1

TAFSIRAN CUTI 
Sebarang

tempoh seseorang pegawai dibenarkan meninggalkan tugasnya dan peninggalan itu tidak dikira sebagai PUTUS PERKHIDMATAN atau BERHENTI KERJA.

2

TUJUAN CUTI 
Untuk

meningkatkan kualiti perkhidmatan. Untuk kecekapan pegawai Demi kepentingan pegawai sendiri. (CUTI HANYA KEMUDAHAN KEPADA PEGAWAI AWAM DAN BUKAN HAK) HAK)
3

TEMPOH PERKHIDMATAN MELAYAKKAN
Tempoh perkhidmatan yang diambil kira termasuk masa-masa bertugas,cuti rehat,cuti penggal dan cuti sakit. (Tempoh tidak diambil kira cuti separuh gaji,cuti tanpa gaji, cuti haji,cuti sakit tibi/kusta/barah dan cuti belajar)
4

2. CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI KERANA PERUBATAN (6 jenis) KERANA PERKHIDMATAN (4 jenis) MENUNAIKAN HAJI KERANA KURSUS KECEMASAN GANTIAN 5 . 5.KATEGORI CUTI 1. 6. 4. 3.

2. 4. 3. 6.KUSTA DAN BARAH 6 . CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI SAKIT SAKIT LANJUTAN KERANTINA BERSALIN KECEDERAAN TIBI.JENIS CUTI SEBAB PERUBATAN 1. 5.

 Kad rawatan atau rekod rawatan tidak boleh digunakan untuk menggantikan sijil sakit. panel.klinik kerajaan. 7 . Kuasa melulus cuti sakit ialah Ketua Jabatan. swasta.CUTI SEBAB PERUBATAN Sijil perakuan sakit diperlukan sebagai sokongan permohonan Cuti Sakit Sijil perakuan sakit daripada hospital.

CUTI SAKIT
CUTI SAKIT BIASA Sijil perakuan sakit hospital/klinik swasta boleh diterima dalam satu tahun kalendar. - 15 hari (pesakit luar) - 180 hari (pesakit dalam/masuk wad)
1.

(Hari yang selebihnya perlu ditandatangan timbal oleh Pegawai Perubatan Kerajaan)
8

sambungan 
CUTI

SAKIT BIASA - 90 hari pertama ( kelulusan Ketua Jabatan). Jabatan). - 90 hari seterusnya (kelulusan KSU KPM) KPM) - Jumlah = 180 hari

9

ISU-ISU PERMASALAHAN TENTANG CUTI SAKIT
1. 2.

3. 4.

Pegawai layak menerima cuti sakit ketika dalam cuti rehat Cuti sakit dari hospital/klinik swasta Negara SINGAPURA tidak boleh diterima sebagai kemudahan cuti sakit. GST layak diluluskan cuti sakit sebanyak 180 hari sahaja dalam satu tahun kalendar. Peg.Perubatan/Pergigian swasta bermaksud yang berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia tetapi tidak berkhidmat dengan Kerajaan.

2. CUTI SAKIT LANJUTAN
tidak sembuh selepas 180 hari cuti sakit. Tambahan cuti, - PPP = 25 hari - AKS = baki cuti rehat RUJUK LEMBAGA PERUBATAN 90 hari cuti sakit lanjutan separuh gaji 90 hari cuti sakit lanjutan tanpa gaji dengan bantuan separuh gaji. 
Masih
11

RINGKASAN CUTI SAKIT LANJUTAN 90 hari (gaji penuh) PA Bab C 17 (a) 90 hari (gaji penuh) PA Bab C 17 (a) 25 hari/baki cuti rehat (gaji penuh) PA Bab C 53(iii) RUJUK LEMBAGA PERUBATAN (ada harapan sembuh) 90 hari (separuh gaji) Perenggan 5a Lamp.Perkhid.Bil9/91 & PA Bab C 22 70/90 hari (tanpa gaji) JUMLAH = 365/385 hari 12 .D7 Pek.

13 . .sambungan **** Rujuk Lembaga Perubatan (TIADA HARAPAN SEMBUH) Cuti perubatan khas mulai tarikh laporan dikeluarkan sehingga sehari sebelum pesaraan diluluskan oleh JPA (bergaji penuh) Proses disarakan atas sebab kesihatan.

Bersambung . .ISU-ISU PERMASALAHAN TENTANG CUTI SAKIT LANJUTAN 1.. Jika sijil sakit bertindih tarikh ambil 1 tarikh sahaja. 2. Kemudahan CSL diberi dalam satu tahun kalendar dan boleh diulang dalam tahun kedua. Lembaga Perubatan boleh memperakukan supaya anggota DISARAKAN ATAS SEBAB KESIHATAN. Jika sijil sakit swasta telah ditandatangan timbal oleh Peg. Jika anggota masih tidak sembuh dan tidak berupaya menjalankan tugas hakikinya selama 2 tahun berterusan. 3.Perubatan Kerajaan perlu di catat sebagai Sijil Sakit Kerajaan dalam Kenyataan Cuti.

untuk mengelakkan anggota diluluskan cuti tanpa gaji ( setelah habis kelayakan CS bergaji penuh ). CSL melebihi 180 hari dalam 1 tahun kalendar boleh buat penubuhan Lembaga Perubatan. Kebanyakan sekolah tidak mengambil tindakan apa bila anggota telah mengambil CS yang melebihi 90 hari dalam 1 tahun kalendar boleh menimbulkan masalah apabila akan bersara kerana cuti belum diluluskan akan ditolak daripada ganjaran 3. .ISU-ISU PERMASALAHAN TENTANG CUTI SAKIT LANJUTAN 3.

CUTI KERANTINA balik dari luar negara dikerantina dimana-mana stesen pihak dimanaberkuasa kesihatan pelabuhan/lapangan terbang.3. Pegawai 16 . Wabak penyakit merebak di kawasan rumahnya. Pegawai disyaki pembawa penyakit merebak.

gaji penuh dalam cuti penggal .5.Tiada cuti sakit boleh diberi kecuali sakit tibi/barah atau masuk wad bukan kerana sakit bersalin. 5/ 2009) Bersalin kali ke 6 .5 kali sepanjang perkhidmatan Boleh diambil awal 14 hari sebelum dijangkakan bersalin berkuatkuasa 1.4.2009 (P. 17 .14 hari cuti separuh gaji (sesi persekolahan) . CUTI BERSALIN  Layak 60 hari .Cuti tanpa gaji sehingga naik bertugas .P. Bil.

2.Perubatan Kerajaan.Jangka Bersalin : 25/7 Ambil Cuti awal : 20/7 T. CB boleh diambil awal maksimum 14 hari Ch : T. Perakuan Bersalin yang dikeluarkan tidak perlu lagi ditandatangan timbal oleh Peg.Bersalin : 24/7 Cuti Bersalin 60 hari bermula daripada tarikh 20/7 .ISU-ISU PERMASALAHAN TENTANG CUTI BERSALIN 1.

CUTI KECEDERAAN 5. CUTI KECEDERAAN Cedera semasa menjalankan tugas rasmi Diberi cuti sakit Perintah Am Bab C (17) Masih belum sembuh (RUJUK LEMBAGA PERUBATAN) Diberi cuti kecederaan bergaji penuh sehingga pulih. 19 .

Perubatan. Sakit Kusta/Barah = Cuti Sakit 24 bulan bergaji penuh + 25 hari (PPP) dan CR (AKS).6. Cuti sakit barah yang tidak berterusan boleh diterima sebaik menerima surat pengesahan dari Peg. Cuti sakit secara separuh gaji selama 180 hari boleh diberi jika masih sakit kelulusan oleh KPM pergerakan gaji diberi secara isyarat. Jika telah habis kelayakan tubuhkan Lembaga Perubatan. 20 .KUSTA ATAU BARAH   Sakit Tibi = Cuti Sakit 12 bulan bergaji penuh + 25 hari (PPP) dan CR (AKS).CUTI TIBI .

sakit barah x kelayakan cuti 720 hari 180 x 7 =1.75 (2 hari) = 5 hari Kelayakan CRK tahun berkenaan ialah = 5 hari .KUSTA / BARAH Cuti Sakit Barah akan mengurangkan kelayakan cuti rehat pada tahun berkenaan.CUTI SAKIT TIBI. Contoh kelayakan CRK = 7 hari Jumlah kelulusan CSB = 180 hari Formula Perkiraan : Jumlah kelulusan c.75 720 7 1.

8 CUTI SAKIT BARAH Butir-Butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan Catatan No. 12.11.2008. Rujukan surat kelulusan dari JPNJ Diluluskan Cuti Sakit Barah bergaji penuh selama 26 hari bagi Tahun 2008 mengikut Perintah Am Bab C 31 (a) mulai dari.. 19.2008 hingga 26.2008 . Surat Kebenaran Catatkan No.CONTOH KEW. 17. 19.09.10.. 25.2008.10.2008..2008 hingga 7.09.09..09.2008.

perubatan kerajaan lagi.ISU-ISU PERMASALAHAN TENTANG CUTI SAKIT TIBI. Tidak ada surat pengesahan dari Doktor anggota mengidap sakit berkenaan kerana jumlah cuti sakit adalah dikira daripada tarikh surat pengesahan oleh Peg. . Pesakit yang menerima rawatan di hospital yayasan bukan kerajaan (swasta) perlu memohon kelulusan dari KPM surat kelulusan pertama kali ini boleh digunapakai untuk kelulusan cuti sakit seterusnya tanpa tandatangan timbal peg. 2. KUSTA DAN BARAH 1.Perubatan jumlah cuti sakit terdahulu jika ada boleh dikira sebagai cuti sakit biasa/lanjutan.

turut berturutatau telah menghabiskan semua kelayakan cuti sakit selama 180 hari. c. Cedera semasa tugas Habis cuti-cuti sakit berkelayakan.PEMERIKSAAN LEMBAGA PERUBATAN F a. Cuti sakit 45 hari selama 3 tahun berturut. d. Menghidap Tibi. 24 . f. Lembaga Perubatan boleh dipohon jika anggota : Kesiuman otak pegawai diragui. Kusta atau Barah. b. cutiTiada harapan sembuh/sihat. e.

Kenyataan Perkhidmatan anggota Alamatkan kepada : 1.4 & 5. Kenyataan cuti anggota 5.Dokumen sokongan yang perlu disertakan Penubuhan Lembaga Perubatan Permohonan daripada Pengetua/Guru Besar 2. Blok B \wisma Persekutuan Jalan Air Molek 80590 Johor Bahru ( UP : Encik Mohd. Pengarah Kesihatan Negeri Johor Jabatan Kesihatan Negeri Johor Tingkat 3.Anis bin Mohd. Senarai tugas anggota 3. Laporan perubatan semasa anggota 4.Aris ) .

2. Jika belum disahkan dalam perkhidmatan perlu dirujuk kepada pihak berkuasa melantik untuk ditamatkan perkhidmatan jika disahkan tidak sihat serta tidak boleh menjalankankan tugas hakikinya. . 1.ISU-ISU PERMASALAHAN TENTANG PENUBUHAN LEMBAGA PERUBATAN Pihak sekolah perlu peka situasi yang dalam keadaan mana perlu ditubuhkan Lembaga Perubatan untuk seseorang pegawai. Laporan Lembaga Perubatan bertujuan : 1. Samada anggota disahkan sihat @ 2. Anggota tidak sihat dan perlu disarakan atas sebab kesihatan. 3.

Cuti Separuh Gaji 4. Cuti Rehat Khas /Cuti Rehat 2.CUTI YANG DIBERI KERANA PERKHIDMATAN 1. Cuti Tanpa Gaji 3. Cuti Tanpa Rekod 27 .

CUTI REHAT KHAS 7 hari setahun Kepada PPP di sekolah sahaja Tidak tertakluk kepada sesuatu sebab tertentu Tidak menjejaskan P & P sekolah Dipanjangkan kepada GST dan Guru Kontrak Tidak boleh dibawa ke hadapan 28 .

.Kusta.Cuti TB.CSG.Haji dan CBelajar bergaji penuh pada tahun berkenaan. Baki CRK yang tidak digunakan tidak boleh disimpan ke tahun berikutnya. bersambung . 2. CRK akan berkurangan jika mengambil CTG. 3. tetapi boleh didimpan untuk pemberian gantian cuti rehat.ISU-ISU PERMASALAHAN TENTANG CUTI REHAT KHAS: 1.Barah. CRK patut dipohon sekurang-kurangnya 3 hari daripada tarikh bercuti.

Hanya boleh mula disimpan mulai pegawai dilantik tetap. Baki CRK bagi GST tidak boleh disimpan untuk pemberian wang tunai gantian cuti rehat. Jumlah maksima CRK yang boleh dikumpul ialah 150 hari sepanjang perkhidmatan. Pegawai yang memilih KWSP juga boleh menyimpan CRK untuk pemberian wang tunai bagi gantian cuti rehat. .ISU-ISU PERMASALAHAN TENTANG CUTI REHAT KHAS: 4. 5. 6.

setahun.baki yang tidak habis digunakan dalam tahun semasa iv) Cuti Rehat yang tidak dapat dihabiskan. N8. N22 c. a.kira ikut propetionate = 30 = 25 = 20 35 hari 30 hari 25 hari ii) Cuti Rehat tidak genap setahun. pencen. 31 . C22. iii) Membawa ke hadapan Cuti Rehat . bilaitu. Pengetua & Guru Besar b. N26. dihabiskan. C26. . C17 C19.CUTI REHAT i) Boleh diambil bila-bila masa dalam tahun itu.boleh dibawa ke tahun hadapan atau disimpan untuk ganjaran pencen. N1 .

9.CUTI DALAM SETAHUN GRED KATEGORI DI BAWAH 10 TAHUN PERKHIDMATAN 30 hari GENAP 10 TAHUN PERKHIDMATAN DAN LEBIH 35 hari (30 Hari Dilantik mulai 01.2005 P. Bil. 20/2005) 30 hari 25 hari Gred Khas ke atas dan I VI VII VIII IX XI 25 hari 20 hari 32 .P.

30 1 .20 .14/2008 Bagi anggota yang bersetuju memilih opsyen ini : Greg/Kategori SSM Pengurusan Tertinggi 31 54 Kurang 10 Tahun Berkhidmat 25 hari 25 hari 25 hari 20 hari Lebih 10 Tahun Berkhidmat 25 hari 25 hari 25 hari 25 hari 21 .KADAR CUTI REHAT BIL.

PENGIRAAN KELAYAKAN CUTI REHAT TAHUNAN Lantikan 1/7/2005 PPP = 6 x7 ! 3.5(4hari ) 12 6 x 20 ! 10hari 12 34 AKS = .

33(8hari ) 35 .PENGIRAAN KELAYAKAN CUTI REHAT TAHUNAN Lantikan 1/9/2005 PPP = / x ! . ( hari ) AKS = / 12 x 25 ! 8.

9/91 & P. GCR hanya diambil dari cuti tahun semasa. cuti itu akan luput. 4/93 (Bkk 1/1/1992 (SSB) ) Boleh mengumpul baki cuti selama 2 tahun ke tahun ke-3.BIL. 36 .P. Cuti tahunan pertama jika tidak dihabiskan di tahun ke-3.CARA MENGUMPUL GCR KONSEP PENGUMPULAN 2 TAHUN PPERKHIDMATAN. BIL. P.P. .

CONTOH PENGUMPULAN CUTI REHAT Tahun Cuti Dibawa Dari Tahun Lepas Kelayaka n Cuti Bagi Sesuatu Tahun Jumlah Kelayaka n Jumlah Cuti Rehat Yang Diambil Baki Cuti Baki Cuti Yang Dibawa Cuti Yang Dikumpulk an Bagi Faedah GCR Mengikut Pilihan - 1991 TH 1 1992 TH 2 35 35 70 35 Guna cuti 1990 - 35 35 35 35 70 70 55 91 92 (35 + 20) 15 1993 TH 3 55 35 90 20 Guna cuti 1991 baki 15 hari luput . 55 20+35 40 91 92 93 (.+ 20 + 20) 15 1994 TH 4 40 35 75 (cuti 1992 baki 20 hari luput) 40 40 92 93 94 (.+20+ 20) 15 37 .

2 daripada Unit Pencen Terbitan (Unit D ). 38 “ . Bagi kes meninggal dunia apabila mendapat kelulusan PEN. ). “ Diserah pada hari penghabisan ia bekerja bagi PESARA.GANTIAN CUTI REHAT Cuti yang disimpan sebagai gantian Cuti Rehat (GCR) akan dibayar wang tunai.

PEMBERIAN WANG TUNAI GANTIAN CUTI REHAT Dipanjangkan kepada pegawaipegawaipegawai yang memilih KWSP (Pek. 5/2004) 39 . Perkhidmatan Bil.

Gaji Akhir = Gaji Hakiki + Imbuhan-Imbuhan ImbuhanTetap 40 .FORMULA GCR 1/30 x cuti rehat dikumpul x gaji akhir (Tertakluk kepada maksimum 150 hari).

04 ! 10.610.122. 7/2003) Gaji Akhir ITKA ITP = RM1.00 = RM 135.PENGIRAAN GANTIAN CUTI REHAT (P.04 = RM 80. BIL.00 RM 2.907.20 30 41 .122.P.04 1 x150 x 2.

3.ISU-ISU PERMASALAHAN TENTANG CUTI REHAT: 1. . Cuti rehat patut dipohon sebelum bercuti. Kadar cuti rehat yang boleh diambil dalam satu-satu masa ialah mengikut kelayakan semasa. 2. Ketua Jabatan boleh mengaturkan agar pegawai-pegawai di bawah pentadbirannya menghabiskan cuti rehat dalam tahun sama tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan.

360 hari terus menerus jika telah berkhidmat 12 tahun. ATAS SEBAB PERSENDIRIAN YANG MUSTAHAK .30 hari setiap genap setahun perkhidmatan. 43 . .CUTI TANPA GAJI 1.

8.00 RM 400.2009 ITK ITP BSH .CUTI TANPA GAJI PERINTAH AM BAB C 28 HARI (PERTAMA) ‡Perintah Am Bab C (b) adalah untuk Cuti Tanpa Gaji urusan dalam negeri ‡Perintah Am Bab C (c) adalah untuk Cuti Tanpa Gaji urusan luar negeri Butir-Butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan RM 3734.39 (P1 T6) RM 400.8.2009 di bawah Perintah Am 14 (b) / (c) Bab C 3.2009 hingga 30. Surat Kebenaran Catatkan No.8.8.00 Catatan No.00 RM 300. Rujukan surat kelulusan sekolah/PPD Diluluskan cuti tanpa gaji selama 28 hari mulai dari 3.2009 hingga 30.

2009 di bawah Perintah Am 14 (b) / (c) Bab C Tarikh 1.00 RM 300. Rujukan surat kelulusan sekolah/PPD ITK ITP BSH (Tamat cuti tanpa gaji pada 30.00 RM 400.2009 adalah cuti umum) .00 Catatan No.9.8.9.2009 Gaji Bulanan RM 3734.39 (P1 T6) RM 400. Surat Kebenaran Catatkan No.2009 dan 31.LAPOR DIRI SETELAH TAMAT CUTI TANPA GAJI 28 HARI (PERTAMA) ‡Perintah Am Bab C (b) adalah untuk Cuti Tanpa Gaji urusan dalam negeri ‡Perintah Am Bab C (c) adalah untuk Cuti Tanpa Gaji urusan luar negeri Butir-butir Perubahan Melapor diri dan bertugas setelah tamat cuti tanpa gaji mulai 1.8.

00 RM 300.4.00 RM 180.00 Catatan No.2008 hingga 27.6. Rujukan Surat Kelulusan Jabatan ITKA ITP BSH (Tidak layak diberi Pergerakan Gaji pada 1.CUTI TANPA GAJI MELEBIHI 180 HARI * Perintah Am Bab C 14 (b) adalah untuk Cuti Tanpa Gaji urusan dalam negeri * Perintah Am Bab C 14 (c) adalah untuk Cuti Tanpa Gaji urusan luar negeri Butir-Butir Perubahan Diluluskan Cuti Tanpa Gaji selama 186 hari mulai daripada 25.2008 di bawah Perintah Am 14 (b)/ (c) Bab C Tarikh 25. Surat Kebenaran Catatkan No.12.2008 Gaji Bulanan RM 1069.2009 kerana Cuti Tanpa Gaji melebihi 180 hari dalam tahun kalendar 2008) .12.6.2008 hingga 27.93 (P1T6) RM 115.

00 ITKA ITP BSH . Surat Kebenaran Catatkan No.2008 RM 1069.2008 di bawah Perintah Am 14(b)/(c ) Bab C 28.00 RM 300.93 (P1T6) RM 115.12.00 RM 180.LAPOR DIRI SETELAH TAMAT CUTI TANPA GAJI MELEBIHI 180 HARI ‡Perintah Am Bab C (b) untuk Cuti Tanpa Gaji urusan dalam negeri ‡Perintah Am Bab C (c) untuk Cuti Tanpa Gaji urusan luar negeri Butir-Butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan Catatan No.12.Rujukan surat pengesahan lapor diri dari sekolah/PPD Melapor diri setelah Tamat Cuti Tanpa Gaji mulai 28.

Surat Kebenaran Catatkan No.12.4.2008.93 (P1T6) Catatan No.TIDAK LAYAK PERGERAKAN GAJI KERANA CUTI TANPA GAJI MELEBIHI 180 HARI Butir-Butir Perubahan Tidak layak diberi pergerakan gaji tahun 2009 kerana Cuti Tanpa Gaji melebihi 180 hari dalam tahun kalendar mulai 25.6.2008 hingga 27. Rujukan surat kelulusan pegerakan gaji . Tarikh 1.2009 Gaji Bulanan RM 1069.

ISU-ISU PERMASALAHAN TENTANG CUTI TANPA GAJI ATAS SEBAB PERSENDIRIAN 1. 2. Tidak layak menerima kemudahan tertantu kecuali kemudahan perubatan. 3. bersambung . Bagi anggota yang mengambil CTG akan dipertimbangkan untuk menduduki PTK dan kenaikan pangkat jika memenuhi syarat yang ditetapkan. Layak diberi pergerakan gaji secara isyarat sebanyak 3 kali jika tempoh CTG melebihi 180 hari dalam satu tahun kalendar.

. 7. Tidak layak di bayar Elaun Memangku dan Elaun Penanggungan Kerja bagi pegawai yang sedang memangku dan menanggungkerja. Tempoh CTG tidak akan diambil kira untuk tujuan kekananan. Tempoh CTG tidak diambil kira bagi tujuan tempoh notis perletakan jawatan dan bagi tujuan pengiraan ganjaran. sebahagian daripada 3 tahun perkhidmatan yang boleh diambilkira bagi tujuan Pemberian Taraf Berpencen. BSH dan BIW. 5. Tidak layak dibayar BISP. BIPK. pencen serta faedah lainnya.ISU-ISU PERMASALAHAN TENTANG CUTI TANPA GAJI ATAS SEBAB PERSENDIRIAN 4. 6.

9/91 dan 2/98 baki yang boleh digunakan perlu ditolak dengan cuti 51 yang pernah diambil itu. MENJAGA/MENYUSUKAN ANAK .Boleh diambil 1825 hari (5 tahun) sepanjang tempoh perkhidmatan boleh diambil sekaligus.Jika pegawai telah menggunakan kelayakan cuti 90 hari mengikut Pek.Layak 5 kali sepanjang perkhidmatan (mulai hari ke 61 selepas bersalin) . . .CUTI TANPA GAJI 2.

2. Pegawai boleh dipertimbangkan menduduki Pep.ISU-ISU PERMASALAHAN TENTANG CUTI TANPA GAJI MENJAGA/MENYUSUKAN ANAK 1. .PTK semasa bercuti dengan perbelanjaan ditanggung sendiri. Kemudahan cuti ini tidak akan menjejaskan cuti separuh gaji dan cuti tanpa gaji.

. syarikatnya perlu berdaftar dengan SSM (Suruhanjaya Syarikat 53 Malaysia). .pegawai yang dilantik tetap. .CUTI TANPA GAJI 3.swasta. MENGIKUT PASANGAN .boleh di ambil seterusnya setelah kembali berkhidmat selama 3 tahun dari tarikh CTG yang sebelumnya. .maksima 3 tahun atau sehingga tamat belajar/kursus.pasangan belajar/kursus/kerja di luar atau dalam negara. .pasangan yang majikannya dari sykt.

2009 Gaji Bulanan RM 3734.CUTI TANPA GAJI MENGIKUT PASANGAN (PP Bil.5.5.5.00 RM 400.14/2005) Butir-Butir Perubahan Diluluskan cuti tanpa gaji mengikut pasangan di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2005 selama 3 tahun mulai 27.5.39 (P1 T6) RM 400.2009 atau hingga kembali ke Malaysia mengikut mana yang terlebih dahulu. Tarikh 27. Rujukan surat kelulusan dari Kementerian ITK ITP BSH .00 RM 300.00 Catatan No.2006 hingga 26. Surat Kebenaran Catatkan No.2006 hingga 26.

PERGERAKAN GAJI TAHUNAN BAGI CUTI TANPA GAJI MENGIKUT PASANGAN (1) * Layak diberi 3 kali Pergerakan Gaji secara Isyarat mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil 14/2005 Butir-Butir Perubahan Diberi pergerakan gaji secara isyarat kali pertama bagi tahun 2007 kerana cuti tanpa gaji mengikut pasangan melebihi 180 hari mulai 27. Rujukan surat kelulusan pergerakan gaji TPG: 1 APRIL Gaji sebenar RM 3734.5.39 (P1 T6) No.2007 Gaji Bulanan P.2006 hingga 26.67 (P1T7) (Isyarat) Catatan T. Surat Kebenaran Catatkan No.TERIMA RM 3734.TERIMA RM 3884.39 (P1T6) .4.2009 Tarikh 1.5.

2009.23 (P1 T9) RM 400.5.00 RM 400.2009) . Tarikh 27.2009 Gaji Bulanan RM 4185.00 RM 300. Surat Kebenaran Catatkan No.5.00 Catatan No. setelah tamat cuti tanpa gaji mengikut pasangan di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2005 mulai 27.5.PENEMPATAN SEMULA SETELAH TAMAT CUTI TANPA GAJI MENGIKUT PASANGAN Butir-Butir Perubahan Ditempatkan semula di . Rujukan surat kelulusan Kementerian dan surat rujukan JPN ITK ITP BSH (Melapor diri untuk bertugas pada 29.

tatatertib jika gagal mematuhinya. 2. Pegawai yang mengambil cuti melebihi 180 hari dalam satu tahun kalendar. . Tempoh percubaan akan dibekukan sekiranya belum disahkan selama tempoh CTG akan disambung apabila melapor diri kembali bertugas.ISU-ISU PERMASALAHAN TENTANG CUTI TANPA GAJI MENGIKUT PASANGAN 1. layak diberi pergerakan gaji secara isyarat tidak lebih 3 kali pergerakan. 3. Pegawai hanya dibenarkan bercuti setelah mendapat kelulusan dari pihak kuasa melulus boleh dikenakan tind.

CUTI SEPARUH GAJI MENJAGA KESIHATAN SANAK SAUDARA YANG RAPAT 1. Layak 30 hari setiap genap setahun perkhidmatan yang melayakkan. 2. Maksima 180 hari sepanjang perkhidmatan ( Boleh diambil terus menerus jika telah mempunyai tempoh perkhidmatan yang melayakkan 6 tahun 58 berterusan.) . 3. Ibu/ayah/mertua/suami/isteri/anak yang sakit dan memerlukan penjagaan rapi samada di hospital atau dirumah.

4.00 x ½ RM 300.4.3.00 x ½ RM 300.4.00 X ½ Catatan No.3.2009 hingga 10.2009 Gaji Bulanan RM 1069.00 X ½ RM 1119.00 x ½ RM 180. Surat Kebenaran Catatkan No.00 x ½ RM 1180.CUTI SEPARUH GAJI 14 HARI PERTAMA (BUKAN GURU) Butir-Butir Perubahan Diluluskan cuti separuh gaji selama 14 hari mulai dari 28.2009 hingga 10.2009 dibawah Perintah Am 13 (a) (ii) Bab C.2009 hingga 31. Tarikh 28.3. Rujukan surat kelulusan sekolah/PPD ITKA ITP BSH 1.2009 ITKA ITP BSH .84 x ½ (P1 T7) RM 115.93 x ½ (P1 T6) RM 115.

5. Rujukan surat kelulusan dari Kementerian ITKA ITP BSH .4.4.84 x ½ (P1 T7) RM 180.2009 hingga 31.5.CUTI SEPARUH GAJI MELEBIHI 14 HARI (BUKAN GURU) Butir-Butir Perubahan Diluluskan cuti separuh gaji selama 51 hari mulai dari 11. Surat Kebenaran Catatkan No.00 x ½ RM 115.209 Gaji Bulanan RM 1119.00 x ½ RM 300.00 X ½ Catatan No.2009 di bawah Perintah Am 13 (a) (ii) Bab C.2009 hingga 31. Tarikh 11.

00 x ½ RM 400.00 x ½ RM 300.3.00 x ½ RM 3884.67 x ½ (P1 T7) RM 400.2009 ITK ITP BSH .3.4. Rujukan surat kelulusan Kementerian ITK ITP BSH 1.3.2009 hingga 10.00 x ½ RM 300.CUTI SEPARUH GAJI 14 HARI PERTAMA (GURU) Butir-Butir Perubahan Diluluskan cuti separuh gaji selama 14 hari mulai dari 28.4.4. Surat Kebenaran Catatkan No.2009 hingga 10.2009 Gaji Bulanan RM 3734.39 x ½ (P1 T6) RM 400.2009 hingga 31.00 x ½ Catatan No.00 x ½ RM 400.2009 di bawah Perintah Am 51 (a) (ii) Bab C Tarikh 28.

2009 Gaji Bulanan RM 3884.4.5.00 x ½ Catatan No.2009 di bawah Perintah Am 51 (a) (ii) Bab C.5.CUTI SEPARUH GAJI MELEBIHI 14 HARI (GURU) Butir-Butir Perubahan Diluluskan cuti separuh gaji selama 51 hari mulai daripada 11.67 x ½ (P1 T7) RM 400. Tarikh 11.00 x ½ RM 400.2009 hingga 31. Surat Kebenaran Catatkan No.2009 hingga 31.4. Rujukan surat kelulusan dari Kementerian ITK ITP BSH .00 x ½ RM 300.

3. manakala selebihnya perlu dikemukakan ke KSU Kementerian. CSG bolah diambil untuk menghantar sanak saudara membuat temujanji pemeriksaan walaupun sehari setiap bulan. 2. 14 hari pertama diluluskan oleh Pengetua. . CSG akan dikira berterusan walupun melibatkan cuti mingguan. cuti umum atau cuti sekolah.Isu-Isu Permasalahan CSG Menjaga kesihatan Sanak Saudara : 1.

3.CUTI TANPA REKOD 1. 2. MENJAGA ISTERI BERSALIN KEMATIAN AHLI KELUARGA YANG RAPAT IKUT AKTIVITI JABATAN LAIN HADIR PERIKSA DIR 64 . 4.

. MENJAGA ISTERI BERSALIN .5 kali sepanjang perkhidmatan 65 .CUTI TANPA REKOD 1.7 hari mulai isteri bersalin atau esoknya jika bersalin selepas waktu pejabat.

. .3 hari mulai meninggal atau esoknya jika meninggal selepas waktu pejabat.CUTI TANPA REKOD 2. 66 . KEMATIAN AHLI KELUARGA YANG RAPAT.Ibu bapa kandung/suami/isteri/anak .

pada hari peperiksaan sahaja 67 . HADIR PEPERIKSAAN .CUTI TANPA REKOD 3.peperiksaan yang dianggap boleh memperbaiki peluang hidup pegawai. .

68 . kerajaan. IKUTI AKTIVITI JABATAN LAIN .CUTI TANPA REKOD 4.Ambil bahagian dalam sukan .latihan/khemah tahunan latihan/ pertubuhan/ pertubuhan/persatuan .Latihan pasukan sukarela .Aktiviti anjuran kerajaan.

CUTI TANPA REKOD Pasukan Sukarela dan Pertubuhan Kerajaan Askar wataniah Pasukan Simpanan Sukarela Tentera Pasukan Simpanan Polis Simpanan Sukarela Pertahanan Awam Perwakilan (kem luar negeri) BAKTI BAKAT PERKEP PUSPANITA 10. Badan Kebajikan dan Sukan Agensi Kjaan yang diluluskan oleh KSN. 4. 5. 69 . 1. 2. 3. 6. 9. 7. 8.

CUTI TANPA REKOD Latihan/Khemah Tahunan.       Kadet Laut Pasukan Kadet Persekutuan Pasukan Latihan Udara Persekutuan Pertubuhan Pengakap Pertubuhan Pandu Puteri Briged Budak Lelaki Briged Budak Perempuan Ambulan St.Malaysia 70 Persatuan Penyelamat Kelemasan DiRaja Caw.John Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia Persatuan Perancang Keluarga PEMADAM Persatuan Penyelamat kelemasan DiRaja Caw.Malaysia .

. 4. Pertubuhan Orang-Orang Buta OrangInstitut Dakwah dan Latihan Islam Jabatan Perpaduan Negara Persatuan Pengguna Persatuan Mencegah Penyakit TIBI PUSPANITA JKKK Pasukan Kadet Polis PERKEP PERKIM Majlis KEB. 3. 8. Majlis Penasihat Keb.Integrasi Wanita Dlm Pembangunan(NACIWID). 7. 12. 6. 5. 11.Pertubuhan Wanita Msia Majlis Keselamat Negeri 71 . 2. 10. 9. 13.CUTI TANPA REKOD Aktiviti Anjuran Kerajaan 1.

Permohonan CTR bagi aktiviti yang dianjurkan oleh yayasan yang tidak berdaftar dengan kerajaan atau tidak ada kelulusan KSN di nasihatkan mengambil CRK (PPP) dan CR (AKS) .ISU-ISU PERMASALAHAN TENTANG CUTI TANPA REKOD 1.

CUTI HAJI - - Sekali dalam perkhidmatan Telah dilantik tetap Tempoh layak maksima 40 hari selebihnya perlu mohon cuti CRK bagi PPP dan CR bagi AKS. Cuti haji kali kedua perlu permohonan cuti tanpa gaji 73 .

77 (3 hari) = 22 hari Kelayakan cuti rehat ialah = 22 hari . Cuti Haji akan mengurangkan kelayakan cuti rehat pada tahun berkenaan.77 360 25 2. Contoh kelayakan cuti 25 hari Formula Perkiraan : Jumlah cuti haji x kelayakan cuti 360 hari 40 x 25 = 2.ISU-ISU PERMASALAHAN TENTANG CUTI HAJI 1.

Kebajikan dan siaran media.CUTI KECEMASAN AM (P. Kebenaran tidak hadir kerja tidak akan menjejaskan kelayakan cuti dan tidak perlu mengemukakan permohonan cuti. lainKemukakan borang perakuan yang disahkan oleh Pengetua/GB yang memperolehi maklumat/pengesahan kejadian kecemasan dari Pegawai Daerah/Penghulu/Pej. 1/1986) ” ” ” Banjir/Tanah Runtuh/Jambatan Runtuh/Gempa Bumi/Perintah Berkurung dan lain-lain.Polis/Jab. 75 .Penerangan/ Jab.P.

CUTI TERLEBIH DIAMBIL (Para 4.3. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/1993) Sebarang cuti rehat yang terlebih diambil semasa dalam perkhidmatan awam boleh ditolak daripada jumlah cuti yang dikumpul bagi award wang tunai 76 .1.

TIDAK HADIR BERTUGAS Peraturan 23(A). pada satu-satu masa dan tempat satudi mana pegawai itu dikehendaki hadir bagi pelaksanaan tugas-tugasnya. Peraturan-peraturan PeraturanPenjawat Awam (Kelakuan dan Tatatertib) Tatatertib) 1993. Ketidakhadiran termasuklah kegagalan untuk hadir bagi apa-apa jua tempoh apamasa . tugas-tugasnya. 77 .

TIADA GAJI BAGI TEMPOH TIDAK HADIR BERTUGAS TANPA CUTI Tidak layak menerima apa-apa apaemolumen bagi pegawai yang tidak hadir bertugas bagi sesuatu tempoh tanpa sesuatu sebab yang pada pendapat Ketua Jabatan adalah sebab yang munasabah. munasabah. 78 .

7.7.2009 Hingga 31.00 RM 180.2009 hingga 31.2009 Gaji Bulanan RM 1665.2009 Tarikh 1. Rujukan surat kelulusan Jabatan ITKA ITP BSH .87 (P1 T5) RM 160.TIDAK LAYAK EMOLUMEN KERANA TIDAK HADIR BERTUGAS SECARA BERTERUSAN Butir-Butir Perubahan Tidak berhak mendapat emolumen kerana tidak hadir bertugas tanpa sebab yang munasabah di bawah Perintah Am Bab C 14 A(a) bagi bulan Julai 2009 mulai 1.00 RM 300.00 Catatan No.7.7. Surat Kebenaran Catatkan No.

Surat Kebenaran Catatkan No.TIDAK LAYAK EMOLUMEN KERANA TIDAK HADIR BERTUGAS TIDAK BERTURUTAN Butir-Butir Perubahan Tidak berhak mendapat emolumen kerana tidak hadir bertugas tanpa sebab yang munasabah di bawah Perintah Am Bab C 14 A(a) bagi bulan April 2009 pada tarikh-tarikh berikut: Tarikh 1.4.2009.2009 Hingga 3.00 Catatan No. 28.2009 hingga 29.51 (P1 T5) RM 180. 17.4. Rujukan surat kelulusan Jabatan ITKA ITP BSH .00 RM 300.4.2009 Gaji Bulanan RM 812.2009. 16.2009. 23.4.00 RM 95.4.4.4.2009.

00 RM 180.00 RM 300. Rujukan Surat Pengesahan melapor diri dari sekolah/PPD Dibayar Emolumen kerana hadir bertugas semula mulai 1.87 (P1T5) RM 160.2009 RM 1665.8.DIBAYAR EMOLUMEN SETELAH HADIR BERTUGAS Butir-Butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan Catatan No.2009 1. Surat Kebenaran Catatkan No.00 ITKA ITP BSH .8.

82 .