25 MANFAAT ISTIGFAR

Dijaman yang serba tidak menentu ini ada baiknya kita menjadikan Istighfar sebagai salah satu amalan kita, untuk lebih membuat kita semangat melakukannya berikut uraian manfaat dari ber Istighfar. 1. MENGGEMBIRAKAN ALLAH Rasulullah bersabda, "Sungguh, Allah lebih gembira dengan taubat hamba-Nya daripada kegembiraan salah seorang dari kalian yang menemukan ontanya yang hilang di padang pasir." (HR.Bukhari dan Muslim). 2. DICINTAI ALLAH Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri." (QS.al-Baqarah: 222). Rasulullah bersabda, "Orang yang bertaubat adalah kekasih Allah. Orang yang bertaubat atas dosanya, bagaikan orang yang tidak berdosa."(HR.Ibnu Majah). 3. DOSA-DOSANYA DIAMPUNI Rasulullah bersabda, "Allah telah berkata,'Wahai hamba-hamba-Ku, setiap kalian pasti berdosa kecuali yang Aku jaga. Maka beristighfarlah kalian kepada-Ku, niscaya kalian Aku ampuni. Dan barangsiapa yang meyakini bahwa Aku punya kemampuan untuk mengamouni dosa-dosanya, maka Aku akan mengampuninya dan Aku tidak peduli (beberapa banyak dosanya)."(HR.Ibnu Majah, Tirmidzi). Imam Qatadah berkata,"Al-Qur'an telah menunjukkan penyakit dan obat kalian. Adapun penyakit kalian adalah dosa, dan obat kalian adalah istighfar." (Kitab Ihya'Ulumiddin: 1/410). 4. SELAMAT DARI API NERAKA Hudzaifah pernah berkata, "Saya adalah orang yang tajam lidah terhadap keluargaku, Wahai Rasulullah, aku takut kalau lidahku itu menyebabkan ku masuk neraka'. Rasulullah bersabda,'Dimana posisimu terhadap istighfar? Sesungguhnya, aku senantiasa beristighfar kepada Allah sebanyak seratus kali dalam sehari semalam'." (HR.Nasa'i, Ibnu Majah, al Hakim dan dishahihkannya). 5. MENDAPAT BALASAN SURGA "Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang didalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal didalamnya; dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal."(QS.Ali'Imran: 135136).

6. MENGECEWAKAN SYETAN Sesungguhnya syetan telah berkata,"Demi kemulian-Mu ya Allah, aku terus-menerus akan menggoda hamba-hamba-Mu selagi roh mereka ada dalam badan mereka (masih hidup).

MEMBERSIHKAN HATI Rasulullah bersabda.Abu Daud. Dan tidaklah (pula) Allah akan mengazab mereka. 9.'Bertaubatlah kepada Allah.Nasa'i.MENGIKUTI SUNNAH RASULULLAH Abu Hurairah berkata.'Karena istighfar anakmu untukmu'. meninggalkannya dan beristighfar."Barangsiapa yang senantiasa beristighfar. Ibnu Majah dan Ahmad). Hamba itu berkata."(Kitab Tanbihul Ghafilin: 73)."(HR. sedang kamu berada di antara mereka. 11.Bukhari).MENJADI SEBAIK-BAIK ORANG YANG BERSALAH ."(QS.Ahmad dan al-Hakim).al-Anfal: 33). 8. Orang itu menjawab. maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya."Saya telah mendengar Rasulullah bersabda."(HR.'Sampai syetan berputus asa dan merasa rugi. 10.MELAPANGKAN KESEMPITAN Rasulullah bersabda.Abu Daud. 15."Sesungguhnya seorang hamba bisa tertahan rizkinya karena dosa yang dilakukannya.MELANCARKAN RIZKI Rasulullah bersabda.MENGANGKAT DERAJATNYA DISURGA Rasulullah bersabda.Maka Allah menimpalinya. Aku senantiasa mengampuni mereka selama mereka memohon ampunan (beristighfar) kepadaKu."(HR. dan jangan kamu ulangi'. 7.Ahmad dengan sanad hasan).'Saya telah bertaubat. sedang mereka meminta ampun. tapi setelah itu saya berdosa lagi'.'Demi Allah. dan jangan kamu ulangi'. dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka.Ahmad. 'Bertaubatlah kepada Allah. dan kelapangan bagi setiap kesempitannya. 14. Tirmidzi). maka tercoretlah noda hitam di hatinya."(HR. 12."Barangsiapa yang senantiasa beristighfar."(HR."Apabila seorang mukmin melakukan suatu dosa. dan kelapangan bagi setiap kesempitannya dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka.'Wahai Allah. Sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah (beristighfar) dan bertaubat kepada-Nya dalam sehari lebih dari tujuh puluh kali'. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah). MENGUSIR KESEDIHAN Rasulullah bersabda."Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang hamba di surga. MEREDAM ADZAB Allah berfirman.kata Ali."Dan demi kemuliaan dan keagungan-Ku. MEMBUAT SYETAN PUTUS ASA Ali bin Abi thalib pernah didatangi oleh seseorang."Saya telah melakukan dosa'. dari mana saya dapat kemuliaan ini?' Allah berkata. maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya. maka bersihlah hatinya."(HR.'Sampai kapan?' Ali menjawab. Ali berkata. 13."(HR. Orang itu bertanya lagi."Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka. Ibnu Majah. Ibnu Majah dan Ahmad). Ibnu Hibban. Apabila ia bertaubat.

niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu. Lalu ada orang lain lagi yang mengadu bahwa ia belum punya anak."Setiap anak Adam pernah bersalah.Rasulullah bersabda. dan memperbanyakkan harta dan anak-anakmu."Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.Ali'Imran: 15-17).KEBURUKANNYA DIGANTI DENGAN KEBAIKAN .Hud: 52). sesungguhnya kami telah beriman.Nuh: 10-12)."(QS.(Kitab Fathul Bari: 11/98). 18."."(HR.MUDAH MENDAPATKAN ANAK Allah berfirman.MENJADI ORANG YANG BERUNTUNG Allah berfirman. ia berkata. maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. 'Perbanyaklah istighfar'. orang-orang yang menemukan istighfar yang banyak pada setiap lembar catatan harian amal mereka.BERSIFAT SEBAGAI HAMBA ALLAH YANG SEJATI Allah berfirman.MUDAH MENDAPATKAN AIR HUJAN Ibnu Shabih berkata."Maka aku katakan kepada mereka:"Mohonlah ampun (istighfar) kepada Tuhanmu.'Perbanyaklah istighfar'.. yang tetap ta'at.Bukhari)."(QS. 16.TERHINDAR DARI STEMPEL KEZHALIMAN Allah berfirman. dan mengadakan untukmu kebunkebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai. ia berkata. niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Lalu ada orang lain yang mengadu bahwa kebunnya kering.." (QS. sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun.BERTAMBAH KEKUATANNYA Allah berfirman."Hasan al-Bashri pernah didatangi seseorang dan mengadu bahwa lahannya tandus. al-Hakim). maka mereka itulah orang-orang yang zhalim.al-Hujurat: 11). 17. yang benar."Beruntunglah. 20."(QS. 21."(HR. dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula didalamnya) untukmu sungai-sungai.an-Nur: 31). dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. 23. ia berkata.Tirmidzi. mohonlah ampun kepada Tuhanmu lalu bertobatlah kepada-Nya. niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang segera bertaubat. dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu."Maka aku katakan kepada mereka:"Mohonlah ampun kepada Tuhanmu."(QS.Nuh: 10-12). dan membanyakkan harta dan anak-anakmu.Barang siapa yang tidak bertaubat. 19."Dan (dia berkata):"Hai kaumku. hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. Ibnu Majah. 'Perbanyaklah istighfar'. Aisyah berkata."(yaitu) orang-orang yang sabar. dan yang memohon ampun (beristighfar) di waktu sahur."(QS."Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah. 22. (Yaitu) orang-orang yang berdo'a:"Ya Tuhan kami. yang menafkahkan hartanya (dijalan Allah).BERTAMBAH KESEJAHTERAANNYA Allah berfirman.

maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan. ia merasa hina. Dan apabila mengingat dosanya. ia segera mencegahnya. dan hatinya yakin bahwa tiada Tuhan yang bisa mengampuni kecuali Allah. "Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam."Kecuali orang-orang yang bertaubat. beriman dan mengerjakan amal saleh. dan ia sadar sepenuhnya bahwa perbuatannya itu salah. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk.al-Furqan: 70).Ahmad). Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.BERCITRA SEBAGAI ORANG MUKMIN Rasulullah bersabda. ia segera beristighfar. Apabila memperhatikan ayat-ayat Allah. yang apabila ia berbuat baik dan ia menyadari bahwa yang diperbuat adalah kebaikan. Apabila menyebut dirinya. ." (Kitab Tanbihul Ghafilin: 67). maka dia adalah seorang Mukmin."(QS. Dan tidaklah ia melakukan suatu yang tercela.BERKEPRIBADIAN SEBAGAI ORANG BIJAK Seorang ulama berkata. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. ia merasa gembira.Allah berfirman. Apabila ia menyebut nama Allah."(QS. ia ambil pelajarannya.Hud: 114). 25. Apabila muncul keinginan untuk bermaksiat. maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan."Tidak seorangpun dari umatku."Tanda orang yang arif (bijak) itu ada enam."(HR. lalu ia mohon ampun (beristighfar) kepada Allah. 24. Apabila disebutkan ampunan Allah. ia merasa bangga.

Manfaat dan Keutamaan Istighfar 1. 2. sebab turunnya hujan. kita ketahui atau tidak. begitu pula´ I. waktu dan lafazhnya´. Shalawat dan salam atas Rasul-Nya yang terpercaya.s. µMohonlah ampun kepada Rabbmu. sengaja atau tidak. Bukhori. Istighfar cukup dengan lafadz ³Astaghfirullahhal µadzim´ yang berarti Aku memohon ampunan kepada Allah Yang Maha Agung Namun sesuai dengan Hadist Nabi SAW.. Bukhori) bahwa ³« Apabila Istighfar ini (Syaidul Istighfar) dibacanya di waktu sore lalu ia meninggal dunia. Istighfar paling utama adalah Syaidul Istighfar. Istighfar merupakan sebab untuk diampuninya dosa Istighfar merupakan sebab untuk diampuninya dosa.´ (Q. Rabb semesta alam. Dan membanyakkan harta dan an akanakmu. Banyanyak perintah Allah dalam Al Qur¶an yang menyuruh hambaNya untuk beristighfar. para shahabat serta orang yang mengikuti beliau hingga hari Kiamat. mendapatkan harta dan anak serta masuknya manusia ke dalam surga. Istighfar merupakan bentuk keta¶atan kepada Allâh µAzza Wa Jalla Hamba yang taat adalah hamba yang selalu mohon ampun kepada Allah ³Azza Wa Jalla. laa ilaa haillaa anta « (Syaidul Istighfar)´ Istighfar sendiri berarti memohon ampun atas dosa yang kita lakukan. Nabi SAW bersabda ³Istighfar paling utama yaitu engkau akan membaca : Allaahumma anta robbi. niscaya ia masuk surga atau (perawi ragu ± ragu) ia tergolong salah satu penghuni surga. Nabi Nuh berkata ketika mendakwahi kaumnya. sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. keluarga. dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.MANFAAT DAN KEUTAMAAN ISTIGFAR Assalamu¶alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Segala puji bagi Allâh. Allah sendiri memerintahkan kita untuk selalu beristighfar karena kita senantiasa berbuat dosa. Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. wa ba¶du: Berikut ini kami ketengahkan beberapa bahasan secara ringkas mengenai ³Istighfar: keutamaan. Adapun keistimewaan Istighfar tersebut selain sebagai Istighfar / Doa Memohon Ampun adalah (diriwayatkan oleh HR. Dan apabila ia baca di waktu pagi hari lalu ia meninggal dunia pada hari itu. Diriwayatkan oleh HR. Kami memohon kepada Allâh agar menjadikan tulisan ini bermanfa¶at. sebagimana firman Allah (artinya): ³Maka aku katakan kepada mereka. Nûh:10-12) .

. Allah Ta¶ala berfirman (artinya). Kaffarat (Penebus Dosa) Istighfar merupakan kaffarat (penebus dosa) yang dilakukan dalam suatu majlis.Mengikuti Sunnah Nabi Melakukannya berarti meneladani Nabi Shallallâhu µalaihi wasallam sebab beliau beristighfar di dalam satu majlis sebanyak 70 kali.(Q. penyakit itu adalah dosa-dosa sedangkan obatnya adalah istighfar.al-Anfâ l:33) 6.´ µAisyah radhiallaahu µanha berkata.. Terhindar dari Azab Allah Allah tidak akan mengazab orang yang selalu beristighfar. II. niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu.s. serta menjadi sebab masing -masing orang yang memiliki keutamaan berhak mendapatkan keutamaannya. agar kamu mendapat rahmat.s.s. 5.3. Allah Ta¶ala berfirman (artinya). 7.´ (Q. ³Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah. ³Dan tidaklah (pula) Allah akan mengazab mereka.. ³Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepada-Nya. Dalam riwayat yang lain disebutkan.´ . Allah Ta¶ala berfirman. Penyebab Mendapatkan Kesenganan yang Baik Ia merupakan sebab mendapatkan kesenangan yang baik. 9. dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa´. Allâh pasti mengampuni mereka.´ Qatâdah berkata. Beberapa Ungkapan Mengenai Istighfar Diriwayatkan dari Luqman µalaihissalâm bahwa dia berpesan kepada anaknya. sebanyak 100 kali. Jadi.. ³Beruntunglah orang yang mendapatkan di dalam shahîfah (lembaran amalnya) istighfar yang banyak.an-Naml: 46) 8. ³Sesungguhnya al-Qur¶an ini menunjukkan kepada kalian penyakit dan obat. mohonlah ampun kepada Rabbmu lalu tobatlah kepada-Nya. sedang mereka meminta ampun.s. Dia telah berfirman (artinya). dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu.´ (Q. Meupakan Kebutuhan Seorang Hamba Ia dibutuhkan oleh hamba-hamba Allâh karena mereka selalu berbuat kesalahan sepanjang malam dan siang hari. ³Wahai anakku! Biasakanlah lisanmu mengucapkan: ³Ya Allâh! ampunilah aku´. niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik (terus-menerus) kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan (balasan) keutamaannya. Dan (Hud berkata):´Hai kaumku. Kekuatan menjadi bertambah dengan istighfar Kekuatan menjadi bertambah dengan istighfar. (Jika kamu mengerjakan yang demikian).Hûd:52) 4. bila mereka beristighfar.Hûd:3).´(Q. Penyebab Turunnya Rahmat Allah Rahmat akan turun dengan sebab istighfar. sebab Allâh menyediakan waktu-waktu dimana Dia Ta¶âla tidak menolak doa orang yang berdoa kepada-Nya.

³Perbanyaklah istighfar di rumah-rumah kalian.. seperti beristighfar 3 kali setelah shalat. a¶udzubika min syarri ma shona¶tu. Maka ampunilah dosa ± dosaku. pasar-pasar serta majlis-majlis sebab kalian tidak tahu kapan ampunan-Nya akan turun. wa ana µabduka wa ana µala µahdika wa wa¶dika mastatho¶tu.´ (maksudnya istighfar itu merupakan sebab turunnya hujan-penj. Wabillahi taupiq wal hidayah Wa¶alaikum salam Warahmatullahi wabarakatuh . Aku berlindung kepada ± Mu dari segala kejelekan yang aku perbuat terhadap ± Mu. Lafazh-lafazh Istighfar Adapun bacaan Syaidul Istighfar adalah sebagai berikut : Allahumma anta rabbi. perintah ± Mu aku laksanakan. yang dengan segala kemampuanku. Sebab tiada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Engkau adalah Tuhanku. setelah haji dan lain-lain. wa abu ± u bi dzanbi faghfirli fa innahu laa yaghfirudz dzunuba illa anta Ya Allah. Waktu-waktu Beristighfar Istighfar disyari¶atkan di dalam setiap waktu.Abu al-Minhâl berkata. Juga. ³Tidak ada tetangga (teman dekat) yang lebih dicintai oleh seorang hamba kelak di kuburnya selain istighfar. ) III. maka hendaklah dia memperbanyak istighfar sebab bersama istighfar itulah terdapat awan tebal yang membawa curahan hujan. IV. Aku adalah hamba ± Mu. Engkau telah mencurahkan nikmat ± Mu kepadaku. yang tiada Tuhan yang pantas disembah melainkan Engkau yang telah menciptakan diriku. abu ± ulaka bi ni¶matika µalayya. di jalan-jalan. ³Barangsiapa yang mendiami bumi kami ini.´ al-Hasan berkata. tetapi ia menjadi wajib ketika melakukan dosadosa dan menjadi sunnah/sangat dianjurkan seusai melakukan perbuatan-perbuatan baik. di hadapan hidanganhidangan. dianjurkan pada waktu sahur sebab Allâh memuji orang-orang yang beristighfar pada waktu-waktu sahur tersebut. laa ilaaha illa anta khalqtani. dan aku berada dalam perintah dan perjanjian ± Mu.´ Seorang Arab Badui (orang yang biasa hidup di pedalaman gurun pasir) bertutur. sementara aku senantiasa berbuat dosa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful