P. 1
Kerja Kursus Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 2011

Kerja Kursus Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 2011

|Views: 22,974|Likes:
Published by Zati Hanani
Gudluck kepada mereka yg mengambil subjek ini di seluruh Malaysia !!!
Gudluck kepada mereka yg mengambil subjek ini di seluruh Malaysia !!!

More info:

Published by: Zati Hanani on Apr 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2013

pdf

text

original

TERHAD

1

3756/3

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011
PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK
Kertas 3 April – Mei 2011

3756/3
TINGKATAN 5

1. 2. 3. 4. 5.

Kertas ini mengandungi satu tugasan. Calon wajib melaksanakan tugasan tersebut secara individu. Calon hendaklah menyempurnakan projek ini dengan merujuk kepada elemen, aspek dan kriteria yang telah ditetapkan. Projek ini hendaklah dilaksanakan oleh calon SPM (Tingkatan 5) dari bulan April hingga bulan Mei. Calon dikehendaki mematuhi Jadual Pelaksanaan Tugasan Projek yang disediakan untuk memastikan tugasan projek dapat disempurnakan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Calon dinasihatkan membuat perancangan yang teliti dan melaksanakan tugasan dengan menggunakan perbelanjaan yang berpatutan dan munasabah.

6.

Kertas ini mengandungi 7 halaman bercetak. [Lihat halaman sebelah 3756/3 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

TERHAD

2

3756/3

TUGASAN PROJEK TINGKATAN LIMA Latar belakang perniagaan berikut perlu diambil kira dalam penyediaan tugasan. Anda telah menubuhkan perniagaan yang menjual perabot di tempat anda. Sebagai pemilik perniagaan tersebut anda telah menggunakan wang sendiri sebanyak RM60 000 sebagai modal permulaan perniagaan yang ditubuhkan pada 1 Januari 2009. Anda menggaji seorang pekerja dengan gaji minimum bulanan RM1 200. Perniagaan telah membeli aset bukan semasa berikut: (a) Lengkapan dibeli pada 1 Januari 2009 dengan kos RM15 000. (b) Kenderaan dibeli pada 1 Julai 2009 dengan kos RM40 000. Perniagaan telah memperoleh pinjaman seperti berikut: Tarikh pinjaman Pinjaman 1 Pinjaman 2 1 1 April 2010 1 Julai 2010 Kadar Faedah 4 % setahun 6 % setahun Amaun Pinjaman RM12 000 RM24 000 Tarikh Matang 31 Mac 2011 30 Jun 2015

Berdasarkan catatan dalam Jurnal dan Buku Tunai dalam Lampiran A, anda dikehendaki menyediakan: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) Pengenalan perniagaan Profil perniagaan Catatan dalam lejar Imbangan Duga Senarai pelarasan pada tarikh imbangan Catatan pelarasan dalam jurnal dan lejar Akaun Kawalan Imbangan Duga terlaras Penyata Pendapatan Kunci Kira-kira Pengiraan nisbah: (i) keberuntungan (ii) kecairan (iii) kecekapan (l) Tafsiran nisbah (m) Belanjawan tunai untuk empat tahun (n) Mengemukakan cadangan untuk meningkatkan prestasi semasa dan jangka panjang perniagaan (o) Rumusan

3756/3

© 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

TERHAD 2

3

3756/3

Maklumat berikut perlu diambil kira dalam penyediaan tugasan:(a) Stok akhir dinilaikan pada harga kos RM48 600 dan harga pasaran RM46 800. (b) Kenderaan disusutnilaikan mengikut kaedah garis lurus dan lengkapan mengikut kaedah baki berkurangan. (c) Peruntukan hutang ragu hendaklah diselaraskan ke atas baki penghutang bersih mengikut kadar yang sesuai. (d) Dua item belanja terakru. (e) Satu item belanja terdahulu. (f) Satu item hasil terakru. (g) Pembetulan kesilapan: (i) ketinggalan catatan (ii) kesilapan prinsip (h) Gaji pekerja akan dinaikkan berdasarkan wilayah/kawasan: (i) bandar 20 % (ii) luar bandar 15 % (iii) pedalaman 10 % (i) Komputer perniagaan akan ditingkatkan keupayaan (up grade) sistemnya setiap dua tahun dengan melibatkan belanja yang dianggarkan sebanyak 50 % dari kos komputer. (j) Peniaga bercadang untuk membeli sebuah lori pada 1 September 2012 dengan bayaran deposit sebanyak 10 % dari harga lori berkenaan. Ansuran akan bermula pada bulan Oktober 2012 dengan tempoh bayaran balik selama 5 tahun.

3 4

Semua maklumat berkaitan tugasan hendaklah menggunakan perisian komputer yang sesuai. Tugasan projek hendaklah dicetak dengan mematuhi perkara berikut: (a) (b) (c) (d) Fon Times New Roman Saiz fon 12 pt. Saiz kertas ialah A4 Jarak antara baris ialah 1.5

5 6 7

Calon diperuntukkan 8 minggu untuk menyiapkan tugasan (April – Mei). Hasil projek yang lengkap mesti dikemukakan oleh calon secara individu. Setiap calon mesti mempamerkan kemahiran komunikasi sama ada dalam bentuk pembentangan projek atau sepanjang pelaksanaan tugasan projek.

3756/3

© 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

[Lihat halaman sebelah TERHAD

TERHAD 8 PERINGATAN:

4

3756/3

Calon hendaklah diperingatkan tentang garis panduan dan arahan peperiksaan SPM perkara 1.1 di Bahagian C (Arahan Kepada Calon) yang terdapat di dalam Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2011. Calon wajib menduduki semua kertas soalan bagi mata pelajaran yang didaftar. Calon yang tidak dapat menduduki mana-mana kertas soalan sama ada kertas soalan bertulis atau ujian amali atau tidak melaksanakan pentaksiran berasaskan sekolah akan dianggap tidak hadir bagi mata pelajaran berkenaan. Calon yang tidak dapat menduduki atau tidak hadir sesuatu kertas soalan dikehendaki mengemukakan dokumen sokongan seperti surat perakuan doktor atau surat kebenaran khas Pengarah Peperiksaan. Dokumen sokongan ini hendaklah diserahkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan sebelum tamat tempoh peperiksaan SPM 2011.

TUGASAN TAMAT

3756/3

© 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

TERHAD

5

3756/3 LAMPIRAN A

JURNAL AM Tarikh 2011 Jan. 1 Butir Bank Tunai Premis Stok Kenderaan (Tarikh dibeli 1 Julai 2009) Lengkapan (Tarikh dibeli 1 Januari 2009) Penghutang: Restoran Aneka Rasa Pelangi Resort Bhd. Hotel Seri Kota Pemiutang: Din Jati’s Sdn. Bhd. Siva Enterprise Lim Furnitures Sdn. Bhd. Pinjaman 6 % (Tarikh matang 30 Jun 2015) Pinjaman 4 % (Tarikh matang 31 Mac 2011) Kadar bayaran terakru Peruntukan Hutang Ragu Susut nilai terkumpul kenderaan Susut nilai terkumpul lengkapan Deposit sewa Modal (baki-baki aset, liabilti dan modal pada tarikh ini) Jan. 1 Lengkapan Modal (membawa masuk 2 unit kipas angin untuk kegunaan perniagaan) Ambilan Belian (ambil barang niaga untuk kegunaan sendiri) LA 5 LA 1 720 Folio Debit

JA 1 Kredit

RM RM BT 1 28 000 BT 1 2 200 LA 2 135 000 LA 3 56 500 LA 4 40 000 LA 5 15 000 LJ 1 1 300 LJ 2 6 400 LJ 3 12 200 LB 1 2 800 15 200 LB 2 LB 3 18 500 LA 6 21 600 LA 7 3 000 LA 8 280 LA 9 370 LA 10 12 000 LA 11 2 850 LA 12 2 400 LA 1 217 600 296 600 296 600

720

Jan. 5

LA 19 LA 13

910

910

3756/3

© 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

[Lihat halaman sebelah TERHAD

TERHAD JURNAL BELIAN Tarikh 2011 Jan. 5 12 13 28 31 Butir Din Jati’s Sdn. Bhd. Siva Enterprise Lim Furnitures Sdn. Bhd. Lim Furnitures Sdn. Bhd. Akaun Belian

6

3756/3 JB 1 Folio LB 1 LB 2 LB 3 LB 3 LA 13 No. Invois Amaun 5437 6578 9876 9898 RM 6 500 9 100 7 700 1 780 25 080

JURNAL PULANGAN BELIAN Tarikh 2011 Jan. 14 29 31 Butir Siva Enterprise Lim Furnitures Sdn. Bhd. Akaun Pulangan Belian JURNAL JUALAN Tarikh 2011 Jan. 2 18 20 23 25 28 31 Butir Restoran Aneka Rasa Pelangi Resort Bhd. Hotel Seri Kota Hotel Seri Kota Pelangi Resort Bhd. Hotel Seri Kota Akaun Jualan Folio LJ 1 LJ 2 LJ 3 LJ 3 LJ 2 LJ 3 LA 15 No. Invois 5061 5062 5063 5064 5065 5066 Folio LB 2 LB 3 LA 14 No. Nota Kredit NK 4315 CN 1234

JPB 1 Amaun RM 1 820 3 080 4 900 JJ 1 Amaun RM 6 200 7 800 6 600 8 800 3 900 11 000 44 300 JPJ 1 No. Nota Kredit Amaun NK 2101 NK 2102 RM 1 300 4 400 5 700

JURNAL PULANGAN JUALAN Tarikh 2011 Jan.19 24 31 Butir Pelangi Resort Bhd. Hotel Seri Kota Akaun Pulangan Jualan Folio LJ 2 LJ 3 LA 16

3756/3

© 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

BUKU TUNAI
Fol. b/b LJ1 LA15 899055 LB1 325 No. Cek Fol. Disk. Tunai Bank RM RM RM 2 100 899054 LA13 LA19 800 8 975 18 500 4 400 600 2 800 560 450 500

BT 1

TERHAD

3756/3
LA17 LA18 LJ3 LA15 LA23 899060 LA24 231 1 800 300 500 17 930 100 899065 LA31 899066 LA6 899067 LA29 899068 LA30 h/b 1 040 400 120 1 000 4 5 0 18 181 5 5 6 4 5 0 0 82 045 899061 LB3 899062 LA25 K LA26 899063 LA27 899064 LB2 LA28 899056 LB3 899057 LA13 LA20 899058 LA21 899059 LA22 LJ2 K LA15 LJ3 LA15 4 389 650 b/b Butir Disk. Tunai Bank Tarikh RM 2011 RM RM 2 2 0 0 28 000 Jan. 3 Belian 5 Ambilan 7 Din Jati’s Sdn. 310 7 190 Bhd. 3 000 7 Lim Furniture 300 Sdn. Bhd. 8 Belian 500 12 200 10 Insurans 11 Komputer 1 800 12 Kadar bayaran 10 105 15 Angkutan 195 1 800 masuk 18 Promosi 5 200 10 450 20 Lim Furniture 550 Sdn. Bhd. 3 800 20 Alat tulis 21 Bank 22 Pengiklanan 24 Belanja am 25 Siva Enterprise 28 Derma 31 Upah pembantu kedai 31 Pinjaman (matang 2015) 31 Faedah atas pinjaman 31 Gaji 31 Baki 1 0 5 5 4 5 0 0 82 045 4 5 0 18 181

No. resit

65433 CB9123

© 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

65434 65435 65436 CB9124

65437

7

Tarikh Butir 2011 Jan. 1 Baki 3 Restoran Aneka Rasa 5 Jualan 6 Sewa ruang niaga 8 Komisen 10 Hotel Seri Kota 19 Jualan 20 Pelangi Resort Bhd. 21 Tunai 22 Jualan 24 Hotel Seri Kota 25 Jualan

CB9125 65438 CB9126

[Lihat halaman sebelah TERHAD

3756/3

Feb. 1 Baki

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->