KATA ALU-ALUAN Menteri Pelajaran Malaysia Kini,dalam mengharungi era globalisasi generasi muda khususnya para

pelajar berhadapan dengan pelbagai cabaran yang bakal menguji kematangan, keupayaan dan kemampuan mereka untuk berfikir serta membuat keputusan yang tepat untuk diri , keluarga, bangsa , agama dan negara.Justeru para pelajar perlu diasuh, dibentuk dan dididik dengan pelbagai ilmu, kemahiran,kepandaian serta pengetahuan sebagai pelengkap diri untuk meraka menghadapi pelbagai cabaran dan rintangan ini. Dalam hal ini, pihak sekolah perlu memainkan peranan secara berkesan dan sistematik dalam mendidik, mengasuh dan memperlengkapkan diri pelajar dengan pelbagai bidang ilmu dan kemahiran bagi membolehkan mereka berdaya saing dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini,sekaligus menjadi aset berharga untuk memacu kemajuan dan pembangunan negara pada masa hadapan.Pembangunan diri pelajar yang seimbang daripada aspek emosi, rohani, jasmani dan intelek perlu ditekankan supaya selari dengan hasrat yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Seterusnya, setiap lapisan masyarakat seyogianya memberi komitmen yang padu bagi bersamasama menjayakan agenda pendidikan negara serta menyematkan perasaan bahawa anak-anak kita ialah tanggungjawab bersama.Lantaran itu, usaha untuk menjayakan agenda pendidikan negara tidak harus diletakkan di bawah tanggungjawab Kementerian Pelajaran Malaysia semata-mata sebaliknya harus dipikul dan dikongsi bersama oleh semua pihak. Akhir kata, tahniah kepada Sidang Redaksi Majalah Sekolah Menengah Kebangsaan Malim, Melaka atas usaha dan inisiatif menerbitkan majalah ini. Semoga penerbitan majalah ini akan membawa manfaat kepada pelbagai pihak terutama dalam mengiktiraf peranan sekolah sebagai institusi penjana modal insan berkualiti untuk negara.

Selamat Maju Jaya

YAB TAN SRI DATO¶ HJ.MUHYIDDIN BIN HJ. MOHD YASSIN Menteri Pelajaran Malaysia

Pendidikan yang berkualiti menjamin masa depan yang cerah.Perkara ini hendaklah diterjemahkan dalam bentuk amalan perpaduan dan intergrasi nasional yang baik. kemahiran berfikir dan kemahiran-kemahiran sosial seperti kemahiran berkomunikasi dan kemahiran bekerja dalam pasukan.Keseimbangan ini dijuruskan kepada pembangunan modal insan yang bersepadu dari segi pembangunan jasmani. menguasai ilmu dan kemahiran. emosi. maju dan prihatin.Pelajar hendaklah berasa bangga dengan pencapaian-pencapaian negara dan mereka hendaklah menyakini bahawa mereka turut berupaya untuk menyumbang kepada kemajuan negara pada suatu hari nanti.Kata alu-aluan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera. rohani dan inteleknya.Melalui pendidikan berkualiti. Saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada pihak sekolah atas penerbitan majalah sekolah tahun 2010 ini. kemahiran ICT. Sehubungan itu. Pada masa yang sama.Hal ini bertujuan untuk melahirkan pelajar yang tinggi akhlaknya. berfikiran progresif. pemupukan semangat patriotik dan jati diri ialah faktor gandingan yang penting. memiliki keterampilan dan mampu menyumbang kepada kesejahteraan diri. saya menyeru agar pihak sekolah akan terus mengambil langkah aktif dan proaktif untuk mendedahkan pelajar kepada pengalaman pembelajaran yang berkesan dan dapat melahirkan warga negara yang patriotik. keluarga. Saya percaya penerbitan majalah ini ialah hasil kerjasama dan komitmen yang tinggi semua warga sekolah terhadap kejayaan sekolah.Dalam mengharungi cabaran arus dunia tanpa sempadan. modal insan kelas pertama dapat dilahirkan.Antara kemahiran tersebut ialah penguasaan bahasa kedua. SELAMAT MAJU JAYA TAN SRI DATO¶ HAJI ALIMUDDIN BIN HAJI MOHD DOM Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia . Kementerian Pelajaran mengambil pendekatan menyeluruh dan bersepadu terhadap pendidikan. para pelajar perlu melengkapkan diri dengan kemahiran yang relevan dengan tuntutan semasa dan masa akan datang. masyarakat dan negara.

saya menyeru seyogianya semua warga SMK Malim supaya meneruskan usaha gigih tanpa mengenal erti jemu demi memastikan sekolah ini terus cemerlang. Sekian. ibu bapa dan masyarakat. gemilang dan terbilang. Majalah sekolah merupakan wadah yang dapat merakamkan pelbagai maklumat dan sejarah sekolah. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Selamat Sejahtera Syabas dan tahniah kepada Sidang Redaksi Majalah IMPIANA MALIM 2010 kerana telah berjaya menyusun dan menerbitkan majalah pada tahun ini. terima kasih. Kecemerlangan sekolah yang dirakamkan dalam majalah ini sudah semestinya akan dapat mewujudkan perasaan bangga warga sekolah ini dan dapat memupuk semangat untuk meneruskan kecemerlangan pada masa depan. SELAMAT MAJU JAYA TUAN HAJI ISA BIN HAJI ABU Pengarah Pelajaran Negeri Melaka .Oleh itu. sidang redaksi majalah haruslah peka dan teliti dalam membuat pemilihan isi kandungan majalah agar maklumat tersebut dapat memberikan manfaat kepada sekolah dan negara. Oleh itu. Rakaman sejarah dalam majalah ini juga boleh dijadikan sebagai sumber rujukan pada masa akan datang.Kata Alu-aluan Pengarah Pelajaran Negeri Melaka Bismillahirahmanirrahim.Semua ini amat penting bagi membolehkan generasi akan datang berhadapan dengan cabaran era globalisasi yang menuntut jati diri yang mantap.Kerjasama dan gabungan idea serta usaha yang berterusan antara pelajar dan guru merupakan suatu budaya kerja yang baik dan perlu dijadikan landasan untuk mencipta pelbagai kejayaan lain pada masa depan.Hal ini amat bertepatan dengan matlamat Kementerian Pelajaran Malaysia membangunkan modal insan yang cemerlang dan bertaraf dunia.Pelbagai sumber dapat dimuatkan dalam majalah ini dan boleh menjadi tatapan pelajar.

tahniah kepada warga SMK Malim atas kejayaan mendidik para pelajar.Usaha murni sekolah perlu disokong dan pelajar-pelajar ini perlu diberi pengiktirafan.Harapan saya agar majalah IMPIANA MALIM ini terus dipertahankan penerbitannya dan terus kekal menjadi wadah pendidikan sebagai pencetus idea dan penjana minda setiap orang dalam sekolah. masyarakat dan negara mengharapkan kejayaan pelajar dan seterusnya dapat menjayakan matlamat Wawasan 2020. Saya percaya dengan penerbitan majalah dwitahunan sekolah ini. Mereka dididik untuk menulis. Pelbagai halangan perlu ditangani terutama dalam menghadapi kerenah para pelajar. warga pendidik sewajarnya menimba seberapa banyak ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang agar dapat memenuhi tuntutan keperluan ilmu bagi melahirkan para pelajar yang cemerlang sebagai mana yang diharapkan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Syabas dan tahniah kepada Sidang Redaksi 2010 yang berjaya merealisasikan penerbitan majalah pada kali ini. Terima kasih kepada Sidang Redaksi Majalah IMPIANA MALIM 2010 atas peluang yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua kata dalam majalah pada tahun ini.Dalam era globalisasi kini. Bukan sahaja guru-guru yang mengharapkan para pelajar berjaya.tetapi ibu bapa .Semoga SMK Malim terus mencipta kecemerlangan.Kata Alu-aluan Pegawai Pelajaran Daerah Melaka Tengah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera. Akhir kata.gambar. kebanyakan peristiwa sekolah sepanjang tahun akan dirakamkan.peristiwa dan melibatkan diri dalam proses penerbitan majalah. ABD MUTALIB BIN OSMAN Pegawai Pelajaran Daerah Melaka Tengah .menyusun atur artikel. terima kasih. Sekian . Peranan sekolah dan para pendidik sentiasa mencabar. Pada saya penerbitan majalah sekolah seumpama ini merupakan salah satu usaha untuk mendidik pelajar-pelajarnya.

rohani. Para pelajar merupakan generasi pelapis yang bakal menerajui kepimpinan negara pada masa hadapan. Kecemerlangan yang diperoleh hari ini bukanlah datang bergolek. Sekian. bimbingan dan dorongan yang diberikan oleh ibu bapa dan guru . BERILTIZAM BERWAWASAN DATIN HAJAH NORHAYATI BINTI AHMAD BCM Pengetua .PIBG.guru. ajaran. Hasrat ini sejajar dengan matlamat kerajaan untuk melahirkan para pelajar yang cemerlang bagi menjayakan misi Wawasan 2020. pelajar sekolah ini akan dapat mempunyai dan mengamalkan keseimbangan dan pembangunan intelek.Justeru. SMK Malim . Sesungguhnya kecemerlangan itu memerlukan banyak kesabaran serta pengorbanan yang besar . kakitangan sekolah dan para pelajar yang sentiasa memberikan sokongan dalam apa jua bentuk bagi menjayakan penerbitan majalah ini.menjadi kewajipan kepada pelajar untuk melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu pengetahuan agar tidak tercicir pada zaman yang serba moden ini terutamanya dalam bidang teknologi maklumat. Akhir kata. semoga SMK Malim sentiasa berusaha ke arah kecemerlangan selaras dengan VISI dan MISI sekolah.Kata Alu-aluan Pengetua SMK Malim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera Syukur ke hadrat Illahi kerana dengan limpah kurnia-Nya majalah IMPIANA MALIM dapat dilahirkan pada tahun ini. Tidak lupa juga terima kasih kepada pengiklan-pengiklan yang banyak memberikan sumbangan dalam penerbitan IMPIANA MALIM ini. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ahli Jawatankuasa Sidang Redaksi 2010.guru.Sekalung tahniah dan syabas kepada Sidang Redaksi 2010 dan semua yang terlibat atas kegigihan menghasilkan majalah ini dengan jayanya. para pelajar tidak harus leka dan tenggelam dibawa arus pembangunan negara terutamanya dalam dunia tanpa sempadan yang pastinya penuh dengan cabaran yang heterogen. diharapkan dengan didikan. emosi dan jasmani dengan berpaksikan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Dengan itu. terima kasih. Seyogianya..

Mesyuarat PIBG.Kata Alu-aluan YDP PIBG SMK Malim Assalmualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh da Salam Sejahtera Setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Sidang Redaksi 2010 dan pihak sekolah kerana memberi peluang kepada saya menyampaikan sepatah dua kata di ruangan ini.Penglibatan dan komitmen daripada ibu bapa adalah penting bagi memupuk budaya kekeluargaan dengan setiap warga sekolah ini.Pengalaman yang ditimba ini amat bermakna sebagai persediaan kepada para pelajar untuk menempuhi dunia pekerjaan. saya ingin mengambil kesempatan untuk menyeru kapada semua ibu bapa agar memberikan sokongan padu terhadap aktiviti-aktiviti tahunan yang dijalankan oleh pihak sekolah seperti acara Sukan Tahunan. Saya percaya anak-anak pelajar SMK Malim telah menggunakan peluang dengan sebaik-baiknya menuntut ilmu daripada guru-guru yang sentiasa komited dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Saya percaya penerbitan majalah ini telah memberi ruang kepada para pelajar mengasah bakat dalam bidang penulisan dan mempamerkan karya mereka melalui majalah ini. Akhir kata. Program Peningkatan Akademik . Malah. SELAMAT MAJU JAYA ENCIK AMZAH BIN OSMAN YDP PIBG SMK Malim . Perkhemahan KRS dan sebagainya. Semoga kejayaan yang dicapai ini berterusan hendak-Nya. Tahniah dan syabas ditujukan kepada Sidang Redaksi dan guru-guru penasihatnya atas kejayaan menerbitkan majalah sekolah IMPIANA MALIM pada tahun ini . Kejayaan anda pada hari ini menandakan kejayaan sistem pendidikan negara. Sekian. terima kasih. saya ingin mengucapkan sekalung tahniah kepada warga SMK Malim atas kejayaan yang dicapai pada tahun ini.Sebenarnya tiada jalan pintas untuk mencapai kejayaan melainkan dengan berusaha bersungguh-sungguh. para pelajar turut diberi pendedahan teknik-teknik penerbitan majalah secara sistematik. Melalui ruangan ini.

Mereka sangat cekap dan efisien. Jika masih terdapat kekurangan di mana-mana mohon maaf saya pinta. Akhir kata daripada saya . juga mampu dijelmakan melalui majalah sekolah. kesungguhan dan sinergi mereka hingga dapat menghasilkan IMPIANA MALIM pada kali ini. Terima kasih kepada µpasukan¶ saya.segala paparan dalam bentuk penulisan dan gambar yang dirakam dalam IMPIANA MALIM ini mampu menjadi memori terindah anda sepanjang tahun 2010. Terima kasih kepada warga SMK Malim yang menyumbang karya. majalah sekolah merupakan µduta kecil¶ iaitu sebagai wahana untuk menyalurkan wadah sekolah kepada warganya dan masyarakat di sekelilingnya .Saya amat mengagumi idea.Kata Alu-aluan Ketua Pengarang Salam Sejahtera dan salam perpaduan Syukur kepada Tuhan atas kurniaan tenaga dan inspirasi yang dititiskan kepada seluruh ahli jawatankuasa dan Sidang Redaksi IMPIANA MALIM 2010 dalam usaha melahirkan majalah sekolah pada tahun ini. nikmatilah dengan hati dan fikiran yang terbuka. Salam hormat. HO KAM PUI Ketua Pengarang IMPIANA MALIM 2010 .´ kerja sepasukan lebih baik daripada kerja seorang diri´. Saya pasti rebah tanpa mereka.Jadi.Imej sekolah sama ada gah atau tidak . Pada saya. Benarlah kata pujangga. menjadikan IMPIANA MALIM sebagai wahana untuk mengetengahkan bakat dan kreativiti anda. Harapan saya. IMPIANA MALIM telah kami hidangkan kepada anda.

KERJASAMA ANDA AMAT DIHARGAI. .2010) JAM 10.4. SILA HANTAR SENARAI NAMA PELAJAR YANG TELAH MEMBAYAR YURAN MAJALAH SEKOLAH SELEWAT-LEWATNYA PADA HARI SELASA (6.PERHATIAN KEPADA GURU KELAS BERKENAAN.00 PAGI.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful