SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA JENGAL 23000 DUNGUN, TERENGGANU

PENERAPAN KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
PANITIA BAHASA ARAB 2011

mendengar bunyi huruf-huruf. “status mata pelajaran ini adalah sebagai mata pelajaran pilihan. OBJEKTIF Di akhir pengajaran dan pembelajaran sekolah rendah murid dapat: 1. perkataan dan ayat bahasa Arab.PENGENALAN Model Perluasan Pelaksanaan Bahasa Arab bermaksud pelaksanaan mata pelajaran bahasa Arab diperluaskan kepada semua murid di sekolah-sekolah yang melaksanakan Program j-QAF. 13/2004: Pelaksanaan Program j-QAF di Sekolah Rendah (KP(85)8591/Jld. perkataan dan ayat bahasa Arab dan memahaminya. Peruntukan waktu adalah 60 minit seminggu bagi murid tahun 2 hingga 6 (KBSR) manakala 3 waktu bagi murid tahun 1 mengikut sukatan baru (KSSR) dan diajar oleh guru Bahasa Arab yang dilantik khusus. membaca dengan betul dan memahami perkataan dan ayat bahasa Arab. menulis dengan betul huruf-huruf. Murid bukan Islam diberi pilihan sama ada ingin mengambil Bahasa Arab atau tidak. 6. Merujuk kepada Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Walau bagaimanapun murid (Islam) hendaklah memilih Bahasa Arab Komunikasi sekiranya tidak mengambil mata pelajaran Bahasa Cina Komunikasi atau Bahasa Tamil Komunikasi”. menulis petikan berdasarkan situasi tertentu menggunakan ayat-ayat mudah dan memahaminya. menyebut dengan betul huruf-huruf. perkataan dan ayat bahasa Arab dan memahaminya. 5. . 3.XVII(13) bertarikh 30 Disember 2004). 4. MATLAMAT Pengajaran dan pembelajaran bahasa di peringkat rendah bermatlamat menanam minat mempelajari bahasa Arab bagi menguasai kemahiran berbahasa di samping membolehkan murid berkomunikasi dengan mudah. bertutur dalam bahasa Arab berdasarkan situasi tertentu dan memahaminya. . 2.

13. 7. Mengadakan ujian PKSR setiap bulan bagi menilai prestasi murid. 11. . Merancang kerja rumah murid. 9. Merancang kem/ minggu bahasa arab untuk murid yang terlibat dengan j-QAF. 5. Mengadakan bengkel membina alat bantu mengajar. Melaporkan pencapaian murid kepada ibu bapa. 4. Penubuhan jawatankuasa Projek Kecemerlangan Bahasa Arab 2. Menganalisa dan mengkaji pencapaian murid-murid berpandukan ujian bulanan dan peperiksaan penggal.Komponen Aktiviti 1. 6. Mengadakan bengkel membina soalan ujian dan soalan latihan. Mengadakan mesyuarat panitia sekurang-kurangnya 3 kali setahun. Melaksanakan program pemulihan bagi murid-murid yang lemah Bahasa Arab semasa pengajaran dan pembelajaran. Melabel sesuatu/tempat yang ada disekolah . Merancangan pengajaran dan pembelajaran murid serta menilai pencapaian dari masa kesemasa. 12. 10. 8. 3. Mengadakan kursus dalaman bahasa arab kepada guru-guru panitia.

PERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN PANITIA BAHASA ARAB SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA JENGAL 2011 __________________________________________________________________________ _ Bil AKTIVITI 1.persembahan nasyid Jun • tahun 4 Semua murid tahun 1 - 4. PERLAKSANAAN KUMPULAN • SASAR Semua guru panitia ANGGARAN KOS Mesyuarat Panitia Disember Jun Oktober 2. Minggu Bahasa Arab .pameran .10 3. Analisa peperiksaan pertengahan dan akhir tahun Jun November 6. Mewarna Poster Ogos • Semua . Melabel -Melabel benda-benda maujud di sekitar kawasan sekolah Januari .00 5.Oktober • 4 Semua guru panitia Alat tulis & bahan bercetak : RM 15. Kuiz Mac • Semua murid Fotokopi : RM10.bercerita .

Rekod dan Analisa PKSR. Kursus Dalaman (In House Training) Januari.Membina bahan bantu mengajar Februari Mac April • Semua guru panitia Alat tulis & bahan bercetak : RM 20. Mengemas Kini Bank Soalan Januari dan Oktober • Semua guru panitia 8.00 10. Bengkel BBM . Mei & September Jun & Oktober • Semua guru panitia • semua guru panita .. Ujian dan peperiksaan Bahasa Arab 11.Bersempena Bulan Kemerdekaan murid tahun 1 4 7.00 9.Oktober • Semua murid tahun 1 4 Soalan Ujian : RM 15. Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR) Januari .

Carta Organisasi Penaung En. Nabihah Ahli En. Nor Azmi Muda GPK 1 Pengerusi En. Abdullah Bin Long Guru Besar SKKJ Penasihat En. Amer Salihin . Amer Salihin Setiausaha Pn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful