SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA JENGAL 23000 DUNGUN, TERENGGANU

PENERAPAN KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
PANITIA BAHASA ARAB 2011

menyebut dengan betul huruf-huruf. OBJEKTIF Di akhir pengajaran dan pembelajaran sekolah rendah murid dapat: 1. MATLAMAT Pengajaran dan pembelajaran bahasa di peringkat rendah bermatlamat menanam minat mempelajari bahasa Arab bagi menguasai kemahiran berbahasa di samping membolehkan murid berkomunikasi dengan mudah. Murid bukan Islam diberi pilihan sama ada ingin mengambil Bahasa Arab atau tidak. perkataan dan ayat bahasa Arab. Walau bagaimanapun murid (Islam) hendaklah memilih Bahasa Arab Komunikasi sekiranya tidak mengambil mata pelajaran Bahasa Cina Komunikasi atau Bahasa Tamil Komunikasi”. 2. “status mata pelajaran ini adalah sebagai mata pelajaran pilihan. Peruntukan waktu adalah 60 minit seminggu bagi murid tahun 2 hingga 6 (KBSR) manakala 3 waktu bagi murid tahun 1 mengikut sukatan baru (KSSR) dan diajar oleh guru Bahasa Arab yang dilantik khusus. . 5. membaca dengan betul dan memahami perkataan dan ayat bahasa Arab. 13/2004: Pelaksanaan Program j-QAF di Sekolah Rendah (KP(85)8591/Jld. mendengar bunyi huruf-huruf. perkataan dan ayat bahasa Arab dan memahaminya. Merujuk kepada Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6. . menulis dengan betul huruf-huruf. 4. 3.XVII(13) bertarikh 30 Disember 2004). perkataan dan ayat bahasa Arab dan memahaminya. bertutur dalam bahasa Arab berdasarkan situasi tertentu dan memahaminya. menulis petikan berdasarkan situasi tertentu menggunakan ayat-ayat mudah dan memahaminya.PENGENALAN Model Perluasan Pelaksanaan Bahasa Arab bermaksud pelaksanaan mata pelajaran bahasa Arab diperluaskan kepada semua murid di sekolah-sekolah yang melaksanakan Program j-QAF.

9. . Merancangan pengajaran dan pembelajaran murid serta menilai pencapaian dari masa kesemasa.Komponen Aktiviti 1. 8. 3. 6. Melaksanakan program pemulihan bagi murid-murid yang lemah Bahasa Arab semasa pengajaran dan pembelajaran. Penubuhan jawatankuasa Projek Kecemerlangan Bahasa Arab 2. 10. 7. Melabel sesuatu/tempat yang ada disekolah . Melaporkan pencapaian murid kepada ibu bapa. 13. 12. 4. 5. Mengadakan bengkel membina alat bantu mengajar. 11. Merancang kem/ minggu bahasa arab untuk murid yang terlibat dengan j-QAF. Mengadakan ujian PKSR setiap bulan bagi menilai prestasi murid. Menganalisa dan mengkaji pencapaian murid-murid berpandukan ujian bulanan dan peperiksaan penggal. Merancang kerja rumah murid. Mengadakan kursus dalaman bahasa arab kepada guru-guru panitia. Mengadakan bengkel membina soalan ujian dan soalan latihan. Mengadakan mesyuarat panitia sekurang-kurangnya 3 kali setahun.

PERLAKSANAAN KUMPULAN • SASAR Semua guru panitia ANGGARAN KOS Mesyuarat Panitia Disember Jun Oktober 2.Oktober • 4 Semua guru panitia Alat tulis & bahan bercetak : RM 15.pameran . Minggu Bahasa Arab . Analisa peperiksaan pertengahan dan akhir tahun Jun November 6. Kuiz Mac • Semua murid Fotokopi : RM10.persembahan nasyid Jun • tahun 4 Semua murid tahun 1 - 4.10 3.bercerita .00 5. Melabel -Melabel benda-benda maujud di sekitar kawasan sekolah Januari . Mewarna Poster Ogos • Semua .PERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN PANITIA BAHASA ARAB SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA JENGAL 2011 __________________________________________________________________________ _ Bil AKTIVITI 1.

Membina bahan bantu mengajar Februari Mac April • Semua guru panitia Alat tulis & bahan bercetak : RM 20. Ujian dan peperiksaan Bahasa Arab 11. Bengkel BBM . Rekod dan Analisa PKSR.Oktober • Semua murid tahun 1 4 Soalan Ujian : RM 15.Bersempena Bulan Kemerdekaan murid tahun 1 4 7. Kursus Dalaman (In House Training) Januari. Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR) Januari .00 10. Mei & September Jun & Oktober • Semua guru panitia • semua guru panita . Mengemas Kini Bank Soalan Januari dan Oktober • Semua guru panitia 8.00 9..

Nabihah Ahli En. Nor Azmi Muda GPK 1 Pengerusi En. Amer Salihin Setiausaha Pn. Amer Salihin .Carta Organisasi Penaung En. Abdullah Bin Long Guru Besar SKKJ Penasihat En.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful