BAHASA MELAYU

KEMAHIRAN KOMUNIKASI

$MOHAMAD AMIRUL FIKRI BIN MHD SUPIAN $MUHAMMAD IZAMUDDIN BIN MUHAMAD
NAWAWI $NOOR MUNIRAH AINI BINTI MUTALIB $PPISMP 2.03

DEFINISI KEMAHIRAN
Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka edisi baru cetakan 1991, kemahiran ialah kecekapan atau kepandaian.

DEFINISI KOMUNIKASI
Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka juga komunikasi pula ialah berhubungan secara langsung atau dengan perantaraan surat, radio, telefon dan lain-lain dan mengadakan perhubungan (bercakap, berbincang, bertukar pendapat dan lain-lain).

 Suatu seni menyalurkan idea-idea dan sikap daripada seorang individu kepada seorang yang lain.Seseuatu proses pemindahan maklumat perasaan. idea dan pemikiran daripada seseorang individu kepada individu yang lain. .

  Komunikasi ialah proses menghantar dan menerima mesej D e Vi to ( 1978 ) antara dua peribadi dengan beberapa kesan dan maklum balas yang serta merta     Komunikasi ialah sebarang proses yang mana manusia H yb e l d a n W e a ve r 2 s ( 1995 ) berkongsi maklumat. idea dan perasaan    M u h a m m a d Yu so f H u ssa i ( 1 9 9 0 ) n atau bertukar perutusan dan maklumat dengan menggunakan prinsip dan kaedah komunikasi yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis  Komunikasi dari perspektif Islam ialah proses menyampaikan .

BIDANG KOMUNIKASI INTRAPERSONAL (DIRI) INTERPERSONAL (ANTARA (ANTAR KUMPULAN KECIL KOMUNIKASI MASSA AWAM .BIDANG .

keputusan. Seseorang yang sedang berfikir tentang sesuatu perkara sebenarnya ia sedang dalam proses berkomunikasi dengan dirinya.  .KOMUNIKASI INTRAPERSONAL berlaku di dalam diri seseorang. memberikan sebab dan akibat. bermonolog dengan diri untuk membuat pilihan.

 . Bersifat terus iaitu bersemuka tanpa menggunakan sebarang perantaraan atau saluran tertentu Juga berlaku dalam keadaan yang tidak formal dan bersahaja.KOMUNIKASI INTERPERSONAL Komunikasi antara individu. Proses komunikasi yang melibatkan dua orang atau lebih.

Contoh : mesyuarat.  . Berlaku dalam bentuk formal dan tidak formal.KOMUNIKASI KUMPULAN Berperanan membuat keputusan dan dipatuhi oleh semua ahli.

PENGUCAPAN AWAM Berucap di khalayak ramai Seorang kepada ramai orang .

majalah. Berbentuk sehala dan jika berlaku tindakbalas ia mengambil masa dan tidak sepantas interpersonal. televisyen.Komunikasi Massa berlaku untuk sebaran umum menggunakan alat-alat media massa seperti akhbar. . buku dan risalah. radio.

KOMUNIKASI INTRAPERSONAL .

D E FI I I N S Komunikasi intrapribadi atau komunikasi intrapersonal adalah penggunaan bahasa atau fikiran yang terjadi di dalam diri komunikator sendiri. . memberikan umpan balik bagi dirinya sendiri dalam proses internal yang berkelanjutan. Merupakan keterlibatan internal secara aktif dari individu dalam pemprosesan simbolik dari pesan-pesan. Seorang individu menjadi pengirim sekaligus penerima pesan.

 .Berlaku di dalam diri seseorang. Bermonolog dengan diri untuk membuat pilihan. keputusan. Seseorang yang sedang berfikir tentang sesuatu perkara sebenarnya ia sedang dalam proses berkomunikasi dengan dirinya. memberikan sebab dan akibat.

FAEDAH KOMUNIKASI INTRAPERSONAL .

Komunikasi intrapersonal dapat menjadi pemacu bentuk komunikasi yang lainnya. Pengetahuan mengenai diri peribadi melalui proses-proses psikologis seperti persepsi dan kesedaran terjadi saat berlangsungnya komunikasi intrapribadi oleh komunikator. .

CIRI-CIRI KOMUNIKASI INTRAPERSONAL .

. Merupakan landasan untuk melakukan komunikasi intrapribadi. Mendapatkan perhatian besar dari kalangan psikologi behavioristik (pemerhati tingkah laku). Objek yang diamati mendapatkan rangsangan pancaindera kemudian mengalami proses perkembangan dalam fikiran manusia.Proses komunikasi yang terjadi dalam diri individu (dengan diri sendiri). Keberhasilan komunikasi kita dengan orang lain bergantung kepada keberkesanan komunikasi kita dengan diri sendiri. Terjadi kerana pemberian makna pada objek.

CONTOH KOMUNIKASI INTRAPERSONAL .

vMuhasabah Diri  * menilai tentang segala perkara yang telah dilakukan sama ada yang baik atau yang buruk dan seterusnya berusaha untuk memperbaiki diri untuk menjadi insan yang lebih baik.  vBerdoa  * memohon sesuatu perkara yang diminta daripada Allah Taala.  .  vBersyukur  * berterima kasih di atas segala apa yang diperolehi melalui pemberian Allah.

KOMUNIKASI INTERPERSONAL .

DEFINISI KOMUNIKASI INTERPERSONAL .

R. Wayne Pace mengatakan bahawa komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. . Komunikasi interpersonal juga boleh diertikan sebagai proses bagaimana seseorang itu berkongsi pengalaman dengan individu-individu lain. Komunikasi interpersonal ialah komunikasi antara orang yang berlaku dalam keadaan yang membolehkan orang membalas secara terus antara satu sama lain.

CIRI KOMUNIKASI INTERPERSONAL .CIRI .

Bagaimanapun. .bercirikan tolak ansur lisan (verbal) –  orang biasanya mencelah antara satu sama lain. ia boleh berlaku dalam satu kumpulan kecil apabila para peserta bertindak balas terus antara satu sama lain sebagai individu.dialog  .Biasanya berpasangan iaitu melibatkan hanya dua orang. Biasanya berbentuk :  .

CARA-CARA KOMUNIKASI INTERPERSONAL .

.

.Komunikasi Antara Dua Individu Merupakan satu bentuk dialog Berlaku apabila seseorang berkomunikasi secara personal terus sebagai seorang individu Contoh :  Hani dan Yazed berbincang mengenai masa depan rumah tangga mereka.

Secara tidak formal .Komunikasi Melibatkan Lebih Dua Individu Secara am terbahagi kepada dua : I. Secara formal II.

perasaan dan maklumat ‘tanpa gangguan’ kepada satu kumpulan orang. vSeseorang menyuarakan sesuatu dan yang lain menjadi pendengar.Secara Formal vBerlaku apabila seseorang mengemukakan idea. vContoh :  Harith menyampaikan tazkirah di hadapan kelas sebelum kelas dimulakan pada pagi tadi.  . vTidak banyak berlaku komunikasi dua hala.

vContoh :  Melur mengatakan kepada kelasnya bahawa wajahnya saling tidak tumpah seperti Siti Nurhaliza tetapi Ridzwan mencelah dengan mengatakan bahawa wajah Melur seperti pembantu rumah Siti Nurhaliza. dikatakan penggunaan ‘dengan gangguan’ iaitu mungkin akan berlaku pro dan kontra ataupun seseorang mungkin mencelah.Secara Tidak Formal vBerlaku apabila kedua-dua pihak menyuarakan idea. perasaan dan maklumat. vDengan kata lain juga. .

KEMAHIRAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL .

penyampaian masalahnya tanpa keraguan  . Membina hubungan Hubungan baik dilihat dalam situasi berikut : .tanda kepercayaan lahir akibat  penerimaan sepenuhnya tanpa syarat Hubungan baik seperti ini hanya dapat dicapai apabila perasaan empati kedua-dua dapat dirasai.kemesraan perhubungan dalam pertemuan  .1. hubungan baik di antara dua pihak akan dapat terus  . Dengan berperasaan empati ini.

air muka. dan juga nada suara. memberi perhatian merujuk kepada komunikasi bukan lisan. walaupun ia juga diperlukan dalam komunikasi lisan. kontak mata.2. gerak isyarat. Komunikasi bukan lisan dibahagikan kepada beberapa komponen.  . Kemahiran memberi perhatian Di dalam proses komunikasi. iaitu gaya badan(posture).

Mendengar dengan telinga ketiga (Reik. dan dengan ini. dan respon yang pula membawa maksud mendengar. mendengar sahaja tidak akan membawa kefahaman.3. gaya relaks. maka komunikasi tidak akan wujud. 1948) melibatkan kemahiran memikir dan membayangkan bagaimana orang lain merasa. ia merupakan langkah pertama ke arah empati . iaitu memberi perhatian termasuk kontak mata. Kemahiran mendengar Rogers (1951) merumuskan: “Tanpa perhatian.” Model latihan mendengar membahagikan tingkah laku mendengar kepada tiga komponen.

CONTOH KOMUNIKASI INTERPERSONAL .

Apabila anda sedang bercakap melalui telefon dengan seorang kawan baik tentang pengalaman anda berada di perantauan. .  Apabila anda berbincang tentang tugasan projek anda secara individu dengan pensyarah anda.

Narimah Ismail . 2006 Kuala Lumpur   Kemahiran Interpersonal untuk Guru   Abdullah Hassan & Ainon Mohd . 2006 . Mohd Yusof Hussain . 2007 . PTS .  RUJUKAN  Intrapersonal & Interpersonal untuk remaja  Shahizan bin Hasan. PTS . Kuala Lumpur   . Tsai Chen Chien & Saw Hooi Chin . PTS . PTS . Kuala Lumpur  Teori-teori Komunikasi  Saodah Wok . 2006 . Selangor  EQ : Panduan Meningkatkan Kecerdasan Emosi   Mohd Azhar Abdul Hamid .

Ayam Hutan . Ayam Selasih Sekian terima kasih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful