BAHAGIAN LATIHAN JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN

ALAT PEMADAM API
y LATAR BELAKANG

Alat Pemadam api adalah salah satu daripada pepasangan keselamatan kebakaran bangunan yang termaktub dalam peruntukan Undang-Undang Bangunan Seragam 1984 dan akta perkhidmatan bomba1989(Akta 341) yang mana ianya penting digunakan untuk memadam kebakaran pada peringkat awal insiden kebakaran

Pengenalan
Alat pemadam api boleh didefinasikan sebagai satu alat yang boleh mengawal dan memadamkan kebakaran diperingkat awal.Alat pemadam api ini di gerakkan oleh tenaga manusia atau secara manual,juga boleh dikendalikan oleh seorang sahaja.Alat pemadam api ini hanya boleh mengawal dan memadam kebakaran secara berkesan mengikut kelas-kelas api yang diperuntukan pada setiap jenis alat pemadam api yang digunakan untuk pemadaman mengikut kelas-kelas api.

SAMPAH DLL. PROPANA. DIESEL. KELAS C KEBAKARAN MELIBATKAN BAHAN API JENIS GAS SEPERTI. KERTAS. SODIUM. NATRIUM. KELAS B KEBAKARAN MELIBATKAN BAHAN CECAIR SEPERTI PETROL. CAT DLL. . ACYETHLANE. KOMPUTER DLL. TAR. KELAS D KEBAKARAN MELIBATKAN BAHAN API JENIS LOGAM SEPERTI POTASIUM. BUTANA DAN PERALATAN ELEKTRIK SEPERTI KOTAK FIUS. VERNISH.KELAS ² KELAS API :KELAS A KEBAKARAN MELIBAT BAHAN API MUDAH TERBAKAR JENIS PEPEJAL DAN MENGANDUNGI UNSUR-UNSUR KARBON SEPERTI KAYU. KALSIUM DLL.

KELAS API KEBAKARAN KAYU KERTAS SAMPAH SARAP MINYAK CAT VARNISH PLASTIK GAS GAS GAS GAS GAS BUTANA PROPANA ACETYLENE HIDROGEN AMONIA ALAT / MEDIA PEMADAMAN YANG SESUAI ALAT PEMADAM API JENIS AIR ALAT PEMADAM API JENIS DEBU KERING MENGGUNAKAN AIR SECARA SEMBURAN ALAT PEMADAM API JENIS BUIH ALAT PEMADAM API JENIS DEBU KERING ALAT PEMADAM API JENIS GAS MENGGUNAKAN AIR SECARA SEMBURAN ALAT PEMADAM API JENIS DEBU KERING ALAT PEMADAM API JENIS KARBON DIOKSIDA ( CO 2 ) ALAT PEMADAM API JENIS GAS KELAS A (PEPEJAL) KELAS B (CECAIR) KELAS C (GAS) LOGAM POTASSIUM KELAS D (LOGAM) LOGAM SODIUM LOGAM CALCIUM LOGAM MAGNESIUM DEBU GRAPHITE SODA ASH PASIR KERING ALAT PEMADAM API JENIS DEBU KERING JENIS TENERY EUTECTIC CHLORIDE ( T.E.C ) .

PENGENALAN KEPADA PIAWAIAN MS 1539:PART 1:2002 y Paiwaian Malaysia MS 1539:PART 1:2002 digubal dan dikuatkuasakan bagi mengantikan piawaian lama MS 1179:1990 µSpecification For Fire Extinguihers¶ dan juga MS 864:1983 µSpecification for Identification Colour For Fire Extinguihers¶ y Pengubalan ms 1539:part 1:2002 adalah berasaskan kepada kehendak teknikal dalam piawaian antarabangsa seperti ISO Piawaian BS (British Standard) Dan EN (European Norm) . .

perakuan dan kelulusan Alat Pemadam Api di peringkat Jabatan Bomba dan Peyelamat. 2.2.Memudahkan pengeluaran syor / kehendak keselamatan kebakaran bagi premis / bangunan yang memohon kelulusan Sijil Kelulusan Bangunan. Negeri dan juga balai bomba.1.2. perlesenan dan penguatkuasaan undang undang dibawah Akta perkhidmatan bomba 1988 ( Akta 341) .Mengariskan panduan bagi kerja pemeriksaan. TUJUAN Tujuan perintah tetap ini adalah untuk:2.

3.Part 1:2002 digubal dan dikuatkuasakan bagi menggantikan piawaian lama MS 1179. .1. 3. Piawaian Malaysia MS 1539. piawaian BS (British Standard) dan EN (European Norm) 3.1990 specification for indentification colours for fire extinguishers Pengubalan MS 1539:Part 1. PENGENALAN KEPADA PIAWAIAN MS 1539: Part 1:2002.2002 adalah berasaskan kepada kehendak teknikal dalam piawaian antarabangsa seperti ISO.2.

iaitu berwarna (signal red) mematuhi kod warna RAL 3000 .3. 3. Perbezaan yang paling jelas pada MS 1539:Part 1:2002 adalah dari segi. halon dan dioksid ) diseragamkan. serbuk kering. buih.3.1. Warna karbon merah Warna silinder bagi setiap jenis pemadam api (air.3.

hitam bagi karbon dioksid dan kuning emas bagi halon . dengan berlatarkan warna merah bagi air. Jenis alat pemadam api dibezakan antara satu sama lain (air.2. biru bagi serbuk kering. halon dan karbon dioksida) melalui tanda jenis media di satu sudut. krim bagi buih. buih.3. Tanda dan tulisan (Labeling/Marking) Penandaan pada setiap jenis alat pemadam api diseragamkan dan dipusatkan di satu bahagian silindier dengan tulisan warna putih bagi memudahkan pengguna. sebuk kering.3.

.

.

Tanda Dan Tulisan Penandaan pada setiap jenis alat pemadam api diseragamakan dan dipusatkan disatu bahagian selinder dengan tulisan warna putih bagi memudahkan penggunaan.Serbuk Kering.jenis alat pemadam api dibezakan antara satu sama lain.Buih. Halon Merah Krim Biru Hitam Kuning Emas . Karbon Dioksida 5. 1. Buih 3.Halon dan Karbon Dioksida) diseragamkan iaitu berwarna merah (Signal Red)mematuhi warna RAL 3000 . Air 2.melalui tanda jenis media di satu sudut.y Perbezaan yang paling jelas pada MS 1539:PART 1:2002 adalah dari segi:: Warna Warna silinder bagi setiap alat pemadam api (Air. Serbuk Kering 4.

Kompenan teknikal Kompenan teknikal pada alat pemadam api mengikut MS 1539:Part 1:2002 adalah lebih teratur dan seragam.berasaskan tahap saiz api semasa ujian dan bukannya mengikut berat alat pemadam api berkenaan.Berorientasikan Performance Based Keperluan jenis dan saiz alat pemadam api adalah berasaskan kemampuan media tersebut untuk memadamkan kebakaran.. . .

. 2. 4. 3. 5.JANGKA HAYAT ALAT PEMADAM API DAN KEPERLUAN UJIAN HIDOSTATIK Jangka hayat bagi alat pemadam api dan keperluan bagi ujian hidrostatik untuk silindernya AIR FOAM KARBON DIOKSIDA HALON DRY POWDER 10 TAHUN 10 TAHUN 10 TAHUN 12 TAHUN 12 TAHUN 1.

. menjalani ujian hidrostatik tersebut perlu dibuktikan dengan salinan laporan ujian hidrostatik daripada makmal yang di iktirafkan oleh Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia.Alat pemadam api yang mencapai tempoh hayat (sepertimana dijelaskan dalam slide sebelum ini hendaklah ditukarkan dengan alat pemadam api yang baru.Sekiranya alat alat pemadam api telah ..

Gas Catridge Tekanan yang perlu dihasilkan oleh mampatan atau cecair yang dilepaskan daripada catridge yang yang terletak didalam tabung alat pemadam api. 3. Tindakan Kimia Dua atau lebih bahan kiami bertindak balas antara satu sama lain bagi menghasilkan gas aepellent apabila alat pemadam api bertindak namun jarang digunakan pada masa sekarang. .secara ringkasnya alat pemadam api jenis mudah alih dapat dikelaskan mengikut kandungan dan cara tindakannya.CARA CARA ALAT PEMADAM API BERTINDAK 1. Gas expellent itu juga bertindak sebagai media pemadaman. 2. Stored Pressure Gas expellent yang mempunyai tekanan disimpan didalam tabung alat pemadam api jenis karbon dioksida.

Alat pemadam jenis ini sesuai digunakan untuk memadamkan api kelas A seperti kain.ALAT PEMADAM API JENIS AIR Alat pemadam api ini dinamakan air(water type) kerana ia mengeluarkan air sahaja.kayu.kertas dan lainlain. . Jarak pemadaman api jenis ini biasanya antara 20-25 kaki dengan masa pancutan dari 60 hiingga 120 saat. ia berperanan untuk menyejukan ataupun merendahkan suhu nyalaan. Alat ini mempunyai kandungan air dalam 9 litter (2 gal) dan beratnya adalah 28 Ibs.

enjin.Jarak pancutan 4 meter/ berat 10 kg . Kebaikkan:Kebaikkan:.Tidak Boleh memadam api minyak.Jangkamasa kerja bergantung saiz tabung.Spesifikasi APA jenis AIR .Tidak Merbahaya dan mudah digunakan . elektrik. .Bertindak dgn segera .Mudah di Refill Keburukannya:Keburukannya:.Hanya sekali guna .

APA Stored Pressure APA Gas Cartridge Alat Pemadam Api Jenis Air .

Jarak pancutan biasanya lebih kurang 12 kaki. Alat pemadam api jenis ini sesuai digunakan untuk memadam api kelas B dan peranannya adalah menyelimut dan menurunkan suhu dibawah nyalaan dengan menyejukan.ALAT PEMADAM API JENIS BUIH Alat pemadam api ini berfungsi dengan tindak balas di dalam tabung menghasilkan buih yang mengandungi gelembung CO2 dan tekanan gas itu sendiri yang menyebabkan media pemadaman itu dikeluarkan dari tabung. .

Tidak Merbahaya & senang digunakan .Hanya boleh digunakan sekali sahaja .Tidak Boleh disimpan di tempat yg berhawa panas .Tidak Boleh padamkan api elektrik .Senang diisi semula .Boleh memadam api minyak .Menutup permukaan kebakaran Kelemahan ::.Boleh menjadi beku jika diletakkan ditempat yg sejuk .Kebaikan jenis buih:buih:.

APA Stored Pressure APA Gas Catridge Alat Pemadam Api Jenis Buih .

Jika digunakan dikawasan lapang maka penguna harus berdiri seberapa dekat dengan api dan menghala gas itu kearah kebakaran mengikut arah angin. Disebsbkan gas CO2 menghasilakn kesan yang amat sejuk adalah penguna tidak digalakan memegang tabung hos atau dosharge hon dengan tangan. Tabung diisi dengan CO2 dalam bentuk cecair dengan tekanan 744 psi. Semasa memadam api hos pengeluaran perlu dihalakan terus kepada punca api bermula dari bahagian tepi dan kemudian pada keseluruhan pemukaan bahan punca bahan yang terbakar. .ALAT PEMADAM API J ENIS CO2 Alat pemadam api jenis ini biasanya terdapat dipremis perdagangan dan industri. Jarak pancutan CO2 adalah terhad.

Kandungan gas tidak boleh dilihat .Tidak Membantu kebakaran .Boleh memadamkan api di tempat tersorok .Tidak boleh direfill semula .Boleh digunakan pada api cecair Keburukan:Keburukan:.Cepat bertindak pada suhu biasa .Kebaikan:Kebaikan:.Tidak Meninggalkan kesan . tidak merbahaya .Tidak sesuai memadam kebakaran di tempat yang terbuka .Keberatan selinder tidak berpatutan dengan kandungan CO2 .Gas bersih.

ini kerana ia mudah dikendalikan.ALAT PEMADAM API JENIS DEBU KERING (DRY POWDER) Alat pemadam api jenis ini digunakan untuk memadam dan mengawal kebakaran yang terdiri daripada zarah-zarah kimia yang dapat menghalang penyerapan wap dan tidak menjadi keras semasa dalam simpanan. Alat ini juga mengalir keluar dari tabung dengan bebas melalui hos dan nozzle.B dan C dengan berkesan. .bahan makanan dan sebagainya. Alat pemadam api jenis ini mempunyai banyak kelebihan berbanding dengan alat pemadam api yang lain. Namu alat pemadam api jenis ini boleh mendatangkan kerosakan kepada bahan-bahan tertentu seperti enjin kereta. Alat pemadam api jenis ini juga dapat mengawal dan memadam kebakaran kelas A.

Warna tabung merah .Hanya sekali guna sahaja .Berdebu dan kelihatan kotor .Spesifikasi ::.D) Keburukan :.B.Bertindak dgn lebih berkesan drp APA yg lain .Jangkamasa kerja 1-2 minit mengikut saiz 1.Jarak pancutan 4 6 meter Kebaikan ::.Boleh memadam semua kelas api (A.C.

Alat Pemadam Api Jenis Debu Kering .

6 6 4 4 Saat 45 70 27 45 A Buih B Debu 1.3.D .Data Bagi Ciri-Ciri Prestasi Pelbagai Jenis & CiriSaiz Alat Pemadam Api Seperti Jadual 4. 9-10 12-15 10-11 14-16 M.5-2 3-1 5-617 3 4 4 8 10 10 B.C. Jenis Alat Kapasiti Berat Jarak Jangka Masa Kelas Api Kandungan Pancutan Pengeluaran Pemadam Api Air Liter 6 9 6 9 Kg 1 2 3 Kg.

5-8 11-18 17-23 Jarak Pancutan 5 5 6 6 2 3 5 6 2 2 3 3 Jangka Masa Pengeluaran 10 12 15 20 8 10 11 13 9 14 24 26 Kelas Api Halon [1211 B&C Karbon Dioksida C .5 3.5 3-5 5-7.5.5 10-12 3-6 4. 9-11 14-16 18-20 1.5-8.5 7 1 2 5 7 Berat Kandungan 7.Jenis Alat Pemadam Api Debu Kapasiti 4 6 9 12 1 2.

tidak dengan sendirian .Cara penggunaan Alat Pemadam Api secara umum ::Hanya digunakan untuk api kecil / api permulaan Memadam dengan jarak seberapa dekat boleh dengan punca api Pengguna mengetahui tatacara penggunaannya Tahu kesesuaian penggunaan APA dengan Kelas Api Tidak boleh tergopoh gapah Bertindak dengan berteman.

.

Pemeriksaan dan ujian 1.bagi mengenal pasti dan menanda alat pemadam api yang telah rosak atau pun digunakan. Pemeriksaan dan servis tahunan Alat pemadam api perlu diperiksa oleh orang yang berkelayakan sekurang-kurang setahun sekali. Pemeriksaan berjadual Diperiksa sekurang-kurang sebulan sekali supaya sentiasa dalam keadaan baik dan dapat berfungsi dengan berkesan. 2. .

Pengisian tabung Alat pemadam api perlu diisi semula selepas digunakan secepat mungkin. . 4.3. Alat pemadam api yang telah diisi semula hendaklah ditandakan dengan tarikh pengisian itu dilakukan. Ujian pengeluaran Semua alat pemadam api perlu menjalani ujian pengeluaran dalam masa 4 hingga 20 tahun bergantung pada jenis alat pemadama api yang digunakan.

Alat pemadam api juga hendaklah berada ditempat yang ditetapkan dan tidak mengalihkannya kerana boleh menyebabkan kekeliruan apabila henda digunakan semasa kecemasan.Alat pemadam Api juga hendaklah tidak dihalang oleh pekakas lain .Alat pemadam api hendaklah mudah dilihat dan senang dicapai untuk digunakan serta merta.5. Penempatan Alat Pemadam Api i) Alat-alat pemadam api perlulah diletakan di tempat yang sesuai dan mengikut jenis risiko kebakaran yang ada ditempat tersebut. . . .

Rumusan Alat pemadam api amat penting untuk mengawal dan memadam kebakaran pada peringkat awal . Setiap penguna haruslah mempunyai pengetahuan secara teori mahu pun amali tetang penggunaan alat pemadam api yang betul dan sesuai mengikut kelas api yang betul maka ia secara tidak langsung dapat membantu mengawal kebakaran dari merebak sementara menunggu pihak bomba sampai ketempat kejadian .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful