P. 1
Sejarah Tingkatan 4 Bab 5 Kerajaan Islam Di Madinah

Sejarah Tingkatan 4 Bab 5 Kerajaan Islam Di Madinah

5.0

|Views: 28,936|Likes:
Nota sejarah tingkatan 4 yang lengkap dan padat untuk pelajar SPM...
Nota sejarah tingkatan 4 yang lengkap dan padat untuk pelajar SPM...

More info:

Published by: Jeyabarath Jeya Mohan on Apr 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial
List Price: $0.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

08/31/2015

$0.99

USD

pdf

text

original

BAB 5 KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

Pengenalan
Madinah terletak antara Makkah dan Syam. Laluan pedagang . Tempat
persinggahan. Penduduknya terdiri daripada Yahudi, Nasrani dan Arab. Yahudi –
Bani Quraizah, Bani Nadhir, Bani Qunaiqa’ , Arab – Aus dan Khazraj. Kehidupan
kurang sebab pergeseran kabilah dan penguasaan ekonomi oleh Yahudi. Aus dan
Khazraj jemput Nabi saw – wujud Aqabah 1 pada 621M.
Madinah – Bandar bercahaya. Dikenali juga dengan Yathrib. Terletak di wilayah
Hijjaz.
Suku Aus di Selatan dan Timur, Khazraj di tengah Madinah, Yahudi pertama
hijrah ke Madinah ialah Qinuqa’.
Perjanjian Aqabah
1. Aqabah ialah tempat antara Mina dan Makkah. Wakil Aus dan Khazraj
menemui Nabi di Aqabah kemudian peluk Islam. 621M mengunjungi kagi dan
wujud perjanjian Aqabah 1. Syarat Perjanjian:
a. Suku Aus dan Khazraj hendaklah beriman dengan Allah swt. Dan
Rasul
b. Membantu Nabi saw
c. Tidak mengamalkan amalan Jahiliyah.
2. Selepas perjanjian hantar Mus’ab bin Umair ubtuk mendakwah.
3. 622M Perjanjian Aqabah 2. Syaratnya :
a. Suku Aus dan Khazraj memeluk Islam dan taat kepada Nabi saw.
b. Suku Aus dan Khazraj jemput Nabi saw di Makkah untuk hijrah ke
Madinah
c. Mereka secara sukarela mengadakan tempat tinggal
d. Berjanji menjaga keselamatan baginda dan orang Islam Makkah
e. Kesediaan mempertahankan Islam.
4. Kesan Perjanjian:
a. Penghantaran utusan dakwah ke Madinah
b. Islam mula tersebar di Madinah kemudian seluruh pelusuk dunia
c. Perlindungan bagi orang Islam Makkah.
d. Jaminan dan keselamtan orang Islam Makkah terjamin
e. Berlaku Hijrah dan kewujudan tahun Hijrah.
f. Permulaan wujudnya negara Islam di Madinah
g. Megembalikan keaman dan persaudaraan masyarakat Madinah oleh
Nabi saw melalui Islam.
h. Wujud tentangan dan rancangan bunuh Nabi oleh Quraish di Makkah.

[Atas Halaman] [Pengenalan ][Perjanjian Aqabah ][Hijrah] [Sebab dan Tujuan
Hijrah] [Kepentingan Hijrah][ Piagam Madinah][ Kepentingan Piagam Madinah] [
Penyebaran Islam] [Perjanjian Hudaibiyah] [Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah]
[Pembukaan Semula Kota Makkah ] [Kepentingan Pembukaan
Kota Makkah]

Hijrah

Berlaku pada 12 Sept 622M ( 1 H ). Berlaku secara rahsia dan berperingkat.
Muhamad hijrah bersama Abu Bakar AsSiddiq – perjalanan 12 hari. Umar secara
sendirian dan terang-terangan.

Konsep Hijrah

Maknanya:
1. Maksud perkataan Arab – berpindah.
2. Dalam konteks tamadun Islam bermaksud perpindahan orang Islam dari
Makkah ke Madinah . Bertujuan untuk memperkukuhkan kedudukan Islam dan
satu strategi penyebaran.
3. Pengertian lain – Perjuangan untuk menegak kebenaran dan meninggalkan
keburukan atau kejahatan.
4. Semangat ingin berubah dan boleh berlaku dalam pelbagai keadaan spt
perubahan sikap, cara berfikir, dan tingkah laku.
5. Barat mentafsir Hijrah sebagai pelarian. Disangkal kerana terdapat perbezaan
konsep Hijrah Barat dan Islam spt berikut:
a. Hijrah orang Islam kerana jemputan orang Arab Madinah.
b. Orang Makkah ke Madinah disambut dengan gembira dan rela.
c. Orang Islam Makkah diberi jaminan kjeselamatan dan diberi tempat
tinggal.
d. Nabi Muhamad saw pula dilantik sebagai pemimpin Madinah dan
diterima oleh semua golongan penduduk Madinah.

Cara penghijrahan Nabi Muhamad saw.
1. Setelah berjaya melepaskan diri daripada kepungan
2. Ali Abu Talib menggantikan nabi saw untuk tidur di tempat nabi.
3. Bersama Abu bakar meninggalkan Makkah .
4. Bersembunyi di gua Thur = Dibantu oleh Abdullah bin Abu bakar – intip
kegiatan orang Quraish, Asma binti Abu Bakar – menghantar makanan, Amir
bin Fuhairah – gembala kambing agar susu kambing diberi kepada baginda.
5. Dipandu oleh Abdullah bin Arqat – waktu itu belum Islam lagi.

[Atas Halaman] [Pengenalan ][Perjanjian Aqabah ][Hijrah] [Sebab dan Tujuan
Hijrah] [Kepentingan Hijrah][ Piagam Madinah][ Kepentingan Piagam Madinah] [
Penyebaran Islam] [Perjanjian Hudaibiyah] [Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah]
[Pembukaan Semula Kota Makkah ] [Kepentingan Pembukaan
Kota Makkah]
Sebab dan Tujuan Hijrah
1. Perintah Allah swt menerusi wahyu. Firman spt: Surah al- Anfal.
2. Meneruskan penyebaran Islam. Di Makkah Islam diancam.
3. Satu strategi bukan kekecewaan penyebaran.
4. Suasana aman di tempat baru memudahkan penyebaran Islam.
5. Jemputan daripada penduduk Madinah yang menghadapi pelbagai konflik.
Memerlukan pemimpin dan mendamaikan ketegangan.

[Atas Halaman] [Pengenalan ][Perjanjian Aqabah ][Hijrah] [Sebab dan Tujuan
Hijrah] [Kepentingan Hijrah][ Piagam Madinah][ Kepentingan Piagam Madinah] [
Penyebaran Islam] [Perjanjian Hudaibiyah] [Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah]
[Pembukaan Semula Kota Makkah ] [Kepentingan Pembukaan
Kota Makkah]

Kepentingan Hijrah
1. Dakwah Islamaiah dapat dilakukan dengan aman. Dan dilakukan secara
terangan.
2. Peluang untuk mendamaikan amasyarakat Arab di madinah.
3. Menjalinkan hubungan persaudaraan orang Islam makkah dan Madinah.
4. Dapat menyatukan golongan yang sebelum ini berseteru.
5. Wujud golongan Muhajirin dan Ansar.Muhajirin bermaksud – berpindah. Ansar
bermaksud – menolong ( Nasara ) Golongan ansar membantu Muhajirin dengan
cara:
a. Menjaga keselamatan
b. Menyediakan modal untuk berniaga
6. Kemanan dapat menjana ekonomi , kegiatan agama, dan kegiatan lain dalam
sejahtera sebagai sebuah negara.
7. Wujud takwim Hijrah. Mula digunakan pada zaman Khulafa Ar Rasyidin kedua
– Umar al Khatab.
8. Wujud masjid Nabawi . Masjid pertama dalam perkembangan Islam ialah
Masjid Quba’. Fungsi mnasjid pelbagai seperti:
a. Beribadat
b. Belajar
c. Tempat bertemu dan berbincang akan masalah
d. Aktiviti jual beli.
9. Pertukaran nama Madinah Al Munawarah daripada Yathrib. Pusat tamadun
islam dan agama.
10. Menunjukkan sikap toleransi dan tolong menolong ke arah kecemerlangan.
11. Menunjukkan sokongan dan pengorbanan sahabat nabi. Menggadai nyawa,
harta. Abd rahman Auf menyumbangkan hartanya untuk Islam.
12. Memperlihatkan wanita beperanan menggerakkan kemajuan negara. Cth puteri
Abu bakar Assiddiq – Asma’ – menghantar makanan dan berita semasa
persembunyian Nabi di Gua Thur.
13. Menunjukkan ketabahan hati dan kebesaran jiwa nabi sanggup meninggalkan
kampung halaman.
14. Kebijaksanaan nabi mengaur strategi untuk berhijrah.
15. Kwujudan negara Islam pertama bagi mempertahankan Islam dan Madinah
dariapda Quraish.


[Atas Halaman] [Pengenalan ][Perjanjian Aqabah ][Hijrah] [Sebab dan Tujuan
Hijrah] [Kepentingan Hijrah][ Piagam Madinah][ Kepentingan Piagam Madinah] [
Penyebaran Islam] [Perjanjian Hudaibiyah] [Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah]
[Pembukaan Semula Kota Makkah ] [Kepentingan Pembukaan
Kota Makkah]

Piagam Madinah atau Sahifah Madinah

1. Perlembagaan atau undang-undang bertulis pertama di dunia yang dirangka
Nabi pada 622M- berpandukan wahyu.
2. Asas pemerintahan Kerajaan Islam yang terdiri daripada masyarakat Islan dan
Bukan Islam.
3. Mencatatkan tentang tanggung jawab ketua negara dan rakyatnya
4. Dirangka berasaskan persetujuan orang Islam dan bukan Islam.
5. 47 fasal . 23 fasal membincangkan hubungan orang Islam dan tanggungjawab
mereka. 24 fasal tanggungjawab orang bukan Islam terhadap Madinah.
6. Boleh dirumus kepada 7 aspek penting yg merangkumi politik, ekonomi, sosial
spt
a. Pentadbiran
i. Nabi Muhamad pemimipin di Madinah
ii. Sebagai hakim menyelesaikan masalah antara Islam dan
Bukan Islam
b. Agama
i. Bebas mengamalkan sebarang agama
ii. Bebas mengamlkan adat selagi tidak bertentangan dengan
Islam.
c. Sosial
i. Masyarakat sebagai satu ummah dan mem[unyai
tanggungjawab yang sama terhadap negara
ii. Tidak boleh bermusuhan
d. Perundangan
i. Undang-undang Islam diguna pakai, tetapi undang-undang
kekeluargaan dalam kabilah boleh diamalkan selagi tidak
bertentangan dengan Islam
ii. Undan-undang Islam menekankan pengingsafan dan
bukannya jatuhan hukuman.
iii. Mennetapkan syarat jatuh hukuman seperti saksi yang dapat
mengesahkan jenayah.
e. Pertahanan
i. Semua anggota masyarakat dikehendaki pertahankan negara
f. Kedudukan kaum Yahudi
i. Keselamatan terjamin selagi mematuhi perlembagaan
Madinah
g. Ekonomi
i. Kerjasama dituntut bagi memajukan ekonomi negara
ii. Unsur tipu dan riba dihapuskan.

[Atas Halaman] [Pengenalan ][Perjanjian Aqabah ][Hijrah] [Sebab dan Tujuan
Hijrah] [Kepentingan Hijrah][ Piagam Madinah][ Kepentingan Piagam Madinah] [
Penyebaran Islam] [Perjanjian Hudaibiyah] [Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah]
[Pembukaan Semula Kota Makkah ] [Kepentingan Pembukaan
Kota Makkah]

Kepentingan Piagam Madinah

1. Model kerajaan Islam yang unggul
2. Unsur Islam boleh digunakan dalam negara pelbagai agama dan kaum
3. Perlembagaan yang mengandungi unsur dunia dan akhirat.
4. Menunjukkan sistem ekonomi Islam mementingkan keadilan dan ketelusan
dalam perniagaan.
5. Berjaya membentuk masyarakat berasaskan ummah – hidup dalam bersatu
padu dan aman menerusi semangat ukhuwah Islamiah – iaitu semangat
persaudaraan sesama Islam. Aspek Ukhwah dapat dilihat menerusi:
a. Keadilan sosial
b. Persamaan hak dan persaudaraan Islam
c. Tiada perbezaan taraf
6. Mempamerkan undang-undang yang lengkap dan sempurna berasaskan
undang=undang syariah.
7. Negara diwujud atas dasar pelembagaan terlebih dahulu.
8. Berjaya menyusun masyarakat kehidupan yang sistematik berasaskan undang-
undang bukan nafsu dan kekuatan kaum.
9. Wujudkan semangat kerjasama dan sama-sama bertanggungjawab menjaga
keselamatan negara hingga menjadikan kerajaan Islam kuat dan disegani.

[Atas Halaman] [Pengenalan ][Perjanjian Aqabah ][Hijrah] [Sebab dan Tujuan
Hijrah] [Kepentingan Hijrah][ Piagam Madinah][ Kepentingan Piagam Madinah] [
Penyebaran Islam] [Perjanjian Hudaibiyah] [Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah]
[Pembukaan Semula Kota Makkah ] [Kepentingan Pembukaan
Kota Makkah]

Penyebaran Islam

Strategi penyebaran Islam:
1. Menghantar utusan ke Rom, Rom Timur Timur, Parsi, Mesir, Habsyah dan
wilayah di sekitar semenanjung Arab.
2. Tidak dengan paksaan tetapi dengan diplomasi dan menunjukkan nilai-nilai
yang baik.
3. Menerusi warkah atau surat untuk wujud persefahaman.
4. Peperangan – dengan izin atau bertujuan memeprtahankan diri, agama dan
negara. Kerajaaan Islam melalui beberapa siri peperangan sejak 622M
Antaranya:
a. Perang Badar 624M/2H
i. Dalam perang ini Islam menang, Nabi mengampunkan
orang tawanan Arab Quraish, Tawanan Wanita dan kanak-
kanak dibebaskan. Lelaki diberi syarat untuk membebaskan diri
mereka – ajar 10 kanak-kanak Islam baca dan tulis sehingga
pandai akan dibebaskan.
b. Perang Uhud 625M/3H
c. Perang Khandak 627M/5H
d. Perang Tabuk 630M/8H
5. Perang dalam Islam mesti ikut prinsip tertentu, iaitu
a. Dengan izizn Allah swt setelah turunnya wahyu. Berperang apabila
diserang oleh musuh.
b. Berperang untuk mencari keamanan supaya tempat ibadat terjaga.
c. Menentang kesaliman dan mempertahankan diri.
d. Islam menganjurkan perdamaian jika musuhnya inginkan perdamaian.
e. Dakwah mesti dilaksanakan dengan baik
f. Perang berpandukan aspek berikut:
i. Tidak boleh membunuh orang yang lemah spt orang tua,
kanak-kanka, wanita, orang sakit, dan orang yang menyerah
diri.
ii. Tidak dibenarkan membunuh binantang ternakan, dan
tanaman.
iii. Dilarang meroboh rumah ibadat.

[Atas Halaman] [Pengenalan ][Perjanjian Aqabah ][Hijrah] [Sebab dan Tujuan
Hijrah] [Kepentingan Hijrah][ Piagam Madinah][ Kepentingan Piagam Madinah] [
Penyebaran Islam] [Perjanjian Hudaibiyah] [Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah]
[Pembukaan Semula Kota Makkah ] [Kepentingan Pembukaan
Kota Makkah]

Perjanjian Hudaibiyah
Latar Peristiwa
628M orang Islam ingin ke Makkah untuk beribadat.dan mengerjakan umrah
Disekat oleh Quraish. Di Hudaibiyah. Di situ orang Islam cuba menerangkan
tujuan kedatangan dengan menghantar Uthman bin Affan. Peringkat awal tidak
mempedulikan, tetapi apabila dapat tahu orang islam bersetia dan bersumpah untuk
membela Uthman yang dikatakan dibunuh. Orang Quraish takut dan hantar Suhail
bin Amru untuk berunding. Maka wujud Perjanjian Hudaobiyah pada 628M/6H.

Mengapakah Uthman Bin Affan dipilih?
1. Mempunyai ramai saudara mara di Makkah
2. Sahabat yang matang dan tua berbanding sahabat lain
3. Lemah lembut dan bertolak ansur.

Kandungan Perjanjian Hudaibiyah.
1. Bersetuju mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun
2. Kabilah Rab lain bebas memilih sama ada kepada orang Islam Madinah atau
Arab Quraish Makkah.
3. Orang Islam Madinah yang memihak ke Makkah tanpa kebenaran penjaganya
tidak dipulangkan.
4. Orang Quraish Makkah yang memihak ke Madinah tanpa kebenaran
penjaganya perlu dipulangkan.
5. Orang Islam boleh ke Makkah pada tahun berikutnya - 7 H.

[Atas Halaman] [Pengenalan ][Perjanjian Aqabah ][Hijrah] [Sebab dan Tujuan
Hijrah] [Kepentingan Hijrah][ Piagam Madinah][ Kepentingan Piagam Madinah] [
Penyebaran Islam] [Perjanjian Hudaibiyah] [Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah]
[Pembukaan Semula Kota Makkah ] [Kepentingan Pembukaan
Kota Makkah]

Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah

1. Orang Islam dapat menunaikan haji pada tahun 629M/7H.
2. Tempoh perdamaian membolehkan Nabi saw merangka program dakwah ke
seluruh Tanah Arab.
3. Suku Arab boleh menganut sebarang agama tanpa halangan.
4. Islam dapat berkembang berlipat kali ganda.
5. Islam tersebat dengan aman
6. Walaupun dikatakan berat sebelah tetapi telah dapat mengislamkan pemuka
Quraish spt Khalid Al Walid, Amru Al As, dan Uthman bin Talhah.
7. Melambangkan ketokohan Nabi saw sebagai pemimpin unggul.
8. Sebagai satu pengiktirafan terhadap kerajaan Islam Madinah.
9. Pembukaan Makkah pada 630M setelah berlaku pencabulan gencatan senjata.
Berlaku apaila orang Quraish memberi sokongan kepada Bani Bakar yang
berperang dengan Bani Khuzaah yang berpihak kepada Islam.


[Atas Halaman] [Pengenalan ][Perjanjian Aqabah ][Hijrah] [Sebab dan Tujuan
Hijrah] [Kepentingan Hijrah][ Piagam Madinah][ Kepentingan Piagam Madinah] [
Penyebaran Islam] [Perjanjian Hudaibiyah] [Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah]
[Pembukaan Semula Kota Makkah ] [Kepentingan Pembukaan
Kota Makkah]

Pembukaan Semula Kota Makkah
Sebab
1. Tempat kelahiran Nabi Muhamad saw dan tempat lahirnya Islam.
2. Orang Quraish melanggar perjanjian Hudaibiyah 630M.
3. Satu strategi jangka panjang dalam penyebaran Islam.
4. Kedudukan Madinah akan menjadi lebih mantap.

Cara:
1. Tanpa kekerasan
2. Peringkat awal menghantar tentera Islam – empat pasukan 10000 orang.
3. Diketuai oleh Khalid Al Walid, Abu Ubaidah Al Jarrah, Saad bin Ubadah,
dan Zubair Al Awwam.. Masuk Makkah melalui 4 penjaru.
4. Keyakinan dan setia kawan kunci kejayaan tentera Islam.
5. Pengislaman Abu Sufian dan AL Abbas – memudahkan lagi Makkah
dibuka. Selain jaminan keselamatan penduduk Makkah.

Kesan
1. Sebelum memasuki Makkah Abu Sufian dan bapa saudara nabi Al Abbas
telah memeluk Islam.
2. Menunjukkan persaudaraan dengan mereka yang memasuki rumah Abu
Sfian tidak akan ditentang.

[Atas Halaman] [Pengenalan ][Perjanjian Aqabah ][Hijrah] [Sebab dan Tujuan
Hijrah] [Kepentingan Hijrah][ Piagam Madinah][ Kepentingan Piagam Madinah] [
Penyebaran Islam] [Perjanjian Hudaibiyah] [Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah]
[Pembukaan Semula Kota Makkah ] [Kepentingan Pembukaan
Kota Makkah]

Kepentingan Pembukaan Kota Makkah

1. Menunjukkan semangat persaudaraan Islam dengan memberi jaminan
keselamatan
2. Menunjukkan semangat perpaduan dalam negara yang pelbagai agama dan
keturunan
3. Sifat pemaaf Nabi saw terserlah – tidak membalas dendam terhadap orang
Quraish.
4. Kaabah terpelihara daripada kemungkaran. Agama menyembah berhala
dihapuskan.
5. Kota suci umat Islam dalam melakukan ibadah.
6. Membuktikan kukuhnya negara Islam di Madinah.
7. Bermulanya penyebaran Islam secara menyeluruh ke Tanah Arab tanpa
paksaan.
8. Wujud sebuah pusat pemerintahan Islam yang kuat – Madinah masih kekal
pusat pemerintahan.
9. Titik akhir perjuangan Nabi saw dan pada 632M/11H Nabi Muhamad wafat.
Khutbah akhir Nabi menyatakan
a. Setiap orang Islam bersaudara
b. Meninggalkan pusaka iaitu al quran dan sunnah.


[Atas Halaman] [Pengenalan ][Perjanjian Aqabah ][Hijrah] [Sebab dan Tujuan
Hijrah] [Kepentingan Hijrah][ Piagam Madinah][ Kepentingan Piagam Madinah] [
Penyebaran Islam] [Perjanjian Hudaibiyah] [Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah]
[Pembukaan Semula Kota Makkah ] [Kepentingan Pembukaan
Kota Makkah]

e. Kesediaan mempertahankan Islam. 4. Kesan Perjanjian: a. Penghantaran utusan dakwah ke Madinah b. Islam mula tersebar di Madinah kemudian seluruh pelusuk dunia c. Perlindungan bagi orang Islam Makkah. d. Jaminan dan keselamtan orang Islam Makkah terjamin e. Berlaku Hijrah dan kewujudan tahun Hijrah. f. Permulaan wujudnya negara Islam di Madinah g. Megembalikan keaman dan persaudaraan masyarakat Madinah oleh Nabi saw melalui Islam. h. Wujud tentangan dan rancangan bunuh Nabi oleh Quraish di Makkah.

[Atas Halaman] [Pengenalan ][Perjanjian Aqabah ][Hijrah] [Sebab dan Tujuan Hijrah] [Kepentingan Hijrah][ Piagam Madinah][ Kepentingan Piagam Madinah] [ Penyebaran Islam] [Perjanjian Hudaibiyah] [Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah] [Pembukaan Semula Kota Makkah ] [Kepentingan Pembukaan Kota Makkah]

Hijrah

Berlaku pada 12 Sept 622M ( 1 H ). Berlaku secara rahsia dan berperingkat. Muhamad hijrah bersama Abu Bakar AsSiddiq ± perjalanan 12 hari. Umar secara sendirian dan terang-terangan.

Konsep Hijrah

Maknanya: 1. Maksud perkataan Arab ± berpindah. 2. Dalam konteks tamadun Islam bermaksud perpindahan orang Islam dari Makkah ke Madinah . Bertujuan untuk memperkukuhkan kedudukan Islam dan satu strategi penyebaran. 3. Pengertian lain ± Perjuangan untuk menegak kebenaran dan meninggalkan keburukan atau kejahatan. 4. Semangat ingin berubah dan boleh berlaku dalam pelbagai keadaan spt perubahan sikap, cara berfikir, dan tingkah laku. 5. Barat mentafsir Hijrah sebagai pelarian. Disangkal kerana terdapat perbezaan konsep Hijrah Barat dan Islam spt berikut: a. Hijrah orang Islam kerana jemputan orang Arab Madinah. b. Orang Makkah ke Madinah disambut dengan gembira dan rela. c. Orang Islam Makkah diberi jaminan kjeselamatan dan diberi tempat tinggal. d. Nabi Muhamad saw pula dilantik sebagai pemimpin Madinah dan diterima oleh semua golongan penduduk Madinah.

Cara penghijrahan Nabi Muhamad saw. 1. Setelah berjaya melepaskan diri daripada kepungan 2. Ali Abu Talib menggantikan nabi saw untuk tidur di tempat nabi. 3. Bersama Abu bakar meninggalkan Makkah . 4. Bersembunyi di gua Thur = Dibantu oleh Abdullah bin Abu bakar ± intip kegiatan orang Quraish, Asma binti Abu Bakar ± menghantar makanan, Amir bin Fuhairah ± gembala kambing agar susu kambing diberi kepada baginda.

5. Menjalinkan hubungan persaudaraan orang Islam makkah dan Madinah. Dipandu oleh Abdullah bin Arqat ± waktu itu belum Islam lagi. 4. Satu strategi bukan kekecewaan penyebaran. Meneruskan penyebaran Islam. [Atas Halaman] [Pengenalan ][Perjanjian Aqabah ][Hijrah] [Sebab dan Tujuan Hijrah] [Kepentingan Hijrah][ Piagam Madinah][ Kepentingan Piagam Madinah] [ Penyebaran Islam] [Perjanjian Hudaibiyah] [Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah] [Kepentingan Pembukaan [Pembukaan Semula Kota Makkah ] Kota Makkah] Sebab dan Tujuan Hijrah 1. 2. Di Makkah Islam diancam. 5. Suasana aman di tempat baru memudahkan penyebaran Islam. Dan dilakukan secara terangan. [Atas Halaman] [Pengenalan ][Perjanjian Aqabah ][Hijrah] [Sebab dan Tujuan Hijrah] [Kepentingan Hijrah][ Piagam Madinah][ Kepentingan Piagam Madinah] [ Penyebaran Islam] [Perjanjian Hudaibiyah] [Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah] [Kepentingan Pembukaan [Pembukaan Semula Kota Makkah ] Kota Makkah] Kepentingan Hijrah 1. . 3. 2. 3. Peluang untuk mendamaikan amasyarakat Arab di madinah. Perintah Allah swt menerusi wahyu. Memerlukan pemimpin dan mendamaikan ketegangan. Jemputan daripada penduduk Madinah yang menghadapi pelbagai konflik.Anfal. Firman spt: Surah al. Dakwah Islamaiah dapat dilakukan dengan aman.

Mula digunakan pada zaman Khulafa Ar Rasyidin kedua ± Umar al Khatab. Menunjukkan ketabahan hati dan kebesaran jiwa nabi sanggup meninggalkan kampung halaman. kegiatan agama.Muhajirin bermaksud ± berpindah. Menggadai nyawa. Memperlihatkan wanita beperanan menggerakkan kemajuan negara. Aktiviti jual beli. Kemanan dapat menjana ekonomi . Fungsi mnasjid pelbagai seperti: a. dan kegiatan lain dalam sejahtera sebagai sebuah negara. 12. Menjaga keselamatan b. Belajar c. Beribadat b. Wujud masjid Nabawi . Dapat menyatukan golongan yang sebelum ini berseteru. 5. Abd rahman Auf menyumbangkan hartanya untuk Islam.4. Wujud takwim Hijrah. Pusat tamadun islam dan agama. . Cth puteri Abu bakar Assiddiq ± Asma¶ ± menghantar makanan dan berita semasa persembunyian Nabi di Gua Thur. 11. Menunjukkan sikap toleransi dan tolong menolong ke arah kecemerlangan. Tempat bertemu dan berbincang akan masalah d. Pertukaran nama Madinah Al Munawarah daripada Yathrib. 9. 7. 13. Wujud golongan Muhajirin dan Ansar. Masjid pertama dalam perkembangan Islam ialah Masjid Quba¶. Menyediakan modal untuk berniaga 6. Ansar bermaksud ± menolong ( Nasara ) Golongan ansar membantu Muhajirin dengan cara: a. 10. 8. harta. Menunjukkan sokongan dan pengorbanan sahabat nabi.

berpandukan wahyu. Boleh dirumus kepada 7 aspek penting yg merangkumi politik. 2. Asas pemerintahan Kerajaan Islam yang terdiri daripada masyarakat Islan dan Bukan Islam. 47 fasal .14. 15. 24 fasal tanggungjawab orang bukan Islam terhadap Madinah. Perlembagaan atau undang-undang bertulis pertama di dunia yang dirangka Nabi pada 622M. [Atas Halaman] [Pengenalan ][Perjanjian Aqabah ][Hijrah] [Sebab dan Tujuan Hijrah] [Kepentingan Hijrah][ Piagam Madinah][ Kepentingan Piagam Madinah] [ Penyebaran Islam] [Perjanjian Hudaibiyah] [Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah] [Kepentingan Pembukaan [Pembukaan Semula Kota Makkah ] Kota Makkah] Piagam Madinah atau Sahifah Madinah 1. 23 fasal membincangkan hubungan orang Islam dan tanggungjawab mereka. Kebijaksanaan nabi mengaur strategi untuk berhijrah. 6. ekonomi. Dirangka berasaskan persetujuan orang Islam dan bukan Islam. Nabi Muhamad pemimipin di Madinah . Kwujudan negara Islam pertama bagi mempertahankan Islam dan Madinah dariapda Quraish. Mencatatkan tentang tanggung jawab ketua negara dan rakyatnya 4. sosial spt a. 5. 3. Pentadbiran i.

Masyarakat sebagai satu ummah dan mem[unyai tanggungjawab yang sama terhadap negara ii. Sebagai hakim menyelesaikan masalah antara Islam dan Bukan Islam b. iii. Tidak boleh bermusuhan d. e. Ekonomi i. tetapi undang-undang kekeluargaan dalam kabilah boleh diamalkan selagi tidak bertentangan dengan Islam ii. Kerjasama dituntut bagi memajukan ekonomi negara . Undan-undang Islam menekankan pengingsafan dan bukannya jatuhan hukuman. Undang-undang Islam diguna pakai.ii. Perundangan i. c. Kedudukan kaum Yahudi i. Bebas mengamalkan sebarang agama ii. Mennetapkan syarat jatuh hukuman seperti saksi yang dapat mengesahkan jenayah. Keselamatan terjamin selagi mematuhi perlembagaan Madinah g. Sosial i. Agama i. Semua anggota masyarakat dikehendaki pertahankan negara f. Pertahanan i. Bebas mengamlkan adat selagi tidak bertentangan dengan Islam.

8. [Atas Halaman] [Pengenalan ][Perjanjian Aqabah ][Hijrah] [Sebab dan Tujuan Hijrah] [Kepentingan Hijrah][ Piagam Madinah][ Kepentingan Piagam Madinah] [ Penyebaran Islam] [Perjanjian Hudaibiyah] [Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah] [Kepentingan Pembukaan [Pembukaan Semula Kota Makkah ] Kota Makkah] Kepentingan Piagam Madinah 1. 4. Menunjukkan sistem ekonomi Islam mementingkan keadilan dan ketelusan dalam perniagaan. . Keadilan sosial b.ii. 5. Negara diwujud atas dasar pelembagaan terlebih dahulu. Model kerajaan Islam yang unggul 2. Mempamerkan undang-undang yang lengkap dan sempurna berasaskan undang=undang syariah. Tiada perbezaan taraf 6. Persamaan hak dan persaudaraan Islam c. Perlembagaan yang mengandungi unsur dunia dan akhirat. Unsur Islam boleh digunakan dalam negara pelbagai agama dan kaum 3. Aspek Ukhwah dapat dilihat menerusi: a. Berjaya menyusun masyarakat kehidupan yang sistematik berasaskan undangundang bukan nafsu dan kekuatan kaum. Unsur tipu dan riba dihapuskan. Berjaya membentuk masyarakat berasaskan ummah ± hidup dalam bersatu padu dan aman menerusi semangat ukhuwah Islamiah ± iaitu semangat persaudaraan sesama Islam. 7.

Menerusi warkah atau surat untuk wujud persefahaman. Perang Khandak 627M/5H . Habsyah dan wilayah di sekitar semenanjung Arab. b. Rom Timur Timur. Dalam perang ini Islam menang. 3. Parsi. Lelaki diberi syarat untuk membebaskan diri mereka ± ajar 10 kanak-kanak Islam baca dan tulis sehingga pandai akan dibebaskan. Perang Uhud 625M/3H c. Mesir. Wujudkan semangat kerjasama dan sama-sama bertanggungjawab menjaga keselamatan negara hingga menjadikan kerajaan Islam kuat dan disegani. [Atas Halaman] [Pengenalan ][Perjanjian Aqabah ][Hijrah] [Sebab dan Tujuan Hijrah] [Kepentingan Hijrah][ Piagam Madinah][ Kepentingan Piagam Madinah] [ Penyebaran Islam] [Perjanjian Hudaibiyah] [Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah] [Kepentingan Pembukaan [Pembukaan Semula Kota Makkah ] Kota Makkah] Penyebaran Islam Strategi penyebaran Islam: 1. 2. agama dan negara. Peperangan ± dengan izin atau bertujuan memeprtahankan diri. Tidak dengan paksaan tetapi dengan diplomasi dan menunjukkan nilai-nilai yang baik. 4. Nabi mengampunkan orang tawanan Arab Quraish. Menghantar utusan ke Rom. Kerajaaan Islam melalui beberapa siri peperangan sejak 622M Antaranya: a. Perang Badar 624M/2H i. Tawanan Wanita dan kanakkanak dibebaskan.9.

Dakwah mesti dilaksanakan dengan baik f. ii. Dilarang meroboh rumah ibadat. [Atas Halaman] [Pengenalan ][Perjanjian Aqabah ][Hijrah] [Sebab dan Tujuan Hijrah] [Kepentingan Hijrah][ Piagam Madinah][ Kepentingan Piagam Madinah] [ Penyebaran Islam] [Perjanjian Hudaibiyah] [Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah] [Kepentingan Pembukaan [Pembukaan Semula Kota Makkah ] Kota Makkah] Perjanjian Hudaibiyah Latar Peristiwa 628M orang Islam ingin ke Makkah untuk beribadat. dan tanaman. e. Berperang untuk mencari keamanan supaya tempat ibadat terjaga. iii. Dengan izizn Allah swt setelah turunnya wahyu. Di Hudaibiyah. Tidak dibenarkan membunuh binantang ternakan. iaitu a.d. Perang berpandukan aspek berikut: i. Berperang apabila diserang oleh musuh. b. dan orang yang menyerah diri. c. Tidak boleh membunuh orang yang lemah spt orang tua. Perang Tabuk 630M/8H 5. kanak-kanka. orang sakit. d.dan mengerjakan umrah Disekat oleh Quraish. Menentang kesaliman dan mempertahankan diri. Islam menganjurkan perdamaian jika musuhnya inginkan perdamaian. Di situ orang Islam cuba menerangkan . Perang dalam Islam mesti ikut prinsip tertentu. wanita.

Bersetuju mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun 2. 5. Orang Islam Madinah yang memihak ke Makkah tanpa kebenaran penjaganya tidak dipulangkan. Mempunyai ramai saudara mara di Makkah 2. 1. Kabilah Rab lain bebas memilih sama ada kepada orang Islam Madinah atau Arab Quraish Makkah. Orang Quraish Makkah yang memihak ke Madinah tanpa kebenaran penjaganya perlu dipulangkan. Orang Islam boleh ke Makkah pada tahun berikutnya . Peringkat awal tidak mempedulikan. Mengapakah Uthman Bin Affan dipilih? 1.tujuan kedatangan dengan menghantar Uthman bin Affan. tetapi apabila dapat tahu orang islam bersetia dan bersumpah untuk membela Uthman yang dikatakan dibunuh. Kandungan Perjanjian Hudaibiyah. Orang Quraish takut dan hantar Suhail bin Amru untuk berunding. Lemah lembut dan bertolak ansur. Sahabat yang matang dan tua berbanding sahabat lain 3. [Atas Halaman] [Pengenalan ][Perjanjian Aqabah ][Hijrah] [Sebab dan Tujuan Hijrah] [Kepentingan Hijrah][ Piagam Madinah][ Kepentingan Piagam Madinah] [ Penyebaran Islam] [Perjanjian Hudaibiyah] [Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah] [Kepentingan Pembukaan [Pembukaan Semula Kota Makkah ] Kota Makkah] .7 H. 4. Maka wujud Perjanjian Hudaobiyah pada 628M/6H. 3.

Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah

1. Orang Islam dapat menunaikan haji pada tahun 629M/7H. 2. Tempoh perdamaian membolehkan Nabi saw merangka program dakwah ke seluruh Tanah Arab. 3. Suku Arab boleh menganut sebarang agama tanpa halangan. 4. Islam dapat berkembang berlipat kali ganda. 5. Islam tersebat dengan aman 6. Walaupun dikatakan berat sebelah tetapi telah dapat mengislamkan pemuka Quraish spt Khalid Al Walid, Amru Al As, dan Uthman bin Talhah. 7. Melambangkan ketokohan Nabi saw sebagai pemimpin unggul. 8. Sebagai satu pengiktirafan terhadap kerajaan Islam Madinah. 9. Pembukaan Makkah pada 630M setelah berlaku pencabulan gencatan senjata. Berlaku apaila orang Quraish memberi sokongan kepada Bani Bakar yang berperang dengan Bani Khuzaah yang berpihak kepada Islam.

[Atas Halaman] [Pengenalan ][Perjanjian Aqabah ][Hijrah] [Sebab dan Tujuan Hijrah] [Kepentingan Hijrah][ Piagam Madinah][ Kepentingan Piagam Madinah] [ Penyebaran Islam] [Perjanjian Hudaibiyah] [Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah] [Kepentingan Pembukaan [Pembukaan Semula Kota Makkah ] Kota Makkah]

Pembukaan Semula Kota Makkah Sebab

1. Tempat kelahiran Nabi Muhamad saw dan tempat lahirnya Islam. 2. Orang Quraish melanggar perjanjian Hudaibiyah 630M. 3. Satu strategi jangka panjang dalam penyebaran Islam. 4. Kedudukan Madinah akan menjadi lebih mantap.

Cara: 1. Tanpa kekerasan 2. Peringkat awal menghantar tentera Islam ± empat pasukan 10000 orang. 3. Diketuai oleh Khalid Al Walid, Abu Ubaidah Al Jarrah, Saad bin Ubadah, dan Zubair Al Awwam.. Masuk Makkah melalui 4 penjaru. 4. Keyakinan dan setia kawan kunci kejayaan tentera Islam. 5. Pengislaman Abu Sufian dan AL Abbas ± memudahkan lagi Makkah dibuka. Selain jaminan keselamatan penduduk Makkah.

Kesan 1. Sebelum memasuki Makkah Abu Sufian dan bapa saudara nabi Al Abbas telah memeluk Islam. 2. Menunjukkan persaudaraan dengan mereka yang memasuki rumah Abu Sfian tidak akan ditentang.

[Atas Halaman] [Pengenalan ][Perjanjian Aqabah ][Hijrah] [Sebab dan Tujuan Hijrah] [Kepentingan Hijrah][ Piagam Madinah][ Kepentingan Piagam Madinah] [ Penyebaran Islam] [Perjanjian Hudaibiyah] [Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah] [Kepentingan Pembukaan [Pembukaan Semula Kota Makkah ] Kota Makkah]

Kepentingan Pembukaan Kota Makkah

1. Menunjukkan semangat persaudaraan Islam dengan memberi jaminan keselamatan 2. Menunjukkan semangat perpaduan dalam negara yang pelbagai agama dan keturunan 3. Sifat pemaaf Nabi saw terserlah ± tidak membalas dendam terhadap orang Quraish. 4. Kaabah terpelihara daripada kemungkaran. Agama menyembah berhala dihapuskan. 5. Kota suci umat Islam dalam melakukan ibadah. 6. Membuktikan kukuhnya negara Islam di Madinah. 7. Bermulanya penyebaran Islam secara menyeluruh ke Tanah Arab tanpa paksaan. 8. Wujud sebuah pusat pemerintahan Islam yang kuat ± Madinah masih kekal pusat pemerintahan. 9. Titik akhir perjuangan Nabi saw dan pada 632M/11H Nabi Muhamad wafat. Khutbah akhir Nabi menyatakan a. Setiap orang Islam bersaudara b. Meninggalkan pusaka iaitu al quran dan sunnah.

[Atas Halaman] [Pengenalan ][Perjanjian Aqabah ][Hijrah] [Sebab dan Tujuan Hijrah] [Kepentingan Hijrah][ Piagam Madinah][ Kepentingan Piagam Madinah] [ Penyebaran Islam] [Perjanjian Hudaibiyah] [Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah]

[Pembukaan Semula Kota Makkah ] Kota Makkah] [Kepentingan Pembukaan .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->