SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA JENGAL 23000 DUNGUN, TERENGGANU

PENERAPAN KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
PANITIA BAHASA ARAB 2011

PENGENALAN Model Perluasan Pelaksanaan Bahasa Arab bermaksud pelaksanaan mata pelajaran bahasa Arab diperluaskan kepada semua murid di sekolah-sekolah yang melaksanakan Program j-QAF. perkataan dan ayat bahasa Arab dan memahaminya. . 5. membaca dengan betul dan memahami perkataan dan ayat bahasa Arab. MATLAMAT Pengajaran dan pembelajaran bahasa di peringkat rendah bermatlamat menanam minat mempelajari bahasa Arab bagi menguasai kemahiran berbahasa di samping membolehkan murid berkomunikasi dengan mudah. “status mata pelajaran ini adalah sebagai mata pelajaran pilihan. Merujuk kepada Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.XVII(13) bertarikh 30 Disember 2004). menulis petikan berdasarkan situasi tertentu menggunakan ayat-ayat mudah dan memahaminya. Peruntukan waktu adalah 60 minit seminggu bagi murid tahun 2 hingga 6 (KBSR) manakala 3 waktu bagi murid tahun 1 mengikut sukatan baru (KSSR) dan diajar oleh guru Bahasa Arab yang dilantik khusus. OBJEKTIF Di akhir pengajaran dan pembelajaran sekolah rendah murid dapat: 1. 3. mendengar bunyi huruf-huruf. Murid bukan Islam diberi pilihan sama ada ingin mengambil Bahasa Arab atau tidak. Walau bagaimanapun murid (Islam) hendaklah memilih Bahasa Arab Komunikasi sekiranya tidak mengambil mata pelajaran Bahasa Cina Komunikasi atau Bahasa Tamil Komunikasi”. menulis dengan betul huruf-huruf. 4. bertutur dalam bahasa Arab berdasarkan situasi tertentu dan memahaminya. . menyebut dengan betul huruf-huruf. perkataan dan ayat bahasa Arab dan memahaminya. 13/2004: Pelaksanaan Program j-QAF di Sekolah Rendah (KP(85)8591/Jld. perkataan dan ayat bahasa Arab. 2. 6.

Melaksanakan program pemulihan bagi murid-murid yang lemah Bahasa Arab semasa pengajaran dan pembelajaran. . Merancangan pengajaran dan pembelajaran murid serta menilai pencapaian dari masa kesemasa. Penubuhan jawatankuasa Projek Kecemerlangan Bahasa Arab 2.Komponen Aktiviti 1. Mengadakan ujian PKSR setiap bulan bagi menilai prestasi murid. 10. Mengadakan bengkel membina alat bantu mengajar. 12. 7. 3. 13. Mengadakan mesyuarat panitia sekurang-kurangnya 3 kali setahun. Melabel sesuatu/tempat yang ada disekolah . Merancang kem/ minggu bahasa arab untuk murid yang terlibat dengan j-QAF. Melaporkan pencapaian murid kepada ibu bapa. Merancang kerja rumah murid. 8. 9. Menganalisa dan mengkaji pencapaian murid-murid berpandukan ujian bulanan dan peperiksaan penggal. 6. Mengadakan bengkel membina soalan ujian dan soalan latihan. 4. Mengadakan kursus dalaman bahasa arab kepada guru-guru panitia. 11. 5.

PERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN PANITIA BAHASA ARAB SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA JENGAL 2011 __________________________________________________________________________ _ Bil AKTIVITI 1.00 5. Melabel -Melabel benda-benda maujud di sekitar kawasan sekolah Januari . PERLAKSANAAN KUMPULAN • SASAR Semua guru panitia ANGGARAN KOS Mesyuarat Panitia Disember Jun Oktober 2.Oktober • 4 Semua guru panitia Alat tulis & bahan bercetak : RM 15. Mewarna Poster Ogos • Semua .bercerita .pameran . Minggu Bahasa Arab . Analisa peperiksaan pertengahan dan akhir tahun Jun November 6.persembahan nasyid Jun • tahun 4 Semua murid tahun 1 - 4.10 3. Kuiz Mac • Semua murid Fotokopi : RM10.

00 10.Membina bahan bantu mengajar Februari Mac April • Semua guru panitia Alat tulis & bahan bercetak : RM 20.Oktober • Semua murid tahun 1 4 Soalan Ujian : RM 15.00 9. Mengemas Kini Bank Soalan Januari dan Oktober • Semua guru panitia 8. Ujian dan peperiksaan Bahasa Arab 11.Bersempena Bulan Kemerdekaan murid tahun 1 4 7. Rekod dan Analisa PKSR. Kursus Dalaman (In House Training) Januari. Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR) Januari .. Mei & September Jun & Oktober • Semua guru panitia • semua guru panita . Bengkel BBM .

Abdullah Bin Long Guru Besar SKKJ Penasihat En. Amer Salihin Setiausaha Pn. Amer Salihin . Nor Azmi Muda GPK 1 Pengerusi En. Nabihah Ahli En.Carta Organisasi Penaung En.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful