Keseimbangan Pendapatan Negara

Keseimbangan Pendapatan Negara ialah satu keadaaan apabila jumlah perbelanjaan yang dilakukan oleh sebuah ekonomi (sektor isi rumah, sektor firma, sektor awam, dan sektor luar negara) adalah sama dengan jumlah barang dan perkhidmatan yang sanggup ditawarkan oleh ekonomi tersebut, atau perbelanjaan agregat (AE) sama dengan penawaran agregat (AS). Keseimbangan Pendapatan Negara ialah tingkat pendapatan negara (Y) yang tiada lebihan atau kurangan dalam penawaran agregat (AS) atau perbelanjaan agregat (AE). AS = AE atau AS í AE = 0

Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor

Aliran Pusingan Pendapatan dalam Ekonomi Dua Sektor
Ekonomi dua sektor terdiri daripada sektor isi rumah dan sektor firma. Sektor kerajaan dan sektor negara asing tidak wujud. Oleh itu, dalam ekonomi dua sektor, aliran pusingan pendapatan menggambarkan alirann fizikal dan aliran wang antara sektor firma dengan sektor isi rumah.

Apabila sektor isi rumah menjual faktor pengeluaran (buruh, tanah, modal, dan usahawan) kepada sektor firma (Aliran Faktor), sektor isi rumah menerima pendapatan dalam bentuk upah dan gaji, sewa, bunga, dan untung (Aliran Pendapatan).

Daripada pendapatan ini, sebahagian besar akan dibelanjakan (Aliran Penggunaan) terhadap barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh sektor firma (Aliran Barang), manakala bakinya disimpan sebagai tabungan di institusi kewangan (Aliran Tabungan). Tabungan di dalam institusi kewangan akan dipinjamkan kepada para pelabur yang seterusnya akan digunakan untuk membuat pelaburan dalam sektor firma (Aliran Pelaburan).

Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor

Suntikan dan Bocoran
1. Pendapatan faktor yang diterima oleh isi rumah akan digunakan untuk tujuan penggunaan (C) dan tabungan (S), iaitu Y = C + S. 2. Tabungan oleh isi rumah dan firma di institusi kewangan membolehkan aktiviti pelaburan (I). 3. Tabungan (S) ialah bocoran atau aliran keluar pendapatan yang akan mengecilkan pendapatan negara. 4. Pelaburan (I) ialah suntikan atau aliran masuk pendapatan yang akan membesarkan pendapatan negara. 5. Jika bocoran melebihi suntikan, Y akan berkurangan. 6. Jika bocoran kurang daripada suntikan, Y akan bertambah. 7. Jika bocoran sama dengan suntikan (S = I), Y akan kekal tidak berubah (seimbang).

Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor

Fungsi Penggunaan isi rumah
Penggunaan (C) ialah perbelanjaan isi rumah terhadap barangan tawaran firma. Fungsi penggunaan menunjukkan hubungan antara tingkat penggunaan semua isi rumah dengan tingkat pendapatan boleh guna dalam sebuah ekonomi. Fungsi penggunaan dalam ekonomi dua sektor dapat ditunjukkan melalui persamaan berikut: C = a + bYd dimana

C = Penggunaan a = Penggunaan autonomi b = Kecenderungan mengguna sut Yd = Pendapatan boleh guna Nota : Memandangkan tiada unsur cukai dikenakan ke atas isi rumah dan firma dalam Ekonomi dua sektor, Y = Yd , Oleh itu, fungsi pnggunaan ekonomi dua sektor boleh ditulis sebagai C = a + bY. Jadual Penggunaan

Huraian: 1. Y , C 2. Y = 0, C = 100 : Penggunaan autonomi / perbelanjaan isi rumah yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan negara. 3. Y = 200, C = 200 : Semua pendapatan dibelanjakan; Tabungan S = 0. 4. Fungsi Penggunaan : Keluk yang menunjukkan hubungan antara Yd atau Y dengan C.

a. Huraian : Fungsi penggunaan bercerunan positif menunjukkan bahawa hubungan Y dan C adalah secara langsung.

perbelanjaan penggunaan dalam negara akan menjadi lebih tinggi. Perbelanjaan penggunaan juga akan meningkat jika syarat pinjaman yang dikenakan oleh bank-bank semakin longgar. Penciptaan Barang Baru Perbelanjaan penggunaan akan meningkat apabila wujudnya penciptaan barang baru dalam pasaran. kos pinjaman akan menjadi lebih murah. 5. 4. di mana golongan miskin tidak diabaikan. penggunaan isi rumah bergantung pada tingkat pendapatan boleh guna. 6. akan meningkatkan perbelanjaan penggunaan. Hubungan antara penggunaan isi rumah dengan pendapatan boleh guna dapat ditunjukkan melalui persamaan berikut: C = f(Yd) di mana C = Penggunaan isi rumah Yd = Pendapatan boleh guna Kadar bunga dan Syarat Pinjaman Apabila kadar bunga dalam pasaran merosot. 7. Sumber Harta Kekayaan Semakin besar pendapatan dari sumber harta kekayaan. Semakin tinggi pendapatan boleh guna. 2. semakin tingi perbelanjaan penggunaan. Jangkaan Terhadap Harga Pada Masa Hadapan Jangkaan pengguna rasional bahawa tingkat harga umum akan naik pada masa hadapan akan meninggikan perbelanjaan penggunaan. Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor .Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Isi Rumah 1. 3. Kemudahan Sewa Beli dan Kemudahan Kredit Kemudahan sewa beli dan kredit yang longgar akan meningkatkan perbelanjaan penggunaan. Tingkatan Pendapatan Boleh Guna Secara umum. Oleh itu. Pengagihan Pendapatan Negara Pengagihan pendapatan dalam negara yang setara. semakin tinggi penggunaan isi rumah.

S = í100 : Tabungan masa-masa lalu isi rumah berkurangan sebanyak RM100 untuk membayar penggunaan autonomi isi rumah / makan tabungan. Y . Y = 200. Tabungan (S) ialah pendapatan yang tidak dibelanjakan. Jadual Tabungan Huraian: a. 6. Y = Yd kerana tiada unsur cukai dikenakan ke atas isi rumah dan firma. Y = 0. 2. . S dipengaruhi oleh pendapatan negara (Y) dan pendapatan boleh guna (Yd). S b. Fungsi Tabungan : Keluk yang menunjukkan hubungan antara Yd atau Y dengan S. 3. 5. maka S . S = 0 : Semua pendapatan dibelanjakan. Begitu juga sebaliknya.Fungsi Tabungan isi rumah 1. Dalam Ekonomi dua sektor. Apabila Y atau Yd . c. 4.

c. b. 3. a. Bahagian pendapatan yang dibelanjakan. APS = S / Y. c. APC boleh diperolehi melalui fungsi / keluk penggunaan C = a + bY. 2. Bukti 1: Kaedah Jadual Bukti 2: Kaedah Persamaan Y=C+S Bahagikan dengan Y Y/Y=C/Y+S/Y 1 = APC + APS Oleh itu. 4. 7. APC = C / Y. Penggunaan (C) dan Tabungan (S) 1.Huraian : Fungsi tabungan berkecerunan positif : Hubungan Y dan S adalah secara langsung. a. Bahagian pendapatan yang ditabungkan. b. APC + APS =1. Y = C + S. Kecenderungan Menabung Purata (APS). APS boleh diperolehi melalui fungsi / keluk tabungan S = ía + dY. Kecenderungan Mengguna Purata (APC). APC + APS = 1 . Persamaan Tabungan : S = c + dY dimana c = tabungan autonomi dY = tabungan teraruh / aruhan / S dipengaruhi oleh ¨Y Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Hubungan antara Pendapatan Negara (Y).

Fungsi penggunaan berbentuk garis lurus menunjukkan nilai MPC adalah malar pada setiap tingkat pendapatan negara / Kadar pertambahan penggunaan bagi setiap pertambahan dalam pendapatan negara adalah tetap. Kecerunan fungsi penggunaan menggambarkan nilai MPC. Kecenderungan Mengguna Sut (MPC) a. Kecenderungan Menabung Sut (MPS) a. Kecerunan fungsi tabungan menggambarkan nilai MPS. d. . Perubahan dalam tabungan akibat daripada perubahan dalam pendapatan negara. MPC = C / Y c. Perubahan dalam penggunaan akibat daripada perubahan dalam pendapatan negara. MPC + MPS =1 Bukti 1: Kaedah Jadual Bukti 2: Kaedah Persamaan Y=C+S Y= C+ S Bahagikan dengan Y Y/ Y= C/ Y+ S/ Y 1 = MPC + MPS Oleh itu.5. b. Saiz Pendapatan Negara / Pendapatan Boleh Guna: Kemampuan masyarakat membuat tabungan meningkat apabila Pendapatan Negara / Pendapatan Boleh Guna meningkat. Fungsi tabungan berbentuk garis lurus menunjukkan nilai MPS adalah malar pada setiap tingkat pendapatan negara / Kadar pertambahan tabungan bagi setiap pertambahan dalam pendapatan negara adalah tetap. 7. b. MPC boleh diperolehi melalui fungsi / keluk penggunaan C = a + bY. e. MPS = S / Y c. 6. MPC + MPS = 1 Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tabungan 1. d. MPS boleh diperolehi melalui fungsi / keluk tabungan S = ía + dY. e.

Semakin besar pendapatan dari sumber harta kekayaan.2. MPS dan S menurun apabila wujudnya penciptaan barang baru dalam pasaran. Pertambahan pelaburan akan a. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi. 2. barang separuh siap dan barang siap dengan tujuan meningkatkan penawaran pada masa hadapan. Kecenderungan Menabung Sut (MPS): Semakin tinggi MPS. Pelaburan merupakan suntikan ke dalam aliran pusingan pendapatan. b. d. Menambahkan peluang pekerjaan / mengurangkan pengangguran. Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor . e. Pembentukan modal fizikal tetap seperti mesin dan jentera dengan tujuan menambahkan daya pengeluaran dan pendapatan masa hadapan. b. Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Pelaburan Dalam Ekonomi Dua Sektor Pelaburan ialah perbelanjaan terhadap barang modal yang dilakukan oleh sektor firma. Antara faktor-faktor mempengaruhi MPS / Tabungan termasuk: a. d. Menambahkan keluaran negara. f. pejabat. c. c. 3. Kemudahan sewa beli dan kredit menurunkan MPS dan S. Pertambahan dalam inventori / stok bahan mentah. Pembinaan harta tetap seperti bangunan kilang. semakin besarlah tabungan. bangunan dan jentera. Mempergiatkan pengeluaran. semakin tinggi MPS dan S. Kenaikan kadar bunga meningkatkan MPS dan S. dan rumah kediaman dengan tujuan menambahkan pendapatan dan kapasiti pengeluaran pada masa hadapan. contohnya perbelanjaan terhadap loji. Jangkaan pengguna rasional bahawa tingkat harga umum akan turun pada masa hadapan akan meninggikan MPS dan S. Pengagihan pendapatan dalam negara tidak setara (golongan miskin diabaikan) meningkatkan MPS dan S. Jenis-jenis pelaburan : 1.

Pelaburan autonomi bergantung kepada 1. 5.Fungsi Pelaburan Fungsi Pelaburan ialah keluk yang menunjukkan hubungan antara pendapatan negara dan pelaburan: I = a + bY di mana I = pelaburan. 2. Pelaburan autonomi ialah pelaburan yang tidak bergantung pada pendapatan negara. Kos pengeluaran. Berdasarkan rajah di atas. 4. manakala keluk pelaburan teraruh merupakan satu garis lurus yang mecerun ke atas dari kiri ke kanan. 7. dan bY = pelaburan terangsang / teraruh Pelaburan Terangsang / Teraruh ialah pelaburan yang dipengaruhi oleh pendapatan negara. keluk pelaburan autonomi merupakan satu garis mendatar. Kemajuan teknologi. Kadar bunga. tingkat pelaburan adalah tetap sama. Polisi kerajaan. Kestabilan politik dan sosial. Jangkaan masa hadapan. dan Kestabilan nilai wang negara. Walaupun pendapatan negara berubah. 6. a = pelaburan autonomi. . 3. Kecekapan modal sut / kadar pulangan pelaburan. 8.

Dalam bentuk rumus. I akan untuk AS supaya dapat memenuhi pertambahan dalam C. Pelaburan bersih = Pelaburan kasar ± Susut nilai Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaburan Pendapatan Negara Mempengaruhi pelaburan terangsang secara langsung. C akan . Kecekapan Modal Sut / Kadar Pulangan Pelaburan Pelabur akan melabur jika (Kadar pulangan pelaburan í kadar bunga pinjaman) adalah positif.Pelaburan Bersih ialah nilai pelaburan yang diperoleh setelah pelaburan kasar ditolak dengan susut nilai. Kadar bunga Mempengaruhi pelaburan autonomi secara songsang. . Apabila Y . Oleh itu. Apabila kadar bunga . kos pinjaman akan . I akan .

I . Kestabilan politik dan sosial I kerana menjamin pulangan yang baik kepada para pelabur. Polisi pemberian taraf perintis: Pemberian taraf perintis akan I. Kos Pengeluaran Kenaikan kos pengeluaran memindahkan MEI ke kiri / projek-projek dibatalkan. I . Kadar pulangan pelaburan (MEI) bertambah / keluk MEI pindah ke kanan Jangkaan Ekonomi Masa Hadapan Jangkaan ekonomi masa hadapan yang menggalakkan MEI. Polisi Kerajaan Polisi cukai keuntungan syarikat: T .Keynes menganggap kadar pulangan pelaburan sebagai kecekapan modal sut (MEI). Kemajuan Teknologi Penggunaan mesin dan komputer yang lebih canggih meninggikan kecekapan firma dan pekerja. Kestabilan nilai mata wang negara . Jangkaan ekonomi masa hadapan yang tidak menggalakkan MEI.

Nilai ini menggambarkan nilai stok modal dalam ekonomi / Pertambahan In bermakna I dan Y . Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Pencapaian Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi Dua Sektor Keseimbangan pendapatan negara untuk Ekonomi Dua Sektor ialah satu keadaan apabila jumlah perbelanjaan yang dilakukan oleh sebuah ekonomi yang terdiri daripada sektor isi rumah dan sektor firma adalah sama dengan jumlah barang dan perkhidmatan yang sanggup ditawarkan oleh ekonomi tersebut. Pelaburan Kasar adalah pembentukan modal fizikal tetap untuk menggantikan stok modal yang telah rosak. Sektor firma membuat perbelanjaan terhadap barang modal bagi ujuan pelaburan (I). . Pelaburan Bersih adalah pembentukan modal fizikal tetap untuk menambahkan daya pengeluaran firma. Sektor isi rumah membuat perbelanjaan terhadap barang dan perkhidmatan bagi tujuan penggunaan (C). 2. Barang modal dan stok simpanan mengalami susut nilai akibat daripada kerosakan melalui masa.I pelabur-pelabur asing kerana menjamin pulangan pelaburan yang dikirim ke negara-negara asal mereka Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Pelaburan Kasar (Ig). 3. atau perbelanjaan agregat (AE) sama dengan penawaran agregat (AS). Pelaburan Bersih (In) dan Susut Nilai 1.

Pada keseimbangan ekonomi dua sektor. I . I = S. Y akan .Jadi. AE = C + I Oleh itu. S . Y akan . keseimbangan pendapatan negara dalam ekonomi dua sektor tercapai apabila perbelanjaan agregat (C + I) sama dengan penawaran agregat (Y). jumlah perbelanjaan agregat (AE) dalam ekonomi dua sektor meliputi penggunaan (C) dan pelaburan (I). Y=C+I Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Pendekatan Suntikan Dan Bocoran I = suntikan ke dalam aliran pusingan pendapatan. S = bocoran daripada aliran pusingan pendapatan. Buktikan I = S AS = Y = C + S AE = C + I AS = AE C+S=C+I S=I Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Kaedah Jadual Untuk Penentuan Keseimbangan Ekonomi Dua Sektor .

Pendekatan Penawaran Agregat Dan Perbelanjaan Agregat apabila AS = AE : Y = 40 Pendekatan Suntikan Dan Bocoran apabila I = S : Y = 40 Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Kaedah Rajah Untuk Penentuan Keseimbangan Ekonomi Dua Sektor .

6 Y I = 1500 Cari Y. Y = C + I = 300 + 0.Pendekatan Penawaran Agregat Dan Perbelanjaan Agregat apabila AS = AE : Y = 40 Pendekatan Suntikan Dan Bocoran apabila I = S : Y = 40 Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Kaedah Penghitungan Untuk Penentuan Keseimbangan Ekonomi Dua Sektor Pendekatan Penawaran Agregat Dan Perbelanjaan Agregat (AS = AE) C = 300 + 0.6 Y 1Y = 1800 + 0.6 Y + 1500 = 1800 + 0.6 Y 0.4 Y = 1800 Y = 4500 .

Pendekatan Suntikan Dan Bocoran (I = S) S = í300 + 0. b. Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor . Secara langsung oleh C dan I (Perubahan suntikan). Secara tak langsung oleh S (Perubahan bocoran). S=I í 300 + 0.4 Y = 1800 Y = 4500 Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Pengganda dalam Ekonomi Dua Sektor Pengganda dalam ekonomi dua sektor ialah nisbah antara perubahan tingkat pendapatan negara dengan perubahan tingkat pelaburan.4 Y I = 1500 Cari Y.4 Y = 1500 0. M = ¨Y / ¨I di mana M = Pengganda ¨Y = Perubahan pendapatan negara ¨I = Perubahan tingkat pelaburan Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Faktor-faktor mempengaruhi AE a.

5Y = 70 Y = 140 Kesimpulan: Perubahan I daripada 40 kepada 50 : I = +10 Perubahan Y daripada 120 kepada 140 : Y = +20 Pengganda M = ¨Y / ¨I = 20 / 10 = 2 Kesan I ke atas Y dalam bentuk rajah: Cukai Berkadar (a) Takrifkan cukai berkadar.5 Y. «««. terangkan kesan cukai berkadar terhadap fungsi penggunaan«««.5Y + 50 Y = 70 + 0.[4] .[2] (b) Dengan menggunakan contoh berangka dan rajah. Apabila I = 40 Y = C + I = 20 + 0.5Y + 40 Y = 60 + 0.5Y = 60 Y = 120 Apabila I = 50 Y = C + I = 20 + 0.5Y Y í 0.5Y Y í 0.Hubungan antara AE dengan Y dalam Ekonomi Dua Sektor Diberikan C = 20 + 0.

2Y. Oleh itu.64Y Ini bermakna fungsi penggunaan sebelum dan selepas cukai berkadar adalah berbeza dari segi niai b. manakala b selepas cukai berkadar ialah 0.8Y ± 0. jumlah cukai yang dibayar semakin bertambah apabila pendapatan bertambah. Walaupun kadar cukai adalah tetap. . iaitu MPC.64Y.(a) Cukai berkadar ialah cukai yang kadarnya adalah tetap pada pelbagai tingkat pendapatan negara. Contoh cukai berkadar ialah cukai keuntungan syarikat. cukai dikenakan sebanyak 20% daripada pendapatan negara (0.8Y.8(Y ± 0.2Y). dengan b sebelum cukai berkadar ialah 0.2Y) = 100 + 0. fungsi penggunaan selepas cukai berkadar ialah C1 = 100 + 0. Ini bermakna keluk penggunaan selepas cukai berkadar akan menjadi lebih landai seperti ditunjukkan pada rajah di bawah. iaitu penggunaan autonomi tidak berubah. iaitu tetap 100.16Y C1 = 100 + 0. (b) C0 Fungsi C1 Contoh: Fungsi C0 Fungsi = penggunaan = a selepas + penggunaan sebelum a cukai b(Y cukai + berkadar ± berkadar ialah bYd ialah T) penggunaan = sebelum 100 cukai + berkadar ialah 0.8Yd Cukai berkadar dikenakan sebanyak 0. Nilai a. Misalnya.

iaitu gaji dan upah. sebahagian daripada pendapatan itu akan ditabungkan dalam institusi kewangan. Isi rumah akan menerima pendapatan daripada firma.Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 3 Sektor Apakah yang dimaksudkan dengan aliran pusingan pendapatan? Jelaskan aliran pusingan pendapatan bagi ekonomi tiga sektor. Aliran pusingan pendapatan merujuk kepada aliran pendapatan dan perbelanjaan yang berlaku antara sektor-sektor ekonomi. Pelaburan merupakan suntikan dalam aliran pusingan pendapatan. Aliran pusingan pendapatan ekonomi tiga sektor melibatkan sektor isi rumah. Institusi kewangan akan meminjamkan tabungan isi rumah kepada pelabur untuk membuat pelaburan dalam firma. bunga dan untung kerana isi rumah telah menawarkan faktor pengeluaran kepada firma untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Isi rumah akan menggunakan pendapatan tersebut untuk membeli barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh firma dan ini dinamakan perbelanjaan penggunaan. . iaitu sektor isi rumah. firma dan kerajaan. sewa. Namun. Tabungan merupakan bocoran dalam aliran pusingan pendapatan. firma dan kerajaan.

mengikut pendekatan penawaran agregat-perbelanjaan agregat. Cukai merupakan bocoran dalam aliran pusingan pendapatan. Sektor negara asing tidak wujud. Misalnya. manakala firma dikenakan cukai keuntungan syarikat. I dan G. AE mengakibatkan perubahan dalam keseimbangan pendapatan negara ( Y) melalui proses pengganda.  Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 3 Sektor Konsep Ekonomi Tiga Sektor Kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh isi rumah. sekolah dan hospital kerajaan melalui pelaburan yang dilakukan oleh firma. 2. 3. manakala mengikut pendekatan bocoran-suntikan. Mengutip hasil cukai kerajaan. Kerajaan pula akan membina jalan raya. Disebut sebagai sistem ekonomi tertutup dengan penglibatan kerajaan. dalam ekonomi tiga sektor.Kerajaan akan mengenakan cukai terhadap isi rumah dan firma. Perbelanjaan kerajaan Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 3 Sektor Pengganda Ekonomi 3 Sektor 1. Peranan Kerajaan 1. 2. Oleh itu. Perbelanjaan kerajaan terhadap firma dan isi rumah merupakan suntikan dalam aliran pusingan pendapatan. Isir rumah dikenakan cukai pendapatan perseorangan. kerajaan akan membayar gaji dan upah kepada isi rumah yang bekerja sebagai kakitangan kerajaan. keseimbangan pendapatan negara dicapai apabila S + T = I + G. .. Cukai merupakan sumber hasil kerajaan. Kerajaan akan menggunakan hasil cukai untuk membuat perbelanjaan kerajaan yang disalurkan melalui isi rumah dan firma. keseimbangan pendapatan negara dicapai apabila Y = C + I + G. AE berlaku secara tak langsung akibat perubahan dalam bocoran seperti S dan T. jambatan. firma dan kerajaan. AE berlaku secara langsung akibat perubahan dalam suntikan seperti C.

Kejatuhan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y1 mengikut nilai Pengganda. Tingkat keseimbangan pendapatan negara asal = 0Y0. J0 J1 dan I + G í G = S + T (titik P). J0 J2 dan I + G + G = S + T (titik R). Apabila í G. Peningkatan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y2 mengikut nilai Pengganda. Tingkat keseimbangan pendapatan negara asal = 0Y0. 2. M = Y/ G.Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 3 Sektor Kesan Perubahan Perbelanjaan Kerajaan Kesan G Analisis AS=AE 1. Apabila + G. Pada Titik Q. Peningkatan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y2 mengikut nilai Pengganda. 3. AE0 AE1 dan Y = C + I + G í G (titik K). 2. M = Y/ G. AS = AE iaitu Y = C + I + G. 3. Kejatuhan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y1 mengikut nilai Pengganda. Suntikan = Bocoran iaitu I + G = S + T. Apabila + G. Pada Titik L. M = Y/ G. Apabila í G. AE0 AE2 dan Y = C + I + G + G (titik M). M = Y/ G. . Analisis Suntikan-Bocoran 1.

M = 4 Y = 4 x í100 Y = í400 (c) Cari Y baru jika G =í100 Cara Penyelesaian : Y = C + I + (G + G) Y = (100 +0.75Y. G = 300 (a) Cari M jika G =200 dan Y =800 Cara Penyelesaian : M= Y/ G M = 800 /200 M= 4.75Y) + 500 + (300í100) Y = 800 + 0. (b) Cari Y jika G =í100 Cara Penyelesaian : M = Y / í100 Cari (a).75Y 0. I = 500.25Y = 800 Y = 3200 Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 3 Sektor Penghitungan Pengganda Perbelanjaan Kerajaan dengan formula M = 1 / (1 í MPC) .Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 3 Sektor Penghitungan pengganda Perbelanjaan Kerajaan dengan formula M = Y / G Diberikan C = 100 + 0.

Dari (a). (a) Cari M Cara Penyelesaian: M = 1 / (1 í MPC) M = 1 / (1 í 0.2 M=5 (b) Cari Y2 Cara Penyelesaian : Y= G×M Y = 100 × 5 Y = 500 Y2 = 4500 + Y Y2 = 4500 + 500 Y2 = 5000 (RM juta) (c) Cari G jika Y jatuh daripada RM4500 juta kepada RM3000 juta Cara Penyelesaian : Y = í1500 (RM juta).Berasaskan rajah di atas.8) M = 1/0.M = 5 G= Y/M G = í300 (RM juta) Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 3 Sektor Cukai Tetap (Lump-sum) Definisi Cukai Tetap .

Kesannya. perbelanjaan agregat mennurun.Cukai tetap juga dikenali sebagai cukai sekali gus atau cukai lump-sum. Misalnya. perbelanjaan agregat meningkat. Cukai lump-sum ialah cukai yang mempunyai jumlah yang tetap sama walaupun pendapatan meningkat atau merosot. pendapatan boleh guna akan merosot. Apabila penggunaan merosot. keluk penggunaan akan beralih ke bawah secara selari dari C ke C1 (dengan kecerunan yang tetap sama). . cukai sebanyak RM100 (T = 100) dikenakan terhadap individu tanpa mengambil kira tingkat pendapatan mereka. keluk perbelanjaan penggunaan akan beralih ke bawah secara selari. Berdasarkan rajah di atas. Kejatuhan pendapatan boleh guna menggurangkan penggunaan sebanyak C = MPC × T. Kesannya. apabila cukai lump-sum dikenakan. Peningkatan cukai lump-sum akan menurunkan penggunaan autonomi (C) sebanyak C = MPC × T. Pengurangan cukai lump-sum akan meningkatkan penggunaan autonomi (C) sebanyak C = MPC × T. Kesan cukai tetap terhadap keluk penggunaan Apabila cukai lump-sum dikenakan.

M = Y/ C dimana C = MPC × T . Tingkat keseimbangan pendapatan negara asal = 0Y0. AS = AE iaitu Y = C + I + G. Pada Titik L. Apabila T . Kejatuhan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y1 mengikut nilai pengganda. I + G = S + T. c. Analisis Suntikan-Bocoran a. Pada Titik Q. Apabila T . . Suntikan = Bocoran iaitu Tingkat keseimbangan pendapatan negara asal = 0Y0. AE0 AE1 dan Y = C + I + G í C (titik K). Peningkatan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y2 mengikut nilai pengganda. AE0 AE2 dan Y = C + I + G + C (titik M).Analisis AS=AE a. b. M = Y/ C dimana C = MPC × T .

c. Apabila T .1Y). W0 W1 dan I + G = S + T + T (titik P). Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 3 Sektor Cukai Berkadar Definisi Cukai Berkadar Cukai berkadar ialah cukai yang mempunyai kadar yang tetap sama walaupun pendapatan meningkat atau merosot. M = Y/ C dimana C = MPC × T .b. nilai kecenderungan mengguna sut (MPC) merosot dan ini akan menyebabkan keluk penggunaan menjadi lebih landai. . Apabila T . Contohnya. Kesan Cukai Berkadar Terhadap Penggunaan Apabila cukai berkadar dikenakan. M = Y/ C dimana C = MPC × T . Peningkatan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y2 mengikut nilai pengganda. Kejatuhan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y1 mengikut nilai pengganda. W0 W2 dan I + G = S + T í T (titik R). cukai sebanyak 10% dikenakan daripada jumlah pendapatan (T = 0.

Kejatuhan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y1 melalui proses pengganda M = 1/[1íMPC(1ít)]. Suntikan = Bocoran iaitu I + G = S + T. AS = AE iaitu Y = C + I + G. W0 W1. Apabila + T. AE0 AE2.Berdasarkan rajah di atas. MPS dan I + G = S + T + T (titik P). Kesan Cukai Proposional (Cukai berkadar) terhadap AE Analisis AS=AE a. AE0 AE1. keluk penggunaan akan beralih dari C ke C1 dan menjadi lebih landai (tanpa mengubah nilai penggunaan autonomi). c. Apabila í T. MPC dan Y = C + I + G + C (titik M). Analisis Suntikan=Bocoran a. . apabila cukai berkadar dikenakan. Pada Titik Q. Tingkat keseimbangan pendapatan negara asal = 0Y0. b. Kejatuhan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y1 melalui proses pengganda M=1/[1íMPC(1ít)]. Tingkat keseimbangan pendapatan negara asal = 0Y0. b. Peningkatan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y2 melalui proses pengganda M = 1/[1íMPC(1ít)]. Pada Titik L. MPC dan Y = C + I + G í C (titik K). Apabila + T.

75.46 M = 2. W0 W2. Peningkatan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y2 melalui proses pengganda M = 1/[1íMPC(1ít)].[6] Keseimbangan pendapatan negara sebuah ekonomi terbuka dicapai apabila S + T + M = I + G + X Keseimbangan pendapatan negara dicapai pada titik E apabila S + T + M = I + G + X pada pendapatan negara Y0.75 × 100 = RM75 juta Y = M. MPS dan I + G = S + T í T (titik R).6Y.. . C Y = [1/(1 í MPC)] × C Y = [1/(1 í0.75)] ×RM75 juta Y = RM300 juta.1)] M = 1 / [1í0. Cara Penyelesaian : C = 0. T = 0. terangkan proses penentuan keseimbangan pendapatan negara sebuah ekonomi terbuka«««. C = 300 + 0. 2. Apabila í T.1Y.17. Cari Y jika Kerajaan menurunkan cukai lump-sum sebanyak RM100 juta. Cari M Cara Penyelesaian: M = 1 / [1 í 0. Penghitungan pengganda Cukai dengan formula M = 1/[1íMPC(1ít)] 1. MPC = 0.54] M = 1 / 0. Dengan menggunakan rajah bocoran-suntikan.c.6(1í0.

suntikan. iaitu (I + G + X) ialah Y1a.Pada pendapatan negara Y1. iaitu (S + T + M) ialah Y1b. iaitu (I + G + X) ialah Y2c. Oleh itu. Oleh itu. . manakala bocoran. Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 4 Sektor Ekonomi Terbuka 1. Ekonomi terbuka merujuk kepada ekonomi yang wujudnya perdagangan antarabangsa. suntikan melebihi bocoran sebanyak ab. iaitu (S + T + M) ialah Y2d. bocoran melebihi suntikan sebanyak cd. Lebihan bocoran menyebabkan pendapatan negara berkurang dan akhirnya mencapai keseimbangan pada titik E apabila S + T + M = I + G + X pada pendapatan negara Y0. manakala bocoran. suntikan. Pada pendapatan negara Y2. Lebihan suntikan menyebabkan pendapatan negara bertambah dan akhirnya mencapai keseimbangan pada titik E apabila S + T + M = I + G + X pada pendapatan negara Y0.

Ekonomi terbuka juga dikenali sebagai Ekonomi Empat Sektor yang terdiri daripada sektor isi rumah. Perbelanjaan Kerajaan (G) dan Eksport (X) merupakan suntikan yang akan meningkatkan Y. Faktor-faktor X selain daripada Y (Fungsi X naik ke atas / turun ke bawah secara selari) Perubahan cita rasa pengguna negara asing (kesan +) Perubahan pendapatan negara asing (kesan +) Perubahan kadar pertukaran asing í X jika kadar pertukaran asing Malaysia Perubahan teknologi pengeluaran í Kos pengeluaran . Dasar perdagangan negara asing í Masalah sekatan perdagangan seperti tarif. DD negara luar . Y atau tetapi X adalah malar. sektor firma. 6. embargo dll. 4. kuota import. 3. 3. DD negara asing . 5. Y menurun jika eksport bersih (X í M) menurun. harga eksport . Cukai (T) dan Import (M) merupakan bocoran yang akan merendahkan Y.2. Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 4 Sektor Aliran Pusingan Pendapatan 1. Berlakunya inflasi dalam negara í Kos eksport . 1. 2. dan sektor negara asing. Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 4 Sektor Fungsi Eksport (X) Fungsi Eksport menunjukkan hubungan antara eksport dengan pendapatan negara dalam sesebuah ekonomi. Aktiviti Kelas Lukiskan Carta Aliran Pusingan Pendapatan Dalam Ekonomi Terbuka. Keluk fungsi eksport berbentuk garis mendatar menunjukkan bahawa X tidak dipengaruhi secara langsung oleh Y. Y meningkat jika eksport bersih (X í M) meningkat. b. Pelaburan (I). Eksport (X) meningkatkan Y manakala Import (M) merendahkan Y. sektor kerajaan. . Tabungan (S). c. Perdagangan antarabangsa mempengaruhi tingkat keseimbangan pendapatan negara (Y): a. 2. harga X .

Aktiviti : Lukis graf M = 50 + 0. Huraian guru dalam kelas tentang tentang Hasil Eksport = Harga Eksport × Kuantiti Eksport Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 4 Sektor Fungsi Import Fungsi Import menunjukkan hubungan antara import dengan pendapatan negara dalam sesebuah ekonomi. Berlakunya inflasi dalam negara : M kerana harga import lebih murah (andainya negara asing tidak mengalami maslah inflasi) Fungsi import: M = M0 + mY di mana M = import. menunjukkan bahawa M dipengaruhi secara langsung oleh Y: Y M manakal Y M Faktor-faktor M selain daripada Y (Fungsi M anjak ke kanan/ kiri secara selari apabila M naik/ turun) 1. 3.2Y. M0 = import autonomi. embargo dll. Perubahan cita rasa pengguna dalam negara. apm. Keluk Fungsi Import mencerun ke atas dari kiri ke kanan.Huraian guru dalam kelas tentang bentuk graf untuk fungsi X apabila X . m = kecenderungan mengimport sut (mpm) dan Y = pendapatan negara. kuota import. (kesan +) 2. Aktiviti mengira M apabila Y daripada RM100 juta kepada RM200 juta. Dasar perdagangan negara : Masalah sekatan perdagangan seperti tarif. M 4. 5. Jelaskan hubungan antara M dan Y. Perubahan kadar pertukaran asing : M jika kadar pertukaran asing Malaysia . dan Import Autonomi. Huraikan konsep mpm. Huraian tentang Hasil Import = Harga Import × Kuantiti Import Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 4 Sektor . Perubahan harga atau mutu barang pengganti import : harga barang pengganti import atau mutu barang pengganti import .

2Y Y = 490 + 0. 1. C.2Y) Y = 50 + 0. Cari Y. T = 50.8Y í 40 + 400 + 80 í 0. G. I.8(Y í 50) + 300 + 100 + (100 í 20 í 0. Pendekatan Suntikan = Bocoran Suntikan J = I + G + X Bocoran W = S + T + M J = W I+G+X=S+T+M 2. Y = C + I + G + (X í M) Y = 50 + 0. M = 20 +0. Huraian Guru tentang Keseimbangan Pendapatan Negara Dengan Kaedah Rajah (Melukis graf kemudian hurakan) a. G= 100. Pendekatan Suntikan = Bocoran 3.2Y.6Y 0. Pendekatan AS = AE b. I =300. sektor firma. Pendekatan AS = AE AS = Y + M AE = C + I + G + X AS = AE Y+M=C+I+G+X Y = C + I + G + (X í M) di mana (X í M) ialah eksport bersih. atau X Y .Penentuan Tingkat Keseimbangan Pendapatan Negara Keseimbangan pendapatan negara untuk Ekonomi Terbuka ialah satu keadaan apabila jumlah perbelanjaan yang dilakukan oleh sebuah ekonomi yang terdiri daripada sektor isi rumah. sektor awam dan sektor luar negara adalah sama dengan jumlah barang dan perkhidmatan yang sanggup ditawarkan oleh ekonomi tersebut. atau perbelanjaan agregat (AE) sama dengan penawaran agregat (AS).4Y = 490 Y = 1225 Kesan AE terhadap Y 1. Berasaskan soalan berikut: Andaikan C = 50 + 0.8Yd. Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara melalui pendekatan persamaan: a. X = 100.

kos penawaran agregat beralih ke kiri dari AS1 ke AS2. tingkat harga umum naik dari P1 ke P2 dan keluaran negara benar merosot daripada Y1 kepada Y2. Dengan kenaikan kos pengeluaran. Kos pengeluaran meningkat mungkin disebabkan kenaikan upah atau harga input pengeluaran lain. T. Kesannya. di mana AS1 = AD1 pada titik E1. S. Huraian graf tentang ( X í M) terhadap Y (+) Inflasi Tolakan Kos Inflasi tolakan kos wujud apabila kos pengeluaran semakin meningkat. M Y 3. Huraian graf tentang M terhadap Y (í) 5. Huraian graf tentang X terhadap Y (+) 4. Apabila daya pengeluaran pekerja (atau penggunaan teknologi tinggi) meningkat. Kesannya. Peralihan keluk penawaran agregat ke kanan akan menyebabkan tingkat harga umum merosot. . tingkat harga umum dan keluaran negara benar asal masing-masing ialah P1 dan Y1. dan keluaran negara benar meningkat. keluk penawaran agregat akan beralih ke kanan. Inflasi tolakan kos dapat dikurangkan dengan meningkatkan daya pengeluaran pekerja atau melalui penggunaan teknologi yang lebih baik. Berdasarkan rajah di atas.2. tingkat keluaran turut meningkat. Kejatuhan tingkat harga umum akan mengurangkan inflasi tolakan kos.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful