ISL Minggu 3 Hasilkan carta garis masa tentang proses pembentukan masyarakat pluralistic di alam Melayu. 22.1.

2011

Proses Pembentukan Masyarakat Pluralistik di Alam Melayu Perkembangan sejarah Malaysia memperlihatkan proses pembentukan masyarakat plural yang ada pada hari ini.

1. Bercirikan pemaksaan dan perbezaan. 2. Kuasa penjajah telah membawa masuk imigran yang hidup berdampingan tetapi berasingan. 3. Kewujudan masalah polarisasi etnik dan kegagalan asimilasi disebabkan oleh politik kolonial Inggeris yang menjalankan dasar pecah dan perintah. 4. Setiap etnik dilayan, dibayar dan diberi kemudahan berasingan dan berbeza. 5. Berlaku segregasi 6. Abad ke-19- unit politik Melayu ialah negeri dikuasai oleh seorang Sultan. 7. Setiap negeri terdiri daripada beberapa buah kampung diketuai penghulu. 8. Keseluruhan struktur sosial terbahagi kepada kelas pemerintah dan rakyat. Berdasarkan keturunan dan ditandai dengan adat resam dan kepercayaan.c

9. Setelah kedatangan Inggeris ± dilantik seorang Residen di setiap negeri.Sultan tidak lagi mempunyai kuasa mutlak. 10. Dua bentuk eksploitasi ekonomi utama yang dilakukan oleh penjajah ialah perlombongan dan perladangan getah. 11. Mewujudkan pembahagian etnik berdasarkan pembahagian pekerjaan ± Melayu dalam sektor kerajaan dan pertanian, Cina sebagai pelombong dan peniaga, orang India sebagai pekerja estet dan ladang. 12. Portugis ± 1511 13. Belanda kurun ke-17, 1641.

1

26. 15. kemiskinan. perselisihan. Orang Cina ditadbir oleh Kapitan Cina mentadbir hal ehwal ekonomi dan undang-undang di kawasan lombong-lombong di Kuala Lumpur. Tertumpu di lombong bijih timah di Perak. Faktor-faktor penolak : penderitaan atau kemiskinan.British menubuhkan Jabatan Perlindungan Cina di Singapura bagi mengawal kegiatan orang Cina secara langsung. peluang perdagangan. Perang Perak 1875 17. politik.2011 14. Proses penghijrahan disebabkan oleh faktor ekonomi. penghijrahan orang Cina telah menukar corak pekerjaan asal mereka dengan menjadi pedagang dan peniaga ± kawasan bandar. 21. Faktor-faktor penarik : pembukaan ladang dan lombong. perbalahan. bencana alam. 22. 20. KESAN: Inggeris membawa masuk tentera dari India dan Hong Kong. 27. 23. 1877. 19. 24. sosial dan fizikal. perkhidmatan. 16. Para penghijrah baru dinamakan singkeh (selepas bebas dinamakan laukeh). kedekatan lokasi. penindasan. Bermula dengan suku-suku Melayu. pengangguran. Pulau Pinang. Pemberontakan Pahang 1891. Perang Negri Sembilan 1875. Persetiaan Belanda-Inggeris ± 1824. Penghijrahan pesat pada 1880-1914. 2 . lombong-lombong milik pengusaha Eropah atau Cina. kegiatan jenayah. Perjanjian Pangkor 1874 ± campur tangan Inggeris di Negeri-negeri Melayu. rekreasi dan migrasi. 25. 18.ISL Minggu 3 Hasilkan carta garis masa tentang proses pembentukan masyarakat pluralistic di alam Melayu. 22. Melaka dan Singapura (Negeri-negeri Selat) milik Inggeris.1. Mereka juga menjadi pelindung dan penjamin keselamatan ahli-ahlinya. Negeri Sembilan dan Selangor. kekacauan (pemberontakan). Cina dan India. Selain daripada sebagai pelombong dan petani.

pengangguran dan kemiskinan. 33. buruh bebas. 41. 35. 34. Chinglepet. kebuluran. cukai tanah tinggi. Faktor-faktor kedatangan: adat resam dan kasta. 38. 36. Jepun memberi layanan yang baik pada orang India kerana perlukan kerjasama mereka untuk melaksanakan dasarnya memerangi Inggeris di India. 30.1. Berhijrah melalui buruh kontrak. pengetua sekolah dan pentadbiran. ladang tembakau mula dibuka di Sabah dan hampir kesemua tenaga buruh yang digunakan dibawa masuk dari negara China. Ramnadpuram. Madura. Bekerja di ladang-ladang getah. agama dan keistimewaan orang Melayu 40. Pada tahun 1955. pilihan raya umum pertama diadakan. 3 . Tiga buah parti politik mewakili bangsa Melayu.2011 28. sistem Kangani 1907. Tanjore dan Tinnevelly. lebihan penduduk. Utara dan Selatan Arcot. 32. Faktor-faktor penarik : perkembangan perusahaan getah. Coimbatore. Salem. kopi dan tebu 31. Trichinopoly. 29. Pada tahun 1880an. 39. Cina dan India bersetuju menubuhkan satu perikatan dan menghadapi pilihan raya . 22.ISL Minggu 3 Hasilkan carta garis masa tentang proses pembentukan masyarakat pluralistic di alam Melayu. Pada zaman penjajahan kedatangan orang India telah berlaku secara perlahan dan sistematik. Tenaga kerja dari India generasi kedua lebih banyak sebagai kerani. Jepun mengambil sikap yang keras terhadap orang Cina sejak Perang Jepun-China 1937. Pada awalnya. Kedatangan orang Cina ke Sabah didorong oleh galakan yang diberikan oleh syarikat-syarikat tembakau dan Kompeni Berpiagam Borneo Utara British. Kemerdekaan diperolehi pada 1957 dengan mengkaji beberapa perkara seperti isu status. Daripada Madras. pembinaan jalan raya dan landasan kereta api. 37. bahasa. Kemudian menukar sikap kerana perlukan sokongan ekonomi.

1. Penglibatan orang India dalam aktiviti ekonomi di Sabah lebih tertumpu pada beberapa sektor tertentu seperti pentadbiran.ISL Minggu 3 Hasilkan carta garis masa tentang proses pembentukan masyarakat pluralistic di alam Melayu. Pluraliti bukanlah sesuatu yang baru dalam masyarakat Malaysia namun ianya juga bukanlah merupakan sesuatu yang mudah untuk diakhiri terutama sekali dalam masyarakat pelbagai etnik di Malaysia yang masih kaya dengan adat budaya kaum masing-masing. 4 . Kumpulan pendatang ini berhijrah ke Sarawak melalui kawasan SambasPontianak di Kalimantan. 44. Penghijrahan orang Cina ke Sarawak semakin meningkat pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Mereka terdiri daripada orang Sikh dan Punjab yang dibawa masuk oleh James Brooke untuk bekerja sebagai anggota polis. Jabatan Keselamatan dan Jabatan Polis dan Penjara. Kongsi Cina daripada suku kaum Hakka telah melombong emas di kawasan tersebut sejak tahun 1760-an. 46. terutama semasa pemerintahan Charles Anthony Brooke. Mereka terdiri daripada orang Sikh. 43. 48. 45. Pathan. 22. sokongan dan teknikal. Telegu dan Tamil yang ditempatkan di beberapa buah jabatan seperti Jabatan Audit. Jabatan Pelabuhan. 47. Orang India merupakan kelompok kecil dalam kalangan masyarakat bukan bumiputera di Sarawak.2011 42. Di samping orang Sikh dan Punjab terdapat sebilangan kecil orang India berketurunan India-Muslim yang bekerja sebagai peniaga kain dan pedagang. Jabatan Pos dan Telegrafi.

Hanya sedikit hal sensitive akan menyebabkan kepincangan dalam pergaulan rakyat. Walaupun masyarakat berbilang kaum di Malaysia telah bersatu. Semoga. Mungkin kerana Sabah dan Sarawak berada nun jauh di seberang laut. Selain itu. Saya berharap agar rakyat plural di Malaysia ini akan sentiasa dapat hidup dengan aman. 22. Saya selalu mendengar perkataan seperti µ Seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak¶. Masyarakat plural di Malaysia terdiri daripada masyarakat berbangsa Melayu. Sebab itulah Sabah dan Sarawak sering terpinggir sedikit berbanding Semenanjung.2011 REFLEKSI ISL 3 Pada minggu ini. Pemikiran rakyat Malaysia masih belum mencapai kematangan yang memuaskan lagi. plurarisasi juga terjadi setelah Sabah dan Sarawak bersatu dengan Tanah Melayu untuk menjadi Malaysia. Perkataan pluraristik mengambarkan masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia. Tapi saya hanya pandang sebelah mata sahaja. Cina.1. masyarakat plural di Malaysia terbentuk sejak zaman penjajah Eropah di Negara kita. ayat ini kedengaran seperti Sabah dan Sarawak itu tidak termasuk dalam Malaysia. Mengapa tidak gunakan perkataan µSeluruh Malaysia¶ sahaja? Pelik. kaum bumiputera sperti kaum Dusun dan Kadazan di Sabah serta Kaum Iban. Apa maksud ayat ini? Pada tafsiran saya. Bidayuh dan lain-lain etnik di Sarawak adalah setaraf dengan orang Melayu. Namun. Bumiputera boleh mendapat keistimewaan yang setaraf dengan bangsa Melayu. Bumiputera yang dimaksudkan di sini adalah rakyat atau kaum asal yang menduduki Tanah Melayu dan Borneo. Masyarakat India dan Cina di bawa masuk ke Negara ini untuk menjadi buruh kasar. namn terdapat beberapa undang-undang yang digubal untuk memelihara keistimewaan hak kaum Melayu dan Bumiputera. Berdasarkan kajian atau maklumat yang telah saya perolehi.ISL Minggu 3 Hasilkan carta garis masa tentang proses pembentukan masyarakat pluralistic di alam Melayu. kaum bumiputera seperti kami ini dilayan setaraf dengan orang bukan bumiputera. India. Bumiputera dan lain-lain lagi. kita akan menjadi lebih matang dan mampu menghormati serta memahami satu sama lain dengan lebih baik lagi. berdasarkan pengalaman saya sepanjang saya berada di Semenanjung Malaysia. kami dikehendaki untuk menghasil carta tentang proses pembentukan masyarakat pluraristik di alam Melayu. 5 . Oleh itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful