PENUBUHAN PERSATUAN/KELAB 1. OBJEKTIF 1.

1 Menjelaskan matlamat dan tujuan penubuhan kelab atau persatuan di IPT dalam konteks kependidikan dan kepimpinan 1.2 Memberi Pengetahuan dan kefahaman kepada peserta bengkel kaedah atau tatacara untuk menubuhkan persatuan/kelab di IPT masing-masing 1.3 Memberi keyakinan diri kepada peserta untuk memimpin, mengurus,menyelia dan melaksanakan operasi/kegiatan persatuan/kelab pengguna di IPT masing-masing. 2. PERSATUAN/KELAB 2.1 Definisi: Sesuatu entiti kumpulan yang berstruktur, berpelembagaan, berperaturan dan berkepimpinan yang dianggotai oleh Ahli-ahli yang berdaftar, mempunyai minat, kegemaran, hasrat dan kecenderungan yang sama serta bertujuan untuk saling bekerjasama, bantu membantu dan berkongsi sumber dalam melaksanakan aktiviti dan mencapai cita-cita serta matlamat berpersatuan/kelab yang telah ditetapkan dan dipersetujui bersama. 2.2 Matlamat/Tujuan penubuhan persatuan/kelab Menyediakan peluang dan ruang kepada rakan pelajar yang mempunyai minat, kegemaran, hasrat dan kecenderungan yang sama untuk bergabung dan menggembeling tenaga, ilmu dan idea dibawah satu pimpinan dan pertubuhan. Kemudian berkongsi mengadakan aktiviti yang lebih besar,sehat dan bermakna supaya boleh dimanaafatkan oleh semua ahli dan komuniti. 3. BAGAIMANA MENUBUHKAN KELAB ATAU PERSATUAN Umumnya kita akan juruskan perbincangan kepada 4 langkah tatacara penubuhan persatuan/kelab yang biasa dilaksanakan. 3.1 LANGKAH 1 : Mewujudkan Jawatankuasa Penaja 3.1.1 Atas kesedaran diri Pemimpin pelajar (semua yang ada dalam bengkel ini) menubuhkan jawatankuasa Penggerak/Jawatankuasa Penaja dengan menyenaraikan diri sebagai AJK Penaja .Jawatankuasa Penaja ini terdiri dari:-

2.2 Urusan surat-menyurat . merangka strategi kelulusan. Bendahari e.5 Setia usaha minit dan dokumentasikan mesyuarat. Pembentangan Senarai Nama JK Penaja (Bayangan) untuk mendapat persetujuan ahli mesyuarat. 3. dan lain-lain maklumat berkaitan kelab .1 AJK Penaja mengadakan Mesyuarat sesama sendiri bagi membincangkan perkara berkaitan penubuhan kelab. matlamat dan tujuan. 3.3. Ucapan Aluan Pengerusi 2. Naib Pengerusi c.1.2.1 AJK Penaja mengadakan Mesyuarat Agung Penajaan/Majlis Pertemuan dengan keseluruhan pelajar/warga kampus untuk membentangkan hasrat dan mendapat restu persetujuan semua ahli.1. kegiatan/aktiviti.4 Cadangan Agenda: 1. perlembagaan. Setiausaha d. 6-7 Ahli AJK biasa 3. Penjelasan/Penerangan tujuan Penubuhan Kelab 3.2 Mengadakan ‘Mesyuarat Agung Khas . Pengerusi b. jemputan yang dikeluarkan adalah atas nama AJK Penaja. 3. 3. contohnya: Kelab Pengguna IPG Kampus Tuanku Bainun Alamat:………………………………………………………….1 Menyediakan Perlembagaan Kelab/Persatuan – Mengikut nasihat pendaftaran (Boleh dapatkan contoh dari pendaftar pertsatuan).2 Mesyuarat ini mesti ada agendanya.1.a.3 LANGKAH 3 : Mendapatkan Kelulusan Pendaftar Kelab/Persatuan 3.Membentangkan Perlembagaan’ untuk .. 3.3. 3.peraturan-peraturan. 3.2.3 Semua surat ditandatangani oleh Pengerusi AJK Penaja.3. 3.2.2.1.1 Tanggung Jawab AJK Penaja sebelum mendapat kelulusan Pendaftar 3.keahlian. setiap perbincangan diminitkan dan difailkan /didokumentasikan 3.2 LANGKAH 2 : Hebahan Umum dan Persetujuan/Mandat dari Warga/Komuniti 3.3 Pelaksanaan tugas hasil mesyuarat ikut adalah mengikut jawatan masing-masing.1.

Melantik JK Persatuan/Kelab (bilangan AJK hendaklah mengikut perlembagaan) AJK Penaja boleh diganti jika ada persetujuan.1.4 Merancang/merangka aktiviti Tahunan.4 LANGKAH 4 : Melaksana Tanggungjawab sebagai AJK Baru 3.3.3 Jawatankuasa penaja menulis permohonan rasmi kepada Pendaftar (Pengarah.1 3. Melaksanakan & Mengendali Mesyuarat Agung Antara Agenda Mesyuarat:1. Pengesahan Minit Mesyuarat 3.3. 3.1. 3. Membentang & mengesahkan Laporan Kewangan persatuan/Kelab berakhir pada………………. Perkara Berbangkit 4.2 Selepas Mendapat Kelulusan 3.2 Contoh Agenda Mesyuarat JK ialah:- .2. 7.5 JK Penaja mengadakan Mesyuarat AGUNG Membuat dan mengedar Notis Mesyuarat Agung dan borang cadangan usul. (Aktiviti hanya boleh dilaksanakan apabila persatuan/kelab telah diluluskan dan didaftarkan secara sah oleh pendaftar – surat kelulusan sebagai dokumen bukti disimpan untuk rujukan) 3.3.2.(jika sebelum ini JK penaja mendapat sumbangan/kutipan kewangan drp mana-mana pihak). Ucapan Aluan Pengerusi 2.2. Ucapan Penangguhan 3. Draf Aktiviti/kegiatan persatuan/kelab Membuat Surat jemputan Mesyuarat Agung kepada semua ahli.. Bincang Usul-usul yang diterima termasuk usul-usul dari JK 8. 5.2.Pengetua atau Guru Besar) dengan menyertakan dokuman termasuk perlembagaan yang telah dipersetujui di atas.4.4.1 JK persatuan/kelab yang telah dilantik dalam mesyuarat agung perlu mengadakan Mesyuarat JK secepat mungkin untuk membincang.3.2 3.4 3. Membentang & membaca kandungan perlembagaan untuk maklumat ahli (Sekiranya terdapat pindaan yang dibuat oleh pihak pendaftar) 6.2. melaksanakan usul atau aktiviti yang telah dirancangkan.3.3.3. 3.3 3.3.bincang dan meluluskan perlembagaan KECUALI kalau mesyuarat agung yang lalu telah memberi mandat/kepercayaan sepenuhnya kepada JK penaja untuk meluluskan perlembagaan itu maka mesyuarat khas ini tidak perlu dibuat.

4. 5. Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat JK yang lalu 3. Perkara Berbangkit 4. Mengadakan Majlis perjumpaan / ‘Mesyuarat Agung Penajaan’ dgn ahli 5. Perbincangan Perlembagaan (persetujuan/pindaan) c. Membina dan menyediakan Draf Perlembagaan Persatuan dan Peraturan Persatuan Kelab/Persatuan. Edar borang Usul ii.3 Perbincangan perlu diminitkan utuk tujuan rekod dan rujukan tindakan. Ucapan Aluan Pengerusi 2. Surat Jemputan Mesyuarat iii. Membincangkan usul-usul dan tindakan pelaksanaan (usul yang telah diluluskan dlm mesyuarat agung yang lalu).Bincang Persediaan Penubuhan. Hal-hal lain 3. Surat Permohonan Penubuhan Kelab dan Persatuan (Penaja). 4. Draf Aktiviti Tahunan. 6. 6. 3. Surat Kelulusan Penubuhan oleh Pendaftar Kelab dan Persatuan (Pengarah/Pengetua/Guru Besar) institusi masing-masing. 7. LAMPIRAN 1 : RUMUSAN PROSEDUR PENUBUHAN PERSATUAN/KELAB Prosedur Penubuhan: 1. 5. Mengadakan ‘Mesyuarat JK Penaja’. Notis Mesyuarat Agung. Pengendalian Mesyuarat Agung (Tjwb Jawatankuasa Penaja): i. Membentang & mengesahkan Penyata Kewangan yang berakhir pada:………………………. Pelantikan pengerusi dan AJK b. Peraturan-peraturan . Mesyuarat Agung.1. a. Mewujudkan/Penubuhan Jawatankuasa Penaja (Minimum 7 org Ahli) 2. Membincangkan aktiviti tahunan 7.

U. (A) 196. 14000 Bukit Mertajam. Pulau Pinang. Tuan . Cadangan Aktiviti f. Sumber Kewangan Persatuan e. Pengurusan. Dokumentasi dan system fail 10.P.d. Bukit . PERMOHONAN PENUBUHAN KELAB PENGGUNA Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa saya ………………( nama)….………… berdasarkan Peraturan (4) dalam Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998. LAMPIRAN 2 : Contoh Surat Permohonan Penubuhan Persatuan ALamat JK Penaja ______________________________________________________________________ ___ Ruj kami : IPGKTB/KOKO/KG/08/5(2) Tarikh : 06 Januari 2010 Pengarah. Mencatat Minit 8. Akta Pendidikan 1996 dengan ini memohon untuk menubuhkan Kelab Pengguna. Pelaksanaan aktiviti kelab dan Pemantauan(T/Jwb AJK Kelab) 9. IPG Kampus Tuanku Bainun. yang berkait dengan Seksyen 130. Pengauditan. Hal-hal lain iv. di Institusi ini (IPG Kampus Tuanku Bainun .

Pulau Pinang) mulai 25 Ogos 2010. (nama. (Don Fairuz bin Marzuki) Pengerusi JK Penaja. Mesyuarat Agung kali Pertama Bincang Tentang Penubuhan kelab.Mertajam. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” “BERSAMA MENINGKATKAN KUALITI PENDIDIKAN” Saya yang menurut perintah. LAMPIRAN 3 : Tanggungjawab JK Penaja PENUBUHAN PERSATUAN/KELAB 1. (selaras dengan tujuan dan keahlian) meluluskan alamat pertubuhan (surat kebenaran tuan pemunya alamat) Memohon kelulusan pendaftar 3.2 Draf Aktiviti Asas Kelab 2.1 Draf Perlembagaan 2.3 Senarai Nama Jawatankuasa Penaja Kerjasama dan jasa baik tuan bagi meluluskan perkara di atas terlebih dahulu diucapkan ribuan terima kasih Sekian. alamat) Kelulusan Pertubuhan/akta Pembentangan & Perbahasan Perlembagaan Pernyataan & Penjelasan Peraturan-peraturan Pelantikan Peresiden & Ahli Jawatan kuasa & Tanggung jawab Keahlian . Kelab Pengguna IPG Kampus Tuanku Bainun. Sehubungan itu . Menubuhkan Jawatankuasa Penaja (minimum 7 orang Ahli) 2. Apakah tanggung jawab Jawatankuasa Penaja ini? Mengadakan Mesyuarat JK Penaja Penyediaan Dokumen-dokumen Tujuan dan Persetujuan Perlantikan Jawatankuasa Perlembagaan Menubuh pertubuhan Meluluskan nama pertubuhan. Penang. 2. 14000 Bukit Mertajam . logo. bersama-sama ini dikemukakan maklumat-maklumat berikut: 2.

Aduan dan Tuntuan Pengguna 12. Hak dan Tanggungjawab Pengguna 2.Yuran Draf Aktiviti-aktiviti/kegiatan Aset Dll 4. Kelab Pengguna dan Warga IPT/IPG Bengkel : Merangka Aktiviti Kelab Bengkelkan bersama Kumpulan anda melalui sumbangsaran bagi menyediakan sekuarang-kurangnya 2 aktiviti bertemakan mana-mana 2 dari tema di atas untuk dikongsikan dan akan diguna sebagai panduan untuk aktiviti kelab pengguna di kampus anda kelak. TEMA: (nama tema yang dipilih) 2. Pelaksanaan 5. Pengeluar dan Kepenggunaan 10. Pengguna dan Alam Sekitar 4. 1. Pengguna Lestari 11. Lokasi Aktiviti: 5. Tajuk Aktiviti: 3. Barangan dan perkhidmatan berkualiti 8. Kepimpinan 6. Pemantauan & audit LAMPIRAN 4 : Bengkel Merangka Aktiviti Kelab TEMA AKTIVITI KELAB PENGGUNA. Tempoh masa aktiviti: . Jadilah Pengguna Bijak 3. Amalan Makanan Halal lagi Baik/bermutu 5. Objektif Aktiviti: 4. Pengguna dan Budaya 9. Gerkanan Pengguna dan Masyarakat/Komuniti 7. Pengguan dan Gaya Hidup Sehat 6. Bincangkan dan rekodkan cadangan aktiviti anda itu berdasarkan kandungan berikut :1.

Peruntukan/Kos: (anggaran Perbelanjaan dan sumber –Jika berkaitan) 7. Peralatan Yang diperlukan: (jika ada) 8. Refleksi/Pengajaran/Faedah : (Senaraikan Jangkaan Refleksi/Pengajaran/kebaikan yang boleh diperolehi dari aktiviti yang anda cadangkan untuk dilaksanakan) . Huraian Aktiviti : (kaedah pelaksanaannya) 9.6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful