1) Dapatkan sebuah mesin atau peralatan yang mempunyai jadual penyelenggaraan berkala.

MESIN SHAPING
Mesin ‘shaping’ adalah satu sistem yang mana ia melibatkan penggunaan motor AC. Mesin ‘shaping’ ini selalu digunakan dalam industri-industri besar. Mesin ‘shaping’ digunakan bertujuan melekukkan kerja-kerja pembentukan, menipiskan dan membuat lurah pada bahan produk seperti logam, aluminium, tembaga dan besi-besi produk industri. Butiran mengenai sistem: Model Weight ( Approx. ) Butir Drive Motor :JIWAN SHAPPING MACHINE 24" :2000 Kg. : Electric Motor 3 H.P. C, P.B. and 5 H.P.A.G : 1440 RPM

Main Switch Starter ( Push Button Type ) : 5AMP

2) Sertakan gambar mesin atau peralatan tersebut dan bahagianbahagian yang perlu dibuat penyenggaraan.

BAHAGIAN PENYELENGGARAAN GAMBAR RAJAH • Kerosakan yang biasa terjadi pada tali sawat adalah seperti kehausan dan kelihatan keretakan pada struktur tali sawat tersebut. • Antara langkah pemeriksaan pada tali sawat adalah dengan memeriksa tahap ketegangan tali sawat dengan menggunakan tekanan jari di setiap tali sawat pada titik tengah antara

1) kedua-dua pulley (takal) rajah 2 cara untuk memeriksa ketegangan pada tali sawat. Drive Belts
• Bagi ketegangan yang sesuai pada tali sawat ialah deflasi dari tidak kurang ¾ inci

BAHAGIAN PENYELENGGARAAN

KETERANGAN GAMBAR RAJAH

Drive belts berfungsi apabila mendapat power supply yang di bekalkan daripada motor bagi membolehkan spindle berfungsi. Rajah di atas menunjukkan bahagian pada mesin 1) Mata alat dan gear shaping yang menempatkan tali sawat . Pastikan bahawa punca bekalan kuasa ditutup atau di OFFKAN sebelum mana kerjakerja senggarakan dibuat dan pemindahan
PENYELENGGARAAN TALI SAWAT PENYELENGGARAAN

• •

Kerosakan yang biasa terjadi pada mata alat adalah seperti kehausan dan lama kelamaan menjadi patah. Antara langkah pemeriksaan pada mata alat pastikan menggunakan mata alat yang rajah 2. Each belt should have approximately the sesuai, selepas digunakan minyak kan pada mata alat supaya tidak berkarat dan same amount of tension.

tahan lama.
 Pelarasan gear yang menjadi tidak stabil.  Antara langkah pemeriksaan, pastikan gear dalam keadaan yang baik

atau sesuai dan selepas digunakan minyak kan pada pelarasan gear agar tidak berkarat atau ketat ketika pelarasan. 3) Sertakan juga jadual penyelenggaraan yang disediakan oleh pihak pembekal mesin atau peralatan tersebut.

MESIN

SENARAI SEMAK

HARIAN(2550 JAM )

BULANAN(300500 JAM )

TAHUNAN (1000 JAM )

M E S I N

1. MELARASKAN ketegangan tali sawat

2. MELARASKAN semula ketetapan pada mesin shaping dan peralatan

S H A P P I N G 4. periksa tahap kehausan pada bahagian yang bergerak  3. Membuat pemeriksaan yang menyeluruh pada bahagian mesin tersebut 

JADUAL PENYENGGARAAN BERKALA

*Jadual di bawah menunjukkan jadual penyelenggaraan berkala yang perlu dilakukan pada ‘Mesin Shaping’.

MESIN

SENARAI SEMAK

HARIAN (25-50 JAM)

BULANAN (300500 JAM)

TAHUNAN(1000 JAM)

M E S I N

1. Mengemas dan membersihkan tempat pada tempat seperti pada kawasan mesin dan luar sekitar mesin pengisar(AMALAN 5 S) 2. MENYAPU minyak gris pada peralatan seperti gear , bering , shaft 3. MELETAKAN ATAU MENAMBAHKAN minyak hidraulik pada mesin pengisar 4. PEMERIKSAAN ke atas MOTOR dan alat –alat pemula (starting equipment) 5. MEMBERSIH atau MENCUCI mata alat. 6. Membuat pemeriksaan ke atas tali sawat dan juga ke atas bearing ,gear , shaft(key) 7. PEMERIKSAAN ke atas keadaan soket dan penyambungan

S H A P P I N G

 