BAB 5

PERSAMAAN MOMENTUM

5.1

Pengenalan

Ahmad sedang mencuci dan membersihkan longkang di kawasan rumahnya. Di bahagian hujung longkang sebelum memasuki longkang besar terdapat longgokan sampah hasil kerja-kerja pembersihan yang telah dijalankan. Ahmad cuba mengalirkan air supaya longgokan tersebut dapat dialirkan lari ke dalam longkang besar. Tetapi longgokan sampah tersebut tidak berganjak. Ahmad kemudiannya mengecilkan muncung paip supaya aliran air dapat memancut laju dan sampah akhirnya tertolak keluar ke dalam longkang besar. Apakah yang menyebabkan sampah tertolak keluar?. Apakah kaitan halaju air dengan daya tolakan tersebut. Kes di atas adalah salah satu daripada contoh aplikasi daya momentum yang dihasilkan oleh bendalir dalam kehidupan seharian kita. Bagi suatu kuantiti jisim bendalir yang tetap, halaju bendalir yang lebih tinggi akan menghasilkan daya yang lebih besar. Dapatkah anda fikirkan dan beri contoh aplikasi daya momentum bendalir dalam aplikasi kejuruteraan? Persamaan momentum terhasil daripada hukum Newton ke-2 yang mengaitkan daya yang terhasil dengan pecutan atau kadar perubahan momentum. Hukum Newton ke-2 menyatakan bahawa, “Kadar perubahan momentum sesebuah jasad adalah sama dengan paduan daya yang bertindak pada jasad tersebut”. Apakah yang dikatakan momentum? Apabila suatu jasad yang mempunyai jisim m dan dikenakan halaju v, maka terhasillah momentum.

m

v

Momentum = mv
Kadar perubahan momentum pula diukur dengan melihat kadar perubahan momentum terhadap masa. Kadar perubahan momentum =

d (mv ) dt dv =m = ma dt

1

Apakah pula yang dikatakan paduan daya? Paduan daya merupakan hasil tambah semua daya yang bertindak pada suatu jasad. Jumlah daya ini termasuklah daya jasad (body forces) dan daya permukaan (surface forces). Daya jasad yang biasa dipertimbangkan dalam masalah dinamik bendalir adalah daya gaviti, FB iaitu berat jasad/bendalir yang dikaji. Daya permukaan termasuklah daya tekanan, FP yang bertindak ke atas luas permukaan serta daya tindakbalas, FR antara bendalir dengan jasad tegar yang bersentuhan. Maka, daripada dua pernyataan yang menyatakan tentang hukum Newton ke-2 di atas, kita boleh menulis hukum Newton ke-2 sebagai,

∑ F = ma

(5.1)

Rajah 5.1: Tiub arus Pertimbangkan tiub arus dalam Rajah 5.1 di atas. Dengan aliran adalah aliran mantap, bendalir bergerak dari bahagian masukan telah bergerak sejauh V1δt dalam masa δt . Isipadu yang memasuki tiub arus pada masa δt ,

∀1 = luas × jarak = A1 × V1δt = A1V1δt
Jisim yang memasuki tiub arus pada masa δt ,

(5.2)

m1 = ketumpa tan × isipadu = ρ1 × A1V1δt = ρ1 A1V1δt

(5.3)

2

Momentum yang memasuki tiub arus pada masa δt ,

momentum = jisim × halaju

(5.4)

= m1 × V1 = ρ1 A1V1δt × V1
= ρ1 A1V1 δt
Sama dengan momentm yang keluar dari tiub arus pada masa δt ,
2

momentum = ρ 2 A2V2 δt
Daripada hukum Newton ke-2, Paduan daya = Kadar perubahan momentum (terhadap masa)

2

(5.5)

∑F =

m2V2 − m1V1 δt ρ 2 A2V2 2 − ρ1 A1V1 2 δt = δt 2 2 = ρ 2 A2V2 − ρ1 A1V1

(

)

= ρ 2V2 ( A2V2 ) − ρ1V1 ( A1V1 )

(5.6)

Diketahui bahawa untuk aliran mantap, ketumpatan, ρ adalah malar. Maka ρ1 = ρ 2 = ρ . Dari persamaan keterusan pula diketahui bahawa Q = A1V1 = A2V2 . Maka,

∑ F = ρQ(V

2

− V1 )

(5.7)

= m(V2 − V1 )
Persamaan 5.7 di atas dikenali sebagai Persamaan Momentum.

3

2 Pengunaan Persamaan Momentum Dalam kehidupan seharian. FT. Daya pada nozel di bahagian keluaran paip. Daya pada aliran paip bengkok. Tentukan sistem paksi koordinat yang digunakan. kita akan melihat beberapa aplikasi yang penting yang selalu terlibat dalam kejuruteraan mekanikal.2: (a) Keratan rentas paip. iii. Pertimbangkan paip yang mempunyai keratan rentas seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5. Langkah-langkah tersebut ialah: i. iv. beberapa langkah penyelesaian asas telah dikenal pasti bagi memudahkan analisis dibuat terhadap masalah yang diberi. ii. 5. (a) (b) Rajah 5. Dalam menyelesaikan masalah persamaan momentum ini.2. Kirakan daya keseluruhan. Lukis kawasan isipadu kawalan. ii.1 Daya Pada Aliran Paip Bengkok. Langkah pertama yang perlu dilakukan setelah menentukan kawasan isipadu kawalan dan sistem paksi koordinat adalah mengira daya keseluruhan sistem.5. (b) Isipadu kawalan dan paksi koordinat. Kirakan daya tindakbalas. Kirakan daya tekanan.2(a). 4 . Dalam pelajaran mekanik bendalir ini. Daya akibat hentaman jet pada plat. iv. Daya akibat aliran pada ram melengkung. vi. Kirakan daya graviti. FP. kita terdedah dengan pelbagai perkara yang melibatkan penggunaan persamaan momentum. FR. v. FB. Antara aplikasi yang akan dibincangkan termasuklah: i. iii.

FPx = p1 A1 kos 0 − p 2 A2 kos θ = p1 A1 − p 2 A2 kos θ (5. FTx = ρQ(V2 kos θ − V1 ) Daya dalam arah-y.2. • V1 y = V1 sin θ = 0 V2 y = V2 sin θ Maka.9) FP = daya tekanan pada titik 1 − daya tekanan pada titik 2 Dalam arah-x. (5. FTy = ρQV2 sin θ Langkah kedua adalah mengira daya tekanan.8) FTy = m(V2 y − V1 y ) = ρQ(V2 y − V1 y ) Daripada Rajah 5.10) 5 .Daya dalam arah-x. V1x = V1 V2 x = V2 kos θ Maka. FTx = m(V2 x − V1x ) • = ρQ(V2 x − V1x ) Daripada Rajah 5.3. (5.

maka daya graviti adalah sifar.13) FR = FRx + FRy Arah daya tindak balas. Dalam arah-x.14) FRy FR θ = tan −1    FRy  FRx     θ FRx Daya pada paip adalah sama magnitud dengan daya tindakbalas tetapi dalam arah yang bertentangan. Langkah keempat adalah mengira daya tindakbalas. (5.Dalam arah-y. FPy = p1 A1 sin 0 − p 2 A2 sin θ = − p 2 A2 sin θ (5. Disebabkan jisim air diabaikan. (5. FTx = FRx + FPx + FBx FRx = FTx − FPx − FBx = ρQ(V2 kos θ − V1 ) − p1 A1 − p 2 A2 kos θ − 0 Dalam arah-y. R = − FR (5.12) FTy = FRy + FPy + FBy FRy = FTy − FPy − FBy = ρQV2 sin θ + p 2 A2 sin θ Daya tindak balas.15) 6 . 2 2 (5.11) Langkah ketiga adalah mengira daya graviti.

014m 3 / s A 1 = 0 . Rajah C5.0113 Q 0. 2 V1 = Q 0. Luas bahagian masukan paip tersebut ialah 113cm2 manakala luas bahagian keluar paip tersebut ialah 7cm2.Contoh 5. 013 m A2 = 7 × 10 −4 m 2 Maka.014 = = 1.1 Sebuah paip bengkok telah digunakan untuk memesongkan air pada kadar 14kg/s ke atmosfera seperti ditunjukkan dalam Rajah C5. Q = 14kg / s = 0.1. beza jarak bahagian masukan dan keluaran ialah 30cm. Dapatkan a) Bacaan tolok tekanan di tengah bahagian masukan paip dan b) Daya yang diperlukan bagi menetapkan paip supaya tidak berganjak.1 Penyelesaian Daripada maklumat yang diberi.014 = = 20m / s A2 7 × 10 − 4 V2 = 7 .24m / s A1 0.

3    = 202.2kN / m 2 b) Untuk mandapatkan daya yang bertindak pada paip. Jumlah daya dalam arah-x. Dinyatakan bahawa air keluar ke atmosfera. FTx = m(V2 x − V1x ) • = ρQ(− V2 − V1 ) Maka.a) Untuk mendapatkan tekanan di bahagian masukan p1. p V p1 V1 + + z1 = 2 + 2 + z 2 ρg 2 g ρg 2 g   V2 2 − V1 2 p1 = ρg  + z 2 − z1    2g   2 2   20 2 − 1.24 2 = 1000 × 9. Maka p2 = 0. FTx = 1000 × 0.24) = 297.36 N 8 . langkah-langkah berikut perlu diikuti.014(− 20 − 1. . Dalam kes ini hanya melibatkan daya dalam arah-x sahaja.81   2 × 9. Langkah ketiga: Kirakan jumlah daya yang bertindak pada sistem. Langkah pertama dan kedua: Lakarkan isipadu kawalan dan tentukan paksi koordinat.81 + 0. persamaan Bernoulli digunakan.

Maka daya untuk menahan paip tersebut daripada bergerak. FBy = 0 Langkah keenam: Kirakan daya tindakbalas.86 N Langkah kelima: Kirakan daya graviti. Daya graviti hanya bertindak dalam arah-y. FTx = FRx + FPx + FBx FRx = FTx − FPx − FBx = −297. Daya tindakbalas dalam arah-x.86 = −2582.0113 = 2284. Walau bagaimanapun. Maka.36 − 2284.2 × 10 3 × 0.22 N Daya pada paip adalah sama magnitud dengan daya tindakbalas tetapi dalam arah yang bertentangan. dinyatakan berat paip dan air diabaikan.22 N 9 .Langkah keempat: Kirakan daya tekanan. Daya tekanan dalam arah-x. FPx = p1 A1 kos 0 − p 2 A2 kos θ = p1 A1 = 202. R = − FR = 2582.

kirakan daya pada paip tersebut dan arah daya tersebut jika tekanan di bahagian masukan ialah 100kN/m2 dan isipadu paip tersebut adalah 0. Dengan mengabaikan geseran yang berlaku dalam paip tersebut. seperti dalam Rajah C5.075m3.2 Penyelesaian Daripada maklumat yang diberi. Rajah C5.2 Sebuah paip yang bengkok dengan sudut 450 (bahagian dalam paip membentuk sudut 1350. p1 = 100kN / m 2 A1 = Q = 0.3m3/s.707 m 2 Langkah pertama dan kedua: Lakarkan isipadu kawalan dan tentukan paksi koordinat.0177 m A2 = πd 2 2 4 = 0.CONTOH 5.3m 3 / s 2 πd1 2 4 = 0. 10 . Perbezaan ketinggian di antara bahagian masukan dan keluaran ialah 1m. Diameter paip bengkok tersebut di bahagian masukan dan bahagian keluaran masing-masing ialah 150mm dan 300mm.2) telah digunakan untuk mengalirkan air pada kadar 0.

24m / s A2 0.44 N Langkah keempat: Kirakan daya tekanan.707 V2 = Maka. FTx = 1000 × 0. FPx = p1 A1 kos 0 − p 2 A2 kos θ = p1 A1 − p 2 A2 kos θ 11 . FTx = m(V2 x − V1x ) • = ρQ(V2 x − V1x ) = ρQ(V2 kosθ − V1 ) Daripada persamaan keterusan.Langkah ketiga: Kirakan jumlah daya yang bertindak pada sistem.98m / s A1 0. Daya tekanan dalam arah-x.24 kos 45 − 16. Jumlah daya dalam arah-x. FTy = ρQ(V2 y − V1 y ) = ρQ(V2 sin θ − 0) = 1000 × 0.98) = −4194.0177 0 .3(4.24 sin 45 − 0) = 899.3(4.3 = = 16.3 Q = = 4. A1V1 = A2V2 = Q V1 = Q 0 .56 N Jumlah daya dalam arah-y.

4 × 0. FPx = p1 A1 − p 2 A2 kos θ = 100 × 10 3 × 0.4 × 0.24 2 p 2 = 1000 × 9. FBy = − ρg × isipadu = −1000 × 9. persamaan Bernoulli digunakan.81   2 × 9.0707 × kos 45 = −9496.75 N 12 .37 N Langkah kelima: Kirakan daya graviti.075 = −735.81 × 0.98 2 − 4. Daya graviti hanya bertindak dalam arah-y. Maka.0177 − 225361.81     − 1 + 100 × 10 3     2 2 2 2 = 225361.4 N / m 2 Maka. p1 V1 p V + + z1 = 2 + 2 + z 2 ρg 2 g ρg 2 g p 2 − p1 V1 − V2 = + z1 − z 2 ρg 2g   16.707 × sin 45 = −11266.Daya tekanan dalam arah-y.37 N FPy = − p 2 A2 sin θ = −225361. FPy = p1 A1 sin 0 − p 2 A2 sin θ = − p 2 A2 sin θ Untuk mendapatkan tekanan di bahagian keluar p2.

56 2 = 13.81  = 67. R = − FR = −13.56  = tan −1    5301. FRy FR θ = tan −1        12901.37 + 735.95kN 13 . FR = FRx + FRy 2 2 = 5301.56 N Daya tindak balas.75 = 12901. FTx = FRx + FPx + FBx FRx = FTx − FPx − FBx = −4194. FTy = FRy + FPy + FBy FRy = FTy − FPy − FBy = 899.Langkah keenam: Kirakan daya tindakbalas.37 = 5301.95kN Arah daya tindak balas.66 o  FRy  FRx θ FRx Daya pada paip adalah sama magnitud dengan daya tindakbalas tetapi dalam arah yang bertentangan.81N Daya tindakbalas dalam arah-y.44 + 11266.56 + 9496.812 + 12901. Daya tindakbalas dalam arah-x.

(b) Isipadu kawalan dan paksi koordinat. (5.2. pertimbangkan persamaan Bernoulli pada titik 1 dan titik 2.16) FP = daya tekanan pada titik 1 − daya tekanan pada titik 2 Pada titik 2. Pertimbangkan nozel paip yang mempunyai keratan rentas seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5. P V P1 V1 + + z1 = 2 + 2 + z 2 ρg 2 g ρg 2 g 2 2 14 .2 Daya Pada Nozel di Bahagian Keluaran Paip. FT = m(V2 − V1 ) = ρQ(V2 − V1 ) Daripada persamaan keterusan. Daya keseluruhan sistem. (a) (b) Rajah 5.  1 1  FT = ρQ 2   A − A  1   2 Daya tekanan.3(b). tekanan P2 adalah sifar.5.3: (a) Keratan rentas nozel paip. • Q = A1V1 = A2V2 Maka.3(a). Untuk mendapatkan tekanan P1 pada titik 1. Isipadu kawalan dan paksi koordinat ditunjukkan dalam Rajah 5.

5mm.Diketahui bahawa P2 adalah sifar dan tiada perbezaan ketinggian antara titik 1 dan 2.3.3 Kirakan daya yang wujud pada sambungan sebatang paip yang berdiameter 58. Maka persamaan Bernoulli dapat diringkaskan dalam bentuk. Bermakna z 2 − z1 = 0. Diameter muncung nozel tersebut ialah 17.18) FT = FR + FP + FB Q FR = FT − FP − FB  1 1  ρQ 2 = ρQ 2  − −  A 2  2 A1   1 1  − A 2 A2 1  2   A1   (5. ρQ 2 2  1 1   − 2  A1 2 A A1    2 (5.17) = ρQ 2  1  2  A2  2 − Maka. P1 V − V1 = 2 ρg 2g P1 = ( 2 2 ) 2 ρ 2 (V 2 2 − V1 ) 1   2 A1   (5.5mm yang disambungkan kepada sebuah nozel yang mengalirkan air pada 28. 15 . R = − FR Contoh 5. FP = P1 A1 = Daya tindakbalas.19) Daya pada nozel adalah sama magnitud dengan daya tindakbalas tetapi dalam arah yang bertentangan. Abaikan kehilangan tenaga dalam nozel tersebut.1m/s ke atmosfera seperti dalam Rajah C5.

76 × 10 )× 4 = π (58.1 m/s.5 × 10 ) −3 2 = 2.52m / s Daripada persamaan Bernoulli.76 × 10 −3 m 3 / s Maka. Q = A2V2 = πd 2 2 4 V2 2 = π (17. P V P1 V1 + + z1 = 2 + 2 + z 2 ρg 2 g ρg 2 g 2 2 16 .Rajah C5.3 Penyelesaian Diberi V2 = 28. V1 = Q A1 −3 (6.1 = 6.5x10-3 m Daripada persamaan keterusan. d2 = 17.5 × 10 −3 ) 4 28.

76 × 10 −3 ) = 2 = 1054.85 N (daya bertindak dalam arah ←) 17 .68 × 10   0.24 × 10 −3  ( ) (2.63kN / m 2 Jumlah daya.Diketahui bahawa air dipancutksn ke atmosfera.2 N  1   0.76 × 10 −3  − −3 −3  2.  1 1  FT = ρQ 2   A − A  1   2 2 1 1  = 1000 6. FT .52 2 2 ( = 391.68 × 10 −3   Daya yang wujud pada sambungan paip dan nozel.2 = −880.12 − 2.35 N Daya tekanan. Fx = FT − FP = 173. P1 = ρ 2 (V 2 2 − V1 2 ) ) = 1000 28.35 − 1054. FP = P1 A1 = ρQ 2 2  1 1  − A 2 A2 1  2 2   A1   1000(6.24 × 10 ( ) = 173. Maka P2=0.68 × 10 ) 2 − 1 −3 2  2. FP .

3 Hentaman Jet Pada Plat Hentaman jet pada plat merupakan satu lagi aplikasi persamaan momentum yang penting dalam mempelajari asas kejuruteraan mekanik bendalir.2. Pertimbangkan Rajah 5. Rajah 5. Walau bagaimanapun. hentaman jet pada plat condong pegun dan akhir sekali hentama jet pada plat condong yang bergerak.4 seperti yang ditunjukkan. i. Apabila jet air dikenakan pada sekeping plat rata yang pegun.4: Hentaman jet pada plat rata pegun Daripada persamaan momentum. FTx = m(V2 x − V1x ) • = ρQ(V2 x − V1x ) 18 . Dalam pelajaran ini kita akan melihat empat bentuk hentaman jet pada plat ini iaitu hentaman jet pada plat rata yang pegun. Oleh yang demikian tiada sebarang daya yang bertindak dalam arah-y. V2 mengalir dalam dua arah yang bertentangan. Sebaik sahaja jet air yang mempunyai halaju V1 dalam arah-x tersebut menghentam plat. Hentaman Jet Pada Plat Rata Pegun Pertama sekali mari kita lihat kes hentaman jet pada plat rata. halaju aliran V2 dalam arah-x akan menjadi sifar. Air yang dialirkan pada permukaan plat tersebut akan bergerak dalam arah-y dengan halaju V2. hentaman jet pada plat rata yang bergerak.5. Maka daya-daya tersebut saling menghapuskan satu sama lain. air akan dialirkan ke atas permukaan plat tersebut.

5: Hentaman jet pada plat rata yang bergerak Daripada persamaan momentum.21) ii. Sama juga dengan plat rata yang pegun. daya dalam arah-y akan saling menghapus antara satu sama lain dan juga daya tekanan dan daya graviti adalah sifar kerana kedua-dua kedudukan terdedah kepada tekanan atmosfera dan jisim air yang bertindak dengan diabaikan.20) Untuk hentaman jet pada plat. Maka daya tindak balas yang dihasilkan oleh air pada plat tersebut adalah sama dengan daya keseluruhan tetapi dalam arah yang bertentangan. FTx = m(V2 x − V1x ) • = ρQ(V2 x − V1x ) Diketahui bahawa V2 x = 0 dan V1 x = halaju relatif jet = V R = (V1 − U ) . Bagi daya graviti pula. Rajah 5.5 di bawah. daya tekanan adalah sifar kerana kedua-dua kedudukan (awal dan akhir) terdedah kepada tekanan atmosfera.Diketahui bahawa V2 x = 0 dan V1x = V1 . 19 . R x = − FTx = ρQV1 (5. Hentaman Jet Pada Plat Rata Yang Bergerak Bagi plat rata yang bergerak. Maka. nilainya adalah sifar kerana jisim air yang bertindak dengan graviti diabaikan. FTx = − ρQV1 (5. perhatikan Rajah 5.

FTx = − ρQV1 = − ρA jetV1 2 = −1000 × 1. A jet = π 0.3m/s pada sekeping plat rata. analisis juga hanya dibuat dalam arah-x. FTx = ρQ(0 − (V1 − U )) = − ρQ(V1 − U ) = − ρAVR (V1 − U ) = − ρA(V1 − U ) 2 (5.4 Suatu jet air berdiameter 50mm memancut dengan kelajuan 6.963 × 10 −3 m 2 V1 = 6. daya yang dihasilkan oleh jet pada plat tersebut ialah. Maka daya tindak balas yang dihasilkan oleh air pada plat tersebut adalah sama dengan daya keseluruhan tetapi dalam arah yang bertentangan.963 × 10 −3 × 6.26) Contoh 5. Plat bergerak dengan kelajuan 5m/s sama arah dengan pancutan jet. Plat tersebut dalam keadaan pegun.05 2 4 = 1.Maka. Tentukan daya tindak balas yang bertindak pada plat tersebut jika: a. b.3 2 = −78 N 20 . Penyelesaian Diberi.3m / s a) Daripada persamaan momentum. R x = − FTx = ρA(V1 − U ) 2 (5.22) Untuk hentaman jet pada plat rata yang bergerak ini.

6 ) = −339 N 2 Maka daya tindak balas pada plat tersebut ialah. A jet = π 0.Maka daya tindak balas pada plat tersebut ialah. FTx = − ρA jet (V1 − U ) 2 = −1000 × 1.14m3/s. daya yang dihasilkan oleh jet pada plat tersebut ialah.5cm menghentam sebuah plat yang sedang dengan halaju 0.52 − 0.5 Suatu jet air berdiameter 22. R x = − FTx = 339 N 21 .0398 Daripada persamaan momentum. Tentukan daya tindak balas yang bertindak pada plat tersebut yang disebabkan oleh jet air. FTx = − ρA jet (V1 − U ) 2 = −1000 × 0.0398 × (3.6m/s pada kadar 0.14 = = 3. R x = − FTx = 78 N b) Jika plat tersebut bergerak dengan halaju 5m/s.0398m 2 V1 = Q 0. Plat tersebut bergerak sama arah dengan jet. Penyelesaian Diberi. R x = − FTx = 3.225 2 4 = 0.317 N 2 Maka daya tindak balas pada plat tersebut ialah.963 × 10 −3 × (6.52m / s A jet 0.317 N Contoh 5.3 − 5) = −3.

daya yang diberikan oleh plat pegun ke atas jet air dalam arah-x ialah. air akan dialirkan ke atas permukaan plat tersebut. Walau bagaimanapun. FTx = m(V2 x − V1x ) • = ρQ(V2 x − V1x ) Diketahui bahawa V2 x = 0 dan V1x = V1 kosθ . 22 . Tetapi ini hanya boleh diguna pakai untuk nilai V2 dan V3 yang sama sahaja. Hentaman Jet Pada Plat Condong Pegun Untuk analisis hentaman jet terhadap plat condong. Apabila jet air dikenakan pada sekeping plat condong yang pegun. V2 dan V3 harus dipertimbangkan untuk analisis. pertimbangkan Rajah 5.6: Hentaman jet pada plat condong pegun (b) Daripada persamaan momentum. kita boleh meringkaskan analisis terhadap plat tersebut dengan mengubah koordinat sistem seperti yang ditunjukkan dalam gambarajah 5.6(b). Perubahan kedudukan koordinat tersebut menjadikan V2 dan V3 akan terhapus antara satu sama lain.6(a) di bawah. Di sini komponen halaju dalam arah-x dan arah-y akan terhasil. (a) Rajah 5. halaju aliran V2 dan V3 akan terhasil mengikut kecondongan plat tersebut.iii. Jika pesongan air pada plat tersebut tidak sekata. Sebaik sahaja jet air yang mempunyai halaju V1 dalam arah-x tersebut menghentam plat.

terdapat dua arah gerakan plat yang boleh terhasil.27) Maka daya tindak balas yang dihasilkan oleh air pada plat tersebut adalah sama dengan daya keseluruhan tetapi dalam arah yang bertentangan. FTx = m(V2 x − V1x ) • = ρQ(V2 x − V1x ) Diketahui bahawa V2 x = 0 dan V1x = (V1 − U ) kosθ .7(b). (a) (b) Rajah 5. Pertamanya ialah gerakan plat yang sama arah dengan arah jet seperti Rajah 5. 23 . R x = − FTx = − ρQV1 kosθ (5.Maka.7(a) manakala satu lagi yang boleh berlaku ialah gerakan plat yang sama arah dengan paksi-x seperti Rajah 5. Hentaman Jet Pada Plat Condong Yang Bergerak Untuk hentaman jet pada plat condong yang bergerak.7: Hentaman jet pada plat condong bergerak Untuk plat yang bergerak sama arah dengan jet.28) iv. FTx = ρQ(0 − V1 kosθ ) = − ρQV1 kosθ (5.

5 × 10 −3 m 2 V1 = 6m / s U = 1 . Maka.Maka. Jika plat itu bergerak dengan halaju 1.6 Suatu jet air berdiameter 25mm bergerak dengan halaju 6m/s menghentam sebuah plat rata yang condong dengan sudut 30o dari paksi ufuk. A jet = π 0. (b) Berapakah daya yang perlu dikenakan pada plat tersebut untuk menghalangnya daripada bergerak.5m/s mengikut arah jet.30) Contoh 5.025 2 4 = 0.5 m / s 24 .29) FTx = m(V2 x − V1x ) • = ρQ(V2 x − V1x ) Dengan V2 x = 0 dan V1x = (V1 kosθ − U ) . 2 (5. (a) Kirakan daya tindak balas yang terhasil pada plat tersebut. FTx = ρQ(0 − (V1 − U ) kosθ ) = − ρQ(V1 − U ) kosθ = − ρA(V1 − U ) kosθ Untuk plat yang bergerak sama arah dengan paksi-x. Penyelesaian Diberi. FTx = ρQ(0 − (V1 kosθ − U ) ) = − ρQ(V1 kosθ − U ) U   = − ρAV1 − (V1 kosθ − U ) kosθ   (5.

5) = −10.7 25 .7 Suatu aliran jet seperti yang ditunjukkan dalam Rajah C5.7 dipancutkan pada suatu permukaan plat rata yang licin.5 × 10 −3 × 6 2 = −18 N 2 Contoh 5.5 × 10 −3 (6 − 1. Rajah C5. Tentukan daya yang bertindak pada plat yang disebabkan oleh pancutan air jika plat dalam keadaan pegun. R x = − FTx = 10. daya yang bertindak pada plat tersebut ialah. U mestilah bernilai sifar. Tentukan juga dayanya jika ia bergerak dengan halaju 1/4 dari halaju jet dalam arah yang sama dengan jet. Maka. halaju plat. FTx = − ρAV1 kosθ = −1000 × 0.125 N Untuk menghalang gerakan plat tersebut. Plat ini membentuk sudut θ terhadap garis ufuk.125 N 2 Maka daya tindak balas pada plat tersebut ialah. FTx = − ρA(V1 − U ) kosθ 2 = −1000 × 0.Daripada persamaan momentum.

• FTy = ρQ(0 − V1 sin θ ) = − ρQV1 sin θ Jika plat tersebut brgerak dengan halaju 1/4 dari dari halaju jet. FTy = m(V2 y − V1 y ) = ρQ(V2 y − V1 y ) Diketahui bahawa V 2 y = 0 dan V1 y = V1 sin θ . FB. daya yang terlibat hanya FTy.2. U plat = 1 / 4V1 Daripada persamaan momentum.4 Daya Akibat Aliran Pada Ram Melengkung Analisis daya pada ram melengkung hampir sama dengan analisis pada paip bengkok. Dengan mengabaikan daya jasad.Penyelesaian Dengan menganggap plat licin. Dalam mekanik bendalir asas ini kita akan melihat dua jenis analisis pada ram melengkung iaitu untuk ram melengkung sendiri dan aplikasinya dalan kejuruteraan iaitu pada roda Pelton. semua daya dalam arah-x menjadi sifar dan kesemua permukaan yang terlibat berada pada tekanan atmosfera. FTy = − ρA(V1 − U ) sin θ 2 = − ρQ(V1 − 1 / 4V1 ) sin θ =− 9 ρQV1 sin θ 16 2 5. Maka. daya yang bertindak pada plat tersebut ialah. Malah analisis untuk daya pada ram ini lebih ringkas kerana tekanan pada titik masukan dan keluaran adalah sama (tekanan atmosfera) dan juga halaju pada titik masukan dan keluaran juga sama. 26 . Ini bermakna daya tekanan. Fp menjadi sifar untuk semua arah.

33) 27 . Q A FTx = ρ Q2 ( kos θ − 1) A (5. Daya tindakbalas dalam arah-x.4(a) dan Rajah 5. pertimbangkan Rajah 5. (b) Isipadu kawalan dan paksi koordinat Daya keseluruhan dalam arah-x.4(b) setelah kawasan isipadu kawalan dan paksi koordinat ditentukan di bawah. daya tekanan adalah sifar kerana keduadua kedudukan terdedah kepada tekanan atmosfera. nilainya adalah sifar kerana jisim air diabaikan. FTx = ρQ(V2 kos θ − V1 ) tetapi V1 = V2 = Maka. (a) (b) Rajah 5.4: (a) Hentaman jet pada ram. FTy = ρQV2 sin θ =ρ Q2 sin θ A (5.32) Untuk aliran pada ram melengkung.Untuk analisis yang pertama. FTx = FRx + FPx + FBx FRx = FTx − FPx − FBx =ρ Q2 ( kos θ − 1) A (5. Bagi daya graviti pula.31) Daya keseluruhan dalam arah-y.

FTy = FRy + FPy + FBy FRy = FTy − FPy − FBy =ρ Daya tindak balas. R = − FR Contoh 5.8 Sebuah plat melengkung telah memesongkan aliran air daripada jet berdiameter 75mm kepada pesongan bersudut 45oseperti dalam Rajah C5.Daya tindakbalas dalam arah-y. 2 2 θ = tan −1    FRy  FRx     Daya pada ram melengkung adalah sama magnitud dengan daya tindakbalas tetapi dalam arah yang bertentangan.8 28 . Jika halaju jet adalah 40m/s dan bergerak dalam arah-x. Q2 sin θ A (5. Rajah C5.34) FR = FRx + FRy Arah daya tindak balas.8. kirakan daya tindak balas yang bertindak pada plat melengkung tersebut.

Penyelesaian Diberi.1767(40 kos 45 − 40) = −2070. R x = − FTx = 2070 N R y = − FTy = −4998 N 29 .1767m 3 / s A1 = A2 maka V1 = V2 Daripada persamaan momentum.075 2 4 = 4.42 × 10 −3 m 2 V1 = 40m / s Q = A1V1 = 4.1767(40 sin 45 − 0) = 4998 N Daya tekanan dan daya graviti adalah sifar. Maka daya tindak balas pada plat melengkung tersebut ialah.17 N FTy = ρQ(V2 sin θ − 0 ) = 1000 × 0. A1 = π 0. dapatkan daya keseluruhan.42 × 10 −3 × 40 = 0. FTx = ρQ(V2 kos θ − V1 ) = 1000 × 0.

FTx = ρQ(V2 kos θ 2 − V1 kos θ1 ) = 1000 × 0.875 × 10 −3 × 25 = 0. Rajah C5. dapatkan daya keseluruhan.9 Penyelesaian Diberi.0469m 3 / s A1 = A2 maka V1 = V2 Daripada persamaan momentum.075 × 0.025 = 1.9.Contoh 5.9 Sebuah ram melengkung diletakkan pada tapak yang tidak bergerak seperti yang ditunjukkan dalam Rajah C5. Kirakan daya tindak balas dalam arah-x dan arah-y yang bertindak pada ram melengkung tersebut. A1 = 0.0469(25 kos 25 − 25 kos 45) = 233.875 × 10 −3 m 2 V1 = 25m / s Q = A1V1 = 1.44 N 30 . Jet air dengan keratan rentas empat segi berukuran 75mm lebar dan 25mm tinggi memancutkan air dengan halaju 25m/s pada ram tersebut.

0469(25 sin 25 − 25 sin 45) = 1324. Maka daya tindak balas pada plat melengkung tersebut ialah. Gambarajah sistem roda pelton ditunjukkan dalam Rajah 6.6 N Analisis hentaman jet pada ram diatas boleh dikembangkan dan digunakan untuk membuat analisis terhadap bilah turbin.5: Susunan roda Pelton dan keratan rentas hentaman jet pada roda Pelton 31 .FTy = ρQ(V2 sin θ 2 − V1 sin θ1 ) = 1000 × 0. Salah satu contoh yang jelas untuk analisis hentaman jet pada ram ini dapat ditunjukkan pada analisis hentaman jet pada roda pelton.5 di bawah di mana satu hentaman jet (biasanya air) dipancutkan pada bilah turbin tersebut dan pantulan air ini akan berpecah kepada dua bahagian dengan sebahagian air akan terpantul pada sebahagian daripada bilah dan satu lagi ke sebelah yang bertentangan. Rajah 6. R x = − FTx = −233.44 N R y = − FTy = −1324.6 N Daya tekanan dan daya graviti adalah sifar.

V2 y   V2 y sin θ − sin θ  FTy = ρQ   2 2   (5.36) Daya tekanan dan daya graviti adalah sifar kerana aliran terdedah kepada amosfera dan jisim air pula diabaikan.37) 32 . Daya tindak balas dalam arah-x. maka. V V  FTx = ρQ 2 x + 2 x − V1x  2  2  tetapi.Rajah 6. (5.6: Isipadu kawalan dan paksi koordinat untuk sistem roda Pelton Daya keseluruhan dalam arah-x.35) V1x = −V1 dan V2 x = V2 kos θ FTx = ρQ(V2 kos θ + V1 ) Daya keseluruhan dalam arah-y. FTx = FRx + FPx + FBx FRx = FTx − FPx − FBx = FTx − 0 − 0 = ρQ(V2 kos θ + V1 ) (5.

Dalam situasi sebenar. 33 . langkah-langkahnya adalah sama dengan analisis terhadap plat yang bergerak. Untuk analisis bilah yang bergerak. R = − FRx Oleh yang demikian bilah tersebut bergerak dalam arah-x. bilah tersebut bergerak semasa hentaman dikenakan. Maka analisis yang dibuat perlulah mangambil kira gerakan bilah tersebut.Daya yang bertindak pada bilah roda pelton tersebut mempunyai magnitud yang sama dengan daya tindak balas tetapi berlainan arah.