25 MANFAAT ISTIGFAR

25 MANFAAT ISTIGFAR

Dijaman yang serba tidak menentu ini ada baiknya kita menjadikan Istighfar sebagai salah satu amalan kita, untuk lebih membuat kita semangat melakukannya berikut uraian manfaat dari ber Istighfar. 1. MENGGEMBIRAKAN ALLAH Rasulullah bersabda, "Sungguh, Allah lebih gembira dengan taubat hamba-Nya daripada kegembiraan salah seorang dari kalian yang menemukan ontanya yang hilang di padang pasir." (HR.Bukhari dan Muslim). 2. DICINTAI ALLAH Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri." (QS.al-Baqarah: 222). Rasulullah bersabda, "Orang yang bertaubat adalah kekasih Allah. Orang yang bertaubat atas dosanya, bagaikan orang yang tidak berdosa."(HR.Ibnu Majah). 3. DOSA-DOSANYA DIAMPUNI Rasulullah bersabda, "Allah telah berkata,'Wahai hamba-hamba-Ku, setiap kalian pasti berdosa kecuali yang Aku jaga. Maka beristighfarlah kalian kepada-Ku, niscaya kalian Aku ampuni. Dan barangsiapa yang meyakini bahwa Aku punya kemampuan untuk mengamouni dosa-dosanya, maka Aku akan mengampuninya dan Aku tidak peduli (beberapa banyak dosanya)."(HR.Ibnu Majah, Tirmidzi). Imam Qatadah berkata,"Al-Qur'an telah menunjukkan penyakit dan obat kalian. Adapun penyakit kalian adalah dosa, dan obat kalian adalah istighfar." (Kitab Ihya'Ulumiddin: 1/410). 4. SELAMAT DARI API NERAKA Hudzaifah pernah berkata, "Saya adalah orang yang tajam lidah terhadap keluargaku, Wahai Rasulullah, aku takut kalau lidahku itu menyebabkan ku masuk neraka'. Rasulullah bersabda,'Dimana posisimu terhadap istighfar? Sesungguhnya, aku senantiasa beristighfar kepada Allah sebanyak seratus kali dalam sehari semalam'." (HR.Nasa'i, Ibnu Majah, al Hakim dan dishahihkannya). 5. MENDAPAT BALASAN SURGA "Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang didalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal didalamnya; dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal."(QS.Ali'Imran: 135136).

6. MENGECEWAKAN SYETAN Sesungguhnya syetan telah berkata,"Demi kemulian-Mu ya Allah, aku terus-menerus akan menggoda hamba-hamba-Mu selagi roh mereka ada dalam badan mereka (masih hidup).

12.'Wahai Allah. maka tercoretlah noda hitam di hatinya. dan jangan kamu ulangi'."(HR.kata Ali. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah). Ibnu Hibban."(HR.al-Anfal: 33). Dan tidaklah (pula) Allah akan mengazab mereka.Abu Daud.MEMBERSIHKAN HATI Rasulullah bersabda. 'Bertaubatlah kepada Allah.Bukhari)."(HR.Abu Daud.MENJADI SEBAIK-BAIK ORANG YANG BERSALAH ."Apabila seorang mukmin melakukan suatu dosa. MEREDAM ADZAB Allah berfirman. 14.MELAPANGKAN KESEMPITAN Rasulullah bersabda.MENGANGKAT DERAJATNYA DISURGA Rasulullah bersabda."Sesungguhnya seorang hamba bisa tertahan rizkinya karena dosa yang dilakukannya.Nasa'i."Barangsiapa yang senantiasa beristighfar."Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka. Ibnu Majah dan Ahmad).'Bertaubatlah kepada Allah. maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya. 8. sedang kamu berada di antara mereka. meninggalkannya dan beristighfar. dan jangan kamu ulangi'. sedang mereka meminta ampun. Ali berkata.'Sampai kapan?' Ali menjawab. 7. Aku senantiasa mengampuni mereka selama mereka memohon ampunan (beristighfar) kepadaKu."Saya telah mendengar Rasulullah bersabda. 13.'Demi Allah.'Sampai syetan berputus asa dan merasa rugi.'Saya telah bertaubat. 11.Ahmad. Apabila ia bertaubat. MENGUSIR KESEDIHAN Rasulullah bersabda. Ibnu Majah dan Ahmad)."(QS. Ibnu Majah. Hamba itu berkata."(HR. MEMBUAT SYETAN PUTUS ASA Ali bin Abi thalib pernah didatangi oleh seseorang. 15."Saya telah melakukan dosa'.Maka Allah menimpalinya."(HR."Barangsiapa yang senantiasa beristighfar.Ahmad dan al-Hakim). Orang itu bertanya lagi. 9."(HR."(HR. maka bersihlah hatinya.Ahmad dengan sanad hasan). dari mana saya dapat kemuliaan ini?' Allah berkata."Dan demi kemuliaan dan keagungan-Ku. 10."Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang hamba di surga. Tirmidzi). Sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah (beristighfar) dan bertaubat kepada-Nya dalam sehari lebih dari tujuh puluh kali'.'Karena istighfar anakmu untukmu'. dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. dan kelapangan bagi setiap kesempitannya.MENGIKUTI SUNNAH RASULULLAH Abu Hurairah berkata.MELANCARKAN RIZKI Rasulullah bersabda."(Kitab Tanbihul Ghafilin: 73). Orang itu menjawab. tapi setelah itu saya berdosa lagi'. dan kelapangan bagi setiap kesempitannya dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya.

"(HR.MUDAH MENDAPATKAN AIR HUJAN Ibnu Shabih berkata."(yaitu) orang-orang yang sabar. sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka."Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah. ia berkata. mohonlah ampun kepada Tuhanmu lalu bertobatlah kepada-Nya.BERSIFAT SEBAGAI HAMBA ALLAH YANG SEJATI Allah berfirman. (Yaitu) orang-orang yang berdo'a:"Ya Tuhan kami.Tirmidzi.al-Hujurat: 11). 23. dan yang memohon ampun (beristighfar) di waktu sahur.Rasulullah bersabda. Ibnu Majah.MENJADI ORANG YANG BERUNTUNG Allah berfirman.". dan mengadakan untukmu kebunkebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.Nuh: 10-12). ia berkata.. 'Perbanyaklah istighfar'.Ali'Imran: 15-17). dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa."(QS. dan memperbanyakkan harta dan anak-anakmu. al-Hakim). 19. 16. 21. 'Perbanyaklah istighfar'. orang-orang yang menemukan istighfar yang banyak pada setiap lembar catatan harian amal mereka."Hasan al-Bashri pernah didatangi seseorang dan mengadu bahwa lahannya tandus."Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya. 18. yang benar.TERHINDAR DARI STEMPEL KEZHALIMAN Allah berfirman. sesungguhnya kami telah beriman."(HR. niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat.(Kitab Fathul Bari: 11/98). 22. 20."Beruntunglah. dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula didalamnya) untukmu sungai-sungai." (QS.Nuh: 10-12). sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun.'Perbanyaklah istighfar'.an-Nur: 31). Lalu ada orang lain yang mengadu bahwa kebunnya kering.BERTAMBAH KEKUATANNYA Allah berfirman.Hud: 52). dan membanyakkan harta dan anak-anakmu."Maka aku katakan kepada mereka:"Mohonlah ampun (istighfar) kepada Tuhanmu. niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu.."Setiap anak Adam pernah bersalah."(QS."Maka aku katakan kepada mereka:"Mohonlah ampun kepada Tuhanmu. dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang segera bertaubat.BERTAMBAH KESEJAHTERAANNYA Allah berfirman.Barang siapa yang tidak bertaubat. hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."(QS. dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu."Dan (dia berkata):"Hai kaumku. niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat."(QS.Bukhari). yang tetap ta'at. 17.KEBURUKANNYA DIGANTI DENGAN KEBAIKAN . yang menafkahkan hartanya (dijalan Allah). Lalu ada orang lain lagi yang mengadu bahwa ia belum punya anak. ia berkata."(QS. maka mereka itulah orang-orang yang zhalim. Aisyah berkata.MUDAH MENDAPATKAN ANAK Allah berfirman.

"(QS.Hud: 114). ia merasa bangga. ia segera beristighfar. beriman dan mengerjakan amal saleh.BERCITRA SEBAGAI ORANG MUKMIN Rasulullah bersabda."Kecuali orang-orang yang bertaubat. dan hatinya yakin bahwa tiada Tuhan yang bisa mengampuni kecuali Allah. maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan.Allah berfirman.Ahmad). Apabila menyebut dirinya. lalu ia mohon ampun (beristighfar) kepada Allah. maka dia adalah seorang Mukmin. ia merasa hina. ia segera mencegahnya.al-Furqan: 70). 25. ia merasa gembira. . dan ia sadar sepenuhnya bahwa perbuatannya itu salah.BERKEPRIBADIAN SEBAGAI ORANG BIJAK Seorang ulama berkata. "Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam."Tidak seorangpun dari umatku. maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apabila disebutkan ampunan Allah."Tanda orang yang arif (bijak) itu ada enam."(HR. ia ambil pelajarannya. Apabila muncul keinginan untuk bermaksiat. Apabila ia menyebut nama Allah. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk." (Kitab Tanbihul Ghafilin: 67). Dan apabila mengingat dosanya."(QS. Dan tidaklah ia melakukan suatu yang tercela. 24. yang apabila ia berbuat baik dan ia menyadari bahwa yang diperbuat adalah kebaikan. Apabila memperhatikan ayat-ayat Allah.

kita ketahui atau tidak. 2. Banyanyak perintah Allah dalam Al Qur¶an yang menyuruh hambaNya untuk beristighfar. Rabb semesta alam. Istighfar cukup dengan lafadz ³Astaghfirullahhal µadzim´ yang berarti Aku memohon ampunan kepada Allah Yang Maha Agung Namun sesuai dengan Hadist Nabi SAW. Diriwayatkan oleh HR. Nabi SAW bersabda ³Istighfar paling utama yaitu engkau akan membaca : Allaahumma anta robbi.MANFAAT DAN KEUTAMAAN ISTIGFAR Assalamu¶alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Segala puji bagi Allâh. sebagimana firman Allah (artinya): ³Maka aku katakan kepada mereka.s. Allah sendiri memerintahkan kita untuk selalu beristighfar karena kita senantiasa berbuat dosa. Nabi Nuh berkata ketika mendakwahi kaumnya. Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Istighfar paling utama adalah Syaidul Istighfar. begitu pula´ I.. para shahabat serta orang yang mengikuti beliau hingga hari Kiamat. mendapatkan harta dan anak serta masuknya manusia ke dalam surga. Kami memohon kepada Allâh agar menjadikan tulisan ini bermanfa¶at. Bukhori) bahwa ³« Apabila Istighfar ini (Syaidul Istighfar) dibacanya di waktu sore lalu ia meninggal dunia. Istighfar merupakan bentuk keta¶atan kepada Allâh µAzza Wa Jalla Hamba yang taat adalah hamba yang selalu mohon ampun kepada Allah ³Azza Wa Jalla. µMohonlah ampun kepada Rabbmu. Istighfar merupakan sebab untuk diampuninya dosa Istighfar merupakan sebab untuk diampuninya dosa. Shalawat dan salam atas Rasul-Nya yang terpercaya. sengaja atau tidak. Nûh:10-12) . Manfaat dan Keutamaan Istighfar 1. wa ba¶du: Berikut ini kami ketengahkan beberapa bahasan secara ringkas mengenai ³Istighfar: keutamaan. Adapun keistimewaan Istighfar tersebut selain sebagai Istighfar / Doa Memohon Ampun adalah (diriwayatkan oleh HR. Dan membanyakkan harta dan an akanakmu. sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Bukhori.´ (Q. laa ilaa haillaa anta « (Syaidul Istighfar)´ Istighfar sendiri berarti memohon ampun atas dosa yang kita lakukan. sebab turunnya hujan. keluarga. Dan apabila ia baca di waktu pagi hari lalu ia meninggal dunia pada hari itu. niscaya ia masuk surga atau (perawi ragu ± ragu) ia tergolong salah satu penghuni surga. dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai. waktu dan lafazhnya´.

. Penyebab Mendapatkan Kesenganan yang Baik Ia merupakan sebab mendapatkan kesenangan yang baik. dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa´. Penyebab Turunnya Rahmat Allah Rahmat akan turun dengan sebab istighfar. penyakit itu adalah dosa-dosa sedangkan obatnya adalah istighfar.´ Qatâdah berkata. sedang mereka meminta ampun. niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu..´ (Q.s. Jadi. Allah Ta¶ala berfirman.´ . Kekuatan menjadi bertambah dengan istighfar Kekuatan menjadi bertambah dengan istighfar. 5.Hûd:3).. dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu.an-Naml: 46) 8. niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik (terus-menerus) kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan (balasan) keutamaannya. II. (Jika kamu mengerjakan yang demikian). Beberapa Ungkapan Mengenai Istighfar Diriwayatkan dari Luqman µalaihissalâm bahwa dia berpesan kepada anaknya.Mengikuti Sunnah Nabi Melakukannya berarti meneladani Nabi Shallallâhu µalaihi wasallam sebab beliau beristighfar di dalam satu majlis sebanyak 70 kali.. Allah Ta¶ala berfirman (artinya).(Q. ³Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah. Allah Ta¶ala berfirman (artinya). 9. ³Beruntunglah orang yang mendapatkan di dalam shahîfah (lembaran amalnya) istighfar yang banyak. Kaffarat (Penebus Dosa) Istighfar merupakan kaffarat (penebus dosa) yang dilakukan dalam suatu majlis. mohonlah ampun kepada Rabbmu lalu tobatlah kepada-Nya.al-Anfâ l:33) 6.´ µAisyah radhiallaahu µanha berkata. Dia telah berfirman (artinya). serta menjadi sebab masing -masing orang yang memiliki keutamaan berhak mendapatkan keutamaannya.Hûd:52) 4. sebab Allâh menyediakan waktu-waktu dimana Dia Ta¶âla tidak menolak doa orang yang berdoa kepada-Nya. sebanyak 100 kali. Terhindar dari Azab Allah Allah tidak akan mengazab orang yang selalu beristighfar. Meupakan Kebutuhan Seorang Hamba Ia dibutuhkan oleh hamba-hamba Allâh karena mereka selalu berbuat kesalahan sepanjang malam dan siang hari. ³Wahai anakku! Biasakanlah lisanmu mengucapkan: ³Ya Allâh! ampunilah aku´.s. bila mereka beristighfar.s. ³Sesungguhnya al-Qur¶an ini menunjukkan kepada kalian penyakit dan obat. Dalam riwayat yang lain disebutkan.´ (Q. agar kamu mendapat rahmat.3.s. 7. Allâh pasti mengampuni mereka. ³Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepada-Nya. Dan (Hud berkata):´Hai kaumku.´(Q. ³Dan tidaklah (pula) Allah akan mengazab mereka.

di hadapan hidanganhidangan. yang tiada Tuhan yang pantas disembah melainkan Engkau yang telah menciptakan diriku. Sebab tiada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah dosa ± dosaku. abu ± ulaka bi ni¶matika µalayya. dianjurkan pada waktu sahur sebab Allâh memuji orang-orang yang beristighfar pada waktu-waktu sahur tersebut. ³Barangsiapa yang mendiami bumi kami ini. Juga. wa abu ± u bi dzanbi faghfirli fa innahu laa yaghfirudz dzunuba illa anta Ya Allah.. yang dengan segala kemampuanku. setelah haji dan lain-lain.´ al-Hasan berkata. Aku adalah hamba ± Mu. a¶udzubika min syarri ma shona¶tu. maka hendaklah dia memperbanyak istighfar sebab bersama istighfar itulah terdapat awan tebal yang membawa curahan hujan. Lafazh-lafazh Istighfar Adapun bacaan Syaidul Istighfar adalah sebagai berikut : Allahumma anta rabbi. Waktu-waktu Beristighfar Istighfar disyari¶atkan di dalam setiap waktu. Wabillahi taupiq wal hidayah Wa¶alaikum salam Warahmatullahi wabarakatuh . Engkau adalah Tuhanku. perintah ± Mu aku laksanakan. seperti beristighfar 3 kali setelah shalat. Aku berlindung kepada ± Mu dari segala kejelekan yang aku perbuat terhadap ± Mu. Engkau telah mencurahkan nikmat ± Mu kepadaku.Abu al-Minhâl berkata. ³Perbanyaklah istighfar di rumah-rumah kalian. wa ana µabduka wa ana µala µahdika wa wa¶dika mastatho¶tu. sementara aku senantiasa berbuat dosa.´ Seorang Arab Badui (orang yang biasa hidup di pedalaman gurun pasir) bertutur. ³Tidak ada tetangga (teman dekat) yang lebih dicintai oleh seorang hamba kelak di kuburnya selain istighfar. tetapi ia menjadi wajib ketika melakukan dosadosa dan menjadi sunnah/sangat dianjurkan seusai melakukan perbuatan-perbuatan baik. ) III. IV. pasar-pasar serta majlis-majlis sebab kalian tidak tahu kapan ampunan-Nya akan turun.´ (maksudnya istighfar itu merupakan sebab turunnya hujan-penj. dan aku berada dalam perintah dan perjanjian ± Mu. laa ilaaha illa anta khalqtani. di jalan-jalan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful