ISL Minggu 3 Hasilkan carta garis masa tentang proses pembentukan masyarakat pluralistic di alam Melayu. 22.1.

2011

Proses Pembentukan Masyarakat Pluralistik di Alam Melayu Perkembangan sejarah Malaysia memperlihatkan proses pembentukan masyarakat plural yang ada pada hari ini.

1. Bercirikan pemaksaan dan perbezaan. 2. Kuasa penjajah telah membawa masuk imigran yang hidup berdampingan tetapi berasingan. 3. Kewujudan masalah polarisasi etnik dan kegagalan asimilasi disebabkan oleh politik kolonial Inggeris yang menjalankan dasar pecah dan perintah. 4. Setiap etnik dilayan, dibayar dan diberi kemudahan berasingan dan berbeza. 5. Berlaku segregasi 6. Abad ke-19- unit politik Melayu ialah negeri dikuasai oleh seorang Sultan. 7. Setiap negeri terdiri daripada beberapa buah kampung diketuai penghulu. 8. Keseluruhan struktur sosial terbahagi kepada kelas pemerintah dan rakyat. Berdasarkan keturunan dan ditandai dengan adat resam dan kepercayaan.c

9. Setelah kedatangan Inggeris ± dilantik seorang Residen di setiap negeri.Sultan tidak lagi mempunyai kuasa mutlak. 10. Dua bentuk eksploitasi ekonomi utama yang dilakukan oleh penjajah ialah perlombongan dan perladangan getah. 11. Mewujudkan pembahagian etnik berdasarkan pembahagian pekerjaan ± Melayu dalam sektor kerajaan dan pertanian, Cina sebagai pelombong dan peniaga, orang India sebagai pekerja estet dan ladang. 12. Portugis ± 1511 13. Belanda kurun ke-17, 1641.

1

20. 22. bencana alam. perbalahan. 25. Pemberontakan Pahang 1891. Selain daripada sebagai pelombong dan petani. perkhidmatan. Faktor-faktor penarik : pembukaan ladang dan lombong. rekreasi dan migrasi. Pulau Pinang. Penghijrahan pesat pada 1880-1914. Perang Negri Sembilan 1875. sosial dan fizikal. Proses penghijrahan disebabkan oleh faktor ekonomi. Perang Perak 1875 17. 19.British menubuhkan Jabatan Perlindungan Cina di Singapura bagi mengawal kegiatan orang Cina secara langsung. 23. Faktor-faktor penolak : penderitaan atau kemiskinan. perselisihan. Tertumpu di lombong bijih timah di Perak. penindasan. 18. 22.2011 14. pengangguran. Para penghijrah baru dinamakan singkeh (selepas bebas dinamakan laukeh).1. Negeri Sembilan dan Selangor. Melaka dan Singapura (Negeri-negeri Selat) milik Inggeris. peluang perdagangan. Cina dan India. 26. lombong-lombong milik pengusaha Eropah atau Cina. politik. 27. Orang Cina ditadbir oleh Kapitan Cina mentadbir hal ehwal ekonomi dan undang-undang di kawasan lombong-lombong di Kuala Lumpur. kemiskinan. penghijrahan orang Cina telah menukar corak pekerjaan asal mereka dengan menjadi pedagang dan peniaga ± kawasan bandar.ISL Minggu 3 Hasilkan carta garis masa tentang proses pembentukan masyarakat pluralistic di alam Melayu. Mereka juga menjadi pelindung dan penjamin keselamatan ahli-ahlinya. 21. 2 . 15. kedekatan lokasi. 24. 16. Bermula dengan suku-suku Melayu. KESAN: Inggeris membawa masuk tentera dari India dan Hong Kong. kekacauan (pemberontakan). 1877. Perjanjian Pangkor 1874 ± campur tangan Inggeris di Negeri-negeri Melayu. Persetiaan Belanda-Inggeris ± 1824. kegiatan jenayah.

Kemerdekaan diperolehi pada 1957 dengan mengkaji beberapa perkara seperti isu status. Jepun memberi layanan yang baik pada orang India kerana perlukan kerjasama mereka untuk melaksanakan dasarnya memerangi Inggeris di India. sistem Kangani 1907. Tiga buah parti politik mewakili bangsa Melayu. kebuluran. 34. Pada tahun 1880an. cukai tanah tinggi. Tanjore dan Tinnevelly. Kemudian menukar sikap kerana perlukan sokongan ekonomi. ladang tembakau mula dibuka di Sabah dan hampir kesemua tenaga buruh yang digunakan dibawa masuk dari negara China. Coimbatore. Kedatangan orang Cina ke Sabah didorong oleh galakan yang diberikan oleh syarikat-syarikat tembakau dan Kompeni Berpiagam Borneo Utara British. 41. agama dan keistimewaan orang Melayu 40. kopi dan tebu 31. pengangguran dan kemiskinan. buruh bebas.ISL Minggu 3 Hasilkan carta garis masa tentang proses pembentukan masyarakat pluralistic di alam Melayu.1. Faktor-faktor penarik : perkembangan perusahaan getah. pembinaan jalan raya dan landasan kereta api. 33. Cina dan India bersetuju menubuhkan satu perikatan dan menghadapi pilihan raya . Trichinopoly. 38. 3 . 32. Berhijrah melalui buruh kontrak. Ramnadpuram. Pada awalnya. bahasa. Faktor-faktor kedatangan: adat resam dan kasta. Chinglepet. Bekerja di ladang-ladang getah. lebihan penduduk. Utara dan Selatan Arcot. 36. Tenaga kerja dari India generasi kedua lebih banyak sebagai kerani. 39. 22. Jepun mengambil sikap yang keras terhadap orang Cina sejak Perang Jepun-China 1937. 37. Pada zaman penjajahan kedatangan orang India telah berlaku secara perlahan dan sistematik. Madura. 29. pilihan raya umum pertama diadakan. pengetua sekolah dan pentadbiran. Daripada Madras.2011 28. Salem. Pada tahun 1955. 35. 30.

Mereka terdiri daripada orang Sikh. 44. sokongan dan teknikal. 4 . Di samping orang Sikh dan Punjab terdapat sebilangan kecil orang India berketurunan India-Muslim yang bekerja sebagai peniaga kain dan pedagang. 43. Penghijrahan orang Cina ke Sarawak semakin meningkat pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Mereka terdiri daripada orang Sikh dan Punjab yang dibawa masuk oleh James Brooke untuk bekerja sebagai anggota polis. 47. Kumpulan pendatang ini berhijrah ke Sarawak melalui kawasan SambasPontianak di Kalimantan. Jabatan Keselamatan dan Jabatan Polis dan Penjara. Penglibatan orang India dalam aktiviti ekonomi di Sabah lebih tertumpu pada beberapa sektor tertentu seperti pentadbiran. 48.1. 22. Jabatan Pelabuhan. Pathan.ISL Minggu 3 Hasilkan carta garis masa tentang proses pembentukan masyarakat pluralistic di alam Melayu. 45. Jabatan Pos dan Telegrafi. Kongsi Cina daripada suku kaum Hakka telah melombong emas di kawasan tersebut sejak tahun 1760-an. Orang India merupakan kelompok kecil dalam kalangan masyarakat bukan bumiputera di Sarawak. 46. terutama semasa pemerintahan Charles Anthony Brooke. Pluraliti bukanlah sesuatu yang baru dalam masyarakat Malaysia namun ianya juga bukanlah merupakan sesuatu yang mudah untuk diakhiri terutama sekali dalam masyarakat pelbagai etnik di Malaysia yang masih kaya dengan adat budaya kaum masing-masing.2011 42. Telegu dan Tamil yang ditempatkan di beberapa buah jabatan seperti Jabatan Audit.

Masyarakat plural di Malaysia terdiri daripada masyarakat berbangsa Melayu. kita akan menjadi lebih matang dan mampu menghormati serta memahami satu sama lain dengan lebih baik lagi. Semoga. Bumiputera yang dimaksudkan di sini adalah rakyat atau kaum asal yang menduduki Tanah Melayu dan Borneo. Apa maksud ayat ini? Pada tafsiran saya. Walaupun masyarakat berbilang kaum di Malaysia telah bersatu. Perkataan pluraristik mengambarkan masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia. kaum bumiputera seperti kami ini dilayan setaraf dengan orang bukan bumiputera. berdasarkan pengalaman saya sepanjang saya berada di Semenanjung Malaysia.1. Mengapa tidak gunakan perkataan µSeluruh Malaysia¶ sahaja? Pelik. kaum bumiputera sperti kaum Dusun dan Kadazan di Sabah serta Kaum Iban. plurarisasi juga terjadi setelah Sabah dan Sarawak bersatu dengan Tanah Melayu untuk menjadi Malaysia. namn terdapat beberapa undang-undang yang digubal untuk memelihara keistimewaan hak kaum Melayu dan Bumiputera. Tapi saya hanya pandang sebelah mata sahaja. Oleh itu. India. Saya selalu mendengar perkataan seperti µ Seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak¶.2011 REFLEKSI ISL 3 Pada minggu ini. Masyarakat India dan Cina di bawa masuk ke Negara ini untuk menjadi buruh kasar. Mungkin kerana Sabah dan Sarawak berada nun jauh di seberang laut. kami dikehendaki untuk menghasil carta tentang proses pembentukan masyarakat pluraristik di alam Melayu. Berdasarkan kajian atau maklumat yang telah saya perolehi. 22. Sebab itulah Sabah dan Sarawak sering terpinggir sedikit berbanding Semenanjung. masyarakat plural di Malaysia terbentuk sejak zaman penjajah Eropah di Negara kita. Pemikiran rakyat Malaysia masih belum mencapai kematangan yang memuaskan lagi.ISL Minggu 3 Hasilkan carta garis masa tentang proses pembentukan masyarakat pluralistic di alam Melayu. Namun. Bidayuh dan lain-lain etnik di Sarawak adalah setaraf dengan orang Melayu. Saya berharap agar rakyat plural di Malaysia ini akan sentiasa dapat hidup dengan aman. Cina. Hanya sedikit hal sensitive akan menyebabkan kepincangan dalam pergaulan rakyat. Bumiputera boleh mendapat keistimewaan yang setaraf dengan bangsa Melayu. 5 . ayat ini kedengaran seperti Sabah dan Sarawak itu tidak termasuk dalam Malaysia. Bumiputera dan lain-lain lagi. Selain itu.