SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA JENGAL 23000 DUNGUN, TERENGGANU

PENERAPAN KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
PANITIA BAHASA ARAB 2011

menulis petikan berdasarkan situasi tertentu menggunakan ayat-ayat mudah dan memahaminya. membaca dengan betul dan memahami perkataan dan ayat bahasa Arab. bertutur dalam bahasa Arab berdasarkan situasi tertentu dan memahaminya.XVII(13) bertarikh 30 Disember 2004). 13/2004: Pelaksanaan Program j-QAF di Sekolah Rendah (KP(85)8591/Jld. 6. 3. . perkataan dan ayat bahasa Arab. menyebut dengan betul huruf-huruf. OBJEKTIF Di akhir pengajaran dan pembelajaran sekolah rendah murid dapat: 1.PENGENALAN Model Perluasan Pelaksanaan Bahasa Arab bermaksud pelaksanaan mata pelajaran bahasa Arab diperluaskan kepada semua murid di sekolah-sekolah yang melaksanakan Program j-QAF. Peruntukan waktu adalah 60 minit seminggu bagi murid tahun 2 hingga 6 (KBSR) manakala 3 waktu bagi murid tahun 1 mengikut sukatan baru (KSSR) dan diajar oleh guru Bahasa Arab yang dilantik khusus. perkataan dan ayat bahasa Arab dan memahaminya. 2. perkataan dan ayat bahasa Arab dan memahaminya. 5. menulis dengan betul huruf-huruf. mendengar bunyi huruf-huruf. “status mata pelajaran ini adalah sebagai mata pelajaran pilihan. Murid bukan Islam diberi pilihan sama ada ingin mengambil Bahasa Arab atau tidak. 4. . Walau bagaimanapun murid (Islam) hendaklah memilih Bahasa Arab Komunikasi sekiranya tidak mengambil mata pelajaran Bahasa Cina Komunikasi atau Bahasa Tamil Komunikasi”. Merujuk kepada Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. MATLAMAT Pengajaran dan pembelajaran bahasa di peringkat rendah bermatlamat menanam minat mempelajari bahasa Arab bagi menguasai kemahiran berbahasa di samping membolehkan murid berkomunikasi dengan mudah.

3.Komponen Aktiviti 1. Mengadakan bengkel membina alat bantu mengajar. Merancangan pengajaran dan pembelajaran murid serta menilai pencapaian dari masa kesemasa. Melabel sesuatu/tempat yang ada disekolah . 7. Mengadakan bengkel membina soalan ujian dan soalan latihan. 5. Mengadakan kursus dalaman bahasa arab kepada guru-guru panitia. 6. Penubuhan jawatankuasa Projek Kecemerlangan Bahasa Arab 2. Merancang kerja rumah murid. . 11. 4. 9. Mengadakan ujian PKSR setiap bulan bagi menilai prestasi murid. Mengadakan mesyuarat panitia sekurang-kurangnya 3 kali setahun. 12. 13. Melaksanakan program pemulihan bagi murid-murid yang lemah Bahasa Arab semasa pengajaran dan pembelajaran. 10. 8. Menganalisa dan mengkaji pencapaian murid-murid berpandukan ujian bulanan dan peperiksaan penggal. Merancang kem/ minggu bahasa arab untuk murid yang terlibat dengan j-QAF. Melaporkan pencapaian murid kepada ibu bapa.

Kuiz Mac • Semua murid Fotokopi : RM10. Melabel -Melabel benda-benda maujud di sekitar kawasan sekolah Januari .persembahan nasyid Jun • tahun 4 Semua murid tahun 1 - 4.Oktober • 4 Semua guru panitia Alat tulis & bahan bercetak : RM 15. Analisa peperiksaan pertengahan dan akhir tahun Jun November 6.00 5.pameran . PERLAKSANAAN KUMPULAN • SASAR Semua guru panitia ANGGARAN KOS Mesyuarat Panitia Disember Jun Oktober 2. Mewarna Poster Ogos • Semua . Minggu Bahasa Arab .bercerita .10 3.PERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN PANITIA BAHASA ARAB SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA JENGAL 2011 __________________________________________________________________________ _ Bil AKTIVITI 1.

Kursus Dalaman (In House Training) Januari.Bersempena Bulan Kemerdekaan murid tahun 1 4 7.. Ujian dan peperiksaan Bahasa Arab 11. Bengkel BBM . Mengemas Kini Bank Soalan Januari dan Oktober • Semua guru panitia 8. Mei & September Jun & Oktober • Semua guru panitia • semua guru panita .Oktober • Semua murid tahun 1 4 Soalan Ujian : RM 15.00 10. Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR) Januari .Membina bahan bantu mengajar Februari Mac April • Semua guru panitia Alat tulis & bahan bercetak : RM 20. Rekod dan Analisa PKSR.00 9.

Amer Salihin . Amer Salihin Setiausaha Pn. Nabihah Ahli En.Carta Organisasi Penaung En. Abdullah Bin Long Guru Besar SKKJ Penasihat En. Nor Azmi Muda GPK 1 Pengerusi En.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.