P. 1
bab 3 makroekonomi

bab 3 makroekonomi

|Views: 5,590|Likes:

More info:

Published by: Muhd Amirul Abu Hasan on Apr 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2015

pdf

text

original

Keseimbangan Pendapatan Negara

Keseimbangan Pendapatan Negara ialah satu keadaaan apabila jumlah perbelanjaan yang dilakukan oleh sebuah ekonomi (sektor isi rumah, sektor firma, sektor awam, dan sektor luar negara) adalah sama dengan jumlah barang dan perkhidmatan yang sanggup ditawarkan oleh ekonomi tersebut, atau perbelanjaan agregat (AE) sama dengan penawaran agregat (AS). Keseimbangan Pendapatan Negara ialah tingkat pendapatan negara (Y) yang tiada lebihan atau kurangan dalam penawaran agregat (AS) atau perbelanjaan agregat (AE). AS = AE atau AS í AE = 0

Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor

Aliran Pusingan Pendapatan dalam Ekonomi Dua Sektor
Ekonomi dua sektor terdiri daripada sektor isi rumah dan sektor firma. Sektor kerajaan dan sektor negara asing tidak wujud. Oleh itu, dalam ekonomi dua sektor, aliran pusingan pendapatan menggambarkan alirann fizikal dan aliran wang antara sektor firma dengan sektor isi rumah.

Apabila sektor isi rumah menjual faktor pengeluaran (buruh, tanah, modal, dan usahawan) kepada sektor firma (Aliran Faktor), sektor isi rumah menerima pendapatan dalam bentuk upah dan gaji, sewa, bunga, dan untung (Aliran Pendapatan).

Daripada pendapatan ini, sebahagian besar akan dibelanjakan (Aliran Penggunaan) terhadap barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh sektor firma (Aliran Barang), manakala bakinya disimpan sebagai tabungan di institusi kewangan (Aliran Tabungan). Tabungan di dalam institusi kewangan akan dipinjamkan kepada para pelabur yang seterusnya akan digunakan untuk membuat pelaburan dalam sektor firma (Aliran Pelaburan).

Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor

Suntikan dan Bocoran
1. Pendapatan faktor yang diterima oleh isi rumah akan digunakan untuk tujuan penggunaan (C) dan tabungan (S), iaitu Y = C + S. 2. Tabungan oleh isi rumah dan firma di institusi kewangan membolehkan aktiviti pelaburan (I). 3. Tabungan (S) ialah bocoran atau aliran keluar pendapatan yang akan mengecilkan pendapatan negara. 4. Pelaburan (I) ialah suntikan atau aliran masuk pendapatan yang akan membesarkan pendapatan negara. 5. Jika bocoran melebihi suntikan, Y akan berkurangan. 6. Jika bocoran kurang daripada suntikan, Y akan bertambah. 7. Jika bocoran sama dengan suntikan (S = I), Y akan kekal tidak berubah (seimbang).

Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor

Fungsi Penggunaan isi rumah
Penggunaan (C) ialah perbelanjaan isi rumah terhadap barangan tawaran firma. Fungsi penggunaan menunjukkan hubungan antara tingkat penggunaan semua isi rumah dengan tingkat pendapatan boleh guna dalam sebuah ekonomi. Fungsi penggunaan dalam ekonomi dua sektor dapat ditunjukkan melalui persamaan berikut: C = a + bYd dimana

C = Penggunaan a = Penggunaan autonomi b = Kecenderungan mengguna sut Yd = Pendapatan boleh guna Nota : Memandangkan tiada unsur cukai dikenakan ke atas isi rumah dan firma dalam Ekonomi dua sektor, Y = Yd , Oleh itu, fungsi pnggunaan ekonomi dua sektor boleh ditulis sebagai C = a + bY. Jadual Penggunaan

Huraian: 1. Y , C 2. Y = 0, C = 100 : Penggunaan autonomi / perbelanjaan isi rumah yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan negara. 3. Y = 200, C = 200 : Semua pendapatan dibelanjakan; Tabungan S = 0. 4. Fungsi Penggunaan : Keluk yang menunjukkan hubungan antara Yd atau Y dengan C.

a. Huraian : Fungsi penggunaan bercerunan positif menunjukkan bahawa hubungan Y dan C adalah secara langsung.

Perbelanjaan penggunaan juga akan meningkat jika syarat pinjaman yang dikenakan oleh bank-bank semakin longgar. 7. Semakin tinggi pendapatan boleh guna. perbelanjaan penggunaan dalam negara akan menjadi lebih tinggi. Sumber Harta Kekayaan Semakin besar pendapatan dari sumber harta kekayaan. Oleh itu. semakin tingi perbelanjaan penggunaan. Tingkatan Pendapatan Boleh Guna Secara umum. akan meningkatkan perbelanjaan penggunaan.Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Isi Rumah 1. 4. 5. Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor . Jangkaan Terhadap Harga Pada Masa Hadapan Jangkaan pengguna rasional bahawa tingkat harga umum akan naik pada masa hadapan akan meninggikan perbelanjaan penggunaan. 2. penggunaan isi rumah bergantung pada tingkat pendapatan boleh guna. Kemudahan Sewa Beli dan Kemudahan Kredit Kemudahan sewa beli dan kredit yang longgar akan meningkatkan perbelanjaan penggunaan. 3. di mana golongan miskin tidak diabaikan. kos pinjaman akan menjadi lebih murah. 6. Hubungan antara penggunaan isi rumah dengan pendapatan boleh guna dapat ditunjukkan melalui persamaan berikut: C = f(Yd) di mana C = Penggunaan isi rumah Yd = Pendapatan boleh guna Kadar bunga dan Syarat Pinjaman Apabila kadar bunga dalam pasaran merosot. Penciptaan Barang Baru Perbelanjaan penggunaan akan meningkat apabila wujudnya penciptaan barang baru dalam pasaran. semakin tinggi penggunaan isi rumah. Pengagihan Pendapatan Negara Pengagihan pendapatan dalam negara yang setara.

c. S dipengaruhi oleh pendapatan negara (Y) dan pendapatan boleh guna (Yd). Y = Yd kerana tiada unsur cukai dikenakan ke atas isi rumah dan firma. Y . Y = 200. Dalam Ekonomi dua sektor. Fungsi Tabungan : Keluk yang menunjukkan hubungan antara Yd atau Y dengan S. 3. 5. Tabungan (S) ialah pendapatan yang tidak dibelanjakan. S = í100 : Tabungan masa-masa lalu isi rumah berkurangan sebanyak RM100 untuk membayar penggunaan autonomi isi rumah / makan tabungan. Apabila Y atau Yd .Fungsi Tabungan isi rumah 1. S b. 4. S = 0 : Semua pendapatan dibelanjakan. maka S . 6. . Begitu juga sebaliknya. Y = 0. 2. Jadual Tabungan Huraian: a.

Bahagian pendapatan yang ditabungkan. Penggunaan (C) dan Tabungan (S) 1. c. 4. Bukti 1: Kaedah Jadual Bukti 2: Kaedah Persamaan Y=C+S Bahagikan dengan Y Y/Y=C/Y+S/Y 1 = APC + APS Oleh itu. Persamaan Tabungan : S = c + dY dimana c = tabungan autonomi dY = tabungan teraruh / aruhan / S dipengaruhi oleh ¨Y Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Hubungan antara Pendapatan Negara (Y). APC boleh diperolehi melalui fungsi / keluk penggunaan C = a + bY. b. b. Bahagian pendapatan yang dibelanjakan. 7. Y = C + S.Huraian : Fungsi tabungan berkecerunan positif : Hubungan Y dan S adalah secara langsung. APC = C / Y. APS = S / Y. a. 3. APC + APS =1. Kecenderungan Menabung Purata (APS). APS boleh diperolehi melalui fungsi / keluk tabungan S = ía + dY. 2. a. c. Kecenderungan Mengguna Purata (APC). APC + APS = 1 .

MPC boleh diperolehi melalui fungsi / keluk penggunaan C = a + bY. e. MPC = C / Y c. b. Kecerunan fungsi penggunaan menggambarkan nilai MPC. Perubahan dalam tabungan akibat daripada perubahan dalam pendapatan negara. 6.5. Kecenderungan Menabung Sut (MPS) a. MPC + MPS =1 Bukti 1: Kaedah Jadual Bukti 2: Kaedah Persamaan Y=C+S Y= C+ S Bahagikan dengan Y Y/ Y= C/ Y+ S/ Y 1 = MPC + MPS Oleh itu. e. Perubahan dalam penggunaan akibat daripada perubahan dalam pendapatan negara. d. Fungsi penggunaan berbentuk garis lurus menunjukkan nilai MPC adalah malar pada setiap tingkat pendapatan negara / Kadar pertambahan penggunaan bagi setiap pertambahan dalam pendapatan negara adalah tetap. MPS boleh diperolehi melalui fungsi / keluk tabungan S = ía + dY. Saiz Pendapatan Negara / Pendapatan Boleh Guna: Kemampuan masyarakat membuat tabungan meningkat apabila Pendapatan Negara / Pendapatan Boleh Guna meningkat. Fungsi tabungan berbentuk garis lurus menunjukkan nilai MPS adalah malar pada setiap tingkat pendapatan negara / Kadar pertambahan tabungan bagi setiap pertambahan dalam pendapatan negara adalah tetap. . b. d. 7. MPC + MPS = 1 Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tabungan 1. Kecenderungan Mengguna Sut (MPC) a. MPS = S / Y c. Kecerunan fungsi tabungan menggambarkan nilai MPS.

b. bangunan dan jentera. Kenaikan kadar bunga meningkatkan MPS dan S. 2. Antara faktor-faktor mempengaruhi MPS / Tabungan termasuk: a. d. Menambahkan peluang pekerjaan / mengurangkan pengangguran. d. Jenis-jenis pelaburan : 1. MPS dan S menurun apabila wujudnya penciptaan barang baru dalam pasaran. Pembentukan modal fizikal tetap seperti mesin dan jentera dengan tujuan menambahkan daya pengeluaran dan pendapatan masa hadapan. Kemudahan sewa beli dan kredit menurunkan MPS dan S. Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor . Semakin besar pendapatan dari sumber harta kekayaan. Jangkaan pengguna rasional bahawa tingkat harga umum akan turun pada masa hadapan akan meninggikan MPS dan S. Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Pelaburan Dalam Ekonomi Dua Sektor Pelaburan ialah perbelanjaan terhadap barang modal yang dilakukan oleh sektor firma. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi. dan rumah kediaman dengan tujuan menambahkan pendapatan dan kapasiti pengeluaran pada masa hadapan.2. semakin besarlah tabungan. b. semakin tinggi MPS dan S. Kecenderungan Menabung Sut (MPS): Semakin tinggi MPS. barang separuh siap dan barang siap dengan tujuan meningkatkan penawaran pada masa hadapan. 3. contohnya perbelanjaan terhadap loji. Pertambahan dalam inventori / stok bahan mentah. Pembinaan harta tetap seperti bangunan kilang. e. Menambahkan keluaran negara. pejabat. Pengagihan pendapatan dalam negara tidak setara (golongan miskin diabaikan) meningkatkan MPS dan S. c. Pelaburan merupakan suntikan ke dalam aliran pusingan pendapatan. Mempergiatkan pengeluaran. f. c. Pertambahan pelaburan akan a.

Walaupun pendapatan negara berubah. Kecekapan modal sut / kadar pulangan pelaburan. 6. . Pelaburan autonomi ialah pelaburan yang tidak bergantung pada pendapatan negara.Fungsi Pelaburan Fungsi Pelaburan ialah keluk yang menunjukkan hubungan antara pendapatan negara dan pelaburan: I = a + bY di mana I = pelaburan. a = pelaburan autonomi. 8. manakala keluk pelaburan teraruh merupakan satu garis lurus yang mecerun ke atas dari kiri ke kanan. dan bY = pelaburan terangsang / teraruh Pelaburan Terangsang / Teraruh ialah pelaburan yang dipengaruhi oleh pendapatan negara. Kestabilan politik dan sosial. 2. tingkat pelaburan adalah tetap sama. Pelaburan autonomi bergantung kepada 1. dan Kestabilan nilai wang negara. Kos pengeluaran. Kadar bunga. keluk pelaburan autonomi merupakan satu garis mendatar. Jangkaan masa hadapan. 3. Berdasarkan rajah di atas. 4. Kemajuan teknologi. Polisi kerajaan. 7. 5.

C akan .Pelaburan Bersih ialah nilai pelaburan yang diperoleh setelah pelaburan kasar ditolak dengan susut nilai. Apabila kadar bunga . Dalam bentuk rumus. Oleh itu. . I akan . kos pinjaman akan . Kecekapan Modal Sut / Kadar Pulangan Pelaburan Pelabur akan melabur jika (Kadar pulangan pelaburan í kadar bunga pinjaman) adalah positif. Apabila Y . I akan untuk AS supaya dapat memenuhi pertambahan dalam C. Kadar bunga Mempengaruhi pelaburan autonomi secara songsang. Pelaburan bersih = Pelaburan kasar ± Susut nilai Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaburan Pendapatan Negara Mempengaruhi pelaburan terangsang secara langsung.

Kos Pengeluaran Kenaikan kos pengeluaran memindahkan MEI ke kiri / projek-projek dibatalkan. Jangkaan ekonomi masa hadapan yang tidak menggalakkan MEI. Kemajuan Teknologi Penggunaan mesin dan komputer yang lebih canggih meninggikan kecekapan firma dan pekerja. Kadar pulangan pelaburan (MEI) bertambah / keluk MEI pindah ke kanan Jangkaan Ekonomi Masa Hadapan Jangkaan ekonomi masa hadapan yang menggalakkan MEI. Kestabilan politik dan sosial I kerana menjamin pulangan yang baik kepada para pelabur. I . I .Keynes menganggap kadar pulangan pelaburan sebagai kecekapan modal sut (MEI). Polisi pemberian taraf perintis: Pemberian taraf perintis akan I. Polisi Kerajaan Polisi cukai keuntungan syarikat: T . Kestabilan nilai mata wang negara .

Pelaburan Bersih adalah pembentukan modal fizikal tetap untuk menambahkan daya pengeluaran firma. Nilai ini menggambarkan nilai stok modal dalam ekonomi / Pertambahan In bermakna I dan Y . atau perbelanjaan agregat (AE) sama dengan penawaran agregat (AS).I pelabur-pelabur asing kerana menjamin pulangan pelaburan yang dikirim ke negara-negara asal mereka Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Pelaburan Kasar (Ig). Sektor isi rumah membuat perbelanjaan terhadap barang dan perkhidmatan bagi tujuan penggunaan (C). 2. 3. Pelaburan Kasar adalah pembentukan modal fizikal tetap untuk menggantikan stok modal yang telah rosak. Barang modal dan stok simpanan mengalami susut nilai akibat daripada kerosakan melalui masa. . Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Pencapaian Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi Dua Sektor Keseimbangan pendapatan negara untuk Ekonomi Dua Sektor ialah satu keadaan apabila jumlah perbelanjaan yang dilakukan oleh sebuah ekonomi yang terdiri daripada sektor isi rumah dan sektor firma adalah sama dengan jumlah barang dan perkhidmatan yang sanggup ditawarkan oleh ekonomi tersebut. Pelaburan Bersih (In) dan Susut Nilai 1. Sektor firma membuat perbelanjaan terhadap barang modal bagi ujuan pelaburan (I).

jumlah perbelanjaan agregat (AE) dalam ekonomi dua sektor meliputi penggunaan (C) dan pelaburan (I). Y=C+I Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Pendekatan Suntikan Dan Bocoran I = suntikan ke dalam aliran pusingan pendapatan. S = bocoran daripada aliran pusingan pendapatan.Jadi. Y akan . Pada keseimbangan ekonomi dua sektor. AE = C + I Oleh itu. Y akan . keseimbangan pendapatan negara dalam ekonomi dua sektor tercapai apabila perbelanjaan agregat (C + I) sama dengan penawaran agregat (Y). S . I = S. I . Buktikan I = S AS = Y = C + S AE = C + I AS = AE C+S=C+I S=I Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Kaedah Jadual Untuk Penentuan Keseimbangan Ekonomi Dua Sektor .

Pendekatan Penawaran Agregat Dan Perbelanjaan Agregat apabila AS = AE : Y = 40 Pendekatan Suntikan Dan Bocoran apabila I = S : Y = 40 Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Kaedah Rajah Untuk Penentuan Keseimbangan Ekonomi Dua Sektor .

6 Y I = 1500 Cari Y.4 Y = 1800 Y = 4500 .6 Y + 1500 = 1800 + 0. Y = C + I = 300 + 0.6 Y 1Y = 1800 + 0.6 Y 0.Pendekatan Penawaran Agregat Dan Perbelanjaan Agregat apabila AS = AE : Y = 40 Pendekatan Suntikan Dan Bocoran apabila I = S : Y = 40 Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Kaedah Penghitungan Untuk Penentuan Keseimbangan Ekonomi Dua Sektor Pendekatan Penawaran Agregat Dan Perbelanjaan Agregat (AS = AE) C = 300 + 0.

4 Y I = 1500 Cari Y. Secara langsung oleh C dan I (Perubahan suntikan). Secara tak langsung oleh S (Perubahan bocoran).4 Y = 1500 0. b.Pendekatan Suntikan Dan Bocoran (I = S) S = í300 + 0. S=I í 300 + 0. Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor . M = ¨Y / ¨I di mana M = Pengganda ¨Y = Perubahan pendapatan negara ¨I = Perubahan tingkat pelaburan Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Faktor-faktor mempengaruhi AE a.4 Y = 1800 Y = 4500 Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Pengganda dalam Ekonomi Dua Sektor Pengganda dalam ekonomi dua sektor ialah nisbah antara perubahan tingkat pendapatan negara dengan perubahan tingkat pelaburan.

5Y Y í 0.[4] . Apabila I = 40 Y = C + I = 20 + 0. terangkan kesan cukai berkadar terhadap fungsi penggunaan«««.5Y + 50 Y = 70 + 0.[2] (b) Dengan menggunakan contoh berangka dan rajah.5Y = 70 Y = 140 Kesimpulan: Perubahan I daripada 40 kepada 50 : I = +10 Perubahan Y daripada 120 kepada 140 : Y = +20 Pengganda M = ¨Y / ¨I = 20 / 10 = 2 Kesan I ke atas Y dalam bentuk rajah: Cukai Berkadar (a) Takrifkan cukai berkadar.5Y Y í 0.5 Y.Hubungan antara AE dengan Y dalam Ekonomi Dua Sektor Diberikan C = 20 + 0.5Y + 40 Y = 60 + 0. «««.5Y = 60 Y = 120 Apabila I = 50 Y = C + I = 20 + 0.

iaitu penggunaan autonomi tidak berubah. fungsi penggunaan selepas cukai berkadar ialah C1 = 100 + 0.2Y) = 100 + 0. (b) C0 Fungsi C1 Contoh: Fungsi C0 Fungsi = penggunaan = a selepas + penggunaan sebelum a cukai b(Y cukai + berkadar ± berkadar ialah bYd ialah T) penggunaan = sebelum 100 cukai + berkadar ialah 0. Contoh cukai berkadar ialah cukai keuntungan syarikat. . Ini bermakna keluk penggunaan selepas cukai berkadar akan menjadi lebih landai seperti ditunjukkan pada rajah di bawah. Misalnya.8Yd Cukai berkadar dikenakan sebanyak 0. manakala b selepas cukai berkadar ialah 0.64Y.2Y. Oleh itu.16Y C1 = 100 + 0. dengan b sebelum cukai berkadar ialah 0. jumlah cukai yang dibayar semakin bertambah apabila pendapatan bertambah.(a) Cukai berkadar ialah cukai yang kadarnya adalah tetap pada pelbagai tingkat pendapatan negara.64Y Ini bermakna fungsi penggunaan sebelum dan selepas cukai berkadar adalah berbeza dari segi niai b.2Y). cukai dikenakan sebanyak 20% daripada pendapatan negara (0. Nilai a.8(Y ± 0.8Y. Walaupun kadar cukai adalah tetap.8Y ± 0. iaitu tetap 100. iaitu MPC.

Isi rumah akan menggunakan pendapatan tersebut untuk membeli barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh firma dan ini dinamakan perbelanjaan penggunaan.Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 3 Sektor Apakah yang dimaksudkan dengan aliran pusingan pendapatan? Jelaskan aliran pusingan pendapatan bagi ekonomi tiga sektor. firma dan kerajaan. iaitu gaji dan upah. Namun. . firma dan kerajaan. Tabungan merupakan bocoran dalam aliran pusingan pendapatan. Pelaburan merupakan suntikan dalam aliran pusingan pendapatan. iaitu sektor isi rumah. Isi rumah akan menerima pendapatan daripada firma. Institusi kewangan akan meminjamkan tabungan isi rumah kepada pelabur untuk membuat pelaburan dalam firma. Aliran pusingan pendapatan merujuk kepada aliran pendapatan dan perbelanjaan yang berlaku antara sektor-sektor ekonomi. bunga dan untung kerana isi rumah telah menawarkan faktor pengeluaran kepada firma untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Aliran pusingan pendapatan ekonomi tiga sektor melibatkan sektor isi rumah. sewa. sebahagian daripada pendapatan itu akan ditabungkan dalam institusi kewangan.

. Perbelanjaan kerajaan terhadap firma dan isi rumah merupakan suntikan dalam aliran pusingan pendapatan. sekolah dan hospital kerajaan melalui pelaburan yang dilakukan oleh firma. dalam ekonomi tiga sektor. Disebut sebagai sistem ekonomi tertutup dengan penglibatan kerajaan. Peranan Kerajaan 1. jambatan.  Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 3 Sektor Konsep Ekonomi Tiga Sektor Kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh isi rumah. Cukai merupakan sumber hasil kerajaan. manakala firma dikenakan cukai keuntungan syarikat. Mengutip hasil cukai kerajaan. I dan G. Cukai merupakan bocoran dalam aliran pusingan pendapatan. keseimbangan pendapatan negara dicapai apabila Y = C + I + G. Sektor negara asing tidak wujud. mengikut pendekatan penawaran agregat-perbelanjaan agregat. Isir rumah dikenakan cukai pendapatan perseorangan. 2. AE mengakibatkan perubahan dalam keseimbangan pendapatan negara ( Y) melalui proses pengganda. firma dan kerajaan. AE berlaku secara langsung akibat perubahan dalam suntikan seperti C. Kerajaan akan menggunakan hasil cukai untuk membuat perbelanjaan kerajaan yang disalurkan melalui isi rumah dan firma. kerajaan akan membayar gaji dan upah kepada isi rumah yang bekerja sebagai kakitangan kerajaan. Kerajaan pula akan membina jalan raya. AE berlaku secara tak langsung akibat perubahan dalam bocoran seperti S dan T. manakala mengikut pendekatan bocoran-suntikan. 2. 3. . Misalnya. Perbelanjaan kerajaan Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 3 Sektor Pengganda Ekonomi 3 Sektor 1. Oleh itu.Kerajaan akan mengenakan cukai terhadap isi rumah dan firma. keseimbangan pendapatan negara dicapai apabila S + T = I + G.

M = Y/ G. Analisis Suntikan-Bocoran 1. 2. Pada Titik L. Apabila + G. Peningkatan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y2 mengikut nilai Pengganda. Apabila í G. J0 J2 dan I + G + G = S + T (titik R). AE0 AE2 dan Y = C + I + G + G (titik M). M = Y/ G. AE0 AE1 dan Y = C + I + G í G (titik K). Apabila í G. Peningkatan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y2 mengikut nilai Pengganda. 3. M = Y/ G. Tingkat keseimbangan pendapatan negara asal = 0Y0. Kejatuhan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y1 mengikut nilai Pengganda. M = Y/ G.Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 3 Sektor Kesan Perubahan Perbelanjaan Kerajaan Kesan G Analisis AS=AE 1. Pada Titik Q. 3. Suntikan = Bocoran iaitu I + G = S + T. J0 J1 dan I + G í G = S + T (titik P). 2. AS = AE iaitu Y = C + I + G. Apabila + G. Tingkat keseimbangan pendapatan negara asal = 0Y0. Kejatuhan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y1 mengikut nilai Pengganda. .

M = 4 Y = 4 x í100 Y = í400 (c) Cari Y baru jika G =í100 Cara Penyelesaian : Y = C + I + (G + G) Y = (100 +0.75Y 0.25Y = 800 Y = 3200 Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 3 Sektor Penghitungan Pengganda Perbelanjaan Kerajaan dengan formula M = 1 / (1 í MPC) .75Y) + 500 + (300í100) Y = 800 + 0.75Y. I = 500.Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 3 Sektor Penghitungan pengganda Perbelanjaan Kerajaan dengan formula M = Y / G Diberikan C = 100 + 0. G = 300 (a) Cari M jika G =200 dan Y =800 Cara Penyelesaian : M= Y/ G M = 800 /200 M= 4. (b) Cari Y jika G =í100 Cara Penyelesaian : M = Y / í100 Cari (a).

8) M = 1/0. Dari (a).M = 5 G= Y/M G = í300 (RM juta) Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 3 Sektor Cukai Tetap (Lump-sum) Definisi Cukai Tetap .Berasaskan rajah di atas. (a) Cari M Cara Penyelesaian: M = 1 / (1 í MPC) M = 1 / (1 í 0.2 M=5 (b) Cari Y2 Cara Penyelesaian : Y= G×M Y = 100 × 5 Y = 500 Y2 = 4500 + Y Y2 = 4500 + 500 Y2 = 5000 (RM juta) (c) Cari G jika Y jatuh daripada RM4500 juta kepada RM3000 juta Cara Penyelesaian : Y = í1500 (RM juta).

pendapatan boleh guna akan merosot. Kesan cukai tetap terhadap keluk penggunaan Apabila cukai lump-sum dikenakan. perbelanjaan agregat mennurun. Pengurangan cukai lump-sum akan meningkatkan penggunaan autonomi (C) sebanyak C = MPC × T. Misalnya. Kesannya. Berdasarkan rajah di atas. cukai sebanyak RM100 (T = 100) dikenakan terhadap individu tanpa mengambil kira tingkat pendapatan mereka. perbelanjaan agregat meningkat. Kejatuhan pendapatan boleh guna menggurangkan penggunaan sebanyak C = MPC × T. keluk penggunaan akan beralih ke bawah secara selari dari C ke C1 (dengan kecerunan yang tetap sama). Apabila penggunaan merosot. Peningkatan cukai lump-sum akan menurunkan penggunaan autonomi (C) sebanyak C = MPC × T. Cukai lump-sum ialah cukai yang mempunyai jumlah yang tetap sama walaupun pendapatan meningkat atau merosot. keluk perbelanjaan penggunaan akan beralih ke bawah secara selari. .Cukai tetap juga dikenali sebagai cukai sekali gus atau cukai lump-sum. Kesannya. apabila cukai lump-sum dikenakan.

AE0 AE1 dan Y = C + I + G í C (titik K). . AE0 AE2 dan Y = C + I + G + C (titik M). Pada Titik L.Analisis AS=AE a. Peningkatan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y2 mengikut nilai pengganda. c. AS = AE iaitu Y = C + I + G. Kejatuhan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y1 mengikut nilai pengganda. Apabila T . M = Y/ C dimana C = MPC × T . Pada Titik Q. Tingkat keseimbangan pendapatan negara asal = 0Y0. M = Y/ C dimana C = MPC × T . Suntikan = Bocoran iaitu Tingkat keseimbangan pendapatan negara asal = 0Y0. b. I + G = S + T. Apabila T . Analisis Suntikan-Bocoran a.

b. Kejatuhan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y1 mengikut nilai pengganda. Apabila T . Contohnya. cukai sebanyak 10% dikenakan daripada jumlah pendapatan (T = 0. M = Y/ C dimana C = MPC × T . . Peningkatan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y2 mengikut nilai pengganda. W0 W1 dan I + G = S + T + T (titik P). Kesan Cukai Berkadar Terhadap Penggunaan Apabila cukai berkadar dikenakan. Apabila T . nilai kecenderungan mengguna sut (MPC) merosot dan ini akan menyebabkan keluk penggunaan menjadi lebih landai. W0 W2 dan I + G = S + T í T (titik R). Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 3 Sektor Cukai Berkadar Definisi Cukai Berkadar Cukai berkadar ialah cukai yang mempunyai kadar yang tetap sama walaupun pendapatan meningkat atau merosot.1Y). M = Y/ C dimana C = MPC × T . c.

Peningkatan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y2 melalui proses pengganda M = 1/[1íMPC(1ít)]. AE0 AE1. Pada Titik Q. Pada Titik L. Kesan Cukai Proposional (Cukai berkadar) terhadap AE Analisis AS=AE a. Suntikan = Bocoran iaitu I + G = S + T. b.Berdasarkan rajah di atas. MPS dan I + G = S + T + T (titik P). Apabila + T. Kejatuhan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y1 melalui proses pengganda M=1/[1íMPC(1ít)]. keluk penggunaan akan beralih dari C ke C1 dan menjadi lebih landai (tanpa mengubah nilai penggunaan autonomi). W0 W1. c. . b. Apabila í T. Analisis Suntikan=Bocoran a. apabila cukai berkadar dikenakan. Tingkat keseimbangan pendapatan negara asal = 0Y0. MPC dan Y = C + I + G í C (titik K). AE0 AE2. Apabila + T. AS = AE iaitu Y = C + I + G. Kejatuhan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y1 melalui proses pengganda M = 1/[1íMPC(1ít)]. Tingkat keseimbangan pendapatan negara asal = 0Y0. MPC dan Y = C + I + G + C (titik M).

75 × 100 = RM75 juta Y = M.6Y. W0 W2.54] M = 1 / 0.1)] M = 1 / [1í0. Apabila í T. C = 300 + 0.[6] Keseimbangan pendapatan negara sebuah ekonomi terbuka dicapai apabila S + T + M = I + G + X Keseimbangan pendapatan negara dicapai pada titik E apabila S + T + M = I + G + X pada pendapatan negara Y0. MPS dan I + G = S + T í T (titik R). Penghitungan pengganda Cukai dengan formula M = 1/[1íMPC(1ít)] 1.. 2.75. Cara Penyelesaian : C = 0. Cari Y jika Kerajaan menurunkan cukai lump-sum sebanyak RM100 juta. Cari M Cara Penyelesaian: M = 1 / [1 í 0.1Y.6(1í0. T = 0. MPC = 0. Peningkatan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y2 melalui proses pengganda M = 1/[1íMPC(1ít)].46 M = 2.17. C Y = [1/(1 í MPC)] × C Y = [1/(1 í0. .75)] ×RM75 juta Y = RM300 juta.c. Dengan menggunakan rajah bocoran-suntikan. terangkan proses penentuan keseimbangan pendapatan negara sebuah ekonomi terbuka«««.

Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 4 Sektor Ekonomi Terbuka 1. iaitu (I + G + X) ialah Y1a. Oleh itu. manakala bocoran. iaitu (S + T + M) ialah Y1b. Oleh itu. Ekonomi terbuka merujuk kepada ekonomi yang wujudnya perdagangan antarabangsa. Lebihan bocoran menyebabkan pendapatan negara berkurang dan akhirnya mencapai keseimbangan pada titik E apabila S + T + M = I + G + X pada pendapatan negara Y0. iaitu (S + T + M) ialah Y2d. Pada pendapatan negara Y2. suntikan. bocoran melebihi suntikan sebanyak cd. manakala bocoran.Pada pendapatan negara Y1. Lebihan suntikan menyebabkan pendapatan negara bertambah dan akhirnya mencapai keseimbangan pada titik E apabila S + T + M = I + G + X pada pendapatan negara Y0. suntikan melebihi bocoran sebanyak ab. suntikan. . iaitu (I + G + X) ialah Y2c.

Dasar perdagangan negara asing í Masalah sekatan perdagangan seperti tarif. 3.2. Aktiviti Kelas Lukiskan Carta Aliran Pusingan Pendapatan Dalam Ekonomi Terbuka. Y atau tetapi X adalah malar. Berlakunya inflasi dalam negara í Kos eksport . 2. 6. Tabungan (S). sektor firma. Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 4 Sektor Fungsi Eksport (X) Fungsi Eksport menunjukkan hubungan antara eksport dengan pendapatan negara dalam sesebuah ekonomi. Cukai (T) dan Import (M) merupakan bocoran yang akan merendahkan Y. Y menurun jika eksport bersih (X í M) menurun. 4. dan sektor negara asing. 5. sektor kerajaan. Ekonomi terbuka juga dikenali sebagai Ekonomi Empat Sektor yang terdiri daripada sektor isi rumah. 3. 1. Eksport (X) meningkatkan Y manakala Import (M) merendahkan Y. Keluk fungsi eksport berbentuk garis mendatar menunjukkan bahawa X tidak dipengaruhi secara langsung oleh Y. harga eksport . c. kuota import. Faktor-faktor X selain daripada Y (Fungsi X naik ke atas / turun ke bawah secara selari) Perubahan cita rasa pengguna negara asing (kesan +) Perubahan pendapatan negara asing (kesan +) Perubahan kadar pertukaran asing í X jika kadar pertukaran asing Malaysia Perubahan teknologi pengeluaran í Kos pengeluaran . DD negara luar . Y meningkat jika eksport bersih (X í M) meningkat. Pelaburan (I). . Perdagangan antarabangsa mempengaruhi tingkat keseimbangan pendapatan negara (Y): a. harga X . Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 4 Sektor Aliran Pusingan Pendapatan 1. DD negara asing . embargo dll. Perbelanjaan Kerajaan (G) dan Eksport (X) merupakan suntikan yang akan meningkatkan Y. 2. b.

3. Perubahan harga atau mutu barang pengganti import : harga barang pengganti import atau mutu barang pengganti import . Huraian tentang Hasil Import = Harga Import × Kuantiti Import Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 4 Sektor . Perubahan kadar pertukaran asing : M jika kadar pertukaran asing Malaysia . Perubahan cita rasa pengguna dalam negara. Huraikan konsep mpm. menunjukkan bahawa M dipengaruhi secara langsung oleh Y: Y M manakal Y M Faktor-faktor M selain daripada Y (Fungsi M anjak ke kanan/ kiri secara selari apabila M naik/ turun) 1. apm. Aktiviti : Lukis graf M = 50 + 0.Huraian guru dalam kelas tentang bentuk graf untuk fungsi X apabila X . dan Import Autonomi. Jelaskan hubungan antara M dan Y. Huraian guru dalam kelas tentang tentang Hasil Eksport = Harga Eksport × Kuantiti Eksport Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 4 Sektor Fungsi Import Fungsi Import menunjukkan hubungan antara import dengan pendapatan negara dalam sesebuah ekonomi. Dasar perdagangan negara : Masalah sekatan perdagangan seperti tarif. Berlakunya inflasi dalam negara : M kerana harga import lebih murah (andainya negara asing tidak mengalami maslah inflasi) Fungsi import: M = M0 + mY di mana M = import. Aktiviti mengira M apabila Y daripada RM100 juta kepada RM200 juta.2Y. embargo dll. M 4. 5. (kesan +) 2. M0 = import autonomi. kuota import. m = kecenderungan mengimport sut (mpm) dan Y = pendapatan negara. Keluk Fungsi Import mencerun ke atas dari kiri ke kanan.

T = 50.8Yd. Pendekatan Suntikan = Bocoran 3. Pendekatan AS = AE AS = Y + M AE = C + I + G + X AS = AE Y+M=C+I+G+X Y = C + I + G + (X í M) di mana (X í M) ialah eksport bersih. atau X Y . Cari Y. I =300.4Y = 490 Y = 1225 Kesan AE terhadap Y 1. sektor awam dan sektor luar negara adalah sama dengan jumlah barang dan perkhidmatan yang sanggup ditawarkan oleh ekonomi tersebut. Huraian Guru tentang Keseimbangan Pendapatan Negara Dengan Kaedah Rajah (Melukis graf kemudian hurakan) a.8Y í 40 + 400 + 80 í 0.8(Y í 50) + 300 + 100 + (100 í 20 í 0. 1.2Y) Y = 50 + 0. Y = C + I + G + (X í M) Y = 50 + 0. Pendekatan Suntikan = Bocoran Suntikan J = I + G + X Bocoran W = S + T + M J = W I+G+X=S+T+M 2. atau perbelanjaan agregat (AE) sama dengan penawaran agregat (AS). C. sektor firma. Berasaskan soalan berikut: Andaikan C = 50 + 0. Pendekatan AS = AE b.Penentuan Tingkat Keseimbangan Pendapatan Negara Keseimbangan pendapatan negara untuk Ekonomi Terbuka ialah satu keadaan apabila jumlah perbelanjaan yang dilakukan oleh sebuah ekonomi yang terdiri daripada sektor isi rumah.6Y 0.2Y Y = 490 + 0. M = 20 +0. G= 100. Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara melalui pendekatan persamaan: a. G. X = 100. I.2Y.

Huraian graf tentang M terhadap Y (í) 5. Peralihan keluk penawaran agregat ke kanan akan menyebabkan tingkat harga umum merosot. Kejatuhan tingkat harga umum akan mengurangkan inflasi tolakan kos. tingkat keluaran turut meningkat. Inflasi tolakan kos dapat dikurangkan dengan meningkatkan daya pengeluaran pekerja atau melalui penggunaan teknologi yang lebih baik. tingkat harga umum dan keluaran negara benar asal masing-masing ialah P1 dan Y1. .2. Apabila daya pengeluaran pekerja (atau penggunaan teknologi tinggi) meningkat. Dengan kenaikan kos pengeluaran. keluk penawaran agregat akan beralih ke kanan. S. Kesannya. Huraian graf tentang ( X í M) terhadap Y (+) Inflasi Tolakan Kos Inflasi tolakan kos wujud apabila kos pengeluaran semakin meningkat. Huraian graf tentang X terhadap Y (+) 4. tingkat harga umum naik dari P1 ke P2 dan keluaran negara benar merosot daripada Y1 kepada Y2. dan keluaran negara benar meningkat. di mana AS1 = AD1 pada titik E1. kos penawaran agregat beralih ke kiri dari AS1 ke AS2. T. Berdasarkan rajah di atas. M Y 3. Kos pengeluaran meningkat mungkin disebabkan kenaikan upah atau harga input pengeluaran lain. Kesannya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->