Keseimbangan Pendapatan Negara

Keseimbangan Pendapatan Negara ialah satu keadaaan apabila jumlah perbelanjaan yang dilakukan oleh sebuah ekonomi (sektor isi rumah, sektor firma, sektor awam, dan sektor luar negara) adalah sama dengan jumlah barang dan perkhidmatan yang sanggup ditawarkan oleh ekonomi tersebut, atau perbelanjaan agregat (AE) sama dengan penawaran agregat (AS). Keseimbangan Pendapatan Negara ialah tingkat pendapatan negara (Y) yang tiada lebihan atau kurangan dalam penawaran agregat (AS) atau perbelanjaan agregat (AE). AS = AE atau AS í AE = 0

Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor

Aliran Pusingan Pendapatan dalam Ekonomi Dua Sektor
Ekonomi dua sektor terdiri daripada sektor isi rumah dan sektor firma. Sektor kerajaan dan sektor negara asing tidak wujud. Oleh itu, dalam ekonomi dua sektor, aliran pusingan pendapatan menggambarkan alirann fizikal dan aliran wang antara sektor firma dengan sektor isi rumah.

Apabila sektor isi rumah menjual faktor pengeluaran (buruh, tanah, modal, dan usahawan) kepada sektor firma (Aliran Faktor), sektor isi rumah menerima pendapatan dalam bentuk upah dan gaji, sewa, bunga, dan untung (Aliran Pendapatan).

Daripada pendapatan ini, sebahagian besar akan dibelanjakan (Aliran Penggunaan) terhadap barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh sektor firma (Aliran Barang), manakala bakinya disimpan sebagai tabungan di institusi kewangan (Aliran Tabungan). Tabungan di dalam institusi kewangan akan dipinjamkan kepada para pelabur yang seterusnya akan digunakan untuk membuat pelaburan dalam sektor firma (Aliran Pelaburan).

Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor

Suntikan dan Bocoran
1. Pendapatan faktor yang diterima oleh isi rumah akan digunakan untuk tujuan penggunaan (C) dan tabungan (S), iaitu Y = C + S. 2. Tabungan oleh isi rumah dan firma di institusi kewangan membolehkan aktiviti pelaburan (I). 3. Tabungan (S) ialah bocoran atau aliran keluar pendapatan yang akan mengecilkan pendapatan negara. 4. Pelaburan (I) ialah suntikan atau aliran masuk pendapatan yang akan membesarkan pendapatan negara. 5. Jika bocoran melebihi suntikan, Y akan berkurangan. 6. Jika bocoran kurang daripada suntikan, Y akan bertambah. 7. Jika bocoran sama dengan suntikan (S = I), Y akan kekal tidak berubah (seimbang).

Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor

Fungsi Penggunaan isi rumah
Penggunaan (C) ialah perbelanjaan isi rumah terhadap barangan tawaran firma. Fungsi penggunaan menunjukkan hubungan antara tingkat penggunaan semua isi rumah dengan tingkat pendapatan boleh guna dalam sebuah ekonomi. Fungsi penggunaan dalam ekonomi dua sektor dapat ditunjukkan melalui persamaan berikut: C = a + bYd dimana

C = Penggunaan a = Penggunaan autonomi b = Kecenderungan mengguna sut Yd = Pendapatan boleh guna Nota : Memandangkan tiada unsur cukai dikenakan ke atas isi rumah dan firma dalam Ekonomi dua sektor, Y = Yd , Oleh itu, fungsi pnggunaan ekonomi dua sektor boleh ditulis sebagai C = a + bY. Jadual Penggunaan

Huraian: 1. Y , C 2. Y = 0, C = 100 : Penggunaan autonomi / perbelanjaan isi rumah yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan negara. 3. Y = 200, C = 200 : Semua pendapatan dibelanjakan; Tabungan S = 0. 4. Fungsi Penggunaan : Keluk yang menunjukkan hubungan antara Yd atau Y dengan C.

a. Huraian : Fungsi penggunaan bercerunan positif menunjukkan bahawa hubungan Y dan C adalah secara langsung.

Jangkaan Terhadap Harga Pada Masa Hadapan Jangkaan pengguna rasional bahawa tingkat harga umum akan naik pada masa hadapan akan meninggikan perbelanjaan penggunaan. penggunaan isi rumah bergantung pada tingkat pendapatan boleh guna. 6. 3. 4. Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor . 5. semakin tinggi penggunaan isi rumah. semakin tingi perbelanjaan penggunaan. kos pinjaman akan menjadi lebih murah. Kemudahan Sewa Beli dan Kemudahan Kredit Kemudahan sewa beli dan kredit yang longgar akan meningkatkan perbelanjaan penggunaan. di mana golongan miskin tidak diabaikan. 7. Oleh itu. Penciptaan Barang Baru Perbelanjaan penggunaan akan meningkat apabila wujudnya penciptaan barang baru dalam pasaran. Sumber Harta Kekayaan Semakin besar pendapatan dari sumber harta kekayaan. Semakin tinggi pendapatan boleh guna. Perbelanjaan penggunaan juga akan meningkat jika syarat pinjaman yang dikenakan oleh bank-bank semakin longgar. Tingkatan Pendapatan Boleh Guna Secara umum.Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Isi Rumah 1. 2. perbelanjaan penggunaan dalam negara akan menjadi lebih tinggi. Hubungan antara penggunaan isi rumah dengan pendapatan boleh guna dapat ditunjukkan melalui persamaan berikut: C = f(Yd) di mana C = Penggunaan isi rumah Yd = Pendapatan boleh guna Kadar bunga dan Syarat Pinjaman Apabila kadar bunga dalam pasaran merosot. Pengagihan Pendapatan Negara Pengagihan pendapatan dalam negara yang setara. akan meningkatkan perbelanjaan penggunaan.

c. Y = Yd kerana tiada unsur cukai dikenakan ke atas isi rumah dan firma. Y = 0. Apabila Y atau Yd . . 3. S = 0 : Semua pendapatan dibelanjakan. Y = 200. S = í100 : Tabungan masa-masa lalu isi rumah berkurangan sebanyak RM100 untuk membayar penggunaan autonomi isi rumah / makan tabungan. S b. Begitu juga sebaliknya. Y . maka S . Jadual Tabungan Huraian: a. 6. Dalam Ekonomi dua sektor. 2. 5. 4.Fungsi Tabungan isi rumah 1. S dipengaruhi oleh pendapatan negara (Y) dan pendapatan boleh guna (Yd). Tabungan (S) ialah pendapatan yang tidak dibelanjakan. Fungsi Tabungan : Keluk yang menunjukkan hubungan antara Yd atau Y dengan S.

Persamaan Tabungan : S = c + dY dimana c = tabungan autonomi dY = tabungan teraruh / aruhan / S dipengaruhi oleh ¨Y Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Hubungan antara Pendapatan Negara (Y). APC + APS = 1 . c. Bukti 1: Kaedah Jadual Bukti 2: Kaedah Persamaan Y=C+S Bahagikan dengan Y Y/Y=C/Y+S/Y 1 = APC + APS Oleh itu. 2. Bahagian pendapatan yang dibelanjakan. APC boleh diperolehi melalui fungsi / keluk penggunaan C = a + bY. 7. b. c.Huraian : Fungsi tabungan berkecerunan positif : Hubungan Y dan S adalah secara langsung. Kecenderungan Mengguna Purata (APC). APC = C / Y. 4. APC + APS =1. b. 3. a. Kecenderungan Menabung Purata (APS). Bahagian pendapatan yang ditabungkan. APS boleh diperolehi melalui fungsi / keluk tabungan S = ía + dY. APS = S / Y. Y = C + S. Penggunaan (C) dan Tabungan (S) 1. a.

MPC + MPS =1 Bukti 1: Kaedah Jadual Bukti 2: Kaedah Persamaan Y=C+S Y= C+ S Bahagikan dengan Y Y/ Y= C/ Y+ S/ Y 1 = MPC + MPS Oleh itu. Kecenderungan Mengguna Sut (MPC) a. MPC + MPS = 1 Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tabungan 1. Perubahan dalam tabungan akibat daripada perubahan dalam pendapatan negara. Kecenderungan Menabung Sut (MPS) a. MPC = C / Y c. . b. Saiz Pendapatan Negara / Pendapatan Boleh Guna: Kemampuan masyarakat membuat tabungan meningkat apabila Pendapatan Negara / Pendapatan Boleh Guna meningkat. 6.5. MPS boleh diperolehi melalui fungsi / keluk tabungan S = ía + dY. Kecerunan fungsi penggunaan menggambarkan nilai MPC. e. d. MPS = S / Y c. 7. Fungsi tabungan berbentuk garis lurus menunjukkan nilai MPS adalah malar pada setiap tingkat pendapatan negara / Kadar pertambahan tabungan bagi setiap pertambahan dalam pendapatan negara adalah tetap. Fungsi penggunaan berbentuk garis lurus menunjukkan nilai MPC adalah malar pada setiap tingkat pendapatan negara / Kadar pertambahan penggunaan bagi setiap pertambahan dalam pendapatan negara adalah tetap. MPC boleh diperolehi melalui fungsi / keluk penggunaan C = a + bY. b. Kecerunan fungsi tabungan menggambarkan nilai MPS. e. Perubahan dalam penggunaan akibat daripada perubahan dalam pendapatan negara. d.

Pengagihan pendapatan dalam negara tidak setara (golongan miskin diabaikan) meningkatkan MPS dan S. 2. e. d. b. Kecenderungan Menabung Sut (MPS): Semakin tinggi MPS. dan rumah kediaman dengan tujuan menambahkan pendapatan dan kapasiti pengeluaran pada masa hadapan. c. Pertambahan pelaburan akan a. Pelaburan merupakan suntikan ke dalam aliran pusingan pendapatan. pejabat. MPS dan S menurun apabila wujudnya penciptaan barang baru dalam pasaran. Kenaikan kadar bunga meningkatkan MPS dan S. Jangkaan pengguna rasional bahawa tingkat harga umum akan turun pada masa hadapan akan meninggikan MPS dan S. Menambahkan keluaran negara. Menambahkan peluang pekerjaan / mengurangkan pengangguran. barang separuh siap dan barang siap dengan tujuan meningkatkan penawaran pada masa hadapan. Pembentukan modal fizikal tetap seperti mesin dan jentera dengan tujuan menambahkan daya pengeluaran dan pendapatan masa hadapan. Pertambahan dalam inventori / stok bahan mentah. Jenis-jenis pelaburan : 1. 3. Pembinaan harta tetap seperti bangunan kilang. Semakin besar pendapatan dari sumber harta kekayaan. semakin tinggi MPS dan S. bangunan dan jentera. Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor . contohnya perbelanjaan terhadap loji. semakin besarlah tabungan. Mempergiatkan pengeluaran. Antara faktor-faktor mempengaruhi MPS / Tabungan termasuk: a. b. f. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi. d. c. Kemudahan sewa beli dan kredit menurunkan MPS dan S. Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Pelaburan Dalam Ekonomi Dua Sektor Pelaburan ialah perbelanjaan terhadap barang modal yang dilakukan oleh sektor firma.2.

a = pelaburan autonomi. 7. 5. 4.Fungsi Pelaburan Fungsi Pelaburan ialah keluk yang menunjukkan hubungan antara pendapatan negara dan pelaburan: I = a + bY di mana I = pelaburan. Polisi kerajaan. Kecekapan modal sut / kadar pulangan pelaburan. manakala keluk pelaburan teraruh merupakan satu garis lurus yang mecerun ke atas dari kiri ke kanan. 2. dan Kestabilan nilai wang negara. Walaupun pendapatan negara berubah. Kadar bunga. tingkat pelaburan adalah tetap sama. 6. Kos pengeluaran. keluk pelaburan autonomi merupakan satu garis mendatar. Berdasarkan rajah di atas. . Pelaburan autonomi bergantung kepada 1. Kestabilan politik dan sosial. Kemajuan teknologi. 3. Pelaburan autonomi ialah pelaburan yang tidak bergantung pada pendapatan negara. Jangkaan masa hadapan. dan bY = pelaburan terangsang / teraruh Pelaburan Terangsang / Teraruh ialah pelaburan yang dipengaruhi oleh pendapatan negara. 8.

Pelaburan bersih = Pelaburan kasar ± Susut nilai Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaburan Pendapatan Negara Mempengaruhi pelaburan terangsang secara langsung. kos pinjaman akan . Dalam bentuk rumus. Apabila Y . I akan . I akan untuk AS supaya dapat memenuhi pertambahan dalam C. Kecekapan Modal Sut / Kadar Pulangan Pelaburan Pelabur akan melabur jika (Kadar pulangan pelaburan í kadar bunga pinjaman) adalah positif. Kadar bunga Mempengaruhi pelaburan autonomi secara songsang. Oleh itu. C akan .Pelaburan Bersih ialah nilai pelaburan yang diperoleh setelah pelaburan kasar ditolak dengan susut nilai. Apabila kadar bunga . .

Kestabilan politik dan sosial I kerana menjamin pulangan yang baik kepada para pelabur. Jangkaan ekonomi masa hadapan yang tidak menggalakkan MEI. Polisi pemberian taraf perintis: Pemberian taraf perintis akan I.Keynes menganggap kadar pulangan pelaburan sebagai kecekapan modal sut (MEI). Polisi Kerajaan Polisi cukai keuntungan syarikat: T . Kemajuan Teknologi Penggunaan mesin dan komputer yang lebih canggih meninggikan kecekapan firma dan pekerja. Kadar pulangan pelaburan (MEI) bertambah / keluk MEI pindah ke kanan Jangkaan Ekonomi Masa Hadapan Jangkaan ekonomi masa hadapan yang menggalakkan MEI. Kestabilan nilai mata wang negara . I . Kos Pengeluaran Kenaikan kos pengeluaran memindahkan MEI ke kiri / projek-projek dibatalkan. I .

Pelaburan Bersih adalah pembentukan modal fizikal tetap untuk menambahkan daya pengeluaran firma.I pelabur-pelabur asing kerana menjamin pulangan pelaburan yang dikirim ke negara-negara asal mereka Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Pelaburan Kasar (Ig). atau perbelanjaan agregat (AE) sama dengan penawaran agregat (AS). 3. 2. Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Pencapaian Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi Dua Sektor Keseimbangan pendapatan negara untuk Ekonomi Dua Sektor ialah satu keadaan apabila jumlah perbelanjaan yang dilakukan oleh sebuah ekonomi yang terdiri daripada sektor isi rumah dan sektor firma adalah sama dengan jumlah barang dan perkhidmatan yang sanggup ditawarkan oleh ekonomi tersebut. Sektor isi rumah membuat perbelanjaan terhadap barang dan perkhidmatan bagi tujuan penggunaan (C). Barang modal dan stok simpanan mengalami susut nilai akibat daripada kerosakan melalui masa. Pelaburan Bersih (In) dan Susut Nilai 1. Sektor firma membuat perbelanjaan terhadap barang modal bagi ujuan pelaburan (I). Pelaburan Kasar adalah pembentukan modal fizikal tetap untuk menggantikan stok modal yang telah rosak. . Nilai ini menggambarkan nilai stok modal dalam ekonomi / Pertambahan In bermakna I dan Y .

Y akan .Jadi. Buktikan I = S AS = Y = C + S AE = C + I AS = AE C+S=C+I S=I Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Kaedah Jadual Untuk Penentuan Keseimbangan Ekonomi Dua Sektor . Pada keseimbangan ekonomi dua sektor. I . AE = C + I Oleh itu. Y akan . keseimbangan pendapatan negara dalam ekonomi dua sektor tercapai apabila perbelanjaan agregat (C + I) sama dengan penawaran agregat (Y). I = S. S . Y=C+I Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Pendekatan Suntikan Dan Bocoran I = suntikan ke dalam aliran pusingan pendapatan. jumlah perbelanjaan agregat (AE) dalam ekonomi dua sektor meliputi penggunaan (C) dan pelaburan (I). S = bocoran daripada aliran pusingan pendapatan.

Pendekatan Penawaran Agregat Dan Perbelanjaan Agregat apabila AS = AE : Y = 40 Pendekatan Suntikan Dan Bocoran apabila I = S : Y = 40 Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Kaedah Rajah Untuk Penentuan Keseimbangan Ekonomi Dua Sektor .

4 Y = 1800 Y = 4500 .Pendekatan Penawaran Agregat Dan Perbelanjaan Agregat apabila AS = AE : Y = 40 Pendekatan Suntikan Dan Bocoran apabila I = S : Y = 40 Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Kaedah Penghitungan Untuk Penentuan Keseimbangan Ekonomi Dua Sektor Pendekatan Penawaran Agregat Dan Perbelanjaan Agregat (AS = AE) C = 300 + 0.6 Y 0.6 Y 1Y = 1800 + 0. Y = C + I = 300 + 0.6 Y I = 1500 Cari Y.6 Y + 1500 = 1800 + 0.

S=I í 300 + 0. Secara langsung oleh C dan I (Perubahan suntikan). Secara tak langsung oleh S (Perubahan bocoran).Pendekatan Suntikan Dan Bocoran (I = S) S = í300 + 0. b. Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor .4 Y = 1800 Y = 4500 Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Pengganda dalam Ekonomi Dua Sektor Pengganda dalam ekonomi dua sektor ialah nisbah antara perubahan tingkat pendapatan negara dengan perubahan tingkat pelaburan.4 Y I = 1500 Cari Y. M = ¨Y / ¨I di mana M = Pengganda ¨Y = Perubahan pendapatan negara ¨I = Perubahan tingkat pelaburan Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Faktor-faktor mempengaruhi AE a.4 Y = 1500 0.

5Y + 40 Y = 60 + 0.5Y Y í 0. «««.[4] .[2] (b) Dengan menggunakan contoh berangka dan rajah.5Y Y í 0.Hubungan antara AE dengan Y dalam Ekonomi Dua Sektor Diberikan C = 20 + 0. terangkan kesan cukai berkadar terhadap fungsi penggunaan«««.5Y = 60 Y = 120 Apabila I = 50 Y = C + I = 20 + 0.5 Y. Apabila I = 40 Y = C + I = 20 + 0.5Y + 50 Y = 70 + 0.5Y = 70 Y = 140 Kesimpulan: Perubahan I daripada 40 kepada 50 : I = +10 Perubahan Y daripada 120 kepada 140 : Y = +20 Pengganda M = ¨Y / ¨I = 20 / 10 = 2 Kesan I ke atas Y dalam bentuk rajah: Cukai Berkadar (a) Takrifkan cukai berkadar.

Nilai a. Contoh cukai berkadar ialah cukai keuntungan syarikat.(a) Cukai berkadar ialah cukai yang kadarnya adalah tetap pada pelbagai tingkat pendapatan negara. manakala b selepas cukai berkadar ialah 0.8Y ± 0.8(Y ± 0. iaitu tetap 100.2Y) = 100 + 0.8Y. Ini bermakna keluk penggunaan selepas cukai berkadar akan menjadi lebih landai seperti ditunjukkan pada rajah di bawah. iaitu MPC. cukai dikenakan sebanyak 20% daripada pendapatan negara (0. dengan b sebelum cukai berkadar ialah 0. . Misalnya. (b) C0 Fungsi C1 Contoh: Fungsi C0 Fungsi = penggunaan = a selepas + penggunaan sebelum a cukai b(Y cukai + berkadar ± berkadar ialah bYd ialah T) penggunaan = sebelum 100 cukai + berkadar ialah 0.2Y.8Yd Cukai berkadar dikenakan sebanyak 0. Oleh itu.64Y Ini bermakna fungsi penggunaan sebelum dan selepas cukai berkadar adalah berbeza dari segi niai b. iaitu penggunaan autonomi tidak berubah. Walaupun kadar cukai adalah tetap.16Y C1 = 100 + 0. jumlah cukai yang dibayar semakin bertambah apabila pendapatan bertambah.2Y). fungsi penggunaan selepas cukai berkadar ialah C1 = 100 + 0.64Y.

Namun. Aliran pusingan pendapatan ekonomi tiga sektor melibatkan sektor isi rumah. bunga dan untung kerana isi rumah telah menawarkan faktor pengeluaran kepada firma untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. firma dan kerajaan.Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 3 Sektor Apakah yang dimaksudkan dengan aliran pusingan pendapatan? Jelaskan aliran pusingan pendapatan bagi ekonomi tiga sektor. sewa. iaitu sektor isi rumah. iaitu gaji dan upah. firma dan kerajaan. Institusi kewangan akan meminjamkan tabungan isi rumah kepada pelabur untuk membuat pelaburan dalam firma. Isi rumah akan menerima pendapatan daripada firma. Isi rumah akan menggunakan pendapatan tersebut untuk membeli barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh firma dan ini dinamakan perbelanjaan penggunaan. . sebahagian daripada pendapatan itu akan ditabungkan dalam institusi kewangan. Tabungan merupakan bocoran dalam aliran pusingan pendapatan. Aliran pusingan pendapatan merujuk kepada aliran pendapatan dan perbelanjaan yang berlaku antara sektor-sektor ekonomi. Pelaburan merupakan suntikan dalam aliran pusingan pendapatan.

keseimbangan pendapatan negara dicapai apabila Y = C + I + G. 2. 3. AE berlaku secara tak langsung akibat perubahan dalam bocoran seperti S dan T. Mengutip hasil cukai kerajaan. Sektor negara asing tidak wujud. Peranan Kerajaan 1. AE berlaku secara langsung akibat perubahan dalam suntikan seperti C.. Cukai merupakan bocoran dalam aliran pusingan pendapatan. Oleh itu. Cukai merupakan sumber hasil kerajaan. keseimbangan pendapatan negara dicapai apabila S + T = I + G. kerajaan akan membayar gaji dan upah kepada isi rumah yang bekerja sebagai kakitangan kerajaan. manakala firma dikenakan cukai keuntungan syarikat. Isir rumah dikenakan cukai pendapatan perseorangan. Kerajaan akan menggunakan hasil cukai untuk membuat perbelanjaan kerajaan yang disalurkan melalui isi rumah dan firma. dalam ekonomi tiga sektor.Kerajaan akan mengenakan cukai terhadap isi rumah dan firma. 2. AE mengakibatkan perubahan dalam keseimbangan pendapatan negara ( Y) melalui proses pengganda. . Misalnya. Kerajaan pula akan membina jalan raya.  Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 3 Sektor Konsep Ekonomi Tiga Sektor Kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh isi rumah. manakala mengikut pendekatan bocoran-suntikan. jambatan. Disebut sebagai sistem ekonomi tertutup dengan penglibatan kerajaan. mengikut pendekatan penawaran agregat-perbelanjaan agregat. firma dan kerajaan. sekolah dan hospital kerajaan melalui pelaburan yang dilakukan oleh firma. Perbelanjaan kerajaan terhadap firma dan isi rumah merupakan suntikan dalam aliran pusingan pendapatan. Perbelanjaan kerajaan Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 3 Sektor Pengganda Ekonomi 3 Sektor 1. I dan G.

3. M = Y/ G. Analisis Suntikan-Bocoran 1. Peningkatan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y2 mengikut nilai Pengganda. Apabila + G. AE0 AE1 dan Y = C + I + G í G (titik K). Tingkat keseimbangan pendapatan negara asal = 0Y0. Apabila + G. Tingkat keseimbangan pendapatan negara asal = 0Y0. 2. 3. . Suntikan = Bocoran iaitu I + G = S + T. Apabila í G. Kejatuhan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y1 mengikut nilai Pengganda. J0 J1 dan I + G í G = S + T (titik P). M = Y/ G. 2. Kejatuhan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y1 mengikut nilai Pengganda. AS = AE iaitu Y = C + I + G.Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 3 Sektor Kesan Perubahan Perbelanjaan Kerajaan Kesan G Analisis AS=AE 1. J0 J2 dan I + G + G = S + T (titik R). Pada Titik Q. AE0 AE2 dan Y = C + I + G + G (titik M). Apabila í G. Peningkatan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y2 mengikut nilai Pengganda. M = Y/ G. Pada Titik L. M = Y/ G.

25Y = 800 Y = 3200 Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 3 Sektor Penghitungan Pengganda Perbelanjaan Kerajaan dengan formula M = 1 / (1 í MPC) . G = 300 (a) Cari M jika G =200 dan Y =800 Cara Penyelesaian : M= Y/ G M = 800 /200 M= 4. I = 500. M = 4 Y = 4 x í100 Y = í400 (c) Cari Y baru jika G =í100 Cara Penyelesaian : Y = C + I + (G + G) Y = (100 +0.Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 3 Sektor Penghitungan pengganda Perbelanjaan Kerajaan dengan formula M = Y / G Diberikan C = 100 + 0.75Y.75Y) + 500 + (300í100) Y = 800 + 0. (b) Cari Y jika G =í100 Cara Penyelesaian : M = Y / í100 Cari (a).75Y 0.

Dari (a).8) M = 1/0.Berasaskan rajah di atas. (a) Cari M Cara Penyelesaian: M = 1 / (1 í MPC) M = 1 / (1 í 0.2 M=5 (b) Cari Y2 Cara Penyelesaian : Y= G×M Y = 100 × 5 Y = 500 Y2 = 4500 + Y Y2 = 4500 + 500 Y2 = 5000 (RM juta) (c) Cari G jika Y jatuh daripada RM4500 juta kepada RM3000 juta Cara Penyelesaian : Y = í1500 (RM juta).M = 5 G= Y/M G = í300 (RM juta) Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 3 Sektor Cukai Tetap (Lump-sum) Definisi Cukai Tetap .

Misalnya. Peningkatan cukai lump-sum akan menurunkan penggunaan autonomi (C) sebanyak C = MPC × T. Kesannya. apabila cukai lump-sum dikenakan. perbelanjaan agregat mennurun. keluk penggunaan akan beralih ke bawah secara selari dari C ke C1 (dengan kecerunan yang tetap sama). Kesannya. keluk perbelanjaan penggunaan akan beralih ke bawah secara selari. perbelanjaan agregat meningkat. Apabila penggunaan merosot.Cukai tetap juga dikenali sebagai cukai sekali gus atau cukai lump-sum. Cukai lump-sum ialah cukai yang mempunyai jumlah yang tetap sama walaupun pendapatan meningkat atau merosot. Berdasarkan rajah di atas. Kesan cukai tetap terhadap keluk penggunaan Apabila cukai lump-sum dikenakan. pendapatan boleh guna akan merosot. Kejatuhan pendapatan boleh guna menggurangkan penggunaan sebanyak C = MPC × T. Pengurangan cukai lump-sum akan meningkatkan penggunaan autonomi (C) sebanyak C = MPC × T. . cukai sebanyak RM100 (T = 100) dikenakan terhadap individu tanpa mengambil kira tingkat pendapatan mereka.

Kejatuhan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y1 mengikut nilai pengganda. Pada Titik L. AE0 AE1 dan Y = C + I + G í C (titik K). M = Y/ C dimana C = MPC × T . Apabila T . M = Y/ C dimana C = MPC × T . c.Analisis AS=AE a. Suntikan = Bocoran iaitu Tingkat keseimbangan pendapatan negara asal = 0Y0. b. I + G = S + T. Analisis Suntikan-Bocoran a. . Tingkat keseimbangan pendapatan negara asal = 0Y0. AE0 AE2 dan Y = C + I + G + C (titik M). Peningkatan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y2 mengikut nilai pengganda. Apabila T . Pada Titik Q. AS = AE iaitu Y = C + I + G.

M = Y/ C dimana C = MPC × T . W0 W2 dan I + G = S + T í T (titik R). nilai kecenderungan mengguna sut (MPC) merosot dan ini akan menyebabkan keluk penggunaan menjadi lebih landai. . Apabila T . c. Kejatuhan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y1 mengikut nilai pengganda. Peningkatan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y2 mengikut nilai pengganda. Kesan Cukai Berkadar Terhadap Penggunaan Apabila cukai berkadar dikenakan. Apabila T . Contohnya.1Y). Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 3 Sektor Cukai Berkadar Definisi Cukai Berkadar Cukai berkadar ialah cukai yang mempunyai kadar yang tetap sama walaupun pendapatan meningkat atau merosot. M = Y/ C dimana C = MPC × T . cukai sebanyak 10% dikenakan daripada jumlah pendapatan (T = 0.b. W0 W1 dan I + G = S + T + T (titik P).

Apabila + T. Kejatuhan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y1 melalui proses pengganda M=1/[1íMPC(1ít)]. Suntikan = Bocoran iaitu I + G = S + T. Kejatuhan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y1 melalui proses pengganda M = 1/[1íMPC(1ít)]. Apabila + T. Tingkat keseimbangan pendapatan negara asal = 0Y0. Kesan Cukai Proposional (Cukai berkadar) terhadap AE Analisis AS=AE a. AE0 AE1. keluk penggunaan akan beralih dari C ke C1 dan menjadi lebih landai (tanpa mengubah nilai penggunaan autonomi). W0 W1. Pada Titik Q. AS = AE iaitu Y = C + I + G. apabila cukai berkadar dikenakan. Pada Titik L. b. MPS dan I + G = S + T + T (titik P). MPC dan Y = C + I + G + C (titik M). c. Analisis Suntikan=Bocoran a. .Berdasarkan rajah di atas. b. Peningkatan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y2 melalui proses pengganda M = 1/[1íMPC(1ít)]. AE0 AE2. Tingkat keseimbangan pendapatan negara asal = 0Y0. Apabila í T. MPC dan Y = C + I + G í C (titik K).

MPS dan I + G = S + T í T (titik R). Cara Penyelesaian : C = 0. Cari Y jika Kerajaan menurunkan cukai lump-sum sebanyak RM100 juta.6(1í0.c.54] M = 1 / 0.75)] ×RM75 juta Y = RM300 juta. Peningkatan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y2 melalui proses pengganda M = 1/[1íMPC(1ít)].1Y. Apabila í T. W0 W2.[6] Keseimbangan pendapatan negara sebuah ekonomi terbuka dicapai apabila S + T + M = I + G + X Keseimbangan pendapatan negara dicapai pada titik E apabila S + T + M = I + G + X pada pendapatan negara Y0. C = 300 + 0.. MPC = 0.75.75 × 100 = RM75 juta Y = M. Penghitungan pengganda Cukai dengan formula M = 1/[1íMPC(1ít)] 1. Cari M Cara Penyelesaian: M = 1 / [1 í 0.17. C Y = [1/(1 í MPC)] × C Y = [1/(1 í0. . terangkan proses penentuan keseimbangan pendapatan negara sebuah ekonomi terbuka«««.1)] M = 1 / [1í0.46 M = 2. T = 0. 2. Dengan menggunakan rajah bocoran-suntikan.6Y.

Pada pendapatan negara Y2. iaitu (I + G + X) ialah Y1a.Pada pendapatan negara Y1. Lebihan bocoran menyebabkan pendapatan negara berkurang dan akhirnya mencapai keseimbangan pada titik E apabila S + T + M = I + G + X pada pendapatan negara Y0. Ekonomi terbuka merujuk kepada ekonomi yang wujudnya perdagangan antarabangsa. iaitu (S + T + M) ialah Y2d. manakala bocoran. bocoran melebihi suntikan sebanyak cd. Lebihan suntikan menyebabkan pendapatan negara bertambah dan akhirnya mencapai keseimbangan pada titik E apabila S + T + M = I + G + X pada pendapatan negara Y0. Oleh itu. iaitu (S + T + M) ialah Y1b. suntikan. suntikan melebihi bocoran sebanyak ab. . manakala bocoran. suntikan. Oleh itu. Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 4 Sektor Ekonomi Terbuka 1. iaitu (I + G + X) ialah Y2c.

Y atau tetapi X adalah malar. Y menurun jika eksport bersih (X í M) menurun. b. Tabungan (S). DD negara luar . Y meningkat jika eksport bersih (X í M) meningkat. Perdagangan antarabangsa mempengaruhi tingkat keseimbangan pendapatan negara (Y): a. 1. Perbelanjaan Kerajaan (G) dan Eksport (X) merupakan suntikan yang akan meningkatkan Y. kuota import. Cukai (T) dan Import (M) merupakan bocoran yang akan merendahkan Y.2. embargo dll. Berlakunya inflasi dalam negara í Kos eksport . Aktiviti Kelas Lukiskan Carta Aliran Pusingan Pendapatan Dalam Ekonomi Terbuka. 3. 6. sektor kerajaan. dan sektor negara asing. harga eksport . Ekonomi terbuka juga dikenali sebagai Ekonomi Empat Sektor yang terdiri daripada sektor isi rumah. Dasar perdagangan negara asing í Masalah sekatan perdagangan seperti tarif. Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 4 Sektor Aliran Pusingan Pendapatan 1. 4. sektor firma. DD negara asing . . Keluk fungsi eksport berbentuk garis mendatar menunjukkan bahawa X tidak dipengaruhi secara langsung oleh Y. c. 5. 3. Faktor-faktor X selain daripada Y (Fungsi X naik ke atas / turun ke bawah secara selari) Perubahan cita rasa pengguna negara asing (kesan +) Perubahan pendapatan negara asing (kesan +) Perubahan kadar pertukaran asing í X jika kadar pertukaran asing Malaysia Perubahan teknologi pengeluaran í Kos pengeluaran . 2. Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 4 Sektor Fungsi Eksport (X) Fungsi Eksport menunjukkan hubungan antara eksport dengan pendapatan negara dalam sesebuah ekonomi. 2. Eksport (X) meningkatkan Y manakala Import (M) merendahkan Y. harga X . Pelaburan (I).

M0 = import autonomi. 3. Keluk Fungsi Import mencerun ke atas dari kiri ke kanan. apm. Aktiviti mengira M apabila Y daripada RM100 juta kepada RM200 juta. dan Import Autonomi.2Y. menunjukkan bahawa M dipengaruhi secara langsung oleh Y: Y M manakal Y M Faktor-faktor M selain daripada Y (Fungsi M anjak ke kanan/ kiri secara selari apabila M naik/ turun) 1. Dasar perdagangan negara : Masalah sekatan perdagangan seperti tarif. Huraikan konsep mpm. 5. Perubahan kadar pertukaran asing : M jika kadar pertukaran asing Malaysia . (kesan +) 2. Jelaskan hubungan antara M dan Y. Huraian tentang Hasil Import = Harga Import × Kuantiti Import Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 4 Sektor . Perubahan harga atau mutu barang pengganti import : harga barang pengganti import atau mutu barang pengganti import . Huraian guru dalam kelas tentang tentang Hasil Eksport = Harga Eksport × Kuantiti Eksport Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 4 Sektor Fungsi Import Fungsi Import menunjukkan hubungan antara import dengan pendapatan negara dalam sesebuah ekonomi. m = kecenderungan mengimport sut (mpm) dan Y = pendapatan negara. Aktiviti : Lukis graf M = 50 + 0. M 4. kuota import. Berlakunya inflasi dalam negara : M kerana harga import lebih murah (andainya negara asing tidak mengalami maslah inflasi) Fungsi import: M = M0 + mY di mana M = import. Perubahan cita rasa pengguna dalam negara.Huraian guru dalam kelas tentang bentuk graf untuk fungsi X apabila X . embargo dll.

8Y í 40 + 400 + 80 í 0.8(Y í 50) + 300 + 100 + (100 í 20 í 0.8Yd. 1.2Y) Y = 50 + 0. Pendekatan Suntikan = Bocoran 3. Huraian Guru tentang Keseimbangan Pendapatan Negara Dengan Kaedah Rajah (Melukis graf kemudian hurakan) a. Pendekatan Suntikan = Bocoran Suntikan J = I + G + X Bocoran W = S + T + M J = W I+G+X=S+T+M 2. I.2Y. M = 20 +0. C. atau X Y . G= 100. sektor awam dan sektor luar negara adalah sama dengan jumlah barang dan perkhidmatan yang sanggup ditawarkan oleh ekonomi tersebut. G. X = 100. I =300. T = 50.4Y = 490 Y = 1225 Kesan AE terhadap Y 1. atau perbelanjaan agregat (AE) sama dengan penawaran agregat (AS). Pendekatan AS = AE AS = Y + M AE = C + I + G + X AS = AE Y+M=C+I+G+X Y = C + I + G + (X í M) di mana (X í M) ialah eksport bersih. Cari Y. Berasaskan soalan berikut: Andaikan C = 50 + 0. sektor firma. Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara melalui pendekatan persamaan: a.6Y 0. Pendekatan AS = AE b.Penentuan Tingkat Keseimbangan Pendapatan Negara Keseimbangan pendapatan negara untuk Ekonomi Terbuka ialah satu keadaan apabila jumlah perbelanjaan yang dilakukan oleh sebuah ekonomi yang terdiri daripada sektor isi rumah.2Y Y = 490 + 0. Y = C + I + G + (X í M) Y = 50 + 0.

Kesannya. Apabila daya pengeluaran pekerja (atau penggunaan teknologi tinggi) meningkat. M Y 3.2. dan keluaran negara benar meningkat. Berdasarkan rajah di atas. Kos pengeluaran meningkat mungkin disebabkan kenaikan upah atau harga input pengeluaran lain. kos penawaran agregat beralih ke kiri dari AS1 ke AS2. di mana AS1 = AD1 pada titik E1. Kejatuhan tingkat harga umum akan mengurangkan inflasi tolakan kos. tingkat keluaran turut meningkat. Huraian graf tentang X terhadap Y (+) 4. Kesannya. tingkat harga umum dan keluaran negara benar asal masing-masing ialah P1 dan Y1. Dengan kenaikan kos pengeluaran. T. . Peralihan keluk penawaran agregat ke kanan akan menyebabkan tingkat harga umum merosot. Inflasi tolakan kos dapat dikurangkan dengan meningkatkan daya pengeluaran pekerja atau melalui penggunaan teknologi yang lebih baik. keluk penawaran agregat akan beralih ke kanan. tingkat harga umum naik dari P1 ke P2 dan keluaran negara benar merosot daripada Y1 kepada Y2. Huraian graf tentang M terhadap Y (í) 5. Huraian graf tentang ( X í M) terhadap Y (+) Inflasi Tolakan Kos Inflasi tolakan kos wujud apabila kos pengeluaran semakin meningkat. S.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful