P. 1
FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM DAN TIMUR

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM DAN TIMUR

|Views: 218|Likes:
Published by anisabri

More info:

Published by: anisabri on Mar 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/11/2014

pdf

text

original

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM DAN TIMUR

OLEH: NUR IDAYU BINTI MOHD NOOR NURSAIYIDAH BINTI ABDUL RASID ANIS NAQUIAH BINTI SABRI

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM

KONSEP FALSAFAH ISLAM Konsep falsafah islam berkembang di negara islam dan di bawah naungan islam .hasil pemikiran ahli falsafah yang berada di bawah linkungan kekuasaan islam tentang hakikat sesuatu dalam premis pemikiran yang logik dan sistematik Sheikh Mustafa Abd.Al-Razak .

Pengertian Falsafah Islam Mengikut AhliAhli-ahli Falsafah Islam .

Al-KHINDI ILMU FIZIK ‡ Berasaskan benda ‡ Ilmu hitung ‡ astronomi ‡ Tidak berkaitan dengan benda sama sekali ILMU MATEMATIK ILMU KETUHANAN .

‡ Ia adalah satu proses membina tingkah laku manusia supaya menjadi orang yang berakhlak mulia mengikut peraturan taat dan cinta kepada pemerintah. fizikal. emosi dan rohani ke tahap sempurna. Syed Naquib ‡ Pendidikan dapat direalisasikan apabila berlakunya perubahan dalam diri individu. Muhamad Athhiyah Al Abrashi Pembinaan tingkah laku manusia yang berakhlak tinggi dan mulia di bawah teras ajaran islam. .Muhamad Oatb Proses membentuk manusia secara menyelluruh dan seimbang untuk memperkembangkan potensi intelek.

merendah diri . sikap berani. ‡ Merangkumi aspek intelek. tabiat baik. pembinaan akhlak yang mulia.sabar serta menghormati orang yang lebih tua dalam diri murid-murid. Al Ghazali HAMKA( Haji Abdul Malik Karim Amrullah) . ‡ Pendidikan islam merujuk kepada persiapan untuk kehidupan di dunia dan di akhirat.Amar Al Shaibani ‡ Pendidikan mengikut pandangan islam ialah satu proses yang memupuk budi pekerti yang mulia. berani dan menghormati antara satu sama lain.

dapatlah dirumuskan bahawa pendidikan daripada sudut islam menyatukan semua ilmu pengetahuan di bawah pengendalian Al-Quran dan sunah yang merupakan teras di dalam pendidikan dan kebudayaan islam sebenarnya.KESIMPULAN Oleh itu. .

CIRI-CIRI PENDIDIKAN ISLAM Peningkatan manusia haruslah berdasarkan kepada aspek kehidupan manusia yang berkait dengan ilmu pengetahuan dan tugas menyampaikan ilmu kepada amanah Allah swt. budaya.Pendidikan islam hendaklah sesuai dengan roh islam. ekonomi. rohani. politik. akidah dan undang-undang islam Bersifat dinamik di mana ia berkembang sesuai dengan perkembangan penyelidikan dan kajian-kajian dalam pelbagai pendidikan. pendidikan dan psikologi . Bersifat universal dan didasarkan kepada faktorfaktor sosial.

MATLAMAT PENDIDIKAN ISLAM Skop dan bidang pendidikan islam harus disebarkan secara luas dan menyeluruh Fahaman idealistik dan realisme serta usaha untuk membentuk individu-individu beriman. .Mewujudkan perkembangan seimbang di dalam diri individu dengan nilai-nilai keislaman.

FALSAFAH PENDIDIKAN TIMUR Konsep  Prinsip  Tokoh-Tokoh  .

dan falsafah pendidikan Islam.Pengenalan y Falsafah pendidikan timur berasaskan daripada falsafah Cina dan India. nasionalisme dan internasionalisme ( India). Falsafah ini boleh digolongkan dalam 3 aliran utama iaitu konfusianisme ( China). .

Mengekalkan struktur kekeluargaan.Konsep y Ahli-ahli falsafah pendidikan Timur menyatakan bahawa pendidikan mempunyai fungsinya tersendiri. Memenuhi kehendak sosial dan ekonomi. iaitu: Membolehkan seseorang untuk mencapai kebijaksanaan. Menggubal undang-undang. .

Prinsip  Kehidupan manusia akan menjadi baik sekiranya mereka sanggup berubah.  Setiap manusia inigin memperoleh kebijaksanaan dan mencapai keadaan aman sesudah mati (Nirvana).  Sikap seseorang terhadap kehidupan merupakan faktor penentu pencapaian kebahagiaan.  Manusia belajar melalui pemerhatian alam semula jadi mereka. .

Ketua Menteri sepanjang hayat. beliau telah menjadi seorang Pegawai Rendah Kerajaan Cina. Pada usia 20 tahun. Berasal daripada keluarga miskin. y Riwayat hidup Confucius: y Dilahirkan pada tahun 551 di Qufu.Konfusianisme Falsafah pendidikan konfusianisme diasaskan oleh Kung Fu Tze atau lebih terkenal dengan panggilan Confucius. Menjadi seorang hakim di Chung Tu dan memegang jawatan sebagi Grand Secretary of Justice . daerah Shandong. .

. Antara pengikutnya ialah: Mengzi (372-289 SM) Xunzi (313-238 SM) Hanyu (768-824 M) ‡ Beliau meninggal dunia pada usia 73 pada tahun 479 SM.y Mempunyai lebih kurang 3 ribu pengikut ketika beliau menjadi Mahaguru dalam ajaran Confucius.

y Setelah kematian Confucius. y . pengikutnya telah mendokumentasikan semua perbualan dan jawapan bagi setiap perbincangan serta jalan penyelesaian pelbagai masalah dalam kehidupan seharian.Ajaran Confucius merupakan 1 mazhab berasingan yang dikenali sebagai Sekolah Confucius. y Pengaruh ini kekal di negara China selama lebih kurang 2 ribu tahun. y Buku klasik Sekolah Confucius. Confucian Analectecs.

kesusasteraan. ‡ Penyampai ilmu yang mahir. ‡ Mengenali & memahami murid yang diajar. ‡ Fasilitator . kod & tatacara kelakuan yang baik. muzik. ‡ 6 buah buku yang merangkumi bidang falsafah. KURIKULUM ‡ Berfokuskan kepada mata pelajaran seperti Pendidikan Moral. puisi. ekonomi dan kebudayaa. ‡ Pendidikan adalah proses untuk memupuk kesempurnaan tingkah laku manusia. tanpa mengambil kira status sosio ekonomi atau kedudukan sosial. PERANAN GURU .sejarah.Falsafah Pendidikan Confucius KONSEP PENDIDIKAN ‡ Pendidikan adalah untuk semua. politik. MATLAMAT PENDIDIKAN ‡ Menghasilkan individu yang berkebolehan serta bermoral tinggi.

Nasionalisme & Internasionalisme Falsafah pendidikan nasionalisme & internasionalisme diasaskan oleh Rabindranath Tagore (1861-1941). ahli falsafah dan pendidik. pengarang sandiwara. Berasal daripada keluarga Brahmin yang kaya. penggubal lagu. India. penyair. y Riwayat hidup: y Dilahirkan pada tahun 1861 di Kalkota. Seorang penulis. Seorang Nobel Laurate negara Asia yang pertama kerana telah memenangi anugerah Nobel Prize (kategori kesusasteraan). .

. agama dan pendidikan. Antaranya ialah buku-buku dan esei mengenai falsafah.Mendirikan sebuah sekolah di Santiniketan yang kemudiannya telah menjadi sebuah universiti pada tahgun 1921. Karya beliau banyak dikarang dalam bahasa Bengali tetapi ada beberapa karya beliau telah berjaya diterjemah dalam bahasa Inggeris.

rohani. ‡ Melahirkan manusia yang berfikiran sempurna. seni. drama & tarian. saintifik. kesusasteraan. KURIKULUM ‡ Menekankan komponen ilmu dan aktiviti fizikal. sejarah dan pendidikan alam sekitar. bebas & berani. cekap dalam berkhidmat untuk masyarakat & negara serta berpandangan dengan sikap internasionalisme yang positif. MATLAMAT PENDIDIKAN ‡ Menghasilkan individu yang menyeluruh melalui interaksi dan intergrasi dengan persekitaran. intelek.Falsafah Pendidikan Rabindranath KONSEP PENDIDIKAN ‡ Satu proses yang menyediakan setiap individu untuk menyara hidup masing-masing kelak. ‡ Melahirkan individu yang berfikiran cerdas. PERANAN GURU ‡ Fasilitator ‡ Pemangkin bagi menggerakkan perbincangan murid. Antara subjek yang disyorkan ialah muzik. bersih. berupaya mencapai segala aspek kehidupan seperti fizikal. moral. . ‡ Penjana idea yang kreatif & bernas dalam kalangan murid.

IMPLIKASI TERHADAP PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA .

pendidikan merupakan suatu usaha yang berterusan dalam menyampaikan ilmu.y Menurut Islam. y . kemahiran dan penghayatan. pendidikan yang dijalankan di Malaysia merupakan usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan potensi seseorang individu. Seperti yang telah termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Penyerapan ini merupakan asas yang paling kukuh dalam menghasilkan manusia yang mempunyai keseimbangan emosi.y Dalam Islam juga diterapkan penyatupaduan antara elemen roh. y . jasad dan akal.

masyarakat dan alam sekitar. peribadi. Melalui kedua-dua bentuk kurikulum ini. y . ia lebih memberi penekanan asas mengenai usaha dalam pembentukan sahsiah. sosial dan semangat tanggungjawab secara seimbang kepada diri.y Bagi menyelaraskan kesepaduan antara elemen-elemen tersebut. 2 bentuk kurikulum telah dilaksanakan dalam sistem pendidikan bersepadu di Malaysia iaitu KBSR dan KBSM.

y Di dalam pembentukan KBSR dan KBSM ini penekanan yang lebih seimbang diberikan kepada bidang fardu Ain dan Kifayah. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->