KATA ALU-ALUAN Menteri Pelajaran Malaysia Kini,dalam mengharungi era globalisasi generasi muda khususnya para

pelajar berhadapan dengan pelbagai cabaran yang bakal menguji kematangan, keupayaan dan kemampuan mereka untuk berfikir serta membuat keputusan yang tepat untuk diri , keluarga, bangsa , agama dan negara.Justeru para pelajar perlu diasuh, dibentuk dan dididik dengan pelbagai ilmu, kemahiran,kepandaian serta pengetahuan sebagai pelengkap diri untuk meraka menghadapi pelbagai cabaran dan rintangan ini. Dalam hal ini, pihak sekolah perlu memainkan peranan secara berkesan dan sistematik dalam mendidik, mengasuh dan memperlengkapkan diri pelajar dengan pelbagai bidang ilmu dan kemahiran bagi membolehkan mereka berdaya saing dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini,sekaligus menjadi aset berharga untuk memacu kemajuan dan pembangunan negara pada masa hadapan.Pembangunan diri pelajar yang seimbang daripada aspek emosi, rohani, jasmani dan intelek perlu ditekankan supaya selari dengan hasrat yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Seterusnya, setiap lapisan masyarakat seyogianya memberi komitmen yang padu bagi bersamasama menjayakan agenda pendidikan negara serta menyematkan perasaan bahawa anak-anak kita ialah tanggungjawab bersama.Lantaran itu, usaha untuk menjayakan agenda pendidikan negara tidak harus diletakkan di bawah tanggungjawab Kementerian Pelajaran Malaysia semata-mata sebaliknya harus dipikul dan dikongsi bersama oleh semua pihak. Akhir kata, tahniah kepada Sidang Redaksi Majalah Sekolah Menengah Kebangsaan Malim, Melaka atas usaha dan inisiatif menerbitkan majalah ini. Semoga penerbitan majalah ini akan membawa manfaat kepada pelbagai pihak terutama dalam mengiktiraf peranan sekolah sebagai institusi penjana modal insan berkualiti untuk negara.

Selamat Maju Jaya

YAB TAN SRI DATO¶ HJ.MUHYIDDIN BIN HJ. MOHD YASSIN Menteri Pelajaran Malaysia

emosi. Pada masa yang sama. menguasai ilmu dan kemahiran. para pelajar perlu melengkapkan diri dengan kemahiran yang relevan dengan tuntutan semasa dan masa akan datang.Dalam mengharungi cabaran arus dunia tanpa sempadan. Kementerian Pelajaran mengambil pendekatan menyeluruh dan bersepadu terhadap pendidikan. kemahiran berfikir dan kemahiran-kemahiran sosial seperti kemahiran berkomunikasi dan kemahiran bekerja dalam pasukan. Pendidikan yang berkualiti menjamin masa depan yang cerah. berfikiran progresif.Antara kemahiran tersebut ialah penguasaan bahasa kedua. rohani dan inteleknya. pemupukan semangat patriotik dan jati diri ialah faktor gandingan yang penting. Saya percaya penerbitan majalah ini ialah hasil kerjasama dan komitmen yang tinggi semua warga sekolah terhadap kejayaan sekolah. Saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada pihak sekolah atas penerbitan majalah sekolah tahun 2010 ini. memiliki keterampilan dan mampu menyumbang kepada kesejahteraan diri.Hal ini bertujuan untuk melahirkan pelajar yang tinggi akhlaknya.Melalui pendidikan berkualiti.Perkara ini hendaklah diterjemahkan dalam bentuk amalan perpaduan dan intergrasi nasional yang baik. kemahiran ICT.Pelajar hendaklah berasa bangga dengan pencapaian-pencapaian negara dan mereka hendaklah menyakini bahawa mereka turut berupaya untuk menyumbang kepada kemajuan negara pada suatu hari nanti. SELAMAT MAJU JAYA TAN SRI DATO¶ HAJI ALIMUDDIN BIN HAJI MOHD DOM Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia .Kata alu-aluan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera. keluarga. maju dan prihatin. Sehubungan itu. masyarakat dan negara. saya menyeru agar pihak sekolah akan terus mengambil langkah aktif dan proaktif untuk mendedahkan pelajar kepada pengalaman pembelajaran yang berkesan dan dapat melahirkan warga negara yang patriotik.Keseimbangan ini dijuruskan kepada pembangunan modal insan yang bersepadu dari segi pembangunan jasmani. modal insan kelas pertama dapat dilahirkan.

Pelbagai sumber dapat dimuatkan dalam majalah ini dan boleh menjadi tatapan pelajar. terima kasih.Oleh itu. Majalah sekolah merupakan wadah yang dapat merakamkan pelbagai maklumat dan sejarah sekolah. saya menyeru seyogianya semua warga SMK Malim supaya meneruskan usaha gigih tanpa mengenal erti jemu demi memastikan sekolah ini terus cemerlang.Semua ini amat penting bagi membolehkan generasi akan datang berhadapan dengan cabaran era globalisasi yang menuntut jati diri yang mantap. Sekian. Kecemerlangan sekolah yang dirakamkan dalam majalah ini sudah semestinya akan dapat mewujudkan perasaan bangga warga sekolah ini dan dapat memupuk semangat untuk meneruskan kecemerlangan pada masa depan. ibu bapa dan masyarakat. SELAMAT MAJU JAYA TUAN HAJI ISA BIN HAJI ABU Pengarah Pelajaran Negeri Melaka .Hal ini amat bertepatan dengan matlamat Kementerian Pelajaran Malaysia membangunkan modal insan yang cemerlang dan bertaraf dunia. Oleh itu. gemilang dan terbilang. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Selamat Sejahtera Syabas dan tahniah kepada Sidang Redaksi Majalah IMPIANA MALIM 2010 kerana telah berjaya menyusun dan menerbitkan majalah pada tahun ini. sidang redaksi majalah haruslah peka dan teliti dalam membuat pemilihan isi kandungan majalah agar maklumat tersebut dapat memberikan manfaat kepada sekolah dan negara. Rakaman sejarah dalam majalah ini juga boleh dijadikan sebagai sumber rujukan pada masa akan datang.Kata Alu-aluan Pengarah Pelajaran Negeri Melaka Bismillahirahmanirrahim.Kerjasama dan gabungan idea serta usaha yang berterusan antara pelajar dan guru merupakan suatu budaya kerja yang baik dan perlu dijadikan landasan untuk mencipta pelbagai kejayaan lain pada masa depan.

ABD MUTALIB BIN OSMAN Pegawai Pelajaran Daerah Melaka Tengah .peristiwa dan melibatkan diri dalam proses penerbitan majalah. Saya percaya dengan penerbitan majalah dwitahunan sekolah ini.Dalam era globalisasi kini. kebanyakan peristiwa sekolah sepanjang tahun akan dirakamkan. Bukan sahaja guru-guru yang mengharapkan para pelajar berjaya. Pelbagai halangan perlu ditangani terutama dalam menghadapi kerenah para pelajar.menyusun atur artikel. warga pendidik sewajarnya menimba seberapa banyak ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang agar dapat memenuhi tuntutan keperluan ilmu bagi melahirkan para pelajar yang cemerlang sebagai mana yang diharapkan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Akhir kata.Kata Alu-aluan Pegawai Pelajaran Daerah Melaka Tengah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.Harapan saya agar majalah IMPIANA MALIM ini terus dipertahankan penerbitannya dan terus kekal menjadi wadah pendidikan sebagai pencetus idea dan penjana minda setiap orang dalam sekolah. Sekian . masyarakat dan negara mengharapkan kejayaan pelajar dan seterusnya dapat menjayakan matlamat Wawasan 2020. Terima kasih kepada Sidang Redaksi Majalah IMPIANA MALIM 2010 atas peluang yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua kata dalam majalah pada tahun ini. terima kasih. Mereka dididik untuk menulis.tetapi ibu bapa .Semoga SMK Malim terus mencipta kecemerlangan.gambar. Syabas dan tahniah kepada Sidang Redaksi 2010 yang berjaya merealisasikan penerbitan majalah pada kali ini. tahniah kepada warga SMK Malim atas kejayaan mendidik para pelajar. Peranan sekolah dan para pendidik sentiasa mencabar.Usaha murni sekolah perlu disokong dan pelajar-pelajar ini perlu diberi pengiktirafan. Pada saya penerbitan majalah sekolah seumpama ini merupakan salah satu usaha untuk mendidik pelajar-pelajarnya.

Justeru.Sekalung tahniah dan syabas kepada Sidang Redaksi 2010 dan semua yang terlibat atas kegigihan menghasilkan majalah ini dengan jayanya.PIBG. Akhir kata. bimbingan dan dorongan yang diberikan oleh ibu bapa dan guru . Seyogianya. emosi dan jasmani dengan berpaksikan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. SMK Malim . ajaran. diharapkan dengan didikan. Hasrat ini sejajar dengan matlamat kerajaan untuk melahirkan para pelajar yang cemerlang bagi menjayakan misi Wawasan 2020. kakitangan sekolah dan para pelajar yang sentiasa memberikan sokongan dalam apa jua bentuk bagi menjayakan penerbitan majalah ini.Kata Alu-aluan Pengetua SMK Malim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera Syukur ke hadrat Illahi kerana dengan limpah kurnia-Nya majalah IMPIANA MALIM dapat dilahirkan pada tahun ini. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ahli Jawatankuasa Sidang Redaksi 2010.menjadi kewajipan kepada pelajar untuk melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu pengetahuan agar tidak tercicir pada zaman yang serba moden ini terutamanya dalam bidang teknologi maklumat. terima kasih. Para pelajar merupakan generasi pelapis yang bakal menerajui kepimpinan negara pada masa hadapan.guru. BERILTIZAM BERWAWASAN DATIN HAJAH NORHAYATI BINTI AHMAD BCM Pengetua . pelajar sekolah ini akan dapat mempunyai dan mengamalkan keseimbangan dan pembangunan intelek.rohani. Kecemerlangan yang diperoleh hari ini bukanlah datang bergolek.. Dengan itu. Sekian.guru. Tidak lupa juga terima kasih kepada pengiklan-pengiklan yang banyak memberikan sumbangan dalam penerbitan IMPIANA MALIM ini. semoga SMK Malim sentiasa berusaha ke arah kecemerlangan selaras dengan VISI dan MISI sekolah. para pelajar tidak harus leka dan tenggelam dibawa arus pembangunan negara terutamanya dalam dunia tanpa sempadan yang pastinya penuh dengan cabaran yang heterogen. Sesungguhnya kecemerlangan itu memerlukan banyak kesabaran serta pengorbanan yang besar .

Malah. SELAMAT MAJU JAYA ENCIK AMZAH BIN OSMAN YDP PIBG SMK Malim . terima kasih. Semoga kejayaan yang dicapai ini berterusan hendak-Nya.Mesyuarat PIBG. Melalui ruangan ini. Tahniah dan syabas ditujukan kepada Sidang Redaksi dan guru-guru penasihatnya atas kejayaan menerbitkan majalah sekolah IMPIANA MALIM pada tahun ini . Kejayaan anda pada hari ini menandakan kejayaan sistem pendidikan negara.Pengalaman yang ditimba ini amat bermakna sebagai persediaan kepada para pelajar untuk menempuhi dunia pekerjaan. para pelajar turut diberi pendedahan teknik-teknik penerbitan majalah secara sistematik.Sebenarnya tiada jalan pintas untuk mencapai kejayaan melainkan dengan berusaha bersungguh-sungguh. saya ingin mengucapkan sekalung tahniah kepada warga SMK Malim atas kejayaan yang dicapai pada tahun ini.Penglibatan dan komitmen daripada ibu bapa adalah penting bagi memupuk budaya kekeluargaan dengan setiap warga sekolah ini. Saya percaya anak-anak pelajar SMK Malim telah menggunakan peluang dengan sebaik-baiknya menuntut ilmu daripada guru-guru yang sentiasa komited dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. saya ingin mengambil kesempatan untuk menyeru kapada semua ibu bapa agar memberikan sokongan padu terhadap aktiviti-aktiviti tahunan yang dijalankan oleh pihak sekolah seperti acara Sukan Tahunan. Saya percaya penerbitan majalah ini telah memberi ruang kepada para pelajar mengasah bakat dalam bidang penulisan dan mempamerkan karya mereka melalui majalah ini. Sekian. Program Peningkatan Akademik . Perkhemahan KRS dan sebagainya. Akhir kata.Kata Alu-aluan YDP PIBG SMK Malim Assalmualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh da Salam Sejahtera Setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Sidang Redaksi 2010 dan pihak sekolah kerana memberi peluang kepada saya menyampaikan sepatah dua kata di ruangan ini.

Salam hormat. kesungguhan dan sinergi mereka hingga dapat menghasilkan IMPIANA MALIM pada kali ini. HO KAM PUI Ketua Pengarang IMPIANA MALIM 2010 . Mereka sangat cekap dan efisien. IMPIANA MALIM telah kami hidangkan kepada anda.Jadi.´ kerja sepasukan lebih baik daripada kerja seorang diri´.Kata Alu-aluan Ketua Pengarang Salam Sejahtera dan salam perpaduan Syukur kepada Tuhan atas kurniaan tenaga dan inspirasi yang dititiskan kepada seluruh ahli jawatankuasa dan Sidang Redaksi IMPIANA MALIM 2010 dalam usaha melahirkan majalah sekolah pada tahun ini. Terima kasih kepada warga SMK Malim yang menyumbang karya. nikmatilah dengan hati dan fikiran yang terbuka.segala paparan dalam bentuk penulisan dan gambar yang dirakam dalam IMPIANA MALIM ini mampu menjadi memori terindah anda sepanjang tahun 2010. Benarlah kata pujangga. majalah sekolah merupakan µduta kecil¶ iaitu sebagai wahana untuk menyalurkan wadah sekolah kepada warganya dan masyarakat di sekelilingnya . Pada saya. Terima kasih kepada µpasukan¶ saya. menjadikan IMPIANA MALIM sebagai wahana untuk mengetengahkan bakat dan kreativiti anda. Jika masih terdapat kekurangan di mana-mana mohon maaf saya pinta. Akhir kata daripada saya . Harapan saya.Saya amat mengagumi idea. Saya pasti rebah tanpa mereka.Imej sekolah sama ada gah atau tidak . juga mampu dijelmakan melalui majalah sekolah.

KERJASAMA ANDA AMAT DIHARGAI.2010) JAM 10. .PERHATIAN KEPADA GURU KELAS BERKENAAN.4. SILA HANTAR SENARAI NAMA PELAJAR YANG TELAH MEMBAYAR YURAN MAJALAH SEKOLAH SELEWAT-LEWATNYA PADA HARI SELASA (6.00 PAGI.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful