1.0 TRANSFORMASI 1.

1 Definisi Transformasi merupakan satu proses yang melibatkan pergerakan atau perubahan sesuatu objek dari posisi asal ke satu posisi yang baru. Objek pada kedudukan posisi yang baru dipanggil imej. Setiap titik pada objek akan dipetakan kepada titik yang lain pada imej objek tersebut. Transformasi merupakan satu istilah umum untuk empat cara khusus untuk memanipulasi bentuk titik, garis, atau bentuk. Bentuk asal dari sesuatu objek dipanggil pra-imej dan bentuk akhir serta kedudukan akhir objek adalah imej yang telah melalui proses transformasi.

Translasi, pantulan dan putaran merupakan satu transformasi isometrik kerana setiap imej yang telah dipetakan daripada objek adalah sama dari segi saiz dan juga bentuknya. Kita juga boleh menyatakan di sini bahawa objek asal dan juga imej yang telah dipetakan adalah bersifat kongruen. Transformasi peluasan tidak termasuk dalam kumpulan transformasi isometrik. Ini adalah kerana saiz imej sesuatu objek yang terhasil apabila melalui proses transformasi ini adalah tidak sama dengan saiz objek asal. Objek asal dan juga imej yang terhasil adalah sama dari segi bentuk sahaja tetapi mereka mempunyai ukuran yang berbeza.

1.2 Jenis-jenis transformasi Terdapat empat jenis transformasi iaitu :
• •

Translasi Refleksi(Pantulan)

• •

Rotasi(Putaran) Peluasan

Sebuah komposisi transformasi atau dalam buku-buku tertentu yang disebut gabungan dari transformasi bererti bahawa dua atau lebih transformasi akan dilakukan pada satu objek. Sebagai contoh, kita boleh melakukan pantulan dan kemudian translasi pada titik. Terdapat beberapa teori yang menarik yang melibatkan beberapa komposisi pantulan.

Rotation

Putar!

Reflection

Lipat!

Translation

Gelongsor!

Selepas mana-mana transformasi (translasi, putaran dan pantulan), bentuk akan kekal iaitu saiz, luas, sudut dan panjang garisannya tidak berubah. Jika sesuatu bentuk boleh menjadi bentuk yang lain dengan menggunakan putaran, pantulan dan translasi kedua-dua jenis bentuk tersebut dipanggil kongruen.

TRANSLASI

Dalam translasi, semua titik objek digerakkan dalam garis lurus di mana arahnya adalah sama. Size, bentuk, dan orentasi imej adalah sama dengan objek asal. Orentasi yang sama bermakna objek dan imej mengadap arah yang sama.

Kita menerangkan translasi dalam sebutan unit nombor yang digerakkan ke kanan atau ke kiri dan unit nombor yang digerakkan ke atas atau ke bawah. Contoh: Gerakkan objek 2 unit ke kanan dan 4 unit ke atas.

Penyelesaian:

Translasi dapat diwakili dengan lajur

vektor,

Nombor yang berada di atas mewakili pergerakan ke kiri dan ke kanan. Nombor positif bermaksud bergerak ke kanan dan nombor negatif bermaksud bergerak ke kiri. Nombor yang berada di bawah mewakili pergerakan ke atas dan bawah. Nombor positif bermaksud bergerak ke atas dan nombor negatif bermaksud bergerak ke bawah. Gambar di bawah adalah segi tiga ABC yang ditranslasikan kepada segi tiga A’B’C’.

Translasi ini diwakili oleh lajur vektor

.

Kebiasannya, translasi boleh diwakili oleh matriks lajur atau vektor lajur b adalah unit nombor yang bergerak ke atas dan ke bawah sepanjang paksi-y. Persamaan matrik yang mewakili translasi adalah:

di

mana a ialah unit nombor yang bergerak ke kanan atau kiri di sepanjang paksi-x dan

Di mana

adalah matriks translasi dan

adalah imej kepada

Contoh:

Segi tiga P dipetakan pada segi tiga Q melalui translasi

.

a)Cari koordinat segi tiga Q b)Dalam gambar rajah di atas, lukis dan label segi tiga Q

Penyelesaian:

a)

b)

Sebagai sisitem menulis angka Matematik, kita boleh tulis: T(A) = B, yang bermaksud objek A dipetakan pada B di bawah transformasi T.

PANTULAN Dalam transformasi pantulan semua titik objek dipantulkan pada garisan yang dipanggil paksi pantulan atau garisan pantulan.

Contoh:

Pantulan ditentukan pada paksi simetri atau garisan pantulan. Dalam gambar rajah di atas, garisan pantulannya ialah x = 3. Di bawah pantulan, bentuk dan size imej adalah sama dengan bentuk asal. Transformasi jenis ini dipanggil transformasi isometrik. Orientasi yang benar-benar terbalik, di mana kedua-dua objek menghadap arah yang bertentangan. Garis pantulan adalah pembahagi dua serenjang pada garisan yang menghubungkan mana-mana titik dengan imejnya. Semua titik pada garis pantulan tidak berubah. Melukis Imej Jika paksi pantulan berada dalam satu garisan grid, kita hanya mengira bilangan segi empat sama daripada satu titik pada objek ke paksi dan imej adalah sama jaraknya daripada paksi. Contoh: Dalam gambar rajah di bawah, rajah A dipantulkan pada garisan XY. Lukis imej A pada gambar rajah di bawah.

Penyelesaian:

Perlu di ingat bahawa titik O tidak berubah di bawah pantulan kerana ia berada pada paksi pantulan. Mana-mana titik pada garisan pantulan tidak berubah. Jika paksi pantulan tidak berada pada garisan grid, kita memerlukan jangka lukis untuk membina imej. Contoh:

Gambar rajah di bawah menunjukkan segi tiga ABC dipantulkan pada garisan XY. Lukis imej segi tiga pada gambar rajah. Penyelesaian: Langkah1: Letak titik tajam jangka lukis pada A dan lukis dua lengkuk bersilang pada garisan XY.

Langkah 2: Letakkan titik tajam jangka lukis pada titik persilangan yang pertama dan tanda lengkuk yang berada pada bahagian bertentangan dengan garisan XY. Letakkan titik tajam jangka lukis pada titik persilangan yang kedua dan tanda lengkuk untuk disilangkan pada lengkuk yang pertama. Persilangan tersebut adalah imej A’.

Langkah 3: Ulang semula langkah 1 dan 2 untuk mendapatkan titik B’ dan C’. Hubungkan titik A’, B’ dan C’ untuk mendapatkan imej A’B’C’.

PUTARAN Putaran ialah transformasi di mana objek diputarkan pada koordinat yang tetap. Arah putaran boleh sama ada mengikut arah jam atau lawan arah jam. Koordinat yang tetap di mana putaran berlaku disebut sebagai pusat putaran. Jumlah putaran yang dibuat disebut sebagai sudut putaran. Contoh:

Untuk mana-mana putaran, kita perlu mngenal pasti pusat,sudut dan arah putaran.

Melukis imej Contoh: Kenal pasti imej pada garis lurus XY di bawah putaran 90˚ arah lawan jam pada titik O.

Penyelesaian: Langkah 1: Hubungkan titik X pada O. Langkah 2: Dengan menggunakan protractor, lukis garisan 90˚ lawan arah jam dari garisan OX. Tanda pada garisan itu titik X’ seperti mana garisan OX = OX’

Step 3: Repeat steps 1 and 2 for point Y. Join the points X’ and Y’ to form the line X’Y’.

Langkah 3: Ulang langkah 1 dan 2 untuk titik Y. Hubungkan titik X’dan Y’ untuk membentuk garisan X’Y’. SUDUT PUTARAN Jika diberi objek, imej dan pusat putaran, kita boleh mendapatkan sudut putaran dengan menggunakan langkah-langkah berikut. Langkah 1 : Pilih mana-mana titik dalam rajah yang diberi dan hubungkan titik yang dipilih ke pusat putaran. Langkah 2 : Cari imej titik yang dipilih tadi dan hubungkan ke pusat putaran.

Langkah 3 : Ukur sudut di antara dua garisan tersebut. Tanda sudut bergantung pada arah putaran. Putaran arah lawan jam adalah positif dan putaran arah jam adalah negatif.

Contoh : Rajah A’B’C’ adalah imej bagi rajah ABC. O adalah pusat putaran. Cari sudut

putaran.

. Penyelesaian : Langkah 1: Hubungkan A dan O Langkah 2: Hubungkan A’ dan O. Langkah 3: Ukur sudut AOA’

Sudut putaran adalah 62˚ arah lawan jam atau +62˚

Mensaiz semula Transformasi lain yang penting ialah mensaiz semula.(juga dikenali sebagai dilation, contraction, compression, enlargement or even expansion). Bentuk menjadi besar atau kecil. Dilation adalah transformasi yang menghasilkan imej yang sama bentuk dengan bentuk asal, tetapi saiz yang berbeza. Dilation adalah transformasi di mana setiap titik objek bergerak sepanjang garisan lurus. Garisan lurus dilukis daripada titik yang tetap yang dipanggil pusat dilation. Jarak pergerakan titik bergantung pada faktor skala.

Faktor skala = panjang imej = jarak imej daripada pusat dilation Panjang asal jarak objek daripada pusat dilation Jika faktor skala lebih besar dari 1, imej itu ialah enlargement Jika factor skala di antara 0 dan 1, imej itu ialah reduction

Contoh: Rajah menunjukkan dua segi tiga sama PQR dan P’Q’R’.

Segi tiga P’Q’R’ ialah dilation segi tiga PQR. Kita boleh katakana bahawa segi tiga PQR ditransformasikan kepada segi tiga P’Q’R’ melalui dilation dengan pusat O dan

factor skala

Enlargement

Contoh : Memperbesar segi tiga PQR dengan O sebagai pusat dilation dan factor skala 2.

Penyelesaian: Langkah 1: Ukur OP. Langkah 2: Panjangkan garisan OP kepada titik P’ sepertimana OP’ = 2OP. Langkah 3: Ulang langkah untuk semua bucu : titik Q untuk mendapatkan Q’ dan titik R untuk mendapatkan R’. Langkah 4: Sambung titik P’Q’R’ untuk membentuk imej.

Contoh:

Besarkan segi tiga ABC dengan C sebagai pusat dilation dan factor skala 3. Penyelesaian: Langkah 1: Ukur CA. Langkah 2: Panjangkan garisan CA kepada titik A’ sepertimana CA’ = 3CA. Langkah 3: Ulang langkah untuk titik B untuk mendapatkan B’.

Contoh: Lukis imej gambar rajah PQRS. O adalah pusat dilation dan faktor skala ialah 1.5

Penyelesaian: Langkah 1: Hubungkan OP. Langkah 2: Panjangkan garisan OP kepada OP’, sepertimana OP’ = 1.5 × OP Langkah 3: Ulang untuk semua bucu Q, R dan S. Langkah 4: Hubungkan P’, Q’, R’ dan S’ untuk membentuk imej

Reduction Jika faktor skala dilation di antara 0 dan 1, imej akan menjadi kecil daripada objek. Ini dipanggil sebagai reduction.

Contoh :

Perbesar segi tiga PQR dengan O sebagai pusat enlargement dan faktor skala

.

Penyelesaian: Langkah 1 : Hubungkan O kepada P.

Langkah 2 : Tandakan titik P ’ pada OP sepertimana OP ’ =

OP.

Langkah 3 : Ulang langkah untuk setiap bucu: titik Q untuk mendapatkan Q ’ dan titik R untuk mendapatkan R ’ . Langkah 4 : Hubungkan titik-titik P’Q’R’ untuk membentuk imej.

Teselasi-teselasi

Pengertian Corak yang mencakupi permukaan satah dengan memasang bersamasama dari bentuk asas yang sama yang telah diciptakan oleh Alam dan Manusia sama ada secara tidak langsung atau reka bentuk. Contohcontoh susunan dari corak heksagonal mudah seperti sarang madu lebah'atau lantai seramik untuk hiasan kompleks yang digunakan oleh orang Moor diSepanyol abad k etiga belas atau kerumitan dalam Matematik, tapi artistik, mozekdicipta oleh Maurits Escher abad ini. Corak-corak ini disebut teselasi. Apakah itu teselasi?Dalam terminologi geometri teselasi adalah corak yang dihasilkan dari susunanpoligon yang sekata untuk menutup sebuah permukaan satah tanpa ruang (gap) ataupertindihan. Corak ini biasanya berulang. Terdapat tiga jenis teselasi. Sebuah teselasi (atau jubin) adalah suatu susunan bentuk tertutup yang berp adananbersama-sama untuk menutup permukaan satah tanpa pertindihan dan tanpameninggalkan jurang. Teselasi-teselasi ada di mana-mana di alam ini seperti sarang dan objekbuatan manusia seperti selimut. M.C. Escher, seorang seniman dan ahli matematik, telah menjadi terkenal keranateselasi yang mengagumkan.

Jenis-jenis Teselasi

Teselasi Sekata Separuh-sekata teselasi Bukan-sekata teselasi Ringkas teselasi Kompleks teselasi

Teselasi Sekata Teselasi sekata merupakan sepenuhnya dari poligon sekata kongruen semua pertemuan _bucu bertemu bucu. Hanya terdapat tiga teselasi sekata yang menggunakan segitiga sama sisi, segi empat tepat dan segi enam. Berikut yang menggunakan segi tiga dan segi enam.

Teselasi-separuh sekata

Teselasi Separuh-sekata dicipta dengan dua atau lebih jenis poligon sekata yangdip asangkan bersama-sama sedemikian rupa supaya poligon yang sama dalamsusunan kitaran yang sama mengelilingi setiap bucu. Terdapat lapan teselasi separa-sekata yang merangkumi pelbagai kombinasi segi tiga sama sisi, segi empat sama sisi, segi enam, octagons dan dodecagons.

Teselasi Tidak Sekata

Teselasi tidak sekata adalah di mana tidak ada halangan dalam susunan poligon di sekeliling kenderaan. Terdapat nombor infiniti di dalam teselasi. Dengan mengambil kira definisi di atas akan membuatkan kita faham seadanya yang kebanyakan corak yang diperbuat daripada satu atau lebih polyiamond adalah bukan teselasi kerana komponen polyiamond adalah bukan poligon sekata. Coraknya mungkin lebih tepat dipanggil mozek atau corak jubin. Teselasi sekata dalam matematik adalah mungkin, tetapi dengan moniamond, segitiga tetriamond dan juga sisi enam hexiamond. Teselasi separuh sekata adalah mungkin dengan kombinasi moniamond dan sisi enam hexiamond. Namun, saya akan aplikasikan sebutan teselasi (sepertimana penulis lain ada) untuk menerangkan corak yang diperoleh daripada susunan salah satu atau lebih

polyiamond untuk menutupi satah tanpa ada persilangan atau pertindihan. Definisi dan penerangan berikut merujuk kepada teselasi polyiamond. Contoh adalah terhad, dengan sedikit pengecualian kepada teselasi ppolyiamond individu. Teselasi boleh direka dengan mempersembahkan satu atau lebih operasi asas, translasi, putaran dan pantulan pada polyiamond (rujuk rajah).

Translasi – menggerakkan polyiamond di sepanjang satah. Operasi translasi boleh diaplikasikan kepada semua polyiamond.

Putaran – putar polyiamond di atas satah. Operasi putaran boleh diaplikasikan kepada semua polyiamond yang mana tidak mempunyai simetri bulat, contohnya hexiamond sisi enam, yang mana tidak berubah. Pantulan – memantulkan polyiamond di atas satah, seperti yang terdapat pada cermin. Operasi pantulan adalah terhad kepada polyiamond yang enantiomorphic. Polyiamond enantiomorphic adalah yang mana tidak boleh ditumpangkan pada pantulannya, ianya adalah imej cermin. Saya nyatakan klasifikasi teselasi polyiamond berikut berdasarkan operasi yang diguna pada polyiamond yang telah di teselasikan. Teselasi ringkas yang mana hanya operasi translasi digunakan. Teselasi kompleks yang mana menggunakan satu atau lebih operasi putaran dan pantulan yang digunakan bersama-sama operasi translasi. Satu atau lebih polyiamond boleh digabungkan untuk membentuk rajah yang boleh menteselasikan satah menggunakan hanya ooperasi translasi. Rajah ini akan dipanggil unit sel. Satu unit sel yang biasa boleh diisi dengan beberapa polyiamond yang berlainan. Gardner menerangkan bagaimana lima pasang heptiamond boleh digunakan untuk mengisi unit sel corak teselasi yang sama. Anda akan berupaya untuk mencari contoh lain di dalam ilustrasi-ilustrasinya kemudian.

Teselasi boleh diklasifikasikan dengan lebih mendalam mengikut bagaimana unit sel mengandungi satu atau lebih polyiamond yang disusun. Jika unit sel disusun seperti corak sekata yang berulang-ulang atau corak rambang, teselasi disebut periodic. Jika susunan menghasilkan corak yang tidak sekata atau rambang, teselasi disebut aperiodic. Susunan lain yang menghasilkan teselasi dengan pusat simetri bulat adalah disebut radial – seperti teselasi, dengan pengeculian kes-kes istimewa, adalah kompleks dan akan meliputi dua per tiga atau enam unit sel yang salah satunya mengandungi nombor polyiamond yang tidak terbatas. Kesemua teselasi yang sekata termasuk dalam tujuh belas set simetri yang berlainan kumpulan yang mana menguras semua cara yang coraknya boleh diulang tanpa had dalam dua dimensi.

Pembaca sepatutnya sedar bahawa susunan ganjil polyiamonds tidak boleh menjadi teselasi mudah. Operasi putaran dan pantulan mesti digunakan untuk menyediakan keseimbangan unit sel untuk teselasi. Kesemua susunan polyiamonds lapan atau kurang, dengan pengecualian salah satu heptiamonds akan menteselasikan satah. Pengecualiannya ialah heptiamonds berbentuk ‘V’. Gardner (buku ke-6 m/s 248) menulis mengenai masalah mengenalpasti Gregory. heptiamond dan menghasilkan dalam semula bukti dengan ketidakmungkinan di bentuk. Walaubagaimanapun, kombinasi

heptiamond yang lain, teselasi yang menggunakan heptiamonds berbentuk V boleh

2.3 Contoh Teselasi

Terdapat banyak contoh teselasi dalam dunia yang sebenar. Kita telah belajar yang teselasi adalah bentuk polygon yang berulang-ulang tanpa mempunyai ruang atau seksyen yang bertindih. Siapa yang pertama menemui corak ini, dan siapa yang menggunakannya? Maka, untuk yang pertama kalinya fikirkan bentuk yang berbeza yang ada dalam alam semula jadi, dan lihat sama ada anda boleh fikirkan sesuatu yang boleh diklasifikasikan sebagai teselasi. Sisik pada ikan, cengkerang kura-kura, ataupun kulit nenas. Jadi, hanya dengan memerhatikan dunia sekeliling kita kita boleh pelajari macam mana untuk mengenalpasti coraknya dan bagaimana kita boleh aplikasikannya dalam kerja kita. Contoh teselasi yang dapat kita lihat adalah dalam pembinaan batu bata semasa membina bangunan. Selama beribu tahun manusia telah menggunakan teselasi untuk mereka bangunan yang cantik, mozek, kerja kayu, lantai dan taman. Orang Greek dan Roman dahulu kala telah mencipta mozek yang rumit menggunakan bahagian batu-batu kecil yang ditampalkan pada dinding-dinding dan lantai-lantai. Mozek-mozek ini adalah bukan teselasi dalam sistem matematik kecuali bentuk batu di dalam mereka yang membentuk corak berulang. Tetapi selalunya, mozek-mozek ini menggunakan rekaan geometric yang akan diteselasikan pada satah dalam sempadan dan latar belakangnya. Ubin yang lebih besar diperbuat daripada marmar atau granit yang digunakan pada corak lantai. Kadangkala, seluruh lantai dihamparkan dalam satah teselasi yang besar. Seni islam dinotakan mempunyai hiasan mozek yang ekstrem. Lebih banyak rekaan ubin mempunyai segmen yang bertindih dan disebabkan itu ia bukanlah teselasi yang sebenar. Banyak masjid dahulukala dan istana dibina di Istanbul, dan warnanya yang terang tidak hilang. Masjid Biru dan Haiga Sophia adalah dua tempat yang popular di Istanbul, Turki yang mana banyak corak teselasi pada bangunannya. Kadangkala, corak yang diwarnakan pada jubin adalah daripada rekaan geometrik mereka sendiri yang mana apabila dilihat daripada jauh menampakkan teselasi. Kawasan lain dalam dunia yang menggunakan teselasi pada dinding dan lantai adalah Negara Cina, di mana seramik porselin biru dan putih yang popular menjadi aspirasi artis-artis daripada Negara lain untuk membuat jubin yang sama; Jepun, yang mana dikenali sebagai pengukir kayu dalam mereka teselasi; Afrika Utara dan Sepanyol terutamanya senibina Moorish. Belanda juga mempunyai

industri jubin Delft begitu juga England iaitu Westminster Abbey di London mempunyai rekaan yang hebat yang ditiru biara lain. Budaya lain juga dikatakan menggunakan teselasi pada bangunan mereka dan rekaan tekstil termasuk Navajos dan Amish. Kita boleh mendapatkan buku berkenaan keseniaan dan senibina di perpustakaan. Terdapat banyak sebab mengapa kita harus belajar teselasi.

Contoh-contoh teselasi dalam kehidupan sebenar : 1. Snake skin

2. Bee web

3. Butterfly

4. Building

5. Ball

6. Pedestrian

7. Roof

8. Dried tree

2.4 Bagaimana teselasi boleh dihasilkan

2.5 Sumbangan Maurice C Escher

2.5.1 Waterfall

Waterfall ialah satu lukisan pada logam yang dilakar oleh seorang pelukis Belanda, M. C. Escher yang pertama kali dicetak pada tahun 1961. Waterfall menunjukkan

rekaan paradoks terbalik, air dari tapak rekaan bergerak keatas sebelum sampai di puncak rekaan.

Kebanyakan orang seni menggunakan perkadaran biasa untuk menghasilkan ilusi kedalaman, tetapi Esther menggunakan perkadaran bertentangan untuk menghasilkan gambar paradoks. Waterfall mempunyai struktur segitiga samakaki Penrose , satu objek yang mustahil direka sendiri oleh Roger Penrose dan Oscar Reutersvärd. Bentangan 3D

Penerangan tentang rekaan teselasi yang dihasilkan

Dalam proses membentuk rekaan teselasi, kami telah menggunakan tiga bentuk iaitu empat segi sama, segi tiga sama kaki dan heksagon sekata serta tiga jenis transformasi yakni pembesaran, putaran dan translasi. Pertama sekali, lukis satu garis lurus. Kemudian, kami memilih satu titik sebagai pusat. Seterusnya kami menggunakan putaran 90 darjah untuk membentuk satu segi empat sama yang sempurna. Kemudian, dengan menggunakan operasi pembesaran, kami mengecilkan segi empat tepat tersebut dengan menggunakan faktor pembesaran satu per dua berpandukan titik tengah iaitu pusat bagi segi empat tepat tersebut yang juga disebut sebagai objek. Seterusnya, kami membina sebuah heksagon sekata yang sisinya adalah 3 cm. Heksagon tersebut dilukis dengan menggunakan setiap sisi segi empat tepat tadi sebagai asasnya. Kemudian, kami lukis 3 garisan lurus yang menghubungkan setiap bucu yang bertentangan pada heksagon tersebut untuk membentuk 6 segitiga sama sisi. Seterusnya, kami menggunakan operasi putaran ke atas segi empat tepat tersebut dengan berpandukan pusat heksagon sebagai pusat putaran. Putaran dibuat arah jam sebanyak 120.15o dan putaran ini dibuat sebanyak dua kali bagi menghasilkan dua imej bagi segi empat tersebut. Langkah seterusnya, kami menggunakan operasi translasi ke atas bentuk heksagon bagi membentuk tiga lagi imej heksagon. Namun begitu, kami kekalkan objek translasi tersebut. Pergerakannya berdasarkan metrik vektor seperti di bawah :

Penerangan tentang bentuk maujud 3D

Kami telah memilih truncated octahedron sebagai bentuk maujud 3D kami kerana bentuk ini menarik dan mempunyai 2 bentuk poligon yakni heksagon dan empat segi sama. Ini menunjukkan kerja ini betul-betul sesuai untuk kami telitikan dan mengkajinya. Kami memadankan objek tadi dengan teselasi dan ini membuatkan kami teruja dengan kerja ini. Ciri-ciri yang ada pada bentuk ini adalah ia mempunyai 14 permukaan kesemuanya yang merangkumi kedua-dua bentuk iaitu heksagon dan segi empat tepat. Rekaan ini juga mempunyai 8 bentuk heksagon yang sekata dan mempunyai 6 bentuk segi empat tepat. Seterusnya, bentuk ini memiliki sebanyak 36 sisi yang sama panjang iaitu 3 cm setiap satu. Ciri lain adalah ia mempunyai 24 bucu kesemuanya. Truncated Octahedron adalah satu pepejal Archimedean. Disebabkan setiap permukaannya mempunyai titik simetri, bentuk ini adalah zonohedron. Zonohedron bererti polyhedron cembung di mana setiap permukaan adalah poligon dengan titik simetri atau simetri yang disamakan di bawah putaran 180°.