BAB 5

PERSAMAAN MOMENTUM

5.1

Pengenalan

Ahmad sedang mencuci dan membersihkan longkang di kawasan rumahnya. Di bahagian hujung longkang sebelum memasuki longkang besar terdapat longgokan sampah hasil kerja-kerja pembersihan yang telah dijalankan. Ahmad cuba mengalirkan air supaya longgokan tersebut dapat dialirkan lari ke dalam longkang besar. Tetapi longgokan sampah tersebut tidak berganjak. Ahmad kemudiannya mengecilkan muncung paip supaya aliran air dapat memancut laju dan sampah akhirnya tertolak keluar ke dalam longkang besar. Apakah yang menyebabkan sampah tertolak keluar?. Apakah kaitan halaju air dengan daya tolakan tersebut. Kes di atas adalah salah satu daripada contoh aplikasi daya momentum yang dihasilkan oleh bendalir dalam kehidupan seharian kita. Bagi suatu kuantiti jisim bendalir yang tetap, halaju bendalir yang lebih tinggi akan menghasilkan daya yang lebih besar. Dapatkah anda fikirkan dan beri contoh aplikasi daya momentum bendalir dalam aplikasi kejuruteraan? Persamaan momentum terhasil daripada hukum Newton ke-2 yang mengaitkan daya yang terhasil dengan pecutan atau kadar perubahan momentum. Hukum Newton ke-2 menyatakan bahawa, “Kadar perubahan momentum sesebuah jasad adalah sama dengan paduan daya yang bertindak pada jasad tersebut”. Apakah yang dikatakan momentum? Apabila suatu jasad yang mempunyai jisim m dan dikenakan halaju v, maka terhasillah momentum.

m

v

Momentum = mv
Kadar perubahan momentum pula diukur dengan melihat kadar perubahan momentum terhadap masa. Kadar perubahan momentum =

d (mv ) dt dv =m = ma dt

1

Apakah pula yang dikatakan paduan daya? Paduan daya merupakan hasil tambah semua daya yang bertindak pada suatu jasad. Jumlah daya ini termasuklah daya jasad (body forces) dan daya permukaan (surface forces). Daya jasad yang biasa dipertimbangkan dalam masalah dinamik bendalir adalah daya gaviti, FB iaitu berat jasad/bendalir yang dikaji. Daya permukaan termasuklah daya tekanan, FP yang bertindak ke atas luas permukaan serta daya tindakbalas, FR antara bendalir dengan jasad tegar yang bersentuhan. Maka, daripada dua pernyataan yang menyatakan tentang hukum Newton ke-2 di atas, kita boleh menulis hukum Newton ke-2 sebagai,

∑ F = ma

(5.1)

Rajah 5.1: Tiub arus Pertimbangkan tiub arus dalam Rajah 5.1 di atas. Dengan aliran adalah aliran mantap, bendalir bergerak dari bahagian masukan telah bergerak sejauh V1δt dalam masa δt . Isipadu yang memasuki tiub arus pada masa δt ,

∀1 = luas × jarak = A1 × V1δt = A1V1δt
Jisim yang memasuki tiub arus pada masa δt ,

(5.2)

m1 = ketumpa tan × isipadu = ρ1 × A1V1δt = ρ1 A1V1δt

(5.3)

2

Momentum yang memasuki tiub arus pada masa δt ,

momentum = jisim × halaju

(5.4)

= m1 × V1 = ρ1 A1V1δt × V1
= ρ1 A1V1 δt
Sama dengan momentm yang keluar dari tiub arus pada masa δt ,
2

momentum = ρ 2 A2V2 δt
Daripada hukum Newton ke-2, Paduan daya = Kadar perubahan momentum (terhadap masa)

2

(5.5)

∑F =

m2V2 − m1V1 δt ρ 2 A2V2 2 − ρ1 A1V1 2 δt = δt 2 2 = ρ 2 A2V2 − ρ1 A1V1

(

)

= ρ 2V2 ( A2V2 ) − ρ1V1 ( A1V1 )

(5.6)

Diketahui bahawa untuk aliran mantap, ketumpatan, ρ adalah malar. Maka ρ1 = ρ 2 = ρ . Dari persamaan keterusan pula diketahui bahawa Q = A1V1 = A2V2 . Maka,

∑ F = ρQ(V

2

− V1 )

(5.7)

= m(V2 − V1 )
Persamaan 5.7 di atas dikenali sebagai Persamaan Momentum.

3

Langkah-langkah tersebut ialah: i.2: (a) Keratan rentas paip. Daya akibat hentaman jet pada plat. iii.5. Daya pada nozel di bahagian keluaran paip. v. iv.2 Pengunaan Persamaan Momentum Dalam kehidupan seharian. FP.2(a). kita terdedah dengan pelbagai perkara yang melibatkan penggunaan persamaan momentum. kita akan melihat beberapa aplikasi yang penting yang selalu terlibat dalam kejuruteraan mekanikal. Lukis kawasan isipadu kawalan. Kirakan daya tindakbalas. beberapa langkah penyelesaian asas telah dikenal pasti bagi memudahkan analisis dibuat terhadap masalah yang diberi. Langkah pertama yang perlu dilakukan setelah menentukan kawasan isipadu kawalan dan sistem paksi koordinat adalah mengira daya keseluruhan sistem. FR. Daya pada aliran paip bengkok.2. Daya akibat aliran pada ram melengkung. Pertimbangkan paip yang mempunyai keratan rentas seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5. Antara aplikasi yang akan dibincangkan termasuklah: i. Kirakan daya keseluruhan. FT. Dalam pelajaran mekanik bendalir ini. Dalam menyelesaikan masalah persamaan momentum ini. (b) Isipadu kawalan dan paksi koordinat. FB. vi. 5. ii. iii. iv. 4 . Kirakan daya tekanan. Kirakan daya graviti. Tentukan sistem paksi koordinat yang digunakan.1 Daya Pada Aliran Paip Bengkok. ii. (a) (b) Rajah 5.

FPx = p1 A1 kos 0 − p 2 A2 kos θ = p1 A1 − p 2 A2 kos θ (5.2. FTx = m(V2 x − V1x ) • = ρQ(V2 x − V1x ) Daripada Rajah 5.9) FP = daya tekanan pada titik 1 − daya tekanan pada titik 2 Dalam arah-x. V1x = V1 V2 x = V2 kos θ Maka.3. • V1 y = V1 sin θ = 0 V2 y = V2 sin θ Maka.Daya dalam arah-x.10) 5 . FTy = ρQV2 sin θ Langkah kedua adalah mengira daya tekanan.8) FTy = m(V2 y − V1 y ) = ρQ(V2 y − V1 y ) Daripada Rajah 5. (5. FTx = ρQ(V2 kos θ − V1 ) Daya dalam arah-y. (5.

Disebabkan jisim air diabaikan. maka daya graviti adalah sifar.14) FRy FR θ = tan −1    FRy  FRx     θ FRx Daya pada paip adalah sama magnitud dengan daya tindakbalas tetapi dalam arah yang bertentangan. Dalam arah-x.11) Langkah ketiga adalah mengira daya graviti. R = − FR (5. FPy = p1 A1 sin 0 − p 2 A2 sin θ = − p 2 A2 sin θ (5. 2 2 (5. (5. FTx = FRx + FPx + FBx FRx = FTx − FPx − FBx = ρQ(V2 kos θ − V1 ) − p1 A1 − p 2 A2 kos θ − 0 Dalam arah-y. Langkah keempat adalah mengira daya tindakbalas. (5.13) FR = FRx + FRy Arah daya tindak balas.12) FTy = FRy + FPy + FBy FRy = FTy − FPy − FBy = ρQV2 sin θ + p 2 A2 sin θ Daya tindak balas.Dalam arah-y.15) 6 .

013 m A2 = 7 × 10 −4 m 2 Maka.014m 3 / s A 1 = 0 .014 = = 20m / s A2 7 × 10 − 4 V2 = 7 . beza jarak bahagian masukan dan keluaran ialah 30cm. Q = 14kg / s = 0. Luas bahagian masukan paip tersebut ialah 113cm2 manakala luas bahagian keluar paip tersebut ialah 7cm2.24m / s A1 0.1 Sebuah paip bengkok telah digunakan untuk memesongkan air pada kadar 14kg/s ke atmosfera seperti ditunjukkan dalam Rajah C5.1.Contoh 5.0113 Q 0. Rajah C5.014 = = 1. Dapatkan a) Bacaan tolok tekanan di tengah bahagian masukan paip dan b) Daya yang diperlukan bagi menetapkan paip supaya tidak berganjak. 2 V1 = Q 0.1 Penyelesaian Daripada maklumat yang diberi.

2kN / m 2 b) Untuk mandapatkan daya yang bertindak pada paip.a) Untuk mendapatkan tekanan di bahagian masukan p1. Dinyatakan bahawa air keluar ke atmosfera. Jumlah daya dalam arah-x.81   2 × 9.36 N 8 . FTx = m(V2 x − V1x ) • = ρQ(− V2 − V1 ) Maka. Dalam kes ini hanya melibatkan daya dalam arah-x sahaja. Maka p2 = 0.3    = 202. Langkah pertama dan kedua: Lakarkan isipadu kawalan dan tentukan paksi koordinat. p V p1 V1 + + z1 = 2 + 2 + z 2 ρg 2 g ρg 2 g   V2 2 − V1 2 p1 = ρg  + z 2 − z1    2g   2 2   20 2 − 1. .014(− 20 − 1. FTx = 1000 × 0.81 + 0.24 2 = 1000 × 9. langkah-langkah berikut perlu diikuti. Langkah ketiga: Kirakan jumlah daya yang bertindak pada sistem. persamaan Bernoulli digunakan.24) = 297.

86 N Langkah kelima: Kirakan daya graviti.36 − 2284. Daya tindakbalas dalam arah-x. Daya tekanan dalam arah-x.22 N Daya pada paip adalah sama magnitud dengan daya tindakbalas tetapi dalam arah yang bertentangan. Walau bagaimanapun. FTx = FRx + FPx + FBx FRx = FTx − FPx − FBx = −297. Maka. FPx = p1 A1 kos 0 − p 2 A2 kos θ = p1 A1 = 202.Langkah keempat: Kirakan daya tekanan. Daya graviti hanya bertindak dalam arah-y. FBy = 0 Langkah keenam: Kirakan daya tindakbalas. Maka daya untuk menahan paip tersebut daripada bergerak.22 N 9 .86 = −2582.2 × 10 3 × 0.0113 = 2284. R = − FR = 2582. dinyatakan berat paip dan air diabaikan.

Diameter paip bengkok tersebut di bahagian masukan dan bahagian keluaran masing-masing ialah 150mm dan 300mm.3m 3 / s 2 πd1 2 4 = 0. Perbezaan ketinggian di antara bahagian masukan dan keluaran ialah 1m.075m3. Rajah C5.3m3/s.2 Sebuah paip yang bengkok dengan sudut 450 (bahagian dalam paip membentuk sudut 1350. seperti dalam Rajah C5.0177 m A2 = πd 2 2 4 = 0.2) telah digunakan untuk mengalirkan air pada kadar 0. kirakan daya pada paip tersebut dan arah daya tersebut jika tekanan di bahagian masukan ialah 100kN/m2 dan isipadu paip tersebut adalah 0.707 m 2 Langkah pertama dan kedua: Lakarkan isipadu kawalan dan tentukan paksi koordinat.2 Penyelesaian Daripada maklumat yang diberi. Dengan mengabaikan geseran yang berlaku dalam paip tersebut. p1 = 100kN / m 2 A1 = Q = 0.CONTOH 5. 10 .

FTy = ρQ(V2 y − V1 y ) = ρQ(V2 sin θ − 0) = 1000 × 0.Langkah ketiga: Kirakan jumlah daya yang bertindak pada sistem.707 V2 = Maka. FTx = m(V2 x − V1x ) • = ρQ(V2 x − V1x ) = ρQ(V2 kosθ − V1 ) Daripada persamaan keterusan.44 N Langkah keempat: Kirakan daya tekanan. Daya tekanan dalam arah-x.56 N Jumlah daya dalam arah-y.24 sin 45 − 0) = 899.24m / s A2 0.24 kos 45 − 16.0177 0 . A1V1 = A2V2 = Q V1 = Q 0 .3(4. Jumlah daya dalam arah-x. FTx = 1000 × 0.3(4.98m / s A1 0.98) = −4194.3 = = 16. FPx = p1 A1 kos 0 − p 2 A2 kos θ = p1 A1 − p 2 A2 kos θ 11 .3 Q = = 4.

Daya graviti hanya bertindak dalam arah-y.707 × sin 45 = −11266.4 × 0.4 N / m 2 Maka.24 2 p 2 = 1000 × 9.Daya tekanan dalam arah-y.4 × 0.37 N FPy = − p 2 A2 sin θ = −225361. persamaan Bernoulli digunakan.98 2 − 4.37 N Langkah kelima: Kirakan daya graviti.81     − 1 + 100 × 10 3     2 2 2 2 = 225361.81   2 × 9.0177 − 225361.81 × 0.75 N 12 .075 = −735. p1 V1 p V + + z1 = 2 + 2 + z 2 ρg 2 g ρg 2 g p 2 − p1 V1 − V2 = + z1 − z 2 ρg 2g   16. Maka.0707 × kos 45 = −9496. FPy = p1 A1 sin 0 − p 2 A2 sin θ = − p 2 A2 sin θ Untuk mendapatkan tekanan di bahagian keluar p2. FPx = p1 A1 − p 2 A2 kos θ = 100 × 10 3 × 0. FBy = − ρg × isipadu = −1000 × 9.

44 + 11266. FR = FRx + FRy 2 2 = 5301.56 N Daya tindak balas.56  = tan −1    5301.95kN 13 . FTx = FRx + FPx + FBx FRx = FTx − FPx − FBx = −4194.37 + 735.37 = 5301.81N Daya tindakbalas dalam arah-y.812 + 12901.56 2 = 13.95kN Arah daya tindak balas.Langkah keenam: Kirakan daya tindakbalas. FRy FR θ = tan −1        12901. R = − FR = −13. FTy = FRy + FPy + FBy FRy = FTy − FPy − FBy = 899. Daya tindakbalas dalam arah-x.56 + 9496.75 = 12901.81  = 67.66 o  FRy  FRx θ FRx Daya pada paip adalah sama magnitud dengan daya tindakbalas tetapi dalam arah yang bertentangan.

3(a). (a) (b) Rajah 5.3(b).5. Pertimbangkan nozel paip yang mempunyai keratan rentas seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5. (b) Isipadu kawalan dan paksi koordinat. tekanan P2 adalah sifar. P V P1 V1 + + z1 = 2 + 2 + z 2 ρg 2 g ρg 2 g 2 2 14 . • Q = A1V1 = A2V2 Maka.2 Daya Pada Nozel di Bahagian Keluaran Paip. Untuk mendapatkan tekanan P1 pada titik 1.  1 1  FT = ρQ 2   A − A  1   2 Daya tekanan. FT = m(V2 − V1 ) = ρQ(V2 − V1 ) Daripada persamaan keterusan. Isipadu kawalan dan paksi koordinat ditunjukkan dalam Rajah 5.2. pertimbangkan persamaan Bernoulli pada titik 1 dan titik 2. (5. Daya keseluruhan sistem.16) FP = daya tekanan pada titik 1 − daya tekanan pada titik 2 Pada titik 2.3: (a) Keratan rentas nozel paip.

Maka persamaan Bernoulli dapat diringkaskan dalam bentuk.Diketahui bahawa P2 adalah sifar dan tiada perbezaan ketinggian antara titik 1 dan 2. 15 . P1 V − V1 = 2 ρg 2g P1 = ( 2 2 ) 2 ρ 2 (V 2 2 − V1 ) 1   2 A1   (5.3 Kirakan daya yang wujud pada sambungan sebatang paip yang berdiameter 58.19) Daya pada nozel adalah sama magnitud dengan daya tindakbalas tetapi dalam arah yang bertentangan.5mm yang disambungkan kepada sebuah nozel yang mengalirkan air pada 28.18) FT = FR + FP + FB Q FR = FT − FP − FB  1 1  ρQ 2 = ρQ 2  − −  A 2  2 A1   1 1  − A 2 A2 1  2   A1   (5.3.5mm.17) = ρQ 2  1  2  A2  2 − Maka.1m/s ke atmosfera seperti dalam Rajah C5. R = − FR Contoh 5. FP = P1 A1 = Daya tindakbalas. Bermakna z 2 − z1 = 0. ρQ 2 2  1 1   − 2  A1 2 A A1    2 (5. Abaikan kehilangan tenaga dalam nozel tersebut. Diameter muncung nozel tersebut ialah 17.

5 × 10 ) −3 2 = 2. d2 = 17.Rajah C5. P V P1 V1 + + z1 = 2 + 2 + z 2 ρg 2 g ρg 2 g 2 2 16 .5x10-3 m Daripada persamaan keterusan.76 × 10 )× 4 = π (58. Q = A2V2 = πd 2 2 4 V2 2 = π (17.52m / s Daripada persamaan Bernoulli. V1 = Q A1 −3 (6.76 × 10 −3 m 3 / s Maka.1 = 6.3 Penyelesaian Diberi V2 = 28.5 × 10 −3 ) 4 28.1 m/s.

24 × 10 ( ) = 173.35 N Daya tekanan.35 − 1054.85 N (daya bertindak dalam arah ←) 17 .2 N  1   0.Diketahui bahawa air dipancutksn ke atmosfera. Fx = FT − FP = 173.12 − 2.2 = −880.68 × 10 ) 2 − 1 −3 2  2.63kN / m 2 Jumlah daya. FT .24 × 10 −3  ( ) (2.52 2 2 ( = 391.76 × 10 −3  − −3 −3  2. FP = P1 A1 = ρQ 2 2  1 1  − A 2 A2 1  2 2   A1   1000(6. Maka P2=0. P1 = ρ 2 (V 2 2 − V1 2 ) ) = 1000 28.68 × 10 −3   Daya yang wujud pada sambungan paip dan nozel.  1 1  FT = ρQ 2   A − A  1   2 2 1 1  = 1000 6.68 × 10   0.76 × 10 −3 ) = 2 = 1054. FP .

Dalam pelajaran ini kita akan melihat empat bentuk hentaman jet pada plat ini iaitu hentaman jet pada plat rata yang pegun. Walau bagaimanapun. Apabila jet air dikenakan pada sekeping plat rata yang pegun. halaju aliran V2 dalam arah-x akan menjadi sifar. FTx = m(V2 x − V1x ) • = ρQ(V2 x − V1x ) 18 . Maka daya-daya tersebut saling menghapuskan satu sama lain. hentaman jet pada plat condong pegun dan akhir sekali hentama jet pada plat condong yang bergerak.4 seperti yang ditunjukkan. Oleh yang demikian tiada sebarang daya yang bertindak dalam arah-y. i. Pertimbangkan Rajah 5. Rajah 5. hentaman jet pada plat rata yang bergerak.4: Hentaman jet pada plat rata pegun Daripada persamaan momentum. V2 mengalir dalam dua arah yang bertentangan.5. air akan dialirkan ke atas permukaan plat tersebut. Air yang dialirkan pada permukaan plat tersebut akan bergerak dalam arah-y dengan halaju V2.2.3 Hentaman Jet Pada Plat Hentaman jet pada plat merupakan satu lagi aplikasi persamaan momentum yang penting dalam mempelajari asas kejuruteraan mekanik bendalir. Sebaik sahaja jet air yang mempunyai halaju V1 dalam arah-x tersebut menghentam plat. Hentaman Jet Pada Plat Rata Pegun Pertama sekali mari kita lihat kes hentaman jet pada plat rata.

Rajah 5.Diketahui bahawa V2 x = 0 dan V1x = V1 . Bagi daya graviti pula.5: Hentaman jet pada plat rata yang bergerak Daripada persamaan momentum. Maka daya tindak balas yang dihasilkan oleh air pada plat tersebut adalah sama dengan daya keseluruhan tetapi dalam arah yang bertentangan. FTx = m(V2 x − V1x ) • = ρQ(V2 x − V1x ) Diketahui bahawa V2 x = 0 dan V1 x = halaju relatif jet = V R = (V1 − U ) . Sama juga dengan plat rata yang pegun.21) ii.20) Untuk hentaman jet pada plat. perhatikan Rajah 5. 19 .5 di bawah. FTx = − ρQV1 (5. R x = − FTx = ρQV1 (5. Maka. nilainya adalah sifar kerana jisim air yang bertindak dengan graviti diabaikan. Hentaman Jet Pada Plat Rata Yang Bergerak Bagi plat rata yang bergerak. daya tekanan adalah sifar kerana kedua-dua kedudukan (awal dan akhir) terdedah kepada tekanan atmosfera. daya dalam arah-y akan saling menghapus antara satu sama lain dan juga daya tekanan dan daya graviti adalah sifar kerana kedua-dua kedudukan terdedah kepada tekanan atmosfera dan jisim air yang bertindak dengan diabaikan.

Penyelesaian Diberi.05 2 4 = 1. analisis juga hanya dibuat dalam arah-x.4 Suatu jet air berdiameter 50mm memancut dengan kelajuan 6.3m / s a) Daripada persamaan momentum. Plat bergerak dengan kelajuan 5m/s sama arah dengan pancutan jet.22) Untuk hentaman jet pada plat rata yang bergerak ini. FTx = − ρQV1 = − ρA jetV1 2 = −1000 × 1. A jet = π 0.963 × 10 −3 m 2 V1 = 6. Plat tersebut dalam keadaan pegun. R x = − FTx = ρA(V1 − U ) 2 (5. daya yang dihasilkan oleh jet pada plat tersebut ialah. b.3 2 = −78 N 20 . FTx = ρQ(0 − (V1 − U )) = − ρQ(V1 − U ) = − ρAVR (V1 − U ) = − ρA(V1 − U ) 2 (5.Maka.963 × 10 −3 × 6.26) Contoh 5. Tentukan daya tindak balas yang bertindak pada plat tersebut jika: a.3m/s pada sekeping plat rata. Maka daya tindak balas yang dihasilkan oleh air pada plat tersebut adalah sama dengan daya keseluruhan tetapi dalam arah yang bertentangan.

R x = − FTx = 78 N b) Jika plat tersebut bergerak dengan halaju 5m/s.52 − 0. R x = − FTx = 3. R x = − FTx = 339 N 21 .963 × 10 −3 × (6.Maka daya tindak balas pada plat tersebut ialah.3 − 5) = −3.0398m 2 V1 = Q 0.52m / s A jet 0.225 2 4 = 0.6m/s pada kadar 0.14 = = 3.5cm menghentam sebuah plat yang sedang dengan halaju 0.6 ) = −339 N 2 Maka daya tindak balas pada plat tersebut ialah. daya yang dihasilkan oleh jet pada plat tersebut ialah.5 Suatu jet air berdiameter 22. A jet = π 0.317 N 2 Maka daya tindak balas pada plat tersebut ialah. Plat tersebut bergerak sama arah dengan jet.317 N Contoh 5. FTx = − ρA jet (V1 − U ) 2 = −1000 × 0. Penyelesaian Diberi.0398 Daripada persamaan momentum.0398 × (3.14m3/s. FTx = − ρA jet (V1 − U ) 2 = −1000 × 1. Tentukan daya tindak balas yang bertindak pada plat tersebut yang disebabkan oleh jet air.

halaju aliran V2 dan V3 akan terhasil mengikut kecondongan plat tersebut.6(b). pertimbangkan Rajah 5. FTx = m(V2 x − V1x ) • = ρQ(V2 x − V1x ) Diketahui bahawa V2 x = 0 dan V1x = V1 kosθ . Di sini komponen halaju dalam arah-x dan arah-y akan terhasil. Sebaik sahaja jet air yang mempunyai halaju V1 dalam arah-x tersebut menghentam plat. Perubahan kedudukan koordinat tersebut menjadikan V2 dan V3 akan terhapus antara satu sama lain. kita boleh meringkaskan analisis terhadap plat tersebut dengan mengubah koordinat sistem seperti yang ditunjukkan dalam gambarajah 5. (a) Rajah 5. Apabila jet air dikenakan pada sekeping plat condong yang pegun. daya yang diberikan oleh plat pegun ke atas jet air dalam arah-x ialah. air akan dialirkan ke atas permukaan plat tersebut. Tetapi ini hanya boleh diguna pakai untuk nilai V2 dan V3 yang sama sahaja. Jika pesongan air pada plat tersebut tidak sekata.iii. V2 dan V3 harus dipertimbangkan untuk analisis.6: Hentaman jet pada plat condong pegun (b) Daripada persamaan momentum. 22 . Walau bagaimanapun. Hentaman Jet Pada Plat Condong Pegun Untuk analisis hentaman jet terhadap plat condong.6(a) di bawah.

27) Maka daya tindak balas yang dihasilkan oleh air pada plat tersebut adalah sama dengan daya keseluruhan tetapi dalam arah yang bertentangan.7(b).7(a) manakala satu lagi yang boleh berlaku ialah gerakan plat yang sama arah dengan paksi-x seperti Rajah 5.7: Hentaman jet pada plat condong bergerak Untuk plat yang bergerak sama arah dengan jet. (a) (b) Rajah 5. 23 . FTx = m(V2 x − V1x ) • = ρQ(V2 x − V1x ) Diketahui bahawa V2 x = 0 dan V1x = (V1 − U ) kosθ . R x = − FTx = − ρQV1 kosθ (5. FTx = ρQ(0 − V1 kosθ ) = − ρQV1 kosθ (5. terdapat dua arah gerakan plat yang boleh terhasil.Maka. Pertamanya ialah gerakan plat yang sama arah dengan arah jet seperti Rajah 5.28) iv. Hentaman Jet Pada Plat Condong Yang Bergerak Untuk hentaman jet pada plat condong yang bergerak.

Maka. A jet = π 0. FTx = ρQ(0 − (V1 kosθ − U ) ) = − ρQ(V1 kosθ − U ) U   = − ρAV1 − (V1 kosθ − U ) kosθ   (5. (b) Berapakah daya yang perlu dikenakan pada plat tersebut untuk menghalangnya daripada bergerak. FTx = ρQ(0 − (V1 − U ) kosθ ) = − ρQ(V1 − U ) kosθ = − ρA(V1 − U ) kosθ Untuk plat yang bergerak sama arah dengan paksi-x. 2 (5.29) FTx = m(V2 x − V1x ) • = ρQ(V2 x − V1x ) Dengan V2 x = 0 dan V1x = (V1 kosθ − U ) .5 m / s 24 .5m/s mengikut arah jet.6 Suatu jet air berdiameter 25mm bergerak dengan halaju 6m/s menghentam sebuah plat rata yang condong dengan sudut 30o dari paksi ufuk.30) Contoh 5.025 2 4 = 0. (a) Kirakan daya tindak balas yang terhasil pada plat tersebut.5 × 10 −3 m 2 V1 = 6m / s U = 1 .Maka. Penyelesaian Diberi. Jika plat itu bergerak dengan halaju 1.

Plat ini membentuk sudut θ terhadap garis ufuk. daya yang bertindak pada plat tersebut ialah. FTx = − ρA(V1 − U ) kosθ 2 = −1000 × 0.7 dipancutkan pada suatu permukaan plat rata yang licin. FTx = − ρAV1 kosθ = −1000 × 0.125 N 2 Maka daya tindak balas pada plat tersebut ialah. R x = − FTx = 10.Daripada persamaan momentum. Tentukan daya yang bertindak pada plat yang disebabkan oleh pancutan air jika plat dalam keadaan pegun.7 Suatu aliran jet seperti yang ditunjukkan dalam Rajah C5. U mestilah bernilai sifar.5 × 10 −3 (6 − 1. halaju plat.125 N Untuk menghalang gerakan plat tersebut.5 × 10 −3 × 6 2 = −18 N 2 Contoh 5. Rajah C5. Maka.5) = −10.7 25 . Tentukan juga dayanya jika ia bergerak dengan halaju 1/4 dari halaju jet dalam arah yang sama dengan jet.

semua daya dalam arah-x menjadi sifar dan kesemua permukaan yang terlibat berada pada tekanan atmosfera.4 Daya Akibat Aliran Pada Ram Melengkung Analisis daya pada ram melengkung hampir sama dengan analisis pada paip bengkok. Dalam mekanik bendalir asas ini kita akan melihat dua jenis analisis pada ram melengkung iaitu untuk ram melengkung sendiri dan aplikasinya dalan kejuruteraan iaitu pada roda Pelton. Maka. 26 . Malah analisis untuk daya pada ram ini lebih ringkas kerana tekanan pada titik masukan dan keluaran adalah sama (tekanan atmosfera) dan juga halaju pada titik masukan dan keluaran juga sama. daya yang terlibat hanya FTy. FTy = m(V2 y − V1 y ) = ρQ(V2 y − V1 y ) Diketahui bahawa V 2 y = 0 dan V1 y = V1 sin θ . FB.Penyelesaian Dengan menganggap plat licin. • FTy = ρQ(0 − V1 sin θ ) = − ρQV1 sin θ Jika plat tersebut brgerak dengan halaju 1/4 dari dari halaju jet. Dengan mengabaikan daya jasad. daya yang bertindak pada plat tersebut ialah. Fp menjadi sifar untuk semua arah. FTy = − ρA(V1 − U ) sin θ 2 = − ρQ(V1 − 1 / 4V1 ) sin θ =− 9 ρQV1 sin θ 16 2 5. Ini bermakna daya tekanan. U plat = 1 / 4V1 Daripada persamaan momentum.2.

31) Daya keseluruhan dalam arah-y. daya tekanan adalah sifar kerana keduadua kedudukan terdedah kepada tekanan atmosfera. (b) Isipadu kawalan dan paksi koordinat Daya keseluruhan dalam arah-x. Bagi daya graviti pula. (a) (b) Rajah 5. nilainya adalah sifar kerana jisim air diabaikan.4: (a) Hentaman jet pada ram.32) Untuk aliran pada ram melengkung. Q A FTx = ρ Q2 ( kos θ − 1) A (5. FTy = ρQV2 sin θ =ρ Q2 sin θ A (5.4(b) setelah kawasan isipadu kawalan dan paksi koordinat ditentukan di bawah. Daya tindakbalas dalam arah-x.Untuk analisis yang pertama. FTx = ρQ(V2 kos θ − V1 ) tetapi V1 = V2 = Maka.4(a) dan Rajah 5. pertimbangkan Rajah 5. FTx = FRx + FPx + FBx FRx = FTx − FPx − FBx =ρ Q2 ( kos θ − 1) A (5.33) 27 .

8 28 .Daya tindakbalas dalam arah-y. Rajah C5.8.8 Sebuah plat melengkung telah memesongkan aliran air daripada jet berdiameter 75mm kepada pesongan bersudut 45oseperti dalam Rajah C5. kirakan daya tindak balas yang bertindak pada plat melengkung tersebut.34) FR = FRx + FRy Arah daya tindak balas. 2 2 θ = tan −1    FRy  FRx     Daya pada ram melengkung adalah sama magnitud dengan daya tindakbalas tetapi dalam arah yang bertentangan. FTy = FRy + FPy + FBy FRy = FTy − FPy − FBy =ρ Daya tindak balas. Jika halaju jet adalah 40m/s dan bergerak dalam arah-x. Q2 sin θ A (5. R = − FR Contoh 5.

42 × 10 −3 × 40 = 0. Maka daya tindak balas pada plat melengkung tersebut ialah.Penyelesaian Diberi.1767m 3 / s A1 = A2 maka V1 = V2 Daripada persamaan momentum. FTx = ρQ(V2 kos θ − V1 ) = 1000 × 0. R x = − FTx = 2070 N R y = − FTy = −4998 N 29 . A1 = π 0.17 N FTy = ρQ(V2 sin θ − 0 ) = 1000 × 0.1767(40 sin 45 − 0) = 4998 N Daya tekanan dan daya graviti adalah sifar. dapatkan daya keseluruhan.1767(40 kos 45 − 40) = −2070.42 × 10 −3 m 2 V1 = 40m / s Q = A1V1 = 4.075 2 4 = 4.

075 × 0.0469m 3 / s A1 = A2 maka V1 = V2 Daripada persamaan momentum. Jet air dengan keratan rentas empat segi berukuran 75mm lebar dan 25mm tinggi memancutkan air dengan halaju 25m/s pada ram tersebut. dapatkan daya keseluruhan.9 Penyelesaian Diberi.875 × 10 −3 m 2 V1 = 25m / s Q = A1V1 = 1. A1 = 0. FTx = ρQ(V2 kos θ 2 − V1 kos θ1 ) = 1000 × 0. Rajah C5.9 Sebuah ram melengkung diletakkan pada tapak yang tidak bergerak seperti yang ditunjukkan dalam Rajah C5.Contoh 5.44 N 30 .9.025 = 1.875 × 10 −3 × 25 = 0. Kirakan daya tindak balas dalam arah-x dan arah-y yang bertindak pada ram melengkung tersebut.0469(25 kos 25 − 25 kos 45) = 233.

R x = − FTx = −233. Gambarajah sistem roda pelton ditunjukkan dalam Rajah 6. Rajah 6.0469(25 sin 25 − 25 sin 45) = 1324. Maka daya tindak balas pada plat melengkung tersebut ialah. Salah satu contoh yang jelas untuk analisis hentaman jet pada ram ini dapat ditunjukkan pada analisis hentaman jet pada roda pelton.FTy = ρQ(V2 sin θ 2 − V1 sin θ1 ) = 1000 × 0.6 N Analisis hentaman jet pada ram diatas boleh dikembangkan dan digunakan untuk membuat analisis terhadap bilah turbin.6 N Daya tekanan dan daya graviti adalah sifar.44 N R y = − FTy = −1324.5 di bawah di mana satu hentaman jet (biasanya air) dipancutkan pada bilah turbin tersebut dan pantulan air ini akan berpecah kepada dua bahagian dengan sebahagian air akan terpantul pada sebahagian daripada bilah dan satu lagi ke sebelah yang bertentangan.5: Susunan roda Pelton dan keratan rentas hentaman jet pada roda Pelton 31 .

V V  FTx = ρQ 2 x + 2 x − V1x  2  2  tetapi. FTx = FRx + FPx + FBx FRx = FTx − FPx − FBx = FTx − 0 − 0 = ρQ(V2 kos θ + V1 ) (5.Rajah 6. V2 y   V2 y sin θ − sin θ  FTy = ρQ   2 2   (5. maka.36) Daya tekanan dan daya graviti adalah sifar kerana aliran terdedah kepada amosfera dan jisim air pula diabaikan.35) V1x = −V1 dan V2 x = V2 kos θ FTx = ρQ(V2 kos θ + V1 ) Daya keseluruhan dalam arah-y.6: Isipadu kawalan dan paksi koordinat untuk sistem roda Pelton Daya keseluruhan dalam arah-x. Daya tindak balas dalam arah-x. (5.37) 32 .

Daya yang bertindak pada bilah roda pelton tersebut mempunyai magnitud yang sama dengan daya tindak balas tetapi berlainan arah. langkah-langkahnya adalah sama dengan analisis terhadap plat yang bergerak. Maka analisis yang dibuat perlulah mangambil kira gerakan bilah tersebut. Dalam situasi sebenar. R = − FRx Oleh yang demikian bilah tersebut bergerak dalam arah-x. bilah tersebut bergerak semasa hentaman dikenakan. Untuk analisis bilah yang bergerak. 33 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful