Hasil pembelajaran: murid dapat mengenal unit dalam masa serta membezakannya Objektif : Di akhir permainan murid telah

mengetahui unit-unit yang

terdapat dalam masa serta boleh membaca waktu. Selain itu,murid diharap tidak keliru dengan unit yang terdapat dalam masa. Di akhir permainan ini juga murid telah yakin dalam aktiviti berkumpulan.

PERMAINAN MATEMATIK 1. Matlamat

Matlamat permainan ini ialah supaya murid dapat mengetahui tentang masa dan dapat membezakan masa serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian mereka. Murid bukan sahaja bermain tetapi dalam masa yang sama mereka secara tidak langsung belajar dan menambah ilmu mereka tentang masa. Matlamat lain ialah murid dapat menyesuaikan diri dalam kumpulan permainan tersebut sebelum aktiviti pengajaran dijalankan secara berkumpulan.

2. Objektif

Di akhir permainan murid telah mengetahui unit-unit yang terdapat dalam masa serta boleh membaca waktu. Selain itu,murid diharap tidak keliru dengan unit yang terdapat dalam masa. Di akhir permainan ini juga murid telah yakin dalam aktiviti berkumpulan.

Kesesuaian Permainan Permainan ini sesuai untuk murid tahun empat kerana mereka sudah dapat menguasai sedikit tentang unit masa dan kebolehan dalam membaca nilai unit masa .3.

murid dikehendaki soalan yang telah disediakan 5) Setiap soalan yang berjaya dijawab. murid akan diberikan ganjaran 6) Setelah menyelesaikan soalan yang diberikan. murid akan meneruskan perjalan ke perhentian yang lain.PERMAINAN TREASURE HUNT CARA PERMAINAN 1) Murid diberikan satu peta di mana peta itu digunakan murid untuk permainan ini 2) Murid dikehendaki melalui jalan yang telah disediakan 3) Kemudian. murid diminta berhenti di setiap perhentian yang telah disediakan 4) Pada setiap perhentian. 7) Permainan tamat setelah murid berjaya menjawab soalan yang telah disediakan sehingga akhir perjalanan mereka .