ISL Minggu 3 Hasilkan carta garis masa tentang proses pembentukan masyarakat pluralistic di alam Melayu. 22.1.

2011

Proses Pembentukan Masyarakat Pluralistik di Alam Melayu Perkembangan sejarah Malaysia memperlihatkan proses pembentukan masyarakat plural yang ada pada hari ini.

1. Bercirikan pemaksaan dan perbezaan. 2. Kuasa penjajah telah membawa masuk imigran yang hidup berdampingan tetapi berasingan. 3. Kewujudan masalah polarisasi etnik dan kegagalan asimilasi disebabkan oleh politik kolonial Inggeris yang menjalankan dasar pecah dan perintah. 4. Setiap etnik dilayan, dibayar dan diberi kemudahan berasingan dan berbeza. 5. Berlaku segregasi 6. Abad ke-19- unit politik Melayu ialah negeri dikuasai oleh seorang Sultan. 7. Setiap negeri terdiri daripada beberapa buah kampung diketuai penghulu. 8. Keseluruhan struktur sosial terbahagi kepada kelas pemerintah dan rakyat. Berdasarkan keturunan dan ditandai dengan adat resam dan kepercayaan.c

9. Setelah kedatangan Inggeris ± dilantik seorang Residen di setiap negeri.Sultan tidak lagi mempunyai kuasa mutlak. 10. Dua bentuk eksploitasi ekonomi utama yang dilakukan oleh penjajah ialah perlombongan dan perladangan getah. 11. Mewujudkan pembahagian etnik berdasarkan pembahagian pekerjaan ± Melayu dalam sektor kerajaan dan pertanian, Cina sebagai pelombong dan peniaga, orang India sebagai pekerja estet dan ladang. 12. Portugis ± 1511 13. Belanda kurun ke-17, 1641.

1

Persetiaan Belanda-Inggeris ± 1824. Cina dan India. Orang Cina ditadbir oleh Kapitan Cina mentadbir hal ehwal ekonomi dan undang-undang di kawasan lombong-lombong di Kuala Lumpur. 16. Tertumpu di lombong bijih timah di Perak. Pemberontakan Pahang 1891. Negeri Sembilan dan Selangor. perselisihan. Bermula dengan suku-suku Melayu. pengangguran. rekreasi dan migrasi. 18. Melaka dan Singapura (Negeri-negeri Selat) milik Inggeris. perbalahan. 24. Perjanjian Pangkor 1874 ± campur tangan Inggeris di Negeri-negeri Melayu. Pulau Pinang. Perang Perak 1875 17. 15.2011 14. 20. penindasan. 23. 21. Perang Negri Sembilan 1875. 26. 2 . 22. 1877. kedekatan lokasi. 25.1.British menubuhkan Jabatan Perlindungan Cina di Singapura bagi mengawal kegiatan orang Cina secara langsung. politik. Penghijrahan pesat pada 1880-1914. Para penghijrah baru dinamakan singkeh (selepas bebas dinamakan laukeh). lombong-lombong milik pengusaha Eropah atau Cina. peluang perdagangan. 22. bencana alam. penghijrahan orang Cina telah menukar corak pekerjaan asal mereka dengan menjadi pedagang dan peniaga ± kawasan bandar. Faktor-faktor penolak : penderitaan atau kemiskinan. Mereka juga menjadi pelindung dan penjamin keselamatan ahli-ahlinya.ISL Minggu 3 Hasilkan carta garis masa tentang proses pembentukan masyarakat pluralistic di alam Melayu. Selain daripada sebagai pelombong dan petani. Faktor-faktor penarik : pembukaan ladang dan lombong. kekacauan (pemberontakan). 19. kegiatan jenayah. perkhidmatan. Proses penghijrahan disebabkan oleh faktor ekonomi. kemiskinan. sosial dan fizikal. 27. KESAN: Inggeris membawa masuk tentera dari India dan Hong Kong.

Tenaga kerja dari India generasi kedua lebih banyak sebagai kerani. 38. Salem.2011 28. 30. Kedatangan orang Cina ke Sabah didorong oleh galakan yang diberikan oleh syarikat-syarikat tembakau dan Kompeni Berpiagam Borneo Utara British. Pada tahun 1880an. 36. Madura. pilihan raya umum pertama diadakan. Faktor-faktor kedatangan: adat resam dan kasta. Pada tahun 1955.1. Kemudian menukar sikap kerana perlukan sokongan ekonomi. pembinaan jalan raya dan landasan kereta api. Utara dan Selatan Arcot. 33. pengetua sekolah dan pentadbiran. kopi dan tebu 31.ISL Minggu 3 Hasilkan carta garis masa tentang proses pembentukan masyarakat pluralistic di alam Melayu. Pada awalnya. Daripada Madras. agama dan keistimewaan orang Melayu 40. Jepun mengambil sikap yang keras terhadap orang Cina sejak Perang Jepun-China 1937. lebihan penduduk. 3 . Berhijrah melalui buruh kontrak. Ramnadpuram. Pada zaman penjajahan kedatangan orang India telah berlaku secara perlahan dan sistematik. Kemerdekaan diperolehi pada 1957 dengan mengkaji beberapa perkara seperti isu status. ladang tembakau mula dibuka di Sabah dan hampir kesemua tenaga buruh yang digunakan dibawa masuk dari negara China. bahasa. buruh bebas. 22. 35. 29. Tanjore dan Tinnevelly. Bekerja di ladang-ladang getah. 34. Cina dan India bersetuju menubuhkan satu perikatan dan menghadapi pilihan raya . kebuluran. Chinglepet. 41. pengangguran dan kemiskinan. cukai tanah tinggi. Tiga buah parti politik mewakili bangsa Melayu. Trichinopoly. Jepun memberi layanan yang baik pada orang India kerana perlukan kerjasama mereka untuk melaksanakan dasarnya memerangi Inggeris di India. Faktor-faktor penarik : perkembangan perusahaan getah. 37. Coimbatore. sistem Kangani 1907. 39. 32.

Pathan. Telegu dan Tamil yang ditempatkan di beberapa buah jabatan seperti Jabatan Audit. 45.1. Orang India merupakan kelompok kecil dalam kalangan masyarakat bukan bumiputera di Sarawak. Kongsi Cina daripada suku kaum Hakka telah melombong emas di kawasan tersebut sejak tahun 1760-an. Penghijrahan orang Cina ke Sarawak semakin meningkat pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Jabatan Keselamatan dan Jabatan Polis dan Penjara.ISL Minggu 3 Hasilkan carta garis masa tentang proses pembentukan masyarakat pluralistic di alam Melayu. Jabatan Pos dan Telegrafi. Di samping orang Sikh dan Punjab terdapat sebilangan kecil orang India berketurunan India-Muslim yang bekerja sebagai peniaga kain dan pedagang. 46. 43. Mereka terdiri daripada orang Sikh. terutama semasa pemerintahan Charles Anthony Brooke.2011 42. 4 . 44. Penglibatan orang India dalam aktiviti ekonomi di Sabah lebih tertumpu pada beberapa sektor tertentu seperti pentadbiran. Kumpulan pendatang ini berhijrah ke Sarawak melalui kawasan SambasPontianak di Kalimantan. Pluraliti bukanlah sesuatu yang baru dalam masyarakat Malaysia namun ianya juga bukanlah merupakan sesuatu yang mudah untuk diakhiri terutama sekali dalam masyarakat pelbagai etnik di Malaysia yang masih kaya dengan adat budaya kaum masing-masing. Mereka terdiri daripada orang Sikh dan Punjab yang dibawa masuk oleh James Brooke untuk bekerja sebagai anggota polis. 47. Jabatan Pelabuhan. 48. sokongan dan teknikal. 22.

Sebab itulah Sabah dan Sarawak sering terpinggir sedikit berbanding Semenanjung. Masyarakat plural di Malaysia terdiri daripada masyarakat berbangsa Melayu. 5 . 22. Walaupun masyarakat berbilang kaum di Malaysia telah bersatu. masyarakat plural di Malaysia terbentuk sejak zaman penjajah Eropah di Negara kita. Perkataan pluraristik mengambarkan masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia. kami dikehendaki untuk menghasil carta tentang proses pembentukan masyarakat pluraristik di alam Melayu. Mengapa tidak gunakan perkataan µSeluruh Malaysia¶ sahaja? Pelik. Saya selalu mendengar perkataan seperti µ Seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak¶. Namun. Pemikiran rakyat Malaysia masih belum mencapai kematangan yang memuaskan lagi. India. Masyarakat India dan Cina di bawa masuk ke Negara ini untuk menjadi buruh kasar. namn terdapat beberapa undang-undang yang digubal untuk memelihara keistimewaan hak kaum Melayu dan Bumiputera. berdasarkan pengalaman saya sepanjang saya berada di Semenanjung Malaysia. ayat ini kedengaran seperti Sabah dan Sarawak itu tidak termasuk dalam Malaysia. Cina. Berdasarkan kajian atau maklumat yang telah saya perolehi. kaum bumiputera seperti kami ini dilayan setaraf dengan orang bukan bumiputera. Oleh itu. Apa maksud ayat ini? Pada tafsiran saya. plurarisasi juga terjadi setelah Sabah dan Sarawak bersatu dengan Tanah Melayu untuk menjadi Malaysia. Selain itu. Bumiputera boleh mendapat keistimewaan yang setaraf dengan bangsa Melayu. Saya berharap agar rakyat plural di Malaysia ini akan sentiasa dapat hidup dengan aman. kaum bumiputera sperti kaum Dusun dan Kadazan di Sabah serta Kaum Iban. Hanya sedikit hal sensitive akan menyebabkan kepincangan dalam pergaulan rakyat. Bumiputera dan lain-lain lagi. Mungkin kerana Sabah dan Sarawak berada nun jauh di seberang laut.2011 REFLEKSI ISL 3 Pada minggu ini. Bidayuh dan lain-lain etnik di Sarawak adalah setaraf dengan orang Melayu. Bumiputera yang dimaksudkan di sini adalah rakyat atau kaum asal yang menduduki Tanah Melayu dan Borneo.ISL Minggu 3 Hasilkan carta garis masa tentang proses pembentukan masyarakat pluralistic di alam Melayu. Semoga. kita akan menjadi lebih matang dan mampu menghormati serta memahami satu sama lain dengan lebih baik lagi. Tapi saya hanya pandang sebelah mata sahaja.1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful