CARTA JAWATAKUASA UNIT HAL EHWAL MURID 2010 PENGERUSI En. Kamal b Ahmad (Guru Besar) NAIB PENGERUSI Pn.

Hjh. Nor Aini Bt Abdullah (PK HEM) SETIAUSAHA HEM Pn.Tuan. Hazira Bt Tuan Hassan DISIPLIN DAN PENGAWAS En. Ahmad Izahan B Ibrahim KANTIN Pn. Azila Bt Yusof

BADAN IHSAN Cik Badirah Bt Yusof

REKOD PRESTASI MURID Pn. Rosmini Aida Bt Saipudin

RMTS & PSS Pn. Wan Ruslina Bt Daud

REKOD & PENDAFTARAN MURID Pn. Ruhil Amani Bt. Md Zain

BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pn. Nik Serimah Bt. Safei

KELAB GURU & KAKITANGAN Pn. Wan Khairanie Bt Wan Hussin

KEBAJIKAN MURID Pn. Rohana Bt Che Ismail

KESELAMATAN JALAN RAYA Pn. Zaida Bt Mat Dahang

PENCEGAHAN DADAH En. Rosdi B Ibrahim

KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Pn. Hjh. Maizan Bt Jamaluddin

KESELAMATAN DAN KECERIAAN Pn. Noraiza Bt Yusuf

TAKAFUL DAN BANK SIMPANAN Pn. Zarinah Bt Ab. Razak

SKIM PINJAMAN BUKU TEKS Pn. Hjh. Haznal Bt Che Hassan

PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH KESIHATAN Pn. Hamizon Bt Mohammed

K.W.A.M.P Pn. Fariza Bt Hassan

SKIM BAUCER TUISYEN (SBT) Pn. Rohana Bt Yusoff

PENGENALAN
Unit inimerupakan satu unit yang menjadi nadi perjalanan proses pengajaran dan pembelajaran yang kini memerlukan satu organisasi yang terancang dan tersusun. Semoga dengan adanya unit ini, masalah yang berkaitan dengan sosio budaya murid serta persekitaran sekolah dapat diajukan kepada Guru Besar dan seterusnya hingga ke PPD yang sama dengan Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan. Dalam mengharungi liku-liku yang mendatang mendokong Falsafah Pendidikan Negara, lant s a menjadi teras untuk menghasilkan warga negara yang berwawasan. Keutamaan akan ditumpukan kepada melahirkan anak didik yang mendapat penuh rasa kasih sayang daripada ibu, bapa, guru, masyarakat, bangsa, agama dan negara. Harapan yang tinggi menjulang ini akan tercapai hanya dengan adanya komitmen dari pelbagai pihak khasnya dari warga sekolah. Tidak ketinggalan juga peranan ibubapa/penjaga anak didik. Unit ini juga akan bekerjasama sepenuhnya dengan pentadbir serta bahagian perancang sekolah.

MATLAMAT
Menjadikan Unit Hal Ehwal Murid sebagai suatu organisasi yang sentiasa prihatin dalam hal pengurusan pelajar merangkumi bidang disiplin, kebajikan, bimbingan, keselamatan, kesihatan dan pembinaan insan bagi merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara ke arah melahirkan pelajar yang berpendidikan seimbang dari segi jasmani, rohani, mental dan sosial.

OBJEKTIF
Objektif utama Unit Hal Ehwal Murid ialah :

1. Memastikan semua murid mendapat layanan kemudahan dan kebajikan yang saksama ke
arah peningkatan kualiti pembelajaran di sekolah.

2. Menerap dan menyemai nilai-nilai murni di kalangan murid bagi melahirkan insan berilmu, 3. 4.
beriman, berakhlak mulia, bersopan santun, berdisiplin, bertanggungjawab, ramah mesra dan saling hormat menghormati. Menentukan keselamatan murid terjamin dan dalam keadaan selesa semasa berada di sekolah. Sentiasa bersikap terbuka dan menjalin hubungan mesra dengan ibubapa murid.

Beberapa objektif telah digariskan untuk mengerakkan Unit Hal Ehwal Murid di peringkat Sekolah Kebangsaan Sultan Ibrahim (3), diantaranya :

1. Unit ini akan membimbing murid-murid kearah Insan Kamil. 2. Memupuk dan mentarbiah kanak-kanak kearah jalan Allah. 3. Rasa terhina apabila melakukan sesuatu perkara yang ditegah oleh agama dan pihak
sekolah.

4. Melahirkan generasi yang dapat mengenang jasa sekolah kepada dirinya dan masyarakat
sekeliling.

5. Merapatkan jurang pemisah antara sosio ekonomi murid dengan mengadakan program ³ IA D
KAWANKU´.

6. Menyelamatkan harta benda sekolah dari dicerobohi oleh murid-murid di luar waktu
pembelajaran.

7. Dapat menerima segala teguran yang boleh membantu peningkatan unit ini. 8. Akan berkhidmat sebaik yang mungkin agar diberkati.
TUGAS UNIT HAL EHWAL MURID

1. Mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran,kemasukan, penempatan dan
pertukaran murid.

2. Menyelia mengenai kehadiran murid ke sekolah. 3. Menggubal dan menguatkuasa peraturan-peraturan sekolah dan jika perlu mengkaji semula
dari masa ke semasa.

4. Menyedia dan menyelia kemudahan dan kebajikan murid dari segi BukuTeks, Rancangan 5. 6.
Makanan Tambahan, Bimbingan dan Kaunseling,keselamatan pelajar, pemeriksaan kesihatan dan gigi serta sebarang jenis bantuan. Menyelia dan memastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling Kementerian Kesihatan, juga dapat memberi perkhidmatan serta layanan sewajarnya kepada pengguna. Menyelia dan menyelaras pengeluaran/pemberian surat-surat akuan, sijil-sijil penghargaan dan sijil berhenti sekolah.

Rohana Bt Che Ismail KESELAMATAN JALAN RAYA Pn. Rosdi B Ibrahim KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Pn. Safei KELAB GURU & KAKITANGAN Pn. Maizan Bt Jamaluddin KESELAMATAN DAN KECERIAAN TAKAFUL DAN BANK SIMPANAN . CARTA JAWATANKUASA UNIT HAL EHWAL MURID 2010 DISIPLIN DAN PENGAWAS En. Nik Serimah Bt. Azila Bt Yusof BADAN IHSAN Cik Badirah Bt Yusof REKOD PRESTASI MURID Pn. Md Zain BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pn. Mewujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan ibubapa dan masyarakat. Rosmini Aida Bt Saipudin RMTS & PSS Pn.7. Wan Khairanie Bt Wan Hussin KEBAJIKAN MURID Pn. Zaida Bt Mat Dahang PENCEGAHAN DADAH En. Wan Ruslina Bt Daud REKOD & PENDAFTARAN MURID Pn. Hjh. Ahmad Izahan B Ibrahim KANTIN Pn. Ruhil Amani Bt.

AZIZ (KPT) AHLI JAWATANKUASA : y y y y PN. 2. 3. FARIDAH ABD. . PENGERUSI I : PN.P Pn. KAMAL BIN AHMAD N. ROHANA BT YUSOF EN. RASHID PEN. REDZUAN BIN AB.W. SETIAUSAHA : EN. MOHAMUD BIN DAUD PN. tolong-menolong dan mewujudkan suasana muhibbah secara sedar dan terancang. Melahirkan persefahaman dan toleransi antara murid pelbagai kaum di sekolah. Haznal Bt Che Hassan PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH KESIHATAN Pn. Menggalakkan penyertaan masyarakat setempat. Zarinah Bt Ab. Rohana Bt Yusoff RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN ( RIMUP ) PENGERUSI : EN.Pn.A. para guru dan murid serta warga sekolah dari peringkat sekolah rendah hingga sekolah menengah dalam kegiatan -kegiatan khas secara bersama. Noraiza Bt Yusuf Pn. PENGERUSI II : PN. AZIZAH BT ABD. HALIMAH BT MAMAT SETIAUSAHA : EN. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM BENDAHARI : PN. Razak SKIM PINJAMAN BUKU TEKS Pn. KHAIRULLAH BIN MOKHTAR EN. HJH.M. NOR AINI BT ABDULLAH N. HJH.RAHMAN OBJEKTIF RIMUP RIMUP menggariskan 4 objektif utama iaitu : 1. Mewujudkan sikap kerjasama. Fariza Bt Hassan SKIM BAUCER TUISYEN (SBT) Pn. Hjh. Hamizon Bt Mohammed K.

MAT ALIB BIN DERAMAN PN. JAWATANKUASA PELAKSANA BADAN DISIPLIN. Mewujudkan sistem rekod disiplin kelas dan sistem pemantauan yang berkesan. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA BENDAHARI AHLI JK y y y y y y y y : EN. tenaga dan kepakaran untuk menjayakan kegiatan -kegiatan khas secara bersama. MAIZAN BT JAMALUDIN (PENGAWAS) TN. HJH. Menjadi Pegawai Perhubungan antara ibubapa/penjaga dalam menangani masalah disiplin di kalangan murid. Memastikan semua guru adalah guru disiplin dalam usaha menguatkuasa undang -undang dan peraturan sekolah. NOR ZAWAHIR BT MAT NAFI EN. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM : PN. AB. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. ROSMINI AIDA BT SAIPUDDIN : PN. AZIZ BIN ABDULLAH PN. Melaksanakan rondaan untuk mengesan murid yang ponteng kelas. Membantu Lembaga Disiplin Sekolah untuk mengesan dan mengesahkan kesalaha -kesalahan serius yang boleh membawa kepada hukuman penggantungan sementara atau buang se kolah berpandukan surat Pekeliling Iktisas Bil. PENGAWAS DAN KETUA DARJAH PENASIHAT EN. 9/1975. peralatan. MOHD GHAZI BIN YUSOF EN. HAMIDAH BT HASSAN PN. Menjalankan hukuman disiplin mewakili Guru Besar. . 2. 9. setiausaha Lembaga Disiplin atas nasihat Guru Besar boleh memanggil mesyuarat tergempar untuk membincangkan kes-kes berat mengenai disiplin. 4. JPN / Kementerian apabila dikehendaki berbuat demikian. 10. 5. Berkongsi kemudahan. Membantu menyelesaikan masalah-masalah yang tidak mampu diselesaikan oleh para pengawas. Merangka dan menentukan dasar-dasar disiplin dan peraturan-peraturan sekolah berpandukan pekeliling Kementerian dan Jabatan Pelajaran. 7. HJH.4. ROSDI BIN IBRAHIM EN. 3. 6. PENGAWAS DAN KETUA DARJAH 1. Menerima laporan pengawas dan guru pengawas dan seterusnya mengambil tindakan. ROHANA BT YUSOF BIDANG TUGAS BADAN DISIPLIN. Menyedia dan membekalkan maklumat data SSDM kepada PPD. 8. HJ.

Sentiasa memberi maklumat kepada PK HEM berhubung dengan kes -kes yang serius seperti penyalahgunaan dadah. 5.11. Mengambil tindakan terhadap kes salahlaku murid. 2. peras ugut. 2. Sentiasa bekerjasama dengan Unit Bimbingan dan Kaunseling serta Badan Pengawas Sekolah. PENGAWAS D AN KETUA DARJAH BADAN DISPLIN 1. Bersedia bertugas pada bila -bila masa terutama melibatkan kawalan murid. 8. 5. TUGAS GURU DISIPLIN 1. Mengambil tindakan yang bersesuaian terhadap kes -kes murid yang melanggar disiplin. 5. Mengadakan jamuan akhir tahun. 5. Mengadakan Kem Kepimpinan. Merekodkan setiap perjalanan kes dan melaporkannya kepada PK HEM pada setiap minggu.peraturan. Perlantikan ketua darjah dan penolong ketua darjah. tatatertib dan salahlaku. 4. Memastikan undang -undang dan peraturan dikuatkuasakan dan dipatuhi oleh semua. 3. Merancang dan melaksanakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan penghayatandisiplin di kalangan murid sekolah. . Melaksanakan hukuman ( dengan kebenaran Guru Besar ). 4. 2. 6. 3. Perlantikan Jawatankuasa dan pengawas sesi 2010. Mengendalikan perjumpaan MINGGUAN pengawas -pengawas sekolah. 2. 3. majalah dan video lucah. Merancang tugasan Äspot check di kalangan murid. Perlantikan dilakukan oleh guru kelas masing -masing. Perlantikan dilakukan oleh guru kelas masing -masing. Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin dan laporan murid. 4. Membantu Guru Besar merangka peraturan sekolah. gambar. Mengadakan taklimat pembahagian tugas ketua dan penolong. 6. 6. kumpulan haram. Mengadakan lawatan khusus untuk Pengawas. Mengadakan taklimat tentang tugas pengawas. 7. Menjaga Keceriaan dan kebersihan kelas. PERANCANGAN TAHUNAN BADAN DISIPLIN. Memastikan undang -undang dan peraturan sekolah dikuatkuasakan. Mengadakan Kem Kepimpinan KETUA DAN PENOLONG KETUA DARJAH 1. 8. buli dan lain -lain. Perlantikan rasmi dengan menyemat tanda nama. BADAN PENGAWAS SEKOLAH 1. bohsia/bohjan. Menentukan penerapan amalan -amalan dan nilai -nilai murni. 3. Pembahagian senarai tugas. 7. 4.

Memastikan guru-guru masuk ke kelas mengikut jadual kelas. 11. HAZNAN BT CHE HASAN PN. Membincangkan masalah yang timbu l 16. MOHD GHAZI BIN YUSOF EN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. RUHIL AMANI MAT ZAIN PN. Mengatasi masalah. Mengadakan jamuan di akhir tahun 2008. NORHAYATI BT MOHD NOR PN. Penyerahan sijil penghargaan kepada semua ketua darjah dan penolong ketua darjah JAWATANKUASA PELAKSANA BIMBINGAN DAN KAUNSELING PENASIHAT EN. RAHMAN TUAN HJ. Mengadakan perjumpaan apabila difikirkan perlu 15. HJH. HJH. Mengambil dan menghantar jadual kedatangan. 19. NIK SERIMAH BT SHAFIE : PN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK y y y y y y y y : PN. ZUL AZMAN BIN AWANG BIMBINGAN DAN KAUNSELING 1. KHAIRULLAH BIN MOKHTAR EN. 13. ROHANA BT CHE ISMAIL PN. 14. 12. 17. Membantu guru-guru kelas masing-masing. Mengenalpasti murid yang bermasalah : y y y y Pelajaran Disiplin Kesihatan Peribadi 2.9. Mengadakan kem motivasi 18. AZIZAH BT AB. Mengawal murid semasa pertukaran guru. Memberi hormat kepada guru atau pelawat yang masuk ke kelas. Khidmat Runding Cara y y y y y y y Pelajaran Disiplin Kesihatan Peribadi Murid Guru Ibubapa . 10.

Menguruskan pelupusan buku teks. ( JANUARI 08 ) Menyemak stok buku teks pada awal dan hujung setiap tahun. 4. HAMIZON BT MOHAMED (TAHUN 2) PN. HJH. Menyelaras pengagihan buku teks melalui guru kela. Membuat laporan keperluan buku teks. HJH. ROSDI BIN IBRAHIM (TAHUN 4) PN. 4. 7. 3. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. 3. . PERANCANGAN TAHUNAN UNIT SKIM PINJAMAN BUKU TEKS 1. Membeli buku yang tidak cukup keperluan semasa. 5.3. 1. 6. ROHANA BT YUSOF (TAHUN 6) BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU SPBT Mengurus bilik operasi buku teks ( BOSS ). MAIMON BT KONOK (TAHUN 5) PN. HAZNAL BT CHE HASSAN : PN. Menandatangan SAP/INVOIS atau nota serahan jika diperturunkan kuasa oleh Guru Besar. 2. Melupus kira buku-buku teks yang mengalami perubahan sukatan. TUAN HAZIRA BT TUAN HASSAN (TAHUN 3) EN. NORHAYA BT MOHD. Membuat soal siasat/soal selidik dan menyimpan rekod murid-murid yang bermasalah. 6.Bekerjasama dengan Kelas Pemulihan JAWATANKUASA PELAKSANA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS ( SPBT ) PENASIHAT EN. 5. 8. 4. Mengadakan pepemeriksaan kepada peminjam buku teks dari masa ke semasa. "Spotcheck dari masa ke semasa untuk memastikan semua buku teks yang telah diterima oleh murid berada di dalam keadaan baik ( dibalut ). sekolah. Menyelaras penggunaan sistem SISTEKS dalam operasi peminjaman dan pemulangan buku teks. Mengagihkan buku teks kepada semua murid untuk memenu hi keperluan semasa di 2. YUSOF (TAHUN 1) PN. 7. Baik pulih buku teks yang masih elok untuk digunakan. Melaporkan kepada PK HEM jika berlaku sebarang masalah berkaitan buku teks. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK y y y y y y : PN. Menghantar wakil untuk menghadiri bengkel taklimat penggunaan SISTEKS yang dianjurkan oleh pihak BBT/JPN.

5. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. JAWATANKUASA PELAKSANA RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN SEKOLAH (RMTS) PENASIHAT EN. Mengumpulkan maklumat dan mengenalpasti murid-murid miskin dan anak yatim. MAIMON BT KONOK CIK BADHIRAH BT JUSOH PN. 2. HJH. Menguruskan bantuan kebajikan Sentiasa berhubung erat dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat Menguruskan Tabung Derma Kilat jika berlaku kematian. JAWATANKUASA PELAKSANA BADAN KEBAJIKAN MURID PENASIHAT EN. HJH. 4. ROHANA BT CHE ISMAIL : PN. 4. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK y y y y y y y y : PN. 2. Melantik Pengawas SPBT untuk menjaga bilik BOSS. Mengadakan jamuan akhir tahun. 3. HJH. 5. ASMAT BT MOHD NOR PN. HAMIDAH BT HASSAN PN.BILIK OPERASI SPBT SEKOLAH 1. NOR AINI BT ABDULLAH . Menyusun atur keadaan bilik untuk persediaan Program JUARA. Membuat laporan dan menyerahkan senarai nama murid berkenaan kepada pihak Pentadbir (Unit HEM). AZILA BT YUSOF PERANCANGAN TAHUNAN BADAN KEBAJIKAN MURID TABUNG MURID MISKIN 1. NORHAYA BT MOHD YUSOF PN. Menyediakan jadual pemeriksaan buku teks. Mengadakan perjumpaan mingguan untuk Pengawas SPBT. 3. kemalangan dan sebagainya untuk disumbangkan kepada keluarga mangsa. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. RAHMAN PN. AZIZAH BT AB. HAZNAN BT CHE HASSAN PN.

HJ. JAWATANKUASA PELAKSANA KANTIN SEKOLAH PENASIHAT EN. NOR AIZA BT MOHD YUSOF (PSS) PN. ZAIDA BT MAT DAHANG TN. WAN KHAIRANIE BT WAN HUSSIN PN. Memilih murid-murid menyertai program RMTS 6. 2. 4. 6. MAOHAMUD BIN DAUD (WAKIL PIBG) PN FARIDAH BT AB. KAMAL BIN AHMAD . Bekerjasama dan sentiasa berbincang dengan pihak penyediaan makanan. Penyediaan dan pembahagian boring timbang berat. Menyediakan borang pemilihan murid RMTS. Memilih menu RMTS. Memungut dan menyemak jadual kedatangan murid RMTS. 5. 2. WAN ROSLINA BT DAUD : PN. Memastikan makanan yang disediakan mengikut menu. berada dalam kualiti yang baik dan kuantiti yang mencukupi dengan jumlah muid RMTS. 3. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa RMTS. ZULKIFLI BIN AYAT KHAN (PEMAJAK KANTIN) EN. 4. SURYANI BT MOHD ZAIN (RMTS) PN. YUSOF PN. 3. PERANCANGAN TAHUNAN RAN CANGAN MAKANAN TAMBAHAN Mesyuarat AJK RMTS Menentukan menu makanan RMTS yang bersesuaian. AZIZ (PENTADBIRAN) BIDANG TUGAS JK RMTS 1.SETIAUSAHA AHLI JK y y y y y y y y : PN. NORHAYA BT MOHD. Perundingan dengan pihak kantin untuk penyediaan makanan untuk murid -murid RMTS 1. Senaraikan tugas guru-guru mengawasi RMTS Mengedarkan borang maklumat murid yang berkaitan dengan pendapatan ibubapa untuk panduan pemilihan 5. Menyediakan jadual kedatangan harian RMTS. awal dan akhir tahun 7. 7.

8. 12. HJH. MAHAMUD BIN DAUD (PIBG) PN. . Memastikan keadaan di dalam dan di luar kantin sentiasa berada dalam keadaan bersih. Memastikan tempat duduk guru dan murid adalah selamat dan selesa. 11. NOR PN. Memastikan jenis-jenis makanan dan minuman yang dijual mengikut syarat perjanjian. 4. 13. NOORHAYA BT MOHD YUSOF PN. Memastikan semua penjual dan kakita ngan bertugas di kantin sentiasa memakai apron dan tutup kepala yang bersih dan kemas mengikut pekeliling Kementerian Kesihatan. 3. FARIDAH BT AB. AZILA BT YUSOF PN. HJ ZULKIFLI BIN AYAT KHAN (PEMAJAK KANTIN) EN. Memastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling Kementerian Kesihatan / Pelajaran. 5. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK y y y y y y y y y : : PN. AZIZ ( KPT ) BIDANG TUGAS JK KANTIN 1. kemas dan ceria. ASMAT BT MOHD. Memastikan makanan yang disediakan untuk jualan harian adalah mencukupi. Memastikan mutu makanan dan harga jualan berpatutan dengan syarat -syarat perjanjian dan senari harga dipamerkan. 2. Memastikan penyediaan dan peralatan yang digunakan adalah bersih dan selamat serta menggunakan penyepit untuk mengambil makanan.PENGERUSI PN. ZUL AZMAN BIN AWANG PN. Memastikan persedian tempat duduk untuk guru dan murid di kantin mencukupi. ROHAYA BT ABDULLAH EN. 6. 9. Memastikan tiada makanan yang bahannya tidk halal. ZAIDA BT MAT DAHANG TN. WAN KHAIRANIE BT WAN HUSSIN PN. 7. Memastikan semua makanan ditutup dengan tudung salji/kain maslin/disimpan di dalam bekas yang bertutup. 10. Memastikan layanan dan perkhidmatan yang disediakan adalah cepat dan mesra pelanggan. Menyampaikan laporan Bulanan/Mingguan kepada PK HEM/Guru Besar tentang pretasi kantin.

2. 3. Menyediakan buku pengurusan. Susun bunga -bunga berpasu. Buku komen Pelanggan 3. 2. Mesyuarat ajk untuk merancang aktiviti. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK : : PN. Keceriaan Kawasan Kantin : 1. 3. Kemaskini buku pengurusan untuk persediaan projek juara dan penyeliaan umum mengikut skima yang ditetapkan. Penyusunan ajk kerja dan taklimat kepada semua guru serta kakitangan sekolah. HJH.14. Penggunaan Kantin : 1. Pameran sijil dan gambar penyampaian Piala Kantin Berbintang Projek Juara Kantin Berbintang 1. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. FARIZA BT HASSAN . Susun kerusi dan meja dengan teratur. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Kantin sekurang -kurangnya 3 kali setahun dan mengadakan perbincangan dari masa ke semasa. Pastikan persekitaran kantin sentiasa bersih. 2. 4. Semua murid mesti makan di kantin sekolah. 2. Beberapa orang pengawas sekolah ditugaskan untuk mengawasi murid-murid supaya mereka mengikuti peraturan di kantin. Alaskan meja kantin. Sambutan Hari Kantin 1. JAWATANKUASA KERJA KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN ( KWAPM ) PENASIHAT EN. 2. Papan kenyataan dengan maklumat baru. Pastikan terdapat hiasan dalam berbagai bentuk yang menarik dan memberi manafaat kepada semua murid. PERANCANGAN TAHUNAN UNIT KANTIN SEKOLAH Mengemaskini keadaan kantin : 1.

HJH. HJH. KHAIRULLAH BIN MOKHTAR EN. Mengumpul dan menerima borang daripada guru kelas masing -masing.y y y y y y y PN. MAHAMUD BIN DAUD ( SU PIBG) YG. ( BANK PERTANIAN ) 8. 3. 10. 9.PEMERHATI) SEMUA GURU KELAS ( TAHUN 1 ± 6 ) PROSEDUR PELAKSANAAN PENGAGIHAN BANTUAN KWAMP 1. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. 7. 5. HAMID BIN ABD. Pelajar yang dikenalpasti layak mendapat bantuan dimaklumkan untuk membuka akaun di Bank yang terpilih. ABD. POH TZE PHENG PN. Pelajar yang tercicir layak dipertimbangkan untuk membuat rayuan dan borang rayuan diedarkan kepada pelajar yang terbabi t dan prosedur pemilihan dijalankan. AJK KWAMP mem buat pemilihan untuk menentukan pelajar yang layak menerima bersama dengan Para Pentadbir Sekolah. ABD. REDZUAN BIN ABD. Pelajaran. MOHD GHAZI BIN YUSOF EN. Wakil daripada PIBG dan Para Penyelia Pembangunan Mukim. Borang Rumusan peringkat PPD dihantar ke unit HEM JPN untuk dikemaskini dan dibawa ke Bahagian Biasiswa Kem. 4. Ibubapa/penjaga boleh mendapatkan wang di bank. 2. ROHAYA BT ABDULLAH PN. MANAF BIN AWANG (PPM . ZARINAH BT ABD. Mengedarkan borang kepada semua pelajar dari tahun 1 hingga tahun 6 melalui guru kelas masing-masing. Taklimat pelaksanaan Bantuan KWAPM oleh Pengerusi KWAMP. HALIMAH BT MAMAT (PKP) EN. Majlis Pengagihan bantuan KWAPM diadakan. MULIA RAJA ARIF BIN RAYA HUSIN (NYDP PIBG) TN. RAZAK CIK BADHIRAH BT JUSOH PERANCANGAN TAHUNAN KELAB PENCEGAHAN DADAH . RASHID (PKKO) EN. JAWATANKUASA KERJA KELAB PENCEGAHAN DADAH PENASIHAT EN. NIK SERIMAH SHAFIE PN. HJ. 6. ROSDI BIN IBRAHIM AJK : y y y y y y y EN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : EN. Borang Rumusan KWA PM peringkat sekolah dikemaskini dan dihantar ke PPD. RAHMAN (AJK PIBG) EN.

2. ROHANA BT CE ISMAIL-KETUA PAN. 3. Mengadakan ceramah-ceramah mengenai bahaya dadah. JAWATANKUASA KERJA KELAB PENCEGAHAN JENAYAH PENASIHAT EN.1. RUHIL AMANI BT MD ZIN -KETUA PAN. 2. Memberikan khidmat nasihat dalam perlaksanaan aktiviti kelab pencegahan jenayah. memantau dan menilai program atau aktiviti kelab pencegahan jenayah. HASSAN BIN CHE SOH -YDP PIBG EN. HJH. MAIZAN BT JAMALUDDIN PN. Merancang. Mendapatkan peruntukan daripada MCPF dan agensi -agensi luar. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. NIK SERIMAH BT SHAFIE -BIMBINGAN & KAUNSELING PN. Mengadakan sudut-sudut pameran dadah. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. 4. HJH. WAN KHAIRANIE BT WAN HUSSIN . Menjemput penceramah dari kalangan polis untuk memberi ceramah tentang jenayah. BM PN. BI PN. PERANCANGAN TAH UNAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH 1. Menampal iklan-iklan mengenai dadah. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. Menjemput penceramah dai kalangan polis untuk memberikan ceramah.PI EN. 3. HIV dan lain -lain. ROHANA BT YUSOFF -KETUA PAN. AZIZAH BT ABD RAHMAN -KETUA PAN. 4. MAHAMUD BIN DAUD -S/U PIBG BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU KPJ 1. 2. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AJK : y y y y y y y :PN. SAINS PN. Menyediakan dan menghantar laporan tahunan kelab pencegahab jenayah kepada jawatankuasa peringkat daerah pada akhir bulan Oktober setiap tahun. Mengadakan Kempen Pencegahan Jenayah peringkat sekolah. JAWATANKUASA KERJA KELAB KEBAJIKAN GURU & KAKITANGAN PENASIHAT EN. HJH.

HAIDA BT HASAN BIDANG TUGAS 1. HJH. RAZAK PN. JAWATANKUASA KERJA TAKAFUL DAN BANK SIMPANAN PENASIHAT EN. kematian dan lain -lain lagi. HJH. HALIMAH BT MAMAT EN. Menentukan kebajikan guru dan pekerja sekolah . AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM EN. Memastikan semua guru menjadi ahli badan ihsan. MOHD RAFI BIN YUSOF PN. REDZUAN BIN AB. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. AZIZAH AB. Merancang dan mengadakan sumbangan saguhati kepada guru atau pekerja sokongan sekolah seperti masuk hospital. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : CIK BADHIRAH BT JUSOH AJK : y y y y y y y PN. ROHANA BT CHE ISMAIL PN. NOR ZAWAHIR BT MAT NAFI PN. ZARINAH BT AB. 4. Memastikan atau menyimpan setiap kad keahlian guru -guru sekolah. 3. MAT ALIB BIN DERAMAN EN. Memungut yuran kelab guru. SURYANI BT MOHD ZAIN PN. ASMAT BT MOHD NOR PN. KAMAL BIN AHMAD . bersalin. HJH. HAMIDAH BT HASSAN PN. Memungut wang dari guru -guru jika ada pekeliling daripada jabatan. 3. RASHID EN. 2. MAIMON BT KONOK PN.BENDAHARI AJK : y y y y y y y y y : PN. Merancang dan mengadakan majlis jamuan bagi guru dan pekerja sokongan sekolah. 2. ASIAH BT SHAFIE PN. RUSIAH BT HUSAIN PN. MAIMON BT HUSIN (PKP) (PKKO) BIDANGTUGAS 1. JAWATANKUASA KERJA BADAN IHSAN PENASIHAT EN.RAHMAN PN.

HJH. ROHANA BT CHE ISMAIL EN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. POH TZE PHENG EN. 4. HJH. Menyediakn semua borang-borang simpanan murid. RUSIAH BT HUSAIN PN. WAN ROSLINA BT DAUD SEMUA PEKERJA SEKOLAH BIDANG TUGAS 1. 2. ASIAH BT SHAFIE PN. ZARINAH BT ABD. ZUL AZMAN BIN AWANG EN. AZILA BT YUSOF PN. KHAIRULLAH BIN MOKHTAR EN. WAN KHAIRAINIE BT WAN HUSSIN PN. . Mengemaskini semua buku simpanan murid -murid ( Jika perlu. 1. RAZAK PN. RAZAK AJK : y y y y y y y PN. JAWATANKUASA KERJA PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH DAN KESIHATAN PENASIHAT EN. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM PN.PENGERUSI PN. 2. Memastikan bilik kesihatan sekolah berada dalam keadaan baik dan bersih. simpan buku simpanan murid) 5. ZARINAH BT AB. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH PN. Mengedar buku kesihatan murid kepada guru kelas bila diperlukan dan menyimpan semula selepas ianya digunakan. HAIDA BT HASAN BIDANG TUGAS Menyelarakan simpanan bagi murid -murid. 3. 3. Menguruskan segala insurans takaful. Menentukan tarikh-tarikh lawatan pihak bank ke sekolah. MOHD GHAZI BIN YUSOF EN. ROHAYA BT ABDULLAH PN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. Memastikan buku kesihatan semua murid mencukupi. HAMIZON BT MOHAMED AJK : y y y y y y y y y y EN. ASMAT BT MOHD NOR PN.

ABD. ZAIDA BT MAT DAHANG PN. ZAIDA BT MAT DAHANG PN. HJH. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. HJH. MOHD GHAZI BIN YUSOF PN. NORHAYATI BT MOHD. ROSMINI AIDA BT SAIPUDDIN PN. NOR ZAWAHIR BT MAT NAFI PN. HAZIRA BT TN. RUHIL AMANI BT MUHAMMAD ZAIN PN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. HASSA N PN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. HJ. MAIMON BT HUSSIN AJK : y y y y y y y PN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : EN. AZIZ BIN ABDULLAH JADUAL GURU BERTUGAS HARIAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN SEKOLAH (RMTS) PENASIHAT EN.4. NOR PN. Mengisi borang-borang yang dikehendaki oleh pasukan kesihatan dari Klinik Bandar Pasir Mas bila diperlukan seperti senarai nama muris dan lain -lain lagi. ASMAT BT MOHD NOR JAWATANKUASA KERJA LAWATAN DAN REKREASI MURID PENASIHAT EN. MAHAMUD BIN DAUD AJK : y y y y y y EN. HJH. HJH. WAN ROSLINA BT DAUD . MAIZAN BT JAMALUDDIN EN. TN. JAWATANKUASA KERJA REKOD DAN PENDAFTARAN MURID PENASIHAT EN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. NORHAYA BT MOHD YUSOF PN. NOR AINI BT ABDULLAH PENYELARAS PN. MAT ALIB BIN DERAMAN TN.

4. MAIZAN BT -PN. NORHAYATI BT MOHD NOR TUGASAN GURU BERTUGAS RMTS 1. NOR ZAWAHIR BT MAT NAFI -PN. ROSDI BIN IBRAHIM -PN. Memberitahu dalam perhimpunan tugas dan peraturan-peraturan sekolah. Memastikan pelajar mengamalkan doa makan sebelum makan dan selepas makan. AZILA BT YUSOF HARI ISNIN -EN. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM -PN. HJH. SURYANI BT MOHD ZAIN HARI RABU -EN. Melantik murid-murid yang layak untuk menganggotai badan pengawas sekolah. Mengagihkan susu kepada pelajar mengikut kelas. AFIRAH BT AHMAD ROSDI HARI KHAMIS -TN. RUHIL AMANI BT MOHD ZAIN -PN. AZIZ BIN ABDULLAH -CIK ZALWATI BT ZAKARIA -PN. FARIZA BT HASSAN -PN. HJ. ROSMINI AIDA BT SAIPUDDIN -PN. MAIMON BT KONOK HARI SELASA -EN. 5. Mengawasi pembahagian makanan kepada murid-murid RMTS. 2. Mengawasi penyediaan dan mutu makanan. MAT ALIB BIN DERAMAN -PN. NOR AIZA BT MOHD YUSOF -PN. ROHANA BT CHE ISMAIL -PN. 3. RUSIAH BT HUSAIN -PN. MOHD GHAZI BIN YUSOF -PN. Menulis laporan penyelian RMTS. AB. ROHAYA BT ABDULLAH JAMALUDDIN -PN. Guru Disiplin Menubuhkan Jawatankuasa Disiplin Sekolah untuk murid-murid.HARI AHAD -EN. Mempengerusi mesyuarat perjumpaan organisasi pengawas. .

4. Penolong Ketua Tingkatan. jikalau didapati sesuai dan boleh dilaksanakan setelah dipersetujui oleh pihak guru. 5. 7. kebolehan dan kemampuan pelajar dalam bidang sukan dan permainan. 1. Memastikan perlantikan para pengawas adalah berdasarkan pengalaman. Menentukan pemilihan pengawas adalah berdasarkan pencapaian dalam bidang akademik. menyusun kerusi meja dan membuang sampah. Mengawasi disiplin dan akhlak para pelajar di sekolah sepanjang hari persekolahan. Menyampaikan ucapan-ucapan tahniah kepada pengawas yang berjaya dan terpuji. Pilih pengawas pada setiap hujung tahun untuk bertugas pada tahun berikutnya.Menyiasat perkara-perkara yang berlaku dan melaporkan kepada Guru Besar untuk tindakan selanjutnya. Merekodkan segala kesalahan. Pemilihan calon dilakukan oleh guru -guru sendiri dan tidak dicalonkan oleh pelajar. 3. Menerima laporan daripada para pengawas dan mengambil segala langkah dan tindakan yang sesuai. daya kepimpinan dengan mengambil kira pandangan dan sokongan para guru. 12. upacara dan majlis-majlis yang diadakan oleh pihak sekolah. Bekerjasama dengan guru-guru bertugas harian atau mingguan untuk menguruskan kawalan terhadap pelajar pada hari perhimpunan. Mempamerkan peraturan dan undang-undang sekolah di papan-papan kenyataan dan di dalam bilik darjah. 13. Melengkapkan maklumat dalam SSDM. Membuat jadual pengawas bertugas. mengelap tingkap. Menentukan Ketua dan Penolong Ketua Pengawas dilantik oleh guru penasihat lembaga pengawas dengan nasihat guru-guru lain. AJK kebersihan dan AJK Keceriaan. Menyusun rancangan tahunan untuk organisasi pengawas. 10. sahsiah. Membantu Guru Besar dalam mengesan dan mengesahkan kesalahan-kesalahan besar yang dilakukan oleh pelajar yang boleh membawa kepada penggantungan sementara atau pembuangan sekolah. Berhubung rapat dengan guru bimbingan / kaunseling untuk menyelesaikan masalah pelajar. Memastikan AJK Keceriaan sentiasa mengemaskini papan kenyataan dan papan maklumat dari masa kesemasa. 8. Menentukan segala peraturan dan undang-undang sekolah sentiasa dipatuhi oleh para pelajar sekolah. menyediakan langsir dan bunga (jika perlu) untuk kelas. 9. y Menentukan perkara-perkara yang berikut ada di dalam kelas: . Mengaturkan mesyuarat lembaga pengawas yang diadakan dari semasa ke semasa di sekolah. 11. Pemilihan akhir dilakukan oleh para pelajar dengan cara undi. Guru kelas SENARAI TUGAS GURU KELAS Pengurusan dan Organisasi kelas Membentuk organisasi kelas yang terdir daripada Ketua Tingkatan. 2. 14. memastikan AJK kebersihan mengagihkan pelajar untuk membersihkan papan hitam. Bendahari. 6. hukuman dan denda yang dijatuhkan kepada pelajar di sekolahnya. Memastikan undang-undang dan peraturan sekolah dipatuhi oleh semua murid. Menyedia rekod murid yang didapati bersalah. Menguruskan pertandingan kebersihan bilik darjah pada tiap-tiap minggu dan mengumumkan kelas yang paling kotor . menyapu lantai.

o Melaporkan kepada Guru Kesihatan jika terdapat pelajar yang menghadapi masalah kesihatan o Melaporkan kepada Guru Disiplin jika terdapat pelajar yang melanggar disiplin sekolah. y Laporan pelajaran. o Menandakan jadual kedatangan harian selewat-lewatnya sebelum waktu pertama berakhir dan menyimpan buku daftar pelajar di pejabat. kipas angin dan lampu dalam keadaan baik dan selamat digunakan. o Melaporkan kepada kaunselor jika terdapat kemerosotan pelajaran di kalangan pelajar. o Melaporkan kes ponteng mengikut prosedur yang berikut (a) mendapat dan mengisi dalam dua salinan borang ³ Melanggar Peraturan Sekolah´ yang dapat diperolehi dari penyelaras Tingkatan atau Bilik Guru Disiplin. o Menyampaikan slip kemajuan pelajar kepada ibu bapa setiap kali selepas ujian. y Mengadakan tabung kelas dengan jumlahnya terpulang kepada budi bicara pelajar. y Buku teks. o Menentukan semua butir yang dikehendaki ada di dalam kelas. (b) Kebajikan pelajar. o Memastikan data terkini pelajar di dalam kelas. (b) Menjamin keselamatan buku tersebut. kesihatan diri dan disiplin.(a) (b) (c) (d) (e) Jadual waktu Jadual Tugas Perabot kelas seperti kerusi meja pelajar dan meja guru dan papan hitam diiventorikan Moto Kelas. y Melaporkan perabot dan peralatan elektrik yang rosak kepada guru -guru penyelaras kursus yang berkenaan. Dan memberikan hadiah ( jika perlu) o Sentiasa prihatin terhadap semua masalah pelajar. sijil berhenti dan surat akuan o Mengisikan markah dan membuat laporan kemajuan akademik. Alatan kebersihan seperti penyapu dan pengaut sampah.peperiksaan. o Memberikan galakan. (a) Buku diambil dan dihantar pada waktu dan ditempat yang dtetapkan. o Memastikan kelas mempunyai buku rekod ponteng kelas dan diselenggarakan seperti yang diarahkan. y Jadual kedatangan dan kedatangan pelajar. motivasi dan merangsangkan minat pelajar terhadap akademik o Mengalakkan pertandingan yang berbentuk akademik. y Membimbing organisasi kelas yang dilantik menjalankan tugas. biasiswa dan bantuan . y Menentukan kawal elektrik. (b) Menghantar satu salinan borang tersebut kepada ibu bapa. Tabung ini adalah bagi tujuan yang berikut: (a) Keceriaan kelas. y Masalah pembelajaran. kokurikulum dan fizikal dalam kemajuan pelajar bagi setiap semester/penggal.

o Menentukan setiap pelajar menyertai aktiviti kokurikulum dan menyerahkan senarai nama mereka mengikut persatuan. o Melaporkan kepada Guru Biasiswa sekiranya terdapat kemerosotan pelajaran di kalangan pelajar yang mendapat biasiswa. o Menentukan buku teks telah dipulangkan. Memberi taklimat kepada guru -guru. o Mengemaskini fail SPBT dari masa ke semasa. y Pendaftaran sukan. o Menyerahkan wang kutipan yuran sekolah dan wang peperiksaan serta buku kutipan kepada Pembantu Tadbir pada hari yang sama. o Menyemak jika pelajar ini menerima sebarang bentuk biasiswa dan melaporkan kepada guru biasiswa.o Memastikan skim pinjman buku teks diagih kepada pelajar yang layak dan memastikan buku-buku tersebut dibalut dan ditulis nama pelajar. Menyemak isi kandungan dan muka surat buku-buku yang diterima. y Pendaftaran Pelajar Baru o Menerima kemasukkan pelajar baru. bagaimana cara-cara hendak mengisi borang-borang SPBT. kelab dan badan beruniform yang dipilih kepada Penyelaras Kokurikulum. o Menentukan rumah sukan. Mengadakan peraturan yang sesuai jika berlaku kerosakan. o Menentukan penerimaan borang SPBT (sekiranya layak) dari sekolah yang terdahulu dan memastikan pelajar ini mendapat buku teks. o Mengambil butir-butir diri yang diperlukan. Mengeluarkan borang-borang yang berkaitan dengan SPBT kepada guru-guru darjah / kelas. kehilangan atau kecurian buku-buku teks. Membuat peraturan yang perlu semasa mengeluar dan menerima balik buku-buku teks yang diberi pinjam kepada guru-guru dan juga murid-murid. Menyimpan buku stok SPBT dengan sempurna dan kemaskini. o Mengutip derma PIBG o Mengutup wang peperiksaan bagi kelas-kelas peperiksaan. o Mengeluarkan resit kepada pelajar bagi pembayaran yang dibuat. y Kutipan Yuran dan Derma o Mengutip yuran sekolah pada awal tahun dan menggalakkan pelajar membayar kesemua yuran sekaligus. o Menentukan penerimaan biasiswa dilaporkan kepada pejabat. o Menentukan kelulusan untuk bertukar telah diterima. o Menggalakkan pelajar bergiat cergas dalam sukan dan juga aktiviti kokurikulum. y Murid Keluar o Menentukan hal-hal peperiksaan telah disempurnakan bagi pelajar tingkatan 5. . persatuan dan lain-lain. o Memulangkan buku teks pada tarikh yang ditetapkan dan menyenaraikan nama pelajar yang tidak memulangkan buku teks pada akhir tahun dan memberikan senarai itu kepada guru SPBT o Mengenalpasti pelajar yang layak menerima sebarang bentuk bantuan yang lain dan melaporkan kepada Guru Kebajikan. o Menyerahkan wang kutipan derma PIBG kepada Bendahari PIBG . ke dalam buku kemasukan pelajar dan mendapatkan nombor pendaftaran pelajar baru dari buku kemasukan pelajar daripada daripada Penolong Kanan HEM. SPBT y y y y y y y Menerima buku-buku SPBT dari pembekal serta mengecopnya.

tugas lain yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dan semasa ke semasa. mengawalselia dan menyediakan rekod dan inventeri murid. rogram Sekolah Selamat. Tahunan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. perkhidmatan bimbingan / kaunseling individu secara profesional dan beretika. Mengumpul. y y KAUNSELING Meneliti. rokok. Merancang. 11 May 2009 Hal. pencegahan. kaunseling kelompok secara profesional dan beretika. Memberi Memberi perkhidmatan bimbingan / Memberi khidmat bimbingan/kaunseling krisis kepada murid Merancang. pemulihan dan krisis dalam bidang akademik. kerjaya. melaksana dan mengawalselia program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan. melaksana dan menyediakan Rancangan Merancang. Urusetia kepada Jawatankuasa enyelaras erkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. guru. melaksana dan mengawalselia program dan aktiviti bimbingan murid termasuk program pendidikan pencegahan dadah. melaksana dan mengawalselia program dan aktiviti konferens dengan ibubapa. Merancang. Halwal M i Writt by Admi i trat r M day. Murid yang kematiaan ibubapa vi. Merancang. menyedia dan mengurus pendidikan perkembangan Merancang. Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris dan Dasar Bahasa Tambahan dan Jawatankuasa penempatan(kemasukan) murid di sekolah. mengkaji dan mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah berasaskan kepada pendekatan perkembangan. KEBAJIKAN MURID Menjaga kebajikan murid-murid Sekolah Kebangsaan Merlimau Satu seperti :i. keibubapaan dan kemahiran mengatasi masalah kepada murid melalui sebarang media yang sesuai bertujuan untuk meningkatkan potensi murid secara optimum. Menyediakan laporan tahunan program dan aktiviti Bimbingan dan Kaunseling di sekolah dan Melaksanakan tugas- mengemaskini sistem fail. rekod dan dokumentasi perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.wal M rid ¦¤ ¦¤ y y y y M - s - m ¥ ¥ § 3 2 2 1 0 " ") ! ! ' '$! & % $ #" $ #" " !    ( ¥ ¡ ¦ ¨  §¤ ¡¤ ¥ ¦¥ ¤¦¤¢ ¤¦¤ ¢ ¥ ¥  § §  ¤§¤ ¨ ¤§¤¨ ¡¥§¦¥¤ £ ¢¡   © ©  4 3 3 m -m 3 . keibubapaan dan masalah murid. Murid Bermasalah iv. berhubung bidang-bidang di bawah perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Dasar endidikan Wajib. psikososial dan kesejahteraan mental. bimbingan / kaunseling HIV / AIDS dan disiplin murid. kerjaya. alkohol. Murid yang sakit di hospital v. Menyediakan Borang Hapuskira.M m s s m m -m m m s Bertanggungjawab tentang kehilangan atau kerosakan buku teks Memberi maklumat kepada enyelia Buku Teks Negeri atau egawai Buku teks berkenaan dengan jumlah buku yang diperlukan pada tiap-tiap tahun mengikut perkembangan murid. psikososial dan kesejahteraan mental. Murid Miskin iii. serta membuat permohonan hapus kira pada setiap akhir tahun. menyedia dan menyebar maklumat serta resos Bimbingan dan Kaunseling dalam bidang akademik. kakitangan bukan guru dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan murid. kerjaya. Anak Yatim ii. dan individu-individu yang berkaitan dengan kes. Minuman pagi murid-murid yang menduduki peperiksaan U S R Mengadakan kutipan Derma Kilat untuk murid atau keluarga murid yang ditimpa malapetaka/ bencana yang difikirkan perlu untuk membantu meringankan bebanan mereka. Memungut balik semua buku teks yang telah dikeluarkan kepada guru-guru darjah pada akhir penggal 2 persekolahan. inhalan.

Lim Eng You (PK Kokurikulum) Cik Yeoh Peik Kar (Pen. Guru Disiplin) Cik Lee Mee Wai (Penyelaras SSDM) . Unit RIMUP) En. Lee Chye Inn (Guru Kantin) Pn. Pengerusi : Pn. Pengerusi : Pn. Guru Disiplin) Pn.JAWATANKUASA INDUK HEM Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Teoh Giak Thow (PK Pentadbiran) Pn. Lim Bee Lay (Ketua Guru Disiplin) AJK : Cik Yeoh Peik Kar (Pen. Lim Bee Lay (Guru Disiplin) AJK :Pn. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn.Salihin (Unit Pendaftaran) JAWATANKUASA DISIPLIN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Wong Kooi Lan (Ketua Unit 3K)/ (Bimbingan & Kaunsel ing ) Cik Lee Mee Wai (Penyelaras SMM/BMM ) Cik Thanalatchumy (Pen. Teoh Bee Choo (Guru Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn.

Mengambil tindakan disiplin terhadap pengawas dan murid -murid lain serta mengambil tindakan sewajarnya jika didapati perlu. 9. Membentuk Lembaga Pengawas dan menyusun tugas masing -masing.Laporan LDM ± Tindakan Guru Kelas ± Murid Tukar JAWATANKUASA PROGRAM 3K (KESELAMATAN. 3. Chui Chooi Seong (Ketua Unit Keceriaan) Cik Teh Chiou Shing (Ketua Unit Kesihatan) . Menyediakan buku catatan atau lembaran bersepadu mengenai disiplin tiap. 7.tiap orang murid sekolah ini.Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha :Pn. Menggubal undang-undang disiplin sekolah. Teoh Giak Thow ( Penolong Kanan Pentadbiran) Pn. 4.KESIHATAN DAN KECERIAAN) Pengerusi :Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N/Pengerusi :Pn.Pn.Lim Eng You (PK Kokurikulum) Pn. 6. Menghantar Laporan SSDM setiap b ulan pada atau sebelum 5hb ke PPD LMS. 2. Wong Kooi Lan (Guru Bimbingan) Semua Guru Kelas Bidang Tugas : 1. Laporan G1 dan G2 ± rujuk Penghantaran Laporan dan Data ke PPD 10. 8. Memanggil mesyuarat guru-guru disiplin untuk mengambil sesuatu keputusan jika berlaku sesuatu masalah besar dan melaporkannya kepada Guru Besar. Menyelesaikan masalah murid yang melanggar disiplin serta diambil tindakan. jika difikirkan perlu. 5.Wong Kooi Lan (Penyelaras 3K ) AJK :Pn. Mengadakan mesyuarat Lembaga Disiplin Murid bagi memilih dan melantik Pengawas.

2. Pengerusi : Pn. Merancang dan melaksanakan pelan tindakan ± merancang pelan tindakan. Menetapkan kenyataan polisi kesihatan ± melalui pemerhatian.Ooi Cad LI ( Ketua Unit Keselamatan) Pn.Chui Chooi Seong (Guru Unit Keceriaan) AJK : Pn. 3. maklumbalas komuniti (sekolah/setempat). Membuat pemantauan dan penilaian ± mengikut kaedah yang telah ditetapkan dalam pelan tindakan. Teoh Giak Thow ( Penolong Kanan Pentadbiran) Pn. Lee Chye Inn (Guru RMT) Cik Lee Mee Wai (Ketua Unit Kantin) En.Pn. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. data kesihatan sekolah dan kajian pihak sekolah dan agensi yang berkaitan. JAWATANKUASA KECERIAAN DAN KEBERSIHAN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. 4. Heah Boon Kiak (Wakil PIBG) (Wakil Klinik Kesihatan) (Wakil Klinik Pergigian) Bidang Tugas : 1. Membantu pihak sekolah mengawasi dan mempertingkatkan kebersihan . Lim Eng You ( Penolong Kanan Koko) Guru Kelas Pekerja Bidang Tugas : 1. Menyediakan laporan ± gunakan Borang PBSS 1/ KD1(Rekod Sekolah)/KD2 Laporan ke Pejabat Kesihatan Daerah dan hendaklah disimpan di sekolah sebagai rujukan dan semakan oleh mana -mana pihak yang memerlukan. memaklumkan kepada semua pihak berkenaan tent ang pelan tindakan yang hendak dilaksanakan dan melaksanakan pelan tindakan tersebut.

8. Mengadakan projek bersama di antara pihak sekolah dengan a gensi luar bagi meningkatkan mutu kebersihan sekolah. Mengawal kebersihan kawasan sekolah / tandas / bilik darjah / kantin dan lain-lain. Menyelaraskan kerja mengikut keutamaan. Menyusun pelan tindakan kebersihan.dan keceriaan sekolah dari semasa ke semasa. Pengerusi : Pn. 5. 3. jadual tugas jawatankuasa dan melaporkan dari semasa ke semasa. 6. Menyediakan pelan dan perancangan jangka pendek dan jangka panjang. Mengawas projek serta membuat laporan kepada Guru Besar. 2. 12. Wong Kooi Lan (Guru Bimbingan) Bidang Tugas : 1. Menyediakan dan mendapatkan keperluan -keperluan bahan dan tenaga mahir. 7. Tan Shean Lan (Ketua Panitia PJK) Semua Guru PJK Pn. 9. Menyediakan pelan induk lanskap sekolah. Merancang dan menaja pelbagai projek kebersihan dan keceriaan sekolah :y Kempen kebersihan y Pertandingan Kebersihan kelas y Ceramah kebersihan y Pertandingan poster kebersihan y Pertandingan mengarang essei kebersihan y Menanam pokok / bunga di kawasan sekolah y Lawatan ke sekolah lain y Budaya pagi seperti mengutip sampah y Laporan dan program Aedes 4. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Cik Teh Chiou Shing (Guru Unit Kesihatan) AJK : Pn. Menguatkuasakan segala arahan dan peraturan sekolah mengenai kebersihan dan keceriaan dan menyelia kerja -kerja kebersihan. Menyediakan anggaran perbelanjaan. Mengadakan sistem pembuangan sampah yang baik. . 13. 10. 11. JAWATANKUASA KESIHATAN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Mengurus dan mempastikan bilik rawatan digunakan sebaik mungkin.

Merancang dan melaksanakan program kesihatan seperti ceramah. 3. Membaca. 8. 2. Mengumpulkan dan menguruskan kad kesihatan dengan kerjasama guru kelas.Taklimat Pencegahan Kebakaran. 7. 5. Menyediakan peraturan penggunaan bilik rawatan (sick bay). Menggalakkan skim perlindungan diri kepada pelajar / insurans.Rahman (Pengawal Keselamatan) En. Heah Boon Kiak ( Wakil PIBG) (Wakil Polis / Bomba) Bidang Tugas : 1.Lim Bee Lay (Ketua Guru Disiplin) En.Teoh Giak Thow (Penolong Kanan Pentadbiran) Setiausaha : Pn. Jabatan dan PPD. Peti ubat disediakan dan dilengkapkan. Menguruskan pelajar yang memerlukan rawatan. 5. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Pn. tayangan dan lain -lain. JAWATANKUASA KESELAMATAN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. memahami dan melaksana semua arahan yang dihantar oleh Kementerian. 4. Pengerusi : Pn. Merancang Program keselamatan sekolah seperti : . Minggu Keselamatan. Mempastikan semua sistem dan alat melawan kebakaran mencukupi dan . pameran.Kawad Kecemasan. Menyediakan Jadual Tugas bilik rawatan. 3.En. 4.Abd. Lim Eng You (Guru Penolong Kanan KoKurikulum) Pn. Bertanggungjawab menguruskan pemeriksaan kesihatan dengan kerjasama guru kelas.2.Ooi Cad Li (Guru Unit Keselamatan) AJK : Pn. 6. Baharuddin. Mewujudkan kerjasama antara pihak sekolah dengan Polis / Polis Trafik / Bomba / JKR dan JKR elektrik.

Merancang pergerakan lalulintas dan tempat kenderaan pada masa majlis rasmi sekolah. 8. Pengerusi : Pn. 10. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. 12. 6. Mempastikan sistem lalulintas di kawasan sekolah dan persekitaran selamat.Lee Chye Inn (Guru Kantin) AJK : Pn. Mencadangkan lantikan pengawal lalulintas sekolah kepada Guru Besar. 9. 16. JAWATANKUASA KANTIN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. 11. Merancang dan melaksanakan program keselamatan. Meletakkan tanda amaran µBAHAYA¶ di tempat-tempat yang merbahaya. 13. 7.berfungsi. Heah Boon Kiak (Wakil PIBG) . 14. Menyediakan papan makluman untuk memberitahu pelawat supaya mendapat kebenaran Guru Besar sebelum berurusan di sekolah. Menetapkan laluan tertentu untuk pelajar bagi mengelakkan kesesakan.Wong Kooi Lan ( Penyelaras / Guru RMT) Cik Teh Chioou Shing ( Penyelaras / Guru RMT) Cik Lee Mee Wai ( Penyelaras / Guru RMT) Pn. Ooi Cad Li ( Penyelaras / Guru RMT) En. Menetapkan pergerakan lalulintas dan tempat letak kereta pada masa majlis rasmi sekolah. Mendapatkan kerjasama pihak polis untuk mengawal keselamatan lalulintas. Mempastikan peraturan keselamatan bilik -bilik khas ditampal di bilik darjah dan di dalam buku latihan pelajar. Mengadakan latihan mengosongkan bangunan 2 kali setahun. 15.

Mempastikan pelajar dan guru mempunyai tempat duduk yang mencukupi. Memaklumkan kepada pihak pengusaha tentang hari -hari persekolahan. 17. Mempastikan semua makanan ditutup denga tudung saji / kain maslin / disimpan dalam bekas yang bertutup. 10. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa kan tin 3 kali setahun dan perbincangan semasa ke semasa. 9. Mempastikan perkhidmatan dan layanan cepat dan mesra. makanan yang menggunakan lemak binatang campuran dalam mee dan sebagainya. Mempastikan keadaan dalam dan luar kantin sentiasa bersih. 2. 6. Mempastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling Kementerian Pelajaran / Kesihatan. 13. JAWATANKUASA PINJAMAN BUKU TEKS / SPBT . 14. Mempastikan makanan yang disediakan untuk harian mencukupi. Mempastikan jenis -jenis makanan dan minuman yang dijual mengikut syarat perjanjian. 7. selamat dan sesuai. Mempastikan semua pekerja kantin telah menjalani pemeriksaan kesihatan dan memiliki kad kesihatan yang sah. Menyampaikan Laporan Bulanan kepada Guru Besar / Penolong Kanan HEM tentang prestasi kantin. Membuat laporan mingguan di dalam buku / borang laporan kantin. tutup kepada yang bersih dan kemas mengikut pekeliling Kementerian Kesihatan. 4. ( Laporan Kendiri 1A/1B/2) 16. 5. kemas dan ceria. 8. Mempastikan penyediaan dan peralatan yang digunakan bersih dan selamat serta menggunakan penyepit untu k mengambil makanan. Mempastikan mutu makanan dan harga jualan berpatutuan mengikut syarat -syarat perjanjian dan senarai harga hendaklah dipamerkan. 11.Bidang Tugas : 1. 15. Mempastikan tidak ada makanan yang bahannya tidak halal seperti minyak babi (lard). 3. Mempastikan pihak pengusaha kantin bera da di premis supaya mudah dihubungi. Mempastikan semua penjual dan kakitangan di kantin sentiasa memakai apron. 12.

Ooi Cad Li (Guru SPBT) AJK : Cik Yeoh Peik Kar (Pen. Pengerusi : Pn. . Chui Chooi Seong Pn. 5. 4. o Pembahagian tugas pagi / petang. Keputusan permohonan pelajar : Mengedarkan senarai nama pelajar yang layak dan gagal kepada guru kelas.Guru SPBT) Pn. o Taklimat untuk guru kelas.Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Borang permohonan SPBT : o Mengedarkan borang kepada setiap pelajar. Noor Jamilah Cik Thanalatchumy Bidang Tugas : 1. y Menentukan tarikh pengedaran. y Mencadangkan pertukaran buku pada awal tahun (jika perlu). 6. y Mengisi borang maklumat berkomputer dan menghantar mengikut jadual. Membuat pesanan buku : y Membuat pesanan pada pertengahan tahun ke Biro Buku Teks. o Pembahagian tugas pentadbiran : o Buku Stok (ikut tahun) o Pengedaran / pengumpulan o Buku rosak / hilang o Menubuhkan µPasukan Petugas¶ SPBT (pelajar). o Borang yang lengkap dikumpul oleh guru kelas dan diberi kepada guru SPBT. Mesyuarat Jawatankuasa SPBT bagi menentukan pelajar -pelajar yang layak mendapat bantuan bagi tahun semasa. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Buku Teks : o Mesyuarat diadakan dua kali iaitu di awal dan akhir tahun. 3. 2. y Mengesan kelancaran pengedaran y Mendapatkan borang dari pelajar yang baru masuk / bertukar sekolah. Pengedaran : y Mengedarkan mengikut tahun. y Membuat anggaran yang tepat untuk tahun berikutnya.

y Menentukan tarikh pemulangan mengikut tahun . Pengurusan Rekod dan Dokumen : y Menyelenggarakan fail yang kemaskini mengikut jenis. Menyediakan senarai buku teks bagi setiap kelas untuk diedarkan kepada pelajar yang tidak mendapat pinjaman buku teks (jika berlebihan). y Melengkapkan buku stok dan menyimpan dokumen dengan teratur dan selamat. 9. Peratus rosak / hilang. rosak dan hilang. y Menyimpan rekod. y Merekodkan dan menyimpan buku-buku bacaan tambahan. y Mempastikan guru kelas telah mengagihkan buku pinjaman kepada semua pelajar yang layak. y Pengurusan pemulangan Buku Teks. Pengurusan Stok dan Inventori y Surat menyurat kepada Biro Buku Teks dan Jabatan Pelajaran. . y Menyimpan invois.y Mengedarkan buku kepada pelajar -pelajar yang baru masuk. Cadangan Buku Bacaan Tambahan y Mendapatkan maklumat dari Ketua Panitia / Guru Kanan Mata Pelajaran. Hapus kira. y Rekod buku stok yang kemaskini (ikut tahun). y Memastikan semua guru kelas telah melengkapkan borang pinjaman SPBT borang G mengikut jadual. y Menyediakan senarai nama guru bertugas mengikut tarikh / tahun. y Mamaklumkan kepada Guru Besar / GPK HEM. y Mengisi borang maklumat kekurangan / lebihan buku ke PPD. 8. Guru bertugas. 10. y Membuat peraturan penggunaan bilik SPBT. y Peraturan mengedarkan ke sekolah lain. Kekurangan / lebihan. bil dan pengesahannya. y Mengemaskini inventori SPBT. Pengurusan Keselamatan Buku y Memastikan ada Bilik SPBT y Mengurus bilik SPBT. y Senarai tugas guru ± pengedaran / pengumpulan. y Mempastikan pelajar membalut buku SPBT dengan pembalut plastik. 7. y Mampastikan borang SPBT telah dihantar ke sekolah pelajar yang bertukar. hapuskira. 11. y Melapor kepada Guru Besar / GPK HEM tentang proses pemulangan.

Agihkan buku SPBT serta mempastikan ianya disampul dengan baik dan kemas. 14. Merekod pengeluaran buku-buku yang dihapuskira di dalam buku stok 19. 17. 18. 16. 13. Merancang proses menghapuskira buku SPBT. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Cik Yeoh Peik Kar (Bantuan dan Kebajikan) AJK : Pn. Memproses borang SPBT. Menerima dengan teliti buku -buku SPBT dari pembekal. Menjawab segala surat-surat yang berkaitan dengan SPBT. Lee Chye Inn Pn. 15. Mempastikan keselamatan buku-buku SPBT. Pengerusi : Pn.12. Tan Shean Lan Pn. Wong Kooi Lan AJK PIBG Pn. Mengadakan buku stok SPBT dan mengemaskinikannya. Lim Bee Lay Cik Teh Chiou Shing . JAWATANKUASA BANTUAN DAN KEBAJIKAN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N.

Lee Chye Inn (Guru RMT/PS) AJK : Pn. Tan Shean Lan ( GURU PEND. Bertanggungjawab kepada Guru Besar. Pengerusi : Pn. Mengadakan daftar sumbangan dan daftar penerima yang dikemaskini dan disahkan oleh Guru Besar. 3. 10. Menguruskan hal ehwal kebajikan pelajar yang memerlukan bantuan khusus seperti :y Pelajar miskin y Kemalangan y Rawatan berterusan (penyakit kronik) y Kematian y Kecemasan / bencana 2. Merancang program untuk mengutip sebarang sumbangan di semping meningkatkan keprihatinan pelajar terhadap kebajikan. Salihin (PEMBANTU TADBIR. 7. Menghubungi Guru Besar jika terdapat sebarang kerumitan. JAWATANKUASA RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT) Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. 6. Menguruskan simpanan murid dengan pihak berkenaan berjalan dengan licin dan sempurna. 9.Bidang Tugas : 1. Mendapatkan senarai nama pelajar yang layak mendapat bantuan berdasarkan keutamaan dan keperluan. Mempastikan murid-murid mendapat kemudahan yang sewajarnya semasa dan selepas menguruskannya. Menubuhkan Tabung Kebajikan Pelajar. Mengurus dan mempromos ikan kebaikan menyimpan agar murid -murid lebih berminat untuk menabung. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha :Pn. 5.KEWANGAN) Guru bertugas RMT harian . 4. Wong Kooi Lan ( GURU Bimbingan ) Cik Lee Mee Wai ( GURU SMM ) En. 8.JASMANI) Pn.

Bidang Tugas : 1. Menyediakan perancangan tahunan yang berfaedah. 2. JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. 7. Wong Kooi Lan (Guru Bimbingan ) AJK : En. 6. Memberi penerangan betapa pentingnya menyertai Projek Susu Sekolah terhadap murid-murid. Merekodkan nama murid-murid yang layak mendapat susu percuma. Heah Boon Kiak (PIBG) Thanalatchumy Cik Cik Teh Chiou Shing Cik Lee Mee Wai Bidang Tugas : 1. Menguruskan pesanan kepada pihak pengedar. Menggalakkan murid-murid menyertai sebarang peraduan yang dianjurkan oleh Projek Susu Sekolah (PSS). 3. 3. Mengelolakan program orientasi. Mengelola dan mengurus bilik Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK) secara berkesan. Menerima serta mengagihkan susu kepada guru -guru kelas. Menyelaraskan pemberian RMT / PSS kepada murid -murid yang terlibat. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. 4. . 5. Khidmat Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK) meliputi semua aspek bimbingan dan kaunseling iaitu : y Bimbingan Pelajar y Bimbingan Kerjaya y Bimbingan Sosial y Bimbingan Sahsiah y Bimbingan Psikologi y Bimbingan Pencegahan Dadah / AIDS 2. Pengerusi : Pn. Mengedarkan borang-borang pesanan kepada guru-guru kelas atau darjah. 4.

Mengadakan program khas bagi kumpulan pelajar yang bermasalah (risiko tinggi). PIBG Mengikut Akta Pendidikan KPM 1996. y Mengwujudkan sikap kerjasama. Ia juga untuk . S/U : Pn. RMUF ± Membuat Laporan aktiviti RIMUF sebanyak dua kali iaitu pada setengah tahun dan akhir tahun. Menjalankan soal ±selidik untuk mendapat maklum balas mengenai budaya sekolah (sampling). 2. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Cik Thanalatchumy( Penyelaras RIMUP) N. Mengadakan program khas pencegahan dadah / AIDS JAWATANKUASA RIMUP Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. para gu ru dan murid serta warga sekolah dari peringkat sekolah rendah hingga sekolah menengah dalam kegiatan -kegiatan khas secara bersamasama. Pengerusi : Pn. tenaga dan kepakaran untuk menjayakan kegiatan-kegiatan khas secara bersama-sama.5. Menyelaras hubungan dengan Jabatan / agensi luar untuk mendapat khidmat nasihat 7. 10. yang diharapkan dapat membina kesefahamanan tentang tugas dan tanggungjawab be rsama dan usaha dalam meningkatkan mutu pengajaran guru dan pembelajaran murid di Sekolah. Menjalankan ujian khas untuk mengesan potensi. 9. Menyediakan dan memaklumkan jadual tugas. temujanji dan aktiviti Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK). Noor Jamilah AJK : Semua Guru Kelas Bidang Tugas : 1. tolong menolong dan mengwujudkan suasana muhibah secara sedar dan terancang. y Melahirkan persefahaman dan toleransi antara murid pelbagai kaum di sekolah. Membuat pendaftaran dan laporan dari semasa kesemasa jika diperlukan. minat dan sahsiah pelajar. 8. 6. peralatan. Persatuan Ibubapa dan Guru (PIBG) ditubuhkan di semua Sekolah Kerajaan bertujuan untuk mewujudkan permuafakatan antara ibubapa dan guru (IBG). y Berkongsi kemudahan. Melaksanakan objektif RIMUF diantaranya: y Menggalakkan penyertaan masyarakat setempat. 3.

AJK PIBG dipilih melalui Mesyuarat Agung Tahunan & menjalankan tugas dan amanah secara sukarela serta perlu menitikberatkan keikhlasan. Untuk membantu dan menambah usaha Sekolah dalam memenuhi kehendak dan keperluan kebendaan murid-murid dalam kegiatan mereka 3. Menambah sumber kewangan Sekolah bagi menambah dan meningkatkan kemudahan d Sekolah Meningkatkan kemesraan dan menyediakan saluran komunikasi dan hubungan antara Sekolah dengan masyarakat setempat 6 4. kemudahan dan suasana Sekolah yang kondusif kepada murid-murid dan guru-guru di Sekolah. Meningkatkan keceriaan premis Sekolah supaya dapat me ujudkan suasana yang konduisif bagi menjayakan aktiviti dan program pendidikan Semua ibu bapa dan guru di sekolah ini merupakan ahli PIBG. Tujuan-tujuan PIBG adalah: 1. Satu jawatankuasa PIBG bagi penggal 2008/2009 telah dilantik pada 16 Februari 2008 bertempat di Dewan Budiman.mempertingkatkan kerjasama dan perkongsian antara pihak Sekolah. PIBG juga mempunyai peranan saling lengkap melengkapi terhadap fungsi Kementerian Pendidikan Malaysia dalam menyediakan prasarana. 3. 5. Membantu dalam memajukan perkembangan murid dan menjaga kebajikan murid 2. Untuk memberi peluang kepada IBG dalam Sekolah berunding antara satu sama lain berkenaan dengan cara memperbaiki taraf pendidikan anak anak mereka pada amnya Untuk membolehkan IBG dalam Sekolah untuk berusaha menambah kewangan Sekolah dan meningkatkan kemudahan fizikal bagi tujuan meningkatkan kemudahan pengajaran dan pembelajaran 5 Fungsi peranan PIBG adalah: 1. keterbukaan dan pengorbanan. Untuk mengadakan satu forum dan perkhidmatan bagi keba jikan dan kemajuan murid-murid dalam Sekolah dalam meningkatkan imej Sekolah 2. ibubapa dan komuniti setempat. . SKDP. Untuk membolehkan IBG dalam Sekolah bertukar-tukar fikran dan maklumat mengenai pendidikan 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful