7.

PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN KANAK-KANAK DISLEKSIA

4 JAM

Sinopsis Dalam tajuk ini anda akan didedahkan dengan definisi dan konsep pengurusan tingkah laku, faktor-faktor yang mempengaruhi salah laku, kesan salah laku terhadap pembelajaran dan kepentingan pengurusan tingkah laku di kalangan murid-murid berkeperluan khas.

Hasil Pembelajaran 1. 2. 3. Memahami definisi dan konsep berkaitan dengan pentaksiran dan penilaian kanak-kanak disleksia. Menjelaskan kepentingan pentaksiran dan penilaian bagi mengenalpasti kanakkanak yang mempunyai masalah disleksia Mengenal pasti bentuk-benmtuk ujian pengenalpastian/saringan serta ujian diagnostik yang boleh dijalankan oleh guru-guru mata pelajaran atau guru-guru yang dilantik khas.

7.1

Pengenalan

Pentaksiran bermaksud memperoleh maklumat dengan cara yang objektif dan bersistem. Banyak perkara yang dijalankan dalam bilik darjah dapat dikategorikan sebagai pengujian. contohnya, ramai guru meminta murid-muridnya mengisi maklumat peribadi dalam suatu borang itu, antara perkara yang mungkin ditanya ialah hobi murid dan sebabnya mereka berminat dengan hobi itu. Persoalan seperti itu boleh dikategorikan sebagai pentaksairan. Pentaksiran biasanya melibatkan pengukuran. Pengukuran tidak semestinya melibatkan maklumat yang diperolehi dalam bentuk nombor. Menurut Stevens (1951), pengukuran ialah pemberian angka kepada objek atau peristiwa mengikut kriteria tertentu dengan menggunakan satu skala yang ditetapkan. Ringkasnya, pengukuran merupakan cara menggunakan nombor untuk mewakili maklumat yang diperoleh dengan ringkas dan mudah.

7. c. guru dan penglibatan ibu bapa b. Pemeriksaan dan Pengenalpastian (Screening and Identification) b. Penilaian (Evaluation) 7. Perancangan Pengajaran (Instructional Planning) e. menyatakan bahawa pentaksiran dalam pendidikan mempunyai 5 tujuan iaitu : a. kognitif dan sejarah perubatan bagi menentukan kekuatan dan kelemahan pelajar. Penempatan dan Perkembangan RPI (IEP Development and Placement) d. Keazaman (Determination) Untuk mengetahui ketidakupayaan dan kriteria pengetahuan setiap kategori. sosial. d. Analisis (Annalysis) Pemerosesan dan pemahaman mengenai bentuk pendidikan pelajar. persekitaran. penglibatan ibu bapa dan laporan guru.1 Pengenalpastian masalah . intelektual. e. pentaksiran adalah merujuk kepada pembangunan kemahiran-kemahiran yang memasukkan satu pengetahuan kerja bagi komponen-komponen berikut bagi proses penilaian yang teratur bagi menentukan jenis kecatatan yang sesuai : a. rekod sekolah. pemerhatian. psikologikal. perkembangan. persepsi. Tujuan pentaksiran merujuk kepada Pierangelo & Giuliani (2006). emosi. Kelayakan dan Diagnosis (Eligibility and Diagnosis) c. Koleksi (Collection) Merupakan koleksi penyurihan dan pengumpulan maklumat daripada puncapunca yang memberi maklumat daripada seseorang pelajar seperti maklumat latar belakang pelajar.2 Kepentingan Pentaksiran dan Penilaian Menurut Pierangelo & Giuliani (2006).2. perubatan dan sejarah emosi. Syor/cadangan (Recommendation) Mencadangkan penempatan dan program bagi keperluan pelajar dari segi sekolah. bahasa. Penilaian (Evaluation) Merujuk kepada penilaian pelajar.

e. Borang ISD yang telah lengkap diisi akan dikembalikan kepada guru program disleksia untuk dinilai mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Pendidikan Khas.3 Pemilihan strategi pemulihan Untuk melaksana P&P.2. d. Mereka di hantar ke kelas pemulihan khas selama empat bulan bagi mengikuti program tersebut dan melepasi ujian mode yang dijalankan. Kementerian Pelajaran Malaysia. Jika bukan.2 Penempatan Penempatan murid-murid yang dikenal pasti bermasalah dalam pembelajaran disleksia dikenal pasti melalui : a.Murid-murid yang dikenal pasti mempunyai masalah pembelajaran khusus akan melalui proses pengenalpastian oleh guru-guru yang dilantik khas dalam bidang disleksia ataupun guru-guru mata pelajaran : a. f. . 7. dia akan dirujuk kepada guru program disleksia. g. Selain dari itu dia mengikuti sesi pelajaran di kelas biasa. b.2. murid tersebut akan diberi Ujian Diagnostik oleh guru program disleksia bagi mengenalpasti kelemahan dan kekuatannya dalam akademik. Setelah murid itu disahkan sebagai disleksik ia akan terus mengikuti program disleksia. 7. Guru program disleksia akan mengeluarkan satu salinan borang ISD (Instrumen Senarai Semak Disleksia) yang perlu diberikan kepada guru kelas untuk dibincang bersama guru subjek lain dan guru pemulihan. c. untuk diserahkan kepada ibu bapa atau penjaga murid tersebut bagi mendapatkan pengesahan pengamal perubatan (iaitu dari Institut Pediatrik). Murid-murid dikenalpasti oleh guru kelas atau guru subjek. Sekiranya murid itu melepasi ujian mode yang diberikan oleh guru pemulihan. Mereka terdiri daripada murid-murid yang gagal dalam PKSR 1 setelah mengikuti pendidikan di arus perdana selama enam bulan. Sementara menunggu pengesahan doktor. ia akan dihantar ke kelas yang sepatutnya. guru-guru boleh mempelbagaikan strategi pemulihan. Borang ISD beserta rumusan yang lengkap akan diserahkan kepada Penyelaras Pendidikan Khas dan Guru Besar.

Penghasilan ISD ini dibina oleh pakar-pakar dari USM. pengamatan ialah satu kemahiran yang boleh dikembang dan dipelajari. pengamatan berkait rapat dengan pemikiran manusia. Manakala British Psychological Society (1999) menyatakan bahawa murid mesti memenuhi dua pra-syarat sebelum ianya boleh disaring untuk menentukan sama ada ia mengalami disleksia atau tidak.3 Ujian-ujian Pengenalpastian / Saringan Untuk memastikan murid-murid yang dikenal pasti mempunyai masalah disleksia maka satu bentuk ujian pengenalpastian/saringan telah dibentuk. Pengamatan ini berkait rapat dengan pemikiran kita. Pengamatan juga ialah kefahaman terhadap sesuatu perkara atau situasi melalui pancaindera setelah berlakunya proses dalam mental. maka sebuah Jawatankuasa yang dilantik oleh Jabatan Pendidikan Khas. Pengamatan berkait rapat dengan pemikiran manusia. KPM telah ditubuhkan dan telah menghasilkan ISD. 7. murid telah mendapat pengajaran yang sesuai. Selain itu juga. Sungguhpun ia berkait rapat dengan darjah kecerdasan seseorang kanak-kanak itu. Justeru itu.7. JKM.1 Ujian Pengamatan Pengamatan merupakan satu proses yang menimbulkan makna kepada tugas-tugas pancaindera dengan pertolongan pengalaman-pengalaman lalu. murid telah diberikan langkah-langkah pemulihan yang dirasakan sesuai. Manakala menurut Janet W Learner (1971) dalam bukunya “ Children With Learning Disabilities “ telah mentafsirkan bahawa pengamatan adalah satu proses . Persatuan. tetapi ia boleh diajar kepada kanak-kanak lemah supaya dapat membantu mereka dalam pembelajaran. Kementerian Pendidikan Malaysia dalam buku Panduan Program Pemulihan Khas (1999) telah menjelaskaan bahawa pengamatan ditakrifkan sebagai kefahaman terhadap sesuatu perkara atau situasi melalui panca indera setelah perlakuan proses mental. Kerangka penghasilan item-item senarai semak yang dijadikan panduan dalam pembinaan instrumen telah diubah suai daripada `checklist` yang dihasilkan oleh Payne dan Turner (1999) dan merangkumi ciri-ciri disleksia yang dusenaraikan oleh pakarpakar disleksia Antara Bangsa yang lain. Selain itu. Guru & JPN. Justeru itu. relevan dan memuaskan b. JPK.3. Dua pra-syarat tersebut adalah: a. UPM. Pengamatan merupakan satu proses yang menimbulkan makna kepada tugas-tugas pancaindera dengan pertolongan pengalaman-pengalaman lalu. UM. UKM. KKM.

Ingatan e. Mohd Anuar Abdullah (2001). nombor. Bahasa d. Kajian menunjukkan kebanyakan mereka yang mempunyai masalah membaca yang teruk mempunyai masalah dari aspek auditori. Penumpuan atau konsentrasi c. Kedua-dua sistem ini merupakan dua sistem yang sangat penting untuk menerima maklumat. Antara aspek masalah pengamatan auditori yang terdapat di dalam masalah pengamatan auditori ialah masalah untuk membezakan bunyi. serta tentang pembalikan sesuatu objek..untuk mengenal maklumat daripada tindak balas panca indera atau pun mekanisme yang mentafsirkan sesuatu pergerakan panca indera dengan kuasa intelek. 1994). Selain itu. menjelaskan bahawa masalah pengamatan kanak-kanak disleksia dibahagikan kepada jenis iaitu disleksia visual. Pengamatan Koordinasi mata tangan merupakan gerak kerja dengan menggunakan pergerakan badan dan otot. Kanak-kanak disleksia kebiasaannya memang mempunyai masalah pengamatan ini yang juga menyebabkan mereka tidak dapat menguasai bahasa dengan baik. 1998. perkataan serta mengecam angka. Mengingat urutan dan membentuk perkataan dari gabungan abjad. saiz.. mengingat apa yang didengar. mengecam bentuk huruf dan perkataan. Keupayaan posisi yang diperolehi daripada bahagian badan yang berbeza dan keupayaan otot. bentuk geometri dan gambar. bunyi phonological. Keupayaan seseorang mengenal objek dengan deria sentuhan iaitu membezakan rasa keras dan lembut. Emosi atau tingkah laku . Dalam kata lain masalah visual dilihat kepada beberapa aspek antaranya tentang perbezaan bentuk. lingustik dan masalah phonological (Ball & Blachman. Pengamatan takhtil (tactile) merupakan keupayaan seseorang melakukan sesuatu dengan menggunakan jari dan deria rasa melalui kulit (sentuh). Antara kesan sampingan yang dihadapi oleh murid yang mengalami ciri-ciri disleksia ialah: a. disleksia Auditori dan disleksia visual – Auditori atau tekstail dan koordinasi mata tangan. Menurut Janet W Learner pengamatan visual adalah kepayahan seseorang khususnya kanak-kanak disleksia dalam melakukan tugasan untuk membezakan abjad. dan Stahl & Murray. Sesetengah kanak-kanak disleksia mempunyai masalah dalam menggunakan koordinasi mata tangan di mana apa yang dilihat tidak dapat diaplikasikan kepada tulisan atau gerak kerja yang melibatkan penulisan. Kanak-kanak disleksia kebiasaannya akan mempunyai gangguan dari aspek pengamatan visual ini yang menyebabkan mereka tidak dapat menguasai bahasa dengan baik. Pengurusan b. tension dan kerehatan merupakan contoh kepada pengamatan koordinasi. 1991. Manakala pengamatan auditori ialah keupayaan mengesan atau mengenalpasti apa yang didengar menyumbang bahagian yang penting kepada pembelajaran. Lyon. mengenalpasti jari yang digunakan untuk menyentuh merupakan contoh pengamatan tactile.

Diskriminasi kedudukan (Position in space) b. c. jarak. Komponen Ujian Pengamatan Antara lain. warna.Sequencing. nombor. nombor. warna. nombor. e. guru juga dapat mengenal pasti masalah murid dalam Menentukan sesuatu saiz. corak. atau ke bawah dan dari bawah ke atas. perkataan dan ayat. Mengingat kembali. f. Diskriminasi yang sama (Discrmination sameness) Tujuan : Melatih murid supaya dapat mencari ciri-ciri persamaan yang terdapat pada objek. huruf dan sebagainya. huruf. nombor. corak. Memahami dan berupaya mencari jalan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. corak. warna. corak. persamaan atau perbezaan bentuk. warna. Menyelaras pergerakan motor mata tangan khususnya dari kiri ke kanan. . d. h. b. Diskriminasi saiz (Discrimination of size) Tujuan : Melatih murid supaya dapat membezakan saiz sesuatu objek. kri ke kanan serta hubungan antara satu objek objek yang lain. huruf dan sebagainya. ujian pengamatan yang boleh dijalankan merujuk kepada : a. Mengecam orentasi kedudukan. c.Objektif Ujian Pengamatan Antara lain. suku kata dan perkataan. Mengenal pasti pasukan pelbagai disiplin. bentuk. Menyediakan program yang bersesuaian dengan masalah pengamatan kanak-kanak khas. saiz. d. corak. i. bentuk. ujian pengamatan ini akan membantu guru untuk mengesan masalah yang dihadapi oleh murid dalam : a. Selain itu. Menyediakan penempatan yang bersesuaian. menyalin atau melengkapkan sesuatu bentuk. Diskriminasi yang ganjil dan tidak sama (Discrination of differences) Tujuan : Melatih murid supaya dapat mencari ciri-ciri perbezaan yang terdapat pada objek. suku kata. Memahami dan mengingati sesuatu mengikut turutan. huruf dan sebagainya. bentuk. huruf. nombor. g.

Tujuan : Melatih murid supaya dapat membezakan keudukan sesuatu objek. j. Mazing Tujuan : Melatih murid supaya dapat menyelesaikan sesuatu masalah melalui aktiviti mencari jalan keluar daripada mudah kepada yang susah. Koordinasi Motor-mata-tangan Tujuan : Melatih murid supaya dapat menyelaraskan pergerakan motormata-tangan dan fahaman arah kiri. 7. corak. h. warna.3. i.3. Pertalian jarak (Spatial Relationship) Tujuan : Melatih murid supaya dapat mengagak sesuatu saiz. Elemen 2 : Kekuatan pada murid yang dikenalpasti c. bentuk. Turutan (Sequencing) Tujuan : Melatih murid supaya dapat mengingati dan menyusun semula aktiviti-aktiviti bersiri.2 Senarai Semak Disleksia Senarai semak disleksia digunakan untuk mengenalpasti kanak-kanak yang dikenalpasti bermasalah secara khusus. Rajah latar belakang / Benda tersembunyi (Figure – Ground) Tujuan : Melatih murid supaya dapat menyelesaikan sesuatu masalah abstrak. Sila rujuk lampiran mengenai Instrumen Senarai Semak disleksia. jarak kiri ke kanan serta antara satu hubungan objek dengan objek-objek yang lain. g. Menyalin (Visual Copying) Tujuan : Melatih murid supaya dapat menghasilkan apa yang telah dilihat.3 Instrumen Saringan Disleksia (ISD) . Senarai semak disleksia telah merujuk kepada tiga elemen iaitu : a. f. membaca dan menulis b. nombor. 7. huruf dan sebagainya. kanan dan sebagainya. Elemen 1 : Tahap penguasaaan mengeja. e. Elemen 3 : Kelemahan yang ditunjukkan Berikut adalah satu senarai semak yang boleh digunapakai untuk mengenalpasti kanak-kanak bermasalah khusus bagi tujuan pentaksiran awal.

Prosedur Penilaian Pengoperasian ISD yang dijalankan mestilah : a. 2003). d. . Setahun mengikuti P&P KIA2M/Program Pemulihan Khas b. Kebanyakan murid-murid disleksia dikenalpasti dengan menggunakan khidmat kepakaran psikologi klinikal melalui penggunaan instrumen yang dihasilkan oleh negara barat. Penyaringan murid-murid yang kebarangkalian mengalami masalah disleksia adalah bukan suatu perkara yang mudah (Jabatan Pendidikan Khas. d. Kriteria Penilai c.ISD adalah merupakan ujian saringan bagi mengenalpasti kebarangkalian seseorang murid itu mengalami masalah pembelajaran spesifik disleksia. Kementerian Pendidikan Malaysia (2003). Memperolehi pencapaian prestasi akademik yang rendah c. Guru Bahasa Melayu yang pernah mengajar murid berkenaan atau Guru Mata Pelajaran Lain yang pernah mengajar murid berkenaan. Antara lain ISD yang digunapakai untuk menilai pelajar yang dikenalpasti adalah merujuk kepada : a. Ketinggalan 2 tahun secara umum di belakang rakan sebayanya dalam penguasaan kemahiran membaca dan menulis serta rendah dalam pencapaian akademik. Kriteria murid yang dinilai b. Pengesahan dibuat oleh Pengamal Perubatan. Sila rujuk kepada Instrumen Saringan Disleksia yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Khas. Pembinaan ISD oleh JPK berasaskan kepada teori yang beranggapan bahawa murid yang menghadapi masalah pembelajaran spesifik disleksia adalah terdiri daripada mereka yang mempunyai antara lain ciri-ciri : a. Rumusan dibuat oleh Guru Disleksia. b. c. Gagal lepasi IPP2M Personel yang menjalankan ISD terdiri daripada : a. Kecerdasan mental yang normal b. Mempunyai ciri-ciri disleksia yang boleh diterima oleh umum e. Berikut adalah langkahlangkah dalam melaksana pentaksiran ISD. Mengalami kesukaran dalam menguasai kemahiran membaca dan menulis.

dan masalah-masalah yang berkaitan dengan disleksia untuk tujuan pembelajaran dan pengajaran. menulis. .Pencalonan Pengoperasian ISD P&P Kelas Biasa Perumusan TMMD KMMD Pelaporan Tidak sah Pengesahan Pengamal Perubatan Sah Pelaporan Petunjuk : KMMD TMMD : Kebarangkalian mengalami masalah disleksia : Tiada mengalami masalah disleksia 7. mengeja.4 Ujian Diagnostik Ujian Diagnostik yang ditadbir dapat mengenal pasti dengan lebih terperinci daerahdaerah kelemahan dalam membaca.

Binaan ujian oleh guru adalah untuk memastikan setiap kemahiran yang telah dipelajari akan diuji bagi menentukan keberkesanan sesuatu kemahiran yang telah dipelajari.1 Ujian-ujian Binaan Guru Ujian ini dibina oleh guru berdasarkan kemahiran yang telah dipelajari oleh murid.4. Berehatlah sebentar sambil minum secawan kopi. Anda dikehendaki menjalankan satu ujian saringan merujuk kepada Instrumen Saringan Disleksia (ISD) untuk mengenal pasti murid-murid di aliran perdana yang dikenal pasti kategori masalahnya. berdasarkan kepada keputusan ujian diagnostik ini. guru juga boleh menggunakan analisis ralat sebagai salah satu cara untuk membuat pentaksiran terhadap kemahiran yang telah dipelajari oleh murid. 7. Selepas ini anda akan diperkenalkan dengan tajuk empat dan seterusnya. Anda telah mengikuti tajuk tiga dengan tekun dan sabar. 7. Latihan 3 : Untuk menguji kefahaman mengenai konsep penting dalam melaksanakan pentaksiran dengan membuat ulasan.2 Ujian-ujian lain yang sesuai Selain itu. ujian diagnostik digunakan untuk mengesan punca kelemahan murid tentang penguasaan kemahiran-kemahiran tertentu samada Bahasa Melayu ataupun Matematik. .4. maka guru dapat merancang aktiviti pengajaran pemlihan Disleksia dengan lebih berkesan.Secara umumnya.

Jasmani &Kes Muzik B C D E Nama Kelas 5.Islam/Moral P. 1. Tahun Persekolahan Tahun 1 2 3 4 5 6 Akademik Baik Memuaskan Sederhana Lemah A Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Matematik Sains Kajian Tempatan Kemahiran Hidup Pend. Keturunan Melayu Cina India Bumiputra Sabah Bumiputra Sarawak Bumiputra Orang Asli Lain-lain 6.INSTRUMEN SENARAI SEMAK DISLEKSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Bahagian A BIODATA MURID Arahan : Tandakan √ atau tulis pada petak yang disediakan. Mengikuti Program Pemulihan Khas Lelaki Perempuan Sedang Tidak 4. Pencapaian . Jantina 3. Nama Murid 2. Kedatangan ke sekolah 7.

8. Tarikh 14. Negeri Perlis Kedah Pulau Pinang Perak Selangor W.P. Nama Sekolah 9. Lokasi Sekolah Bandar Luar Bandar 10.P.Kuala Lumpur Negeri Sembilan Melaka Johor Pahang Terengganu Kelantan Sarawak Sabah W. Nama Penilai 13. Tandatangan Penilai .Labuan 11. Daerah 12.

Membaca Murid ketinggalan dalam kebolehan membaca berbanding rakan sebaya Kesalahan yang kerap dilakukan oleh murid Semasa membaca ialah . 3 4 i. i. 2. Murid sukar mengeja perkataan mudah. menggabung suku kata terbalik 4. membaca dan menulis. Tidak menghiraukan tanda bacaan. 5. 2 3. Ya 1. Murid keliru membezakan bunyi abjad yang hampir sama dalam suku kata. : Tahap penguasaan mengeja. 1 Tidak 1 Mengeja Murid sering mengeja perkataan yang tiada langsung kaitan makna dengan perkataan asal. 6 7 . 5 B. Elemen 1 A. Murid kerap melakukan kesalahan . menyusun abjad dalam perkataan ii. 6.Bahagian B SENARAI SEMAK Arahan : Tandakan √ pada petak yang sesuai.

8. vii. Tulisan murid sukar dibaca Murid menulis lambat berbanding dengan rakan sebaya Murid menulis secara terbalik . Menggantikan perkataan. Menggugurkan perkataan. abjad-abjad tertentu .Menambah perkataan pada bacaannya. Murid sukar membaca ayat panjang. vi. iv. Elemen 2 14. iii. yang diperdengarkan 12 13 14 15 16 11. 12. diftong. Murid sukar menyalin maklumat . Menulis Hasil kerja murid tidak kemas.ii. perkataan 17 18 19 20 : Kekuatan pada murid 21 Murid boleh bertutur dengan baik . C. 7. iii. dari papan tulis iv. Melangkau baris. 9. 10. 8 9 10 11 Ya Tidak v. 13. Murid mengalami kesukaran dalam membaca Perkataan yang mempunyai vokal berganding.

Tunggal . 26. 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 25. 28. 24. Murid boleh menceritakan semula petikan yang diperdengarkan. 23. Murid mempunyai banyak idea (full of ideas) Murid mempunyai idea yang baik tetapi gagal untuk memindahkannya dalam bentuk tulisan. . Murid yang kreatif. Bersiri 24 Ya Tidak 25 26 16. 17. 18. i. Murid berminat terhadap perkara baru. Murid boleh bertindak mengikut situasi. 22 Murid boleh menghasilkan cerita berpandukan gambar . Murid boleh menjawab secara lisan soalan kefahaman daripada bahan yang diperdengarkan. 27. Murid boleh menjawab soalan secara Lisan dengan baik. 19.15. 21. Murid mempunyai kebolehan lisan setanding dengan rakan sebaya. 29. 22. 20. Murid kelihatan berpotensi untuk berjaya tetapi pencapaian akademiknya rendah. Murid boleh menyesuaikan diri dalam pergaulan. Murid mempunyai pencapaian yang baik dalam subjek-subjek kemahiran berbanding dengan subjek-subjek akademik. Isi kandungan penulisan murid baik tetapi mengandungi banyak kesalahan bahasa. Murid mempunyai kecenderungan dalam bidang-bidang tertentu. 23 ii.

31. 39. 47 48 40. Murid kerap memberi alas an untuk mengelak daripada membuat kerja sekolah yang melibatkan bacaan dan penulisan. Murid mempunyai masalah rendah diri. 42. . Murid keliru dengan konsep arah. Murid sering gopoh semasa bertindak. 34. 41. Murid mengalami masalah tingkahlaku. 32. Murid menghadapi kesukaran dengan konsep urutan. 37. : Kelemahan yang ditunjukkan 38 39 40 Elemen 3 Ya 33. Murid berkebolehan dalam membuat jangkaan Murid mempunyai pengetahuan am yang baik Murid mempunyai sifat-sifat ingin tahu yang tinggi. 49 50 41 Tidak 42 43 44 45 35. Murid sering cuai dalam pergerakan.46 Murid menghadapi masalah dengan pengurusan masa Murid tidak dapat mengingati arahan yang panjang. 38. 36.30. Murid mempunyai daya tumpuan yang singkat.

Kekuatan pada murid Kelemahan yang ditunjukkan Jumlah Tidak BAHAGIAN B (diisi oleh guru pendidikan khas disleksia) Kod Elemen 1 Elemen 2 Elemen 3 : : : Tahap penguasaan mengeja. Kekuatan pada murid Kelemahan yang ditunjukkan . membaca dan menulis. membaca dan menulis.PEMARKAHAN BAHAGIAN A (diisi oleh penilai) Jumlah Ya Elemen 1 Elemen 2 Elemen 3 : : : Tahap penguasaan mengeja.

P Unit Pendidikan Khas) .BAHAGIAN C (diisi oleh guru pendidikan khas disleksia) Rumusan Murid berkemungkinan mengalami kebarangkalian Disleksia Murid berkemungkinan tidak mengalami kebarangkalian Disleksia Tandatangan Nama Disahkan T/T Guru Besar Cop Sekolah Nama : ___________________________________ : : ___________________________________ : ___________________________________ : ___________________________________ Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri (U.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful