Konsep Islam Hadhari

Pengenalan Islam Hadhari memberi tekanan kepada aspek pembangunan yang menjurus kepada pembinaan peradaban iaitu peradaban yang dicanai dengan pegangan Islam dan memberi fokus kepada usaha mempertingkatkan mutu kehidupan melalui penguasaan ilmu, pembangunan insan, pembangunan kesihatan serta pembangunan fizikal. Mempertingkatkan mutu kehidupan adalah dengan mengamalkan sistem ekonomi, sistem perdagangan dan sistem kewangan yang dinamik, pembangunan sepadu dan seimbang bagi melahirkan umat yang berilmu dan beriman, bertamadun tinggi, berakhlak mulia, jujur lagi amanah, serta bersedia menangani cabaran semasa dunia global. Islam Hadhari bukanlah agama baru. Islam Hadhari bukan ajaran baru. Islam Hadhari bukannya mazhab baru. Islam Hadhari adalah usaha untuk mengembalikan umat Islam kepada asas atau fundamental yang terkandung dalam Al Quran dan Hadis yang merupakan teras pembinaan tamadun Islam. Islam Hadhari jika ditafsir secara ikhlas dan difahami secara jelas, sama sekali tidak akan memesongkan mana-mana umat Islam dari asas akidah. Sebagai sebuah Kerajaan yang bertanggungjawab melindungi kesucian Islam dan memastikan umat Islam tanpa tergelincir akidah akan dapat menghadapi cabaran dan realiti semasa, pintu ijtihad perlu terbuka supaya tafsiran yang diwarisi dapat dikaitkan dengan bentuk dan corak pembangunan mengikut masa dan mengikut tempat. Adalah perlu diteliti semula pelbagai pendekatan dan kaedah untuk diperkemaskan supaya lebih seimbang dan menyeluruh, merangkumi pembangunan prasarana dan pembangunan ekonomi, diperkukuhkan dengan pembangunan manusia melalui program pendidikan yang komprehensif, diperlengkap pula dengan program pembangunan rohani untuk menyemaikan nilai-nilai murni dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Prinsip Islam Hadhari Islam Hadhari akan memastikan pencapaian sepuluh prinsip utama: I. Keimanan dan ketakwaan kepada ILAHI II. Kerajaan adil dan beramanah III. Rakyat berjiwa merdeka IV. Penguasaan ilmu pengetahuan V. Pembangunan ekonomi seimbang dan komprehensif VI. Kehidupan berkualiti VII. Pembelaan hak kumpulan minoriti dan wanita VIII. Keutuhan budaya dan moral IX. Pemeliharaan alam semula jadi

hendaklah dijadikan budaya. memartabatkan dan memperkasakan akal III. Segala bentuk pemikiran yang mengelirukan dan tidak bersesuaian dengan kefahaman Islam perlu dikikis supaya pemikiran dan jati diri umat dapat dibentuk. Selaras dengan itu. Menjaga. Umat perlu dijadikan masyarakat iqra dalam hasrat mahu membina kemampuan bangsa dari segi peningkatan penguasaan ilmu. Tuntutan Islam mewajibkan umat menguasai ilmu dalam semua bidang perlu dihayati. Bahawa penguasaan sains dan teknologi serta peningkatan . secara sistematik. Perubahan sikap dan budaya umat memerlukan peranan berijtihad dan berjihad. meliputi aspek kehidupan manusia seperti menuntut ilmu. Warisan dan tamadun Islam yang memperlihatkan kejayaan cemerlang umat Islam dalam semua bidang perlu dijadikan rujukan dan sumber inspirasi memajukan masyarakat Malaysia. Peningkatan kualiti (itqan) dalam semua urusan dan kegiatan kehidupan merangkumi bidang pendidikan. Semangat persaudaraan (ukhuwah Islamiah) perlu dipupuk dan disemarakkan bagi menghasilkan rangkaian sosial yang mantap sebagai satu strategi ke arah meningkatkan daya saing umat. secara drastik. kemahiran dan kepakaran. Ijtihad membina ummah dalam zaman moden ini perlu diberikan perhatian dan diberikan pengiktirafan. penguasaan sains dan teknologi serta aktiviti-aktiviti ekonomi. Menjaga. Menjaga. menguasai sains dan teknologi serta melaksanakan aktiviti-aktiviti ekonomi. Pendekatan yang digariskan juga adalah untuk memperkasakan umat Islam supaya berupaya menghadapi cabaran dunia semasa. konsep hidup sebagai pengabdian kepada Tuhan dan konsep kerja sebagai ibadah. memartabatkan dan memperkasakan harta V. Ini memerlukan satu perubahan tasawur (pandangan global) seluruh masyarakat.X. Islam Hadhari adalah Islam yang syumul atau komprehensif dengan penekanan kepada pembangunan ekonomi dan tamadun yang menyeluruh – berupaya menjadi penggerak dan pendorong kepada peningkatan daya saing umat. memartabatkan dan memperkasakan agama II. Kekuatan pertahanan Prinsip-prinsip ini adalah menurut acuan yang diadunkan supaya amalan dan pendekatannya tidak akan menimbulkan salah faham dan kebimbangan kepada mana-mana pihak dalam sebuah negara yang komposisi rakyatnya berbilang agama dan berbilang kaum. khususnya prinsip maqasid al Syariah adalah berkaitan dengan lima perkara seperti berikut: I. memartabatkan dan memperkasakan nyawa IV. Sikap dan nilai-nilai negatif masyarakat perlu diubah kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam tasawwur Islam. memartabatkan dan memperkasakan keturunan Usaha yang konsisten hingga menghasilkan kejayaan yang berterusan perlu dirancang. Masyarakat Malaysia perlu menghargai dan menghayati sifat berdikari dan mengurangkan kebergantungan kepada pihak lain. Perlu diperbetulkan sebarang salah faham terhadap konsep ilmu agar tidak berlaku pemisahan antara ilmu sekular dengan ilmu agama. manusia sebagai khalifah dan kewajipan mencapai kekuatan dalam semua bidang kehidupan perlu dititikberatkan. Konsep jihad perlu ditafsirkan secara lebih luas. Masyarakat Malaysia perlu diberikan kefahaman Islam yang membolehkan umat menghayati dan mewarisi wawasan ketamadunan global (Rahmatan Lil’alamin) untuk membolehkan umat berperanan secara berkesan diperingkat global. Perubahan minda umat memerlukan satu tindakan secara menyeluruh. dan tidak bersifat sektor atau partisan. Menjaga. Menjaga.

Keimanan & Ketakwaan Kepada Allah KEIMANAN DAN KETAQWAAN KEPADA ALLAH . (Surah al-Qasas: Ayat 77) Di pos oleh Arbain Muhayat pada 20 December 2008 Prinsip Islam Hadhari :1. Manusia tidak mungkin berjaya memanfaatkan dunia ini dengan baik jika sikap dan pandangannya terhadap dunia tidak tepat sebagaimana mestinya. Islam bukanlah satu ritual kerana ritualisme memberi tumpuan kepada akhirat semata-mata. supaya membolehkan manusia menguasai dunia. Begitu banyak ayatayat di dalam al-Quran yang menyentuh soal penguasaan sains dan teknologi. Dunia adalah satu perjalanan yang harus dimanfaatkan dalam proses pengabdian manusia kepada Allah SWT dengan menyempurnakan tanggungjawab fardu kifayah secara sempurna. kerana alam dan fenomenanya diciptakan dan ditundukkan oleh Allah SWT untuk manusia diturunkan sebagai khalifah. amatlah penting untuk umat manusia itu diperlengkap dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran. Amatlah penting umat Islam dipimpin memahami dan menghayati Islam sebagai sistem kehidupan menyeluruh untuk menggerakkan pembinaan satu tamadun. Sumbangan tamadun Islam dalam sains dan teknologi yang membawa kepada kelahiran renaissance di Eropah wajib diketahui oleh semua pelajar Islam. jujur. Kerajaan juga tidak pernah bersifat sekularisme yang menolak akhirat dan memberi tumpuan kepada dunia semata-mata. yang perlu diberikan perhatian oleh umat. Kerana itu. Usaha melahirkan saintis Islam yang dapat menghasilkan penemuan-penemuan baru perlu diperbanyakkan. telus dan amanah.kemahiran dan kepakaran merupakan sebahagian dari tuntutan Islam. Kehidupan menyeluruh yang bijak mengimbangkan tanggungjawab dunia dengan tanggungjawab akhirat. Allah SWT berfirman: Yang bermaksud: "Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah engkau melupakan bahagianmu (keperluan dan bekalanmu) dari dunia dan berbuat baiklah (kepada hambahamba Allah) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu (dengan pemberian nikmatNya yang melimpah-limpah) dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan". Islam mestilah dihayati sebagai sistem yang mengintegrasikan kehidupan duniawi dan persiapan ukhrawi.

Ini bersesuaian dengan firman Allah SWT. dalam surah al-A’raaf :96.A.W sebagai teras pegangan dan rujukannya. al-qur’an dan sunnah Rasulullah S.Bagi orang Islam pendekatan Islam Hadhari meletakkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah sebagai teras utamanya. syariah (perundangan). maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada simpulan (tali agama) yang teguh yang tidak akan putus dan (ingatlah). Dan dalam surah al-Kaafiruun: 6. akhlak. Allah SWT berfirman. Oleh itu. dari langit dan bumi . lalu kami timpakan mereka dengan azab seksa disebabkan apa yang mereka telah usahakan. moral dan nilai-nilai murni adalah teras perancangan dan pelaksanaan pembangunan diri dan pengurusan sistem untuk mencapai umat yang berkualiti dan negara yang cemerlang.” Pada prinsipnya penentuan pegangan agama atau akidah bagi mereka yang berada di luar Islam terbahagi kepada dua iaitu tiada paksaan dalam agama dan kebebasan dalam menganut agama masing-masing seperti firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah : 256 Maksudnya : "Tidak ada paksaan dalam agama (Islam) kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran (Islam) dari kesesatan (kufur). Maksudnya : “Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku” . beriman serta bertaqwa. dan dia pula beriman kepada Allah. lagi Maha Mengetahui. Maksudnya : “Dan (Tuhan berfirman lagi): Sekiranya penduduk negeri itu. Tetapi mereka mendustakan(rasul kami). tentulah kami akan membuka kepada mereka (pintu pengurniaan) yang melimpah-limpah berkatnya. sesiapa yang tidak percayakan Taghut. Gabungan kemantapan akidah (kepercayaan). Allah Maha Mendengar.

“Sekiranya(anakku) Fatimah mencuri nescaya aku akan memotong tangannya”. supaya kamu mengambil peringatan mematuhiNya”. Dan hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Bukhari maksudnya. Ini bersumberkan dari al-qur’an dan hadis Nabi SAW. Kerajaan Adil & Beramanah KERAJAAN ADIL DAN BERAMANAH Adil adalah memberi yang hak kepada yang berhak akan haknya. dan berbuat kebaikan . Dalam al-qur’an Allah SWT berfirman dalam surah an-Nisa’ :58 . warna kulit. kedudukan. Allah SWT berfirman dalam surah al-Maa’idah : 8 Maksudnya : “Dan jangan sekali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Ia mengajar kamu (dengan suruhan dan laranganNya ini). serta memberi bantuan kepada kaum kerabat. bangsa. miskin kaya atau perbezaan agama. Amanah pula bermaksud menunaikan segala tanggungjawab dan kewajipan yang diletakkan ke atasnya. Ini bersesuaian dengan firman Allah SWT dalam surah an-Nahl : 90 Maksudnya : “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil. mengikut kadar masing-masing. sesungguhnya Allah maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan”. Dan bertaqwalah kepada Allah.Prinsip Islam Hadhari :2. Pelaksanaan keadilan tidak melihat pada keturunan. Ini bersesuaian dengan peruntukan dalam al-qur’an dan hadis Rasulullah SAW. Hendaklah kamu berlaku adil(kepada sesiapa jua) kerana sikap adil itu lebih hampir kepada taqwa. dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman.

adil. dan dirahmati Allah SWT sebagaimana ditegaskan dalam al-qur’an surah Saba’ : 15 Maksudnya : “ Demi Sesungguhnya. Yang terletak disebelah kanan dan disebelah kiri(Kariah mereka). Di pos oleh Arbain Muhayat pada 20 December 2008 Prinsip Islam Hadhari :3. Dan hadis nabi SAW. Islam Hadhari meletakkan amalan tadbir urus yang baik (good governance) dan adil serta amanah kepada semua lapisan rakyat. Masyarakat yang berjiwa merdeka dapat melahirkan buah fikiran yang dinamik dan positif sehingga mampu melahirkan idea-idea baru yang bermanfaat bagi memartabatkan diri. Sesungguhnya Allah SWT dengan (suruhanNya) itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. yang diriwayatkan oleh Ahmad Maksudnya : “ Dan tidak beriman bagi seseorang yang tidak amanah”. keluarga.(Lalu dikatakan kepada mereka):”makanlah dari rezeki pemberian Tuhan kamu dan bersyukurlah kepadaNya: (negeri kamu ini adalah)negeri yang baik(aman dan Makmur). Ini selaras dengan firman Allah SWT dalam al-qur’an surah al-Isra’: 70 maksud: . Rakyat Berjiwa Merdeka RAKYAT BERJIWA MERDEKA Salah satu prinsip utama pendekatan Islam Hadhari ialah mewujudkan rakyat yang berjiwa merdeka. iaitu: dua kumpulan kebun (yang luas lagi subur)”. Antara ciri jiwa merdeka ialah berfikiran kreatif dan inovatif. dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia. Sesungguhnya Allah SWT sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat”. amanah (tidak boros dan perbelanjaan berhemah) melahirkan negara yang baik. adalah bagi penduduk negeri Saba’ satu tanda (yang membuktikan kemurahan Allah) yang terdapat di tempat tinggal mereka. Pengurusan negara yang cekap.Maksudnya : “ Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya). masyarakat dan negara. maju. dan (Tuhan kamu adalah) Tuhan yang Maha Pengampun”. (Allah menyuruh) kamu menghukum dengan adil.

keutuhan negara berasaskan patriotisme yang tinggi dan kesetiaan yang tidak berbelah bahagi. Masyarakat yang berjiwa merdeka bukanlah masyarakat yang terlepas daripada peraturan undang-undang dan etika. dan kami telah beri mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat dan di laut. Proses ini perlu bagi melahirkan insan seimbang dan harmonis seperti yang terdapat dalam matlamat Falsafah Pendidikan Negara kita. Ini bertepatan dengan firman Allah SWT dalam al-qur’an surah al-Mujaadalah: 11 Maksudnya: . sebaliknya asas-asas murni itu hendaklah digunakan sebagai landasan membangunkan masyarakat dan negara yang teguh dan utuh.“Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Penguasaan Ilmu Pengetahuan PENGUASAAN ILMU PENGETAHUAN Kemampuan menguasai ilmu pengetahuan secara intergratif boleh menjadikan kita memiliki kekuatan pengetahuan yang pelbagai dan semasa supaya kecemerlangan intelektual dapat dikembangkan. dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik-baik serta kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan”. kekuatan peribadi dapat ditampilkan dan ketangkasan jasmani dapat dibangunkan. Masyarakat hendaklah mengatasi belenggu pemikiran yang terjajah. Makna jiwa merdeka bukan hanya terletak pada slogan atau pernyataan luaran sematamata tetapi lebih daripada itu menuntut pengorbanan dan keperluan bekerja bersungguhsungguh ke arah menyumbang dan membangunkan negara Di pos oleh Arbain Muhayat pada 20 December 2008 Prinsip Islam Hadhari : 4. Jiwa merdeka harus mampu melakukan pilihan dan membuat saringan serta bersikap terbuka terhadap faktor dari luar lingkungan budaya dan tradisi yang tidak bercanggah dengan nilai etika dan sejagat yang sifatnya menyumbang terhadap pembangunan tamadun mengikut acuan kita sendiri. imej keluarga. tidak bersikap jumud dalam menghasilkan pemikiran berdaya maju dan menolak amalan-amalan negatif yang boleh menyebabkan jiwa terus terbelenggu. integriti masyarakat. bersikap terbuka kepada kemajuan dan perubahan orang lain. Setiap potensi anggota masyarakat harus digerakkan sebijaksana mungkin sehingga mampu memartabatkan jatidiri.

Dalam menghadapi cabaran globalisasi dan cabaran semasa. Tamadun Baghdad dan Tamadun Andalusia menjadi contoh nyata bagaimana ilmu yang integratif mampu menyumbang ke arah pembangunan tamadun Barat dan Timur. Ini bertepatan dengan firman Allah dalam surah a-li ‘Imraan : 190 Maksudnya : Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi.“Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama (dari kalangan kamu) – beberapa darjat . kemajuan sains dan teknologi sewajarnya menjadi fokus bagi melahirkan sumber tenaga manusia yang bukan sahaja mempunyai ilmu dan ketrampilan tetapi juga memiliki nilai-nilai murni yang sifatnya menyumbang terhadap pembangunan negara. Pembangunan Ekonomi Seimbang & Komprehensif PEMBANGUNAN EKONOMI SEIMBANG DAN KOMPREHENSIF Dalam usaha untuk memajukan negara. Melalui pengukuhan ilmu fardu ain yang dilengkapkan dengan penguasaan ilmu fardu kifayah. Pembangunan ekonomi seimbang dan komprehensif memberikan satu pendekatan . Amat disedari umat Islam ketinggalan dalam penguasaan sains dan teknologi pada masa kini. Di pos oleh Arbain Muhayat pada 20 December 2008 Prinsip Islam Hadhari : 5. Melalui system pendidikan yang melengkapi dwi pengkhususan dan double Major. Dan (ingatlah). dan keluasan rahmat Allah) bagi orang-orang yang berakal. faktor ilmu intergratif. Allah maha mendalam pengetahuanNya tentang apa yang kamu lakukan”. menyeluruh dan teratur. hasrat untuk mencapai kecemerlangan terbuka luas. bangsa dan manusia sejagat. Sewajarnya usaha pengkajian dan penyelidikan (tadabbur) dijadikan matlamat keilmuan supaya asas pembangunan intelek. kita boleh melahirkan sumber tenaga yang mampu menerajui program pembangunan negara dan ummah. dan pada pertukaran malam dan siang. rohani dan jasmani dapat berlaku secara seimbang. Dalam mana-mana sejarah masyarakat yang maju dan bertamadun ianya tidak akan berlaku tanpa menjadikan ilmu sebagai sumbernya. Usaha penggalian dan penerokaan serta penemuan ilmu sains dan teknologi amat digalakkan dalam tradisi Islam. kebijaksanaan. aspek ekonomi turut sama diberi keutamaan oleh Islam. ada tanda-tanda(kekuasaan.

demi keselamatan negara.W. Justeru itu mutu sistem pendidikan dan Institusi Latihan Negara perlu sentiasa dipertingkatkan semoga kesemua aspek keperluan tersebut dapat dibekalkan kepada rakyat.T dalam surah al-Jumu’ah : 10 bermaksud: “Kemudian setelah selesai sembahyang. Untuk menjayakan pendekatan tersebut. dan carilah apa-apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah. Dalam suasana ekonomi dunia yang sangat mencabar dan tidak menentu. mencapai guna tenaga penuh.yang menggabungkan kepada usaha memantapkan amalan ekonomi yang berakhlak dengan kemampuan melaksanakan aktiviti ekonomi secara berkesan sesuai dengan perkembangan ekonomi di dalam negara dan diperingkat antarabangsa. Dalam rangka yang sama pendekatan Islam Hadhari akan terus berusaha untuk meningkat kecekapan sistem penyampaian sektor awam dan prestasi sektor swasta. pihak kerajaan dan sektor swasta perlu samasama berperanan secara bersepadu. Melalui kemajuan bidang sains bioteknologi. Islam Hadhari menuntut setiap masyarakat merebut peluang untuk memaju pencapaian ekonomi mereka. Usaha-usaha untuk memantapkan keadilan dan kestabilan ekonomi di dalam negara akan terus diberi keutamaan. keadilan dan kestabilan ekonomi akan dapat dicapai. sektor pertanian akan turut diberi perhatian yang sewajarnya. negara akan berusaha untuk memaju sektor pertanian dengan teknologi tersebut. Walaupun sektor pembuatan dan perkhidmatan menyumbang secara besar-besaran kepada pertumbuhan ekonomi negara. maka bertebaranlah kamu dimuka bumi(untuk menjalankan urusan masing-masing). serta ingatlah akan Allah banyak-banyak(dalam segala keadaan) . perancangan dan dasar ekonomi yang digubal perlu sensitif kepada perkembangan tersebut. Melalui strategi tersebut negara mampu mengembeling kesemua tenaga rakyat semoga mereka dapat berprestasi di peringkat optimum. . Ini bertepatan dengan firman Allah S. Ini sudah pun diberi penekanan dalam konsep pensyarikatan Malaysia. adalah sesuatu yang dituntut oleh Islam. Bahkan strategi tersebut menepati aspirasi Islam Hadhari. kestabilan paras harga dan pertumbuhan ekonomi yang mapan. Jelas sekali bahawa pendekatan Islam Hadhari adalah suatu pendekatan yang komprehensif di mana pencapaian pembangunan ekonomi negara mampu menjana kepada wujudnya sebuah masyarakat yang bertamadun dan progresif. Melalui strategi pembasmian kemiskinan. Pembekalan kepada makanan asasi rakyat. supaya kamu berjaya(di dunia dan akhirat)”.

. fizikal dan material. hak memiliki harta dan jaminan kepada generasi masa hadapan yang cemerlang. Tempat rekreasi dan kemudahan beriadah turut sama difikir perlu dalam membina masyarakat yang sihat dan bertenaga. menghayati kehidupan yang aman. sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan”. Kehidupan Berkualiti KEHIDUPAN BERKUALITI Islam pada permulaannya memberi tumpuan yang penting kepada pencapaian kehidupan masyarakat secara berkualiti.T dalam al-qur’an surah al-Qasas : 77 Bermaksud: “Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah engkau melupakan bahagianmu(keperluan dan bekalanmu) dari dunia. Bermula dengan pencapaian keperluan asasi tersebut kualiti kehidupan mengikut Islam tidak bersifat statik. kemampuan memajukan taraf pendidikan. Bahkan Islam menuntut semoga setiap individu berusaha menguasai ilmu dan kemampuan untuk berjaya dalam kehidupan di dunia. Islam memberi keutamaan kepada insitusi keluarga. Dalam konteks mencapai kehidupan yang berkualiti.Prinsip Islam Hadhari : 6. Mencapai tahap kehidupan yang tinggi dalam kesemua aspek keperluan adalah matlamat utama agama. Keluarga yang sejahtera akan menjamin kepada lahirnya generasi yang seimbang dan berprestasi. Di samping itu.W. dan berbuat baiklah (kepada hambahamba Allah) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu(dengan pemberian nikmatnikmatnya yang melimpah-limpah). malah usaha untuk meningkat maju dalam kesemua aspek tersebut perlu diusaha dan dijayakan dari masa ke semasa semoga tahap pencapaian setanding dengan masyarakat yang maju di dunia. Kehidupan akhirat adalah hasil daripada kemampuan individu melaksanakan kehidupan yang berkualiti dari kesemua aspek termasuk aspek kerohanian. dan janganlah engkau melakukan kerosakan dimuka bumi. kemudahan persekitaran turut serta diberi perhatian. Bahkan gejala sosial masyarakat dapat diminimakan jika setiap institusi keluarga dapat berfungsi dengan berkesan. Kehidupan berkualiti akan dicapai melalui kejayaan negara memenuhi keperluan kehidupan asasi seperti memelihara amalan beragama. Ini bertepatan dengan firman Allah S.

Rasulullah S. Mereka boleh menyertai dalam pentadbiran negara aktiviti ekonomi. Prinsip Islam Hadhari : 7. Dalam Islam ia terkandung dalam matlamat pesyariatan syariat Islam (Maqasid as-Syariah). Isu mengenai hak-hak wanita telah diberi perhatian yang khusus oleh kerajaan dalam menggubal dasar negara seperti termaktub dalam Dasar Wanita Negara. sama ada sebagai kumpulan majoriti atau minoriti. Sesungguhnya Allah maha mengetahui. Jaminan tersebut meliputi nyawa.A. bermaksud “Wahai Umat manusia! Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan. harta. agama. agama dan politik. lagi mendalam pengetahuanNya(akan keadaan dan amalan kamu)”.maksudnya : . kehormatan dan akal. Implikasi daripada jaminan tersebut meletakkan kumpulan minoriti dan wanita dapat menikmati apa jua yang dinikmati oleh kumpulan majoriti dan lelaki.W telah juga menyebut dengan jelas tentang wanita sejak mula hingga keakhir hayat baginda dengan peringatan khusus semasa mengerjakan Haji Wida’(Haji perpisahan) dengan sabdanya yang telah diriwayatkan oleh muslim. sosial. Ini selaras dengan firman Allah SWT dalam al-qur’an surah al-Hujuraat : 13. Oleh itu tidak boleh berlaku penafian hak-hak tersebut atau alasan menjadi kumpulan kecil atau perbezaan jantina. Hak-hak mereka dijamin oleh undang-undang negara. Mereka berhak untuk turut sama dalam pembangunan negara dan menikmati apa jua yang dinikmati oleh kaumkaum lain. supaya kamu berkenal-kenalan( dan beramah mesra antara satu sama lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu disisi Allah ialah orang yang lebih taqwanya di antara kamu.Dari pendekatan Islam Hadhari. pendidikan. kita dapati bahawa kualiti hidup masyarakat dari kesemua aspek akan dibangunkan secara bersepadu. Ia terdapat dalam Bahagian Kedua Perlembagaan yang membuat peruntukan mengenai kebebasan asasi (Fundemental Liberties). dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak. Pembelaan Hak Kumpulan Minoriti & Wanita PEMBELAAN HAK KUMPULAN MINORITI DAN WANITA Pendekatan pendidikan Islam Hadhari memberi kemuliaan insan itu diberikan kepada setiap individu tanpa diskriminasi. Jaminan ke atas hak-hak tersebut terkandung dalam Pelembagaan Persekutuan. Penafian dan halangan ke atas hak-hak tersebut adalah salah dari segi undang-undang.(bukan yang lebih keturunan atau bangsanya).

beberapa teriti dan kemanusiaan lain. Islam ditegakkan di atas prinsip-prinsip yang jitu serta adil. terdapat badan-badan yang mengawasi termasuk mahkamah-mahkamah diberi kuasa dan bebas untuk membicarakan isu menyalahi hak-hak apabila berlaku pertikaian. Hak-hak mereka dilindungi oleh undang-undang dan apabila timbul pertikaian ia boleh diselesaikan oleh mahkamah atau badan seumpamanya. ajarlah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Dalam beberapa penulisan barat menimbulkan isu bahawa Islam tidak memberi perhatian dan kedudukan wajar kepada bukan Islam dan wanita. Ada undang-undang yang menjamin hak-hak mereka dan kesatuan yang menguruskannya. kerajaan telah menubuhkan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM). Bagi menjamin hak-hak tersebut dihormati dan tidak dicabuli. bahkan dalam beberapa perkara diberikan perlindungan dan jaminan melalui undang-undang negara. Manakala bagi mereka(wanita) keatas kamu(lelaki)pula ialah memberikan mereka rezeki (makanan) dan perhiasan/pakaian dengan cara yang baik. keturunan dan fahaman agama. amanah dan bertanggungjawab kepada semua golongan masyarakat tanpa mengira kaum. Dan telah aku tinggalkan kepada kamu suatu yang tidak akan menyesatkan kamu selepasnya sekiranya kamu berpegang dengannya iaitu kitab Allah(al-qur’an)”. Dalam sejarah pemerintahan Islam orang bukan Islam diberi kedudukan dalam pemerintahan. Kebebasan beragama diberikan bagi menjamin penghayatan dalam pembangunan negara dan perkhidmatan. Di negara kita seperti juga di kebanyakan negara-negara lain bagi menjamin hak-hak seseorang dan kumpulan itu tidak dinafikan. Sejarah membuktikan orang bukan Islam begitu senang berada di bawah pemerintahan Islam kerana hak-hak mereka terjamin dan kerajaan berlaku adil ke atas mereka. Ini bertepatan dengan firman Allah SWT dalam surah al-Nisa’: 58. saksama. Bahkan dalam beberapa aspek kedudukan wanita di negara ini jauh lebih baik berbanding di sesetengah negara Islam. Mereka boleh terlibat dalam semua sektor pekerjaan dan perkhidmatan yang tidak menyalahi undang-undang negara dan penyertaan dalam pembangunan negara. termasuk mengenai wanita. bangsa. Kerajaan juga telah menerima deklarasi Hak Asasi Manusia Bangsa-Bangsa Bersatu (UNDHR). Realiti yang berlaku di negara kita sejak negara mencapai kemerdekaan sampai ke hari ini menunjukkan setiap kaum dan bangsa tidak dinafikan hak-hak mereka. tidak memandang rendah mana-mana golongan.“Maka bertaqwalah kamu kepada Allah terhadap wanita kerana sesungguhnya kamu mengambil mereka adalah kerana Allah dan Allah menghalalkan kepada kamu mencampuri mereka dengan ijab Kabul yang sah sesuai dengan aturan Allah dan hak suami terhadap isterinya ialah agar mereka tidak membiarkan orang luar yang dibenci oleh suaminya berkunjung kerumahnya. hak-hak mereka tidak dinafikan. maksudnya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada . Sekiranya mereka melakukan sedemikian. Sebenarnya hak-hak asasi sepatutnya diperjelaskan meliputi golongan bukan Islam dan semua kaum serta jantina. Keadaan yang sama dapat disaksikan berlaku di negara kita. Mereka diberikan hak sehingga menjawat jawatan menteri dan pegawai kanan kerajaan.

kemajuan ekonomi dan ilmu sesuatu bangsa harus dijiwai oleh budaya moral dan etika yang luhur. Dalam rangka meningkatkan kemajuan negara Malaysia. Aspek kesenian dalam memperkasakan budaya harus seiring dengan nilai-nilai murni yang berasaskan keluhuran dan kreativiti yang menyumbang ke arah kebudayaan tinggi (high culture). . murni dan luhur. Ia juga akan menjadikan bangsa itu terhormat dan disegani.ahlinya(yang berhak menerimanya) dan apabila kamu menjalankan hokum diantara manusia. merupakan suatu cabaran besar kepada pelaksanaan pendekatan Islam Hadhari. keharmonian dan keamanan dalam masyarakat majmuk. Ini bertepatan dengan firman Allah SWT dalam surah al-Mukminin: 1-2 maksudnya: “Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. etika dan kerohanian yang luhur. Dengan demikian kemajuan ekonomi dan teknologi Malaysia akan berjalan selari dengan keluhuran budaya dan ketinggian akhlak masyarakat berbilang kaum. lagi sentiasa melihat”. Sesungguhnya Allah dengan (suruhanNya) itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Keutuhan Budaya & Moral KEUTUHAN BUDAYA DAN MORAL Satu daripada perinsip ketamadunan sesuatu bangsa dan negara ialah wujudnya keutuhan budaya dan ketinggian moral sebagai identiti negara tersebut. Di pos oleh Arbain Muhayat pada 20 December 2008 Prinsip Islam Hadhari : 8. gejala keruntuhan akhlak. Sejarah telah membuktikan bahawa tamadun dan Empayar Romawi yang begitu hebat telah runtuh dan ditelan zaman akibat daripada kepincangan moral yang parah dalam masyarakat dan negara. Dari perspektif tamadun dan agama Islam. Iaitu mereka yang khusyu’ dalam sembahyangnya”. Namun. kepelbagaian budaya dan agama perlu dipertahankan berasaskan sistem nilai dan akhlak yang kukuh. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar. Penghayatan nilai-nilai akhlak yang mutlak dan tinggi akan menjamin kesejahteraan. Matlamat ini tidak akan dapat dicapai selagi kemajuan kebendaan diasingkan daripada nilai-nilai moral. (Allah menyuruh)maku menghukum dengan adil. kelemahan budaya integriti dan budaya ilmu dalam masyarakat Malaysia semasa.

manusia mempunyai kecenderungan untuk menguasai dan mengekploitasi alam tabii secara berlebihan dengan menggunakan sains dan teknologi. Penyelidikan dan pemantauan terhadap alam tabii perlu dilakukan secara berterusan agar pembangunan yang dijalankan tidak mendatangkan risiko yang tinggi kepada kehidupan sejagat. keseimbangan alam semula jadi tidak dapat dikekalkan. Pembangunan sains dan teknologi yang berteraskan kepada ajaran agama dan nilai budaya perlu diterapkan kepada seluruh peringkat masyarakat. habitat dan sebagainya semuanya menyumbang kepada ketidakstabilan eko-sistem yang dilakukan oleh aktiviti manusia. ribut taufan.Prinsip Islam Hadhari : 9. Untuk mengatasi semua ini alam sekitar perlu ditadbir urus melalui kaedah dan pendekatan yang lebih seimbang dan menyeluruh. banjir kilat. Malaysia sendiri telah mengadakan Deklarasi Langkawi untuk memastikan pembangunan negara secara lestari dan mesra alam. bertanggungjawab dengan alam. Kesejahteraan yang dinikmati oleh manusia adalah akibat daripada kehidupan yang sejahtera antara sesama manusia dengan alam tabii. Deklarasi Reo De Janerio (1993) dan Protokol Kyoto (1997) merupakan antara dua deklarasi di mana Malaysia turut menandatanganinya. Natijahnya. hujan asid. pemanasan global. membangun alam secara terancang perlulah diberi penekanan yang bersungguh-sungguh. Adalah menjadi pendekatan Islam Hadhari agar kehidupan manusia menjadi harmoni dengan alam sekitar dan persekitarannya disamping berusaha untuk terus maju. Di peringkat antarabangsa beberapa deklarasi mengenai alam sekitar telah pun dilaksanakan oleh UNDP untuk memastikan pembangunan yang lestari. Peristiwa tanah runtuh. Pembangunan insan yang berteraskan kepada kehidupan yang berteraskan nilai-nilai murni agama. kepupusan tanaman. Di pos oleh Arbain Muhayat pada 20 December 2008 . Dalam proses pembangunan. Pemeliharaan Alam Semula Jadi PEMELIHARAAN ALAM SEMULAJADI Kehidupan manusia tidak terbatas hanya kepada hubungan sesama manusia. tetapi juga hubungan manusia dengan alam persekitaran. air dan darat. pencemaran udara.

Pendekatan Islam Hadhari akan berusaha memperkasakan umat supaya mereka berupaya menghadapi cabaran dunia semasa. Untuk itu mereka perlu memiliki kekuatan ketenteraan yang terkini bagi tujuan mempertahankan diri dan negara dan bukan untuk menyerang dan menguasai bangsa dan negara lain.dan kamu tidak akan dianiayai”. Bangsa yang maju memerlukan umat yang dapat mempertahankan diri dan negara dari dicerobohi. Perubahan suasana politik dunia global masa kini dan tekanan serta penghinaan yang dihadapi oleh sebahagian umat manusia menuntut kita menguasai kekuatan ketenteraan dan keupayaan mempertahankan diri. keamanan dan keselamatan negara yang membolehkan proses pembangunan dilakukan secara berterusan.Prinsip Islam Hadhari : 10. Dan apa yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasanya kepada kamu. Kekuatan pertahanan akan menjamin kestabilan. malah ia merangkumi kekuatan diri. fizikal dan spritual. Ini bertepatan dengan firman Allah SWT dalam al-qur’an surah al-Anfal: 60 maksudnya: “Dan sediakanlah untuk menentang mereka (musuh yang menceroboh) segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dan dari pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia. Kekuatan Pertahanan KEKUATAN PERTAHANAN Islam Hadhari melihat pertahanan bukan sahaja isu-isu yang meliputi kekuatan ketenteraan dan persenjataan. bangsa dan negara. sedang Allah mengetahuinya. untuk mengerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu serta musuh-musuh yang lain dari mereka yang kamu tidak mengetahui nya. Negara perlu diperlengkapkan dengan rancangan serta program jangka panjang untuk menyemai rasa hak dan tanggungjawab membela kemuliaan maruah diri. Di pos oleh Arbain Muhayat pada 20 December 2008 .