P. 1
PEMBINAAN PERSEKITARAN BILIK DARJAH YANG MESRA BUDAYA

PEMBINAAN PERSEKITARAN BILIK DARJAH YANG MESRA BUDAYA

|Views: 4,232|Likes:
Published by Rabiha Dam'atun

More info:

Published by: Rabiha Dam'atun on Mar 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/04/2013

pdf

text

original

PEMBINAAN PERSEKITARAN BILIK DARJAH YANG MESRA BUDAYA.

1.0 Pengenalan Malaysia merupakan sebuah negara yang didiami oleh rakyat berbilang kaum daripada pelbagai latar belakang budaya yang hidup aman dan damai bersama. Integrasi antara kaum ini seterusnya membentuk budaya Malaysia. Budaya ini menjadi sebahagian daripada budaya pendidikan di sekolah yang turut meliputi budaya dari segi lokasi, pekerjaan ibu bapa, pendidikan yang diterima, status ekonomi, sosial, keturunan, kuasa politik, bangsa, bahasa, adat resam, kepercayaan dan jantina. Justeru itu, bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif, adalah penting bagi guru dan pihak sekolah untuk membina persekitaran bilik darjah yang mesra budaya. Guru perlulah kreatif dan bijak dalam menyediakan pelan bilik darjah yang mesra budaya. Umur, tahap persekolahan, minat dan keperluan murid-murid dalam kelas tersebut perlulah diambil kira dalam penyediaan pelan bilik darjah ini. Hasil daripada pembelajaran dalam persekitaran bilik darjah yang mesra budaya ini, kita dapat melahirkan murid-murid tanpa mengira latar belakang sosio budaya yang seimbang daripada segi jasmani, emosi, rohani, intelektual dan sosial selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Murid-murid ini seterusnya akan membentuk masyarakat yang harmonis dan aman serta berjaya.

2.0 Konsep budaya dan kepelbagaian kelompok di Malaysia Konsep kebudayaan sangat meluas, merangkumi pelbagai komponen dan boleh dianalisis melalui pelbagai cara (Berry, 2000). Perkataan budaya adalah berasal daripada cantuman perkataan Sanskrit, ³budhi´ dan perkataan Melayu iaitu ³daya´. Perkataan ³budhi´ membawa maksud kecergasan fizikal dan akal, manakala perkataan ³daya´ bererti kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh.

pendidikan yang diterima. Keseluruhannya. Di samping itu.H. tenaga serta pengaruh seseorang individu boleh mencetuskan buah fikiran yang mampu memahami seterusnya menyelesaikan sesuatu permasalahan.Cantuman perkataan-perkataan ini. kesenian. Takrifan lain bagi budaya adalah hasil interaksi antara beberapa kumpulan masyarakat dengan persekitaran melewati satu tempoh masa yang lama iaitu banyak tahun. kepercayaan. sistem sosial. budaya merupakan cara hidup yang diamalkan dalam sesebuah masyarakat merangkumi cara pemikiran. Kebudayaan turut diwarisi daripada satu generasi ke generasi seterusnya dan dalam masa yang sama budaya itu boleh mengalami pengubahsuaian mengikut persekitaran semasa. kuasa. tingkah laku. 1999. kepercayaan dan jantina. bangsa. . Goodnow. cara pembelajaran. Di sekolah. adat resam. ekonomi. budaya boleh memberi maksud gabungan kecergasan pemikiran. sosial. politik dan pendidikan. kepercayaan dan kerajaan (Syed Ismail Syed Mustapa & Ahmad Subki Maskon.Santrock (2007) mendefinisikan budaya sebagai ³the behaviour. keturunan. and all other products of a particular group of people that are passed on from generation to generation´. sistem ekonomi. kepelbagaian budaya antara kelompok murid adalah daripada sudut lokasi. dan tingkah laku sosial ahlinya (Bornstein. beliefs. Budaya itu sendiri boleh mempengaruhi identiti. John W. pekerjaan ibu bapa. adat resam. M. Penyelesaian ini seterusnya menjadi amalan sekelompok masyarakat yang kemudiaannya dijadikan sebagai sebahagian daripada budaya setempat yang diwarisi daripada satu generasi ke generasi seterusnya. kuasa politik. budaya turut meliputi peralatan dan kelengkapan. status ekonomi. sistem pengetahuan. 2010). bahasa. 1995). sistem kemasyarakatan. bahasa. patterns..

. penilaian kerjasama antara guru dan penglibatan masyarakat. Disebabkan itu. struktur masyarakat atau kelas sosial. kepercayaan. Murid-murid di sekolah wajar didedahkan dengan kepelbagaian sosio budaya dalam masyarakat bagi mewujudkan pembelajaran yang kondusif dalam persekitaran yang mengandungi pelbagai sosio budaya. 4. bahasa. Sudah menjadi tanggungjawab guru di negara ini untuk mendidik muridmurid mengikut acuan budaya Malaysia ke arah melahirkan masyarakat yang berbudaya Malaysia.3. budaya di sekolah adalah cermin kepada budaya masyarakat. adat resam dan jantina. hasrat melahirkan masyarakat 1 Malaysia akan tercapai.0 Kepelbagaian sosio-budaya dan implikasinya dalam pengajaran dan pembelajaran Bagi skop pendidikan masa kini. Ini menunjukkan budaya masyarakat memberi pengaruh yang agak besar kepada suasana dan cara didikan murid-murid di sekolah. guru memainkan peranan besar dalam menyediakan persekitaran efektif yang mampu merangsang perkembangan murid dalam pembelajaran. Ini adalah penting untuk interaksi dan penyesuaian diri murid-murid itu dalam suasana masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dengan pelbagai latar belakang budaya. Pendidikan di sekolah adalah mengikut acuan budaya masyarakat. Marzano (2003) berpendapat tindakan guru dalam bilik darjah mempunyai impak dua kali ganda dalam pencapaian murid berbanding dengan polisi sekolah berkenaan kurikulum.0 Pembinaan pengajaran dan pembelajaran serta persekitaran bilik darjah yang mesra budaya Pengajaran dan pembelajaran dalam suasana yang mesra budaya akan menggalakkan interaksi dan integrasi di kalangan murid dalam situasi yang kondusif. Seterusnya melalui pendidikan sebegini. Masyarakat di Malaysia mempunyai pelbagai sosio budaya yang boleh diklasifikan berdasarkan perbezaan bangsa.

Disamping itu. bahan bantu mengajar dalam keadaan baik. Ini boleh diterapkan melalui teknik pengajaran yang lebih berorientasikan murid bagi mewujudkan lebih interaksi dan kerjasama antara murid-murid daripada pelbagai latar belakang budaya. 1990). motivasi. Nilai-nilai murni seperti kerjasama. Justeru itu. pemilihan tajuk pembelajaran dan contoh yang berkaitan kepelbagaian budaya perlu digunakan. kasih sayang.Dua aspek penting yang perlu diambill kira semasa membina persekitaran ini ialah aspek fizikal dan sosio-emosi. serta pengudaraan dan pencahayaan yang cukup. pengurusan sosio-emosi yang berkesan juga perlu diseimbangkan. emosi murid perlu diurus dengan baik bagi mewujudkan pembelajaran yang berkesan melalui teknik mengajar yang bersesuaian. setiakawan juga perlu disuburkan dalam diri murid-murid tanpa mengira bangsa dan agama. Penyediaan persekitaran fizikal yang baik boleh mengubah suasana belajar yang membosankan. segar. Elemen-elemen ini sekiranya diaplikasikan dalam bilik darjah dapat mewujudkan persekitaran mesra budaya dan dapat merangsang pembelajaran murid-murid. penggunaan ruang dalam bilik darjah. Secara tidak langsung. Motivasi atau kuasa dalaman akan membangkit. murid perlu didedahkan dengan pengetahuan mengenai kepelbagaian kaum dan budaya di Malaysia dan menerimanya dengan hati yang terbuka. mengarah dan mengawal minat dan tingkah laku murid (Woolfolk. kurang selesa dan tidak ceria. selesa. tumpuan murid terhadap pengajaran serta rangsangan belajar di kalangan murid meningkat. kepada pembelajaran yang menyeronokkan. peralatan asas yang mencukupi. Dari segi fizikal. Guru juga seharusnya tidak bersikap pilih kasih dan lebih sensitif dengan tidak menyentuh perkara-perkara sensitif bagi mana-mana murid. guru perlu merancang susunan kedudukan dan susunan kerusi meja yang bersesuaian. . ceria. Selain daripada itu. ganjaran dan peneguhan serta menitikberatkan kebajikan serta keperluan murid. Keadaan fizikal yang baik sahaja tidak mencukupi untuk mewujudkan persekitaran yang kondusif untuk pembelajaran.

di samping mengekalkan kontek visual antara guru dengan murid. Di samping itu. pergerakan murid menghadap papan putih turut diminimumkan bagi memberi keselesaan kepada murid-murid. Keselesaan guru dapat merangsang semangat untuk guru mengajar dalam emosi yang positif. saya terlebih dahulu mengenalpasti kedudukan pintu. tingkap sebagai sumber cahaya dan udara.0 Pelan lantai bilik darjah mesra budaya Sebelum melakar pelan ini. susun atur sebegini memudahkan murid menjalankan aktiviti berkumpulan. . Dengan susunan berbentuk V. Dalam pelan lantai bilik darjah yang saya bina. Ini dapat membantu saya untuk merancang susun atur bilik darjah. Meja murid juga tidak diletakkan di depan pintu. (2) Rak guru Rak guru diletakkan di sebelah meja guru bagi kemudahan guru untuk menyimpan bahan bantu belajar termasuk CD untuk kegunaan murid. Susunan ini turut menggalakkan pembelajaran berorientasikan murid yang membolehkan murid terlibat secara aktif dalam pembelajaran. plug elektrik dan papan putih dalam bilik darjah. menghadap meja murid bagi membantu berlakunya kontek visual antara murid dan guru sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Kedudukan meja guru adalah di bahagian tepi kelas bukan di tengah supaya penglihatan murid pada papan putih tidak terhalang. terdapat beberapa elemen yang boleh membawa kepada persekitaran mesra budaya di dalam bilik darjah. Meja ini tidak diletakkan di sebelah pintu supaya laluan keluar masuk tidak terhalang.5. sebaliknya diletakkan di sebelah tingkap bagi memberi pencahayaan dan pengudaraan yang cukup untuk keselesaan guru. (3) Meja murid Meja murid disusun mengikut kumpulan berempat berbentuk V supaya memudahkan berlakunya komunikasi antara ahli dalam kumpulan. (1) Meja guru Meja guru diletakkan di hadapan kelas.

(5) Sudut bacaan Di satu sudut di bahagian belakang kelas dikhaskan sebagai sudut bacaan. Guru juga perlu menyediakan peraturan penggunaan multimedia ini. Beberapa rak yang memuatkan buku.(4) Sudut multi-media Di sudut ini. Oleh itu. Ruang ini lebih bersifat mesra kepada murid-murid dan memberi suasana seolah-olah mereka berada di rumah. majalah turut disusun di sudut ini untuk bacaan umum dan rujukan murid. disediakan sebuah komputer dengan jaringan internet untuk penggunaan murid yang disambungkan ke plug elektrik yang di dinding bahagian tersebut. murid-murid akan berasa lebih bertanggungjawab untuk menjaganya kerana merasakan mereka turut memberi sumbangan bahan bacaan. peta. dihamparkan permaidani dan diletakkan beberapa bantal untuk keselesaan murid-murid. Sudut ini diletakkan berhampiran meja guru bagi memudahkan murid mendapat bimbingan guru semasa penggunaannya. kamus. Peraturan penggunaan ruangan ini turut dibina seperti bahan bacaan tidak boleh dikeluarkan daripada kelas. Ini juga dapat memberi kelebihan kepada guru untuk memantau murid-murid agar menggunakan multi-media secara bijak dan bermanfaat. bahan bacaan perlu disusun kembali di atas rak selepas digunakan dan sebagainya. Bahan-bahan bacaan ini diperolehi daripada sumbangan murid dan guru. Peraturan sebegini boleh mengelakkan berlakunya kerosakan dan kehilangan bahan bacaan ini. . Di sudut ini. surat khabar. pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan lancar dan mengelakkan berlakunya kerosakan atau kemalangan. Rasionalnya adalah supaya semua murid dapat menikmati kemudahan ini.

murid-murid dibahagikan mengikut turutan hari dan tugas membersihkan kelas. (9) Tempat simpanan barang murid Di sini. Sekiranya bekal makanan diletakkan di meja murid. andainya makanan itu tertumpah. bekal makanan itu juga boleh menarik perhatian murid sehingga mengganggu tumpuan murid semasa belajar. (8) Tempat simpanan bekal makanan Semua murid dikehendaki menyimpan bekal makanan masing-masing di sini. hasil kerja murid. Ini dapat memberi keselesaan kepada muridmurid agar dapat belajar tanpa gangguan. ruang meja murid akan kotor dan mungkin juga akan mengotorkan buku-buku murid. (7) Bekas air minuman Satu bekas air minuman yang besar diletakkan di antara sudut bacaan dan tempat simpanan bekal makanan. Dalam jadual tugasan ini. Ini dapat menggalakkan murid-murid untuk minum banyak air untuk kesihatan. kedudukannya adalah berhampiran dengan bekas air minuman. murid-murid boleh menyimpan beg sekolah dan barangbarang mereka yang lain. Dalam hasil kerja murid turut terdapat input yang bermanfaat kepada semua murid. . Murid-murid turut merasa bangga melihat hasil kerja mereka dipamerkan dan secara tidak langsung mencetuskan minat mereka untuk belajar. (10) Papan kenyataan Dimuatkan jadual tugasan murid. dan gambar aktiviti murid pada papan kenyataan untuk rujukan dan hiburan. Selain daripada itu.(6) Meja bulat Meja bulat diletakkan di tengah bahagian belakang kelas bagi membolehkan murid berehat atau berbincang. Oleh itu. Satu jadual disediakan untuk menyelenggara bekas air minuman ini.

Dengan adanya pemadam api dalam bilik darjah.(11) Akuarium dan pokok berpasu Ini dapat meningkatkan pengalaman pembelajaran murid melalui penjagaan ikan dan pokok. Kalendar pula digunakan untuk rujukan tarikh. Setiap kelas perlu mempunyai peti pertolongan cemas kerana kita tidak dapat menjangka bila berlakunya kemalangan. kebersihan bilik darjah dapat dijaga kerana murid-murid perlu membuang sampah ke dalam bakul sampah. rawatan kecemasan dapat diberikan dengan segera apabila berlakunya kemalangan. (13) Peti pertolongan cemas Peti pertolongan cemas ini diletakkan di hadapan kelas dan berhampiran dengan meja guru. membersihkan akuarium. (12) Bakul sampah Dengan adanya bakul sampah. (15) Jam dan kalendar Jam perlu diletakkan di hadapan kelas untuk melatih murid menghargai masa. sifat tanggungjawab dapat dipupuk ke dalam diri murid-murid apabila mereka perlu menjaga ikan. Penggunaan peti pertolongan cemas ini perlu mendapat keizinan guru. Dalam kalendar turut dicatatkan beberapa hari dan peristiwa penting seperti Hari . Guru perlu menjemput pegawai bomba ke sekolah untuk menerangkan kepada tindakan yang perlu mereka ambil sekiranya berlaku kebakaran dan bagaimana cara untuk menggunakan pemadam api. Dengan adanya peti ini. Disamping itu. kebakaran kecil dapat dipadamkan dengan segera serta dapat dielakkan daripada merebak. (14) Pemadam api Pemadam api amatlah penting sekiranya berlaku kebakaran. dan menyiram pokok.

Bilik darjah ini adalah kondusif untuk semua murid tanpa mengira perbezaan sosio-budaya sama ada dari segi bangsa. Gabungan elemen-elemen fizikal dan sosio-emosi dapat mewujudkan suasana yang lebih harmoni yang membantu ke arah pencapaian objektif pembelajaran. Murid yang belajar dalam kelas ini mendapat motivasi yang baik yang mendorong semangat mereka untuk belajar. struktur masyarakat atau kelas sosial. bahasa. adat resam mahupun jantina. (16) Pengasah pensel Pengasah pensel diletakkan berhampiran bakul sampah untuk kemudahan murid di samping menjaga kebersihan kelas. Ini dapat melatih murid supaya peka dengan peristiwaperistiwa penting sebegini.0 Rumusan Kesimpulannya. (17) Pencahayaan dan pengudaraan Pencahayaan dan pengudaraan yang cukup amatlah penting untuk keselesaan murid dan guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. . Susun atur perabot dalam bilik darjah juga disusun tidak menghalang tingkap untuk mengelakkan berlakunya halangan pencahayaan dan pengudaraan. Kemahiran guru menggunakan kreativiti serta mengaplikasikan pengetahuan dan teknik yang bersesuaian amatlah penting dalam mewujudkan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya. Ini juga dapat mengelakkan murid daripada menggunakan pisau untuk mengasah pensel bagi keselamatan murid. 6.Kebangsaan. Tingkap dan lampu yang mencukupi boleh memberi pencahayaan dan pengudaraan yang mencukupi. kepercayaan.

.7.0 Penutup Diharapkan bilik darjah mesra budaya dapat diwujudkan di setiap sekolah bagi memberi peluang yang sama rata kepada semua murid untuk menikmati pembelajaran yang kondusif.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->