P. 1
25 MANFAAT ISTIGFAR

25 MANFAAT ISTIGFAR

|Views: 183|Likes:
Published by Achmad Hilal

More info:

Published by: Achmad Hilal on Mar 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/04/2011

pdf

text

original

25 MANFAAT ISTIGFAR

Dijaman yang serba tidak menentu ini ada baiknya kita menjadikan Istighfar sebagai salah satu amalan kita, untuk lebih membuat kita semangat melakukannya berikut uraian manfaat dari ber Istighfar. 1. MENGGEMBIRAKAN ALLAH Rasulullah bersabda, "Sungguh, Allah lebih gembira dengan taubat hamba-Nya daripada kegembiraan salah seorang dari kalian yang menemukan ontanya yang hilang di padang pasir." (HR.Bukhari dan Muslim). 2. DICINTAI ALLAH Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri." (QS.al-Baqarah: 222). Rasulullah bersabda, "Orang yang bertaubat adalah kekasih Allah. Orang yang bertaubat atas dosanya, bagaikan orang yang tidak berdosa."(HR.Ibnu Majah). 3. DOSA-DOSANYA DIAMPUNI Rasulullah bersabda, "Allah telah berkata,'Wahai hamba-hamba-Ku, setiap kalian pasti berdosa kecuali yang Aku jaga. Maka beristighfarlah kalian kepada-Ku, niscaya kalian Aku ampuni. Dan barangsiapa yang meyakini bahwa Aku punya kemampuan untuk mengamouni dosa-dosanya, maka Aku akan mengampuninya dan Aku tidak peduli (beberapa banyak dosanya)."(HR.Ibnu Majah, Tirmidzi). Imam Qatadah berkata,"Al-Qur'an telah menunjukkan penyakit dan obat kalian. Adapun penyakit kalian adalah dosa, dan obat kalian adalah istighfar." (Kitab Ihya'Ulumiddin: 1/410). 4. SELAMAT DARI API NERAKA Hudzaifah pernah berkata, "Saya adalah orang yang tajam lidah terhadap keluargaku, Wahai Rasulullah, aku takut kalau lidahku itu menyebabkan ku masuk neraka'. Rasulullah bersabda,'Dimana posisimu terhadap istighfar? Sesungguhnya, aku senantiasa beristighfar kepada Allah sebanyak seratus kali dalam sehari semalam'." (HR.Nasa'i, Ibnu Majah, al Hakim dan dishahihkannya). 5. MENDAPAT BALASAN SURGA "Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang didalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal didalamnya; dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal."(QS.Ali'Imran: 135136).

6. MENGECEWAKAN SYETAN Sesungguhnya syetan telah berkata,"Demi kemulian-Mu ya Allah, aku terus-menerus akan menggoda hamba-hamba-Mu selagi roh mereka ada dalam badan mereka (masih hidup).

Ibnu Majah dan Ahmad)."(QS."Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang hamba di surga.'Wahai Allah. 'Bertaubatlah kepada Allah.MENJADI SEBAIK-BAIK ORANG YANG BERSALAH .Ahmad dan al-Hakim)."Dan demi kemuliaan dan keagungan-Ku."(HR."Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka. MEREDAM ADZAB Allah berfirman. dari mana saya dapat kemuliaan ini?' Allah berkata. dan kelapangan bagi setiap kesempitannya. maka tercoretlah noda hitam di hatinya. Ibnu Majah dan Ahmad).'Sampai syetan berputus asa dan merasa rugi. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah). 12. maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya.Nasa'i. dan kelapangan bagi setiap kesempitannya dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka.MELAPANGKAN KESEMPITAN Rasulullah bersabda. Ibnu Majah. Sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah (beristighfar) dan bertaubat kepada-Nya dalam sehari lebih dari tujuh puluh kali'.MEMBERSIHKAN HATI Rasulullah bersabda. 13. dan jangan kamu ulangi'. 10. Aku senantiasa mengampuni mereka selama mereka memohon ampunan (beristighfar) kepadaKu. 9."Barangsiapa yang senantiasa beristighfar."Apabila seorang mukmin melakukan suatu dosa.'Demi Allah. tapi setelah itu saya berdosa lagi'.Abu Daud.MENGANGKAT DERAJATNYA DISURGA Rasulullah bersabda. 8. MEMBUAT SYETAN PUTUS ASA Ali bin Abi thalib pernah didatangi oleh seseorang. 11. dan jangan kamu ulangi'. Orang itu menjawab. Tirmidzi).Ahmad."Barangsiapa yang senantiasa beristighfar. Hamba itu berkata. sedang mereka meminta ampun. Ali berkata."(HR."(HR.kata Ali. maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya. 7.'Bertaubatlah kepada Allah."(Kitab Tanbihul Ghafilin: 73). 15. meninggalkannya dan beristighfar. Ibnu Hibban.al-Anfal: 33)."Saya telah mendengar Rasulullah bersabda."(HR."(HR. Dan tidaklah (pula) Allah akan mengazab mereka. 14. MENGUSIR KESEDIHAN Rasulullah bersabda."Sesungguhnya seorang hamba bisa tertahan rizkinya karena dosa yang dilakukannya.Ahmad dengan sanad hasan).MELANCARKAN RIZKI Rasulullah bersabda. dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka.'Karena istighfar anakmu untukmu'.'Saya telah bertaubat.Abu Daud.MENGIKUTI SUNNAH RASULULLAH Abu Hurairah berkata."Saya telah melakukan dosa'.Maka Allah menimpalinya."(HR."(HR. Apabila ia bertaubat. maka bersihlah hatinya.'Sampai kapan?' Ali menjawab. Orang itu bertanya lagi.Bukhari). sedang kamu berada di antara mereka.

"Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah. dan membanyakkan harta dan anak-anakmu. al-Hakim). Ibnu Majah. orang-orang yang menemukan istighfar yang banyak pada setiap lembar catatan harian amal mereka."Hasan al-Bashri pernah didatangi seseorang dan mengadu bahwa lahannya tandus. sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun."(HR."(QS. maka mereka itulah orang-orang yang zhalim. 19. maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. dan memperbanyakkan harta dan anak-anakmu. Aisyah berkata." (QS. 20. dan mengadakan untukmu kebunkebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai."Setiap anak Adam pernah bersalah.al-Hujurat: 11). 'Perbanyaklah istighfar'. dan yang memohon ampun (beristighfar) di waktu sahur.. 23.Rasulullah bersabda. ia berkata. (Yaitu) orang-orang yang berdo'a:"Ya Tuhan kami."(QS.'Perbanyaklah istighfar'."Dan (dia berkata):"Hai kaumku.KEBURUKANNYA DIGANTI DENGAN KEBAIKAN . 22.MUDAH MENDAPATKAN AIR HUJAN Ibnu Shabih berkata.BERTAMBAH KEKUATANNYA Allah berfirman. niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.. ia berkata.an-Nur: 31). niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Lalu ada orang lain lagi yang mengadu bahwa ia belum punya anak. niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu.MENJADI ORANG YANG BERUNTUNG Allah berfirman.Hud: 52). mohonlah ampun kepada Tuhanmu lalu bertobatlah kepada-Nya. yang benar.Nuh: 10-12)."Maka aku katakan kepada mereka:"Mohonlah ampun kepada Tuhanmu. 16.". 17. 18."Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.TERHINDAR DARI STEMPEL KEZHALIMAN Allah berfirman.Bukhari). sesungguhnya kami telah beriman."(QS. dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang segera bertaubat."(HR. ia berkata.Barang siapa yang tidak bertaubat.(Kitab Fathul Bari: 11/98)."(yaitu) orang-orang yang sabar.Tirmidzi. yang tetap ta'at.Nuh: 10-12). yang menafkahkan hartanya (dijalan Allah)."(QS."Maka aku katakan kepada mereka:"Mohonlah ampun (istighfar) kepada Tuhanmu. dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. 'Perbanyaklah istighfar'. dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula didalamnya) untukmu sungai-sungai. 21.BERTAMBAH KESEJAHTERAANNYA Allah berfirman. Lalu ada orang lain yang mengadu bahwa kebunnya kering."Beruntunglah."(QS.BERSIFAT SEBAGAI HAMBA ALLAH YANG SEJATI Allah berfirman.MUDAH MENDAPATKAN ANAK Allah berfirman.Ali'Imran: 15-17). dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa.

ia merasa hina. "Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. dan ia sadar sepenuhnya bahwa perbuatannya itu salah.al-Furqan: 70).Ahmad). ia ambil pelajarannya. ia segera beristighfar.Allah berfirman. Dan apabila mengingat dosanya."Tanda orang yang arif (bijak) itu ada enam. Apabila menyebut dirinya. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. yang apabila ia berbuat baik dan ia menyadari bahwa yang diperbuat adalah kebaikan."(QS."(HR. maka dia adalah seorang Mukmin. dan hatinya yakin bahwa tiada Tuhan yang bisa mengampuni kecuali Allah.Hud: 114). Apabila ia menyebut nama Allah. lalu ia mohon ampun (beristighfar) kepada Allah." (Kitab Tanbihul Ghafilin: 67). beriman dan mengerjakan amal saleh. .BERCITRA SEBAGAI ORANG MUKMIN Rasulullah bersabda."Kecuali orang-orang yang bertaubat. maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Apabila muncul keinginan untuk bermaksiat. Apabila disebutkan ampunan Allah. ia merasa gembira. maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan.BERKEPRIBADIAN SEBAGAI ORANG BIJAK Seorang ulama berkata. 24. ia segera mencegahnya."(QS."Tidak seorangpun dari umatku. 25. Apabila memperhatikan ayat-ayat Allah. ia merasa bangga. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Dan tidaklah ia melakukan suatu yang tercela.

keluarga. kita ketahui atau tidak. Istighfar merupakan sebab untuk diampuninya dosa Istighfar merupakan sebab untuk diampuninya dosa. sebagimana firman Allah (artinya): ³Maka aku katakan kepada mereka. Bukhori) bahwa ³« Apabila Istighfar ini (Syaidul Istighfar) dibacanya di waktu sore lalu ia meninggal dunia. Bukhori. waktu dan lafazhnya´. sebab turunnya hujan. begitu pula´ I. Banyanyak perintah Allah dalam Al Qur¶an yang menyuruh hambaNya untuk beristighfar. Dan membanyakkan harta dan an akanakmu. Kami memohon kepada Allâh agar menjadikan tulisan ini bermanfa¶at. dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.. Shalawat dan salam atas Rasul-Nya yang terpercaya. niscaya ia masuk surga atau (perawi ragu ± ragu) ia tergolong salah satu penghuni surga.MANFAAT DAN KEUTAMAAN ISTIGFAR Assalamu¶alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Segala puji bagi Allâh.s. Manfaat dan Keutamaan Istighfar 1. Rabb semesta alam. mendapatkan harta dan anak serta masuknya manusia ke dalam surga. µMohonlah ampun kepada Rabbmu. wa ba¶du: Berikut ini kami ketengahkan beberapa bahasan secara ringkas mengenai ³Istighfar: keutamaan. Adapun keistimewaan Istighfar tersebut selain sebagai Istighfar / Doa Memohon Ampun adalah (diriwayatkan oleh HR. Istighfar paling utama adalah Syaidul Istighfar. Diriwayatkan oleh HR. Allah sendiri memerintahkan kita untuk selalu beristighfar karena kita senantiasa berbuat dosa. sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Dan apabila ia baca di waktu pagi hari lalu ia meninggal dunia pada hari itu. sengaja atau tidak. Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Nûh:10-12) . 2. Istighfar cukup dengan lafadz ³Astaghfirullahhal µadzim´ yang berarti Aku memohon ampunan kepada Allah Yang Maha Agung Namun sesuai dengan Hadist Nabi SAW. laa ilaa haillaa anta « (Syaidul Istighfar)´ Istighfar sendiri berarti memohon ampun atas dosa yang kita lakukan. Nabi Nuh berkata ketika mendakwahi kaumnya.´ (Q. para shahabat serta orang yang mengikuti beliau hingga hari Kiamat. Nabi SAW bersabda ³Istighfar paling utama yaitu engkau akan membaca : Allaahumma anta robbi. Istighfar merupakan bentuk keta¶atan kepada Allâh µAzza Wa Jalla Hamba yang taat adalah hamba yang selalu mohon ampun kepada Allah ³Azza Wa Jalla.

serta menjadi sebab masing -masing orang yang memiliki keutamaan berhak mendapatkan keutamaannya.s. dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. sebab Allâh menyediakan waktu-waktu dimana Dia Ta¶âla tidak menolak doa orang yang berdoa kepada-Nya.an-Naml: 46) 8. Penyebab Mendapatkan Kesenganan yang Baik Ia merupakan sebab mendapatkan kesenangan yang baik. 5.Hûd:3). Jadi. Allah Ta¶ala berfirman (artinya).. Dalam riwayat yang lain disebutkan. Meupakan Kebutuhan Seorang Hamba Ia dibutuhkan oleh hamba-hamba Allâh karena mereka selalu berbuat kesalahan sepanjang malam dan siang hari. Allah Ta¶ala berfirman. Dia telah berfirman (artinya). sedang mereka meminta ampun.Mengikuti Sunnah Nabi Melakukannya berarti meneladani Nabi Shallallâhu µalaihi wasallam sebab beliau beristighfar di dalam satu majlis sebanyak 70 kali. mohonlah ampun kepada Rabbmu lalu tobatlah kepada-Nya.s.´ Qatâdah berkata. (Jika kamu mengerjakan yang demikian)... niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu. niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik (terus-menerus) kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan (balasan) keutamaannya. Kekuatan menjadi bertambah dengan istighfar Kekuatan menjadi bertambah dengan istighfar. ³Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah.´ µAisyah radhiallaahu µanha berkata.´ . Terhindar dari Azab Allah Allah tidak akan mengazab orang yang selalu beristighfar. agar kamu mendapat rahmat. ³Beruntunglah orang yang mendapatkan di dalam shahîfah (lembaran amalnya) istighfar yang banyak. Allah Ta¶ala berfirman (artinya). Allâh pasti mengampuni mereka. Dan (Hud berkata):´Hai kaumku. II.´(Q. ³Sesungguhnya al-Qur¶an ini menunjukkan kepada kalian penyakit dan obat. ³Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepada-Nya. Penyebab Turunnya Rahmat Allah Rahmat akan turun dengan sebab istighfar.. 7. dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa´.(Q. 9.s.3.Hûd:52) 4.s. ³Wahai anakku! Biasakanlah lisanmu mengucapkan: ³Ya Allâh! ampunilah aku´.´ (Q. Beberapa Ungkapan Mengenai Istighfar Diriwayatkan dari Luqman µalaihissalâm bahwa dia berpesan kepada anaknya. bila mereka beristighfar. ³Dan tidaklah (pula) Allah akan mengazab mereka.al-Anfâ l:33) 6. sebanyak 100 kali. penyakit itu adalah dosa-dosa sedangkan obatnya adalah istighfar.´ (Q. Kaffarat (Penebus Dosa) Istighfar merupakan kaffarat (penebus dosa) yang dilakukan dalam suatu majlis.

.´ Seorang Arab Badui (orang yang biasa hidup di pedalaman gurun pasir) bertutur. Maka ampunilah dosa ± dosaku. Waktu-waktu Beristighfar Istighfar disyari¶atkan di dalam setiap waktu. Juga. ³Perbanyaklah istighfar di rumah-rumah kalian. Sebab tiada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau.´ (maksudnya istighfar itu merupakan sebab turunnya hujan-penj. Wabillahi taupiq wal hidayah Wa¶alaikum salam Warahmatullahi wabarakatuh . ) III. pasar-pasar serta majlis-majlis sebab kalian tidak tahu kapan ampunan-Nya akan turun. dan aku berada dalam perintah dan perjanjian ± Mu. maka hendaklah dia memperbanyak istighfar sebab bersama istighfar itulah terdapat awan tebal yang membawa curahan hujan. Aku berlindung kepada ± Mu dari segala kejelekan yang aku perbuat terhadap ± Mu.Abu al-Minhâl berkata. dianjurkan pada waktu sahur sebab Allâh memuji orang-orang yang beristighfar pada waktu-waktu sahur tersebut. IV. setelah haji dan lain-lain. Engkau telah mencurahkan nikmat ± Mu kepadaku. ³Tidak ada tetangga (teman dekat) yang lebih dicintai oleh seorang hamba kelak di kuburnya selain istighfar. sementara aku senantiasa berbuat dosa. Lafazh-lafazh Istighfar Adapun bacaan Syaidul Istighfar adalah sebagai berikut : Allahumma anta rabbi. wa abu ± u bi dzanbi faghfirli fa innahu laa yaghfirudz dzunuba illa anta Ya Allah. wa ana µabduka wa ana µala µahdika wa wa¶dika mastatho¶tu.´ al-Hasan berkata. perintah ± Mu aku laksanakan. seperti beristighfar 3 kali setelah shalat. laa ilaaha illa anta khalqtani. abu ± ulaka bi ni¶matika µalayya. ³Barangsiapa yang mendiami bumi kami ini. a¶udzubika min syarri ma shona¶tu. di jalan-jalan. Engkau adalah Tuhanku. yang dengan segala kemampuanku. di hadapan hidanganhidangan. Aku adalah hamba ± Mu. yang tiada Tuhan yang pantas disembah melainkan Engkau yang telah menciptakan diriku. tetapi ia menjadi wajib ketika melakukan dosadosa dan menjadi sunnah/sangat dianjurkan seusai melakukan perbuatan-perbuatan baik.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->