BAHASA MELAYU

KEMAHIRAN KOMUNIKASI

$MOHAMAD AMIRUL FIKRI BIN MHD SUPIAN $MUHAMMAD IZAMUDDIN BIN MUHAMAD
NAWAWI $NOOR MUNIRAH AINI BINTI MUTALIB $PPISMP 2.03

DEFINISI KEMAHIRAN
Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka edisi baru cetakan 1991, kemahiran ialah kecekapan atau kepandaian.

DEFINISI KOMUNIKASI
Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka juga komunikasi pula ialah berhubungan secara langsung atau dengan perantaraan surat, radio, telefon dan lain-lain dan mengadakan perhubungan (bercakap, berbincang, bertukar pendapat dan lain-lain).

. idea dan pemikiran daripada seseorang individu kepada individu yang lain.Seseuatu proses pemindahan maklumat perasaan.  Suatu seni menyalurkan idea-idea dan sikap daripada seorang individu kepada seorang yang lain.

  Komunikasi ialah proses menghantar dan menerima mesej D e Vi to ( 1978 ) antara dua peribadi dengan beberapa kesan dan maklum balas yang serta merta     Komunikasi ialah sebarang proses yang mana manusia H yb e l d a n W e a ve r 2 s ( 1995 ) berkongsi maklumat. idea dan perasaan    M u h a m m a d Yu so f H u ssa i ( 1 9 9 0 ) n atau bertukar perutusan dan maklumat dengan menggunakan prinsip dan kaedah komunikasi yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis  Komunikasi dari perspektif Islam ialah proses menyampaikan .

BIDANG .BIDANG KOMUNIKASI INTRAPERSONAL (DIRI) INTERPERSONAL (ANTARA (ANTAR KUMPULAN KECIL KOMUNIKASI MASSA AWAM .

KOMUNIKASI INTRAPERSONAL berlaku di dalam diri seseorang.  . memberikan sebab dan akibat. bermonolog dengan diri untuk membuat pilihan. keputusan. Seseorang yang sedang berfikir tentang sesuatu perkara sebenarnya ia sedang dalam proses berkomunikasi dengan dirinya.

 . Bersifat terus iaitu bersemuka tanpa menggunakan sebarang perantaraan atau saluran tertentu Juga berlaku dalam keadaan yang tidak formal dan bersahaja. Proses komunikasi yang melibatkan dua orang atau lebih.KOMUNIKASI INTERPERSONAL Komunikasi antara individu.

 .KOMUNIKASI KUMPULAN Berperanan membuat keputusan dan dipatuhi oleh semua ahli. Berlaku dalam bentuk formal dan tidak formal. Contoh : mesyuarat.

PENGUCAPAN AWAM Berucap di khalayak ramai Seorang kepada ramai orang .

Berbentuk sehala dan jika berlaku tindakbalas ia mengambil masa dan tidak sepantas interpersonal. . televisyen. buku dan risalah. radio.Komunikasi Massa berlaku untuk sebaran umum menggunakan alat-alat media massa seperti akhbar. majalah.

KOMUNIKASI INTRAPERSONAL .

. Merupakan keterlibatan internal secara aktif dari individu dalam pemprosesan simbolik dari pesan-pesan.D E FI I I N S Komunikasi intrapribadi atau komunikasi intrapersonal adalah penggunaan bahasa atau fikiran yang terjadi di dalam diri komunikator sendiri. Seorang individu menjadi pengirim sekaligus penerima pesan. memberikan umpan balik bagi dirinya sendiri dalam proses internal yang berkelanjutan.

keputusan.Berlaku di dalam diri seseorang. Bermonolog dengan diri untuk membuat pilihan. Seseorang yang sedang berfikir tentang sesuatu perkara sebenarnya ia sedang dalam proses berkomunikasi dengan dirinya.  . memberikan sebab dan akibat.

FAEDAH KOMUNIKASI INTRAPERSONAL .

Pengetahuan mengenai diri peribadi melalui proses-proses psikologis seperti persepsi dan kesedaran terjadi saat berlangsungnya komunikasi intrapribadi oleh komunikator. .Komunikasi intrapersonal dapat menjadi pemacu bentuk komunikasi yang lainnya.

CIRI-CIRI KOMUNIKASI INTRAPERSONAL .

Merupakan landasan untuk melakukan komunikasi intrapribadi. Terjadi kerana pemberian makna pada objek.Proses komunikasi yang terjadi dalam diri individu (dengan diri sendiri). Keberhasilan komunikasi kita dengan orang lain bergantung kepada keberkesanan komunikasi kita dengan diri sendiri. Objek yang diamati mendapatkan rangsangan pancaindera kemudian mengalami proses perkembangan dalam fikiran manusia. . Mendapatkan perhatian besar dari kalangan psikologi behavioristik (pemerhati tingkah laku).

CONTOH KOMUNIKASI INTRAPERSONAL .

 .vMuhasabah Diri  * menilai tentang segala perkara yang telah dilakukan sama ada yang baik atau yang buruk dan seterusnya berusaha untuk memperbaiki diri untuk menjadi insan yang lebih baik.  vBerdoa  * memohon sesuatu perkara yang diminta daripada Allah Taala.  vBersyukur  * berterima kasih di atas segala apa yang diperolehi melalui pemberian Allah.

KOMUNIKASI INTERPERSONAL .

DEFINISI KOMUNIKASI INTERPERSONAL .

Komunikasi interpersonal juga boleh diertikan sebagai proses bagaimana seseorang itu berkongsi pengalaman dengan individu-individu lain. Komunikasi interpersonal ialah komunikasi antara orang yang berlaku dalam keadaan yang membolehkan orang membalas secara terus antara satu sama lain. . Wayne Pace mengatakan bahawa komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka.R.

CIRI KOMUNIKASI INTERPERSONAL .CIRI .

Biasanya berbentuk :  . Bagaimanapun.dialog  .Biasanya berpasangan iaitu melibatkan hanya dua orang.bercirikan tolak ansur lisan (verbal) –  orang biasanya mencelah antara satu sama lain. ia boleh berlaku dalam satu kumpulan kecil apabila para peserta bertindak balas terus antara satu sama lain sebagai individu. .

CARA-CARA KOMUNIKASI INTERPERSONAL .

.

.Komunikasi Antara Dua Individu Merupakan satu bentuk dialog Berlaku apabila seseorang berkomunikasi secara personal terus sebagai seorang individu Contoh :  Hani dan Yazed berbincang mengenai masa depan rumah tangga mereka.

Secara tidak formal .Komunikasi Melibatkan Lebih Dua Individu Secara am terbahagi kepada dua : I. Secara formal II.

Secara Formal vBerlaku apabila seseorang mengemukakan idea. vContoh :  Harith menyampaikan tazkirah di hadapan kelas sebelum kelas dimulakan pada pagi tadi.  . vSeseorang menyuarakan sesuatu dan yang lain menjadi pendengar. perasaan dan maklumat ‘tanpa gangguan’ kepada satu kumpulan orang. vTidak banyak berlaku komunikasi dua hala.

dikatakan penggunaan ‘dengan gangguan’ iaitu mungkin akan berlaku pro dan kontra ataupun seseorang mungkin mencelah.Secara Tidak Formal vBerlaku apabila kedua-dua pihak menyuarakan idea. perasaan dan maklumat. . vDengan kata lain juga. vContoh :  Melur mengatakan kepada kelasnya bahawa wajahnya saling tidak tumpah seperti Siti Nurhaliza tetapi Ridzwan mencelah dengan mengatakan bahawa wajah Melur seperti pembantu rumah Siti Nurhaliza.

KEMAHIRAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL .

tanda kepercayaan lahir akibat  penerimaan sepenuhnya tanpa syarat Hubungan baik seperti ini hanya dapat dicapai apabila perasaan empati kedua-dua dapat dirasai. hubungan baik di antara dua pihak akan dapat terus  .penyampaian masalahnya tanpa keraguan  .1.kemesraan perhubungan dalam pertemuan  . Membina hubungan Hubungan baik dilihat dalam situasi berikut : . Dengan berperasaan empati ini.

walaupun ia juga diperlukan dalam komunikasi lisan. air muka.2. Komunikasi bukan lisan dibahagikan kepada beberapa komponen.  . dan juga nada suara. kontak mata. gerak isyarat. iaitu gaya badan(posture). Kemahiran memberi perhatian Di dalam proses komunikasi. memberi perhatian merujuk kepada komunikasi bukan lisan.

Mendengar dengan telinga ketiga (Reik.” Model latihan mendengar membahagikan tingkah laku mendengar kepada tiga komponen. 1948) melibatkan kemahiran memikir dan membayangkan bagaimana orang lain merasa.3. ia merupakan langkah pertama ke arah empati . maka komunikasi tidak akan wujud. Kemahiran mendengar Rogers (1951) merumuskan: “Tanpa perhatian. dan respon yang pula membawa maksud mendengar. dan dengan ini. mendengar sahaja tidak akan membawa kefahaman. gaya relaks. iaitu memberi perhatian termasuk kontak mata.

CONTOH KOMUNIKASI INTERPERSONAL .

 Apabila anda berbincang tentang tugasan projek anda secara individu dengan pensyarah anda. .Apabila anda sedang bercakap melalui telefon dengan seorang kawan baik tentang pengalaman anda berada di perantauan.

Narimah Ismail . Mohd Yusof Hussain . Kuala Lumpur   . PTS . Tsai Chen Chien & Saw Hooi Chin . Kuala Lumpur  Teori-teori Komunikasi  Saodah Wok . 2007 . PTS .  RUJUKAN  Intrapersonal & Interpersonal untuk remaja  Shahizan bin Hasan. PTS . Selangor  EQ : Panduan Meningkatkan Kecerdasan Emosi   Mohd Azhar Abdul Hamid . 2006 Kuala Lumpur   Kemahiran Interpersonal untuk Guru   Abdullah Hassan & Ainon Mohd . 2006 . 2006 . PTS .

Ayam Hutan . Ayam Selasih Sekian terima kasih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful