P. 1
Isu-Isu Semasa Pendidikan Khas

Isu-Isu Semasa Pendidikan Khas

|Views: 433|Likes:
Published by Apai Tatitu

More info:

Published by: Apai Tatitu on Mar 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/09/2013

pdf

text

original

PendidikanKhas :Semakinpenting

PENDIDIKAN KhasmenjadisalahsatukeutamaanKementerianPelajarandalammenghargai guru -guru yang gigihberusahadanberkorbanuntukmemberipendidikankepadapelajar yang berkeperluankhas. Anugerah Guru CemerlangPendidikanKhas 2005 disediakanolehKementerianPelajaranuntukmenghargaimereka. Iamerupakanpengiktirafankepada guru tersebutkeranajasa yang telahdicurahkanselainmenggalakkanlebihbanyak guru terlibatdalampendidikankhas. Anugerahinijugabertujuanuntukmenggalakkan guru pendidikankhaslebihkreatifdaninovatif. Iajugasebagaipengiktirafankementeriankeranamenyedarikemahiranmenguruspelajar berkeperluankhasbukansahajamelaluimembacabukutetapiperlumelaluipelbagaipeng alamandaninimenjadikan guru PendidikanKhasistimewadanberbezadengan guru guru yang mengajarpelajar normal. Mengajarpelajarpendidikankhasbukanlahsuatutugas yang mudahkeranamerekamempunyaipelbagaimasalah di sampingmasalahutama yang dihadapi.

Saringanliterasitiga kali setahun di sekolah
KANAK-kanakakanmelaluitigasaringansetahun, bertujuanmengenalpastisamaadameekaperlumengikuti program Literasi da Numerasi (LINUS) jikamempunyaiketidakupayaandalampembelajaran. Saringanakandibuatpada Mac, Jun dan September. Mengikutdokumen Program TransformasiKerajaanPelanHalaTuju ± RingkasanEksekutif, tujuan program ituadalahuntukmemastikanmenjelangtahun 2012, semuakanak-kanakmempunyailiterasiasas (Bahasa Malaysia) dankemahirannumerasiselepastigatahunpendidikansekolahrendah. Bagitujuanitu, modulliterasidannumerasi yang barudibentukdengankonsepmudahdifahamia kandiajarlebihawallagidanlebihpenekananakanditumpukankepadaap likasikonsep yang dipelajari. Latihanhampir 17,000 guru untukmengajarmodulbaru LINUS jugatelahberlangsungsejak November tahulepasdanawaltahunini.

Sehubunganitu, pemantauandanpenyelesaianintensifkeataskira-kira 100 peratussekolah yang tercorotolehparapegawaidanpendidikan di peringkatnegeridandaerahakandibuatoleh Jemaah NazirdanJaminanKualiti di bawahKementerianPelajaran Malaysia (KPM). Bagimemantapkanlagi program, fasilitatorpakar yang dilantik di peringkatdaerah, ditempatkan di JabatanPendidikan Daerah, bagimembantu guru literasidannumerasisekolah.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->