ISL Minggu 3 Hasilkan carta garis masa tentang proses pembentukan masyarakat pluralistic di alam Melayu. 22.1.

2011

Proses Pembentukan Masyarakat Pluralistik di Alam Melayu Perkembangan sejarah Malaysia memperlihatkan proses pembentukan masyarakat plural yang ada pada hari ini.

1. Bercirikan pemaksaan dan perbezaan. 2. Kuasa penjajah telah membawa masuk imigran yang hidup berdampingan tetapi berasingan. 3. Kewujudan masalah polarisasi etnik dan kegagalan asimilasi disebabkan oleh politik kolonial Inggeris yang menjalankan dasar pecah dan perintah. 4. Setiap etnik dilayan, dibayar dan diberi kemudahan berasingan dan berbeza. 5. Berlaku segregasi 6. Abad ke-19- unit politik Melayu ialah negeri dikuasai oleh seorang Sultan. 7. Setiap negeri terdiri daripada beberapa buah kampung diketuai penghulu. 8. Keseluruhan struktur sosial terbahagi kepada kelas pemerintah dan rakyat. Berdasarkan keturunan dan ditandai dengan adat resam dan kepercayaan.c

9. Setelah kedatangan Inggeris ± dilantik seorang Residen di setiap negeri.Sultan tidak lagi mempunyai kuasa mutlak. 10. Dua bentuk eksploitasi ekonomi utama yang dilakukan oleh penjajah ialah perlombongan dan perladangan getah. 11. Mewujudkan pembahagian etnik berdasarkan pembahagian pekerjaan ± Melayu dalam sektor kerajaan dan pertanian, Cina sebagai pelombong dan peniaga, orang India sebagai pekerja estet dan ladang. 12. Portugis ± 1511 13. Belanda kurun ke-17, 1641.

1

sosial dan fizikal. Proses penghijrahan disebabkan oleh faktor ekonomi. Perang Perak 1875 17. penindasan. perselisihan. 27. Persetiaan Belanda-Inggeris ± 1824. Negeri Sembilan dan Selangor. perkhidmatan. 21. rekreasi dan migrasi. lombong-lombong milik pengusaha Eropah atau Cina. kedekatan lokasi. 25. Faktor-faktor penarik : pembukaan ladang dan lombong. kekacauan (pemberontakan). 19. Mereka juga menjadi pelindung dan penjamin keselamatan ahli-ahlinya. pengangguran. Perjanjian Pangkor 1874 ± campur tangan Inggeris di Negeri-negeri Melayu. 22. 24. perbalahan. politik.British menubuhkan Jabatan Perlindungan Cina di Singapura bagi mengawal kegiatan orang Cina secara langsung. Penghijrahan pesat pada 1880-1914. 26. Pulau Pinang. 20. 23. Para penghijrah baru dinamakan singkeh (selepas bebas dinamakan laukeh). peluang perdagangan. Selain daripada sebagai pelombong dan petani. Orang Cina ditadbir oleh Kapitan Cina mentadbir hal ehwal ekonomi dan undang-undang di kawasan lombong-lombong di Kuala Lumpur. Tertumpu di lombong bijih timah di Perak.1.2011 14. Cina dan India. 18. kemiskinan. Melaka dan Singapura (Negeri-negeri Selat) milik Inggeris. 2 . KESAN: Inggeris membawa masuk tentera dari India dan Hong Kong. penghijrahan orang Cina telah menukar corak pekerjaan asal mereka dengan menjadi pedagang dan peniaga ± kawasan bandar. Faktor-faktor penolak : penderitaan atau kemiskinan. kegiatan jenayah. Perang Negri Sembilan 1875. Pemberontakan Pahang 1891. bencana alam. 1877.ISL Minggu 3 Hasilkan carta garis masa tentang proses pembentukan masyarakat pluralistic di alam Melayu. 22. 15. Bermula dengan suku-suku Melayu. 16.

Jepun memberi layanan yang baik pada orang India kerana perlukan kerjasama mereka untuk melaksanakan dasarnya memerangi Inggeris di India. 36. Kedatangan orang Cina ke Sabah didorong oleh galakan yang diberikan oleh syarikat-syarikat tembakau dan Kompeni Berpiagam Borneo Utara British. pembinaan jalan raya dan landasan kereta api. Utara dan Selatan Arcot. Pada zaman penjajahan kedatangan orang India telah berlaku secara perlahan dan sistematik. 39. Berhijrah melalui buruh kontrak. Chinglepet. 30. pengetua sekolah dan pentadbiran. Pada awalnya. Madura. Faktor-faktor penarik : perkembangan perusahaan getah. Ramnadpuram. agama dan keistimewaan orang Melayu 40. 3 . Trichinopoly. sistem Kangani 1907.1.ISL Minggu 3 Hasilkan carta garis masa tentang proses pembentukan masyarakat pluralistic di alam Melayu. Pada tahun 1880an. Pada tahun 1955. ladang tembakau mula dibuka di Sabah dan hampir kesemua tenaga buruh yang digunakan dibawa masuk dari negara China. Salem. 33. 34. Tiga buah parti politik mewakili bangsa Melayu. Tanjore dan Tinnevelly. 37. Cina dan India bersetuju menubuhkan satu perikatan dan menghadapi pilihan raya . lebihan penduduk. Daripada Madras. 22. 35. 41. 29. bahasa. pilihan raya umum pertama diadakan. Bekerja di ladang-ladang getah. cukai tanah tinggi.2011 28. 38. Tenaga kerja dari India generasi kedua lebih banyak sebagai kerani. buruh bebas. Faktor-faktor kedatangan: adat resam dan kasta. kebuluran. Jepun mengambil sikap yang keras terhadap orang Cina sejak Perang Jepun-China 1937. kopi dan tebu 31. Kemerdekaan diperolehi pada 1957 dengan mengkaji beberapa perkara seperti isu status. Coimbatore. 32. Kemudian menukar sikap kerana perlukan sokongan ekonomi. pengangguran dan kemiskinan.

Penghijrahan orang Cina ke Sarawak semakin meningkat pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Mereka terdiri daripada orang Sikh dan Punjab yang dibawa masuk oleh James Brooke untuk bekerja sebagai anggota polis. Jabatan Pos dan Telegrafi. 22. 43. 45. Jabatan Pelabuhan. Pluraliti bukanlah sesuatu yang baru dalam masyarakat Malaysia namun ianya juga bukanlah merupakan sesuatu yang mudah untuk diakhiri terutama sekali dalam masyarakat pelbagai etnik di Malaysia yang masih kaya dengan adat budaya kaum masing-masing.2011 42. 44. 48. Telegu dan Tamil yang ditempatkan di beberapa buah jabatan seperti Jabatan Audit. sokongan dan teknikal. Pathan. 47. terutama semasa pemerintahan Charles Anthony Brooke. Kongsi Cina daripada suku kaum Hakka telah melombong emas di kawasan tersebut sejak tahun 1760-an.ISL Minggu 3 Hasilkan carta garis masa tentang proses pembentukan masyarakat pluralistic di alam Melayu. Jabatan Keselamatan dan Jabatan Polis dan Penjara.1. Kumpulan pendatang ini berhijrah ke Sarawak melalui kawasan SambasPontianak di Kalimantan. 46. 4 . Orang India merupakan kelompok kecil dalam kalangan masyarakat bukan bumiputera di Sarawak. Di samping orang Sikh dan Punjab terdapat sebilangan kecil orang India berketurunan India-Muslim yang bekerja sebagai peniaga kain dan pedagang. Penglibatan orang India dalam aktiviti ekonomi di Sabah lebih tertumpu pada beberapa sektor tertentu seperti pentadbiran. Mereka terdiri daripada orang Sikh.

Selain itu. Perkataan pluraristik mengambarkan masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia. Berdasarkan kajian atau maklumat yang telah saya perolehi. India. Sebab itulah Sabah dan Sarawak sering terpinggir sedikit berbanding Semenanjung. masyarakat plural di Malaysia terbentuk sejak zaman penjajah Eropah di Negara kita. ayat ini kedengaran seperti Sabah dan Sarawak itu tidak termasuk dalam Malaysia. Mungkin kerana Sabah dan Sarawak berada nun jauh di seberang laut. Saya berharap agar rakyat plural di Malaysia ini akan sentiasa dapat hidup dengan aman. Bumiputera yang dimaksudkan di sini adalah rakyat atau kaum asal yang menduduki Tanah Melayu dan Borneo. 22. namn terdapat beberapa undang-undang yang digubal untuk memelihara keistimewaan hak kaum Melayu dan Bumiputera. Walaupun masyarakat berbilang kaum di Malaysia telah bersatu. plurarisasi juga terjadi setelah Sabah dan Sarawak bersatu dengan Tanah Melayu untuk menjadi Malaysia. kaum bumiputera seperti kami ini dilayan setaraf dengan orang bukan bumiputera. Apa maksud ayat ini? Pada tafsiran saya.2011 REFLEKSI ISL 3 Pada minggu ini.ISL Minggu 3 Hasilkan carta garis masa tentang proses pembentukan masyarakat pluralistic di alam Melayu. Bidayuh dan lain-lain etnik di Sarawak adalah setaraf dengan orang Melayu. Tapi saya hanya pandang sebelah mata sahaja. Oleh itu. Bumiputera dan lain-lain lagi. berdasarkan pengalaman saya sepanjang saya berada di Semenanjung Malaysia. Namun. Pemikiran rakyat Malaysia masih belum mencapai kematangan yang memuaskan lagi. kami dikehendaki untuk menghasil carta tentang proses pembentukan masyarakat pluraristik di alam Melayu. kita akan menjadi lebih matang dan mampu menghormati serta memahami satu sama lain dengan lebih baik lagi.1. kaum bumiputera sperti kaum Dusun dan Kadazan di Sabah serta Kaum Iban. Masyarakat India dan Cina di bawa masuk ke Negara ini untuk menjadi buruh kasar. Bumiputera boleh mendapat keistimewaan yang setaraf dengan bangsa Melayu. Cina. Masyarakat plural di Malaysia terdiri daripada masyarakat berbangsa Melayu. Mengapa tidak gunakan perkataan µSeluruh Malaysia¶ sahaja? Pelik. Hanya sedikit hal sensitive akan menyebabkan kepincangan dalam pergaulan rakyat. 5 . Semoga. Saya selalu mendengar perkataan seperti µ Seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak¶.