PENUBUHAN PERSATUAN/KELAB 1. OBJEKTIF 1.

1 Menjelaskan matlamat dan tujuan penubuhan kelab atau persatuan di IPT dalam konteks kependidikan dan kepimpinan 1.2 Memberi Pengetahuan dan kefahaman kepada peserta bengkel kaedah atau tatacara untuk menubuhkan persatuan/kelab di IPT masing-masing 1.3 Memberi keyakinan diri kepada peserta untuk memimpin, mengurus,menyelia dan melaksanakan operasi/kegiatan persatuan/kelab pengguna di IPT masing-masing. 2. PERSATUAN/KELAB 2.1 Definisi: Sesuatu entiti kumpulan yang berstruktur, berpelembagaan, berperaturan dan berkepimpinan yang dianggotai oleh Ahli-ahli yang berdaftar, mempunyai minat, kegemaran, hasrat dan kecenderungan yang sama serta bertujuan untuk saling bekerjasama, bantu membantu dan berkongsi sumber dalam melaksanakan aktiviti dan mencapai cita-cita serta matlamat berpersatuan/kelab yang telah ditetapkan dan dipersetujui bersama. 2.2 Matlamat/Tujuan penubuhan persatuan/kelab Menyediakan peluang dan ruang kepada rakan pelajar yang mempunyai minat, kegemaran, hasrat dan kecenderungan yang sama untuk bergabung dan menggembeling tenaga, ilmu dan idea dibawah satu pimpinan dan pertubuhan. Kemudian berkongsi mengadakan aktiviti yang lebih besar,sehat dan bermakna supaya boleh dimanaafatkan oleh semua ahli dan komuniti. 3. BAGAIMANA MENUBUHKAN KELAB ATAU PERSATUAN Umumnya kita akan juruskan perbincangan kepada 4 langkah tatacara penubuhan persatuan/kelab yang biasa dilaksanakan. 3.1 LANGKAH 1 : Mewujudkan Jawatankuasa Penaja 3.1.1 Atas kesedaran diri Pemimpin pelajar (semua yang ada dalam bengkel ini) menubuhkan jawatankuasa Penggerak/Jawatankuasa Penaja dengan menyenaraikan diri sebagai AJK Penaja .Jawatankuasa Penaja ini terdiri dari:-

1 Menyediakan Perlembagaan Kelab/Persatuan – Mengikut nasihat pendaftaran (Boleh dapatkan contoh dari pendaftar pertsatuan).a. dan lain-lain maklumat berkaitan kelab .keahlian.3.2 Urusan surat-menyurat . 3.1.2 Mengadakan ‘Mesyuarat Agung Khas .peraturan-peraturan. Penjelasan/Penerangan tujuan Penubuhan Kelab 3.2.1 AJK Penaja mengadakan Mesyuarat sesama sendiri bagi membincangkan perkara berkaitan penubuhan kelab. setiap perbincangan diminitkan dan difailkan /didokumentasikan 3. 3.3. 3. Ucapan Aluan Pengerusi 2. kegiatan/aktiviti.3 Pelaksanaan tugas hasil mesyuarat ikut adalah mengikut jawatan masing-masing.1.2.2. Naib Pengerusi c.1 Tanggung Jawab AJK Penaja sebelum mendapat kelulusan Pendaftar 3. Bendahari e.4 Cadangan Agenda: 1. merangka strategi kelulusan.1 AJK Penaja mengadakan Mesyuarat Agung Penajaan/Majlis Pertemuan dengan keseluruhan pelajar/warga kampus untuk membentangkan hasrat dan mendapat restu persetujuan semua ahli.2. 3. Pengerusi b.3..5 Setia usaha minit dan dokumentasikan mesyuarat.2 LANGKAH 2 : Hebahan Umum dan Persetujuan/Mandat dari Warga/Komuniti 3. Setiausaha d. 3. perlembagaan. 6-7 Ahli AJK biasa 3.2.3 LANGKAH 3 : Mendapatkan Kelulusan Pendaftar Kelab/Persatuan 3. 3.1. jemputan yang dikeluarkan adalah atas nama AJK Penaja.Membentangkan Perlembagaan’ untuk . Pembentangan Senarai Nama JK Penaja (Bayangan) untuk mendapat persetujuan ahli mesyuarat.1.2 Mesyuarat ini mesti ada agendanya. matlamat dan tujuan. contohnya: Kelab Pengguna IPG Kampus Tuanku Bainun Alamat:………………………………………………………….3 Semua surat ditandatangani oleh Pengerusi AJK Penaja. 3.1. 3.

4 3.5 JK Penaja mengadakan Mesyuarat AGUNG Membuat dan mengedar Notis Mesyuarat Agung dan borang cadangan usul.4. Membentang & mengesahkan Laporan Kewangan persatuan/Kelab berakhir pada………………. 3. Ucapan Aluan Pengerusi 2. Melaksanakan & Mengendali Mesyuarat Agung Antara Agenda Mesyuarat:1.3. 3.1.2 Contoh Agenda Mesyuarat JK ialah:- . 7.3 3. 3.4 LANGKAH 4 : Melaksana Tanggungjawab sebagai AJK Baru 3.3.2 3.2. (Aktiviti hanya boleh dilaksanakan apabila persatuan/kelab telah diluluskan dan didaftarkan secara sah oleh pendaftar – surat kelulusan sebagai dokumen bukti disimpan untuk rujukan) 3.3.3.bincang dan meluluskan perlembagaan KECUALI kalau mesyuarat agung yang lalu telah memberi mandat/kepercayaan sepenuhnya kepada JK penaja untuk meluluskan perlembagaan itu maka mesyuarat khas ini tidak perlu dibuat.2.1.(jika sebelum ini JK penaja mendapat sumbangan/kutipan kewangan drp mana-mana pihak). 5. melaksanakan usul atau aktiviti yang telah dirancangkan.1 3.3. Bincang Usul-usul yang diterima termasuk usul-usul dari JK 8. Pengesahan Minit Mesyuarat 3..Pengetua atau Guru Besar) dengan menyertakan dokuman termasuk perlembagaan yang telah dipersetujui di atas.3.1 JK persatuan/kelab yang telah dilantik dalam mesyuarat agung perlu mengadakan Mesyuarat JK secepat mungkin untuk membincang.2.2. Perkara Berbangkit 4.3. Membentang & membaca kandungan perlembagaan untuk maklumat ahli (Sekiranya terdapat pindaan yang dibuat oleh pihak pendaftar) 6.2. Draf Aktiviti/kegiatan persatuan/kelab Membuat Surat jemputan Mesyuarat Agung kepada semua ahli. Melantik JK Persatuan/Kelab (bilangan AJK hendaklah mengikut perlembagaan) AJK Penaja boleh diganti jika ada persetujuan. Ucapan Penangguhan 3.2 Selepas Mendapat Kelulusan 3.3 Jawatankuasa penaja menulis permohonan rasmi kepada Pendaftar (Pengarah.4.4 Merancang/merangka aktiviti Tahunan.3.

5. 7. Edar borang Usul ii. Peraturan-peraturan . Membentang & mengesahkan Penyata Kewangan yang berakhir pada:………………………. Mesyuarat Agung. Perkara Berbangkit 4. Membina dan menyediakan Draf Perlembagaan Persatuan dan Peraturan Persatuan Kelab/Persatuan.4. 6. Mengadakan ‘Mesyuarat JK Penaja’. Surat Kelulusan Penubuhan oleh Pendaftar Kelab dan Persatuan (Pengarah/Pengetua/Guru Besar) institusi masing-masing.3 Perbincangan perlu diminitkan utuk tujuan rekod dan rujukan tindakan. Pelantikan pengerusi dan AJK b. Mewujudkan/Penubuhan Jawatankuasa Penaja (Minimum 7 org Ahli) 2. LAMPIRAN 1 : RUMUSAN PROSEDUR PENUBUHAN PERSATUAN/KELAB Prosedur Penubuhan: 1. Membincangkan aktiviti tahunan 7. a. Notis Mesyuarat Agung. 5. Mengadakan Majlis perjumpaan / ‘Mesyuarat Agung Penajaan’ dgn ahli 5.Bincang Persediaan Penubuhan. Perbincangan Perlembagaan (persetujuan/pindaan) c. Draf Aktiviti Tahunan. Membincangkan usul-usul dan tindakan pelaksanaan (usul yang telah diluluskan dlm mesyuarat agung yang lalu). Hal-hal lain 3. 3. Ucapan Aluan Pengerusi 2. 6. Surat Permohonan Penubuhan Kelab dan Persatuan (Penaja). Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat JK yang lalu 3. Surat Jemputan Mesyuarat iii. 4. Pengendalian Mesyuarat Agung (Tjwb Jawatankuasa Penaja): i.1.

Cadangan Aktiviti f.………… berdasarkan Peraturan (4) dalam Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998. Pulau Pinang. Pelaksanaan aktiviti kelab dan Pemantauan(T/Jwb AJK Kelab) 9. Pengurusan. Hal-hal lain iv. PERMOHONAN PENUBUHAN KELAB PENGGUNA Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa saya ………………( nama)…. Dokumentasi dan system fail 10. 14000 Bukit Mertajam.U. di Institusi ini (IPG Kampus Tuanku Bainun . LAMPIRAN 2 : Contoh Surat Permohonan Penubuhan Persatuan ALamat JK Penaja ______________________________________________________________________ ___ Ruj kami : IPGKTB/KOKO/KG/08/5(2) Tarikh : 06 Januari 2010 Pengarah.d. Tuan . IPG Kampus Tuanku Bainun. Bukit . Mencatat Minit 8. Pengauditan. (A) 196.P. Sumber Kewangan Persatuan e. Akta Pendidikan 1996 dengan ini memohon untuk menubuhkan Kelab Pengguna. yang berkait dengan Seksyen 130.

Penang. (nama.Mertajam. Sehubungan itu . (Don Fairuz bin Marzuki) Pengerusi JK Penaja. (selaras dengan tujuan dan keahlian) meluluskan alamat pertubuhan (surat kebenaran tuan pemunya alamat) Memohon kelulusan pendaftar 3. logo. Kelab Pengguna IPG Kampus Tuanku Bainun. bersama-sama ini dikemukakan maklumat-maklumat berikut: 2. 14000 Bukit Mertajam . 2. Apakah tanggung jawab Jawatankuasa Penaja ini? Mengadakan Mesyuarat JK Penaja Penyediaan Dokumen-dokumen Tujuan dan Persetujuan Perlantikan Jawatankuasa Perlembagaan Menubuh pertubuhan Meluluskan nama pertubuhan.3 Senarai Nama Jawatankuasa Penaja Kerjasama dan jasa baik tuan bagi meluluskan perkara di atas terlebih dahulu diucapkan ribuan terima kasih Sekian.1 Draf Perlembagaan 2. LAMPIRAN 3 : Tanggungjawab JK Penaja PENUBUHAN PERSATUAN/KELAB 1. Menubuhkan Jawatankuasa Penaja (minimum 7 orang Ahli) 2. Pulau Pinang) mulai 25 Ogos 2010. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” “BERSAMA MENINGKATKAN KUALITI PENDIDIKAN” Saya yang menurut perintah. alamat) Kelulusan Pertubuhan/akta Pembentangan & Perbahasan Perlembagaan Pernyataan & Penjelasan Peraturan-peraturan Pelantikan Peresiden & Ahli Jawatan kuasa & Tanggung jawab Keahlian .2 Draf Aktiviti Asas Kelab 2. Mesyuarat Agung kali Pertama Bincang Tentang Penubuhan kelab.

Pemantauan & audit LAMPIRAN 4 : Bengkel Merangka Aktiviti Kelab TEMA AKTIVITI KELAB PENGGUNA. Barangan dan perkhidmatan berkualiti 8. Tempoh masa aktiviti: . 1. Objektif Aktiviti: 4. Tajuk Aktiviti: 3. Hak dan Tanggungjawab Pengguna 2. Kelab Pengguna dan Warga IPT/IPG Bengkel : Merangka Aktiviti Kelab Bengkelkan bersama Kumpulan anda melalui sumbangsaran bagi menyediakan sekuarang-kurangnya 2 aktiviti bertemakan mana-mana 2 dari tema di atas untuk dikongsikan dan akan diguna sebagai panduan untuk aktiviti kelab pengguna di kampus anda kelak. Lokasi Aktiviti: 5. Aduan dan Tuntuan Pengguna 12. Pengguna dan Budaya 9. Gerkanan Pengguna dan Masyarakat/Komuniti 7. Pengeluar dan Kepenggunaan 10. Pelaksanaan 5. Jadilah Pengguna Bijak 3. Amalan Makanan Halal lagi Baik/bermutu 5. Pengguna dan Alam Sekitar 4.Yuran Draf Aktiviti-aktiviti/kegiatan Aset Dll 4. Bincangkan dan rekodkan cadangan aktiviti anda itu berdasarkan kandungan berikut :1. Pengguan dan Gaya Hidup Sehat 6. Pengguna Lestari 11. Kepimpinan 6. TEMA: (nama tema yang dipilih) 2.

Peralatan Yang diperlukan: (jika ada) 8. Refleksi/Pengajaran/Faedah : (Senaraikan Jangkaan Refleksi/Pengajaran/kebaikan yang boleh diperolehi dari aktiviti yang anda cadangkan untuk dilaksanakan) .6. Peruntukan/Kos: (anggaran Perbelanjaan dan sumber –Jika berkaitan) 7. Huraian Aktiviti : (kaedah pelaksanaannya) 9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful