Rancangan pengajaran PPIM Objektif Aktiviti: 1. Menilai kerjasama antara ahli kumpulan 2.

Menilai kefahaman murid tentang tajuk yang diberi. 3. Memahami disiplin semasa perjumpaan PPIM. 28/3/2011 Isnin 1. Pemberian tajuk tugasan kepada semua ahli PPIM Tema : Kesihatan dan Pembangunan Diri Tajuk : a) Penampilan pakaian dan kebersihan b) Penjagaan Diri c) Penyakit berjangkit d) Makanan seimbang e) Piramid makanan Pemberian Markah : 1. Kerjasama ahli kumpulan semasa pembentangan (10) 2. Penggunaan masa yang tepat ( 10 markah ) 3. Isi padat ( 50 markah) 4.Hasil kerja kemas dan menarik ( 20 markah) 5. Nota berkaitan pembentangan ( 10 markah) Tarikh : 31/3/2011 Pembentangan Kumpulan 1. Tatacara Asas a) tatacara perjumpaan b) tatacara penutupan 2. Lagu – lagu a) Lagu PPIM b) Lagu Asma ul Husna 3. Asas Kawad kaki a) memaham arahan b) melaksanakan arahan

Senarai ahli Kumpulan .