25 MANFAAT ISTIGFAR

Dijaman yang serba tidak menentu ini ada baiknya kita menjadikan Istighfar sebagai salah satu amalan kita, untuk lebih membuat kita semangat melakukannya berikut uraian manfaat dari ber Istighfar. 1. MENGGEMBIRAKAN ALLAH Rasulullah bersabda, "Sungguh, Allah lebih gembira dengan taubat hamba-Nya daripada kegembiraan salah seorang dari kalian yang menemukan ontanya yang hilang di padang pasir." (HR.Bukhari dan Muslim). 2. DICINTAI ALLAH Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri." (QS.al-Baqarah: 222). Rasulullah bersabda, "Orang yang bertaubat adalah kekasih Allah. Orang yang bertaubat atas dosanya, bagaikan orang yang tidak berdosa."(HR.Ibnu Majah). 3. DOSA-DOSANYA DIAMPUNI Rasulullah bersabda, "Allah telah berkata,'Wahai hamba-hamba-Ku, setiap kalian pasti berdosa kecuali yang Aku jaga. Maka beristighfarlah kalian kepada-Ku, niscaya kalian Aku ampuni. Dan barangsiapa yang meyakini bahwa Aku punya kemampuan untuk mengamouni dosa-dosanya, maka Aku akan mengampuninya dan Aku tidak peduli (beberapa banyak dosanya)."(HR.Ibnu Majah, Tirmidzi). Imam Qatadah berkata,"Al-Qur'an telah menunjukkan penyakit dan obat kalian. Adapun penyakit kalian adalah dosa, dan obat kalian adalah istighfar." (Kitab Ihya'Ulumiddin: 1/410). 4. SELAMAT DARI API NERAKA Hudzaifah pernah berkata, "Saya adalah orang yang tajam lidah terhadap keluargaku, Wahai Rasulullah, aku takut kalau lidahku itu menyebabkan ku masuk neraka'. Rasulullah bersabda,'Dimana posisimu terhadap istighfar? Sesungguhnya, aku senantiasa beristighfar kepada Allah sebanyak seratus kali dalam sehari semalam'." (HR.Nasa'i, Ibnu Majah, al Hakim dan dishahihkannya). 5. MENDAPAT BALASAN SURGA "Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang didalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal didalamnya; dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal."(QS.Ali'Imran: 135136).

6. MENGECEWAKAN SYETAN Sesungguhnya syetan telah berkata,"Demi kemulian-Mu ya Allah, aku terus-menerus akan menggoda hamba-hamba-Mu selagi roh mereka ada dalam badan mereka (masih hidup).

MENJADI SEBAIK-BAIK ORANG YANG BERSALAH . dari mana saya dapat kemuliaan ini?' Allah berkata. Hamba itu berkata. maka tercoretlah noda hitam di hatinya.Ahmad dengan sanad hasan). 12. Dan tidaklah (pula) Allah akan mengazab mereka. maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya.MEMBERSIHKAN HATI Rasulullah bersabda. 10. 15.'Saya telah bertaubat.MELAPANGKAN KESEMPITAN Rasulullah bersabda. MEREDAM ADZAB Allah berfirman. Ibnu Hibban. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah).Nasa'i. 9. dan kelapangan bagi setiap kesempitannya dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. dan jangan kamu ulangi'. dan kelapangan bagi setiap kesempitannya.Bukhari). dan jangan kamu ulangi'."(HR."(HR."Saya telah melakukan dosa'.MENGIKUTI SUNNAH RASULULLAH Abu Hurairah berkata.MELANCARKAN RIZKI Rasulullah bersabda. MENGUSIR KESEDIHAN Rasulullah bersabda. Sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah (beristighfar) dan bertaubat kepada-Nya dalam sehari lebih dari tujuh puluh kali'. Ibnu Majah dan Ahmad). Orang itu bertanya lagi. maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya."Dan demi kemuliaan dan keagungan-Ku."Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang hamba di surga."(HR. meninggalkannya dan beristighfar.'Bertaubatlah kepada Allah.Abu Daud."Saya telah mendengar Rasulullah bersabda. Aku senantiasa mengampuni mereka selama mereka memohon ampunan (beristighfar) kepadaKu."(HR. dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka.kata Ali.'Sampai syetan berputus asa dan merasa rugi.Abu Daud. Tirmidzi)."(HR."Apabila seorang mukmin melakukan suatu dosa. sedang kamu berada di antara mereka."(HR. Ibnu Majah dan Ahmad).Ahmad. MEMBUAT SYETAN PUTUS ASA Ali bin Abi thalib pernah didatangi oleh seseorang.Ahmad dan al-Hakim). Ali berkata. 7. 'Bertaubatlah kepada Allah. tapi setelah itu saya berdosa lagi'. sedang mereka meminta ampun.al-Anfal: 33). Orang itu menjawab. Apabila ia bertaubat.MENGANGKAT DERAJATNYA DISURGA Rasulullah bersabda."Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka. Ibnu Majah."(HR.'Demi Allah."(Kitab Tanbihul Ghafilin: 73)."Barangsiapa yang senantiasa beristighfar.Maka Allah menimpalinya."Sesungguhnya seorang hamba bisa tertahan rizkinya karena dosa yang dilakukannya.'Wahai Allah."(QS."Barangsiapa yang senantiasa beristighfar.'Sampai kapan?' Ali menjawab. 13. 14.'Karena istighfar anakmu untukmu'. 11. 8. maka bersihlah hatinya.

'Perbanyaklah istighfar'. ia berkata."(QS. yang tetap ta'at. niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. mohonlah ampun kepada Tuhanmu lalu bertobatlah kepada-Nya.BERSIFAT SEBAGAI HAMBA ALLAH YANG SEJATI Allah berfirman.an-Nur: 31). Aisyah berkata."Maka aku katakan kepada mereka:"Mohonlah ampun kepada Tuhanmu. ia berkata. hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.Rasulullah bersabda."Setiap anak Adam pernah bersalah.MENJADI ORANG YANG BERUNTUNG Allah berfirman."(QS. Lalu ada orang lain yang mengadu bahwa kebunnya kering. yang benar. 18.Nuh: 10-12).BERTAMBAH KESEJAHTERAANNYA Allah berfirman. sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu."Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah.". yang menafkahkan hartanya (dijalan Allah)."(HR."(yaitu) orang-orang yang sabar. maka mereka itulah orang-orang yang zhalim. dan mengadakan untukmu kebunkebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai. 16."(QS. (Yaitu) orang-orang yang berdo'a:"Ya Tuhan kami.. 17.(Kitab Fathul Bari: 11/98)."Hasan al-Bashri pernah didatangi seseorang dan mengadu bahwa lahannya tandus. dan yang memohon ampun (beristighfar) di waktu sahur.BERTAMBAH KEKUATANNYA Allah berfirman. al-Hakim)."(QS. 21. sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun.TERHINDAR DARI STEMPEL KEZHALIMAN Allah berfirman. dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula didalamnya) untukmu sungai-sungai. 22. 20.al-Hujurat: 11). 'Perbanyaklah istighfar'.Bukhari).MUDAH MENDAPATKAN ANAK Allah berfirman."Dan (dia berkata):"Hai kaumku. dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu."Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.Ali'Imran: 15-17).Tirmidzi. 23. maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka."Maka aku katakan kepada mereka:"Mohonlah ampun (istighfar) kepada Tuhanmu."(HR. dan memperbanyakkan harta dan anak-anakmu. ia berkata."(QS.KEBURUKANNYA DIGANTI DENGAN KEBAIKAN . niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Ibnu Majah.Nuh: 10-12)."Beruntunglah. dan membanyakkan harta dan anak-anakmu.MUDAH MENDAPATKAN AIR HUJAN Ibnu Shabih berkata. 19." (QS. 'Perbanyaklah istighfar'.Barang siapa yang tidak bertaubat. dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang segera bertaubat.Hud: 52). sesungguhnya kami telah beriman. orang-orang yang menemukan istighfar yang banyak pada setiap lembar catatan harian amal mereka. Lalu ada orang lain lagi yang mengadu bahwa ia belum punya anak.. dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa.

"(QS. ." (Kitab Tanbihul Ghafilin: 67)."Tanda orang yang arif (bijak) itu ada enam. dan ia sadar sepenuhnya bahwa perbuatannya itu salah. ia ambil pelajarannya.Allah berfirman.al-Furqan: 70). Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."(HR. 25. Dan tidaklah ia melakukan suatu yang tercela. Apabila muncul keinginan untuk bermaksiat. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Dan apabila mengingat dosanya. maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. dan hatinya yakin bahwa tiada Tuhan yang bisa mengampuni kecuali Allah."Tidak seorangpun dari umatku. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. maka dia adalah seorang Mukmin. Apabila ia menyebut nama Allah. Apabila memperhatikan ayat-ayat Allah. yang apabila ia berbuat baik dan ia menyadari bahwa yang diperbuat adalah kebaikan. 24.BERKEPRIBADIAN SEBAGAI ORANG BIJAK Seorang ulama berkata."(QS. maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Apabila disebutkan ampunan Allah.Ahmad)."Kecuali orang-orang yang bertaubat. beriman dan mengerjakan amal saleh.Hud: 114). ia segera mencegahnya. "Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. lalu ia mohon ampun (beristighfar) kepada Allah. ia merasa gembira. Apabila menyebut dirinya. ia segera beristighfar. ia merasa bangga.BERCITRA SEBAGAI ORANG MUKMIN Rasulullah bersabda. ia merasa hina.

Adapun keistimewaan Istighfar tersebut selain sebagai Istighfar / Doa Memohon Ampun adalah (diriwayatkan oleh HR. wa ba¶du: Berikut ini kami ketengahkan beberapa bahasan secara ringkas mengenai ³Istighfar: keutamaan. Nûh:10-12) . Allah sendiri memerintahkan kita untuk selalu beristighfar karena kita senantiasa berbuat dosa. Dan apabila ia baca di waktu pagi hari lalu ia meninggal dunia pada hari itu. Dan membanyakkan harta dan an akanakmu. Kami memohon kepada Allâh agar menjadikan tulisan ini bermanfa¶at. Diriwayatkan oleh HR. mendapatkan harta dan anak serta masuknya manusia ke dalam surga. kita ketahui atau tidak. laa ilaa haillaa anta « (Syaidul Istighfar)´ Istighfar sendiri berarti memohon ampun atas dosa yang kita lakukan. sengaja atau tidak. Manfaat dan Keutamaan Istighfar 1. Rabb semesta alam. Bukhori) bahwa ³« Apabila Istighfar ini (Syaidul Istighfar) dibacanya di waktu sore lalu ia meninggal dunia. waktu dan lafazhnya´. sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Shalawat dan salam atas Rasul-Nya yang terpercaya. Banyanyak perintah Allah dalam Al Qur¶an yang menyuruh hambaNya untuk beristighfar.. niscaya ia masuk surga atau (perawi ragu ± ragu) ia tergolong salah satu penghuni surga. Bukhori.s. sebab turunnya hujan.MANFAAT DAN KEUTAMAAN ISTIGFAR Assalamu¶alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Segala puji bagi Allâh.´ (Q. µMohonlah ampun kepada Rabbmu. para shahabat serta orang yang mengikuti beliau hingga hari Kiamat. keluarga. dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai. 2. Nabi SAW bersabda ³Istighfar paling utama yaitu engkau akan membaca : Allaahumma anta robbi. Istighfar merupakan bentuk keta¶atan kepada Allâh µAzza Wa Jalla Hamba yang taat adalah hamba yang selalu mohon ampun kepada Allah ³Azza Wa Jalla. Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. begitu pula´ I. Istighfar merupakan sebab untuk diampuninya dosa Istighfar merupakan sebab untuk diampuninya dosa. Nabi Nuh berkata ketika mendakwahi kaumnya. Istighfar paling utama adalah Syaidul Istighfar. Istighfar cukup dengan lafadz ³Astaghfirullahhal µadzim´ yang berarti Aku memohon ampunan kepada Allah Yang Maha Agung Namun sesuai dengan Hadist Nabi SAW. sebagimana firman Allah (artinya): ³Maka aku katakan kepada mereka.

Allah Ta¶ala berfirman (artinya).(Q. Penyebab Turunnya Rahmat Allah Rahmat akan turun dengan sebab istighfar. mohonlah ampun kepada Rabbmu lalu tobatlah kepada-Nya.an-Naml: 46) 8.al-Anfâ l:33) 6.´ (Q.. ³Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah.Mengikuti Sunnah Nabi Melakukannya berarti meneladani Nabi Shallallâhu µalaihi wasallam sebab beliau beristighfar di dalam satu majlis sebanyak 70 kali.s.´ .. ³Wahai anakku! Biasakanlah lisanmu mengucapkan: ³Ya Allâh! ampunilah aku´.´(Q. bila mereka beristighfar..Hûd:52) 4.s. Kaffarat (Penebus Dosa) Istighfar merupakan kaffarat (penebus dosa) yang dilakukan dalam suatu majlis. penyakit itu adalah dosa-dosa sedangkan obatnya adalah istighfar. niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik (terus-menerus) kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan (balasan) keutamaannya. Allah Ta¶ala berfirman (artinya).. sebab Allâh menyediakan waktu-waktu dimana Dia Ta¶âla tidak menolak doa orang yang berdoa kepada-Nya. ³Beruntunglah orang yang mendapatkan di dalam shahîfah (lembaran amalnya) istighfar yang banyak. (Jika kamu mengerjakan yang demikian). Terhindar dari Azab Allah Allah tidak akan mengazab orang yang selalu beristighfar. dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa´. serta menjadi sebab masing -masing orang yang memiliki keutamaan berhak mendapatkan keutamaannya.´ µAisyah radhiallaahu µanha berkata. Dalam riwayat yang lain disebutkan. 7. sedang mereka meminta ampun. dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. ³Dan tidaklah (pula) Allah akan mengazab mereka.Hûd:3).´ Qatâdah berkata. Penyebab Mendapatkan Kesenganan yang Baik Ia merupakan sebab mendapatkan kesenangan yang baik. Dan (Hud berkata):´Hai kaumku. sebanyak 100 kali. Kekuatan menjadi bertambah dengan istighfar Kekuatan menjadi bertambah dengan istighfar.3.s. ³Sesungguhnya al-Qur¶an ini menunjukkan kepada kalian penyakit dan obat. Dia telah berfirman (artinya). 9. II. niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu. ³Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepada-Nya. Beberapa Ungkapan Mengenai Istighfar Diriwayatkan dari Luqman µalaihissalâm bahwa dia berpesan kepada anaknya.s. 5. Jadi. Allah Ta¶ala berfirman.´ (Q. Allâh pasti mengampuni mereka. Meupakan Kebutuhan Seorang Hamba Ia dibutuhkan oleh hamba-hamba Allâh karena mereka selalu berbuat kesalahan sepanjang malam dan siang hari. agar kamu mendapat rahmat.

´ (maksudnya istighfar itu merupakan sebab turunnya hujan-penj. a¶udzubika min syarri ma shona¶tu. Aku berlindung kepada ± Mu dari segala kejelekan yang aku perbuat terhadap ± Mu. abu ± ulaka bi ni¶matika µalayya.. sementara aku senantiasa berbuat dosa. wa abu ± u bi dzanbi faghfirli fa innahu laa yaghfirudz dzunuba illa anta Ya Allah.Abu al-Minhâl berkata. tetapi ia menjadi wajib ketika melakukan dosadosa dan menjadi sunnah/sangat dianjurkan seusai melakukan perbuatan-perbuatan baik. ) III.´ Seorang Arab Badui (orang yang biasa hidup di pedalaman gurun pasir) bertutur. di jalan-jalan. setelah haji dan lain-lain. dan aku berada dalam perintah dan perjanjian ± Mu. dianjurkan pada waktu sahur sebab Allâh memuji orang-orang yang beristighfar pada waktu-waktu sahur tersebut. ³Perbanyaklah istighfar di rumah-rumah kalian. maka hendaklah dia memperbanyak istighfar sebab bersama istighfar itulah terdapat awan tebal yang membawa curahan hujan. di hadapan hidanganhidangan. Engkau telah mencurahkan nikmat ± Mu kepadaku. ³Barangsiapa yang mendiami bumi kami ini. laa ilaaha illa anta khalqtani. yang tiada Tuhan yang pantas disembah melainkan Engkau yang telah menciptakan diriku. perintah ± Mu aku laksanakan. seperti beristighfar 3 kali setelah shalat. ³Tidak ada tetangga (teman dekat) yang lebih dicintai oleh seorang hamba kelak di kuburnya selain istighfar. Engkau adalah Tuhanku. Maka ampunilah dosa ± dosaku. Waktu-waktu Beristighfar Istighfar disyari¶atkan di dalam setiap waktu. Sebab tiada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. wa ana µabduka wa ana µala µahdika wa wa¶dika mastatho¶tu. Lafazh-lafazh Istighfar Adapun bacaan Syaidul Istighfar adalah sebagai berikut : Allahumma anta rabbi. Wabillahi taupiq wal hidayah Wa¶alaikum salam Warahmatullahi wabarakatuh . IV. yang dengan segala kemampuanku. Juga.´ al-Hasan berkata. pasar-pasar serta majlis-majlis sebab kalian tidak tahu kapan ampunan-Nya akan turun. Aku adalah hamba ± Mu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful