CARTA JAWATAKUASA UNIT HAL EHWAL MURID 2010 PENGERUSI En. Kamal b Ahmad (Guru Besar) NAIB PENGERUSI Pn.

Hjh. Nor Aini Bt Abdullah (PK HEM) SETIAUSAHA HEM Pn.Tuan. Hazira Bt Tuan Hassan DISIPLIN DAN PENGAWAS En. Ahmad Izahan B Ibrahim KANTIN Pn. Azila Bt Yusof

BADAN IHSAN Cik Badirah Bt Yusof

REKOD PRESTASI MURID Pn. Rosmini Aida Bt Saipudin

RMTS & PSS Pn. Wan Ruslina Bt Daud

REKOD & PENDAFTARAN MURID Pn. Ruhil Amani Bt. Md Zain

BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pn. Nik Serimah Bt. Safei

KELAB GURU & KAKITANGAN Pn. Wan Khairanie Bt Wan Hussin

KEBAJIKAN MURID Pn. Rohana Bt Che Ismail

KESELAMATAN JALAN RAYA Pn. Zaida Bt Mat Dahang

PENCEGAHAN DADAH En. Rosdi B Ibrahim

KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Pn. Hjh. Maizan Bt Jamaluddin

KESELAMATAN DAN KECERIAAN Pn. Noraiza Bt Yusuf

TAKAFUL DAN BANK SIMPANAN Pn. Zarinah Bt Ab. Razak

SKIM PINJAMAN BUKU TEKS Pn. Hjh. Haznal Bt Che Hassan

PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH KESIHATAN Pn. Hamizon Bt Mohammed

K.W.A.M.P Pn. Fariza Bt Hassan

SKIM BAUCER TUISYEN (SBT) Pn. Rohana Bt Yusoff

PENGENALAN
Unit inimerupakan satu unit yang menjadi nadi perjalanan proses pengajaran dan pembelajaran yang kini memerlukan satu organisasi yang terancang dan tersusun. Semoga dengan adanya unit ini, masalah yang berkaitan dengan sosio budaya murid serta persekitaran sekolah dapat diajukan kepada Guru Besar dan seterusnya hingga ke PPD yang sama dengan Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan. Dalam mengharungi liku-liku yang mendatang mendokong Falsafah Pendidikan Negara, lant s a menjadi teras untuk menghasilkan warga negara yang berwawasan. Keutamaan akan ditumpukan kepada melahirkan anak didik yang mendapat penuh rasa kasih sayang daripada ibu, bapa, guru, masyarakat, bangsa, agama dan negara. Harapan yang tinggi menjulang ini akan tercapai hanya dengan adanya komitmen dari pelbagai pihak khasnya dari warga sekolah. Tidak ketinggalan juga peranan ibubapa/penjaga anak didik. Unit ini juga akan bekerjasama sepenuhnya dengan pentadbir serta bahagian perancang sekolah.

MATLAMAT
Menjadikan Unit Hal Ehwal Murid sebagai suatu organisasi yang sentiasa prihatin dalam hal pengurusan pelajar merangkumi bidang disiplin, kebajikan, bimbingan, keselamatan, kesihatan dan pembinaan insan bagi merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara ke arah melahirkan pelajar yang berpendidikan seimbang dari segi jasmani, rohani, mental dan sosial.

OBJEKTIF
Objektif utama Unit Hal Ehwal Murid ialah :

1. Memastikan semua murid mendapat layanan kemudahan dan kebajikan yang saksama ke
arah peningkatan kualiti pembelajaran di sekolah.

2. Menerap dan menyemai nilai-nilai murni di kalangan murid bagi melahirkan insan berilmu, 3. 4.
beriman, berakhlak mulia, bersopan santun, berdisiplin, bertanggungjawab, ramah mesra dan saling hormat menghormati. Menentukan keselamatan murid terjamin dan dalam keadaan selesa semasa berada di sekolah. Sentiasa bersikap terbuka dan menjalin hubungan mesra dengan ibubapa murid.

Beberapa objektif telah digariskan untuk mengerakkan Unit Hal Ehwal Murid di peringkat Sekolah Kebangsaan Sultan Ibrahim (3), diantaranya :

1. Unit ini akan membimbing murid-murid kearah Insan Kamil. 2. Memupuk dan mentarbiah kanak-kanak kearah jalan Allah. 3. Rasa terhina apabila melakukan sesuatu perkara yang ditegah oleh agama dan pihak
sekolah.

4. Melahirkan generasi yang dapat mengenang jasa sekolah kepada dirinya dan masyarakat
sekeliling.

5. Merapatkan jurang pemisah antara sosio ekonomi murid dengan mengadakan program ³ IA D
KAWANKU´.

6. Menyelamatkan harta benda sekolah dari dicerobohi oleh murid-murid di luar waktu
pembelajaran.

7. Dapat menerima segala teguran yang boleh membantu peningkatan unit ini. 8. Akan berkhidmat sebaik yang mungkin agar diberkati.
TUGAS UNIT HAL EHWAL MURID

1. Mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran,kemasukan, penempatan dan
pertukaran murid.

2. Menyelia mengenai kehadiran murid ke sekolah. 3. Menggubal dan menguatkuasa peraturan-peraturan sekolah dan jika perlu mengkaji semula
dari masa ke semasa.

4. Menyedia dan menyelia kemudahan dan kebajikan murid dari segi BukuTeks, Rancangan 5. 6.
Makanan Tambahan, Bimbingan dan Kaunseling,keselamatan pelajar, pemeriksaan kesihatan dan gigi serta sebarang jenis bantuan. Menyelia dan memastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling Kementerian Kesihatan, juga dapat memberi perkhidmatan serta layanan sewajarnya kepada pengguna. Menyelia dan menyelaras pengeluaran/pemberian surat-surat akuan, sijil-sijil penghargaan dan sijil berhenti sekolah.

Wan Khairanie Bt Wan Hussin KEBAJIKAN MURID Pn. CARTA JAWATANKUASA UNIT HAL EHWAL MURID 2010 DISIPLIN DAN PENGAWAS En. Zaida Bt Mat Dahang PENCEGAHAN DADAH En. Ruhil Amani Bt. Mewujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan ibubapa dan masyarakat. Nik Serimah Bt. Safei KELAB GURU & KAKITANGAN Pn. Rosdi B Ibrahim KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Pn. Maizan Bt Jamaluddin KESELAMATAN DAN KECERIAAN TAKAFUL DAN BANK SIMPANAN . Md Zain BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pn.7. Azila Bt Yusof BADAN IHSAN Cik Badirah Bt Yusof REKOD PRESTASI MURID Pn. Rohana Bt Che Ismail KESELAMATAN JALAN RAYA Pn. Wan Ruslina Bt Daud REKOD & PENDAFTARAN MURID Pn. Ahmad Izahan B Ibrahim KANTIN Pn. Rosmini Aida Bt Saipudin RMTS & PSS Pn. Hjh.

2. Haznal Bt Che Hassan PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH KESIHATAN Pn. Melahirkan persefahaman dan toleransi antara murid pelbagai kaum di sekolah. MOHAMUD BIN DAUD PN.M. Zarinah Bt Ab. Hjh.Pn. Mewujudkan sikap kerjasama. ROHANA BT YUSOF EN. Noraiza Bt Yusuf Pn. PENGERUSI I : PN. Hamizon Bt Mohammed K. REDZUAN BIN AB. HALIMAH BT MAMAT SETIAUSAHA : EN. AZIZAH BT ABD. FARIDAH ABD. Fariza Bt Hassan SKIM BAUCER TUISYEN (SBT) Pn. para guru dan murid serta warga sekolah dari peringkat sekolah rendah hingga sekolah menengah dalam kegiatan -kegiatan khas secara bersama. KHAIRULLAH BIN MOKHTAR EN. Razak SKIM PINJAMAN BUKU TEKS Pn. HJH. 3.A. PENGERUSI II : PN. SETIAUSAHA : EN. Menggalakkan penyertaan masyarakat setempat. RASHID PEN. NOR AINI BT ABDULLAH N. . tolong-menolong dan mewujudkan suasana muhibbah secara sedar dan terancang. AZIZ (KPT) AHLI JAWATANKUASA : y y y y PN.P Pn. HJH. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM BENDAHARI : PN.W.RAHMAN OBJEKTIF RIMUP RIMUP menggariskan 4 objektif utama iaitu : 1. Rohana Bt Yusoff RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN ( RIMUP ) PENGERUSI : EN. KAMAL BIN AHMAD N.

AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM : PN. PENGAWAS DAN KETUA DARJAH PENASIHAT EN. 7. HAMIDAH BT HASSAN PN. setiausaha Lembaga Disiplin atas nasihat Guru Besar boleh memanggil mesyuarat tergempar untuk membincangkan kes-kes berat mengenai disiplin. 3. 9/1975. MOHD GHAZI BIN YUSOF EN. NOR ZAWAHIR BT MAT NAFI EN. HJH. Membantu menyelesaikan masalah-masalah yang tidak mampu diselesaikan oleh para pengawas. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. 9. Membantu Lembaga Disiplin Sekolah untuk mengesan dan mengesahkan kesalaha -kesalahan serius yang boleh membawa kepada hukuman penggantungan sementara atau buang se kolah berpandukan surat Pekeliling Iktisas Bil. AB. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA BENDAHARI AHLI JK y y y y y y y y : EN. HJH. JPN / Kementerian apabila dikehendaki berbuat demikian. Merangka dan menentukan dasar-dasar disiplin dan peraturan-peraturan sekolah berpandukan pekeliling Kementerian dan Jabatan Pelajaran. 5. 8. Melaksanakan rondaan untuk mengesan murid yang ponteng kelas. ROSDI BIN IBRAHIM EN. ROHANA BT YUSOF BIDANG TUGAS BADAN DISIPLIN. MAT ALIB BIN DERAMAN PN. peralatan. Mewujudkan sistem rekod disiplin kelas dan sistem pemantauan yang berkesan. Berkongsi kemudahan. MAIZAN BT JAMALUDIN (PENGAWAS) TN. tenaga dan kepakaran untuk menjayakan kegiatan -kegiatan khas secara bersama. ROSMINI AIDA BT SAIPUDDIN : PN. Menjadi Pegawai Perhubungan antara ibubapa/penjaga dalam menangani masalah disiplin di kalangan murid. 6. Menjalankan hukuman disiplin mewakili Guru Besar. JAWATANKUASA PELAKSANA BADAN DISIPLIN.4. AZIZ BIN ABDULLAH PN. 2. . Menerima laporan pengawas dan guru pengawas dan seterusnya mengambil tindakan. Menyedia dan membekalkan maklumat data SSDM kepada PPD. HJ. 4. 10. PENGAWAS DAN KETUA DARJAH 1. Memastikan semua guru adalah guru disiplin dalam usaha menguatkuasa undang -undang dan peraturan sekolah.

6. gambar. PENGAWAS D AN KETUA DARJAH BADAN DISPLIN 1. Memastikan undang -undang dan peraturan dikuatkuasakan dan dipatuhi oleh semua. 3. Memastikan undang -undang dan peraturan sekolah dikuatkuasakan. 5. 8. Mengendalikan perjumpaan MINGGUAN pengawas -pengawas sekolah. 4. 2. 7. Sentiasa memberi maklumat kepada PK HEM berhubung dengan kes -kes yang serius seperti penyalahgunaan dadah. tatatertib dan salahlaku. peras ugut. Merancang dan melaksanakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan penghayatandisiplin di kalangan murid sekolah. Menjaga Keceriaan dan kebersihan kelas. Mengadakan Kem Kepimpinan. Perlantikan dilakukan oleh guru kelas masing -masing. 4. Perlantikan Jawatankuasa dan pengawas sesi 2010. Mengambil tindakan terhadap kes salahlaku murid. Pembahagian senarai tugas. 5. . Mengadakan taklimat tentang tugas pengawas. Mengadakan Kem Kepimpinan KETUA DAN PENOLONG KETUA DARJAH 1. Mengadakan jamuan akhir tahun. buli dan lain -lain.11. Merekodkan setiap perjalanan kes dan melaporkannya kepada PK HEM pada setiap minggu. kumpulan haram. TUGAS GURU DISIPLIN 1. Melaksanakan hukuman ( dengan kebenaran Guru Besar ). Perlantikan dilakukan oleh guru kelas masing -masing. bohsia/bohjan. 2. Membantu Guru Besar merangka peraturan sekolah. 2. Merancang tugasan Äspot check di kalangan murid. Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin dan laporan murid. 3. Mengadakan taklimat pembahagian tugas ketua dan penolong. Menentukan penerapan amalan -amalan dan nilai -nilai murni. Perlantikan rasmi dengan menyemat tanda nama. Sentiasa bekerjasama dengan Unit Bimbingan dan Kaunseling serta Badan Pengawas Sekolah. majalah dan video lucah. PERANCANGAN TAHUNAN BADAN DISIPLIN. 6. 7. Mengambil tindakan yang bersesuaian terhadap kes -kes murid yang melanggar disiplin. Mengadakan lawatan khusus untuk Pengawas. 3. 6. 3. 8. 5. Bersedia bertugas pada bila -bila masa terutama melibatkan kawalan murid. 5. 4. Perlantikan ketua darjah dan penolong ketua darjah. 4. 2.peraturan. BADAN PENGAWAS SEKOLAH 1.

Memberi hormat kepada guru atau pelawat yang masuk ke kelas. Penyerahan sijil penghargaan kepada semua ketua darjah dan penolong ketua darjah JAWATANKUASA PELAKSANA BIMBINGAN DAN KAUNSELING PENASIHAT EN. HJH. Mengambil dan menghantar jadual kedatangan. 12. HAZNAN BT CHE HASAN PN. MOHD GHAZI BIN YUSOF EN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK y y y y y y y y : PN.9. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. Mengawal murid semasa pertukaran guru. 13. Khidmat Runding Cara y y y y y y y Pelajaran Disiplin Kesihatan Peribadi Murid Guru Ibubapa . AZIZAH BT AB. ROHANA BT CHE ISMAIL PN. ZUL AZMAN BIN AWANG BIMBINGAN DAN KAUNSELING 1. Mengadakan perjumpaan apabila difikirkan perlu 15. Mengenalpasti murid yang bermasalah : y y y y Pelajaran Disiplin Kesihatan Peribadi 2. KHAIRULLAH BIN MOKHTAR EN. RUHIL AMANI MAT ZAIN PN. Membantu guru-guru kelas masing-masing. RAHMAN TUAN HJ. 14. 11. NIK SERIMAH BT SHAFIE : PN. NORHAYATI BT MOHD NOR PN. 19. Mengatasi masalah. 10. Memastikan guru-guru masuk ke kelas mengikut jadual kelas. HJH. 17. Membincangkan masalah yang timbu l 16. Mengadakan jamuan di akhir tahun 2008. Mengadakan kem motivasi 18.

. Menguruskan pelupusan buku teks. Membuat laporan keperluan buku teks. 2. 5. Menyelaras penggunaan sistem SISTEKS dalam operasi peminjaman dan pemulangan buku teks. ROSDI BIN IBRAHIM (TAHUN 4) PN. 6. Mengagihkan buku teks kepada semua murid untuk memenu hi keperluan semasa di 2. 7. 1. 3. ROHANA BT YUSOF (TAHUN 6) BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU SPBT Mengurus bilik operasi buku teks ( BOSS ). 6. Melupus kira buku-buku teks yang mengalami perubahan sukatan. 4. HAZNAL BT CHE HASSAN : PN. "Spotcheck dari masa ke semasa untuk memastikan semua buku teks yang telah diterima oleh murid berada di dalam keadaan baik ( dibalut ). NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK y y y y y y : PN. Membeli buku yang tidak cukup keperluan semasa. Melaporkan kepada PK HEM jika berlaku sebarang masalah berkaitan buku teks. Menyelaras pengagihan buku teks melalui guru kela. 8. 7. Menghantar wakil untuk menghadiri bengkel taklimat penggunaan SISTEKS yang dianjurkan oleh pihak BBT/JPN. YUSOF (TAHUN 1) PN. 4. HAMIZON BT MOHAMED (TAHUN 2) PN. TUAN HAZIRA BT TUAN HASSAN (TAHUN 3) EN.Bekerjasama dengan Kelas Pemulihan JAWATANKUASA PELAKSANA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS ( SPBT ) PENASIHAT EN. Mengadakan pepemeriksaan kepada peminjam buku teks dari masa ke semasa. sekolah. MAIMON BT KONOK (TAHUN 5) PN. HJH. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. Membuat soal siasat/soal selidik dan menyimpan rekod murid-murid yang bermasalah. Baik pulih buku teks yang masih elok untuk digunakan. 4. NORHAYA BT MOHD. PERANCANGAN TAHUNAN UNIT SKIM PINJAMAN BUKU TEKS 1. 3. ( JANUARI 08 ) Menyemak stok buku teks pada awal dan hujung setiap tahun. Menandatangan SAP/INVOIS atau nota serahan jika diperturunkan kuasa oleh Guru Besar. HJH.3. 5.

2. HAZNAN BT CHE HASSAN PN. ROHANA BT CHE ISMAIL : PN. HJH. Menyusun atur keadaan bilik untuk persediaan Program JUARA. kemalangan dan sebagainya untuk disumbangkan kepada keluarga mangsa.BILIK OPERASI SPBT SEKOLAH 1. Mengadakan jamuan akhir tahun. HJH. Mengumpulkan maklumat dan mengenalpasti murid-murid miskin dan anak yatim. Membuat laporan dan menyerahkan senarai nama murid berkenaan kepada pihak Pentadbir (Unit HEM). 5. NORHAYA BT MOHD YUSOF PN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. Menguruskan bantuan kebajikan Sentiasa berhubung erat dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat Menguruskan Tabung Derma Kilat jika berlaku kematian. 4. Mengadakan perjumpaan mingguan untuk Pengawas SPBT. 2. AZIZAH BT AB. Melantik Pengawas SPBT untuk menjaga bilik BOSS. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK y y y y y y y y : PN. 3. NOR AINI BT ABDULLAH . 5. HJH. ASMAT BT MOHD NOR PN. MAIMON BT KONOK CIK BADHIRAH BT JUSOH PN. JAWATANKUASA PELAKSANA RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN SEKOLAH (RMTS) PENASIHAT EN. 4. 3. HAMIDAH BT HASSAN PN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. AZILA BT YUSOF PERANCANGAN TAHUNAN BADAN KEBAJIKAN MURID TABUNG MURID MISKIN 1. JAWATANKUASA PELAKSANA BADAN KEBAJIKAN MURID PENASIHAT EN. Menyediakan jadual pemeriksaan buku teks. RAHMAN PN.

2. 5. SURYANI BT MOHD ZAIN (RMTS) PN. 3. berada dalam kualiti yang baik dan kuantiti yang mencukupi dengan jumlah muid RMTS. Perundingan dengan pihak kantin untuk penyediaan makanan untuk murid -murid RMTS 1. 2. Bekerjasama dan sentiasa berbincang dengan pihak penyediaan makanan. MAOHAMUD BIN DAUD (WAKIL PIBG) PN FARIDAH BT AB. WAN KHAIRANIE BT WAN HUSSIN PN. Memilih murid-murid menyertai program RMTS 6. Memastikan makanan yang disediakan mengikut menu. Memilih menu RMTS. JAWATANKUASA PELAKSANA KANTIN SEKOLAH PENASIHAT EN. 3. awal dan akhir tahun 7. 7. Penyediaan dan pembahagian boring timbang berat. 4. WAN ROSLINA BT DAUD : PN. KAMAL BIN AHMAD . Senaraikan tugas guru-guru mengawasi RMTS Mengedarkan borang maklumat murid yang berkaitan dengan pendapatan ibubapa untuk panduan pemilihan 5. YUSOF PN.SETIAUSAHA AHLI JK y y y y y y y y : PN. HJ. ZULKIFLI BIN AYAT KHAN (PEMAJAK KANTIN) EN. 4. NOR AIZA BT MOHD YUSOF (PSS) PN. PERANCANGAN TAHUNAN RAN CANGAN MAKANAN TAMBAHAN Mesyuarat AJK RMTS Menentukan menu makanan RMTS yang bersesuaian. Menyediakan borang pemilihan murid RMTS. 6. Memungut dan menyemak jadual kedatangan murid RMTS. ZAIDA BT MAT DAHANG TN. NORHAYA BT MOHD. AZIZ (PENTADBIRAN) BIDANG TUGAS JK RMTS 1. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa RMTS. Menyediakan jadual kedatangan harian RMTS.

Menyampaikan laporan Bulanan/Mingguan kepada PK HEM/Guru Besar tentang pretasi kantin. 7. Memastikan semua makanan ditutup dengan tudung salji/kain maslin/disimpan di dalam bekas yang bertutup. AZIZ ( KPT ) BIDANG TUGAS JK KANTIN 1. Memastikan makanan yang disediakan untuk jualan harian adalah mencukupi. ROHAYA BT ABDULLAH EN. Memastikan semua penjual dan kakita ngan bertugas di kantin sentiasa memakai apron dan tutup kepala yang bersih dan kemas mengikut pekeliling Kementerian Kesihatan. Memastikan persedian tempat duduk untuk guru dan murid di kantin mencukupi. Memastikan layanan dan perkhidmatan yang disediakan adalah cepat dan mesra pelanggan. Memastikan jenis-jenis makanan dan minuman yang dijual mengikut syarat perjanjian. ZAIDA BT MAT DAHANG TN. 3. Memastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling Kementerian Kesihatan / Pelajaran. MAHAMUD BIN DAUD (PIBG) PN. 5. Memastikan keadaan di dalam dan di luar kantin sentiasa berada dalam keadaan bersih. HJ ZULKIFLI BIN AYAT KHAN (PEMAJAK KANTIN) EN. 10. Memastikan tiada makanan yang bahannya tidk halal. kemas dan ceria. 11. 2. Memastikan tempat duduk guru dan murid adalah selamat dan selesa. FARIDAH BT AB.PENGERUSI PN. . 6. Memastikan mutu makanan dan harga jualan berpatutan dengan syarat -syarat perjanjian dan senari harga dipamerkan. ZUL AZMAN BIN AWANG PN. AZILA BT YUSOF PN. 13. NOR PN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK y y y y y y y y y : : PN. ASMAT BT MOHD. 12. 8. 9. Memastikan penyediaan dan peralatan yang digunakan adalah bersih dan selamat serta menggunakan penyepit untuk mengambil makanan. WAN KHAIRANIE BT WAN HUSSIN PN. NOORHAYA BT MOHD YUSOF PN. HJH. 4.

Penggunaan Kantin : 1. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. PERANCANGAN TAHUNAN UNIT KANTIN SEKOLAH Mengemaskini keadaan kantin : 1. Beberapa orang pengawas sekolah ditugaskan untuk mengawasi murid-murid supaya mereka mengikuti peraturan di kantin. Kemaskini buku pengurusan untuk persediaan projek juara dan penyeliaan umum mengikut skima yang ditetapkan. 3. Alaskan meja kantin. Papan kenyataan dengan maklumat baru. Keceriaan Kawasan Kantin : 1. JAWATANKUASA KERJA KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN ( KWAPM ) PENASIHAT EN. Sambutan Hari Kantin 1. 2. Pameran sijil dan gambar penyampaian Piala Kantin Berbintang Projek Juara Kantin Berbintang 1. 2. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK : : PN. 2. Menyediakan buku pengurusan. Penyusunan ajk kerja dan taklimat kepada semua guru serta kakitangan sekolah.14. Buku komen Pelanggan 3. 2. 4. Pastikan persekitaran kantin sentiasa bersih. Mesyuarat ajk untuk merancang aktiviti. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Kantin sekurang -kurangnya 3 kali setahun dan mengadakan perbincangan dari masa ke semasa. Susun kerusi dan meja dengan teratur. 3. Semua murid mesti makan di kantin sekolah. 2. FARIZA BT HASSAN . Susun bunga -bunga berpasu. HJH. Pastikan terdapat hiasan dalam berbagai bentuk yang menarik dan memberi manafaat kepada semua murid.

REDZUAN BIN ABD. Pelajar yang dikenalpasti layak mendapat bantuan dimaklumkan untuk membuka akaun di Bank yang terpilih. RAZAK CIK BADHIRAH BT JUSOH PERANCANGAN TAHUNAN KELAB PENCEGAHAN DADAH . KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. Taklimat pelaksanaan Bantuan KWAPM oleh Pengerusi KWAMP. ( BANK PERTANIAN ) 8. ZARINAH BT ABD. MANAF BIN AWANG (PPM . Borang Rumusan peringkat PPD dihantar ke unit HEM JPN untuk dikemaskini dan dibawa ke Bahagian Biasiswa Kem. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : EN. MAHAMUD BIN DAUD ( SU PIBG) YG. HAMID BIN ABD. 2. Pelajar yang tercicir layak dipertimbangkan untuk membuat rayuan dan borang rayuan diedarkan kepada pelajar yang terbabi t dan prosedur pemilihan dijalankan. 6. Majlis Pengagihan bantuan KWAPM diadakan. 4. Mengumpul dan menerima borang daripada guru kelas masing -masing. Pelajaran. ABD. Wakil daripada PIBG dan Para Penyelia Pembangunan Mukim. 5. MULIA RAJA ARIF BIN RAYA HUSIN (NYDP PIBG) TN. MOHD GHAZI BIN YUSOF EN. JAWATANKUASA KERJA KELAB PENCEGAHAN DADAH PENASIHAT EN. KHAIRULLAH BIN MOKHTAR EN.PEMERHATI) SEMUA GURU KELAS ( TAHUN 1 ± 6 ) PROSEDUR PELAKSANAAN PENGAGIHAN BANTUAN KWAMP 1. POH TZE PHENG PN. HALIMAH BT MAMAT (PKP) EN. HJH. 3. Mengedarkan borang kepada semua pelajar dari tahun 1 hingga tahun 6 melalui guru kelas masing-masing. ROSDI BIN IBRAHIM AJK : y y y y y y y EN. Ibubapa/penjaga boleh mendapatkan wang di bank. Borang Rumusan KWA PM peringkat sekolah dikemaskini dan dihantar ke PPD. 10. NIK SERIMAH SHAFIE PN. HJH. HJ.y y y y y y y PN. 7. AJK KWAMP mem buat pemilihan untuk menentukan pelajar yang layak menerima bersama dengan Para Pentadbir Sekolah. ROHAYA BT ABDULLAH PN. RAHMAN (AJK PIBG) EN. 9. RASHID (PKKO) EN. ABD.

AZIZAH BT ABD RAHMAN -KETUA PAN.PI EN. BI PN. HJH. 2. 4. 3. 2. 4. Mendapatkan peruntukan daripada MCPF dan agensi -agensi luar. HJH. HASSAN BIN CHE SOH -YDP PIBG EN. memantau dan menilai program atau aktiviti kelab pencegahan jenayah. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. HJH. NIK SERIMAH BT SHAFIE -BIMBINGAN & KAUNSELING PN. Mengadakan ceramah-ceramah mengenai bahaya dadah. Menjemput penceramah dari kalangan polis untuk memberi ceramah tentang jenayah. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. JAWATANKUASA KERJA KELAB KEBAJIKAN GURU & KAKITANGAN PENASIHAT EN. PERANCANGAN TAH UNAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH 1. Memberikan khidmat nasihat dalam perlaksanaan aktiviti kelab pencegahan jenayah. Menampal iklan-iklan mengenai dadah. BM PN. HIV dan lain -lain. ROHANA BT CE ISMAIL-KETUA PAN. MAHAMUD BIN DAUD -S/U PIBG BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU KPJ 1. 2. Merancang. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. RUHIL AMANI BT MD ZIN -KETUA PAN. MAIZAN BT JAMALUDDIN PN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AJK : y y y y y y y :PN. 3. ROHANA BT YUSOFF -KETUA PAN. Mengadakan Kempen Pencegahan Jenayah peringkat sekolah. Mengadakan sudut-sudut pameran dadah.1. Menyediakan dan menghantar laporan tahunan kelab pencegahab jenayah kepada jawatankuasa peringkat daerah pada akhir bulan Oktober setiap tahun. SAINS PN. Menjemput penceramah dai kalangan polis untuk memberikan ceramah. JAWATANKUASA KERJA KELAB PENCEGAHAN JENAYAH PENASIHAT EN. WAN KHAIRANIE BT WAN HUSSIN .

MAIMON BT HUSIN (PKP) (PKKO) BIDANGTUGAS 1. HJH. HJH. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : CIK BADHIRAH BT JUSOH AJK : y y y y y y y PN. 3. ROHANA BT CHE ISMAIL PN. HAMIDAH BT HASSAN PN. HALIMAH BT MAMAT EN. 2. REDZUAN BIN AB. 4. Menentukan kebajikan guru dan pekerja sekolah . KAMAL BIN AHMAD . AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM EN. MOHD RAFI BIN YUSOF PN. MAT ALIB BIN DERAMAN EN. bersalin. RUSIAH BT HUSAIN PN. ASIAH BT SHAFIE PN. Merancang dan mengadakan sumbangan saguhati kepada guru atau pekerja sokongan sekolah seperti masuk hospital. Memastikan semua guru menjadi ahli badan ihsan. RAZAK PN. HAIDA BT HASAN BIDANG TUGAS 1. 3. JAWATANKUASA KERJA BADAN IHSAN PENASIHAT EN. JAWATANKUASA KERJA TAKAFUL DAN BANK SIMPANAN PENASIHAT EN. ASMAT BT MOHD NOR PN. 2.RAHMAN PN. MAIMON BT KONOK PN. Memungut yuran kelab guru. NOR ZAWAHIR BT MAT NAFI PN. ZARINAH BT AB. RASHID EN. SURYANI BT MOHD ZAIN PN. AZIZAH AB. kematian dan lain -lain lagi.BENDAHARI AJK : y y y y y y y y y : PN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. Memastikan atau menyimpan setiap kad keahlian guru -guru sekolah. Merancang dan mengadakan majlis jamuan bagi guru dan pekerja sokongan sekolah. HJH. Memungut wang dari guru -guru jika ada pekeliling daripada jabatan.

POH TZE PHENG EN. simpan buku simpanan murid) 5. . HAMIZON BT MOHAMED AJK : y y y y y y y y y y EN. 3. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. WAN ROSLINA BT DAUD SEMUA PEKERJA SEKOLAH BIDANG TUGAS 1. HJH. WAN KHAIRAINIE BT WAN HUSSIN PN. 2. ROHANA BT CHE ISMAIL EN. ASMAT BT MOHD NOR PN. RAZAK PN. 2. HAIDA BT HASAN BIDANG TUGAS Menyelarakan simpanan bagi murid -murid. 4. ROHAYA BT ABDULLAH PN. Menguruskan segala insurans takaful. KHAIRULLAH BIN MOKHTAR EN. ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH PN. Mengemaskini semua buku simpanan murid -murid ( Jika perlu. ZARINAH BT AB. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. Menyediakn semua borang-borang simpanan murid. JAWATANKUASA KERJA PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH DAN KESIHATAN PENASIHAT EN. RAZAK AJK : y y y y y y y PN.PENGERUSI PN. 1. Mengedar buku kesihatan murid kepada guru kelas bila diperlukan dan menyimpan semula selepas ianya digunakan. 3. ZUL AZMAN BIN AWANG EN. AZILA BT YUSOF PN. Menentukan tarikh-tarikh lawatan pihak bank ke sekolah. HJH. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. ZARINAH BT ABD. Memastikan bilik kesihatan sekolah berada dalam keadaan baik dan bersih. RUSIAH BT HUSAIN PN. ASIAH BT SHAFIE PN. Memastikan buku kesihatan semua murid mencukupi. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM PN. MOHD GHAZI BIN YUSOF EN.

HAZIRA BT TN. MAT ALIB BIN DERAMAN TN. AZIZ BIN ABDULLAH JADUAL GURU BERTUGAS HARIAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN SEKOLAH (RMTS) PENASIHAT EN. WAN ROSLINA BT DAUD . NOR AINI BT ABDULLAH PENYELARAS PN. MOHD GHAZI BIN YUSOF PN. HJH. ZAIDA BT MAT DAHANG PN. RUHIL AMANI BT MUHAMMAD ZAIN PN. ABD.4. HASSA N PN. ZAIDA BT MAT DAHANG PN. NOR ZAWAHIR BT MAT NAFI PN. HJH. NORHAYA BT MOHD YUSOF PN. Mengisi borang-borang yang dikehendaki oleh pasukan kesihatan dari Klinik Bandar Pasir Mas bila diperlukan seperti senarai nama muris dan lain -lain lagi. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. MAIMON BT HUSSIN AJK : y y y y y y y PN. TN. MAIZAN BT JAMALUDDIN EN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. JAWATANKUASA KERJA REKOD DAN PENDAFTARAN MURID PENASIHAT EN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : EN. HJ. NORHAYATI BT MOHD. ASMAT BT MOHD NOR JAWATANKUASA KERJA LAWATAN DAN REKREASI MURID PENASIHAT EN. HJH. ROSMINI AIDA BT SAIPUDDIN PN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. MAHAMUD BIN DAUD AJK : y y y y y y EN. HJH. NOR PN.

ROSMINI AIDA BT SAIPUDDIN -PN. NORHAYATI BT MOHD NOR TUGASAN GURU BERTUGAS RMTS 1. Guru Disiplin Menubuhkan Jawatankuasa Disiplin Sekolah untuk murid-murid. AB. 4. AZILA BT YUSOF HARI ISNIN -EN. RUHIL AMANI BT MOHD ZAIN -PN. HJ. MAIZAN BT -PN. MAT ALIB BIN DERAMAN -PN. RUSIAH BT HUSAIN -PN. .HARI AHAD -EN. Mengawasi pembahagian makanan kepada murid-murid RMTS. SURYANI BT MOHD ZAIN HARI RABU -EN. 2. NOR AIZA BT MOHD YUSOF -PN. NOR ZAWAHIR BT MAT NAFI -PN. Melantik murid-murid yang layak untuk menganggotai badan pengawas sekolah. Memastikan pelajar mengamalkan doa makan sebelum makan dan selepas makan. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM -PN. HJH. Mempengerusi mesyuarat perjumpaan organisasi pengawas. ROHAYA BT ABDULLAH JAMALUDDIN -PN. Mengawasi penyediaan dan mutu makanan. 5. Memberitahu dalam perhimpunan tugas dan peraturan-peraturan sekolah. Mengagihkan susu kepada pelajar mengikut kelas. AZIZ BIN ABDULLAH -CIK ZALWATI BT ZAKARIA -PN. MOHD GHAZI BIN YUSOF -PN. ROHANA BT CHE ISMAIL -PN. ROSDI BIN IBRAHIM -PN. FARIZA BT HASSAN -PN. MAIMON BT KONOK HARI SELASA -EN. AFIRAH BT AHMAD ROSDI HARI KHAMIS -TN. 3. Menulis laporan penyelian RMTS.

Membuat jadual pengawas bertugas. 13. Merekodkan segala kesalahan.Menyiasat perkara-perkara yang berlaku dan melaporkan kepada Guru Besar untuk tindakan selanjutnya. Menyedia rekod murid yang didapati bersalah. Menguruskan pertandingan kebersihan bilik darjah pada tiap-tiap minggu dan mengumumkan kelas yang paling kotor . 12. 7. 2. 9. Bendahari. Menentukan segala peraturan dan undang-undang sekolah sentiasa dipatuhi oleh para pelajar sekolah. 1. Menerima laporan daripada para pengawas dan mengambil segala langkah dan tindakan yang sesuai. menyapu lantai. daya kepimpinan dengan mengambil kira pandangan dan sokongan para guru. Mengaturkan mesyuarat lembaga pengawas yang diadakan dari semasa ke semasa di sekolah. 3. 5. sahsiah. Membantu Guru Besar dalam mengesan dan mengesahkan kesalahan-kesalahan besar yang dilakukan oleh pelajar yang boleh membawa kepada penggantungan sementara atau pembuangan sekolah. Menentukan Ketua dan Penolong Ketua Pengawas dilantik oleh guru penasihat lembaga pengawas dengan nasihat guru-guru lain. hukuman dan denda yang dijatuhkan kepada pelajar di sekolahnya. Melengkapkan maklumat dalam SSDM. Mempamerkan peraturan dan undang-undang sekolah di papan-papan kenyataan dan di dalam bilik darjah. Bekerjasama dengan guru-guru bertugas harian atau mingguan untuk menguruskan kawalan terhadap pelajar pada hari perhimpunan. Memastikan undang-undang dan peraturan sekolah dipatuhi oleh semua murid. mengelap tingkap. Pemilihan akhir dilakukan oleh para pelajar dengan cara undi. upacara dan majlis-majlis yang diadakan oleh pihak sekolah. Penolong Ketua Tingkatan. AJK kebersihan dan AJK Keceriaan. Guru kelas SENARAI TUGAS GURU KELAS Pengurusan dan Organisasi kelas Membentuk organisasi kelas yang terdir daripada Ketua Tingkatan. y Menentukan perkara-perkara yang berikut ada di dalam kelas: . Pilih pengawas pada setiap hujung tahun untuk bertugas pada tahun berikutnya. Memastikan AJK Keceriaan sentiasa mengemaskini papan kenyataan dan papan maklumat dari masa kesemasa. Memastikan perlantikan para pengawas adalah berdasarkan pengalaman. 14. Menentukan pemilihan pengawas adalah berdasarkan pencapaian dalam bidang akademik. Berhubung rapat dengan guru bimbingan / kaunseling untuk menyelesaikan masalah pelajar. 10. kebolehan dan kemampuan pelajar dalam bidang sukan dan permainan. jikalau didapati sesuai dan boleh dilaksanakan setelah dipersetujui oleh pihak guru. 11. 4. Menyusun rancangan tahunan untuk organisasi pengawas. Menyampaikan ucapan-ucapan tahniah kepada pengawas yang berjaya dan terpuji. menyediakan langsir dan bunga (jika perlu) untuk kelas. Mengawasi disiplin dan akhlak para pelajar di sekolah sepanjang hari persekolahan. 6. memastikan AJK kebersihan mengagihkan pelajar untuk membersihkan papan hitam. Pemilihan calon dilakukan oleh guru -guru sendiri dan tidak dicalonkan oleh pelajar. 8. menyusun kerusi meja dan membuang sampah.

o Melaporkan kes ponteng mengikut prosedur yang berikut (a) mendapat dan mengisi dalam dua salinan borang ³ Melanggar Peraturan Sekolah´ yang dapat diperolehi dari penyelaras Tingkatan atau Bilik Guru Disiplin. Dan memberikan hadiah ( jika perlu) o Sentiasa prihatin terhadap semua masalah pelajar. y Jadual kedatangan dan kedatangan pelajar. o Memberikan galakan. biasiswa dan bantuan . (a) Buku diambil dan dihantar pada waktu dan ditempat yang dtetapkan. o Memastikan data terkini pelajar di dalam kelas. y Menentukan kawal elektrik. (b) Menjamin keselamatan buku tersebut.peperiksaan. o Menyampaikan slip kemajuan pelajar kepada ibu bapa setiap kali selepas ujian. o Memastikan kelas mempunyai buku rekod ponteng kelas dan diselenggarakan seperti yang diarahkan. kesihatan diri dan disiplin.(a) (b) (c) (d) (e) Jadual waktu Jadual Tugas Perabot kelas seperti kerusi meja pelajar dan meja guru dan papan hitam diiventorikan Moto Kelas. (b) Kebajikan pelajar. kokurikulum dan fizikal dalam kemajuan pelajar bagi setiap semester/penggal. kipas angin dan lampu dalam keadaan baik dan selamat digunakan. sijil berhenti dan surat akuan o Mengisikan markah dan membuat laporan kemajuan akademik. y Masalah pembelajaran. o Melaporkan kepada Guru Kesihatan jika terdapat pelajar yang menghadapi masalah kesihatan o Melaporkan kepada Guru Disiplin jika terdapat pelajar yang melanggar disiplin sekolah. o Menandakan jadual kedatangan harian selewat-lewatnya sebelum waktu pertama berakhir dan menyimpan buku daftar pelajar di pejabat. y Membimbing organisasi kelas yang dilantik menjalankan tugas. y Mengadakan tabung kelas dengan jumlahnya terpulang kepada budi bicara pelajar. (b) Menghantar satu salinan borang tersebut kepada ibu bapa. motivasi dan merangsangkan minat pelajar terhadap akademik o Mengalakkan pertandingan yang berbentuk akademik. Alatan kebersihan seperti penyapu dan pengaut sampah. y Laporan pelajaran. y Buku teks. y Melaporkan perabot dan peralatan elektrik yang rosak kepada guru -guru penyelaras kursus yang berkenaan. o Melaporkan kepada kaunselor jika terdapat kemerosotan pelajaran di kalangan pelajar. Tabung ini adalah bagi tujuan yang berikut: (a) Keceriaan kelas. o Menentukan semua butir yang dikehendaki ada di dalam kelas.

o Menyerahkan wang kutipan derma PIBG kepada Bendahari PIBG . o Menyerahkan wang kutipan yuran sekolah dan wang peperiksaan serta buku kutipan kepada Pembantu Tadbir pada hari yang sama. o Mengeluarkan resit kepada pelajar bagi pembayaran yang dibuat. o Menyemak jika pelajar ini menerima sebarang bentuk biasiswa dan melaporkan kepada guru biasiswa. kelab dan badan beruniform yang dipilih kepada Penyelaras Kokurikulum. Menyimpan buku stok SPBT dengan sempurna dan kemaskini. o Mengutip derma PIBG o Mengutup wang peperiksaan bagi kelas-kelas peperiksaan. . bagaimana cara-cara hendak mengisi borang-borang SPBT. Memberi taklimat kepada guru -guru. SPBT y y y y y y y Menerima buku-buku SPBT dari pembekal serta mengecopnya. o Menentukan kelulusan untuk bertukar telah diterima. o Menentukan setiap pelajar menyertai aktiviti kokurikulum dan menyerahkan senarai nama mereka mengikut persatuan. o Memulangkan buku teks pada tarikh yang ditetapkan dan menyenaraikan nama pelajar yang tidak memulangkan buku teks pada akhir tahun dan memberikan senarai itu kepada guru SPBT o Mengenalpasti pelajar yang layak menerima sebarang bentuk bantuan yang lain dan melaporkan kepada Guru Kebajikan. y Murid Keluar o Menentukan hal-hal peperiksaan telah disempurnakan bagi pelajar tingkatan 5. o Menentukan penerimaan biasiswa dilaporkan kepada pejabat. ke dalam buku kemasukan pelajar dan mendapatkan nombor pendaftaran pelajar baru dari buku kemasukan pelajar daripada daripada Penolong Kanan HEM. o Menentukan rumah sukan. o Mengemaskini fail SPBT dari masa ke semasa. o Menentukan buku teks telah dipulangkan. Menyemak isi kandungan dan muka surat buku-buku yang diterima. Mengeluarkan borang-borang yang berkaitan dengan SPBT kepada guru-guru darjah / kelas. persatuan dan lain-lain. Mengadakan peraturan yang sesuai jika berlaku kerosakan. y Pendaftaran sukan. y Pendaftaran Pelajar Baru o Menerima kemasukkan pelajar baru. o Mengambil butir-butir diri yang diperlukan. o Menentukan penerimaan borang SPBT (sekiranya layak) dari sekolah yang terdahulu dan memastikan pelajar ini mendapat buku teks.o Memastikan skim pinjman buku teks diagih kepada pelajar yang layak dan memastikan buku-buku tersebut dibalut dan ditulis nama pelajar. y Kutipan Yuran dan Derma o Mengutip yuran sekolah pada awal tahun dan menggalakkan pelajar membayar kesemua yuran sekaligus. Membuat peraturan yang perlu semasa mengeluar dan menerima balik buku-buku teks yang diberi pinjam kepada guru-guru dan juga murid-murid. o Melaporkan kepada Guru Biasiswa sekiranya terdapat kemerosotan pelajaran di kalangan pelajar yang mendapat biasiswa. o Menggalakkan pelajar bergiat cergas dalam sukan dan juga aktiviti kokurikulum. kehilangan atau kecurian buku-buku teks.

Mengumpul. kaunseling kelompok secara profesional dan beretika. menyedia dan mengurus pendidikan perkembangan Merancang. tugas lain yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dan semasa ke semasa. melaksana dan mengawalselia program dan aktiviti konferens dengan ibubapa. Urusetia kepada Jawatankuasa enyelaras erkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Memungut balik semua buku teks yang telah dikeluarkan kepada guru-guru darjah pada akhir penggal 2 persekolahan. Murid Miskin iii. kerjaya. bimbingan / kaunseling HIV / AIDS dan disiplin murid. berhubung bidang-bidang di bawah perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. keibubapaan dan masalah murid. Murid Bermasalah iv. mengkaji dan mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah berasaskan kepada pendekatan perkembangan. keibubapaan dan kemahiran mengatasi masalah kepada murid melalui sebarang media yang sesuai bertujuan untuk meningkatkan potensi murid secara optimum. Menyediakan laporan tahunan program dan aktiviti Bimbingan dan Kaunseling di sekolah dan Melaksanakan tugas- mengemaskini sistem fail.M m s s m m -m m m s Bertanggungjawab tentang kehilangan atau kerosakan buku teks Memberi maklumat kepada enyelia Buku Teks Negeri atau egawai Buku teks berkenaan dengan jumlah buku yang diperlukan pada tiap-tiap tahun mengikut perkembangan murid. 11 May 2009 Hal. melaksana dan mengawalselia program dan aktiviti bimbingan murid termasuk program pendidikan pencegahan dadah. Memberi Memberi perkhidmatan bimbingan / Memberi khidmat bimbingan/kaunseling krisis kepada murid Merancang. pencegahan. y y KAUNSELING Meneliti. mengawalselia dan menyediakan rekod dan inventeri murid. kakitangan bukan guru dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan murid. Tahunan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. serta membuat permohonan hapus kira pada setiap akhir tahun. Merancang. Murid yang kematiaan ibubapa vi. pemulihan dan krisis dalam bidang akademik. KEBAJIKAN MURID Menjaga kebajikan murid-murid Sekolah Kebangsaan Merlimau Satu seperti :i. rokok. perkhidmatan bimbingan / kaunseling individu secara profesional dan beretika. Merancang. melaksana dan menyediakan Rancangan Merancang. rogram Sekolah Selamat. menyedia dan menyebar maklumat serta resos Bimbingan dan Kaunseling dalam bidang akademik. inhalan. kerjaya. psikososial dan kesejahteraan mental. Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris dan Dasar Bahasa Tambahan dan Jawatankuasa penempatan(kemasukan) murid di sekolah. rekod dan dokumentasi perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. melaksana dan mengawalselia program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan. alkohol. psikososial dan kesejahteraan mental. guru. Dasar endidikan Wajib. kerjaya. dan individu-individu yang berkaitan dengan kes. Menyediakan Borang Hapuskira. Murid yang sakit di hospital v. Merancang. Anak Yatim ii. Minuman pagi murid-murid yang menduduki peperiksaan U S R Mengadakan kutipan Derma Kilat untuk murid atau keluarga murid yang ditimpa malapetaka/ bencana yang difikirkan perlu untuk membantu meringankan bebanan mereka. Halwal M i Writt by Admi i trat r M day.wal M rid ¦¤ ¦¤ y y y y M - s - m ¥ ¥ § 3 2 2 1 0 " ") ! ! ' '$! & % $ #" $ #" " !    ( ¥ ¡ ¦ ¨  §¤ ¡¤ ¥ ¦¥ ¤¦¤¢ ¤¦¤ ¢ ¥ ¥  § §  ¤§¤ ¨ ¤§¤¨ ¡¥§¦¥¤ £ ¢¡   © ©  4 3 3 m -m 3 .

JAWATANKUASA INDUK HEM Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Teoh Bee Choo (Guru Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. Lim Eng You (PK Kokurikulum) Cik Yeoh Peik Kar (Pen. Guru Disiplin) Cik Lee Mee Wai (Penyelaras SSDM) . Teoh Giak Thow (PK Pentadbiran) Pn. Unit RIMUP) En. Lim Bee Lay (Guru Disiplin) AJK :Pn.Salihin (Unit Pendaftaran) JAWATANKUASA DISIPLIN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Pengerusi : Pn. Lee Chye Inn (Guru Kantin) Pn. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. Guru Disiplin) Pn. Lim Bee Lay (Ketua Guru Disiplin) AJK : Cik Yeoh Peik Kar (Pen. Pengerusi : Pn. Wong Kooi Lan (Ketua Unit 3K)/ (Bimbingan & Kaunsel ing ) Cik Lee Mee Wai (Penyelaras SMM/BMM ) Cik Thanalatchumy (Pen.

6.Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha :Pn.Lim Eng You (PK Kokurikulum) Pn. Menyelesaikan masalah murid yang melanggar disiplin serta diambil tindakan. 2. 8.tiap orang murid sekolah ini. Chui Chooi Seong (Ketua Unit Keceriaan) Cik Teh Chiou Shing (Ketua Unit Kesihatan) . Membentuk Lembaga Pengawas dan menyusun tugas masing -masing. Mengambil tindakan disiplin terhadap pengawas dan murid -murid lain serta mengambil tindakan sewajarnya jika didapati perlu. Mengadakan mesyuarat Lembaga Disiplin Murid bagi memilih dan melantik Pengawas. Menghantar Laporan SSDM setiap b ulan pada atau sebelum 5hb ke PPD LMS. 7. 3. 4. 5.KESIHATAN DAN KECERIAAN) Pengerusi :Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N/Pengerusi :Pn. Wong Kooi Lan (Guru Bimbingan) Semua Guru Kelas Bidang Tugas : 1.Laporan LDM ± Tindakan Guru Kelas ± Murid Tukar JAWATANKUASA PROGRAM 3K (KESELAMATAN. Teoh Giak Thow ( Penolong Kanan Pentadbiran) Pn. 9. Laporan G1 dan G2 ± rujuk Penghantaran Laporan dan Data ke PPD 10. Menggubal undang-undang disiplin sekolah.Wong Kooi Lan (Penyelaras 3K ) AJK :Pn. Menyediakan buku catatan atau lembaran bersepadu mengenai disiplin tiap. jika difikirkan perlu. Memanggil mesyuarat guru-guru disiplin untuk mengambil sesuatu keputusan jika berlaku sesuatu masalah besar dan melaporkannya kepada Guru Besar.Pn.

Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. Menyediakan laporan ± gunakan Borang PBSS 1/ KD1(Rekod Sekolah)/KD2 Laporan ke Pejabat Kesihatan Daerah dan hendaklah disimpan di sekolah sebagai rujukan dan semakan oleh mana -mana pihak yang memerlukan. JAWATANKUASA KECERIAAN DAN KEBERSIHAN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N.Ooi Cad LI ( Ketua Unit Keselamatan) Pn. Pengerusi : Pn. Lee Chye Inn (Guru RMT) Cik Lee Mee Wai (Ketua Unit Kantin) En. Heah Boon Kiak (Wakil PIBG) (Wakil Klinik Kesihatan) (Wakil Klinik Pergigian) Bidang Tugas : 1. maklumbalas komuniti (sekolah/setempat). 3. 2.Pn. 4. memaklumkan kepada semua pihak berkenaan tent ang pelan tindakan yang hendak dilaksanakan dan melaksanakan pelan tindakan tersebut. Menetapkan kenyataan polisi kesihatan ± melalui pemerhatian.Chui Chooi Seong (Guru Unit Keceriaan) AJK : Pn. data kesihatan sekolah dan kajian pihak sekolah dan agensi yang berkaitan. Membantu pihak sekolah mengawasi dan mempertingkatkan kebersihan . Membuat pemantauan dan penilaian ± mengikut kaedah yang telah ditetapkan dalam pelan tindakan. Lim Eng You ( Penolong Kanan Koko) Guru Kelas Pekerja Bidang Tugas : 1. Teoh Giak Thow ( Penolong Kanan Pentadbiran) Pn. Merancang dan melaksanakan pelan tindakan ± merancang pelan tindakan.

8. 11. 10. 2. 13. Wong Kooi Lan (Guru Bimbingan) Bidang Tugas : 1. 3. 9. Menyediakan pelan dan perancangan jangka pendek dan jangka panjang. Menguatkuasakan segala arahan dan peraturan sekolah mengenai kebersihan dan keceriaan dan menyelia kerja -kerja kebersihan. 5. Merancang dan menaja pelbagai projek kebersihan dan keceriaan sekolah :y Kempen kebersihan y Pertandingan Kebersihan kelas y Ceramah kebersihan y Pertandingan poster kebersihan y Pertandingan mengarang essei kebersihan y Menanam pokok / bunga di kawasan sekolah y Lawatan ke sekolah lain y Budaya pagi seperti mengutip sampah y Laporan dan program Aedes 4. Menyediakan dan mendapatkan keperluan -keperluan bahan dan tenaga mahir. 6. Menyediakan pelan induk lanskap sekolah.dan keceriaan sekolah dari semasa ke semasa. Tan Shean Lan (Ketua Panitia PJK) Semua Guru PJK Pn. Mengawas projek serta membuat laporan kepada Guru Besar. 7. Pengerusi : Pn. jadual tugas jawatankuasa dan melaporkan dari semasa ke semasa. JAWATANKUASA KESIHATAN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. 12. . Mengawal kebersihan kawasan sekolah / tandas / bilik darjah / kantin dan lain-lain. Mengadakan sistem pembuangan sampah yang baik. Menyusun pelan tindakan kebersihan. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Cik Teh Chiou Shing (Guru Unit Kesihatan) AJK : Pn. Mengadakan projek bersama di antara pihak sekolah dengan a gensi luar bagi meningkatkan mutu kebersihan sekolah. Menyediakan anggaran perbelanjaan. Mengurus dan mempastikan bilik rawatan digunakan sebaik mungkin. Menyelaraskan kerja mengikut keutamaan.

Mempastikan semua sistem dan alat melawan kebakaran mencukupi dan . Merancang dan melaksanakan program kesihatan seperti ceramah. Bertanggungjawab menguruskan pemeriksaan kesihatan dengan kerjasama guru kelas. memahami dan melaksana semua arahan yang dihantar oleh Kementerian. 7. 3. 8.Abd. 4. 5. Peti ubat disediakan dan dilengkapkan. Mewujudkan kerjasama antara pihak sekolah dengan Polis / Polis Trafik / Bomba / JKR dan JKR elektrik. Minggu Keselamatan. Menyediakan Jadual Tugas bilik rawatan. Lim Eng You (Guru Penolong Kanan KoKurikulum) Pn. JAWATANKUASA KESELAMATAN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Menyediakan peraturan penggunaan bilik rawatan (sick bay). 2.Ooi Cad Li (Guru Unit Keselamatan) AJK : Pn. Merancang Program keselamatan sekolah seperti : . Menggalakkan skim perlindungan diri kepada pelajar / insurans. Baharuddin. Heah Boon Kiak ( Wakil PIBG) (Wakil Polis / Bomba) Bidang Tugas : 1. Jabatan dan PPD. Menguruskan pelajar yang memerlukan rawatan.Teoh Giak Thow (Penolong Kanan Pentadbiran) Setiausaha : Pn. 4. pameran. Pengerusi : Pn.En.2.Lim Bee Lay (Ketua Guru Disiplin) En.Kawad Kecemasan. 6. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Pn. tayangan dan lain -lain. Membaca.Rahman (Pengawal Keselamatan) En. Mengumpulkan dan menguruskan kad kesihatan dengan kerjasama guru kelas. 3.Taklimat Pencegahan Kebakaran. 5.

15. Merancang dan melaksanakan program keselamatan. Menyediakan papan makluman untuk memberitahu pelawat supaya mendapat kebenaran Guru Besar sebelum berurusan di sekolah. 9. 13. Mendapatkan kerjasama pihak polis untuk mengawal keselamatan lalulintas. Mempastikan sistem lalulintas di kawasan sekolah dan persekitaran selamat. Meletakkan tanda amaran µBAHAYA¶ di tempat-tempat yang merbahaya. 7. Ooi Cad Li ( Penyelaras / Guru RMT) En. Pengerusi : Pn. Menetapkan laluan tertentu untuk pelajar bagi mengelakkan kesesakan. 11.Wong Kooi Lan ( Penyelaras / Guru RMT) Cik Teh Chioou Shing ( Penyelaras / Guru RMT) Cik Lee Mee Wai ( Penyelaras / Guru RMT) Pn. Mempastikan peraturan keselamatan bilik -bilik khas ditampal di bilik darjah dan di dalam buku latihan pelajar. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. JAWATANKUASA KANTIN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. 12. 16. 10. Menetapkan pergerakan lalulintas dan tempat letak kereta pada masa majlis rasmi sekolah. Merancang pergerakan lalulintas dan tempat kenderaan pada masa majlis rasmi sekolah.Lee Chye Inn (Guru Kantin) AJK : Pn.berfungsi. Mengadakan latihan mengosongkan bangunan 2 kali setahun. 6. 14. Mencadangkan lantikan pengawal lalulintas sekolah kepada Guru Besar. Heah Boon Kiak (Wakil PIBG) . 8.

Mempastikan semua penjual dan kakitangan di kantin sentiasa memakai apron. 4. ( Laporan Kendiri 1A/1B/2) 16. Memaklumkan kepada pihak pengusaha tentang hari -hari persekolahan. Membuat laporan mingguan di dalam buku / borang laporan kantin. 15. selamat dan sesuai. 13. 6. 10. 2. JAWATANKUASA PINJAMAN BUKU TEKS / SPBT . 17. 11. Menyampaikan Laporan Bulanan kepada Guru Besar / Penolong Kanan HEM tentang prestasi kantin. makanan yang menggunakan lemak binatang campuran dalam mee dan sebagainya. Mempastikan makanan yang disediakan untuk harian mencukupi. Mempastikan tidak ada makanan yang bahannya tidak halal seperti minyak babi (lard). 8. Mempastikan pihak pengusaha kantin bera da di premis supaya mudah dihubungi. Mempastikan mutu makanan dan harga jualan berpatutuan mengikut syarat -syarat perjanjian dan senarai harga hendaklah dipamerkan. Mempastikan perkhidmatan dan layanan cepat dan mesra. Mempastikan semua makanan ditutup denga tudung saji / kain maslin / disimpan dalam bekas yang bertutup. 9. 3. tutup kepada yang bersih dan kemas mengikut pekeliling Kementerian Kesihatan. Mempastikan pelajar dan guru mempunyai tempat duduk yang mencukupi. 7. 14.Bidang Tugas : 1. 12. Mempastikan keadaan dalam dan luar kantin sentiasa bersih. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa kan tin 3 kali setahun dan perbincangan semasa ke semasa. Mempastikan semua pekerja kantin telah menjalani pemeriksaan kesihatan dan memiliki kad kesihatan yang sah. Mempastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling Kementerian Pelajaran / Kesihatan. 5. kemas dan ceria. Mempastikan penyediaan dan peralatan yang digunakan bersih dan selamat serta menggunakan penyepit untu k mengambil makanan. Mempastikan jenis -jenis makanan dan minuman yang dijual mengikut syarat perjanjian.

y Mengesan kelancaran pengedaran y Mendapatkan borang dari pelajar yang baru masuk / bertukar sekolah. Noor Jamilah Cik Thanalatchumy Bidang Tugas : 1. Chui Chooi Seong Pn. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Buku Teks : o Mesyuarat diadakan dua kali iaitu di awal dan akhir tahun.Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Pengerusi : Pn. Ooi Cad Li (Guru SPBT) AJK : Cik Yeoh Peik Kar (Pen. . Membuat pesanan buku : y Membuat pesanan pada pertengahan tahun ke Biro Buku Teks. y Mencadangkan pertukaran buku pada awal tahun (jika perlu). y Mengisi borang maklumat berkomputer dan menghantar mengikut jadual. 6. Keputusan permohonan pelajar : Mengedarkan senarai nama pelajar yang layak dan gagal kepada guru kelas. Borang permohonan SPBT : o Mengedarkan borang kepada setiap pelajar. o Taklimat untuk guru kelas. y Membuat anggaran yang tepat untuk tahun berikutnya. o Pembahagian tugas pagi / petang. y Menentukan tarikh pengedaran. 3. Mesyuarat Jawatankuasa SPBT bagi menentukan pelajar -pelajar yang layak mendapat bantuan bagi tahun semasa.Guru SPBT) Pn. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. 4. o Borang yang lengkap dikumpul oleh guru kelas dan diberi kepada guru SPBT. Pengedaran : y Mengedarkan mengikut tahun. 5. 2. o Pembahagian tugas pentadbiran : o Buku Stok (ikut tahun) o Pengedaran / pengumpulan o Buku rosak / hilang o Menubuhkan µPasukan Petugas¶ SPBT (pelajar).

 Peratus rosak / hilang. y Mengisi borang maklumat kekurangan / lebihan buku ke PPD. y Melengkapkan buku stok dan menyimpan dokumen dengan teratur dan selamat. y Mampastikan borang SPBT telah dihantar ke sekolah pelajar yang bertukar. y Mamaklumkan kepada Guru Besar / GPK HEM. y Menyediakan senarai nama guru bertugas mengikut tarikh / tahun. rosak dan hilang. y Mempastikan guru kelas telah mengagihkan buku pinjaman kepada semua pelajar yang layak. y Mengemaskini inventori SPBT. Kekurangan / lebihan. y Menyimpan invois. y Senarai tugas guru ± pengedaran / pengumpulan. y Merekodkan dan menyimpan buku-buku bacaan tambahan. Guru bertugas. . y Mempastikan pelajar membalut buku SPBT dengan pembalut plastik. y Peraturan mengedarkan ke sekolah lain. y Memastikan semua guru kelas telah melengkapkan borang pinjaman SPBT borang G mengikut jadual. 11. y Melapor kepada Guru Besar / GPK HEM tentang proses pemulangan. y Menyimpan rekod. y Membuat peraturan penggunaan bilik SPBT. Cadangan Buku Bacaan Tambahan y Mendapatkan maklumat dari Ketua Panitia / Guru Kanan Mata Pelajaran. 10. y Rekod buku stok yang kemaskini (ikut tahun).y Mengedarkan buku kepada pelajar -pelajar yang baru masuk. Pengurusan Stok dan Inventori y Surat menyurat kepada Biro Buku Teks dan Jabatan Pelajaran. hapuskira. 9. Pengurusan Rekod dan Dokumen : y Menyelenggarakan fail yang kemaskini mengikut jenis. bil dan pengesahannya. y Pengurusan pemulangan Buku Teks. Menyediakan senarai buku teks bagi setiap kelas untuk diedarkan kepada pelajar yang tidak mendapat pinjaman buku teks (jika berlebihan). Pengurusan Keselamatan Buku y Memastikan ada Bilik SPBT y Mengurus bilik SPBT. 8. 7. Hapus kira. y Menentukan tarikh pemulangan mengikut tahun .

13. Merekod pengeluaran buku-buku yang dihapuskira di dalam buku stok 19. Tan Shean Lan Pn. Pengerusi : Pn. 17. Mempastikan keselamatan buku-buku SPBT. JAWATANKUASA BANTUAN DAN KEBAJIKAN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Menerima dengan teliti buku -buku SPBT dari pembekal. 18.12. 14. 15. Mengadakan buku stok SPBT dan mengemaskinikannya. Menjawab segala surat-surat yang berkaitan dengan SPBT. 16. Merancang proses menghapuskira buku SPBT. Agihkan buku SPBT serta mempastikan ianya disampul dengan baik dan kemas. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Cik Yeoh Peik Kar (Bantuan dan Kebajikan) AJK : Pn. Memproses borang SPBT. Lee Chye Inn Pn. Wong Kooi Lan AJK PIBG Pn. Lim Bee Lay Cik Teh Chiou Shing .

Menguruskan hal ehwal kebajikan pelajar yang memerlukan bantuan khusus seperti :y Pelajar miskin y Kemalangan y Rawatan berterusan (penyakit kronik) y Kematian y Kecemasan / bencana 2. Merancang program untuk mengutip sebarang sumbangan di semping meningkatkan keprihatinan pelajar terhadap kebajikan. Mendapatkan senarai nama pelajar yang layak mendapat bantuan berdasarkan keutamaan dan keperluan. Bertanggungjawab kepada Guru Besar. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha :Pn. 6. Salihin (PEMBANTU TADBIR. Tan Shean Lan ( GURU PEND. Lee Chye Inn (Guru RMT/PS) AJK : Pn.Bidang Tugas : 1. Menubuhkan Tabung Kebajikan Pelajar. 7. 8. Mengadakan daftar sumbangan dan daftar penerima yang dikemaskini dan disahkan oleh Guru Besar. 9. 3. Wong Kooi Lan ( GURU Bimbingan ) Cik Lee Mee Wai ( GURU SMM ) En. Menguruskan simpanan murid dengan pihak berkenaan berjalan dengan licin dan sempurna.JASMANI) Pn. 5. 4. Pengerusi : Pn. Mempastikan murid-murid mendapat kemudahan yang sewajarnya semasa dan selepas menguruskannya. Mengurus dan mempromos ikan kebaikan menyimpan agar murid -murid lebih berminat untuk menabung.KEWANGAN) Guru bertugas RMT harian . Menghubungi Guru Besar jika terdapat sebarang kerumitan. 10. JAWATANKUASA RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT) Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N.

2. Khidmat Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK) meliputi semua aspek bimbingan dan kaunseling iaitu : y Bimbingan Pelajar y Bimbingan Kerjaya y Bimbingan Sosial y Bimbingan Sahsiah y Bimbingan Psikologi y Bimbingan Pencegahan Dadah / AIDS 2. Mengelola dan mengurus bilik Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK) secara berkesan. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. Mengelolakan program orientasi. 7. JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N.Bidang Tugas : 1. 6. Menggalakkan murid-murid menyertai sebarang peraduan yang dianjurkan oleh Projek Susu Sekolah (PSS). Menguruskan pesanan kepada pihak pengedar. Heah Boon Kiak (PIBG) Thanalatchumy Cik Cik Teh Chiou Shing Cik Lee Mee Wai Bidang Tugas : 1. Menyelaraskan pemberian RMT / PSS kepada murid -murid yang terlibat. Mengedarkan borang-borang pesanan kepada guru-guru kelas atau darjah. Menerima serta mengagihkan susu kepada guru -guru kelas. Wong Kooi Lan (Guru Bimbingan ) AJK : En. Menyediakan perancangan tahunan yang berfaedah. . 4. 3. 3. Merekodkan nama murid-murid yang layak mendapat susu percuma. 4. Pengerusi : Pn. 5. Memberi penerangan betapa pentingnya menyertai Projek Susu Sekolah terhadap murid-murid.

10. Menyelaras hubungan dengan Jabatan / agensi luar untuk mendapat khidmat nasihat 7. Melaksanakan objektif RIMUF diantaranya: y Menggalakkan penyertaan masyarakat setempat. para gu ru dan murid serta warga sekolah dari peringkat sekolah rendah hingga sekolah menengah dalam kegiatan -kegiatan khas secara bersamasama. S/U : Pn. 6. Menjalankan soal ±selidik untuk mendapat maklum balas mengenai budaya sekolah (sampling). yang diharapkan dapat membina kesefahamanan tentang tugas dan tanggungjawab be rsama dan usaha dalam meningkatkan mutu pengajaran guru dan pembelajaran murid di Sekolah. Persatuan Ibubapa dan Guru (PIBG) ditubuhkan di semua Sekolah Kerajaan bertujuan untuk mewujudkan permuafakatan antara ibubapa dan guru (IBG). RMUF ± Membuat Laporan aktiviti RIMUF sebanyak dua kali iaitu pada setengah tahun dan akhir tahun. tolong menolong dan mengwujudkan suasana muhibah secara sedar dan terancang. Pengerusi : Pn. 3. Menyediakan dan memaklumkan jadual tugas. 9. minat dan sahsiah pelajar. Menjalankan ujian khas untuk mengesan potensi. tenaga dan kepakaran untuk menjayakan kegiatan-kegiatan khas secara bersama-sama. Membuat pendaftaran dan laporan dari semasa kesemasa jika diperlukan. Noor Jamilah AJK : Semua Guru Kelas Bidang Tugas : 1. y Mengwujudkan sikap kerjasama. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Cik Thanalatchumy( Penyelaras RIMUP) N. PIBG Mengikut Akta Pendidikan KPM 1996.5. y Berkongsi kemudahan. Mengadakan program khas bagi kumpulan pelajar yang bermasalah (risiko tinggi). y Melahirkan persefahaman dan toleransi antara murid pelbagai kaum di sekolah. 2. 8. peralatan. Mengadakan program khas pencegahan dadah / AIDS JAWATANKUASA RIMUP Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Ia juga untuk . temujanji dan aktiviti Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK).

kemudahan dan suasana Sekolah yang kondusif kepada murid-murid dan guru-guru di Sekolah. 5. SKDP. Satu jawatankuasa PIBG bagi penggal 2008/2009 telah dilantik pada 16 Februari 2008 bertempat di Dewan Budiman. Untuk membolehkan IBG dalam Sekolah bertukar-tukar fikran dan maklumat mengenai pendidikan 4. ibubapa dan komuniti setempat. PIBG juga mempunyai peranan saling lengkap melengkapi terhadap fungsi Kementerian Pendidikan Malaysia dalam menyediakan prasarana. Untuk mengadakan satu forum dan perkhidmatan bagi keba jikan dan kemajuan murid-murid dalam Sekolah dalam meningkatkan imej Sekolah 2. Menambah sumber kewangan Sekolah bagi menambah dan meningkatkan kemudahan d Sekolah Meningkatkan kemesraan dan menyediakan saluran komunikasi dan hubungan antara Sekolah dengan masyarakat setempat 6 4. . Membantu dalam memajukan perkembangan murid dan menjaga kebajikan murid 2. Untuk membantu dan menambah usaha Sekolah dalam memenuhi kehendak dan keperluan kebendaan murid-murid dalam kegiatan mereka 3. Untuk memberi peluang kepada IBG dalam Sekolah berunding antara satu sama lain berkenaan dengan cara memperbaiki taraf pendidikan anak anak mereka pada amnya Untuk membolehkan IBG dalam Sekolah untuk berusaha menambah kewangan Sekolah dan meningkatkan kemudahan fizikal bagi tujuan meningkatkan kemudahan pengajaran dan pembelajaran 5 Fungsi peranan PIBG adalah: 1. AJK PIBG dipilih melalui Mesyuarat Agung Tahunan & menjalankan tugas dan amanah secara sukarela serta perlu menitikberatkan keikhlasan. 3. keterbukaan dan pengorbanan. Meningkatkan keceriaan premis Sekolah supaya dapat me ujudkan suasana yang konduisif bagi menjayakan aktiviti dan program pendidikan Semua ibu bapa dan guru di sekolah ini merupakan ahli PIBG.mempertingkatkan kerjasama dan perkongsian antara pihak Sekolah. Tujuan-tujuan PIBG adalah: 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful