ISL Minggu 3 Hasilkan carta garis masa tentang proses pembentukan masyarakat pluralistic di alam Melayu. 22.1.

2011

Proses Pembentukan Masyarakat Pluralistik di Alam Melayu Perkembangan sejarah Malaysia memperlihatkan proses pembentukan masyarakat plural yang ada pada hari ini.

1. Bercirikan pemaksaan dan perbezaan. 2. Kuasa penjajah telah membawa masuk imigran yang hidup berdampingan tetapi berasingan. 3. Kewujudan masalah polarisasi etnik dan kegagalan asimilasi disebabkan oleh politik kolonial Inggeris yang menjalankan dasar pecah dan perintah. 4. Setiap etnik dilayan, dibayar dan diberi kemudahan berasingan dan berbeza. 5. Berlaku segregasi 6. Abad ke-19- unit politik Melayu ialah negeri dikuasai oleh seorang Sultan. 7. Setiap negeri terdiri daripada beberapa buah kampung diketuai penghulu. 8. Keseluruhan struktur sosial terbahagi kepada kelas pemerintah dan rakyat. Berdasarkan keturunan dan ditandai dengan adat resam dan kepercayaan.c

9. Setelah kedatangan Inggeris ± dilantik seorang Residen di setiap negeri.Sultan tidak lagi mempunyai kuasa mutlak. 10. Dua bentuk eksploitasi ekonomi utama yang dilakukan oleh penjajah ialah perlombongan dan perladangan getah. 11. Mewujudkan pembahagian etnik berdasarkan pembahagian pekerjaan ± Melayu dalam sektor kerajaan dan pertanian, Cina sebagai pelombong dan peniaga, orang India sebagai pekerja estet dan ladang. 12. Portugis ± 1511 13. Belanda kurun ke-17, 1641.

1

Persetiaan Belanda-Inggeris ± 1824. 15. Negeri Sembilan dan Selangor. KESAN: Inggeris membawa masuk tentera dari India dan Hong Kong. 21. penindasan. Selain daripada sebagai pelombong dan petani. Perjanjian Pangkor 1874 ± campur tangan Inggeris di Negeri-negeri Melayu. Tertumpu di lombong bijih timah di Perak. 18. 22. bencana alam. Perang Perak 1875 17. 24. kegiatan jenayah. Bermula dengan suku-suku Melayu. kemiskinan. Cina dan India. lombong-lombong milik pengusaha Eropah atau Cina. 27. 25. 26. 19. Pemberontakan Pahang 1891. Penghijrahan pesat pada 1880-1914. Proses penghijrahan disebabkan oleh faktor ekonomi. penghijrahan orang Cina telah menukar corak pekerjaan asal mereka dengan menjadi pedagang dan peniaga ± kawasan bandar. peluang perdagangan. 20.ISL Minggu 3 Hasilkan carta garis masa tentang proses pembentukan masyarakat pluralistic di alam Melayu. Para penghijrah baru dinamakan singkeh (selepas bebas dinamakan laukeh). 23. kedekatan lokasi. Orang Cina ditadbir oleh Kapitan Cina mentadbir hal ehwal ekonomi dan undang-undang di kawasan lombong-lombong di Kuala Lumpur. Faktor-faktor penolak : penderitaan atau kemiskinan.1. Pulau Pinang. rekreasi dan migrasi. perkhidmatan. 2 .2011 14. 22. 16. Mereka juga menjadi pelindung dan penjamin keselamatan ahli-ahlinya. kekacauan (pemberontakan). Perang Negri Sembilan 1875. perbalahan. Melaka dan Singapura (Negeri-negeri Selat) milik Inggeris.British menubuhkan Jabatan Perlindungan Cina di Singapura bagi mengawal kegiatan orang Cina secara langsung. Faktor-faktor penarik : pembukaan ladang dan lombong. 1877. pengangguran. sosial dan fizikal. politik. perselisihan.

37. Kemerdekaan diperolehi pada 1957 dengan mengkaji beberapa perkara seperti isu status.ISL Minggu 3 Hasilkan carta garis masa tentang proses pembentukan masyarakat pluralistic di alam Melayu. 35. Faktor-faktor kedatangan: adat resam dan kasta. 30. cukai tanah tinggi. Chinglepet. pengangguran dan kemiskinan. Tiga buah parti politik mewakili bangsa Melayu. Berhijrah melalui buruh kontrak. Coimbatore.2011 28. pembinaan jalan raya dan landasan kereta api. 29. Faktor-faktor penarik : perkembangan perusahaan getah. Pada zaman penjajahan kedatangan orang India telah berlaku secara perlahan dan sistematik. ladang tembakau mula dibuka di Sabah dan hampir kesemua tenaga buruh yang digunakan dibawa masuk dari negara China. pengetua sekolah dan pentadbiran. 22. Jepun mengambil sikap yang keras terhadap orang Cina sejak Perang Jepun-China 1937. 36. bahasa. 38. Pada awalnya. Pada tahun 1955. buruh bebas. Jepun memberi layanan yang baik pada orang India kerana perlukan kerjasama mereka untuk melaksanakan dasarnya memerangi Inggeris di India. Tanjore dan Tinnevelly. pilihan raya umum pertama diadakan. 41. kebuluran. Salem. Pada tahun 1880an. 34. Utara dan Selatan Arcot. Ramnadpuram.1. 32. sistem Kangani 1907. Cina dan India bersetuju menubuhkan satu perikatan dan menghadapi pilihan raya . kopi dan tebu 31. Kemudian menukar sikap kerana perlukan sokongan ekonomi. 33. agama dan keistimewaan orang Melayu 40. Tenaga kerja dari India generasi kedua lebih banyak sebagai kerani. 3 . Daripada Madras. Kedatangan orang Cina ke Sabah didorong oleh galakan yang diberikan oleh syarikat-syarikat tembakau dan Kompeni Berpiagam Borneo Utara British. Trichinopoly. Madura. lebihan penduduk. Bekerja di ladang-ladang getah. 39.

22. 47. 48. Mereka terdiri daripada orang Sikh dan Punjab yang dibawa masuk oleh James Brooke untuk bekerja sebagai anggota polis.ISL Minggu 3 Hasilkan carta garis masa tentang proses pembentukan masyarakat pluralistic di alam Melayu. terutama semasa pemerintahan Charles Anthony Brooke. 44. Telegu dan Tamil yang ditempatkan di beberapa buah jabatan seperti Jabatan Audit. Di samping orang Sikh dan Punjab terdapat sebilangan kecil orang India berketurunan India-Muslim yang bekerja sebagai peniaga kain dan pedagang. 4 . Jabatan Pos dan Telegrafi. Kumpulan pendatang ini berhijrah ke Sarawak melalui kawasan SambasPontianak di Kalimantan. Kongsi Cina daripada suku kaum Hakka telah melombong emas di kawasan tersebut sejak tahun 1760-an.1. Jabatan Keselamatan dan Jabatan Polis dan Penjara. 45. Jabatan Pelabuhan. 46. Penghijrahan orang Cina ke Sarawak semakin meningkat pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Mereka terdiri daripada orang Sikh. Pathan. sokongan dan teknikal. 43.2011 42. Orang India merupakan kelompok kecil dalam kalangan masyarakat bukan bumiputera di Sarawak. Pluraliti bukanlah sesuatu yang baru dalam masyarakat Malaysia namun ianya juga bukanlah merupakan sesuatu yang mudah untuk diakhiri terutama sekali dalam masyarakat pelbagai etnik di Malaysia yang masih kaya dengan adat budaya kaum masing-masing. Penglibatan orang India dalam aktiviti ekonomi di Sabah lebih tertumpu pada beberapa sektor tertentu seperti pentadbiran.

22. berdasarkan pengalaman saya sepanjang saya berada di Semenanjung Malaysia. Oleh itu. Masyarakat India dan Cina di bawa masuk ke Negara ini untuk menjadi buruh kasar. namn terdapat beberapa undang-undang yang digubal untuk memelihara keistimewaan hak kaum Melayu dan Bumiputera. masyarakat plural di Malaysia terbentuk sejak zaman penjajah Eropah di Negara kita. kaum bumiputera sperti kaum Dusun dan Kadazan di Sabah serta Kaum Iban. Selain itu. Mungkin kerana Sabah dan Sarawak berada nun jauh di seberang laut. kita akan menjadi lebih matang dan mampu menghormati serta memahami satu sama lain dengan lebih baik lagi. India. Berdasarkan kajian atau maklumat yang telah saya perolehi. Semoga. ayat ini kedengaran seperti Sabah dan Sarawak itu tidak termasuk dalam Malaysia. kami dikehendaki untuk menghasil carta tentang proses pembentukan masyarakat pluraristik di alam Melayu.ISL Minggu 3 Hasilkan carta garis masa tentang proses pembentukan masyarakat pluralistic di alam Melayu. Tapi saya hanya pandang sebelah mata sahaja.2011 REFLEKSI ISL 3 Pada minggu ini. Walaupun masyarakat berbilang kaum di Malaysia telah bersatu. Mengapa tidak gunakan perkataan µSeluruh Malaysia¶ sahaja? Pelik. Namun.1. Sebab itulah Sabah dan Sarawak sering terpinggir sedikit berbanding Semenanjung. Bumiputera boleh mendapat keistimewaan yang setaraf dengan bangsa Melayu. Perkataan pluraristik mengambarkan masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia. Saya berharap agar rakyat plural di Malaysia ini akan sentiasa dapat hidup dengan aman. Pemikiran rakyat Malaysia masih belum mencapai kematangan yang memuaskan lagi. Cina. kaum bumiputera seperti kami ini dilayan setaraf dengan orang bukan bumiputera. 5 . plurarisasi juga terjadi setelah Sabah dan Sarawak bersatu dengan Tanah Melayu untuk menjadi Malaysia. Masyarakat plural di Malaysia terdiri daripada masyarakat berbangsa Melayu. Saya selalu mendengar perkataan seperti µ Seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak¶. Apa maksud ayat ini? Pada tafsiran saya. Bumiputera yang dimaksudkan di sini adalah rakyat atau kaum asal yang menduduki Tanah Melayu dan Borneo. Hanya sedikit hal sensitive akan menyebabkan kepincangan dalam pergaulan rakyat. Bidayuh dan lain-lain etnik di Sarawak adalah setaraf dengan orang Melayu. Bumiputera dan lain-lain lagi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful