BAB 5

PERSAMAAN MOMENTUM

5.1

Pengenalan

Ahmad sedang mencuci dan membersihkan longkang di kawasan rumahnya. Di bahagian hujung longkang sebelum memasuki longkang besar terdapat longgokan sampah hasil kerja-kerja pembersihan yang telah dijalankan. Ahmad cuba mengalirkan air supaya longgokan tersebut dapat dialirkan lari ke dalam longkang besar. Tetapi longgokan sampah tersebut tidak berganjak. Ahmad kemudiannya mengecilkan muncung paip supaya aliran air dapat memancut laju dan sampah akhirnya tertolak keluar ke dalam longkang besar. Apakah yang menyebabkan sampah tertolak keluar?. Apakah kaitan halaju air dengan daya tolakan tersebut. Kes di atas adalah salah satu daripada contoh aplikasi daya momentum yang dihasilkan oleh bendalir dalam kehidupan seharian kita. Bagi suatu kuantiti jisim bendalir yang tetap, halaju bendalir yang lebih tinggi akan menghasilkan daya yang lebih besar. Dapatkah anda fikirkan dan beri contoh aplikasi daya momentum bendalir dalam aplikasi kejuruteraan? Persamaan momentum terhasil daripada hukum Newton ke-2 yang mengaitkan daya yang terhasil dengan pecutan atau kadar perubahan momentum. Hukum Newton ke-2 menyatakan bahawa, “Kadar perubahan momentum sesebuah jasad adalah sama dengan paduan daya yang bertindak pada jasad tersebut”. Apakah yang dikatakan momentum? Apabila suatu jasad yang mempunyai jisim m dan dikenakan halaju v, maka terhasillah momentum.

m

v

Momentum = mv
Kadar perubahan momentum pula diukur dengan melihat kadar perubahan momentum terhadap masa. Kadar perubahan momentum =

d (mv ) dt dv =m = ma dt

1

Apakah pula yang dikatakan paduan daya? Paduan daya merupakan hasil tambah semua daya yang bertindak pada suatu jasad. Jumlah daya ini termasuklah daya jasad (body forces) dan daya permukaan (surface forces). Daya jasad yang biasa dipertimbangkan dalam masalah dinamik bendalir adalah daya gaviti, FB iaitu berat jasad/bendalir yang dikaji. Daya permukaan termasuklah daya tekanan, FP yang bertindak ke atas luas permukaan serta daya tindakbalas, FR antara bendalir dengan jasad tegar yang bersentuhan. Maka, daripada dua pernyataan yang menyatakan tentang hukum Newton ke-2 di atas, kita boleh menulis hukum Newton ke-2 sebagai,

∑ F = ma

(5.1)

Rajah 5.1: Tiub arus Pertimbangkan tiub arus dalam Rajah 5.1 di atas. Dengan aliran adalah aliran mantap, bendalir bergerak dari bahagian masukan telah bergerak sejauh V1δt dalam masa δt . Isipadu yang memasuki tiub arus pada masa δt ,

∀1 = luas × jarak = A1 × V1δt = A1V1δt
Jisim yang memasuki tiub arus pada masa δt ,

(5.2)

m1 = ketumpa tan × isipadu = ρ1 × A1V1δt = ρ1 A1V1δt

(5.3)

2

Momentum yang memasuki tiub arus pada masa δt ,

momentum = jisim × halaju

(5.4)

= m1 × V1 = ρ1 A1V1δt × V1
= ρ1 A1V1 δt
Sama dengan momentm yang keluar dari tiub arus pada masa δt ,
2

momentum = ρ 2 A2V2 δt
Daripada hukum Newton ke-2, Paduan daya = Kadar perubahan momentum (terhadap masa)

2

(5.5)

∑F =

m2V2 − m1V1 δt ρ 2 A2V2 2 − ρ1 A1V1 2 δt = δt 2 2 = ρ 2 A2V2 − ρ1 A1V1

(

)

= ρ 2V2 ( A2V2 ) − ρ1V1 ( A1V1 )

(5.6)

Diketahui bahawa untuk aliran mantap, ketumpatan, ρ adalah malar. Maka ρ1 = ρ 2 = ρ . Dari persamaan keterusan pula diketahui bahawa Q = A1V1 = A2V2 . Maka,

∑ F = ρQ(V

2

− V1 )

(5.7)

= m(V2 − V1 )
Persamaan 5.7 di atas dikenali sebagai Persamaan Momentum.

3

Daya akibat hentaman jet pada plat. 4 . 5. iii. beberapa langkah penyelesaian asas telah dikenal pasti bagi memudahkan analisis dibuat terhadap masalah yang diberi. Kirakan daya graviti. ii. Antara aplikasi yang akan dibincangkan termasuklah: i. Kirakan daya tindakbalas.2 Pengunaan Persamaan Momentum Dalam kehidupan seharian. kita akan melihat beberapa aplikasi yang penting yang selalu terlibat dalam kejuruteraan mekanikal. ii. Kirakan daya keseluruhan. Dalam menyelesaikan masalah persamaan momentum ini. kita terdedah dengan pelbagai perkara yang melibatkan penggunaan persamaan momentum. FT. v. FB. Daya akibat aliran pada ram melengkung. (b) Isipadu kawalan dan paksi koordinat. FR. Langkah-langkah tersebut ialah: i. FP.2. Pertimbangkan paip yang mempunyai keratan rentas seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5. Tentukan sistem paksi koordinat yang digunakan. Kirakan daya tekanan.5. vi. (a) (b) Rajah 5.1 Daya Pada Aliran Paip Bengkok. iii. Dalam pelajaran mekanik bendalir ini. Daya pada nozel di bahagian keluaran paip. Daya pada aliran paip bengkok. iv. iv.2: (a) Keratan rentas paip. Lukis kawasan isipadu kawalan. Langkah pertama yang perlu dilakukan setelah menentukan kawasan isipadu kawalan dan sistem paksi koordinat adalah mengira daya keseluruhan sistem.2(a).

• V1 y = V1 sin θ = 0 V2 y = V2 sin θ Maka. FTx = ρQ(V2 kos θ − V1 ) Daya dalam arah-y.8) FTy = m(V2 y − V1 y ) = ρQ(V2 y − V1 y ) Daripada Rajah 5.9) FP = daya tekanan pada titik 1 − daya tekanan pada titik 2 Dalam arah-x. FTy = ρQV2 sin θ Langkah kedua adalah mengira daya tekanan. (5.Daya dalam arah-x. FPx = p1 A1 kos 0 − p 2 A2 kos θ = p1 A1 − p 2 A2 kos θ (5. (5.10) 5 .2.3. FTx = m(V2 x − V1x ) • = ρQ(V2 x − V1x ) Daripada Rajah 5. V1x = V1 V2 x = V2 kos θ Maka.

Disebabkan jisim air diabaikan. Langkah keempat adalah mengira daya tindakbalas. (5.12) FTy = FRy + FPy + FBy FRy = FTy − FPy − FBy = ρQV2 sin θ + p 2 A2 sin θ Daya tindak balas. maka daya graviti adalah sifar. Dalam arah-x. FPy = p1 A1 sin 0 − p 2 A2 sin θ = − p 2 A2 sin θ (5. R = − FR (5.15) 6 .11) Langkah ketiga adalah mengira daya graviti. 2 2 (5.13) FR = FRx + FRy Arah daya tindak balas. FTx = FRx + FPx + FBx FRx = FTx − FPx − FBx = ρQ(V2 kos θ − V1 ) − p1 A1 − p 2 A2 kos θ − 0 Dalam arah-y. (5.14) FRy FR θ = tan −1    FRy  FRx     θ FRx Daya pada paip adalah sama magnitud dengan daya tindakbalas tetapi dalam arah yang bertentangan.Dalam arah-y.

0113 Q 0. Rajah C5.014m 3 / s A 1 = 0 .014 = = 20m / s A2 7 × 10 − 4 V2 = 7 .Contoh 5.1 Penyelesaian Daripada maklumat yang diberi. 013 m A2 = 7 × 10 −4 m 2 Maka. Q = 14kg / s = 0. Luas bahagian masukan paip tersebut ialah 113cm2 manakala luas bahagian keluar paip tersebut ialah 7cm2.014 = = 1.1 Sebuah paip bengkok telah digunakan untuk memesongkan air pada kadar 14kg/s ke atmosfera seperti ditunjukkan dalam Rajah C5.1. beza jarak bahagian masukan dan keluaran ialah 30cm.24m / s A1 0. Dapatkan a) Bacaan tolok tekanan di tengah bahagian masukan paip dan b) Daya yang diperlukan bagi menetapkan paip supaya tidak berganjak. 2 V1 = Q 0.

.24) = 297.014(− 20 − 1. FTx = 1000 × 0. Langkah ketiga: Kirakan jumlah daya yang bertindak pada sistem. Maka p2 = 0. FTx = m(V2 x − V1x ) • = ρQ(− V2 − V1 ) Maka. p V p1 V1 + + z1 = 2 + 2 + z 2 ρg 2 g ρg 2 g   V2 2 − V1 2 p1 = ρg  + z 2 − z1    2g   2 2   20 2 − 1. langkah-langkah berikut perlu diikuti. Dalam kes ini hanya melibatkan daya dalam arah-x sahaja.81 + 0.a) Untuk mendapatkan tekanan di bahagian masukan p1.24 2 = 1000 × 9. Langkah pertama dan kedua: Lakarkan isipadu kawalan dan tentukan paksi koordinat. persamaan Bernoulli digunakan. Jumlah daya dalam arah-x.2kN / m 2 b) Untuk mandapatkan daya yang bertindak pada paip.81   2 × 9. Dinyatakan bahawa air keluar ke atmosfera.3    = 202.36 N 8 .

Maka. FBy = 0 Langkah keenam: Kirakan daya tindakbalas.2 × 10 3 × 0.Langkah keempat: Kirakan daya tekanan.36 − 2284. FPx = p1 A1 kos 0 − p 2 A2 kos θ = p1 A1 = 202. FTx = FRx + FPx + FBx FRx = FTx − FPx − FBx = −297. dinyatakan berat paip dan air diabaikan. Maka daya untuk menahan paip tersebut daripada bergerak. Walau bagaimanapun. Daya tekanan dalam arah-x.86 N Langkah kelima: Kirakan daya graviti.22 N 9 .86 = −2582. Daya tindakbalas dalam arah-x.22 N Daya pada paip adalah sama magnitud dengan daya tindakbalas tetapi dalam arah yang bertentangan. Daya graviti hanya bertindak dalam arah-y. R = − FR = 2582.0113 = 2284.

Dengan mengabaikan geseran yang berlaku dalam paip tersebut.3m 3 / s 2 πd1 2 4 = 0.2) telah digunakan untuk mengalirkan air pada kadar 0. Rajah C5.0177 m A2 = πd 2 2 4 = 0. 10 . seperti dalam Rajah C5.2 Penyelesaian Daripada maklumat yang diberi. kirakan daya pada paip tersebut dan arah daya tersebut jika tekanan di bahagian masukan ialah 100kN/m2 dan isipadu paip tersebut adalah 0. Diameter paip bengkok tersebut di bahagian masukan dan bahagian keluaran masing-masing ialah 150mm dan 300mm.CONTOH 5.3m3/s. Perbezaan ketinggian di antara bahagian masukan dan keluaran ialah 1m.707 m 2 Langkah pertama dan kedua: Lakarkan isipadu kawalan dan tentukan paksi koordinat. p1 = 100kN / m 2 A1 = Q = 0.2 Sebuah paip yang bengkok dengan sudut 450 (bahagian dalam paip membentuk sudut 1350.075m3.

56 N Jumlah daya dalam arah-y. Jumlah daya dalam arah-x.24 sin 45 − 0) = 899.3(4.Langkah ketiga: Kirakan jumlah daya yang bertindak pada sistem.24m / s A2 0.98m / s A1 0. FTx = m(V2 x − V1x ) • = ρQ(V2 x − V1x ) = ρQ(V2 kosθ − V1 ) Daripada persamaan keterusan. A1V1 = A2V2 = Q V1 = Q 0 .3 = = 16. FPx = p1 A1 kos 0 − p 2 A2 kos θ = p1 A1 − p 2 A2 kos θ 11 . Daya tekanan dalam arah-x.98) = −4194.3 Q = = 4.0177 0 .24 kos 45 − 16. FTx = 1000 × 0. FTy = ρQ(V2 y − V1 y ) = ρQ(V2 sin θ − 0) = 1000 × 0.44 N Langkah keempat: Kirakan daya tekanan.3(4.707 V2 = Maka.

81   2 × 9. FBy = − ρg × isipadu = −1000 × 9.707 × sin 45 = −11266.24 2 p 2 = 1000 × 9.4 N / m 2 Maka.75 N 12 .4 × 0.81 × 0. persamaan Bernoulli digunakan. Maka.37 N Langkah kelima: Kirakan daya graviti.81     − 1 + 100 × 10 3     2 2 2 2 = 225361.075 = −735.Daya tekanan dalam arah-y.4 × 0.0707 × kos 45 = −9496.0177 − 225361. FPy = p1 A1 sin 0 − p 2 A2 sin θ = − p 2 A2 sin θ Untuk mendapatkan tekanan di bahagian keluar p2. p1 V1 p V + + z1 = 2 + 2 + z 2 ρg 2 g ρg 2 g p 2 − p1 V1 − V2 = + z1 − z 2 ρg 2g   16.37 N FPy = − p 2 A2 sin θ = −225361. FPx = p1 A1 − p 2 A2 kos θ = 100 × 10 3 × 0.98 2 − 4. Daya graviti hanya bertindak dalam arah-y.

81  = 67.56 N Daya tindak balas.56 2 = 13.56 + 9496. FR = FRx + FRy 2 2 = 5301.37 = 5301.37 + 735.66 o  FRy  FRx θ FRx Daya pada paip adalah sama magnitud dengan daya tindakbalas tetapi dalam arah yang bertentangan.95kN Arah daya tindak balas. FTy = FRy + FPy + FBy FRy = FTy − FPy − FBy = 899. R = − FR = −13.56  = tan −1    5301. Daya tindakbalas dalam arah-x.75 = 12901.812 + 12901.81N Daya tindakbalas dalam arah-y.Langkah keenam: Kirakan daya tindakbalas.44 + 11266.95kN 13 . FRy FR θ = tan −1        12901. FTx = FRx + FPx + FBx FRx = FTx − FPx − FBx = −4194.

16) FP = daya tekanan pada titik 1 − daya tekanan pada titik 2 Pada titik 2. Untuk mendapatkan tekanan P1 pada titik 1.  1 1  FT = ρQ 2   A − A  1   2 Daya tekanan. (a) (b) Rajah 5. • Q = A1V1 = A2V2 Maka. tekanan P2 adalah sifar. FT = m(V2 − V1 ) = ρQ(V2 − V1 ) Daripada persamaan keterusan. (b) Isipadu kawalan dan paksi koordinat.3(a).5. Daya keseluruhan sistem.2. Pertimbangkan nozel paip yang mempunyai keratan rentas seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5.2 Daya Pada Nozel di Bahagian Keluaran Paip. (5. Isipadu kawalan dan paksi koordinat ditunjukkan dalam Rajah 5.3: (a) Keratan rentas nozel paip. pertimbangkan persamaan Bernoulli pada titik 1 dan titik 2.3(b). P V P1 V1 + + z1 = 2 + 2 + z 2 ρg 2 g ρg 2 g 2 2 14 .

Bermakna z 2 − z1 = 0.Diketahui bahawa P2 adalah sifar dan tiada perbezaan ketinggian antara titik 1 dan 2.3. Abaikan kehilangan tenaga dalam nozel tersebut. Diameter muncung nozel tersebut ialah 17.3 Kirakan daya yang wujud pada sambungan sebatang paip yang berdiameter 58.18) FT = FR + FP + FB Q FR = FT − FP − FB  1 1  ρQ 2 = ρQ 2  − −  A 2  2 A1   1 1  − A 2 A2 1  2   A1   (5. ρQ 2 2  1 1   − 2  A1 2 A A1    2 (5.1m/s ke atmosfera seperti dalam Rajah C5.5mm. FP = P1 A1 = Daya tindakbalas.19) Daya pada nozel adalah sama magnitud dengan daya tindakbalas tetapi dalam arah yang bertentangan.17) = ρQ 2  1  2  A2  2 − Maka.5mm yang disambungkan kepada sebuah nozel yang mengalirkan air pada 28. Maka persamaan Bernoulli dapat diringkaskan dalam bentuk. R = − FR Contoh 5. P1 V − V1 = 2 ρg 2g P1 = ( 2 2 ) 2 ρ 2 (V 2 2 − V1 ) 1   2 A1   (5. 15 .

76 × 10 −3 m 3 / s Maka. V1 = Q A1 −3 (6.1 = 6.5x10-3 m Daripada persamaan keterusan. P V P1 V1 + + z1 = 2 + 2 + z 2 ρg 2 g ρg 2 g 2 2 16 .5 × 10 ) −3 2 = 2. d2 = 17.76 × 10 )× 4 = π (58. Q = A2V2 = πd 2 2 4 V2 2 = π (17.3 Penyelesaian Diberi V2 = 28.1 m/s.Rajah C5.5 × 10 −3 ) 4 28.52m / s Daripada persamaan Bernoulli.

2 = −880. FP = P1 A1 = ρQ 2 2  1 1  − A 2 A2 1  2 2   A1   1000(6. Maka P2=0.68 × 10 −3   Daya yang wujud pada sambungan paip dan nozel.63kN / m 2 Jumlah daya.12 − 2.68 × 10   0.76 × 10 −3 ) = 2 = 1054.76 × 10 −3  − −3 −3  2.2 N  1   0.68 × 10 ) 2 − 1 −3 2  2. FP . Fx = FT − FP = 173.85 N (daya bertindak dalam arah ←) 17 .35 N Daya tekanan.Diketahui bahawa air dipancutksn ke atmosfera.24 × 10 −3  ( ) (2. FT .  1 1  FT = ρQ 2   A − A  1   2 2 1 1  = 1000 6.24 × 10 ( ) = 173.52 2 2 ( = 391.35 − 1054. P1 = ρ 2 (V 2 2 − V1 2 ) ) = 1000 28.

Rajah 5. Sebaik sahaja jet air yang mempunyai halaju V1 dalam arah-x tersebut menghentam plat.2. Dalam pelajaran ini kita akan melihat empat bentuk hentaman jet pada plat ini iaitu hentaman jet pada plat rata yang pegun. Apabila jet air dikenakan pada sekeping plat rata yang pegun. air akan dialirkan ke atas permukaan plat tersebut.5.4: Hentaman jet pada plat rata pegun Daripada persamaan momentum.4 seperti yang ditunjukkan. Air yang dialirkan pada permukaan plat tersebut akan bergerak dalam arah-y dengan halaju V2. Maka daya-daya tersebut saling menghapuskan satu sama lain. hentaman jet pada plat condong pegun dan akhir sekali hentama jet pada plat condong yang bergerak. Pertimbangkan Rajah 5. Oleh yang demikian tiada sebarang daya yang bertindak dalam arah-y. FTx = m(V2 x − V1x ) • = ρQ(V2 x − V1x ) 18 .3 Hentaman Jet Pada Plat Hentaman jet pada plat merupakan satu lagi aplikasi persamaan momentum yang penting dalam mempelajari asas kejuruteraan mekanik bendalir. halaju aliran V2 dalam arah-x akan menjadi sifar. i. Walau bagaimanapun. Hentaman Jet Pada Plat Rata Pegun Pertama sekali mari kita lihat kes hentaman jet pada plat rata. V2 mengalir dalam dua arah yang bertentangan. hentaman jet pada plat rata yang bergerak.

daya tekanan adalah sifar kerana kedua-dua kedudukan (awal dan akhir) terdedah kepada tekanan atmosfera.20) Untuk hentaman jet pada plat. Sama juga dengan plat rata yang pegun. Maka daya tindak balas yang dihasilkan oleh air pada plat tersebut adalah sama dengan daya keseluruhan tetapi dalam arah yang bertentangan. nilainya adalah sifar kerana jisim air yang bertindak dengan graviti diabaikan. FTx = m(V2 x − V1x ) • = ρQ(V2 x − V1x ) Diketahui bahawa V2 x = 0 dan V1 x = halaju relatif jet = V R = (V1 − U ) . Rajah 5.Diketahui bahawa V2 x = 0 dan V1x = V1 . 19 .5 di bawah.21) ii. daya dalam arah-y akan saling menghapus antara satu sama lain dan juga daya tekanan dan daya graviti adalah sifar kerana kedua-dua kedudukan terdedah kepada tekanan atmosfera dan jisim air yang bertindak dengan diabaikan. Hentaman Jet Pada Plat Rata Yang Bergerak Bagi plat rata yang bergerak.5: Hentaman jet pada plat rata yang bergerak Daripada persamaan momentum. R x = − FTx = ρQV1 (5. perhatikan Rajah 5. FTx = − ρQV1 (5. Bagi daya graviti pula. Maka.

daya yang dihasilkan oleh jet pada plat tersebut ialah. analisis juga hanya dibuat dalam arah-x. FTx = − ρQV1 = − ρA jetV1 2 = −1000 × 1.3m/s pada sekeping plat rata.3m / s a) Daripada persamaan momentum.05 2 4 = 1. Penyelesaian Diberi.963 × 10 −3 × 6.26) Contoh 5.3 2 = −78 N 20 . A jet = π 0. FTx = ρQ(0 − (V1 − U )) = − ρQ(V1 − U ) = − ρAVR (V1 − U ) = − ρA(V1 − U ) 2 (5. Plat tersebut dalam keadaan pegun.Maka. R x = − FTx = ρA(V1 − U ) 2 (5. b. Tentukan daya tindak balas yang bertindak pada plat tersebut jika: a. Plat bergerak dengan kelajuan 5m/s sama arah dengan pancutan jet. Maka daya tindak balas yang dihasilkan oleh air pada plat tersebut adalah sama dengan daya keseluruhan tetapi dalam arah yang bertentangan.22) Untuk hentaman jet pada plat rata yang bergerak ini.4 Suatu jet air berdiameter 50mm memancut dengan kelajuan 6.963 × 10 −3 m 2 V1 = 6.

0398 × (3. R x = − FTx = 3. FTx = − ρA jet (V1 − U ) 2 = −1000 × 0. Plat tersebut bergerak sama arah dengan jet.317 N 2 Maka daya tindak balas pada plat tersebut ialah.0398m 2 V1 = Q 0.Maka daya tindak balas pada plat tersebut ialah. R x = − FTx = 339 N 21 .0398 Daripada persamaan momentum.963 × 10 −3 × (6.14 = = 3.225 2 4 = 0. Tentukan daya tindak balas yang bertindak pada plat tersebut yang disebabkan oleh jet air.14m3/s. A jet = π 0.52 − 0.52m / s A jet 0. daya yang dihasilkan oleh jet pada plat tersebut ialah. FTx = − ρA jet (V1 − U ) 2 = −1000 × 1.6m/s pada kadar 0. R x = − FTx = 78 N b) Jika plat tersebut bergerak dengan halaju 5m/s.6 ) = −339 N 2 Maka daya tindak balas pada plat tersebut ialah.317 N Contoh 5.5 Suatu jet air berdiameter 22.5cm menghentam sebuah plat yang sedang dengan halaju 0.3 − 5) = −3. Penyelesaian Diberi.

Di sini komponen halaju dalam arah-x dan arah-y akan terhasil.6(a) di bawah. V2 dan V3 harus dipertimbangkan untuk analisis.6: Hentaman jet pada plat condong pegun (b) Daripada persamaan momentum. Jika pesongan air pada plat tersebut tidak sekata. FTx = m(V2 x − V1x ) • = ρQ(V2 x − V1x ) Diketahui bahawa V2 x = 0 dan V1x = V1 kosθ . 22 . Perubahan kedudukan koordinat tersebut menjadikan V2 dan V3 akan terhapus antara satu sama lain. (a) Rajah 5. kita boleh meringkaskan analisis terhadap plat tersebut dengan mengubah koordinat sistem seperti yang ditunjukkan dalam gambarajah 5.6(b). Tetapi ini hanya boleh diguna pakai untuk nilai V2 dan V3 yang sama sahaja. daya yang diberikan oleh plat pegun ke atas jet air dalam arah-x ialah. Walau bagaimanapun. Hentaman Jet Pada Plat Condong Pegun Untuk analisis hentaman jet terhadap plat condong. halaju aliran V2 dan V3 akan terhasil mengikut kecondongan plat tersebut. Apabila jet air dikenakan pada sekeping plat condong yang pegun.iii. Sebaik sahaja jet air yang mempunyai halaju V1 dalam arah-x tersebut menghentam plat. air akan dialirkan ke atas permukaan plat tersebut. pertimbangkan Rajah 5.

7(b). (a) (b) Rajah 5. Hentaman Jet Pada Plat Condong Yang Bergerak Untuk hentaman jet pada plat condong yang bergerak.Maka.7(a) manakala satu lagi yang boleh berlaku ialah gerakan plat yang sama arah dengan paksi-x seperti Rajah 5. 23 .27) Maka daya tindak balas yang dihasilkan oleh air pada plat tersebut adalah sama dengan daya keseluruhan tetapi dalam arah yang bertentangan. FTx = ρQ(0 − V1 kosθ ) = − ρQV1 kosθ (5. FTx = m(V2 x − V1x ) • = ρQ(V2 x − V1x ) Diketahui bahawa V2 x = 0 dan V1x = (V1 − U ) kosθ . Pertamanya ialah gerakan plat yang sama arah dengan arah jet seperti Rajah 5. terdapat dua arah gerakan plat yang boleh terhasil.28) iv. R x = − FTx = − ρQV1 kosθ (5.7: Hentaman jet pada plat condong bergerak Untuk plat yang bergerak sama arah dengan jet.

5 × 10 −3 m 2 V1 = 6m / s U = 1 . Maka. FTx = ρQ(0 − (V1 − U ) kosθ ) = − ρQ(V1 − U ) kosθ = − ρA(V1 − U ) kosθ Untuk plat yang bergerak sama arah dengan paksi-x.6 Suatu jet air berdiameter 25mm bergerak dengan halaju 6m/s menghentam sebuah plat rata yang condong dengan sudut 30o dari paksi ufuk.30) Contoh 5.29) FTx = m(V2 x − V1x ) • = ρQ(V2 x − V1x ) Dengan V2 x = 0 dan V1x = (V1 kosθ − U ) .Maka. (b) Berapakah daya yang perlu dikenakan pada plat tersebut untuk menghalangnya daripada bergerak. Penyelesaian Diberi. (a) Kirakan daya tindak balas yang terhasil pada plat tersebut. Jika plat itu bergerak dengan halaju 1.025 2 4 = 0. A jet = π 0. 2 (5.5 m / s 24 .5m/s mengikut arah jet. FTx = ρQ(0 − (V1 kosθ − U ) ) = − ρQ(V1 kosθ − U ) U   = − ρAV1 − (V1 kosθ − U ) kosθ   (5.

Daripada persamaan momentum. daya yang bertindak pada plat tersebut ialah. Plat ini membentuk sudut θ terhadap garis ufuk. Tentukan juga dayanya jika ia bergerak dengan halaju 1/4 dari halaju jet dalam arah yang sama dengan jet.5 × 10 −3 (6 − 1.7 dipancutkan pada suatu permukaan plat rata yang licin. halaju plat.125 N 2 Maka daya tindak balas pada plat tersebut ialah. FTx = − ρAV1 kosθ = −1000 × 0. FTx = − ρA(V1 − U ) kosθ 2 = −1000 × 0.5 × 10 −3 × 6 2 = −18 N 2 Contoh 5. R x = − FTx = 10.7 25 . Rajah C5.5) = −10.7 Suatu aliran jet seperti yang ditunjukkan dalam Rajah C5. U mestilah bernilai sifar. Maka.125 N Untuk menghalang gerakan plat tersebut. Tentukan daya yang bertindak pada plat yang disebabkan oleh pancutan air jika plat dalam keadaan pegun.

• FTy = ρQ(0 − V1 sin θ ) = − ρQV1 sin θ Jika plat tersebut brgerak dengan halaju 1/4 dari dari halaju jet. 26 . Ini bermakna daya tekanan. Dalam mekanik bendalir asas ini kita akan melihat dua jenis analisis pada ram melengkung iaitu untuk ram melengkung sendiri dan aplikasinya dalan kejuruteraan iaitu pada roda Pelton. FTy = m(V2 y − V1 y ) = ρQ(V2 y − V1 y ) Diketahui bahawa V 2 y = 0 dan V1 y = V1 sin θ . Dengan mengabaikan daya jasad. daya yang bertindak pada plat tersebut ialah. Maka. Malah analisis untuk daya pada ram ini lebih ringkas kerana tekanan pada titik masukan dan keluaran adalah sama (tekanan atmosfera) dan juga halaju pada titik masukan dan keluaran juga sama. U plat = 1 / 4V1 Daripada persamaan momentum. Fp menjadi sifar untuk semua arah. daya yang terlibat hanya FTy.2.Penyelesaian Dengan menganggap plat licin.4 Daya Akibat Aliran Pada Ram Melengkung Analisis daya pada ram melengkung hampir sama dengan analisis pada paip bengkok. FTy = − ρA(V1 − U ) sin θ 2 = − ρQ(V1 − 1 / 4V1 ) sin θ =− 9 ρQV1 sin θ 16 2 5. FB. semua daya dalam arah-x menjadi sifar dan kesemua permukaan yang terlibat berada pada tekanan atmosfera.

Untuk analisis yang pertama. FTy = ρQV2 sin θ =ρ Q2 sin θ A (5. Q A FTx = ρ Q2 ( kos θ − 1) A (5. nilainya adalah sifar kerana jisim air diabaikan. FTx = FRx + FPx + FBx FRx = FTx − FPx − FBx =ρ Q2 ( kos θ − 1) A (5. (b) Isipadu kawalan dan paksi koordinat Daya keseluruhan dalam arah-x. FTx = ρQ(V2 kos θ − V1 ) tetapi V1 = V2 = Maka.31) Daya keseluruhan dalam arah-y.33) 27 .4(a) dan Rajah 5. daya tekanan adalah sifar kerana keduadua kedudukan terdedah kepada tekanan atmosfera.32) Untuk aliran pada ram melengkung.4: (a) Hentaman jet pada ram.4(b) setelah kawasan isipadu kawalan dan paksi koordinat ditentukan di bawah. Daya tindakbalas dalam arah-x. Bagi daya graviti pula. pertimbangkan Rajah 5. (a) (b) Rajah 5.

kirakan daya tindak balas yang bertindak pada plat melengkung tersebut. Rajah C5. Q2 sin θ A (5.8 Sebuah plat melengkung telah memesongkan aliran air daripada jet berdiameter 75mm kepada pesongan bersudut 45oseperti dalam Rajah C5.8. FTy = FRy + FPy + FBy FRy = FTy − FPy − FBy =ρ Daya tindak balas.Daya tindakbalas dalam arah-y. 2 2 θ = tan −1    FRy  FRx     Daya pada ram melengkung adalah sama magnitud dengan daya tindakbalas tetapi dalam arah yang bertentangan.8 28 . R = − FR Contoh 5. Jika halaju jet adalah 40m/s dan bergerak dalam arah-x.34) FR = FRx + FRy Arah daya tindak balas.

075 2 4 = 4. Maka daya tindak balas pada plat melengkung tersebut ialah.42 × 10 −3 × 40 = 0. R x = − FTx = 2070 N R y = − FTy = −4998 N 29 .42 × 10 −3 m 2 V1 = 40m / s Q = A1V1 = 4. dapatkan daya keseluruhan. A1 = π 0.Penyelesaian Diberi.1767(40 sin 45 − 0) = 4998 N Daya tekanan dan daya graviti adalah sifar.1767m 3 / s A1 = A2 maka V1 = V2 Daripada persamaan momentum.17 N FTy = ρQ(V2 sin θ − 0 ) = 1000 × 0. FTx = ρQ(V2 kos θ − V1 ) = 1000 × 0.1767(40 kos 45 − 40) = −2070.

Kirakan daya tindak balas dalam arah-x dan arah-y yang bertindak pada ram melengkung tersebut. Jet air dengan keratan rentas empat segi berukuran 75mm lebar dan 25mm tinggi memancutkan air dengan halaju 25m/s pada ram tersebut.075 × 0. A1 = 0.0469(25 kos 25 − 25 kos 45) = 233.0469m 3 / s A1 = A2 maka V1 = V2 Daripada persamaan momentum.9.025 = 1.875 × 10 −3 × 25 = 0.44 N 30 .875 × 10 −3 m 2 V1 = 25m / s Q = A1V1 = 1.9 Sebuah ram melengkung diletakkan pada tapak yang tidak bergerak seperti yang ditunjukkan dalam Rajah C5. FTx = ρQ(V2 kos θ 2 − V1 kos θ1 ) = 1000 × 0.9 Penyelesaian Diberi. Rajah C5. dapatkan daya keseluruhan.Contoh 5.

FTy = ρQ(V2 sin θ 2 − V1 sin θ1 ) = 1000 × 0. Gambarajah sistem roda pelton ditunjukkan dalam Rajah 6. Salah satu contoh yang jelas untuk analisis hentaman jet pada ram ini dapat ditunjukkan pada analisis hentaman jet pada roda pelton. Maka daya tindak balas pada plat melengkung tersebut ialah.6 N Daya tekanan dan daya graviti adalah sifar.6 N Analisis hentaman jet pada ram diatas boleh dikembangkan dan digunakan untuk membuat analisis terhadap bilah turbin. R x = − FTx = −233.0469(25 sin 25 − 25 sin 45) = 1324. Rajah 6.44 N R y = − FTy = −1324.5: Susunan roda Pelton dan keratan rentas hentaman jet pada roda Pelton 31 .5 di bawah di mana satu hentaman jet (biasanya air) dipancutkan pada bilah turbin tersebut dan pantulan air ini akan berpecah kepada dua bahagian dengan sebahagian air akan terpantul pada sebahagian daripada bilah dan satu lagi ke sebelah yang bertentangan.

36) Daya tekanan dan daya graviti adalah sifar kerana aliran terdedah kepada amosfera dan jisim air pula diabaikan. V2 y   V2 y sin θ − sin θ  FTy = ρQ   2 2   (5.35) V1x = −V1 dan V2 x = V2 kos θ FTx = ρQ(V2 kos θ + V1 ) Daya keseluruhan dalam arah-y. Daya tindak balas dalam arah-x.37) 32 . (5.Rajah 6. V V  FTx = ρQ 2 x + 2 x − V1x  2  2  tetapi. maka. FTx = FRx + FPx + FBx FRx = FTx − FPx − FBx = FTx − 0 − 0 = ρQ(V2 kos θ + V1 ) (5.6: Isipadu kawalan dan paksi koordinat untuk sistem roda Pelton Daya keseluruhan dalam arah-x.

R = − FRx Oleh yang demikian bilah tersebut bergerak dalam arah-x. Untuk analisis bilah yang bergerak. langkah-langkahnya adalah sama dengan analisis terhadap plat yang bergerak.Daya yang bertindak pada bilah roda pelton tersebut mempunyai magnitud yang sama dengan daya tindak balas tetapi berlainan arah. Dalam situasi sebenar. Maka analisis yang dibuat perlulah mangambil kira gerakan bilah tersebut. bilah tersebut bergerak semasa hentaman dikenakan. 33 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful