PENGENDALIAN

ADUAN PELANGGAN
PA/PKPS-07

Salinan Terkawal : : 14 OKTOBER 2008 . ABDUL HALIM BIN ABDUL HAMID Jawatan : TIMBALAN KETUA PENGARAH (WAKIL PENGURUSAN) Jawatan : KETUA PENGARAH PERTAHANAN AWAM Tarikh : 14 OKTOBER 2008 Tarikh Keluaran : No.PENGENDALIAN ADUAN PELANGGAN TARIKH : 14 OKTOBER 2008 JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA MALAYSIA PA/PKPS-07 JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA PENGENDALIAN ADUAN PELANGGAN PA/PKPS-07 Disediakan oleh Diluluskan oleh ………………………………. (Tandatangan) Nama : SELAMAT BIN HJ. (Tandatangan) ………………………………. DAHALAN Nama : DATO’ HJ.

DEFINISI 5.0 RUJUKAN 4.0 REKOD KUALITI 8.PENGENDALIAN ADUAN PELANGGAN JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA PA/PKPS-07 MUKA SURAT : 1/10 TARIKH : 14 OKTOBER 2008 KANDUNGAN 1.0 TINDAKAN DAN TANGGUNGJAWAB 7.0 LAMPIRAN REKOD PINDAAN KELUARAN TARIKH PINDAAN PENERANGAN MENGENAI PINDAAN .0 SKOP 3.0 TUJUAN 2.0 CARTA ALIRAN 9.0.0 SINGKATAN 6.

Tumpuan Kepada Pelanggan Seksyen 8.PENGENDALIAN ADUAN PELANGGAN JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA 1.0 . Penganalisaan Dan Penambahbaikan . 3.0 SKOP Digunapakai di Jabatan Pertahanan Awam Malaysia meliputi tugas-tugas pengendalian aduan pelanggan. 0 RUJUKAN Manual Kualiti : Seksyen 5.2 . 2.0 PA/PKPS-07 MUKA SURAT : 2/10 TARIKH : 14 OKTOBER 2008 TUJUAN Untuk membuat penambahbaikan Jabatan Pertahanan Awam Malaysia ke atas aduan-aduan pelanggan bagi memastikan perkhidmatan diberi kepada pelanggan adalah terbaik dan terunggul.Pengukuran.

2 ADUAN PELANGGAN Sebarang aduan. Pembekal dan Orang Awam yang menerima perkhidmatan yang disediakan oleh Jabatan Pertahanan Awam Malaysia. telefon . . komen. Anggota Pasukan.bertulis atau melalui media cetak dan elektronik.1 PELANGGAN Kakitangan.0 PA/PKPS-07 MUKA SURAT : 3/10 TARIKH : 14 OKTOBER 2008 DEFINISI 4. laporan atau cadangan yang diterima daripada pelanggan mengenai perkhidmatan yang diberikan oleh Jabatan Pertahanan Awam Malaysia secara lisan.PENGENDALIAN ADUAN PELANGGAN JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA 4. 4. Pegawai.

8 MPP - Mesyuarat Pengurusan Dan Pentadbiran .7 KOM - Komandan 5.3 PRO - Pegawai Perhubungan Awam dan Dokumentasi 5.PENGENDALIAN ADUAN PELANGGAN JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA 5.0 PA/PKPS-07 MUKA SURAT : 4/10 TARIKH : 14 OKTOBER 2008 SINGKATAN 5.2 TKP - Timbalan Ketua Pengarah 5.5 PPAN - Pengarah Pertahanan Awam Negeri 5.4 PB - Pengarah Bahagian 5.1 KP - Ketua Pengarah 5.6 PPAD - Pegawai Pertahanan Awam Daerah 5.

Pejabat Pertahanan Awam Daerah dan Pusat Latihan.0 PA/PKPS-07 MUKA SURAT : 5/10 TARIKH : 14 OKTOBER 2008 TINDAKAN DAN TANGGUNGJAWAB BIL TINDAKAN TANGGUNGJAWAB 6.2 Isi Borang Aduan Pelanggan berdasarkan contoh di PA/PKPS-07/L1. Pejabat Pertahanan (Seandainya Awam diperingkat Negeri.1 Terima Aduan Pelanggan berdasarkan sumber- PRO/PPAN/KOM/ sumber berikut : PPAD a) Peti aduan / cadangan b) Surat / laporan yang diterima c) Media cetak dan elektronik d) Laman web ( e-aduan ) e) Biro Pengaduan Awam f) Telefon 6.PENGENDALIAN ADUAN PELANGGAN JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA 6. salinkan aduan pelanggan kepada PRO dalam tempoh 1 hari bekerja untuk direkod) PRO/PPAN/KOM/ PPAD .

PENGENDALIAN ADUAN PELANGGAN JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA BIL 6.6 berdasarkan contoh di PA/PKPS-07/L3. PPAD Hantar aduan kepada Bahagian/Unit/PPAN/KOM/ PRO PPAD/Pegawai berkenaan yang terlibat . . 6. Hantar Surat Maklumbalas Siasatan ke PRO dalam tempoh tujuh (7) hari PPAN/KOM/PB/ bekerja PPAD Hantar salinan Surat Maklumbalas Siasatan ke PRO 6.3 PA/PKPS-07 MUKA SURAT : 6/10 TARIKH : 14 OKTOBER 2008 TINDAKAN TANGGUNGJAWAB Rekod aduan yang diterima dalam Buku Rekod PRO/PPAN/KOM/ Aduan Pelanggan.7 KP/TKP.5 PPAD Hantar Surat Akuan Terima kepada pengadu PRO/PPAN/KOM/ berdasarkan contoh di PA/PKPS-07/L2. 6.4 6.

8 PA/PKPS-07 MUKA SURAT : 7/10 TARIKH : 14 OKTOBER 2008 TINDAKAN TANGGUNGJAWAB Hantar Laporan Siasatan yang telah selesai PRO dilakukan kepada pengadu berdasarkan contoh di PA/PKPS-07/L4). Pejabat Pertahanan Awam Daerah dan Pusat Latihan.PENGENDALIAN ADUAN PELANGGAN JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA BIL 6. (Seandainya diperingkat Pejabat Pertahanan Awam Negeri.9 Sedia Laporan Lengkap Aduan Pelanggan untuk makluman KP/TKP. salinkan Laporan Siasatan kepada PRO dalam tempoh 3 hari bekerja untuk direkod) 6. PRO .

1 Buku Rekod Aduan Pelanggan Unit Perhubungan Awam dan Dokumentasi 5 Tahun 7.PENGENDALIAN ADUAN PELANGGAN JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA 7.2 Laporan Aduan Pelanggan Unit Perhubungan Awam dan Dokumentasi 5 Tahun .0 BIL PA/PKPS-07 MUKA SURAT : 8/10 TARIKH : 14 OKTOBER 2008 REKOD KUALITI JENIS REKOD LOKASI TEMPOH PENYIMPANAN 7.

0 PA/PKPS-07 MUKA SURAT : 9/10 TARIKH : 14 OKTOBER 2008 CARTA ALIRAN PROSES KERJA PENGENDALIAN ADUAN PELANGGAN PROSES TINDAKAN Mula Terima Aduan Pelanggan Tidak Formal Tidak direkod Difailkan PRO/PPAN/KOM/PPAD Formal Isi Borang Aduan Pelanggan PRO/PPAN/KOM/PPAD Rekod Aduan dalam Buku Rekod Aduan Pelanggan PRO/PPAN/KOM/PPAD Hantar Surat Akuan Terima kepada pengadu PRO/PPAN/KOM/PPAD Hantar aduan kepada pegawai yang terlibat PRO/PPAN/KOM/PPAD Hantar Surat Maklumbalas Siasatan kepada PRO PRO/PPAN/KOM/PPAD Hantar salinan Surat Maklumbalas Siasatan kepada KP/TKP PRO Hantar Laporan Siasatan yang telah selesai kepada pengadu PRO/PPAN/KOM/PPAD Sedia Laporan Lengkap Aduan Pelanggan untuk makluman KP/TKP PRO Tamat .PENGENDALIAN ADUAN PELANGGAN JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA 8.

1 Borang Aduan Pelanggan .2 Surat Akuan Terima .PA/PKPS-07/L1 9.0 PA/PKPS-07 MUKA SURAT : 10/10 TARIKH : 14 OKTOBER 2008 LAMPIRAN 9.PA/PKPS-07/L4 .3 Surat Maklumbalas Siasatan .PA/PKPS-07/L3 9.PA/PKPS-07/L2 9.4 Laporan Siasatan .PENGENDALIAN ADUAN PELANGGAN JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA 9.

.................. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. 3...... Alamat E-Mel: ...Rujukan (Jika Ada) : ............. No.................................... ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………...................... Arahan : KP TKP 9............... Alamat Pengadu : ............................................. Nama Penerima : ....................... Siasatan................................ 8...................................PA/PKPS-07/L1 BORANG ADUAN PELANGGAN 1....... Tarikh Arahan : __________________________ ________________________________________________________________________________ ............................... 5... Fax : .................... …………………………………………………………………………….................... 2........... 4.................................. ……………………………………………………………………………. Tarikh : ....................... Nama Pengadu : ... No......... No................ Tindakan : TKP PRO 10............... ……………………………………………………………………………........................ Tel : ... ……………………………………………………………………………. Cara Penerimaan : Surat laporan Telefon Kaunter Akhbar Laman web Lain-lain Peti Cadangan ________________________________________________________________________________ 6......... ________________________________________________________________________________ 7.......... Butiran maklumat/Aduan.....

Laporan Tindakan : SELESAI DALAM TINDAKAN Catatan : ……………………………………………………………….-2- 11. Tindakan Yang Diambil : ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 12. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. Laporan disediakan oleh : Tarikh : _____________________ Tandatangan : __________________________ Nama : __________________________ Jawatan : __________________________ .

. Sukacita merujuk kepada aduan/laporan…………………………………………………………….……….PA/PKPS-07/L2 KETUA PENGARAH JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA JALAN PADANG TEMBAK 50556 KUALA LUMPUR No.……………………… …………………………………………………………………………………………………. Sekian. “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA “ “ SEDIA PANTAS BERINTEGRITI “ ( ) Ketua Pengarah Pertahanan Awam Malaysia . terima kasih.. Rujukan : Tarikh : Kepada (Nama dan Alamat Pengadu) ______________________________ ______________________________ Tuan Aduan/Laporan Mengenai ……………………………………………………. bertarikh ……………………… yang dikemukakan kepada Jabatan Pertahanan Awam Malaysia mengucapkan terima kasih di atas aduan / laporan yang dibuat dan akan memberi perhatian sepenuhnya kepada aduan / laporan itu.

PA/PKPS-07/L3 Bahagian_____/Cawangan_______/Unit_______/ PPAN______/KOM______/PPAD_______ No. Ibu Pejabat Pertahanan Awam. Jalan Padang Tembak. Tuan. Unit Perhubungan Awam & Dokumentasi. terima kasih. ____________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ ________________________ ____________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _______________________ Sekian. Rujukan : Tarikh : Pegawai Perhubungan Awam. 2. Sukacita merujuk kepada aduan yang diterima pada_______________ 3. Laporan Siasatan Mengenai ……………………………………………………. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA “ “SEDIA PANTAS BERINTEGRITI “ ( ) Pengarah Bahagian/Cawangan/Unit/PPAN/KOM/PPAD . Bersama-sama ini disertakan laporan siasatan yang telah dijalankan.…………. 50556 Kuala Lumpur.

PA/PKPS-07/L4 KETUA PENGARAH JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA JALAN PADANG TEMBAK 50556 KUALA LUMPUR No. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA “ “ SEDIA PANTAS BERINTEGRITI “ ( ) b/p Ketua Pengarah Pertahanan Awam Malaysia . Sukacita merujuk kepada aduan tuan____________________bertarikh________ 3.……………. ____________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ ________________________ ____________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________ Sekian. Laporan Siasatan Mengenai……………………………………………………. terima kasih. Rujukan : Tarikh : Kepada (Nama dan Alamat Pengadu) _____________________________ _____________________________ Tuan. Bersama-sama ini disertakan laporan siasatan yang telah dijalankan. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful