BAB 5

PERSAMAAN MOMENTUM

5.1

Pengenalan

Ahmad sedang mencuci dan membersihkan longkang di kawasan rumahnya. Di bahagian hujung longkang sebelum memasuki longkang besar terdapat longgokan sampah hasil kerja-kerja pembersihan yang telah dijalankan. Ahmad cuba mengalirkan air supaya longgokan tersebut dapat dialirkan lari ke dalam longkang besar. Tetapi longgokan sampah tersebut tidak berganjak. Ahmad kemudiannya mengecilkan muncung paip supaya aliran air dapat memancut laju dan sampah akhirnya tertolak keluar ke dalam longkang besar. Apakah yang menyebabkan sampah tertolak keluar?. Apakah kaitan halaju air dengan daya tolakan tersebut. Kes di atas adalah salah satu daripada contoh aplikasi daya momentum yang dihasilkan oleh bendalir dalam kehidupan seharian kita. Bagi suatu kuantiti jisim bendalir yang tetap, halaju bendalir yang lebih tinggi akan menghasilkan daya yang lebih besar. Dapatkah anda fikirkan dan beri contoh aplikasi daya momentum bendalir dalam aplikasi kejuruteraan? Persamaan momentum terhasil daripada hukum Newton ke-2 yang mengaitkan daya yang terhasil dengan pecutan atau kadar perubahan momentum. Hukum Newton ke-2 menyatakan bahawa, “Kadar perubahan momentum sesebuah jasad adalah sama dengan paduan daya yang bertindak pada jasad tersebut”. Apakah yang dikatakan momentum? Apabila suatu jasad yang mempunyai jisim m dan dikenakan halaju v, maka terhasillah momentum.

m

v

Momentum = mv
Kadar perubahan momentum pula diukur dengan melihat kadar perubahan momentum terhadap masa. Kadar perubahan momentum =

d (mv ) dt dv =m = ma dt

1

Apakah pula yang dikatakan paduan daya? Paduan daya merupakan hasil tambah semua daya yang bertindak pada suatu jasad. Jumlah daya ini termasuklah daya jasad (body forces) dan daya permukaan (surface forces). Daya jasad yang biasa dipertimbangkan dalam masalah dinamik bendalir adalah daya gaviti, FB iaitu berat jasad/bendalir yang dikaji. Daya permukaan termasuklah daya tekanan, FP yang bertindak ke atas luas permukaan serta daya tindakbalas, FR antara bendalir dengan jasad tegar yang bersentuhan. Maka, daripada dua pernyataan yang menyatakan tentang hukum Newton ke-2 di atas, kita boleh menulis hukum Newton ke-2 sebagai,

∑ F = ma

(5.1)

Rajah 5.1: Tiub arus Pertimbangkan tiub arus dalam Rajah 5.1 di atas. Dengan aliran adalah aliran mantap, bendalir bergerak dari bahagian masukan telah bergerak sejauh V1δt dalam masa δt . Isipadu yang memasuki tiub arus pada masa δt ,

∀1 = luas × jarak = A1 × V1δt = A1V1δt
Jisim yang memasuki tiub arus pada masa δt ,

(5.2)

m1 = ketumpa tan × isipadu = ρ1 × A1V1δt = ρ1 A1V1δt

(5.3)

2

Momentum yang memasuki tiub arus pada masa δt ,

momentum = jisim × halaju

(5.4)

= m1 × V1 = ρ1 A1V1δt × V1
= ρ1 A1V1 δt
Sama dengan momentm yang keluar dari tiub arus pada masa δt ,
2

momentum = ρ 2 A2V2 δt
Daripada hukum Newton ke-2, Paduan daya = Kadar perubahan momentum (terhadap masa)

2

(5.5)

∑F =

m2V2 − m1V1 δt ρ 2 A2V2 2 − ρ1 A1V1 2 δt = δt 2 2 = ρ 2 A2V2 − ρ1 A1V1

(

)

= ρ 2V2 ( A2V2 ) − ρ1V1 ( A1V1 )

(5.6)

Diketahui bahawa untuk aliran mantap, ketumpatan, ρ adalah malar. Maka ρ1 = ρ 2 = ρ . Dari persamaan keterusan pula diketahui bahawa Q = A1V1 = A2V2 . Maka,

∑ F = ρQ(V

2

− V1 )

(5.7)

= m(V2 − V1 )
Persamaan 5.7 di atas dikenali sebagai Persamaan Momentum.

3

Daya pada aliran paip bengkok.5. kita akan melihat beberapa aplikasi yang penting yang selalu terlibat dalam kejuruteraan mekanikal. Langkah-langkah tersebut ialah: i.2: (a) Keratan rentas paip. kita terdedah dengan pelbagai perkara yang melibatkan penggunaan persamaan momentum. (a) (b) Rajah 5. 5. Pertimbangkan paip yang mempunyai keratan rentas seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5. v. ii. Langkah pertama yang perlu dilakukan setelah menentukan kawasan isipadu kawalan dan sistem paksi koordinat adalah mengira daya keseluruhan sistem. vi. Kirakan daya tekanan. Kirakan daya keseluruhan.2(a). ii. Dalam menyelesaikan masalah persamaan momentum ini. Daya akibat aliran pada ram melengkung. Kirakan daya graviti. Kirakan daya tindakbalas. Dalam pelajaran mekanik bendalir ini. Lukis kawasan isipadu kawalan. beberapa langkah penyelesaian asas telah dikenal pasti bagi memudahkan analisis dibuat terhadap masalah yang diberi.2 Pengunaan Persamaan Momentum Dalam kehidupan seharian. iv. FB. Antara aplikasi yang akan dibincangkan termasuklah: i. iii. (b) Isipadu kawalan dan paksi koordinat. Daya pada nozel di bahagian keluaran paip. Tentukan sistem paksi koordinat yang digunakan. 4 . iv. Daya akibat hentaman jet pada plat. FR. FP.1 Daya Pada Aliran Paip Bengkok. FT. iii.2.

FTy = ρQV2 sin θ Langkah kedua adalah mengira daya tekanan. (5.2. • V1 y = V1 sin θ = 0 V2 y = V2 sin θ Maka.8) FTy = m(V2 y − V1 y ) = ρQ(V2 y − V1 y ) Daripada Rajah 5.9) FP = daya tekanan pada titik 1 − daya tekanan pada titik 2 Dalam arah-x. FPx = p1 A1 kos 0 − p 2 A2 kos θ = p1 A1 − p 2 A2 kos θ (5. V1x = V1 V2 x = V2 kos θ Maka.10) 5 .3. FTx = m(V2 x − V1x ) • = ρQ(V2 x − V1x ) Daripada Rajah 5. FTx = ρQ(V2 kos θ − V1 ) Daya dalam arah-y.Daya dalam arah-x. (5.

(5. 2 2 (5.11) Langkah ketiga adalah mengira daya graviti.13) FR = FRx + FRy Arah daya tindak balas.15) 6 . Disebabkan jisim air diabaikan.12) FTy = FRy + FPy + FBy FRy = FTy − FPy − FBy = ρQV2 sin θ + p 2 A2 sin θ Daya tindak balas. R = − FR (5. Dalam arah-x. maka daya graviti adalah sifar. (5. Langkah keempat adalah mengira daya tindakbalas.Dalam arah-y. FPy = p1 A1 sin 0 − p 2 A2 sin θ = − p 2 A2 sin θ (5.14) FRy FR θ = tan −1    FRy  FRx     θ FRx Daya pada paip adalah sama magnitud dengan daya tindakbalas tetapi dalam arah yang bertentangan. FTx = FRx + FPx + FBx FRx = FTx − FPx − FBx = ρQ(V2 kos θ − V1 ) − p1 A1 − p 2 A2 kos θ − 0 Dalam arah-y.

24m / s A1 0.1 Penyelesaian Daripada maklumat yang diberi. 2 V1 = Q 0. beza jarak bahagian masukan dan keluaran ialah 30cm.1 Sebuah paip bengkok telah digunakan untuk memesongkan air pada kadar 14kg/s ke atmosfera seperti ditunjukkan dalam Rajah C5.014 = = 1. Q = 14kg / s = 0. 013 m A2 = 7 × 10 −4 m 2 Maka. Dapatkan a) Bacaan tolok tekanan di tengah bahagian masukan paip dan b) Daya yang diperlukan bagi menetapkan paip supaya tidak berganjak.1.014m 3 / s A 1 = 0 .014 = = 20m / s A2 7 × 10 − 4 V2 = 7 . Rajah C5.Contoh 5. Luas bahagian masukan paip tersebut ialah 113cm2 manakala luas bahagian keluar paip tersebut ialah 7cm2.0113 Q 0.

Langkah ketiga: Kirakan jumlah daya yang bertindak pada sistem. Maka p2 = 0. Jumlah daya dalam arah-x.014(− 20 − 1.3    = 202.2kN / m 2 b) Untuk mandapatkan daya yang bertindak pada paip. FTx = m(V2 x − V1x ) • = ρQ(− V2 − V1 ) Maka.81   2 × 9. . langkah-langkah berikut perlu diikuti. Dalam kes ini hanya melibatkan daya dalam arah-x sahaja. persamaan Bernoulli digunakan.24 2 = 1000 × 9.24) = 297.a) Untuk mendapatkan tekanan di bahagian masukan p1. FTx = 1000 × 0. p V p1 V1 + + z1 = 2 + 2 + z 2 ρg 2 g ρg 2 g   V2 2 − V1 2 p1 = ρg  + z 2 − z1    2g   2 2   20 2 − 1.81 + 0.36 N 8 . Langkah pertama dan kedua: Lakarkan isipadu kawalan dan tentukan paksi koordinat. Dinyatakan bahawa air keluar ke atmosfera.

FPx = p1 A1 kos 0 − p 2 A2 kos θ = p1 A1 = 202.86 = −2582. Daya tekanan dalam arah-x.86 N Langkah kelima: Kirakan daya graviti.36 − 2284. Maka daya untuk menahan paip tersebut daripada bergerak. Daya graviti hanya bertindak dalam arah-y.2 × 10 3 × 0. dinyatakan berat paip dan air diabaikan. Maka. Daya tindakbalas dalam arah-x. FTx = FRx + FPx + FBx FRx = FTx − FPx − FBx = −297.22 N Daya pada paip adalah sama magnitud dengan daya tindakbalas tetapi dalam arah yang bertentangan. R = − FR = 2582.22 N 9 . Walau bagaimanapun. FBy = 0 Langkah keenam: Kirakan daya tindakbalas.Langkah keempat: Kirakan daya tekanan.0113 = 2284.

Diameter paip bengkok tersebut di bahagian masukan dan bahagian keluaran masing-masing ialah 150mm dan 300mm.2 Sebuah paip yang bengkok dengan sudut 450 (bahagian dalam paip membentuk sudut 1350.0177 m A2 = πd 2 2 4 = 0. Perbezaan ketinggian di antara bahagian masukan dan keluaran ialah 1m.CONTOH 5. Rajah C5. seperti dalam Rajah C5.3m 3 / s 2 πd1 2 4 = 0. Dengan mengabaikan geseran yang berlaku dalam paip tersebut.2) telah digunakan untuk mengalirkan air pada kadar 0. p1 = 100kN / m 2 A1 = Q = 0.075m3. 10 . kirakan daya pada paip tersebut dan arah daya tersebut jika tekanan di bahagian masukan ialah 100kN/m2 dan isipadu paip tersebut adalah 0.707 m 2 Langkah pertama dan kedua: Lakarkan isipadu kawalan dan tentukan paksi koordinat.2 Penyelesaian Daripada maklumat yang diberi.3m3/s.

3 Q = = 4.707 V2 = Maka.98) = −4194.98m / s A1 0.24m / s A2 0.56 N Jumlah daya dalam arah-y.44 N Langkah keempat: Kirakan daya tekanan.3 = = 16. FTx = 1000 × 0. Daya tekanan dalam arah-x. Jumlah daya dalam arah-x. FTy = ρQ(V2 y − V1 y ) = ρQ(V2 sin θ − 0) = 1000 × 0.0177 0 . FTx = m(V2 x − V1x ) • = ρQ(V2 x − V1x ) = ρQ(V2 kosθ − V1 ) Daripada persamaan keterusan.3(4.24 kos 45 − 16.24 sin 45 − 0) = 899.Langkah ketiga: Kirakan jumlah daya yang bertindak pada sistem.3(4. FPx = p1 A1 kos 0 − p 2 A2 kos θ = p1 A1 − p 2 A2 kos θ 11 . A1V1 = A2V2 = Q V1 = Q 0 .

4 × 0.37 N Langkah kelima: Kirakan daya graviti.075 = −735. p1 V1 p V + + z1 = 2 + 2 + z 2 ρg 2 g ρg 2 g p 2 − p1 V1 − V2 = + z1 − z 2 ρg 2g   16. FBy = − ρg × isipadu = −1000 × 9.Daya tekanan dalam arah-y.98 2 − 4.4 × 0.81 × 0.81   2 × 9.707 × sin 45 = −11266. Daya graviti hanya bertindak dalam arah-y. FPx = p1 A1 − p 2 A2 kos θ = 100 × 10 3 × 0.0707 × kos 45 = −9496.37 N FPy = − p 2 A2 sin θ = −225361. Maka.81     − 1 + 100 × 10 3     2 2 2 2 = 225361.75 N 12 . FPy = p1 A1 sin 0 − p 2 A2 sin θ = − p 2 A2 sin θ Untuk mendapatkan tekanan di bahagian keluar p2.0177 − 225361.4 N / m 2 Maka. persamaan Bernoulli digunakan.24 2 p 2 = 1000 × 9.

FR = FRx + FRy 2 2 = 5301.56 N Daya tindak balas.66 o  FRy  FRx θ FRx Daya pada paip adalah sama magnitud dengan daya tindakbalas tetapi dalam arah yang bertentangan.37 = 5301.95kN Arah daya tindak balas.75 = 12901.44 + 11266. FTy = FRy + FPy + FBy FRy = FTy − FPy − FBy = 899.56 + 9496. Daya tindakbalas dalam arah-x.37 + 735.56  = tan −1    5301. FTx = FRx + FPx + FBx FRx = FTx − FPx − FBx = −4194.56 2 = 13.81N Daya tindakbalas dalam arah-y. FRy FR θ = tan −1        12901.95kN 13 .81  = 67. R = − FR = −13.Langkah keenam: Kirakan daya tindakbalas.812 + 12901.

• Q = A1V1 = A2V2 Maka.3(b).16) FP = daya tekanan pada titik 1 − daya tekanan pada titik 2 Pada titik 2. Pertimbangkan nozel paip yang mempunyai keratan rentas seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5. (a) (b) Rajah 5. P V P1 V1 + + z1 = 2 + 2 + z 2 ρg 2 g ρg 2 g 2 2 14 . tekanan P2 adalah sifar. Isipadu kawalan dan paksi koordinat ditunjukkan dalam Rajah 5.  1 1  FT = ρQ 2   A − A  1   2 Daya tekanan. FT = m(V2 − V1 ) = ρQ(V2 − V1 ) Daripada persamaan keterusan. Daya keseluruhan sistem.2.3(a). (5. (b) Isipadu kawalan dan paksi koordinat. pertimbangkan persamaan Bernoulli pada titik 1 dan titik 2. Untuk mendapatkan tekanan P1 pada titik 1.3: (a) Keratan rentas nozel paip.5.2 Daya Pada Nozel di Bahagian Keluaran Paip.

Diameter muncung nozel tersebut ialah 17.17) = ρQ 2  1  2  A2  2 − Maka.19) Daya pada nozel adalah sama magnitud dengan daya tindakbalas tetapi dalam arah yang bertentangan.5mm yang disambungkan kepada sebuah nozel yang mengalirkan air pada 28. Bermakna z 2 − z1 = 0.5mm.18) FT = FR + FP + FB Q FR = FT − FP − FB  1 1  ρQ 2 = ρQ 2  − −  A 2  2 A1   1 1  − A 2 A2 1  2   A1   (5.3 Kirakan daya yang wujud pada sambungan sebatang paip yang berdiameter 58. FP = P1 A1 = Daya tindakbalas.1m/s ke atmosfera seperti dalam Rajah C5. P1 V − V1 = 2 ρg 2g P1 = ( 2 2 ) 2 ρ 2 (V 2 2 − V1 ) 1   2 A1   (5. ρQ 2 2  1 1   − 2  A1 2 A A1    2 (5. Maka persamaan Bernoulli dapat diringkaskan dalam bentuk. Abaikan kehilangan tenaga dalam nozel tersebut.Diketahui bahawa P2 adalah sifar dan tiada perbezaan ketinggian antara titik 1 dan 2.3. 15 . R = − FR Contoh 5.

d2 = 17.1 = 6.1 m/s.76 × 10 )× 4 = π (58.5x10-3 m Daripada persamaan keterusan. P V P1 V1 + + z1 = 2 + 2 + z 2 ρg 2 g ρg 2 g 2 2 16 .5 × 10 −3 ) 4 28.Rajah C5.3 Penyelesaian Diberi V2 = 28.76 × 10 −3 m 3 / s Maka. V1 = Q A1 −3 (6. Q = A2V2 = πd 2 2 4 V2 2 = π (17.52m / s Daripada persamaan Bernoulli.5 × 10 ) −3 2 = 2.

FT .2 = −880. FP .76 × 10 −3 ) = 2 = 1054.85 N (daya bertindak dalam arah ←) 17 .2 N  1   0.  1 1  FT = ρQ 2   A − A  1   2 2 1 1  = 1000 6. P1 = ρ 2 (V 2 2 − V1 2 ) ) = 1000 28.76 × 10 −3  − −3 −3  2. Fx = FT − FP = 173. Maka P2=0.Diketahui bahawa air dipancutksn ke atmosfera.24 × 10 ( ) = 173.63kN / m 2 Jumlah daya.68 × 10 −3   Daya yang wujud pada sambungan paip dan nozel. FP = P1 A1 = ρQ 2 2  1 1  − A 2 A2 1  2 2   A1   1000(6.52 2 2 ( = 391.12 − 2.35 − 1054.68 × 10   0.35 N Daya tekanan.68 × 10 ) 2 − 1 −3 2  2.24 × 10 −3  ( ) (2.

air akan dialirkan ke atas permukaan plat tersebut. Air yang dialirkan pada permukaan plat tersebut akan bergerak dalam arah-y dengan halaju V2.2. Hentaman Jet Pada Plat Rata Pegun Pertama sekali mari kita lihat kes hentaman jet pada plat rata. hentaman jet pada plat rata yang bergerak. halaju aliran V2 dalam arah-x akan menjadi sifar. Oleh yang demikian tiada sebarang daya yang bertindak dalam arah-y.5. FTx = m(V2 x − V1x ) • = ρQ(V2 x − V1x ) 18 . Maka daya-daya tersebut saling menghapuskan satu sama lain. Rajah 5.4: Hentaman jet pada plat rata pegun Daripada persamaan momentum. Pertimbangkan Rajah 5. Apabila jet air dikenakan pada sekeping plat rata yang pegun. V2 mengalir dalam dua arah yang bertentangan. Dalam pelajaran ini kita akan melihat empat bentuk hentaman jet pada plat ini iaitu hentaman jet pada plat rata yang pegun.3 Hentaman Jet Pada Plat Hentaman jet pada plat merupakan satu lagi aplikasi persamaan momentum yang penting dalam mempelajari asas kejuruteraan mekanik bendalir. Walau bagaimanapun. i. Sebaik sahaja jet air yang mempunyai halaju V1 dalam arah-x tersebut menghentam plat. hentaman jet pada plat condong pegun dan akhir sekali hentama jet pada plat condong yang bergerak.4 seperti yang ditunjukkan.

19 . Sama juga dengan plat rata yang pegun. Maka.21) ii. nilainya adalah sifar kerana jisim air yang bertindak dengan graviti diabaikan. perhatikan Rajah 5. Hentaman Jet Pada Plat Rata Yang Bergerak Bagi plat rata yang bergerak.5: Hentaman jet pada plat rata yang bergerak Daripada persamaan momentum. Bagi daya graviti pula. daya dalam arah-y akan saling menghapus antara satu sama lain dan juga daya tekanan dan daya graviti adalah sifar kerana kedua-dua kedudukan terdedah kepada tekanan atmosfera dan jisim air yang bertindak dengan diabaikan. R x = − FTx = ρQV1 (5. daya tekanan adalah sifar kerana kedua-dua kedudukan (awal dan akhir) terdedah kepada tekanan atmosfera. FTx = m(V2 x − V1x ) • = ρQ(V2 x − V1x ) Diketahui bahawa V2 x = 0 dan V1 x = halaju relatif jet = V R = (V1 − U ) . Maka daya tindak balas yang dihasilkan oleh air pada plat tersebut adalah sama dengan daya keseluruhan tetapi dalam arah yang bertentangan. Rajah 5.5 di bawah.Diketahui bahawa V2 x = 0 dan V1x = V1 .20) Untuk hentaman jet pada plat. FTx = − ρQV1 (5.

Maka. analisis juga hanya dibuat dalam arah-x. Tentukan daya tindak balas yang bertindak pada plat tersebut jika: a. Penyelesaian Diberi.4 Suatu jet air berdiameter 50mm memancut dengan kelajuan 6.05 2 4 = 1. b. A jet = π 0. daya yang dihasilkan oleh jet pada plat tersebut ialah. Maka daya tindak balas yang dihasilkan oleh air pada plat tersebut adalah sama dengan daya keseluruhan tetapi dalam arah yang bertentangan.963 × 10 −3 m 2 V1 = 6.22) Untuk hentaman jet pada plat rata yang bergerak ini.26) Contoh 5.3m / s a) Daripada persamaan momentum. Plat tersebut dalam keadaan pegun. Plat bergerak dengan kelajuan 5m/s sama arah dengan pancutan jet. R x = − FTx = ρA(V1 − U ) 2 (5.3m/s pada sekeping plat rata. FTx = ρQ(0 − (V1 − U )) = − ρQ(V1 − U ) = − ρAVR (V1 − U ) = − ρA(V1 − U ) 2 (5.3 2 = −78 N 20 . FTx = − ρQV1 = − ρA jetV1 2 = −1000 × 1.963 × 10 −3 × 6.

Penyelesaian Diberi. FTx = − ρA jet (V1 − U ) 2 = −1000 × 0.317 N Contoh 5.963 × 10 −3 × (6.14 = = 3.0398 Daripada persamaan momentum. Plat tersebut bergerak sama arah dengan jet. R x = − FTx = 339 N 21 . daya yang dihasilkan oleh jet pada plat tersebut ialah.5cm menghentam sebuah plat yang sedang dengan halaju 0.5 Suatu jet air berdiameter 22. A jet = π 0. FTx = − ρA jet (V1 − U ) 2 = −1000 × 1. R x = − FTx = 3.3 − 5) = −3.6m/s pada kadar 0. R x = − FTx = 78 N b) Jika plat tersebut bergerak dengan halaju 5m/s.Maka daya tindak balas pada plat tersebut ialah. Tentukan daya tindak balas yang bertindak pada plat tersebut yang disebabkan oleh jet air.6 ) = −339 N 2 Maka daya tindak balas pada plat tersebut ialah.0398 × (3.0398m 2 V1 = Q 0.52m / s A jet 0.52 − 0.14m3/s.225 2 4 = 0.317 N 2 Maka daya tindak balas pada plat tersebut ialah.

Hentaman Jet Pada Plat Condong Pegun Untuk analisis hentaman jet terhadap plat condong. Di sini komponen halaju dalam arah-x dan arah-y akan terhasil. (a) Rajah 5. pertimbangkan Rajah 5. air akan dialirkan ke atas permukaan plat tersebut.6(b).iii. Sebaik sahaja jet air yang mempunyai halaju V1 dalam arah-x tersebut menghentam plat. Perubahan kedudukan koordinat tersebut menjadikan V2 dan V3 akan terhapus antara satu sama lain. daya yang diberikan oleh plat pegun ke atas jet air dalam arah-x ialah. kita boleh meringkaskan analisis terhadap plat tersebut dengan mengubah koordinat sistem seperti yang ditunjukkan dalam gambarajah 5. V2 dan V3 harus dipertimbangkan untuk analisis. Walau bagaimanapun. halaju aliran V2 dan V3 akan terhasil mengikut kecondongan plat tersebut.6(a) di bawah. Tetapi ini hanya boleh diguna pakai untuk nilai V2 dan V3 yang sama sahaja. FTx = m(V2 x − V1x ) • = ρQ(V2 x − V1x ) Diketahui bahawa V2 x = 0 dan V1x = V1 kosθ . Jika pesongan air pada plat tersebut tidak sekata. 22 . Apabila jet air dikenakan pada sekeping plat condong yang pegun.6: Hentaman jet pada plat condong pegun (b) Daripada persamaan momentum.

7(a) manakala satu lagi yang boleh berlaku ialah gerakan plat yang sama arah dengan paksi-x seperti Rajah 5. FTx = ρQ(0 − V1 kosθ ) = − ρQV1 kosθ (5. terdapat dua arah gerakan plat yang boleh terhasil.7: Hentaman jet pada plat condong bergerak Untuk plat yang bergerak sama arah dengan jet.28) iv. Hentaman Jet Pada Plat Condong Yang Bergerak Untuk hentaman jet pada plat condong yang bergerak. Pertamanya ialah gerakan plat yang sama arah dengan arah jet seperti Rajah 5. (a) (b) Rajah 5.27) Maka daya tindak balas yang dihasilkan oleh air pada plat tersebut adalah sama dengan daya keseluruhan tetapi dalam arah yang bertentangan. FTx = m(V2 x − V1x ) • = ρQ(V2 x − V1x ) Diketahui bahawa V2 x = 0 dan V1x = (V1 − U ) kosθ . R x = − FTx = − ρQV1 kosθ (5. 23 .Maka.7(b).

2 (5.5m/s mengikut arah jet.6 Suatu jet air berdiameter 25mm bergerak dengan halaju 6m/s menghentam sebuah plat rata yang condong dengan sudut 30o dari paksi ufuk.5 × 10 −3 m 2 V1 = 6m / s U = 1 .Maka. A jet = π 0. (a) Kirakan daya tindak balas yang terhasil pada plat tersebut. (b) Berapakah daya yang perlu dikenakan pada plat tersebut untuk menghalangnya daripada bergerak.025 2 4 = 0. FTx = ρQ(0 − (V1 kosθ − U ) ) = − ρQ(V1 kosθ − U ) U   = − ρAV1 − (V1 kosθ − U ) kosθ   (5. Maka.29) FTx = m(V2 x − V1x ) • = ρQ(V2 x − V1x ) Dengan V2 x = 0 dan V1x = (V1 kosθ − U ) .30) Contoh 5.5 m / s 24 . Penyelesaian Diberi. FTx = ρQ(0 − (V1 − U ) kosθ ) = − ρQ(V1 − U ) kosθ = − ρA(V1 − U ) kosθ Untuk plat yang bergerak sama arah dengan paksi-x. Jika plat itu bergerak dengan halaju 1.

Daripada persamaan momentum. Rajah C5. Maka.7 Suatu aliran jet seperti yang ditunjukkan dalam Rajah C5.125 N 2 Maka daya tindak balas pada plat tersebut ialah. FTx = − ρA(V1 − U ) kosθ 2 = −1000 × 0.5 × 10 −3 × 6 2 = −18 N 2 Contoh 5.5) = −10. R x = − FTx = 10.7 25 . Tentukan juga dayanya jika ia bergerak dengan halaju 1/4 dari halaju jet dalam arah yang sama dengan jet. Plat ini membentuk sudut θ terhadap garis ufuk. daya yang bertindak pada plat tersebut ialah. U mestilah bernilai sifar.7 dipancutkan pada suatu permukaan plat rata yang licin.125 N Untuk menghalang gerakan plat tersebut.5 × 10 −3 (6 − 1. Tentukan daya yang bertindak pada plat yang disebabkan oleh pancutan air jika plat dalam keadaan pegun. FTx = − ρAV1 kosθ = −1000 × 0. halaju plat.

FB. Maka.4 Daya Akibat Aliran Pada Ram Melengkung Analisis daya pada ram melengkung hampir sama dengan analisis pada paip bengkok. semua daya dalam arah-x menjadi sifar dan kesemua permukaan yang terlibat berada pada tekanan atmosfera. U plat = 1 / 4V1 Daripada persamaan momentum. Ini bermakna daya tekanan.Penyelesaian Dengan menganggap plat licin. FTy = − ρA(V1 − U ) sin θ 2 = − ρQ(V1 − 1 / 4V1 ) sin θ =− 9 ρQV1 sin θ 16 2 5.2. daya yang terlibat hanya FTy. Fp menjadi sifar untuk semua arah. Dengan mengabaikan daya jasad. daya yang bertindak pada plat tersebut ialah. 26 . Malah analisis untuk daya pada ram ini lebih ringkas kerana tekanan pada titik masukan dan keluaran adalah sama (tekanan atmosfera) dan juga halaju pada titik masukan dan keluaran juga sama. FTy = m(V2 y − V1 y ) = ρQ(V2 y − V1 y ) Diketahui bahawa V 2 y = 0 dan V1 y = V1 sin θ . Dalam mekanik bendalir asas ini kita akan melihat dua jenis analisis pada ram melengkung iaitu untuk ram melengkung sendiri dan aplikasinya dalan kejuruteraan iaitu pada roda Pelton. • FTy = ρQ(0 − V1 sin θ ) = − ρQV1 sin θ Jika plat tersebut brgerak dengan halaju 1/4 dari dari halaju jet.

4(b) setelah kawasan isipadu kawalan dan paksi koordinat ditentukan di bawah. (a) (b) Rajah 5. FTy = ρQV2 sin θ =ρ Q2 sin θ A (5. daya tekanan adalah sifar kerana keduadua kedudukan terdedah kepada tekanan atmosfera.32) Untuk aliran pada ram melengkung. Daya tindakbalas dalam arah-x. (b) Isipadu kawalan dan paksi koordinat Daya keseluruhan dalam arah-x. Bagi daya graviti pula.33) 27 .4: (a) Hentaman jet pada ram. nilainya adalah sifar kerana jisim air diabaikan.31) Daya keseluruhan dalam arah-y.4(a) dan Rajah 5. FTx = ρQ(V2 kos θ − V1 ) tetapi V1 = V2 = Maka. FTx = FRx + FPx + FBx FRx = FTx − FPx − FBx =ρ Q2 ( kos θ − 1) A (5. pertimbangkan Rajah 5.Untuk analisis yang pertama. Q A FTx = ρ Q2 ( kos θ − 1) A (5.

Daya tindakbalas dalam arah-y.8 28 . Q2 sin θ A (5. kirakan daya tindak balas yang bertindak pada plat melengkung tersebut. 2 2 θ = tan −1    FRy  FRx     Daya pada ram melengkung adalah sama magnitud dengan daya tindakbalas tetapi dalam arah yang bertentangan. FTy = FRy + FPy + FBy FRy = FTy − FPy − FBy =ρ Daya tindak balas.8. Jika halaju jet adalah 40m/s dan bergerak dalam arah-x. R = − FR Contoh 5.34) FR = FRx + FRy Arah daya tindak balas.8 Sebuah plat melengkung telah memesongkan aliran air daripada jet berdiameter 75mm kepada pesongan bersudut 45oseperti dalam Rajah C5. Rajah C5.

R x = − FTx = 2070 N R y = − FTy = −4998 N 29 . dapatkan daya keseluruhan.1767(40 kos 45 − 40) = −2070. Maka daya tindak balas pada plat melengkung tersebut ialah.1767m 3 / s A1 = A2 maka V1 = V2 Daripada persamaan momentum.42 × 10 −3 m 2 V1 = 40m / s Q = A1V1 = 4.17 N FTy = ρQ(V2 sin θ − 0 ) = 1000 × 0.Penyelesaian Diberi.42 × 10 −3 × 40 = 0. FTx = ρQ(V2 kos θ − V1 ) = 1000 × 0.1767(40 sin 45 − 0) = 4998 N Daya tekanan dan daya graviti adalah sifar. A1 = π 0.075 2 4 = 4.

9 Sebuah ram melengkung diletakkan pada tapak yang tidak bergerak seperti yang ditunjukkan dalam Rajah C5. A1 = 0.025 = 1.875 × 10 −3 m 2 V1 = 25m / s Q = A1V1 = 1. Kirakan daya tindak balas dalam arah-x dan arah-y yang bertindak pada ram melengkung tersebut.875 × 10 −3 × 25 = 0.9 Penyelesaian Diberi. dapatkan daya keseluruhan.44 N 30 .0469(25 kos 25 − 25 kos 45) = 233.0469m 3 / s A1 = A2 maka V1 = V2 Daripada persamaan momentum. FTx = ρQ(V2 kos θ 2 − V1 kos θ1 ) = 1000 × 0.075 × 0. Jet air dengan keratan rentas empat segi berukuran 75mm lebar dan 25mm tinggi memancutkan air dengan halaju 25m/s pada ram tersebut.Contoh 5. Rajah C5.9.

Gambarajah sistem roda pelton ditunjukkan dalam Rajah 6.5 di bawah di mana satu hentaman jet (biasanya air) dipancutkan pada bilah turbin tersebut dan pantulan air ini akan berpecah kepada dua bahagian dengan sebahagian air akan terpantul pada sebahagian daripada bilah dan satu lagi ke sebelah yang bertentangan.44 N R y = − FTy = −1324. R x = − FTx = −233.FTy = ρQ(V2 sin θ 2 − V1 sin θ1 ) = 1000 × 0.6 N Analisis hentaman jet pada ram diatas boleh dikembangkan dan digunakan untuk membuat analisis terhadap bilah turbin. Rajah 6.5: Susunan roda Pelton dan keratan rentas hentaman jet pada roda Pelton 31 . Maka daya tindak balas pada plat melengkung tersebut ialah.6 N Daya tekanan dan daya graviti adalah sifar.0469(25 sin 25 − 25 sin 45) = 1324. Salah satu contoh yang jelas untuk analisis hentaman jet pada ram ini dapat ditunjukkan pada analisis hentaman jet pada roda pelton.

V V  FTx = ρQ 2 x + 2 x − V1x  2  2  tetapi. maka. Daya tindak balas dalam arah-x. (5. V2 y   V2 y sin θ − sin θ  FTy = ρQ   2 2   (5.35) V1x = −V1 dan V2 x = V2 kos θ FTx = ρQ(V2 kos θ + V1 ) Daya keseluruhan dalam arah-y.36) Daya tekanan dan daya graviti adalah sifar kerana aliran terdedah kepada amosfera dan jisim air pula diabaikan.37) 32 .Rajah 6.6: Isipadu kawalan dan paksi koordinat untuk sistem roda Pelton Daya keseluruhan dalam arah-x. FTx = FRx + FPx + FBx FRx = FTx − FPx − FBx = FTx − 0 − 0 = ρQ(V2 kos θ + V1 ) (5.

Untuk analisis bilah yang bergerak. R = − FRx Oleh yang demikian bilah tersebut bergerak dalam arah-x.Daya yang bertindak pada bilah roda pelton tersebut mempunyai magnitud yang sama dengan daya tindak balas tetapi berlainan arah. 33 . bilah tersebut bergerak semasa hentaman dikenakan. Dalam situasi sebenar. Maka analisis yang dibuat perlulah mangambil kira gerakan bilah tersebut. langkah-langkahnya adalah sama dengan analisis terhadap plat yang bergerak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful