P. 1
Kerajaan Abbasiyah

Kerajaan Abbasiyah

|Views: 292|Likes:
Published by Hairi Ihsa

More info:

Published by: Hairi Ihsa on Apr 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2013

pdf

text

original

TAMADUN ISLAM TINGKATAN 5 TAJUK : KERAJAAN BANI ABBASIYAH FaktorPenyebaran Islam FaktorDalaman: 1.

Keinginandaripadapenduduksetempat yang tertarikdengan Islam sertaakhlakumatnya. 2. Galakankhalifah yang menyediakanperuntukankhasdariBaitulmaluntukparapendakwah. 3. DasarKerajaan yang menyamakankedudukanbangsa Arab danbukan Arab. 4. Kedudukan Kota Baghdad yang menjaditumpuandalambidangkeilmuandanperdaganganantarabangsa. FaktorLuaran: 1. Pembukaanwilayah-wilayahbaru 2. PenggunaanBahasa Arab secarameluas yang mendorongkepadapemahaman alqurandanhadis 3.HubungandiplomatikantarakerajaanAbbasiyahdengan Negara luar. 4. Usaha parapedagang Islam berdakwahmenerusiperdaganganmereka. Bidang-bidangIlmu: 1. IlmuBerteraskanWahyu.: a) IlmuTafsir Tokoh :i: Yahya bin Ziyad al-Farra . 207H kitabnyaMaani al-Quran. ii: IbnuJarir at-Tabari 310H kitabnyaTafsiratTabari. b) IlmuHadis Tokoh : i: Bukhari 256 H KitabnyaSahihBukhari ii: Muslim 261H KitabnyaSahih Muslim iii: Abu Daud 275H Sunan Abu Daud iv: Tarmizi 279H Kutubu as-Sittah v: Nasaei 303H Kutubu as-Sittah vi: IbnuMajah 273H Kutubu as-Sittah c) IlmuFekah Tokoh : i: Imam Abu Hanifah 150H ii: Imam Malik 179H iii: Imam Syafiee 204H iv: Imam Ahmad Hanbal 241H

pengenalankepada system angkadalamabjad. Tokoh : Jabir bin Hayyan (198H) d) IlmuFizik Bentuk-bentukpencapaian 1. . Membaiki proses pembuatankaca. Menciptaalatpengukursudut (astrolabe) Tokoh : al-Batani (317H). Menyukatkelajuanbumidancahaya. Logarithma. daya gravity danpantulancahaya. Menciptateoripergerakanjirim. Menjelaskansistemgeologibumisertapengaruhbulandanmatahariterhadappertukaranmusim. 3. Menciptacerminmata.v: al-Qadhi Abu Yusuf 182H vi : Sahnun 240H vii: al-Mawardi 450H viii : IbnuQudamah 620H d) IlmuTauhid Tokoh : i: Imam Abu Hassan al-As ari 324H Ii: Imam al-Ghazali 505H 2. Geometri. 2. 2. 2. Membuatjadualpegerakanbulandanbintang. Mengukurjarakantarabumidanmatahari. asid sulfuric. Teoripenghasilan alcohol. IlmuBerteraskanAqal: a) IlmuMatematik Formula: Trigonometri. Penemuanasidgaliansepertiasid nitric. Tokoh : Muhammad bin Musa al-Khawarizmi (236H). pengenalanbilangansifar (0) dalam system angka. dengankaryanya yang agungbertajuk HisabulJabriwal-Muqabalah (Integration and Equations) b) IlmuFalak PenemuanBaru: 1. 4. Menjelaskantentanglapisanmataserta proses penglihatan. c) Ilmu Kimia 1. 3. Algebra. danasidhidroklorik. 3. 4.

2. Maqalatun Fi Dhau IdanMaqalatunFi atTahlil wa at-Tarkib e) Geografi Penemuan 1. 5. Terangkantigakepentinganmenguasaisainsteknologipadamasakini. menjelaskanteorijangkitan virus sepertiTibi. Cacar. Menghasilkanpetaduniapertamadalambentuk glob. ubatbius. 3. danpenyakitjiwa. . 2.menjelaskankesankumandalampenyakit. Tokoh: As-Syarif al-Idrisi (461H) menghasilkanensiklopaediapetaEropah f) IlmuPerubatan Pencapaian 1. Menciptapicagari. Memberiujaran yang tepattentangkeluasanpermukaanbumi. Jelaskanduafaktordalaman yang mendorongpenyebaran Islam padazamankerajaanAbbasiyah. Menciptaubat-ubatanuntukberbagai-bagaipenyakitkronik. Alahan. Tokoh: IbnuSinna (428H) Qanun fi al-Tibb ContohSoalan 1. danbenang yang khususuntukmenjahitlukapembedahan. 3. Sebutkanempatcontohbidangilmu yang diterokaipadazamankerajaanAbbasiyah. Menemuipelbagaipenyakitseperti Rubella.Tokoh: Al-Hassan bin Haitam (430H) Menghasilkanlebih 200 karyasepertiKitabulManazir. 2. 4. 6.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->