PENUBUHAN PERSATUAN/KELAB 1. OBJEKTIF 1.

1 Menjelaskan matlamat dan tujuan penubuhan kelab atau persatuan di IPT dalam konteks kependidikan dan kepimpinan 1.2 Memberi Pengetahuan dan kefahaman kepada peserta bengkel kaedah atau tatacara untuk menubuhkan persatuan/kelab di IPT masing-masing 1.3 Memberi keyakinan diri kepada peserta untuk memimpin, mengurus,menyelia dan melaksanakan operasi/kegiatan persatuan/kelab pengguna di IPT masing-masing. 2. PERSATUAN/KELAB 2.1 Definisi: Sesuatu entiti kumpulan yang berstruktur, berpelembagaan, berperaturan dan berkepimpinan yang dianggotai oleh Ahli-ahli yang berdaftar, mempunyai minat, kegemaran, hasrat dan kecenderungan yang sama serta bertujuan untuk saling bekerjasama, bantu membantu dan berkongsi sumber dalam melaksanakan aktiviti dan mencapai cita-cita serta matlamat berpersatuan/kelab yang telah ditetapkan dan dipersetujui bersama. 2.2 Matlamat/Tujuan penubuhan persatuan/kelab Menyediakan peluang dan ruang kepada rakan pelajar yang mempunyai minat, kegemaran, hasrat dan kecenderungan yang sama untuk bergabung dan menggembeling tenaga, ilmu dan idea dibawah satu pimpinan dan pertubuhan. Kemudian berkongsi mengadakan aktiviti yang lebih besar,sehat dan bermakna supaya boleh dimanaafatkan oleh semua ahli dan komuniti. 3. BAGAIMANA MENUBUHKAN KELAB ATAU PERSATUAN Umumnya kita akan juruskan perbincangan kepada 4 langkah tatacara penubuhan persatuan/kelab yang biasa dilaksanakan. 3.1 LANGKAH 1 : Mewujudkan Jawatankuasa Penaja 3.1.1 Atas kesedaran diri Pemimpin pelajar (semua yang ada dalam bengkel ini) menubuhkan jawatankuasa Penggerak/Jawatankuasa Penaja dengan menyenaraikan diri sebagai AJK Penaja .Jawatankuasa Penaja ini terdiri dari:-

Pembentangan Senarai Nama JK Penaja (Bayangan) untuk mendapat persetujuan ahli mesyuarat.2. 3. jemputan yang dikeluarkan adalah atas nama AJK Penaja.1 Menyediakan Perlembagaan Kelab/Persatuan – Mengikut nasihat pendaftaran (Boleh dapatkan contoh dari pendaftar pertsatuan).4 Cadangan Agenda: 1.2 Mesyuarat ini mesti ada agendanya.1. dan lain-lain maklumat berkaitan kelab . 3. Penjelasan/Penerangan tujuan Penubuhan Kelab 3.Membentangkan Perlembagaan’ untuk . 3.2.2 Urusan surat-menyurat .1. 3.3.3 Semua surat ditandatangani oleh Pengerusi AJK Penaja.1 AJK Penaja mengadakan Mesyuarat Agung Penajaan/Majlis Pertemuan dengan keseluruhan pelajar/warga kampus untuk membentangkan hasrat dan mendapat restu persetujuan semua ahli.2.3 Pelaksanaan tugas hasil mesyuarat ikut adalah mengikut jawatan masing-masing.1 AJK Penaja mengadakan Mesyuarat sesama sendiri bagi membincangkan perkara berkaitan penubuhan kelab.1.peraturan-peraturan.3.1.5 Setia usaha minit dan dokumentasikan mesyuarat. Setiausaha d.keahlian. setiap perbincangan diminitkan dan difailkan /didokumentasikan 3.3 LANGKAH 3 : Mendapatkan Kelulusan Pendaftar Kelab/Persatuan 3. perlembagaan.1.2. merangka strategi kelulusan. 6-7 Ahli AJK biasa 3. 3. 3. contohnya: Kelab Pengguna IPG Kampus Tuanku Bainun Alamat:………………………………………………………….3.1 Tanggung Jawab AJK Penaja sebelum mendapat kelulusan Pendaftar 3.a. matlamat dan tujuan. 3.2 LANGKAH 2 : Hebahan Umum dan Persetujuan/Mandat dari Warga/Komuniti 3.2. Bendahari e. 3.2 Mengadakan ‘Mesyuarat Agung Khas . Pengerusi b.. Ucapan Aluan Pengerusi 2. Naib Pengerusi c. kegiatan/aktiviti.

.4 Merancang/merangka aktiviti Tahunan.3. 3. Membentang & membaca kandungan perlembagaan untuk maklumat ahli (Sekiranya terdapat pindaan yang dibuat oleh pihak pendaftar) 6.3.(jika sebelum ini JK penaja mendapat sumbangan/kutipan kewangan drp mana-mana pihak).3.2 Selepas Mendapat Kelulusan 3.2. Membentang & mengesahkan Laporan Kewangan persatuan/Kelab berakhir pada……………….3.4.3 Jawatankuasa penaja menulis permohonan rasmi kepada Pendaftar (Pengarah.2.3.bincang dan meluluskan perlembagaan KECUALI kalau mesyuarat agung yang lalu telah memberi mandat/kepercayaan sepenuhnya kepada JK penaja untuk meluluskan perlembagaan itu maka mesyuarat khas ini tidak perlu dibuat. 7. 3. (Aktiviti hanya boleh dilaksanakan apabila persatuan/kelab telah diluluskan dan didaftarkan secara sah oleh pendaftar – surat kelulusan sebagai dokumen bukti disimpan untuk rujukan) 3.1. Draf Aktiviti/kegiatan persatuan/kelab Membuat Surat jemputan Mesyuarat Agung kepada semua ahli.3.3 3.4.3. 5.2 3.2.Pengetua atau Guru Besar) dengan menyertakan dokuman termasuk perlembagaan yang telah dipersetujui di atas. 3. Bincang Usul-usul yang diterima termasuk usul-usul dari JK 8.1 JK persatuan/kelab yang telah dilantik dalam mesyuarat agung perlu mengadakan Mesyuarat JK secepat mungkin untuk membincang. melaksanakan usul atau aktiviti yang telah dirancangkan.1.5 JK Penaja mengadakan Mesyuarat AGUNG Membuat dan mengedar Notis Mesyuarat Agung dan borang cadangan usul.2 Contoh Agenda Mesyuarat JK ialah:- . Melantik JK Persatuan/Kelab (bilangan AJK hendaklah mengikut perlembagaan) AJK Penaja boleh diganti jika ada persetujuan. Ucapan Penangguhan 3.2. Perkara Berbangkit 4.4 3.2. Melaksanakan & Mengendali Mesyuarat Agung Antara Agenda Mesyuarat:1. Pengesahan Minit Mesyuarat 3.1 3. Ucapan Aluan Pengerusi 2.4 LANGKAH 4 : Melaksana Tanggungjawab sebagai AJK Baru 3.3.

Mesyuarat Agung. Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat JK yang lalu 3. 5. 4.3 Perbincangan perlu diminitkan utuk tujuan rekod dan rujukan tindakan. Mewujudkan/Penubuhan Jawatankuasa Penaja (Minimum 7 org Ahli) 2. Membincangkan aktiviti tahunan 7. Perkara Berbangkit 4. Ucapan Aluan Pengerusi 2. 3. Surat Kelulusan Penubuhan oleh Pendaftar Kelab dan Persatuan (Pengarah/Pengetua/Guru Besar) institusi masing-masing. LAMPIRAN 1 : RUMUSAN PROSEDUR PENUBUHAN PERSATUAN/KELAB Prosedur Penubuhan: 1. Perbincangan Perlembagaan (persetujuan/pindaan) c. Notis Mesyuarat Agung.Bincang Persediaan Penubuhan. Mengadakan Majlis perjumpaan / ‘Mesyuarat Agung Penajaan’ dgn ahli 5. Surat Permohonan Penubuhan Kelab dan Persatuan (Penaja). Pelantikan pengerusi dan AJK b. Membina dan menyediakan Draf Perlembagaan Persatuan dan Peraturan Persatuan Kelab/Persatuan. Pengendalian Mesyuarat Agung (Tjwb Jawatankuasa Penaja): i. a. Mengadakan ‘Mesyuarat JK Penaja’. Membincangkan usul-usul dan tindakan pelaksanaan (usul yang telah diluluskan dlm mesyuarat agung yang lalu). 6.4. 5. 7. Hal-hal lain 3.1. Membentang & mengesahkan Penyata Kewangan yang berakhir pada:………………………. Edar borang Usul ii. Draf Aktiviti Tahunan. Peraturan-peraturan . Surat Jemputan Mesyuarat iii. 6.

Cadangan Aktiviti f. Pelaksanaan aktiviti kelab dan Pemantauan(T/Jwb AJK Kelab) 9. yang berkait dengan Seksyen 130. Mencatat Minit 8.P. Pulau Pinang. Pengauditan. 14000 Bukit Mertajam. PERMOHONAN PENUBUHAN KELAB PENGGUNA Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa saya ………………( nama)…. Pengurusan.U. IPG Kampus Tuanku Bainun. di Institusi ini (IPG Kampus Tuanku Bainun . Akta Pendidikan 1996 dengan ini memohon untuk menubuhkan Kelab Pengguna. LAMPIRAN 2 : Contoh Surat Permohonan Penubuhan Persatuan ALamat JK Penaja ______________________________________________________________________ ___ Ruj kami : IPGKTB/KOKO/KG/08/5(2) Tarikh : 06 Januari 2010 Pengarah. Hal-hal lain iv.d. Dokumentasi dan system fail 10. (A) 196. Tuan . Sumber Kewangan Persatuan e. Bukit .………… berdasarkan Peraturan (4) dalam Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998.

Pulau Pinang) mulai 25 Ogos 2010. alamat) Kelulusan Pertubuhan/akta Pembentangan & Perbahasan Perlembagaan Pernyataan & Penjelasan Peraturan-peraturan Pelantikan Peresiden & Ahli Jawatan kuasa & Tanggung jawab Keahlian . 2. LAMPIRAN 3 : Tanggungjawab JK Penaja PENUBUHAN PERSATUAN/KELAB 1. Kelab Pengguna IPG Kampus Tuanku Bainun. 14000 Bukit Mertajam . (nama.1 Draf Perlembagaan 2. Menubuhkan Jawatankuasa Penaja (minimum 7 orang Ahli) 2. logo. (selaras dengan tujuan dan keahlian) meluluskan alamat pertubuhan (surat kebenaran tuan pemunya alamat) Memohon kelulusan pendaftar 3. (Don Fairuz bin Marzuki) Pengerusi JK Penaja. Mesyuarat Agung kali Pertama Bincang Tentang Penubuhan kelab.Mertajam.2 Draf Aktiviti Asas Kelab 2. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” “BERSAMA MENINGKATKAN KUALITI PENDIDIKAN” Saya yang menurut perintah. Apakah tanggung jawab Jawatankuasa Penaja ini? Mengadakan Mesyuarat JK Penaja Penyediaan Dokumen-dokumen Tujuan dan Persetujuan Perlantikan Jawatankuasa Perlembagaan Menubuh pertubuhan Meluluskan nama pertubuhan.3 Senarai Nama Jawatankuasa Penaja Kerjasama dan jasa baik tuan bagi meluluskan perkara di atas terlebih dahulu diucapkan ribuan terima kasih Sekian. Sehubungan itu . bersama-sama ini dikemukakan maklumat-maklumat berikut: 2. Penang.

Lokasi Aktiviti: 5. Jadilah Pengguna Bijak 3. Gerkanan Pengguna dan Masyarakat/Komuniti 7. Pengeluar dan Kepenggunaan 10. Kepimpinan 6. Bincangkan dan rekodkan cadangan aktiviti anda itu berdasarkan kandungan berikut :1. Barangan dan perkhidmatan berkualiti 8. Pengguna dan Budaya 9. Aduan dan Tuntuan Pengguna 12. Pemantauan & audit LAMPIRAN 4 : Bengkel Merangka Aktiviti Kelab TEMA AKTIVITI KELAB PENGGUNA. Objektif Aktiviti: 4. Amalan Makanan Halal lagi Baik/bermutu 5. Pengguna Lestari 11. Tajuk Aktiviti: 3.Yuran Draf Aktiviti-aktiviti/kegiatan Aset Dll 4. Pengguan dan Gaya Hidup Sehat 6. Kelab Pengguna dan Warga IPT/IPG Bengkel : Merangka Aktiviti Kelab Bengkelkan bersama Kumpulan anda melalui sumbangsaran bagi menyediakan sekuarang-kurangnya 2 aktiviti bertemakan mana-mana 2 dari tema di atas untuk dikongsikan dan akan diguna sebagai panduan untuk aktiviti kelab pengguna di kampus anda kelak. Hak dan Tanggungjawab Pengguna 2. 1. Pengguna dan Alam Sekitar 4. Tempoh masa aktiviti: . Pelaksanaan 5. TEMA: (nama tema yang dipilih) 2.

Huraian Aktiviti : (kaedah pelaksanaannya) 9. Peralatan Yang diperlukan: (jika ada) 8. Peruntukan/Kos: (anggaran Perbelanjaan dan sumber –Jika berkaitan) 7.6. Refleksi/Pengajaran/Faedah : (Senaraikan Jangkaan Refleksi/Pengajaran/kebaikan yang boleh diperolehi dari aktiviti yang anda cadangkan untuk dilaksanakan) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful