25 MANFAAT ISTIGFAR

Dijaman yang serba tidak menentu ini ada baiknya kita menjadikan Istighfar sebagai salah satu amalan kita, untuk lebih membuat kita semangat melakukannya berikut uraian manfaat dari ber Istighfar. 1. MENGGEMBIRAKAN ALLAH Rasulullah bersabda, "Sungguh, Allah lebih gembira dengan taubat hamba-Nya daripada kegembiraan salah seorang dari kalian yang menemukan ontanya yang hilang di padang pasir." (HR.Bukhari dan Muslim). 2. DICINTAI ALLAH Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri." (QS.al-Baqarah: 222). Rasulullah bersabda, "Orang yang bertaubat adalah kekasih Allah. Orang yang bertaubat atas dosanya, bagaikan orang yang tidak berdosa."(HR.Ibnu Majah). 3. DOSA-DOSANYA DIAMPUNI Rasulullah bersabda, "Allah telah berkata,'Wahai hamba-hamba-Ku, setiap kalian pasti berdosa kecuali yang Aku jaga. Maka beristighfarlah kalian kepada-Ku, niscaya kalian Aku ampuni. Dan barangsiapa yang meyakini bahwa Aku punya kemampuan untuk mengamouni dosa-dosanya, maka Aku akan mengampuninya dan Aku tidak peduli (beberapa banyak dosanya)."(HR.Ibnu Majah, Tirmidzi). Imam Qatadah berkata,"Al-Qur'an telah menunjukkan penyakit dan obat kalian. Adapun penyakit kalian adalah dosa, dan obat kalian adalah istighfar." (Kitab Ihya'Ulumiddin: 1/410). 4. SELAMAT DARI API NERAKA Hudzaifah pernah berkata, "Saya adalah orang yang tajam lidah terhadap keluargaku, Wahai Rasulullah, aku takut kalau lidahku itu menyebabkan ku masuk neraka'. Rasulullah bersabda,'Dimana posisimu terhadap istighfar? Sesungguhnya, aku senantiasa beristighfar kepada Allah sebanyak seratus kali dalam sehari semalam'." (HR.Nasa'i, Ibnu Majah, al Hakim dan dishahihkannya). 5. MENDAPAT BALASAN SURGA "Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang didalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal didalamnya; dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal."(QS.Ali'Imran: 135136).

6. MENGECEWAKAN SYETAN Sesungguhnya syetan telah berkata,"Demi kemulian-Mu ya Allah, aku terus-menerus akan menggoda hamba-hamba-Mu selagi roh mereka ada dalam badan mereka (masih hidup).

"Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka. dan kelapangan bagi setiap kesempitannya dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya.Ahmad dan al-Hakim). 'Bertaubatlah kepada Allah. MEREDAM ADZAB Allah berfirman."Barangsiapa yang senantiasa beristighfar. 13."Apabila seorang mukmin melakukan suatu dosa."(HR. 12. maka tercoretlah noda hitam di hatinya. Ibnu Majah dan Ahmad). Ibnu Hibban. tapi setelah itu saya berdosa lagi'. 14.Ahmad. dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka.Ahmad dengan sanad hasan). Sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah (beristighfar) dan bertaubat kepada-Nya dalam sehari lebih dari tujuh puluh kali'."Dan demi kemuliaan dan keagungan-Ku. Ibnu Majah.Nasa'i. Orang itu bertanya lagi.'Bertaubatlah kepada Allah."Saya telah melakukan dosa'.al-Anfal: 33). MEMBUAT SYETAN PUTUS ASA Ali bin Abi thalib pernah didatangi oleh seseorang. Apabila ia bertaubat. dari mana saya dapat kemuliaan ini?' Allah berkata. Aku senantiasa mengampuni mereka selama mereka memohon ampunan (beristighfar) kepadaKu."Saya telah mendengar Rasulullah bersabda. Hamba itu berkata."Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang hamba di surga. dan jangan kamu ulangi'.'Saya telah bertaubat."Sesungguhnya seorang hamba bisa tertahan rizkinya karena dosa yang dilakukannya.Abu Daud. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah). maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya."(HR."(QS. meninggalkannya dan beristighfar. Ibnu Majah dan Ahmad). 8."(HR."(HR. 15.'Wahai Allah. maka bersihlah hatinya.MELAPANGKAN KESEMPITAN Rasulullah bersabda. 7.'Demi Allah."(HR. dan kelapangan bagi setiap kesempitannya.MEMBERSIHKAN HATI Rasulullah bersabda. Tirmidzi).Abu Daud. MENGUSIR KESEDIHAN Rasulullah bersabda.'Sampai kapan?' Ali menjawab. dan jangan kamu ulangi'.'Karena istighfar anakmu untukmu'.Bukhari)."Barangsiapa yang senantiasa beristighfar. 11."(Kitab Tanbihul Ghafilin: 73)."(HR.'Sampai syetan berputus asa dan merasa rugi. Dan tidaklah (pula) Allah akan mengazab mereka.MELANCARKAN RIZKI Rasulullah bersabda.kata Ali. 10."(HR. sedang kamu berada di antara mereka. Orang itu menjawab. Ali berkata. sedang mereka meminta ampun.MENGIKUTI SUNNAH RASULULLAH Abu Hurairah berkata.Maka Allah menimpalinya.MENGANGKAT DERAJATNYA DISURGA Rasulullah bersabda. 9.MENJADI SEBAIK-BAIK ORANG YANG BERSALAH .

'Perbanyaklah istighfar'. dan membanyakkan harta dan anak-anakmu."(QS. dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang segera bertaubat. 20.'Perbanyaklah istighfar'." (QS. 18."(QS.".(Kitab Fathul Bari: 11/98). dan memperbanyakkan harta dan anak-anakmu. 16."(QS."Dan (dia berkata):"Hai kaumku. yang benar. Lalu ada orang lain lagi yang mengadu bahwa ia belum punya anak."(yaitu) orang-orang yang sabar."Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya."Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah.Nuh: 10-12). sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun."(QS. 17. Ibnu Majah. dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula didalamnya) untukmu sungai-sungai. niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. ia berkata. ia berkata."Maka aku katakan kepada mereka:"Mohonlah ampun kepada Tuhanmu.Nuh: 10-12).. 22.Ali'Imran: 15-17). maka mereka itulah orang-orang yang zhalim.al-Hujurat: 11). Aisyah berkata. sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun.MENJADI ORANG YANG BERUNTUNG Allah berfirman."(HR.MUDAH MENDAPATKAN AIR HUJAN Ibnu Shabih berkata.BERSIFAT SEBAGAI HAMBA ALLAH YANG SEJATI Allah berfirman. (Yaitu) orang-orang yang berdo'a:"Ya Tuhan kami."(QS."(HR.Rasulullah bersabda.BERTAMBAH KESEJAHTERAANNYA Allah berfirman. al-Hakim).Tirmidzi. dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu.. hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.BERTAMBAH KEKUATANNYA Allah berfirman. niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu."Beruntunglah.TERHINDAR DARI STEMPEL KEZHALIMAN Allah berfirman. 'Perbanyaklah istighfar'. Lalu ada orang lain yang mengadu bahwa kebunnya kering. 19. sesungguhnya kami telah beriman. yang tetap ta'at. niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat.an-Nur: 31). yang menafkahkan hartanya (dijalan Allah). dan mengadakan untukmu kebunkebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai. dan yang memohon ampun (beristighfar) di waktu sahur."Maka aku katakan kepada mereka:"Mohonlah ampun (istighfar) kepada Tuhanmu.Barang siapa yang tidak bertaubat. orang-orang yang menemukan istighfar yang banyak pada setiap lembar catatan harian amal mereka.KEBURUKANNYA DIGANTI DENGAN KEBAIKAN . 21. ia berkata.Hud: 52).MUDAH MENDAPATKAN ANAK Allah berfirman."Hasan al-Bashri pernah didatangi seseorang dan mengadu bahwa lahannya tandus."Setiap anak Adam pernah bersalah. maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. mohonlah ampun kepada Tuhanmu lalu bertobatlah kepada-Nya. dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa.Bukhari). 23.

BERCITRA SEBAGAI ORANG MUKMIN Rasulullah bersabda.Hud: 114). maka dia adalah seorang Mukmin. beriman dan mengerjakan amal saleh. Apabila muncul keinginan untuk bermaksiat. Apabila menyebut dirinya. dan ia sadar sepenuhnya bahwa perbuatannya itu salah. 24."(HR. ia merasa hina."Tanda orang yang arif (bijak) itu ada enam. ia segera mencegahnya. lalu ia mohon ampun (beristighfar) kepada Allah.Allah berfirman."Tidak seorangpun dari umatku. Dan tidaklah ia melakukan suatu yang tercela. yang apabila ia berbuat baik dan ia menyadari bahwa yang diperbuat adalah kebaikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.al-Furqan: 70)." (Kitab Tanbihul Ghafilin: 67).BERKEPRIBADIAN SEBAGAI ORANG BIJAK Seorang ulama berkata. maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. ia merasa gembira.Ahmad). Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. . Apabila memperhatikan ayat-ayat Allah."(QS."(QS. dan hatinya yakin bahwa tiada Tuhan yang bisa mengampuni kecuali Allah. "Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. ia segera beristighfar. Apabila disebutkan ampunan Allah. ia ambil pelajarannya. 25. ia merasa bangga. Apabila ia menyebut nama Allah. maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat."Kecuali orang-orang yang bertaubat. Dan apabila mengingat dosanya.

s. Manfaat dan Keutamaan Istighfar 1. Istighfar merupakan sebab untuk diampuninya dosa Istighfar merupakan sebab untuk diampuninya dosa. sebab turunnya hujan. Kami memohon kepada Allâh agar menjadikan tulisan ini bermanfa¶at. kita ketahui atau tidak. Dan membanyakkan harta dan an akanakmu. Diriwayatkan oleh HR. Rabb semesta alam. Dan apabila ia baca di waktu pagi hari lalu ia meninggal dunia pada hari itu. waktu dan lafazhnya´. Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Adapun keistimewaan Istighfar tersebut selain sebagai Istighfar / Doa Memohon Ampun adalah (diriwayatkan oleh HR. Shalawat dan salam atas Rasul-Nya yang terpercaya.MANFAAT DAN KEUTAMAAN ISTIGFAR Assalamu¶alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Segala puji bagi Allâh. Allah sendiri memerintahkan kita untuk selalu beristighfar karena kita senantiasa berbuat dosa.´ (Q. begitu pula´ I. Istighfar paling utama adalah Syaidul Istighfar. Nabi SAW bersabda ³Istighfar paling utama yaitu engkau akan membaca : Allaahumma anta robbi. Istighfar merupakan bentuk keta¶atan kepada Allâh µAzza Wa Jalla Hamba yang taat adalah hamba yang selalu mohon ampun kepada Allah ³Azza Wa Jalla. mendapatkan harta dan anak serta masuknya manusia ke dalam surga. sengaja atau tidak. keluarga.. Nûh:10-12) . wa ba¶du: Berikut ini kami ketengahkan beberapa bahasan secara ringkas mengenai ³Istighfar: keutamaan. Bukhori) bahwa ³« Apabila Istighfar ini (Syaidul Istighfar) dibacanya di waktu sore lalu ia meninggal dunia. sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. µMohonlah ampun kepada Rabbmu. Nabi Nuh berkata ketika mendakwahi kaumnya. Banyanyak perintah Allah dalam Al Qur¶an yang menyuruh hambaNya untuk beristighfar. 2. niscaya ia masuk surga atau (perawi ragu ± ragu) ia tergolong salah satu penghuni surga. para shahabat serta orang yang mengikuti beliau hingga hari Kiamat. Istighfar cukup dengan lafadz ³Astaghfirullahhal µadzim´ yang berarti Aku memohon ampunan kepada Allah Yang Maha Agung Namun sesuai dengan Hadist Nabi SAW. sebagimana firman Allah (artinya): ³Maka aku katakan kepada mereka. laa ilaa haillaa anta « (Syaidul Istighfar)´ Istighfar sendiri berarti memohon ampun atas dosa yang kita lakukan. dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai. Bukhori.

Beberapa Ungkapan Mengenai Istighfar Diriwayatkan dari Luqman µalaihissalâm bahwa dia berpesan kepada anaknya. ³Beruntunglah orang yang mendapatkan di dalam shahîfah (lembaran amalnya) istighfar yang banyak.Hûd:52) 4. niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu.al-Anfâ l:33) 6. Kekuatan menjadi bertambah dengan istighfar Kekuatan menjadi bertambah dengan istighfar. Allah Ta¶ala berfirman (artinya).. ³Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepada-Nya. ³Wahai anakku! Biasakanlah lisanmu mengucapkan: ³Ya Allâh! ampunilah aku´. Allâh pasti mengampuni mereka. Meupakan Kebutuhan Seorang Hamba Ia dibutuhkan oleh hamba-hamba Allâh karena mereka selalu berbuat kesalahan sepanjang malam dan siang hari.(Q. Allah Ta¶ala berfirman.an-Naml: 46) 8. Dia telah berfirman (artinya). 5. (Jika kamu mengerjakan yang demikian).´ (Q. Jadi. serta menjadi sebab masing -masing orang yang memiliki keutamaan berhak mendapatkan keutamaannya. penyakit itu adalah dosa-dosa sedangkan obatnya adalah istighfar. Terhindar dari Azab Allah Allah tidak akan mengazab orang yang selalu beristighfar.s. niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik (terus-menerus) kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan (balasan) keutamaannya. bila mereka beristighfar. Allah Ta¶ala berfirman (artinya).Hûd:3). Penyebab Mendapatkan Kesenganan yang Baik Ia merupakan sebab mendapatkan kesenangan yang baik.s.s. ³Sesungguhnya al-Qur¶an ini menunjukkan kepada kalian penyakit dan obat.´(Q.´ (Q.s. 7. II.. Dalam riwayat yang lain disebutkan.. sebanyak 100 kali. Kaffarat (Penebus Dosa) Istighfar merupakan kaffarat (penebus dosa) yang dilakukan dalam suatu majlis. ³Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah.´ µAisyah radhiallaahu µanha berkata.´ . Dan (Hud berkata):´Hai kaumku. sedang mereka meminta ampun..´ Qatâdah berkata. Penyebab Turunnya Rahmat Allah Rahmat akan turun dengan sebab istighfar. agar kamu mendapat rahmat. 9. dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa´. dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. ³Dan tidaklah (pula) Allah akan mengazab mereka.3.Mengikuti Sunnah Nabi Melakukannya berarti meneladani Nabi Shallallâhu µalaihi wasallam sebab beliau beristighfar di dalam satu majlis sebanyak 70 kali. sebab Allâh menyediakan waktu-waktu dimana Dia Ta¶âla tidak menolak doa orang yang berdoa kepada-Nya. mohonlah ampun kepada Rabbmu lalu tobatlah kepada-Nya.

Aku adalah hamba ± Mu. a¶udzubika min syarri ma shona¶tu. ³Perbanyaklah istighfar di rumah-rumah kalian. seperti beristighfar 3 kali setelah shalat. Wabillahi taupiq wal hidayah Wa¶alaikum salam Warahmatullahi wabarakatuh . dan aku berada dalam perintah dan perjanjian ± Mu.. perintah ± Mu aku laksanakan. maka hendaklah dia memperbanyak istighfar sebab bersama istighfar itulah terdapat awan tebal yang membawa curahan hujan. Waktu-waktu Beristighfar Istighfar disyari¶atkan di dalam setiap waktu. Engkau telah mencurahkan nikmat ± Mu kepadaku. IV. di hadapan hidanganhidangan. Aku berlindung kepada ± Mu dari segala kejelekan yang aku perbuat terhadap ± Mu. setelah haji dan lain-lain. wa abu ± u bi dzanbi faghfirli fa innahu laa yaghfirudz dzunuba illa anta Ya Allah. ³Tidak ada tetangga (teman dekat) yang lebih dicintai oleh seorang hamba kelak di kuburnya selain istighfar. di jalan-jalan.´ (maksudnya istighfar itu merupakan sebab turunnya hujan-penj. abu ± ulaka bi ni¶matika µalayya. dianjurkan pada waktu sahur sebab Allâh memuji orang-orang yang beristighfar pada waktu-waktu sahur tersebut. laa ilaaha illa anta khalqtani. Engkau adalah Tuhanku. yang tiada Tuhan yang pantas disembah melainkan Engkau yang telah menciptakan diriku. sementara aku senantiasa berbuat dosa. tetapi ia menjadi wajib ketika melakukan dosadosa dan menjadi sunnah/sangat dianjurkan seusai melakukan perbuatan-perbuatan baik. pasar-pasar serta majlis-majlis sebab kalian tidak tahu kapan ampunan-Nya akan turun. wa ana µabduka wa ana µala µahdika wa wa¶dika mastatho¶tu.´ Seorang Arab Badui (orang yang biasa hidup di pedalaman gurun pasir) bertutur.´ al-Hasan berkata. ³Barangsiapa yang mendiami bumi kami ini. Sebab tiada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. yang dengan segala kemampuanku. Maka ampunilah dosa ± dosaku. ) III. Lafazh-lafazh Istighfar Adapun bacaan Syaidul Istighfar adalah sebagai berikut : Allahumma anta rabbi. Juga.Abu al-Minhâl berkata.