P. 1
Borang Pendaftaran Calon Persendirian SPM 2011 dan Panduan

Borang Pendaftaran Calon Persendirian SPM 2011 dan Panduan

|Views: 319|Likes:

More info:

Published by: Iwin Engira Iwin Soossay on Apr 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/26/2013

pdf

text

original

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

LP/SPM 1A

BORANG PENDAFTARAN CALON PERSENDIRIAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
1. Tahun 2 0 1 1 No. Pusat No. Sekolah Kategori Calon Angka Giliran (Untuk diisi oleh calon dalam 3 salinan) No. Kelas

Untuk Kegunaan Pejabat

Tandakan √ selepas data disemak dan dimasukkan ke dalam Sistem Pendaftaran On-Line

PENGECUALIAN

1.1 Calon Pekak dan Bisu ULKCP/PLBS 1.2 Telah Lulus dalam tempoh 3 tahun terakhir 1103 2361 1119 6362 6351 5227

2. Nama Calon

3. No. Kad Pengenalan 6. Keturunan 7. Agama

-

-

4. Tarikh Lahir 8. Kod Peperiksaan Dahulu

-

-

5. Jantina 10. Jenis Kecacatan

9. Jenis Kemasukan

11. Tahun Peperiksaan SPM/SPMU Terakhir :

12. Angka Giliran SPM/SPMU Terakhir :

13. No. Kad Pengenalan yang digunakan dalam Peperiksaan Terakhir : -

14. Gred Keputusan Bahasa Melayu terdahulu* :

* Calon mengulang perlu sertakan slip keputusan SPM/SPMU terdahulu.

15. Alamat :

16. Poskod :

17. Bandar :

18. Negeri :

19. No. Tel. Bimbit : No. Tel. Rumah:

20. Pendaftaran Mata Pelajaran. Tandakan ' X ' dalam petak bersebelahan kod mata pelajaran yang didaftar. Calon hendaklah memastikan mata pelajaran yang didaftar tidak bertindih waktu peperiksaannya. Sila Rujuk Jadual Waktu SPM 2011 yang dipaparkan di laman web Lembaga Peperiksaan http://lp.moe.gov.my

MATA PELAJARAN TERAS
1103 Bahasa Melayu** 1119 Bahasa Inggeris 1223 Pendidikan Islam* 1225 Pendidikan Moral** 1249 Sejarah* 1449 Mathematics* 1511 Science**

MATA PELAJARAN ELEKTIF BIL KOD KERTAS NAMA KERTAS

MATA PELAJARAN TAMBAHAN BIL KOD KERTAS NAMA KERTAS Pemilihan Pusat Peperiksaan
Nama Pusat Kod Pusat
21. Jumlah Mata Pelajaran yang didaftar 21.1 Jumlah Mata Pelajaran Teras 22. Keterangan Bayaran RM a. Bayaran Asas 2 RM20.50 _____ X RM 10.50 0 SEN 0 0 21.2 Jumlah Mata Pelajaran Elektif 23. Pengakuan Calon a. Saya mengaku telah membaca dan memahami semua peraturan dan arahan peperiksaan ini. b. Sekiranya saya membuat pembetulan maklumat mata pelajaran antara 15 April hingga 15 Mei tahun peperiksaan saya akan dikenakan bayaran RM 30.00 bagi setiap mata pelajaran. Saya tidak dibenarkan membuat sebarang pembetulan maklumat mata pelajaran selepas 15 Mei tahun peperiksaan. c. Sekiranya saya membuat pembetulan maklumat calon selepas 15 April tahun peperiksaan saya akan dikenakan bayaran RM 30.00 bagi setiap permohonan pembetulan. d. Saya telah memastikan mata pelajaran yang didaftar adalah mata pelajaran yang saya ingin duduki untuk peperiksaan SPM. Saya juga akan memastikan mata pelajaran yang dicetak pada Kenyataan Kemasukan Peperiksaan adalah sama dengan mata pelajaran yang telah saya tandakan pada borang pendaftaran. e. Sekiranya dokumen yang dikemukakan tidak lengkap, permohonan ini tidak akan diproses. f. Sekiranya maklumat yang diberikan tidak benar, pendaftaran ini akan terbatal dengan sendirinya. 21.3 Jumlah Mata Pelajaran Tambahan

b. Bayaran m/p 1119 Bahasa Inggeris c. Bayaran mata pelajaran*

d. Bayaran mata pelajaran** Jumlah Bayaran (a+b+c+d) No. Kiriman Wang Tarikh Dikeluarkan

_____ X RM 12.00

Tandatangan Calon

Tarikh

ANAK PEREMPUAN menjadi A/P. 3. Calon hanya dibenarkan mendaftar maksimum 10 mata pelajaran termasuk mata pelajaran teras dan elektif. 20. Contoh 1 : No. Contoh 2 : No. Borang hendaklah diisi dengan tulisan tangan calon sendiri menggunakan pena mata bola berdakwat hitam sahaja. 1 Mereka yang mempunyai sijil mana-mana peperiksaan SPM/SPM (V)/SPVM/ MCE/SC/FMC 3 Mereka yang pernah menduduki SPM/SPM (V)/SPVM/MCE/SC/FMC atau hanya mempunyai sijil SAP/GCE/ Pernyataan Keputusan SPM. 22. bandar dan negeri. Keturunan . 13. Calon yang membuat pembetulan maklumat mata pelajaran antara 15 April hingga 15 Mei tahun peperiksaan akan dikenakan bayaran RM 30. mata pelajaran dengan PBS RM 12.50. 5 Mereka yang telah mencapai umur 17 tahun pada 1 Januari dalam tahun semasa peperiksaan SPM atau mendapat kelulusan khas daripada Pengarah Peperiksaan 9. 10. 17. ANAK menjadi AK.Calon dinasihat menyemak butiran maklumat diri. Jumlah Mata Pelajaran yang Didaftarkan . Alamat . Pendaftaran Mata Pelajaran (Rujuk draf Jadual Waktu Peperiksaan SPM tahun peperiksaan) Tandakan ‘X’ dalam petak bersebelahan kod mata pelajaran yang calon pilih. Syariah Islamiah* Bahasa Cina** Bahasa Tamil* EST* Bahasa Iban* Bahasa Kadazandusun* 6362 9216 9217 9221 9303 9378 Bahasa Arab Komunikasi** Kesusas Cina* Kesusas Tamil* Bible Knowledge* Bahasa Perancis* Bahasa Punjabi* PENDAFTARAN MATA PELAJARAN 1. Nama Kertas dan Harga. Jenis Kemasukan . 5 Warganegara asing 7. Poskod. Ruangan Mata Pelajaran Tambahan .Tulis tahun calon menduduki peperiksaan SPM semasa. Bandar. maklumat mata pelajaran dan bayaran (untuk sekolah swasta dan persendirian). Kod Peperiksaan Dahulu . 16.1 Melayu/Bumiputra.3 Jumlah Mata pelajaran Tambahan (mata pelajaran yang ke 11 dan ke 12).Tulis nombor kad pengenalan calon.my 4. PANDUAN MENGISI BORANG PENDAFTARAN CALON PERSENDIRIAN PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) Calon hendaklah membaca semua arahan dengan teliti sebelum mengisi Borang Pendaftaran Peperiksaan SPM. 22. 5227 dan 6362. Tulis dari petak pertama sebelah kiri.gov. dan surat pemberitahuan ULKCP/PLBS. 2 Lain-lain 8. Gunakan singkatan yang boleh difahami jika petak tidak mencukupi seperti:BIN menjadi B. KP lama .Tulis jumlah mata pelajaran yang calon daftar.Calon hendaklah membaca pernyataan pengakuan calon. Tuliskan L dalam petak pertama jika calon tiada kad pengenalan. 9. KP baru . 22. Calon hendaklah memastikan mata pelajaran yang didaftar tidak bertindih waktu peperiksaannya.Pilih dan tulis kod seperti berikut:. 1. Kad Pengenalan yang digunakan dalam Peperiksaan Dahulu .8 Calon baru.930907-10-5423.Spastik/Cerebral Palsy 11. Keterangan Bayaran. Jenis Kecacatan .Semua bayaran hendaklah dibuat atas nama Pengarah Pelajaran Negeri menggunakan Kiriman Wang.Pilih dan tulis kod seperti berikut:. (Sila sertakan salinan keputusan peperiksaan SPM/SPM(U) dahulu bersama borang pendaftaran) Tulis alamat surat menyurat calon dengan lengkap iaitu nombor rumah. S . 8.00.1 Jumlah Mata pelajaran Teras. 1119 dan 6351 serta Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) bagi 2361.00 bagi setiap mata pelajaran. Kod Kertas. C .1 Islam. R – Rabun.Terencat Akal. 1119 Bahasa Inggeris RM 20. D – Bisu. Mata pelajaran 1511 hendaklah digugurkan sekiranya calon mendaftar dua mata pelajaran berikut 4531. Calon Persendirian yang pertama kali menduduki peperiksaan wajib melaksanakan Ujian Lisan Khusus Calon Persendirian (ULKCP) bagi mata pelajaran 1103. tulis tahun. Tulis angka 0 pada petak sebelah kiri nombor jika nombor bagi hari atau bulan lahir calon satu digit. BINTI menjadi BT. Nombor Kad Pengenalan . 2 Cina. 23. ANAK LELAKI menjadi A/L.2 Jumlah Mata pelajaran Elektif. Tarikh Lahir . Tahun .Tulis nama calon dengan HURUF BESAR seperti yang tercatat dalam kad pengenalan. 3 India. Nombor Telefon . Pengakuan Calon . Sila masukan Bilangan. P – Pekak. Tulis juga maklumat tentang Kiriman Wang atas nama Pengarah Peperiksaan untuk bayaran tersebut. Contoh : MOHD KAMAL @ KAMARUL BIN MOHAMAD SHAFI’E M O H D K A M A L / K A M A R U L B M O H D S H A F I ‘ E 3.5. 2. “Alias” menjadi @ atau /. mata pelajaran tanpa PBS RM 10.00 bagi setiap permohonan pembetulan. 22. 18. Contoh 3 : Tiada KP 9 A L 4. . taman/kampung. calon wajib menyatakan kertas tambahan (mata pelajaran ke 11 dan ke 12 jika ada). Gunakan satu petak bagi setiap satu angka tarikh lahir. 12. AlQuran & AlSunnah** P.00.Pilih dan tulis kod seperti berikut:0 Murid tingkatan lima Sekolah Kerajaan/Sekolah Bantuan Kerajaan/Sekolah Agama Bantuan Kerajaan/Sekolah di bawah agensi Kerajaan selain Kementerian Pelajaran Malaysia/Sekolah Menengah Agama Negeri/Sekolah Swasta yang berdaftar dengan Kementerian Pelajaran Malaysia /Sekolah Menengah Agama Rakyat. Jumlah pendaftaran mata pelajaran tidak melebihi 12 mata pelajaran.Jika calon menggunakan Kod Jenis Kemasukan 9. 7. B – Buta. Setelah itu turunkan tanda tangan calon dan tarikh. Gunakan satu petak bagi setiap satu abjad.A . Angka Giliran SPM Dahulu. Gred Keputusan Bahasa Melayu SPM/SPMU dahulu. No.SENARAI MATA PELAJARAN ELEKTIF 2205 Literature in English * 3757 2215 Kesusasteraan Melayu* 4531 2280 Geografi* 4541 2361 Bahasa Arab Tinggi** 4551 3472 Additional Mathematics* 4561 3755 Perdagangan* 4571 3756 Prinsip Perakaunan** 5226 Ekonomi Asas* Physics** Chemistry** Biology** Additonal Science** Pengetahuan Sains Sukan* Tasawwur Islam* 5227 5228 6351 6354 6355 6356 6357 P. Agama . jalan. Gunakan satu petak bagi setiap satu angka kad pengenalan. Tarikh Pendaftaran peperiksaan SPM bermula 1 Mac hingga 31 Mac 2011. poskod.Tulis maklumat bayaran bagi mata pelajaran yang calon daftar. Bayaran Asas RM 20. Calon yang membuat pembetulan maklumat calon selepas 15 April tahun peperiksaan akan dikenakan bayaran RM 30.A1274542. Mata pelajaran 1223 hendaklah digugurkan sekiranya calon mendaftar dua mata pelajaran berikut 5227 dan 5228. 4541. 4551. 21.1993 0 6 0 5 1 9 9 3 3 1 0 2 9 7 0 4 7 5 4 1 2 0 5 4 2 3 5. Kosongkan petak di antara dua perkataan. Calon diminta menghubungi Jabatan Pelajaran Negeri jika belum menerima Jadual Waktu SPM 2011 dalam tempoh sebulan sebelum tarikh peperiksaan. 4 Lain-lain. 15.Bagi calon yang mendaftar lebih daripada 10 mata pelajaran. 2. Contoh : 6. Negeri 19.Tulis tarikh lahir calon seperti yang tercatat dalam kad pengenalan. 5.moe. Calon boleh menambah 2 mata pelajaran sebagai mata pelajaran tambahan dari senarai mata pelajaran elektif. Tuliskan jumlah bayaran. Jantina . 6. 14.Tulis nombor telefon calon yang boleh dihubungi. 9 Calon mengulang 10.50.1 Lelaki 2 Perempuan 6. Calon tidak dibenarkan membuat sebarang pembetulan maklumat mata pelajaran selepas 15 Mei tahun peperiksaan.Pilih dan tulis kod seperti berikut:.Pelbagai Kecacatan/Ketidakupayaan Lain Disleksia/Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)/Attention Deficit Disorder (ADD)/ Autisme/ Learning Disabilities (LD).Pilih dan tulis kod seperti berikut:. angka giliran dan nombor kad pengenalan yang calon gunakan dalam peperiksaan peperiksaan SPM dahulu. Nama Calon .Pilih dan tulis kod seperti berikut:. Tahun Peperiksaan SPM Dahulu . Sila rujuk Jadual Waktu SPM 2011 yang dipaparkan di laman web Lembaga Peperiksaan – http://lp.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->