ISL Minggu 3 Hasilkan carta garis masa tentang proses pembentukan masyarakat pluralistic di alam Melayu. 22.1.

2011

Proses Pembentukan Masyarakat Pluralistik di Alam Melayu Perkembangan sejarah Malaysia memperlihatkan proses pembentukan masyarakat plural yang ada pada hari ini.

1. Bercirikan pemaksaan dan perbezaan. 2. Kuasa penjajah telah membawa masuk imigran yang hidup berdampingan tetapi berasingan. 3. Kewujudan masalah polarisasi etnik dan kegagalan asimilasi disebabkan oleh politik kolonial Inggeris yang menjalankan dasar pecah dan perintah. 4. Setiap etnik dilayan, dibayar dan diberi kemudahan berasingan dan berbeza. 5. Berlaku segregasi 6. Abad ke-19- unit politik Melayu ialah negeri dikuasai oleh seorang Sultan. 7. Setiap negeri terdiri daripada beberapa buah kampung diketuai penghulu. 8. Keseluruhan struktur sosial terbahagi kepada kelas pemerintah dan rakyat. Berdasarkan keturunan dan ditandai dengan adat resam dan kepercayaan.c

9. Setelah kedatangan Inggeris ± dilantik seorang Residen di setiap negeri.Sultan tidak lagi mempunyai kuasa mutlak. 10. Dua bentuk eksploitasi ekonomi utama yang dilakukan oleh penjajah ialah perlombongan dan perladangan getah. 11. Mewujudkan pembahagian etnik berdasarkan pembahagian pekerjaan ± Melayu dalam sektor kerajaan dan pertanian, Cina sebagai pelombong dan peniaga, orang India sebagai pekerja estet dan ladang. 12. Portugis ± 1511 13. Belanda kurun ke-17, 1641.

1

KESAN: Inggeris membawa masuk tentera dari India dan Hong Kong. Persetiaan Belanda-Inggeris ± 1824. Bermula dengan suku-suku Melayu. 2 . penghijrahan orang Cina telah menukar corak pekerjaan asal mereka dengan menjadi pedagang dan peniaga ± kawasan bandar. 25. 27. pengangguran. Selain daripada sebagai pelombong dan petani. lombong-lombong milik pengusaha Eropah atau Cina. 15. 19. kemiskinan. Perang Perak 1875 17. 24. 22. perselisihan. peluang perdagangan. Pemberontakan Pahang 1891. 21. Faktor-faktor penolak : penderitaan atau kemiskinan. bencana alam. perbalahan.2011 14. kekacauan (pemberontakan). Perjanjian Pangkor 1874 ± campur tangan Inggeris di Negeri-negeri Melayu. Tertumpu di lombong bijih timah di Perak. Para penghijrah baru dinamakan singkeh (selepas bebas dinamakan laukeh). Mereka juga menjadi pelindung dan penjamin keselamatan ahli-ahlinya. kegiatan jenayah. Proses penghijrahan disebabkan oleh faktor ekonomi. Penghijrahan pesat pada 1880-1914. 1877. politik. Melaka dan Singapura (Negeri-negeri Selat) milik Inggeris. Orang Cina ditadbir oleh Kapitan Cina mentadbir hal ehwal ekonomi dan undang-undang di kawasan lombong-lombong di Kuala Lumpur. 23.ISL Minggu 3 Hasilkan carta garis masa tentang proses pembentukan masyarakat pluralistic di alam Melayu.British menubuhkan Jabatan Perlindungan Cina di Singapura bagi mengawal kegiatan orang Cina secara langsung. perkhidmatan. kedekatan lokasi. 26. sosial dan fizikal.1. Negeri Sembilan dan Selangor. Cina dan India. 16. Pulau Pinang. Faktor-faktor penarik : pembukaan ladang dan lombong. 20. rekreasi dan migrasi. 22. Perang Negri Sembilan 1875. 18. penindasan.

30. Kedatangan orang Cina ke Sabah didorong oleh galakan yang diberikan oleh syarikat-syarikat tembakau dan Kompeni Berpiagam Borneo Utara British. Salem. Pada awalnya. Trichinopoly. 35. 39. Kemerdekaan diperolehi pada 1957 dengan mengkaji beberapa perkara seperti isu status. buruh bebas. Tiga buah parti politik mewakili bangsa Melayu. Pada tahun 1880an. 36.ISL Minggu 3 Hasilkan carta garis masa tentang proses pembentukan masyarakat pluralistic di alam Melayu. Tanjore dan Tinnevelly. kopi dan tebu 31. Faktor-faktor penarik : perkembangan perusahaan getah. Chinglepet. Daripada Madras. Bekerja di ladang-ladang getah. Cina dan India bersetuju menubuhkan satu perikatan dan menghadapi pilihan raya . ladang tembakau mula dibuka di Sabah dan hampir kesemua tenaga buruh yang digunakan dibawa masuk dari negara China. Pada zaman penjajahan kedatangan orang India telah berlaku secara perlahan dan sistematik. 34. 29. 41.2011 28. pengetua sekolah dan pentadbiran. 33. pengangguran dan kemiskinan. Utara dan Selatan Arcot. Pada tahun 1955.1. 38. Kemudian menukar sikap kerana perlukan sokongan ekonomi. sistem Kangani 1907. cukai tanah tinggi. pembinaan jalan raya dan landasan kereta api. Ramnadpuram. lebihan penduduk. Faktor-faktor kedatangan: adat resam dan kasta. 22. Coimbatore. Jepun mengambil sikap yang keras terhadap orang Cina sejak Perang Jepun-China 1937. agama dan keistimewaan orang Melayu 40. Tenaga kerja dari India generasi kedua lebih banyak sebagai kerani. 32. 37. pilihan raya umum pertama diadakan. 3 . Berhijrah melalui buruh kontrak. Madura. Jepun memberi layanan yang baik pada orang India kerana perlukan kerjasama mereka untuk melaksanakan dasarnya memerangi Inggeris di India. bahasa. kebuluran.

Di samping orang Sikh dan Punjab terdapat sebilangan kecil orang India berketurunan India-Muslim yang bekerja sebagai peniaga kain dan pedagang. terutama semasa pemerintahan Charles Anthony Brooke. Jabatan Keselamatan dan Jabatan Polis dan Penjara. Kongsi Cina daripada suku kaum Hakka telah melombong emas di kawasan tersebut sejak tahun 1760-an. Kumpulan pendatang ini berhijrah ke Sarawak melalui kawasan SambasPontianak di Kalimantan. Mereka terdiri daripada orang Sikh.1. sokongan dan teknikal.ISL Minggu 3 Hasilkan carta garis masa tentang proses pembentukan masyarakat pluralistic di alam Melayu. Orang India merupakan kelompok kecil dalam kalangan masyarakat bukan bumiputera di Sarawak. 4 . Penglibatan orang India dalam aktiviti ekonomi di Sabah lebih tertumpu pada beberapa sektor tertentu seperti pentadbiran. Pathan. 45. 22. Pluraliti bukanlah sesuatu yang baru dalam masyarakat Malaysia namun ianya juga bukanlah merupakan sesuatu yang mudah untuk diakhiri terutama sekali dalam masyarakat pelbagai etnik di Malaysia yang masih kaya dengan adat budaya kaum masing-masing. Jabatan Pos dan Telegrafi. Mereka terdiri daripada orang Sikh dan Punjab yang dibawa masuk oleh James Brooke untuk bekerja sebagai anggota polis. Jabatan Pelabuhan. 44. 48. 46. 47. Telegu dan Tamil yang ditempatkan di beberapa buah jabatan seperti Jabatan Audit.2011 42. Penghijrahan orang Cina ke Sarawak semakin meningkat pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. 43.

kaum bumiputera sperti kaum Dusun dan Kadazan di Sabah serta Kaum Iban. Berdasarkan kajian atau maklumat yang telah saya perolehi. Semoga. Bidayuh dan lain-lain etnik di Sarawak adalah setaraf dengan orang Melayu. Sebab itulah Sabah dan Sarawak sering terpinggir sedikit berbanding Semenanjung. kami dikehendaki untuk menghasil carta tentang proses pembentukan masyarakat pluraristik di alam Melayu. Saya berharap agar rakyat plural di Malaysia ini akan sentiasa dapat hidup dengan aman. Mengapa tidak gunakan perkataan µSeluruh Malaysia¶ sahaja? Pelik. Masyarakat India dan Cina di bawa masuk ke Negara ini untuk menjadi buruh kasar. India. kita akan menjadi lebih matang dan mampu menghormati serta memahami satu sama lain dengan lebih baik lagi.ISL Minggu 3 Hasilkan carta garis masa tentang proses pembentukan masyarakat pluralistic di alam Melayu. Bumiputera yang dimaksudkan di sini adalah rakyat atau kaum asal yang menduduki Tanah Melayu dan Borneo. kaum bumiputera seperti kami ini dilayan setaraf dengan orang bukan bumiputera. Apa maksud ayat ini? Pada tafsiran saya. Oleh itu. Masyarakat plural di Malaysia terdiri daripada masyarakat berbangsa Melayu. Perkataan pluraristik mengambarkan masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia. namn terdapat beberapa undang-undang yang digubal untuk memelihara keistimewaan hak kaum Melayu dan Bumiputera. Pemikiran rakyat Malaysia masih belum mencapai kematangan yang memuaskan lagi. Hanya sedikit hal sensitive akan menyebabkan kepincangan dalam pergaulan rakyat. masyarakat plural di Malaysia terbentuk sejak zaman penjajah Eropah di Negara kita. Namun. 5 . Bumiputera boleh mendapat keistimewaan yang setaraf dengan bangsa Melayu. plurarisasi juga terjadi setelah Sabah dan Sarawak bersatu dengan Tanah Melayu untuk menjadi Malaysia. Walaupun masyarakat berbilang kaum di Malaysia telah bersatu. berdasarkan pengalaman saya sepanjang saya berada di Semenanjung Malaysia. ayat ini kedengaran seperti Sabah dan Sarawak itu tidak termasuk dalam Malaysia. Saya selalu mendengar perkataan seperti µ Seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak¶. Mungkin kerana Sabah dan Sarawak berada nun jauh di seberang laut. Cina. 22. Selain itu. Bumiputera dan lain-lain lagi.1. Tapi saya hanya pandang sebelah mata sahaja.2011 REFLEKSI ISL 3 Pada minggu ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful