SOALAN TUTORIAL ELM3102 (2) Interaksi Mac 2011 Pengenalan dan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral 1.

Anda telah pelajari sejarah perkembangan mata pelajaran Pendidikan Moral di Malaysia. Pada pendapat anda, apakah sumbangan pengetahuan tersebut dalam menyediakan diri anda sebagai seorang guru Pendidikan Moral. (1 jam) 2. Rancang satu pengajaran Pendidikan Moral yang menggunakan pendekatan perkembangan moral kognitif bagi murid tahap 2. (1 jam) 3. Pilih mana-mana 3 pendekatan dalam pengajaran Pendidikan Moral dan huraikan kelebihan dan kelemahan kaedah tersebut dalam pembentukan sahsiah murid-murid dalam kelas anda. (1 jam) 4. Banding bezakan antara teknik bercerita dengan ceramah dari segi kekuatan dan kelemahannya dalam Pengajaran Pendidikan Moral. (1 jam) 5. Sediakan satu kertas kerja bagi projek khidmat bakti di rumah orang tua. (1 Jam)

Jabatan Pendidikan Islam dan Moral IPG Kampus Rajang Sarawak