KESAN PERUBAHAN PENDUDUK KE ATAS ALAM SEKITAR

Objektif
Di akhir unit ini, anda akan dapat :

‡Menyenaraikan kesan-kesan perubahan penduduk terhadap penerokaan sumber iaitu, tanah, hutan dan air. ‡Menghuraikan dengan contoh kesan-kesan perubahan penduduk terhadap penerokaan sumber. ‡Mencadangkan langkah-langkah penerokaan sumber secara terancang.

Pengenalan
Penduduk dunia semakin bertambah setiap tahun. Banyak sumber seperti tanih, hutan, dan air yang perlu diteroka untuk memenuhi keperluan hidup. Keadaan ini turut berlaku di negara Malaysia. Kebanyakan negara di dunia telah mengalami pertambahan penduduk secara semula jadi. Pada tahun 1996, jumlah penduduk dunia melebihi 5 bilion orang. Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) menganggarkan penduduk dunia akan mencapai jumlah 8.2 bilion menjelang tahun 2021. Perubahan penduduk ini akan membawa kesan positif dan kesan negatif terhadap penerokaan sumber, khususnya tanih, hutan, dan air. Dalam bab ini kita akan memahami dengan lebih lanjut kesan perubahan penduduk yang berlaku di negara Malaysia terhadap alam sekitar.

3sumber utama menerima kesan tanih hutan
‡Hasil tanaman dan perlombongan bertambah ‡Pembalakan dan industri berasaskan kayu bertambah

air
‡Meningkatkan penerokaan air untuk kegunaan domestik, dan industri,

Kesan Positif Terhadap Penerokaan Sumber Tanih
1. Tanih digunakan untuk pertanian
Contoh: Tanih aluvium Ditanam padi (Dataran Kedah-Perlis, Delta Rajang, DeltaKemubu) Ditanam tembakau (Dataran Kelantan, sekitar KualaTerengganu, Chuping) ‡Tanih laterit ‡Ditanam getah dan kelapa sawit di pantai barat SemenanjungMalaysia dan FELDA ‡Tanih gambut ‡Ditanam nanas di Pekan Nanas, Simpang Renggam, dan Labis ‡Tanih pasir ‡Ditanam kelapa (sekitar Bagan Datuk, Sabak Bernam, Tumpat,Pasir Putih)

2. Tanih diteroka untuk mendapatkan pasir dan tanah liat/kaolin, contoh
‡Pasir - industri pembuatan kaca ‡kaolin - membuat barang-barang tembikar 3. Perlombongan mendapatkan mineral - bijih timah, bijih besi,emas, bauksit, dan kuprum

Kesan Negatif Terhadap Penerokaan Sumber Tanih
‡Hakisan tanih ‡Tanih tidak subur kerana pertanian secara giat kandungan mineral dalam tanah berkurangan ‡Pembakaran jerami padi membebaskan gas metana yang dapat meningkatkan suhu bumi

‡Penggunaan baja kimia dan racun serangga mengakibatkan pencemaran air dan mengancam hidupan akuatik

Kesan Positif Terhadap Penerokaan Sumber Hutan
Pembalakan menjadi sumber pendapatan kerajaan -hutan hujan tropika kaya dengan kayu keras yang bernilai tinggi seperti meranti, cengal, merbau yang digunakan dalam industri perabot dan dieksport. ‡Hutan ditebang untuk dijadikan kawasan petempatan, pengangkutan, dan pusat rekreasi. ‡Menjana kuasa hidroelektrik ‡Hutan ditebang untuk dijadikan kawasan petempatan, pengangkutan, dan pusat rekreasi. ‡Pertanian - Rancangan Tanah Kerajaan (FELDA)

Kesan Negatif Terhadap Penerokaan Sumber Hutan
‡Hakisan air larian permukaan ‡Spesies flora diancam kepupusan - orkid, rafflesia ‡Spesies fauna diancam kepupusan - orang utan, gajah, dan badak sumbu ‡Permukaan tanih menjadi tandus ‡Hakisan tanih ‡Kemusnahan hasil hutan ‡Banjir ‡Mengurangkan kawasan tadahan

Kesan Positif Terhadap Penerokaan Sumber Air
‡Sumber air minuman dan perindustrian ± Empangan Klang Gate

‡Mengawal banjir Empangan Temenggor ‡Menjana kuasa hidroelektrik - Empangan Kenyir, Chenderoh, Batang Ai

‡Air digunakan untuk pengairan ± Rancangan Pengairan Sungai Muda dan Rancangan Pengairan Sungai Kemubu

Kesan Negatif Terhadap Penerokaan Sumber Air
‡Pembinaan empangan kuasa hidroelektrik menyebabkan kawasan sekitarnya ditenggelami air wujud tasik buatan manusia ‡Banjir di kawasan petempatan Pemusnahan hutan ± flora dan fauna terjejas dan pupus

‡Penduduk di pedalaman hilang tempat tinggal ‡Pencemaran sungai - Sungai Klang

Langkah-langkah Penerokaan Sumber Tanih Secara Terancang
‡Kawasan paya ditebus guna untuk penanaman padi - Sungai Manik, Perak dan Paya Besar, Pahang. ‡Bekas lombong dan kawasan paya ditebus guna dan dijadikan kawasan pertanian ± jambu batu di Bidor, Lembah Kinta, Ipoh di Perak ‡Hakisan tanih dapat dikurangkan dengan ‡membaiki sistem perparitan ‡menanam tanaman tutup bumi ‡Penanaman berteres dan secara hidroponik ‡Menambak kawasan laut Bandar Hilir, Melaka

‡Kawasan tidak subur dibaja dengan baja kimia ‡Kawasan bekas lombong dibina taman tema dan dijadikan destinasi pelancongan - Sunway Lagoon, Desa Waterpark ‡Penggunaan teknik pertanian moden, iaitu menggunakan benih bermutu tinggi, baja kimia, dan racun serangga

Langkah-langkah Penerokaan Sumber Hutan Secara Terancang
‡Mewartakan hutan simpan dan taman negara untuk melindungi tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar - Taman Negara Pahang, Hutan Simpan Sepilok, Hutan Simpan Endau-Rompin, Taman Negara Banjaran Crocker, dan Taman Negara Bako. ‡Projek ladang hutan - Bukit Tinggi, Pahang (untuk memastikan bekalan balak masa depan berterusan) ‡FRIM menjalankan penyelidikan untuk menentukan spesies pokok-pokok cepat tumbuh dan bermutu seperti akasia, batai, yemane, sesenduk ‡Projek ladang hutan - Bukit Tinggi, Pahang (untuk memastikan bekalan balak masa depan berterusan) ‡Bekas lombong ditebus guna dan ditanam pokok akasia ± Batang Berjuntai, Selangor ‡Rawatan silvikultur - pokok-pokok berharga dibiarkan tumbuh manakala pokok-pokok tidak bernilai ditebang ‡Ladang jati diwujudkan di Perlis dan Kedah bagi menghasilkan kayu bermutu tinggi ‡Kempen kesedaran dan kitar semula - Persatuan Pencinta Alam (MNS) ‡Menguatkuasakan undangundang - Undang-undang Perhutanan Negara (Pindaan 1993) dan Enakmen Industri Berasaskan Kayu (1985) untuk mengawal pembalakan haram

Langkah-langkah Penerokaan Sumber Air Secara Terancang
‡Kawasan tadahan hujan dipelihara,- tidak membenarkan kawasan hutan di kawasan ini ditebang. Hutan Simpan & Taman Negara ‡Mengawal kualiti air sungai dengan membersihkan dan mendalamkan sungai serta mendenda kilang yang mencemarkan sungai ‡Kempen kesedaran - kempen "Cintailah Sungai Kita" ‡Memastikan sistem saluran air bersih ke rumah dan kilang teratur ‡Menguatkuasakan undang-undang - Akta Kawalan Pencemaran Air ‡Penerokaan air bawah tanah oleh Jabatan Kajian Geologi

Langkah-langkah Penerokaan Sumber Secara Terancang

Air
‡Mengawasi kawasan tadahan hujan ‡Mengawal kualiti air ‡Mencari punca air alternatif ‡Kempen "cintailah Sungai Kita" ‡Mengawal kebocoran paip

Hutan
‡Menubuhkan ladang hutan dan ladang jati ‡Menebus guna bekas lombong dan paya ‡Rawatan silvikultur ‡Mewartakan hutan simpan dan taman negara ‡Penguatkuasaan undang-undang ‡Mewartakan hutan lipur ‡Kitar semula kertas

Tanih
‡Menambahkan baja ‡Menebus guna bekas lombong dan paya ‡Menambak pinggir laut ‡Tanaman berteres ‡Tanaman hidroponik ‡Teknik pertanian moden

LATIHAN

Kesan Perubahan Penduduk
HUTAN AIR TANIH

Positif 1 2 3 4 Negatif 1 2 3 4 Langkah mengatasi 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Positif 1 2 3 4 Negatif 1 2 3 4 Langkah mengatasi 1 2 3 4

Positif

Negatif

Langkah mengatasi

1.Kawasan bertanih_______sesuai untuk penanaman padi. 2.Penanaman padi secara berterusan menyebabkan tanih tidak subur dan kandungan________berkurangan. 3.Pembinaan empangan hidroelektrik menyebabkan____yang luas musnah dan ditenggelami air. 4.Sumber air diperlukan untuk kegunaan , perindustrian, _______dan pertanian. 5.Pertambahan penduduk membawa kepada peningkatan sumber alam. 6.Rawatan _________dapat meningkatkan pengeluaran kayu balak. 7._______'Cintailah Sungai Kita' diadakan untuk meningkatkan tahap kesedaran rakyat. 8._______air boleh dikawal dengan menjalankan kerja-kerja pembersihan sungai. 9.Penebangan hutan membawa kepada ____flora dan fauna. 10.Penanaman sayur-sayuran secara_______ dapat mengurangkan hakisan.