P. 1
KEPENTINGAN KESEPADUAN DAN SEMANGAT BERPASUKAN DEMI KEJAYAAN (TUGASAN IND 1)

KEPENTINGAN KESEPADUAN DAN SEMANGAT BERPASUKAN DEMI KEJAYAAN (TUGASAN IND 1)

|Views: 9,311|Likes:
Published by kikoj

More info:

Published by: kikoj on Apr 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/26/2014

pdf

text

original

KESEPADUAN DAN SEMANGAT BERPASUKAN

1.0 Pengenalan

Kejayaan sesuatu pasukan dalam sukan sebenarnya diasaskan oleh kewujudan semangat berpasukan untuk mencapai satu matlamat yang dikongsi bersama. Kejayaan pasukan bukanlah pilihan seperti mana berlaku kepada pasukan Perak yang menjuarai Piala Malaysia yang pertama pada abad ke 21 menewaskan pasukan pilihan iaitu Negeri Sembilan. Kejayaan Pasukan Perak membuktikan kenyataan ini. Walalupun ramai yang meramalkan pasukan negeri Sembilan akan menjuarai Piala tersebut berdasarkan prestasi semasa serta rekod kemenangan ke atas perak sepanjang kejohanan pada tahun 2000 namun dinafikan oleh semangat berpasukan yang ditunjukkan oleh semangat berpasukan yang ditunjukkan oleh pasukan Perak dalam perlawanan akhir. Cabaran yang diberikan oleh para pemain negeri Sembilan mampu diatasi berkat kesepaduan serta semangat berpasukan yang tinggi oleh pemain Perak. Apa yang disebut sebagai semangat berpasukan sebenarnya merupakan ciri-ciri kesepaduan dalam pasukan.(Carron, 1982) Rasa dipunyai atau tergolong dalam satu kumpulan, golongan atau pasukan merupakan elemen penting dalam memenuhi keperluan individu pemain sekaligus menyemarakan semangat berpasukan, meningkatkan hubungan sesama pemain, kesetiaan terhadap pasukan, menghormati jurulatih serta meningkatkan pencapaian pasukan. Oleh itu, dalam penulisan ini, cuba mengupas dan memahami apa yang dikatakan dengan kesepaduan pasukan, proses pembentukan sesuatu pasukan, pengukuran pasukan serta kaitan di antara kesepaduan pasukan dan pencapaian pemain dalam sukan.

1

2.0 Definisi kesepaduan dan semangat berpasukan

Carron (1982), mengatakan bahawa kesepaduan pasukan merupakan proses yang dinamik yang dijelmakan menerusi kecenderungan sesuatu kumpulan untuk bersatu dan bersama mencapai matlamat dan objektif kumpulan tersebut. Sebelumnya, ramai penyelidik mengatakan bahawa kesepaduan bersifat unidimensi. Bagaimanapun kajian terkini mendapati bahawa wujud dimensi kesepaduan yang lain. Dua dimensi ini adalah, kesepaduan sosial. Kesepaduan tugasan merujuk kepada tahap di mana ahli kumpulan bersamasama berkerja untuk menyelesaiakan masalah atau sesuatu tugasan yang spesifik. Contohnya, pengelibatan pemain-pemain pasukan Malaysia dalam perlawanan persahabatan dengan pemain-pemain pasukan Manchester United pada Julai 2009 ketika program jelajah Manchester United baru-baru ini. Biarpun hanyalah perlawanan persahabatan namun pemain-pemain pasukan Malaysia telah pun berusaha dengan bersungguh-sungguh memastikan tidak ada jurang gol yang terlalu jauh diantara kedua-dua pasukan. Ini kerana, pasukan MU merupakan antara pasukan yang digeruni di arena bola sepak Dunia. Pemain-pemain pasukan Malaysia berusaha bermain berdasarkan tugasan dan peranan masing-masing dalam pasukan yang diwakili. Kesepaduan sosial pula merujuk kepada tahap hubungan interpersonal di kalangan ahli kumpulan. Contohnya , adanya hubungan kekeluargaan dengan pemain dengan pemain yang lain. Pemain akan berkerjasama dengan pemain yang lain atas dasar adanya hubungan kekeluargaan dan hubungan sosial diantara mereka. Ini bermaksana kebersamaan atau kesepaduan sosial akan wujud dengan adaya ikatan kekeluargaan atau hubungan sosial dalam pasukan tersebut. Dalam konteks sukan pula, pemain akan terikat dengan dengan kesepaduan sosial kerana masing-masing terikat dengan kontrak (kesepaduan sosial) untuk
2

kesepaduan tugasan dan

mengatakan bahawa Esprit de Corps berasal dari perkataan Perancis yang membawa maksud semangat bekerjasama. Semangat ini telah diterapkan sejak dari peringkat sekolah melalui kepelbagaian aktiviti yang dianjurkan pihak sekolah yang menuntut semangat antara ibu bapa.mewakili pasukan tersebut. guru dan murid. ragbi dan seumpanya. Esprit de Corps amatlah penting dalam sesebuah organisasi sukan. Semangat kumpulan ini lahir apabila wujudnya perasaan saling memerlukan dan mengahargai diantara satu sama lain dalam mencapai satu matlamat. Dengan kata lain ini adalah suatu semangat yang dapat menyatukan manusia khususnya dalam sesebuah pasukan seperti pasukan bola sepak. Kemenangan merupakan bonus bagi pasukan yang bermain dengan baik berbanding pasukan yang lain. Semangat pasukan dan kesepaduan pasukan tidak semestinya bermatlamat untuk kemenangan tetapi mempelihatkan gaya permainan yang mantap dan berkualiti. kefahaman tentang kesepaduan pasukan serta proses yang terlibat dalam pembentukan pasukan akan dapat membantu kejayaan pasukan dalam jangka masa panjang. semangat kekitaan ataupun semangat berpasukan. tetapi semangat ini juga sangat praktikal untuk diamalkan dalam aspek kehidupan masyarakat plural seperti di 3 . Esprit de Corps yang merujuk kepada semangat semangat kerja berpasukan telah lama diaplikasikan oleh kerajaan dalam pelbagai cara dan bentuk di Malaysia yang mempunyai pelbagai kaum dan budaya atau boleh juga dirujuk sebagai masyarakat plural. Masyarakat Malaysia yang sememangnya terdiri daripada pelbagai kaum dan budaya memerlukan semangat ini. Kesepaduan pasukan melahirkan semangat berpasukan yang jitu di kalangan ahli kumpulannya. jabatan dan mahupun negara seluruhnya. Seorang pemain merasa terikat atau meneruskan pengelibatan dalam sesuatu pasukan kerana faktor tugasan. Walaupun esprit de Corps pada mulanya diamalkan dalam ketenteraan. Jesteru itu. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan semangat esprit de corps itu wujud dalam diri setiap murid. Memetik artikel ibnu Suhali (2009) dalam blognya. sebagai tunjang perpaduan dan keutuhan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.hubungan sosial atau kedua-duanya.

4 . bidang kepakaran. Oleh itu lazimnya penyelesaian masalah tersebut adalah di luar kemampuan individu. Semangat ini dipraktikkan melalui kerjasama. Oleh itu. Faktor yang boleh melemahkan perpaduan kaum di Malaysia dapat dikurangkan. pemain dengan pemain dan jurulatih dengan pemain dalam menjayakan peningkatan kualiti. Ini kerana masalah-masalah dalam pasukan adalah bersifat komplek. Manfaat yang akan diperolehi oleh pasukan dengan bertindak secara berpasukan ini ialah setiap individu pemain mempuyai kebolehan dan keistemewaan masing-masing. melibatkan berbagai bahagian dan sistem. perpaduan kaum membolehkan wujudnya kesepaduan sosial antara pemain dalam pasukan kerana adanya penerimaan terhadap pemain berbangsa lain dalam pasukan itu. Sudah menjadi resam hidup dalam masyarakat yang terdiri daripada pelbagai budaya kadang-kala akan mengalami pergeseran. komitmen dan penyertaan pemain dan jurulatih secara menyeluruh ke atas program dan perlawanan atau kejohanan yang disertai bagi memastikan adanya peningkatan kualiti dari segi “performance” pemain. Hal ini di dorong oleh pelbagai faktor dalaman dan luaran yang boleh melemahkan semangat perpaduan melalui pengaplikasian prinsip ini.Malaysia. Dalam keadaan yang demikian setiap pemai dan jurlatih perlu bertindak secara berpasukan supaya segala kekuatan dalam pasukan dapat digemblengkan sepenuhnya. 3. Dalam konteks sukan. Peningkatan kualiti bukanlah usaha yang boleh diserahkan kepada pemain secara individu. pengetahuan dan kemahiran dapat digunakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Oleh itu semangat spirit de corps mempunyai pengaruh yang amat besar dalam pembentukan sesebuah pasukan. Ini akan melahirkan penyelesaian yang berkesan.0 Semangat berpasukan dan peningkatan kualiti pasukan Semangat berpasukan adalah unsur yang menyatupadukan seluruh organisasi dalam sesebuah sukan.

bertindak secara berpasukan boleh membantu meningkatkan moral pemain dan kepuasan bermain kerana mereka sama-sama diberi peluang menyelesaikan masalah-masalah kualiti pasukan. Melalui penyertaan di dalam aktivitiaktiviti berpasukan. pemain mempunyai perasaaan percaya-mempercayai sesama mereka. Perasaan percaya-mempercayai yang ada di kalangan pemain itu seterusnya memudahkan proses komunikasi di dalam pasukan. Apabila pasukan mengamalkan semangat berpasukan. yang mana akhirnya boleh membantu memantapkan prestasi jabatan. Selain itu. Dengan perasaan ini individu akan merasa bebas dan lebih yakin untuk bertindak dalam menjalankan tanggungjawab masing-masing. Masalah-masalah yang dikongsi bersama oleh berbagai fungsi dalam posisi pasukan dan bahagian boleh diselesaikan dengan cepat dan berkesan. cadangan-cadangan yang dibuat oleh individu. maklumat dan idea dengan rakan sekerja. cadangan yang dibuat oleh pemain secara berpasukan akan lebih mudah untuk dilaksanakan berbanding dengan. 5 . mereka akan secara langsung boleh mengukukuhkan tiga aspek yang penting kepada proses peningkatan kualiti. pemain-pemain akan mempunyai peluang yang luas untuk bertukar pengetahuan. Aspek-aspek tersebut meliputi pertukaran maklumat dan ideaidea dan lebih meluas. Dalam suasana kerja berpasukan seperti ketika menyertai kejohanan perlawanan. menggunakan budi bicara dengan sempurna dan mengembangkan bakat serta potensi yang ada di dalam diri masingmasing bagi menggerakkan proses peningkatan kualiti. semangat saling percaya-mempercayai di kalangan pemain dan komunikasi yang lancar di dalam pasukan. Keadaan ini akan meningkatkan kebolehan seseorang pemain untuk mencetuskan idea-idea baru yang kreatif dan inovatif bagi mempertingkatkan kualiti pasukan yang diinginkan.Selain itu. Ini seterusnya memupuk kerjasama dan keadaan saling bergantungan di kalangan bahagianbahagian dan unit. pengalaman. Dengan itu mereka akan dapat membuat keputusan-keputusan dengan cepat.

baulah seorang jurulatih atau pemimpin sukan dapat melakar strategi yang berkesan untuk memastikan keharmonian sesebuah pasukan. Menurut Anshel (1994). mempunyai corak dan interaksi komunikasi yang tersendiri. pertelagaan. membuat perbandingan sosial khususnya dari segi kemampuan dan kebolehan. 1994).1 Fasa pembentukan Ciri-ciri utama dalam fasa ini adalah percubaan untuk mengenali serta membiasakan diri dengan ahli pasukan yang lain. mengatakan bahawa kumpulan individu yang mempunyai identiti yang sama. Dengan memahami proses yang dilalui untuk pembentukan pasukan yang mantap. menilai kekuatan dan kelemahan masing-masing serta menilai kemampuan aksi masing-masing. pembentukan norma.0 Proses pembentukan pasukan Pembentukan pasukan harus melalui beberapa fasa. Menurut carron (1994). memerlukan antara satu sama lain dan menganggap diri mereka satu kumpulan. menonjolkan sifat saling membantu. Ini merupakan ciri-ciri yang perlu ada dalam diri kumpulan individu bagi membentuk satu pasukan. dan prestasi (Johnson7 johnson. Untuk sampai ke tahap sebuah pembentukan pasukan yang mantap. antara persoalan yang timbul pasa fasa ini adalah seperti persoalan: “ Adakah saya layak berada di sini?” “ Perlukah saya berada di sini?” “ Adakah saya ingin berada di sini? ” 6 . para pemain perlu melalui beberapa fasa iaitu pembentukan.4. berkongsi matlamat dan objektif yang sama. berkongsi nasib. 4.

tindakan perlu diambil agar ianya tidak menganggu prestasi serta tumpuan semsa latihan. jurulatih taau pihak pengurusan perlu memastikan kurangnya proses pertukaran pemain yang terlalu kerap untuk mengurangkan tekanan kepada pemain baru khususnya. Kegagalan menjawab persoalan ini akan menyebabkan individu tersebut merasa dipinggirkan dan tidak diperlukan oleh pasukan tersebut. serta para pemain senior yang lain.2 Fasa pertelagahan Seperti namanya. jurulatih serta pihak pengurusan perlu peka tentang wujudnya budaya negatif atau berlakunya pergeseran di kalangan pemain. Carron (1984) juga mencadangkan agar pemain baru diperkenalkan kepada pemain lama secara positif. 4. Yang penting di sini adalah menangani masalah yang timbul dengan seberapa segera untuk memastikan pemain dapat menumpukan perhatian dengan berkesan serta berasa bahawa khidmat mereka diperlukan. apabila pemain berusaha menempatan diri sebagai pemain utama atau mendapat tempat dalam pasukan.“ Jika ya. apakah peranan saya?” Ini adalah antara persoalan yang timbul dan perlu dijawab oleh individu tersebut. Kadangkala pertelagahan ini melibatkan pertembungan fizikal di antara pemain seperti pergaduhan semasa sesi latihan. Mungkin sesi suai kenal yang terpimpin boleh diadakan untuk mengatasi masalah ini. konflik serta tentangan di antara pemain dengan pemain serta pemain dengan pihak pengurusan atau jurulatih. Untuk mengurangkan tekanan yang berlaku pada fasa ini. fasa ini seringnya dipenuhi dengan pertelagahan serta persaingan di kalangan pemain kerana wujudnya polarisasi. 7 . Ini kerap berlaku khususnya semasa latihan pramusim. Sekranya ini berlaku. Pada masa yang sama.

1984). Ini adalah kerana pemain sedang berusaha untuk mendapatkan perhatian jurulatih. 8 . sebarang bentuk pertelagahan yang timbul selepas kesemua kehendak jurulatih diperjelaskan kepada pemain perlu ditangani segera utuk mengurangkan risiko kecederaan dan perpecahan kalangan pemain. pertelagahan ini akan berkurangan dan para pemain mengetahui ekspektasi jurulatih terhadap mereka (Carron. Jurulatih juga perlu bertegas dengan pemain dengan meletakkan satu piawai tentang satu perlakuan yang diingini bagi mengurangkan tekanan dan perpecahan di kalangan pemain. Pemain sudah mula menjalin hubungan yang positif serta mula menunjukkan sikap berkerjasama serta saling membantu rakan sepasukan yang lain. bola sepak serta beberapa jenis sukan kumpulan yang lain. pemain sudah dapat melupakan persaingan dan pertelagahan yang timbul pada fasa sebelumnyaiaitu fasa pertelagahan. Jika kekuatan serta kelemahan ini dijelaskan secara objektif kepada para pemain. Para pemain mula mementingkan kehendak pasukan erbanding kehendak diri sendiri.3 Fasa pembentukan norma Pada fasa ini. Jesteru itu.Keadaan ini sering berlaku dalam sukan berbentuk kontak seperti ragbi. 4. Fasa ini amat penting kerana pada fasa iniah konsep kesepaduan serta identiti pasukan mula terbentuk di kalangan pemain. Jika wujud atau pemain atau atlet yang mementingkan diri pada tahap ini. ia perlu ditangani segera agar tidak mengugat kesepaduan pasukan serta menyebabkan pemain tadi dipinggirkan oleh rakan sepasukan yang lain. Jumlah serta tahap pertelingkahan ini tertakluk kepada kebijaksanaan jurulatih mengenal pasti kekuatan serta kelemahan setiap pemain.

Sebaliknya.4 Fasa prestasi Pada fasa ini. Ini akan memupuk semangat serta kesepaduan yang berterusan dalam pasukan. menghargai setiap sumbangan yang diberikan serta memeberikan sokongan yang tidak berbelah bahagi demi kejayaan pasukan. hubungan antara pemain dan jurulatih menjadi semakin mantap dan akrab. Fasa ini dinamakan sebagai fasa “kematangan hubungan”. ia harus diberikan kepada pasukan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada individu tertentu dalam pasukan. para pemain mula melihat dan menilai sumbangan unik setiap pemain demi kejayaan pasukan. Jika ingin memberikan pujian. para pemain sudah bersedia sebagai satu pasukan untuk mencapai matalamat yang disasarkan. Seorang jurulatih yang bijak akan menggunakan peluang ini untuk menanam semangat pasukan yang jitu. membincangkan tentang matlamat pasukan serta menjelaskan sumbangan yang boleh diberikan oleh setiap ahli pasukan demi untuk menyemarakkan lagi semangat pemain utuk berjaya dan berfungsi sebagai satu pasukan. Ini adalah kerana para pemain sudah mengetahui peranan yang perlu dimainkan oleh setiap individu dalam pasukan. 9 . Untuk mencapai tahap ini. Perasaan iri hati di antara pemain utama dengan pemain simpanan tidak wujud kerana masing-masing menghargai sumbangan serta peranan yang dimainkan oleh setiap ahli pasukan. jurulatih perlu mewujudkan suasana berkerjasama di kalangan pemain serta mengelakkan persaingan yang negatif dalam pasukan. 4. Pujian kepada individu haruslah kepada peranan yang dimainkan demi untuk pasukan dan bukannya pujian yang bersifat individu.Pada fasa ini juga. Persaingan sesama sendiri kini bertukar menjadi bantuan kepada rakan-rakan yang memerlukan.

tarikan individu dan sosial (individu 10 . masalah dari segi kesahan dan kebolehpercayaan menyebabkan penggunaanya menjadi agak terhad. kualiti kerjasama sepasukan dan nilai peranan individu dalam kumpulan. Instrument ini dicipta untuk menilai empat dimensi kesepaduan pasukan iaitu terikat kepada kumpulan. matlamat yang sama. Antara inventori awal yang dicipta untuk mengukur adalah seperti Sport cohesiveness Questionnaire/ SCQ (Soal selidik kesepaduan dalam sukan) Inventori ini diperenalkan oleh Martens dan Peterson (1971. Instrumen ini diperkenalkan oleh Yukelson. GEQ mengukur 4 dimensi kesepaduan pasukan iaitu tarikan individu dan tugasan (Individu tertarik kepada pasukan untuk memenuhi keperluan menyelesaiakan tugasan). Weinberg dan Jakson pada tahun 1984. Petikan dari Wann. kajian-kajian yang menggunakan instrument ini menghasilkan dapatan yang berbeza tentang kesepaduan dalam pasukan. 1997) untuk menilai kesepaduan pasukan. Seperti beberapa instrument terdahahulu. Kebanyakan item tertumpu pada kesepaduan sosial. Cohesiveness Questionnaire/ TCQ (Soal selidik kesepaduan pasukan). 1997) Seterusnya adalah.0 Alat pengukuran kesepaduan pasukan Beberapa alat pengurukuran dibina untuk mengukur serta menilai kesepaduan pasukan. Widmeyer dan Brawley pada tahun 1985 yang mana instrument ini mengukur 18 item yang mengukur dimensi kesepaduan tugasan dan sosial serta dimensi tarikan individu dan integrasi kumpulan. khusus untuk menilai kesepaduan tugasan dan kesepaduan sosial Instrument ketiga adalah Multidimensional Sport Cohesion instrument/ MSCI (Instrumen multidimensi kesepaduan dalam sukan). Instrument ini dihasilkan oleh Carron. Instrumen yang ke empat adalah Group Enviroment Questionnaire GEQ (soal selidik persekitaran kumpulan).(Wann. Inventori ini dicipta oleh Gruber dan Gray (1982). Inventori ini mengandungi 13 item. Walaupun ianya digunakan dengan agak meluas untuk menilai kesepaduan pasukan.5.

integrasi kumpulan dan tugasan (individu bersatu sebagai satu pasukan untuk memenuhi keperluan menyelesaikan tugasan) dan integrasai kumpulan dan sosial (individu bersatu sebagai satu pasukan untuk memenuhi keperluan sosial) Menurut Carron dan rakan-rakan. interaksi di antara ahli kumpulan. norma serta ekspetasi kumpulan akan menjadi kurang. kesannya akan lebih kuat jika keempat-empat dimensi ini bertindak merangsang individu terbabit. kejelasan peranan setiap ahli serta apresiasi ketua terhadap prestasi setiap ahli kumpulan (Anshel 1997). Semakin ramai ahli dalam sesebuah kumpulan semakin kurang kesepaduan pasukan berkenaan.0 Faktor yang mempengaruhi kesepaduan kumpulan Proses pembentukan pasukan dipengaruhi oleh beberapa faktor iaitu saiz kumpulan. Ini akan menyebabkan peranan ahli menjadi kurang berkesan. salah satu daripada empat dimensi ini mampu merangsang individu untuk terus bersama dengan pasukannnya. kejelasan dan penerimaan peranan dalam kumpulan. Beberapa kajian yang telah dibuat dan kebolehpercayyaan yang agak baik untuk GEQ. apabila bilangan ahli dalam sesuatu kumpulan atau pasukan melebihi daripada tiga orang maka keberangkalian bagi mereka mematuhi peraturan. Bilangan ahli yang ramai akan menyebabkan wujudnya kumpulan kecil dalam pasukan tersebut.tertarik kepada pasukan untuk memenuhi keperluan sosial). iklim kumpulan yang kondusif. Bilangan ahli yang sesuai adalah bergantung kepada jenis tugasan yang akan dilakukan. Bagaimanapun. Antara faktor yang mempengaruhi kesepaduan pasukan adalah saiz kumpulan. memberikan sokongan terhadap gagasan yang diutarakan dengan memberikan nilai kesahan 6. Interaksi di antara ahli kumpulan juga adalah antara faktor yang mempengaruhi kesepaduan kumpulan. Interaksi amat penting dalam memupuk 11 . Menurut Carron (1980).

iklim pasukan yang kondusif adalah faktor kepada kesepaduan pasukan.kesepaduan pasukan. Ini adalah kerana pemain tadi merasakan bahawa pendapat mereka dihargai serta mereka sendiri mengetahui prestasi semasa mereka. pasukan tersebut akan dapat berfungsi dengan lebih berkesan serta kesepaduan pasukan akan menjadi lebih mantap. Kejelasan matlamat kumpulan juga merupakan faktor keapda kesepaduan kumpulan. Ini juga merupakan faktor kepada kesepaduan pasukan. menerima serta merealisasikan matlamat tersebut. Dengan matlamat yang jelas. Sekiranya matlamat pasukan ditentukan oleh pihak pengurusan tanpa berbincang dengan para pemain. Kejelasan matlamat bermaksud mempunyai matlamat yang dipersetujui oleh ahli pasukan serta mencabar kemampuan mereka dan matlamat tersebut boleh diukur untuk menilai pencapaian pasukan berkenaan. Jurulatih yang mengamalkan corak kepimpinann autokratik yang keterlaluan lazimnya akan menurun tahap kesepaduan pasukan jika dibandingkan dengan jurulatih yang mengamalkan pendekatan yang agak humanistik serta menghormati para pemain (Johnson&Johnson . Menurut Anshel (1997). pasukan yang memberikan tumpuan untuk mencapai matlamat pasukan dan matlamat individu lazimnya lebih berorientasikan tugasan jika dibandingkan dengan pasukan yang matlamatnya kurang jelas. Stail kepimpinan yang ditunjukkan oleh pihak pengurusan serta pemimpin pasukan turut memainkan peranan dalam meningkatkan kesepaduan pasukan. Matlamat yang dirangka juga harus diterima oleh semua ahli dalam kumpulan. bukan sahaja matlamat yang dibuat sukar diterima malahan ia mungkin bleh memberikan tekanan yang tidak sepatutnya kepada para pemain. Ini adalah kerana pengelibatan ahli dalam menetapkan matlamat ini akan menghasilkan kesepaduan yang amat tinggi. Sukan bola sepak dan ragbi merupakan contoh sukan yang memerlukan interaksi dan koordinasi yang baik dari semua pemain bagi memastikan kejayaan pasukan. Selain itu.1994) 12 . Selain itu. Ini akan memudahkan mereka menentu. Matlamat kumpulan hanya akan bermakna jika ianya dipersetujui ramai atau kesemua ahli yang terlibat.

Memahami peranan masing-masing dalam pasukan merupakan salah satu cara meningkatkan pencapaian setiap pemain serta merealisasikan matlamat pasukan.Pemahaman atlet tentang peranan mereka dalam kumpulan adalah antara faktornya. memahami serta menerima peranan yang dimainkan bukan sahaja membantu meningkatkan kesepaduan pasukan malahan dapat memberikan identiti serta tumpuan untuk beraksi dengan lebih cemerlang. Maklum balas yang positif demi untuk peningkatan pemain juga wajar disuarakan agar pemain berasa diberikan perhatian pada setiap masa. Ini bukan sahaja merangsang kesepaduan tugasan malah meningkatkan lagi kesepaduan sosial dalam pasukan. Apresiasi ketua terhadap prestasi ahli juga mempengaruhi kesepaduan pasukan. Setiap pasukan mempunyai sumbangan yang tersendiri demi untuk kejayaan pasukan sama ada sebagai pemain utama mahupun pemain simpanan. Penghargaan yang diterima akan menjadi pencetus untuk pemain melipatgandakan lagi usaha untuk berjaya. 13 . Salah satu daripada keperluan sosial manusia adalah menerima penghargaan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa pemain yang memahami peranan serta posisi mereka dalam pasukan akan menyokong matlamat pasukan tersebut. Pihak pengurusan. Jesteru itu. jurulatih serta rakan sepasukan boleh meningkatkan kesepaduan pasaukan dengan memberikan penghargaan yang setimpal dengan usaha yang diberikan.

Akibatnya. Pemain akan menjadi kurang selesa kerana mereka tidak dapat mewujudkan persefahaman dengan rakan-rakan yang lain. khususnya dalam pasukan yang memerlukan setiap pemain bersama-sama beraksi seperti bola sepak. Contohnya “Adakah kita bermain untuk seri ataupun menang?” “Adakah kita bermain sebagai satu pasukan atau membantu orang tertentu mencipta nama sebagai hero?” ini adalah contoh bagaimana percanggahan matlamat boleh membawa kehancuran kepada pasukan. Pasukan yang kerap menukar pemain. tertanya –tanya tentang nasib mereka sendiri dan mereka tidak pasti apa yang diingini oleh pihak pengurusan. perebutan kuasa dalam kumpulan juga merupakan faktor yang mempengaruhi.0 Faktor Yang Menggugat Kesepaduan Pasukan Terdapat beberapa faktor yang boleh menggugat kesepaduan ahli dalam pasukan. hoki dan bola jaring akan menyebabkan pemain keliru serta tertanyatanya. Antaranya adalah Percanggahan tentang matlamat pasukan iaitu matlamat pasukan yang kurang jelas akan menyebabkan pemain mudah tersalah anggap. Faktor-faktor ini perluah diambil kira dan dititik beratkan oleh jurulatih dan pemain bagi mewujudkan pasukan yang jitu dan mantap. Kewujudan fenomena ini akan memecah belahkan kesepaduan 14 . prestasi dan kesepaduan pasukan akan menurun. Selain itu.7. Kekerapan pertukaran ahli juga faktor yang boleh menggugat kesepaduan pasukan. Albert carron (1993) telah menggariskan beberapa faktor yang boleh menggugat kesepaduan sesuatu pasukan.

Akibatnya. Contoh terbaik yang boleh kita lihat adalah bagaimana ketua pasukan negeri Sembilan Khairul Anuar 15 . Wujud pertelagahan dalam pasukan.pasukan kerana para pemain akan berpecah belah kepada beberapa kumpulan. Selain itu. Kurangnya interaksi dalam pasukan akhirnya akan mengurangkan keberkesanan serta kesepaduan pasukan. Mereka tak dapat memberikan prestasi yang terbaik kerana kurang jelas tentang ekspektasi pengurusan serta rakan sepasukan terhadap mereka. Mereka juga tidak tahu apa dan siapa yang boelh membantu mereka dalam menangani masalah pasukan. Kesannya. Dalam situasi yang agak genting sering kali berlaku pertembungan personaliti sesama sendiri di kalangan pemain diantara pemain dengan jurulatih. Peranan jurulatih juga amat penting dalam mempengaruhi kesepaduan dalam pasukan. pihak pengurusan dan jurulatih perlu sedar bahawa sebarang kritikan yang keterlaluan serta yang bersifat memalukan pemain akan mengurangkan kesepaduan dalam pasukan. Jika perlu mengkritik. Tumpuan akan menjurus kepada perebutan kuasa dan bukannya tugasan serta matlamat pasukan. Masalah komunikasi dalam pasukan juga boleh menggugat kesepaduan pasukan. Jurulatih harus memberikan kritikan yang berterusan sesuai dengan keadaan. Dalam hal ini. prestasi dan kesepaduan pasukan akan terkikis. Kekurangan komunikasi yang berkesan akan menyebabkan matlamat pasukan tidak tercapai di akhir musim. Dalam pasukan akan wujud pertembungan personaliti . Pemain yang tidak tahu tentang perananya dalam pasukan adalah ibarat layang-layang putus tali. Ini kerana matlamat pasukan tidak dapat difahami oleh semua pihak yang terlibat. pemain akan bertindak sendirian sehingga menjejaskan pasukan. antara faktor lain yang boleh menggugat kesepaduan pasukan adalah pemain kurang jelas dari segi peranan yang dimainkannya. jurlatih harus menggunakan kaedah serta pendekatan yang bersesuaian agar kritikan yang diberikan dapat diterima serta membantu memperbaiki prestasi pemain tersebut.

Langkah ini dapat memabntu pemain menghargai dan memahami kesukaran yang dihadapi oleh rakan sepasukan yang lain serta melahirkan sifat empati dalam diri masing-masng. Antara cadangan yang diutarakan adalah membiasakan rakan dengan peranan rakan yang Lain. Terdapat lagi banyak pendekatan yang boleh digunakan untuk membantu meningkatkan kesepaduan pasukan. Bagaimanpun. jurulatih disarankan agar mencuba sedaya upaya untuk mengenali pemainnya. Jika situasi itu berterusan.0 Bagaimana meningkatkan kesepaduan pasukan Jika usaha untuk membentuk pasukan yang benar-benar bersepadu dan mantap menajadi pilihan. tarikh lahir serta perkaraperkara personal lain yang memudahkan kita membantu mereka khususnya apabila prestasi mereka merosot secara tiba-tiba ataupun ketika pemain tersebut agak luar biasa gembiranya (mungkin kerana merayakan sesuatu) kita 16 . sudah tentu akan wujud konflik yang mungkin akan memecahbelahkan kesepaduan pasukan serta memberi kesan kepada prestasi pasukan. cadangan ini bukanlah sesuatu yang eksklusif. Bukan sekadar mengetahui apa yang ditunjukkan semasa berada di padang tetapi juga harus mengeahui perkara-perkara yang agak personal tentang para pemain seperti latar belakang keluarga. Jurulatih khusunya perlu lebih mengenali para pemainnya. 8. serta pemain tidak memberi perhatian tentang arahan serta ingatan rakan-rakan sepasukan yang lain. Selain itu.Baharom menjeritkan arahan kepada rakan-rakannya agar memberikan tumpuan sementara rakannya pula memberikan reaksi seolah marah dengan tindakan beliau itu. Secara tidak langsung. Berikan peluang seorang pemain penyerang menjadi penjaga gol atau seseorang pemain tengah menjadi penyerang atau pemain pertahanan. ia akan memupuk sifat saling membantu yang akan mengukuhkan lagi kesepaduan pasukan. maka langkah-langkah berikut boleh digunakan untuk membantu mencapai kesepaduan pasukan.

Sekiranya wujud kumpulan kecil dalam pasukan. Selain itu. Jurulatih juga mesti sentiasa mengawasi kumpulan kecil dalam pasukan. Penggunaan humor serta pujian yang bersesuaian dengan keadaan akan meningkatkan lagi motivasi serta hubungn sesama pemain dalam pasukan. Sebaliknya hubungan yang positif sesama pemain perlu ditanam dan dipupuk agar ia berkembang menjadi satu saluran untuk membantu meningkatkan prestasi pemain. Kesannnya. Bagaimanapun. Ini merupakan di antara tanggungjawab penting untuk pengurusan serta jurulatih khusunya dalam usaha untuk meningkatkan kesepaduan pasukan. Untuk meningkatkan motivasi pemain. Ia perlu bermotif untuk memperbaki dan bukannya mencari kesalahan pemain. Penggunaan komunikasi yang berkesan sama ada secara verbal atau bukan lisan akan menghasilkan kesan yang positif kepada ahli pasukan. Sifat suka menyakiti hati serta saling menyalahi di kalangan pemain perlu dihindari. jurulatih harus memberikan maklum balas kepada pemain. pujian harus diberikan kepada pemain di atas segala usaha yang diberikan walaupun keputusan perlawanan tidak menyebelahi pasukan tersebut. Jurulatih juga mesti mewujudkan sistem sokongan dalam pasukan. Sifat ini akan membuka saluran untuk berkomunikasi pemain dengan lebih baik lagi. Penghargaan harus diberikan kepada pemain di atas segala usaha yang diberikan walaupun mereka tewas menunjukkan sifat empati serta bukannya sifat suka mencari kesalahan pemain untuk dijadikan alasan kekalahan.dapat menegur serta dapat mewujudkan suasana yang kondusif. Kalah atau menang merupakan adat pertandingan. Jurulatih harus memberikan komen yang positif selepas perlawanan. maklum balas yang positif khususnya tentang cara untuk memperbaiki keasalahan perlu diberikan kepada pemain. ia perlu diatasi segera demi 17 . pemain akan merasa dihargai serta diberikan perhatian oleh jurulatihnya dan ini akan meningkatkan lagi hubungan dalam pasukan. Jurulatih juga disarankan agar mengunakan strategi komunikasi yang berkesan.

prestasi serta kesepaduan pasukan akan tergugat. 9. 18 . Masalah ini juga harus diberi perhatian oleh jurulatih di mana jurulatih juga harus memastikan masalah keciciran pemain tidak berlaku. Penghijrahan pemain yang terlalu kerap akan mengurangkan kesepaduan pasukan kerana pemain tahu bahawa hubungan mereka tidak panjang oleh itu. Kewujudan “klik” selalunya dikaitkan dengan perpecahan dalam kumpulan hanya kerana individu tertentu sahaja yang diterima masuk menjadi kumpulan kecil tersebut.kebaikan pasukan. tindakan yang wajar perlu diambil bagi memastikan kesepaduan pasukan tidak tergugat. Sebelum ianya merebak. Ini akan mengelakkan tenggapan pilih kasih di kalangan pemain.0 Kesimpulan Daripada perbincangan tentang kesepaduan dan semangat berpasukan yang dibincangkan di atas. Apa yang telah dibincangkan sebelum ini memberikan gambaran kepada kita tentang maksud kesepaduan dan apakah perkara yang perlu dilakukan untuk mencapai kesepaduan tersebut. mereka cuba mengelakkan diri dari menjalin hubungan yang lebih rapat dengan rakan yang lain. Sekiranya terdapat pemain yang sering bersedirian atau selah-olah dipinggirkan oleh pemain yang lain. Kesannya. Pastikan wujudnya integrasi di kalangan pemain. Jurulatih juga harus Konsisten ketika mendisiplinkan pemain. sesuatu harus dilakukan bagi memastikan pemain tersebut kembali bersama rakannya yang lain. Hukuman yang diberikan kepada pemain yang melanggar peraturan pasukan perlu konsisten tidak kira sama ada pemain yang terlibat adalah pemain utama ataupun pemain simpanan. jelas bahawa kesepaduan pasukan memerlukan komitmen yang tidak berbelah bahagi serta keinginan untuk mengekalkan keadaan yang harmoni dalam pasukan.

Jika diberi pilihan. Dalam konteks kepuasan diri pula. kesepaduan pasukan tidak berkait rapat dengan peningkatan prestasi mahupun kepuasan diri pemain dalam sesuatu pasukan (Shahrudin abd. Kesimpulannya. Walalubagaimanapun. Bagaimanapun kesepaduan amat penting kerana penyertaan dalam sesuatu pasukan yang kukuh tahap kesepaduannya mendatangkan kepuasan jika dibandingkan dengan menyertai pasukan yang kurang mantap dari segi kesepaduan pasukannya. Carron (1984) mendapati bahawa kejayaan sesuatu pasukan bukanlah keran wujudnya hubungan yang baik antara pemain. 19 .Jelasnya. 2001). adalah lebih baik jika seorang jurulatih memilih untuk menerapkan nilai-nilai kesepaduannya di kalangan pemain kerana ia dapat membantu meningkatkan kebarangkalian untuk berjaya serta menimbulkan kepuasan di hati semua individu yang terlibat dalam pasukan berkenaan. tetapi lebih terarah kepada kemampuan berinteraksi dengan menggunakan kemahiran dan strategi yang berkesan dalam sesuatu pertandingan. Sesetengah penyelidik mendapati kesepaduan berkait rapat dengan kejayaan pasukan tetapi bukan menyebabkan kejayaan atau kemenangan keapda pasukan tersebut. kesepaduan pasukan belum tentu dapat memberikan kepuasan keapda setiap ahli pasukan. Takrifan kepuasan merupakan hak individu. Aziz. pasukan yang kurang dari segi kesepaduannya mempunyai peluang yang tipis untuk menempah kejayaan. ini semuanya dalah bergantung kepada keadaan.

Scottsdale.my/jkq/pkpa/PKPA1-92/Prinsip5. Mengaplikasi teori psikologi dalam sukan.gov.Edisi 3. Utusan Publication & Distributors SDN BHD Ibnu Suhaili.blogspot. Z: Gorsuch Scarisbrick Publishers Carron. Aziz (2001).htm 20 .(1982).L (1997). Joining together.P. Menyemai semangat spirit de corps.com Prinsip semangat berpasukan. Sport Physiology: from theory to practice. W. D.& Johnson. Journal of Sport Pyschology. 2009 dirujuk pada 23 Ogos 2009 daripada http://www.sabah. Upper Saddle River.H. NJ: Prentice Hall Shaharudin Abd. A.F (1994). M.0 Rujukan Anshel.V. 2009 dirujuk pada 23 Ogos 2009 daripada http://ibnusuhaili88.Group theory and group skills. Bosto.4 123-138 Johson. Cohesiveness in Sport groups:Interpretation and consideration dlm. (1997). Sport Physcology.10.D.MA:Allyn and Bacon Wann.

21 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->