7.

PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN KANAK-KANAK DISLEKSIA

4 JAM

Sinopsis Dalam tajuk ini anda akan didedahkan dengan definisi dan konsep pengurusan tingkah laku, faktor-faktor yang mempengaruhi salah laku, kesan salah laku terhadap pembelajaran dan kepentingan pengurusan tingkah laku di kalangan murid-murid berkeperluan khas.

Hasil Pembelajaran 1. 2. 3. Memahami definisi dan konsep berkaitan dengan pentaksiran dan penilaian kanak-kanak disleksia. Menjelaskan kepentingan pentaksiran dan penilaian bagi mengenalpasti kanakkanak yang mempunyai masalah disleksia Mengenal pasti bentuk-benmtuk ujian pengenalpastian/saringan serta ujian diagnostik yang boleh dijalankan oleh guru-guru mata pelajaran atau guru-guru yang dilantik khas.

7.1

Pengenalan

Pentaksiran bermaksud memperoleh maklumat dengan cara yang objektif dan bersistem. Banyak perkara yang dijalankan dalam bilik darjah dapat dikategorikan sebagai pengujian. contohnya, ramai guru meminta murid-muridnya mengisi maklumat peribadi dalam suatu borang itu, antara perkara yang mungkin ditanya ialah hobi murid dan sebabnya mereka berminat dengan hobi itu. Persoalan seperti itu boleh dikategorikan sebagai pentaksairan. Pentaksiran biasanya melibatkan pengukuran. Pengukuran tidak semestinya melibatkan maklumat yang diperolehi dalam bentuk nombor. Menurut Stevens (1951), pengukuran ialah pemberian angka kepada objek atau peristiwa mengikut kriteria tertentu dengan menggunakan satu skala yang ditetapkan. Ringkasnya, pengukuran merupakan cara menggunakan nombor untuk mewakili maklumat yang diperoleh dengan ringkas dan mudah.

Perancangan Pengajaran (Instructional Planning) e. emosi. perkembangan. e. Keazaman (Determination) Untuk mengetahui ketidakupayaan dan kriteria pengetahuan setiap kategori. Kelayakan dan Diagnosis (Eligibility and Diagnosis) c. menyatakan bahawa pentaksiran dalam pendidikan mempunyai 5 tujuan iaitu : a. Analisis (Annalysis) Pemerosesan dan pemahaman mengenai bentuk pendidikan pelajar. persekitaran. d.7. kognitif dan sejarah perubatan bagi menentukan kekuatan dan kelemahan pelajar. psikologikal. Pemeriksaan dan Pengenalpastian (Screening and Identification) b. persepsi. Penempatan dan Perkembangan RPI (IEP Development and Placement) d. sosial. Penilaian (Evaluation) 7. Tujuan pentaksiran merujuk kepada Pierangelo & Giuliani (2006). Koleksi (Collection) Merupakan koleksi penyurihan dan pengumpulan maklumat daripada puncapunca yang memberi maklumat daripada seseorang pelajar seperti maklumat latar belakang pelajar. perubatan dan sejarah emosi. rekod sekolah.2 Kepentingan Pentaksiran dan Penilaian Menurut Pierangelo & Giuliani (2006).2. Syor/cadangan (Recommendation) Mencadangkan penempatan dan program bagi keperluan pelajar dari segi sekolah. Penilaian (Evaluation) Merujuk kepada penilaian pelajar. pentaksiran adalah merujuk kepada pembangunan kemahiran-kemahiran yang memasukkan satu pengetahuan kerja bagi komponen-komponen berikut bagi proses penilaian yang teratur bagi menentukan jenis kecatatan yang sesuai : a. c. intelektual.1 Pengenalpastian masalah . guru dan penglibatan ibu bapa b. pemerhatian. penglibatan ibu bapa dan laporan guru. bahasa.

Sekiranya murid itu melepasi ujian mode yang diberikan oleh guru pemulihan. Murid-murid dikenalpasti oleh guru kelas atau guru subjek. g. Setelah murid itu disahkan sebagai disleksik ia akan terus mengikuti program disleksia.2. untuk diserahkan kepada ibu bapa atau penjaga murid tersebut bagi mendapatkan pengesahan pengamal perubatan (iaitu dari Institut Pediatrik). Borang ISD beserta rumusan yang lengkap akan diserahkan kepada Penyelaras Pendidikan Khas dan Guru Besar.Murid-murid yang dikenal pasti mempunyai masalah pembelajaran khusus akan melalui proses pengenalpastian oleh guru-guru yang dilantik khas dalam bidang disleksia ataupun guru-guru mata pelajaran : a. ia akan dihantar ke kelas yang sepatutnya. . Guru program disleksia akan mengeluarkan satu salinan borang ISD (Instrumen Senarai Semak Disleksia) yang perlu diberikan kepada guru kelas untuk dibincang bersama guru subjek lain dan guru pemulihan. Jika bukan. d. Mereka terdiri daripada murid-murid yang gagal dalam PKSR 1 setelah mengikuti pendidikan di arus perdana selama enam bulan. 7. e.3 Pemilihan strategi pemulihan Untuk melaksana P&P. dia akan dirujuk kepada guru program disleksia. Sementara menunggu pengesahan doktor. Kementerian Pelajaran Malaysia. Mereka di hantar ke kelas pemulihan khas selama empat bulan bagi mengikuti program tersebut dan melepasi ujian mode yang dijalankan. murid tersebut akan diberi Ujian Diagnostik oleh guru program disleksia bagi mengenalpasti kelemahan dan kekuatannya dalam akademik. 7. guru-guru boleh mempelbagaikan strategi pemulihan. f. Selain dari itu dia mengikuti sesi pelajaran di kelas biasa. b. Borang ISD yang telah lengkap diisi akan dikembalikan kepada guru program disleksia untuk dinilai mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Pendidikan Khas.2 Penempatan Penempatan murid-murid yang dikenal pasti bermasalah dalam pembelajaran disleksia dikenal pasti melalui : a.2. c.

Pengamatan ini berkait rapat dengan pemikiran kita. tetapi ia boleh diajar kepada kanak-kanak lemah supaya dapat membantu mereka dalam pembelajaran. UM. KKM. Pengamatan berkait rapat dengan pemikiran manusia.7. Pengamatan merupakan satu proses yang menimbulkan makna kepada tugas-tugas pancaindera dengan pertolongan pengalaman-pengalaman lalu. JKM. pengamatan ialah satu kemahiran yang boleh dikembang dan dipelajari.3. Persatuan. Dua pra-syarat tersebut adalah: a. murid telah mendapat pengajaran yang sesuai. Pengamatan juga ialah kefahaman terhadap sesuatu perkara atau situasi melalui pancaindera setelah berlakunya proses dalam mental. UKM. UPM. relevan dan memuaskan b. Justeru itu.3 Ujian-ujian Pengenalpastian / Saringan Untuk memastikan murid-murid yang dikenal pasti mempunyai masalah disleksia maka satu bentuk ujian pengenalpastian/saringan telah dibentuk. Penghasilan ISD ini dibina oleh pakar-pakar dari USM. JPK. Kementerian Pendidikan Malaysia dalam buku Panduan Program Pemulihan Khas (1999) telah menjelaskaan bahawa pengamatan ditakrifkan sebagai kefahaman terhadap sesuatu perkara atau situasi melalui panca indera setelah perlakuan proses mental. Selain itu. Kerangka penghasilan item-item senarai semak yang dijadikan panduan dalam pembinaan instrumen telah diubah suai daripada `checklist` yang dihasilkan oleh Payne dan Turner (1999) dan merangkumi ciri-ciri disleksia yang dusenaraikan oleh pakarpakar disleksia Antara Bangsa yang lain. Manakala British Psychological Society (1999) menyatakan bahawa murid mesti memenuhi dua pra-syarat sebelum ianya boleh disaring untuk menentukan sama ada ia mengalami disleksia atau tidak. Justeru itu. Manakala menurut Janet W Learner (1971) dalam bukunya “ Children With Learning Disabilities “ telah mentafsirkan bahawa pengamatan adalah satu proses . murid telah diberikan langkah-langkah pemulihan yang dirasakan sesuai. pengamatan berkait rapat dengan pemikiran manusia. Guru & JPN. maka sebuah Jawatankuasa yang dilantik oleh Jabatan Pendidikan Khas. Sungguhpun ia berkait rapat dengan darjah kecerdasan seseorang kanak-kanak itu. 7. KPM telah ditubuhkan dan telah menghasilkan ISD.1 Ujian Pengamatan Pengamatan merupakan satu proses yang menimbulkan makna kepada tugas-tugas pancaindera dengan pertolongan pengalaman-pengalaman lalu. Selain itu juga.

Kedua-dua sistem ini merupakan dua sistem yang sangat penting untuk menerima maklumat. mengenalpasti jari yang digunakan untuk menyentuh merupakan contoh pengamatan tactile. mengingat apa yang didengar. Antara aspek masalah pengamatan auditori yang terdapat di dalam masalah pengamatan auditori ialah masalah untuk membezakan bunyi. serta tentang pembalikan sesuatu objek. perkataan serta mengecam angka. mengecam bentuk huruf dan perkataan. Pengamatan Koordinasi mata tangan merupakan gerak kerja dengan menggunakan pergerakan badan dan otot. Sesetengah kanak-kanak disleksia mempunyai masalah dalam menggunakan koordinasi mata tangan di mana apa yang dilihat tidak dapat diaplikasikan kepada tulisan atau gerak kerja yang melibatkan penulisan. Mengingat urutan dan membentuk perkataan dari gabungan abjad. Dalam kata lain masalah visual dilihat kepada beberapa aspek antaranya tentang perbezaan bentuk. lingustik dan masalah phonological (Ball & Blachman. Menurut Janet W Learner pengamatan visual adalah kepayahan seseorang khususnya kanak-kanak disleksia dalam melakukan tugasan untuk membezakan abjad. 1991. Antara kesan sampingan yang dihadapi oleh murid yang mengalami ciri-ciri disleksia ialah: a. saiz.. Pengurusan b. bentuk geometri dan gambar.untuk mengenal maklumat daripada tindak balas panca indera atau pun mekanisme yang mentafsirkan sesuatu pergerakan panca indera dengan kuasa intelek. 1998. Kanak-kanak disleksia kebiasaannya akan mempunyai gangguan dari aspek pengamatan visual ini yang menyebabkan mereka tidak dapat menguasai bahasa dengan baik. Kanak-kanak disleksia kebiasaannya memang mempunyai masalah pengamatan ini yang juga menyebabkan mereka tidak dapat menguasai bahasa dengan baik. Penumpuan atau konsentrasi c. nombor. menjelaskan bahawa masalah pengamatan kanak-kanak disleksia dibahagikan kepada jenis iaitu disleksia visual. disleksia Auditori dan disleksia visual – Auditori atau tekstail dan koordinasi mata tangan. Kajian menunjukkan kebanyakan mereka yang mempunyai masalah membaca yang teruk mempunyai masalah dari aspek auditori. Bahasa d. Mohd Anuar Abdullah (2001). Pengamatan takhtil (tactile) merupakan keupayaan seseorang melakukan sesuatu dengan menggunakan jari dan deria rasa melalui kulit (sentuh). Emosi atau tingkah laku . Lyon. tension dan kerehatan merupakan contoh kepada pengamatan koordinasi. 1994). Selain itu. Ingatan e. Manakala pengamatan auditori ialah keupayaan mengesan atau mengenalpasti apa yang didengar menyumbang bahagian yang penting kepada pembelajaran. dan Stahl & Murray. Keupayaan posisi yang diperolehi daripada bahagian badan yang berbeza dan keupayaan otot.. bunyi phonological. Keupayaan seseorang mengenal objek dengan deria sentuhan iaitu membezakan rasa keras dan lembut.

warna. bentuk. . Menyediakan program yang bersesuaian dengan masalah pengamatan kanak-kanak khas. d. ujian pengamatan yang boleh dijalankan merujuk kepada : a. atau ke bawah dan dari bawah ke atas. c. Menyelaras pergerakan motor mata tangan khususnya dari kiri ke kanan. corak. c. Diskriminasi yang sama (Discrmination sameness) Tujuan : Melatih murid supaya dapat mencari ciri-ciri persamaan yang terdapat pada objek. bentuk. Menyediakan penempatan yang bersesuaian. ujian pengamatan ini akan membantu guru untuk mengesan masalah yang dihadapi oleh murid dalam : a. Diskriminasi yang ganjil dan tidak sama (Discrination of differences) Tujuan : Melatih murid supaya dapat mencari ciri-ciri perbezaan yang terdapat pada objek. huruf dan sebagainya. Komponen Ujian Pengamatan Antara lain. Mengecam orentasi kedudukan. huruf dan sebagainya. corak. h. kri ke kanan serta hubungan antara satu objek objek yang lain. Mengenal pasti pasukan pelbagai disiplin.Objektif Ujian Pengamatan Antara lain. warna. nombor. huruf. huruf. warna. nombor. guru juga dapat mengenal pasti masalah murid dalam Menentukan sesuatu saiz. saiz. huruf dan sebagainya. bentuk. Mengingat kembali. perkataan dan ayat. g. jarak. Diskriminasi saiz (Discrimination of size) Tujuan : Melatih murid supaya dapat membezakan saiz sesuatu objek. Diskriminasi kedudukan (Position in space) b. f. nombor. persamaan atau perbezaan bentuk. menyalin atau melengkapkan sesuatu bentuk. nombor. suku kata dan perkataan.Sequencing. corak. Memahami dan mengingati sesuatu mengikut turutan. d. corak. suku kata. Memahami dan berupaya mencari jalan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Selain itu. nombor. warna. b. e. i. corak.

Menyalin (Visual Copying) Tujuan : Melatih murid supaya dapat menghasilkan apa yang telah dilihat. i. Sila rujuk lampiran mengenai Instrumen Senarai Semak disleksia. corak.3. nombor. h. Elemen 1 : Tahap penguasaaan mengeja. Elemen 3 : Kelemahan yang ditunjukkan Berikut adalah satu senarai semak yang boleh digunapakai untuk mengenalpasti kanak-kanak bermasalah khusus bagi tujuan pentaksiran awal. Rajah latar belakang / Benda tersembunyi (Figure – Ground) Tujuan : Melatih murid supaya dapat menyelesaikan sesuatu masalah abstrak. jarak kiri ke kanan serta antara satu hubungan objek dengan objek-objek yang lain.Tujuan : Melatih murid supaya dapat membezakan keudukan sesuatu objek. Koordinasi Motor-mata-tangan Tujuan : Melatih murid supaya dapat menyelaraskan pergerakan motormata-tangan dan fahaman arah kiri.3 Instrumen Saringan Disleksia (ISD) . huruf dan sebagainya.2 Senarai Semak Disleksia Senarai semak disleksia digunakan untuk mengenalpasti kanak-kanak yang dikenalpasti bermasalah secara khusus. membaca dan menulis b. Elemen 2 : Kekuatan pada murid yang dikenalpasti c. Mazing Tujuan : Melatih murid supaya dapat menyelesaikan sesuatu masalah melalui aktiviti mencari jalan keluar daripada mudah kepada yang susah. Senarai semak disleksia telah merujuk kepada tiga elemen iaitu : a. j. 7. kanan dan sebagainya. g. Pertalian jarak (Spatial Relationship) Tujuan : Melatih murid supaya dapat mengagak sesuatu saiz. bentuk.3. Turutan (Sequencing) Tujuan : Melatih murid supaya dapat mengingati dan menyusun semula aktiviti-aktiviti bersiri. f. e. 7. warna.

Pengesahan dibuat oleh Pengamal Perubatan. b. Kriteria murid yang dinilai b. Prosedur Penilaian Pengoperasian ISD yang dijalankan mestilah : a. Kementerian Pendidikan Malaysia (2003). Guru Bahasa Melayu yang pernah mengajar murid berkenaan atau Guru Mata Pelajaran Lain yang pernah mengajar murid berkenaan. c. Ketinggalan 2 tahun secara umum di belakang rakan sebayanya dalam penguasaan kemahiran membaca dan menulis serta rendah dalam pencapaian akademik. Pembinaan ISD oleh JPK berasaskan kepada teori yang beranggapan bahawa murid yang menghadapi masalah pembelajaran spesifik disleksia adalah terdiri daripada mereka yang mempunyai antara lain ciri-ciri : a. Setahun mengikuti P&P KIA2M/Program Pemulihan Khas b. Kebanyakan murid-murid disleksia dikenalpasti dengan menggunakan khidmat kepakaran psikologi klinikal melalui penggunaan instrumen yang dihasilkan oleh negara barat. Rumusan dibuat oleh Guru Disleksia.ISD adalah merupakan ujian saringan bagi mengenalpasti kebarangkalian seseorang murid itu mengalami masalah pembelajaran spesifik disleksia. Mengalami kesukaran dalam menguasai kemahiran membaca dan menulis. d. Gagal lepasi IPP2M Personel yang menjalankan ISD terdiri daripada : a. Antara lain ISD yang digunapakai untuk menilai pelajar yang dikenalpasti adalah merujuk kepada : a. d. Memperolehi pencapaian prestasi akademik yang rendah c. Penyaringan murid-murid yang kebarangkalian mengalami masalah disleksia adalah bukan suatu perkara yang mudah (Jabatan Pendidikan Khas. Kriteria Penilai c. Berikut adalah langkahlangkah dalam melaksana pentaksiran ISD. . 2003). Mempunyai ciri-ciri disleksia yang boleh diterima oleh umum e. Kecerdasan mental yang normal b. Sila rujuk kepada Instrumen Saringan Disleksia yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Khas.

dan masalah-masalah yang berkaitan dengan disleksia untuk tujuan pembelajaran dan pengajaran. . menulis. mengeja.4 Ujian Diagnostik Ujian Diagnostik yang ditadbir dapat mengenal pasti dengan lebih terperinci daerahdaerah kelemahan dalam membaca.Pencalonan Pengoperasian ISD P&P Kelas Biasa Perumusan TMMD KMMD Pelaporan Tidak sah Pengesahan Pengamal Perubatan Sah Pelaporan Petunjuk : KMMD TMMD : Kebarangkalian mengalami masalah disleksia : Tiada mengalami masalah disleksia 7.

maka guru dapat merancang aktiviti pengajaran pemlihan Disleksia dengan lebih berkesan.4. Binaan ujian oleh guru adalah untuk memastikan setiap kemahiran yang telah dipelajari akan diuji bagi menentukan keberkesanan sesuatu kemahiran yang telah dipelajari. 7.Secara umumnya. Latihan 3 : Untuk menguji kefahaman mengenai konsep penting dalam melaksanakan pentaksiran dengan membuat ulasan. Anda dikehendaki menjalankan satu ujian saringan merujuk kepada Instrumen Saringan Disleksia (ISD) untuk mengenal pasti murid-murid di aliran perdana yang dikenal pasti kategori masalahnya. Selepas ini anda akan diperkenalkan dengan tajuk empat dan seterusnya. berdasarkan kepada keputusan ujian diagnostik ini. guru juga boleh menggunakan analisis ralat sebagai salah satu cara untuk membuat pentaksiran terhadap kemahiran yang telah dipelajari oleh murid. .4. 7.1 Ujian-ujian Binaan Guru Ujian ini dibina oleh guru berdasarkan kemahiran yang telah dipelajari oleh murid. ujian diagnostik digunakan untuk mengesan punca kelemahan murid tentang penguasaan kemahiran-kemahiran tertentu samada Bahasa Melayu ataupun Matematik. Anda telah mengikuti tajuk tiga dengan tekun dan sabar. Berehatlah sebentar sambil minum secawan kopi.2 Ujian-ujian lain yang sesuai Selain itu.

Pencapaian . Keturunan Melayu Cina India Bumiputra Sabah Bumiputra Sarawak Bumiputra Orang Asli Lain-lain 6. Kedatangan ke sekolah 7. Jantina 3. Nama Murid 2.Islam/Moral P.Jasmani &Kes Muzik B C D E Nama Kelas 5. Tahun Persekolahan Tahun 1 2 3 4 5 6 Akademik Baik Memuaskan Sederhana Lemah A Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Matematik Sains Kajian Tempatan Kemahiran Hidup Pend. Mengikuti Program Pemulihan Khas Lelaki Perempuan Sedang Tidak 4.INSTRUMEN SENARAI SEMAK DISLEKSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Bahagian A BIODATA MURID Arahan : Tandakan √ atau tulis pada petak yang disediakan. 1.

Nama Penilai 13. Nama Sekolah 9.P. Negeri Perlis Kedah Pulau Pinang Perak Selangor W. Lokasi Sekolah Bandar Luar Bandar 10. Tandatangan Penilai . Tarikh 14.Kuala Lumpur Negeri Sembilan Melaka Johor Pahang Terengganu Kelantan Sarawak Sabah W.8.P.Labuan 11. Daerah 12.

2. Murid sukar mengeja perkataan mudah. Murid keliru membezakan bunyi abjad yang hampir sama dalam suku kata. Murid kerap melakukan kesalahan . 2 3. : Tahap penguasaan mengeja. i. Tidak menghiraukan tanda bacaan. Ya 1. menggabung suku kata terbalik 4. 5. 1 Tidak 1 Mengeja Murid sering mengeja perkataan yang tiada langsung kaitan makna dengan perkataan asal. 6. membaca dan menulis. Elemen 1 A. 5 B. menyusun abjad dalam perkataan ii. Membaca Murid ketinggalan dalam kebolehan membaca berbanding rakan sebaya Kesalahan yang kerap dilakukan oleh murid Semasa membaca ialah . 3 4 i. 6 7 .Bahagian B SENARAI SEMAK Arahan : Tandakan √ pada petak yang sesuai.

iii. vi. dari papan tulis iv.Menambah perkataan pada bacaannya. Murid mengalami kesukaran dalam membaca Perkataan yang mempunyai vokal berganding. Murid sukar membaca ayat panjang. 7. 9. iv. Murid sukar menyalin maklumat . yang diperdengarkan 12 13 14 15 16 11. vii. 10. C. 8. Elemen 2 14. iii. Menggugurkan perkataan. diftong. 8 9 10 11 Ya Tidak v. Melangkau baris. 13. Menulis Hasil kerja murid tidak kemas. Tulisan murid sukar dibaca Murid menulis lambat berbanding dengan rakan sebaya Murid menulis secara terbalik . 12. Menggantikan perkataan.ii. perkataan 17 18 19 20 : Kekuatan pada murid 21 Murid boleh bertutur dengan baik . abjad-abjad tertentu .

26. Murid mempunyai kebolehan lisan setanding dengan rakan sebaya. 19. 18. Murid berminat terhadap perkara baru. 27. Murid boleh menceritakan semula petikan yang diperdengarkan. 22 Murid boleh menghasilkan cerita berpandukan gambar . 24. i. Murid boleh menjawab secara lisan soalan kefahaman daripada bahan yang diperdengarkan. Murid boleh menyesuaikan diri dalam pergaulan. 21. 23 ii. 22. 29. Murid mempunyai banyak idea (full of ideas) Murid mempunyai idea yang baik tetapi gagal untuk memindahkannya dalam bentuk tulisan. Bersiri 24 Ya Tidak 25 26 16. Isi kandungan penulisan murid baik tetapi mengandungi banyak kesalahan bahasa. 17. Murid kelihatan berpotensi untuk berjaya tetapi pencapaian akademiknya rendah. . 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 25. Murid mempunyai kecenderungan dalam bidang-bidang tertentu. 28. 23. Murid yang kreatif.15. Tunggal . 20. Murid boleh menjawab soalan secara Lisan dengan baik. Murid boleh bertindak mengikut situasi. Murid mempunyai pencapaian yang baik dalam subjek-subjek kemahiran berbanding dengan subjek-subjek akademik.

37. Murid berkebolehan dalam membuat jangkaan Murid mempunyai pengetahuan am yang baik Murid mempunyai sifat-sifat ingin tahu yang tinggi. Murid sering cuai dalam pergerakan. : Kelemahan yang ditunjukkan 38 39 40 Elemen 3 Ya 33. 38. 41. Murid sering gopoh semasa bertindak. 36.46 Murid menghadapi masalah dengan pengurusan masa Murid tidak dapat mengingati arahan yang panjang. Murid mempunyai daya tumpuan yang singkat. 49 50 41 Tidak 42 43 44 45 35. Murid keliru dengan konsep arah. 31. Murid kerap memberi alas an untuk mengelak daripada membuat kerja sekolah yang melibatkan bacaan dan penulisan. Murid mengalami masalah tingkahlaku. 39.30. Murid menghadapi kesukaran dengan konsep urutan. 47 48 40. . 32. 34. Murid mempunyai masalah rendah diri. 42.

Kekuatan pada murid Kelemahan yang ditunjukkan . membaca dan menulis.PEMARKAHAN BAHAGIAN A (diisi oleh penilai) Jumlah Ya Elemen 1 Elemen 2 Elemen 3 : : : Tahap penguasaan mengeja. membaca dan menulis. Kekuatan pada murid Kelemahan yang ditunjukkan Jumlah Tidak BAHAGIAN B (diisi oleh guru pendidikan khas disleksia) Kod Elemen 1 Elemen 2 Elemen 3 : : : Tahap penguasaan mengeja.

BAHAGIAN C (diisi oleh guru pendidikan khas disleksia) Rumusan Murid berkemungkinan mengalami kebarangkalian Disleksia Murid berkemungkinan tidak mengalami kebarangkalian Disleksia Tandatangan Nama Disahkan T/T Guru Besar Cop Sekolah Nama : ___________________________________ : : ___________________________________ : ___________________________________ : ___________________________________ Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri (U.P Unit Pendidikan Khas) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful