P. 1
10 prinsip Islam Hadhari

10 prinsip Islam Hadhari

|Views: 351|Likes:
Published by Ester Subin

More info:

Published by: Ester Subin on Mar 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/22/2012

pdf

text

original

Konsep Islam Hadhari

Pengenalan Islam Hadhari memberi tekanan kepada aspek pembangunan yang menjurus kepada pembinaan peradaban iaitu peradaban yang dicanai dengan pegangan Islam dan memberi fokus kepada usaha mempertingkatkan mutu kehidupan melalui penguasaan ilmu, pembangunan insan, pembangunan kesihatan serta pembangunan fizikal. Mempertingkatkan mutu kehidupan adalah dengan mengamalkan sistem ekonomi, sistem perdagangan dan sistem kewangan yang dinamik, pembangunan sepadu dan seimbang bagi melahirkan umat yang berilmu dan beriman, bertamadun tinggi, berakhlak mulia, jujur lagi amanah, serta bersedia menangani cabaran semasa dunia global. Islam Hadhari bukanlah agama baru. Islam Hadhari bukan ajaran baru. Islam Hadhari bukannya mazhab baru. Islam Hadhari adalah usaha untuk mengembalikan umat Islam kepada asas atau fundamental yang terkandung dalam Al Quran dan Hadis yang merupakan teras pembinaan tamadun Islam. Islam Hadhari jika ditafsir secara ikhlas dan difahami secara jelas, sama sekali tidak akan memesongkan mana-mana umat Islam dari asas akidah. Sebagai sebuah Kerajaan yang bertanggungjawab melindungi kesucian Islam dan memastikan umat Islam tanpa tergelincir akidah akan dapat menghadapi cabaran dan realiti semasa, pintu ijtihad perlu terbuka supaya tafsiran yang diwarisi dapat dikaitkan dengan bentuk dan corak pembangunan mengikut masa dan mengikut tempat. Adalah perlu diteliti semula pelbagai pendekatan dan kaedah untuk diperkemaskan supaya lebih seimbang dan menyeluruh, merangkumi pembangunan prasarana dan pembangunan ekonomi, diperkukuhkan dengan pembangunan manusia melalui program pendidikan yang komprehensif, diperlengkap pula dengan program pembangunan rohani untuk menyemaikan nilai-nilai murni dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Prinsip Islam Hadhari Islam Hadhari akan memastikan pencapaian sepuluh prinsip utama: I. Keimanan dan ketakwaan kepada ILAHI II. Kerajaan adil dan beramanah III. Rakyat berjiwa merdeka IV. Penguasaan ilmu pengetahuan V. Pembangunan ekonomi seimbang dan komprehensif VI. Kehidupan berkualiti VII. Pembelaan hak kumpulan minoriti dan wanita VIII. Keutuhan budaya dan moral IX. Pemeliharaan alam semula jadi

manusia sebagai khalifah dan kewajipan mencapai kekuatan dalam semua bidang kehidupan perlu dititikberatkan. Selaras dengan itu. Kekuatan pertahanan Prinsip-prinsip ini adalah menurut acuan yang diadunkan supaya amalan dan pendekatannya tidak akan menimbulkan salah faham dan kebimbangan kepada mana-mana pihak dalam sebuah negara yang komposisi rakyatnya berbilang agama dan berbilang kaum. Bahawa penguasaan sains dan teknologi serta peningkatan . Menjaga. dan tidak bersifat sektor atau partisan. Menjaga. memartabatkan dan memperkasakan keturunan Usaha yang konsisten hingga menghasilkan kejayaan yang berterusan perlu dirancang. Umat perlu dijadikan masyarakat iqra dalam hasrat mahu membina kemampuan bangsa dari segi peningkatan penguasaan ilmu. Sikap dan nilai-nilai negatif masyarakat perlu diubah kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam tasawwur Islam. Menjaga. secara drastik. memartabatkan dan memperkasakan agama II.X. meliputi aspek kehidupan manusia seperti menuntut ilmu. Perubahan minda umat memerlukan satu tindakan secara menyeluruh. Peningkatan kualiti (itqan) dalam semua urusan dan kegiatan kehidupan merangkumi bidang pendidikan. Tuntutan Islam mewajibkan umat menguasai ilmu dalam semua bidang perlu dihayati. Warisan dan tamadun Islam yang memperlihatkan kejayaan cemerlang umat Islam dalam semua bidang perlu dijadikan rujukan dan sumber inspirasi memajukan masyarakat Malaysia. Perubahan sikap dan budaya umat memerlukan peranan berijtihad dan berjihad. Pendekatan yang digariskan juga adalah untuk memperkasakan umat Islam supaya berupaya menghadapi cabaran dunia semasa. Masyarakat Malaysia perlu diberikan kefahaman Islam yang membolehkan umat menghayati dan mewarisi wawasan ketamadunan global (Rahmatan Lil’alamin) untuk membolehkan umat berperanan secara berkesan diperingkat global. Menjaga. Menjaga. khususnya prinsip maqasid al Syariah adalah berkaitan dengan lima perkara seperti berikut: I. Islam Hadhari adalah Islam yang syumul atau komprehensif dengan penekanan kepada pembangunan ekonomi dan tamadun yang menyeluruh – berupaya menjadi penggerak dan pendorong kepada peningkatan daya saing umat. Masyarakat Malaysia perlu menghargai dan menghayati sifat berdikari dan mengurangkan kebergantungan kepada pihak lain. menguasai sains dan teknologi serta melaksanakan aktiviti-aktiviti ekonomi. memartabatkan dan memperkasakan harta V. kemahiran dan kepakaran. memartabatkan dan memperkasakan akal III. hendaklah dijadikan budaya. Ini memerlukan satu perubahan tasawur (pandangan global) seluruh masyarakat. Ijtihad membina ummah dalam zaman moden ini perlu diberikan perhatian dan diberikan pengiktirafan. secara sistematik. penguasaan sains dan teknologi serta aktiviti-aktiviti ekonomi. Perlu diperbetulkan sebarang salah faham terhadap konsep ilmu agar tidak berlaku pemisahan antara ilmu sekular dengan ilmu agama. memartabatkan dan memperkasakan nyawa IV. Konsep jihad perlu ditafsirkan secara lebih luas. Segala bentuk pemikiran yang mengelirukan dan tidak bersesuaian dengan kefahaman Islam perlu dikikis supaya pemikiran dan jati diri umat dapat dibentuk. Semangat persaudaraan (ukhuwah Islamiah) perlu dipupuk dan disemarakkan bagi menghasilkan rangkaian sosial yang mantap sebagai satu strategi ke arah meningkatkan daya saing umat. konsep hidup sebagai pengabdian kepada Tuhan dan konsep kerja sebagai ibadah.

kerana alam dan fenomenanya diciptakan dan ditundukkan oleh Allah SWT untuk manusia diturunkan sebagai khalifah. Usaha melahirkan saintis Islam yang dapat menghasilkan penemuan-penemuan baru perlu diperbanyakkan. Begitu banyak ayatayat di dalam al-Quran yang menyentuh soal penguasaan sains dan teknologi. amatlah penting untuk umat manusia itu diperlengkap dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran. Amatlah penting umat Islam dipimpin memahami dan menghayati Islam sebagai sistem kehidupan menyeluruh untuk menggerakkan pembinaan satu tamadun. Kehidupan menyeluruh yang bijak mengimbangkan tanggungjawab dunia dengan tanggungjawab akhirat. Kerajaan juga tidak pernah bersifat sekularisme yang menolak akhirat dan memberi tumpuan kepada dunia semata-mata. yang perlu diberikan perhatian oleh umat. Kerana itu. Allah SWT berfirman: Yang bermaksud: "Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah engkau melupakan bahagianmu (keperluan dan bekalanmu) dari dunia dan berbuat baiklah (kepada hambahamba Allah) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu (dengan pemberian nikmatNya yang melimpah-limpah) dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan". (Surah al-Qasas: Ayat 77) Di pos oleh Arbain Muhayat pada 20 December 2008 Prinsip Islam Hadhari :1. Islam mestilah dihayati sebagai sistem yang mengintegrasikan kehidupan duniawi dan persiapan ukhrawi. supaya membolehkan manusia menguasai dunia. Islam bukanlah satu ritual kerana ritualisme memberi tumpuan kepada akhirat semata-mata. Keimanan & Ketakwaan Kepada Allah KEIMANAN DAN KETAQWAAN KEPADA ALLAH . telus dan amanah.kemahiran dan kepakaran merupakan sebahagian dari tuntutan Islam. Sumbangan tamadun Islam dalam sains dan teknologi yang membawa kepada kelahiran renaissance di Eropah wajib diketahui oleh semua pelajar Islam. Manusia tidak mungkin berjaya memanfaatkan dunia ini dengan baik jika sikap dan pandangannya terhadap dunia tidak tepat sebagaimana mestinya. jujur. Dunia adalah satu perjalanan yang harus dimanfaatkan dalam proses pengabdian manusia kepada Allah SWT dengan menyempurnakan tanggungjawab fardu kifayah secara sempurna.

syariah (perundangan).Bagi orang Islam pendekatan Islam Hadhari meletakkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah sebagai teras utamanya. lagi Maha Mengetahui. Ini bersesuaian dengan firman Allah SWT. maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada simpulan (tali agama) yang teguh yang tidak akan putus dan (ingatlah). moral dan nilai-nilai murni adalah teras perancangan dan pelaksanaan pembangunan diri dan pengurusan sistem untuk mencapai umat yang berkualiti dan negara yang cemerlang. Maksudnya : “Dan (Tuhan berfirman lagi): Sekiranya penduduk negeri itu. dan dia pula beriman kepada Allah. beriman serta bertaqwa. al-qur’an dan sunnah Rasulullah S.W sebagai teras pegangan dan rujukannya. lalu kami timpakan mereka dengan azab seksa disebabkan apa yang mereka telah usahakan.A. tentulah kami akan membuka kepada mereka (pintu pengurniaan) yang melimpah-limpah berkatnya. Allah Maha Mendengar. Allah SWT berfirman. sesiapa yang tidak percayakan Taghut. Oleh itu. Gabungan kemantapan akidah (kepercayaan).” Pada prinsipnya penentuan pegangan agama atau akidah bagi mereka yang berada di luar Islam terbahagi kepada dua iaitu tiada paksaan dalam agama dan kebebasan dalam menganut agama masing-masing seperti firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah : 256 Maksudnya : "Tidak ada paksaan dalam agama (Islam) kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran (Islam) dari kesesatan (kufur). Dan dalam surah al-Kaafiruun: 6. dari langit dan bumi . Tetapi mereka mendustakan(rasul kami). dalam surah al-A’raaf :96. akhlak. Maksudnya : “Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku” .

mengikut kadar masing-masing. Allah SWT berfirman dalam surah al-Maa’idah : 8 Maksudnya : “Dan jangan sekali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. supaya kamu mengambil peringatan mematuhiNya”. miskin kaya atau perbezaan agama. Pelaksanaan keadilan tidak melihat pada keturunan. Ini bersesuaian dengan firman Allah SWT dalam surah an-Nahl : 90 Maksudnya : “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil. dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Dalam al-qur’an Allah SWT berfirman dalam surah an-Nisa’ :58 . Dan hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Bukhari maksudnya.Prinsip Islam Hadhari :2. Ini bersesuaian dengan peruntukan dalam al-qur’an dan hadis Rasulullah SAW. sesungguhnya Allah maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan”. kedudukan. Hendaklah kamu berlaku adil(kepada sesiapa jua) kerana sikap adil itu lebih hampir kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah. dan berbuat kebaikan . bangsa. warna kulit. Amanah pula bermaksud menunaikan segala tanggungjawab dan kewajipan yang diletakkan ke atasnya. “Sekiranya(anakku) Fatimah mencuri nescaya aku akan memotong tangannya”. Ia mengajar kamu (dengan suruhan dan laranganNya ini). Kerajaan Adil & Beramanah KERAJAAN ADIL DAN BERAMANAH Adil adalah memberi yang hak kepada yang berhak akan haknya. serta memberi bantuan kepada kaum kerabat. Ini bersumberkan dari al-qur’an dan hadis Nabi SAW.

(Allah menyuruh) kamu menghukum dengan adil. Ini selaras dengan firman Allah SWT dalam al-qur’an surah al-Isra’: 70 maksud: . amanah (tidak boros dan perbelanjaan berhemah) melahirkan negara yang baik. Islam Hadhari meletakkan amalan tadbir urus yang baik (good governance) dan adil serta amanah kepada semua lapisan rakyat.(Lalu dikatakan kepada mereka):”makanlah dari rezeki pemberian Tuhan kamu dan bersyukurlah kepadaNya: (negeri kamu ini adalah)negeri yang baik(aman dan Makmur). adil. Sesungguhnya Allah SWT sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat”. Rakyat Berjiwa Merdeka RAKYAT BERJIWA MERDEKA Salah satu prinsip utama pendekatan Islam Hadhari ialah mewujudkan rakyat yang berjiwa merdeka. Di pos oleh Arbain Muhayat pada 20 December 2008 Prinsip Islam Hadhari :3. Yang terletak disebelah kanan dan disebelah kiri(Kariah mereka). yang diriwayatkan oleh Ahmad Maksudnya : “ Dan tidak beriman bagi seseorang yang tidak amanah”. adalah bagi penduduk negeri Saba’ satu tanda (yang membuktikan kemurahan Allah) yang terdapat di tempat tinggal mereka. dan (Tuhan kamu adalah) Tuhan yang Maha Pengampun”. dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia. Sesungguhnya Allah SWT dengan (suruhanNya) itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. maju. Masyarakat yang berjiwa merdeka dapat melahirkan buah fikiran yang dinamik dan positif sehingga mampu melahirkan idea-idea baru yang bermanfaat bagi memartabatkan diri. dan dirahmati Allah SWT sebagaimana ditegaskan dalam al-qur’an surah Saba’ : 15 Maksudnya : “ Demi Sesungguhnya. keluarga. iaitu: dua kumpulan kebun (yang luas lagi subur)”. Dan hadis nabi SAW. masyarakat dan negara. Pengurusan negara yang cekap. Antara ciri jiwa merdeka ialah berfikiran kreatif dan inovatif.Maksudnya : “ Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya).

tidak bersikap jumud dalam menghasilkan pemikiran berdaya maju dan menolak amalan-amalan negatif yang boleh menyebabkan jiwa terus terbelenggu. keutuhan negara berasaskan patriotisme yang tinggi dan kesetiaan yang tidak berbelah bahagi. Penguasaan Ilmu Pengetahuan PENGUASAAN ILMU PENGETAHUAN Kemampuan menguasai ilmu pengetahuan secara intergratif boleh menjadikan kita memiliki kekuatan pengetahuan yang pelbagai dan semasa supaya kecemerlangan intelektual dapat dikembangkan. integriti masyarakat. sebaliknya asas-asas murni itu hendaklah digunakan sebagai landasan membangunkan masyarakat dan negara yang teguh dan utuh. imej keluarga. Setiap potensi anggota masyarakat harus digerakkan sebijaksana mungkin sehingga mampu memartabatkan jatidiri. bersikap terbuka kepada kemajuan dan perubahan orang lain. dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik-baik serta kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan”. Proses ini perlu bagi melahirkan insan seimbang dan harmonis seperti yang terdapat dalam matlamat Falsafah Pendidikan Negara kita. Makna jiwa merdeka bukan hanya terletak pada slogan atau pernyataan luaran sematamata tetapi lebih daripada itu menuntut pengorbanan dan keperluan bekerja bersungguhsungguh ke arah menyumbang dan membangunkan negara Di pos oleh Arbain Muhayat pada 20 December 2008 Prinsip Islam Hadhari : 4. Masyarakat yang berjiwa merdeka bukanlah masyarakat yang terlepas daripada peraturan undang-undang dan etika.“Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Masyarakat hendaklah mengatasi belenggu pemikiran yang terjajah. Jiwa merdeka harus mampu melakukan pilihan dan membuat saringan serta bersikap terbuka terhadap faktor dari luar lingkungan budaya dan tradisi yang tidak bercanggah dengan nilai etika dan sejagat yang sifatnya menyumbang terhadap pembangunan tamadun mengikut acuan kita sendiri. kekuatan peribadi dapat ditampilkan dan ketangkasan jasmani dapat dibangunkan. Ini bertepatan dengan firman Allah SWT dalam al-qur’an surah al-Mujaadalah: 11 Maksudnya: . dan kami telah beri mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat dan di laut.

kita boleh melahirkan sumber tenaga yang mampu menerajui program pembangunan negara dan ummah. Pembangunan ekonomi seimbang dan komprehensif memberikan satu pendekatan . Usaha penggalian dan penerokaan serta penemuan ilmu sains dan teknologi amat digalakkan dalam tradisi Islam. faktor ilmu intergratif. rohani dan jasmani dapat berlaku secara seimbang.“Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama (dari kalangan kamu) – beberapa darjat . Tamadun Baghdad dan Tamadun Andalusia menjadi contoh nyata bagaimana ilmu yang integratif mampu menyumbang ke arah pembangunan tamadun Barat dan Timur. kebijaksanaan. Ini bertepatan dengan firman Allah dalam surah a-li ‘Imraan : 190 Maksudnya : Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi. Dan (ingatlah). Allah maha mendalam pengetahuanNya tentang apa yang kamu lakukan”. Di pos oleh Arbain Muhayat pada 20 December 2008 Prinsip Islam Hadhari : 5. bangsa dan manusia sejagat. dan keluasan rahmat Allah) bagi orang-orang yang berakal. Pembangunan Ekonomi Seimbang & Komprehensif PEMBANGUNAN EKONOMI SEIMBANG DAN KOMPREHENSIF Dalam usaha untuk memajukan negara. Melalui system pendidikan yang melengkapi dwi pengkhususan dan double Major. dan pada pertukaran malam dan siang. Melalui pengukuhan ilmu fardu ain yang dilengkapkan dengan penguasaan ilmu fardu kifayah. aspek ekonomi turut sama diberi keutamaan oleh Islam. hasrat untuk mencapai kecemerlangan terbuka luas. kemajuan sains dan teknologi sewajarnya menjadi fokus bagi melahirkan sumber tenaga manusia yang bukan sahaja mempunyai ilmu dan ketrampilan tetapi juga memiliki nilai-nilai murni yang sifatnya menyumbang terhadap pembangunan negara. Sewajarnya usaha pengkajian dan penyelidikan (tadabbur) dijadikan matlamat keilmuan supaya asas pembangunan intelek. Dalam menghadapi cabaran globalisasi dan cabaran semasa. menyeluruh dan teratur. Dalam mana-mana sejarah masyarakat yang maju dan bertamadun ianya tidak akan berlaku tanpa menjadikan ilmu sebagai sumbernya. Amat disedari umat Islam ketinggalan dalam penguasaan sains dan teknologi pada masa kini. ada tanda-tanda(kekuasaan.

mencapai guna tenaga penuh. supaya kamu berjaya(di dunia dan akhirat)”. Melalui strategi tersebut negara mampu mengembeling kesemua tenaga rakyat semoga mereka dapat berprestasi di peringkat optimum. demi keselamatan negara. Dalam rangka yang sama pendekatan Islam Hadhari akan terus berusaha untuk meningkat kecekapan sistem penyampaian sektor awam dan prestasi sektor swasta. Melalui kemajuan bidang sains bioteknologi. kestabilan paras harga dan pertumbuhan ekonomi yang mapan. Pembekalan kepada makanan asasi rakyat. serta ingatlah akan Allah banyak-banyak(dalam segala keadaan) . pihak kerajaan dan sektor swasta perlu samasama berperanan secara bersepadu. Melalui strategi pembasmian kemiskinan. adalah sesuatu yang dituntut oleh Islam. Jelas sekali bahawa pendekatan Islam Hadhari adalah suatu pendekatan yang komprehensif di mana pencapaian pembangunan ekonomi negara mampu menjana kepada wujudnya sebuah masyarakat yang bertamadun dan progresif. perancangan dan dasar ekonomi yang digubal perlu sensitif kepada perkembangan tersebut. Untuk menjayakan pendekatan tersebut. Ini bertepatan dengan firman Allah S. Walaupun sektor pembuatan dan perkhidmatan menyumbang secara besar-besaran kepada pertumbuhan ekonomi negara. Islam Hadhari menuntut setiap masyarakat merebut peluang untuk memaju pencapaian ekonomi mereka.W. Dalam suasana ekonomi dunia yang sangat mencabar dan tidak menentu. dan carilah apa-apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah.T dalam surah al-Jumu’ah : 10 bermaksud: “Kemudian setelah selesai sembahyang. Usaha-usaha untuk memantapkan keadilan dan kestabilan ekonomi di dalam negara akan terus diberi keutamaan. Ini sudah pun diberi penekanan dalam konsep pensyarikatan Malaysia.yang menggabungkan kepada usaha memantapkan amalan ekonomi yang berakhlak dengan kemampuan melaksanakan aktiviti ekonomi secara berkesan sesuai dengan perkembangan ekonomi di dalam negara dan diperingkat antarabangsa. sektor pertanian akan turut diberi perhatian yang sewajarnya. Bahkan strategi tersebut menepati aspirasi Islam Hadhari. . keadilan dan kestabilan ekonomi akan dapat dicapai. negara akan berusaha untuk memaju sektor pertanian dengan teknologi tersebut. Justeru itu mutu sistem pendidikan dan Institusi Latihan Negara perlu sentiasa dipertingkatkan semoga kesemua aspek keperluan tersebut dapat dibekalkan kepada rakyat. maka bertebaranlah kamu dimuka bumi(untuk menjalankan urusan masing-masing).

Bahkan gejala sosial masyarakat dapat diminimakan jika setiap institusi keluarga dapat berfungsi dengan berkesan. Tempat rekreasi dan kemudahan beriadah turut sama difikir perlu dalam membina masyarakat yang sihat dan bertenaga.W. dan janganlah engkau melakukan kerosakan dimuka bumi. Di samping itu. malah usaha untuk meningkat maju dalam kesemua aspek tersebut perlu diusaha dan dijayakan dari masa ke semasa semoga tahap pencapaian setanding dengan masyarakat yang maju di dunia. Bahkan Islam menuntut semoga setiap individu berusaha menguasai ilmu dan kemampuan untuk berjaya dalam kehidupan di dunia. Mencapai tahap kehidupan yang tinggi dalam kesemua aspek keperluan adalah matlamat utama agama. sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan”. hak memiliki harta dan jaminan kepada generasi masa hadapan yang cemerlang. . Keluarga yang sejahtera akan menjamin kepada lahirnya generasi yang seimbang dan berprestasi. dan berbuat baiklah (kepada hambahamba Allah) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu(dengan pemberian nikmatnikmatnya yang melimpah-limpah). kemudahan persekitaran turut serta diberi perhatian. Kehidupan berkualiti akan dicapai melalui kejayaan negara memenuhi keperluan kehidupan asasi seperti memelihara amalan beragama. kemampuan memajukan taraf pendidikan. Ini bertepatan dengan firman Allah S. fizikal dan material. menghayati kehidupan yang aman. Kehidupan Berkualiti KEHIDUPAN BERKUALITI Islam pada permulaannya memberi tumpuan yang penting kepada pencapaian kehidupan masyarakat secara berkualiti. Dalam konteks mencapai kehidupan yang berkualiti. Islam memberi keutamaan kepada insitusi keluarga. Bermula dengan pencapaian keperluan asasi tersebut kualiti kehidupan mengikut Islam tidak bersifat statik.T dalam al-qur’an surah al-Qasas : 77 Bermaksud: “Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah engkau melupakan bahagianmu(keperluan dan bekalanmu) dari dunia.Prinsip Islam Hadhari : 6. Kehidupan akhirat adalah hasil daripada kemampuan individu melaksanakan kehidupan yang berkualiti dari kesemua aspek termasuk aspek kerohanian.

Oleh itu tidak boleh berlaku penafian hak-hak tersebut atau alasan menjadi kumpulan kecil atau perbezaan jantina. Hak-hak mereka dijamin oleh undang-undang negara. lagi mendalam pengetahuanNya(akan keadaan dan amalan kamu)”. Mereka boleh menyertai dalam pentadbiran negara aktiviti ekonomi. harta. Rasulullah S. bermaksud “Wahai Umat manusia! Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan. pendidikan. Pembelaan Hak Kumpulan Minoriti & Wanita PEMBELAAN HAK KUMPULAN MINORITI DAN WANITA Pendekatan pendidikan Islam Hadhari memberi kemuliaan insan itu diberikan kepada setiap individu tanpa diskriminasi. supaya kamu berkenal-kenalan( dan beramah mesra antara satu sama lain). Ia terdapat dalam Bahagian Kedua Perlembagaan yang membuat peruntukan mengenai kebebasan asasi (Fundemental Liberties). Isu mengenai hak-hak wanita telah diberi perhatian yang khusus oleh kerajaan dalam menggubal dasar negara seperti termaktub dalam Dasar Wanita Negara. Penafian dan halangan ke atas hak-hak tersebut adalah salah dari segi undang-undang. agama. Implikasi daripada jaminan tersebut meletakkan kumpulan minoriti dan wanita dapat menikmati apa jua yang dinikmati oleh kumpulan majoriti dan lelaki.A. kehormatan dan akal.maksudnya : . kita dapati bahawa kualiti hidup masyarakat dari kesemua aspek akan dibangunkan secara bersepadu. Ini selaras dengan firman Allah SWT dalam al-qur’an surah al-Hujuraat : 13. agama dan politik. Sesungguhnya Allah maha mengetahui.(bukan yang lebih keturunan atau bangsanya). Jaminan tersebut meliputi nyawa. dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak. Mereka berhak untuk turut sama dalam pembangunan negara dan menikmati apa jua yang dinikmati oleh kaumkaum lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu disisi Allah ialah orang yang lebih taqwanya di antara kamu.W telah juga menyebut dengan jelas tentang wanita sejak mula hingga keakhir hayat baginda dengan peringatan khusus semasa mengerjakan Haji Wida’(Haji perpisahan) dengan sabdanya yang telah diriwayatkan oleh muslim. Dalam Islam ia terkandung dalam matlamat pesyariatan syariat Islam (Maqasid as-Syariah). sosial. Jaminan ke atas hak-hak tersebut terkandung dalam Pelembagaan Persekutuan. sama ada sebagai kumpulan majoriti atau minoriti. Prinsip Islam Hadhari : 7.Dari pendekatan Islam Hadhari.

Bahkan dalam beberapa aspek kedudukan wanita di negara ini jauh lebih baik berbanding di sesetengah negara Islam. termasuk mengenai wanita. saksama. keturunan dan fahaman agama. Bagi menjamin hak-hak tersebut dihormati dan tidak dicabuli. bangsa. maksudnya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada . Ini bertepatan dengan firman Allah SWT dalam surah al-Nisa’: 58. beberapa teriti dan kemanusiaan lain. ajarlah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. bahkan dalam beberapa perkara diberikan perlindungan dan jaminan melalui undang-undang negara. Mereka diberikan hak sehingga menjawat jawatan menteri dan pegawai kanan kerajaan. Kerajaan juga telah menerima deklarasi Hak Asasi Manusia Bangsa-Bangsa Bersatu (UNDHR). terdapat badan-badan yang mengawasi termasuk mahkamah-mahkamah diberi kuasa dan bebas untuk membicarakan isu menyalahi hak-hak apabila berlaku pertikaian. Keadaan yang sama dapat disaksikan berlaku di negara kita. kerajaan telah menubuhkan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM). Islam ditegakkan di atas prinsip-prinsip yang jitu serta adil. amanah dan bertanggungjawab kepada semua golongan masyarakat tanpa mengira kaum.“Maka bertaqwalah kamu kepada Allah terhadap wanita kerana sesungguhnya kamu mengambil mereka adalah kerana Allah dan Allah menghalalkan kepada kamu mencampuri mereka dengan ijab Kabul yang sah sesuai dengan aturan Allah dan hak suami terhadap isterinya ialah agar mereka tidak membiarkan orang luar yang dibenci oleh suaminya berkunjung kerumahnya. Realiti yang berlaku di negara kita sejak negara mencapai kemerdekaan sampai ke hari ini menunjukkan setiap kaum dan bangsa tidak dinafikan hak-hak mereka. tidak memandang rendah mana-mana golongan. Ada undang-undang yang menjamin hak-hak mereka dan kesatuan yang menguruskannya. Kebebasan beragama diberikan bagi menjamin penghayatan dalam pembangunan negara dan perkhidmatan. Mereka boleh terlibat dalam semua sektor pekerjaan dan perkhidmatan yang tidak menyalahi undang-undang negara dan penyertaan dalam pembangunan negara. Sekiranya mereka melakukan sedemikian. Di negara kita seperti juga di kebanyakan negara-negara lain bagi menjamin hak-hak seseorang dan kumpulan itu tidak dinafikan. Sejarah membuktikan orang bukan Islam begitu senang berada di bawah pemerintahan Islam kerana hak-hak mereka terjamin dan kerajaan berlaku adil ke atas mereka. Dan telah aku tinggalkan kepada kamu suatu yang tidak akan menyesatkan kamu selepasnya sekiranya kamu berpegang dengannya iaitu kitab Allah(al-qur’an)”. Dalam sejarah pemerintahan Islam orang bukan Islam diberi kedudukan dalam pemerintahan. Hak-hak mereka dilindungi oleh undang-undang dan apabila timbul pertikaian ia boleh diselesaikan oleh mahkamah atau badan seumpamanya. Dalam beberapa penulisan barat menimbulkan isu bahawa Islam tidak memberi perhatian dan kedudukan wajar kepada bukan Islam dan wanita. hak-hak mereka tidak dinafikan. Manakala bagi mereka(wanita) keatas kamu(lelaki)pula ialah memberikan mereka rezeki (makanan) dan perhiasan/pakaian dengan cara yang baik. Sebenarnya hak-hak asasi sepatutnya diperjelaskan meliputi golongan bukan Islam dan semua kaum serta jantina.

Keutuhan Budaya & Moral KEUTUHAN BUDAYA DAN MORAL Satu daripada perinsip ketamadunan sesuatu bangsa dan negara ialah wujudnya keutuhan budaya dan ketinggian moral sebagai identiti negara tersebut.ahlinya(yang berhak menerimanya) dan apabila kamu menjalankan hokum diantara manusia. Aspek kesenian dalam memperkasakan budaya harus seiring dengan nilai-nilai murni yang berasaskan keluhuran dan kreativiti yang menyumbang ke arah kebudayaan tinggi (high culture). gejala keruntuhan akhlak. Ini bertepatan dengan firman Allah SWT dalam surah al-Mukminin: 1-2 maksudnya: “Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Dengan demikian kemajuan ekonomi dan teknologi Malaysia akan berjalan selari dengan keluhuran budaya dan ketinggian akhlak masyarakat berbilang kaum. Matlamat ini tidak akan dapat dicapai selagi kemajuan kebendaan diasingkan daripada nilai-nilai moral. . etika dan kerohanian yang luhur. Dari perspektif tamadun dan agama Islam. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar. Iaitu mereka yang khusyu’ dalam sembahyangnya”. Dalam rangka meningkatkan kemajuan negara Malaysia. Sesungguhnya Allah dengan (suruhanNya) itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Di pos oleh Arbain Muhayat pada 20 December 2008 Prinsip Islam Hadhari : 8. kepelbagaian budaya dan agama perlu dipertahankan berasaskan sistem nilai dan akhlak yang kukuh. kemajuan ekonomi dan ilmu sesuatu bangsa harus dijiwai oleh budaya moral dan etika yang luhur. keharmonian dan keamanan dalam masyarakat majmuk. Ia juga akan menjadikan bangsa itu terhormat dan disegani. kelemahan budaya integriti dan budaya ilmu dalam masyarakat Malaysia semasa. (Allah menyuruh)maku menghukum dengan adil. Sejarah telah membuktikan bahawa tamadun dan Empayar Romawi yang begitu hebat telah runtuh dan ditelan zaman akibat daripada kepincangan moral yang parah dalam masyarakat dan negara. Penghayatan nilai-nilai akhlak yang mutlak dan tinggi akan menjamin kesejahteraan. merupakan suatu cabaran besar kepada pelaksanaan pendekatan Islam Hadhari. murni dan luhur. lagi sentiasa melihat”. Namun.

keseimbangan alam semula jadi tidak dapat dikekalkan. Kesejahteraan yang dinikmati oleh manusia adalah akibat daripada kehidupan yang sejahtera antara sesama manusia dengan alam tabii. Di pos oleh Arbain Muhayat pada 20 December 2008 . hujan asid.Prinsip Islam Hadhari : 9. Pembangunan sains dan teknologi yang berteraskan kepada ajaran agama dan nilai budaya perlu diterapkan kepada seluruh peringkat masyarakat. bertanggungjawab dengan alam. pemanasan global. air dan darat. kepupusan tanaman. Adalah menjadi pendekatan Islam Hadhari agar kehidupan manusia menjadi harmoni dengan alam sekitar dan persekitarannya disamping berusaha untuk terus maju. manusia mempunyai kecenderungan untuk menguasai dan mengekploitasi alam tabii secara berlebihan dengan menggunakan sains dan teknologi. Malaysia sendiri telah mengadakan Deklarasi Langkawi untuk memastikan pembangunan negara secara lestari dan mesra alam. habitat dan sebagainya semuanya menyumbang kepada ketidakstabilan eko-sistem yang dilakukan oleh aktiviti manusia. Peristiwa tanah runtuh. Untuk mengatasi semua ini alam sekitar perlu ditadbir urus melalui kaedah dan pendekatan yang lebih seimbang dan menyeluruh. Deklarasi Reo De Janerio (1993) dan Protokol Kyoto (1997) merupakan antara dua deklarasi di mana Malaysia turut menandatanganinya. Pemeliharaan Alam Semula Jadi PEMELIHARAAN ALAM SEMULAJADI Kehidupan manusia tidak terbatas hanya kepada hubungan sesama manusia. Pembangunan insan yang berteraskan kepada kehidupan yang berteraskan nilai-nilai murni agama. Natijahnya. membangun alam secara terancang perlulah diberi penekanan yang bersungguh-sungguh. pencemaran udara. Penyelidikan dan pemantauan terhadap alam tabii perlu dilakukan secara berterusan agar pembangunan yang dijalankan tidak mendatangkan risiko yang tinggi kepada kehidupan sejagat. Dalam proses pembangunan. banjir kilat. tetapi juga hubungan manusia dengan alam persekitaran. Di peringkat antarabangsa beberapa deklarasi mengenai alam sekitar telah pun dilaksanakan oleh UNDP untuk memastikan pembangunan yang lestari. ribut taufan.

Untuk itu mereka perlu memiliki kekuatan ketenteraan yang terkini bagi tujuan mempertahankan diri dan negara dan bukan untuk menyerang dan menguasai bangsa dan negara lain. malah ia merangkumi kekuatan diri. Ini bertepatan dengan firman Allah SWT dalam al-qur’an surah al-Anfal: 60 maksudnya: “Dan sediakanlah untuk menentang mereka (musuh yang menceroboh) segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dan dari pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia. fizikal dan spritual.dan kamu tidak akan dianiayai”. Dan apa yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasanya kepada kamu. Perubahan suasana politik dunia global masa kini dan tekanan serta penghinaan yang dihadapi oleh sebahagian umat manusia menuntut kita menguasai kekuatan ketenteraan dan keupayaan mempertahankan diri. Di pos oleh Arbain Muhayat pada 20 December 2008 . Bangsa yang maju memerlukan umat yang dapat mempertahankan diri dan negara dari dicerobohi. sedang Allah mengetahuinya. Kekuatan Pertahanan KEKUATAN PERTAHANAN Islam Hadhari melihat pertahanan bukan sahaja isu-isu yang meliputi kekuatan ketenteraan dan persenjataan.Prinsip Islam Hadhari : 10. Pendekatan Islam Hadhari akan berusaha memperkasakan umat supaya mereka berupaya menghadapi cabaran dunia semasa. untuk mengerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu serta musuh-musuh yang lain dari mereka yang kamu tidak mengetahui nya. Kekuatan pertahanan akan menjamin kestabilan. bangsa dan negara. keamanan dan keselamatan negara yang membolehkan proses pembangunan dilakukan secara berterusan. Negara perlu diperlengkapkan dengan rancangan serta program jangka panjang untuk menyemai rasa hak dan tanggungjawab membela kemuliaan maruah diri.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->