PENUBUHAN PERSATUAN/KELAB 1. OBJEKTIF 1.

1 Menjelaskan matlamat dan tujuan penubuhan kelab atau persatuan di IPT dalam konteks kependidikan dan kepimpinan 1.2 Memberi Pengetahuan dan kefahaman kepada peserta bengkel kaedah atau tatacara untuk menubuhkan persatuan/kelab di IPT masing-masing 1.3 Memberi keyakinan diri kepada peserta untuk memimpin, mengurus,menyelia dan melaksanakan operasi/kegiatan persatuan/kelab pengguna di IPT masing-masing. 2. PERSATUAN/KELAB 2.1 Definisi: Sesuatu entiti kumpulan yang berstruktur, berpelembagaan, berperaturan dan berkepimpinan yang dianggotai oleh Ahli-ahli yang berdaftar, mempunyai minat, kegemaran, hasrat dan kecenderungan yang sama serta bertujuan untuk saling bekerjasama, bantu membantu dan berkongsi sumber dalam melaksanakan aktiviti dan mencapai cita-cita serta matlamat berpersatuan/kelab yang telah ditetapkan dan dipersetujui bersama. 2.2 Matlamat/Tujuan penubuhan persatuan/kelab Menyediakan peluang dan ruang kepada rakan pelajar yang mempunyai minat, kegemaran, hasrat dan kecenderungan yang sama untuk bergabung dan menggembeling tenaga, ilmu dan idea dibawah satu pimpinan dan pertubuhan. Kemudian berkongsi mengadakan aktiviti yang lebih besar,sehat dan bermakna supaya boleh dimanaafatkan oleh semua ahli dan komuniti. 3. BAGAIMANA MENUBUHKAN KELAB ATAU PERSATUAN Umumnya kita akan juruskan perbincangan kepada 4 langkah tatacara penubuhan persatuan/kelab yang biasa dilaksanakan. 3.1 LANGKAH 1 : Mewujudkan Jawatankuasa Penaja 3.1.1 Atas kesedaran diri Pemimpin pelajar (semua yang ada dalam bengkel ini) menubuhkan jawatankuasa Penggerak/Jawatankuasa Penaja dengan menyenaraikan diri sebagai AJK Penaja .Jawatankuasa Penaja ini terdiri dari:-

keahlian.Membentangkan Perlembagaan’ untuk .1 AJK Penaja mengadakan Mesyuarat Agung Penajaan/Majlis Pertemuan dengan keseluruhan pelajar/warga kampus untuk membentangkan hasrat dan mendapat restu persetujuan semua ahli. 3. Pembentangan Senarai Nama JK Penaja (Bayangan) untuk mendapat persetujuan ahli mesyuarat.1.2 LANGKAH 2 : Hebahan Umum dan Persetujuan/Mandat dari Warga/Komuniti 3. 3.2 Mengadakan ‘Mesyuarat Agung Khas .3 Pelaksanaan tugas hasil mesyuarat ikut adalah mengikut jawatan masing-masing.2.peraturan-peraturan. 3.1. Penjelasan/Penerangan tujuan Penubuhan Kelab 3.3 LANGKAH 3 : Mendapatkan Kelulusan Pendaftar Kelab/Persatuan 3.1 Tanggung Jawab AJK Penaja sebelum mendapat kelulusan Pendaftar 3. Pengerusi b. dan lain-lain maklumat berkaitan kelab .1 Menyediakan Perlembagaan Kelab/Persatuan – Mengikut nasihat pendaftaran (Boleh dapatkan contoh dari pendaftar pertsatuan).3.2.1. 3.3.5 Setia usaha minit dan dokumentasikan mesyuarat. Bendahari e. perlembagaan. matlamat dan tujuan.2. setiap perbincangan diminitkan dan difailkan /didokumentasikan 3..1 AJK Penaja mengadakan Mesyuarat sesama sendiri bagi membincangkan perkara berkaitan penubuhan kelab. merangka strategi kelulusan. Setiausaha d. 3.a. 3. 6-7 Ahli AJK biasa 3.3.2 Mesyuarat ini mesti ada agendanya. Naib Pengerusi c.2.3 Semua surat ditandatangani oleh Pengerusi AJK Penaja.1. 3.4 Cadangan Agenda: 1.1. jemputan yang dikeluarkan adalah atas nama AJK Penaja.2. kegiatan/aktiviti. contohnya: Kelab Pengguna IPG Kampus Tuanku Bainun Alamat:………………………………………………………….2 Urusan surat-menyurat . Ucapan Aluan Pengerusi 2. 3.

melaksanakan usul atau aktiviti yang telah dirancangkan.2 Contoh Agenda Mesyuarat JK ialah:- .4 Merancang/merangka aktiviti Tahunan.1 3. 3. 5. Ucapan Penangguhan 3.2. Ucapan Aluan Pengerusi 2.2.5 JK Penaja mengadakan Mesyuarat AGUNG Membuat dan mengedar Notis Mesyuarat Agung dan borang cadangan usul. Membentang & membaca kandungan perlembagaan untuk maklumat ahli (Sekiranya terdapat pindaan yang dibuat oleh pihak pendaftar) 6.3.4.4.2. Melaksanakan & Mengendali Mesyuarat Agung Antara Agenda Mesyuarat:1. Bincang Usul-usul yang diterima termasuk usul-usul dari JK 8.2. (Aktiviti hanya boleh dilaksanakan apabila persatuan/kelab telah diluluskan dan didaftarkan secara sah oleh pendaftar – surat kelulusan sebagai dokumen bukti disimpan untuk rujukan) 3.3 3. 3.4 3.2.2 Selepas Mendapat Kelulusan 3.2 3.3.1.3. Melantik JK Persatuan/Kelab (bilangan AJK hendaklah mengikut perlembagaan) AJK Penaja boleh diganti jika ada persetujuan. 7.3.1.4 LANGKAH 4 : Melaksana Tanggungjawab sebagai AJK Baru 3.(jika sebelum ini JK penaja mendapat sumbangan/kutipan kewangan drp mana-mana pihak). 3.3.bincang dan meluluskan perlembagaan KECUALI kalau mesyuarat agung yang lalu telah memberi mandat/kepercayaan sepenuhnya kepada JK penaja untuk meluluskan perlembagaan itu maka mesyuarat khas ini tidak perlu dibuat.3.3.Pengetua atau Guru Besar) dengan menyertakan dokuman termasuk perlembagaan yang telah dipersetujui di atas.3 Jawatankuasa penaja menulis permohonan rasmi kepada Pendaftar (Pengarah.3.1 JK persatuan/kelab yang telah dilantik dalam mesyuarat agung perlu mengadakan Mesyuarat JK secepat mungkin untuk membincang. Pengesahan Minit Mesyuarat 3. Perkara Berbangkit 4. Draf Aktiviti/kegiatan persatuan/kelab Membuat Surat jemputan Mesyuarat Agung kepada semua ahli.. Membentang & mengesahkan Laporan Kewangan persatuan/Kelab berakhir pada……………….

Peraturan-peraturan . LAMPIRAN 1 : RUMUSAN PROSEDUR PENUBUHAN PERSATUAN/KELAB Prosedur Penubuhan: 1. Surat Permohonan Penubuhan Kelab dan Persatuan (Penaja). Perbincangan Perlembagaan (persetujuan/pindaan) c. Surat Kelulusan Penubuhan oleh Pendaftar Kelab dan Persatuan (Pengarah/Pengetua/Guru Besar) institusi masing-masing. Draf Aktiviti Tahunan. Membincangkan usul-usul dan tindakan pelaksanaan (usul yang telah diluluskan dlm mesyuarat agung yang lalu). Membincangkan aktiviti tahunan 7. 6. Edar borang Usul ii. Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat JK yang lalu 3. Mengadakan ‘Mesyuarat JK Penaja’. Pengendalian Mesyuarat Agung (Tjwb Jawatankuasa Penaja): i. Perkara Berbangkit 4. Membina dan menyediakan Draf Perlembagaan Persatuan dan Peraturan Persatuan Kelab/Persatuan. 6. Mewujudkan/Penubuhan Jawatankuasa Penaja (Minimum 7 org Ahli) 2. 5.Bincang Persediaan Penubuhan.1.4. Ucapan Aluan Pengerusi 2. Mesyuarat Agung. 4. a. 5. Hal-hal lain 3.3 Perbincangan perlu diminitkan utuk tujuan rekod dan rujukan tindakan. Pelantikan pengerusi dan AJK b. Membentang & mengesahkan Penyata Kewangan yang berakhir pada:………………………. 7. 3. Surat Jemputan Mesyuarat iii. Notis Mesyuarat Agung. Mengadakan Majlis perjumpaan / ‘Mesyuarat Agung Penajaan’ dgn ahli 5.

d. Akta Pendidikan 1996 dengan ini memohon untuk menubuhkan Kelab Pengguna. Pelaksanaan aktiviti kelab dan Pemantauan(T/Jwb AJK Kelab) 9. yang berkait dengan Seksyen 130. Mencatat Minit 8. Tuan . di Institusi ini (IPG Kampus Tuanku Bainun . IPG Kampus Tuanku Bainun. Hal-hal lain iv. 14000 Bukit Mertajam. Pengurusan. Dokumentasi dan system fail 10.P. Cadangan Aktiviti f. Bukit . Pengauditan. PERMOHONAN PENUBUHAN KELAB PENGGUNA Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa saya ………………( nama)…. Sumber Kewangan Persatuan e.U.………… berdasarkan Peraturan (4) dalam Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998. LAMPIRAN 2 : Contoh Surat Permohonan Penubuhan Persatuan ALamat JK Penaja ______________________________________________________________________ ___ Ruj kami : IPGKTB/KOKO/KG/08/5(2) Tarikh : 06 Januari 2010 Pengarah. (A) 196. Pulau Pinang.

alamat) Kelulusan Pertubuhan/akta Pembentangan & Perbahasan Perlembagaan Pernyataan & Penjelasan Peraturan-peraturan Pelantikan Peresiden & Ahli Jawatan kuasa & Tanggung jawab Keahlian . logo. Pulau Pinang) mulai 25 Ogos 2010. bersama-sama ini dikemukakan maklumat-maklumat berikut: 2. Apakah tanggung jawab Jawatankuasa Penaja ini? Mengadakan Mesyuarat JK Penaja Penyediaan Dokumen-dokumen Tujuan dan Persetujuan Perlantikan Jawatankuasa Perlembagaan Menubuh pertubuhan Meluluskan nama pertubuhan. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” “BERSAMA MENINGKATKAN KUALITI PENDIDIKAN” Saya yang menurut perintah. Sehubungan itu . (Don Fairuz bin Marzuki) Pengerusi JK Penaja. Kelab Pengguna IPG Kampus Tuanku Bainun.1 Draf Perlembagaan 2. 2.3 Senarai Nama Jawatankuasa Penaja Kerjasama dan jasa baik tuan bagi meluluskan perkara di atas terlebih dahulu diucapkan ribuan terima kasih Sekian. 14000 Bukit Mertajam . Mesyuarat Agung kali Pertama Bincang Tentang Penubuhan kelab. LAMPIRAN 3 : Tanggungjawab JK Penaja PENUBUHAN PERSATUAN/KELAB 1. Penang. (selaras dengan tujuan dan keahlian) meluluskan alamat pertubuhan (surat kebenaran tuan pemunya alamat) Memohon kelulusan pendaftar 3. Menubuhkan Jawatankuasa Penaja (minimum 7 orang Ahli) 2.2 Draf Aktiviti Asas Kelab 2. (nama.Mertajam.

Gerkanan Pengguna dan Masyarakat/Komuniti 7. Pemantauan & audit LAMPIRAN 4 : Bengkel Merangka Aktiviti Kelab TEMA AKTIVITI KELAB PENGGUNA. Pelaksanaan 5. Jadilah Pengguna Bijak 3. 1. Pengguna dan Alam Sekitar 4. Hak dan Tanggungjawab Pengguna 2. Kelab Pengguna dan Warga IPT/IPG Bengkel : Merangka Aktiviti Kelab Bengkelkan bersama Kumpulan anda melalui sumbangsaran bagi menyediakan sekuarang-kurangnya 2 aktiviti bertemakan mana-mana 2 dari tema di atas untuk dikongsikan dan akan diguna sebagai panduan untuk aktiviti kelab pengguna di kampus anda kelak. TEMA: (nama tema yang dipilih) 2.Yuran Draf Aktiviti-aktiviti/kegiatan Aset Dll 4. Bincangkan dan rekodkan cadangan aktiviti anda itu berdasarkan kandungan berikut :1. Pengguna Lestari 11. Pengguan dan Gaya Hidup Sehat 6. Lokasi Aktiviti: 5. Aduan dan Tuntuan Pengguna 12. Pengguna dan Budaya 9. Tajuk Aktiviti: 3. Pengeluar dan Kepenggunaan 10. Tempoh masa aktiviti: . Objektif Aktiviti: 4. Kepimpinan 6. Amalan Makanan Halal lagi Baik/bermutu 5. Barangan dan perkhidmatan berkualiti 8.

Huraian Aktiviti : (kaedah pelaksanaannya) 9. Refleksi/Pengajaran/Faedah : (Senaraikan Jangkaan Refleksi/Pengajaran/kebaikan yang boleh diperolehi dari aktiviti yang anda cadangkan untuk dilaksanakan) . Peruntukan/Kos: (anggaran Perbelanjaan dan sumber –Jika berkaitan) 7.6. Peralatan Yang diperlukan: (jika ada) 8.