KATA ALU-ALUAN Menteri Pelajaran Malaysia Kini,dalam mengharungi era globalisasi generasi muda khususnya para

pelajar berhadapan dengan pelbagai cabaran yang bakal menguji kematangan, keupayaan dan kemampuan mereka untuk berfikir serta membuat keputusan yang tepat untuk diri , keluarga, bangsa , agama dan negara.Justeru para pelajar perlu diasuh, dibentuk dan dididik dengan pelbagai ilmu, kemahiran,kepandaian serta pengetahuan sebagai pelengkap diri untuk meraka menghadapi pelbagai cabaran dan rintangan ini. Dalam hal ini, pihak sekolah perlu memainkan peranan secara berkesan dan sistematik dalam mendidik, mengasuh dan memperlengkapkan diri pelajar dengan pelbagai bidang ilmu dan kemahiran bagi membolehkan mereka berdaya saing dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini,sekaligus menjadi aset berharga untuk memacu kemajuan dan pembangunan negara pada masa hadapan.Pembangunan diri pelajar yang seimbang daripada aspek emosi, rohani, jasmani dan intelek perlu ditekankan supaya selari dengan hasrat yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Seterusnya, setiap lapisan masyarakat seyogianya memberi komitmen yang padu bagi bersamasama menjayakan agenda pendidikan negara serta menyematkan perasaan bahawa anak-anak kita ialah tanggungjawab bersama.Lantaran itu, usaha untuk menjayakan agenda pendidikan negara tidak harus diletakkan di bawah tanggungjawab Kementerian Pelajaran Malaysia semata-mata sebaliknya harus dipikul dan dikongsi bersama oleh semua pihak. Akhir kata, tahniah kepada Sidang Redaksi Majalah Sekolah Menengah Kebangsaan Malim, Melaka atas usaha dan inisiatif menerbitkan majalah ini. Semoga penerbitan majalah ini akan membawa manfaat kepada pelbagai pihak terutama dalam mengiktiraf peranan sekolah sebagai institusi penjana modal insan berkualiti untuk negara.

Selamat Maju Jaya

YAB TAN SRI DATO¶ HJ.MUHYIDDIN BIN HJ. MOHD YASSIN Menteri Pelajaran Malaysia

Pada masa yang sama. memiliki keterampilan dan mampu menyumbang kepada kesejahteraan diri. Kementerian Pelajaran mengambil pendekatan menyeluruh dan bersepadu terhadap pendidikan. saya menyeru agar pihak sekolah akan terus mengambil langkah aktif dan proaktif untuk mendedahkan pelajar kepada pengalaman pembelajaran yang berkesan dan dapat melahirkan warga negara yang patriotik. menguasai ilmu dan kemahiran. Saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada pihak sekolah atas penerbitan majalah sekolah tahun 2010 ini. keluarga. masyarakat dan negara. maju dan prihatin.Kata alu-aluan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.Dalam mengharungi cabaran arus dunia tanpa sempadan.Antara kemahiran tersebut ialah penguasaan bahasa kedua. modal insan kelas pertama dapat dilahirkan.Perkara ini hendaklah diterjemahkan dalam bentuk amalan perpaduan dan intergrasi nasional yang baik. Pendidikan yang berkualiti menjamin masa depan yang cerah.Melalui pendidikan berkualiti.Pelajar hendaklah berasa bangga dengan pencapaian-pencapaian negara dan mereka hendaklah menyakini bahawa mereka turut berupaya untuk menyumbang kepada kemajuan negara pada suatu hari nanti. kemahiran berfikir dan kemahiran-kemahiran sosial seperti kemahiran berkomunikasi dan kemahiran bekerja dalam pasukan. Saya percaya penerbitan majalah ini ialah hasil kerjasama dan komitmen yang tinggi semua warga sekolah terhadap kejayaan sekolah. berfikiran progresif.Hal ini bertujuan untuk melahirkan pelajar yang tinggi akhlaknya. rohani dan inteleknya. SELAMAT MAJU JAYA TAN SRI DATO¶ HAJI ALIMUDDIN BIN HAJI MOHD DOM Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia . Sehubungan itu. emosi. pemupukan semangat patriotik dan jati diri ialah faktor gandingan yang penting. kemahiran ICT. para pelajar perlu melengkapkan diri dengan kemahiran yang relevan dengan tuntutan semasa dan masa akan datang.Keseimbangan ini dijuruskan kepada pembangunan modal insan yang bersepadu dari segi pembangunan jasmani.

Kecemerlangan sekolah yang dirakamkan dalam majalah ini sudah semestinya akan dapat mewujudkan perasaan bangga warga sekolah ini dan dapat memupuk semangat untuk meneruskan kecemerlangan pada masa depan. Sekian. Rakaman sejarah dalam majalah ini juga boleh dijadikan sebagai sumber rujukan pada masa akan datang. saya menyeru seyogianya semua warga SMK Malim supaya meneruskan usaha gigih tanpa mengenal erti jemu demi memastikan sekolah ini terus cemerlang.Oleh itu. SELAMAT MAJU JAYA TUAN HAJI ISA BIN HAJI ABU Pengarah Pelajaran Negeri Melaka .Hal ini amat bertepatan dengan matlamat Kementerian Pelajaran Malaysia membangunkan modal insan yang cemerlang dan bertaraf dunia. Majalah sekolah merupakan wadah yang dapat merakamkan pelbagai maklumat dan sejarah sekolah. sidang redaksi majalah haruslah peka dan teliti dalam membuat pemilihan isi kandungan majalah agar maklumat tersebut dapat memberikan manfaat kepada sekolah dan negara.Kerjasama dan gabungan idea serta usaha yang berterusan antara pelajar dan guru merupakan suatu budaya kerja yang baik dan perlu dijadikan landasan untuk mencipta pelbagai kejayaan lain pada masa depan.Pelbagai sumber dapat dimuatkan dalam majalah ini dan boleh menjadi tatapan pelajar. terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Selamat Sejahtera Syabas dan tahniah kepada Sidang Redaksi Majalah IMPIANA MALIM 2010 kerana telah berjaya menyusun dan menerbitkan majalah pada tahun ini. ibu bapa dan masyarakat.Kata Alu-aluan Pengarah Pelajaran Negeri Melaka Bismillahirahmanirrahim.Semua ini amat penting bagi membolehkan generasi akan datang berhadapan dengan cabaran era globalisasi yang menuntut jati diri yang mantap. gemilang dan terbilang. Oleh itu.

kebanyakan peristiwa sekolah sepanjang tahun akan dirakamkan.Dalam era globalisasi kini. Terima kasih kepada Sidang Redaksi Majalah IMPIANA MALIM 2010 atas peluang yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua kata dalam majalah pada tahun ini. ABD MUTALIB BIN OSMAN Pegawai Pelajaran Daerah Melaka Tengah . Akhir kata.gambar. Sekian .peristiwa dan melibatkan diri dalam proses penerbitan majalah. Syabas dan tahniah kepada Sidang Redaksi 2010 yang berjaya merealisasikan penerbitan majalah pada kali ini. tahniah kepada warga SMK Malim atas kejayaan mendidik para pelajar. Saya percaya dengan penerbitan majalah dwitahunan sekolah ini.Semoga SMK Malim terus mencipta kecemerlangan. Peranan sekolah dan para pendidik sentiasa mencabar.tetapi ibu bapa . masyarakat dan negara mengharapkan kejayaan pelajar dan seterusnya dapat menjayakan matlamat Wawasan 2020. terima kasih.Usaha murni sekolah perlu disokong dan pelajar-pelajar ini perlu diberi pengiktirafan. Mereka dididik untuk menulis. warga pendidik sewajarnya menimba seberapa banyak ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang agar dapat memenuhi tuntutan keperluan ilmu bagi melahirkan para pelajar yang cemerlang sebagai mana yang diharapkan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.Kata Alu-aluan Pegawai Pelajaran Daerah Melaka Tengah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera. Bukan sahaja guru-guru yang mengharapkan para pelajar berjaya.menyusun atur artikel. Pada saya penerbitan majalah sekolah seumpama ini merupakan salah satu usaha untuk mendidik pelajar-pelajarnya. Pelbagai halangan perlu ditangani terutama dalam menghadapi kerenah para pelajar.Harapan saya agar majalah IMPIANA MALIM ini terus dipertahankan penerbitannya dan terus kekal menjadi wadah pendidikan sebagai pencetus idea dan penjana minda setiap orang dalam sekolah.

terima kasih. Sesungguhnya kecemerlangan itu memerlukan banyak kesabaran serta pengorbanan yang besar .rohani. Para pelajar merupakan generasi pelapis yang bakal menerajui kepimpinan negara pada masa hadapan. bimbingan dan dorongan yang diberikan oleh ibu bapa dan guru . kakitangan sekolah dan para pelajar yang sentiasa memberikan sokongan dalam apa jua bentuk bagi menjayakan penerbitan majalah ini.Justeru. semoga SMK Malim sentiasa berusaha ke arah kecemerlangan selaras dengan VISI dan MISI sekolah. diharapkan dengan didikan. Dengan itu. pelajar sekolah ini akan dapat mempunyai dan mengamalkan keseimbangan dan pembangunan intelek. Tidak lupa juga terima kasih kepada pengiklan-pengiklan yang banyak memberikan sumbangan dalam penerbitan IMPIANA MALIM ini. Akhir kata. emosi dan jasmani dengan berpaksikan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.guru. Seyogianya. Sekian. Hasrat ini sejajar dengan matlamat kerajaan untuk melahirkan para pelajar yang cemerlang bagi menjayakan misi Wawasan 2020. para pelajar tidak harus leka dan tenggelam dibawa arus pembangunan negara terutamanya dalam dunia tanpa sempadan yang pastinya penuh dengan cabaran yang heterogen. ajaran.. SMK Malim .Kata Alu-aluan Pengetua SMK Malim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera Syukur ke hadrat Illahi kerana dengan limpah kurnia-Nya majalah IMPIANA MALIM dapat dilahirkan pada tahun ini.Sekalung tahniah dan syabas kepada Sidang Redaksi 2010 dan semua yang terlibat atas kegigihan menghasilkan majalah ini dengan jayanya. BERILTIZAM BERWAWASAN DATIN HAJAH NORHAYATI BINTI AHMAD BCM Pengetua .guru. Kecemerlangan yang diperoleh hari ini bukanlah datang bergolek.PIBG. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ahli Jawatankuasa Sidang Redaksi 2010.menjadi kewajipan kepada pelajar untuk melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu pengetahuan agar tidak tercicir pada zaman yang serba moden ini terutamanya dalam bidang teknologi maklumat.

Perkhemahan KRS dan sebagainya. saya ingin mengucapkan sekalung tahniah kepada warga SMK Malim atas kejayaan yang dicapai pada tahun ini. Tahniah dan syabas ditujukan kepada Sidang Redaksi dan guru-guru penasihatnya atas kejayaan menerbitkan majalah sekolah IMPIANA MALIM pada tahun ini . saya ingin mengambil kesempatan untuk menyeru kapada semua ibu bapa agar memberikan sokongan padu terhadap aktiviti-aktiviti tahunan yang dijalankan oleh pihak sekolah seperti acara Sukan Tahunan. Sekian. Malah. para pelajar turut diberi pendedahan teknik-teknik penerbitan majalah secara sistematik.Pengalaman yang ditimba ini amat bermakna sebagai persediaan kepada para pelajar untuk menempuhi dunia pekerjaan. Melalui ruangan ini.Sebenarnya tiada jalan pintas untuk mencapai kejayaan melainkan dengan berusaha bersungguh-sungguh. Semoga kejayaan yang dicapai ini berterusan hendak-Nya.Kata Alu-aluan YDP PIBG SMK Malim Assalmualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh da Salam Sejahtera Setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Sidang Redaksi 2010 dan pihak sekolah kerana memberi peluang kepada saya menyampaikan sepatah dua kata di ruangan ini. Kejayaan anda pada hari ini menandakan kejayaan sistem pendidikan negara. Program Peningkatan Akademik .Penglibatan dan komitmen daripada ibu bapa adalah penting bagi memupuk budaya kekeluargaan dengan setiap warga sekolah ini. Saya percaya penerbitan majalah ini telah memberi ruang kepada para pelajar mengasah bakat dalam bidang penulisan dan mempamerkan karya mereka melalui majalah ini. SELAMAT MAJU JAYA ENCIK AMZAH BIN OSMAN YDP PIBG SMK Malim . Akhir kata. terima kasih.Mesyuarat PIBG. Saya percaya anak-anak pelajar SMK Malim telah menggunakan peluang dengan sebaik-baiknya menuntut ilmu daripada guru-guru yang sentiasa komited dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab.

Harapan saya. majalah sekolah merupakan µduta kecil¶ iaitu sebagai wahana untuk menyalurkan wadah sekolah kepada warganya dan masyarakat di sekelilingnya . Mereka sangat cekap dan efisien.Imej sekolah sama ada gah atau tidak . Jika masih terdapat kekurangan di mana-mana mohon maaf saya pinta.´ kerja sepasukan lebih baik daripada kerja seorang diri´. Benarlah kata pujangga. kesungguhan dan sinergi mereka hingga dapat menghasilkan IMPIANA MALIM pada kali ini. Saya pasti rebah tanpa mereka.Jadi.Kata Alu-aluan Ketua Pengarang Salam Sejahtera dan salam perpaduan Syukur kepada Tuhan atas kurniaan tenaga dan inspirasi yang dititiskan kepada seluruh ahli jawatankuasa dan Sidang Redaksi IMPIANA MALIM 2010 dalam usaha melahirkan majalah sekolah pada tahun ini. menjadikan IMPIANA MALIM sebagai wahana untuk mengetengahkan bakat dan kreativiti anda. Terima kasih kepada warga SMK Malim yang menyumbang karya. HO KAM PUI Ketua Pengarang IMPIANA MALIM 2010 . nikmatilah dengan hati dan fikiran yang terbuka. Pada saya. IMPIANA MALIM telah kami hidangkan kepada anda. Akhir kata daripada saya . Salam hormat.Saya amat mengagumi idea. Terima kasih kepada µpasukan¶ saya.segala paparan dalam bentuk penulisan dan gambar yang dirakam dalam IMPIANA MALIM ini mampu menjadi memori terindah anda sepanjang tahun 2010. juga mampu dijelmakan melalui majalah sekolah.

00 PAGI. SILA HANTAR SENARAI NAMA PELAJAR YANG TELAH MEMBAYAR YURAN MAJALAH SEKOLAH SELEWAT-LEWATNYA PADA HARI SELASA (6. .2010) JAM 10.PERHATIAN KEPADA GURU KELAS BERKENAAN.KERJASAMA ANDA AMAT DIHARGAI.4.