P. 1
apa itu sosiologi(1)

apa itu sosiologi(1)

|Views: 570|Likes:
Published by Chrissy Ho

More info:

Published by: Chrissy Ho on Apr 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/29/2012

pdf

text

original

SPP 4052

Sosiologi & Profesionalisme Pendidikan UTM

Soalan : Apakah itu sosiologi & Sosiologi Pendidikan?

Kerja Kumpulan

Ho See See

SX070855PHJ01

Wong Cheng Yun

SX070872PHJ01

bukan ilmu terapan ( applied science ).sman-3 madiun. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yg kategoris. Sosiologi termasuk rumpun ilmu sosial. dan orang yang berlainan bukan setakat sebagai individu. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan murni (pure science ). kumpulan sosial. terkait dengan ilmu yang digunaka nya. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang rasional.Tajuk : Apakah itu sosiologi & Sosiologi Pendidikan? Pengenalan Sosiologi Sosiologi berasal dari kata Latin Socius dan Yunani iaitu logos. Sosiologi diertikan sebagai penetahuan tentang hidup bermasyarakat kata socius dibentuk dari kata ´sosial´ yang diertikan sebagai ´serba berjiwa kawan´. Socius bererti atau teman dan logos bererti pengetahuan. artinya yang diperhatikan adalah pola dan peristiwa yg terjadi di dalam masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan abstrak. tetapi juga sebagai ahli persatuan. Sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian pengertian dan pola umum.com/news/index. ertinya sosiologi membatasi diri dengan apa yang terjadi dan bukan pada apa yang seharusnya terjadi.php? option=com_content&view=article &id=53: pengenalan -sosiologi . ´serba terbuka´ untuk orang lain. http://www. bukan ilmu penge tahuan alam ataupun ilmu kerohanian. Pengertian ini kemudian diperluas cakupannya menjadi sekelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu tempat atau disebut dengan masyarakat. Kebalikan dari ´Sosial´ adalah ´individual´ iaitu serba tertutup. Dengan demikian. Sosiologi merupakan kajian tentang hukum masyarakat dan proses yang berkenaan dengannya. untuk memberi dan menerima untuk umum. dan institusi (pendek kata sebagai anggota masyarakat). sosiologi bererti pengetahuan tentang berkawan atau pertemanan.

Cara yang terbaik ialah menggunakan kedua dua kaedah secara serentak. Keputusan daripada kedua dua kaedah ini boleh digunakan untuk menguatkan hujah antara satu sama lain. proses sosial yang mewakili lencongan daripada. atau secara ringkas. struktur ini. dan kaedah etnografi) mampu memberi pemahaman yang lebih mendalam terhadap proses sosial. dan juga untuk membentuk "penawar" (antidote) kepada perpecahan atau krisis moral masyarakat. dan proses mikro seperti interaksi interpersonal Ahli sosiologi sering kali bergantung kepada kaedah kualitatif untuk menghurai corak hubungan sosial. Ahli sosiologi berharap. dan untuk membina model -model yang boleh membantu dalam meramal perubahan sosial dan kesannya kepada manusia. Contohnya. termasuk jenayah dan perceraian. kaedah kuantitatif boleh menghurai corak am sosial. melalui ilmu ini dapatlah kita memahami unsur -unsur yang menjalinkan perpaduan (mencari persamaan) antara kita. kelas masyarakat dan peranan jantina dan institusi seperti keluarga. Sesetengah ahli sosiologi pula berpendapat kaedah kualitatif (seperti wawancara terarah. pandangan hidup manusia tentang dunia semakin mengecil dan tersebar. Sosiologi yang muncul pada abad ke-19 dianggap sebagai tindak balas akademik tentang gaya kemodenan. . manakala kaedah kualitatif pula boleh membantu dalam memahami bagaimana seseorang individu bergerak balas terhadap perubahan sosial. mengkaji hubungan antara manusia yang pada awalnya saling tidak kenal kepada suatu peringkat yang lebih proses sosial sejagat. atau kehancuran. Para sosiologi masa kini menyelidik struktur makro yang membentuk dan seterusnya meladeni masyarakat. Sosiologi berminat tentang perangai kita sebagai manusia. diskusi berkumpulan.Sosiologi secara teori sering kali dikaitkan dengan soal -soal manusia dalam masyarakatnya. apabila dunia semakin kecil dan lebih bersepadu. seperti kaum atau etnik.

(industrial society).wikipedia. Istilah sosiologi buat pertama kalinya digunakan oleh seorang sarjana Perancis.Sosiologi merupakan bidang kajian yang agak baru berbanding bidang sains social lain termasuk ekonomi. Comte menerapkan asas saintifk dalam kajia sosiologikal dengan prins ip positivisme. misalnya kemiskinan. kebuluran. masyarakat . sains politik. Perancis. Karl Marx(1818-1883)dan Hefrbert Spencer (1820 -1903) mengemukakan pandangan mereka tentang masyarakat dan kehidupan manusia. sosiologi antara disiplin ilmu yang baru berkembang. England dan Amerika Syarikat yang digelarkan diri mereka sebagai ahli sosiologi. dia percaya semua kehidupan manusia melalui tahap sejarah yang jelas berbeza dan bahawa. antropologi dan psikologi. sekiranya seseorang dapat memahami proses ini. iaitu Auguste Comte (1798-1857). tetapi muncul secara berperingkat-peringkat dengan pemikiran awal dilahirkan sekitar kurun ke -18-19.termasuk sejarah . iaitu tidak sampai pun satu kurun di samping sosiologi juga suatu bidang kajian. Skema sosiologinya merupakan yang biasa untuk abad ke-18. bunuh diri. Pada dekad yang berikutnya. psychologi dan ekonomi. bandingan. sosiologi ialah satu bidang sains social. eksploitasi dan sebagainya akibat dariipada revolusi industry. kebanyakkanya melalui kaedah organisasi kompleks http://ms. seseorang itu dapat menghasilkan penawar bagi kesemua masalah penyakit sosial. Ia memusat terutamanya pada pengilangan. Istilah ini dicipta oleh Auguste Comte. Akhirnya. Itali. tetapi salah satu dari mereka. Sehingga akhir kurun ke -19. kajian sosiologi mengkaji organisasi manusia dan institusi social. Hari ini.org/wiki/Sosiologi Lantaran pula. Ilmu pengetahuan social di barat tidak bermula pada suatu tarikh yang spesifik. jenayah. Pada masa tersebut masyarakat Eropah menghadapi pelbagai masalah sosioekonomi. barulah muncul ramai sarjana Barat di Jerman. sosiologi tidak menggantikan sains social yang lain. Sec ara relative. dengan penekanan tersendiri pada segi subjek matter dan kaedah. yang berharap untuk menyatukan semua kajian mengenai manusia -.

Max Weber. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka) Pengenalan Pendidikan Pendidikan adalah antara komponen penting dalam pembangunan social. dan Pitirim Sorokin(semuanya berasal dari Eropa). perubahan yang dan menganggap konflik antar-kelas perkembangan masyarakat. sekolah mahupun di masyarakat. yang berupaya menelusuri nilai.Teori Pembangunan Ekonomi: Satu Ulasan Kritis terhadap Pendekatan yang sedia ada.S dan Shamsulbahriah.  menjadi intisari Emile Durkheim memperkenalkan pendekatan fungsionalisme yang berupaya menelusuri fungsi berbagai elemen sosial sebagai pengikat sekaligus pemelihara keteraturan sosial. Ferdinand Tönnies. Sedangkan pendidikan dalam erti makro adalah proses interaksi antara manusia sebagai .  Karl Marx memperkenalkan pendekatan sosial materialisme dialektis.  Herbert Spencer memperkenalkan pendekatan analogi organik . tampak dari tampilnya sejumlah ilmuwan besar di bidang sosiologi.Rintisan Comte tersebut disambut hangat oleh masyarakat luas. Mereka antara lain Herbert Spencer. pendidikan mempunyai hubung kait yang rapat dengan pembangunan keseluruhannya. dan sikap yang menjadi penuntun perilaku manusia. tujuan. Karl Marx. Pendidikan dalam erti mikro merupakan proses interaksi antara pendidik dan peserta didik baik di keluarga.  Max Weber memperkenalkan pendekatan verstehen (pemahaman). sebagai suatu organisasi yang terdiri atas bagian-bagian yang tergantung satu sama lain. (Jomo. yang memahami masyarakat seperti tubuh manusia. Georg Simmel.K.1986. Emile Durkheim. Malah. kepercayaan. Masing-masing berjasa besar menyumbangkan beragam pendekatan mempelajari masyarakat yang amat berguna untuk perkembangan Sosiologi.

pengembangan warga Negara. 2. 5. Fungsi pendidikan ialah membantu perkembangan jasmani dan rohani. Kepentingan pendidi kan tidak seharus dilihat dari segi matlamat ekonomi sahaja. social-ekonomi. pendidikan mempunyai hubungan langsung dengan taraf hidup seseorang individu atau sesebuah keluarga. Rumusan berdasarkan penafsiran beberapa pakar mengenai pendidikan Pengertiannya sentiasa berubah -ubah. Kepercayaan serta cara sembahyang) dengan masyarakat moden ( latihan khusus menguasai kemahiran dan memperoleh ilmu pengetahuan yang penting untuk kehidupan). Secara makro fungsi pendidik adalah pengembangan peribadi. lingkungan social. Dalam masyarakat moden. Menurut Aristotle.individu atau peribadi dan lingkungan alam semesta. . pendidikan merupakan satu proses yang berterusan dan bermula dari masa kanak -kanak lagi. pendidikan adalah perbezaan pendidikan di antara masyarakat primitive (latihan vokasional dan pelajaran adat resam. pendidikan sebagai ilmu bersifat etika dan politik . masyarakat. rohani dan social kanak -kanak. 1. Menurut Montessori. jasmani. social-politik dan social-budaya. mempunyai akhlak atau moral yang tinggi serta lebih matang emosi dan pemikirannya agar d apat menguruskan kehidupan diri dan keluarga dengan lebih sempurna. Pendidikan ialah satu proses membentuk dan mengembangkan intelek. 3. Menurut John Macdonald. pengembangan kebudayaan dan pengembangan bangsa. Pendidikan menjadi batu loncatan untuk mencapai mobility social dan ekonomi di kalangan rakyat sesebuah Negara. tetapi pendidikan juga amat berkaitan dengan usaha untuk melahirkan seorang manusia yang bertanggungjawab. pendidikan ialah satu proses untuk membentuk individu yang berakhlak mulia. Menurut Plato. Menurut Jean Jaques RousSeau. 4.

agama dan budaya hidup. dan pendidikan dewasa. system pendidikan menjalankan fungsi sosialisasi yang bersifat nasional kerana system tersebut melangkaui batas etnik. serta juga untuk memperoleh kekayaan dan status. Pada dasarnya.Apabila masyarakat berlakunya turut modenisasi ekonomi. termasuk perluasan pendidikan tinggi. budaya dan b ahasa. Sistem pendidikan yang efektif dapat menghasilkan individu yang bukan sahaja mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi sesebuah Negara. Ia menumpukan sistem persekolahan awam bagi masyarakat perindustrian moden. agama. Berdasarkan pentingnya pendidikan kehidupan manusia pada zaman moden ini. pendidikan digunakan sebagai satu mekanisme untuk menyatupadukan setiap lapisan masyarakat supaya dapat menghasilkan kehidupan yang lebih harmoni dan saling hormat -menghormati antara satu sama lain yang melangkaui batasan etnik. Pengenalan Sosiologi Pendidikan Sosiologi pendidikan ialah kajian tentang bagaimana insititusi awam dan pengalaman individu mempengaruhi pendidikan dan hasilnya. Dalam konteks ini. menjalani cara hidup yang dikehendaki. geografi. Seterusnya. sistem sosial sesebuah kepada berubah. Banyak orang memahaminya sebagai cara untuk mengatasi hambatan dan merapatkan jurang ketaksamaan. . pendidikan lanjutan. tetapi pada masa yang sama. maka menjadi tang ungjawab sesebuah Negara untuk memastikan setiap rakyatnya mendapat pendidikan yang secukupnya. Pendidikan juga dilihatkan sebagai tempat di mana kanak -kanak dapat berkembang mengikut keperluan dan potensi sendiri. pendidikan dilihatkan sebagai suatu usaha manusia yang optimistik yang dicirikan oleh cita -cita untuk mencapai kemajuan dan kebaikan.

Menurut Prof.Pendidikan harus bertujuan untuk mengembangkan setiap individu se hingga potensinya yang penuh dan memberikan mereka peluang untuk mencapai sebanyak yang boleh dalam kehidupan mereka.A. bergantung kepada sudut pandangan sosiologi yang digunakan untuk menghadapi persoalan tersebut. kesemuanya dengantata sosial Struktur mengandung pengertian teori dan filsafat pendidikan. proses perkembangan kepribadian. sejajar dengan keupayaan sejadi mereka.G. Sedangkan dinamika yakni proses sosial dan kultural.M. Fairchild dalam bukunya ´Dictionary of Sociology´ dikatakan bahwa sosiologi pendidikan adalah sosiologi yang diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang fundamental. Menurut F. sistem kebudayaan. Nasution.org/wiki/Sosiologi_pendidikan Beberapa definisi sosiologi pendidikan menurut beberapa ahli: 1. struktur kepribadian hubungan masyarakat. Sebaliknya.G Robbins dan Brown . Bagaimanapun.wikipedia. Apakah matlamat kestabilan in berbeza -beza. Sosiologi Pendidikan adalah ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara-cara mengendalikan proses pendidikan untuk mengembangkan kepribadian individu agar lebih baik. Robbins.. Sosiologi Pendidikan ialah ilmu yang membicarakan dan menjelaskan hubungan -hubungan sosial yang mempengaruhi . 2.P. menurut banyak ahli sosiologi. Menurut F. DR S. http://ms. 4. visi ini tidak menjadi kenyataan. Jadi ia tergolong sociology. Menurut H. kenyataannya adalah bahawa pendidikan memiliki matlamat yang lebih besar daripada peringkat individu dan bertujuan untuk mengekalkan kestabilan sosial menerusi pengeluaran semula sosial terhadap ketaksamaan. applied 3.dan hubungan kesemuanya dengan proses pendidikan. sosiologi pendidikan adalah sosiologi khusus yang tugasnya menyelidiki dan struktur dan dinamika proses pendidikan.

G Payne. . 10. Allan Jhonson Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan dan perilaku. Menurut E. terutama dalam kaitannya dengan suatu sistem sosial dan bagaimana sistem tersebut mempengaruhi orang dan bagaimana pula orang yang terlibat didalamnya mempengaruhi sistem tersebut. Selo Sumardjan dan Soelaeman Soemardi Sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial. Gunawan. sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan kelompok sosial. Emile Durkheim Sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari fakta -fakta sosial.individu untuk mendapatkan serta mengorganisasi pengalaman. 6. yakni fakta yang mengandung cara bertindak. Ary H. 7. 9. 11. Menurut Drs. berperasaan yang berada di luar individu di mana fakta -fakta tersebut memiliki kekuatan untuk mengendalikan individu. 8. 5. Sosiologi Pendidikan ialah studi yang komprehensif tentang segala aspek pendidikan dari segi ilmu sosiologi yang diterapkan. 12. Sosiologi Pendidikan ialah ilmu pengetahuan yang berusaha memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan analisis atau pendekatan sosiologis. Roucek & Waren. William Kornblum Sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi. Sosiologi pendidikan mempelajari kelakuan sosial serta prinsip -prinsip untuk mengontrolnya. Soejono Sukamto Sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat. berpikir.

yaitu organisasi sosial. http://www. berusaha mencari pengertian -pengertian umum.A. rasional. paling mudah didefinisikan sebagai mendapatkan jawapan kepada soalan dan matlamat penyelidikan adalah pengembangan teori.J. Teori sosiologi menghurai. Nimko pf Sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya. 18. J. abstrak. empiris. Soerjono Soekanto. meramal atau kelompok dan produk kehidupan kelompok tersebut. data. Bagi Ibnu Khaldun. sosiologi adalah ilmu yang kategoris.Sosiologi.13.com/Blogging/articles/PCpO9Zch_2K/Definisi+Sosiologi+Pen mengklasifikasikan aspek kehidupan sosial pada tahap kemujaradan yang terpisah daripadan rakaman peristiwa konkrit semata -mata.Kuala Lumpur. dan yang terakhir. Attin Press Sdn Bhd.zimbio. Paul B. Pitirim Sorokin Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial (misalnya gejala ekonomi. William F.A Von Dorn dan C. 14. 15.) . sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non -sosial. 17. Ogburn dan Mayer F. gejala keluarga. murni. asas sosiologi adalah penyelidikan. sosiologi adalah ilmu yang mempelajari ciri -ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial lain. serta bersifat umum. Horton Sosiologi adalah ilmu yang memusatkan penelaahan pada kehidupan didikan 19. (Saleh Faghirzadeh 2008. dan gejala moral). empirikal yang diperoleh menurut kaedah saintifik. Lammers Sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil. 16. Max Weber Sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan -tindakan sosial.

Koleksi idea dan tabiat mereka belajar. manusia ialah makhluk sosial yang perlukan kasih sayang dalam kehidupannya. agama. kebudayaan. Masyarakat merujuk kepada sekumpulan manusia yang berkongsi budaya yang sama. Jadi. . terdapat kepimpinan dan stratifikasi sosial. Namun begitu. berinteraksi. Masyarakat hidup bermasyarakat. Masyarakat akan mewujudkan satu organisasi atau institusi tertentu yang dapat menyatukan manusia dalam kumpulan unit sosial. kebudayaan bermaksud kepercayaan sesuatu masyarakat dan perlambangan simbolik kepercayaan dlam aktiviti kreatif. Maka. tempat tinggal dan lain -lain. Ciri-ciri masyarakat seperti manusia yang hidup berkelompok. etnik. k onsep asas dalam sosiologi dapat diwujudkan dan dibahagikan kepada masyarakat. ia juga sebagai panduan kepada angota masyarakat dan sebagai penggalak kepada manusia untuk mencipta serta menjadi alat penyatuan dan penenalan identiti. melahhirkan kebudayaan. budaya. mengalami perubahan. menduduki satu kawasan khas dan merasai kewujudan mereka sebagai entiti yang bersatu padu dan berbeza dengan yang lain. Dengan itu. kebudayaan dianggap sebagai keseluruhan cara hidup yang wujud dalam sesuatu masyarakat. Fungsi budaya dalam kebudayaan ialah dapat memenuhi dan menyediakan keperluan dan mengatur hubungan sesama manusia. masyarakat didefinasikan sebagai ja ringan perhubungan pelbagai individu yang merujuk kepada pergaulan hidup dan keseluruhan hubungan sosial. Di samping itu. Dalam bidang sosiologi. memahami cara hidup bermasyarakat memahami budaya dan masyarakat lain. ras dan identiti etnik.KONSEP ASAS DALAM SOSIOLOGI Manusia hidup dalam keadaan yang berpecah -belah dan berpuak-puak mengikut kaum. Kebudayaan sesebuah masyarakat ialah cara hidup ahlinya. berkongsi dan menurunkan sesuatu dari satu generasi kepada satu generasi. Hubungan mungkin dari segi kekeluargaan. memupuk kerjasama di kalangan masyarakat. negara dan laini-lain. Satu kelompok manusia yang mempunyai hubungan sosial dalam sesuatu penempatan yang sama. pekerjaan.

Etnik pada masa kini lebih mementingkan aspek: objektif -kebudayaan yang dapat dilihat dan simbol yang dikongsi bersama. Terdapat tiga jenis teori yang biasa digunakan untuk mengklasifikasikan manusia berdasarkan perbezaan biologi iaitu : ras sebagai keturunan. sejarah. Pada abad ke -19. identiti etnik merupakan identiti yang bersifat kebudayaan dan bukan bersifat biological walaupun ramai yang melihatnya sebagai sesuatu yang tetap. Kesannya akan menghasilkan golongan baru yang mempunyai keturunan campuran yang tidak dapat digolongkan ke dalam mana -mana kumpulan ras. kepercayaan. kebudayaan dan cara hidup yang sama. bentuk kepada dan tekstur rambut.BAGJA WALUYA/PIS/Konsep dasa r sosiologi. Pada dasarnya ras dan etnik adalah hampir sama dari segi pengertian dan bagi mengelakkan kekeliruan. bahasa yang dikongsi bersama. Ras ini merupakan sekumpulan manusia yang melihat diri mereka dan juga dilihat oleh orang lain sebagai mempunyai keturunan yang membezakan mereka dari yang lain. konsep ³kelompok etnik´ digunakan bagi merujuk kepada golongan-golongan yang berbeza dari segi kebudayaan. Oleh itu. Ia merujuk kepada keahlian dalam sesuatu kumpulan kebudayaan yang didefinasikan mengikut ras. agama dan sebagainya. Penyalahgunaan konsep ras dalam konteks ini menyebabkan berlakunya prasangka dan diskriminasi di antara golongan tertentu di dalam dunia. Pandangan ahli sosiologi. pengalaman. GEOGRAFI/197210242001121 . perkataan ini dilihat sama dengan istilah ras yang mengasingkan kumpulan manusia berdasarkan perbezaan ciri fizikal seperti warna kulit. adat resam. rangka tubuh.pdf) . agama. dalam pelbagai bahasa Eropah. Ini adalah kerana manusia sentiasa bergerak. Walau bagaimanapun pembahagian sedemikian adalah secara kasar sahaja kerana memang terdapat golongan yang sukar diklasifikasikan ke dalam mana mana kumpulan ras. subjektif -kepercayaan dalaman kumpulan. istilah etnik berasal dari perkataan Yunani ´ethnos´. (JUR. semangat kekitaan dan perpaduan komuniti. ras sebagai jenis dan ras sebagai subspesis. bersosial. istilah ini digunakan untuk merujuk kepada orang bukan Yunani ataupun orang lain yang berkongsi ciri biologi. konsep ras lebih dilihat sebagai satu hasil konstruksi sosial. bahasa.Selain itu. berinteraksi dan perkahwinan campur sering berlaku di antara satu sama lain. PEND.

Sebaliknya. pendidikan dilihatkan sebagai suatu usaha manusia yang optimistik yang dicirikan oleh cita -cita untuk mencapai kemajuan dan kebaikan. bergantung kepada sudut pandangan sosiologi yang digunakan untuk menghadapi persoalan tersebut. Apakah matlamat kestabilan in berbeza -beza. Sosiologi dapat menghasilkan pengertian -pengertian. pendidikan lanjutan. Pada dasarnya. Sosiologi pendidikan ialah kajian tentang bagaimana insititusi awam dan pengalaman individu mempengaruhi pendidikan dan hasilnya. visi ini tidak menjadi kenyataan. serta juga untuk memperoleh kekayaan dan status. Ia menumpukan sistem persekolahan awam bagi masyarakat perindustrian moden. menurut bany ak ahli sosiologi. bentuk . . dan pendidikan dewasa.[3] Pendidikan juga dilihatkan sebagai tempat di mana kanak -kanak dapat berkembang mengikut keperluan dan potensi sendiri. sejajar dengan keupayaan sejadi mereka. Bagaimanapun. Pendidikan harus bertujuan untuk mengemb angkan setiap individu sehingga potensinya yang penuh dan memberikan mereka peluang untuk mencapai sebanyak yang boleh dalam kehidupan mereka. Banyak orang memahaminya sebagai cara untuk mengatasi hambatan dan merapatkan jurang ketaksamaan.Pada kesimpulannya. Sosiologi meneliti dan mencari apa yang menjadi prinsip dan hukum-hukum dari interaksi manusia serta sifat. pola-pola umum manusia dan masyarakatnya. kenyataannya adalah bahawa pendidikan memiliki matlamat yang lebih besar daripada peringkat individu dan bertujuan untuk mengekalkan kestabilan sosial menerusi pengeluaran semula sosial terhadap ketaksamaan. isi dan struktur masyarakat. termasuk perluasan pendidikan tinggi. sebahagian besar daripada ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh ahli sosiologi boleh digunakan oleh pelbagai pihak untuk memahami dan menganalisis fenomena sesebuah masyarakat.

Alex Inkeles.wikipedia.1986. Dewan Bahasa dan Pustaka. Saleh Faghirzadeh 2008.Teori Pembangunan Ekonomi: Satu Ulasan Kritis terhadap Pendekatan yang sedia ada. 4. http://ms. Jomo.org/wiki/Sosiologi_pendidikan 7. Kuala Lumpur. GEOGRAFI/197210242001121 . http://ms. 1982.pdf 2. DBP.BAGJA WALUYA/PIS/Konsep dasar sosiologi.K.zimbio.com/doc/25294912/Sosiologi -Merupakan-Sebuah-Istilah-YangBerasal-Dari 11.Rujukan 1. Attin Press Sdn Bhd 9. Universiti Harvard.com/Blogging/articles/PCpO9Zch _2K/Definisi+Sosiologi+Pendidik an 8.wikipedia. 3. http://www.org/wiki/Sosiologi 5.php?option=com_content&view=article&id=53:pengenalan sosiologi . http://www.wikipedia. (Konsep Asas Sosiologi). PEND. http://www. Ting Chew Peh.com/news/index. JUR. Apa Itu Sosiologi ? Suatu Pengenalan Mengenai Disiplin dan Profesion.org/wiki/Sosiologi 10.Kuala Lumpur. 1979. Kuala Lumpur.scribd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 6. http://ms. Sosiologi.sman-3madiun.S dan Shamsulbahriah.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->