KESEPADUAN DAN SEMANGAT BERPASUKAN

1.0 Pengenalan

Kejayaan sesuatu pasukan dalam sukan sebenarnya diasaskan oleh kewujudan semangat berpasukan untuk mencapai satu matlamat yang dikongsi bersama. Kejayaan pasukan bukanlah pilihan seperti mana berlaku kepada pasukan Perak yang menjuarai Piala Malaysia yang pertama pada abad ke 21 menewaskan pasukan pilihan iaitu Negeri Sembilan. Kejayaan Pasukan Perak membuktikan kenyataan ini. Walalupun ramai yang meramalkan pasukan negeri Sembilan akan menjuarai Piala tersebut berdasarkan prestasi semasa serta rekod kemenangan ke atas perak sepanjang kejohanan pada tahun 2000 namun dinafikan oleh semangat berpasukan yang ditunjukkan oleh semangat berpasukan yang ditunjukkan oleh pasukan Perak dalam perlawanan akhir. Cabaran yang diberikan oleh para pemain negeri Sembilan mampu diatasi berkat kesepaduan serta semangat berpasukan yang tinggi oleh pemain Perak. Apa yang disebut sebagai semangat berpasukan sebenarnya merupakan ciri-ciri kesepaduan dalam pasukan.(Carron, 1982) Rasa dipunyai atau tergolong dalam satu kumpulan, golongan atau pasukan merupakan elemen penting dalam memenuhi keperluan individu pemain sekaligus menyemarakan semangat berpasukan, meningkatkan hubungan sesama pemain, kesetiaan terhadap pasukan, menghormati jurulatih serta meningkatkan pencapaian pasukan. Oleh itu, dalam penulisan ini, cuba mengupas dan memahami apa yang dikatakan dengan kesepaduan pasukan, proses pembentukan sesuatu pasukan, pengukuran pasukan serta kaitan di antara kesepaduan pasukan dan pencapaian pemain dalam sukan.

1

2.0 Definisi kesepaduan dan semangat berpasukan

Carron (1982), mengatakan bahawa kesepaduan pasukan merupakan proses yang dinamik yang dijelmakan menerusi kecenderungan sesuatu kumpulan untuk bersatu dan bersama mencapai matlamat dan objektif kumpulan tersebut. Sebelumnya, ramai penyelidik mengatakan bahawa kesepaduan bersifat unidimensi. Bagaimanapun kajian terkini mendapati bahawa wujud dimensi kesepaduan yang lain. Dua dimensi ini adalah, kesepaduan sosial. Kesepaduan tugasan merujuk kepada tahap di mana ahli kumpulan bersamasama berkerja untuk menyelesaiakan masalah atau sesuatu tugasan yang spesifik. Contohnya, pengelibatan pemain-pemain pasukan Malaysia dalam perlawanan persahabatan dengan pemain-pemain pasukan Manchester United pada Julai 2009 ketika program jelajah Manchester United baru-baru ini. Biarpun hanyalah perlawanan persahabatan namun pemain-pemain pasukan Malaysia telah pun berusaha dengan bersungguh-sungguh memastikan tidak ada jurang gol yang terlalu jauh diantara kedua-dua pasukan. Ini kerana, pasukan MU merupakan antara pasukan yang digeruni di arena bola sepak Dunia. Pemain-pemain pasukan Malaysia berusaha bermain berdasarkan tugasan dan peranan masing-masing dalam pasukan yang diwakili. Kesepaduan sosial pula merujuk kepada tahap hubungan interpersonal di kalangan ahli kumpulan. Contohnya , adanya hubungan kekeluargaan dengan pemain dengan pemain yang lain. Pemain akan berkerjasama dengan pemain yang lain atas dasar adanya hubungan kekeluargaan dan hubungan sosial diantara mereka. Ini bermaksana kebersamaan atau kesepaduan sosial akan wujud dengan adaya ikatan kekeluargaan atau hubungan sosial dalam pasukan tersebut. Dalam konteks sukan pula, pemain akan terikat dengan dengan kesepaduan sosial kerana masing-masing terikat dengan kontrak (kesepaduan sosial) untuk
2

kesepaduan tugasan dan

Semangat ini telah diterapkan sejak dari peringkat sekolah melalui kepelbagaian aktiviti yang dianjurkan pihak sekolah yang menuntut semangat antara ibu bapa. Masyarakat Malaysia yang sememangnya terdiri daripada pelbagai kaum dan budaya memerlukan semangat ini. Esprit de Corps amatlah penting dalam sesebuah organisasi sukan.hubungan sosial atau kedua-duanya. tetapi semangat ini juga sangat praktikal untuk diamalkan dalam aspek kehidupan masyarakat plural seperti di 3 . kefahaman tentang kesepaduan pasukan serta proses yang terlibat dalam pembentukan pasukan akan dapat membantu kejayaan pasukan dalam jangka masa panjang. Seorang pemain merasa terikat atau meneruskan pengelibatan dalam sesuatu pasukan kerana faktor tugasan. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan semangat esprit de corps itu wujud dalam diri setiap murid. semangat kekitaan ataupun semangat berpasukan. Kemenangan merupakan bonus bagi pasukan yang bermain dengan baik berbanding pasukan yang lain. Semangat pasukan dan kesepaduan pasukan tidak semestinya bermatlamat untuk kemenangan tetapi mempelihatkan gaya permainan yang mantap dan berkualiti. guru dan murid. Esprit de Corps yang merujuk kepada semangat semangat kerja berpasukan telah lama diaplikasikan oleh kerajaan dalam pelbagai cara dan bentuk di Malaysia yang mempunyai pelbagai kaum dan budaya atau boleh juga dirujuk sebagai masyarakat plural. Walaupun esprit de Corps pada mulanya diamalkan dalam ketenteraan. mengatakan bahawa Esprit de Corps berasal dari perkataan Perancis yang membawa maksud semangat bekerjasama. sebagai tunjang perpaduan dan keutuhan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. jabatan dan mahupun negara seluruhnya. Kesepaduan pasukan melahirkan semangat berpasukan yang jitu di kalangan ahli kumpulannya.mewakili pasukan tersebut. Jesteru itu. Semangat kumpulan ini lahir apabila wujudnya perasaan saling memerlukan dan mengahargai diantara satu sama lain dalam mencapai satu matlamat. ragbi dan seumpanya. Memetik artikel ibnu Suhali (2009) dalam blognya. Dengan kata lain ini adalah suatu semangat yang dapat menyatukan manusia khususnya dalam sesebuah pasukan seperti pasukan bola sepak.

Manfaat yang akan diperolehi oleh pasukan dengan bertindak secara berpasukan ini ialah setiap individu pemain mempuyai kebolehan dan keistemewaan masing-masing. bidang kepakaran. Faktor yang boleh melemahkan perpaduan kaum di Malaysia dapat dikurangkan. Ini kerana masalah-masalah dalam pasukan adalah bersifat komplek. Sudah menjadi resam hidup dalam masyarakat yang terdiri daripada pelbagai budaya kadang-kala akan mengalami pergeseran. pengetahuan dan kemahiran dapat digunakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Hal ini di dorong oleh pelbagai faktor dalaman dan luaran yang boleh melemahkan semangat perpaduan melalui pengaplikasian prinsip ini. Ini akan melahirkan penyelesaian yang berkesan. pemain dengan pemain dan jurulatih dengan pemain dalam menjayakan peningkatan kualiti. perpaduan kaum membolehkan wujudnya kesepaduan sosial antara pemain dalam pasukan kerana adanya penerimaan terhadap pemain berbangsa lain dalam pasukan itu.Malaysia. komitmen dan penyertaan pemain dan jurulatih secara menyeluruh ke atas program dan perlawanan atau kejohanan yang disertai bagi memastikan adanya peningkatan kualiti dari segi “performance” pemain.0 Semangat berpasukan dan peningkatan kualiti pasukan Semangat berpasukan adalah unsur yang menyatupadukan seluruh organisasi dalam sesebuah sukan. Oleh itu lazimnya penyelesaian masalah tersebut adalah di luar kemampuan individu. Peningkatan kualiti bukanlah usaha yang boleh diserahkan kepada pemain secara individu. melibatkan berbagai bahagian dan sistem. 3. Semangat ini dipraktikkan melalui kerjasama. Oleh itu. 4 . Dalam konteks sukan. Oleh itu semangat spirit de corps mempunyai pengaruh yang amat besar dalam pembentukan sesebuah pasukan. Dalam keadaan yang demikian setiap pemai dan jurlatih perlu bertindak secara berpasukan supaya segala kekuatan dalam pasukan dapat digemblengkan sepenuhnya.

Melalui penyertaan di dalam aktivitiaktiviti berpasukan. Masalah-masalah yang dikongsi bersama oleh berbagai fungsi dalam posisi pasukan dan bahagian boleh diselesaikan dengan cepat dan berkesan. pemain-pemain akan mempunyai peluang yang luas untuk bertukar pengetahuan. Apabila pasukan mengamalkan semangat berpasukan. yang mana akhirnya boleh membantu memantapkan prestasi jabatan. Selain itu. bertindak secara berpasukan boleh membantu meningkatkan moral pemain dan kepuasan bermain kerana mereka sama-sama diberi peluang menyelesaikan masalah-masalah kualiti pasukan. semangat saling percaya-mempercayai di kalangan pemain dan komunikasi yang lancar di dalam pasukan. menggunakan budi bicara dengan sempurna dan mengembangkan bakat serta potensi yang ada di dalam diri masingmasing bagi menggerakkan proses peningkatan kualiti.Selain itu. 5 . mereka akan secara langsung boleh mengukukuhkan tiga aspek yang penting kepada proses peningkatan kualiti. maklumat dan idea dengan rakan sekerja. Aspek-aspek tersebut meliputi pertukaran maklumat dan ideaidea dan lebih meluas. cadangan yang dibuat oleh pemain secara berpasukan akan lebih mudah untuk dilaksanakan berbanding dengan. Perasaan percaya-mempercayai yang ada di kalangan pemain itu seterusnya memudahkan proses komunikasi di dalam pasukan. Ini seterusnya memupuk kerjasama dan keadaan saling bergantungan di kalangan bahagianbahagian dan unit. Dengan perasaan ini individu akan merasa bebas dan lebih yakin untuk bertindak dalam menjalankan tanggungjawab masing-masing. Dalam suasana kerja berpasukan seperti ketika menyertai kejohanan perlawanan. Keadaan ini akan meningkatkan kebolehan seseorang pemain untuk mencetuskan idea-idea baru yang kreatif dan inovatif bagi mempertingkatkan kualiti pasukan yang diinginkan. cadangan-cadangan yang dibuat oleh individu. pemain mempunyai perasaaan percaya-mempercayai sesama mereka. Dengan itu mereka akan dapat membuat keputusan-keputusan dengan cepat. pengalaman.

Dengan memahami proses yang dilalui untuk pembentukan pasukan yang mantap. Menurut Anshel (1994). menilai kekuatan dan kelemahan masing-masing serta menilai kemampuan aksi masing-masing. mempunyai corak dan interaksi komunikasi yang tersendiri. baulah seorang jurulatih atau pemimpin sukan dapat melakar strategi yang berkesan untuk memastikan keharmonian sesebuah pasukan. Ini merupakan ciri-ciri yang perlu ada dalam diri kumpulan individu bagi membentuk satu pasukan.0 Proses pembentukan pasukan Pembentukan pasukan harus melalui beberapa fasa. antara persoalan yang timbul pasa fasa ini adalah seperti persoalan: “ Adakah saya layak berada di sini?” “ Perlukah saya berada di sini?” “ Adakah saya ingin berada di sini? ” 6 . 4. pertelagaan. menonjolkan sifat saling membantu. berkongsi nasib.1 Fasa pembentukan Ciri-ciri utama dalam fasa ini adalah percubaan untuk mengenali serta membiasakan diri dengan ahli pasukan yang lain. pembentukan norma.4. Menurut carron (1994). memerlukan antara satu sama lain dan menganggap diri mereka satu kumpulan. berkongsi matlamat dan objektif yang sama. Untuk sampai ke tahap sebuah pembentukan pasukan yang mantap. 1994). dan prestasi (Johnson7 johnson. para pemain perlu melalui beberapa fasa iaitu pembentukan. membuat perbandingan sosial khususnya dari segi kemampuan dan kebolehan. mengatakan bahawa kumpulan individu yang mempunyai identiti yang sama.

Pada masa yang sama. Kegagalan menjawab persoalan ini akan menyebabkan individu tersebut merasa dipinggirkan dan tidak diperlukan oleh pasukan tersebut. Mungkin sesi suai kenal yang terpimpin boleh diadakan untuk mengatasi masalah ini.2 Fasa pertelagahan Seperti namanya. tindakan perlu diambil agar ianya tidak menganggu prestasi serta tumpuan semsa latihan. Yang penting di sini adalah menangani masalah yang timbul dengan seberapa segera untuk memastikan pemain dapat menumpukan perhatian dengan berkesan serta berasa bahawa khidmat mereka diperlukan. 7 . jurulatih taau pihak pengurusan perlu memastikan kurangnya proses pertukaran pemain yang terlalu kerap untuk mengurangkan tekanan kepada pemain baru khususnya. serta para pemain senior yang lain. Untuk mengurangkan tekanan yang berlaku pada fasa ini. jurulatih serta pihak pengurusan perlu peka tentang wujudnya budaya negatif atau berlakunya pergeseran di kalangan pemain. Carron (1984) juga mencadangkan agar pemain baru diperkenalkan kepada pemain lama secara positif. Sekranya ini berlaku. Ini kerap berlaku khususnya semasa latihan pramusim.“ Jika ya. apabila pemain berusaha menempatan diri sebagai pemain utama atau mendapat tempat dalam pasukan. fasa ini seringnya dipenuhi dengan pertelagahan serta persaingan di kalangan pemain kerana wujudnya polarisasi. konflik serta tentangan di antara pemain dengan pemain serta pemain dengan pihak pengurusan atau jurulatih. 4. Kadangkala pertelagahan ini melibatkan pertembungan fizikal di antara pemain seperti pergaduhan semasa sesi latihan. apakah peranan saya?” Ini adalah antara persoalan yang timbul dan perlu dijawab oleh individu tersebut.

sebarang bentuk pertelagahan yang timbul selepas kesemua kehendak jurulatih diperjelaskan kepada pemain perlu ditangani segera utuk mengurangkan risiko kecederaan dan perpecahan kalangan pemain. pemain sudah dapat melupakan persaingan dan pertelagahan yang timbul pada fasa sebelumnyaiaitu fasa pertelagahan. Para pemain mula mementingkan kehendak pasukan erbanding kehendak diri sendiri. pertelagahan ini akan berkurangan dan para pemain mengetahui ekspektasi jurulatih terhadap mereka (Carron. bola sepak serta beberapa jenis sukan kumpulan yang lain. Fasa ini amat penting kerana pada fasa iniah konsep kesepaduan serta identiti pasukan mula terbentuk di kalangan pemain. ia perlu ditangani segera agar tidak mengugat kesepaduan pasukan serta menyebabkan pemain tadi dipinggirkan oleh rakan sepasukan yang lain. Jika wujud atau pemain atau atlet yang mementingkan diri pada tahap ini. 8 . Ini adalah kerana pemain sedang berusaha untuk mendapatkan perhatian jurulatih. 1984). Jurulatih juga perlu bertegas dengan pemain dengan meletakkan satu piawai tentang satu perlakuan yang diingini bagi mengurangkan tekanan dan perpecahan di kalangan pemain. Jumlah serta tahap pertelingkahan ini tertakluk kepada kebijaksanaan jurulatih mengenal pasti kekuatan serta kelemahan setiap pemain.3 Fasa pembentukan norma Pada fasa ini.Keadaan ini sering berlaku dalam sukan berbentuk kontak seperti ragbi. Pemain sudah mula menjalin hubungan yang positif serta mula menunjukkan sikap berkerjasama serta saling membantu rakan sepasukan yang lain. 4. Jesteru itu. Jika kekuatan serta kelemahan ini dijelaskan secara objektif kepada para pemain.

para pemain mula melihat dan menilai sumbangan unik setiap pemain demi kejayaan pasukan. 4. Fasa ini dinamakan sebagai fasa “kematangan hubungan”. Untuk mencapai tahap ini. Persaingan sesama sendiri kini bertukar menjadi bantuan kepada rakan-rakan yang memerlukan. menghargai setiap sumbangan yang diberikan serta memeberikan sokongan yang tidak berbelah bahagi demi kejayaan pasukan. Seorang jurulatih yang bijak akan menggunakan peluang ini untuk menanam semangat pasukan yang jitu. 9 . hubungan antara pemain dan jurulatih menjadi semakin mantap dan akrab. para pemain sudah bersedia sebagai satu pasukan untuk mencapai matalamat yang disasarkan. membincangkan tentang matlamat pasukan serta menjelaskan sumbangan yang boleh diberikan oleh setiap ahli pasukan demi untuk menyemarakkan lagi semangat pemain utuk berjaya dan berfungsi sebagai satu pasukan. Jika ingin memberikan pujian. Ini akan memupuk semangat serta kesepaduan yang berterusan dalam pasukan. Pujian kepada individu haruslah kepada peranan yang dimainkan demi untuk pasukan dan bukannya pujian yang bersifat individu.Pada fasa ini juga. Sebaliknya.4 Fasa prestasi Pada fasa ini. jurulatih perlu mewujudkan suasana berkerjasama di kalangan pemain serta mengelakkan persaingan yang negatif dalam pasukan. Perasaan iri hati di antara pemain utama dengan pemain simpanan tidak wujud kerana masing-masing menghargai sumbangan serta peranan yang dimainkan oleh setiap ahli pasukan. Ini adalah kerana para pemain sudah mengetahui peranan yang perlu dimainkan oleh setiap individu dalam pasukan. ia harus diberikan kepada pasukan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada individu tertentu dalam pasukan.

Petikan dari Wann.(Wann. kualiti kerjasama sepasukan dan nilai peranan individu dalam kumpulan. Inventori ini mengandungi 13 item. Inventori ini dicipta oleh Gruber dan Gray (1982). Cohesiveness Questionnaire/ TCQ (Soal selidik kesepaduan pasukan). Antara inventori awal yang dicipta untuk mengukur adalah seperti Sport cohesiveness Questionnaire/ SCQ (Soal selidik kesepaduan dalam sukan) Inventori ini diperenalkan oleh Martens dan Peterson (1971.0 Alat pengukuran kesepaduan pasukan Beberapa alat pengurukuran dibina untuk mengukur serta menilai kesepaduan pasukan. 1997) untuk menilai kesepaduan pasukan. Widmeyer dan Brawley pada tahun 1985 yang mana instrument ini mengukur 18 item yang mengukur dimensi kesepaduan tugasan dan sosial serta dimensi tarikan individu dan integrasi kumpulan. kajian-kajian yang menggunakan instrument ini menghasilkan dapatan yang berbeza tentang kesepaduan dalam pasukan. Kebanyakan item tertumpu pada kesepaduan sosial. Walaupun ianya digunakan dengan agak meluas untuk menilai kesepaduan pasukan. 1997) Seterusnya adalah. Seperti beberapa instrument terdahahulu. Instrumen yang ke empat adalah Group Enviroment Questionnaire GEQ (soal selidik persekitaran kumpulan). Instrumen ini diperkenalkan oleh Yukelson. Weinberg dan Jakson pada tahun 1984. khusus untuk menilai kesepaduan tugasan dan kesepaduan sosial Instrument ketiga adalah Multidimensional Sport Cohesion instrument/ MSCI (Instrumen multidimensi kesepaduan dalam sukan). GEQ mengukur 4 dimensi kesepaduan pasukan iaitu tarikan individu dan tugasan (Individu tertarik kepada pasukan untuk memenuhi keperluan menyelesaiakan tugasan). masalah dari segi kesahan dan kebolehpercayaan menyebabkan penggunaanya menjadi agak terhad.5. tarikan individu dan sosial (individu 10 . Instrument ini dihasilkan oleh Carron. Instrument ini dicipta untuk menilai empat dimensi kesepaduan pasukan iaitu terikat kepada kumpulan. matlamat yang sama.

norma serta ekspetasi kumpulan akan menjadi kurang. iklim kumpulan yang kondusif. kejelasan peranan setiap ahli serta apresiasi ketua terhadap prestasi setiap ahli kumpulan (Anshel 1997).tertarik kepada pasukan untuk memenuhi keperluan sosial). Antara faktor yang mempengaruhi kesepaduan pasukan adalah saiz kumpulan. Ini akan menyebabkan peranan ahli menjadi kurang berkesan. Semakin ramai ahli dalam sesebuah kumpulan semakin kurang kesepaduan pasukan berkenaan. Menurut Carron (1980). Bagaimanapun. Bilangan ahli yang sesuai adalah bergantung kepada jenis tugasan yang akan dilakukan. integrasi kumpulan dan tugasan (individu bersatu sebagai satu pasukan untuk memenuhi keperluan menyelesaikan tugasan) dan integrasai kumpulan dan sosial (individu bersatu sebagai satu pasukan untuk memenuhi keperluan sosial) Menurut Carron dan rakan-rakan. Bilangan ahli yang ramai akan menyebabkan wujudnya kumpulan kecil dalam pasukan tersebut. interaksi di antara ahli kumpulan. kesannya akan lebih kuat jika keempat-empat dimensi ini bertindak merangsang individu terbabit. salah satu daripada empat dimensi ini mampu merangsang individu untuk terus bersama dengan pasukannnya. Interaksi amat penting dalam memupuk 11 . apabila bilangan ahli dalam sesuatu kumpulan atau pasukan melebihi daripada tiga orang maka keberangkalian bagi mereka mematuhi peraturan.0 Faktor yang mempengaruhi kesepaduan kumpulan Proses pembentukan pasukan dipengaruhi oleh beberapa faktor iaitu saiz kumpulan. Beberapa kajian yang telah dibuat dan kebolehpercayyaan yang agak baik untuk GEQ. Interaksi di antara ahli kumpulan juga adalah antara faktor yang mempengaruhi kesepaduan kumpulan. kejelasan dan penerimaan peranan dalam kumpulan. memberikan sokongan terhadap gagasan yang diutarakan dengan memberikan nilai kesahan 6.

Ini adalah kerana pengelibatan ahli dalam menetapkan matlamat ini akan menghasilkan kesepaduan yang amat tinggi. Kejelasan matlamat kumpulan juga merupakan faktor keapda kesepaduan kumpulan. bukan sahaja matlamat yang dibuat sukar diterima malahan ia mungkin bleh memberikan tekanan yang tidak sepatutnya kepada para pemain. Selain itu. Menurut Anshel (1997). Kejelasan matlamat bermaksud mempunyai matlamat yang dipersetujui oleh ahli pasukan serta mencabar kemampuan mereka dan matlamat tersebut boleh diukur untuk menilai pencapaian pasukan berkenaan. Dengan matlamat yang jelas. Sukan bola sepak dan ragbi merupakan contoh sukan yang memerlukan interaksi dan koordinasi yang baik dari semua pemain bagi memastikan kejayaan pasukan.1994) 12 . pasukan yang memberikan tumpuan untuk mencapai matlamat pasukan dan matlamat individu lazimnya lebih berorientasikan tugasan jika dibandingkan dengan pasukan yang matlamatnya kurang jelas. Ini juga merupakan faktor kepada kesepaduan pasukan. Ini adalah kerana pemain tadi merasakan bahawa pendapat mereka dihargai serta mereka sendiri mengetahui prestasi semasa mereka. Matlamat yang dirangka juga harus diterima oleh semua ahli dalam kumpulan. Selain itu. Matlamat kumpulan hanya akan bermakna jika ianya dipersetujui ramai atau kesemua ahli yang terlibat. iklim pasukan yang kondusif adalah faktor kepada kesepaduan pasukan. menerima serta merealisasikan matlamat tersebut. Stail kepimpinan yang ditunjukkan oleh pihak pengurusan serta pemimpin pasukan turut memainkan peranan dalam meningkatkan kesepaduan pasukan. Sekiranya matlamat pasukan ditentukan oleh pihak pengurusan tanpa berbincang dengan para pemain. Jurulatih yang mengamalkan corak kepimpinann autokratik yang keterlaluan lazimnya akan menurun tahap kesepaduan pasukan jika dibandingkan dengan jurulatih yang mengamalkan pendekatan yang agak humanistik serta menghormati para pemain (Johnson&Johnson .kesepaduan pasukan. Ini akan memudahkan mereka menentu. pasukan tersebut akan dapat berfungsi dengan lebih berkesan serta kesepaduan pasukan akan menjadi lebih mantap.

Pihak pengurusan.Pemahaman atlet tentang peranan mereka dalam kumpulan adalah antara faktornya. Dapatan kajian menunjukkan bahawa pemain yang memahami peranan serta posisi mereka dalam pasukan akan menyokong matlamat pasukan tersebut. memahami serta menerima peranan yang dimainkan bukan sahaja membantu meningkatkan kesepaduan pasukan malahan dapat memberikan identiti serta tumpuan untuk beraksi dengan lebih cemerlang. 13 . Apresiasi ketua terhadap prestasi ahli juga mempengaruhi kesepaduan pasukan. Maklum balas yang positif demi untuk peningkatan pemain juga wajar disuarakan agar pemain berasa diberikan perhatian pada setiap masa. Memahami peranan masing-masing dalam pasukan merupakan salah satu cara meningkatkan pencapaian setiap pemain serta merealisasikan matlamat pasukan. Penghargaan yang diterima akan menjadi pencetus untuk pemain melipatgandakan lagi usaha untuk berjaya. jurulatih serta rakan sepasukan boleh meningkatkan kesepaduan pasaukan dengan memberikan penghargaan yang setimpal dengan usaha yang diberikan. Setiap pasukan mempunyai sumbangan yang tersendiri demi untuk kejayaan pasukan sama ada sebagai pemain utama mahupun pemain simpanan. Jesteru itu. Salah satu daripada keperluan sosial manusia adalah menerima penghargaan. Ini bukan sahaja merangsang kesepaduan tugasan malah meningkatkan lagi kesepaduan sosial dalam pasukan.

Kewujudan fenomena ini akan memecah belahkan kesepaduan 14 . khususnya dalam pasukan yang memerlukan setiap pemain bersama-sama beraksi seperti bola sepak. Contohnya “Adakah kita bermain untuk seri ataupun menang?” “Adakah kita bermain sebagai satu pasukan atau membantu orang tertentu mencipta nama sebagai hero?” ini adalah contoh bagaimana percanggahan matlamat boleh membawa kehancuran kepada pasukan. prestasi dan kesepaduan pasukan akan menurun. Antaranya adalah Percanggahan tentang matlamat pasukan iaitu matlamat pasukan yang kurang jelas akan menyebabkan pemain mudah tersalah anggap. Kekerapan pertukaran ahli juga faktor yang boleh menggugat kesepaduan pasukan.0 Faktor Yang Menggugat Kesepaduan Pasukan Terdapat beberapa faktor yang boleh menggugat kesepaduan ahli dalam pasukan. Akibatnya. Selain itu. Pasukan yang kerap menukar pemain. hoki dan bola jaring akan menyebabkan pemain keliru serta tertanyatanya. tertanya –tanya tentang nasib mereka sendiri dan mereka tidak pasti apa yang diingini oleh pihak pengurusan.7. Faktor-faktor ini perluah diambil kira dan dititik beratkan oleh jurulatih dan pemain bagi mewujudkan pasukan yang jitu dan mantap. Pemain akan menjadi kurang selesa kerana mereka tidak dapat mewujudkan persefahaman dengan rakan-rakan yang lain. Albert carron (1993) telah menggariskan beberapa faktor yang boleh menggugat kesepaduan sesuatu pasukan. perebutan kuasa dalam kumpulan juga merupakan faktor yang mempengaruhi.

pihak pengurusan dan jurulatih perlu sedar bahawa sebarang kritikan yang keterlaluan serta yang bersifat memalukan pemain akan mengurangkan kesepaduan dalam pasukan. Dalam situasi yang agak genting sering kali berlaku pertembungan personaliti sesama sendiri di kalangan pemain diantara pemain dengan jurulatih. Mereka juga tidak tahu apa dan siapa yang boelh membantu mereka dalam menangani masalah pasukan. Kekurangan komunikasi yang berkesan akan menyebabkan matlamat pasukan tidak tercapai di akhir musim. prestasi dan kesepaduan pasukan akan terkikis. Contoh terbaik yang boleh kita lihat adalah bagaimana ketua pasukan negeri Sembilan Khairul Anuar 15 .pasukan kerana para pemain akan berpecah belah kepada beberapa kumpulan. Mereka tak dapat memberikan prestasi yang terbaik kerana kurang jelas tentang ekspektasi pengurusan serta rakan sepasukan terhadap mereka. Ini kerana matlamat pasukan tidak dapat difahami oleh semua pihak yang terlibat. antara faktor lain yang boleh menggugat kesepaduan pasukan adalah pemain kurang jelas dari segi peranan yang dimainkannya. Pemain yang tidak tahu tentang perananya dalam pasukan adalah ibarat layang-layang putus tali. Jika perlu mengkritik. Akibatnya. Kesannya. Dalam pasukan akan wujud pertembungan personaliti . Wujud pertelagahan dalam pasukan. Peranan jurulatih juga amat penting dalam mempengaruhi kesepaduan dalam pasukan. pemain akan bertindak sendirian sehingga menjejaskan pasukan. jurlatih harus menggunakan kaedah serta pendekatan yang bersesuaian agar kritikan yang diberikan dapat diterima serta membantu memperbaiki prestasi pemain tersebut. Jurulatih harus memberikan kritikan yang berterusan sesuai dengan keadaan. Tumpuan akan menjurus kepada perebutan kuasa dan bukannya tugasan serta matlamat pasukan. Dalam hal ini. Masalah komunikasi dalam pasukan juga boleh menggugat kesepaduan pasukan. Kurangnya interaksi dalam pasukan akhirnya akan mengurangkan keberkesanan serta kesepaduan pasukan. Selain itu.

Terdapat lagi banyak pendekatan yang boleh digunakan untuk membantu meningkatkan kesepaduan pasukan. maka langkah-langkah berikut boleh digunakan untuk membantu mencapai kesepaduan pasukan. Langkah ini dapat memabntu pemain menghargai dan memahami kesukaran yang dihadapi oleh rakan sepasukan yang lain serta melahirkan sifat empati dalam diri masing-masng. tarikh lahir serta perkaraperkara personal lain yang memudahkan kita membantu mereka khususnya apabila prestasi mereka merosot secara tiba-tiba ataupun ketika pemain tersebut agak luar biasa gembiranya (mungkin kerana merayakan sesuatu) kita 16 . Bukan sekadar mengetahui apa yang ditunjukkan semasa berada di padang tetapi juga harus mengeahui perkara-perkara yang agak personal tentang para pemain seperti latar belakang keluarga. 8. Jika situasi itu berterusan. Selain itu. ia akan memupuk sifat saling membantu yang akan mengukuhkan lagi kesepaduan pasukan. Jurulatih khusunya perlu lebih mengenali para pemainnya. cadangan ini bukanlah sesuatu yang eksklusif. Berikan peluang seorang pemain penyerang menjadi penjaga gol atau seseorang pemain tengah menjadi penyerang atau pemain pertahanan.0 Bagaimana meningkatkan kesepaduan pasukan Jika usaha untuk membentuk pasukan yang benar-benar bersepadu dan mantap menajadi pilihan. Secara tidak langsung. Antara cadangan yang diutarakan adalah membiasakan rakan dengan peranan rakan yang Lain. serta pemain tidak memberi perhatian tentang arahan serta ingatan rakan-rakan sepasukan yang lain. sudah tentu akan wujud konflik yang mungkin akan memecahbelahkan kesepaduan pasukan serta memberi kesan kepada prestasi pasukan.Baharom menjeritkan arahan kepada rakan-rakannya agar memberikan tumpuan sementara rakannya pula memberikan reaksi seolah marah dengan tindakan beliau itu. jurulatih disarankan agar mencuba sedaya upaya untuk mengenali pemainnya. Bagaimanpun.

Jurulatih juga mesti mewujudkan sistem sokongan dalam pasukan. Sebaliknya hubungan yang positif sesama pemain perlu ditanam dan dipupuk agar ia berkembang menjadi satu saluran untuk membantu meningkatkan prestasi pemain. Penggunaan komunikasi yang berkesan sama ada secara verbal atau bukan lisan akan menghasilkan kesan yang positif kepada ahli pasukan. Ia perlu bermotif untuk memperbaki dan bukannya mencari kesalahan pemain. pemain akan merasa dihargai serta diberikan perhatian oleh jurulatihnya dan ini akan meningkatkan lagi hubungan dalam pasukan. Sifat ini akan membuka saluran untuk berkomunikasi pemain dengan lebih baik lagi. Jurulatih juga disarankan agar mengunakan strategi komunikasi yang berkesan. Untuk meningkatkan motivasi pemain. maklum balas yang positif khususnya tentang cara untuk memperbaiki keasalahan perlu diberikan kepada pemain.dapat menegur serta dapat mewujudkan suasana yang kondusif. Sekiranya wujud kumpulan kecil dalam pasukan. jurulatih harus memberikan maklum balas kepada pemain. Penggunaan humor serta pujian yang bersesuaian dengan keadaan akan meningkatkan lagi motivasi serta hubungn sesama pemain dalam pasukan. pujian harus diberikan kepada pemain di atas segala usaha yang diberikan walaupun keputusan perlawanan tidak menyebelahi pasukan tersebut. Sifat suka menyakiti hati serta saling menyalahi di kalangan pemain perlu dihindari. Selain itu. Kesannnya. Bagaimanapun. Ini merupakan di antara tanggungjawab penting untuk pengurusan serta jurulatih khusunya dalam usaha untuk meningkatkan kesepaduan pasukan. Jurulatih harus memberikan komen yang positif selepas perlawanan. Penghargaan harus diberikan kepada pemain di atas segala usaha yang diberikan walaupun mereka tewas menunjukkan sifat empati serta bukannya sifat suka mencari kesalahan pemain untuk dijadikan alasan kekalahan. Kalah atau menang merupakan adat pertandingan. Jurulatih juga mesti sentiasa mengawasi kumpulan kecil dalam pasukan. ia perlu diatasi segera demi 17 .

Sebelum ianya merebak. jelas bahawa kesepaduan pasukan memerlukan komitmen yang tidak berbelah bahagi serta keinginan untuk mengekalkan keadaan yang harmoni dalam pasukan.kebaikan pasukan. Masalah ini juga harus diberi perhatian oleh jurulatih di mana jurulatih juga harus memastikan masalah keciciran pemain tidak berlaku. Ini akan mengelakkan tenggapan pilih kasih di kalangan pemain. 9. Hukuman yang diberikan kepada pemain yang melanggar peraturan pasukan perlu konsisten tidak kira sama ada pemain yang terlibat adalah pemain utama ataupun pemain simpanan. tindakan yang wajar perlu diambil bagi memastikan kesepaduan pasukan tidak tergugat. Kesannya. mereka cuba mengelakkan diri dari menjalin hubungan yang lebih rapat dengan rakan yang lain. Penghijrahan pemain yang terlalu kerap akan mengurangkan kesepaduan pasukan kerana pemain tahu bahawa hubungan mereka tidak panjang oleh itu. 18 . Jurulatih juga harus Konsisten ketika mendisiplinkan pemain. Apa yang telah dibincangkan sebelum ini memberikan gambaran kepada kita tentang maksud kesepaduan dan apakah perkara yang perlu dilakukan untuk mencapai kesepaduan tersebut. Pastikan wujudnya integrasi di kalangan pemain.0 Kesimpulan Daripada perbincangan tentang kesepaduan dan semangat berpasukan yang dibincangkan di atas. prestasi serta kesepaduan pasukan akan tergugat. sesuatu harus dilakukan bagi memastikan pemain tersebut kembali bersama rakannya yang lain. Sekiranya terdapat pemain yang sering bersedirian atau selah-olah dipinggirkan oleh pemain yang lain. Kewujudan “klik” selalunya dikaitkan dengan perpecahan dalam kumpulan hanya kerana individu tertentu sahaja yang diterima masuk menjadi kumpulan kecil tersebut.

tetapi lebih terarah kepada kemampuan berinteraksi dengan menggunakan kemahiran dan strategi yang berkesan dalam sesuatu pertandingan. pasukan yang kurang dari segi kesepaduannya mempunyai peluang yang tipis untuk menempah kejayaan. Walalubagaimanapun. kesepaduan pasukan tidak berkait rapat dengan peningkatan prestasi mahupun kepuasan diri pemain dalam sesuatu pasukan (Shahrudin abd. 2001).Jelasnya. Bagaimanapun kesepaduan amat penting kerana penyertaan dalam sesuatu pasukan yang kukuh tahap kesepaduannya mendatangkan kepuasan jika dibandingkan dengan menyertai pasukan yang kurang mantap dari segi kesepaduan pasukannya. Jika diberi pilihan. Aziz. Takrifan kepuasan merupakan hak individu. adalah lebih baik jika seorang jurulatih memilih untuk menerapkan nilai-nilai kesepaduannya di kalangan pemain kerana ia dapat membantu meningkatkan kebarangkalian untuk berjaya serta menimbulkan kepuasan di hati semua individu yang terlibat dalam pasukan berkenaan. ini semuanya dalah bergantung kepada keadaan. 19 . kesepaduan pasukan belum tentu dapat memberikan kepuasan keapda setiap ahli pasukan. Dalam konteks kepuasan diri pula. Kesimpulannya. Carron (1984) mendapati bahawa kejayaan sesuatu pasukan bukanlah keran wujudnya hubungan yang baik antara pemain. Sesetengah penyelidik mendapati kesepaduan berkait rapat dengan kejayaan pasukan tetapi bukan menyebabkan kejayaan atau kemenangan keapda pasukan tersebut.

Bosto. Aziz (2001). Sport Physcology. 2009 dirujuk pada 23 Ogos 2009 daripada http://www.L (1997).blogspot.V.com Prinsip semangat berpasukan.4 123-138 Johson.Edisi 3.& Johnson.htm 20 . D.D.10. Z: Gorsuch Scarisbrick Publishers Carron. A. Sport Physiology: from theory to practice.P. Mengaplikasi teori psikologi dalam sukan. Journal of Sport Pyschology. 2009 dirujuk pada 23 Ogos 2009 daripada http://ibnusuhaili88.(1982). Utusan Publication & Distributors SDN BHD Ibnu Suhaili. W. (1997).H.0 Rujukan Anshel. Menyemai semangat spirit de corps.Group theory and group skills. NJ: Prentice Hall Shaharudin Abd. Joining together.F (1994). M. Upper Saddle River. Scottsdale.gov. Cohesiveness in Sport groups:Interpretation and consideration dlm.MA:Allyn and Bacon Wann.sabah.my/jkq/pkpa/PKPA1-92/Prinsip5.

21 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful