BAB 3

ZAMAN AWAL
Zaman Rasulullah s.a.w 2. Zaman Khulafa al-Rasyidin
1.

Kelahiran Islam di Mekah dan kemunculan kerajaan Islam pertama di Madinah = titik bersejarah lahirnya tamadun baru € Islam berjaya merubah akidah dan cara hidup masyarakat Arab jahiliyah serta menyatukan pelbagai bangsa
€

Zaman Rasulullah s.a.w
Zaman bermulanya ajaran dan tamadun Islam € Terbahagi kepada 2 period:
€
y Mekah y Madinah

Period Mekah
€

Dakwah Rasulullah s.a.w di Mekah berjalan selama 13 tahun. Memberi tumpuan:
y Pembangunan akidah y Pemulihan akhlak y Membenteras maksiat dan kejahilan y Membenteras perhambaan y Pembelaan kaum wanita

Period Madinah
€ €

Rasulullah s.a.w berhijrah ke Yathrib (Madinah) pada 622M. Sumbangan baginda terhadap pembinaan tamadun Islam di Madinah:

Aspek sosial € Mempersaudarakan gol. Ansar dan Muhajirin € Mewujudkan perjanjian antara masyarakat berbilang kaum € Kedudukan wanita dibela € Membina masjid ± pusat ibadah, tempat bermesyuarat , pusat komuniti dsb.

Aspek Politik
€ €

Rasulullah s.a.w menggubal dan membentuk perlembagaan Madinah bersumberkan al-Quran Perlembagaan Madinah ± 47 fasal:
y 23 fasal ± hubungan sesama umat Islam y 24 fasal ± hubungan umat Islam dengan bukan Islam

€ €

€

Implikasi perjanjian ± memantapkan kedudukan politik umat Islam dan wujud keamanan. Baginda melantik gabenor, pemungut cukai dan hakim dr kalangan sahabat di beberapa wilayah spt. Yaman, Uman, Najran, Hadramaut. Rasulullah turut mengasaskan majlis syura berfungsi sebagai majlis perwakilan dan badan perundangan bagi membuat dasar pemerintahan dan menjaga kepentingan rakyat.

Aspek Ekonomi
€

€ € € €

Memperkenalkan cukai ± zakat, jizyah (cukai kepala), kharaj (cukai tanah), fai¶ (cukai dari orang bukan Islam dengan jalan damai) dan µusyur (cukai perniagaan) Menghapuskan amalan riba Penggunaan matawang dinar (emas) dan dirham (perak) Menubuhkan baitulmal bagi mengurus sumber ekonomi seperti zakat,sedekah, jizyah, ghanimah dsb Menggalakkan umat Islam menceburkan diri dalam perniagaan, pertanian dan penternakan

Aspek Dakwah
€

€ € €

Rasulullah s.a.w menghantar para pendakwah dari kalangan sahabat ke seluruh Semenanjung Tanah Arab bagi menyebarkan ajaran Islam Aspek Ketenteraan Rasulullah s.a.w sebagai ketua tentera dan mengetuai hampir semua peperangan menentang musuh. Antara strategi ketenteraan yang dilakukan oleh baginda: y Mengadakan perjanjian dengan pihak musuh y Merahsiakan jumlah tentera musuh yang akan dihadapi y Mengenalpasti tempat strategi di medan perang y Penyamaran y Menggali parit

Senibina
Bermula dengan membina masjid € Masjid pertama masjid Quba¶
€

Pendidikan
Masjid telah dijadikan sebagai institusi pendidikan € Rasulullah menggalakkan setiap peringkat masyarakat menimba ilmu pengetahuan € Beberapa orang guru telah dihantar ke beberapa daerah untuk mengajar € Baginda pernah meletakkan syarat kepada tawanan perang yang ingin membebaskan diri dengan mengajar anak-anak penduduk Madinah sehingga pandai menulis dan membaca
€

Zaman Khulafa· Al-Rasyidin
Selepas kewafatan Rasulullah s.a.w pada tahun 632M, tampuk pemerintahan Islam diteruskan oleh Khulafa¶ al-Rasyidin: y Khalifah Abu Bakar al-Siddiq (632-634M) y Khalifah Umar al-Khattab (634-644M) y Khalifah Uthman Affan (644-656M) y Khalifah Ali Abi Talib (656-661M) € Mereka meneruskan dakwah baginda Rasulullah dan meletakkan al-Quran dan al-sunnah sebagai sumber utama pemerintahan dan pentadbiran
€

€ Antara

perubahan yang berlaku di sepanjang zaman khulafa al-rasyidin:
y Wujud institusi khilafah y Membentuk institusi al-wazarah y Menambahbaik sistem kehakiman y Pelaksanaan ijtihad dalam sistem perundangan y Meningkatkan peranan majlis syura y Bentuk senibina yang pelbagai

Zaman Khalifah Abu Bakar al-Siddiq
1.

2.

3.

4. 5.

Tertumpu kepada menghapuskan gerakan murtad (yang enggan membayar zakat) dan nabi palsu.11 pasukan tentera ditubuh untuk memerangi golongan tersebut. Menghantar tentera pimpinan usamah b Zaid ke Qudha¶ah dan Abna ke Syria ± tujuan : melindungi umat Islam drpd ancaman Rom dan Parsi Mengumpulkan al-Quran hasil pandangan Saidina Umar akibat ramai penghafaz gugur syahid di medan perang. Dikumpulkaan dan disatukan dlam bentuk mashaf dan disimpan dirumah Saidina Abu Bakar Membelanjakan 6000 dirham setahun untuk rakyat dan negara. Membahagikan Semenanjung Tanah Arab kepada beberapa wilayah ± Madinah, Mekah, Taif, Syria, Yaman, Najran, Hadramaut, Bahrain dan Daumat al-Jandal. Dilantik seorang gabenor di setiap wilayah dan Madinah sebagai pusat pentadbiran.

Zaman Khalifah Umar al-Khattab
1. 2.
1. 2. 3.

Digelar zaman µThe Golden Age¶ Pendidikan :
menubuhkan institusi pendidikan di kota2 spt. Basrah, Kufah, Fustat. Menubuhkan kuttab (pra-sekolah) Bentuk pendidikan ± membaca, menulis, menghafaz, berenang, menunggang kuda

3.

4. 5.

Politik ± perluasan wilayah ± Afrika Utara, Asia Minor, Khurasan. Membahagikan wilayah ± 8 : Madinah, Mekah, Syria, al-Jazirah, Basrah, Kufah, Mesir, Palestin. Setiap wilayah dilantik gabenor yang dibantu setiausaha, ketua tentera, pemungut cukai, hakim, pegawai perbendaharaan. Pentadbiran - menubuhkan jabatan (dewan) ± Jab. Tentera, Jab. Ganjaran dan Agihan, Jab. Pos, Jab. Cukai. Sosial ± menubuhkan pelbagai kemudahan. Menubuhkan baitulmal yang sistematik

Zaman Khalifah Uthman b Affan
1. 2. 3. 4. 5.

Tidak banyak perubahan melainkan meneruskan usaha khalifah sebelumnya. Sumbangan besar ± penulisan al-Quran yang sistematik (dikenali sebagai Mashaf Uthmani) Perluasan wilayah di mana seluruh wilayah Parsi, Tabristan, Azerbaijan, Armania berjaya ditakluki. Menubuhkan armada laut Islam pertama untuk menawan Rom Timur Abdullah b. Qays Harith ± panglima tentera laut Islam pertama dan pernah melancarkan 50 serangan ke atas tentera Rom.

Zaman Khalifah Saidina Ali Abi Talib
1. 2.

Tidak banyak sumbangan yang dilakukan kerana sibuk mengatasi masalah pemberontakan Sumbangan: 1. Menubuh dan menyusun pasukan polis (al-Syurtah) 2. Melengkapkan lagi pasukan bersenjata 3. Ilmu sains dan matematik mula diperkenalkan

ZAMAN PERTENGAHAN
Zaman Kerajaan Umayyah 2. Zaman Kerajaan Abbasiyyah 3. Zaman Kerajaan Uthmaniyyah
1.

Zaman Kerajaan Bani Umayyah
€

€ €

Diasaskan oleh Mu¶awiyyah b. Abi Sufiyan selaku khalifah pertama kerajaan Bani Umayyah selepas mengambil-alih jawatan khalifah daripada Saidina Ali Bermula sistem pemerintahan secara warisan Tahap pemerintahan: y Di Damsyik y Di Andalusia

Sumbangan Kerajaan Bani Umayyah tahap 1 di Damsyik (661750M): 1. Politik dan pentadbiran y Empat sistem Khilafah ± meneruskan sistem khilafah Sistem wazarah ± melantik wazir mengetuai sistem pentadbiran Sistem urus setia ± melantik pegawai bagi mengumpul rekod dan mengurus surat Sistem hijabah ± menjaga keselamatan khalifah

2.

y y

y y

y

Pendidikan dan Sosial Sains dan teknologi mula berkembang seperti teknologi pembuatan kapal, alat peperangan dan teknik pertanian. Bermula aktiviti penterjemahan drpd bhs Latin ke bhs Arab sejajar dgn pemerintahan al-Walid b. Abdul Malik yg menjadikan bahasa Arab sbg bhs rasmi. Kota Basrah = pusat pengajaran dan penyebaran ilmu Ilmu al-Quran dan Hadith mula berkembang dan juga ilmu-ilmu sains terutama di zaman Khalifah Umar Abdul Aziz Taraf kesihatan turut meningkat ± dibina hospital pd zaman khalifah al-Walid b. Abdul Malik dan hospital kusta pd zaman khalifah Umar Abdul Aziz

3.

Ekonomi dan kewangan y Matawang Byzantine dan Parsi ditukar kpd matawang Islam pd zaman khalifah Abdul Malik b. Marwan y Ditubuhkan baitulmal di setiap wilayah Senibina y Senibina masjid semakin menyerlah dengan ukiran ayatayat al-Quran yang indah, adanya kubah, arca dan sebagainya

4.

Sumbangan Kerajaan Bani Umayyah tahap 2 di Andalusia (7561031M): € Penguasaan ke atas Andalusia oleh kerajaan Bani Umayyah mula berlaku pada zaman pemerintahan Abdul Rahman al-Dakhil 1 € Zaman kegemilangan berlaku pada zaman khalifah Abdul Rahman III dan al-Hakam II 1. Pendidikan
y

y y y

Di zaman al-Hakam II, ramai sarjana Islam dihantar ke beberapa wilayah misalnya, Cairo, Damacus, Baghdad untuk mengumpul buku-buku dalam pelbagai bidang Di zaman beliau terdapat 17 pusat pengajian dan 70 perpustakaan di Andalusia Pusat pengajian tinggi di Cordova yang diasaskan oleh Abdul Rahman III menjadi pusat pengajian terkenal di Eropah. Pusat pengajian terkenal lain terdapat di Seville, Toledo, Malaga dan Granada

2.
y y

Pusat Penterjemahan
Pusat penterjemahan terkenal terletak di Toledo Kesan kegiatan penterjemahan menjadikan Andulisia pusat kegemilangan tamadun Islam dan menjadi penggerak kepada kebangkitan masyarakat Eropah.

3.

Senibina y Antara senibina terkenal ± istana al-Hamra¶ dan masjid jamek Cordova Ekonomi Sistem kewangan ditubuhkan bg mengimbang pendapatan dan perbelanjaan. Sumber pendapatan ± zakat, jizyah, kharaj dsb. Cordova menjadi pusat ekonomi dan perdagangan antarabangsa. Andalusia juga menjadi pusat membuat tembikar, perhiasan perak dan emas, memproses kulit, mengeluar senjata Sektor pertanian dimodenkan

4.

y y y y

y

Zaman Kerajaan Bani Abbasiyyah
€ € € €

Pemerintahan Abbasiyah adalah berketurunan daripada alAbbas, bapa saudara Nabi s.a.w. Pengasas kerajaan keturunan al-Abbas ialah Abdullah asSaffah ibn Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn al-Abbas Pusat pemerintahan di Baghdad. Pemerintahan Abbasiyah bermula dari tahun 132H hingga tahun 656H. Tempohnya ialah selama 524 tahun. Pada tahun 656H, kaum Tatar melanggar dunia Islam, membunuh khalifah Abbasiyah serta ramai kaum keluarnya dan dengan demikian, berakhirlah zaman pemerintahan Abbasiyah.

Sumbangan Kerajaan Bani Abbasiyyah
1.

y y y y

y

y

Pendidikan Pemerintah menggalakkan masyarakat menimba ilmu Setiap masjid dilengkapi sekolah dan perpustakaan Golongan penyelidik dan ahli karya dianugerahkan hadiah Khalifah Abu Jaafar al-Mansur pelupor kegiatan intelektual. Pengasas kota Baghdad dan kolej perubatan. Menjemput Jurjis b Jibril, pengarah hospital Jundishapur ke Baghdad sebagai pengarah kolej perubatan. Baghdad menjadi pusat intelektual terunggul pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid (786-809M) yang juga pengasas µKhizanah al-Hikmah¶. Kemuncak kegiatan keilmuan berlaku pada zaman al-Ma¶mun Harun al-Rasyid (813-833M). Lahir ramai sarjana dalam pelbagai bidang ilmu. Khizanah al-Hikmah dibesarkan dan ditukar nama kepada µBaytul Hikmah¶. Dilantik Hunayn b. Ishaq sebagai pengarahnya.

2.

Penterjemahan y Aktiviti penterjemahan karya klasik Yunani, Parsi dan India bermula pada pemerintahaan al-Ma¶mun. Usaha ini dilakukan oleh sarjana yang bertugas di µBaytul Hikmah¶. y Kegiatan penulisan dan penyusunan kitab hadis, fiqh dan tafsir al-Quran giat dijalankan. y Aktiviti penterjemahan ke bahasa Arab membolehkan sarjana Islam mempelajari ilmu sains zaman sebelum Islam. Ekonomi dan kewangan y Perkembangan dapat dilihat melalui peranan baitulmal ± menjaga khazanah negara dan mengagihkan mengikut keperluan. y Sumber ekonomi ± perdagangan dan pertanian y Sumber kewangan ± zakat dan cukai-cukai

3.

4.

Politik dan Pemerintahan y Wujud fahaman politik y Melengkapkan angkatan perang bagi mempertahankan negara dan memelihara kestabilan politik y Memperkasakan institusi kehakiman Kemunculan mazhab Muncul golongan mujtahid (ulama-ulama Islam yang melakukan ijtihad dalam usaha menentukan hukum bagi suatu masalah yang timbul dalam masyarkat). Mereka terdiri dari ahli µqias¶ atau ahli hadis. Ahli µqias¶ = ulama yang banyak menggunakan fikiran atau qias untuk menetapkan suatu hukum. Ahli hadis = ulama mengeluarkan hukum bersandarkan hadis. Muncul pelbagai mazhab termasuk mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Shafi¶iyah dan Hanbaliyah. Perbezaan pendapat dalam mazhab tidak membawa kepada perpecahan kerana perbezaan pendapat/fahaman berlaku pada perbezaan perkara cabang (furu¶) bukan perkara asas dalam Islam

5.

y

y

y y

Zaman Kerajaan Bani Uthmaniyah (1258-1924)
€ € €

Nama Uthmaniyah diambil bersempena nama sultan Uthman ± sultan pertama kerajaan Turki Uthmaniyah. Pengasas kerajaan ini ± Uthman bin Sauji Bin Erturgul b. Sulaiman Shah. Mula bertapak di Asia Kecil dan kemudian di Istanbul.

Sumbangan Zaman Kerajaan Bani Uthmaniyah
1.
y y y

Pentadbiran dan Perundangan
Sultan Sulaiman telah memperkenalkan peraturan bagi kerajaannya ± Kanun Sulaiman Sistem organisasi dan perundangan Islam diwujudkan Jawatan kadi, mufti dan sheikhul diperkenalkan

2.
y y

Ekonomi
Wujud hubungan perdagangan antara Timur dan Barat meliputi laut tengah, laut Merah, lautan Hindi dan Mediterranean. Istanbul menjadi pusat perdagangan.

3.
y

Sosial
Menghapuskan sistem berasaskan keturunan dan susu lapis masyarakat

Peranan Kerajaan Uthmaniyah
1.

y

2.

y
3.

y

4. 5.

y

Kesatuan umat dan dunia Islam Berjaya menyatukan dunia Islam seperti Iraq, Palestin, Mesir, Algeria, Sem. Tanah Arab, Tunis sebagai satu kesatuan dgn semenanjung Balkan dan Turki serta Eropah Timur bagi menghadapi serangan Portugis dan Sepanyol. Mempertahankan umat Islam dan ajaran Islam Menyekat kemaraan serangan tentera salib Mempertahankan Tanah Suci Umat Islam Pertahankan Mekah, Madinah dan Palestin dari serangan yahudi. Misalnya, Sultan Salim 1 melarang orang2 yahudi berhijrah ke Sinai. Mengekalkan amalan syura Meneruskan dakwah Islam Kejayaan Sultan Muhammad al-Fatih menawan kota Constantinopel dan menukar nama kepada Istanbul

6.

7. 8.

Membina jaringan keretapi y Membina landasan keretapi dari Syam ke Madinah yang menghubungkan Hijaz, Turki dan Semananjung Balkan dan Eropah Selatan. Usaha ini dilakukan oleh Sultan Abdul Hamid Menjalinkan hubungan baik dengan non-muslim Penguasaan tiga lautan y Iaitu Laut Mediteranean, Laut Merah dan Laut Hitam. Ini menjadikan kawasan Afrika dan Asia aman dan bebas daripada pengaruh salibiyah.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.