25 MANFAAT ISTIGFAR

Dijaman yang serba tidak menentu ini ada baiknya kita menjadikan Istighfar sebagai salah satu amalan kita, untuk lebih membuat kita semangat melakukannya berikut uraian manfaat dari ber Istighfar. 1. MENGGEMBIRAKAN ALLAH Rasulullah bersabda, "Sungguh, Allah lebih gembira dengan taubat hamba-Nya daripada kegembiraan salah seorang dari kalian yang menemukan ontanya yang hilang di padang pasir." (HR.Bukhari dan Muslim). 2. DICINTAI ALLAH Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri." (QS.al-Baqarah: 222). Rasulullah bersabda, "Orang yang bertaubat adalah kekasih Allah. Orang yang bertaubat atas dosanya, bagaikan orang yang tidak berdosa."(HR.Ibnu Majah). 3. DOSA-DOSANYA DIAMPUNI Rasulullah bersabda, "Allah telah berkata,'Wahai hamba-hamba-Ku, setiap kalian pasti berdosa kecuali yang Aku jaga. Maka beristighfarlah kalian kepada-Ku, niscaya kalian Aku ampuni. Dan barangsiapa yang meyakini bahwa Aku punya kemampuan untuk mengamouni dosa-dosanya, maka Aku akan mengampuninya dan Aku tidak peduli (beberapa banyak dosanya)."(HR.Ibnu Majah, Tirmidzi). Imam Qatadah berkata,"Al-Qur'an telah menunjukkan penyakit dan obat kalian. Adapun penyakit kalian adalah dosa, dan obat kalian adalah istighfar." (Kitab Ihya'Ulumiddin: 1/410). 4. SELAMAT DARI API NERAKA Hudzaifah pernah berkata, "Saya adalah orang yang tajam lidah terhadap keluargaku, Wahai Rasulullah, aku takut kalau lidahku itu menyebabkan ku masuk neraka'. Rasulullah bersabda,'Dimana posisimu terhadap istighfar? Sesungguhnya, aku senantiasa beristighfar kepada Allah sebanyak seratus kali dalam sehari semalam'." (HR.Nasa'i, Ibnu Majah, al Hakim dan dishahihkannya). 5. MENDAPAT BALASAN SURGA "Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang didalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal didalamnya; dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal."(QS.Ali'Imran: 135136).

6. MENGECEWAKAN SYETAN Sesungguhnya syetan telah berkata,"Demi kemulian-Mu ya Allah, aku terus-menerus akan menggoda hamba-hamba-Mu selagi roh mereka ada dalam badan mereka (masih hidup).

Ibnu Hibban dan Ibnu Majah). tapi setelah itu saya berdosa lagi'.kata Ali. maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya. 'Bertaubatlah kepada Allah. 11.MEMBERSIHKAN HATI Rasulullah bersabda.al-Anfal: 33). dan kelapangan bagi setiap kesempitannya. maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya. 7.'Demi Allah. dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. maka bersihlah hatinya. Sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah (beristighfar) dan bertaubat kepada-Nya dalam sehari lebih dari tujuh puluh kali'."Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang hamba di surga. maka tercoretlah noda hitam di hatinya. Ibnu Hibban. Hamba itu berkata. 9.'Karena istighfar anakmu untukmu'. Apabila ia bertaubat.Abu Daud. sedang kamu berada di antara mereka."Sesungguhnya seorang hamba bisa tertahan rizkinya karena dosa yang dilakukannya. dan kelapangan bagi setiap kesempitannya dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka."(HR. MEREDAM ADZAB Allah berfirman.MENGANGKAT DERAJATNYA DISURGA Rasulullah bersabda."(QS. 15.Maka Allah menimpalinya. Orang itu menjawab."(HR."(Kitab Tanbihul Ghafilin: 73)."Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka. 8."(HR. MEMBUAT SYETAN PUTUS ASA Ali bin Abi thalib pernah didatangi oleh seseorang. 14. dan jangan kamu ulangi'.Ahmad dan al-Hakim).Ahmad.Nasa'i.'Saya telah bertaubat. MENGUSIR KESEDIHAN Rasulullah bersabda.Abu Daud."Saya telah mendengar Rasulullah bersabda.MELAPANGKAN KESEMPITAN Rasulullah bersabda."(HR. sedang mereka meminta ampun."Barangsiapa yang senantiasa beristighfar. Ibnu Majah dan Ahmad). Aku senantiasa mengampuni mereka selama mereka memohon ampunan (beristighfar) kepadaKu.'Sampai kapan?' Ali menjawab. 13.Ahmad dengan sanad hasan).MENGIKUTI SUNNAH RASULULLAH Abu Hurairah berkata."(HR. dari mana saya dapat kemuliaan ini?' Allah berkata.MENJADI SEBAIK-BAIK ORANG YANG BERSALAH ."(HR. Tirmidzi). 12.'Wahai Allah."Apabila seorang mukmin melakukan suatu dosa. dan jangan kamu ulangi'. Orang itu bertanya lagi.'Bertaubatlah kepada Allah.'Sampai syetan berputus asa dan merasa rugi."Dan demi kemuliaan dan keagungan-Ku."(HR. Ibnu Majah."Saya telah melakukan dosa'. Ali berkata.MELANCARKAN RIZKI Rasulullah bersabda. Ibnu Majah dan Ahmad). 10.Bukhari). Dan tidaklah (pula) Allah akan mengazab mereka. meninggalkannya dan beristighfar."Barangsiapa yang senantiasa beristighfar.

hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."(HR. yang tetap ta'at."Maka aku katakan kepada mereka:"Mohonlah ampun kepada Tuhanmu. 23. Lalu ada orang lain yang mengadu bahwa kebunnya kering. al-Hakim).Nuh: 10-12). mohonlah ampun kepada Tuhanmu lalu bertobatlah kepada-Nya.Nuh: 10-12). 19. ia berkata. yang benar. dan membanyakkan harta dan anak-anakmu. dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang segera bertaubat. Ibnu Majah.MUDAH MENDAPATKAN AIR HUJAN Ibnu Shabih berkata."Hasan al-Bashri pernah didatangi seseorang dan mengadu bahwa lahannya tandus.Hud: 52). dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula didalamnya) untukmu sungai-sungai."(QS.al-Hujurat: 11). 20. 21."(HR. (Yaitu) orang-orang yang berdo'a:"Ya Tuhan kami. 16. 17. sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. dan yang memohon ampun (beristighfar) di waktu sahur.KEBURUKANNYA DIGANTI DENGAN KEBAIKAN ."Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya. niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu.'Perbanyaklah istighfar'.Ali'Imran: 15-17).(Kitab Fathul Bari: 11/98).BERTAMBAH KEKUATANNYA Allah berfirman. 'Perbanyaklah istighfar'.an-Nur: 31).". sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka.. 'Perbanyaklah istighfar'."Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah. yang menafkahkan hartanya (dijalan Allah). ia berkata.TERHINDAR DARI STEMPEL KEZHALIMAN Allah berfirman.Rasulullah bersabda.BERSIFAT SEBAGAI HAMBA ALLAH YANG SEJATI Allah berfirman."(yaitu) orang-orang yang sabar."(QS.BERTAMBAH KESEJAHTERAANNYA Allah berfirman. dan memperbanyakkan harta dan anak-anakmu."(QS.Tirmidzi. 18.Bukhari). Aisyah berkata.MENJADI ORANG YANG BERUNTUNG Allah berfirman. dan mengadakan untukmu kebunkebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai. niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu."Setiap anak Adam pernah bersalah."Dan (dia berkata):"Hai kaumku."Maka aku katakan kepada mereka:"Mohonlah ampun (istighfar) kepada Tuhanmu. 22." (QS.. ia berkata. maka mereka itulah orang-orang yang zhalim. Lalu ada orang lain lagi yang mengadu bahwa ia belum punya anak. orang-orang yang menemukan istighfar yang banyak pada setiap lembar catatan harian amal mereka. sesungguhnya kami telah beriman."(QS.MUDAH MENDAPATKAN ANAK Allah berfirman. niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa."(QS."Beruntunglah.Barang siapa yang tidak bertaubat.

Apabila disebutkan ampunan Allah. dan ia sadar sepenuhnya bahwa perbuatannya itu salah. 25."(QS. beriman dan mengerjakan amal saleh. maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. "Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam.BERKEPRIBADIAN SEBAGAI ORANG BIJAK Seorang ulama berkata.BERCITRA SEBAGAI ORANG MUKMIN Rasulullah bersabda. ia merasa gembira. Dan tidaklah ia melakukan suatu yang tercela. Apabila muncul keinginan untuk bermaksiat.al-Furqan: 70). ."(QS."(HR.Ahmad). Apabila memperhatikan ayat-ayat Allah. lalu ia mohon ampun (beristighfar) kepada Allah. yang apabila ia berbuat baik dan ia menyadari bahwa yang diperbuat adalah kebaikan. ia merasa hina. ia merasa bangga. ia ambil pelajarannya. maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Dan apabila mengingat dosanya. ia segera mencegahnya. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk."Kecuali orang-orang yang bertaubat. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat."Tanda orang yang arif (bijak) itu ada enam.Hud: 114). Apabila ia menyebut nama Allah."Tidak seorangpun dari umatku." (Kitab Tanbihul Ghafilin: 67). dan hatinya yakin bahwa tiada Tuhan yang bisa mengampuni kecuali Allah. maka dia adalah seorang Mukmin.Allah berfirman. 24. ia segera beristighfar. Apabila menyebut dirinya.

Istighfar merupakan sebab untuk diampuninya dosa Istighfar merupakan sebab untuk diampuninya dosa. Rabb semesta alam. begitu pula´ I. sengaja atau tidak.. Istighfar cukup dengan lafadz ³Astaghfirullahhal µadzim´ yang berarti Aku memohon ampunan kepada Allah Yang Maha Agung Namun sesuai dengan Hadist Nabi SAW. Banyanyak perintah Allah dalam Al Qur¶an yang menyuruh hambaNya untuk beristighfar. Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. keluarga. Bukhori. 2. para shahabat serta orang yang mengikuti beliau hingga hari Kiamat.s. Bukhori) bahwa ³« Apabila Istighfar ini (Syaidul Istighfar) dibacanya di waktu sore lalu ia meninggal dunia.MANFAAT DAN KEUTAMAAN ISTIGFAR Assalamu¶alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Segala puji bagi Allâh. Shalawat dan salam atas Rasul-Nya yang terpercaya. Nabi Nuh berkata ketika mendakwahi kaumnya. Dan membanyakkan harta dan an akanakmu. wa ba¶du: Berikut ini kami ketengahkan beberapa bahasan secara ringkas mengenai ³Istighfar: keutamaan. Diriwayatkan oleh HR. Adapun keistimewaan Istighfar tersebut selain sebagai Istighfar / Doa Memohon Ampun adalah (diriwayatkan oleh HR. Nûh:10-12) . Kami memohon kepada Allâh agar menjadikan tulisan ini bermanfa¶at. sebagimana firman Allah (artinya): ³Maka aku katakan kepada mereka. Istighfar merupakan bentuk keta¶atan kepada Allâh µAzza Wa Jalla Hamba yang taat adalah hamba yang selalu mohon ampun kepada Allah ³Azza Wa Jalla. µMohonlah ampun kepada Rabbmu. Istighfar paling utama adalah Syaidul Istighfar. dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai. Allah sendiri memerintahkan kita untuk selalu beristighfar karena kita senantiasa berbuat dosa. sebab turunnya hujan. laa ilaa haillaa anta « (Syaidul Istighfar)´ Istighfar sendiri berarti memohon ampun atas dosa yang kita lakukan. niscaya ia masuk surga atau (perawi ragu ± ragu) ia tergolong salah satu penghuni surga. Nabi SAW bersabda ³Istighfar paling utama yaitu engkau akan membaca : Allaahumma anta robbi. kita ketahui atau tidak. Manfaat dan Keutamaan Istighfar 1. mendapatkan harta dan anak serta masuknya manusia ke dalam surga. waktu dan lafazhnya´. Dan apabila ia baca di waktu pagi hari lalu ia meninggal dunia pada hari itu. sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun.´ (Q.

. niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu. Terhindar dari Azab Allah Allah tidak akan mengazab orang yang selalu beristighfar.s.´ .. Penyebab Mendapatkan Kesenganan yang Baik Ia merupakan sebab mendapatkan kesenangan yang baik. Allah Ta¶ala berfirman (artinya). Beberapa Ungkapan Mengenai Istighfar Diriwayatkan dari Luqman µalaihissalâm bahwa dia berpesan kepada anaknya. Kaffarat (Penebus Dosa) Istighfar merupakan kaffarat (penebus dosa) yang dilakukan dalam suatu majlis.´(Q. ³Wahai anakku! Biasakanlah lisanmu mengucapkan: ³Ya Allâh! ampunilah aku´. dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa´. sebab Allâh menyediakan waktu-waktu dimana Dia Ta¶âla tidak menolak doa orang yang berdoa kepada-Nya. bila mereka beristighfar. Penyebab Turunnya Rahmat Allah Rahmat akan turun dengan sebab istighfar. ³Dan tidaklah (pula) Allah akan mengazab mereka. Allah Ta¶ala berfirman. agar kamu mendapat rahmat. mohonlah ampun kepada Rabbmu lalu tobatlah kepada-Nya. 9.´ µAisyah radhiallaahu µanha berkata..´ (Q. 5. Dan (Hud berkata):´Hai kaumku.Mengikuti Sunnah Nabi Melakukannya berarti meneladani Nabi Shallallâhu µalaihi wasallam sebab beliau beristighfar di dalam satu majlis sebanyak 70 kali.an-Naml: 46) 8. 7. Meupakan Kebutuhan Seorang Hamba Ia dibutuhkan oleh hamba-hamba Allâh karena mereka selalu berbuat kesalahan sepanjang malam dan siang hari.s. sebanyak 100 kali. Dalam riwayat yang lain disebutkan.s.´ Qatâdah berkata..Hûd:3).Hûd:52) 4.al-Anfâ l:33) 6. Kekuatan menjadi bertambah dengan istighfar Kekuatan menjadi bertambah dengan istighfar.s. penyakit itu adalah dosa-dosa sedangkan obatnya adalah istighfar. Dia telah berfirman (artinya). sedang mereka meminta ampun. ³Beruntunglah orang yang mendapatkan di dalam shahîfah (lembaran amalnya) istighfar yang banyak. dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Allâh pasti mengampuni mereka.´ (Q.3. II. ³Sesungguhnya al-Qur¶an ini menunjukkan kepada kalian penyakit dan obat.(Q. ³Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepada-Nya. Allah Ta¶ala berfirman (artinya). serta menjadi sebab masing -masing orang yang memiliki keutamaan berhak mendapatkan keutamaannya. ³Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah. niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik (terus-menerus) kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan (balasan) keutamaannya. Jadi. (Jika kamu mengerjakan yang demikian).

Wabillahi taupiq wal hidayah Wa¶alaikum salam Warahmatullahi wabarakatuh . Aku berlindung kepada ± Mu dari segala kejelekan yang aku perbuat terhadap ± Mu. wa abu ± u bi dzanbi faghfirli fa innahu laa yaghfirudz dzunuba illa anta Ya Allah. laa ilaaha illa anta khalqtani. Maka ampunilah dosa ± dosaku. seperti beristighfar 3 kali setelah shalat. Engkau adalah Tuhanku. dianjurkan pada waktu sahur sebab Allâh memuji orang-orang yang beristighfar pada waktu-waktu sahur tersebut. di jalan-jalan. Waktu-waktu Beristighfar Istighfar disyari¶atkan di dalam setiap waktu.´ al-Hasan berkata. abu ± ulaka bi ni¶matika µalayya. dan aku berada dalam perintah dan perjanjian ± Mu. IV. maka hendaklah dia memperbanyak istighfar sebab bersama istighfar itulah terdapat awan tebal yang membawa curahan hujan. setelah haji dan lain-lain. pasar-pasar serta majlis-majlis sebab kalian tidak tahu kapan ampunan-Nya akan turun. Aku adalah hamba ± Mu. yang dengan segala kemampuanku. Lafazh-lafazh Istighfar Adapun bacaan Syaidul Istighfar adalah sebagai berikut : Allahumma anta rabbi. a¶udzubika min syarri ma shona¶tu. ³Barangsiapa yang mendiami bumi kami ini. ³Tidak ada tetangga (teman dekat) yang lebih dicintai oleh seorang hamba kelak di kuburnya selain istighfar. sementara aku senantiasa berbuat dosa.Abu al-Minhâl berkata. perintah ± Mu aku laksanakan.´ Seorang Arab Badui (orang yang biasa hidup di pedalaman gurun pasir) bertutur. tetapi ia menjadi wajib ketika melakukan dosadosa dan menjadi sunnah/sangat dianjurkan seusai melakukan perbuatan-perbuatan baik. di hadapan hidanganhidangan. ³Perbanyaklah istighfar di rumah-rumah kalian.´ (maksudnya istighfar itu merupakan sebab turunnya hujan-penj. Engkau telah mencurahkan nikmat ± Mu kepadaku.. Juga. Sebab tiada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. yang tiada Tuhan yang pantas disembah melainkan Engkau yang telah menciptakan diriku. wa ana µabduka wa ana µala µahdika wa wa¶dika mastatho¶tu. ) III.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful