BAHASA MELAYU

KEMAHIRAN KOMUNIKASI

$MOHAMAD AMIRUL FIKRI BIN MHD SUPIAN $MUHAMMAD IZAMUDDIN BIN MUHAMAD
NAWAWI $NOOR MUNIRAH AINI BINTI MUTALIB $PPISMP 2.03

DEFINISI KEMAHIRAN
Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka edisi baru cetakan 1991, kemahiran ialah kecekapan atau kepandaian.

DEFINISI KOMUNIKASI
Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka juga komunikasi pula ialah berhubungan secara langsung atau dengan perantaraan surat, radio, telefon dan lain-lain dan mengadakan perhubungan (bercakap, berbincang, bertukar pendapat dan lain-lain).

idea dan pemikiran daripada seseorang individu kepada individu yang lain.Seseuatu proses pemindahan maklumat perasaan. .  Suatu seni menyalurkan idea-idea dan sikap daripada seorang individu kepada seorang yang lain.

  Komunikasi ialah proses menghantar dan menerima mesej D e Vi to ( 1978 ) antara dua peribadi dengan beberapa kesan dan maklum balas yang serta merta     Komunikasi ialah sebarang proses yang mana manusia H yb e l d a n W e a ve r 2 s ( 1995 ) berkongsi maklumat. idea dan perasaan    M u h a m m a d Yu so f H u ssa i ( 1 9 9 0 ) n atau bertukar perutusan dan maklumat dengan menggunakan prinsip dan kaedah komunikasi yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis  Komunikasi dari perspektif Islam ialah proses menyampaikan .

BIDANG KOMUNIKASI INTRAPERSONAL (DIRI) INTERPERSONAL (ANTARA (ANTAR KUMPULAN KECIL KOMUNIKASI MASSA AWAM .BIDANG .

 . bermonolog dengan diri untuk membuat pilihan. memberikan sebab dan akibat. keputusan.KOMUNIKASI INTRAPERSONAL berlaku di dalam diri seseorang. Seseorang yang sedang berfikir tentang sesuatu perkara sebenarnya ia sedang dalam proses berkomunikasi dengan dirinya.

 .KOMUNIKASI INTERPERSONAL Komunikasi antara individu. Proses komunikasi yang melibatkan dua orang atau lebih. Bersifat terus iaitu bersemuka tanpa menggunakan sebarang perantaraan atau saluran tertentu Juga berlaku dalam keadaan yang tidak formal dan bersahaja.

Berlaku dalam bentuk formal dan tidak formal.KOMUNIKASI KUMPULAN Berperanan membuat keputusan dan dipatuhi oleh semua ahli.  . Contoh : mesyuarat.

PENGUCAPAN AWAM Berucap di khalayak ramai Seorang kepada ramai orang .

. buku dan risalah. radio. majalah.Komunikasi Massa berlaku untuk sebaran umum menggunakan alat-alat media massa seperti akhbar. Berbentuk sehala dan jika berlaku tindakbalas ia mengambil masa dan tidak sepantas interpersonal. televisyen.

KOMUNIKASI INTRAPERSONAL .

Seorang individu menjadi pengirim sekaligus penerima pesan. Merupakan keterlibatan internal secara aktif dari individu dalam pemprosesan simbolik dari pesan-pesan.D E FI I I N S Komunikasi intrapribadi atau komunikasi intrapersonal adalah penggunaan bahasa atau fikiran yang terjadi di dalam diri komunikator sendiri. . memberikan umpan balik bagi dirinya sendiri dalam proses internal yang berkelanjutan.

keputusan. memberikan sebab dan akibat.  .Berlaku di dalam diri seseorang. Seseorang yang sedang berfikir tentang sesuatu perkara sebenarnya ia sedang dalam proses berkomunikasi dengan dirinya. Bermonolog dengan diri untuk membuat pilihan.

FAEDAH KOMUNIKASI INTRAPERSONAL .

Pengetahuan mengenai diri peribadi melalui proses-proses psikologis seperti persepsi dan kesedaran terjadi saat berlangsungnya komunikasi intrapribadi oleh komunikator. .Komunikasi intrapersonal dapat menjadi pemacu bentuk komunikasi yang lainnya.

CIRI-CIRI KOMUNIKASI INTRAPERSONAL .

Mendapatkan perhatian besar dari kalangan psikologi behavioristik (pemerhati tingkah laku). Keberhasilan komunikasi kita dengan orang lain bergantung kepada keberkesanan komunikasi kita dengan diri sendiri.Proses komunikasi yang terjadi dalam diri individu (dengan diri sendiri). Merupakan landasan untuk melakukan komunikasi intrapribadi. Objek yang diamati mendapatkan rangsangan pancaindera kemudian mengalami proses perkembangan dalam fikiran manusia. Terjadi kerana pemberian makna pada objek. .

CONTOH KOMUNIKASI INTRAPERSONAL .

 vBersyukur  * berterima kasih di atas segala apa yang diperolehi melalui pemberian Allah.  .  vBerdoa  * memohon sesuatu perkara yang diminta daripada Allah Taala.vMuhasabah Diri  * menilai tentang segala perkara yang telah dilakukan sama ada yang baik atau yang buruk dan seterusnya berusaha untuk memperbaiki diri untuk menjadi insan yang lebih baik.

KOMUNIKASI INTERPERSONAL .

DEFINISI KOMUNIKASI INTERPERSONAL .

R. Wayne Pace mengatakan bahawa komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Komunikasi interpersonal ialah komunikasi antara orang yang berlaku dalam keadaan yang membolehkan orang membalas secara terus antara satu sama lain. . Komunikasi interpersonal juga boleh diertikan sebagai proses bagaimana seseorang itu berkongsi pengalaman dengan individu-individu lain.

CIRI .CIRI KOMUNIKASI INTERPERSONAL .

. Biasanya berbentuk :  .dialog  . ia boleh berlaku dalam satu kumpulan kecil apabila para peserta bertindak balas terus antara satu sama lain sebagai individu.bercirikan tolak ansur lisan (verbal) –  orang biasanya mencelah antara satu sama lain.Biasanya berpasangan iaitu melibatkan hanya dua orang. Bagaimanapun.

CARA-CARA KOMUNIKASI INTERPERSONAL .

.

Komunikasi Antara Dua Individu Merupakan satu bentuk dialog Berlaku apabila seseorang berkomunikasi secara personal terus sebagai seorang individu Contoh :  Hani dan Yazed berbincang mengenai masa depan rumah tangga mereka. .

Secara formal II.Secara tidak formal .Komunikasi Melibatkan Lebih Dua Individu Secara am terbahagi kepada dua : I.

 . vTidak banyak berlaku komunikasi dua hala. vSeseorang menyuarakan sesuatu dan yang lain menjadi pendengar. perasaan dan maklumat ‘tanpa gangguan’ kepada satu kumpulan orang.Secara Formal vBerlaku apabila seseorang mengemukakan idea. vContoh :  Harith menyampaikan tazkirah di hadapan kelas sebelum kelas dimulakan pada pagi tadi.

perasaan dan maklumat. . dikatakan penggunaan ‘dengan gangguan’ iaitu mungkin akan berlaku pro dan kontra ataupun seseorang mungkin mencelah.Secara Tidak Formal vBerlaku apabila kedua-dua pihak menyuarakan idea. vDengan kata lain juga. vContoh :  Melur mengatakan kepada kelasnya bahawa wajahnya saling tidak tumpah seperti Siti Nurhaliza tetapi Ridzwan mencelah dengan mengatakan bahawa wajah Melur seperti pembantu rumah Siti Nurhaliza.

KEMAHIRAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL .

1.kemesraan perhubungan dalam pertemuan  . Membina hubungan Hubungan baik dilihat dalam situasi berikut : .tanda kepercayaan lahir akibat  penerimaan sepenuhnya tanpa syarat Hubungan baik seperti ini hanya dapat dicapai apabila perasaan empati kedua-dua dapat dirasai.penyampaian masalahnya tanpa keraguan  . hubungan baik di antara dua pihak akan dapat terus  . Dengan berperasaan empati ini.

Komunikasi bukan lisan dibahagikan kepada beberapa komponen. kontak mata. gerak isyarat. memberi perhatian merujuk kepada komunikasi bukan lisan. air muka. iaitu gaya badan(posture). Kemahiran memberi perhatian Di dalam proses komunikasi.2.  . walaupun ia juga diperlukan dalam komunikasi lisan. dan juga nada suara.

ia merupakan langkah pertama ke arah empati .3. Kemahiran mendengar Rogers (1951) merumuskan: “Tanpa perhatian.” Model latihan mendengar membahagikan tingkah laku mendengar kepada tiga komponen. iaitu memberi perhatian termasuk kontak mata. gaya relaks. Mendengar dengan telinga ketiga (Reik. dan dengan ini. 1948) melibatkan kemahiran memikir dan membayangkan bagaimana orang lain merasa. mendengar sahaja tidak akan membawa kefahaman. maka komunikasi tidak akan wujud. dan respon yang pula membawa maksud mendengar.

CONTOH KOMUNIKASI INTERPERSONAL .

Apabila anda sedang bercakap melalui telefon dengan seorang kawan baik tentang pengalaman anda berada di perantauan.  Apabila anda berbincang tentang tugasan projek anda secara individu dengan pensyarah anda. .

PTS . 2006 . PTS . 2006 Kuala Lumpur   Kemahiran Interpersonal untuk Guru   Abdullah Hassan & Ainon Mohd . PTS . Selangor  EQ : Panduan Meningkatkan Kecerdasan Emosi   Mohd Azhar Abdul Hamid . Tsai Chen Chien & Saw Hooi Chin . Kuala Lumpur  Teori-teori Komunikasi  Saodah Wok . 2006 . Narimah Ismail . PTS . Mohd Yusof Hussain . 2007 . Kuala Lumpur   .  RUJUKAN  Intrapersonal & Interpersonal untuk remaja  Shahizan bin Hasan.

Ayam Selasih Sekian terima kasih .Ayam Hutan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful