RANCANGAN INTERGRASI MURID UNTUK PERPADUAN (RIMUP

)

RANCANGAN Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) yang mula diperkenalkan semasa Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi menjadi Menteri Pendidikan pada 1984 (ketika itu Menteri Pelajaran) kini akan digiatkan lagi melibatkan lebih banyak sekolah di seluruh negara. Walaupun kini program RIMUP dijalankan secara berterusan di beberapa buah sekolah di seluruh negara sehingga kini, pelaksanaannya dijalankan secara tidak serius dan tidak berstruktur.Ditambah dengan kewujudan beberapa kompleks sekolah wawasan, RIMUP seolah-olah dilupakan walaupun konsep pelaksanaannya baik dan murni. Bagaimanapun menurut menurut sumber Kementerian Pendidikan, kini, selain program integrasi menerusi sekolah wawasa n, program RIMUP mula dihidupkan semula di beberapa buah sekolah di Pulau Pinang. Kata sumber itu lagi, usaha usaha serius ke arah menyegar dan menyebarluaskan program RIMUP juga kini sedang giat dijalankan oleh Bahagian Sekolah Kementerian Pendidikan yang bertanggungjawab berhubung kegiatan dan aktiviti -aktiviti sekolah. Khabarnya, Bahagian Sekolah, Kementerian Pendidikan akan menghalusi semula buku panduan pelaksanaan RIMUP yang diterbitkan pada 1986 dan akan disebarkan ke seluruh Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) sebagai panduan pelaksanaan. Buku panduan itu akan diperincikan lagi dengan memasukkan beberapa elemen baru terutamanya aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan pelajar secara bersama melalui perkongsian kemudahan melibatkan ketiga -tiga jenis sekolah. Selain itu menurut sumber Kementerian Pendidikan, jika sebelum ini buku panduan itu ditumpukan kepada pelaksanaan di sekolah rendah iaitu sekolah kebangsaan (SK), sekolah jenis kebangsaan (SJK) Cina dan SJK Tamil, tetapi konsepnya kini akan diperluaskan di sekolah-sekolah menengah.

Apa sebenarnya pengisian RIMUP dan apakah perbezaannya dengan projek integrasi yang dilakukan menerusi konsep sekolah wawasan?. Perbezaan paling ketara antara kedua-dua konsep integrasi itu ialah daripada segi fizikalnya.

Walaupun memakai nama sekolah yang berlainan dan di bawah pentadbiran tiga guru besar berlainan. kerja sama. muhibah dan toleransi antara pelajar daripada ketiga -tiga jenis aliran persekolahan ini juga adalah unsur -unsur yang akan disemai menerusi program RIMUP. SJKC dan SJKT. SJKC dan SJKT dilakukan setiap hari.Sekolah Wawasan seperti mana yang diketahui umum melibatkan sebuah kompleks yang menghimpunkan ketiga-tiga jenis aliran sekolah rendah di negara ini iaitu SK.Dalam erti kata lain. akademik. bahasa pengantar. kurikulum dan pentadbiran ketiga-tiga jenis sekolah. penggunaan bersama kemudahan dan peralatan sekolah serta perkongsian dan penggembelingan tenaga. sukaneka dan juga kegiatan -kegiatan bercorak khidmat masyarakat seperti gotong royong membersihkan dan meng indahkan kawasan sekolah. Matlamat akhirnya ialah perpaduan kaum antara pelajar daripada ketiga-tiga aliran persekolahan. segala program yang dirancang di . bola keranjang. padang permainan dan kantin. Satu aspek penting dalam melaksanakan RIMUP ini ialah ia tidak akan melibatkan aspek-aspek agama. RIMUP pula meliputi aktiviti-aktiviti bercorak integrasi kaum melibatkan tiga sekolah berlainan aliran terutamanya daripada kawasan yang berhampiran. Program-program integrasi antara ketiga-tiga sekolah itu dijalankan di dalam kawasan persekitaran sekolah. Konsep kesefahaman. lumba jalan kaki. Projek-projek yang dilaksanakan itu akan melibatkan penggabungan kegiatan kegiatan khas. pengalaman dan kepakaran yang ada. tolong menolong. pelajar dan guru sekolah berkongsi kemudahan asas seperti dewan sekolah. bola sepak. Antara kegiatan-kegiatan khas yang dicadangkan untuk dilakukan secara bersama ialah seperti merentas desa. Perhimpunan pelajar melibat kan ketiga-tiga jenis sekolah iaitu SK. bola baling.

Mungkin di sini. budaya. kerjasama antara ketiga -tiga buah sekolah itu seharusnya tidak dihadkan kepada aktiviti-aktiviti bercorak kokurikulum semata-mata. Malah. keharmonian dan perpaduan di kalangan rakyat Malaysia. dan agama. Memandangkan pembinaan sekolah wawasan memerlukan belanja yang besar. Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) daripada ketiga -tiga sekolah boleh bergabung tenaga untuk merancang program tertentu. etnik. Soal integrasi kaum antara pelajar kini menjadi amat penting bagi menjamin bangsa Malaysia yang bersatu padu dan kesedaran kepada pentingnya perpaduan itu perlu dipupuk sejak pelajar berada di sekolah lagi. ketiga -tiga sekolah juga boleh bersatu tenaga untuk mengadakan kem -kem motivasi. .. RIMUP ini a dalah satu usaha yang berterusan bukan sahaja dalam program khas ini. Untuk mancapai tujuan tersebut RIMUP telah diwujudkan untuk memupuk dan menyemaikan sikap bersatupadu dikalangan pelajar sejak mereka di bangku sekolah lagi. tersusun dan melibatkan lebih banyak sekolah. tetapi juga diaplikasikan dalam rancangan pengajaran dan pembelajaran oleh guru -guru di dalam kelas. Program ini amat penting kerana ia termasuk dalam Teras Satu Pelan Induk Pembangunan Pendidikan Malaysia (PIPP) iaitu membina Negara Bangsa. Selain itu. Umpamanya berkongsi mengadakan kelas-kelas tuisyen ataupun bertukar -tukar kertas soalan peperiksaan antara ketiga-tiga sekolah. Perpaduan adalah tunggak kekuatan dan kestabilan sesebuah negara dengan sebab ini kerajaan telah memberi peruntukan yang banyak bagi tujuan mewujudkan keamanan. RIMUP perlu dilaksanakan secara lebih serius. tetapi juga melibatkan aktiviti akademik. TUJUAN PROGRAM Program Rancangan Intergrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) merupakan satu program khas untuk mengeratkan perpaduan di kalangan murid yang berbilang bangsa.bawah RIMUP hendaklah dilaksanakan di luar waktu rasmi sekolah demi menjejaskan keperibadian serta kedudukan ketiga -tiga jenis sekolah.

Pembinaan Negara Bangsa tidak akan tercapai. perpaduan. bukan sahaja melibatkan pelajar sahaja tetapi secara langsung juga melibatkan para ibubapa atau PIBG di sekolah. Objektif : y Menggalakkan penyertaan masyarakat setempat. peralayan. pemuafakatan. Seiring itu juga. y Melahirkan semangat persefahaman dan semangat toleransi dikalangan murid serta semua yang terlibat. dan kepakaran. tenaga. keseronokan dikalangan semua pelajar dan pesert a yang terlibat dalam semua acara yang diikuti bersama. tanpa mengira bangsa. tolong menolong. para guru dan murid serta warga sekolah. e tnik. budaya dan agama. RIMUP dapat mewujudkan bangsa Malaysia selain daripada sikap bersatupadu tetapi juga berjiwa patriotik dan harus di pupuk dan disemai dikalangan anak-anak sejak awal lagi. Dengan usaha begini dapat meningkatkan pembinaan Negara Bangsa. jika tidak wujud persefahaman. y . y Mewujudkan sikap kerjasama. bangsa Malaysia bersatupadu hidup dalam hidup dalam suasana harmoni aman dan damai menuju Negara maju. Berkongsi kebudayaan. serta suasana harmoni dikalangan semua peserta secara sedar dan terancang. Berdasarkan itulah RIMUP dilaksanakan di peringkat sekolah. kemudahan. serta kerjasama dikalangan semua rakyat yang ada dalam Negara Malaysia. kegembiraan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful