P. 1
Kerajaan Abbasiyah

Kerajaan Abbasiyah

|Views: 292|Likes:
Published by Hairi Ihsa

More info:

Published by: Hairi Ihsa on Apr 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2013

pdf

text

original

TAMADUN ISLAM TINGKATAN 5 TAJUK : KERAJAAN BANI ABBASIYAH FaktorPenyebaran Islam FaktorDalaman: 1.

Keinginandaripadapenduduksetempat yang tertarikdengan Islam sertaakhlakumatnya. 2. Galakankhalifah yang menyediakanperuntukankhasdariBaitulmaluntukparapendakwah. 3. DasarKerajaan yang menyamakankedudukanbangsa Arab danbukan Arab. 4. Kedudukan Kota Baghdad yang menjaditumpuandalambidangkeilmuandanperdaganganantarabangsa. FaktorLuaran: 1. Pembukaanwilayah-wilayahbaru 2. PenggunaanBahasa Arab secarameluas yang mendorongkepadapemahaman alqurandanhadis 3.HubungandiplomatikantarakerajaanAbbasiyahdengan Negara luar. 4. Usaha parapedagang Islam berdakwahmenerusiperdaganganmereka. Bidang-bidangIlmu: 1. IlmuBerteraskanWahyu.: a) IlmuTafsir Tokoh :i: Yahya bin Ziyad al-Farra . 207H kitabnyaMaani al-Quran. ii: IbnuJarir at-Tabari 310H kitabnyaTafsiratTabari. b) IlmuHadis Tokoh : i: Bukhari 256 H KitabnyaSahihBukhari ii: Muslim 261H KitabnyaSahih Muslim iii: Abu Daud 275H Sunan Abu Daud iv: Tarmizi 279H Kutubu as-Sittah v: Nasaei 303H Kutubu as-Sittah vi: IbnuMajah 273H Kutubu as-Sittah c) IlmuFekah Tokoh : i: Imam Abu Hanifah 150H ii: Imam Malik 179H iii: Imam Syafiee 204H iv: Imam Ahmad Hanbal 241H

Membuatjadualpegerakanbulandanbintang.v: al-Qadhi Abu Yusuf 182H vi : Sahnun 240H vii: al-Mawardi 450H viii : IbnuQudamah 620H d) IlmuTauhid Tokoh : i: Imam Abu Hassan al-As ari 324H Ii: Imam al-Ghazali 505H 2. Teoripenghasilan alcohol. Algebra. 3. Menciptacerminmata. Menciptateoripergerakanjirim. Logarithma. IlmuBerteraskanAqal: a) IlmuMatematik Formula: Trigonometri. Menyukatkelajuanbumidancahaya. pengenalanbilangansifar (0) dalam system angka. pengenalankepada system angkadalamabjad. Tokoh : Muhammad bin Musa al-Khawarizmi (236H). 3. 3. daya gravity danpantulancahaya. Mengukurjarakantarabumidanmatahari. Menciptaalatpengukursudut (astrolabe) Tokoh : al-Batani (317H). 2. c) Ilmu Kimia 1. 4. danasidhidroklorik. Penemuanasidgaliansepertiasid nitric. Geometri. asid sulfuric. Menjelaskantentanglapisanmataserta proses penglihatan. 2. Menjelaskansistemgeologibumisertapengaruhbulandanmatahariterhadappertukaranmusim. . Membaiki proses pembuatankaca. 2. Tokoh : Jabir bin Hayyan (198H) d) IlmuFizik Bentuk-bentukpencapaian 1. 4. dengankaryanya yang agungbertajuk HisabulJabriwal-Muqabalah (Integration and Equations) b) IlmuFalak PenemuanBaru: 1.

Menghasilkanpetaduniapertamadalambentuk glob. 3. Jelaskanduafaktordalaman yang mendorongpenyebaran Islam padazamankerajaanAbbasiyah. Tokoh: As-Syarif al-Idrisi (461H) menghasilkanensiklopaediapetaEropah f) IlmuPerubatan Pencapaian 1. 4. Menciptaubat-ubatanuntukberbagai-bagaipenyakitkronik. 2. Menciptapicagari. Tokoh: IbnuSinna (428H) Qanun fi al-Tibb ContohSoalan 1.Tokoh: Al-Hassan bin Haitam (430H) Menghasilkanlebih 200 karyasepertiKitabulManazir. 5. danpenyakitjiwa. Terangkantigakepentinganmenguasaisainsteknologipadamasakini. . Alahan. menjelaskanteorijangkitan virus sepertiTibi. Menemuipelbagaipenyakitseperti Rubella. 3. Sebutkanempatcontohbidangilmu yang diterokaipadazamankerajaanAbbasiyah. 2. danbenang yang khususuntukmenjahitlukapembedahan. 6. Cacar. ubatbius. 2. Maqalatun Fi Dhau IdanMaqalatunFi atTahlil wa at-Tarkib e) Geografi Penemuan 1.menjelaskankesankumandalampenyakit. Memberiujaran yang tepattentangkeluasanpermukaanbumi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->