P. 1
Tajuk 3 - Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Disleksia

Tajuk 3 - Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Disleksia

|Views: 1,650|Likes:

More info:

Published by: Nurul Umairah Othman on Apr 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/02/2013

pdf

text

original

7.

PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN KANAK-KANAK DISLEKSIA

4 JAM

Sinopsis Dalam tajuk ini anda akan didedahkan dengan definisi dan konsep pengurusan tingkah laku, faktor-faktor yang mempengaruhi salah laku, kesan salah laku terhadap pembelajaran dan kepentingan pengurusan tingkah laku di kalangan murid-murid berkeperluan khas.

Hasil Pembelajaran 1. 2. 3. Memahami definisi dan konsep berkaitan dengan pentaksiran dan penilaian kanak-kanak disleksia. Menjelaskan kepentingan pentaksiran dan penilaian bagi mengenalpasti kanakkanak yang mempunyai masalah disleksia Mengenal pasti bentuk-benmtuk ujian pengenalpastian/saringan serta ujian diagnostik yang boleh dijalankan oleh guru-guru mata pelajaran atau guru-guru yang dilantik khas.

7.1

Pengenalan

Pentaksiran bermaksud memperoleh maklumat dengan cara yang objektif dan bersistem. Banyak perkara yang dijalankan dalam bilik darjah dapat dikategorikan sebagai pengujian. contohnya, ramai guru meminta murid-muridnya mengisi maklumat peribadi dalam suatu borang itu, antara perkara yang mungkin ditanya ialah hobi murid dan sebabnya mereka berminat dengan hobi itu. Persoalan seperti itu boleh dikategorikan sebagai pentaksairan. Pentaksiran biasanya melibatkan pengukuran. Pengukuran tidak semestinya melibatkan maklumat yang diperolehi dalam bentuk nombor. Menurut Stevens (1951), pengukuran ialah pemberian angka kepada objek atau peristiwa mengikut kriteria tertentu dengan menggunakan satu skala yang ditetapkan. Ringkasnya, pengukuran merupakan cara menggunakan nombor untuk mewakili maklumat yang diperoleh dengan ringkas dan mudah.

rekod sekolah. emosi. psikologikal. menyatakan bahawa pentaksiran dalam pendidikan mempunyai 5 tujuan iaitu : a. penglibatan ibu bapa dan laporan guru.2 Kepentingan Pentaksiran dan Penilaian Menurut Pierangelo & Giuliani (2006). Keazaman (Determination) Untuk mengetahui ketidakupayaan dan kriteria pengetahuan setiap kategori. pemerhatian. Penilaian (Evaluation) 7. Penilaian (Evaluation) Merujuk kepada penilaian pelajar. e. Tujuan pentaksiran merujuk kepada Pierangelo & Giuliani (2006). persepsi. Koleksi (Collection) Merupakan koleksi penyurihan dan pengumpulan maklumat daripada puncapunca yang memberi maklumat daripada seseorang pelajar seperti maklumat latar belakang pelajar. perkembangan. sosial.1 Pengenalpastian masalah . kognitif dan sejarah perubatan bagi menentukan kekuatan dan kelemahan pelajar. guru dan penglibatan ibu bapa b.2. Kelayakan dan Diagnosis (Eligibility and Diagnosis) c. c. pentaksiran adalah merujuk kepada pembangunan kemahiran-kemahiran yang memasukkan satu pengetahuan kerja bagi komponen-komponen berikut bagi proses penilaian yang teratur bagi menentukan jenis kecatatan yang sesuai : a. d. Syor/cadangan (Recommendation) Mencadangkan penempatan dan program bagi keperluan pelajar dari segi sekolah. Pemeriksaan dan Pengenalpastian (Screening and Identification) b. bahasa. persekitaran. intelektual. Analisis (Annalysis) Pemerosesan dan pemahaman mengenai bentuk pendidikan pelajar.7. Perancangan Pengajaran (Instructional Planning) e. perubatan dan sejarah emosi. Penempatan dan Perkembangan RPI (IEP Development and Placement) d.

dia akan dirujuk kepada guru program disleksia. Mereka di hantar ke kelas pemulihan khas selama empat bulan bagi mengikuti program tersebut dan melepasi ujian mode yang dijalankan. murid tersebut akan diberi Ujian Diagnostik oleh guru program disleksia bagi mengenalpasti kelemahan dan kekuatannya dalam akademik. 7. c. . Kementerian Pelajaran Malaysia. Borang ISD yang telah lengkap diisi akan dikembalikan kepada guru program disleksia untuk dinilai mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Pendidikan Khas. b.Murid-murid yang dikenal pasti mempunyai masalah pembelajaran khusus akan melalui proses pengenalpastian oleh guru-guru yang dilantik khas dalam bidang disleksia ataupun guru-guru mata pelajaran : a. 7. Mereka terdiri daripada murid-murid yang gagal dalam PKSR 1 setelah mengikuti pendidikan di arus perdana selama enam bulan. ia akan dihantar ke kelas yang sepatutnya.2 Penempatan Penempatan murid-murid yang dikenal pasti bermasalah dalam pembelajaran disleksia dikenal pasti melalui : a. e.2.2. Setelah murid itu disahkan sebagai disleksik ia akan terus mengikuti program disleksia. guru-guru boleh mempelbagaikan strategi pemulihan. d. Guru program disleksia akan mengeluarkan satu salinan borang ISD (Instrumen Senarai Semak Disleksia) yang perlu diberikan kepada guru kelas untuk dibincang bersama guru subjek lain dan guru pemulihan. Sekiranya murid itu melepasi ujian mode yang diberikan oleh guru pemulihan. Murid-murid dikenalpasti oleh guru kelas atau guru subjek. Selain dari itu dia mengikuti sesi pelajaran di kelas biasa. g. Sementara menunggu pengesahan doktor. untuk diserahkan kepada ibu bapa atau penjaga murid tersebut bagi mendapatkan pengesahan pengamal perubatan (iaitu dari Institut Pediatrik).3 Pemilihan strategi pemulihan Untuk melaksana P&P. Jika bukan. f. Borang ISD beserta rumusan yang lengkap akan diserahkan kepada Penyelaras Pendidikan Khas dan Guru Besar.

JKM. Pengamatan ini berkait rapat dengan pemikiran kita.3. Justeru itu. murid telah mendapat pengajaran yang sesuai. UPM. KPM telah ditubuhkan dan telah menghasilkan ISD.1 Ujian Pengamatan Pengamatan merupakan satu proses yang menimbulkan makna kepada tugas-tugas pancaindera dengan pertolongan pengalaman-pengalaman lalu. Justeru itu. Guru & JPN. Selain itu. Persatuan. relevan dan memuaskan b. Dua pra-syarat tersebut adalah: a. maka sebuah Jawatankuasa yang dilantik oleh Jabatan Pendidikan Khas. Pengamatan juga ialah kefahaman terhadap sesuatu perkara atau situasi melalui pancaindera setelah berlakunya proses dalam mental. 7. Penghasilan ISD ini dibina oleh pakar-pakar dari USM. Manakala British Psychological Society (1999) menyatakan bahawa murid mesti memenuhi dua pra-syarat sebelum ianya boleh disaring untuk menentukan sama ada ia mengalami disleksia atau tidak. Selain itu juga. tetapi ia boleh diajar kepada kanak-kanak lemah supaya dapat membantu mereka dalam pembelajaran.7. KKM. UM. Pengamatan merupakan satu proses yang menimbulkan makna kepada tugas-tugas pancaindera dengan pertolongan pengalaman-pengalaman lalu. Sungguhpun ia berkait rapat dengan darjah kecerdasan seseorang kanak-kanak itu. pengamatan ialah satu kemahiran yang boleh dikembang dan dipelajari. Pengamatan berkait rapat dengan pemikiran manusia. UKM. murid telah diberikan langkah-langkah pemulihan yang dirasakan sesuai.3 Ujian-ujian Pengenalpastian / Saringan Untuk memastikan murid-murid yang dikenal pasti mempunyai masalah disleksia maka satu bentuk ujian pengenalpastian/saringan telah dibentuk. Kerangka penghasilan item-item senarai semak yang dijadikan panduan dalam pembinaan instrumen telah diubah suai daripada `checklist` yang dihasilkan oleh Payne dan Turner (1999) dan merangkumi ciri-ciri disleksia yang dusenaraikan oleh pakarpakar disleksia Antara Bangsa yang lain. Manakala menurut Janet W Learner (1971) dalam bukunya “ Children With Learning Disabilities “ telah mentafsirkan bahawa pengamatan adalah satu proses . JPK. pengamatan berkait rapat dengan pemikiran manusia. Kementerian Pendidikan Malaysia dalam buku Panduan Program Pemulihan Khas (1999) telah menjelaskaan bahawa pengamatan ditakrifkan sebagai kefahaman terhadap sesuatu perkara atau situasi melalui panca indera setelah perlakuan proses mental.

Kanak-kanak disleksia kebiasaannya memang mempunyai masalah pengamatan ini yang juga menyebabkan mereka tidak dapat menguasai bahasa dengan baik. nombor. Mohd Anuar Abdullah (2001). Sesetengah kanak-kanak disleksia mempunyai masalah dalam menggunakan koordinasi mata tangan di mana apa yang dilihat tidak dapat diaplikasikan kepada tulisan atau gerak kerja yang melibatkan penulisan. 1991. tension dan kerehatan merupakan contoh kepada pengamatan koordinasi. Antara kesan sampingan yang dihadapi oleh murid yang mengalami ciri-ciri disleksia ialah: a. mengecam bentuk huruf dan perkataan. Antara aspek masalah pengamatan auditori yang terdapat di dalam masalah pengamatan auditori ialah masalah untuk membezakan bunyi. Manakala pengamatan auditori ialah keupayaan mengesan atau mengenalpasti apa yang didengar menyumbang bahagian yang penting kepada pembelajaran. Keupayaan seseorang mengenal objek dengan deria sentuhan iaitu membezakan rasa keras dan lembut. Pengurusan b. saiz. Mengingat urutan dan membentuk perkataan dari gabungan abjad. Emosi atau tingkah laku .untuk mengenal maklumat daripada tindak balas panca indera atau pun mekanisme yang mentafsirkan sesuatu pergerakan panca indera dengan kuasa intelek. Lyon. mengenalpasti jari yang digunakan untuk menyentuh merupakan contoh pengamatan tactile. perkataan serta mengecam angka. lingustik dan masalah phonological (Ball & Blachman. Kanak-kanak disleksia kebiasaannya akan mempunyai gangguan dari aspek pengamatan visual ini yang menyebabkan mereka tidak dapat menguasai bahasa dengan baik. Bahasa d. disleksia Auditori dan disleksia visual – Auditori atau tekstail dan koordinasi mata tangan. Dalam kata lain masalah visual dilihat kepada beberapa aspek antaranya tentang perbezaan bentuk. Pengamatan Koordinasi mata tangan merupakan gerak kerja dengan menggunakan pergerakan badan dan otot. Keupayaan posisi yang diperolehi daripada bahagian badan yang berbeza dan keupayaan otot. Kedua-dua sistem ini merupakan dua sistem yang sangat penting untuk menerima maklumat. dan Stahl & Murray. menjelaskan bahawa masalah pengamatan kanak-kanak disleksia dibahagikan kepada jenis iaitu disleksia visual. Menurut Janet W Learner pengamatan visual adalah kepayahan seseorang khususnya kanak-kanak disleksia dalam melakukan tugasan untuk membezakan abjad. 1998. 1994). Penumpuan atau konsentrasi c. Ingatan e. mengingat apa yang didengar. bunyi phonological. bentuk geometri dan gambar... Kajian menunjukkan kebanyakan mereka yang mempunyai masalah membaca yang teruk mempunyai masalah dari aspek auditori. Selain itu. Pengamatan takhtil (tactile) merupakan keupayaan seseorang melakukan sesuatu dengan menggunakan jari dan deria rasa melalui kulit (sentuh). serta tentang pembalikan sesuatu objek.

f. g. bentuk. c. huruf dan sebagainya. d. perkataan dan ayat. huruf. corak. h. ujian pengamatan ini akan membantu guru untuk mengesan masalah yang dihadapi oleh murid dalam : a. jarak. Menyediakan penempatan yang bersesuaian. Komponen Ujian Pengamatan Antara lain. saiz. guru juga dapat mengenal pasti masalah murid dalam Menentukan sesuatu saiz. warna. warna. Selain itu.Objektif Ujian Pengamatan Antara lain. huruf dan sebagainya.Sequencing. Diskriminasi saiz (Discrimination of size) Tujuan : Melatih murid supaya dapat membezakan saiz sesuatu objek. b. c. nombor. persamaan atau perbezaan bentuk. d. suku kata. corak. nombor. corak. warna. huruf. huruf dan sebagainya. Diskriminasi kedudukan (Position in space) b. corak. warna. nombor. bentuk. Menyelaras pergerakan motor mata tangan khususnya dari kiri ke kanan. ujian pengamatan yang boleh dijalankan merujuk kepada : a. bentuk. Menyediakan program yang bersesuaian dengan masalah pengamatan kanak-kanak khas. atau ke bawah dan dari bawah ke atas. Diskriminasi yang sama (Discrmination sameness) Tujuan : Melatih murid supaya dapat mencari ciri-ciri persamaan yang terdapat pada objek. Memahami dan berupaya mencari jalan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Memahami dan mengingati sesuatu mengikut turutan. Mengecam orentasi kedudukan. i. Mengenal pasti pasukan pelbagai disiplin. nombor. e. Diskriminasi yang ganjil dan tidak sama (Discrination of differences) Tujuan : Melatih murid supaya dapat mencari ciri-ciri perbezaan yang terdapat pada objek. nombor. Mengingat kembali. suku kata dan perkataan. . menyalin atau melengkapkan sesuatu bentuk. corak. kri ke kanan serta hubungan antara satu objek objek yang lain.

Elemen 2 : Kekuatan pada murid yang dikenalpasti c. i. 7. corak. Sila rujuk lampiran mengenai Instrumen Senarai Semak disleksia. 7.3. huruf dan sebagainya. Rajah latar belakang / Benda tersembunyi (Figure – Ground) Tujuan : Melatih murid supaya dapat menyelesaikan sesuatu masalah abstrak. Senarai semak disleksia telah merujuk kepada tiga elemen iaitu : a.3 Instrumen Saringan Disleksia (ISD) . kanan dan sebagainya. Pertalian jarak (Spatial Relationship) Tujuan : Melatih murid supaya dapat mengagak sesuatu saiz. bentuk. warna. membaca dan menulis b. Menyalin (Visual Copying) Tujuan : Melatih murid supaya dapat menghasilkan apa yang telah dilihat. e. h. jarak kiri ke kanan serta antara satu hubungan objek dengan objek-objek yang lain. g. Elemen 3 : Kelemahan yang ditunjukkan Berikut adalah satu senarai semak yang boleh digunapakai untuk mengenalpasti kanak-kanak bermasalah khusus bagi tujuan pentaksiran awal. f. nombor. j. Mazing Tujuan : Melatih murid supaya dapat menyelesaikan sesuatu masalah melalui aktiviti mencari jalan keluar daripada mudah kepada yang susah. Koordinasi Motor-mata-tangan Tujuan : Melatih murid supaya dapat menyelaraskan pergerakan motormata-tangan dan fahaman arah kiri.3. Turutan (Sequencing) Tujuan : Melatih murid supaya dapat mengingati dan menyusun semula aktiviti-aktiviti bersiri.2 Senarai Semak Disleksia Senarai semak disleksia digunakan untuk mengenalpasti kanak-kanak yang dikenalpasti bermasalah secara khusus. Elemen 1 : Tahap penguasaaan mengeja.Tujuan : Melatih murid supaya dapat membezakan keudukan sesuatu objek.

Mengalami kesukaran dalam menguasai kemahiran membaca dan menulis. d. d. 2003). Guru Bahasa Melayu yang pernah mengajar murid berkenaan atau Guru Mata Pelajaran Lain yang pernah mengajar murid berkenaan. Memperolehi pencapaian prestasi akademik yang rendah c.ISD adalah merupakan ujian saringan bagi mengenalpasti kebarangkalian seseorang murid itu mengalami masalah pembelajaran spesifik disleksia. Pengesahan dibuat oleh Pengamal Perubatan. Prosedur Penilaian Pengoperasian ISD yang dijalankan mestilah : a. Kebanyakan murid-murid disleksia dikenalpasti dengan menggunakan khidmat kepakaran psikologi klinikal melalui penggunaan instrumen yang dihasilkan oleh negara barat. Setahun mengikuti P&P KIA2M/Program Pemulihan Khas b. Kriteria Penilai c. Penyaringan murid-murid yang kebarangkalian mengalami masalah disleksia adalah bukan suatu perkara yang mudah (Jabatan Pendidikan Khas. Sila rujuk kepada Instrumen Saringan Disleksia yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Khas. b. Kementerian Pendidikan Malaysia (2003). c. Kriteria murid yang dinilai b. Pembinaan ISD oleh JPK berasaskan kepada teori yang beranggapan bahawa murid yang menghadapi masalah pembelajaran spesifik disleksia adalah terdiri daripada mereka yang mempunyai antara lain ciri-ciri : a. Antara lain ISD yang digunapakai untuk menilai pelajar yang dikenalpasti adalah merujuk kepada : a. . Kecerdasan mental yang normal b. Berikut adalah langkahlangkah dalam melaksana pentaksiran ISD. Gagal lepasi IPP2M Personel yang menjalankan ISD terdiri daripada : a. Ketinggalan 2 tahun secara umum di belakang rakan sebayanya dalam penguasaan kemahiran membaca dan menulis serta rendah dalam pencapaian akademik. Mempunyai ciri-ciri disleksia yang boleh diterima oleh umum e. Rumusan dibuat oleh Guru Disleksia.

Pencalonan Pengoperasian ISD P&P Kelas Biasa Perumusan TMMD KMMD Pelaporan Tidak sah Pengesahan Pengamal Perubatan Sah Pelaporan Petunjuk : KMMD TMMD : Kebarangkalian mengalami masalah disleksia : Tiada mengalami masalah disleksia 7.4 Ujian Diagnostik Ujian Diagnostik yang ditadbir dapat mengenal pasti dengan lebih terperinci daerahdaerah kelemahan dalam membaca. dan masalah-masalah yang berkaitan dengan disleksia untuk tujuan pembelajaran dan pengajaran. . menulis. mengeja.

Selepas ini anda akan diperkenalkan dengan tajuk empat dan seterusnya. . Latihan 3 : Untuk menguji kefahaman mengenai konsep penting dalam melaksanakan pentaksiran dengan membuat ulasan. berdasarkan kepada keputusan ujian diagnostik ini.Secara umumnya. guru juga boleh menggunakan analisis ralat sebagai salah satu cara untuk membuat pentaksiran terhadap kemahiran yang telah dipelajari oleh murid. Anda dikehendaki menjalankan satu ujian saringan merujuk kepada Instrumen Saringan Disleksia (ISD) untuk mengenal pasti murid-murid di aliran perdana yang dikenal pasti kategori masalahnya. Anda telah mengikuti tajuk tiga dengan tekun dan sabar. maka guru dapat merancang aktiviti pengajaran pemlihan Disleksia dengan lebih berkesan. Berehatlah sebentar sambil minum secawan kopi. 7.2 Ujian-ujian lain yang sesuai Selain itu.4.4.1 Ujian-ujian Binaan Guru Ujian ini dibina oleh guru berdasarkan kemahiran yang telah dipelajari oleh murid. 7. ujian diagnostik digunakan untuk mengesan punca kelemahan murid tentang penguasaan kemahiran-kemahiran tertentu samada Bahasa Melayu ataupun Matematik. Binaan ujian oleh guru adalah untuk memastikan setiap kemahiran yang telah dipelajari akan diuji bagi menentukan keberkesanan sesuatu kemahiran yang telah dipelajari.

Jantina 3. Nama Murid 2. Pencapaian . Keturunan Melayu Cina India Bumiputra Sabah Bumiputra Sarawak Bumiputra Orang Asli Lain-lain 6. 1. Tahun Persekolahan Tahun 1 2 3 4 5 6 Akademik Baik Memuaskan Sederhana Lemah A Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Matematik Sains Kajian Tempatan Kemahiran Hidup Pend.Islam/Moral P. Kedatangan ke sekolah 7.Jasmani &Kes Muzik B C D E Nama Kelas 5. Mengikuti Program Pemulihan Khas Lelaki Perempuan Sedang Tidak 4.INSTRUMEN SENARAI SEMAK DISLEKSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Bahagian A BIODATA MURID Arahan : Tandakan √ atau tulis pada petak yang disediakan.

Tandatangan Penilai .Labuan 11. Lokasi Sekolah Bandar Luar Bandar 10.Kuala Lumpur Negeri Sembilan Melaka Johor Pahang Terengganu Kelantan Sarawak Sabah W. Tarikh 14.8.P. Nama Penilai 13.P. Daerah 12. Negeri Perlis Kedah Pulau Pinang Perak Selangor W. Nama Sekolah 9.

membaca dan menulis. Elemen 1 A. Ya 1. 6 7 . 6. Murid kerap melakukan kesalahan . 5. 3 4 i. Murid sukar mengeja perkataan mudah. 5 B. Tidak menghiraukan tanda bacaan. Murid keliru membezakan bunyi abjad yang hampir sama dalam suku kata. : Tahap penguasaan mengeja.Bahagian B SENARAI SEMAK Arahan : Tandakan √ pada petak yang sesuai. i. 1 Tidak 1 Mengeja Murid sering mengeja perkataan yang tiada langsung kaitan makna dengan perkataan asal. 2 3. menggabung suku kata terbalik 4. Membaca Murid ketinggalan dalam kebolehan membaca berbanding rakan sebaya Kesalahan yang kerap dilakukan oleh murid Semasa membaca ialah . 2. menyusun abjad dalam perkataan ii.

ii. 7. Murid mengalami kesukaran dalam membaca Perkataan yang mempunyai vokal berganding. iii. vi. 9. Melangkau baris. 10. Menggantikan perkataan. iv. 12. Menggugurkan perkataan. vii. diftong. Elemen 2 14. Murid sukar membaca ayat panjang. Murid sukar menyalin maklumat . 8.Menambah perkataan pada bacaannya. C. Tulisan murid sukar dibaca Murid menulis lambat berbanding dengan rakan sebaya Murid menulis secara terbalik . iii. 13. dari papan tulis iv. 8 9 10 11 Ya Tidak v. abjad-abjad tertentu . yang diperdengarkan 12 13 14 15 16 11. Menulis Hasil kerja murid tidak kemas. perkataan 17 18 19 20 : Kekuatan pada murid 21 Murid boleh bertutur dengan baik .

26. 23 ii. 22 Murid boleh menghasilkan cerita berpandukan gambar . Murid yang kreatif. 24. Murid mempunyai kecenderungan dalam bidang-bidang tertentu. Murid boleh bertindak mengikut situasi. Tunggal . Murid mempunyai kebolehan lisan setanding dengan rakan sebaya. 28. 22. Murid berminat terhadap perkara baru. Murid kelihatan berpotensi untuk berjaya tetapi pencapaian akademiknya rendah. 27. 19.15. i. Isi kandungan penulisan murid baik tetapi mengandungi banyak kesalahan bahasa. 18. Murid mempunyai banyak idea (full of ideas) Murid mempunyai idea yang baik tetapi gagal untuk memindahkannya dalam bentuk tulisan. 17. 29. Murid boleh menjawab soalan secara Lisan dengan baik. Murid boleh menjawab secara lisan soalan kefahaman daripada bahan yang diperdengarkan. Murid mempunyai pencapaian yang baik dalam subjek-subjek kemahiran berbanding dengan subjek-subjek akademik. 23. Bersiri 24 Ya Tidak 25 26 16. Murid boleh menyesuaikan diri dalam pergaulan. . 20. 21. 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 25. Murid boleh menceritakan semula petikan yang diperdengarkan.

Murid mempunyai masalah rendah diri. 37. 32.46 Murid menghadapi masalah dengan pengurusan masa Murid tidak dapat mengingati arahan yang panjang. 36. Murid sering gopoh semasa bertindak. 42. 49 50 41 Tidak 42 43 44 45 35. 31. Murid mengalami masalah tingkahlaku. 39. Murid kerap memberi alas an untuk mengelak daripada membuat kerja sekolah yang melibatkan bacaan dan penulisan. Murid menghadapi kesukaran dengan konsep urutan. Murid berkebolehan dalam membuat jangkaan Murid mempunyai pengetahuan am yang baik Murid mempunyai sifat-sifat ingin tahu yang tinggi.30. 34. 47 48 40. : Kelemahan yang ditunjukkan 38 39 40 Elemen 3 Ya 33. 38. Murid mempunyai daya tumpuan yang singkat. Murid sering cuai dalam pergerakan. 41. Murid keliru dengan konsep arah. .

membaca dan menulis. Kekuatan pada murid Kelemahan yang ditunjukkan .PEMARKAHAN BAHAGIAN A (diisi oleh penilai) Jumlah Ya Elemen 1 Elemen 2 Elemen 3 : : : Tahap penguasaan mengeja. Kekuatan pada murid Kelemahan yang ditunjukkan Jumlah Tidak BAHAGIAN B (diisi oleh guru pendidikan khas disleksia) Kod Elemen 1 Elemen 2 Elemen 3 : : : Tahap penguasaan mengeja. membaca dan menulis.

BAHAGIAN C (diisi oleh guru pendidikan khas disleksia) Rumusan Murid berkemungkinan mengalami kebarangkalian Disleksia Murid berkemungkinan tidak mengalami kebarangkalian Disleksia Tandatangan Nama Disahkan T/T Guru Besar Cop Sekolah Nama : ___________________________________ : : ___________________________________ : ___________________________________ : ___________________________________ Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri (U.P Unit Pendidikan Khas) .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->