Apakah yang anda akan peroleh dari Teori Kecerdasan Pelbagai?

Latar Belakang Teori Kecergasan Pelbagai Latar belakang Teori Kecerdasan Pelbagai (Multiple Intelligences) yang diasaskan oleh Howard Gardner (1983) menyatakan bahawa manusia mempunyai sekurang-kurangnya lapan kecerdasan (intelligences): merangkumi pelbagai kebolehan, keupayaan, bakat atau kemahiran yang wujud secara semulajadi. Jenis kecerdasan yang dikenal pasti adalah visuallinguistik, logik-matematik, visual-ruang, kinestetik, muzik, interpersonal, intrapersonal dan naturalis.Gardner menjelaskan bahawa setiap kecerdasan adalah berasingan dan tidak saling bergantung - seseorang mungkin lemah dalam sesuatu bidang kemahiran tetapi cemerlang dalam domain (bidang kecerdasan) yang lain. Menurut beliau lagi, setiap individu mempunyai kelapan-lapan kecerdasan tetapi pada darjah atau kadar yang berbeza-beza dari segi kekuatan dan kemahiran. Kecerdasan tersebut boleh dikembangkan menerusi pendidikan, pengalaman dan persekitaran. Teori IQ (berasaskan kepada kecerdasan logik-matematik dan verbal-linguistik) pula mengandaikan bahawa potensi intelek seorang individu itu adalah tetap, ditentukan secara genetik dan boleh diukur pada peringkat usia muda serta akan menentukan potensi individu manusia. Gardner pula melihat fungsi kognitif dalam pandangan yang lebih luas, bertentangan dengan definisi kecerdasan mengikut Teori IQ. Gardner telah mendefinisikan kecerdasan sebagai satu set kemahiran yang membolehkan seseorang itu menyelesaikan masalah atau menghasilkan keluaran atau perkhidmatan yang bernilai kepada budayanya. Oleh yang demikian, teori Gardner telah menyediakan rangka kerja untuk satu perubahan (metamophosis) pendidikan dalam semua peringkat pembelajaran.

Definisi Teori Kecerdasan Pelbagai Howard Gardner mendefinisikan Teori Kecerdasan Pelbagai seperti berikut: "An intelligences entails the ability to solve problems or fashion product that are of consequence in a particular cultural setting. The problem-solving skill allows one approach a situation in which a goal is to be obtained and to locate the appropriate route to that goal. The creation of a cultural project is crucial to capturing transmitting knowledge or expressing one's view or feelings. The

problems to be solved range from creating and end to a story to anticipating a mating move in chess to repairing a quilt. 2. Kecerdasan boleh dipelajari dan sentiasa berubah sepanjang hayat. Penggunaan satu daripada kecerdasan boleh digunakan untuk meningkatkan kecerdasan yang lain 8. . 1991 : xi) Rumusan Definisi Teori Kecerdasan Pelbagai 1. pengayaan dan pengajaran yang sesuai. Prinsip-Prinsip Teori Kecerdasan Pelbagai 1. kelapan-lapan kecerdasan berfungsi bersama dalam cara yang unik. Kecerdasan dalam diri setiap individu dan juga di antara individu itu adalah berbeza dari segi perkembangannya 4. Tanggapan salah berkenaan kecerdasan 1. Tidak ada kecerdasan yang berfungsi secara bersendirian. Setiap individu mempunyai sekurang-kurangya lapan jenis kecerdasan kerana otak manusia adalah unik sebagaimana uniknya garis-garis urat pada ibu jari manusia. Latar belakang peribadi adalah faktor penting dalam membentuk pengetahuan. Gardner menyatakan bahawa setiap individu mempunyai kebolehan membangunkan kesemua kecerdasannya dengan adanya galakan. Lazear. Kecerdasan boleh dibangunkan. Kebolehan mencipta barangan atau perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan budayanya. 2. Kecerdasan berfungsi bersama dengan cara yang kompleks. Kecerdasan adalah tetap. Ada yang mempunyai tahap kecerdasan yang tinggi dalam hampir kesemua lapan kecerdasan dan sebaliknya bagi sesetengah orang. 2. 3. Setiap individu mempunyai adunan kecerdasan yang unik dan sentiasa berubah 3. Satu set kemahiran yang membolehkan individu menyelesaikan masalah sebenar yang dihadapi dalam kehidupannya. 2. Products range from scientific theories to musical composition to successful political campaigns." (Dalam David G. Kecerdasan berinteraksi dan berkait dengan satu sama lain. Kebanyakan daripada kita terletak di tengah-tengah dengan kekuatan dalam beberapa jenis kecerdasan. 3. Kecerdasan Pelbagai boleh dikenal pasti dan dinyatakan 6. kepercayaan dan kemahiran dalam semua kecerdasan Penerangan Teori 1. Terdapat pelbagai kecerdasan dalam diri setiap individu 2. Fakta sebenar mengenai kecerdasan 1. Setiap individu mempunyai hanya satu jenis kecerdasan sahaja. Potensi mencari atau mencipta masalah yang membolehkan individu memperolehi pengetahuan baru. dan kurang terbentuk dalam satu atau dua jenis kecerdasan. Setiap individu berhak mendapat peluang untuk mengenal dan membangunkan kepelbagaian kecerdasannya 7. Setiap manusia mempunyai kesemua lapan kecerdasan Dalam diri setiap individu. Semua kecerdasan adalah bersifat dinamik 5.

pengacara dan ahli politik mempunyai kecerdasan verbal-linguistik. Terdapat pelbagai cara untuk menjadi cerdas. Seseorang dengan kecerdasan ini sensitif kepada makna perkataan dan mahir memanipulasinya. peguam. Mereka juga boleh berkomunikasi secara berkesan melalui aktiviti mendengar. Ada orang yang tidak pandai menari tetapi sungguh cekap dalam membina model. bertutur. . penulis.4.Penyair. Mereka juga peka terhadap pelbagai fungsi bahasa terutama dari segi kebolehannya untuk merangsang emosi. membaca. Keduadua kecerdasan ini memerlukan kecerdasan kinestetik. penceramah. Menu Verbal-Linguistik Kebolehan menggunakan kata-kata secara berkesan dalam lisan dan penulisan. Tidak terdapat satu set kelebihan seseorang mesti perolehi untuk dianggap sebagai cerdas. pemberita.Cara belajar yang paling berkesan bagi kumpulan ini adalah dengan menggunakan stesen pembelajaran dan melalui pengajaran serta penerangan lisan. menulis dan menghubungkait.

video dan gambar rajah serta boleh memberi sumbangan kepada projek kumpulan melalui carta dan gambarajah. ahli fizik. Visual-Ruang Kinestetik Kebolehan menggunakan badan untuk menyatakan idea. Walau apa pun tahap bakat. atlit dan pelumba kereta mempunyai kecerdasan kinestetik. Mereka berkebolehan untuk belajar melalui perbuatan seperti simulasi. Ada yang lebih berkemahiran daripada yang lain. termasuklah kebolehan mempersembahkan idea visual dan ruang secara grafik. kritis. boleh membuat perbandingan. Ahli sains. perasaan dan untuk menyelesaikan masalah termasuklah kemahiran fizikal seperti koordinasi. kepantasan dan keseimbangan. Mereka gemar aktiviti fizikal seperti menari. Kebolehan mengesan dan menggambarkan bentuk. warna dan garisan. walau bagaimana pun. inkuiri penemuan dan pembelajaran koperatif. konduktor muzik dan komposer lagu mempunyai kecerdasan muzik yang tinggi. Muzik Kebolehan mengesan ritma. pereka/pencipta. Seseorang yang mempunyai kecerdasan ini juga sensitif kepada bunyi seperti suara manusia dan alat muzik.Logik-Matematik Kebolehan menaakul. ruang. membaca peta dan mempunyai daya imaginasi yang kuat. Mereka juga berkebolehan dalam bidang seni dan kreatif menggunakan warna. menyelesaikan masalah kompleks. Seorang yang mempuyai kecerdasan ini boleh membentuk gambaran dalam minda mereka dan melukisnya. fleksibiliti. Semua orang mempunyai kecerdasan muzik tetapi pada darjah yang berbeza.Penyanyi. pengukir dan pereka grafik mempunyai kecerdasan visual-ruang yang tinggi. Kecerdasan ini menggabungkan kedua-dua kebolehan matematik dan saintifik. arkitek. pakar bedah. penggubah lagu. permainan. didorong dengan keinginan menerangkan alam fizikal yang nyata. nada dan melodi. termasuklah kemahiran mengenal lagu dan mengubah tempo dan irama dalam melodi yang mudah. pelayar. mekanik. jurutera. Pelakon. penyelidik dan pengaturcara komputer menunjukkan darjah kecerdasan logikal-matematik yang tinggi. bermain dan bersukan serta cekap dalam aktiviti menggunakan kemahiran motor. jurutera. kita semua mempunyai kecerdasan untuk menikmati dan menghayati pengalaman muzik. main peranan dan membina model. cekap menyelesaikan masalah berkaitan nombor dan menggunakan komputer. Ahli matematik. Mereka belajar dengan berkesan melalui tunjuk cara. penari. Seseorang yang mempunyai kecerdasan ini mahir dalam memanupulasi objek dan aktiviti yang melibatkan kemahiran motor halus dan kasar. cekap membuat pengiraan. gimnastik serta berlatarkan muzik. Pelukis. Murid yang mempunyai kecerdasan muzik yang tinggi lebih gemar belajar melalui pengajaran lisan dan suka melakukan aktiviti jenis tarian. membuat perkaitan seperti suka menyoal. Ahli matematik. pemain alat muzik.Kumpulan ini belajar dengan lebih berkesan melalui kaedah penyelesaian masalah. contohnya gemar menyelesaikan masalah yang abstrak dan banyak menggunakan penaakulan. .

kaunselor.. Ahli biologi. tok guru dan ahli falsafah. pengkaji bintang. zoologi. jurujual. Mereka juga boleh memahami perasaan orang lain dan mempunyai daya tumpuan dan refleksi yang tinggi. Intrapersonal Naturalis . Murid-murid yang mempunyai kecerdasan ini akan belajar dengan lebih berkesan melalui pembelajaran kooperatif dan pengajaran rakan sebaya serta penglibatan dalam perbincangan kelas. guru. Mereka yang mempunyai kecerdasan ini juga berkebolehan melihat perhubungan dan polar yang rapat antara alam tumbuhan dan antara kehidupan haiwan. Mereka yang mempunyai kecerdasan interpersonal boleh bekerjasama dalam kumpulan serta berkomunikasi secara lisan atau tanpa lisan dengan orang lain. Mereka yang mempunyai kecerdasan interpersonal yang tinggi termasuklah pemimpin agama dan politik. hasrat dan keinginan termasuklah kemahiran membandingkan diri sendiri dengan orang lain dan mengetahui bagaimana mengawal perasaan. ahli psikologi. pendaki gunung. Kebolehan mengenal . Pada tahap yang mudah kecerdasan ini termasuklah kebolehan seorang kanak-kanak mengenal dan sensitif kepada 'mood' orang dewasa sekelilingnya. Mereka yang mempunyai kecerdasan ini mempunyai keyakinan diri yang tinggi terhadap kebolehan diri sendiri. motivasi. Kebolehan memahami diri sendiri dari segi kekuatan.Interpersonal Kebolehan memahami perasaan. bahan galian dan haiwan termasuk batu-batan dan rumput rampai serta semua jenis flora dan fauna. mengklasifikasi dan menghargai tumbuhtumbuhan. mempunyai pegangan dan prinsip serta azam yang kuat dan boleh berdikari. Kemahiran interpersonal yang lebih kompleks adalah kebolehan orang dewasa membaca hasrat orang lain walaupun secara tersirat. jururawat dan pekerja sosial. nelayan. Contoh-contoh kecerdasan intrapersonal yang tinggi termasuklah penulis novel.doktor haiwan. kelemahan. doktor. ahli ekologi dan aktivis persekitaran mempunyai kecerdasan naturalis yang tinggi. Mereka lebih suka belajar bersendirian di perpustakaan atau di stesen-stesen pembelajaran dan berkebolehan membuat laporan jurnal yang baik. petani. Murid yang mempunyai kecerdasan naturalis belajar dengan lebih berkesan melalui aktiviti luar kelas. pensyarah. tabiat serta hasrat orang lain.

Kebanyakan guru tidak menghargai kepelbagaian pelajar dan tidak merancang pengajaran mereka mengikut kesemua kecerdasan atau mana-mana bidang kecerdasan khusus yang ada pada murid mereka.. Ramai murid yang berbakat dan 'gifted' juga kurang bermotivasi untuk ke sekolah.. Maka dengan itu. Murid-murid ini telah dilabelkan sebagai murid yang bermasalah. Guru telah meletakkan harapan yang rendah terhadap mereka maka ini menyebabkan harga diri mereka menurun dan masalah disiplin meningkat. laman web ini dibentuk untuk membantu para guru memperbetulkan senario tersebut dan membawa bersama perubahan yang menggabungkan Teori Kecerdasan Pelbagai dalam pengajaran dan . iaitu verballinguistik dan logik-matematik.teruskan untuk mencari jawapannya. berpencapaian rendah dan tidak bermotivasi. Maka dengan itu. berpencapaian rendah dan tidak bermotivasi. Ramai murid yang berbakat dan 'gifted' juga kurang bermotivasi untuk ke sekolah. Senario ini wujud kerana fokus sistem persekolahan kita lebih tertumpu kepada dua kecerdasan sahaja. Apakah pentingnya teori ini dalam pendidikan.. iaitu verballinguistik dan logik-matematik. Kebanyakan guru tidak menghargai kepelbagaian pelajar dan tidak merancang pengajaran mereka mengikut kesemua kecerdasan atau mana-mana bidang kecerdasan khusus yang ada pada murid mereka. Guru telah meletakkan harapan yang rendah terhadap mereka maka ini menyebabkan harga diri mereka menurun dan masalah disiplin meningkat. laman web ini dibentuk untuk membantu para guru memperbetulkan senario tersebut dan membawa bersama perubahan yang menggabungkan Teori Kecerdasan Pelbagai dalam pengajaran dan pembelajaran.. Senario ini wujud kerana fokus sistem persekolahan kita lebih tertumpu kepada dua kecerdasan sahaja. Murid-murid ini telah dilabelkan sebagai murid yang bermasalah. Guru boleh membawa perubahan dalam pembelajaran murid Ramai murid yang pergi ke sekolah tetapi hakikat sebenarnya mereka tidak belajar.Apakah pentingnya teori ini dalam pendidikan? Guru boleh membawa perubahan dalam pembelajaran murid Ramai murid yang pergi ke sekolah tetapi hakikat sebenarnya mereka tidak belajar.

Membantu guru untuk memahami pengaruh terhadap kecerdasan murid: • Kecerdasan boleh dipupuk dan dipengaruhi oleh pengalaman. budaya dan faktor motivasi Pelajar mengetahui bagaimana mengenal pasti minat mereka dan bagaimana mereka boleh belajar dengan lebih berkesan.pembelajaran. Ø Harga diri murid meningkat. • • x • Membentuk pemahaman tentang motivasi murid: • Murid lebih bermotivasi untuk belajar dengan gaya pembelajaran yang sesuai dengan mereka. PENGARUH POSITIF TEORI KECERDASAN PELBAGAI TERHADAP PENDIDIKAN Membantu pelajar memperolehi apa yang perlu untuk hidup di abad akan datang: • Kemahiran berfikir Teori Kecerdasan Pelbagai dipadukan dengan tahap berfikir Bloom Kemahiran reflektif murid sepanjang hayat Kemahiran komunikasi dan kolaboratif Mewujudkan sekolah yang menerima dan menghargai perbezaan kecerdasan di kalangan guru dan murid: • • Merancang dan memikul tanggungjawab secara kolaboratif Menghargai sumbangan yang berbeza dari setiap guru. Guru perlu mempelbagaikan strategi pengajaran dan pembelajaran supaya: Ø Lebih ramai murid akan dapat menerima apa yang diajar. Ø Kreativiti murid dapat ditingkatkan Ø Masalah disiplin dapat dikurangkan • .

Masa mengajar di dalam kelas dapat dikurangkan dan semua pelajar menunjukkan prestasi yang baik dalam semua mata pelajaran. Harga diri murid dan morale sekolah menunjukkan perubahan positif. Pengajaran melibatkan penggunaan kelapan-lapan kecerdasan.HASIL KUALITATIF DAN KUANTITATIF DARI KELAS YANG MENGAMALKAN TEORI KECERDASAN PELABAGAI DALAM KELAS Pembelajaran menjadi satu pengalaman yang menyeronokkan jika guru menyepadukan Teori Kecerdasan Pelbagai dalam pengajaran dan pembelajaran mereka . Skor pencapaian meningkat walau pun dalam ujian setara seperti dalam kes sebuah sekolah di Chicago di mana skor dalam ujian membaca meningkat sebanyak 103 % dalam setahun. 1. ujian dan penolakan (Screening hipothesis) . Kes salah laku pelajar banyak dapat dikurangkan atau dihapuskan sama sekali. Pembelajaran menyeronokkan. Pelajar pendidikan khas dan pelajar lembam menunjukkan peningkatan dalam pencapaian mereka dan dapat mengembangkan strategi pembelajaran yang unik untuk kejayaan dalam kelas ANJAKAN PARADIGMA DALAM PENDIDIKAN PARADIGMA PLATONIK CONFUCIAN Sila klik panah > Keupayaan manusia terbatas > Hanya segelintir cendikiawan > Hairaki dalam masyarakat REVOLUSI MAKLUMAT Diperkukuhkan dengan Model Perindustrian > Sistem pemilihan. 3. 5. Dari tinjauan yang dibuat ke beberapa buah sekolah di Amerika Syarikat yang mengamalkan kecerdasan pelbagai dalam pengajaran dan pembelajaran beberapa hasil kualitatif dan kuantitatif yang menakjubkan dapat dicapai. Murid dan guru berminat untuk ke sekolah dan masalah ponteng kelas berkurangan. 4. Terdapat pencepatan pembelajaran (accelerated learning) berbanding dengan pendekatan pengajaran tradisional. 2.

Bahan Bacaab tambahan tentang Teori Kecerdasan Pelbagai. Sekolah yang menggunakan teori ini turut disertakan http://www.dropoutprevention. http://www.htm Laman ini menjelaskan tentang idea utama yang terkandung dalam teori kecerdasan pelbagai.angelfire.harding.com/oh/themidas/eachmi.edu/~cbr/midemo/mifirst. laman-web ini turut menjelaskan tentang 8 kecerdasan yang dikenal pasti.html Laman ini menjelaskan tentang teori yang diperkenalkan oleh Howard Gardner berserta projek yang dijalankan oleh beliau.org/wnetschool/concept2class/month1/#2 Laman ini memberi penjelasan tentang Teori Kecerdasan Pelbagai secara umum dan bagaimana teori ini dapat membantu guru dalam merancang pengajaran .html Laman ini bukan sekadar menerangkan tentang ke lapan-lapan kecerdasan tetapi juga mencadangkan aktiviti-aktiviti yang sesuai dan boleh dijalankan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.com/Multiple%20Intelligences. kriteria dan prinsip kecerdasan pelbagai. Penjelasan tentang kelapan-lapan kecerdasan turut dimuatkan. http://www.thirteen. Selain itu.org/Mi/MainIdea.html Menerusi laman-web ini anda akan diberi maklumat tentang definisi kecerdasan pelbagai. http://www. http://www.rspublishing.

ISMAIL ZAIN [Jendela Minda.. Titian Mesra: Berita Perak] MASALAH kegawatan ekonomi. Mengikut Daniel. Dalam bidang pekerjaan mengikut Goleman ". Mengikutnya lagi keceredasan intelek (IQ) tidak dapat menjamin kesejahteraan dan keharmonian diri serta hubungannya dengan masyarakat. kecerdasan emosi adalah situasi di mana aspek rohaniah perlu diberi keutamaan dalam kehidupan kita terutamanya dalam situasi bekerja. Perasaan tenang dan seronok bukan sahaja ingin dikecapi di rumah tetapi juga di tempat kerja. Kecerdasan Emosi (EQ) mengikut kajian meninggalkan kesan yang mendalam dalam keseluruhan aspek dalam kehidupan termasuk aspek kesihatan dan sosial." Ini membawa maksud kejayaan diri dalam pekerjaan perlulah juga diimbangi dengan aspek emosi.. Lack of emotional intelligence can sabotage the intellect and ruin careers.KECERDASAN EMOSI MENSTABILKAN DIRI INDIVIDU Oleh: DR. Dapat mengawal perasaan Proses yang disebutkan diatas adalah penting ke arah mewujudkan suasana kerja yang menyeronakkan serta melahirkan masyarakat penyayang. .. Mempunyai kemahiran intra dan inter personal yang baik untuk berkomunikasi. people of high IQ flounder and those of moderate IQ do surprisingly well. Ini boleh dikecapi melalui suasana mesra yang dapat dijalinkan dalam satu pasukan yang mempunyai semangat kekitaan. Mengikut Daniel Goleman (1995) pengarang buku "The Emotional Intelligence"... "Mood" ini boleh mengubah peribadi seseorang yang akhirnya dapat menjejas kedudukan dan hubungan mesra antara individu. ketegasan dan kemesraan dalam menjalankan tugas akan lebih dihormati daripada kekerasan dan paksaan. Kelembutan. penilaian seseorang individu bukan sahaja diasaskan kepada kecerdasan yang ada pada keintelektualannya (IQ) sahaja tetapi yang lebih penting adalah kecerdasan emosi (EQ) yang ada pada dirinya. masalah alam sekitar serta masalah peribadi merupakan di antara beberapa faktor yang dapat mempengaruhi "mood" seseorang dalam menjalani tugas harian. Ungkapan "masyarakat penyayang" serta "masyarakat perihatin" bukan hanya sekadar menanam tebu dibibir mulut atau sekadar memenuhi ruang hiasan di pejabat-pejabat tetapi harus direalisasikan melalui amalan dan tindakan dalam pekerjaan.. Ketenangan dan keseronokan adalah merupakan salah satu daripada keperluan asas manusia. Kecerdasan emosi melibatkan proses:Kesedaran kendiri (self-awareness) Disiplin kendiri Memahami perasaan dan isi hati orang lain .

Ianya dapat dicapai melalui perhubungan yang mesra. Ehsan : Utusan Malaysia . didorong dan diperbaiki agar dapat memenuhi satu hala tuju yang diingini. menghormati orang lain.Aspek emosi ini tidak memerlukan seseorang itu berpangkat tinggi atau berpelajaran tinggi untuk mencapainya. Setiap kekuatan yang ada pada diri seseorang itu perlulah diperkembangkan dan dihormati manakala setiap kelemahan itu perlulah dibimbing. Sama ada anda seorang boss atau seorang pekerja bawahan sejauhmanakah emosi anda dapat dicerdaskan? Bersama-samalah kita membuat refleksi diri agar keselesaan dan keharmonian di tempat kerja dapat dikekalkan ke arah mencapai masyarakat penyayang. Kesemuanya ini perlulah dilakukan dalam suasana yang mesra serta tidak mempunyai tujuan yang negatif disebaliknya. bertindak tidak mengikut perasaan. serta menyedari bahawa setiap insan mempunyai kekuatan dan kelemahan masing-masing.