Bidang tugas guru

CARTA JAWATAKUASA UNIT HAL EHWAL MURID 2010 PENGERUSI En. Kamal b Ahmad (Guru Besar) NAIB PENGERUSI Pn.

Hjh. Nor Aini Bt Abdullah (PK HEM) SETIAUSAHA HEM Pn.Tuan. Hazira Bt Tuan Hassan DISIPLIN DAN PENGAWAS En. Ahmad Izahan B Ibrahim KANTIN Pn. Azila Bt Yusof

BADAN IHSAN Cik Badirah Bt Yusof

REKOD PRESTASI MURID Pn. Rosmini Aida Bt Saipudin

RMTS & PSS Pn. Wan Ruslina Bt Daud

REKOD & PENDAFTARAN MURID Pn. Ruhil Amani Bt. Md Zain

BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pn. Nik Serimah Bt. Safei

KELAB GURU & KAKITANGAN Pn. Wan Khairanie Bt Wan Hussin

KEBAJIKAN MURID Pn. Rohana Bt Che Ismail

KESELAMATAN JALAN RAYA Pn. Zaida Bt Mat Dahang

PENCEGAHAN DADAH En. Rosdi B Ibrahim

KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Pn. Hjh. Maizan Bt Jamaluddin

KESELAMATAN DAN KECERIAAN Pn. Noraiza Bt Yusuf

TAKAFUL DAN BANK SIMPANAN Pn. Zarinah Bt Ab. Razak

SKIM PINJAMAN BUKU TEKS Pn. Hjh. Haznal Bt Che Hassan

PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH KESIHATAN Pn. Hamizon Bt Mohammed

K.W.A.M.P Pn. Fariza Bt Hassan

SKIM BAUCER TUISYEN (SBT) Pn. Rohana Bt Yusoff

PENGENALAN
Unit inimerupakan satu unit yang menjadi nadi perjalanan proses pengajaran dan pembelajaran yang kini memerlukan satu organisasi yang terancang dan tersusun. Semoga dengan adanya unit ini, masalah yang berkaitan dengan sosio budaya murid serta persekitaran sekolah dapat diajukan kepada Guru Besar dan seterusnya hingga ke PPD yang sama dengan Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan. Dalam mengharungi liku-liku yang mendatang mendokong Falsafah Pendidikan Negara, lant s a menjadi teras untuk menghasilkan warga negara yang berwawasan. Keutamaan akan ditumpukan kepada melahirkan anak didik yang mendapat penuh rasa kasih sayang daripada ibu, bapa, guru, masyarakat, bangsa, agama dan negara. Harapan yang tinggi menjulang ini akan tercapai hanya dengan adanya komitmen dari pelbagai pihak khasnya dari warga sekolah. Tidak ketinggalan juga peranan ibubapa/penjaga anak didik. Unit ini juga akan bekerjasama sepenuhnya dengan pentadbir serta bahagian perancang sekolah.

MATLAMAT
Menjadikan Unit Hal Ehwal Murid sebagai suatu organisasi yang sentiasa prihatin dalam hal pengurusan pelajar merangkumi bidang disiplin, kebajikan, bimbingan, keselamatan, kesihatan dan pembinaan insan bagi merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara ke arah melahirkan pelajar yang berpendidikan seimbang dari segi jasmani, rohani, mental dan sosial.

OBJEKTIF
Objektif utama Unit Hal Ehwal Murid ialah :

1. Memastikan semua murid mendapat layanan kemudahan dan kebajikan yang saksama ke
arah peningkatan kualiti pembelajaran di sekolah.

2. Menerap dan menyemai nilai-nilai murni di kalangan murid bagi melahirkan insan berilmu, 3. 4.
beriman, berakhlak mulia, bersopan santun, berdisiplin, bertanggungjawab, ramah mesra dan saling hormat menghormati. Menentukan keselamatan murid terjamin dan dalam keadaan selesa semasa berada di sekolah. Sentiasa bersikap terbuka dan menjalin hubungan mesra dengan ibubapa murid.

Beberapa objektif telah digariskan untuk mengerakkan Unit Hal Ehwal Murid di peringkat Sekolah Kebangsaan Sultan Ibrahim (3), diantaranya :

1. Unit ini akan membimbing murid-murid kearah Insan Kamil. 2. Memupuk dan mentarbiah kanak-kanak kearah jalan Allah. 3. Rasa terhina apabila melakukan sesuatu perkara yang ditegah oleh agama dan pihak
sekolah.

4. Melahirkan generasi yang dapat mengenang jasa sekolah kepada dirinya dan masyarakat
sekeliling.

5. Merapatkan jurang pemisah antara sosio ekonomi murid dengan mengadakan program ³ IA D
KAWANKU´.

6. Menyelamatkan harta benda sekolah dari dicerobohi oleh murid-murid di luar waktu
pembelajaran.

7. Dapat menerima segala teguran yang boleh membantu peningkatan unit ini. 8. Akan berkhidmat sebaik yang mungkin agar diberkati.
TUGAS UNIT HAL EHWAL MURID

1. Mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran,kemasukan, penempatan dan
pertukaran murid.

2. Menyelia mengenai kehadiran murid ke sekolah. 3. Menggubal dan menguatkuasa peraturan-peraturan sekolah dan jika perlu mengkaji semula
dari masa ke semasa.

4. Menyedia dan menyelia kemudahan dan kebajikan murid dari segi BukuTeks, Rancangan 5. 6.
Makanan Tambahan, Bimbingan dan Kaunseling,keselamatan pelajar, pemeriksaan kesihatan dan gigi serta sebarang jenis bantuan. Menyelia dan memastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling Kementerian Kesihatan, juga dapat memberi perkhidmatan serta layanan sewajarnya kepada pengguna. Menyelia dan menyelaras pengeluaran/pemberian surat-surat akuan, sijil-sijil penghargaan dan sijil berhenti sekolah.

Hjh. Rohana Bt Che Ismail KESELAMATAN JALAN RAYA Pn. CARTA JAWATANKUASA UNIT HAL EHWAL MURID 2010 DISIPLIN DAN PENGAWAS En. Ruhil Amani Bt. Wan Ruslina Bt Daud REKOD & PENDAFTARAN MURID Pn. Safei KELAB GURU & KAKITANGAN Pn. Ahmad Izahan B Ibrahim KANTIN Pn.7. Maizan Bt Jamaluddin KESELAMATAN DAN KECERIAAN TAKAFUL DAN BANK SIMPANAN . Rosmini Aida Bt Saipudin RMTS & PSS Pn. Md Zain BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pn. Wan Khairanie Bt Wan Hussin KEBAJIKAN MURID Pn. Mewujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan ibubapa dan masyarakat. Azila Bt Yusof BADAN IHSAN Cik Badirah Bt Yusof REKOD PRESTASI MURID Pn. Zaida Bt Mat Dahang PENCEGAHAN DADAH En. Nik Serimah Bt. Rosdi B Ibrahim KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Pn.

tolong-menolong dan mewujudkan suasana muhibbah secara sedar dan terancang. Melahirkan persefahaman dan toleransi antara murid pelbagai kaum di sekolah.A. HJH. NOR AINI BT ABDULLAH N. para guru dan murid serta warga sekolah dari peringkat sekolah rendah hingga sekolah menengah dalam kegiatan -kegiatan khas secara bersama. 3.Pn. Hamizon Bt Mohammed K. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM BENDAHARI : PN. Menggalakkan penyertaan masyarakat setempat. AZIZ (KPT) AHLI JAWATANKUASA : y y y y PN. HALIMAH BT MAMAT SETIAUSAHA : EN. Haznal Bt Che Hassan PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH KESIHATAN Pn. RASHID PEN. Mewujudkan sikap kerjasama. Razak SKIM PINJAMAN BUKU TEKS Pn. PENGERUSI II : PN. MOHAMUD BIN DAUD PN. Zarinah Bt Ab. KAMAL BIN AHMAD N. Hjh. PENGERUSI I : PN. SETIAUSAHA : EN. Fariza Bt Hassan SKIM BAUCER TUISYEN (SBT) Pn. HJH. ROHANA BT YUSOF EN. AZIZAH BT ABD. Rohana Bt Yusoff RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN ( RIMUP ) PENGERUSI : EN.M. KHAIRULLAH BIN MOKHTAR EN. Noraiza Bt Yusuf Pn.P Pn. REDZUAN BIN AB. .RAHMAN OBJEKTIF RIMUP RIMUP menggariskan 4 objektif utama iaitu : 1. 2. FARIDAH ABD.W.

4. Memastikan semua guru adalah guru disiplin dalam usaha menguatkuasa undang -undang dan peraturan sekolah. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. 10. 9. Membantu menyelesaikan masalah-masalah yang tidak mampu diselesaikan oleh para pengawas. 5. HJ. NOR ZAWAHIR BT MAT NAFI EN. PENGAWAS DAN KETUA DARJAH PENASIHAT EN. MAIZAN BT JAMALUDIN (PENGAWAS) TN. peralatan. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM : PN. PENGAWAS DAN KETUA DARJAH 1. Menyedia dan membekalkan maklumat data SSDM kepada PPD. Berkongsi kemudahan. Membantu Lembaga Disiplin Sekolah untuk mengesan dan mengesahkan kesalaha -kesalahan serius yang boleh membawa kepada hukuman penggantungan sementara atau buang se kolah berpandukan surat Pekeliling Iktisas Bil. Menjadi Pegawai Perhubungan antara ibubapa/penjaga dalam menangani masalah disiplin di kalangan murid. Mewujudkan sistem rekod disiplin kelas dan sistem pemantauan yang berkesan. ROSDI BIN IBRAHIM EN. 6. 8. ROSMINI AIDA BT SAIPUDDIN : PN. MOHD GHAZI BIN YUSOF EN. Melaksanakan rondaan untuk mengesan murid yang ponteng kelas. Menerima laporan pengawas dan guru pengawas dan seterusnya mengambil tindakan.4. HJH. MAT ALIB BIN DERAMAN PN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA BENDAHARI AHLI JK y y y y y y y y : EN. Menjalankan hukuman disiplin mewakili Guru Besar. setiausaha Lembaga Disiplin atas nasihat Guru Besar boleh memanggil mesyuarat tergempar untuk membincangkan kes-kes berat mengenai disiplin. JPN / Kementerian apabila dikehendaki berbuat demikian. 9/1975. Merangka dan menentukan dasar-dasar disiplin dan peraturan-peraturan sekolah berpandukan pekeliling Kementerian dan Jabatan Pelajaran. HAMIDAH BT HASSAN PN. JAWATANKUASA PELAKSANA BADAN DISIPLIN. ROHANA BT YUSOF BIDANG TUGAS BADAN DISIPLIN. 3. HJH. AZIZ BIN ABDULLAH PN. 2. AB. tenaga dan kepakaran untuk menjayakan kegiatan -kegiatan khas secara bersama. 7. .

2. 8. Mengambil tindakan terhadap kes salahlaku murid. peras ugut.peraturan. 7. Menjaga Keceriaan dan kebersihan kelas. Memastikan undang -undang dan peraturan dikuatkuasakan dan dipatuhi oleh semua. 6. Merancang tugasan Äspot check di kalangan murid. Sentiasa bekerjasama dengan Unit Bimbingan dan Kaunseling serta Badan Pengawas Sekolah. 3. PERANCANGAN TAHUNAN BADAN DISIPLIN. Perlantikan dilakukan oleh guru kelas masing -masing. Mengadakan Kem Kepimpinan. 2. bohsia/bohjan. Membantu Guru Besar merangka peraturan sekolah. . Perlantikan dilakukan oleh guru kelas masing -masing. 4. 3. Mengadakan Kem Kepimpinan KETUA DAN PENOLONG KETUA DARJAH 1. buli dan lain -lain. majalah dan video lucah. 5. 2. 7. Mengadakan taklimat pembahagian tugas ketua dan penolong. Mengadakan lawatan khusus untuk Pengawas. 3. Mengendalikan perjumpaan MINGGUAN pengawas -pengawas sekolah. Mengambil tindakan yang bersesuaian terhadap kes -kes murid yang melanggar disiplin. Mengadakan jamuan akhir tahun. Sentiasa memberi maklumat kepada PK HEM berhubung dengan kes -kes yang serius seperti penyalahgunaan dadah. 8. BADAN PENGAWAS SEKOLAH 1. PENGAWAS D AN KETUA DARJAH BADAN DISPLIN 1. 4. tatatertib dan salahlaku. Melaksanakan hukuman ( dengan kebenaran Guru Besar ). 5. 6. Merekodkan setiap perjalanan kes dan melaporkannya kepada PK HEM pada setiap minggu. 6. gambar. Merancang dan melaksanakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan penghayatandisiplin di kalangan murid sekolah. 4. TUGAS GURU DISIPLIN 1. Bersedia bertugas pada bila -bila masa terutama melibatkan kawalan murid. Memastikan undang -undang dan peraturan sekolah dikuatkuasakan. kumpulan haram. Perlantikan rasmi dengan menyemat tanda nama. Menentukan penerapan amalan -amalan dan nilai -nilai murni. Pembahagian senarai tugas. 2. Perlantikan Jawatankuasa dan pengawas sesi 2010. 5.11. Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin dan laporan murid. 4. Perlantikan ketua darjah dan penolong ketua darjah. Mengadakan taklimat tentang tugas pengawas. 5. 3.

NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK y y y y y y y y : PN. Mengadakan kem motivasi 18. 17. Mengambil dan menghantar jadual kedatangan. Membincangkan masalah yang timbu l 16. ROHANA BT CHE ISMAIL PN. HAZNAN BT CHE HASAN PN. MOHD GHAZI BIN YUSOF EN. RUHIL AMANI MAT ZAIN PN. KHAIRULLAH BIN MOKHTAR EN. Mengatasi masalah. HJH. 12. ZUL AZMAN BIN AWANG BIMBINGAN DAN KAUNSELING 1. AZIZAH BT AB. Mengadakan jamuan di akhir tahun 2008. Memberi hormat kepada guru atau pelawat yang masuk ke kelas. 10. 19. 14. RAHMAN TUAN HJ. NORHAYATI BT MOHD NOR PN.9. Membantu guru-guru kelas masing-masing. Penyerahan sijil penghargaan kepada semua ketua darjah dan penolong ketua darjah JAWATANKUASA PELAKSANA BIMBINGAN DAN KAUNSELING PENASIHAT EN. Mengadakan perjumpaan apabila difikirkan perlu 15. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. Mengawal murid semasa pertukaran guru. 11. Khidmat Runding Cara y y y y y y y Pelajaran Disiplin Kesihatan Peribadi Murid Guru Ibubapa . Memastikan guru-guru masuk ke kelas mengikut jadual kelas. 13. HJH. NIK SERIMAH BT SHAFIE : PN. Mengenalpasti murid yang bermasalah : y y y y Pelajaran Disiplin Kesihatan Peribadi 2.

Baik pulih buku teks yang masih elok untuk digunakan. Menandatangan SAP/INVOIS atau nota serahan jika diperturunkan kuasa oleh Guru Besar. Membuat laporan keperluan buku teks. PERANCANGAN TAHUNAN UNIT SKIM PINJAMAN BUKU TEKS 1. ROSDI BIN IBRAHIM (TAHUN 4) PN. Menghantar wakil untuk menghadiri bengkel taklimat penggunaan SISTEKS yang dianjurkan oleh pihak BBT/JPN. TUAN HAZIRA BT TUAN HASSAN (TAHUN 3) EN. MAIMON BT KONOK (TAHUN 5) PN. Melupus kira buku-buku teks yang mengalami perubahan sukatan. HJH. 4. Mengadakan pepemeriksaan kepada peminjam buku teks dari masa ke semasa. HAZNAL BT CHE HASSAN : PN. 4. Menyelaras pengagihan buku teks melalui guru kela. YUSOF (TAHUN 1) PN. Membeli buku yang tidak cukup keperluan semasa.Bekerjasama dengan Kelas Pemulihan JAWATANKUASA PELAKSANA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS ( SPBT ) PENASIHAT EN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. 7. Melaporkan kepada PK HEM jika berlaku sebarang masalah berkaitan buku teks.3. 2. 4. HJH. 7. . Menyelaras penggunaan sistem SISTEKS dalam operasi peminjaman dan pemulangan buku teks. NORHAYA BT MOHD. 6. 5. 6. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK y y y y y y : PN. "Spotcheck dari masa ke semasa untuk memastikan semua buku teks yang telah diterima oleh murid berada di dalam keadaan baik ( dibalut ). Menguruskan pelupusan buku teks. 8. 3. sekolah. 1. HAMIZON BT MOHAMED (TAHUN 2) PN. ( JANUARI 08 ) Menyemak stok buku teks pada awal dan hujung setiap tahun. ROHANA BT YUSOF (TAHUN 6) BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU SPBT Mengurus bilik operasi buku teks ( BOSS ). 5. Membuat soal siasat/soal selidik dan menyimpan rekod murid-murid yang bermasalah. 3. Mengagihkan buku teks kepada semua murid untuk memenu hi keperluan semasa di 2.

Mengumpulkan maklumat dan mengenalpasti murid-murid miskin dan anak yatim. 5. HJH. 2. RAHMAN PN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. Menguruskan bantuan kebajikan Sentiasa berhubung erat dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat Menguruskan Tabung Derma Kilat jika berlaku kematian. ROHANA BT CHE ISMAIL : PN. HJH. Menyediakan jadual pemeriksaan buku teks. Menyusun atur keadaan bilik untuk persediaan Program JUARA. NORHAYA BT MOHD YUSOF PN. 4. 5. Membuat laporan dan menyerahkan senarai nama murid berkenaan kepada pihak Pentadbir (Unit HEM). ASMAT BT MOHD NOR PN. 2. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. NOR AINI BT ABDULLAH . AZIZAH BT AB. AZILA BT YUSOF PERANCANGAN TAHUNAN BADAN KEBAJIKAN MURID TABUNG MURID MISKIN 1. JAWATANKUASA PELAKSANA RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN SEKOLAH (RMTS) PENASIHAT EN. Mengadakan perjumpaan mingguan untuk Pengawas SPBT. MAIMON BT KONOK CIK BADHIRAH BT JUSOH PN. Mengadakan jamuan akhir tahun. HAZNAN BT CHE HASSAN PN. HAMIDAH BT HASSAN PN. HJH. 3. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK y y y y y y y y : PN. 3. JAWATANKUASA PELAKSANA BADAN KEBAJIKAN MURID PENASIHAT EN. Melantik Pengawas SPBT untuk menjaga bilik BOSS. 4. kemalangan dan sebagainya untuk disumbangkan kepada keluarga mangsa.BILIK OPERASI SPBT SEKOLAH 1.

awal dan akhir tahun 7. 6. 2. HJ. AZIZ (PENTADBIRAN) BIDANG TUGAS JK RMTS 1. 3. YUSOF PN. berada dalam kualiti yang baik dan kuantiti yang mencukupi dengan jumlah muid RMTS. Memastikan makanan yang disediakan mengikut menu. Perundingan dengan pihak kantin untuk penyediaan makanan untuk murid -murid RMTS 1. MAOHAMUD BIN DAUD (WAKIL PIBG) PN FARIDAH BT AB. SURYANI BT MOHD ZAIN (RMTS) PN. 7. NOR AIZA BT MOHD YUSOF (PSS) PN. WAN KHAIRANIE BT WAN HUSSIN PN. Memilih murid-murid menyertai program RMTS 6. Menyediakan jadual kedatangan harian RMTS. PERANCANGAN TAHUNAN RAN CANGAN MAKANAN TAMBAHAN Mesyuarat AJK RMTS Menentukan menu makanan RMTS yang bersesuaian. 5. Memungut dan menyemak jadual kedatangan murid RMTS. WAN ROSLINA BT DAUD : PN. 3. 4. Penyediaan dan pembahagian boring timbang berat. JAWATANKUASA PELAKSANA KANTIN SEKOLAH PENASIHAT EN. KAMAL BIN AHMAD . NORHAYA BT MOHD. ZAIDA BT MAT DAHANG TN. 2. Memilih menu RMTS. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa RMTS. 4. ZULKIFLI BIN AYAT KHAN (PEMAJAK KANTIN) EN. Bekerjasama dan sentiasa berbincang dengan pihak penyediaan makanan. Menyediakan borang pemilihan murid RMTS. Senaraikan tugas guru-guru mengawasi RMTS Mengedarkan borang maklumat murid yang berkaitan dengan pendapatan ibubapa untuk panduan pemilihan 5.SETIAUSAHA AHLI JK y y y y y y y y : PN.

12. Memastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling Kementerian Kesihatan / Pelajaran. Memastikan jenis-jenis makanan dan minuman yang dijual mengikut syarat perjanjian. 2. 5. Memastikan semua makanan ditutup dengan tudung salji/kain maslin/disimpan di dalam bekas yang bertutup. HJ ZULKIFLI BIN AYAT KHAN (PEMAJAK KANTIN) EN. WAN KHAIRANIE BT WAN HUSSIN PN. NOR PN. Memastikan makanan yang disediakan untuk jualan harian adalah mencukupi. ZUL AZMAN BIN AWANG PN. 11.PENGERUSI PN. AZILA BT YUSOF PN. ZAIDA BT MAT DAHANG TN. 3. kemas dan ceria. 6. 8. 7. 4. Memastikan tempat duduk guru dan murid adalah selamat dan selesa. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK y y y y y y y y y : : PN. Memastikan persedian tempat duduk untuk guru dan murid di kantin mencukupi. Memastikan mutu makanan dan harga jualan berpatutan dengan syarat -syarat perjanjian dan senari harga dipamerkan. ROHAYA BT ABDULLAH EN. MAHAMUD BIN DAUD (PIBG) PN. 13. Memastikan keadaan di dalam dan di luar kantin sentiasa berada dalam keadaan bersih. 9. Memastikan penyediaan dan peralatan yang digunakan adalah bersih dan selamat serta menggunakan penyepit untuk mengambil makanan. AZIZ ( KPT ) BIDANG TUGAS JK KANTIN 1. Memastikan layanan dan perkhidmatan yang disediakan adalah cepat dan mesra pelanggan. . NOORHAYA BT MOHD YUSOF PN. HJH. Memastikan tiada makanan yang bahannya tidk halal. Memastikan semua penjual dan kakita ngan bertugas di kantin sentiasa memakai apron dan tutup kepala yang bersih dan kemas mengikut pekeliling Kementerian Kesihatan. 10. Menyampaikan laporan Bulanan/Mingguan kepada PK HEM/Guru Besar tentang pretasi kantin. FARIDAH BT AB. ASMAT BT MOHD.

2. Alaskan meja kantin. Penggunaan Kantin : 1. Papan kenyataan dengan maklumat baru. JAWATANKUASA KERJA KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN ( KWAPM ) PENASIHAT EN. Penyusunan ajk kerja dan taklimat kepada semua guru serta kakitangan sekolah. Pastikan persekitaran kantin sentiasa bersih. Pameran sijil dan gambar penyampaian Piala Kantin Berbintang Projek Juara Kantin Berbintang 1. Semua murid mesti makan di kantin sekolah. 4. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Kantin sekurang -kurangnya 3 kali setahun dan mengadakan perbincangan dari masa ke semasa. 2. FARIZA BT HASSAN . Pastikan terdapat hiasan dalam berbagai bentuk yang menarik dan memberi manafaat kepada semua murid. Mesyuarat ajk untuk merancang aktiviti. 3. Keceriaan Kawasan Kantin : 1. 2. 2. HJH. Susun kerusi dan meja dengan teratur. Sambutan Hari Kantin 1. Beberapa orang pengawas sekolah ditugaskan untuk mengawasi murid-murid supaya mereka mengikuti peraturan di kantin. PERANCANGAN TAHUNAN UNIT KANTIN SEKOLAH Mengemaskini keadaan kantin : 1. 3. Menyediakan buku pengurusan. Buku komen Pelanggan 3. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. Kemaskini buku pengurusan untuk persediaan projek juara dan penyeliaan umum mengikut skima yang ditetapkan.14. 2. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK : : PN. Susun bunga -bunga berpasu.

10. ZARINAH BT ABD. Mengedarkan borang kepada semua pelajar dari tahun 1 hingga tahun 6 melalui guru kelas masing-masing. MAHAMUD BIN DAUD ( SU PIBG) YG. Wakil daripada PIBG dan Para Penyelia Pembangunan Mukim. Ibubapa/penjaga boleh mendapatkan wang di bank. Borang Rumusan peringkat PPD dihantar ke unit HEM JPN untuk dikemaskini dan dibawa ke Bahagian Biasiswa Kem. MOHD GHAZI BIN YUSOF EN. Majlis Pengagihan bantuan KWAPM diadakan. Pelajar yang dikenalpasti layak mendapat bantuan dimaklumkan untuk membuka akaun di Bank yang terpilih. RAZAK CIK BADHIRAH BT JUSOH PERANCANGAN TAHUNAN KELAB PENCEGAHAN DADAH . POH TZE PHENG PN. RAHMAN (AJK PIBG) EN. HJH.PEMERHATI) SEMUA GURU KELAS ( TAHUN 1 ± 6 ) PROSEDUR PELAKSANAAN PENGAGIHAN BANTUAN KWAMP 1. ABD. JAWATANKUASA KERJA KELAB PENCEGAHAN DADAH PENASIHAT EN. 6. Borang Rumusan KWA PM peringkat sekolah dikemaskini dan dihantar ke PPD. 7. MANAF BIN AWANG (PPM . HJH. 2. MULIA RAJA ARIF BIN RAYA HUSIN (NYDP PIBG) TN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : EN. ROSDI BIN IBRAHIM AJK : y y y y y y y EN. 4. ROHAYA BT ABDULLAH PN. Pelajaran. RASHID (PKKO) EN. ( BANK PERTANIAN ) 8. 3. AJK KWAMP mem buat pemilihan untuk menentukan pelajar yang layak menerima bersama dengan Para Pentadbir Sekolah. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. ABD. 5. HAMID BIN ABD. KHAIRULLAH BIN MOKHTAR EN. REDZUAN BIN ABD.y y y y y y y PN. 9. NIK SERIMAH SHAFIE PN. Taklimat pelaksanaan Bantuan KWAPM oleh Pengerusi KWAMP. HJ. Pelajar yang tercicir layak dipertimbangkan untuk membuat rayuan dan borang rayuan diedarkan kepada pelajar yang terbabi t dan prosedur pemilihan dijalankan. Mengumpul dan menerima borang daripada guru kelas masing -masing. HALIMAH BT MAMAT (PKP) EN.

4. Menyediakan dan menghantar laporan tahunan kelab pencegahab jenayah kepada jawatankuasa peringkat daerah pada akhir bulan Oktober setiap tahun. AZIZAH BT ABD RAHMAN -KETUA PAN. Menjemput penceramah dai kalangan polis untuk memberikan ceramah. BI PN. BM PN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. HJH.PI EN. memantau dan menilai program atau aktiviti kelab pencegahan jenayah. 2. SAINS PN. Merancang. HASSAN BIN CHE SOH -YDP PIBG EN. 4. ROHANA BT CE ISMAIL-KETUA PAN. 2. WAN KHAIRANIE BT WAN HUSSIN . JAWATANKUASA KERJA KELAB PENCEGAHAN JENAYAH PENASIHAT EN. 2. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AJK : y y y y y y y :PN. Mendapatkan peruntukan daripada MCPF dan agensi -agensi luar. 3. ROHANA BT YUSOFF -KETUA PAN. Mengadakan ceramah-ceramah mengenai bahaya dadah. Memberikan khidmat nasihat dalam perlaksanaan aktiviti kelab pencegahan jenayah. HIV dan lain -lain. PERANCANGAN TAH UNAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH 1. HJH. NIK SERIMAH BT SHAFIE -BIMBINGAN & KAUNSELING PN. Mengadakan Kempen Pencegahan Jenayah peringkat sekolah. 3. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. Menjemput penceramah dari kalangan polis untuk memberi ceramah tentang jenayah. Mengadakan sudut-sudut pameran dadah. JAWATANKUASA KERJA KELAB KEBAJIKAN GURU & KAKITANGAN PENASIHAT EN.1. RUHIL AMANI BT MD ZIN -KETUA PAN. HJH. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. Menampal iklan-iklan mengenai dadah. MAIZAN BT JAMALUDDIN PN. MAHAMUD BIN DAUD -S/U PIBG BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU KPJ 1.

Memastikan atau menyimpan setiap kad keahlian guru -guru sekolah. Menentukan kebajikan guru dan pekerja sekolah . HJH. 2. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. SURYANI BT MOHD ZAIN PN. ASMAT BT MOHD NOR PN. HJH. MAIMON BT HUSIN (PKP) (PKKO) BIDANGTUGAS 1. ASIAH BT SHAFIE PN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : CIK BADHIRAH BT JUSOH AJK : y y y y y y y PN. HJH. RASHID EN. MAT ALIB BIN DERAMAN EN. 2. RUSIAH BT HUSAIN PN. bersalin. REDZUAN BIN AB. 3.RAHMAN PN. KAMAL BIN AHMAD . MOHD RAFI BIN YUSOF PN. NOR ZAWAHIR BT MAT NAFI PN. Merancang dan mengadakan sumbangan saguhati kepada guru atau pekerja sokongan sekolah seperti masuk hospital. JAWATANKUASA KERJA BADAN IHSAN PENASIHAT EN. 3. Memastikan semua guru menjadi ahli badan ihsan. ROHANA BT CHE ISMAIL PN.BENDAHARI AJK : y y y y y y y y y : PN. MAIMON BT KONOK PN. RAZAK PN. HAMIDAH BT HASSAN PN. Memungut wang dari guru -guru jika ada pekeliling daripada jabatan. Merancang dan mengadakan majlis jamuan bagi guru dan pekerja sokongan sekolah. 4. kematian dan lain -lain lagi. Memungut yuran kelab guru. ZARINAH BT AB. AZIZAH AB. HALIMAH BT MAMAT EN. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM EN. JAWATANKUASA KERJA TAKAFUL DAN BANK SIMPANAN PENASIHAT EN. HAIDA BT HASAN BIDANG TUGAS 1.

RUSIAH BT HUSAIN PN. RAZAK AJK : y y y y y y y PN. Mengedar buku kesihatan murid kepada guru kelas bila diperlukan dan menyimpan semula selepas ianya digunakan. simpan buku simpanan murid) 5. Memastikan buku kesihatan semua murid mencukupi. . ASMAT BT MOHD NOR PN. MOHD GHAZI BIN YUSOF EN. ZARINAH BT ABD. Mengemaskini semua buku simpanan murid -murid ( Jika perlu. 2. 1. JAWATANKUASA KERJA PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH DAN KESIHATAN PENASIHAT EN. HAMIZON BT MOHAMED AJK : y y y y y y y y y y EN. ZARINAH BT AB. Menyediakn semua borang-borang simpanan murid. HJH. WAN KHAIRAINIE BT WAN HUSSIN PN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. Memastikan bilik kesihatan sekolah berada dalam keadaan baik dan bersih. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM PN.PENGERUSI PN. Menentukan tarikh-tarikh lawatan pihak bank ke sekolah. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. 3. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. RAZAK PN. ASIAH BT SHAFIE PN. Menguruskan segala insurans takaful. 4. HJH. 3. ROHANA BT CHE ISMAIL EN. ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH PN. AZILA BT YUSOF PN. KHAIRULLAH BIN MOKHTAR EN. WAN ROSLINA BT DAUD SEMUA PEKERJA SEKOLAH BIDANG TUGAS 1. HAIDA BT HASAN BIDANG TUGAS Menyelarakan simpanan bagi murid -murid. ZUL AZMAN BIN AWANG EN. POH TZE PHENG EN. 2. ROHAYA BT ABDULLAH PN.

ABD. ZAIDA BT MAT DAHANG PN. MAT ALIB BIN DERAMAN TN. HJH. HAZIRA BT TN.4. NOR ZAWAHIR BT MAT NAFI PN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. NOR PN. HJH. HJH. NORHAYA BT MOHD YUSOF PN. ASMAT BT MOHD NOR JAWATANKUASA KERJA LAWATAN DAN REKREASI MURID PENASIHAT EN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. NOR AINI BT ABDULLAH PENYELARAS PN. ROSMINI AIDA BT SAIPUDDIN PN. MOHD GHAZI BIN YUSOF PN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. ZAIDA BT MAT DAHANG PN. RUHIL AMANI BT MUHAMMAD ZAIN PN. JAWATANKUASA KERJA REKOD DAN PENDAFTARAN MURID PENASIHAT EN. NORHAYATI BT MOHD. TN. HASSA N PN. Mengisi borang-borang yang dikehendaki oleh pasukan kesihatan dari Klinik Bandar Pasir Mas bila diperlukan seperti senarai nama muris dan lain -lain lagi. AZIZ BIN ABDULLAH JADUAL GURU BERTUGAS HARIAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN SEKOLAH (RMTS) PENASIHAT EN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. MAHAMUD BIN DAUD AJK : y y y y y y EN. WAN ROSLINA BT DAUD . HJH. MAIZAN BT JAMALUDDIN EN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : EN. HJ. MAIMON BT HUSSIN AJK : y y y y y y y PN.

5. Memastikan pelajar mengamalkan doa makan sebelum makan dan selepas makan.HARI AHAD -EN. Memberitahu dalam perhimpunan tugas dan peraturan-peraturan sekolah. MOHD GHAZI BIN YUSOF -PN. Mengawasi penyediaan dan mutu makanan. Mengawasi pembahagian makanan kepada murid-murid RMTS. AB. AFIRAH BT AHMAD ROSDI HARI KHAMIS -TN. ROSDI BIN IBRAHIM -PN. NOR ZAWAHIR BT MAT NAFI -PN. 2. RUHIL AMANI BT MOHD ZAIN -PN. Mengagihkan susu kepada pelajar mengikut kelas. RUSIAH BT HUSAIN -PN. 3. Melantik murid-murid yang layak untuk menganggotai badan pengawas sekolah. MAT ALIB BIN DERAMAN -PN. ROHAYA BT ABDULLAH JAMALUDDIN -PN. NOR AIZA BT MOHD YUSOF -PN. Menulis laporan penyelian RMTS. MAIZAN BT -PN. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM -PN. FARIZA BT HASSAN -PN. . NORHAYATI BT MOHD NOR TUGASAN GURU BERTUGAS RMTS 1. AZIZ BIN ABDULLAH -CIK ZALWATI BT ZAKARIA -PN. HJH. Mempengerusi mesyuarat perjumpaan organisasi pengawas. HJ. ROSMINI AIDA BT SAIPUDDIN -PN. 4. ROHANA BT CHE ISMAIL -PN. SURYANI BT MOHD ZAIN HARI RABU -EN. Guru Disiplin Menubuhkan Jawatankuasa Disiplin Sekolah untuk murid-murid. MAIMON BT KONOK HARI SELASA -EN. AZILA BT YUSOF HARI ISNIN -EN.

Guru kelas SENARAI TUGAS GURU KELAS Pengurusan dan Organisasi kelas Membentuk organisasi kelas yang terdir daripada Ketua Tingkatan. Menguruskan pertandingan kebersihan bilik darjah pada tiap-tiap minggu dan mengumumkan kelas yang paling kotor . Pemilihan akhir dilakukan oleh para pelajar dengan cara undi. Berhubung rapat dengan guru bimbingan / kaunseling untuk menyelesaikan masalah pelajar. Memastikan perlantikan para pengawas adalah berdasarkan pengalaman. Mengaturkan mesyuarat lembaga pengawas yang diadakan dari semasa ke semasa di sekolah. mengelap tingkap. Mempamerkan peraturan dan undang-undang sekolah di papan-papan kenyataan dan di dalam bilik darjah. y Menentukan perkara-perkara yang berikut ada di dalam kelas: . menyusun kerusi meja dan membuang sampah. Pemilihan calon dilakukan oleh guru -guru sendiri dan tidak dicalonkan oleh pelajar. sahsiah. 8. daya kepimpinan dengan mengambil kira pandangan dan sokongan para guru. 14. Membantu Guru Besar dalam mengesan dan mengesahkan kesalahan-kesalahan besar yang dilakukan oleh pelajar yang boleh membawa kepada penggantungan sementara atau pembuangan sekolah. 1. Membuat jadual pengawas bertugas. 9. Bekerjasama dengan guru-guru bertugas harian atau mingguan untuk menguruskan kawalan terhadap pelajar pada hari perhimpunan. Menyedia rekod murid yang didapati bersalah. menyapu lantai. Menyampaikan ucapan-ucapan tahniah kepada pengawas yang berjaya dan terpuji. Menyusun rancangan tahunan untuk organisasi pengawas. jikalau didapati sesuai dan boleh dilaksanakan setelah dipersetujui oleh pihak guru. Penolong Ketua Tingkatan. menyediakan langsir dan bunga (jika perlu) untuk kelas. Menerima laporan daripada para pengawas dan mengambil segala langkah dan tindakan yang sesuai. Bendahari. kebolehan dan kemampuan pelajar dalam bidang sukan dan permainan. 6. memastikan AJK kebersihan mengagihkan pelajar untuk membersihkan papan hitam. Melengkapkan maklumat dalam SSDM. 7. 13. 12. hukuman dan denda yang dijatuhkan kepada pelajar di sekolahnya. Memastikan AJK Keceriaan sentiasa mengemaskini papan kenyataan dan papan maklumat dari masa kesemasa. Memastikan undang-undang dan peraturan sekolah dipatuhi oleh semua murid. AJK kebersihan dan AJK Keceriaan. Mengawasi disiplin dan akhlak para pelajar di sekolah sepanjang hari persekolahan. Menentukan segala peraturan dan undang-undang sekolah sentiasa dipatuhi oleh para pelajar sekolah. 3. Merekodkan segala kesalahan. upacara dan majlis-majlis yang diadakan oleh pihak sekolah. 5. Menentukan pemilihan pengawas adalah berdasarkan pencapaian dalam bidang akademik. 4. 10. Menentukan Ketua dan Penolong Ketua Pengawas dilantik oleh guru penasihat lembaga pengawas dengan nasihat guru-guru lain. Pilih pengawas pada setiap hujung tahun untuk bertugas pada tahun berikutnya. 11. 2.Menyiasat perkara-perkara yang berlaku dan melaporkan kepada Guru Besar untuk tindakan selanjutnya.

o Menyampaikan slip kemajuan pelajar kepada ibu bapa setiap kali selepas ujian. o Menentukan semua butir yang dikehendaki ada di dalam kelas. y Menentukan kawal elektrik. y Jadual kedatangan dan kedatangan pelajar. Alatan kebersihan seperti penyapu dan pengaut sampah. y Membimbing organisasi kelas yang dilantik menjalankan tugas. o Melaporkan kepada Guru Kesihatan jika terdapat pelajar yang menghadapi masalah kesihatan o Melaporkan kepada Guru Disiplin jika terdapat pelajar yang melanggar disiplin sekolah. y Mengadakan tabung kelas dengan jumlahnya terpulang kepada budi bicara pelajar. (b) Menjamin keselamatan buku tersebut.peperiksaan. motivasi dan merangsangkan minat pelajar terhadap akademik o Mengalakkan pertandingan yang berbentuk akademik. y Melaporkan perabot dan peralatan elektrik yang rosak kepada guru -guru penyelaras kursus yang berkenaan. o Menandakan jadual kedatangan harian selewat-lewatnya sebelum waktu pertama berakhir dan menyimpan buku daftar pelajar di pejabat. kokurikulum dan fizikal dalam kemajuan pelajar bagi setiap semester/penggal. biasiswa dan bantuan . o Memberikan galakan. (b) Kebajikan pelajar. kipas angin dan lampu dalam keadaan baik dan selamat digunakan.(a) (b) (c) (d) (e) Jadual waktu Jadual Tugas Perabot kelas seperti kerusi meja pelajar dan meja guru dan papan hitam diiventorikan Moto Kelas. Dan memberikan hadiah ( jika perlu) o Sentiasa prihatin terhadap semua masalah pelajar. y Buku teks. y Laporan pelajaran. sijil berhenti dan surat akuan o Mengisikan markah dan membuat laporan kemajuan akademik. o Memastikan data terkini pelajar di dalam kelas. (b) Menghantar satu salinan borang tersebut kepada ibu bapa. kesihatan diri dan disiplin. o Memastikan kelas mempunyai buku rekod ponteng kelas dan diselenggarakan seperti yang diarahkan. o Melaporkan kes ponteng mengikut prosedur yang berikut (a) mendapat dan mengisi dalam dua salinan borang ³ Melanggar Peraturan Sekolah´ yang dapat diperolehi dari penyelaras Tingkatan atau Bilik Guru Disiplin. Tabung ini adalah bagi tujuan yang berikut: (a) Keceriaan kelas. (a) Buku diambil dan dihantar pada waktu dan ditempat yang dtetapkan. o Melaporkan kepada kaunselor jika terdapat kemerosotan pelajaran di kalangan pelajar. y Masalah pembelajaran.

o Mengambil butir-butir diri yang diperlukan. o Menentukan kelulusan untuk bertukar telah diterima. . o Memulangkan buku teks pada tarikh yang ditetapkan dan menyenaraikan nama pelajar yang tidak memulangkan buku teks pada akhir tahun dan memberikan senarai itu kepada guru SPBT o Mengenalpasti pelajar yang layak menerima sebarang bentuk bantuan yang lain dan melaporkan kepada Guru Kebajikan. Mengadakan peraturan yang sesuai jika berlaku kerosakan. persatuan dan lain-lain. o Mengemaskini fail SPBT dari masa ke semasa.o Memastikan skim pinjman buku teks diagih kepada pelajar yang layak dan memastikan buku-buku tersebut dibalut dan ditulis nama pelajar. y Pendaftaran Pelajar Baru o Menerima kemasukkan pelajar baru. y Murid Keluar o Menentukan hal-hal peperiksaan telah disempurnakan bagi pelajar tingkatan 5. kehilangan atau kecurian buku-buku teks. o Menentukan penerimaan borang SPBT (sekiranya layak) dari sekolah yang terdahulu dan memastikan pelajar ini mendapat buku teks. o Menentukan buku teks telah dipulangkan. Memberi taklimat kepada guru -guru. o Menggalakkan pelajar bergiat cergas dalam sukan dan juga aktiviti kokurikulum. bagaimana cara-cara hendak mengisi borang-borang SPBT. y Pendaftaran sukan. o Melaporkan kepada Guru Biasiswa sekiranya terdapat kemerosotan pelajaran di kalangan pelajar yang mendapat biasiswa. o Menyemak jika pelajar ini menerima sebarang bentuk biasiswa dan melaporkan kepada guru biasiswa. o Mengutip derma PIBG o Mengutup wang peperiksaan bagi kelas-kelas peperiksaan. Membuat peraturan yang perlu semasa mengeluar dan menerima balik buku-buku teks yang diberi pinjam kepada guru-guru dan juga murid-murid. o Menyerahkan wang kutipan derma PIBG kepada Bendahari PIBG . Menyemak isi kandungan dan muka surat buku-buku yang diterima. o Menentukan rumah sukan. ke dalam buku kemasukan pelajar dan mendapatkan nombor pendaftaran pelajar baru dari buku kemasukan pelajar daripada daripada Penolong Kanan HEM. Mengeluarkan borang-borang yang berkaitan dengan SPBT kepada guru-guru darjah / kelas. SPBT y y y y y y y Menerima buku-buku SPBT dari pembekal serta mengecopnya. y Kutipan Yuran dan Derma o Mengutip yuran sekolah pada awal tahun dan menggalakkan pelajar membayar kesemua yuran sekaligus. o Menentukan setiap pelajar menyertai aktiviti kokurikulum dan menyerahkan senarai nama mereka mengikut persatuan. kelab dan badan beruniform yang dipilih kepada Penyelaras Kokurikulum. o Mengeluarkan resit kepada pelajar bagi pembayaran yang dibuat. Menyimpan buku stok SPBT dengan sempurna dan kemaskini. o Menyerahkan wang kutipan yuran sekolah dan wang peperiksaan serta buku kutipan kepada Pembantu Tadbir pada hari yang sama. o Menentukan penerimaan biasiswa dilaporkan kepada pejabat.

alkohol. Murid yang sakit di hospital v. Minuman pagi murid-murid yang menduduki peperiksaan U S R Mengadakan kutipan Derma Kilat untuk murid atau keluarga murid yang ditimpa malapetaka/ bencana yang difikirkan perlu untuk membantu meringankan bebanan mereka. melaksana dan mengawalselia program dan aktiviti konferens dengan ibubapa. psikososial dan kesejahteraan mental. Urusetia kepada Jawatankuasa enyelaras erkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Menyediakan Borang Hapuskira. kerjaya. melaksana dan mengawalselia program dan aktiviti bimbingan murid termasuk program pendidikan pencegahan dadah. perkhidmatan bimbingan / kaunseling individu secara profesional dan beretika. Merancang. berhubung bidang-bidang di bawah perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. tugas lain yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dan semasa ke semasa. Murid Bermasalah iv. 11 May 2009 Hal. rogram Sekolah Selamat. guru. kerjaya. Memberi Memberi perkhidmatan bimbingan / Memberi khidmat bimbingan/kaunseling krisis kepada murid Merancang.M m s s m m -m m m s Bertanggungjawab tentang kehilangan atau kerosakan buku teks Memberi maklumat kepada enyelia Buku Teks Negeri atau egawai Buku teks berkenaan dengan jumlah buku yang diperlukan pada tiap-tiap tahun mengikut perkembangan murid. Memungut balik semua buku teks yang telah dikeluarkan kepada guru-guru darjah pada akhir penggal 2 persekolahan. KEBAJIKAN MURID Menjaga kebajikan murid-murid Sekolah Kebangsaan Merlimau Satu seperti :i. Dasar endidikan Wajib. Halwal M i Writt by Admi i trat r M day. serta membuat permohonan hapus kira pada setiap akhir tahun. y y KAUNSELING Meneliti. rekod dan dokumentasi perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. melaksana dan mengawalselia program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan. bimbingan / kaunseling HIV / AIDS dan disiplin murid. dan individu-individu yang berkaitan dengan kes. kerjaya. kaunseling kelompok secara profesional dan beretika.wal M rid ¦¤ ¦¤ y y y y M - s - m ¥ ¥ § 3 2 2 1 0 " ") ! ! ' '$! & % $ #" $ #" " !    ( ¥ ¡ ¦ ¨  §¤ ¡¤ ¥ ¦¥ ¤¦¤¢ ¤¦¤ ¢ ¥ ¥  § §  ¤§¤ ¨ ¤§¤¨ ¡¥§¦¥¤ £ ¢¡   © ©  4 3 3 m -m 3 . Anak Yatim ii. mengawalselia dan menyediakan rekod dan inventeri murid. kakitangan bukan guru dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan murid. melaksana dan menyediakan Rancangan Merancang. Tahunan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris dan Dasar Bahasa Tambahan dan Jawatankuasa penempatan(kemasukan) murid di sekolah. pencegahan. keibubapaan dan masalah murid. inhalan. keibubapaan dan kemahiran mengatasi masalah kepada murid melalui sebarang media yang sesuai bertujuan untuk meningkatkan potensi murid secara optimum. pemulihan dan krisis dalam bidang akademik. Mengumpul. rokok. menyedia dan mengurus pendidikan perkembangan Merancang. Menyediakan laporan tahunan program dan aktiviti Bimbingan dan Kaunseling di sekolah dan Melaksanakan tugas- mengemaskini sistem fail. Murid yang kematiaan ibubapa vi. psikososial dan kesejahteraan mental. Merancang. menyedia dan menyebar maklumat serta resos Bimbingan dan Kaunseling dalam bidang akademik. mengkaji dan mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah berasaskan kepada pendekatan perkembangan. Murid Miskin iii. Merancang.

Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. Wong Kooi Lan (Ketua Unit 3K)/ (Bimbingan & Kaunsel ing ) Cik Lee Mee Wai (Penyelaras SMM/BMM ) Cik Thanalatchumy (Pen. Pengerusi : Pn.Salihin (Unit Pendaftaran) JAWATANKUASA DISIPLIN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Teoh Giak Thow (PK Pentadbiran) Pn. Pengerusi : Pn. Guru Disiplin) Pn. Unit RIMUP) En. Lim Bee Lay (Guru Disiplin) AJK :Pn. Guru Disiplin) Cik Lee Mee Wai (Penyelaras SSDM) .JAWATANKUASA INDUK HEM Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Lee Chye Inn (Guru Kantin) Pn. Lim Bee Lay (Ketua Guru Disiplin) AJK : Cik Yeoh Peik Kar (Pen. Teoh Bee Choo (Guru Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. Lim Eng You (PK Kokurikulum) Cik Yeoh Peik Kar (Pen.

Lim Eng You (PK Kokurikulum) Pn. 4. 6. Teoh Giak Thow ( Penolong Kanan Pentadbiran) Pn. Menghantar Laporan SSDM setiap b ulan pada atau sebelum 5hb ke PPD LMS. 2. jika difikirkan perlu.tiap orang murid sekolah ini. 3.Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha :Pn. Menyelesaikan masalah murid yang melanggar disiplin serta diambil tindakan. 8. Mengadakan mesyuarat Lembaga Disiplin Murid bagi memilih dan melantik Pengawas. Menggubal undang-undang disiplin sekolah. Menyediakan buku catatan atau lembaran bersepadu mengenai disiplin tiap.KESIHATAN DAN KECERIAAN) Pengerusi :Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N/Pengerusi :Pn. Mengambil tindakan disiplin terhadap pengawas dan murid -murid lain serta mengambil tindakan sewajarnya jika didapati perlu.Wong Kooi Lan (Penyelaras 3K ) AJK :Pn. 7. Wong Kooi Lan (Guru Bimbingan) Semua Guru Kelas Bidang Tugas : 1. 9. Memanggil mesyuarat guru-guru disiplin untuk mengambil sesuatu keputusan jika berlaku sesuatu masalah besar dan melaporkannya kepada Guru Besar. Chui Chooi Seong (Ketua Unit Keceriaan) Cik Teh Chiou Shing (Ketua Unit Kesihatan) .Pn. Laporan G1 dan G2 ± rujuk Penghantaran Laporan dan Data ke PPD 10. 5.Laporan LDM ± Tindakan Guru Kelas ± Murid Tukar JAWATANKUASA PROGRAM 3K (KESELAMATAN. Membentuk Lembaga Pengawas dan menyusun tugas masing -masing.

Ooi Cad LI ( Ketua Unit Keselamatan) Pn. Teoh Giak Thow ( Penolong Kanan Pentadbiran) Pn. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. 4. Heah Boon Kiak (Wakil PIBG) (Wakil Klinik Kesihatan) (Wakil Klinik Pergigian) Bidang Tugas : 1. Pengerusi : Pn. Merancang dan melaksanakan pelan tindakan ± merancang pelan tindakan. JAWATANKUASA KECERIAAN DAN KEBERSIHAN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Lim Eng You ( Penolong Kanan Koko) Guru Kelas Pekerja Bidang Tugas : 1. Menetapkan kenyataan polisi kesihatan ± melalui pemerhatian. Membuat pemantauan dan penilaian ± mengikut kaedah yang telah ditetapkan dalam pelan tindakan.Pn. Menyediakan laporan ± gunakan Borang PBSS 1/ KD1(Rekod Sekolah)/KD2 Laporan ke Pejabat Kesihatan Daerah dan hendaklah disimpan di sekolah sebagai rujukan dan semakan oleh mana -mana pihak yang memerlukan. 2. Membantu pihak sekolah mengawasi dan mempertingkatkan kebersihan . maklumbalas komuniti (sekolah/setempat). data kesihatan sekolah dan kajian pihak sekolah dan agensi yang berkaitan. Lee Chye Inn (Guru RMT) Cik Lee Mee Wai (Ketua Unit Kantin) En.Chui Chooi Seong (Guru Unit Keceriaan) AJK : Pn. memaklumkan kepada semua pihak berkenaan tent ang pelan tindakan yang hendak dilaksanakan dan melaksanakan pelan tindakan tersebut. 3.

5. Menyediakan dan mendapatkan keperluan -keperluan bahan dan tenaga mahir. Mengawas projek serta membuat laporan kepada Guru Besar. Menyusun pelan tindakan kebersihan. 7. JAWATANKUASA KESIHATAN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Mengadakan sistem pembuangan sampah yang baik. 3. Menyediakan pelan dan perancangan jangka pendek dan jangka panjang. . Mengawal kebersihan kawasan sekolah / tandas / bilik darjah / kantin dan lain-lain. Menguatkuasakan segala arahan dan peraturan sekolah mengenai kebersihan dan keceriaan dan menyelia kerja -kerja kebersihan. 10. 9. Menyediakan anggaran perbelanjaan. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Cik Teh Chiou Shing (Guru Unit Kesihatan) AJK : Pn. Wong Kooi Lan (Guru Bimbingan) Bidang Tugas : 1. 12. 11. Merancang dan menaja pelbagai projek kebersihan dan keceriaan sekolah :y Kempen kebersihan y Pertandingan Kebersihan kelas y Ceramah kebersihan y Pertandingan poster kebersihan y Pertandingan mengarang essei kebersihan y Menanam pokok / bunga di kawasan sekolah y Lawatan ke sekolah lain y Budaya pagi seperti mengutip sampah y Laporan dan program Aedes 4. 2. Menyediakan pelan induk lanskap sekolah. Menyelaraskan kerja mengikut keutamaan. 13. Mengurus dan mempastikan bilik rawatan digunakan sebaik mungkin. jadual tugas jawatankuasa dan melaporkan dari semasa ke semasa. 6. Pengerusi : Pn. Tan Shean Lan (Ketua Panitia PJK) Semua Guru PJK Pn. Mengadakan projek bersama di antara pihak sekolah dengan a gensi luar bagi meningkatkan mutu kebersihan sekolah.dan keceriaan sekolah dari semasa ke semasa. 8.

Pengerusi : Pn. 5. 2. 7. Baharuddin. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Pn. Menguruskan pelajar yang memerlukan rawatan. tayangan dan lain -lain.En.Taklimat Pencegahan Kebakaran. Minggu Keselamatan.Lim Bee Lay (Ketua Guru Disiplin) En.Abd. memahami dan melaksana semua arahan yang dihantar oleh Kementerian. JAWATANKUASA KESELAMATAN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. pameran. Heah Boon Kiak ( Wakil PIBG) (Wakil Polis / Bomba) Bidang Tugas : 1. Peti ubat disediakan dan dilengkapkan.Ooi Cad Li (Guru Unit Keselamatan) AJK : Pn. Bertanggungjawab menguruskan pemeriksaan kesihatan dengan kerjasama guru kelas. Mewujudkan kerjasama antara pihak sekolah dengan Polis / Polis Trafik / Bomba / JKR dan JKR elektrik. Mempastikan semua sistem dan alat melawan kebakaran mencukupi dan .Kawad Kecemasan. Mengumpulkan dan menguruskan kad kesihatan dengan kerjasama guru kelas. 3. 4.2. Lim Eng You (Guru Penolong Kanan KoKurikulum) Pn. Menyediakan Jadual Tugas bilik rawatan. 3. 5. Menyediakan peraturan penggunaan bilik rawatan (sick bay). Menggalakkan skim perlindungan diri kepada pelajar / insurans. Membaca. Merancang dan melaksanakan program kesihatan seperti ceramah. Jabatan dan PPD. 8.Teoh Giak Thow (Penolong Kanan Pentadbiran) Setiausaha : Pn.Rahman (Pengawal Keselamatan) En. 6. 4. Merancang Program keselamatan sekolah seperti : .

7. Pengerusi : Pn. Mengadakan latihan mengosongkan bangunan 2 kali setahun. Merancang pergerakan lalulintas dan tempat kenderaan pada masa majlis rasmi sekolah. Menyediakan papan makluman untuk memberitahu pelawat supaya mendapat kebenaran Guru Besar sebelum berurusan di sekolah. 14. Mempastikan sistem lalulintas di kawasan sekolah dan persekitaran selamat. Meletakkan tanda amaran µBAHAYA¶ di tempat-tempat yang merbahaya. 10. 15. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn.Wong Kooi Lan ( Penyelaras / Guru RMT) Cik Teh Chioou Shing ( Penyelaras / Guru RMT) Cik Lee Mee Wai ( Penyelaras / Guru RMT) Pn.Lee Chye Inn (Guru Kantin) AJK : Pn. Mendapatkan kerjasama pihak polis untuk mengawal keselamatan lalulintas. JAWATANKUASA KANTIN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Menetapkan pergerakan lalulintas dan tempat letak kereta pada masa majlis rasmi sekolah. 13. 16. Heah Boon Kiak (Wakil PIBG) . Ooi Cad Li ( Penyelaras / Guru RMT) En. Menetapkan laluan tertentu untuk pelajar bagi mengelakkan kesesakan. 11. Mencadangkan lantikan pengawal lalulintas sekolah kepada Guru Besar. 6. Mempastikan peraturan keselamatan bilik -bilik khas ditampal di bilik darjah dan di dalam buku latihan pelajar. 8. Merancang dan melaksanakan program keselamatan. 9. 12.berfungsi.

Membuat laporan mingguan di dalam buku / borang laporan kantin. 13. 6. makanan yang menggunakan lemak binatang campuran dalam mee dan sebagainya. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa kan tin 3 kali setahun dan perbincangan semasa ke semasa. tutup kepada yang bersih dan kemas mengikut pekeliling Kementerian Kesihatan. 15. ( Laporan Kendiri 1A/1B/2) 16. Mempastikan keadaan dalam dan luar kantin sentiasa bersih. Mempastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling Kementerian Pelajaran / Kesihatan. Mempastikan penyediaan dan peralatan yang digunakan bersih dan selamat serta menggunakan penyepit untu k mengambil makanan. kemas dan ceria. Mempastikan makanan yang disediakan untuk harian mencukupi. 10. Mempastikan jenis -jenis makanan dan minuman yang dijual mengikut syarat perjanjian. JAWATANKUASA PINJAMAN BUKU TEKS / SPBT . 5. Mempastikan semua penjual dan kakitangan di kantin sentiasa memakai apron. 12. 14. 7.Bidang Tugas : 1. 3. Mempastikan pelajar dan guru mempunyai tempat duduk yang mencukupi. Mempastikan pihak pengusaha kantin bera da di premis supaya mudah dihubungi. 8. Menyampaikan Laporan Bulanan kepada Guru Besar / Penolong Kanan HEM tentang prestasi kantin. Memaklumkan kepada pihak pengusaha tentang hari -hari persekolahan. Mempastikan tidak ada makanan yang bahannya tidak halal seperti minyak babi (lard). 11. 9. Mempastikan semua makanan ditutup denga tudung saji / kain maslin / disimpan dalam bekas yang bertutup. Mempastikan perkhidmatan dan layanan cepat dan mesra. selamat dan sesuai. Mempastikan mutu makanan dan harga jualan berpatutuan mengikut syarat -syarat perjanjian dan senarai harga hendaklah dipamerkan. Mempastikan semua pekerja kantin telah menjalani pemeriksaan kesihatan dan memiliki kad kesihatan yang sah. 17. 2. 4.

3. Pengerusi : Pn. Borang permohonan SPBT : o Mengedarkan borang kepada setiap pelajar. Keputusan permohonan pelajar : Mengedarkan senarai nama pelajar yang layak dan gagal kepada guru kelas. 5. y Menentukan tarikh pengedaran. y Mengesan kelancaran pengedaran y Mendapatkan borang dari pelajar yang baru masuk / bertukar sekolah.Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. y Membuat anggaran yang tepat untuk tahun berikutnya. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Buku Teks : o Mesyuarat diadakan dua kali iaitu di awal dan akhir tahun. 4. Ooi Cad Li (Guru SPBT) AJK : Cik Yeoh Peik Kar (Pen. Chui Chooi Seong Pn. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. Pengedaran : y Mengedarkan mengikut tahun. o Pembahagian tugas pentadbiran : o Buku Stok (ikut tahun) o Pengedaran / pengumpulan o Buku rosak / hilang o Menubuhkan µPasukan Petugas¶ SPBT (pelajar). 2. 6. Mesyuarat Jawatankuasa SPBT bagi menentukan pelajar -pelajar yang layak mendapat bantuan bagi tahun semasa. Membuat pesanan buku : y Membuat pesanan pada pertengahan tahun ke Biro Buku Teks. y Mencadangkan pertukaran buku pada awal tahun (jika perlu). y Mengisi borang maklumat berkomputer dan menghantar mengikut jadual. o Borang yang lengkap dikumpul oleh guru kelas dan diberi kepada guru SPBT. . o Taklimat untuk guru kelas. Noor Jamilah Cik Thanalatchumy Bidang Tugas : 1. o Pembahagian tugas pagi / petang.Guru SPBT) Pn.

y Mengisi borang maklumat kekurangan / lebihan buku ke PPD. Kekurangan / lebihan. y Menyimpan rekod. y Membuat peraturan penggunaan bilik SPBT. y Mempastikan pelajar membalut buku SPBT dengan pembalut plastik. y Senarai tugas guru ± pengedaran / pengumpulan. Pengurusan Rekod dan Dokumen : y Menyelenggarakan fail yang kemaskini mengikut jenis. y Rekod buku stok yang kemaskini (ikut tahun). rosak dan hilang. y Memastikan semua guru kelas telah melengkapkan borang pinjaman SPBT borang G mengikut jadual. Peratus rosak / hilang. Pengurusan Keselamatan Buku y Memastikan ada Bilik SPBT y Mengurus bilik SPBT. y Menentukan tarikh pemulangan mengikut tahun . y Mampastikan borang SPBT telah dihantar ke sekolah pelajar yang bertukar. y Menyediakan senarai nama guru bertugas mengikut tarikh / tahun. y Melengkapkan buku stok dan menyimpan dokumen dengan teratur dan selamat. y Pengurusan pemulangan Buku Teks. y Mempastikan guru kelas telah mengagihkan buku pinjaman kepada semua pelajar yang layak. y Menyimpan invois. bil dan pengesahannya. 8. Menyediakan senarai buku teks bagi setiap kelas untuk diedarkan kepada pelajar yang tidak mendapat pinjaman buku teks (jika berlebihan).y Mengedarkan buku kepada pelajar -pelajar yang baru masuk. 11. 10. y Merekodkan dan menyimpan buku-buku bacaan tambahan. hapuskira. Cadangan Buku Bacaan Tambahan y Mendapatkan maklumat dari Ketua Panitia / Guru Kanan Mata Pelajaran. y Melapor kepada Guru Besar / GPK HEM tentang proses pemulangan. 7. y Peraturan mengedarkan ke sekolah lain. Pengurusan Stok dan Inventori y Surat menyurat kepada Biro Buku Teks dan Jabatan Pelajaran. . y Mamaklumkan kepada Guru Besar / GPK HEM. 9. y Mengemaskini inventori SPBT. Hapus kira. Guru bertugas.

Menerima dengan teliti buku -buku SPBT dari pembekal. Merancang proses menghapuskira buku SPBT. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Cik Yeoh Peik Kar (Bantuan dan Kebajikan) AJK : Pn. Pengerusi : Pn. Lim Bee Lay Cik Teh Chiou Shing . Wong Kooi Lan AJK PIBG Pn. 16. Mempastikan keselamatan buku-buku SPBT. Tan Shean Lan Pn. 15. JAWATANKUASA BANTUAN DAN KEBAJIKAN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. 17.12. 14. Memproses borang SPBT. Merekod pengeluaran buku-buku yang dihapuskira di dalam buku stok 19. 13. Lee Chye Inn Pn. 18. Mengadakan buku stok SPBT dan mengemaskinikannya. Menjawab segala surat-surat yang berkaitan dengan SPBT. Agihkan buku SPBT serta mempastikan ianya disampul dengan baik dan kemas.

9. 4. 10. 5. Tan Shean Lan ( GURU PEND. Menguruskan hal ehwal kebajikan pelajar yang memerlukan bantuan khusus seperti :y Pelajar miskin y Kemalangan y Rawatan berterusan (penyakit kronik) y Kematian y Kecemasan / bencana 2.JASMANI) Pn. 7. Mempastikan murid-murid mendapat kemudahan yang sewajarnya semasa dan selepas menguruskannya. Mengadakan daftar sumbangan dan daftar penerima yang dikemaskini dan disahkan oleh Guru Besar. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha :Pn. Merancang program untuk mengutip sebarang sumbangan di semping meningkatkan keprihatinan pelajar terhadap kebajikan. 3. Wong Kooi Lan ( GURU Bimbingan ) Cik Lee Mee Wai ( GURU SMM ) En. Lee Chye Inn (Guru RMT/PS) AJK : Pn. 8.KEWANGAN) Guru bertugas RMT harian . Menguruskan simpanan murid dengan pihak berkenaan berjalan dengan licin dan sempurna. Salihin (PEMBANTU TADBIR. JAWATANKUASA RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT) Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N.Bidang Tugas : 1. Mendapatkan senarai nama pelajar yang layak mendapat bantuan berdasarkan keutamaan dan keperluan. Menubuhkan Tabung Kebajikan Pelajar. Pengerusi : Pn. Mengurus dan mempromos ikan kebaikan menyimpan agar murid -murid lebih berminat untuk menabung. Bertanggungjawab kepada Guru Besar. 6. Menghubungi Guru Besar jika terdapat sebarang kerumitan.

Mengedarkan borang-borang pesanan kepada guru-guru kelas atau darjah. Menerima serta mengagihkan susu kepada guru -guru kelas. 4. Menggalakkan murid-murid menyertai sebarang peraduan yang dianjurkan oleh Projek Susu Sekolah (PSS). Menyelaraskan pemberian RMT / PSS kepada murid -murid yang terlibat. Mengelola dan mengurus bilik Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK) secara berkesan. 5. Pengerusi : Pn. Merekodkan nama murid-murid yang layak mendapat susu percuma. 4. Menyediakan perancangan tahunan yang berfaedah. . Memberi penerangan betapa pentingnya menyertai Projek Susu Sekolah terhadap murid-murid. 2. Wong Kooi Lan (Guru Bimbingan ) AJK : En. Heah Boon Kiak (PIBG) Thanalatchumy Cik Cik Teh Chiou Shing Cik Lee Mee Wai Bidang Tugas : 1. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. Khidmat Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK) meliputi semua aspek bimbingan dan kaunseling iaitu : y Bimbingan Pelajar y Bimbingan Kerjaya y Bimbingan Sosial y Bimbingan Sahsiah y Bimbingan Psikologi y Bimbingan Pencegahan Dadah / AIDS 2. JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. 7. Mengelolakan program orientasi. 3. 6. Menguruskan pesanan kepada pihak pengedar. 3.Bidang Tugas : 1.

peralatan. 3. Menyediakan dan memaklumkan jadual tugas. Menjalankan ujian khas untuk mengesan potensi. tolong menolong dan mengwujudkan suasana muhibah secara sedar dan terancang. Menyelaras hubungan dengan Jabatan / agensi luar untuk mendapat khidmat nasihat 7. tenaga dan kepakaran untuk menjayakan kegiatan-kegiatan khas secara bersama-sama. 2. Persatuan Ibubapa dan Guru (PIBG) ditubuhkan di semua Sekolah Kerajaan bertujuan untuk mewujudkan permuafakatan antara ibubapa dan guru (IBG). PIBG Mengikut Akta Pendidikan KPM 1996. Melaksanakan objektif RIMUF diantaranya: y Menggalakkan penyertaan masyarakat setempat. RMUF ± Membuat Laporan aktiviti RIMUF sebanyak dua kali iaitu pada setengah tahun dan akhir tahun. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Cik Thanalatchumy( Penyelaras RIMUP) N. 10. 8. 9. Mengadakan program khas bagi kumpulan pelajar yang bermasalah (risiko tinggi). minat dan sahsiah pelajar. Ia juga untuk . Mengadakan program khas pencegahan dadah / AIDS JAWATANKUASA RIMUP Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. y Melahirkan persefahaman dan toleransi antara murid pelbagai kaum di sekolah.5. Menjalankan soal ±selidik untuk mendapat maklum balas mengenai budaya sekolah (sampling). S/U : Pn. y Mengwujudkan sikap kerjasama. temujanji dan aktiviti Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK). yang diharapkan dapat membina kesefahamanan tentang tugas dan tanggungjawab be rsama dan usaha dalam meningkatkan mutu pengajaran guru dan pembelajaran murid di Sekolah. Membuat pendaftaran dan laporan dari semasa kesemasa jika diperlukan. y Berkongsi kemudahan. 6. para gu ru dan murid serta warga sekolah dari peringkat sekolah rendah hingga sekolah menengah dalam kegiatan -kegiatan khas secara bersamasama. Pengerusi : Pn. Noor Jamilah AJK : Semua Guru Kelas Bidang Tugas : 1.

AJK PIBG dipilih melalui Mesyuarat Agung Tahunan & menjalankan tugas dan amanah secara sukarela serta perlu menitikberatkan keikhlasan. Tujuan-tujuan PIBG adalah: 1. Menambah sumber kewangan Sekolah bagi menambah dan meningkatkan kemudahan d Sekolah Meningkatkan kemesraan dan menyediakan saluran komunikasi dan hubungan antara Sekolah dengan masyarakat setempat 6 4. PIBG juga mempunyai peranan saling lengkap melengkapi terhadap fungsi Kementerian Pendidikan Malaysia dalam menyediakan prasarana. 5. ibubapa dan komuniti setempat. keterbukaan dan pengorbanan. Untuk membolehkan IBG dalam Sekolah bertukar-tukar fikran dan maklumat mengenai pendidikan 4. Untuk memberi peluang kepada IBG dalam Sekolah berunding antara satu sama lain berkenaan dengan cara memperbaiki taraf pendidikan anak anak mereka pada amnya Untuk membolehkan IBG dalam Sekolah untuk berusaha menambah kewangan Sekolah dan meningkatkan kemudahan fizikal bagi tujuan meningkatkan kemudahan pengajaran dan pembelajaran 5 Fungsi peranan PIBG adalah: 1. SKDP.mempertingkatkan kerjasama dan perkongsian antara pihak Sekolah. Untuk mengadakan satu forum dan perkhidmatan bagi keba jikan dan kemajuan murid-murid dalam Sekolah dalam meningkatkan imej Sekolah 2. Satu jawatankuasa PIBG bagi penggal 2008/2009 telah dilantik pada 16 Februari 2008 bertempat di Dewan Budiman. . 3. Untuk membantu dan menambah usaha Sekolah dalam memenuhi kehendak dan keperluan kebendaan murid-murid dalam kegiatan mereka 3. kemudahan dan suasana Sekolah yang kondusif kepada murid-murid dan guru-guru di Sekolah. Membantu dalam memajukan perkembangan murid dan menjaga kebajikan murid 2. Meningkatkan keceriaan premis Sekolah supaya dapat me ujudkan suasana yang konduisif bagi menjayakan aktiviti dan program pendidikan Semua ibu bapa dan guru di sekolah ini merupakan ahli PIBG.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful