25 MANFAAT ISTIGFAR

Dijaman yang serba tidak menentu ini ada baiknya kita menjadikan Istighfar sebagai salah satu amalan kita, untuk lebih membuat kita semangat melakukannya berikut uraian manfaat dari ber Istighfar. 1. MENGGEMBIRAKAN ALLAH Rasulullah bersabda, "Sungguh, Allah lebih gembira dengan taubat hamba-Nya daripada kegembiraan salah seorang dari kalian yang menemukan ontanya yang hilang di padang pasir." (HR.Bukhari dan Muslim). 2. DICINTAI ALLAH Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri." (QS.al-Baqarah: 222). Rasulullah bersabda, "Orang yang bertaubat adalah kekasih Allah. Orang yang bertaubat atas dosanya, bagaikan orang yang tidak berdosa."(HR.Ibnu Majah). 3. DOSA-DOSANYA DIAMPUNI Rasulullah bersabda, "Allah telah berkata,'Wahai hamba-hamba-Ku, setiap kalian pasti berdosa kecuali yang Aku jaga. Maka beristighfarlah kalian kepada-Ku, niscaya kalian Aku ampuni. Dan barangsiapa yang meyakini bahwa Aku punya kemampuan untuk mengamouni dosa-dosanya, maka Aku akan mengampuninya dan Aku tidak peduli (beberapa banyak dosanya)."(HR.Ibnu Majah, Tirmidzi). Imam Qatadah berkata,"Al-Qur'an telah menunjukkan penyakit dan obat kalian. Adapun penyakit kalian adalah dosa, dan obat kalian adalah istighfar." (Kitab Ihya'Ulumiddin: 1/410). 4. SELAMAT DARI API NERAKA Hudzaifah pernah berkata, "Saya adalah orang yang tajam lidah terhadap keluargaku, Wahai Rasulullah, aku takut kalau lidahku itu menyebabkan ku masuk neraka'. Rasulullah bersabda,'Dimana posisimu terhadap istighfar? Sesungguhnya, aku senantiasa beristighfar kepada Allah sebanyak seratus kali dalam sehari semalam'." (HR.Nasa'i, Ibnu Majah, al Hakim dan dishahihkannya). 5. MENDAPAT BALASAN SURGA "Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang didalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal didalamnya; dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal."(QS.Ali'Imran: 135136).

6. MENGECEWAKAN SYETAN Sesungguhnya syetan telah berkata,"Demi kemulian-Mu ya Allah, aku terus-menerus akan menggoda hamba-hamba-Mu selagi roh mereka ada dalam badan mereka (masih hidup).

dan jangan kamu ulangi'. Aku senantiasa mengampuni mereka selama mereka memohon ampunan (beristighfar) kepadaKu. 14."(HR.Bukhari). maka tercoretlah noda hitam di hatinya."Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka. 10. MEREDAM ADZAB Allah berfirman. 8."(HR. 'Bertaubatlah kepada Allah."(HR.'Sampai kapan?' Ali menjawab. dan jangan kamu ulangi'. MENGUSIR KESEDIHAN Rasulullah bersabda."Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang hamba di surga."Saya telah mendengar Rasulullah bersabda.'Bertaubatlah kepada Allah. 11. Tirmidzi).'Wahai Allah."(Kitab Tanbihul Ghafilin: 73). 13.kata Ali. Ibnu Majah dan Ahmad).al-Anfal: 33). 7.MENGANGKAT DERAJATNYA DISURGA Rasulullah bersabda.Ahmad dengan sanad hasan).Nasa'i.'Sampai syetan berputus asa dan merasa rugi.Ahmad.MENGIKUTI SUNNAH RASULULLAH Abu Hurairah berkata.Abu Daud. 12. 15. dan kelapangan bagi setiap kesempitannya."(HR."Sesungguhnya seorang hamba bisa tertahan rizkinya karena dosa yang dilakukannya.'Karena istighfar anakmu untukmu'.MELAPANGKAN KESEMPITAN Rasulullah bersabda.'Demi Allah.MENJADI SEBAIK-BAIK ORANG YANG BERSALAH .Maka Allah menimpalinya."Barangsiapa yang senantiasa beristighfar."Apabila seorang mukmin melakukan suatu dosa. tapi setelah itu saya berdosa lagi'.Abu Daud. meninggalkannya dan beristighfar. maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya."Barangsiapa yang senantiasa beristighfar. 9.MELANCARKAN RIZKI Rasulullah bersabda. Ali berkata. dari mana saya dapat kemuliaan ini?' Allah berkata. maka bersihlah hatinya. Apabila ia bertaubat. Ibnu Majah dan Ahmad).'Saya telah bertaubat."(HR."Dan demi kemuliaan dan keagungan-Ku. Orang itu menjawab."Saya telah melakukan dosa'. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah)."(HR. Ibnu Majah. sedang kamu berada di antara mereka. Hamba itu berkata.MEMBERSIHKAN HATI Rasulullah bersabda."(QS. dan kelapangan bagi setiap kesempitannya dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Ibnu Hibban. Sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah (beristighfar) dan bertaubat kepada-Nya dalam sehari lebih dari tujuh puluh kali'. Orang itu bertanya lagi. sedang mereka meminta ampun. Dan tidaklah (pula) Allah akan mengazab mereka.Ahmad dan al-Hakim). MEMBUAT SYETAN PUTUS ASA Ali bin Abi thalib pernah didatangi oleh seseorang. maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya. dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka."(HR.

dan yang memohon ampun (beristighfar) di waktu sahur. al-Hakim).'Perbanyaklah istighfar'.Ali'Imran: 15-17).. Lalu ada orang lain lagi yang mengadu bahwa ia belum punya anak. 17."Dan (dia berkata):"Hai kaumku. sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. 19. ia berkata.al-Hujurat: 11). Lalu ada orang lain yang mengadu bahwa kebunnya kering. (Yaitu) orang-orang yang berdo'a:"Ya Tuhan kami. yang tetap ta'at." (QS. niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu. dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa.Hud: 52)."(QS."Maka aku katakan kepada mereka:"Mohonlah ampun kepada Tuhanmu. 20.BERTAMBAH KESEJAHTERAANNYA Allah berfirman.MUDAH MENDAPATKAN AIR HUJAN Ibnu Shabih berkata. maka mereka itulah orang-orang yang zhalim.KEBURUKANNYA DIGANTI DENGAN KEBAIKAN . niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. yang benar.Barang siapa yang tidak bertaubat.".Bukhari).MUDAH MENDAPATKAN ANAK Allah berfirman. ia berkata. sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. dan membanyakkan harta dan anak-anakmu."Maka aku katakan kepada mereka:"Mohonlah ampun (istighfar) kepada Tuhanmu. 18.an-Nur: 31).MENJADI ORANG YANG BERUNTUNG Allah berfirman."Hasan al-Bashri pernah didatangi seseorang dan mengadu bahwa lahannya tandus. 'Perbanyaklah istighfar'. ia berkata. dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang segera bertaubat.TERHINDAR DARI STEMPEL KEZHALIMAN Allah berfirman. 21. dan memperbanyakkan harta dan anak-anakmu."(QS."(QS. Aisyah berkata. orang-orang yang menemukan istighfar yang banyak pada setiap lembar catatan harian amal mereka.Rasulullah bersabda."(HR."(yaitu) orang-orang yang sabar."(QS. hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. dan mengadakan untukmu kebunkebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai. niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat."(QS. 16."Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah."(HR."Beruntunglah.. sesungguhnya kami telah beriman."Setiap anak Adam pernah bersalah. 22. 'Perbanyaklah istighfar'. yang menafkahkan hartanya (dijalan Allah). Ibnu Majah.BERTAMBAH KEKUATANNYA Allah berfirman. 23.Nuh: 10-12).BERSIFAT SEBAGAI HAMBA ALLAH YANG SEJATI Allah berfirman.(Kitab Fathul Bari: 11/98). dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu.Nuh: 10-12)."Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya. dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula didalamnya) untukmu sungai-sungai. mohonlah ampun kepada Tuhanmu lalu bertobatlah kepada-Nya.Tirmidzi.

" (Kitab Tanbihul Ghafilin: 67). Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apabila ia menyebut nama Allah. Dan apabila mengingat dosanya. beriman dan mengerjakan amal saleh. lalu ia mohon ampun (beristighfar) kepada Allah.Allah berfirman. Apabila memperhatikan ayat-ayat Allah. Apabila disebutkan ampunan Allah."(QS. Apabila muncul keinginan untuk bermaksiat. 24."(HR.BERCITRA SEBAGAI ORANG MUKMIN Rasulullah bersabda. Dan tidaklah ia melakukan suatu yang tercela. ia segera mencegahnya. Apabila menyebut dirinya. maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. .Ahmad)."Tanda orang yang arif (bijak) itu ada enam. ia merasa hina."Kecuali orang-orang yang bertaubat.Hud: 114). 25. yang apabila ia berbuat baik dan ia menyadari bahwa yang diperbuat adalah kebaikan. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. dan hatinya yakin bahwa tiada Tuhan yang bisa mengampuni kecuali Allah. maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan."(QS."Tidak seorangpun dari umatku. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. dan ia sadar sepenuhnya bahwa perbuatannya itu salah. ia merasa bangga.BERKEPRIBADIAN SEBAGAI ORANG BIJAK Seorang ulama berkata. ia ambil pelajarannya. ia merasa gembira. maka dia adalah seorang Mukmin.al-Furqan: 70). ia segera beristighfar. "Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam.

waktu dan lafazhnya´. sengaja atau tidak. begitu pula´ I. µMohonlah ampun kepada Rabbmu.MANFAAT DAN KEUTAMAAN ISTIGFAR Assalamu¶alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Segala puji bagi Allâh. Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. laa ilaa haillaa anta « (Syaidul Istighfar)´ Istighfar sendiri berarti memohon ampun atas dosa yang kita lakukan. kita ketahui atau tidak. Adapun keistimewaan Istighfar tersebut selain sebagai Istighfar / Doa Memohon Ampun adalah (diriwayatkan oleh HR. 2. Allah sendiri memerintahkan kita untuk selalu beristighfar karena kita senantiasa berbuat dosa..´ (Q. Nabi Nuh berkata ketika mendakwahi kaumnya. Shalawat dan salam atas Rasul-Nya yang terpercaya. Nûh:10-12) . Istighfar merupakan sebab untuk diampuninya dosa Istighfar merupakan sebab untuk diampuninya dosa. Dan apabila ia baca di waktu pagi hari lalu ia meninggal dunia pada hari itu. para shahabat serta orang yang mengikuti beliau hingga hari Kiamat. Nabi SAW bersabda ³Istighfar paling utama yaitu engkau akan membaca : Allaahumma anta robbi. Banyanyak perintah Allah dalam Al Qur¶an yang menyuruh hambaNya untuk beristighfar. Rabb semesta alam. Manfaat dan Keutamaan Istighfar 1. wa ba¶du: Berikut ini kami ketengahkan beberapa bahasan secara ringkas mengenai ³Istighfar: keutamaan. Istighfar paling utama adalah Syaidul Istighfar. niscaya ia masuk surga atau (perawi ragu ± ragu) ia tergolong salah satu penghuni surga. Istighfar cukup dengan lafadz ³Astaghfirullahhal µadzim´ yang berarti Aku memohon ampunan kepada Allah Yang Maha Agung Namun sesuai dengan Hadist Nabi SAW. mendapatkan harta dan anak serta masuknya manusia ke dalam surga. Bukhori. Istighfar merupakan bentuk keta¶atan kepada Allâh µAzza Wa Jalla Hamba yang taat adalah hamba yang selalu mohon ampun kepada Allah ³Azza Wa Jalla. sebagimana firman Allah (artinya): ³Maka aku katakan kepada mereka. keluarga. Bukhori) bahwa ³« Apabila Istighfar ini (Syaidul Istighfar) dibacanya di waktu sore lalu ia meninggal dunia. Kami memohon kepada Allâh agar menjadikan tulisan ini bermanfa¶at. Dan membanyakkan harta dan an akanakmu. Diriwayatkan oleh HR. dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai. sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. sebab turunnya hujan.s.

³Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah. Penyebab Mendapatkan Kesenganan yang Baik Ia merupakan sebab mendapatkan kesenangan yang baik.. mohonlah ampun kepada Rabbmu lalu tobatlah kepada-Nya. Allah Ta¶ala berfirman (artinya). Terhindar dari Azab Allah Allah tidak akan mengazab orang yang selalu beristighfar. 7. ³Wahai anakku! Biasakanlah lisanmu mengucapkan: ³Ya Allâh! ampunilah aku´. Kaffarat (Penebus Dosa) Istighfar merupakan kaffarat (penebus dosa) yang dilakukan dalam suatu majlis.´ . niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik (terus-menerus) kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan (balasan) keutamaannya.s.(Q. (Jika kamu mengerjakan yang demikian). ³Sesungguhnya al-Qur¶an ini menunjukkan kepada kalian penyakit dan obat.´(Q.´ (Q. Dan (Hud berkata):´Hai kaumku.Hûd:52) 4. dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa´. Allah Ta¶ala berfirman (artinya). Meupakan Kebutuhan Seorang Hamba Ia dibutuhkan oleh hamba-hamba Allâh karena mereka selalu berbuat kesalahan sepanjang malam dan siang hari.an-Naml: 46) 8.Hûd:3). niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu. bila mereka beristighfar. agar kamu mendapat rahmat. ³Beruntunglah orang yang mendapatkan di dalam shahîfah (lembaran amalnya) istighfar yang banyak. ³Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepada-Nya. Penyebab Turunnya Rahmat Allah Rahmat akan turun dengan sebab istighfar. sebab Allâh menyediakan waktu-waktu dimana Dia Ta¶âla tidak menolak doa orang yang berdoa kepada-Nya.3.´ (Q.. Allâh pasti mengampuni mereka. Dia telah berfirman (artinya).. Dalam riwayat yang lain disebutkan. 5. II. Kekuatan menjadi bertambah dengan istighfar Kekuatan menjadi bertambah dengan istighfar. ³Dan tidaklah (pula) Allah akan mengazab mereka.´ µAisyah radhiallaahu µanha berkata. Jadi. Beberapa Ungkapan Mengenai Istighfar Diriwayatkan dari Luqman µalaihissalâm bahwa dia berpesan kepada anaknya.Mengikuti Sunnah Nabi Melakukannya berarti meneladani Nabi Shallallâhu µalaihi wasallam sebab beliau beristighfar di dalam satu majlis sebanyak 70 kali. sedang mereka meminta ampun. serta menjadi sebab masing -masing orang yang memiliki keutamaan berhak mendapatkan keutamaannya. sebanyak 100 kali.. Allah Ta¶ala berfirman. penyakit itu adalah dosa-dosa sedangkan obatnya adalah istighfar.al-Anfâ l:33) 6. dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. 9.s.´ Qatâdah berkata.s.s.

´ Seorang Arab Badui (orang yang biasa hidup di pedalaman gurun pasir) bertutur. Aku berlindung kepada ± Mu dari segala kejelekan yang aku perbuat terhadap ± Mu. dan aku berada dalam perintah dan perjanjian ± Mu. IV. pasar-pasar serta majlis-majlis sebab kalian tidak tahu kapan ampunan-Nya akan turun. laa ilaaha illa anta khalqtani. Engkau telah mencurahkan nikmat ± Mu kepadaku. Maka ampunilah dosa ± dosaku. setelah haji dan lain-lain. yang tiada Tuhan yang pantas disembah melainkan Engkau yang telah menciptakan diriku. dianjurkan pada waktu sahur sebab Allâh memuji orang-orang yang beristighfar pada waktu-waktu sahur tersebut..´ (maksudnya istighfar itu merupakan sebab turunnya hujan-penj. sementara aku senantiasa berbuat dosa. yang dengan segala kemampuanku. Waktu-waktu Beristighfar Istighfar disyari¶atkan di dalam setiap waktu. ) III. ³Barangsiapa yang mendiami bumi kami ini. di hadapan hidanganhidangan. seperti beristighfar 3 kali setelah shalat. Sebab tiada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. ³Tidak ada tetangga (teman dekat) yang lebih dicintai oleh seorang hamba kelak di kuburnya selain istighfar. di jalan-jalan. Lafazh-lafazh Istighfar Adapun bacaan Syaidul Istighfar adalah sebagai berikut : Allahumma anta rabbi. perintah ± Mu aku laksanakan. Wabillahi taupiq wal hidayah Wa¶alaikum salam Warahmatullahi wabarakatuh . a¶udzubika min syarri ma shona¶tu.Abu al-Minhâl berkata. Juga. tetapi ia menjadi wajib ketika melakukan dosadosa dan menjadi sunnah/sangat dianjurkan seusai melakukan perbuatan-perbuatan baik.´ al-Hasan berkata. wa abu ± u bi dzanbi faghfirli fa innahu laa yaghfirudz dzunuba illa anta Ya Allah. abu ± ulaka bi ni¶matika µalayya. Aku adalah hamba ± Mu. maka hendaklah dia memperbanyak istighfar sebab bersama istighfar itulah terdapat awan tebal yang membawa curahan hujan. ³Perbanyaklah istighfar di rumah-rumah kalian. Engkau adalah Tuhanku. wa ana µabduka wa ana µala µahdika wa wa¶dika mastatho¶tu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful