merancang dan melaksanakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan penghayatandisiplin di kalangan murid sekolah. Perlantikan dilakukan oleh guru kelas masing -masing. bohsia/bohjan.11. tatatertib dan salahlaku. 4. 5. 3. buli dan lain -lain. 3. Sentiasa memberi maklumat kepada PK HEM berhubung dengan kes -kes yang serius seperti penyalahgunaan dadah. Melaksanakan hukuman ( dengan kebenaran Guru Besar ). 8. Memastikan undang -undang dan peraturan sekolah dikuatkuasakan. peras ugut. gambar. Membantu Guru Besar merangka peraturan sekolah. Mengadakan taklimat pembahagian tugas ketua dan penolong. Pembahagian senarai tugas. Mengadakan jamuan akhir tahun. 2. Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin dan laporan murid. 2. 6. 6. Mengadakan taklimat tentang tugas pengawas. 3. 4. BADAN PENGAWAS SEKOLAH 1. Menentukan penerapan amalan -amalan dan nilai -nilai murni. 7. 2.peraturan. kumpulan haram. 7. Memastikan undang -undang dan peraturan dikuatkuasakan dan dipatuhi oleh semua. Mengambil tindakan yang bersesuaian terhadap kes -kes murid yang melanggar disiplin. 4. Perlantikan Jawatankuasa dan pengawas sesi 2010. Perlantikan ketua darjah dan penolong ketua darjah. Mengadakan Kem Kepimpinan KETUA DAN PENOLONG KETUA DARJAH 1.

Mengawal murid semasa pertukaran guru. 10. Khidmat Runding Cara y y y y y y y Pelajaran Disiplin Kesihatan Peribadi Murid Guru Ibubapa . 12. KHAIRULLAH BIN MOKHTAR EN. RAHMAN TUAN HJ. Mengambil dan menghantar jadual kedatangan. MOHD GHAZI BIN YUSOF EN. Membincangkan masalah yang timbu l 16. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. 11. Membantu guru-guru kelas masing-masing. Mengadakan jamuan di akhir tahun 2008. ROHANA BT CHE ISMAIL PN. NORHAYATI BT MOHD NOR PN. Mengadakan perjumpaan apabila difikirkan perlu 15. Mengatasi masalah. Penyerahan sijil penghargaan kepada semua ketua darjah dan penolong ketua darjah JAWATANKUASA PELAKSANA BIMBINGAN DAN KAUNSELING PENASIHAT EN. AZIZAH BT AB. HJH. HAZNAN BT CHE HASAN PN. Memastikan guru-guru masuk ke kelas mengikut jadual kelas. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK y y y y y y y y : PN.9. RUHIL AMANI MAT ZAIN PN. Memberi hormat kepada guru atau pelawat yang masuk ke kelas. 14. Mengenalpasti murid yang bermasalah : y y y y Pelajaran Disiplin Kesihatan Peribadi 2. HJH. ZUL AZMAN BIN AWANG BIMBINGAN DAN KAUNSELING 1. 19. 17. Mengadakan kem motivasi 18. NIK SERIMAH BT SHAFIE : PN. 13.

5. 5. TUAN HAZIRA BT TUAN HASSAN (TAHUN 3) EN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. HAZNAL BT CHE HASSAN : PN. 6. HJH. HAMIZON BT MOHAMED (TAHUN 2) PN. ( JANUARI 08 ) Menyemak stok buku teks pada awal dan hujung setiap tahun. Menghantar wakil untuk menghadiri bengkel taklimat penggunaan SISTEKS yang dianjurkan oleh pihak BBT/JPN. 6. Membeli buku yang tidak cukup keperluan semasa. Menandatangan SAP/INVOIS atau nota serahan jika diperturunkan kuasa oleh Guru Besar. 3. sekolah. "Spotcheck dari masa ke semasa untuk memastikan semua buku teks yang telah diterima oleh murid berada di dalam keadaan baik ( dibalut ). Mengagihkan buku teks kepada semua murid untuk memenu hi keperluan semasa di 2. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK y y y y y y : PN. ROSDI BIN IBRAHIM (TAHUN 4) PN. PERANCANGAN TAHUNAN UNIT SKIM PINJAMAN BUKU TEKS 1. 4. ROHANA BT YUSOF (TAHUN 6) BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU SPBT Mengurus bilik operasi buku teks ( BOSS ). . 1. Melaporkan kepada PK HEM jika berlaku sebarang masalah berkaitan buku teks. 2. Membuat laporan keperluan buku teks. Mengadakan pepemeriksaan kepada peminjam buku teks dari masa ke semasa. Menyelaras penggunaan sistem SISTEKS dalam operasi peminjaman dan pemulangan buku teks.Bekerjasama dengan Kelas Pemulihan JAWATANKUASA PELAKSANA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS ( SPBT ) PENASIHAT EN. Menyelaras pengagihan buku teks melalui guru kela. 7. MAIMON BT KONOK (TAHUN 5) PN. NORHAYA BT MOHD. Baik pulih buku teks yang masih elok untuk digunakan. 7. 4. 8. 3. 4. HJH. YUSOF (TAHUN 1) PN. Melupus kira buku-buku teks yang mengalami perubahan sukatan. Membuat soal siasat/soal selidik dan menyimpan rekod murid-murid yang bermasalah.3. Menguruskan pelupusan buku teks.

HJH. Mengadakan jamuan akhir tahun. Membuat laporan dan menyerahkan senarai nama murid berkenaan kepada pihak Pentadbir (Unit HEM). 2. 2. 4. 3. 3. 5. JAWATANKUASA PELAKSANA RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN SEKOLAH (RMTS) PENASIHAT EN. JAWATANKUASA PELAKSANA BADAN KEBAJIKAN MURID PENASIHAT EN. HAZNAN BT CHE HASSAN PN. 5. MAIMON BT KONOK CIK BADHIRAH BT JUSOH PN. Mengumpulkan maklumat dan mengenalpasti murid-murid miskin dan anak yatim. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK y y y y y y y y : PN. Melantik Pengawas SPBT untuk menjaga bilik BOSS.BILIK OPERASI SPBT SEKOLAH 1. HJH. HJH. Menguruskan bantuan kebajikan Sentiasa berhubung erat dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat Menguruskan Tabung Derma Kilat jika berlaku kematian. Menyediakan jadual pemeriksaan buku teks. NORHAYA BT MOHD YUSOF PN. HAMIDAH BT HASSAN PN. AZIZAH BT AB. Mengadakan perjumpaan mingguan untuk Pengawas SPBT. ROHANA BT CHE ISMAIL : PN. RAHMAN PN. 4. NOR AINI BT ABDULLAH . kemalangan dan sebagainya untuk disumbangkan kepada keluarga mangsa. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. AZILA BT YUSOF PERANCANGAN TAHUNAN BADAN KEBAJIKAN MURID TABUNG MURID MISKIN 1. Menyusun atur keadaan bilik untuk persediaan Program JUARA. ASMAT BT MOHD NOR PN.

Memastikan makanan yang disediakan mengikut menu. YUSOF PN. Perundingan dengan pihak kantin untuk penyediaan makanan untuk murid -murid RMTS 1. WAN ROSLINA BT DAUD : PN. 4. 5. berada dalam kualiti yang baik dan kuantiti yang mencukupi dengan jumlah muid RMTS. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa RMTS. KAMAL BIN AHMAD . Penyediaan dan pembahagian boring timbang berat. NOR AIZA BT MOHD YUSOF (PSS) PN. awal dan akhir tahun 7. 6. Memilih menu RMTS. 4.SETIAUSAHA AHLI JK y y y y y y y y : PN. MAOHAMUD BIN DAUD (WAKIL PIBG) PN FARIDAH BT AB. 3. Bekerjasama dan sentiasa berbincang dengan pihak penyediaan makanan. HJ. 3. 2. 2. Memilih murid-murid menyertai program RMTS 6. AZIZ (PENTADBIRAN) BIDANG TUGAS JK RMTS 1. 7. WAN KHAIRANIE BT WAN HUSSIN PN. PERANCANGAN TAHUNAN RAN CANGAN MAKANAN TAMBAHAN Mesyuarat AJK RMTS Menentukan menu makanan RMTS yang bersesuaian. ZULKIFLI BIN AYAT KHAN (PEMAJAK KANTIN) EN. Menyediakan jadual kedatangan harian RMTS. ZAIDA BT MAT DAHANG TN. NORHAYA BT MOHD. Menyediakan borang pemilihan murid RMTS. Memungut dan menyemak jadual kedatangan murid RMTS. Senaraikan tugas guru-guru mengawasi RMTS Mengedarkan borang maklumat murid yang berkaitan dengan pendapatan ibubapa untuk panduan pemilihan 5. SURYANI BT MOHD ZAIN (RMTS) PN. JAWATANKUASA PELAKSANA KANTIN SEKOLAH PENASIHAT EN.

ROHAYA BT ABDULLAH EN. NOR PN. 7. Memastikan keadaan di dalam dan di luar kantin sentiasa berada dalam keadaan bersih. 6. Memastikan semua makanan ditutup dengan tudung salji/kain maslin/disimpan di dalam bekas yang bertutup. 8. 5. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK y y y y y y y y y : : PN. 11. Memastikan mutu makanan dan harga jualan berpatutan dengan syarat -syarat perjanjian dan senari harga dipamerkan. NOORHAYA BT MOHD YUSOF PN. kemas dan ceria. HJH. Memastikan semua penjual dan kakita ngan bertugas di kantin sentiasa memakai apron dan tutup kepala yang bersih dan kemas mengikut pekeliling Kementerian Kesihatan. Memastikan layanan dan perkhidmatan yang disediakan adalah cepat dan mesra pelanggan. HJ ZULKIFLI BIN AYAT KHAN (PEMAJAK KANTIN) EN. ZUL AZMAN BIN AWANG PN. WAN KHAIRANIE BT WAN HUSSIN PN. 10. Memastikan tempat duduk guru dan murid adalah selamat dan selesa. Memastikan jenis-jenis makanan dan minuman yang dijual mengikut syarat perjanjian. Memastikan makanan yang disediakan untuk jualan harian adalah mencukupi. 3. . 9. 12. 4. Memastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling Kementerian Kesihatan / Pelajaran. 13. ASMAT BT MOHD.PENGERUSI PN. Memastikan persedian tempat duduk untuk guru dan murid di kantin mencukupi. MAHAMUD BIN DAUD (PIBG) PN. Memastikan penyediaan dan peralatan yang digunakan adalah bersih dan selamat serta menggunakan penyepit untuk mengambil makanan. AZILA BT YUSOF PN. Menyampaikan laporan Bulanan/Mingguan kepada PK HEM/Guru Besar tentang pretasi kantin. ZAIDA BT MAT DAHANG TN. FARIDAH BT AB. AZIZ ( KPT ) BIDANG TUGAS JK KANTIN 1. Memastikan tiada makanan yang bahannya tidk halal. 2.

Buku komen Pelanggan 3. Penyusunan ajk kerja dan taklimat kepada semua guru serta kakitangan sekolah. 3. 2. Pameran sijil dan gambar penyampaian Piala Kantin Berbintang Projek Juara Kantin Berbintang 1. FARIZA BT HASSAN . Mesyuarat ajk untuk merancang aktiviti. Susun bunga -bunga berpasu. PERANCANGAN TAHUNAN UNIT KANTIN SEKOLAH Mengemaskini keadaan kantin : 1. Menyediakan buku pengurusan. Pastikan terdapat hiasan dalam berbagai bentuk yang menarik dan memberi manafaat kepada semua murid. Sambutan Hari Kantin 1. 2. Keceriaan Kawasan Kantin : 1. 4. 2. HJH. JAWATANKUASA KERJA KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN ( KWAPM ) PENASIHAT EN. 2. Penggunaan Kantin : 1. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. Beberapa orang pengawas sekolah ditugaskan untuk mengawasi murid-murid supaya mereka mengikuti peraturan di kantin. 3. Kemaskini buku pengurusan untuk persediaan projek juara dan penyeliaan umum mengikut skima yang ditetapkan. Susun kerusi dan meja dengan teratur. Papan kenyataan dengan maklumat baru. Semua murid mesti makan di kantin sekolah. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Kantin sekurang -kurangnya 3 kali setahun dan mengadakan perbincangan dari masa ke semasa.14. 2. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK : : PN. Alaskan meja kantin. Pastikan persekitaran kantin sentiasa bersih.

MAHAMUD BIN DAUD ( SU PIBG) YG. HJ. Pelajar yang tercicir layak dipertimbangkan untuk membuat rayuan dan borang rayuan diedarkan kepada pelajar yang terbabi t dan prosedur pemilihan dijalankan. ABD. 9. Mengumpul dan menerima borang daripada guru kelas masing -masing. 2. 6. ROSDI BIN IBRAHIM AJK : y y y y y y y EN. 3. Majlis Pengagihan bantuan KWAPM diadakan. Borang Rumusan KWA PM peringkat sekolah dikemaskini dan dihantar ke PPD.PEMERHATI) SEMUA GURU KELAS ( TAHUN 1 ± 6 ) PROSEDUR PELAKSANAAN PENGAGIHAN BANTUAN KWAMP 1. Ibubapa/penjaga boleh mendapatkan wang di bank. HJH. 5. 7. JAWATANKUASA KERJA KELAB PENCEGAHAN DADAH PENASIHAT EN. 4. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. ROHAYA BT ABDULLAH PN. RAZAK CIK BADHIRAH BT JUSOH PERANCANGAN TAHUNAN KELAB PENCEGAHAN DADAH . HJH. MULIA RAJA ARIF BIN RAYA HUSIN (NYDP PIBG) TN. MOHD GHAZI BIN YUSOF EN. Pelajaran. MANAF BIN AWANG (PPM . Borang Rumusan peringkat PPD dihantar ke unit HEM JPN untuk dikemaskini dan dibawa ke Bahagian Biasiswa Kem. Pelajar yang dikenalpasti layak mendapat bantuan dimaklumkan untuk membuka akaun di Bank yang terpilih. RAHMAN (AJK PIBG) EN. Mengedarkan borang kepada semua pelajar dari tahun 1 hingga tahun 6 melalui guru kelas masing-masing. ZARINAH BT ABD. POH TZE PHENG PN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : EN. KHAIRULLAH BIN MOKHTAR EN. AJK KWAMP mem buat pemilihan untuk menentukan pelajar yang layak menerima bersama dengan Para Pentadbir Sekolah. ( BANK PERTANIAN ) 8. Taklimat pelaksanaan Bantuan KWAPM oleh Pengerusi KWAMP.y y y y y y y PN. NIK SERIMAH SHAFIE PN. 10. REDZUAN BIN ABD. HALIMAH BT MAMAT (PKP) EN. RASHID (PKKO) EN. ABD. HAMID BIN ABD. Wakil daripada PIBG dan Para Penyelia Pembangunan Mukim.

NIK SERIMAH BT SHAFIE -BIMBINGAN & KAUNSELING PN. JAWATANKUASA KERJA KELAB KEBAJIKAN GURU & KAKITANGAN PENASIHAT EN. Mendapatkan peruntukan daripada MCPF dan agensi -agensi luar. 2. Mengadakan ceramah-ceramah mengenai bahaya dadah. 2. HIV dan lain -lain. memantau dan menilai program atau aktiviti kelab pencegahan jenayah. 2. PERANCANGAN TAH UNAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH 1. HASSAN BIN CHE SOH -YDP PIBG EN. WAN KHAIRANIE BT WAN HUSSIN . KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. AZIZAH BT ABD RAHMAN -KETUA PAN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AJK : y y y y y y y :PN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. HJH.PI EN.1. Mengadakan Kempen Pencegahan Jenayah peringkat sekolah. Mengadakan sudut-sudut pameran dadah. 4. 4. Menampal iklan-iklan mengenai dadah. Menjemput penceramah dari kalangan polis untuk memberi ceramah tentang jenayah. Memberikan khidmat nasihat dalam perlaksanaan aktiviti kelab pencegahan jenayah. ROHANA BT CE ISMAIL-KETUA PAN. Merancang. 3. RUHIL AMANI BT MD ZIN -KETUA PAN. Menjemput penceramah dai kalangan polis untuk memberikan ceramah. SAINS PN. JAWATANKUASA KERJA KELAB PENCEGAHAN JENAYAH PENASIHAT EN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. HJH. 3. ROHANA BT YUSOFF -KETUA PAN. MAIZAN BT JAMALUDDIN PN. BI PN. BM PN. MAHAMUD BIN DAUD -S/U PIBG BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU KPJ 1. Menyediakan dan menghantar laporan tahunan kelab pencegahab jenayah kepada jawatankuasa peringkat daerah pada akhir bulan Oktober setiap tahun. HJH.

REDZUAN BIN AB. Memungut wang dari guru -guru jika ada pekeliling daripada jabatan. ASIAH BT SHAFIE PN. 2. bersalin. RASHID EN. kematian dan lain -lain lagi. Memastikan atau menyimpan setiap kad keahlian guru -guru sekolah. MAIMON BT KONOK PN. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM EN. RUSIAH BT HUSAIN PN. Menentukan kebajikan guru dan pekerja sekolah . NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : CIK BADHIRAH BT JUSOH AJK : y y y y y y y PN. HALIMAH BT MAMAT EN. ROHANA BT CHE ISMAIL PN. Memungut yuran kelab guru. AZIZAH AB. HJH. MAT ALIB BIN DERAMAN EN.BENDAHARI AJK : y y y y y y y y y : PN. HAMIDAH BT HASSAN PN. Merancang dan mengadakan majlis jamuan bagi guru dan pekerja sokongan sekolah. NOR ZAWAHIR BT MAT NAFI PN. HJH. JAWATANKUASA KERJA BADAN IHSAN PENASIHAT EN. MAIMON BT HUSIN (PKP) (PKKO) BIDANGTUGAS 1. Merancang dan mengadakan sumbangan saguhati kepada guru atau pekerja sokongan sekolah seperti masuk hospital. MOHD RAFI BIN YUSOF PN. ASMAT BT MOHD NOR PN. JAWATANKUASA KERJA TAKAFUL DAN BANK SIMPANAN PENASIHAT EN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. 3. KAMAL BIN AHMAD .RAHMAN PN. 2. HAIDA BT HASAN BIDANG TUGAS 1. 3. Memastikan semua guru menjadi ahli badan ihsan. HJH. ZARINAH BT AB. RAZAK PN. SURYANI BT MOHD ZAIN PN. 4.

JAWATANKUASA KERJA PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH DAN KESIHATAN PENASIHAT EN. Mengemaskini semua buku simpanan murid -murid ( Jika perlu. ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH PN. Memastikan buku kesihatan semua murid mencukupi. ASMAT BT MOHD NOR PN. WAN ROSLINA BT DAUD SEMUA PEKERJA SEKOLAH BIDANG TUGAS 1.PENGERUSI PN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. POH TZE PHENG EN. ZARINAH BT AB. AZILA BT YUSOF PN. simpan buku simpanan murid) 5. 2. Menguruskan segala insurans takaful. ASIAH BT SHAFIE PN. Mengedar buku kesihatan murid kepada guru kelas bila diperlukan dan menyimpan semula selepas ianya digunakan. RAZAK AJK : y y y y y y y PN. KHAIRULLAH BIN MOKHTAR EN. 3. RUSIAH BT HUSAIN PN. RAZAK PN. HAMIZON BT MOHAMED AJK : y y y y y y y y y y EN. Menentukan tarikh-tarikh lawatan pihak bank ke sekolah. ROHANA BT CHE ISMAIL EN. 2. ZARINAH BT ABD. . HAIDA BT HASAN BIDANG TUGAS Menyelarakan simpanan bagi murid -murid. 3. HJH. HJH. ZUL AZMAN BIN AWANG EN. ROHAYA BT ABDULLAH PN. Menyediakn semua borang-borang simpanan murid. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. WAN KHAIRAINIE BT WAN HUSSIN PN. Memastikan bilik kesihatan sekolah berada dalam keadaan baik dan bersih. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM PN. 1. 4. MOHD GHAZI BIN YUSOF EN.

KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. HJH. NOR PN. Mengisi borang-borang yang dikehendaki oleh pasukan kesihatan dari Klinik Bandar Pasir Mas bila diperlukan seperti senarai nama muris dan lain -lain lagi. MAIMON BT HUSSIN AJK : y y y y y y y PN. MAIZAN BT JAMALUDDIN EN. RUHIL AMANI BT MUHAMMAD ZAIN PN. TN. JAWATANKUASA KERJA REKOD DAN PENDAFTARAN MURID PENASIHAT EN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. AZIZ BIN ABDULLAH JADUAL GURU BERTUGAS HARIAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN SEKOLAH (RMTS) PENASIHAT EN. ABD. HJ. ROSMINI AIDA BT SAIPUDDIN PN. HJH. ASMAT BT MOHD NOR JAWATANKUASA KERJA LAWATAN DAN REKREASI MURID PENASIHAT EN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. ZAIDA BT MAT DAHANG PN. NORHAYATI BT MOHD. WAN ROSLINA BT DAUD . ZAIDA BT MAT DAHANG PN. MAT ALIB BIN DERAMAN TN. NOR ZAWAHIR BT MAT NAFI PN. MOHD GHAZI BIN YUSOF PN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. HJH. HAZIRA BT TN. NOR AINI BT ABDULLAH PENYELARAS PN. HJH.4. HASSA N PN. NORHAYA BT MOHD YUSOF PN. MAHAMUD BIN DAUD AJK : y y y y y y EN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : EN.

AZILA BT YUSOF HARI ISNIN -EN. Melantik murid-murid yang layak untuk menganggotai badan pengawas sekolah. 3. MAIZAN BT -PN. AB. MOHD GHAZI BIN YUSOF -PN. Mempengerusi mesyuarat perjumpaan organisasi pengawas. MAIMON BT KONOK HARI SELASA -EN. ROSMINI AIDA BT SAIPUDDIN -PN. Memastikan pelajar mengamalkan doa makan sebelum makan dan selepas makan. 5. AFIRAH BT AHMAD ROSDI HARI KHAMIS -TN. ROHANA BT CHE ISMAIL -PN. HJ. ROHAYA BT ABDULLAH JAMALUDDIN -PN. Mengawasi penyediaan dan mutu makanan. Menulis laporan penyelian RMTS. RUSIAH BT HUSAIN -PN. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM -PN. Mengawasi pembahagian makanan kepada murid-murid RMTS. 2. MAT ALIB BIN DERAMAN -PN. SURYANI BT MOHD ZAIN HARI RABU -EN. NOR ZAWAHIR BT MAT NAFI -PN. ROSDI BIN IBRAHIM -PN. Mengagihkan susu kepada pelajar mengikut kelas. RUHIL AMANI BT MOHD ZAIN -PN. NORHAYATI BT MOHD NOR TUGASAN GURU BERTUGAS RMTS 1. AZIZ BIN ABDULLAH -CIK ZALWATI BT ZAKARIA -PN.HARI AHAD -EN. 4. . HJH. Memberitahu dalam perhimpunan tugas dan peraturan-peraturan sekolah. Guru Disiplin Menubuhkan Jawatankuasa Disiplin Sekolah untuk murid-murid. NOR AIZA BT MOHD YUSOF -PN. FARIZA BT HASSAN -PN.

Pemilihan calon dilakukan oleh guru -guru sendiri dan tidak dicalonkan oleh pelajar. Menerima laporan daripada para pengawas dan mengambil segala langkah dan tindakan yang sesuai. Guru kelas SENARAI TUGAS GURU KELAS Pengurusan dan Organisasi kelas Membentuk organisasi kelas yang terdir daripada Ketua Tingkatan. Pemilihan akhir dilakukan oleh para pelajar dengan cara undi. Bekerjasama dengan guru-guru bertugas harian atau mingguan untuk menguruskan kawalan terhadap pelajar pada hari perhimpunan. Memastikan perlantikan para pengawas adalah berdasarkan pengalaman. 11. 1. 10. mengelap tingkap. 6. AJK kebersihan dan AJK Keceriaan. menyusun kerusi meja dan membuang sampah. Pilih pengawas pada setiap hujung tahun untuk bertugas pada tahun berikutnya. menyediakan langsir dan bunga (jika perlu) untuk kelas. sahsiah. 7. kebolehan dan kemampuan pelajar dalam bidang sukan dan permainan. Menentukan segala peraturan dan undang-undang sekolah sentiasa dipatuhi oleh para pelajar sekolah. Membuat jadual pengawas bertugas. 12. Menentukan Ketua dan Penolong Ketua Pengawas dilantik oleh guru penasihat lembaga pengawas dengan nasihat guru-guru lain. 8. Melengkapkan maklumat dalam SSDM. hukuman dan denda yang dijatuhkan kepada pelajar di sekolahnya. Memastikan AJK Keceriaan sentiasa mengemaskini papan kenyataan dan papan maklumat dari masa kesemasa. Menguruskan pertandingan kebersihan bilik darjah pada tiap-tiap minggu dan mengumumkan kelas yang paling kotor . upacara dan majlis-majlis yang diadakan oleh pihak sekolah. 3. Mempamerkan peraturan dan undang-undang sekolah di papan-papan kenyataan dan di dalam bilik darjah. jikalau didapati sesuai dan boleh dilaksanakan setelah dipersetujui oleh pihak guru. 4. 5. Berhubung rapat dengan guru bimbingan / kaunseling untuk menyelesaikan masalah pelajar. Bendahari. Membantu Guru Besar dalam mengesan dan mengesahkan kesalahan-kesalahan besar yang dilakukan oleh pelajar yang boleh membawa kepada penggantungan sementara atau pembuangan sekolah. Menyampaikan ucapan-ucapan tahniah kepada pengawas yang berjaya dan terpuji. Penolong Ketua Tingkatan. Menyedia rekod murid yang didapati bersalah. daya kepimpinan dengan mengambil kira pandangan dan sokongan para guru. y Menentukan perkara-perkara yang berikut ada di dalam kelas: . 13. menyapu lantai. Mengawasi disiplin dan akhlak para pelajar di sekolah sepanjang hari persekolahan. Memastikan undang-undang dan peraturan sekolah dipatuhi oleh semua murid. Menentukan pemilihan pengawas adalah berdasarkan pencapaian dalam bidang akademik. memastikan AJK kebersihan mengagihkan pelajar untuk membersihkan papan hitam. Merekodkan segala kesalahan. Mengaturkan mesyuarat lembaga pengawas yang diadakan dari semasa ke semasa di sekolah. 9. 14. Menyusun rancangan tahunan untuk organisasi pengawas. 2.Menyiasat perkara-perkara yang berlaku dan melaporkan kepada Guru Besar untuk tindakan selanjutnya.

Tabung ini adalah bagi tujuan yang berikut: (a) Keceriaan kelas. (b) Menjamin keselamatan buku tersebut. y Melaporkan perabot dan peralatan elektrik yang rosak kepada guru -guru penyelaras kursus yang berkenaan. kokurikulum dan fizikal dalam kemajuan pelajar bagi setiap semester/penggal. o Melaporkan kepada Guru Kesihatan jika terdapat pelajar yang menghadapi masalah kesihatan o Melaporkan kepada Guru Disiplin jika terdapat pelajar yang melanggar disiplin sekolah. y Membimbing organisasi kelas yang dilantik menjalankan tugas. y Buku teks. motivasi dan merangsangkan minat pelajar terhadap akademik o Mengalakkan pertandingan yang berbentuk akademik. o Melaporkan kes ponteng mengikut prosedur yang berikut (a) mendapat dan mengisi dalam dua salinan borang ³ Melanggar Peraturan Sekolah´ yang dapat diperolehi dari penyelaras Tingkatan atau Bilik Guru Disiplin. o Menentukan semua butir yang dikehendaki ada di dalam kelas. y Laporan pelajaran. sijil berhenti dan surat akuan o Mengisikan markah dan membuat laporan kemajuan akademik. o Memastikan kelas mempunyai buku rekod ponteng kelas dan diselenggarakan seperti yang diarahkan. (b) Menghantar satu salinan borang tersebut kepada ibu bapa. kipas angin dan lampu dalam keadaan baik dan selamat digunakan.peperiksaan. o Menandakan jadual kedatangan harian selewat-lewatnya sebelum waktu pertama berakhir dan menyimpan buku daftar pelajar di pejabat. kesihatan diri dan disiplin. (b) Kebajikan pelajar. biasiswa dan bantuan . y Menentukan kawal elektrik. y Jadual kedatangan dan kedatangan pelajar. Alatan kebersihan seperti penyapu dan pengaut sampah. y Masalah pembelajaran. Dan memberikan hadiah ( jika perlu) o Sentiasa prihatin terhadap semua masalah pelajar. (a) Buku diambil dan dihantar pada waktu dan ditempat yang dtetapkan. o Memastikan data terkini pelajar di dalam kelas. o Memberikan galakan. o Menyampaikan slip kemajuan pelajar kepada ibu bapa setiap kali selepas ujian. o Melaporkan kepada kaunselor jika terdapat kemerosotan pelajaran di kalangan pelajar.(a) (b) (c) (d) (e) Jadual waktu Jadual Tugas Perabot kelas seperti kerusi meja pelajar dan meja guru dan papan hitam diiventorikan Moto Kelas. y Mengadakan tabung kelas dengan jumlahnya terpulang kepada budi bicara pelajar.

bagaimana cara-cara hendak mengisi borang-borang SPBT. o Menyerahkan wang kutipan yuran sekolah dan wang peperiksaan serta buku kutipan kepada Pembantu Tadbir pada hari yang sama. o Menentukan penerimaan borang SPBT (sekiranya layak) dari sekolah yang terdahulu dan memastikan pelajar ini mendapat buku teks. y Murid Keluar o Menentukan hal-hal peperiksaan telah disempurnakan bagi pelajar tingkatan 5. o Menggalakkan pelajar bergiat cergas dalam sukan dan juga aktiviti kokurikulum. Memberi taklimat kepada guru -guru. y Kutipan Yuran dan Derma o Mengutip yuran sekolah pada awal tahun dan menggalakkan pelajar membayar kesemua yuran sekaligus. . ke dalam buku kemasukan pelajar dan mendapatkan nombor pendaftaran pelajar baru dari buku kemasukan pelajar daripada daripada Penolong Kanan HEM.o Memastikan skim pinjman buku teks diagih kepada pelajar yang layak dan memastikan buku-buku tersebut dibalut dan ditulis nama pelajar. o Mengutip derma PIBG o Mengutup wang peperiksaan bagi kelas-kelas peperiksaan. o Menyerahkan wang kutipan derma PIBG kepada Bendahari PIBG . o Menentukan buku teks telah dipulangkan. o Menentukan rumah sukan. o Melaporkan kepada Guru Biasiswa sekiranya terdapat kemerosotan pelajaran di kalangan pelajar yang mendapat biasiswa. o Memulangkan buku teks pada tarikh yang ditetapkan dan menyenaraikan nama pelajar yang tidak memulangkan buku teks pada akhir tahun dan memberikan senarai itu kepada guru SPBT o Mengenalpasti pelajar yang layak menerima sebarang bentuk bantuan yang lain dan melaporkan kepada Guru Kebajikan. kelab dan badan beruniform yang dipilih kepada Penyelaras Kokurikulum. y Pendaftaran sukan. persatuan dan lain-lain. o Mengemaskini fail SPBT dari masa ke semasa. Menyimpan buku stok SPBT dengan sempurna dan kemaskini. y Pendaftaran Pelajar Baru o Menerima kemasukkan pelajar baru. o Mengeluarkan resit kepada pelajar bagi pembayaran yang dibuat. o Menentukan setiap pelajar menyertai aktiviti kokurikulum dan menyerahkan senarai nama mereka mengikut persatuan. kehilangan atau kecurian buku-buku teks. o Menentukan penerimaan biasiswa dilaporkan kepada pejabat. o Mengambil butir-butir diri yang diperlukan. o Menentukan kelulusan untuk bertukar telah diterima. Membuat peraturan yang perlu semasa mengeluar dan menerima balik buku-buku teks yang diberi pinjam kepada guru-guru dan juga murid-murid. Menyemak isi kandungan dan muka surat buku-buku yang diterima. o Menyemak jika pelajar ini menerima sebarang bentuk biasiswa dan melaporkan kepada guru biasiswa. Mengeluarkan borang-borang yang berkaitan dengan SPBT kepada guru-guru darjah / kelas. Mengadakan peraturan yang sesuai jika berlaku kerosakan. SPBT y y y y y y y Menerima buku-buku SPBT dari pembekal serta mengecopnya.

M m s s m m -m m m s Bertanggungjawab tentang kehilangan atau kerosakan buku teks Memberi maklumat kepada enyelia Buku Teks Negeri atau egawai Buku teks berkenaan dengan jumlah buku yang diperlukan pada tiap-tiap tahun mengikut perkembangan murid. inhalan. y y KAUNSELING Meneliti. rokok. Menyediakan laporan tahunan program dan aktiviti Bimbingan dan Kaunseling di sekolah dan Melaksanakan tugas- mengemaskini sistem fail. rekod dan dokumentasi perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. KEBAJIKAN MURID Menjaga kebajikan murid-murid Sekolah Kebangsaan Merlimau Satu seperti :i. guru. melaksana dan mengawalselia program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan. serta membuat permohonan hapus kira pada setiap akhir tahun. Minuman pagi murid-murid yang menduduki peperiksaan U S R Mengadakan kutipan Derma Kilat untuk murid atau keluarga murid yang ditimpa malapetaka/ bencana yang difikirkan perlu untuk membantu meringankan bebanan mereka. Murid yang kematiaan ibubapa vi. Merancang. melaksana dan mengawalselia program dan aktiviti konferens dengan ibubapa. Merancang. menyedia dan mengurus pendidikan perkembangan Merancang. melaksana dan mengawalselia program dan aktiviti bimbingan murid termasuk program pendidikan pencegahan dadah. Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris dan Dasar Bahasa Tambahan dan Jawatankuasa penempatan(kemasukan) murid di sekolah. Tahunan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. pencegahan. tugas lain yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dan semasa ke semasa. rogram Sekolah Selamat. melaksana dan menyediakan Rancangan Merancang. keibubapaan dan masalah murid. dan individu-individu yang berkaitan dengan kes. Murid Miskin iii. Memberi Memberi perkhidmatan bimbingan / Memberi khidmat bimbingan/kaunseling krisis kepada murid Merancang. mengkaji dan mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah berasaskan kepada pendekatan perkembangan. Mengumpul. Menyediakan Borang Hapuskira. Anak Yatim ii. Memungut balik semua buku teks yang telah dikeluarkan kepada guru-guru darjah pada akhir penggal 2 persekolahan. kakitangan bukan guru dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan murid. 11 May 2009 Hal. kerjaya. Dasar endidikan Wajib. Urusetia kepada Jawatankuasa enyelaras erkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. kaunseling kelompok secara profesional dan beretika. keibubapaan dan kemahiran mengatasi masalah kepada murid melalui sebarang media yang sesuai bertujuan untuk meningkatkan potensi murid secara optimum. Murid yang sakit di hospital v. Murid Bermasalah iv. psikososial dan kesejahteraan mental. menyedia dan menyebar maklumat serta resos Bimbingan dan Kaunseling dalam bidang akademik. bimbingan / kaunseling HIV / AIDS dan disiplin murid. Merancang. kerjaya. pemulihan dan krisis dalam bidang akademik. perkhidmatan bimbingan / kaunseling individu secara profesional dan beretika.wal M rid ¦¤ ¦¤ y y y y M - s - m ¥ ¥ § 3 2 2 1 0 " ") ! ! ' '$! & % $ #" $ #" " !    ( ¥ ¡ ¦ ¨  §¤ ¡¤ ¥ ¦¥ ¤¦¤¢ ¤¦¤ ¢ ¥ ¥  § §  ¤§¤ ¨ ¤§¤¨ ¡¥§¦¥¤ £ ¢¡   © ©  4 3 3 m -m 3 . psikososial dan kesejahteraan mental. kerjaya. alkohol. Halwal M i Writt by Admi i trat r M day. mengawalselia dan menyediakan rekod dan inventeri murid. berhubung bidang-bidang di bawah perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.

JAWATANKUASA INDUK HEM Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Unit RIMUP) En. Lee Chye Inn (Guru Kantin) Pn. Pengerusi : Pn. Lim Bee Lay (Ketua Guru Disiplin) AJK : Cik Yeoh Peik Kar (Pen. Lim Bee Lay (Guru Disiplin) AJK :Pn. Pengerusi : Pn. Teoh Giak Thow (PK Pentadbiran) Pn. Teoh Bee Choo (Guru Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. Wong Kooi Lan (Ketua Unit 3K)/ (Bimbingan & Kaunsel ing ) Cik Lee Mee Wai (Penyelaras SMM/BMM ) Cik Thanalatchumy (Pen. Guru Disiplin) Pn. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn.Salihin (Unit Pendaftaran) JAWATANKUASA DISIPLIN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Guru Disiplin) Cik Lee Mee Wai (Penyelaras SSDM) . Lim Eng You (PK Kokurikulum) Cik Yeoh Peik Kar (Pen.

Membentuk Lembaga Pengawas dan menyusun tugas masing -masing. Mengadakan mesyuarat Lembaga Disiplin Murid bagi memilih dan melantik Pengawas. 9.Wong Kooi Lan (Penyelaras 3K ) AJK :Pn. Menyediakan buku catatan atau lembaran bersepadu mengenai disiplin tiap. Menggubal undang-undang disiplin sekolah.tiap orang murid sekolah ini. jika difikirkan perlu. Teoh Giak Thow ( Penolong Kanan Pentadbiran) Pn. Mengambil tindakan disiplin terhadap pengawas dan murid -murid lain serta mengambil tindakan sewajarnya jika didapati perlu. 6. Menghantar Laporan SSDM setiap b ulan pada atau sebelum 5hb ke PPD LMS. Wong Kooi Lan (Guru Bimbingan) Semua Guru Kelas Bidang Tugas : 1. 5. Chui Chooi Seong (Ketua Unit Keceriaan) Cik Teh Chiou Shing (Ketua Unit Kesihatan) .KESIHATAN DAN KECERIAAN) Pengerusi :Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N/Pengerusi :Pn. 7. 3. 4. Menyelesaikan masalah murid yang melanggar disiplin serta diambil tindakan. 2.Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha :Pn.Pn. Memanggil mesyuarat guru-guru disiplin untuk mengambil sesuatu keputusan jika berlaku sesuatu masalah besar dan melaporkannya kepada Guru Besar.Laporan LDM ± Tindakan Guru Kelas ± Murid Tukar JAWATANKUASA PROGRAM 3K (KESELAMATAN. 8. Laporan G1 dan G2 ± rujuk Penghantaran Laporan dan Data ke PPD 10.Lim Eng You (PK Kokurikulum) Pn.

Chui Chooi Seong (Guru Unit Keceriaan) AJK : Pn. maklumbalas komuniti (sekolah/setempat). Heah Boon Kiak (Wakil PIBG) (Wakil Klinik Kesihatan) (Wakil Klinik Pergigian) Bidang Tugas : 1. 3. Teoh Giak Thow ( Penolong Kanan Pentadbiran) Pn. 4. Menetapkan kenyataan polisi kesihatan ± melalui pemerhatian.Pn. Lee Chye Inn (Guru RMT) Cik Lee Mee Wai (Ketua Unit Kantin) En. JAWATANKUASA KECERIAAN DAN KEBERSIHAN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N.Ooi Cad LI ( Ketua Unit Keselamatan) Pn. Merancang dan melaksanakan pelan tindakan ± merancang pelan tindakan. 2. Lim Eng You ( Penolong Kanan Koko) Guru Kelas Pekerja Bidang Tugas : 1. Membuat pemantauan dan penilaian ± mengikut kaedah yang telah ditetapkan dalam pelan tindakan. Membantu pihak sekolah mengawasi dan mempertingkatkan kebersihan . Pengerusi : Pn. Menyediakan laporan ± gunakan Borang PBSS 1/ KD1(Rekod Sekolah)/KD2 Laporan ke Pejabat Kesihatan Daerah dan hendaklah disimpan di sekolah sebagai rujukan dan semakan oleh mana -mana pihak yang memerlukan. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. memaklumkan kepada semua pihak berkenaan tent ang pelan tindakan yang hendak dilaksanakan dan melaksanakan pelan tindakan tersebut. data kesihatan sekolah dan kajian pihak sekolah dan agensi yang berkaitan.

11. Menyediakan anggaran perbelanjaan. 12. Menyediakan pelan induk lanskap sekolah. Tan Shean Lan (Ketua Panitia PJK) Semua Guru PJK Pn. 5. Menyediakan dan mendapatkan keperluan -keperluan bahan dan tenaga mahir. 3. 6. Menguatkuasakan segala arahan dan peraturan sekolah mengenai kebersihan dan keceriaan dan menyelia kerja -kerja kebersihan. Menyelaraskan kerja mengikut keutamaan. Merancang dan menaja pelbagai projek kebersihan dan keceriaan sekolah :y Kempen kebersihan y Pertandingan Kebersihan kelas y Ceramah kebersihan y Pertandingan poster kebersihan y Pertandingan mengarang essei kebersihan y Menanam pokok / bunga di kawasan sekolah y Lawatan ke sekolah lain y Budaya pagi seperti mengutip sampah y Laporan dan program Aedes 4. Mengadakan projek bersama di antara pihak sekolah dengan a gensi luar bagi meningkatkan mutu kebersihan sekolah.dan keceriaan sekolah dari semasa ke semasa. Menyusun pelan tindakan kebersihan. . 13. 2. jadual tugas jawatankuasa dan melaporkan dari semasa ke semasa. Wong Kooi Lan (Guru Bimbingan) Bidang Tugas : 1. Mengawal kebersihan kawasan sekolah / tandas / bilik darjah / kantin dan lain-lain. 8. Pengerusi : Pn. 10. 9. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Cik Teh Chiou Shing (Guru Unit Kesihatan) AJK : Pn. 7. JAWATANKUASA KESIHATAN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Menyediakan pelan dan perancangan jangka pendek dan jangka panjang. Mengurus dan mempastikan bilik rawatan digunakan sebaik mungkin. Mengadakan sistem pembuangan sampah yang baik. Mengawas projek serta membuat laporan kepada Guru Besar.

Rahman (Pengawal Keselamatan) En. Menguruskan pelajar yang memerlukan rawatan. Pengerusi : Pn. tayangan dan lain -lain. Mewujudkan kerjasama antara pihak sekolah dengan Polis / Polis Trafik / Bomba / JKR dan JKR elektrik.Lim Bee Lay (Ketua Guru Disiplin) En. Bertanggungjawab menguruskan pemeriksaan kesihatan dengan kerjasama guru kelas. memahami dan melaksana semua arahan yang dihantar oleh Kementerian. JAWATANKUASA KESELAMATAN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N.Taklimat Pencegahan Kebakaran. Lim Eng You (Guru Penolong Kanan KoKurikulum) Pn.Kawad Kecemasan.Abd. Heah Boon Kiak ( Wakil PIBG) (Wakil Polis / Bomba) Bidang Tugas : 1. Merancang Program keselamatan sekolah seperti : . 2. Menggalakkan skim perlindungan diri kepada pelajar / insurans. Baharuddin. 3. 6.2. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Pn. pameran. Merancang dan melaksanakan program kesihatan seperti ceramah. 5. Membaca. 8. Mempastikan semua sistem dan alat melawan kebakaran mencukupi dan .En. 3.Ooi Cad Li (Guru Unit Keselamatan) AJK : Pn. Peti ubat disediakan dan dilengkapkan.Teoh Giak Thow (Penolong Kanan Pentadbiran) Setiausaha : Pn. Jabatan dan PPD. Minggu Keselamatan. 4. 4. Mengumpulkan dan menguruskan kad kesihatan dengan kerjasama guru kelas. Menyediakan peraturan penggunaan bilik rawatan (sick bay). 7. 5. Menyediakan Jadual Tugas bilik rawatan.

6. 10. Mendapatkan kerjasama pihak polis untuk mengawal keselamatan lalulintas. 9. 8. Meletakkan tanda amaran µBAHAYA¶ di tempat-tempat yang merbahaya. Menetapkan laluan tertentu untuk pelajar bagi mengelakkan kesesakan. 13. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn.Lee Chye Inn (Guru Kantin) AJK : Pn. JAWATANKUASA KANTIN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. 7.berfungsi. Heah Boon Kiak (Wakil PIBG) . Mengadakan latihan mengosongkan bangunan 2 kali setahun. Menyediakan papan makluman untuk memberitahu pelawat supaya mendapat kebenaran Guru Besar sebelum berurusan di sekolah. Merancang pergerakan lalulintas dan tempat kenderaan pada masa majlis rasmi sekolah. 14. Mempastikan sistem lalulintas di kawasan sekolah dan persekitaran selamat.Wong Kooi Lan ( Penyelaras / Guru RMT) Cik Teh Chioou Shing ( Penyelaras / Guru RMT) Cik Lee Mee Wai ( Penyelaras / Guru RMT) Pn. Merancang dan melaksanakan program keselamatan. 12. Menetapkan pergerakan lalulintas dan tempat letak kereta pada masa majlis rasmi sekolah. Ooi Cad Li ( Penyelaras / Guru RMT) En. 16. 11. Mencadangkan lantikan pengawal lalulintas sekolah kepada Guru Besar. 15. Mempastikan peraturan keselamatan bilik -bilik khas ditampal di bilik darjah dan di dalam buku latihan pelajar. Pengerusi : Pn.

Mempastikan pihak pengusaha kantin bera da di premis supaya mudah dihubungi. Mempastikan keadaan dalam dan luar kantin sentiasa bersih. 11. Mempastikan semua penjual dan kakitangan di kantin sentiasa memakai apron. 17. tutup kepada yang bersih dan kemas mengikut pekeliling Kementerian Kesihatan. 6. Memaklumkan kepada pihak pengusaha tentang hari -hari persekolahan. kemas dan ceria. Mempastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling Kementerian Pelajaran / Kesihatan. Mempastikan pelajar dan guru mempunyai tempat duduk yang mencukupi. 10. JAWATANKUASA PINJAMAN BUKU TEKS / SPBT . 2. 9. 13. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa kan tin 3 kali setahun dan perbincangan semasa ke semasa. 12. 3. 15. selamat dan sesuai. 5. ( Laporan Kendiri 1A/1B/2) 16. 4. 8. Mempastikan perkhidmatan dan layanan cepat dan mesra. Mempastikan semua makanan ditutup denga tudung saji / kain maslin / disimpan dalam bekas yang bertutup.Bidang Tugas : 1. makanan yang menggunakan lemak binatang campuran dalam mee dan sebagainya. 14. Mempastikan mutu makanan dan harga jualan berpatutuan mengikut syarat -syarat perjanjian dan senarai harga hendaklah dipamerkan. Membuat laporan mingguan di dalam buku / borang laporan kantin. 7. Mempastikan tidak ada makanan yang bahannya tidak halal seperti minyak babi (lard). Menyampaikan Laporan Bulanan kepada Guru Besar / Penolong Kanan HEM tentang prestasi kantin. Mempastikan penyediaan dan peralatan yang digunakan bersih dan selamat serta menggunakan penyepit untu k mengambil makanan. Mempastikan semua pekerja kantin telah menjalani pemeriksaan kesihatan dan memiliki kad kesihatan yang sah. Mempastikan makanan yang disediakan untuk harian mencukupi. Mempastikan jenis -jenis makanan dan minuman yang dijual mengikut syarat perjanjian.

. y Mengesan kelancaran pengedaran y Mendapatkan borang dari pelajar yang baru masuk / bertukar sekolah. Chui Chooi Seong Pn. 6. y Membuat anggaran yang tepat untuk tahun berikutnya. o Pembahagian tugas pagi / petang. o Borang yang lengkap dikumpul oleh guru kelas dan diberi kepada guru SPBT. 5. Ooi Cad Li (Guru SPBT) AJK : Cik Yeoh Peik Kar (Pen. 3. o Taklimat untuk guru kelas. Keputusan permohonan pelajar : Mengedarkan senarai nama pelajar yang layak dan gagal kepada guru kelas. Noor Jamilah Cik Thanalatchumy Bidang Tugas : 1. 2. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Buku Teks : o Mesyuarat diadakan dua kali iaitu di awal dan akhir tahun. o Pembahagian tugas pentadbiran : o Buku Stok (ikut tahun) o Pengedaran / pengumpulan o Buku rosak / hilang o Menubuhkan µPasukan Petugas¶ SPBT (pelajar). Pengedaran : y Mengedarkan mengikut tahun.Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Membuat pesanan buku : y Membuat pesanan pada pertengahan tahun ke Biro Buku Teks. Borang permohonan SPBT : o Mengedarkan borang kepada setiap pelajar. Pengerusi : Pn. y Mencadangkan pertukaran buku pada awal tahun (jika perlu). Mesyuarat Jawatankuasa SPBT bagi menentukan pelajar -pelajar yang layak mendapat bantuan bagi tahun semasa. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn.Guru SPBT) Pn. y Mengisi borang maklumat berkomputer dan menghantar mengikut jadual. 4. y Menentukan tarikh pengedaran.

y Menyimpan rekod. Hapus kira.y Mengedarkan buku kepada pelajar -pelajar yang baru masuk. Menyediakan senarai buku teks bagi setiap kelas untuk diedarkan kepada pelajar yang tidak mendapat pinjaman buku teks (jika berlebihan). bil dan pengesahannya. Pengurusan Rekod dan Dokumen : y Menyelenggarakan fail yang kemaskini mengikut jenis. hapuskira. Peratus rosak / hilang. y Mengisi borang maklumat kekurangan / lebihan buku ke PPD. Kekurangan / lebihan. y Merekodkan dan menyimpan buku-buku bacaan tambahan. y Menyediakan senarai nama guru bertugas mengikut tarikh / tahun. y Rekod buku stok yang kemaskini (ikut tahun). Pengurusan Stok dan Inventori y Surat menyurat kepada Biro Buku Teks dan Jabatan Pelajaran. Cadangan Buku Bacaan Tambahan y Mendapatkan maklumat dari Ketua Panitia / Guru Kanan Mata Pelajaran. y Mempastikan pelajar membalut buku SPBT dengan pembalut plastik. y Menentukan tarikh pemulangan mengikut tahun . 11. Guru bertugas. y Menyimpan invois. y Mampastikan borang SPBT telah dihantar ke sekolah pelajar yang bertukar. 7. y Melapor kepada Guru Besar / GPK HEM tentang proses pemulangan. . y Mengemaskini inventori SPBT. Pengurusan Keselamatan Buku y Memastikan ada Bilik SPBT y Mengurus bilik SPBT. y Peraturan mengedarkan ke sekolah lain. y Mamaklumkan kepada Guru Besar / GPK HEM. y Membuat peraturan penggunaan bilik SPBT. rosak dan hilang. y Pengurusan pemulangan Buku Teks. 8. y Senarai tugas guru ± pengedaran / pengumpulan. y Melengkapkan buku stok dan menyimpan dokumen dengan teratur dan selamat. y Mempastikan guru kelas telah mengagihkan buku pinjaman kepada semua pelajar yang layak. y Memastikan semua guru kelas telah melengkapkan borang pinjaman SPBT borang G mengikut jadual. 10. 9.

18. Menerima dengan teliti buku -buku SPBT dari pembekal. 17. 13. Wong Kooi Lan AJK PIBG Pn. Mempastikan keselamatan buku-buku SPBT. Lee Chye Inn Pn. 15. Lim Bee Lay Cik Teh Chiou Shing . Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Cik Yeoh Peik Kar (Bantuan dan Kebajikan) AJK : Pn. Pengerusi : Pn. Menjawab segala surat-surat yang berkaitan dengan SPBT. Merancang proses menghapuskira buku SPBT. Agihkan buku SPBT serta mempastikan ianya disampul dengan baik dan kemas. Tan Shean Lan Pn. Memproses borang SPBT. 14. JAWATANKUASA BANTUAN DAN KEBAJIKAN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N.12. 16. Mengadakan buku stok SPBT dan mengemaskinikannya. Merekod pengeluaran buku-buku yang dihapuskira di dalam buku stok 19.

Mengurus dan mempromos ikan kebaikan menyimpan agar murid -murid lebih berminat untuk menabung. Mendapatkan senarai nama pelajar yang layak mendapat bantuan berdasarkan keutamaan dan keperluan. Wong Kooi Lan ( GURU Bimbingan ) Cik Lee Mee Wai ( GURU SMM ) En. Menubuhkan Tabung Kebajikan Pelajar. Salihin (PEMBANTU TADBIR. Menghubungi Guru Besar jika terdapat sebarang kerumitan. 6. 8. Bertanggungjawab kepada Guru Besar. Lee Chye Inn (Guru RMT/PS) AJK : Pn. 5. Menguruskan hal ehwal kebajikan pelajar yang memerlukan bantuan khusus seperti :y Pelajar miskin y Kemalangan y Rawatan berterusan (penyakit kronik) y Kematian y Kecemasan / bencana 2.JASMANI) Pn. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha :Pn. Pengerusi : Pn. 3. Menguruskan simpanan murid dengan pihak berkenaan berjalan dengan licin dan sempurna. 4. Merancang program untuk mengutip sebarang sumbangan di semping meningkatkan keprihatinan pelajar terhadap kebajikan.Bidang Tugas : 1. Tan Shean Lan ( GURU PEND.KEWANGAN) Guru bertugas RMT harian . Mengadakan daftar sumbangan dan daftar penerima yang dikemaskini dan disahkan oleh Guru Besar. 7. Mempastikan murid-murid mendapat kemudahan yang sewajarnya semasa dan selepas menguruskannya. 9. 10. JAWATANKUASA RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT) Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N.

Wong Kooi Lan (Guru Bimbingan ) AJK : En.Bidang Tugas : 1. Pengerusi : Pn. 4. Mengelola dan mengurus bilik Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK) secara berkesan. Mengelolakan program orientasi. 5. 4. 3. Memberi penerangan betapa pentingnya menyertai Projek Susu Sekolah terhadap murid-murid. Menyediakan perancangan tahunan yang berfaedah. 2. Menguruskan pesanan kepada pihak pengedar. Menyelaraskan pemberian RMT / PSS kepada murid -murid yang terlibat. Menggalakkan murid-murid menyertai sebarang peraduan yang dianjurkan oleh Projek Susu Sekolah (PSS). Heah Boon Kiak (PIBG) Thanalatchumy Cik Cik Teh Chiou Shing Cik Lee Mee Wai Bidang Tugas : 1. . Menerima serta mengagihkan susu kepada guru -guru kelas. 7. 6. 3. Khidmat Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK) meliputi semua aspek bimbingan dan kaunseling iaitu : y Bimbingan Pelajar y Bimbingan Kerjaya y Bimbingan Sosial y Bimbingan Sahsiah y Bimbingan Psikologi y Bimbingan Pencegahan Dadah / AIDS 2. Merekodkan nama murid-murid yang layak mendapat susu percuma. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. Mengedarkan borang-borang pesanan kepada guru-guru kelas atau darjah. JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N.

y Melahirkan persefahaman dan toleransi antara murid pelbagai kaum di sekolah. tolong menolong dan mengwujudkan suasana muhibah secara sedar dan terancang. 2. Menjalankan ujian khas untuk mengesan potensi. peralatan. temujanji dan aktiviti Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK). y Berkongsi kemudahan. 3. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Cik Thanalatchumy( Penyelaras RIMUP) N. Pengerusi : Pn. para gu ru dan murid serta warga sekolah dari peringkat sekolah rendah hingga sekolah menengah dalam kegiatan -kegiatan khas secara bersamasama. Ia juga untuk . yang diharapkan dapat membina kesefahamanan tentang tugas dan tanggungjawab be rsama dan usaha dalam meningkatkan mutu pengajaran guru dan pembelajaran murid di Sekolah. Melaksanakan objektif RIMUF diantaranya: y Menggalakkan penyertaan masyarakat setempat. PIBG Mengikut Akta Pendidikan KPM 1996. S/U : Pn. Mengadakan program khas bagi kumpulan pelajar yang bermasalah (risiko tinggi). Membuat pendaftaran dan laporan dari semasa kesemasa jika diperlukan. Menyediakan dan memaklumkan jadual tugas. Mengadakan program khas pencegahan dadah / AIDS JAWATANKUASA RIMUP Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. 9. RMUF ± Membuat Laporan aktiviti RIMUF sebanyak dua kali iaitu pada setengah tahun dan akhir tahun. Persatuan Ibubapa dan Guru (PIBG) ditubuhkan di semua Sekolah Kerajaan bertujuan untuk mewujudkan permuafakatan antara ibubapa dan guru (IBG). Noor Jamilah AJK : Semua Guru Kelas Bidang Tugas : 1. 8. Menyelaras hubungan dengan Jabatan / agensi luar untuk mendapat khidmat nasihat 7. minat dan sahsiah pelajar. tenaga dan kepakaran untuk menjayakan kegiatan-kegiatan khas secara bersama-sama. Menjalankan soal ±selidik untuk mendapat maklum balas mengenai budaya sekolah (sampling). 10. y Mengwujudkan sikap kerjasama. 6.5.

AJK PIBG dipilih melalui Mesyuarat Agung Tahunan & menjalankan tugas dan amanah secara sukarela serta perlu menitikberatkan keikhlasan. 5. SKDP. Satu jawatankuasa PIBG bagi penggal 2008/2009 telah dilantik pada 16 Februari 2008 bertempat di Dewan Budiman. 3. Menambah sumber kewangan Sekolah bagi menambah dan meningkatkan kemudahan d Sekolah Meningkatkan kemesraan dan menyediakan saluran komunikasi dan hubungan antara Sekolah dengan masyarakat setempat 6 4. Membantu dalam memajukan perkembangan murid dan menjaga kebajikan murid 2. Untuk membantu dan menambah usaha Sekolah dalam memenuhi kehendak dan keperluan kebendaan murid-murid dalam kegiatan mereka 3. kemudahan dan suasana Sekolah yang kondusif kepada murid-murid dan guru-guru di Sekolah. Tujuan-tujuan PIBG adalah: 1. ibubapa dan komuniti setempat. Meningkatkan keceriaan premis Sekolah supaya dapat me ujudkan suasana yang konduisif bagi menjayakan aktiviti dan program pendidikan Semua ibu bapa dan guru di sekolah ini merupakan ahli PIBG. keterbukaan dan pengorbanan. Untuk membolehkan IBG dalam Sekolah bertukar-tukar fikran dan maklumat mengenai pendidikan 4. PIBG juga mempunyai peranan saling lengkap melengkapi terhadap fungsi Kementerian Pendidikan Malaysia dalam menyediakan prasarana. Untuk mengadakan satu forum dan perkhidmatan bagi keba jikan dan kemajuan murid-murid dalam Sekolah dalam meningkatkan imej Sekolah 2. Untuk memberi peluang kepada IBG dalam Sekolah berunding antara satu sama lain berkenaan dengan cara memperbaiki taraf pendidikan anak anak mereka pada amnya Untuk membolehkan IBG dalam Sekolah untuk berusaha menambah kewangan Sekolah dan meningkatkan kemudahan fizikal bagi tujuan meningkatkan kemudahan pengajaran dan pembelajaran 5 Fungsi peranan PIBG adalah: 1. .mempertingkatkan kerjasama dan perkongsian antara pihak Sekolah.