6.

2

Cara-cara membuat hyperlink dalam persembahan slaid (slide show)

1.

Mula-mula pergi ke ruangan kerja slide show anda dalam Microsoft Power Point . Pergi ke slaid yang ingin dimasukkan HYPERLINK.

2.

HIGHLIGHT perkataan yang ingin dimasukkan hyperlink . Klik Insert > Hyperlink > akses ke pautan fail yang mengandungi video yang ingin dimasukkan ke dalam slaid.

18

3. 4. Untuk memainkan video . Hal ini menunjukkan bahawa anda telah berjaya membuat hyperlink . klik perkataan yang berwarna biru yang telah dimasukkan hyperlink tersebut. Perkataan yang berwarna biru dan bergaris akan muncul di hadapan skrin anda. inilah paparan yang akan dilihat. Dalam mode powepoint (slide show) gambaran penuh. 19 .

Inilah hasil yang akan anda dapat.5. 20 .

memang tidak dapat dina fikan bahawa kewujudan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) banyak membantu dalam bidang pendidikan terutamanya kepada guru-guru dan murid-murid di sekolah.utm.7. 8.0 RUJUKAN Ahmad Wafi Mohd Sepak Takraw : Fajar Bakti sdn. Bhd.my/publications/manuals/ mm/mieducation 21 .ctl. guru -guru boleh memasukkan video serta animasi di dalam rancangan mengajar harian mereka. Mereka akan memberi tumpuan sepenuhnya di dalam kelas. Hal ini secara tidak langsung telah memberi kemudahan dan keselesaan kepada pengguna. Aris Fazil Bin Haji Ujang. Pada mulanya teknologi maklumat direka dengan reka bentuk yang besar saiznya. Secara keseluruhannya. penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam pendidikan semakin meluas bukan sahaja di kalangan guru malah murid -murid juga semakin aktif menggunakan ICT. Reka bentuknya semakin berubah menjadi kecil dan moden dari generasi ke generasi. Dzulkifli Bin Ismail. Jamaliyah Binti Ahmad Kurikulum Bersepeadu Sekolah Rendah Pendidikan Jamani dan Kesihatan Tahun 6 Dewan Bahasa dan Pustaka www. Secara tidak langsung. proses pengajaran dan pembelajaran menjadi semakin menarik dan senang untuk dilaksanakan. Dengan menggunakan ICT. Dengan kewujudan ICT. Kesimpulannya. Para guru boleh menggunakan ICT untuk membuat rancangan mengajar harian mereka agar menjadi lebih menarik.0 RUMUSAN Teknologi maklumat sudah diketahui kewujudannya sejak tahun 90 -an lagi. hal ini akan membuat murid -murid bersemangat dan berminat untuk belajar.

9.0 LAMPIRAN 22 .