P. 1
PEMBINAAN PERSEKITARAN BILIK DARJAH YANG MESRA BUDAYA

PEMBINAAN PERSEKITARAN BILIK DARJAH YANG MESRA BUDAYA

|Views: 4,227|Likes:
Published by Rabiha Dam'atun

More info:

Published by: Rabiha Dam'atun on Mar 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/04/2013

pdf

text

original

PEMBINAAN PERSEKITARAN BILIK DARJAH YANG MESRA BUDAYA.

1.0 Pengenalan Malaysia merupakan sebuah negara yang didiami oleh rakyat berbilang kaum daripada pelbagai latar belakang budaya yang hidup aman dan damai bersama. Integrasi antara kaum ini seterusnya membentuk budaya Malaysia. Budaya ini menjadi sebahagian daripada budaya pendidikan di sekolah yang turut meliputi budaya dari segi lokasi, pekerjaan ibu bapa, pendidikan yang diterima, status ekonomi, sosial, keturunan, kuasa politik, bangsa, bahasa, adat resam, kepercayaan dan jantina. Justeru itu, bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif, adalah penting bagi guru dan pihak sekolah untuk membina persekitaran bilik darjah yang mesra budaya. Guru perlulah kreatif dan bijak dalam menyediakan pelan bilik darjah yang mesra budaya. Umur, tahap persekolahan, minat dan keperluan murid-murid dalam kelas tersebut perlulah diambil kira dalam penyediaan pelan bilik darjah ini. Hasil daripada pembelajaran dalam persekitaran bilik darjah yang mesra budaya ini, kita dapat melahirkan murid-murid tanpa mengira latar belakang sosio budaya yang seimbang daripada segi jasmani, emosi, rohani, intelektual dan sosial selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Murid-murid ini seterusnya akan membentuk masyarakat yang harmonis dan aman serta berjaya.

2.0 Konsep budaya dan kepelbagaian kelompok di Malaysia Konsep kebudayaan sangat meluas, merangkumi pelbagai komponen dan boleh dianalisis melalui pelbagai cara (Berry, 2000). Perkataan budaya adalah berasal daripada cantuman perkataan Sanskrit, ³budhi´ dan perkataan Melayu iaitu ³daya´. Perkataan ³budhi´ membawa maksud kecergasan fizikal dan akal, manakala perkataan ³daya´ bererti kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh.

ekonomi. Penyelesaian ini seterusnya menjadi amalan sekelompok masyarakat yang kemudiaannya dijadikan sebagai sebahagian daripada budaya setempat yang diwarisi daripada satu generasi ke generasi seterusnya.Santrock (2007) mendefinisikan budaya sebagai ³the behaviour. budaya merupakan cara hidup yang diamalkan dalam sesebuah masyarakat merangkumi cara pemikiran. kesenian. tenaga serta pengaruh seseorang individu boleh mencetuskan buah fikiran yang mampu memahami seterusnya menyelesaikan sesuatu permasalahan. kuasa politik.H. Di samping itu. 1995). kepercayaan dan kerajaan (Syed Ismail Syed Mustapa & Ahmad Subki Maskon. John W. adat resam. . pendidikan yang diterima. kuasa. kepercayaan. dan tingkah laku sosial ahlinya (Bornstein. Goodnow. tingkah laku. sistem ekonomi. and all other products of a particular group of people that are passed on from generation to generation´. bangsa. bahasa. M. 1999. sistem sosial. budaya turut meliputi peralatan dan kelengkapan. Budaya itu sendiri boleh mempengaruhi identiti. budaya boleh memberi maksud gabungan kecergasan pemikiran. status ekonomi. adat resam. bahasa. sistem pengetahuan. Takrifan lain bagi budaya adalah hasil interaksi antara beberapa kumpulan masyarakat dengan persekitaran melewati satu tempoh masa yang lama iaitu banyak tahun. pekerjaan ibu bapa. politik dan pendidikan. Kebudayaan turut diwarisi daripada satu generasi ke generasi seterusnya dan dalam masa yang sama budaya itu boleh mengalami pengubahsuaian mengikut persekitaran semasa. sosial.Cantuman perkataan-perkataan ini. Keseluruhannya. patterns. beliefs. kepelbagaian budaya antara kelompok murid adalah daripada sudut lokasi. sistem kemasyarakatan. kepercayaan dan jantina.. cara pembelajaran. 2010). Di sekolah. keturunan.

Sudah menjadi tanggungjawab guru di negara ini untuk mendidik muridmurid mengikut acuan budaya Malaysia ke arah melahirkan masyarakat yang berbudaya Malaysia. Seterusnya melalui pendidikan sebegini.0 Pembinaan pengajaran dan pembelajaran serta persekitaran bilik darjah yang mesra budaya Pengajaran dan pembelajaran dalam suasana yang mesra budaya akan menggalakkan interaksi dan integrasi di kalangan murid dalam situasi yang kondusif. Ini adalah penting untuk interaksi dan penyesuaian diri murid-murid itu dalam suasana masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dengan pelbagai latar belakang budaya. Pendidikan di sekolah adalah mengikut acuan budaya masyarakat. Marzano (2003) berpendapat tindakan guru dalam bilik darjah mempunyai impak dua kali ganda dalam pencapaian murid berbanding dengan polisi sekolah berkenaan kurikulum. struktur masyarakat atau kelas sosial. adat resam dan jantina. guru memainkan peranan besar dalam menyediakan persekitaran efektif yang mampu merangsang perkembangan murid dalam pembelajaran. Murid-murid di sekolah wajar didedahkan dengan kepelbagaian sosio budaya dalam masyarakat bagi mewujudkan pembelajaran yang kondusif dalam persekitaran yang mengandungi pelbagai sosio budaya. Disebabkan itu. Masyarakat di Malaysia mempunyai pelbagai sosio budaya yang boleh diklasifikan berdasarkan perbezaan bangsa. hasrat melahirkan masyarakat 1 Malaysia akan tercapai. 4.3. kepercayaan. budaya di sekolah adalah cermin kepada budaya masyarakat. . Ini menunjukkan budaya masyarakat memberi pengaruh yang agak besar kepada suasana dan cara didikan murid-murid di sekolah.0 Kepelbagaian sosio-budaya dan implikasinya dalam pengajaran dan pembelajaran Bagi skop pendidikan masa kini. bahasa. penilaian kerjasama antara guru dan penglibatan masyarakat.

. guru perlu merancang susunan kedudukan dan susunan kerusi meja yang bersesuaian. tumpuan murid terhadap pengajaran serta rangsangan belajar di kalangan murid meningkat. kurang selesa dan tidak ceria. Guru juga seharusnya tidak bersikap pilih kasih dan lebih sensitif dengan tidak menyentuh perkara-perkara sensitif bagi mana-mana murid. Dari segi fizikal. Disamping itu. Penyediaan persekitaran fizikal yang baik boleh mengubah suasana belajar yang membosankan. Motivasi atau kuasa dalaman akan membangkit. pemilihan tajuk pembelajaran dan contoh yang berkaitan kepelbagaian budaya perlu digunakan.Dua aspek penting yang perlu diambill kira semasa membina persekitaran ini ialah aspek fizikal dan sosio-emosi. setiakawan juga perlu disuburkan dalam diri murid-murid tanpa mengira bangsa dan agama. Nilai-nilai murni seperti kerjasama. penggunaan ruang dalam bilik darjah. 1990). segar. Secara tidak langsung. emosi murid perlu diurus dengan baik bagi mewujudkan pembelajaran yang berkesan melalui teknik mengajar yang bersesuaian. ganjaran dan peneguhan serta menitikberatkan kebajikan serta keperluan murid. selesa. kepada pembelajaran yang menyeronokkan. kasih sayang. motivasi. murid perlu didedahkan dengan pengetahuan mengenai kepelbagaian kaum dan budaya di Malaysia dan menerimanya dengan hati yang terbuka. mengarah dan mengawal minat dan tingkah laku murid (Woolfolk. serta pengudaraan dan pencahayaan yang cukup. peralatan asas yang mencukupi. Ini boleh diterapkan melalui teknik pengajaran yang lebih berorientasikan murid bagi mewujudkan lebih interaksi dan kerjasama antara murid-murid daripada pelbagai latar belakang budaya. Keadaan fizikal yang baik sahaja tidak mencukupi untuk mewujudkan persekitaran yang kondusif untuk pembelajaran. bahan bantu mengajar dalam keadaan baik. Justeru itu. Selain daripada itu. ceria. pengurusan sosio-emosi yang berkesan juga perlu diseimbangkan. Elemen-elemen ini sekiranya diaplikasikan dalam bilik darjah dapat mewujudkan persekitaran mesra budaya dan dapat merangsang pembelajaran murid-murid.

saya terlebih dahulu mengenalpasti kedudukan pintu.0 Pelan lantai bilik darjah mesra budaya Sebelum melakar pelan ini. plug elektrik dan papan putih dalam bilik darjah. Kedudukan meja guru adalah di bahagian tepi kelas bukan di tengah supaya penglihatan murid pada papan putih tidak terhalang. Keselesaan guru dapat merangsang semangat untuk guru mengajar dalam emosi yang positif. (2) Rak guru Rak guru diletakkan di sebelah meja guru bagi kemudahan guru untuk menyimpan bahan bantu belajar termasuk CD untuk kegunaan murid. (3) Meja murid Meja murid disusun mengikut kumpulan berempat berbentuk V supaya memudahkan berlakunya komunikasi antara ahli dalam kumpulan. pergerakan murid menghadap papan putih turut diminimumkan bagi memberi keselesaan kepada murid-murid. Meja murid juga tidak diletakkan di depan pintu. susun atur sebegini memudahkan murid menjalankan aktiviti berkumpulan. Di samping itu. sebaliknya diletakkan di sebelah tingkap bagi memberi pencahayaan dan pengudaraan yang cukup untuk keselesaan guru. Meja ini tidak diletakkan di sebelah pintu supaya laluan keluar masuk tidak terhalang. Dengan susunan berbentuk V. di samping mengekalkan kontek visual antara guru dengan murid. terdapat beberapa elemen yang boleh membawa kepada persekitaran mesra budaya di dalam bilik darjah. Ini dapat membantu saya untuk merancang susun atur bilik darjah. Dalam pelan lantai bilik darjah yang saya bina. . menghadap meja murid bagi membantu berlakunya kontek visual antara murid dan guru sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. (1) Meja guru Meja guru diletakkan di hadapan kelas.5. tingkap sebagai sumber cahaya dan udara. Susunan ini turut menggalakkan pembelajaran berorientasikan murid yang membolehkan murid terlibat secara aktif dalam pembelajaran.

Guru juga perlu menyediakan peraturan penggunaan multimedia ini. surat khabar. pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan lancar dan mengelakkan berlakunya kerosakan atau kemalangan. (5) Sudut bacaan Di satu sudut di bahagian belakang kelas dikhaskan sebagai sudut bacaan. Ini juga dapat memberi kelebihan kepada guru untuk memantau murid-murid agar menggunakan multi-media secara bijak dan bermanfaat. Rasionalnya adalah supaya semua murid dapat menikmati kemudahan ini. peta. Ruang ini lebih bersifat mesra kepada murid-murid dan memberi suasana seolah-olah mereka berada di rumah. Peraturan sebegini boleh mengelakkan berlakunya kerosakan dan kehilangan bahan bacaan ini. Beberapa rak yang memuatkan buku. majalah turut disusun di sudut ini untuk bacaan umum dan rujukan murid. Oleh itu. . Di sudut ini. Bahan-bahan bacaan ini diperolehi daripada sumbangan murid dan guru. disediakan sebuah komputer dengan jaringan internet untuk penggunaan murid yang disambungkan ke plug elektrik yang di dinding bahagian tersebut. dihamparkan permaidani dan diletakkan beberapa bantal untuk keselesaan murid-murid.(4) Sudut multi-media Di sudut ini. bahan bacaan perlu disusun kembali di atas rak selepas digunakan dan sebagainya. Sudut ini diletakkan berhampiran meja guru bagi memudahkan murid mendapat bimbingan guru semasa penggunaannya. Peraturan penggunaan ruangan ini turut dibina seperti bahan bacaan tidak boleh dikeluarkan daripada kelas. murid-murid akan berasa lebih bertanggungjawab untuk menjaganya kerana merasakan mereka turut memberi sumbangan bahan bacaan. kamus.

Satu jadual disediakan untuk menyelenggara bekas air minuman ini. bekal makanan itu juga boleh menarik perhatian murid sehingga mengganggu tumpuan murid semasa belajar. murid-murid dibahagikan mengikut turutan hari dan tugas membersihkan kelas. (10) Papan kenyataan Dimuatkan jadual tugasan murid. (9) Tempat simpanan barang murid Di sini. ruang meja murid akan kotor dan mungkin juga akan mengotorkan buku-buku murid. andainya makanan itu tertumpah. Murid-murid turut merasa bangga melihat hasil kerja mereka dipamerkan dan secara tidak langsung mencetuskan minat mereka untuk belajar. Dalam jadual tugasan ini. kedudukannya adalah berhampiran dengan bekas air minuman. Oleh itu. Dalam hasil kerja murid turut terdapat input yang bermanfaat kepada semua murid. Selain daripada itu. murid-murid boleh menyimpan beg sekolah dan barangbarang mereka yang lain. . (7) Bekas air minuman Satu bekas air minuman yang besar diletakkan di antara sudut bacaan dan tempat simpanan bekal makanan. Ini dapat menggalakkan murid-murid untuk minum banyak air untuk kesihatan. (8) Tempat simpanan bekal makanan Semua murid dikehendaki menyimpan bekal makanan masing-masing di sini. dan gambar aktiviti murid pada papan kenyataan untuk rujukan dan hiburan. hasil kerja murid. Sekiranya bekal makanan diletakkan di meja murid. Ini dapat memberi keselesaan kepada muridmurid agar dapat belajar tanpa gangguan.(6) Meja bulat Meja bulat diletakkan di tengah bahagian belakang kelas bagi membolehkan murid berehat atau berbincang.

Guru perlu menjemput pegawai bomba ke sekolah untuk menerangkan kepada tindakan yang perlu mereka ambil sekiranya berlaku kebakaran dan bagaimana cara untuk menggunakan pemadam api. (13) Peti pertolongan cemas Peti pertolongan cemas ini diletakkan di hadapan kelas dan berhampiran dengan meja guru. Dalam kalendar turut dicatatkan beberapa hari dan peristiwa penting seperti Hari . Penggunaan peti pertolongan cemas ini perlu mendapat keizinan guru.(11) Akuarium dan pokok berpasu Ini dapat meningkatkan pengalaman pembelajaran murid melalui penjagaan ikan dan pokok. sifat tanggungjawab dapat dipupuk ke dalam diri murid-murid apabila mereka perlu menjaga ikan. Dengan adanya peti ini. Disamping itu. rawatan kecemasan dapat diberikan dengan segera apabila berlakunya kemalangan. (14) Pemadam api Pemadam api amatlah penting sekiranya berlaku kebakaran. Kalendar pula digunakan untuk rujukan tarikh. kebakaran kecil dapat dipadamkan dengan segera serta dapat dielakkan daripada merebak. Setiap kelas perlu mempunyai peti pertolongan cemas kerana kita tidak dapat menjangka bila berlakunya kemalangan. (15) Jam dan kalendar Jam perlu diletakkan di hadapan kelas untuk melatih murid menghargai masa. kebersihan bilik darjah dapat dijaga kerana murid-murid perlu membuang sampah ke dalam bakul sampah. (12) Bakul sampah Dengan adanya bakul sampah. membersihkan akuarium. Dengan adanya pemadam api dalam bilik darjah. dan menyiram pokok.

Tingkap dan lampu yang mencukupi boleh memberi pencahayaan dan pengudaraan yang mencukupi. Kemahiran guru menggunakan kreativiti serta mengaplikasikan pengetahuan dan teknik yang bersesuaian amatlah penting dalam mewujudkan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya. struktur masyarakat atau kelas sosial. Ini juga dapat mengelakkan murid daripada menggunakan pisau untuk mengasah pensel bagi keselamatan murid. Ini dapat melatih murid supaya peka dengan peristiwaperistiwa penting sebegini. Susun atur perabot dalam bilik darjah juga disusun tidak menghalang tingkap untuk mengelakkan berlakunya halangan pencahayaan dan pengudaraan. (16) Pengasah pensel Pengasah pensel diletakkan berhampiran bakul sampah untuk kemudahan murid di samping menjaga kebersihan kelas. (17) Pencahayaan dan pengudaraan Pencahayaan dan pengudaraan yang cukup amatlah penting untuk keselesaan murid dan guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. . adat resam mahupun jantina. Gabungan elemen-elemen fizikal dan sosio-emosi dapat mewujudkan suasana yang lebih harmoni yang membantu ke arah pencapaian objektif pembelajaran. bahasa. 6. Bilik darjah ini adalah kondusif untuk semua murid tanpa mengira perbezaan sosio-budaya sama ada dari segi bangsa.0 Rumusan Kesimpulannya. Murid yang belajar dalam kelas ini mendapat motivasi yang baik yang mendorong semangat mereka untuk belajar.Kebangsaan. kepercayaan.

7. .0 Penutup Diharapkan bilik darjah mesra budaya dapat diwujudkan di setiap sekolah bagi memberi peluang yang sama rata kepada semua murid untuk menikmati pembelajaran yang kondusif.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->