ISL Minggu 3 Hasilkan carta garis masa tentang proses pembentukan masyarakat pluralistic di alam Melayu. 22.1.

2011

Proses Pembentukan Masyarakat Pluralistik di Alam Melayu Perkembangan sejarah Malaysia memperlihatkan proses pembentukan masyarakat plural yang ada pada hari ini.

1. Bercirikan pemaksaan dan perbezaan. 2. Kuasa penjajah telah membawa masuk imigran yang hidup berdampingan tetapi berasingan. 3. Kewujudan masalah polarisasi etnik dan kegagalan asimilasi disebabkan oleh politik kolonial Inggeris yang menjalankan dasar pecah dan perintah. 4. Setiap etnik dilayan, dibayar dan diberi kemudahan berasingan dan berbeza. 5. Berlaku segregasi 6. Abad ke-19- unit politik Melayu ialah negeri dikuasai oleh seorang Sultan. 7. Setiap negeri terdiri daripada beberapa buah kampung diketuai penghulu. 8. Keseluruhan struktur sosial terbahagi kepada kelas pemerintah dan rakyat. Berdasarkan keturunan dan ditandai dengan adat resam dan kepercayaan.c

9. Setelah kedatangan Inggeris ± dilantik seorang Residen di setiap negeri.Sultan tidak lagi mempunyai kuasa mutlak. 10. Dua bentuk eksploitasi ekonomi utama yang dilakukan oleh penjajah ialah perlombongan dan perladangan getah. 11. Mewujudkan pembahagian etnik berdasarkan pembahagian pekerjaan ± Melayu dalam sektor kerajaan dan pertanian, Cina sebagai pelombong dan peniaga, orang India sebagai pekerja estet dan ladang. 12. Portugis ± 1511 13. Belanda kurun ke-17, 1641.

1

2 . 22. rekreasi dan migrasi. 19. perselisihan. Penghijrahan pesat pada 1880-1914. Perjanjian Pangkor 1874 ± campur tangan Inggeris di Negeri-negeri Melayu. Negeri Sembilan dan Selangor. Bermula dengan suku-suku Melayu. 23. kekacauan (pemberontakan). 25. 18. KESAN: Inggeris membawa masuk tentera dari India dan Hong Kong. Cina dan India. Faktor-faktor penarik : pembukaan ladang dan lombong. penghijrahan orang Cina telah menukar corak pekerjaan asal mereka dengan menjadi pedagang dan peniaga ± kawasan bandar. 21. Selain daripada sebagai pelombong dan petani. Melaka dan Singapura (Negeri-negeri Selat) milik Inggeris. Tertumpu di lombong bijih timah di Perak. Proses penghijrahan disebabkan oleh faktor ekonomi. kedekatan lokasi. Faktor-faktor penolak : penderitaan atau kemiskinan. kegiatan jenayah.1. 26. Mereka juga menjadi pelindung dan penjamin keselamatan ahli-ahlinya.British menubuhkan Jabatan Perlindungan Cina di Singapura bagi mengawal kegiatan orang Cina secara langsung. Pemberontakan Pahang 1891. politik. lombong-lombong milik pengusaha Eropah atau Cina. 15.2011 14. penindasan. 16. Para penghijrah baru dinamakan singkeh (selepas bebas dinamakan laukeh). kemiskinan. perkhidmatan. Pulau Pinang. Perang Perak 1875 17. Persetiaan Belanda-Inggeris ± 1824. 22. sosial dan fizikal. 24.ISL Minggu 3 Hasilkan carta garis masa tentang proses pembentukan masyarakat pluralistic di alam Melayu. 1877. 27. Orang Cina ditadbir oleh Kapitan Cina mentadbir hal ehwal ekonomi dan undang-undang di kawasan lombong-lombong di Kuala Lumpur. peluang perdagangan. 20. pengangguran. bencana alam. perbalahan. Perang Negri Sembilan 1875.

41. Berhijrah melalui buruh kontrak. Kemerdekaan diperolehi pada 1957 dengan mengkaji beberapa perkara seperti isu status. bahasa. Tenaga kerja dari India generasi kedua lebih banyak sebagai kerani. Pada awalnya. ladang tembakau mula dibuka di Sabah dan hampir kesemua tenaga buruh yang digunakan dibawa masuk dari negara China. Daripada Madras. Cina dan India bersetuju menubuhkan satu perikatan dan menghadapi pilihan raya . pengetua sekolah dan pentadbiran. Utara dan Selatan Arcot. 29. Faktor-faktor penarik : perkembangan perusahaan getah. agama dan keistimewaan orang Melayu 40. Kemudian menukar sikap kerana perlukan sokongan ekonomi. Trichinopoly. 3 . Ramnadpuram. Chinglepet. Madura. Jepun memberi layanan yang baik pada orang India kerana perlukan kerjasama mereka untuk melaksanakan dasarnya memerangi Inggeris di India. Faktor-faktor kedatangan: adat resam dan kasta. 34. pilihan raya umum pertama diadakan. 39. kebuluran. Coimbatore. 37. Jepun mengambil sikap yang keras terhadap orang Cina sejak Perang Jepun-China 1937.1. 30. 33. 38. Pada tahun 1880an. pembinaan jalan raya dan landasan kereta api.2011 28. Kedatangan orang Cina ke Sabah didorong oleh galakan yang diberikan oleh syarikat-syarikat tembakau dan Kompeni Berpiagam Borneo Utara British. 35. kopi dan tebu 31.ISL Minggu 3 Hasilkan carta garis masa tentang proses pembentukan masyarakat pluralistic di alam Melayu. 32. pengangguran dan kemiskinan. Tanjore dan Tinnevelly. buruh bebas. Pada zaman penjajahan kedatangan orang India telah berlaku secara perlahan dan sistematik. cukai tanah tinggi. Bekerja di ladang-ladang getah. lebihan penduduk. sistem Kangani 1907. Pada tahun 1955. Salem. 22. Tiga buah parti politik mewakili bangsa Melayu. 36.

46. Mereka terdiri daripada orang Sikh. 47. 44. Penglibatan orang India dalam aktiviti ekonomi di Sabah lebih tertumpu pada beberapa sektor tertentu seperti pentadbiran. sokongan dan teknikal. Jabatan Pos dan Telegrafi. Penghijrahan orang Cina ke Sarawak semakin meningkat pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.ISL Minggu 3 Hasilkan carta garis masa tentang proses pembentukan masyarakat pluralistic di alam Melayu. 22. terutama semasa pemerintahan Charles Anthony Brooke. Telegu dan Tamil yang ditempatkan di beberapa buah jabatan seperti Jabatan Audit. 43. Pathan. Jabatan Keselamatan dan Jabatan Polis dan Penjara. 48. Orang India merupakan kelompok kecil dalam kalangan masyarakat bukan bumiputera di Sarawak. Pluraliti bukanlah sesuatu yang baru dalam masyarakat Malaysia namun ianya juga bukanlah merupakan sesuatu yang mudah untuk diakhiri terutama sekali dalam masyarakat pelbagai etnik di Malaysia yang masih kaya dengan adat budaya kaum masing-masing. Kumpulan pendatang ini berhijrah ke Sarawak melalui kawasan SambasPontianak di Kalimantan.1. 45. Kongsi Cina daripada suku kaum Hakka telah melombong emas di kawasan tersebut sejak tahun 1760-an.2011 42. Jabatan Pelabuhan. 4 . Mereka terdiri daripada orang Sikh dan Punjab yang dibawa masuk oleh James Brooke untuk bekerja sebagai anggota polis. Di samping orang Sikh dan Punjab terdapat sebilangan kecil orang India berketurunan India-Muslim yang bekerja sebagai peniaga kain dan pedagang.

India. Selain itu. Cina. Perkataan pluraristik mengambarkan masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia. Berdasarkan kajian atau maklumat yang telah saya perolehi. ayat ini kedengaran seperti Sabah dan Sarawak itu tidak termasuk dalam Malaysia. kaum bumiputera sperti kaum Dusun dan Kadazan di Sabah serta Kaum Iban. Mungkin kerana Sabah dan Sarawak berada nun jauh di seberang laut.2011 REFLEKSI ISL 3 Pada minggu ini. namn terdapat beberapa undang-undang yang digubal untuk memelihara keistimewaan hak kaum Melayu dan Bumiputera. Bumiputera yang dimaksudkan di sini adalah rakyat atau kaum asal yang menduduki Tanah Melayu dan Borneo. kaum bumiputera seperti kami ini dilayan setaraf dengan orang bukan bumiputera. Masyarakat India dan Cina di bawa masuk ke Negara ini untuk menjadi buruh kasar. Walaupun masyarakat berbilang kaum di Malaysia telah bersatu.ISL Minggu 3 Hasilkan carta garis masa tentang proses pembentukan masyarakat pluralistic di alam Melayu. Tapi saya hanya pandang sebelah mata sahaja. masyarakat plural di Malaysia terbentuk sejak zaman penjajah Eropah di Negara kita. Bidayuh dan lain-lain etnik di Sarawak adalah setaraf dengan orang Melayu. kita akan menjadi lebih matang dan mampu menghormati serta memahami satu sama lain dengan lebih baik lagi. plurarisasi juga terjadi setelah Sabah dan Sarawak bersatu dengan Tanah Melayu untuk menjadi Malaysia. 5 . Saya selalu mendengar perkataan seperti µ Seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak¶. Bumiputera boleh mendapat keistimewaan yang setaraf dengan bangsa Melayu. Masyarakat plural di Malaysia terdiri daripada masyarakat berbangsa Melayu. Apa maksud ayat ini? Pada tafsiran saya. Oleh itu. Bumiputera dan lain-lain lagi. Pemikiran rakyat Malaysia masih belum mencapai kematangan yang memuaskan lagi. berdasarkan pengalaman saya sepanjang saya berada di Semenanjung Malaysia. Namun. Semoga. 22. Saya berharap agar rakyat plural di Malaysia ini akan sentiasa dapat hidup dengan aman. Mengapa tidak gunakan perkataan µSeluruh Malaysia¶ sahaja? Pelik. kami dikehendaki untuk menghasil carta tentang proses pembentukan masyarakat pluraristik di alam Melayu. Sebab itulah Sabah dan Sarawak sering terpinggir sedikit berbanding Semenanjung. Hanya sedikit hal sensitive akan menyebabkan kepincangan dalam pergaulan rakyat.1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful