P. 1
Bidang tugas guru

Bidang tugas guru

|Views: 433|Likes:

More info:

Published by: Sekolah Kebangsaan Klian Intan on Mar 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/03/2013

pdf

text

original

CARTA JAWATAKUASA UNIT HAL EHWAL MURID 2010 PENGERUSI En. Kamal b Ahmad (Guru Besar) NAIB PENGERUSI Pn.

Hjh. Nor Aini Bt Abdullah (PK HEM) SETIAUSAHA HEM Pn.Tuan. Hazira Bt Tuan Hassan DISIPLIN DAN PENGAWAS En. Ahmad Izahan B Ibrahim KANTIN Pn. Azila Bt Yusof

BADAN IHSAN Cik Badirah Bt Yusof

REKOD PRESTASI MURID Pn. Rosmini Aida Bt Saipudin

RMTS & PSS Pn. Wan Ruslina Bt Daud

REKOD & PENDAFTARAN MURID Pn. Ruhil Amani Bt. Md Zain

BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pn. Nik Serimah Bt. Safei

KELAB GURU & KAKITANGAN Pn. Wan Khairanie Bt Wan Hussin

KEBAJIKAN MURID Pn. Rohana Bt Che Ismail

KESELAMATAN JALAN RAYA Pn. Zaida Bt Mat Dahang

PENCEGAHAN DADAH En. Rosdi B Ibrahim

KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Pn. Hjh. Maizan Bt Jamaluddin

KESELAMATAN DAN KECERIAAN Pn. Noraiza Bt Yusuf

TAKAFUL DAN BANK SIMPANAN Pn. Zarinah Bt Ab. Razak

SKIM PINJAMAN BUKU TEKS Pn. Hjh. Haznal Bt Che Hassan

PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH KESIHATAN Pn. Hamizon Bt Mohammed

K.W.A.M.P Pn. Fariza Bt Hassan

SKIM BAUCER TUISYEN (SBT) Pn. Rohana Bt Yusoff

PENGENALAN
Unit inimerupakan satu unit yang menjadi nadi perjalanan proses pengajaran dan pembelajaran yang kini memerlukan satu organisasi yang terancang dan tersusun. Semoga dengan adanya unit ini, masalah yang berkaitan dengan sosio budaya murid serta persekitaran sekolah dapat diajukan kepada Guru Besar dan seterusnya hingga ke PPD yang sama dengan Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan. Dalam mengharungi liku-liku yang mendatang mendokong Falsafah Pendidikan Negara, lant s a menjadi teras untuk menghasilkan warga negara yang berwawasan. Keutamaan akan ditumpukan kepada melahirkan anak didik yang mendapat penuh rasa kasih sayang daripada ibu, bapa, guru, masyarakat, bangsa, agama dan negara. Harapan yang tinggi menjulang ini akan tercapai hanya dengan adanya komitmen dari pelbagai pihak khasnya dari warga sekolah. Tidak ketinggalan juga peranan ibubapa/penjaga anak didik. Unit ini juga akan bekerjasama sepenuhnya dengan pentadbir serta bahagian perancang sekolah.

MATLAMAT
Menjadikan Unit Hal Ehwal Murid sebagai suatu organisasi yang sentiasa prihatin dalam hal pengurusan pelajar merangkumi bidang disiplin, kebajikan, bimbingan, keselamatan, kesihatan dan pembinaan insan bagi merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara ke arah melahirkan pelajar yang berpendidikan seimbang dari segi jasmani, rohani, mental dan sosial.

OBJEKTIF
Objektif utama Unit Hal Ehwal Murid ialah :

1. Memastikan semua murid mendapat layanan kemudahan dan kebajikan yang saksama ke
arah peningkatan kualiti pembelajaran di sekolah.

2. Menerap dan menyemai nilai-nilai murni di kalangan murid bagi melahirkan insan berilmu, 3. 4.
beriman, berakhlak mulia, bersopan santun, berdisiplin, bertanggungjawab, ramah mesra dan saling hormat menghormati. Menentukan keselamatan murid terjamin dan dalam keadaan selesa semasa berada di sekolah. Sentiasa bersikap terbuka dan menjalin hubungan mesra dengan ibubapa murid.

Beberapa objektif telah digariskan untuk mengerakkan Unit Hal Ehwal Murid di peringkat Sekolah Kebangsaan Sultan Ibrahim (3), diantaranya :

1. Unit ini akan membimbing murid-murid kearah Insan Kamil. 2. Memupuk dan mentarbiah kanak-kanak kearah jalan Allah. 3. Rasa terhina apabila melakukan sesuatu perkara yang ditegah oleh agama dan pihak
sekolah.

4. Melahirkan generasi yang dapat mengenang jasa sekolah kepada dirinya dan masyarakat
sekeliling.

5. Merapatkan jurang pemisah antara sosio ekonomi murid dengan mengadakan program ³ IA D
KAWANKU´.

6. Menyelamatkan harta benda sekolah dari dicerobohi oleh murid-murid di luar waktu
pembelajaran.

7. Dapat menerima segala teguran yang boleh membantu peningkatan unit ini. 8. Akan berkhidmat sebaik yang mungkin agar diberkati.
TUGAS UNIT HAL EHWAL MURID

1. Mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran,kemasukan, penempatan dan
pertukaran murid.

2. Menyelia mengenai kehadiran murid ke sekolah. 3. Menggubal dan menguatkuasa peraturan-peraturan sekolah dan jika perlu mengkaji semula
dari masa ke semasa.

4. Menyedia dan menyelia kemudahan dan kebajikan murid dari segi BukuTeks, Rancangan 5. 6.
Makanan Tambahan, Bimbingan dan Kaunseling,keselamatan pelajar, pemeriksaan kesihatan dan gigi serta sebarang jenis bantuan. Menyelia dan memastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling Kementerian Kesihatan, juga dapat memberi perkhidmatan serta layanan sewajarnya kepada pengguna. Menyelia dan menyelaras pengeluaran/pemberian surat-surat akuan, sijil-sijil penghargaan dan sijil berhenti sekolah.

Rohana Bt Che Ismail KESELAMATAN JALAN RAYA Pn. Hjh. CARTA JAWATANKUASA UNIT HAL EHWAL MURID 2010 DISIPLIN DAN PENGAWAS En. Rosdi B Ibrahim KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Pn. Wan Khairanie Bt Wan Hussin KEBAJIKAN MURID Pn. Maizan Bt Jamaluddin KESELAMATAN DAN KECERIAAN TAKAFUL DAN BANK SIMPANAN . Mewujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan ibubapa dan masyarakat. Zaida Bt Mat Dahang PENCEGAHAN DADAH En. Azila Bt Yusof BADAN IHSAN Cik Badirah Bt Yusof REKOD PRESTASI MURID Pn.7. Md Zain BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pn. Ruhil Amani Bt. Nik Serimah Bt. Wan Ruslina Bt Daud REKOD & PENDAFTARAN MURID Pn. Ahmad Izahan B Ibrahim KANTIN Pn. Rosmini Aida Bt Saipudin RMTS & PSS Pn. Safei KELAB GURU & KAKITANGAN Pn.

Zarinah Bt Ab. RASHID PEN. Mewujudkan sikap kerjasama. ROHANA BT YUSOF EN. Melahirkan persefahaman dan toleransi antara murid pelbagai kaum di sekolah. AZIZ (KPT) AHLI JAWATANKUASA : y y y y PN.M. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM BENDAHARI : PN. Hamizon Bt Mohammed K.RAHMAN OBJEKTIF RIMUP RIMUP menggariskan 4 objektif utama iaitu : 1. FARIDAH ABD. HJH. HALIMAH BT MAMAT SETIAUSAHA : EN. 2. Fariza Bt Hassan SKIM BAUCER TUISYEN (SBT) Pn. Noraiza Bt Yusuf Pn.W. Haznal Bt Che Hassan PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH KESIHATAN Pn.Pn.P Pn. KAMAL BIN AHMAD N. Menggalakkan penyertaan masyarakat setempat. Rohana Bt Yusoff RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN ( RIMUP ) PENGERUSI : EN. HJH. PENGERUSI I : PN. Hjh.A. para guru dan murid serta warga sekolah dari peringkat sekolah rendah hingga sekolah menengah dalam kegiatan -kegiatan khas secara bersama. SETIAUSAHA : EN. PENGERUSI II : PN. REDZUAN BIN AB. AZIZAH BT ABD. Razak SKIM PINJAMAN BUKU TEKS Pn. MOHAMUD BIN DAUD PN. tolong-menolong dan mewujudkan suasana muhibbah secara sedar dan terancang. 3. . NOR AINI BT ABDULLAH N. KHAIRULLAH BIN MOKHTAR EN.

9/1975. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM : PN. peralatan.4. 8. 9. AB. ROSDI BIN IBRAHIM EN. ROSMINI AIDA BT SAIPUDDIN : PN. 2. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. Membantu Lembaga Disiplin Sekolah untuk mengesan dan mengesahkan kesalaha -kesalahan serius yang boleh membawa kepada hukuman penggantungan sementara atau buang se kolah berpandukan surat Pekeliling Iktisas Bil. setiausaha Lembaga Disiplin atas nasihat Guru Besar boleh memanggil mesyuarat tergempar untuk membincangkan kes-kes berat mengenai disiplin. PENGAWAS DAN KETUA DARJAH PENASIHAT EN. 3. JAWATANKUASA PELAKSANA BADAN DISIPLIN. 6. MAT ALIB BIN DERAMAN PN. 10. Melaksanakan rondaan untuk mengesan murid yang ponteng kelas. MAIZAN BT JAMALUDIN (PENGAWAS) TN. Memastikan semua guru adalah guru disiplin dalam usaha menguatkuasa undang -undang dan peraturan sekolah. PENGAWAS DAN KETUA DARJAH 1. Membantu menyelesaikan masalah-masalah yang tidak mampu diselesaikan oleh para pengawas. Berkongsi kemudahan. JPN / Kementerian apabila dikehendaki berbuat demikian. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA BENDAHARI AHLI JK y y y y y y y y : EN. Menyedia dan membekalkan maklumat data SSDM kepada PPD. MOHD GHAZI BIN YUSOF EN. tenaga dan kepakaran untuk menjayakan kegiatan -kegiatan khas secara bersama. . HJ. AZIZ BIN ABDULLAH PN. HAMIDAH BT HASSAN PN. 7. 4. Menjalankan hukuman disiplin mewakili Guru Besar. HJH. Menjadi Pegawai Perhubungan antara ibubapa/penjaga dalam menangani masalah disiplin di kalangan murid. HJH. ROHANA BT YUSOF BIDANG TUGAS BADAN DISIPLIN. Mewujudkan sistem rekod disiplin kelas dan sistem pemantauan yang berkesan. 5. Merangka dan menentukan dasar-dasar disiplin dan peraturan-peraturan sekolah berpandukan pekeliling Kementerian dan Jabatan Pelajaran. Menerima laporan pengawas dan guru pengawas dan seterusnya mengambil tindakan. NOR ZAWAHIR BT MAT NAFI EN.

kumpulan haram. Perlantikan ketua darjah dan penolong ketua darjah. 3. 3. Perlantikan dilakukan oleh guru kelas masing -masing. Menentukan penerapan amalan -amalan dan nilai -nilai murni. buli dan lain -lain. tatatertib dan salahlaku. 3. 4. Pembahagian senarai tugas. 8. Perlantikan dilakukan oleh guru kelas masing -masing. 4. bohsia/bohjan. PERANCANGAN TAHUNAN BADAN DISIPLIN. 6. 2. 5. PENGAWAS D AN KETUA DARJAH BADAN DISPLIN 1. Mengambil tindakan yang bersesuaian terhadap kes -kes murid yang melanggar disiplin. 4. Mengadakan jamuan akhir tahun. Merancang dan melaksanakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan penghayatandisiplin di kalangan murid sekolah. Melaksanakan hukuman ( dengan kebenaran Guru Besar ). . TUGAS GURU DISIPLIN 1. 2. Merekodkan setiap perjalanan kes dan melaporkannya kepada PK HEM pada setiap minggu. 4. 3. Memastikan undang -undang dan peraturan sekolah dikuatkuasakan.11. 7. Memastikan undang -undang dan peraturan dikuatkuasakan dan dipatuhi oleh semua. peras ugut. Mengadakan taklimat tentang tugas pengawas. 7. Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin dan laporan murid. 5. Mengambil tindakan terhadap kes salahlaku murid. 5. 6. Mengadakan taklimat pembahagian tugas ketua dan penolong. Menjaga Keceriaan dan kebersihan kelas. 5. Merancang tugasan Äspot check di kalangan murid. Mengadakan Kem Kepimpinan KETUA DAN PENOLONG KETUA DARJAH 1. Membantu Guru Besar merangka peraturan sekolah. Perlantikan rasmi dengan menyemat tanda nama. Mengadakan Kem Kepimpinan. Mengadakan lawatan khusus untuk Pengawas. gambar. 6. Bersedia bertugas pada bila -bila masa terutama melibatkan kawalan murid. Sentiasa bekerjasama dengan Unit Bimbingan dan Kaunseling serta Badan Pengawas Sekolah. BADAN PENGAWAS SEKOLAH 1. 2. 8. Mengendalikan perjumpaan MINGGUAN pengawas -pengawas sekolah. 2.peraturan. Sentiasa memberi maklumat kepada PK HEM berhubung dengan kes -kes yang serius seperti penyalahgunaan dadah. Perlantikan Jawatankuasa dan pengawas sesi 2010. majalah dan video lucah.

AZIZAH BT AB. ROHANA BT CHE ISMAIL PN. Membincangkan masalah yang timbu l 16. Mengatasi masalah. Mengambil dan menghantar jadual kedatangan. 17. NIK SERIMAH BT SHAFIE : PN. NORHAYATI BT MOHD NOR PN. 11. HJH. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK y y y y y y y y : PN. ZUL AZMAN BIN AWANG BIMBINGAN DAN KAUNSELING 1. Mengenalpasti murid yang bermasalah : y y y y Pelajaran Disiplin Kesihatan Peribadi 2. RUHIL AMANI MAT ZAIN PN. Mengadakan kem motivasi 18. Membantu guru-guru kelas masing-masing. MOHD GHAZI BIN YUSOF EN. 13. KHAIRULLAH BIN MOKHTAR EN. 14. 10. HAZNAN BT CHE HASAN PN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. Mengadakan perjumpaan apabila difikirkan perlu 15. RAHMAN TUAN HJ. Mengawal murid semasa pertukaran guru. Memastikan guru-guru masuk ke kelas mengikut jadual kelas. 12.9. Penyerahan sijil penghargaan kepada semua ketua darjah dan penolong ketua darjah JAWATANKUASA PELAKSANA BIMBINGAN DAN KAUNSELING PENASIHAT EN. 19. Memberi hormat kepada guru atau pelawat yang masuk ke kelas. Khidmat Runding Cara y y y y y y y Pelajaran Disiplin Kesihatan Peribadi Murid Guru Ibubapa . HJH. Mengadakan jamuan di akhir tahun 2008.

NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK y y y y y y : PN. 3. Melupus kira buku-buku teks yang mengalami perubahan sukatan. ROSDI BIN IBRAHIM (TAHUN 4) PN. Mengagihkan buku teks kepada semua murid untuk memenu hi keperluan semasa di 2. 4. Membuat soal siasat/soal selidik dan menyimpan rekod murid-murid yang bermasalah. Melaporkan kepada PK HEM jika berlaku sebarang masalah berkaitan buku teks.3. sekolah. Menyelaras pengagihan buku teks melalui guru kela. 1. NORHAYA BT MOHD. YUSOF (TAHUN 1) PN. "Spotcheck dari masa ke semasa untuk memastikan semua buku teks yang telah diterima oleh murid berada di dalam keadaan baik ( dibalut ). Menguruskan pelupusan buku teks. Mengadakan pepemeriksaan kepada peminjam buku teks dari masa ke semasa. HJH. 3. Baik pulih buku teks yang masih elok untuk digunakan. PERANCANGAN TAHUNAN UNIT SKIM PINJAMAN BUKU TEKS 1. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. Membeli buku yang tidak cukup keperluan semasa. Menandatangan SAP/INVOIS atau nota serahan jika diperturunkan kuasa oleh Guru Besar. 4. ( JANUARI 08 ) Menyemak stok buku teks pada awal dan hujung setiap tahun. Menyelaras penggunaan sistem SISTEKS dalam operasi peminjaman dan pemulangan buku teks. . 5. 2. 4. 5. ROHANA BT YUSOF (TAHUN 6) BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU SPBT Mengurus bilik operasi buku teks ( BOSS ). 7. TUAN HAZIRA BT TUAN HASSAN (TAHUN 3) EN. 8. 6. 6.Bekerjasama dengan Kelas Pemulihan JAWATANKUASA PELAKSANA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS ( SPBT ) PENASIHAT EN. MAIMON BT KONOK (TAHUN 5) PN. Menghantar wakil untuk menghadiri bengkel taklimat penggunaan SISTEKS yang dianjurkan oleh pihak BBT/JPN. 7. Membuat laporan keperluan buku teks. HJH. HAMIZON BT MOHAMED (TAHUN 2) PN. HAZNAL BT CHE HASSAN : PN.

4. Menguruskan bantuan kebajikan Sentiasa berhubung erat dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat Menguruskan Tabung Derma Kilat jika berlaku kematian. 2. HAZNAN BT CHE HASSAN PN. 4. 3. Mengadakan jamuan akhir tahun. Melantik Pengawas SPBT untuk menjaga bilik BOSS. AZILA BT YUSOF PERANCANGAN TAHUNAN BADAN KEBAJIKAN MURID TABUNG MURID MISKIN 1.BILIK OPERASI SPBT SEKOLAH 1. ASMAT BT MOHD NOR PN. Menyediakan jadual pemeriksaan buku teks. HJH. HJH. RAHMAN PN. JAWATANKUASA PELAKSANA BADAN KEBAJIKAN MURID PENASIHAT EN. JAWATANKUASA PELAKSANA RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN SEKOLAH (RMTS) PENASIHAT EN. AZIZAH BT AB. Menyusun atur keadaan bilik untuk persediaan Program JUARA. MAIMON BT KONOK CIK BADHIRAH BT JUSOH PN. ROHANA BT CHE ISMAIL : PN. NORHAYA BT MOHD YUSOF PN. 5. HAMIDAH BT HASSAN PN. 5. Membuat laporan dan menyerahkan senarai nama murid berkenaan kepada pihak Pentadbir (Unit HEM). Mengadakan perjumpaan mingguan untuk Pengawas SPBT. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. NOR AINI BT ABDULLAH . 3. 2. Mengumpulkan maklumat dan mengenalpasti murid-murid miskin dan anak yatim. HJH. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK y y y y y y y y : PN. kemalangan dan sebagainya untuk disumbangkan kepada keluarga mangsa. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN.

Penyediaan dan pembahagian boring timbang berat. ZAIDA BT MAT DAHANG TN. Menyediakan jadual kedatangan harian RMTS. JAWATANKUASA PELAKSANA KANTIN SEKOLAH PENASIHAT EN. Memastikan makanan yang disediakan mengikut menu. PERANCANGAN TAHUNAN RAN CANGAN MAKANAN TAMBAHAN Mesyuarat AJK RMTS Menentukan menu makanan RMTS yang bersesuaian. Perundingan dengan pihak kantin untuk penyediaan makanan untuk murid -murid RMTS 1. 2. awal dan akhir tahun 7. ZULKIFLI BIN AYAT KHAN (PEMAJAK KANTIN) EN.SETIAUSAHA AHLI JK y y y y y y y y : PN. KAMAL BIN AHMAD . 4. NORHAYA BT MOHD. 4. 2. MAOHAMUD BIN DAUD (WAKIL PIBG) PN FARIDAH BT AB. Memungut dan menyemak jadual kedatangan murid RMTS. Senaraikan tugas guru-guru mengawasi RMTS Mengedarkan borang maklumat murid yang berkaitan dengan pendapatan ibubapa untuk panduan pemilihan 5. YUSOF PN. WAN ROSLINA BT DAUD : PN. AZIZ (PENTADBIRAN) BIDANG TUGAS JK RMTS 1. Memilih menu RMTS. Memilih murid-murid menyertai program RMTS 6. WAN KHAIRANIE BT WAN HUSSIN PN. 6. Bekerjasama dan sentiasa berbincang dengan pihak penyediaan makanan. NOR AIZA BT MOHD YUSOF (PSS) PN. SURYANI BT MOHD ZAIN (RMTS) PN. Menyediakan borang pemilihan murid RMTS. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa RMTS. berada dalam kualiti yang baik dan kuantiti yang mencukupi dengan jumlah muid RMTS. 3. HJ. 7. 3. 5.

Memastikan jenis-jenis makanan dan minuman yang dijual mengikut syarat perjanjian. HJ ZULKIFLI BIN AYAT KHAN (PEMAJAK KANTIN) EN. Memastikan mutu makanan dan harga jualan berpatutan dengan syarat -syarat perjanjian dan senari harga dipamerkan. 6. Memastikan penyediaan dan peralatan yang digunakan adalah bersih dan selamat serta menggunakan penyepit untuk mengambil makanan. Memastikan semua makanan ditutup dengan tudung salji/kain maslin/disimpan di dalam bekas yang bertutup. FARIDAH BT AB. Memastikan tiada makanan yang bahannya tidk halal. 2. ROHAYA BT ABDULLAH EN. ZUL AZMAN BIN AWANG PN. Memastikan semua penjual dan kakita ngan bertugas di kantin sentiasa memakai apron dan tutup kepala yang bersih dan kemas mengikut pekeliling Kementerian Kesihatan. AZIZ ( KPT ) BIDANG TUGAS JK KANTIN 1. 12. Memastikan keadaan di dalam dan di luar kantin sentiasa berada dalam keadaan bersih. 8. AZILA BT YUSOF PN. Memastikan tempat duduk guru dan murid adalah selamat dan selesa. NOR PN. kemas dan ceria. 10.PENGERUSI PN. ZAIDA BT MAT DAHANG TN. 13. . 9. MAHAMUD BIN DAUD (PIBG) PN. ASMAT BT MOHD. HJH. 5. Memastikan makanan yang disediakan untuk jualan harian adalah mencukupi. Memastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling Kementerian Kesihatan / Pelajaran. 7. NOORHAYA BT MOHD YUSOF PN. 3. 11. Memastikan persedian tempat duduk untuk guru dan murid di kantin mencukupi. 4. WAN KHAIRANIE BT WAN HUSSIN PN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK y y y y y y y y y : : PN. Menyampaikan laporan Bulanan/Mingguan kepada PK HEM/Guru Besar tentang pretasi kantin. Memastikan layanan dan perkhidmatan yang disediakan adalah cepat dan mesra pelanggan.

Menyediakan buku pengurusan. Alaskan meja kantin. PERANCANGAN TAHUNAN UNIT KANTIN SEKOLAH Mengemaskini keadaan kantin : 1. Pastikan terdapat hiasan dalam berbagai bentuk yang menarik dan memberi manafaat kepada semua murid. Sambutan Hari Kantin 1. 2. Keceriaan Kawasan Kantin : 1. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK : : PN. Penggunaan Kantin : 1. 2. 3. HJH. Penyusunan ajk kerja dan taklimat kepada semua guru serta kakitangan sekolah. JAWATANKUASA KERJA KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN ( KWAPM ) PENASIHAT EN. Susun kerusi dan meja dengan teratur. 3. 2. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. 4. Pameran sijil dan gambar penyampaian Piala Kantin Berbintang Projek Juara Kantin Berbintang 1. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Kantin sekurang -kurangnya 3 kali setahun dan mengadakan perbincangan dari masa ke semasa. Semua murid mesti makan di kantin sekolah. 2.14. Mesyuarat ajk untuk merancang aktiviti. Susun bunga -bunga berpasu. Beberapa orang pengawas sekolah ditugaskan untuk mengawasi murid-murid supaya mereka mengikuti peraturan di kantin. Buku komen Pelanggan 3. Kemaskini buku pengurusan untuk persediaan projek juara dan penyeliaan umum mengikut skima yang ditetapkan. 2. Pastikan persekitaran kantin sentiasa bersih. Papan kenyataan dengan maklumat baru. FARIZA BT HASSAN .

Majlis Pengagihan bantuan KWAPM diadakan. Pelajaran. 9. ABD. RAHMAN (AJK PIBG) EN. 4. Pelajar yang tercicir layak dipertimbangkan untuk membuat rayuan dan borang rayuan diedarkan kepada pelajar yang terbabi t dan prosedur pemilihan dijalankan. 10. REDZUAN BIN ABD. MAHAMUD BIN DAUD ( SU PIBG) YG. HJ. Pelajar yang dikenalpasti layak mendapat bantuan dimaklumkan untuk membuka akaun di Bank yang terpilih.y y y y y y y PN. Borang Rumusan KWA PM peringkat sekolah dikemaskini dan dihantar ke PPD. JAWATANKUASA KERJA KELAB PENCEGAHAN DADAH PENASIHAT EN. RAZAK CIK BADHIRAH BT JUSOH PERANCANGAN TAHUNAN KELAB PENCEGAHAN DADAH . 5. ROHAYA BT ABDULLAH PN. MANAF BIN AWANG (PPM . Ibubapa/penjaga boleh mendapatkan wang di bank. Taklimat pelaksanaan Bantuan KWAPM oleh Pengerusi KWAMP. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : EN.PEMERHATI) SEMUA GURU KELAS ( TAHUN 1 ± 6 ) PROSEDUR PELAKSANAAN PENGAGIHAN BANTUAN KWAMP 1. POH TZE PHENG PN. 6. RASHID (PKKO) EN. NIK SERIMAH SHAFIE PN. AJK KWAMP mem buat pemilihan untuk menentukan pelajar yang layak menerima bersama dengan Para Pentadbir Sekolah. Wakil daripada PIBG dan Para Penyelia Pembangunan Mukim. ( BANK PERTANIAN ) 8. ROSDI BIN IBRAHIM AJK : y y y y y y y EN. ZARINAH BT ABD. Mengedarkan borang kepada semua pelajar dari tahun 1 hingga tahun 6 melalui guru kelas masing-masing. 3. HAMID BIN ABD. MULIA RAJA ARIF BIN RAYA HUSIN (NYDP PIBG) TN. 2. 7. Mengumpul dan menerima borang daripada guru kelas masing -masing. Borang Rumusan peringkat PPD dihantar ke unit HEM JPN untuk dikemaskini dan dibawa ke Bahagian Biasiswa Kem. HALIMAH BT MAMAT (PKP) EN. KHAIRULLAH BIN MOKHTAR EN. MOHD GHAZI BIN YUSOF EN. HJH. ABD. HJH. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN.

HASSAN BIN CHE SOH -YDP PIBG EN. Mendapatkan peruntukan daripada MCPF dan agensi -agensi luar. Menjemput penceramah dai kalangan polis untuk memberikan ceramah. 3. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. RUHIL AMANI BT MD ZIN -KETUA PAN. ROHANA BT CE ISMAIL-KETUA PAN. Memberikan khidmat nasihat dalam perlaksanaan aktiviti kelab pencegahan jenayah. memantau dan menilai program atau aktiviti kelab pencegahan jenayah. Menjemput penceramah dari kalangan polis untuk memberi ceramah tentang jenayah. HJH. SAINS PN. BM PN. Mengadakan ceramah-ceramah mengenai bahaya dadah. PERANCANGAN TAH UNAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH 1. JAWATANKUASA KERJA KELAB PENCEGAHAN JENAYAH PENASIHAT EN. 2. MAHAMUD BIN DAUD -S/U PIBG BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU KPJ 1. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AJK : y y y y y y y :PN. Mengadakan Kempen Pencegahan Jenayah peringkat sekolah. MAIZAN BT JAMALUDDIN PN. NIK SERIMAH BT SHAFIE -BIMBINGAN & KAUNSELING PN. ROHANA BT YUSOFF -KETUA PAN.PI EN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. HIV dan lain -lain. HJH. 4. WAN KHAIRANIE BT WAN HUSSIN . KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. AZIZAH BT ABD RAHMAN -KETUA PAN. JAWATANKUASA KERJA KELAB KEBAJIKAN GURU & KAKITANGAN PENASIHAT EN. 2. Merancang.1. HJH. BI PN. Menyediakan dan menghantar laporan tahunan kelab pencegahab jenayah kepada jawatankuasa peringkat daerah pada akhir bulan Oktober setiap tahun. 3. 2. 4. Menampal iklan-iklan mengenai dadah. Mengadakan sudut-sudut pameran dadah.

RASHID EN. HALIMAH BT MAMAT EN. Memastikan atau menyimpan setiap kad keahlian guru -guru sekolah. Memungut yuran kelab guru. 2. AZIZAH AB. 3. JAWATANKUASA KERJA TAKAFUL DAN BANK SIMPANAN PENASIHAT EN. ASMAT BT MOHD NOR PN. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM EN. Merancang dan mengadakan sumbangan saguhati kepada guru atau pekerja sokongan sekolah seperti masuk hospital. 4. SURYANI BT MOHD ZAIN PN. MOHD RAFI BIN YUSOF PN. KAMAL BIN AHMAD . HJH. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. HAIDA BT HASAN BIDANG TUGAS 1. HJH. ZARINAH BT AB. RAZAK PN. 2. Memungut wang dari guru -guru jika ada pekeliling daripada jabatan. Menentukan kebajikan guru dan pekerja sekolah .RAHMAN PN. RUSIAH BT HUSAIN PN. Merancang dan mengadakan majlis jamuan bagi guru dan pekerja sokongan sekolah. MAIMON BT HUSIN (PKP) (PKKO) BIDANGTUGAS 1. JAWATANKUASA KERJA BADAN IHSAN PENASIHAT EN. bersalin. REDZUAN BIN AB. ROHANA BT CHE ISMAIL PN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : CIK BADHIRAH BT JUSOH AJK : y y y y y y y PN. HJH.BENDAHARI AJK : y y y y y y y y y : PN. NOR ZAWAHIR BT MAT NAFI PN. MAIMON BT KONOK PN. kematian dan lain -lain lagi. ASIAH BT SHAFIE PN. MAT ALIB BIN DERAMAN EN. 3. Memastikan semua guru menjadi ahli badan ihsan. HAMIDAH BT HASSAN PN.

HJH. RAZAK PN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. WAN ROSLINA BT DAUD SEMUA PEKERJA SEKOLAH BIDANG TUGAS 1. ROHANA BT CHE ISMAIL EN. Menyediakn semua borang-borang simpanan murid. 3. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM PN. ZUL AZMAN BIN AWANG EN. ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH PN. 2. Menentukan tarikh-tarikh lawatan pihak bank ke sekolah. RAZAK AJK : y y y y y y y PN. 2. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. KHAIRULLAH BIN MOKHTAR EN. WAN KHAIRAINIE BT WAN HUSSIN PN. POH TZE PHENG EN. HAIDA BT HASAN BIDANG TUGAS Menyelarakan simpanan bagi murid -murid. Mengedar buku kesihatan murid kepada guru kelas bila diperlukan dan menyimpan semula selepas ianya digunakan. HAMIZON BT MOHAMED AJK : y y y y y y y y y y EN. JAWATANKUASA KERJA PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH DAN KESIHATAN PENASIHAT EN. Menguruskan segala insurans takaful. Mengemaskini semua buku simpanan murid -murid ( Jika perlu. RUSIAH BT HUSAIN PN. 3. ASIAH BT SHAFIE PN. 1. ZARINAH BT AB. Memastikan buku kesihatan semua murid mencukupi. ASMAT BT MOHD NOR PN. .PENGERUSI PN. 4. simpan buku simpanan murid) 5. ROHAYA BT ABDULLAH PN. HJH. MOHD GHAZI BIN YUSOF EN. ZARINAH BT ABD. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. Memastikan bilik kesihatan sekolah berada dalam keadaan baik dan bersih. AZILA BT YUSOF PN.

TN. ZAIDA BT MAT DAHANG PN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. MOHD GHAZI BIN YUSOF PN. HJH. HJH. WAN ROSLINA BT DAUD . HAZIRA BT TN. ROSMINI AIDA BT SAIPUDDIN PN.4. Mengisi borang-borang yang dikehendaki oleh pasukan kesihatan dari Klinik Bandar Pasir Mas bila diperlukan seperti senarai nama muris dan lain -lain lagi. HJH. HASSA N PN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : EN. MAHAMUD BIN DAUD AJK : y y y y y y EN. JAWATANKUASA KERJA REKOD DAN PENDAFTARAN MURID PENASIHAT EN. NOR PN. NORHAYA BT MOHD YUSOF PN. MAIMON BT HUSSIN AJK : y y y y y y y PN. RUHIL AMANI BT MUHAMMAD ZAIN PN. ASMAT BT MOHD NOR JAWATANKUASA KERJA LAWATAN DAN REKREASI MURID PENASIHAT EN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. MAT ALIB BIN DERAMAN TN. ZAIDA BT MAT DAHANG PN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. ABD. AZIZ BIN ABDULLAH JADUAL GURU BERTUGAS HARIAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN SEKOLAH (RMTS) PENASIHAT EN. HJ. HJH. NORHAYATI BT MOHD. MAIZAN BT JAMALUDDIN EN. NOR ZAWAHIR BT MAT NAFI PN. NOR AINI BT ABDULLAH PENYELARAS PN.

MOHD GHAZI BIN YUSOF -PN. Mengawasi pembahagian makanan kepada murid-murid RMTS. HJH. AZIZ BIN ABDULLAH -CIK ZALWATI BT ZAKARIA -PN. AFIRAH BT AHMAD ROSDI HARI KHAMIS -TN. 3. 4. Melantik murid-murid yang layak untuk menganggotai badan pengawas sekolah. Mengawasi penyediaan dan mutu makanan. MAIMON BT KONOK HARI SELASA -EN. 5. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM -PN. Memberitahu dalam perhimpunan tugas dan peraturan-peraturan sekolah. Menulis laporan penyelian RMTS.HARI AHAD -EN. Guru Disiplin Menubuhkan Jawatankuasa Disiplin Sekolah untuk murid-murid. . RUHIL AMANI BT MOHD ZAIN -PN. NOR ZAWAHIR BT MAT NAFI -PN. FARIZA BT HASSAN -PN. SURYANI BT MOHD ZAIN HARI RABU -EN. AB. NORHAYATI BT MOHD NOR TUGASAN GURU BERTUGAS RMTS 1. Mempengerusi mesyuarat perjumpaan organisasi pengawas. RUSIAH BT HUSAIN -PN. MAT ALIB BIN DERAMAN -PN. ROSDI BIN IBRAHIM -PN. ROHAYA BT ABDULLAH JAMALUDDIN -PN. ROHANA BT CHE ISMAIL -PN. MAIZAN BT -PN. ROSMINI AIDA BT SAIPUDDIN -PN. NOR AIZA BT MOHD YUSOF -PN. AZILA BT YUSOF HARI ISNIN -EN. 2. HJ. Memastikan pelajar mengamalkan doa makan sebelum makan dan selepas makan. Mengagihkan susu kepada pelajar mengikut kelas.

Menentukan pemilihan pengawas adalah berdasarkan pencapaian dalam bidang akademik. Guru kelas SENARAI TUGAS GURU KELAS Pengurusan dan Organisasi kelas Membentuk organisasi kelas yang terdir daripada Ketua Tingkatan. Menentukan Ketua dan Penolong Ketua Pengawas dilantik oleh guru penasihat lembaga pengawas dengan nasihat guru-guru lain. upacara dan majlis-majlis yang diadakan oleh pihak sekolah. Berhubung rapat dengan guru bimbingan / kaunseling untuk menyelesaikan masalah pelajar. jikalau didapati sesuai dan boleh dilaksanakan setelah dipersetujui oleh pihak guru. Memastikan AJK Keceriaan sentiasa mengemaskini papan kenyataan dan papan maklumat dari masa kesemasa. Merekodkan segala kesalahan. Pemilihan calon dilakukan oleh guru -guru sendiri dan tidak dicalonkan oleh pelajar. 7. Membuat jadual pengawas bertugas. Penolong Ketua Tingkatan. 11. 14. Pilih pengawas pada setiap hujung tahun untuk bertugas pada tahun berikutnya. Mempamerkan peraturan dan undang-undang sekolah di papan-papan kenyataan dan di dalam bilik darjah. Bekerjasama dengan guru-guru bertugas harian atau mingguan untuk menguruskan kawalan terhadap pelajar pada hari perhimpunan. 5. 10. kebolehan dan kemampuan pelajar dalam bidang sukan dan permainan. 6. Menguruskan pertandingan kebersihan bilik darjah pada tiap-tiap minggu dan mengumumkan kelas yang paling kotor . hukuman dan denda yang dijatuhkan kepada pelajar di sekolahnya. Mengawasi disiplin dan akhlak para pelajar di sekolah sepanjang hari persekolahan. 12.Menyiasat perkara-perkara yang berlaku dan melaporkan kepada Guru Besar untuk tindakan selanjutnya. memastikan AJK kebersihan mengagihkan pelajar untuk membersihkan papan hitam. Menyampaikan ucapan-ucapan tahniah kepada pengawas yang berjaya dan terpuji. Bendahari. AJK kebersihan dan AJK Keceriaan. 13. sahsiah. 1. Membantu Guru Besar dalam mengesan dan mengesahkan kesalahan-kesalahan besar yang dilakukan oleh pelajar yang boleh membawa kepada penggantungan sementara atau pembuangan sekolah. menyusun kerusi meja dan membuang sampah. y Menentukan perkara-perkara yang berikut ada di dalam kelas: . Menerima laporan daripada para pengawas dan mengambil segala langkah dan tindakan yang sesuai. Menyusun rancangan tahunan untuk organisasi pengawas. menyediakan langsir dan bunga (jika perlu) untuk kelas. Menyedia rekod murid yang didapati bersalah. menyapu lantai. Memastikan undang-undang dan peraturan sekolah dipatuhi oleh semua murid. Mengaturkan mesyuarat lembaga pengawas yang diadakan dari semasa ke semasa di sekolah. Pemilihan akhir dilakukan oleh para pelajar dengan cara undi. 3. Menentukan segala peraturan dan undang-undang sekolah sentiasa dipatuhi oleh para pelajar sekolah. 4. Melengkapkan maklumat dalam SSDM. mengelap tingkap. daya kepimpinan dengan mengambil kira pandangan dan sokongan para guru. 2. 9. Memastikan perlantikan para pengawas adalah berdasarkan pengalaman. 8.

peperiksaan. Dan memberikan hadiah ( jika perlu) o Sentiasa prihatin terhadap semua masalah pelajar. motivasi dan merangsangkan minat pelajar terhadap akademik o Mengalakkan pertandingan yang berbentuk akademik. o Melaporkan kepada Guru Kesihatan jika terdapat pelajar yang menghadapi masalah kesihatan o Melaporkan kepada Guru Disiplin jika terdapat pelajar yang melanggar disiplin sekolah. y Jadual kedatangan dan kedatangan pelajar. y Melaporkan perabot dan peralatan elektrik yang rosak kepada guru -guru penyelaras kursus yang berkenaan. Tabung ini adalah bagi tujuan yang berikut: (a) Keceriaan kelas. (a) Buku diambil dan dihantar pada waktu dan ditempat yang dtetapkan. y Mengadakan tabung kelas dengan jumlahnya terpulang kepada budi bicara pelajar. biasiswa dan bantuan . o Menyampaikan slip kemajuan pelajar kepada ibu bapa setiap kali selepas ujian. o Melaporkan kepada kaunselor jika terdapat kemerosotan pelajaran di kalangan pelajar. o Memberikan galakan. (b) Menghantar satu salinan borang tersebut kepada ibu bapa. o Memastikan kelas mempunyai buku rekod ponteng kelas dan diselenggarakan seperti yang diarahkan. y Masalah pembelajaran.(a) (b) (c) (d) (e) Jadual waktu Jadual Tugas Perabot kelas seperti kerusi meja pelajar dan meja guru dan papan hitam diiventorikan Moto Kelas. kesihatan diri dan disiplin. y Membimbing organisasi kelas yang dilantik menjalankan tugas. o Melaporkan kes ponteng mengikut prosedur yang berikut (a) mendapat dan mengisi dalam dua salinan borang ³ Melanggar Peraturan Sekolah´ yang dapat diperolehi dari penyelaras Tingkatan atau Bilik Guru Disiplin. o Memastikan data terkini pelajar di dalam kelas. sijil berhenti dan surat akuan o Mengisikan markah dan membuat laporan kemajuan akademik. (b) Menjamin keselamatan buku tersebut. Alatan kebersihan seperti penyapu dan pengaut sampah. o Menentukan semua butir yang dikehendaki ada di dalam kelas. (b) Kebajikan pelajar. y Buku teks. y Laporan pelajaran. kipas angin dan lampu dalam keadaan baik dan selamat digunakan. o Menandakan jadual kedatangan harian selewat-lewatnya sebelum waktu pertama berakhir dan menyimpan buku daftar pelajar di pejabat. y Menentukan kawal elektrik. kokurikulum dan fizikal dalam kemajuan pelajar bagi setiap semester/penggal.

Mengeluarkan borang-borang yang berkaitan dengan SPBT kepada guru-guru darjah / kelas. o Menyerahkan wang kutipan yuran sekolah dan wang peperiksaan serta buku kutipan kepada Pembantu Tadbir pada hari yang sama. o Mengemaskini fail SPBT dari masa ke semasa. o Menentukan kelulusan untuk bertukar telah diterima. o Menentukan penerimaan borang SPBT (sekiranya layak) dari sekolah yang terdahulu dan memastikan pelajar ini mendapat buku teks. Menyemak isi kandungan dan muka surat buku-buku yang diterima. y Pendaftaran Pelajar Baru o Menerima kemasukkan pelajar baru. kehilangan atau kecurian buku-buku teks. persatuan dan lain-lain. ke dalam buku kemasukan pelajar dan mendapatkan nombor pendaftaran pelajar baru dari buku kemasukan pelajar daripada daripada Penolong Kanan HEM. o Memulangkan buku teks pada tarikh yang ditetapkan dan menyenaraikan nama pelajar yang tidak memulangkan buku teks pada akhir tahun dan memberikan senarai itu kepada guru SPBT o Mengenalpasti pelajar yang layak menerima sebarang bentuk bantuan yang lain dan melaporkan kepada Guru Kebajikan. o Melaporkan kepada Guru Biasiswa sekiranya terdapat kemerosotan pelajaran di kalangan pelajar yang mendapat biasiswa. o Menyerahkan wang kutipan derma PIBG kepada Bendahari PIBG . y Pendaftaran sukan. y Murid Keluar o Menentukan hal-hal peperiksaan telah disempurnakan bagi pelajar tingkatan 5. o Menyemak jika pelajar ini menerima sebarang bentuk biasiswa dan melaporkan kepada guru biasiswa. bagaimana cara-cara hendak mengisi borang-borang SPBT. o Menentukan buku teks telah dipulangkan. y Kutipan Yuran dan Derma o Mengutip yuran sekolah pada awal tahun dan menggalakkan pelajar membayar kesemua yuran sekaligus. o Menentukan penerimaan biasiswa dilaporkan kepada pejabat. Mengadakan peraturan yang sesuai jika berlaku kerosakan. Membuat peraturan yang perlu semasa mengeluar dan menerima balik buku-buku teks yang diberi pinjam kepada guru-guru dan juga murid-murid.o Memastikan skim pinjman buku teks diagih kepada pelajar yang layak dan memastikan buku-buku tersebut dibalut dan ditulis nama pelajar. o Menentukan setiap pelajar menyertai aktiviti kokurikulum dan menyerahkan senarai nama mereka mengikut persatuan. o Menentukan rumah sukan. Memberi taklimat kepada guru -guru. . o Mengutip derma PIBG o Mengutup wang peperiksaan bagi kelas-kelas peperiksaan. o Mengambil butir-butir diri yang diperlukan. Menyimpan buku stok SPBT dengan sempurna dan kemaskini. o Mengeluarkan resit kepada pelajar bagi pembayaran yang dibuat. o Menggalakkan pelajar bergiat cergas dalam sukan dan juga aktiviti kokurikulum. SPBT y y y y y y y Menerima buku-buku SPBT dari pembekal serta mengecopnya. kelab dan badan beruniform yang dipilih kepada Penyelaras Kokurikulum.

Murid yang kematiaan ibubapa vi. melaksana dan mengawalselia program dan aktiviti konferens dengan ibubapa. Mengumpul. dan individu-individu yang berkaitan dengan kes. mengkaji dan mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah berasaskan kepada pendekatan perkembangan. KEBAJIKAN MURID Menjaga kebajikan murid-murid Sekolah Kebangsaan Merlimau Satu seperti :i. guru. rekod dan dokumentasi perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Memungut balik semua buku teks yang telah dikeluarkan kepada guru-guru darjah pada akhir penggal 2 persekolahan. kerjaya. Menyediakan laporan tahunan program dan aktiviti Bimbingan dan Kaunseling di sekolah dan Melaksanakan tugas- mengemaskini sistem fail. mengawalselia dan menyediakan rekod dan inventeri murid. psikososial dan kesejahteraan mental. Tahunan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. menyedia dan menyebar maklumat serta resos Bimbingan dan Kaunseling dalam bidang akademik. keibubapaan dan masalah murid. Murid yang sakit di hospital v. berhubung bidang-bidang di bawah perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. melaksana dan mengawalselia program dan aktiviti bimbingan murid termasuk program pendidikan pencegahan dadah. bimbingan / kaunseling HIV / AIDS dan disiplin murid. inhalan. kaunseling kelompok secara profesional dan beretika. Murid Bermasalah iv. Dasar endidikan Wajib. Murid Miskin iii. alkohol.M m s s m m -m m m s Bertanggungjawab tentang kehilangan atau kerosakan buku teks Memberi maklumat kepada enyelia Buku Teks Negeri atau egawai Buku teks berkenaan dengan jumlah buku yang diperlukan pada tiap-tiap tahun mengikut perkembangan murid. Menyediakan Borang Hapuskira. serta membuat permohonan hapus kira pada setiap akhir tahun. rokok. pencegahan. Merancang. pemulihan dan krisis dalam bidang akademik. Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris dan Dasar Bahasa Tambahan dan Jawatankuasa penempatan(kemasukan) murid di sekolah. kerjaya. Minuman pagi murid-murid yang menduduki peperiksaan U S R Mengadakan kutipan Derma Kilat untuk murid atau keluarga murid yang ditimpa malapetaka/ bencana yang difikirkan perlu untuk membantu meringankan bebanan mereka. kerjaya. y y KAUNSELING Meneliti. 11 May 2009 Hal. melaksana dan mengawalselia program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan. melaksana dan menyediakan Rancangan Merancang. Urusetia kepada Jawatankuasa enyelaras erkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Anak Yatim ii. perkhidmatan bimbingan / kaunseling individu secara profesional dan beretika. Memberi Memberi perkhidmatan bimbingan / Memberi khidmat bimbingan/kaunseling krisis kepada murid Merancang. Halwal M i Writt by Admi i trat r M day. Merancang. kakitangan bukan guru dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan murid. Merancang. keibubapaan dan kemahiran mengatasi masalah kepada murid melalui sebarang media yang sesuai bertujuan untuk meningkatkan potensi murid secara optimum. menyedia dan mengurus pendidikan perkembangan Merancang. rogram Sekolah Selamat. tugas lain yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dan semasa ke semasa.wal M rid ¦¤ ¦¤ y y y y M - s - m ¥ ¥ § 3 2 2 1 0 " ") ! ! ' '$! & % $ #" $ #" " !    ( ¥ ¡ ¦ ¨  §¤ ¡¤ ¥ ¦¥ ¤¦¤¢ ¤¦¤ ¢ ¥ ¥  § §  ¤§¤ ¨ ¤§¤¨ ¡¥§¦¥¤ £ ¢¡   © ©  4 3 3 m -m 3 . psikososial dan kesejahteraan mental.

Teoh Bee Choo (Guru Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn.JAWATANKUASA INDUK HEM Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Pengerusi : Pn. Teoh Giak Thow (PK Pentadbiran) Pn. Lee Chye Inn (Guru Kantin) Pn. Lim Bee Lay (Guru Disiplin) AJK :Pn. Guru Disiplin) Pn. Lim Bee Lay (Ketua Guru Disiplin) AJK : Cik Yeoh Peik Kar (Pen. Lim Eng You (PK Kokurikulum) Cik Yeoh Peik Kar (Pen.Salihin (Unit Pendaftaran) JAWATANKUASA DISIPLIN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Pengerusi : Pn. Unit RIMUP) En. Guru Disiplin) Cik Lee Mee Wai (Penyelaras SSDM) . Wong Kooi Lan (Ketua Unit 3K)/ (Bimbingan & Kaunsel ing ) Cik Lee Mee Wai (Penyelaras SMM/BMM ) Cik Thanalatchumy (Pen.

Mengambil tindakan disiplin terhadap pengawas dan murid -murid lain serta mengambil tindakan sewajarnya jika didapati perlu. 2.Laporan LDM ± Tindakan Guru Kelas ± Murid Tukar JAWATANKUASA PROGRAM 3K (KESELAMATAN. 6. Menyelesaikan masalah murid yang melanggar disiplin serta diambil tindakan. Menyediakan buku catatan atau lembaran bersepadu mengenai disiplin tiap. Memanggil mesyuarat guru-guru disiplin untuk mengambil sesuatu keputusan jika berlaku sesuatu masalah besar dan melaporkannya kepada Guru Besar. Chui Chooi Seong (Ketua Unit Keceriaan) Cik Teh Chiou Shing (Ketua Unit Kesihatan) . 9. Menggubal undang-undang disiplin sekolah.Pn. Menghantar Laporan SSDM setiap b ulan pada atau sebelum 5hb ke PPD LMS. 4. Wong Kooi Lan (Guru Bimbingan) Semua Guru Kelas Bidang Tugas : 1. 8. 7. Teoh Giak Thow ( Penolong Kanan Pentadbiran) Pn.Wong Kooi Lan (Penyelaras 3K ) AJK :Pn. 3.KESIHATAN DAN KECERIAAN) Pengerusi :Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N/Pengerusi :Pn.Lim Eng You (PK Kokurikulum) Pn. jika difikirkan perlu. Laporan G1 dan G2 ± rujuk Penghantaran Laporan dan Data ke PPD 10. Membentuk Lembaga Pengawas dan menyusun tugas masing -masing.tiap orang murid sekolah ini.Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha :Pn. Mengadakan mesyuarat Lembaga Disiplin Murid bagi memilih dan melantik Pengawas. 5.

JAWATANKUASA KECERIAAN DAN KEBERSIHAN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Menetapkan kenyataan polisi kesihatan ± melalui pemerhatian. data kesihatan sekolah dan kajian pihak sekolah dan agensi yang berkaitan. Menyediakan laporan ± gunakan Borang PBSS 1/ KD1(Rekod Sekolah)/KD2 Laporan ke Pejabat Kesihatan Daerah dan hendaklah disimpan di sekolah sebagai rujukan dan semakan oleh mana -mana pihak yang memerlukan. Membuat pemantauan dan penilaian ± mengikut kaedah yang telah ditetapkan dalam pelan tindakan. maklumbalas komuniti (sekolah/setempat). 3. 2.Pn.Chui Chooi Seong (Guru Unit Keceriaan) AJK : Pn. Merancang dan melaksanakan pelan tindakan ± merancang pelan tindakan. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. Lee Chye Inn (Guru RMT) Cik Lee Mee Wai (Ketua Unit Kantin) En. memaklumkan kepada semua pihak berkenaan tent ang pelan tindakan yang hendak dilaksanakan dan melaksanakan pelan tindakan tersebut.Ooi Cad LI ( Ketua Unit Keselamatan) Pn. Membantu pihak sekolah mengawasi dan mempertingkatkan kebersihan . Lim Eng You ( Penolong Kanan Koko) Guru Kelas Pekerja Bidang Tugas : 1. 4. Teoh Giak Thow ( Penolong Kanan Pentadbiran) Pn. Pengerusi : Pn. Heah Boon Kiak (Wakil PIBG) (Wakil Klinik Kesihatan) (Wakil Klinik Pergigian) Bidang Tugas : 1.

2. Mengadakan projek bersama di antara pihak sekolah dengan a gensi luar bagi meningkatkan mutu kebersihan sekolah. Menyediakan dan mendapatkan keperluan -keperluan bahan dan tenaga mahir. jadual tugas jawatankuasa dan melaporkan dari semasa ke semasa. Pengerusi : Pn. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Cik Teh Chiou Shing (Guru Unit Kesihatan) AJK : Pn. Menyediakan pelan induk lanskap sekolah. JAWATANKUASA KESIHATAN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. 5. Menguatkuasakan segala arahan dan peraturan sekolah mengenai kebersihan dan keceriaan dan menyelia kerja -kerja kebersihan.dan keceriaan sekolah dari semasa ke semasa. . 10. 3. 6. Tan Shean Lan (Ketua Panitia PJK) Semua Guru PJK Pn. Menyusun pelan tindakan kebersihan. Merancang dan menaja pelbagai projek kebersihan dan keceriaan sekolah :y Kempen kebersihan y Pertandingan Kebersihan kelas y Ceramah kebersihan y Pertandingan poster kebersihan y Pertandingan mengarang essei kebersihan y Menanam pokok / bunga di kawasan sekolah y Lawatan ke sekolah lain y Budaya pagi seperti mengutip sampah y Laporan dan program Aedes 4. 13. 8. Mengawas projek serta membuat laporan kepada Guru Besar. Menyediakan anggaran perbelanjaan. Wong Kooi Lan (Guru Bimbingan) Bidang Tugas : 1. 12. Menyediakan pelan dan perancangan jangka pendek dan jangka panjang. Mengawal kebersihan kawasan sekolah / tandas / bilik darjah / kantin dan lain-lain. Mengadakan sistem pembuangan sampah yang baik. 11. Menyelaraskan kerja mengikut keutamaan. Mengurus dan mempastikan bilik rawatan digunakan sebaik mungkin. 7. 9.

3. 4. Menyediakan peraturan penggunaan bilik rawatan (sick bay).Taklimat Pencegahan Kebakaran. Bertanggungjawab menguruskan pemeriksaan kesihatan dengan kerjasama guru kelas. pameran. JAWATANKUASA KESELAMATAN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Membaca. 8. Menguruskan pelajar yang memerlukan rawatan. Mengumpulkan dan menguruskan kad kesihatan dengan kerjasama guru kelas. Peti ubat disediakan dan dilengkapkan. 2. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Pn. 5. Mewujudkan kerjasama antara pihak sekolah dengan Polis / Polis Trafik / Bomba / JKR dan JKR elektrik.2. 5. Mempastikan semua sistem dan alat melawan kebakaran mencukupi dan . memahami dan melaksana semua arahan yang dihantar oleh Kementerian.En.Lim Bee Lay (Ketua Guru Disiplin) En. Baharuddin. Jabatan dan PPD. Merancang Program keselamatan sekolah seperti : . Menggalakkan skim perlindungan diri kepada pelajar / insurans.Kawad Kecemasan.Abd. Pengerusi : Pn.Rahman (Pengawal Keselamatan) En.Teoh Giak Thow (Penolong Kanan Pentadbiran) Setiausaha : Pn. 4. Heah Boon Kiak ( Wakil PIBG) (Wakil Polis / Bomba) Bidang Tugas : 1. Minggu Keselamatan. 7. Menyediakan Jadual Tugas bilik rawatan.Ooi Cad Li (Guru Unit Keselamatan) AJK : Pn. Merancang dan melaksanakan program kesihatan seperti ceramah. 6. 3. Lim Eng You (Guru Penolong Kanan KoKurikulum) Pn. tayangan dan lain -lain.

Menetapkan laluan tertentu untuk pelajar bagi mengelakkan kesesakan. Mendapatkan kerjasama pihak polis untuk mengawal keselamatan lalulintas. 15. Mempastikan sistem lalulintas di kawasan sekolah dan persekitaran selamat. Merancang dan melaksanakan program keselamatan. 13. JAWATANKUASA KANTIN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Heah Boon Kiak (Wakil PIBG) . Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. 14. Mempastikan peraturan keselamatan bilik -bilik khas ditampal di bilik darjah dan di dalam buku latihan pelajar. 7. Mengadakan latihan mengosongkan bangunan 2 kali setahun.Wong Kooi Lan ( Penyelaras / Guru RMT) Cik Teh Chioou Shing ( Penyelaras / Guru RMT) Cik Lee Mee Wai ( Penyelaras / Guru RMT) Pn. 6. 8. 10. 12. 16. Menyediakan papan makluman untuk memberitahu pelawat supaya mendapat kebenaran Guru Besar sebelum berurusan di sekolah.Lee Chye Inn (Guru Kantin) AJK : Pn.berfungsi. 9. 11. Mencadangkan lantikan pengawal lalulintas sekolah kepada Guru Besar. Meletakkan tanda amaran µBAHAYA¶ di tempat-tempat yang merbahaya. Menetapkan pergerakan lalulintas dan tempat letak kereta pada masa majlis rasmi sekolah. Merancang pergerakan lalulintas dan tempat kenderaan pada masa majlis rasmi sekolah. Ooi Cad Li ( Penyelaras / Guru RMT) En. Pengerusi : Pn.

selamat dan sesuai. makanan yang menggunakan lemak binatang campuran dalam mee dan sebagainya. 5. ( Laporan Kendiri 1A/1B/2) 16. Mempastikan mutu makanan dan harga jualan berpatutuan mengikut syarat -syarat perjanjian dan senarai harga hendaklah dipamerkan. Mempastikan semua pekerja kantin telah menjalani pemeriksaan kesihatan dan memiliki kad kesihatan yang sah. Mempastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling Kementerian Pelajaran / Kesihatan. 17. 4. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa kan tin 3 kali setahun dan perbincangan semasa ke semasa. Mempastikan jenis -jenis makanan dan minuman yang dijual mengikut syarat perjanjian. kemas dan ceria. 10. 2. Mempastikan semua penjual dan kakitangan di kantin sentiasa memakai apron. 15. Membuat laporan mingguan di dalam buku / borang laporan kantin. Mempastikan tidak ada makanan yang bahannya tidak halal seperti minyak babi (lard). Menyampaikan Laporan Bulanan kepada Guru Besar / Penolong Kanan HEM tentang prestasi kantin. 14. Mempastikan semua makanan ditutup denga tudung saji / kain maslin / disimpan dalam bekas yang bertutup. Mempastikan perkhidmatan dan layanan cepat dan mesra. Mempastikan pelajar dan guru mempunyai tempat duduk yang mencukupi. 6. Memaklumkan kepada pihak pengusaha tentang hari -hari persekolahan. Mempastikan keadaan dalam dan luar kantin sentiasa bersih. Mempastikan penyediaan dan peralatan yang digunakan bersih dan selamat serta menggunakan penyepit untu k mengambil makanan. 11. 8. Mempastikan makanan yang disediakan untuk harian mencukupi.Bidang Tugas : 1. 13. 3. JAWATANKUASA PINJAMAN BUKU TEKS / SPBT . 12. 7. Mempastikan pihak pengusaha kantin bera da di premis supaya mudah dihubungi. tutup kepada yang bersih dan kemas mengikut pekeliling Kementerian Kesihatan. 9.

y Mengisi borang maklumat berkomputer dan menghantar mengikut jadual. y Mengesan kelancaran pengedaran y Mendapatkan borang dari pelajar yang baru masuk / bertukar sekolah. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. Keputusan permohonan pelajar : Mengedarkan senarai nama pelajar yang layak dan gagal kepada guru kelas. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Buku Teks : o Mesyuarat diadakan dua kali iaitu di awal dan akhir tahun. Borang permohonan SPBT : o Mengedarkan borang kepada setiap pelajar. y Membuat anggaran yang tepat untuk tahun berikutnya. o Pembahagian tugas pentadbiran : o Buku Stok (ikut tahun) o Pengedaran / pengumpulan o Buku rosak / hilang o Menubuhkan µPasukan Petugas¶ SPBT (pelajar). Chui Chooi Seong Pn. 3. y Mencadangkan pertukaran buku pada awal tahun (jika perlu). o Taklimat untuk guru kelas.Guru SPBT) Pn. o Pembahagian tugas pagi / petang. Noor Jamilah Cik Thanalatchumy Bidang Tugas : 1. 4. Pengedaran : y Mengedarkan mengikut tahun. y Menentukan tarikh pengedaran. Membuat pesanan buku : y Membuat pesanan pada pertengahan tahun ke Biro Buku Teks.Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Pengerusi : Pn. . Ooi Cad Li (Guru SPBT) AJK : Cik Yeoh Peik Kar (Pen. Mesyuarat Jawatankuasa SPBT bagi menentukan pelajar -pelajar yang layak mendapat bantuan bagi tahun semasa. 5. o Borang yang lengkap dikumpul oleh guru kelas dan diberi kepada guru SPBT. 2. 6.

Pengurusan Keselamatan Buku y Memastikan ada Bilik SPBT y Mengurus bilik SPBT. y Menyediakan senarai nama guru bertugas mengikut tarikh / tahun. Kekurangan / lebihan. 11. y Mampastikan borang SPBT telah dihantar ke sekolah pelajar yang bertukar. y Mempastikan pelajar membalut buku SPBT dengan pembalut plastik. Cadangan Buku Bacaan Tambahan y Mendapatkan maklumat dari Ketua Panitia / Guru Kanan Mata Pelajaran. 9. y Peraturan mengedarkan ke sekolah lain. 8. Menyediakan senarai buku teks bagi setiap kelas untuk diedarkan kepada pelajar yang tidak mendapat pinjaman buku teks (jika berlebihan). bil dan pengesahannya. rosak dan hilang. y Melengkapkan buku stok dan menyimpan dokumen dengan teratur dan selamat. y Menyimpan invois. y Pengurusan pemulangan Buku Teks. 10. y Menyimpan rekod. Guru bertugas. y Mengemaskini inventori SPBT. y Membuat peraturan penggunaan bilik SPBT. y Melapor kepada Guru Besar / GPK HEM tentang proses pemulangan. y Mengisi borang maklumat kekurangan / lebihan buku ke PPD. .y Mengedarkan buku kepada pelajar -pelajar yang baru masuk. y Rekod buku stok yang kemaskini (ikut tahun). y Senarai tugas guru ± pengedaran / pengumpulan. y Merekodkan dan menyimpan buku-buku bacaan tambahan. Hapus kira. 7. Peratus rosak / hilang. y Mempastikan guru kelas telah mengagihkan buku pinjaman kepada semua pelajar yang layak. Pengurusan Stok dan Inventori y Surat menyurat kepada Biro Buku Teks dan Jabatan Pelajaran. y Menentukan tarikh pemulangan mengikut tahun . y Mamaklumkan kepada Guru Besar / GPK HEM. Pengurusan Rekod dan Dokumen : y Menyelenggarakan fail yang kemaskini mengikut jenis. hapuskira. y Memastikan semua guru kelas telah melengkapkan borang pinjaman SPBT borang G mengikut jadual.

13. Tan Shean Lan Pn. Merancang proses menghapuskira buku SPBT. 14. Merekod pengeluaran buku-buku yang dihapuskira di dalam buku stok 19. Wong Kooi Lan AJK PIBG Pn. Menjawab segala surat-surat yang berkaitan dengan SPBT. Lee Chye Inn Pn.12. 17. JAWATANKUASA BANTUAN DAN KEBAJIKAN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Mengadakan buku stok SPBT dan mengemaskinikannya. Mempastikan keselamatan buku-buku SPBT. Menerima dengan teliti buku -buku SPBT dari pembekal. Lim Bee Lay Cik Teh Chiou Shing . 15. 18. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Cik Yeoh Peik Kar (Bantuan dan Kebajikan) AJK : Pn. Memproses borang SPBT. 16. Pengerusi : Pn. Agihkan buku SPBT serta mempastikan ianya disampul dengan baik dan kemas.

Menguruskan simpanan murid dengan pihak berkenaan berjalan dengan licin dan sempurna. Menguruskan hal ehwal kebajikan pelajar yang memerlukan bantuan khusus seperti :y Pelajar miskin y Kemalangan y Rawatan berterusan (penyakit kronik) y Kematian y Kecemasan / bencana 2. 7. Salihin (PEMBANTU TADBIR. 8. 10. Mempastikan murid-murid mendapat kemudahan yang sewajarnya semasa dan selepas menguruskannya. Lee Chye Inn (Guru RMT/PS) AJK : Pn. 6. Wong Kooi Lan ( GURU Bimbingan ) Cik Lee Mee Wai ( GURU SMM ) En. JAWATANKUASA RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT) Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha :Pn. Menubuhkan Tabung Kebajikan Pelajar. Tan Shean Lan ( GURU PEND. Bertanggungjawab kepada Guru Besar.KEWANGAN) Guru bertugas RMT harian . Mendapatkan senarai nama pelajar yang layak mendapat bantuan berdasarkan keutamaan dan keperluan. 5. Merancang program untuk mengutip sebarang sumbangan di semping meningkatkan keprihatinan pelajar terhadap kebajikan. 9. Mengadakan daftar sumbangan dan daftar penerima yang dikemaskini dan disahkan oleh Guru Besar. Pengerusi : Pn. Menghubungi Guru Besar jika terdapat sebarang kerumitan. 4. Mengurus dan mempromos ikan kebaikan menyimpan agar murid -murid lebih berminat untuk menabung.Bidang Tugas : 1. 3.JASMANI) Pn.

Khidmat Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK) meliputi semua aspek bimbingan dan kaunseling iaitu : y Bimbingan Pelajar y Bimbingan Kerjaya y Bimbingan Sosial y Bimbingan Sahsiah y Bimbingan Psikologi y Bimbingan Pencegahan Dadah / AIDS 2.Bidang Tugas : 1. Menyediakan perancangan tahunan yang berfaedah. 3. 5. 7. Heah Boon Kiak (PIBG) Thanalatchumy Cik Cik Teh Chiou Shing Cik Lee Mee Wai Bidang Tugas : 1. Pengerusi : Pn. Mengelolakan program orientasi. Menguruskan pesanan kepada pihak pengedar. 2. 6. 3. 4. Wong Kooi Lan (Guru Bimbingan ) AJK : En. Mengedarkan borang-borang pesanan kepada guru-guru kelas atau darjah. 4. Menggalakkan murid-murid menyertai sebarang peraduan yang dianjurkan oleh Projek Susu Sekolah (PSS). Memberi penerangan betapa pentingnya menyertai Projek Susu Sekolah terhadap murid-murid. . Merekodkan nama murid-murid yang layak mendapat susu percuma. JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Mengelola dan mengurus bilik Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK) secara berkesan. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. Menyelaraskan pemberian RMT / PSS kepada murid -murid yang terlibat. Menerima serta mengagihkan susu kepada guru -guru kelas.

para gu ru dan murid serta warga sekolah dari peringkat sekolah rendah hingga sekolah menengah dalam kegiatan -kegiatan khas secara bersamasama. temujanji dan aktiviti Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK). yang diharapkan dapat membina kesefahamanan tentang tugas dan tanggungjawab be rsama dan usaha dalam meningkatkan mutu pengajaran guru dan pembelajaran murid di Sekolah. Menjalankan soal ±selidik untuk mendapat maklum balas mengenai budaya sekolah (sampling). tolong menolong dan mengwujudkan suasana muhibah secara sedar dan terancang. S/U : Pn. Melaksanakan objektif RIMUF diantaranya: y Menggalakkan penyertaan masyarakat setempat. 9. RMUF ± Membuat Laporan aktiviti RIMUF sebanyak dua kali iaitu pada setengah tahun dan akhir tahun. y Melahirkan persefahaman dan toleransi antara murid pelbagai kaum di sekolah. y Berkongsi kemudahan. Persatuan Ibubapa dan Guru (PIBG) ditubuhkan di semua Sekolah Kerajaan bertujuan untuk mewujudkan permuafakatan antara ibubapa dan guru (IBG). minat dan sahsiah pelajar. Menyediakan dan memaklumkan jadual tugas. tenaga dan kepakaran untuk menjayakan kegiatan-kegiatan khas secara bersama-sama. Mengadakan program khas bagi kumpulan pelajar yang bermasalah (risiko tinggi). PIBG Mengikut Akta Pendidikan KPM 1996. Noor Jamilah AJK : Semua Guru Kelas Bidang Tugas : 1. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Cik Thanalatchumy( Penyelaras RIMUP) N. peralatan. Menjalankan ujian khas untuk mengesan potensi. Membuat pendaftaran dan laporan dari semasa kesemasa jika diperlukan. y Mengwujudkan sikap kerjasama. 2. Pengerusi : Pn.5. 8. 6. Menyelaras hubungan dengan Jabatan / agensi luar untuk mendapat khidmat nasihat 7. Mengadakan program khas pencegahan dadah / AIDS JAWATANKUASA RIMUP Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. 10. Ia juga untuk . 3.

3. 5. Untuk membolehkan IBG dalam Sekolah bertukar-tukar fikran dan maklumat mengenai pendidikan 4. Meningkatkan keceriaan premis Sekolah supaya dapat me ujudkan suasana yang konduisif bagi menjayakan aktiviti dan program pendidikan Semua ibu bapa dan guru di sekolah ini merupakan ahli PIBG. Membantu dalam memajukan perkembangan murid dan menjaga kebajikan murid 2. Untuk memberi peluang kepada IBG dalam Sekolah berunding antara satu sama lain berkenaan dengan cara memperbaiki taraf pendidikan anak anak mereka pada amnya Untuk membolehkan IBG dalam Sekolah untuk berusaha menambah kewangan Sekolah dan meningkatkan kemudahan fizikal bagi tujuan meningkatkan kemudahan pengajaran dan pembelajaran 5 Fungsi peranan PIBG adalah: 1. ibubapa dan komuniti setempat. Tujuan-tujuan PIBG adalah: 1. . PIBG juga mempunyai peranan saling lengkap melengkapi terhadap fungsi Kementerian Pendidikan Malaysia dalam menyediakan prasarana.mempertingkatkan kerjasama dan perkongsian antara pihak Sekolah. AJK PIBG dipilih melalui Mesyuarat Agung Tahunan & menjalankan tugas dan amanah secara sukarela serta perlu menitikberatkan keikhlasan. kemudahan dan suasana Sekolah yang kondusif kepada murid-murid dan guru-guru di Sekolah. Untuk membantu dan menambah usaha Sekolah dalam memenuhi kehendak dan keperluan kebendaan murid-murid dalam kegiatan mereka 3. SKDP. Untuk mengadakan satu forum dan perkhidmatan bagi keba jikan dan kemajuan murid-murid dalam Sekolah dalam meningkatkan imej Sekolah 2. Menambah sumber kewangan Sekolah bagi menambah dan meningkatkan kemudahan d Sekolah Meningkatkan kemesraan dan menyediakan saluran komunikasi dan hubungan antara Sekolah dengan masyarakat setempat 6 4. keterbukaan dan pengorbanan. Satu jawatankuasa PIBG bagi penggal 2008/2009 telah dilantik pada 16 Februari 2008 bertempat di Dewan Budiman.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->