BAHASA MELAYU

KEMAHIRAN KOMUNIKASI

$MOHAMAD AMIRUL FIKRI BIN MHD SUPIAN $MUHAMMAD IZAMUDDIN BIN MUHAMAD
NAWAWI $NOOR MUNIRAH AINI BINTI MUTALIB $PPISMP 2.03

DEFINISI KEMAHIRAN
Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka edisi baru cetakan 1991, kemahiran ialah kecekapan atau kepandaian.

DEFINISI KOMUNIKASI
Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka juga komunikasi pula ialah berhubungan secara langsung atau dengan perantaraan surat, radio, telefon dan lain-lain dan mengadakan perhubungan (bercakap, berbincang, bertukar pendapat dan lain-lain).

Seseuatu proses pemindahan maklumat perasaan. .  Suatu seni menyalurkan idea-idea dan sikap daripada seorang individu kepada seorang yang lain. idea dan pemikiran daripada seseorang individu kepada individu yang lain.

idea dan perasaan    M u h a m m a d Yu so f H u ssa i ( 1 9 9 0 ) n atau bertukar perutusan dan maklumat dengan menggunakan prinsip dan kaedah komunikasi yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis  Komunikasi dari perspektif Islam ialah proses menyampaikan .  Komunikasi ialah proses menghantar dan menerima mesej D e Vi to ( 1978 ) antara dua peribadi dengan beberapa kesan dan maklum balas yang serta merta     Komunikasi ialah sebarang proses yang mana manusia H yb e l d a n W e a ve r 2 s ( 1995 ) berkongsi maklumat.

BIDANG .BIDANG KOMUNIKASI INTRAPERSONAL (DIRI) INTERPERSONAL (ANTARA (ANTAR KUMPULAN KECIL KOMUNIKASI MASSA AWAM .

memberikan sebab dan akibat.KOMUNIKASI INTRAPERSONAL berlaku di dalam diri seseorang. bermonolog dengan diri untuk membuat pilihan.  . keputusan. Seseorang yang sedang berfikir tentang sesuatu perkara sebenarnya ia sedang dalam proses berkomunikasi dengan dirinya.

 . Bersifat terus iaitu bersemuka tanpa menggunakan sebarang perantaraan atau saluran tertentu Juga berlaku dalam keadaan yang tidak formal dan bersahaja. Proses komunikasi yang melibatkan dua orang atau lebih.KOMUNIKASI INTERPERSONAL Komunikasi antara individu.

Berlaku dalam bentuk formal dan tidak formal. Contoh : mesyuarat.  .KOMUNIKASI KUMPULAN Berperanan membuat keputusan dan dipatuhi oleh semua ahli.

PENGUCAPAN AWAM Berucap di khalayak ramai Seorang kepada ramai orang .

televisyen. majalah. Berbentuk sehala dan jika berlaku tindakbalas ia mengambil masa dan tidak sepantas interpersonal. radio. . buku dan risalah.Komunikasi Massa berlaku untuk sebaran umum menggunakan alat-alat media massa seperti akhbar.

KOMUNIKASI INTRAPERSONAL .

.D E FI I I N S Komunikasi intrapribadi atau komunikasi intrapersonal adalah penggunaan bahasa atau fikiran yang terjadi di dalam diri komunikator sendiri. Seorang individu menjadi pengirim sekaligus penerima pesan. Merupakan keterlibatan internal secara aktif dari individu dalam pemprosesan simbolik dari pesan-pesan. memberikan umpan balik bagi dirinya sendiri dalam proses internal yang berkelanjutan.

keputusan. memberikan sebab dan akibat. Seseorang yang sedang berfikir tentang sesuatu perkara sebenarnya ia sedang dalam proses berkomunikasi dengan dirinya.  .Berlaku di dalam diri seseorang. Bermonolog dengan diri untuk membuat pilihan.

FAEDAH KOMUNIKASI INTRAPERSONAL .

Pengetahuan mengenai diri peribadi melalui proses-proses psikologis seperti persepsi dan kesedaran terjadi saat berlangsungnya komunikasi intrapribadi oleh komunikator. .Komunikasi intrapersonal dapat menjadi pemacu bentuk komunikasi yang lainnya.

CIRI-CIRI KOMUNIKASI INTRAPERSONAL .

Mendapatkan perhatian besar dari kalangan psikologi behavioristik (pemerhati tingkah laku). Keberhasilan komunikasi kita dengan orang lain bergantung kepada keberkesanan komunikasi kita dengan diri sendiri. Objek yang diamati mendapatkan rangsangan pancaindera kemudian mengalami proses perkembangan dalam fikiran manusia.Proses komunikasi yang terjadi dalam diri individu (dengan diri sendiri). Merupakan landasan untuk melakukan komunikasi intrapribadi. . Terjadi kerana pemberian makna pada objek.

CONTOH KOMUNIKASI INTRAPERSONAL .

 .  vBerdoa  * memohon sesuatu perkara yang diminta daripada Allah Taala.  vBersyukur  * berterima kasih di atas segala apa yang diperolehi melalui pemberian Allah.vMuhasabah Diri  * menilai tentang segala perkara yang telah dilakukan sama ada yang baik atau yang buruk dan seterusnya berusaha untuk memperbaiki diri untuk menjadi insan yang lebih baik.

KOMUNIKASI INTERPERSONAL .

DEFINISI KOMUNIKASI INTERPERSONAL .

Wayne Pace mengatakan bahawa komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Komunikasi interpersonal ialah komunikasi antara orang yang berlaku dalam keadaan yang membolehkan orang membalas secara terus antara satu sama lain. . Komunikasi interpersonal juga boleh diertikan sebagai proses bagaimana seseorang itu berkongsi pengalaman dengan individu-individu lain.R.

CIRI .CIRI KOMUNIKASI INTERPERSONAL .

ia boleh berlaku dalam satu kumpulan kecil apabila para peserta bertindak balas terus antara satu sama lain sebagai individu.dialog  . Biasanya berbentuk :  . . Bagaimanapun.Biasanya berpasangan iaitu melibatkan hanya dua orang.bercirikan tolak ansur lisan (verbal) –  orang biasanya mencelah antara satu sama lain.

CARA-CARA KOMUNIKASI INTERPERSONAL .

.

Komunikasi Antara Dua Individu Merupakan satu bentuk dialog Berlaku apabila seseorang berkomunikasi secara personal terus sebagai seorang individu Contoh :  Hani dan Yazed berbincang mengenai masa depan rumah tangga mereka. .

Secara tidak formal . Secara formal II.Komunikasi Melibatkan Lebih Dua Individu Secara am terbahagi kepada dua : I.

 . perasaan dan maklumat ‘tanpa gangguan’ kepada satu kumpulan orang.Secara Formal vBerlaku apabila seseorang mengemukakan idea. vContoh :  Harith menyampaikan tazkirah di hadapan kelas sebelum kelas dimulakan pada pagi tadi. vSeseorang menyuarakan sesuatu dan yang lain menjadi pendengar. vTidak banyak berlaku komunikasi dua hala.

Secara Tidak Formal vBerlaku apabila kedua-dua pihak menyuarakan idea. vContoh :  Melur mengatakan kepada kelasnya bahawa wajahnya saling tidak tumpah seperti Siti Nurhaliza tetapi Ridzwan mencelah dengan mengatakan bahawa wajah Melur seperti pembantu rumah Siti Nurhaliza. perasaan dan maklumat. dikatakan penggunaan ‘dengan gangguan’ iaitu mungkin akan berlaku pro dan kontra ataupun seseorang mungkin mencelah. . vDengan kata lain juga.

KEMAHIRAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL .

Membina hubungan Hubungan baik dilihat dalam situasi berikut : . hubungan baik di antara dua pihak akan dapat terus  .penyampaian masalahnya tanpa keraguan  .kemesraan perhubungan dalam pertemuan  . Dengan berperasaan empati ini.1.tanda kepercayaan lahir akibat  penerimaan sepenuhnya tanpa syarat Hubungan baik seperti ini hanya dapat dicapai apabila perasaan empati kedua-dua dapat dirasai.

walaupun ia juga diperlukan dalam komunikasi lisan. dan juga nada suara. air muka. Kemahiran memberi perhatian Di dalam proses komunikasi. kontak mata. iaitu gaya badan(posture).2.  . gerak isyarat. memberi perhatian merujuk kepada komunikasi bukan lisan. Komunikasi bukan lisan dibahagikan kepada beberapa komponen.

dan respon yang pula membawa maksud mendengar. ia merupakan langkah pertama ke arah empati . mendengar sahaja tidak akan membawa kefahaman. dan dengan ini. Kemahiran mendengar Rogers (1951) merumuskan: “Tanpa perhatian. Mendengar dengan telinga ketiga (Reik. maka komunikasi tidak akan wujud.3. gaya relaks.” Model latihan mendengar membahagikan tingkah laku mendengar kepada tiga komponen. iaitu memberi perhatian termasuk kontak mata. 1948) melibatkan kemahiran memikir dan membayangkan bagaimana orang lain merasa.

CONTOH KOMUNIKASI INTERPERSONAL .

.  Apabila anda berbincang tentang tugasan projek anda secara individu dengan pensyarah anda.Apabila anda sedang bercakap melalui telefon dengan seorang kawan baik tentang pengalaman anda berada di perantauan.

Tsai Chen Chien & Saw Hooi Chin . 2006 Kuala Lumpur   Kemahiran Interpersonal untuk Guru   Abdullah Hassan & Ainon Mohd . PTS . 2006 . Kuala Lumpur   . Kuala Lumpur  Teori-teori Komunikasi  Saodah Wok . PTS . PTS . 2006 . Selangor  EQ : Panduan Meningkatkan Kecerdasan Emosi   Mohd Azhar Abdul Hamid . Mohd Yusof Hussain . 2007 . PTS . Narimah Ismail .  RUJUKAN  Intrapersonal & Interpersonal untuk remaja  Shahizan bin Hasan.

Ayam Selasih Sekian terima kasih .Ayam Hutan .