N OLIMPIADE SAINS KUARK OAL LATIHA E L S L E V

1

KELAS 1-2 SD

PETUNJUK CARA MENJAWAB SOAL LATIHAN:
1. Gunakan pensil untuk mengisi jawaban. (Pada saat menjawab soal-soal olimpiade sesungguhnya nanti, kalian harus menggunakan pensil khusus, yaitu 2-B) 2. Hitamkan bulatan/lingkaran berisi huruf yang sesuai dengan jawaban yang benar. Contoh: Soal No: 1. Dari arah mana matahari terbit? a. barat. b. timur. c. atas. Jawaban yang benar adalah: b. Maka bulatan yang dihitamkan adalah B 3. Cara menghitamkan harus penuh: Contoh yang BENAR: Contoh yang SALAH: 4. Jawaban untuk beberapa soal dapat kalian temukan dalam cerita-cerita yang terdapat pada Komik Sains KUARK ini. Jadi, sebelum menjawab soal-soal, bacalah dahulu semua cerita atau info Kuark, juga eksperimen, yang ada dalam Komik Sains KUARK ini.

1.

Kita seharusnya membersihkan kotoran dalam telinga secara teratur. Alat yang paling aman untuk membersihkan telinga agar tidak membahayakan pendengaran kita adalah:

a.

b.

c.

2.

Anton rajin mengawasi ternak ayamnya dari hewan pemangsa. Di antara hewan-hewan berikut ini, yang paling mungkin memangsa ternak ayamnya adalah:

a. burung nasar.
3.

b. musang.

c. kucing.

Salah satu ciri makhluk hidup adalah bertumbuh. Berkaitan dengan pertumbuhan tanaman pada gambar di samping ini, pernyataan manakah yang benar? Pernyataan 1 : Tanaman itu memiliki biji. Jika bijinya kita tanam, maka akan tumbuh tanaman singkong yang baru. Pernyataan 2: Tanaman itu memiliki daun. Jika daunnya dipotong-potong lalu kita tanam, maka akan tumbuh tanaman singkong yang baru. Pernyataan 3: Tanaman itu memiliki batang. Jika potongan batangnya kita tanam, maka dapat tumbuh tanaman singkong yang baru. Pernyataan 4: Tanaman itu memiliki umbi. Jika sebagian umbi dari tanaman itu kita tanam, maka akan tumbuh tanaman singkong yang Tanaman Singkong (Ketela Pohon) baru.

a. Pernyataan: 1 dan 3.

b. Pernyataan: 3 dan 4.

c. Pernyataan: 2 dan 4.

1

4.

.............................. tergolong sebagai benda padat, yang apabila digerakkan, maka hanya dapat mengalami gerak berupa rotasi saja.

a. Kincir air dan kipas angin ... b. Bola pingpong dan ban mobil ... c. Dadu dan kok ...
5. Semua anggota perairan yang berisi air tawar, terdapat pada salah satu kelompok berikut ini, yaitu:

a. Kelompok 1: telaga, teluk, danau kawah. b. Kelompok 2: kolam kebun, situ, empang. c. Kelompok 3: tasik, selat, laguna.
6. Zat penting yang dihasilkan oleh tumbuhan sehingga lingkungan terasa menyegarkan di siang hari adalah ..............................

a. ... gas belerang. b. ... gas oksigen. c. ... uap air.
7. Perhatikan kebiasaan buruk Jared! Jared juga mengalami penyakit cacingan. Menurutmu mungkinkah ada hubungan antara kebiasaan menggigiti kuku dengan penyakit cacingan?

a. Mungkin, karena telur cacing dapat melekat di kuku Jared. Akibat kebiasaan menggigiti kuku, maka telur cacing dapat masuk dan menetas dalam tubuhnya. b. Tidak mungkin, karena kuku merupakan bagian luar tubuh, sedangkan penyakit cacingan terjadi di dalam perut. Perut itu merupakan bagian dalam tubuh. c. Mungkin, karena cacing perut berukuran sangat kecil dan kasatmata. Cacing itu dapat melekat di kuku Jared, dan tertelan masuk ke dalam perut.
8.

Jared memiliki kebiasaan menggigiti kuku

Perhatikan beberapa peristiwa berikut ini: Peristiwa 1: Derida sedang mengendap-endap hendak menangkap seekor belalang yang sedang hinggap dan memakan sehelai daun padi. Peristiwa 2: Sebagian besar masyarakat desa Taiban mengalami wabah penyakit demam berdarah akibat gigitan nyamuk-nyamuk Aedes aegepti. Peristiwa 3: Lahan pertanian di desa Donggol sudah dirusak oleh sekawanan gajah liar. Peristiwa 4: Seekor ular sawah sedang memangsa seekor tikus yang banyak terdapat di sekitar perumahan penduduk desa Sendo. Ada hewan merugikan, yang dapat dikelompokkan sebagai hama. Di antara peristiwa di atas, yang menyatakan keberadaan hama adalah Peristiwa:

a. 1, 2, 3 dan 4. b. 1, 2 dan 3. c. 2 dan 3.

2

9.

Perhatikan bagian dari tanaman wortel di samping ini! Jika bagian tersebut kita tanam, maka nantinya akan muncul tunas dari bagian .............................. a. A, yang tumbuh ke atas menembus menjauhi permukaan tanah. b. B, yang tumbuh ke atas menembus menjauhi permukaan tanah. c. B, yang tumbuh ke bawah, semakin menembus ke dalam tanah Umbi Akar Wortel Jika suatu benda diam diberikan kakas (gaya), maka benda tersebut dapat bergerak. Perhatikan pendapat berikut ini: Pendapat Predon: Kemudahan gerak benda dipengaruhi bentuknya. Pensil yang berbentuk silinder lebih mudah kita gelindingkan daripada yang berbentuk prisma segidelapan. Pendapat Qalam : Kemudahan gerak benda dipengaruhi sifat permukaannya. Gundu yang kesat akan lebih mudah kita gelincirkan daripada yang licin. Pendapat Safira: Kemudahan gerak benda dipengaruhi sifat permukaan dari lintasan yang dilewatinya. Sepeda yang kita kayuh akan lebih mudah meluncur di jalan yang rata daripada di jalan yang bergelombang. Pendapat siapakah tidak tepat, berkaitan kemudahan gerak suatu benda? a. Pendapat Qalam. b. Pendapat Predon dan Safira. c. Tidak ada, semua pendapat di atas adalah tepat. Palung adalah suatu muka bumi berbentuk .............................., yang berada di dasar lautan. a. ... cekung ... b. ... menonjol ... c. ... rata ... Kelompok tanaman manakah di antara pilihan berikut ini, yang paling baik ditanam agar tanah di lereng bukit paling tidak mudah tergerus dan longsor? a. Kelompok 1 : tanaman padi, tanaman jagung, dan tanaman kacang hijau. b. Kelompok 2: tanaman jati, tanaman mangga, dan tanaman karet. c. Kelompok 3: tanaman salak, tanaman rambutan, dan rumput teki. .............................. merupakan gangguan kesehatan yang bukan disebabkan oleh kebiasaan jarang mandi. a. Kudisan karena serangan tungau ... b. Rambut gatal karena berkutu ... c. Diare, perut terasa melilit ... Seekor serigala sedang memangsa seekor domba. Sejumlah cacing pita suka tinggal di tubuh seekor sapi. Serigala maupun cacing pita, tergolong hewan merugikan, yaitu: a. keduanya tergolong pemangsa karena memiliki kesamaan, yaitu memakan daging ternak untuk bertahan hidup. b. keduanya tergolong parasit karena memiliki kesamaan, yaitu memerlukan hewan ternak sebagai inang untuk tetap hidup. c. serigala tergolong pemangsa karena memakan hewan yang lain, sedangkan cacing pita tergolong parasit karena tinggal dalam tubuh inang.

10.

11. 12.

13.

14.

3

15.

Urutan yang benar pertumbuhan bawang putih adalah:

a.

b.

c.

16.

Samudra dan lautan merupakan perairan di planet Bumi. Di antara pilihan berikut ini, yang benar mengenai keduanya adalah:

a. Seluruh samudra lebih luas dari seluruh laut, tapi jumlah samudra lebih sedikit dari jumlah laut. b. Seluruh samudra tidak lebih luas dari seluruh laut, tapi jumlah samudra lebih banyak dari jumlah laut. c. Seluruh samudra sama luas dengan seluruh lautan, dan jumlah samudra sama banyak dengan jumlah laut.
17. Gas asam arang banyak terdapat pada udara kotor. Sedangkan oksigen banyak terdapat pada udara bersih. Nah, bagian .............................. tumbuhan dapat mengubah udara kotor menjadi udara bersih.

a. ... akar ... b. ... batang ... c. ... daun ...
18. Jika temanmu Sutinah menyorongkan bola kaki, maka bola akan sangat mudah ..............................

Sutinah

Batang Kayu

Bola Kaki di permukaan Es

a. ... menggelinding di permukaan es, karena bentuk bola kaki bulat. b. ... menggelincir di permukaan es, karena permukaan es itu sangat licin. c. ... berotasi (berputar) di permukaan es, karena bentuk bola kaki bulat.

4

19.

.............................. tergolong hewan merugikan, karena dapat memasukkan kuman penyebab penyakit malaria ke dalam tubuh manusia.

a. Lipas ... b. Nyamuk Anofeles ... c. Kalajengking Gurun ...
20. Di antara pilihan berikut ini, terdapat gambar dari orang yang melakukan kebiasaan buruk, yaitu:

a.

b.

c.

Manopo mengucekngucek mata.

Nemo membersihkan upil pada saat mandi.

Opikter suka berkumurkumur sehabis makan.

21.

Jika kita menanam daun Cocor Bebek, maka dapat tumbuh tunas dan akar pada daun tersebut. Keadaan yang sama dapat terjadi pada daun tanaman ..............................

a. ... Begonia dan Kaktus. b. ... Lidah Buaya dan Nanas. c. ... Begonia dan Lidah Mertua.
22. Kapal-kapalan manakah yang akan melaju paling jauh, jika tiap kapal-kapalan ditiup dengan kekuatan yang sama? a. Kapal-kapalan 1. Karena bagian depannya yang tumpul, sehingga mendapatkan lebih banyak udara yang ditiupkan oleh sumber kakas. b. Kapal-kapalan 3. Karena bagian depannya berbentuk runcing, sehingga lebih sedikit terpapar udara yang menahan kelajuannya. c. Tidak ada, semua kapal-kapalan akan melaju sama jauh. Karena ukuran semua kapal-kapalan dan kekuatan dari masingmasing sumber kakasnya, adalah sama.
Kapalkapalan 1

Kapalkapalan 2

Kapalkapalan 3

23.

Perhatikan pernyataan berikut ini, yaitu mengenai perairan di planet Bumi! Pernyataan 1 : perairan merupakan kumpulan air yang menutupi muka bumi. Pernyataan 2: luas seluruh perairan lebih besar dari luas seluruh daratan. Pernyataan 3: tidak ada perairan yang terdapat di daratan. Pernyataan 4: di muka bumi, air asin berjumlah lebih banyak daripada air tawar. Dari keempat pernyataan, yang benar adalah pernyataan:

a. 1 dan 2.

b. 3 dan 3.

c. 1, 2 dan 4.

5

24.

.............................. bukan merupakan kebiasaan buruk Tan Yong, sehingga giginya tampak seperti pada gambar. a. Sering menghisap-hisap jempol tangan kirinya ... b. Kebiasaan mengonsumsi permen maupun makanan yang manis-manis ... c. Tidak menyikat gigi secara teratur pada pagi maupun sebelum tidur malam ...

Gigi keropos dan kehitam-hitaman

25.

.............................., seluruh anggotanya adalah hewan yang dapat menjadi musuh para petani, karena bersifat hama yang merusak tanaman padi.

a. Kelompok 1: wereng hijau, keong mas, dan tikus ... b. Kelompok 2: burung pipit, burung kakaktua, koala ... c. Kelompok 3: belalang, lipas, dan burung hantu ...
26. Jika umbi .............................. kentang kita tanam dalam tanah, maka umbi tersebut dapat tumbuh menjadi tanaman kentang yang berukuran kecil hingga menjadi besar.

a. ... daun ... b. ... batang ... c. ... akar ...
Perhatian: gambar berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 27-28!

Saleh berada di atas dokar/delman/bendi

27.

Dokar/delman atau bendi pada gambar, akan lebih mudah digerakkan apabila seekor kuda memberikan kakas berupa ..............................

a. ... tarikan, yang menjauhi penyebab gaya. b. ... dorongan, yang menjauhi penyebab gaya. c. ... tarikan, yang mendekati penyebab gaya.
28. Peristiwa 1 : Saleh mengajak tiga temannya, naik ke atas dokar. Peristiwa 2: Kuda melintasi jalan yang mendaki dan berbatu-batu. Peristiwa 3: Hari yang cerah, tiba-tiba berubah menjadi mendung. Peristiwa 4: Kuda menuruni jalanan yang landai tetapi tidak rata. Kuda akan semakin sulit menggerakkan dokarnya pada peristiwa:

a. 1, 2, 3 dan 4. b. 1, 2 dan 4. c. 3 dan 4.

6

29.

Danau merupakan perairan berbentuk cekungan. Menurutmu mungkinkah ada danau yang rasa airnya asin?

a. Mungkin. Karena air tidak dapat mengalir ke luar dari cekungan, selain berubah wujud menjadi uap air karena panas matahari. b. Tidak mungkin. Karena air danau berasal dari hujan yang turun dan berkumpul di cekungan pada daratan bumi. Air hujan rasanya selalu tawar. c. Tidak mungkin. Karena tidak ada danau yang berada di tengah lautan, hanya di lautan saja air bersifat asin.
30. Tubuh Frans terlihat seperti pada gambar karena kebiasaan buruk. Di antara kebiasaan berikut ini, kebiasaan manakah yang dapat merusak kesehatan tulang sehingga menjadi seperti itu?

a. Mengangkat benda yang tidak seimbang, dan selalu lebih berat ke kanan. b. Menggunakan lebih banyak tangan kanan ketika berkegiatan. c. Tidur dengan posisi selalu miring ke arah kanan.
31. Kepinding dan cacing tambang tergolong kelompok parasit karena keduanya memiliki ciri yang sama, yaitu ..............................
Tubuh Frans terlihat miring akibat suatu kebiasaan buruk

a. ... membutuhkan dan merugikan inang. b. ... tinggal dalam tubuh inang. c. ... memakan daging inang.
32.

Melalui eksperimen pada gambar, maka dapat dibuktikan bahwa tanaman dapat digunakan untuk mencegah ..............................

Air disiramkan

Air disiramkan

Pot berisi tanaman

Pot berisi tanah

Air tampungan bening Gambar 1

Air tampungan kotor Gambar 2

a. ... erosi tanah (tanah tergerus). b. ... banjir pada permukaan tanah. c. ... kuman-kuman masuk ke dalam tanah.
33. Mata air adalah merupakan aliran air di dalam tanah, yang menembus permukaan tanah. Jika engkau mencicipi air pada mata air, maka air tersebut akan terasa ..............................

a. ... masam. b. ... tawar. c. ... asin.

7

34.

Agar mudah bergerak di permukaan es, seseorang peskating es akan lebih mudah menggunakan sepatu skating yang alasnya ..............................

a. ... berbentuk pipih dan tajam, terbuat dari bahan logam. b. ... berbentuk bulat, terbuat dari bahan logam campuran. c. ... bergelombang, terbuat dari bahan karet karena bersifat kesat.
35. Suatu daerah dikatakan sebagai muara, adalah apabila daerah tersebut merupakan:

a. pertemuan sungai dan laut. b. daratan yang menjorok ke laut. c. laut sempit yang menghubungkan dua buah daratan.
36. Kebiasaan buruk yang merusak kesehatan mata, adalah:

a. menonton televisi pada jarak yang sangat dekat. b. sering berpanas-panasan di terik matahari. c. sering mengamati bintang-bintang di malam yang gelap gulita.
37. Tanpa sengaja Amir mengonsumsi lumpia yang sudah dihinggapi lalat. Setelah beberapa saat, Amir sakit perut, karena pada lumpia yang sudah ditelannya terdapat ..............................

a. ... kuman yang semula melekat di tubuh lalat. b. ... bagian tubuh lalat, yang melekat pada lumpia itu. c. ... zat beracun yang dikeluarkan tubuh lalat, dan melekat pada lumpia itu.
38. Rimpang pada gambar merupakan bagian .............................. dari tanaman Jahe yang tumbuh secara mendatar di dalam tanah.

a. ... akar tunggang ... b. ... akar serabut ... c. ... batang ...
Rimpang jahe

39.

Aku adalah sebuah perairan, yang memiliki bagian hulu, tengah dan hilir. Aku pastilah berupa ..............................

a. ... sungai. b. ... rawa. c. ... telaga.
40. Tanaman yang terdapat pada gambar dapat bertumbuh menjadi tanaman baru dengan cara ..............................

a. ... umbi akar. b. ... geragih (stolon). c. ... rizom (rimpang).

8