Pancasila Sebagai Dasar Negara

Oleh Chendika Yonanda

Peri Kerakyatan 5. Kesejahteraan Rakyat.   . Peri Kebangsaan 2.A. Peri Kemanusiaan 3. Yamin pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 menyampaikan rumus asas dan dasar degara sebagai berikut: 1. Peri Ketuhanan 4. Rumusan Pancasila Menurut M.

Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia . tercantum rumusan lima asas dasar negara yang berbunyi sebagai berikut : 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2.   Setelah menyampaikan pidatonya. Di dalam Pembukaan Rancangan UUD itu. Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 4. Kebangsaan Persatuan Indonesia 3. Muhammad Yamin menyampaikan usul tertulis naskah Rancangan Undang-Undang UndangDasar. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan Perwakilan 5. Mr.

Sosialisasi Negara 5. pada tanggal 31 Mei 1945 antara lain dalam pidatonya menyampaikan usulan lima dasar negara. Hubungan antar Bangsa   . Paham Negara Kesatuan 2. Perhubungan Negara dengan Agama 3. Rumusan Pancasila menurut Soepomo Mr Soepomo. Sistem Badan Permusyawaratan 4.B. yaitu sebagai berikut : 1.

KeTuhanan yang berkebudayaan. Kesejahteraan Sosial 5. Internasionalisme atau peri kemanusiaan 3. Rumusan Pancasila menurut .   . Mufakat atau demokrasi 4. Soekarno Ir. Kebangsaan Indonesia 2. Soekarno. dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan rumusan dasar negara adalah sebagai berikut : 1.C.

Soekarno tersebut. Royong. . dan Sila Internasionalisme diperas menjadi Socio Nationalisme. yaitu : Sila Kebangsaan Sila. Kemudian Tri Sila tersebut dapat diperas lagi menjadi Eka Sila. Catatan : Konsep dasar negara yang diajukan oleh Ir. yaitu Gotong Royong. dapat diperas menjadi Tri Sila. Sila Mufakat atau Demokratie dan Sila Ketuahanan yang berkebudayaan. Sila.

D. Rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta   Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya pemelukMenurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia .

Fungsi Dasar Negara Dasar berdiri dan tegaknya negara Dasar negara berfungsi sebagai dasar berdirinya suatu negara Dasar Kegiatan Penyelenggaraan Negara Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional suatu bangsa di citabawah pimpinan para penyelenggara .F. mereka harus berdasarkan pada dasar negara Dasar Partisipasi Warga Negara Warga negara berpedoman pada dasar negara untuk berpastisipasi dalam pencapaian tujuan negara Dasar Pergaulan Antarwarga Negara Dasar negara juga sebagai dasar bagi hubungan antarwarga negara Dasar dan Sumber Hukum Nasional SumberSumber-Sumber hukum nasional harus didasarkan pada dasar negara .

bangsa Indonesia perlu mebmantu bangsa-bangsa lain yang bangsaingin merdeka Alinea Kedua Perjuangan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Kemerdekaan bukanlah akhir dari suatu perjuangan Perlu upaya mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan negara merdeka. dan makmur. Pokok-Pokok Pikiran Dalam Pembukaan PokokUUD 1945   Alinea Pertama Kemerdekaan ialah hak segala bangsa .E. berdaulat. bersatu. adil. .

  Alinea Ketiga Kemerdekaan yang diperoleh oleh bangsa Indonesia diyakini sebagai rahmat Allah Yang Mahakuasa Kemerdekaan bangsa Indonesia dimotivasi juga oleh keiginan luhur untuk menjadi bangsa yang bebas dari penjajahan Alinea Keempat Tujuan negara Pentingnya mengatur kehidupan negara dalam UUD Bentuk pemerintahan republik Dasar negara Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Pancasila   .