Sekolah Menengah Kebangsaan Dato’ Dol Said

______________________________________

Folio Sejarah
______________________________________

Perjuangan Rakyat Tempatan Mengembalikan Kedaulatan Bangsa

Nama : Muhammad Ibrahim Fikri bin Rawi Tingkatan : 2 Alfa Guru Pembimbing : En. Mohd Fareed bin Yusof

Isi Kandungan
Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Perkara Perhargaan Objektif Kajian Dato’ Maharaja Lela Pejuang Kebanggaan Perak Dato’ Bahaman Pahlawan Pahang Mat Salleh Menyanggah SBUB Tok Janggut Pejuang Jihad Rumusan Rujukan Muka Surat 3 4 5-9 10 - 13 14 - 17 18 - 21 22 - 23 24

Penghargaan
Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada ibu bapa tersayang
2

yang telah memberi banyak sokongan dan semangat kepada saya bagi menyempurnakan folio ini. Selain itu, ribuan terima kasih kepada pihak sekolah yang memberi pelbagai bantuan di serta kebenaran untuk menggunakan kemudahan sekolah

menjalankan Folio Sejarah ini dan guru subjek Sejarah saya, Encik Mohd Fareed bin Yusof yang telah banyak memberi panduan, nasihat serta bimbingan untuk menyiapkan folio ini. Tidak lupa kepada rakan-rakan kelas saya yang telah memberi kerjasama dilalukan. serta sumbangan semasa folio ini

Objektif Kajian

3

Objektif utama kajian ini adalah untuk memenuhi keperluan sukatan mata pelajaran Sejarah Tingkatan Dua. Antara objektif kajian yang ingin dicapai ialah : • Mengetahui peristiwa-peristiwa penting semasa penjajahan.

Mengetahui bahawa penjajahan menyebabkan penderitaan dan penghinaan. dan iktibar menyedari dan sebab-sebab sebagai

• Memahami

penentangan dan kesan-kesannya. Menjadikan pengajaran panduan masa kini dan masa hadapan.

Mempelajari semangat patriotisme serta bangga akan negara sendiri mereka yang mengembalikan maruah bangsa dan kedaulatan negara, pahlawan tanah air telah berjuang bersama sama rakyat tempatan untuk menentang penjajah.

Dato’ Maharaja Lela Pejuang Kebanggaan Perak
4

Latar Belakang Dato Maharaja Lala ialah Orang Besar Berlapan Perak dan penghulu di Pasir Salak. Pada November 1874 , Perak menerima Residen British iaitu J.W.W. Birch hasil daripada Perjanjian Pangkor. Pelantikan itu menimbulkan konflik antara Brich , sultan dan pembesar Perak yang mencetuskan kebangkitan di Pasir Salak.

Faktor Penentangan

5

(a)Mengambil Hak Mengutip Cukai Pada 24 Julai 1875 , Birch memaksa Sultan Abdullah menandatangani pengisytiharkan yang membolehkan British mengambil hak mengutip cukai. Sultan Abdullah diugut akan diturunkan takhta jika enggan menandatangani. Birch membakar rumah Raja Ngah Orang Besar Perak kerana meneruskan kutipan cukai timah di Bidor. (b)Mencabar Ketuanan Melayu Kemarahan sultan dan pemesar Perak memuncak. Pada 2 Oktober 1875 , Sultan Abdullah didesak menandatangani perisytiharkan penyerahan kuasa kepada British. Kuasa mentadbir negeri diserah kepada Residen. Residen berkuasa melantik hakim , mengurus penghulu. kutipan cukai dan melantik

(c)Memperkenalkan Cukai Baru

6

Birch bertindak sesuka hati. Birch memperkenalkan cukai baru seperti cukai padi , perahu , atap , senjatah dan bayaran permit untuk membalak. Setiap isi rumah dikehendaki membayar 2 dolar sebagai cukai kelamin. (d)Mencabuli Adat Resam Birch dibenci oleh sultan dan pembesar-pembesar Perak apabila beliau mengharamkan amalan perhambaan yang menjadi adat resam Melayu. Birch sengaja menimbulkan permusuhan apabila menyimpan hamba-hamba perempuan di rumahnya.

Peristiwa Penentangan

7

Raja Abdullah , Raja Ismail dan Dato’Maharaja Lela telah bermesyuarat di Durian Sebatang. Mereka mengambil keputusan untuk membunuh Birch . Dato’ Maharaja Lela dan pengikutnya Dato’ Sagor , Pandak Indut Sepuntum menawarkan diri untuk membunuhnya . Mereka berazam menghalau British keluar dari bumi Perak . Pada 2 November 1875 , Birch dan rombongan tiba di Pasir Salak untuk menyebarkan surat pengisytiharan mengambil hak memungut cukai oleh British. Dato’ Maharaja Lela dan pengikutnya mengambil kesempatan itu untuk membunuh Birch . Pembunuhan Birch menyebabkan British menyerang Pasir Salak. Dato’ Maharaja Lela dan Dato’ Sagor dan memimpin Innes perjuangan terkorban . mempertahankan Pasir Salak . Pasukan British dikalahkan Kapten Pertempuran ini dikenali sebagai “Perang Perak” dan berlaku hampir setengah tahun . Pada 7 November 1875 , pertempuran berlaku di Bandar Tua . Pejuang Perak akhirnya dikalahkan setelah British dibantu oleh tentera dari India dan
8

Hong Kong . Kesan Penentangan Pada tahun 1877 , Dato’ Maharaja Lela , Dato’ Sagor, Pandak Indut dan Sepuntum dihukum gantung sampai mati di Matang , Perak . Sultan Abdullah dan Ngah Ibrahim dibuang negeri ke Pulau Seychelles di Lautan Hindi . Raja Ismail dibuang negeri ke Johor . British tegas menghapuskan kebangkitan di Perak menunjukkan penjajah. keangkuhannya sebagai kuasa Dato’ Maharaja Lela menjadi simbol

kepahlawanan orang Melayu.

Dato’ Bahaman Pahlawan Pahang

9

Latar Belakang Nama sebenarnya Abdul Rahman Bin Imam Noh. Dianugerahi gelaran Orang Kaya Dato’ Setia Perkasa Pahlawan Semantan. Diberikan anugerah kerana kegagahan dan keberanian beliau dalam perang saudara di Pahang dan Perang Klang di Selangor. Dilantik sebagai pembesar Temerloh setelah kematian Orang Kaya Indera Segera. Dato’ Bahaman tidak mengiktiraf pemerintahan British di Pahang.

Faktor Penentangan
10

(a) Hilang Hak Mengutip Cukai Dato’ Bahaman menentang tindakan British melantik E.A.Wise sebagai pengawai majistret dan pemungut hasil di daerah Temerloh. Dato’ Bahaman dilarang mengutik cukai di daerah kekuasaannya iaitu di Temerloh. (b) Pembinaan Balai Polis Pegawai British iaitu E.A.Wise mendirikan balai polis di Lubuk Terua tanpa berunding terlebih dahulu dengan Dato’Bahaman. Konflik antara kedua-duanya menjadi lebih serius. Dato’ Bahaman menganggap tindakan British sebagai menceroboh kawasan serta mengancam kedudukannya. (c) Perlucutan Gelaran Hugh Cliffod menganggap Dato’ Bahaman sebagai penderhaka kerana enggan mematuhi arahan British. British memaksa Sultan Ahmah melucutkan gelaran Dato’Setia Perkasa Pahlawan Semantan. Tindakan British memalukan Dato’Bahaman dan beliau bersumpah menghalau keluar British dari Pahang. Peristiwa Penentangan
11

Pada 16 Disember 1891 , British menangkap 3 orang pengikut Dato’ Bahaman kerana mengutip hasil hutan tanpa kebenaran . Tindakan British itu menyebabkan Dato’ Bahaman dan pengikutnya menyerang Balai Polis Lubuk Terua . Peristiwa ini mencetuskan peperangan. Pada 26 Disember 1891 , Hugh Clifford mengetuai pasukan 200 orang tentera untuk menawan semula Lubuk Terua tetapi tewas dalam pertempuran di Kelubi. Hugh Clifford berundur dan meminta bantuan daripada Singapura. Pada Januari 1892, British memaksa Sultan Wan Ahmad menamatkan kebangkitan rakyat Pahang. Pasukan tentera dinamakan “Gerakan Sultan” yang disertai oleh J.P.Rodger ditumbuhkan. British membekalkan 200 pucuk senapang dan 1000 butir peluru. Sultan Wan Ahmad dilantik mengetuai gerakan ini dan berjaya menawan 11 kubu Dato’Bahaman di Bentong Pada Mac 1892 , British sekali lagi menyerang Lubuh Terua. Pejuang Pahang berundur ke Kelantan dan Terengganu . Di Terengganu , Ulama Tok Ku Palah menyemarakkan semagat pejuang Pahang berjihad
12

menentang

British.

Pada

14

Jun

1894,

Dato’

Bahaman dan 100 orang pengikutnya menawan Kuala Tembeling dan Jeram Ampai . British bertindak balas menghantar Kolobel Walker untuk menawan semula Jeram Ampai. Dato’Bahaman, Tok Gajah dan Mat Kilau berundur ke Kelantan. Pengunduran ini menandakan berakhirnya perang menentang British di Pahang. Kesan Penentangan Dato’ Bahaman dan pengikutnya memperlihatkan keberanian menentang British . Kedudukan British di Pahang tergugat dengan semangat patriotisme oleh pahlawan Pahang. Kebangkitan ini berlansung selama 4 tahun iaitu dari 1891-1894 . British terpaksa menanggung hutang yang banyak. Sultan Wan Ahmad dipaksa oleh British membayar 7200 dolar setahun bagi menyelesaikan hutang tersebut.

13

Mat Salleh Menyanggah SBUB

Latar Belakang Nama sebenar Dato Mohammad Salleh Bin Dato Batu. Dilahirkan di Inanam dan menjadi pemerintah Sungai Sugut. Mewarisi berperang. di Sabah. sifat Berketurunan kepahlawanan Mat Bajau dan Salleh dan Suluk. keberanian merupakan

Kebangkitan

kebangkitan paling besar dalam sejarah penentangan

14

Faktor Penentangan (a) Perjuang Jihad Kebangkitan selatan Filipina . (b) Peraturan Yang Membebankan SBUB memperkenalkan peraturan baru di Sabah seperti amalan buruh paksa , cukai beras dan lesen perahu yang membebankan rakyat . (c) Percubaan Berunding Gagal Pada Ogas 1895, Mat Salleh dan pembesar tempatan ke Sandakan untuk menemui Gabenor Beaufort, kekerasan pegawai SBUB tempatan. tidak Mat Salleh dan dan dilayan setelah C.V.Creagh. Tujuan untuk berunding tentang masalah cukai dan tindakan terhadap penduduk pembesar-pembesar Sandakan. berpunca daripada semangat perjuangan jihad orang Sulu menentang Sepanyol di

menunggu selama 10 hari beliau meninggalkan

15

(d) Perkampungan Dibakar Gabenor Beaufort menganggap Mat Salleh Salleh mengancam kepentingan SBUB. SBUB bertindak

membakar dan memusnahkan kampung Mat yang berjaya menangkap Mat Salleh. Peristiwa Penentangan

SBUB menawarkan hadiah 500 dolar kepada sesiapa

Pada Julai 1897, Mat Salleh mendirikan kubu di Ranau dan membakar Pulau Gaya. Pada November William 1897, Mat Salleh menyerang Ambong. mengalahkan Mat Salleh

Cowie, Pengarah Urusan SBUB tidak berupaya lalumenawankan perdamaian dan pengampunan kepadanya. Pada April 1898, rundingan diadakan antara Mat Salleh dengan Cowie di Menggatal. Mat Salleh dan Penduduk Inanam pengikut diberi pengampunan.

yang melarikan diri semasa kekacauan dibenarkan kembali semula. Mat Salleh dibenarkan mentadbir daerah Tambunan. Mat Salleh diminta melaporkan pengerakannya kepada SBUB. SBUB tidak menepati janji sebaliknya pada tahun 1899 SBUB
16

mengambil dengan

alih pentadbiran di Tambunan . Mat kubu di Kampung Teboh,

Salleh berasa tertipu dan meneruskan penentangan menbina Tambunan. SBUB menyerang kubu Mat Salleh secara besar-besaran. Pada Januari 1900, SBUB berjaya menewaskan Mat Salleh. Mat Salleh terkorban. Kesan Penentangan Perjuang diteruskan oleh pengikut Mat Salleh seperti Mat Setor dan Kamunta. Pada Julai 1902, British berjaya menamatkan kebangkitan Mat Salleh di Sabah sepenuhnya.

17

Tok Janggut Pejuang Jihad
Latar Belakang Nama Dikenali sebenar sebagai Haji Mat hingga Hassan ke Bin paras Munas. beliau dada. Tok Janggut kerana

menyimpan

janggut

Dilahirkan pada tahun 1853 di Kampung Jeram, Pasir Puteh, Kelantan. Mendapat pendidikan pondok di Mahir dalam ilmu persilatan. Bekerja Kelantan dan Makkah.

Menetap di Kampung Nering, Kelantan. sebagai petani dan peniaga. Faktor Penentangan (a)Peraturan Tanah

Tok Janggut menentang peraturan cukai pada tahun 1915 yang tanah. (b)Pengenalan Cukai Yang Membebankan Petani dikehendaki membayar cukai seperti : • Cukai pokok kelapa berbuah sebanyak 3 sen sepokok • Pokok pinang 1 sen sepokok
18

mewajibkan petani membayar cukai

• Sirih 5 sen sejunjung

Kerbau dan lembu sebanyak 20 sen seekor

Peraturan ini membebankan rakyat. (c)Perasaan anti-British Sentimen anti - British meningkat apabila Britain menyerang Kerajaan Turki Uthmaniyah semasa Perang Dunia Pertama pada tahun 1914. Kerajaan Turki Uthmaniyah menyeru umat Islam di seluruh dunia berjihad menentang Puteh. (d)Pembayaran Cukai Yang Menyusuhkan Penduduk tempatan menghadapi masalah membayar cukai kerana pejabat bayaran cukai terletak jauh di bandar. Tok Janggut telah beberapa kali pergi untuk membayar cukai tetapi gagal. Mereka yang gagal membayar cukai akan ditangkap dan didenda. Penduduk tempatan marah kepada British kerana sikap biadab pegawai British . penjajah barat. Tok Janggut menyahut seruan menentang British di Pasir

19

Peristiwa Penentangan Pada 28 April 1915, Pegawai Daerah Puteh menghantar Sarjan Che Wan untuk menangkap Tok Janggut kerana gagal membayar cukai. Perbalahan berlaku menyebabkan Sarjan Che Wan mati ditikam oleh Tok Janggut. Pada 29 April 1915, Tok Janggut, Engku Besar Jeram, Penghulu Adam dan Che Sahak Merbol mengetuai angkatan melancarkan serangan ke atas Pasir Puteh. Mereka menduduki Pasir Puteh selama 3 hari dan mengisytiharkan Pasir Puteh bebas daripada ancaman British. Engku Besar Jeram iaitu Tuan Ahmad dilantik sebagai Raja Pasir Puteh. Tok Janggut sebagai Perdana Menteri. Pada 9 Mei 1915, British menawarkan hadiah sebanyak 500 dolar kepada sesiapa yang berjaya menangkap Tok Janggut dan pemimpin kanannya. Pada 23 Mei 1915, British membakar rumah Tok Janggut dan pengikutnya kerana enggan menyerah diri. Tok Janggut bertindak balas menyerang Pasir Puteh. Pada 24 Mei 1915, British menyerang Tok Janggut yang berkubu di Kampung Dalam Pupuh, Saring. Tok
20

Janggut terkorban. Mayat Tok Janggut diarak ke Pasir Puteh dan Kota Bharu kemudian digantung songsang di Padang Balai Besar, Kota Bharu selama 4 jam. Kemudian beliau dikebumikan di Pasir Puteh. Kesan Penentangan Tok Janggut dan rakan-rakan terkorban sebagai pahlawan yang menentang kuasa penjajahan Barat. Semangat perjuangan mereka membanggakan kita walaupun tewas di tangan British.

21

Rumusan
Dalam bab ini , saya telah mengetahui bahawa penjajahan menyebabkan penderitaan dan penghinaan. Kekayaan tanah air telah dibolot oleh penjajah dan penduduknya pula ditindas. Demi mengembalikan maruah bangsa dan kedaulatan negara, pahlawan tanah air telah berjuang bersama -sama rakyat tempatan untuk menentang penjajah, tetapi British telah menggunakan tipu helah, kekuatan tentera dan menguatkuasakan undang-undang untuk melumpuhkan perjuangan mereka. Pejuang-pejuang negara dijatuhi hukuman mati, dibuang negara, dipenjara, harta benda dirampas dan perkampungan mereka dibakar. British juga mengisytiharkan pejuang tanah air sebagai pemberontak dan penderhaka. Walaupun mereka gagal, namun semangat dan keberanian mereka amat dikagumi dan menjadi inspirasi kepada pejuang seterusnya. Penjajahan British telah meninggalkan kesan yang pahit kepada seluruh rakyat.
22

Belajarlah daripada sejarah, jika kita lupa dan leka kita akan dijajah semula. Oleh itu, untuk kekal menjadi bangsa yang bermaruah dan negara yang berdaulat adalah menjadi tanggungjawab kita untuk membina jati diri serta memperkasa bangsa dan negara.

23

Rujukan
• Buku Teks Sejarah Tingkatan 2 • Buku Rujukan Sejarah • Internet

24