PENUBUHAN PERSATUAN/KELAB 1. OBJEKTIF 1.

1 Menjelaskan matlamat dan tujuan penubuhan kelab atau persatuan di IPT dalam konteks kependidikan dan kepimpinan 1.2 Memberi Pengetahuan dan kefahaman kepada peserta bengkel kaedah atau tatacara untuk menubuhkan persatuan/kelab di IPT masing-masing 1.3 Memberi keyakinan diri kepada peserta untuk memimpin, mengurus,menyelia dan melaksanakan operasi/kegiatan persatuan/kelab pengguna di IPT masing-masing. 2. PERSATUAN/KELAB 2.1 Definisi: Sesuatu entiti kumpulan yang berstruktur, berpelembagaan, berperaturan dan berkepimpinan yang dianggotai oleh Ahli-ahli yang berdaftar, mempunyai minat, kegemaran, hasrat dan kecenderungan yang sama serta bertujuan untuk saling bekerjasama, bantu membantu dan berkongsi sumber dalam melaksanakan aktiviti dan mencapai cita-cita serta matlamat berpersatuan/kelab yang telah ditetapkan dan dipersetujui bersama. 2.2 Matlamat/Tujuan penubuhan persatuan/kelab Menyediakan peluang dan ruang kepada rakan pelajar yang mempunyai minat, kegemaran, hasrat dan kecenderungan yang sama untuk bergabung dan menggembeling tenaga, ilmu dan idea dibawah satu pimpinan dan pertubuhan. Kemudian berkongsi mengadakan aktiviti yang lebih besar,sehat dan bermakna supaya boleh dimanaafatkan oleh semua ahli dan komuniti. 3. BAGAIMANA MENUBUHKAN KELAB ATAU PERSATUAN Umumnya kita akan juruskan perbincangan kepada 4 langkah tatacara penubuhan persatuan/kelab yang biasa dilaksanakan. 3.1 LANGKAH 1 : Mewujudkan Jawatankuasa Penaja 3.1.1 Atas kesedaran diri Pemimpin pelajar (semua yang ada dalam bengkel ini) menubuhkan jawatankuasa Penggerak/Jawatankuasa Penaja dengan menyenaraikan diri sebagai AJK Penaja .Jawatankuasa Penaja ini terdiri dari:-

1 Menyediakan Perlembagaan Kelab/Persatuan – Mengikut nasihat pendaftaran (Boleh dapatkan contoh dari pendaftar pertsatuan).1.2 LANGKAH 2 : Hebahan Umum dan Persetujuan/Mandat dari Warga/Komuniti 3. jemputan yang dikeluarkan adalah atas nama AJK Penaja.1 Tanggung Jawab AJK Penaja sebelum mendapat kelulusan Pendaftar 3.1.3. contohnya: Kelab Pengguna IPG Kampus Tuanku Bainun Alamat:………………………………………………………….Membentangkan Perlembagaan’ untuk .2.. 3.2. matlamat dan tujuan.1. perlembagaan.2.a.1 AJK Penaja mengadakan Mesyuarat Agung Penajaan/Majlis Pertemuan dengan keseluruhan pelajar/warga kampus untuk membentangkan hasrat dan mendapat restu persetujuan semua ahli. Pengerusi b.3 Semua surat ditandatangani oleh Pengerusi AJK Penaja. Ucapan Aluan Pengerusi 2. 6-7 Ahli AJK biasa 3.3 Pelaksanaan tugas hasil mesyuarat ikut adalah mengikut jawatan masing-masing. 3.4 Cadangan Agenda: 1. setiap perbincangan diminitkan dan difailkan /didokumentasikan 3.1.3. 3. 3. 3. Setiausaha d.3. 3. 3.peraturan-peraturan. merangka strategi kelulusan.3 LANGKAH 3 : Mendapatkan Kelulusan Pendaftar Kelab/Persatuan 3.keahlian. kegiatan/aktiviti. 3.2. Penjelasan/Penerangan tujuan Penubuhan Kelab 3.1. dan lain-lain maklumat berkaitan kelab .2 Urusan surat-menyurat . Naib Pengerusi c.2 Mesyuarat ini mesti ada agendanya.5 Setia usaha minit dan dokumentasikan mesyuarat. Pembentangan Senarai Nama JK Penaja (Bayangan) untuk mendapat persetujuan ahli mesyuarat. Bendahari e.1 AJK Penaja mengadakan Mesyuarat sesama sendiri bagi membincangkan perkara berkaitan penubuhan kelab.2.2 Mengadakan ‘Mesyuarat Agung Khas .

3.1.3. 7.Pengetua atau Guru Besar) dengan menyertakan dokuman termasuk perlembagaan yang telah dipersetujui di atas. Membentang & membaca kandungan perlembagaan untuk maklumat ahli (Sekiranya terdapat pindaan yang dibuat oleh pihak pendaftar) 6. 5.3.3.2. Draf Aktiviti/kegiatan persatuan/kelab Membuat Surat jemputan Mesyuarat Agung kepada semua ahli.1 3. melaksanakan usul atau aktiviti yang telah dirancangkan. Bincang Usul-usul yang diterima termasuk usul-usul dari JK 8. Perkara Berbangkit 4.2.3 3.3. 3. Melantik JK Persatuan/Kelab (bilangan AJK hendaklah mengikut perlembagaan) AJK Penaja boleh diganti jika ada persetujuan.(jika sebelum ini JK penaja mendapat sumbangan/kutipan kewangan drp mana-mana pihak).3.1. Melaksanakan & Mengendali Mesyuarat Agung Antara Agenda Mesyuarat:1.4.2 Selepas Mendapat Kelulusan 3.4 3. Ucapan Penangguhan 3.3.3 Jawatankuasa penaja menulis permohonan rasmi kepada Pendaftar (Pengarah.2.2.2 Contoh Agenda Mesyuarat JK ialah:- .. (Aktiviti hanya boleh dilaksanakan apabila persatuan/kelab telah diluluskan dan didaftarkan secara sah oleh pendaftar – surat kelulusan sebagai dokumen bukti disimpan untuk rujukan) 3.4 Merancang/merangka aktiviti Tahunan.1 JK persatuan/kelab yang telah dilantik dalam mesyuarat agung perlu mengadakan Mesyuarat JK secepat mungkin untuk membincang. Membentang & mengesahkan Laporan Kewangan persatuan/Kelab berakhir pada……………….4 LANGKAH 4 : Melaksana Tanggungjawab sebagai AJK Baru 3.3.3. Ucapan Aluan Pengerusi 2.2.2 3. Pengesahan Minit Mesyuarat 3.bincang dan meluluskan perlembagaan KECUALI kalau mesyuarat agung yang lalu telah memberi mandat/kepercayaan sepenuhnya kepada JK penaja untuk meluluskan perlembagaan itu maka mesyuarat khas ini tidak perlu dibuat.4.5 JK Penaja mengadakan Mesyuarat AGUNG Membuat dan mengedar Notis Mesyuarat Agung dan borang cadangan usul. 3.

Bincang Persediaan Penubuhan. Peraturan-peraturan .3 Perbincangan perlu diminitkan utuk tujuan rekod dan rujukan tindakan. Notis Mesyuarat Agung. Pengendalian Mesyuarat Agung (Tjwb Jawatankuasa Penaja): i. Mesyuarat Agung. Perbincangan Perlembagaan (persetujuan/pindaan) c. a. Mengadakan ‘Mesyuarat JK Penaja’. 6. Surat Permohonan Penubuhan Kelab dan Persatuan (Penaja).4. Perkara Berbangkit 4. Surat Jemputan Mesyuarat iii. Mewujudkan/Penubuhan Jawatankuasa Penaja (Minimum 7 org Ahli) 2. Membina dan menyediakan Draf Perlembagaan Persatuan dan Peraturan Persatuan Kelab/Persatuan. Membentang & mengesahkan Penyata Kewangan yang berakhir pada:………………………. Pelantikan pengerusi dan AJK b. Edar borang Usul ii. 6. LAMPIRAN 1 : RUMUSAN PROSEDUR PENUBUHAN PERSATUAN/KELAB Prosedur Penubuhan: 1. Membincangkan aktiviti tahunan 7.1. Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat JK yang lalu 3. Ucapan Aluan Pengerusi 2. 5. 5. 7. Surat Kelulusan Penubuhan oleh Pendaftar Kelab dan Persatuan (Pengarah/Pengetua/Guru Besar) institusi masing-masing. Draf Aktiviti Tahunan. Mengadakan Majlis perjumpaan / ‘Mesyuarat Agung Penajaan’ dgn ahli 5. Hal-hal lain 3. 4. 3. Membincangkan usul-usul dan tindakan pelaksanaan (usul yang telah diluluskan dlm mesyuarat agung yang lalu).

d. IPG Kampus Tuanku Bainun. yang berkait dengan Seksyen 130. LAMPIRAN 2 : Contoh Surat Permohonan Penubuhan Persatuan ALamat JK Penaja ______________________________________________________________________ ___ Ruj kami : IPGKTB/KOKO/KG/08/5(2) Tarikh : 06 Januari 2010 Pengarah.U. Pulau Pinang. Mencatat Minit 8. Hal-hal lain iv. Pelaksanaan aktiviti kelab dan Pemantauan(T/Jwb AJK Kelab) 9. PERMOHONAN PENUBUHAN KELAB PENGGUNA Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa saya ………………( nama)…. Pengurusan. Sumber Kewangan Persatuan e. Pengauditan. di Institusi ini (IPG Kampus Tuanku Bainun . Cadangan Aktiviti f. Akta Pendidikan 1996 dengan ini memohon untuk menubuhkan Kelab Pengguna. (A) 196. 14000 Bukit Mertajam. Dokumentasi dan system fail 10.P. Tuan . Bukit .………… berdasarkan Peraturan (4) dalam Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998.

2. LAMPIRAN 3 : Tanggungjawab JK Penaja PENUBUHAN PERSATUAN/KELAB 1. 14000 Bukit Mertajam . logo.2 Draf Aktiviti Asas Kelab 2.1 Draf Perlembagaan 2. Sehubungan itu . “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” “BERSAMA MENINGKATKAN KUALITI PENDIDIKAN” Saya yang menurut perintah. bersama-sama ini dikemukakan maklumat-maklumat berikut: 2.Mertajam. Penang. Mesyuarat Agung kali Pertama Bincang Tentang Penubuhan kelab. Kelab Pengguna IPG Kampus Tuanku Bainun. Menubuhkan Jawatankuasa Penaja (minimum 7 orang Ahli) 2. (selaras dengan tujuan dan keahlian) meluluskan alamat pertubuhan (surat kebenaran tuan pemunya alamat) Memohon kelulusan pendaftar 3. (nama. (Don Fairuz bin Marzuki) Pengerusi JK Penaja.3 Senarai Nama Jawatankuasa Penaja Kerjasama dan jasa baik tuan bagi meluluskan perkara di atas terlebih dahulu diucapkan ribuan terima kasih Sekian. Apakah tanggung jawab Jawatankuasa Penaja ini? Mengadakan Mesyuarat JK Penaja Penyediaan Dokumen-dokumen Tujuan dan Persetujuan Perlantikan Jawatankuasa Perlembagaan Menubuh pertubuhan Meluluskan nama pertubuhan. Pulau Pinang) mulai 25 Ogos 2010. alamat) Kelulusan Pertubuhan/akta Pembentangan & Perbahasan Perlembagaan Pernyataan & Penjelasan Peraturan-peraturan Pelantikan Peresiden & Ahli Jawatan kuasa & Tanggung jawab Keahlian .

Yuran Draf Aktiviti-aktiviti/kegiatan Aset Dll 4. 1. Lokasi Aktiviti: 5. Kepimpinan 6. Gerkanan Pengguna dan Masyarakat/Komuniti 7. Hak dan Tanggungjawab Pengguna 2. Pengeluar dan Kepenggunaan 10. Bincangkan dan rekodkan cadangan aktiviti anda itu berdasarkan kandungan berikut :1. Amalan Makanan Halal lagi Baik/bermutu 5. Jadilah Pengguna Bijak 3. Pemantauan & audit LAMPIRAN 4 : Bengkel Merangka Aktiviti Kelab TEMA AKTIVITI KELAB PENGGUNA. Aduan dan Tuntuan Pengguna 12. Objektif Aktiviti: 4. Pengguna dan Budaya 9. Tajuk Aktiviti: 3. Pengguan dan Gaya Hidup Sehat 6. Pengguna Lestari 11. Barangan dan perkhidmatan berkualiti 8. TEMA: (nama tema yang dipilih) 2. Pelaksanaan 5. Kelab Pengguna dan Warga IPT/IPG Bengkel : Merangka Aktiviti Kelab Bengkelkan bersama Kumpulan anda melalui sumbangsaran bagi menyediakan sekuarang-kurangnya 2 aktiviti bertemakan mana-mana 2 dari tema di atas untuk dikongsikan dan akan diguna sebagai panduan untuk aktiviti kelab pengguna di kampus anda kelak. Pengguna dan Alam Sekitar 4. Tempoh masa aktiviti: .

Huraian Aktiviti : (kaedah pelaksanaannya) 9. Peralatan Yang diperlukan: (jika ada) 8.6. Refleksi/Pengajaran/Faedah : (Senaraikan Jangkaan Refleksi/Pengajaran/kebaikan yang boleh diperolehi dari aktiviti yang anda cadangkan untuk dilaksanakan) . Peruntukan/Kos: (anggaran Perbelanjaan dan sumber –Jika berkaitan) 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful