P. 1
Format Kertas Cadangan Kajian Tindakan F4

Format Kertas Cadangan Kajian Tindakan F4

|Views: 2,204|Likes:
Published by TIGERKANA

More info:

Published by: TIGERKANA on Apr 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2013

pdf

text

original

PANDUAN MENYEDIAKAN KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

BAHAGIAN

PROSES / PENJELASAN

CONTOH PENULISAN MENINGKATKAN KEMAHIRAN ____________________DALAM SUBJEK _______________________ MENGGUNAKAN KAEDAH _______________________________________________________ MENINGKATKAN TAHAP KECERGASAN KARDIOVASKULAR DALAM MATAPELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DENGAN MENGGUNAKAN KAEDAH LATIHAN LITAR. MENINGKATKAN TAHAP KETANGKASAN DALAM MATAPELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DENGAN MENGGUNAKAN KAEDAH LATIHAN LITAR.

a. Tajuk ditentukan dengan mengenal pasti kemahiran yang ingin dikaji. Isi Kandungan b. Tajuk hendaklah ringkas, mengandungi hala tuju kajian, tindakan dan sasaran kajian.

Nama Penyelidik / Catatkan nama penuh penyelidik/ ahli kumpulan kumpulan

MUSA AL-KARIM BIN MOHD YUSUF MOHD HAZWAN BIN MD TAIB SK RAJA MUDA MUSA, 33000 KUALA KANGSAR, PERAK

Nama Sekolah

Catatkan nama sekolah berserta alamat lengkap

Pendahuluan Refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu

a. Tema/masalah/isu keprihatinan dikenal pasti dengan melihat kepada empat perkara utama dalam pengajaran dan pembelajaran iaitu; • Guru • Murid • Isi kandungan pelajaran • Persekitaran b. Refleks pengalaman P & P lepas.

Pada tahun ini saya diamanahkan untuk mengajar mata pelajaran _____________________. Kelas _____________ merupakan kelas yang _________________________________________________________. Untuk tujuan itu, perkara asas yang perlu mereka kuasai adalah ____________________________________________________ Saya telah mengakhiri / [Semasa] sesi pengajaran dan pembelajaran saya dengan menjalankan aktiviti fizikal / permainan kecil. Selepas / [Semasa] setiap kali mengadakan [latihan / permainan kecil ] _____________, saya dapati mereka hanya mampu melakukan aktiviti antara 10 hingga 15 minit

1

KK/PJPK/IPGKI/2011

_______ orang murid kelas saya tidak dapat __________ dalam tempoh masa yang ditetapkan. Pada pendapat saya. Kaitkan pengalaman P & P lepas dengan empat perkara utama itu supaya masalah menjadi lebih jelas. Rumuskan masalah yang dikenalpasti daripada refleksi yang dibuat pada langkah 1. sukatan pelajaran dan bahan-bahan yang berkaitan untuk membantu penyelidik mengingatkan kembali apa-apa yang telah dilaksanakan/ berlaku. Apa yang berlaku setiap kali aktiviti / permainan kecil dijalankan. Kemahiran _______________________________ merupakan asas yang penting terutamanya dalam pergerakan asas / kecergasan fizikal. mereka sering memberi alasan letih dan sering mengeluh apabila disuruh membuat aktiviti tersebut. Hal yang demikian mengecewakan saya. ujian. Terjemahkan refleksi secara bertulis. Jika tempoh masa dipendekkan mereka boleh melakukan aktiviti dengan baik. Memandangkan masalah murid-murid dalam _____________ berpunca daripada kurang mahir atau kukuhnya mereka dalam ___________________________ maka saya mengambil inisiatif ini untuk mengetengahkan kajian saya bagi membantu murid-murid menguasai / meningkatkan _________________________________ yang sememangnya kurang dimiliki / dikuasai oleh murid dengan baik. keadaan ini tidak sepatutnya berlaku kepada d. keputusan peperiksaan. kelas ___________. saya __________________________________________________________ c.PANDUAN MENYEDIAKAN KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN sahaja. Daripada temubual secara tidak formal saya dapati kaedah _____________ yang saya jalankan selama ini membosankan murid-murid dan sebagai seorang guru saya akan cuba untuk menangani masalah ini. 2 KK/PJPK/IPGKI/2011 . Masalah yang saya hadapi jika tidak diselesaikan akan _____________________________________________________ _____________________________________________________. e. Saya berharap sekiranya kajian saya ini berjaya. Pendahuluan Refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu Fokus Kajian / Isu Keperihatinan Tinjauan dan analisis masalah - Tentukan tema/isu keprihatinan kajian /masalah. Rujuk bahan yang berkaitan seperti buku latihan.

Aktiviti-aktiviti tersebut ialah: setiap langkah-langkah aktiviti agar boleh difahami oleh AKTIVITI 1 . ____________________________________________ ii. Objektif hendaklah berkaitan dengan masalah Objektif hendaklah berkaitan dengan aktiviti/tindakan (P&P) Objektif hendaklah boleh diukur Semua objektif khas hendaklah diukur/ nilai semasa menjalankan tindakan/aktiviti.______________________________________________ Pelajar akan _____________________________________________ AKTIVITI 3 . iv. Perancangan Tindakan Nyatakan aktiviti-aktiviti yang akan Aktiviti-aktiviti yang dicadangkan dilaksanakan.______________________________________________ Pelajar akan _____________________________________________ 3 KK/PJPK/IPGKI/2011 . Sebanyak _______ aktiviti dirancang untuk membantu meningkatkan kemahiran pertukaran unit dalam kalangan murid-murid kumpulan sasaran guru perlu menulis secara ‘detail’ saya.Nama Aktiviti Yang Dirancang pembaca.PANDUAN MENYEDIAKAN KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN • • • Objektif kajian / Soalan Kajian • • Objektif kajian terdiri daripada objektif umum dan objektif khusus. ____________________________________________ Menarik minat pelajar dalam mengikuti Pendidikan Jasmani Meningkatkan mutu pengajaran guru iii. Kumpulan Sasaran Nyatakan bilangan pelajar yang dikaji (mestilah kumpulan pelajar yang diajar oleh penyelidik) Sebutkan kelas pelajar yang dikaji Kumpulan Sasaran Kajian ini melibatkan _____orang pelajar Kelas ______________ yang terdiri daripada ____ pelajar lelaki dan _______ pelajar perempuan. Objektif Umum: Ambil daripada tajuk kajian: Cth: Meningkatkan tahap kecergasan kardiovaskular dalam matapelajaran pendidikan Jasmani Objektif Khusus: i. Pelajar akan _____________________________________________ AKTIVITI 2 .

sisihan piawai) Nyatakan kaedah analisis data yang akan dilaksanakan. soal selidik. Analisis Inferensi ( Ujian-t. Tempoh Pelaksanaan Kos Kajian 4 KK/PJPK/IPGKI/2011 .4 km / Ujian Bleep dsb Analisis Deskriptif ( min. temu bual Cth: Ujian 2. Secara menjalankan ujian. analisis video. anova dsb ) • • • • Boleh dibuat dalam bentuk jadual/ carta gantt Memasukkan aktiviti yang dirancang bagi menjalankan kajian Memasukkan tarikh tentatif kajian akan dijalankan Tarikh mungkin berubah mengikut keperluan/keadaan semasa Jadual Pelaksanaan Kajian Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Aktiviti Mengenal pasti masalah dan pengumpulan data awal Menulis proposal kajian Merancang tindakan – individu/kumpulan Melaksanakan tindakan – aktiviti 1 Membincangkan masalah yang timbul dalam tindakan 1 Melaksanakan tindakan – aktiviti 2 Membincangkan masalah yang timbul dalam tindakan 2 Melaksanakan tindakan 3 – aktiviti 3 Membincangkan masalah yang timbul dalam tindakan 3 Ujian untuk mengesan perubahan murid Refleksi kajian Menulis laporan kajian Pembentangan dapatan kajian untuk makluman panitia/sekolah. pemerhatian.PANDUAN MENYEDIAKAN KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN Perancangan Cara Mengumpul Data Perancangan Cara Menganalisis Data Perancangan Pelaksanaan Tindakan Jadual Pelaksanaan Kajian Nyatakan kaedah mengumpul data yang akan dilaksanakan.

PANDUAN MENYEDIAKAN KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN Jelaskan dengan terperinci segala bahan yang akan digunakan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti seperti. majalah. tesis dsb Senarai Rujukan Ikut format APA Nama Pengarang [ikut abjad]. JENIS BAHAN Kertas A4 Printer Cartridge Potostat Bahan dan laporan kajian Buku catatan guru JUMLAH KUANTITI x HARGA SEUNIT JUMLAH KOS (RM) Semua bahan yang dijadikan rujukan: buku. Borang soal selidik. Kos Kajian BIL 1. Borang Kebenaran dsb Lampiran 5 KK/PJPK/IPGKI/2011 . 5. surat khabar. (tahun). jurnal. 2. jamuan yang diadakan. Nama Buku [huruf condong]. • Guru tidak boleh memasukkan perbelanjaan perjalanan. cenderahati dan perkara-perkara lain yang tidak berkaitan. Tempat:Penerbit Lampiran semua lampiran yang berkaitan Borang pemerhatian. • Sila simpan semua resit pembelian bahan/alatan yang digunakan untuk tujuan tuntutan peruntukan yang telah diluluskan. internet. 4. • Guru boleh mengabaikan item ini sekiranya guru tidak memerlukan peruntukan kewangan untuk menjalankan kajian tindakan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->