PENUBUHAN PERSATUAN/KELAB 1. OBJEKTIF 1.

1 Menjelaskan matlamat dan tujuan penubuhan kelab atau persatuan di IPT dalam konteks kependidikan dan kepimpinan 1.2 Memberi Pengetahuan dan kefahaman kepada peserta bengkel kaedah atau tatacara untuk menubuhkan persatuan/kelab di IPT masing-masing 1.3 Memberi keyakinan diri kepada peserta untuk memimpin, mengurus,menyelia dan melaksanakan operasi/kegiatan persatuan/kelab pengguna di IPT masing-masing. 2. PERSATUAN/KELAB 2.1 Definisi: Sesuatu entiti kumpulan yang berstruktur, berpelembagaan, berperaturan dan berkepimpinan yang dianggotai oleh Ahli-ahli yang berdaftar, mempunyai minat, kegemaran, hasrat dan kecenderungan yang sama serta bertujuan untuk saling bekerjasama, bantu membantu dan berkongsi sumber dalam melaksanakan aktiviti dan mencapai cita-cita serta matlamat berpersatuan/kelab yang telah ditetapkan dan dipersetujui bersama. 2.2 Matlamat/Tujuan penubuhan persatuan/kelab Menyediakan peluang dan ruang kepada rakan pelajar yang mempunyai minat, kegemaran, hasrat dan kecenderungan yang sama untuk bergabung dan menggembeling tenaga, ilmu dan idea dibawah satu pimpinan dan pertubuhan. Kemudian berkongsi mengadakan aktiviti yang lebih besar,sehat dan bermakna supaya boleh dimanaafatkan oleh semua ahli dan komuniti. 3. BAGAIMANA MENUBUHKAN KELAB ATAU PERSATUAN Umumnya kita akan juruskan perbincangan kepada 4 langkah tatacara penubuhan persatuan/kelab yang biasa dilaksanakan. 3.1 LANGKAH 1 : Mewujudkan Jawatankuasa Penaja 3.1.1 Atas kesedaran diri Pemimpin pelajar (semua yang ada dalam bengkel ini) menubuhkan jawatankuasa Penggerak/Jawatankuasa Penaja dengan menyenaraikan diri sebagai AJK Penaja .Jawatankuasa Penaja ini terdiri dari:-

1.3 Pelaksanaan tugas hasil mesyuarat ikut adalah mengikut jawatan masing-masing. 3. 3.Membentangkan Perlembagaan’ untuk .2 LANGKAH 2 : Hebahan Umum dan Persetujuan/Mandat dari Warga/Komuniti 3.1.2 Urusan surat-menyurat .2. Setiausaha d. Pembentangan Senarai Nama JK Penaja (Bayangan) untuk mendapat persetujuan ahli mesyuarat. merangka strategi kelulusan.1.5 Setia usaha minit dan dokumentasikan mesyuarat.a.2.3.2 Mesyuarat ini mesti ada agendanya.2. 3.2. 3. Naib Pengerusi c. 3. Penjelasan/Penerangan tujuan Penubuhan Kelab 3.4 Cadangan Agenda: 1. kegiatan/aktiviti. Ucapan Aluan Pengerusi 2. matlamat dan tujuan.2.3. Pengerusi b.1 Tanggung Jawab AJK Penaja sebelum mendapat kelulusan Pendaftar 3.peraturan-peraturan. 3.2 Mengadakan ‘Mesyuarat Agung Khas . 3.1 AJK Penaja mengadakan Mesyuarat sesama sendiri bagi membincangkan perkara berkaitan penubuhan kelab. jemputan yang dikeluarkan adalah atas nama AJK Penaja..3 LANGKAH 3 : Mendapatkan Kelulusan Pendaftar Kelab/Persatuan 3. 3. perlembagaan.keahlian. Bendahari e. setiap perbincangan diminitkan dan difailkan /didokumentasikan 3.3. contohnya: Kelab Pengguna IPG Kampus Tuanku Bainun Alamat:………………………………………………………….1. dan lain-lain maklumat berkaitan kelab .1 AJK Penaja mengadakan Mesyuarat Agung Penajaan/Majlis Pertemuan dengan keseluruhan pelajar/warga kampus untuk membentangkan hasrat dan mendapat restu persetujuan semua ahli. 6-7 Ahli AJK biasa 3.3 Semua surat ditandatangani oleh Pengerusi AJK Penaja.1.1 Menyediakan Perlembagaan Kelab/Persatuan – Mengikut nasihat pendaftaran (Boleh dapatkan contoh dari pendaftar pertsatuan).

3.4.Pengetua atau Guru Besar) dengan menyertakan dokuman termasuk perlembagaan yang telah dipersetujui di atas.4 3. (Aktiviti hanya boleh dilaksanakan apabila persatuan/kelab telah diluluskan dan didaftarkan secara sah oleh pendaftar – surat kelulusan sebagai dokumen bukti disimpan untuk rujukan) 3.(jika sebelum ini JK penaja mendapat sumbangan/kutipan kewangan drp mana-mana pihak).bincang dan meluluskan perlembagaan KECUALI kalau mesyuarat agung yang lalu telah memberi mandat/kepercayaan sepenuhnya kepada JK penaja untuk meluluskan perlembagaan itu maka mesyuarat khas ini tidak perlu dibuat.3.2.3 Jawatankuasa penaja menulis permohonan rasmi kepada Pendaftar (Pengarah.2 Selepas Mendapat Kelulusan 3.2.3.3 3.1 JK persatuan/kelab yang telah dilantik dalam mesyuarat agung perlu mengadakan Mesyuarat JK secepat mungkin untuk membincang.3. Membentang & membaca kandungan perlembagaan untuk maklumat ahli (Sekiranya terdapat pindaan yang dibuat oleh pihak pendaftar) 6.3.3.5 JK Penaja mengadakan Mesyuarat AGUNG Membuat dan mengedar Notis Mesyuarat Agung dan borang cadangan usul. melaksanakan usul atau aktiviti yang telah dirancangkan.2. Draf Aktiviti/kegiatan persatuan/kelab Membuat Surat jemputan Mesyuarat Agung kepada semua ahli. 5.3. Melaksanakan & Mengendali Mesyuarat Agung Antara Agenda Mesyuarat:1.1.. Ucapan Penangguhan 3. Ucapan Aluan Pengerusi 2. Melantik JK Persatuan/Kelab (bilangan AJK hendaklah mengikut perlembagaan) AJK Penaja boleh diganti jika ada persetujuan.1. Bincang Usul-usul yang diterima termasuk usul-usul dari JK 8.2 Contoh Agenda Mesyuarat JK ialah:- .3. Perkara Berbangkit 4.2. 3. Pengesahan Minit Mesyuarat 3. 7.2.4 LANGKAH 4 : Melaksana Tanggungjawab sebagai AJK Baru 3.2 3.4 Merancang/merangka aktiviti Tahunan.4. Membentang & mengesahkan Laporan Kewangan persatuan/Kelab berakhir pada……………….1 3.3. 3.

a. Surat Kelulusan Penubuhan oleh Pendaftar Kelab dan Persatuan (Pengarah/Pengetua/Guru Besar) institusi masing-masing. Membincangkan usul-usul dan tindakan pelaksanaan (usul yang telah diluluskan dlm mesyuarat agung yang lalu). Membincangkan aktiviti tahunan 7. Mengadakan Majlis perjumpaan / ‘Mesyuarat Agung Penajaan’ dgn ahli 5. Mesyuarat Agung. Notis Mesyuarat Agung. 4. 6. Draf Aktiviti Tahunan. Membentang & mengesahkan Penyata Kewangan yang berakhir pada:………………………. Mengadakan ‘Mesyuarat JK Penaja’. 5. 6.1. Perbincangan Perlembagaan (persetujuan/pindaan) c. Ucapan Aluan Pengerusi 2. Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat JK yang lalu 3. 5. Pengendalian Mesyuarat Agung (Tjwb Jawatankuasa Penaja): i. LAMPIRAN 1 : RUMUSAN PROSEDUR PENUBUHAN PERSATUAN/KELAB Prosedur Penubuhan: 1. Edar borang Usul ii. Mewujudkan/Penubuhan Jawatankuasa Penaja (Minimum 7 org Ahli) 2. Surat Permohonan Penubuhan Kelab dan Persatuan (Penaja). Perkara Berbangkit 4.4. 7. Pelantikan pengerusi dan AJK b.3 Perbincangan perlu diminitkan utuk tujuan rekod dan rujukan tindakan. Membina dan menyediakan Draf Perlembagaan Persatuan dan Peraturan Persatuan Kelab/Persatuan. Surat Jemputan Mesyuarat iii. Hal-hal lain 3. Peraturan-peraturan . 3.Bincang Persediaan Penubuhan.

U. Cadangan Aktiviti f. Pengurusan. Akta Pendidikan 1996 dengan ini memohon untuk menubuhkan Kelab Pengguna.………… berdasarkan Peraturan (4) dalam Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998. (A) 196. Bukit . yang berkait dengan Seksyen 130. Sumber Kewangan Persatuan e.P. di Institusi ini (IPG Kampus Tuanku Bainun . Pelaksanaan aktiviti kelab dan Pemantauan(T/Jwb AJK Kelab) 9. PERMOHONAN PENUBUHAN KELAB PENGGUNA Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa saya ………………( nama)…. 14000 Bukit Mertajam. LAMPIRAN 2 : Contoh Surat Permohonan Penubuhan Persatuan ALamat JK Penaja ______________________________________________________________________ ___ Ruj kami : IPGKTB/KOKO/KG/08/5(2) Tarikh : 06 Januari 2010 Pengarah. Dokumentasi dan system fail 10. Mencatat Minit 8. IPG Kampus Tuanku Bainun. Tuan . Pulau Pinang. Pengauditan.d. Hal-hal lain iv.

Mesyuarat Agung kali Pertama Bincang Tentang Penubuhan kelab. bersama-sama ini dikemukakan maklumat-maklumat berikut: 2. 2. Menubuhkan Jawatankuasa Penaja (minimum 7 orang Ahli) 2.3 Senarai Nama Jawatankuasa Penaja Kerjasama dan jasa baik tuan bagi meluluskan perkara di atas terlebih dahulu diucapkan ribuan terima kasih Sekian. (Don Fairuz bin Marzuki) Pengerusi JK Penaja. (selaras dengan tujuan dan keahlian) meluluskan alamat pertubuhan (surat kebenaran tuan pemunya alamat) Memohon kelulusan pendaftar 3. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” “BERSAMA MENINGKATKAN KUALITI PENDIDIKAN” Saya yang menurut perintah.1 Draf Perlembagaan 2. alamat) Kelulusan Pertubuhan/akta Pembentangan & Perbahasan Perlembagaan Pernyataan & Penjelasan Peraturan-peraturan Pelantikan Peresiden & Ahli Jawatan kuasa & Tanggung jawab Keahlian . Apakah tanggung jawab Jawatankuasa Penaja ini? Mengadakan Mesyuarat JK Penaja Penyediaan Dokumen-dokumen Tujuan dan Persetujuan Perlantikan Jawatankuasa Perlembagaan Menubuh pertubuhan Meluluskan nama pertubuhan.2 Draf Aktiviti Asas Kelab 2. 14000 Bukit Mertajam . LAMPIRAN 3 : Tanggungjawab JK Penaja PENUBUHAN PERSATUAN/KELAB 1. Pulau Pinang) mulai 25 Ogos 2010. (nama.Mertajam. Sehubungan itu . Kelab Pengguna IPG Kampus Tuanku Bainun. Penang. logo.

Pengeluar dan Kepenggunaan 10. Pengguna dan Budaya 9. Kelab Pengguna dan Warga IPT/IPG Bengkel : Merangka Aktiviti Kelab Bengkelkan bersama Kumpulan anda melalui sumbangsaran bagi menyediakan sekuarang-kurangnya 2 aktiviti bertemakan mana-mana 2 dari tema di atas untuk dikongsikan dan akan diguna sebagai panduan untuk aktiviti kelab pengguna di kampus anda kelak. Tempoh masa aktiviti: . Pengguan dan Gaya Hidup Sehat 6. Bincangkan dan rekodkan cadangan aktiviti anda itu berdasarkan kandungan berikut :1. TEMA: (nama tema yang dipilih) 2. Aduan dan Tuntuan Pengguna 12. Pengguna dan Alam Sekitar 4. Pelaksanaan 5. Kepimpinan 6. Objektif Aktiviti: 4. 1. Lokasi Aktiviti: 5. Tajuk Aktiviti: 3. Pengguna Lestari 11. Barangan dan perkhidmatan berkualiti 8. Hak dan Tanggungjawab Pengguna 2. Jadilah Pengguna Bijak 3. Pemantauan & audit LAMPIRAN 4 : Bengkel Merangka Aktiviti Kelab TEMA AKTIVITI KELAB PENGGUNA. Amalan Makanan Halal lagi Baik/bermutu 5.Yuran Draf Aktiviti-aktiviti/kegiatan Aset Dll 4. Gerkanan Pengguna dan Masyarakat/Komuniti 7.

Huraian Aktiviti : (kaedah pelaksanaannya) 9. Refleksi/Pengajaran/Faedah : (Senaraikan Jangkaan Refleksi/Pengajaran/kebaikan yang boleh diperolehi dari aktiviti yang anda cadangkan untuk dilaksanakan) . Peruntukan/Kos: (anggaran Perbelanjaan dan sumber –Jika berkaitan) 7. Peralatan Yang diperlukan: (jika ada) 8.6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful