KOLEJ UNIVERSITI ISLAM MELAKA AKADEMI PENGAJIAN ISLAM SARJANA MUDA PSIKOLOGI (SMP

)

TAJUK: (PENGAJIAN ISLAM MPW 1143)

PENGARUH INSTITUSI PENDIDIKAN ISLAM DALAM MASYARAKAT.

DISEDIAKAN UNTUK:

PUAN SITI ZUBAIDAH BINTI RAMLI

DISEDIAKAN OLEH:

KUMPULAN 13 SITI SAKINA BINTI SELAMAT 100595 NOR MUNIRAH BINTI MUSTAFA 100174

Nilai-nilai kerohanian dan akhlak perlu menunjukkan kemampuan dalam membentuk identity dan budaya bangsa yang mempunyai ketahanan yang mencukupi untuk menghadapi ancaman daripada luar. Jika aspek ini di abaikan dalam pendidikan maka kita dalam menghadapi masyarakat industri yang akan kita hasilkan nanti. ibu bapa memainkan peranan penting dan keluaran buku-buku yang berkaitan agama. Untuk menghadapi dekad-dekad yang akan datang perlulah mempertingkatkan ketahanan kerohanian dan kejiwaan di samping perlu juga untuk mempertingkatkan keupayaan sains dan teknologi. . Hasilnya kita dapat melihat negara kita Malaysia menyaingi negara lain yang maju dalam bidang pendidikan atau pun ekonomi. masyarakat kita akan menghadapi krisis akhlak dan sosial yang dahsyat seperti mana yang di alami oleh masyarakat yang maju. dalam konteks Malaysia lebih menekankan atau dititik beratkan kepada bidang pendidikan. Neagara maju yang dapat bersaing dengan negara lain boleh dikatakan sebagai sebuah negara yang mampu menguasai bidang ilmu yang luas serta mampu mengurangkan kadar buta huruf di kalangan rakyat. mereka yang terlibat dengan pendidikan perllulah peka kepada tanggungjawab membangun uamt yang seimbang dari segi intelektual. Sebagai contoh Negara Malaysia. material dan spiritual. Justeru itu. Contoh-contoh yang berkesan untuk mengelakkan daripada berlaku permasalahan akhlak dan sebagainya ialah dengan menerapkan pendidikan islam di setiap sekolah. Wawasan 2020 meletakkan asas tentang kepentingan agama dan akhlak dalam membangun masyarakat industri masa depan.PENDAHULUAN Pendidikan merupakan suatu yang amat penting dalam pembangunan negara. Kepesatan pembangunan negara kita juga ada kaitan dengan kepesatan kemajuan dalam pendidikan.

patuh dan berserah diri. Malah suatu perubahan yang ingin dibuat oleh sesuatu masyarakat perlu dimulakan dengan perubahan manusia yang berasaskan daripada proses pendidikan. Islam itu telah wujud sejak zaman Rasul dan Nabi yang pertama. Dari segi istilah Islam pula Islam diertikan sebagai patuh (taat) dan berserah diri kepada Allah supaya mendapat kesejahteraan atau salam di kehidupan di dunia dan akhirat. Diantaranya hanya 313 orang dilantik menjadi Rasulullah dan hanya 25 orang yang disebut dalam AlQuran. Peranannya Dalam Pembangunan Ummah:M/S 14) DEFINISI ISLAM Kata dasar bagi Islam dalam bahasa arab adalah Salimah bererti sejahtera dan tidak cacat. (Prof. Segelintir masyarakat mengaggap Islam itu bererti sejahtera. Madya Dr. Ertinya pelihara. seimbang (harmoni). Menurut hadis. islam itu wujud semenjak dari Rasulullah terakhir kerana pada ketika itulah islam itu lengkap sebagai peraturan bagi manusia. Allah telah melantik 124 000 orang Nabi. Abd Halim El-Muhammady: 1994: Pendidikan Islam. Dalam pengertian khasnya pula. ia bererti perihal mendidik atau pengetahuan mendidik.jaga ( dengan berhati-hati) ajar. Manakala dalam pengertian umum pula. (Nasrudin Yunus. damai. tidak tercela. selamat.DEFINISI DEFINISI PENDIDIKAN Sebelum menekankan tajuk dengan lebih mendalam kami akan menekankan maksudnya terlebih dahulu. Pendidikan berasal daripada kata kerja ³didik´. . Apabila kata kerja didik diubah menjadi kata terbitan dengan meletakkan ³pen´ pada awalanya dan ³an´ pada akhirnya iaitu ³pendidikan´. Roziah Sidik & Zulkarnain Mohamed:1957-2007:Pengajian Islam: M/S 2) Pendidikan adalah suatu saluran yang penting untuk membangunkan dan merupakan suatu perubahan kepada sesuatu umat.

(Prof. Abd Halim ElMuhammady: 1994: Pendidikan Islam. Madya Dr. .DEFINISI PENDIDIKAN ISLAM Terdapat pelbagai perspektif maksud untuk pendidikan Islam.T ke atas manusia supaya mendapat kebahgiaan di dunia dan akhirat. Peranannya Dalam Pembangunan Ummah:M/S 13) Sesetengah Sarjana Muslim mentakrifkan Pendidikan Islam sebagai suatu proses melaksanakan falsafah pendidikan dan menterjemahkannya secara realiti dalam usaha membina insan dan masyarakatnya mengikut falsafah Islam yang berasaskan prinsip-prinsip nilai yang dibawa oleh islam. Pengalaman Salaf al-Salih serta ilmuan mu¶tabar untuk melahirkan insan yang solehh yang mampu memikul tanggungjawab khalifah yang dipertanggungjawab oleh Allah S.W. rohani dan emosi manusia berasakan sumber wahyu yang terdapat di dalam al-quran dan alsunnah.alam dan diri secara serentak. Pendidikan Islam merupakan proses mendidik melatih akal. Abd Halim El-Muhammady: 1994: Pendidikan Islam. Peranannya Dalam Pembangunan Ummah:M/S 13) Proses pendidikan merupakan proses menjaga dan memelihara fitrah ( sifat-sifat semulajadi) kanak-kanak serta memupuk bakat dan kebolehan yang wujud pada diri mereka dengan adanya dorongan dan sokongan. Namun hasil rumusan pendidikan Islam adalah satu pendidikan yang ³bersepadu´ dalam erti kata yang sebenarnya.(Prof.( Khailani Abdul Jalil & Ishak Ali Shah: 1993: Pendidikan Islam Era 2020: M/S 14) . jasmani. Madya Dr. Pendidikan bersepadu dalam Islam bermaksud pendidikan yang menghubungkan tentang prinsip-prinsip mnegenai Tuhan.

Justeru itu. Krusus ini bertujuan unutk memperkenalkan pendidikan Islam kepada pelajar-pelajar. Rahman: 1992: Pendidikan Islam Malaysia: M/S 35) USAHA-USAHA PADA MASA KINI Usaha pendidikan Islam pada masa kini sedang dijalankan kepada aktiviti pelajaran dan mata pelajaran agar menuju matlamat dan berjalan ke landarsan ke arah pendidikan Islam. penulis buku-buku teks digalakkan memasukkan unsur-unusr pendidikan Islam seperti akidah.MENURUT AKTA PEMBELAJARAN 1961 Melalui akta yang dibuat iaitu Akta Pembelajaran 1961 menjadikan pendidikan Islam kewajipan Kerajaan Pusat. Dengan ini. (Ismail Ab. Mereka dilatih keyakinan mengenai bagaimana mata pelajaran yang mereka ajar boleh dijadikan asas pendidikan akhlak dan akidah. semua murid Islam mesti diberi pendidikan Islam selama berada di sekolah rendah dan sekolah menengah. mereka diberi bahan-bahan untuk mempertingkatkan kefahaman mereka. Antara usaha-usaha yang sedang dijalankan untuk memantapkan lagi mengenai pendedahan pendidikan Islam ini ialah guru-guru dilatih di Maktabmaktab Perguruan dengan pendidikan Islam. krusus Tamadun Islam telah diperkenalkan di Institusi Pelajaran Tinggi dan Maktab-maktab Perguruan sejak mulai 1983. Diharapkan mereka boleh mnejadi pemimpin masyarakat. . akhlak dan sebagainya.Antara usaha lain ialah Kerajaan telah memulakan satu sistem persekolahan yang baru dinamakan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama yang mana murid-muridnya didedahkan dengan pendidikan Islam dan ilmu-ilmu Islam lebih banyak berbanding di Sekolah Kebangsaan. Selain itu. Selain itu.

Kebiasaannya sekolah pondok lebih menekankan kepada hafalan & bacaan Al-Quran.Sebelum madrasah adalah masjid. Selain itu. Justeru itu. . Masjid merupakan institusi penyebaran pendidikan Islam sebelum masdarah. ia mengikuti peredaran zaman dan masa untuk memperkembangkan pendidikan Islam di kalangan masyarakat. majlis-majlis tertentu seperti majlis agama. Manakala pada zaman sekarang terdapat pelbagai masjid yang telah didirikan yang bertujuan untuk menyampaikan dakwah Islamiah. masjid juga mempunyai peranan untuk menyampaikan maklumat yang penting mengenai dakwah islam seperti mengadakan ceramah. Pengaruh pendidikan Islam juga adalah daripada sekolah pondok. Contohnya pada zaman nabi dahulu rumah Aqram menjadi tempat perbincangan dan penyebaran dakwah pendidikan Islam seterusnya telah terbina Masjid pertama iaitu Masjid Nabawi.Perkembangan Pendidikan Islam adalah melalui beberapa peringkat. madrasah atau pun surau dan lain-lain. Perkembangan Pendidikan Islam pada masa dahulu dan masa kini tidak terdapat banyak bezanya. Masjid merupakan tempat beribadah. Pendidikan Islam juga berkembang dari sosialisasi di sekolah iaitu melalui para guru menyampaikan maklumat dan seterusnya buku-buka yang banyak dilahirkan daripada pelbagai pengarang dan terbitan sehingga wujudnya perpustakaan untuk mendapati pelbagai bahan di situ. Antaranya perkembangan Institusi Pendidikan Islam terdapat pelbagai cara antaranya seperti halaqah. Di perpustakaan boleh terdapat pelbagai jenis maklumat dan buku-buku yang ingin di perolehinya.para ulama memainkan peranan dalam penyebaran mengenai pendidikan Islam. di maktab. Madrasah adalah salah satu institusi penyebaran pendidikan Islam.

. pada amnya perlu diwujudkan konsep kesepaduan ilmu. Seharusnya diadakan untuk mendapatkan pendedahan mengenai pendidikan Islam. yang tinggi dan berketrampilan yang canggih.telah digubalkan berasaskan konsep Islam sebagai satu cara hidup. Pada masa kini. kurikulum dan sebagainya.rakyat. Strategi yang kedua ialah Islamisasi Ilmu. yang berakhlak mulia. kajian dan perancangan perlu dilakukan dengan segera untuk manfaatkan kepada semua sekolah tidak kira sekolah agama atau pun sekolah kebangsaan. berilmu dan berakhlak. Pendidikan Islam dalam pengertian yang umum dikatakan telah wujud di sekolah agama yang dikendalikan oleh kerajaan-kerajann negeri. untuk mencapai matlamat penbentukan sistem pendidikan Islam. Pendidikan Islam era 2020 perlulah melahirkan generasi Muslim yang kukuh imannya yang menguasai semua ilmu pengetahuan.Kesannya amat besar kerana ia melibatkan dengan guru. Keadaannya berbeza-beza di antara sekolah dan di antara negeri.PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA KINI. Langkah untuk mewujudkan sistem pendidikan Islam yang lengkap merupakan startegi asas dan utama. penilaian. Kurikulum yang lengkap yang dihasilkan boleh membantu sekolah-sekolah ini memainkan peranan yang positif dan boleh membangunkan sumber manusia yang bermasa depan yang baik seperti beriman. Pendidikan Islam dalam erti kata mata pelajaran khusus yang telah disediakan dalam kurikulum kebangsaan sekarang. Walau bagaimanapun. Selain itu. Malahan ilmu agama dan ilmu yang bukan agama tidak harus wujud dalam kotak-kotak yang berlainan. Tujuannya ialah untuk memastikan semua ilmu yang diajar adalah selaras dengan Islam. dan di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA). yang sentiasa berbakti kepada agama. dan mengadakan latihan.Walau bagaimanapun tumpuan tersebut hendaklah dihalakan terhadap pelaksanaan dan guru pula haruslah mempertingkatkan keupayaan untuk menampilkan bahawa Islam sebagai cara hidup yang lengkap dan saling berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain. bangsa dan negara.

(Prof.W.A. Abd Halim ElMuhammady: 1994: Pendidikan Islam. ibadah ( fiqh ) . Peranannya Dalam Pembangunan: M/S 105 & 106) PERKEMBANGAN DAN PERCAPAIAN PENDIDIKAN ISLAM DI SEKOLAH Kurikulum Pendidikan Islam lebih tertumpu kepada peringkat sekolah menengah telah dibentuk berdasarkan kepada keperluan dan matlamat untuk member pengetahuan mengenai Agama Islam kepapa pelajar-pelajar. Madya Dr. Hasil daripada perakuan tersebut pada peringkat awalnya telah diajarkan di luar jadual waktu persekolahan(di waktu petang). .PENDIDIKAN ISLAM DI PERINGKAT SEKOLAH Perlaksanaan Penididkan Islam di dalam sistem Pendidikan Kebangsaan adalah berlandaskan perlakuan-pelakuan yang terkandung yang terdapat di dalam Penyata Razak 1956. Penyata Rahman Talib 1960 dan Akta Pembelajaran 1961. kandungan kurikulum atau sukatan pelajaran lebih tertumpu kepada asas-asas dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan Agama Islam seperti tauhid. Sehingga 1962 barulah mata pelajaran Agama Islam dimasukkan ke dalam jadual rasmi sekolah dengan peruntukan masa pengajaran dan pembelajaran sebanyak 120 minit seminggu. sejarah Islam dan pengajaran dari sejumlah ayat-ayat yang tertentu dari Al-Quran dan Hadis Rasullah S. Berdasarkan kepada matlamat dan isi kandungan kurikulum yang lebih menumpukan kepada pengetahuan mengenai agama Islam kepada pelajar-pelajar. Ketiga-tiga perakuan itu telah memperuntuksn supaya pendidikan Islam atau mata pelajarna agama Islam diajar dimana-mana sekolah yang telah didaftakan. maka penumpuan kepada pengajaran dan pembelajaran lebih mengarahkan kepada penyampaian maklumat dan ilmu mengenai Agama Islam daripada pencapaiannya dalam aspek amalan dan penghayatan Islam di kalangan pelajar-pelajar. Oleh itu.

Sains. Matematik.kuat berpegang kepada cara hidup Islam dan kuat ketaqwaanya. . Sejarah.Matlamat Pendidikan Islam adalah berlandasankan Al-Quran dan AsSunnah untuk membentuk dan memperkembangkan insane supaya menjadi muslim yang berilmu. beramal soleh dan berperibadi mulia kea rah melengkapkan diri serta bertanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah yang bertaqwa. Pendidikan Islam dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) merupakan kesinambungan daripada program Pendidikan Agama Islam Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSM). Ibadat dan cara hidup Islam. orientasi pengajaran dan pembelajaran dikaitakn dengan amalakan kehidupan dalam seharian. Melalui pendekatan inni. beriman.Bagi memastikan keberkesanan Pendidikan Islam di peringkat menegah ini. Penekanan pembelajaran di peringkat ini lebih ditumpukan kepada penghayatan dan amalan Islam di samping kefahaman tentang ajaran Agama Islam. cita-cita hendak melahirkan insan harmonis dan seimbang sepertimana yang dikehendaki di dalam falsafah Pendidikan Negara akan tercapai. kuat ibadahnya. Nilai-nilai daripada matapelajarn lain seperti Geografi. Manakala Penididikan Islam KBSM pula lebih memberikan penumpuan dan penekanan yang sepenuhnya kepada kebolehan membaca dan memahami ayat AlQuran.PENDIDIKAN ISLAM DALAM KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH (KBSM). Bahasa Melayu dan matapelajaran lain direntasi dan diserap supaya wujud kesepaduan di antara ilmu-ilmu dan nilai-nilai yang dipelajari oleh pelajar-pelajar di peringkat Sekolah Menengah. Selain Pendidikan Islam di sekolah untuk memberi pengatahuan tentang Agama Islam maka Pendidikan Islam juga adalah bertujuan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang kuat imannya. pengukuhan Aqidah Islamiah. Contohnya di dalam Pendidikan Agama Islam KBSm lebih membeirkan penumpuan kebolehan membaca Al-Quran dan menanamkan asas-asas fardu ain dan cara hidup Islam.

PENGENALAN SISTEM PENGAJIAN PONDOK Sistem pengajian pondok merupakan cara yang umum yang diikuti di pusatpusat pengajian Islam zaman silam sebelum. masyarakat Islam mengenali sistem persekolahan. . Malah al-Azhar . sebuah merupakan pusat oengajian yang tertua dibina namun masih berkembang menjadi Universiti yang moden dan masih mnegekalkan sistem ini sebagai salah satu dari cabang pengajian Islam.

Untuk memantapkan lagi Pendidikan Islam seorang guru atau pun ulama memainkan peranan dalam skill.PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam member penekanan yang lebih kepada ³Amalan dan Penghayatan Islam´. Geografi dan lain-lain. pengajaran pendidikan Islam bukan hanya untuk member ilmu. didikan dan ingatan di dalam bilikm darjah sahaja tetapi ianya perlu diamalkan dan dilaksanakan supaya berterusan sama ada di dalam bilik darjah. Pendidikan Islam jug aperlu dihayati dalam setiap perlakuan tanpa berlaku perselisihan atau bertentangan ajaran Islam yang lain. . nasihat. kelas atau pun di kampung atau di rumah.Segala pengajaran Islam seharusnya di jadikan amalan yang murni atau di amalkan bagi setiap umat Islam. kebolehan atau kemahiran yang tinggi dalam menyampaikan pengajarannya. Oleh yang demikian. Salah satu kebolehan yang perlu ada bagi seorang guru atua ulama untuk memantapkan Pendidikan Islam ialah bagaimana ia dapat menggabungkan jalinkan aspek yang terdapat di dalam mata pelajaran pendidikan Islam iaitu Tilawah Al-Quran dan Ulum Al-Syariah dan dapat merentas atau m enyerapkan dengan isi serta nilai-nilai yang terdapat di dalam mata pelajaran lain seperti Sains.

Saya juga yakin jika kita sama-sama berganding bahu dengan bersungguh-sungguh kita akan mendapatkan hasil yang baik. kita memerlukan dedikasi dan kesungguhan yang tinggi di kalangan pihak-pihak yang terlibat.KESIMPULAN Bagi mnecapai matlamat pendidikan Islam. . Kita faham dan yakin bahawa perubahan masyarakat melalui pendidikan adalah cara yang paling sesuai kerana cara evolusi yang demikian dapat menjamin kesejahteraan hidup.

Madya Dr. Selangor Darul Ehsan . Bhd. Janda Baik. 3.SUMBER RUJUKAN 1. Zawawi Hj. Peranannya Dalam Pembangunan: Persatuan Bekas Mahasisiwi Islam Timur Tengah. Pahang Darul Makmur. Abd Halim El-Muhammady: 1994: Pendidikan Islam. Budaya Ilmu Sdn. 7.Bhd. Prof. Bhd.Kuala Lumpur. 4. Bangi. Ismail Ab. Rahman: 1992: Pendidikan Islam Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia. 2. Abdullah Sani Yahaya: 2003: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: PTS Publication & Distributor Sdn. 6. 5. Khailani Abdul Jalil & Ishak Ali Shah: 1993: Pendidikan Islam Era 2020: Tekno Edar. Syed Ali Ashraf & Ismail Ahmad : 1994: Horizan Baru dalam Pendidikan Islam: Dewan Bahasa & Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia.Kuala Lumpur. Tang Chee Yen: 1990: Asas Pendidikan Sekolah dan Perkembangan: Kumpulan Budiman Sdn. Subang Jaya. Ahmad: 1996: Sains Dalam Pendidikan Islam: Dewan Bahasa & Pustaka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful