LAPORAN LATIHAN PRAKTIKAL OLEH MUHAMMAD FAISAL SANYA BIN ABDULLAH SPI0906029

Sijil Pengajian Islam Institut Dakwah Islamiah PERKIM Oktober 31-2010

Majlis agama dan adat melayu kuala Terengganu

Ketua Eksukutif, Haji Wan Harujan Bin

kompleks Darul Hidayah

Asrama,

surau,

bilik tido,

Rakan pejabat

bilik kuliah

ISI KANDUNGAN

BAB

KANDUNGAN

MUKA SURAT

BAB 1 : PENGENALAN DAN LATAR BELAKANG JABATAN 1.1 : Pengenalan • • • • Pendahuluan Objektif latihan praktikal Objektif laporan Kepentingan latihan praktikal

1.2: Latar belakang jabatan /Majlis Agama • • •

Pengenalan Jabatan/ Majlis Agama Latar belakang penubuhan Jabatan/ Majlis Agama Aktiviti Jabatan/Majlis Agama Halatuju Jabatan/Majlis Agama dan bahagian Hal Ehwal saudara baru Carta organisasi Jabatan/Majlis Agama

BAB 2 : RINGKASAN AKTIVITI LATIHAN PRAKTIKAL • Tugas yang di jalankan

BAB 3 : LAPORAN TEKNIKAL 3.1 Pengenalan 3.2 Spesifikasi/jenis perkakasan yang digunakan 3.3 Cara pengendalian semasa latihan 3.4 Proses kerja yang dilakukan 3.5 Komen dan cadangan 3.6 Kesimpulan

BAB 4 : KESIMPULAN (RUMUSAN KESELURUHAN LAPORAN)

BAB 5 : KOMEN DAN CADANGAN

BAB 1 PENGENALAN DAN LATAR BELAKANG JABATAN
1.1 pengenalan

pendahuluan

Alhamdulilahi rabbil aalamiin. Segala puji dan pujian hanya berhak bagi Allah tuhan yang menciptakan seluruh Alam.salawat dan salam keatas junjungan besar Nabi Muhammad serta para sahabat yang mengikut jejak langkahnya dan seluruh orang beriman sejak dulu sehing hari akhirat. Syukur tidak terhinga kerana saya telah berjaya tamat pengajian sijil Islam di pusat pengajian ini, kini saya telah pun selesai menjalani latihan praktikal di majlis agama adat dan istiadat melayu kuala Terangganu. Saya di berikan tempat menjalani latihan praktikal di bahagian aktivik saudara baru yang di bina khas untuk menjaga kebajikan saudara baru iaitu Kompleks Darul Hidayah, Kompleks ini di lengkapi dengan bangunan untuk pejabat dan juga bilik kuliah, asrama, surau. Insya Allah saya akan jelaskan secara ringkas di antara aktiviti latihan praktikal tersebut di halaman seterusnya. Akhir kata terlebih dahulu saya ingin mengucapkan sejuta kemaafan sekiranya dalam hasil laporan praktikal saya ini terdapat kesalahan atau kesilapan dari segi menaip atau dan isi gandungan, yang baik itu datang dari Allah yang kurang dari kelemahan .saya sendiri.

Sekian,Wasalam.

Objektif latihan praktikal

Objektif latihan praktikal ialah untuk melatih para pelajar melalui suasana kerja yang sebenar,di samping itu para pelajar dapat belajar menguruskan diri dan menyusuaikan diri dengan suasana kerja dan memberi pengelaman baru kepada para pelajar. .

Objktif laporan

Objektif laporan ialah untuk dapat mengetahui perkembangan dan aktiviti yang telah lakukan atau aktiviti yang dapat di belajari ketika menjalani latihan, ketika menjalani latihan praktikal juga telah banyak perkara baru yang tidak pernah dilakukan, dan dalam masa yang sama juga akan menambahkan lagi pengetahuan dan pengelaman baru kepada para pelajar, objektif laporan latihan praktikal juga dapat memberi penilaian tentang keboleh dan menunjukkan prestasi para pelajar sama ada cermerlang atau kurang cemerlang

Kepentingan latihan kepada pelajar

Objektif latihan praktikal kepada pelajar ialah untuk melatih para pelajar dapat melalui alam kerja yang sebenar, melatih sifat berdisiplin amanah dan jujur, mengajar untuk berkerja sama secara kumpulan menambahkan pengelaman untuk melakukan kerja yang lebih baik dan ber kualiti. disamping itu akan menambahkan keyakinan diri kepada para pelajar menjadi lebih matang dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri serta melatih sifat taat kepadda pemimpin atau majikan

1.2: Latar belakang jabatan /Majlis Agama • Pengenalan Jabatan/ Majlis Agama

Penubuhan Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu adalah bertujuan untuk membantu dan menasihatkan Duli Yang Maha Mulia Sultan dalam semua perkara yang berhubung dengan hal ehwal Islam dan adat Melayu amnya

Latar belakang penubuhan Jabatan/ Majlis Agama

Sejarah Penubuhan Berdasarkan catatan yang ditemui, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu ditubuhkan pada tahun 1949 apabila Undang-undang Bil.1 Tahun 1949 diwartakan pada 16 Februari tahun yang sama. Menurut warta tersebut, bahawa Yang Maha Mulia Sultan akan menyebabkan supaya dibuat Undang-Undang bagi maksud mengatur segala perkara-perkara agama dan bagi mendirikan satu Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu kerana membantu dan menasihatkan Duli Yang Maha Mulia di dalam semua perkara yang bersangkut dengan Agama Islami dan Adat Istiadat Melayu. Undang-Undang tersebut dinamakan Undang-Undang Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu 1949 (1368). Keahliannya terdiri tidak kurang daripada 3 orang ahli rasmi yang memegang jawatan yang bergaji di bawah Kerajaan Negeri dan tidak kurang daripada 5 orang ahli yang bukan rasmi. Bagaimanapun, sepanjang Undang-Undang tersebut ditubuhkan, senarai keahlian Majlis tidak ditemui sehinggalah Undang-Undang tersebut dipinda 6 tahun kemudian iaitu dengan termaktubnya Undang-Undang Pentadbiran Hukum Syarak Tahun 1955 (1375). Undang-Undang ini turut menghapuskan perkataan Istiadat dan diletakkan di bahagian III di bawah fasa 6 hingga 21 dengan menampakkan peranan dan fungsi yang lebih jelas dan terarah.

Mulai dari itu (01/07/1958), telah ditemui senarai keahliannya yang diwartakan dari semasa ke semasa hingga sekarang. Pada peringkat itu, Pesuruhjaya Hal Ehwal Agama Terengganu akan dilantik menjadi Yang DiPertua Majlis.

Aktiviti Jabatan/Majlis Agama

PROSES KERJA MNGETUAI UNIT, AKTIVITI, PERANCANGAN DAN PERLAKSANAAN AGIHAN ZAKAT MAIDAM

1. mengadakan mesyuarat unit serta meminta laporan semua pegawai pada setiap bulan bagi membentangkan perjalanan kerja di bawah tugas masingmasing 2. membuat semakan dan kajian prestasi unit agihan dalam perlaksanaan semua jenis bantuan agar berjalan dengan baik. 3. Menyesyorkan/ meminta pandangan/ mengangkat laporan/ kajian kepada pegawai yang berkenaan, sekiranya terdapat sesuatu perkara penting yang perlu diselesaikan di peringkat tersebut.
4. Sekiranya timbul permasalahan minta tarikh dan persetujuan adakan

mesyuarat unit. 5. Menyediakan kertas kerja jika perlu untuk mendapat keputusan KPE/ mesyuarat j/k samada lulus / gagal. 6. Ambil perjalanan dengan keputusan / minit mesyuarat yang diputuskan. 7. Edar keputusan kepada kakitangan. 8. Mengkat laporan bulanan perjalanan unit kepada`pegawai yang berkenaan.

Halatuju Jabatan/Majlis Agama dan bahagian Hal Ehwal saudara baru Kompleks Darul Hidayah.

Halatuju jabatan/ majlis agama(MAIDAM) Memastikan pengurusan dan perjalanan Hal-Ehwal Agama Islam di negeri ini berjalan di landasan yang betul, mempertingkatkan dan meneguhkan sosioekonomi umat Islam di negeri ini menerusi Institutsi Baitulmal, (Zakat), memastikan harta-harta umat Islam terpelihara, berkembang dan membangun sesuai menurut tuntutan syarak, memastikan semua orang islam mengeluarkan zakat kepada Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu.

Visi Menjadikan MAIDAM sebuah Institutsi Majlis Agama Islam yang unggul dan cemerlang di Malaysia. Misi Melaksanakan segala polisi dan dasar MAIDAM dengan cekap dan berkesan.

Halatuju Bahagian Hal Ehwal Saudara baru Memastikan saudara kita dapat membela nasibnya setelah memeluk agama islam, memastikan saudara kita yang baru memeluk Islam mendapat perlindungan dan keselamatan daripada ancaman keluarga dan orang luar,

memastikan saudara kita mendapat pendidikan ilmu Fardhu-Ain dengan secukupnya, meningkatkan taraf hidup saudara kita termasuk umat islam, sedia membantu/ menghulurkan bantuan dengan sebaik mungkin kepada saudara kita yang sedang menghadapi masalah. Tidak kira dalam bentuk apa jua ( daripada segi kewangan mahupun pelajaran/ ilmu.), menyediakan kemudahan, keselesaan dan penginapan asrama Muslimat dan Muslimin kepada saudara kita yang tiada tempat bergantung dan tempat tinggal. Boleh mendalami selama 6 bulan atau mendapat pertimbangan pengetua semula, mengadakan kelas fardhu-ain seminggu 2 kali untuk saudara kita, yang diajar oleh guru/ ustaz yang bertauliah.

Carta organisasi Jabatan/Majlis Agama.

CARTA ORGANISASI MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT MELAYU TERENGGANU (MAIDAM)

SETIAUSAHA/ KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF

AUDIT DALAMAN

BAHAGIAN BAITULMAL SEKSYEN PENGURUSAN ZAKAT SEKSYEN WAKAF DAN SUMBER AM

BAHAGIAN KHIDMAT

SEKSYEN PEMBANGUNAN HARTA SEKSYEN PENTADBIRAN

SEKSYEN SISTEM MAKLUMAT SEKSYEN KEWANGAN

CARTA BAHAGIAN AGIHAN MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT MELAYU TERENGGANU 2009
BAHAGIAN AGIHAN ZAKAT

PENGAWAI HAL EHWAL ISLAM-GRED S-41 UNIT EKONOMI & KEUSAHAWANA N UNIT PEMBANGUNAN PENDIDIKAN UNIT PEMBAGUNAN SOSIAL DAN KEMANUSIAAN UNIT HAL EHWAL SAUDARA BARU

PENOLONG PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM GRED N27

PENOLONG PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM GRED S 27 (1)

PENOLONG PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM GRED S 32 (1)

PENOLONG PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM GRED S 27 (1)

PEMBANTU TADBIR (P/O) GRED N22 (1) EN. MOHAMAD ROFEI BIN MOHD NORDIN

PEMBANTU TADBIR UNIT EKONOMI(MODA L)& KEUSAHAWANA N EN. AZMIZAM BIN ABDULLAH

PEMBANTU TADBIR UNIT PEMBANGUNAN PENDIDIKAN PN. NOR FAZLEENA BT BAHARUDDIN PN. NUR AMIDA BT DANYAL

PEMBANTU TADBIR UNIT PEMBANGUNAN SOSIAL EN.ZAKARIA BIN MUSA EN.ANUAR BIN ALIAS PN. NOR SHAMSIAH BT ABDUL GHANI

PEMBANTU TADBIR UNIT HAL-EHWAL SAUDARA BARU QISTINA IRDINA NG ABDULLAH

PEMBANTU TADBIR UNIT SIASATAN EN.MUHAMMAD KHAIRUL BIN DIN KAMARUDIN EN.W.MUHAMMAD AZIZI BIN WAN PAUZI EN.AHMAD SYAWAL BIN ALIAS EN.AHMAD SOFI BIN MOHD RANI/ EN.ZAKARIA BIN MUSA EN.MUHAMMAD FAISAL BIN IBRAHIM

PENTADBIRAN

Unit Pentadbiran Unit Kewangan Unit Sistem Maklumat Muasassah Ar-Rahnu Muassasah Gadaian Islam Terengganu
BAITULMAL

Nama Tuan Haji Wan Harujan bin Sulaiman

Jawatan Setiausaha / Ketua Pegawai Eksekutif N54

No Telefon ( Pejabat ) 09-6303030 3003

BAHAGIAN PENTADBIRAN Nama Jawatan No Telefon ( Pejabat ) 09-6303030 3131

Unit Pembangunan & Pelaburan Pusat Urusan Zakat (Agihan) Unit Wakaf & Sumber Am Pusat Urusan Zakat (Pungutan)

En. Wan Ismail Sahaimi bin Ketua Penolong Setiausaha Haji Wan Omar (Khidmat Pengurusan) N48 Unit Pentadbiran Am Nama En. Hishamliza bin Zakaria Pn. Zaleha binti Mohd Ali Pn. Faezah binti Sulaiman Jawatan Pengawai Tadbir N41 Penolong Pengawai Tadbir N27 Ketua Pembantu Tadbir N22

Pn. Wan Rihana binti Wan Nilam Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) N17 Cik Zalina binti Jusoh Pembantu Tadbir N17 Pn. Norazni binti Mohd Nor Pn. Nor Aishah binti Mat Amin Pn. Norizan binti Awang Pn. Noruhaiza binti Zekiri Pn. Hayati binti Awang Pn. Nur Azmina binti Baharudin YM. Engku Zaid bin Che Engku Mohd En. Idris bin Yunus En. Jalil bin Abdul Rahman Pembantu Tadbir N17 Pembantu Tadbir N17 Pembantu Tadbir N17 Pembantu Tadbir (Telefonis) N17 Pembantu Tadbir N17 Pembantu Tadbir Rendah (Jurutaip) N11 Pembantu Am Rendah N1 Pemandu R3 Pemandu R3

No Telefon ( Pejabat ) 09-6303030 3040 09-6303030 3002 09-6303030 3042 09-6303030 3004 09-6303030 3043 09-6303030 3046 09-6303030 3044 09-6303030 3045 09-6303030 09-6303030 3047 09-6303030 3046 09-6303030 3049 09-6303030 3129 09-6303030 3129

BAB 2 : RINGKASAN AKTIVITI LATIHAN PRAKTIKAL Tugas yang dijalankan Aktiviti saya sepanjang saya menjalani latihan paraktikal ialah:  Mengajar ilmu fardhu ain.  Membantu dalam pejabat berkaitan fail bantuan saudara baru  Mengira jumlah duit elaun pelajar serta duit elaun tenaga pengajar setiap daerah di seluruh Negeri Terengganu
 Mengsemak senarai nama saudara baru di seluruh negeri yang telah menerima duit

bantuan hari raya.  Menjadi imam di surau Kompleks Darul Hidayah  Memastikan saudara baru dapat membaca serta menghafaz bacaan-bacaan dalam sembahyang.  Menjadi ketua asrama dan keselamatkan Kompleks Darul hidayah.

BAB 3 : LAPORAN TEKNIKAL 3.1 Pengenalan Setiap pekerjaan perlu di jalankan mengikut tatacara atau pelaturan supaya pekerjaan tersabut dapat di laksanakan dengan baik serta mengahasilkan pencapaian yang berkualiti dan berkesan, di antara tektik atau teknikal yang saya gunakan ialah, belajar cara untuk mengdampingi kolongan yang kita akan campuri, mengadakan perhubungan yang masra dan tidak terlalu

metinggikan diri sendiri, mengetahui dan kehendak sasaran yang akan kita dekati tanpa merasa berat dan jemu dengan sikap dan karaneh sasaran yang kita hendak menjalankan dakwah dalam mendidik dan membimbing kolongan saudara baru supaya mereka merasa diri mereka tidak di pandang rendah atau di abaikan. Mendekati atau mudah memahami kolongan saudara baru kerana mereka merupakan sasaran yang utama untuk mencapai tujuan sebenar dalam kekiatan dakwah kepada kolongan ini. 3.2 Spesifikasi/jenis perkakasan yang digunakan Saya menghasilkan sukatan yang berkaitan ilmu fardhu ain untuk di edarkan kepada saudara baru menggunakan computer riba serta tajangan kepada saudara daru yang berbagai bangsa dan berlaianan umur, ada yang umur 12 tahun sehingga 65 tahun. Alhamdulillah semuanya jalan dengan lancar dan saya dapat sokongan yang baik dari mereka dan juga pengetua Komples Darul Hidayah.

3.3 Cara pengendalian semasa latihan saya menggunakan komputerliba untuk menaibkan risalah untuk membantu saudara baru dapat membaca bacaan dalam sembahyang secara cepat dan mudah serta menggunakan vidio bacaan dalam sembahyang kepada saudara baru.

3.4 Proses kerja yang dilakukan Saya melakukan dengan mendapatkan khidmat nasihat atau keizinan dari pengetua Komples Darul Hidayah setiap kali saya ingin melaksanakan tugas. Contohnye jaduan kelas yang akan saya mengajar sama pada waktu pejabat atau waktu berada di asrama.

3.5 Komen dan cadangan Komen dan cadangan saya cadangkan untuk Kompleks Darul Hidayah mengambil warden tetap untuk tingal dalam Kompleks Darul Hidayah bertujuan menjaga dan membimbing saudara baru.

Saya mencadangkan untuk saya menumpang atau menggunakan kelas pada waktu malam untuk mengajar Iqra kepada kanak-kanak. Saya mencadangkan tentang peraturan proses pendaftaran pemohon memeluk agama islam bagi warga Negara asing perlu di siasat atau mendapat keterangan yang mengesahkan bahawa pemohon tersebut adalah benar-banar bukan beragama islam, setelah mendapat pengesahan dari Negara asal serta pengakuan dari kedutaan kemudian di jalankan proses pendaftaran tersebut sekiranya tiada kerakuan, semua ini adalah untuk mengelak dari sebarang penipuan.

3.6 Kesimpulan Alhamdulillah setelah saya selesai menjalani latihan praktikkal saya telah mendapat banyak pengelaman baru yang tidak pernah saya melalui dalam hidup saya iaitu berkerja pejabat. Saya merasakan semua ini telah banyak member kesan yang baik kepada diri saya keseluruhan ialah terhadap keyakinan diri, berdisiplin, menepati masa, mentaai arahan pemimpin, dapat mencontohi orang lain dalam semangat berjuang, menambahkan sifat matang dan bertanggungjawap.

BAB 4 : KESIMPULAN (RUMUSAN KESELURUHAN LAPORAN) Kesimpulan dan rumusan keseluruhan laporan yang telah saya melayani ialah: Saya di berikan tugas untuk bertugas di kompleks darul hidayah yang mana kompleks tersebut adalah di bina khas untuk hal yang berkaitan dengan saudara baru yang di lengkapi dengan asrama lelaki dan perempuan,surau, bilik kuliah, kelas jahitan dan lain-lainnya, hal tersebut melibatkan aktiviti untuk saudara baru saya akan terangkan seperti berikut; 1. Membimbing saudara baru. 2. Menguruskan kelas bimbingan saudara baru 3. Mengadakan kelas fardhu ain

4. Menguruskan bantuan zakat kepada saudara baru seperti:  Bantuan segera  Bantuan perubatan  Bantuan duit raya  Bantuan sara hidup  Bantuan modal niaga  Bantuan perkahwinan saudara baru  Bantuan kebumian saudara baru  Bantuan anak sekolah saudara baru  Mengurus visa belajar pelajar asing yang memeluk Islam  Mengadakan program luar.  Mengadakan majlis Tilawah al-Quran, Hafasan, kuiz, untuk saudara baru.  Program lawatan saudara baru.  Memberi khidmat kausling kepada saudara baru yang mehadapi masalah.  Menguruskan duit elaun kelas bimbingan faidhu air bagi saudara baru yang mengikuti kelas. Saya juga di beri tugas untuk mengajar saudara baru yang baru memeluk Islam, membimbing serta mengajar cara sembahyang dan cara mengambil wudhuk, saya juga di tugaskan menjadi Imam di surau untuk membawa saudara baru yang tinggal di asrama dan juga pelajar luar yang datang mengikuti kelas pada waktu malam, Selain itu saya juga di tugaskan dalam pejabat untuk bantu rakan lain dalam menguruskan fail senarai nama pemohon bantuan untuk di serahkan kepada pengetua untuk di siapkan kemudian

saya akan menghantarkan fail tersebut kepada ibu pejabat Maidam besar yang terletak di bukit besar yang mana tidak jauh dari Kompleks Darul Hidayah untuk tidakkan seterusnya semantara pegawai bahagian siasat akan menjalankan tugas untuk memeriksa pemohon dan mengpertimbangkan sama ada bantuan tersebut dapat di luluskan atau tidak dapat di luluskan mengikut pelaturan serta syarat yang telah di tetapkan oleh Ibu Pejabat Maidam.

BAB 5 : KOMEN DAN CADANGAN Komen dan cadangan yang saya telah cadangkan adalah berkaitan dengan berkaitan pendaftaran memeluk agama islam untuk rakyat asing yang ingin memeluk agama islam di antara ialah. 1, perlu dapat surat mengakuan dari Negara asal bahawa pemohon yang ingin memeluk agama islam ialah benar-benar beragama asal bukan agama islam dan mendapat pengesahan dari kedutaan masing-masing untuk menyokong permohonan tersebut., 2. sekiranya terdapat pemohon memeluk agama islam yang berasal agama islam tetapi tidak mengammalkan ajaran agama pada waktu berada di Negara asal hal ini tidak perlu di daftarkan sebagai saudara baru sebaliknya mereka perlu nasihatkan untuk bertaubat nasuha. Kerana rakyat asing banyak memberi alasan seperti, kerana telah murtad dan ingin mengucap dua kalimah syahadah untuk memeluk agama islam semula, alasan ini kebanyakkan diguna pakai oleh orang kembudia, hal tersebut telah di lakukkan berleluasa seluruh Negara. 3. amat baik sekiranya ada orang yang memohon untuk memeluk agama islam, tetapi perlu buat siasatan sebelum menjalankan proses daftar, terutama rakyat asing yang berasal dari kampudia. 4. telah ramai rakyat luar menggunakan tektik ini untuk memudahkan kepentingan beribadi sedangkan wang zakat tersebut untuk rakyat tempatan di habiskan kerana penipuan tersebut. 5. kebanyakkan mereka datang secara berkumpulan, termasuk ahli keluarga dan mereka mengasingkan tempat untuk memeluk agama islam di negeri yang berlainan. 6. cadangan saya ini sama seperti rakyat asing yang igin bernikah di Malaysia sebelum permohonan mereka di luluskan mereka perlu dapat surat pengakuan dari Negara asal dan juga

pengesahan dari dutaan mereka sama seseorang itu telah bernikah atau belum untuk mengelak dari penipuan.