25 MANFAAT ISTIGFAR

Dijaman yang serba tidak menentu ini ada baiknya kita menjadikan Istighfar sebagai salah satu amalan kita, untuk lebih membuat kita semangat melakukannya berikut uraian manfaat dari ber Istighfar. 1. MENGGEMBIRAKAN ALLAH Rasulullah bersabda, "Sungguh, Allah lebih gembira dengan taubat hamba-Nya daripada kegembiraan salah seorang dari kalian yang menemukan ontanya yang hilang di padang pasir." (HR.Bukhari dan Muslim). 2. DICINTAI ALLAH Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri." (QS.al-Baqarah: 222). Rasulullah bersabda, "Orang yang bertaubat adalah kekasih Allah. Orang yang bertaubat atas dosanya, bagaikan orang yang tidak berdosa."(HR.Ibnu Majah). 3. DOSA-DOSANYA DIAMPUNI Rasulullah bersabda, "Allah telah berkata,'Wahai hamba-hamba-Ku, setiap kalian pasti berdosa kecuali yang Aku jaga. Maka beristighfarlah kalian kepada-Ku, niscaya kalian Aku ampuni. Dan barangsiapa yang meyakini bahwa Aku punya kemampuan untuk mengamouni dosa-dosanya, maka Aku akan mengampuninya dan Aku tidak peduli (beberapa banyak dosanya)."(HR.Ibnu Majah, Tirmidzi). Imam Qatadah berkata,"Al-Qur'an telah menunjukkan penyakit dan obat kalian. Adapun penyakit kalian adalah dosa, dan obat kalian adalah istighfar." (Kitab Ihya'Ulumiddin: 1/410). 4. SELAMAT DARI API NERAKA Hudzaifah pernah berkata, "Saya adalah orang yang tajam lidah terhadap keluargaku, Wahai Rasulullah, aku takut kalau lidahku itu menyebabkan ku masuk neraka'. Rasulullah bersabda,'Dimana posisimu terhadap istighfar? Sesungguhnya, aku senantiasa beristighfar kepada Allah sebanyak seratus kali dalam sehari semalam'." (HR.Nasa'i, Ibnu Majah, al Hakim dan dishahihkannya). 5. MENDAPAT BALASAN SURGA "Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang didalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal didalamnya; dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal."(QS.Ali'Imran: 135136).

6. MENGECEWAKAN SYETAN Sesungguhnya syetan telah berkata,"Demi kemulian-Mu ya Allah, aku terus-menerus akan menggoda hamba-hamba-Mu selagi roh mereka ada dalam badan mereka (masih hidup).

MENGUSIR KESEDIHAN Rasulullah bersabda.'Saya telah bertaubat. meninggalkannya dan beristighfar. 7. Tirmidzi)."(HR."Apabila seorang mukmin melakukan suatu dosa."Sesungguhnya seorang hamba bisa tertahan rizkinya karena dosa yang dilakukannya. 8.Abu Daud.MENGANGKAT DERAJATNYA DISURGA Rasulullah bersabda."Saya telah mendengar Rasulullah bersabda. maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya.al-Anfal: 33)."(HR."Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka.Ahmad dengan sanad hasan). Ibnu Majah dan Ahmad).Abu Daud.'Demi Allah. 10.MENGIKUTI SUNNAH RASULULLAH Abu Hurairah berkata. Dan tidaklah (pula) Allah akan mengazab mereka.kata Ali. sedang mereka meminta ampun. dari mana saya dapat kemuliaan ini?' Allah berkata. 9. 13."(HR.Maka Allah menimpalinya.Bukhari)."(HR. MEREDAM ADZAB Allah berfirman."Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang hamba di surga. maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya. Orang itu menjawab. Ibnu Hibban."Saya telah melakukan dosa'.MENJADI SEBAIK-BAIK ORANG YANG BERSALAH . 14."(Kitab Tanbihul Ghafilin: 73). dan jangan kamu ulangi'."Barangsiapa yang senantiasa beristighfar. Apabila ia bertaubat."Dan demi kemuliaan dan keagungan-Ku. 15. 12. 'Bertaubatlah kepada Allah. Ibnu Majah.'Bertaubatlah kepada Allah.MELAPANGKAN KESEMPITAN Rasulullah bersabda.Ahmad."(QS. maka bersihlah hatinya."Barangsiapa yang senantiasa beristighfar. dan jangan kamu ulangi'.MELANCARKAN RIZKI Rasulullah bersabda."(HR."(HR.'Wahai Allah. Ali berkata. Ibnu Majah dan Ahmad).Nasa'i.'Sampai kapan?' Ali menjawab. sedang kamu berada di antara mereka. 11.MEMBERSIHKAN HATI Rasulullah bersabda. Aku senantiasa mengampuni mereka selama mereka memohon ampunan (beristighfar) kepadaKu. dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. dan kelapangan bagi setiap kesempitannya dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka.'Sampai syetan berputus asa dan merasa rugi. MEMBUAT SYETAN PUTUS ASA Ali bin Abi thalib pernah didatangi oleh seseorang. tapi setelah itu saya berdosa lagi'. maka tercoretlah noda hitam di hatinya. Orang itu bertanya lagi. Hamba itu berkata. Sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah (beristighfar) dan bertaubat kepada-Nya dalam sehari lebih dari tujuh puluh kali'."(HR.Ahmad dan al-Hakim). dan kelapangan bagi setiap kesempitannya. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah).'Karena istighfar anakmu untukmu'.

niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. sesungguhnya kami telah beriman."Maka aku katakan kepada mereka:"Mohonlah ampun (istighfar) kepada Tuhanmu."Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.Barang siapa yang tidak bertaubat. 17. dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa."(QS."(yaitu) orang-orang yang sabar.BERTAMBAH KEKUATANNYA Allah berfirman."Setiap anak Adam pernah bersalah.Ali'Imran: 15-17). yang menafkahkan hartanya (dijalan Allah)."(QS. dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. maka mereka itulah orang-orang yang zhalim. (Yaitu) orang-orang yang berdo'a:"Ya Tuhan kami.BERSIFAT SEBAGAI HAMBA ALLAH YANG SEJATI Allah berfirman. orang-orang yang menemukan istighfar yang banyak pada setiap lembar catatan harian amal mereka.Nuh: 10-12).MUDAH MENDAPATKAN ANAK Allah berfirman. niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. 'Perbanyaklah istighfar'."Maka aku katakan kepada mereka:"Mohonlah ampun kepada Tuhanmu."Dan (dia berkata):"Hai kaumku. dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang segera bertaubat. 21.. Ibnu Majah. dan memperbanyakkan harta dan anak-anakmu. Aisyah berkata. dan mengadakan untukmu kebunkebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai. sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. dan yang memohon ampun (beristighfar) di waktu sahur.(Kitab Fathul Bari: 11/98)."."(QS.MENJADI ORANG YANG BERUNTUNG Allah berfirman. yang benar. ia berkata."Hasan al-Bashri pernah didatangi seseorang dan mengadu bahwa lahannya tandus."(QS. Lalu ada orang lain yang mengadu bahwa kebunnya kering. dan membanyakkan harta dan anak-anakmu.Rasulullah bersabda."(QS.Tirmidzi. hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. mohonlah ampun kepada Tuhanmu lalu bertobatlah kepada-Nya. yang tetap ta'at."Beruntunglah. ia berkata."(HR.Nuh: 10-12).KEBURUKANNYA DIGANTI DENGAN KEBAIKAN ."(HR. 16. 18. 20."Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah.al-Hujurat: 11). Lalu ada orang lain lagi yang mengadu bahwa ia belum punya anak.an-Nur: 31).. dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula didalamnya) untukmu sungai-sungai.MUDAH MENDAPATKAN AIR HUJAN Ibnu Shabih berkata. 19. al-Hakim). maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka.BERTAMBAH KESEJAHTERAANNYA Allah berfirman. 22.TERHINDAR DARI STEMPEL KEZHALIMAN Allah berfirman.Bukhari).Hud: 52)." (QS.'Perbanyaklah istighfar'. ia berkata. 'Perbanyaklah istighfar'. niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu. 23.

al-Furqan: 70). maka dia adalah seorang Mukmin. maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. "Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam." (Kitab Tanbihul Ghafilin: 67)."Kecuali orang-orang yang bertaubat.Ahmad)."(HR.BERKEPRIBADIAN SEBAGAI ORANG BIJAK Seorang ulama berkata. Apabila menyebut dirinya. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apabila memperhatikan ayat-ayat Allah. ia merasa gembira. lalu ia mohon ampun (beristighfar) kepada Allah. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. ia segera mencegahnya. maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan. beriman dan mengerjakan amal saleh. Dan tidaklah ia melakukan suatu yang tercela."(QS. dan ia sadar sepenuhnya bahwa perbuatannya itu salah. 25.BERCITRA SEBAGAI ORANG MUKMIN Rasulullah bersabda. dan hatinya yakin bahwa tiada Tuhan yang bisa mengampuni kecuali Allah. ia segera beristighfar. Dan apabila mengingat dosanya. ia merasa bangga. yang apabila ia berbuat baik dan ia menyadari bahwa yang diperbuat adalah kebaikan. Apabila ia menyebut nama Allah.Allah berfirman.Hud: 114). Apabila disebutkan ampunan Allah."Tanda orang yang arif (bijak) itu ada enam. ."Tidak seorangpun dari umatku. Apabila muncul keinginan untuk bermaksiat."(QS. 24. ia merasa hina. ia ambil pelajarannya. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.

Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. sebab turunnya hujan. wa ba¶du: Berikut ini kami ketengahkan beberapa bahasan secara ringkas mengenai ³Istighfar: keutamaan. Nabi Nuh berkata ketika mendakwahi kaumnya. Dan membanyakkan harta dan an akanakmu.MANFAAT DAN KEUTAMAAN ISTIGFAR Assalamu¶alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Segala puji bagi Allâh. Adapun keistimewaan Istighfar tersebut selain sebagai Istighfar / Doa Memohon Ampun adalah (diriwayatkan oleh HR. laa ilaa haillaa anta « (Syaidul Istighfar)´ Istighfar sendiri berarti memohon ampun atas dosa yang kita lakukan.´ (Q. begitu pula´ I. keluarga. para shahabat serta orang yang mengikuti beliau hingga hari Kiamat. Banyanyak perintah Allah dalam Al Qur¶an yang menyuruh hambaNya untuk beristighfar. waktu dan lafazhnya´. Nûh:10-12) . Manfaat dan Keutamaan Istighfar 1. sengaja atau tidak.s. Rabb semesta alam. sebagimana firman Allah (artinya): ³Maka aku katakan kepada mereka. Istighfar merupakan bentuk keta¶atan kepada Allâh µAzza Wa Jalla Hamba yang taat adalah hamba yang selalu mohon ampun kepada Allah ³Azza Wa Jalla. kita ketahui atau tidak. Allah sendiri memerintahkan kita untuk selalu beristighfar karena kita senantiasa berbuat dosa. mendapatkan harta dan anak serta masuknya manusia ke dalam surga. Istighfar cukup dengan lafadz ³Astaghfirullahhal µadzim´ yang berarti Aku memohon ampunan kepada Allah Yang Maha Agung Namun sesuai dengan Hadist Nabi SAW. Nabi SAW bersabda ³Istighfar paling utama yaitu engkau akan membaca : Allaahumma anta robbi. Dan apabila ia baca di waktu pagi hari lalu ia meninggal dunia pada hari itu. 2. Bukhori) bahwa ³« Apabila Istighfar ini (Syaidul Istighfar) dibacanya di waktu sore lalu ia meninggal dunia. Istighfar paling utama adalah Syaidul Istighfar. Diriwayatkan oleh HR. Bukhori.. µMohonlah ampun kepada Rabbmu. Istighfar merupakan sebab untuk diampuninya dosa Istighfar merupakan sebab untuk diampuninya dosa. dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai. sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Kami memohon kepada Allâh agar menjadikan tulisan ini bermanfa¶at. Shalawat dan salam atas Rasul-Nya yang terpercaya. niscaya ia masuk surga atau (perawi ragu ± ragu) ia tergolong salah satu penghuni surga.

niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu. (Jika kamu mengerjakan yang demikian). dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Kekuatan menjadi bertambah dengan istighfar Kekuatan menjadi bertambah dengan istighfar. Kaffarat (Penebus Dosa) Istighfar merupakan kaffarat (penebus dosa) yang dilakukan dalam suatu majlis. Beberapa Ungkapan Mengenai Istighfar Diriwayatkan dari Luqman µalaihissalâm bahwa dia berpesan kepada anaknya. Jadi.s. Allah Ta¶ala berfirman (artinya). Allah Ta¶ala berfirman.al-Anfâ l:33) 6. Penyebab Turunnya Rahmat Allah Rahmat akan turun dengan sebab istighfar. penyakit itu adalah dosa-dosa sedangkan obatnya adalah istighfar. Allâh pasti mengampuni mereka.. agar kamu mendapat rahmat. sebab Allâh menyediakan waktu-waktu dimana Dia Ta¶âla tidak menolak doa orang yang berdoa kepada-Nya..´ (Q. ³Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepada-Nya.3. bila mereka beristighfar.Mengikuti Sunnah Nabi Melakukannya berarti meneladani Nabi Shallallâhu µalaihi wasallam sebab beliau beristighfar di dalam satu majlis sebanyak 70 kali. II. dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa´.s. sedang mereka meminta ampun. Penyebab Mendapatkan Kesenganan yang Baik Ia merupakan sebab mendapatkan kesenangan yang baik.´(Q. ³Beruntunglah orang yang mendapatkan di dalam shahîfah (lembaran amalnya) istighfar yang banyak. Terhindar dari Azab Allah Allah tidak akan mengazab orang yang selalu beristighfar. 7. ³Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah.(Q.s.. serta menjadi sebab masing -masing orang yang memiliki keutamaan berhak mendapatkan keutamaannya.Hûd:3). Allah Ta¶ala berfirman (artinya).an-Naml: 46) 8. 9. 5. mohonlah ampun kepada Rabbmu lalu tobatlah kepada-Nya.´ µAisyah radhiallaahu µanha berkata. ³Wahai anakku! Biasakanlah lisanmu mengucapkan: ³Ya Allâh! ampunilah aku´. Dan (Hud berkata):´Hai kaumku.´ Qatâdah berkata. niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik (terus-menerus) kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan (balasan) keutamaannya. ³Sesungguhnya al-Qur¶an ini menunjukkan kepada kalian penyakit dan obat. Dia telah berfirman (artinya). Dalam riwayat yang lain disebutkan.Hûd:52) 4. ³Dan tidaklah (pula) Allah akan mengazab mereka. sebanyak 100 kali..´ (Q. Meupakan Kebutuhan Seorang Hamba Ia dibutuhkan oleh hamba-hamba Allâh karena mereka selalu berbuat kesalahan sepanjang malam dan siang hari.s.´ .

Waktu-waktu Beristighfar Istighfar disyari¶atkan di dalam setiap waktu. ³Barangsiapa yang mendiami bumi kami ini. ) III. sementara aku senantiasa berbuat dosa. seperti beristighfar 3 kali setelah shalat. laa ilaaha illa anta khalqtani. Lafazh-lafazh Istighfar Adapun bacaan Syaidul Istighfar adalah sebagai berikut : Allahumma anta rabbi. dianjurkan pada waktu sahur sebab Allâh memuji orang-orang yang beristighfar pada waktu-waktu sahur tersebut.. tetapi ia menjadi wajib ketika melakukan dosadosa dan menjadi sunnah/sangat dianjurkan seusai melakukan perbuatan-perbuatan baik. di hadapan hidanganhidangan.Abu al-Minhâl berkata. Aku adalah hamba ± Mu. wa abu ± u bi dzanbi faghfirli fa innahu laa yaghfirudz dzunuba illa anta Ya Allah. Maka ampunilah dosa ± dosaku. IV. Aku berlindung kepada ± Mu dari segala kejelekan yang aku perbuat terhadap ± Mu. a¶udzubika min syarri ma shona¶tu. di jalan-jalan. pasar-pasar serta majlis-majlis sebab kalian tidak tahu kapan ampunan-Nya akan turun. Engkau adalah Tuhanku. setelah haji dan lain-lain. ³Tidak ada tetangga (teman dekat) yang lebih dicintai oleh seorang hamba kelak di kuburnya selain istighfar. Sebab tiada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau.´ al-Hasan berkata. Juga. Wabillahi taupiq wal hidayah Wa¶alaikum salam Warahmatullahi wabarakatuh .´ Seorang Arab Badui (orang yang biasa hidup di pedalaman gurun pasir) bertutur. yang tiada Tuhan yang pantas disembah melainkan Engkau yang telah menciptakan diriku. maka hendaklah dia memperbanyak istighfar sebab bersama istighfar itulah terdapat awan tebal yang membawa curahan hujan. Engkau telah mencurahkan nikmat ± Mu kepadaku. ³Perbanyaklah istighfar di rumah-rumah kalian. perintah ± Mu aku laksanakan.´ (maksudnya istighfar itu merupakan sebab turunnya hujan-penj. dan aku berada dalam perintah dan perjanjian ± Mu. wa ana µabduka wa ana µala µahdika wa wa¶dika mastatho¶tu. abu ± ulaka bi ni¶matika µalayya. yang dengan segala kemampuanku.