Topik

X

2
1. 2. 3. 4.

Komponen Elektronik

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: Mengenal pasti simbol dan kegunaan beberapa jenis komponen elektronik jenis pasif; Mengenal pasti kod warna dan simbol perintang; Mengenal pasti simbol, jenis pincang dan kegunaan beberapa komponen elektronik jenis aktif; dan Mengenal pasti fungsi dan kegunaan beberapa jenis komponen khas.

X

PENGENALAN

Tahukah anda apakah itu komponen elektrik? Pernahkah anda terfikir apakah kegunaan komponen elektrik dan betapa pentingnya ia dalam kehidupan seharian anda? Sub topik berikut akan mengupas isu komponen elektrik ini dengan lebih mendalam. AKTIVITI 2.1 Tahukah anda bahawa terdapat kepiawaian komponen elektrik yang berbeza di antara negeri-negeri di dunia ini? Nyatakan beberapa kepiawaian yang anda tahu.

2.1

KOMPONEN PASIF

Komponen elektrik adalah suatu alat yang membenarkan pengaliran arus elektrik ke satu arah atau arus ulang alik ke arus terus. Komponen elektrik juga digunakan sebagai pengawal arus elektrik dan rintangan dalam sesuatu litar.

TOPIK 2 KOMPONEN ELEKTRONIK

W

17

Komponen elektronik dapat diklasifikasikan kepada tiga komponen utama iaitu pasif, aktif dan khas. Tiga komponen yang termasuk dalam kategori komponen pasif ialah perintang, pemuat dan pearuh.

2.1.1

Perintang

Perintang merupakan komponen yang biasa terdapat dalam litar elektronik. Fungsi utama perintang adalah untuk mengawal arus dan voltan dalam litar. Terdapat dua jenis perintang iaitu perintang tetap dan perintang bolehubah. Perintang tetap mempunyai nilai yang tetap manakala perintang bolehubah mempunyai nilai yang boleh diubah dengan melaras „shaft‰. Rujuk Rajah 2.1 dan 2.2.

Rajah 2.1: Gambar perintang tetap dan perintang bolehubah Sumber: http://www.kpsec.freeuk.com/components/resist.htm

Rajah 2.1: Simbol perintang tetap dan perintang bolehubah Sumber: http://www.kpsec.freeuk.com/components/resist.htm

Parameter bagi sebuah perintang sama ada perintang tetap atau perintang bolehubah adalah seperti berikut: x x x x Nilai perintang, dinyatakan dalam ohm (:), Kilo Ohm (K:) atau Mega Ohm (M:); Kadar kuasa, dinyatakan dalam Watt; Had terima, dinyatakan dalam % nilai perintang. Contoh “5%; dan Angkali suhu, dinyatakan dalam % dimana nilai perintang berubah mengikut perubahan suhu perdegree Celcius (%/ÀC).

18 X

TOPIK 2

KOMPONEN ELEKTRONIK

(a)

Perintang Tetap Rupa bentuk perintang tetap dapat dikenali dengan saiz fizikal selinder kecil dengan dua dawai pengalir dikedua-dua hujung. Ia tidak berpolariti. Arus masuk dan keluar adalah melalui hujung dawai. Nilai perintang dikodkan dengan warna (dalam unit Ohm). Perintang jenis „surface mount‰ pula mempunyai saiz yang lebih kecil dan dilekatkan terus keatas papan litar dengan fungsi yang sama seperti perintang biasa. Rujuk Rajah 2.3 dan Rajah 2.4.

Rajah 2.2: Deretan perintang tetap dalam litar elektronik Sumber: http://www.kpsec.freeuk.com/components/resist.htm

Rajah 2.3: Perintang jenis „surface mount‰ Sumber: http://www.kpsec.freeuk.com/components/resist.htm

(b)

Perintang bolehubah Rajah 2.5 menunjukkan binaan satu perintang bolehubah. Ia terdiri dari trek perintang dengan satu „wiper‰ yang menyentuh trek perintang tersebut. Terdapat tiga terminal sambungan yang memberikan nilai perintang yang berbeza antara terminal apabila „wiper‰ dilaraskan. Trek perintang dibuat dari karbon dan campuran logam dan seramik. Rujuk Rajah 2.6.

5: Binaan perintang bolehubah Sumber: http://www.com/components/resist. Mula membaca nilainya dari warna yang tersusun rapat ke jarang. diod.4: Perintang bolehubah Sumber: http://www. (c) Kod Warna Perintang Penentuan nilai perintang adalah mengikut kepiawaian EIA dimana penggunaan tiga.2 Nyatakan jenis-jenis perintang bolehubah yang terdapat di pasaran. Warna untuk menentukan nilai perintang adalah seperti ditunjukkan di dalam Jadual 1. Jika diperhatikan dengan teliti.kpsec. empat dan lima jalur warna telah diamalkan.7 menunjukkan penentuan nilai kod warna perintang. jalur 2 dan jalur 3 dan bermula dari sebelah kiri ke kanan. Rajah 2. pemuat. Penentuan kod warna bagi perintang bermula dengan jalur 1.htm AKTIVITI 2.freeuk.freeuk. manakala dihujung yang lain satu warna berjarak dengan kumpulan tadi. jalur-jalur warna diletakkan berhampiran pada satu hujung. kabel dan juga komponenkomponen lain.com/components/resist.kpsec.1. Jika diperhatikan dengan teliti jalur-jalur warna diletakkan berhampiran . Warna dan nilai nya telah dipersetujui diperingkat antarabangsa bagi menentukan nilai perintang.htm Rajah 2.TOPIK 2 KOMPONEN ELEKTRONIK W 19 Wiper Trek rintangan Terminal Rajah 2.

com/components/resist.7.5: Orientasi menentukan kedudukan jalur warna Sumber: http://www.htm Rajah 2. 5% atau 10% (merah. Orientasikan perintang tersebut supaya berada disebelah kiri seperti Rajah 2.electronics-lab.html (i) Perintang Empat Jalur Warna Kod warna diorientasikan supaya dibaca dari kiri ke kanan.1: Kod Warna Perintang Kod warna Perintang Warna Hitam Perang Merah Jingga Kuning Hijau Biru Ungu Kelabu Putih Nilai 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sumber: http://www. emas atau perak). Jalur pertama adalah digit pertama.8. Had terima pada perintang empat jalur warna adalah 2%.kpsec. Jadual 2.20 X TOPIK 2 KOMPONEN ELEKTRONIK dengan satu hujung perintang. .com/articles/index.freeuk. jalur kedua digit kedua dan jalur ketiga adalah pendarab (bilangan sifar yang akan ditambahkan) dan jalur keempat adalah hadterima. Rujuk Rajah 2.

com/articles/index. hijau atau perang). 0. Digit kedua Hitam = 0.com/articles/index.1%.html x x x x x (ii) Digit pertama Perang = 1. biru. 0. jalur ketiga digit ketiga.9. Rajah 2. Digit keempat Perang = 1 (satu sifar ditambahkan). Digit kelima Cokelat = ±1%.6: Kod warna perintang empat jalur Sumber: http://www. ungu. Digit ketiga Merah =2 (dua sifar ditambahkan). Jalur pertama adalah digit pertama.25%.05%.electronics-lab.7: Kod Warna Perintang Lima Jalur Sumber: http://www. Nilai hadterima bagi perintang lima jalur adalah 0. Digit keempat Perak = ±10%. dan Nilai 1000 ohms atau 1k ±10%.electronics-lab.5% atau 1% (kelabu. 0. jalur keempat pendarab (bilangan sifar yang perlu ditambahkan kepada digit kedua) jalur kelima adalah hadterima.html x x x x x x Digit pertama Perang = 1. orientasikan kedudukan perintang lima jalur supaya dibaca dari kiri ke kanan.TOPIK 2 KOMPONEN ELEKTRONIK W 21 Rajah 2. Digit ketiga Hitam = 0. Perintang Lima Jalur Warna Seperti perintang empat jalur warna. . Rujuk Rajah 2. jalur kedua digit kedua. Digit kedua Hitam = 0. dan Nilai 1000 ohms atau 1k ±1%.

. Pada ketika ini pemuat dikatakan mempunyai cas penuh. Merah.10. Ini digambarkan seperti Rajah 2. Emas dan Merah 2.com/components/capac. Emas dan Perang Perang.1. Merah.htm Apabila voltan dikenakan kepada plat ini. Reka bentuk pemuat terdiri dari dua kepingan plat logam yang dipisahkan oleh bahan dielektrik.2 Pemuat Pemuat adalah sejenis komponen elektronik yang berkeupayaan menyimpan cas dalam bentuk medan elektrostatik. Hitam.22 X TOPIK 2 KOMPONEN ELEKTRONIK AKTIVITI 2. Merah. Rujuk Rajah 2. Merah.freeuk.8: Binaan pemuat Sumber: http://www.11. arus elektrik akan mengalir dan mengecas kepingan plat sehingga voltan antara plat menyamai voltan bekalan. Plat Terminal Terminal Dielektrikrminal Rajah 2.3 Nyatakan nilai perintang berikut: (a) (b) (c) Merah. Merah dan Perang Merah.kpsec.

Vc Rajah 2. maka 1000000µF = 1F n = 10-9 (thousand . maka 1000pF = 1nF . Tenaga yang dilepaskan adalah dalam bentuk haba didalam pengalir dan juga dalam pemuat itu sendiri.millionth). Faktor yang menentukan nilai kemuatan ialah: x x x Luas muka kepingan plat. Lazimnya nilai kemuatan yang terdapat dalam pasaran adalah dalam unit yang lebih kecil iaitu: µ (micro). kepingan plat masih menyimpan cas elektrik sehingga cas elektrik dinyahcas melalui dawai pengalir merentasi kedua terminal pemuat.9: Mengecas pemuat Sumber: http://www. Hubungan antara cas (Q). maka 1000nF = 1µF p = 10-12 (million .html Apabila voltan bekalan pada terminal pemuat ditanggalkan. kemuatan (C) dan voltan (V) adalah seperti berikut: C = Q/V (a) Kemuatan (C) Unit kemuatan (C) diukur dalam Farad (Michael Faraday 1791 1867).ws/capacitor/cap_2. Jumlah cas elektrik yang disimpan oleh pemuat dinamakan nilai kemuatan. n (nano) and p (pico): µ = 10-6 (millionth). Jarak antara kepingan plat.electronics-tutorials.TOPIK 2 KOMPONEN ELEKTRONIK W 23 Cas Positif Cas Negatif Dielektrik Simbol Pemuat Voltan.millionth). dan Bahan yang memisahkan kepingan plat (bahan dielektrik).

htm x Pemuat Elektrolitik Pemuat Elektrolitik merupakan pemuat yang mempunyai kekutuban.freeuk.13.freeuk.12: Contoh pemuat berkutub Sumber: http://www. (i) Pemuat Berkutub (Nilai melebihi 1øF). sebagaimana namanya perlu dipasang dengan kekutuban bateri yang betul untuk mengelakkan kecelakaan dan kerosakan pada pemuat tersebut. Manakala pemuat tanpa kutub boleh dipasang tanpa mengira kekutuban bateri. Rekabentuk pemuat elektrolitik ini lazimnya ditandakan dengan voltan operasi serta nilai kemuatannya dibadan pemuat. Secara fizikalnya tanda kekutuban ditandakan pada badan pemuat supaya mengelakkan daripada kesalahan pemasangan. .com/components/capac.htm Rajah 2. Pemuat berkutub. Rujuk Rajah 2. Rujuk Rajah 2.12 dan 2. Rajah 2.14.24 X TOPIK 2 KOMPONEN ELEKTRONIK (b) Jenis Pemuat Pemuat dikategorikan kepada dua jenis iaitu pemuat berkutub dan pemuat tanpa kutub.com/components/capac.kpsec.13: Simbol pemuat berkutub Sumber: http://www.kpsec.

15 dan 2. pemuat tantalum mempunyai kadar voltan kerja yang lebih rendah.8øF Contoh: biru.htm .kpsec.freeuk. Nilai kemuatan pemuat tantalum dapat dikenali melalui kod warna. dot kelabu = 0.freeuk.68øF (ii) Pemuat Tanpa Kutub (nilai kemuatan sehingga 1øF).freeuk.com/components/capac.kpsec.htm Rajah 2. Contoh: biru.11: Pemuat tanpa kutub Sumber: http://www.htm x Pemuat Tantalum Berbanding dengan pemuat elektrolitik. Rajah 2. dot hitam = 68øF Contoh: biru.10: Pemuat elektrolitik Sumber: http://www. Rujuk Rajah 2. kelabu.TOPIK 2 KOMPONEN ELEKTRONIK W 25 Rajah 2.kpsec.12: Simbol pemuat tanpa kutub Sumber: http://www. kelabu. Saiz pemuat tantalum lebih kecil dan harganya lebih mahal berbanding pemuat elektrolitik.com/components/capac.com/components/capac.16). dot putih = 6. kelabu.

17).26 X TOPIK 2 KOMPONEN ELEKTRONIK Pemuat tanpa kutub biasanya mempunyai nilai yang sangat kecil.1øF = 100nF. dan Nombor ketiga adalah bilangan sifar untuk nilai dalam unit pF. Contoh: 102 = 1000pF = 1nF (bukan 102pF!) Contoh: 472J = 4700pF = 4. x x x Nombor pertama digit pertama. Warna keempat dan kelima untuk hadterima dan kadar voltan. Ia boleh dipasang tanpa mengira kekutuban bateri. . (iv) Kod Warna Pemuat Kod warna digunakan untuk menentukan kemuatan pemuat polister. Contoh: 0. Rujuk Rajah 2. (iii) Kod Nombor Pemuat Rajah 2. warna kedua untuk digit kedua dan warna ketiga untuk bilangan sifar dalam unit pF. Warna pertama untuk digit pertama. Kaedah menentukan kod warna pemuat adalah sama seperti kod warna perintang.18. Nombor kedua digit kedua.7nF (J adalah 5% hadterima). Contoh: 4n7 = 4.1 = 0. Nilai kemuatannya dicetak atas badan pemuat tanpa nilai pendarab.7nF.17: Kod nombor pemuat Terdapat juga nilai kemuatan dinyatakan secara kod (rujuk Rajah 2.

22øF.19 dan 2. Pelarasan dilakukan dengan menggunakan pemutar skru yang kecil. hanya kelebaran menunjukkan dua warna yang sama).01øF. Ia mempunyai nilai kemuatan yang sangat kecil.21 dan Rajah 2.0001øF). kuning = 220nF = 0. Rujuk Rajah 2. Rajah 2. Contoh: Merah lebar. (v) Pemuat Bolehubah Pemuat bolehubah banyak digunakan dalam litar penalaan radio. jingga = 10000pF = 10nF = 0.18: Kod Warna Pemuat Contoh: Perang. Nilai kemuatan pemuat trimmer antara 2-10pF.20: Pemuat bolehubah Sumber: Photograph © Rapid Electronics (vi) Pemuat Trimmer Merupakan pemuat bolehubah yang halus. . Pemuat trimmer direka khas untuk dipasang terus di atas papan litar.19: Simbol pemuat bolehubah Rajah 2. (Ingatan! Tiada sela antara warna.TOPIK 2 KOMPONEN ELEKTRONIK W 27 Rajah 2.20. lazimnya antara 100pF dan 500pF (100pF = 0. Rujuk Rajah 2. hitam.22.

Dengan menggunakan perkataan anda sendiri.org/wiki/File:Electronic_component_inductors. Rajah 2. rujuk Rajah 2. jelaskan kegunaan pemuat dan jenisjenisnya. Dalam bentuk yang mudah pearuh terdiri daripada gulungan dawai pengalir.1 Anda telah didedahkan dengan pemuat.28 X TOPIK 2 KOMPONEN ELEKTRONIK Rajah 2.23: Beberapa contoh pearuh Sumber: http://en.1.23 dan Rajah 2.22: Pemuat trimmer Sumber: Photograph © Rapid Electronics SEMAK KENDIRI 2.21: Simbol pemuat trimmer Rajah 2. 2.jpg .3 Pearuh Pearuh adalah satu komponen pasif yang menyimpan tenaga dalam bentuk medan magnet.wikipedia.24.

Nilai pearuh diukur dalam henry (H).org/wiki/File:Electronic_component_inductors. Lazimnya unit pearuh adalah dalam mikrohenry (øH) 1 mikrohenry (øH) = 10-6H 1milihenry (mH) = 10-3 H 1 nanohenry (nH) = 10-9 H (b) Kegunaan Pearuh Pearuh banyak digunakan dalam litar analog.TOPIK 2 KOMPONEN ELEKTRONIK W 29 Rajah 2.24: Simbol pearuh Sumber: http://en. (iii) Luas muka keratan lilitan gelung. Rujuk Rajah 2. Dalam litar bekalan kuasa pearuh digunakan sebagai litar penapis untuk menghilangkan voltan riak.wikipedia. Rajah 2.25: Pearuh dengan dua lilitan 47mH di dalam litar bekalan kuasa Sumber: http://en.25.jpg .org/wiki/File:Electronic_component_inductors. Jika digandingkan dengan pemuat pearuh digunakan sebagai litar penala. dan (iv) Panjang dawai lilitan.jpg (a) Nilai kearuhan Nilai kearuhan sesuatu pearuh bergantung kepada: (i) (ii) Bilangan lilitan gelung. Jenis teras yang digunakan.wikipedia.

Tanda anak panah dalam simbol diod menunjukkan arah aliran arus. LED.28. Rajah 2.htm Diod dibina dari bahan semikonduktor P dan bahan semikonduktor N.26 dan Rajah 2.freeuk. Terdapat dua keadaan pincang semasa diod disambungkan pada punca bekalan kuasa iaitu pincang hadapan (forward bias) dan pincang balikan (reversed bias). 2. 2.freeuk.2 KOMPONEN AKTIF Terdapat tiga komponen utama yang termasuk dalam kategori komponen aktif ialah Diod.27 untuk contoh dan simbol diod.1 Diod Diod merupakan satu komponen elektronik yang membenarkan arus mengalir hanya dalam satu arah sahaja. Rujuk Rajah 2.26: Contoh diod Sumber: http://www. Transistor dan IC.kpsec.com/components/diode.kpsec.27: Simbol diod Sumber: http://www. Terminal diod dinamakan Anod (+) dan katod (-). Rujuk Rajah 2.2 Nyatakan maksud. Sub topik ini akan membincangkan komponen aktif dengan lebih menyeluruh. nilai dan kegunaan pearuh dengan ringkas.htm Rajah 2. .2.com/components/diode.30 X TOPIK 2 KOMPONEN ELEKTRONIK SEMAK KENDIRI 2.

7V Silikon Arus Pincang Balikan.electronics-tutorials. mA Aliran Arus Voltan Pincang Balikan Voltan Pincang Hadapan 0. . Rujuk Rajah 2. terminal Anod disambung dengan punca positib bekalan kuasa dan terminal katod disambung dengan punca negatif bekalan kuasa maka diod akan mengalirkan arus.TOPIK 2 KOMPONEN ELEKTRONIK W 31 Katod (K) Anod (A) Arus Pincang Hadapan.ws/diode/diode_1.29.html (a) Pincang hadapan Apabila diod dipincang hadapan. uA Rajah 2.3V Germanium 0.28: Ciri-ciri diod Sumber: http://www.

ws/diode/diode_1.electronics-tutorials.30: Diod berkeadaan pincang balikan Sumber: http://www.electronics-tutorials.ws/diode/diode_1.html (b) Pincang Balikan Apabila diod dipincang balikan.html . Rujuk Rajah 2. terminal Anod disambung dengan punca negatif bekalan kuasa dan terminal katod disambung dengan punca positif bekalan kuasa maka diod tidak akan mengalirkan arus. PN Junction Halangan tinggi Voltan Pincang Rajah 2.29: Diod berkeadaan pincang hadapan Sumber: http://www.32 X TOPIK 2 KOMPONEN ELEKTRONIK PN Junction Halangan rendah Voltan Pincang Rajah 2.30.

Rujuk Rajah 2.electronics-tutorials. Rajah 2.32: Alat terus suaian gelombang separuh Sumber: http://www. Diod isyarat juga digunakan sebagai diod pelindung kepada geganti (relay).31: Diod digunakan sebagai pelindung geganti Sumber: http://www.ws/diode/diode_1. Contoh diod kuasa ialah 1N4007.TOPIK 2 KOMPONEN ELEKTRONIK W 33 (c) Jenis-jenis Diod (i) Diod Isyarat (arus rendah) Diod isyarat digunakan untuk memproses maklumat (isyarat radio) di dalam litar elektronik Contoh diod kegunaan am seperti ini ialah diod 1N4148 yang dibuat dibuat dari silikon. x Alat terus suaian gelombang separuh (rujuk Rajah 2.31.com/components/diode. iaitu menukarkan arus ulang alik kepada arus terus.32) masukan keluaran Rajah 2.kpsec.html .htm (ii) Diod Kuasa Diod kuasa digunakan dalam litar bekalan kuasa sebagai alat terus suaian.freeuk.

Vd. manakala separuh kitar negatif diod tidak mengalirkan arus.34: Berbagai jenis alat terus suaian jenis tetimbang di pasaran Sumber: http://www. = Vmax = 0.318Vmax = 0. Keluaran adalah separuh kitar positif.freeuk.htm .34 untuk pelbagai jenis contoh alat terus suaian jenis tetimbang yang terdapat di pasaran dipasaran Rajah 2. Keluaran AT Masukan AU Rajah 2.33: Litar alat terus suaian tetimbang Sumber: http://www. Litar ini digunakan untuk mendapatkan voltan AT bersih daripada voltan AU.c.com/components/diode.kpsec.ws/diode/diode_1.33) Empat diod disusun secara teratur untuk membolehkan setiap kitar voltan masukan ada voltan keluaran.34 X TOPIK 2 KOMPONEN ELEKTRONIK Separuh kitar positif diod mengalirkan arus.html Lihat Rajah 2.electronics-tutorials.45VS Dimana Vmax adalah voltan puncak dan VS adalah nilai ppgd voltan bekalan x Alat terus suaian tetimbang (rujuk Rajah 2.

37: Litar pengatur voltan Sumber: http://www.39: Simbol LED .TOPIK 2 KOMPONEN ELEKTRONIK W 35 x Diod Zener (rujuk Rajah 2.htm Diod Zener digunakan untuk menetapkan voltan keluaran dalam litar pengatur voltan.35: Contoh diod zener a = anod.freeuk.2 Diod Pemancar Cahaya (LED) Rajah 2. 2.36: Simbol diod zener Masukan AT Tidak Teratur Keluaran AT Teratur Rajah 2. Rajah 2.36 dan Rajah 2. k = katod Rajah 2. Diod zener dapat dikenali dengan membaca nilai voltan keluaran pada badan diod.37) Rajah 2.38: Contoh berbagai jenis warna LED (saiz 5mm) Rajah 2.com/components/diode.2.kpsec.35. Secara praktikalnya diod zener dipasang dalam keadaan pincang balikan mengikut voltan yang akan ditetapkan.

40: Binaan. mempunyai tiga terminal dinamakan pengeluar (emitter).3 Transistor Transistor adalah sejenis peranti elektronik yang biasa digunakan untuk membesarkan isyarat elektronik.36 X TOPIK 2 KOMPONEN ELEKTRONIK Diod Pemancar Cahaya (LED) adalah satu peranti elektronik yang mengeluarkan cahaya apabila dikenakan voltan.40) Binaan Transistor Analogi Dua Diod Simbol Transistor PNP Simbol Transistor NPN Rajah 2. Terdapat dua jenis transistor iaitu transistor jenis NPN dan transistor jenis PNP.electronics-tutorials.39 untuk contoh dan simbol LED. Apabila LED dipincang hadapan tenaga dilepaskan dalam bentuk cahaya berwarna.ws/transistor/tran_1. lebih tahan lama.html . Binaan Transistor (rujuk Rajah 2. Rujuk Rajah 2. LED banyak digunakan dalam kehidupan seharian kerana kuasa yang dlesapkan adalah rendah berbanding lampu pijar. saiz yang lebih kecil dan pantas dihidupkan. pemungut (collector) dan tapak (base). Transistor dibina daripada bahan semikonduktor. 2. analogi dan simbol transistor Sumber: http://www. lebih lasak.38 dan 2.2.

41: Transistor corak tapak biasa Sumber: http://www.electronics-tutorials. Isyarat keluaran diambil antara tapak dan pemungut. Rajah 2.41 untuk transistor corak tapak biasa. Corak Pengeluar Biasa (Common Emitter Configuration). Contoh formula kiraan: AV = Ic × R L R = × L Ie × R IN R IN Dimana: x x x "Ic" adalah arus pemungut "Ib" adalah arus tapak "Ie" adalah arus pengeluar . (iii) Gandaan arus kurang dari 1.TOPIK 2 KOMPONEN ELEKTRONIK W 37 Tiga kaedah pemasangan transistor dalam litar elektronik iaitu: x x x (a) Corak Tapak Biasa (Common Base Configuration).html Ciri-ciri: (i) (ii) Isyarat masukan dimasukkan antara tapak dan pengeluar.ws/transistor/tran_1. Corak Tapak Biasa (Common Base Configuration) Rujuk Rajah 2. Corak Pemungut Biasa (Common Collector Configuration).

(vi) Gandaan kuasa tinggi.42 untuk transistor corak pengeluar biasa. (vii) Galangan masukan rendah (viii) Galangan keluaran tinggi Contoh kiraan: I E = IC + I B = = IC IE and = = IC IB 1- +1 Dimana: x x x "Ic" adalah arus pemungut "Ib" adalah arus tapak "Ie" adalah arus pengeluar .ws/transistor/tran_1.38 X TOPIK 2 KOMPONEN ELEKTRONIK (b) Corak Pengeluar Biasa (Common Emitter Configuration) Rujuk Rajah 2.html Ciri-ciri: (i) (ii) Isyarat masukan dimasukkan antara tapak dan pengeluar. Isyarat keluaran diambil antara pegeluar dan pemungut. Rajah 2.42: Corak Pengeluar Biasa Sumber: http://www. (iii) Isyarat masukan berbeza fasa fasa 180o dengan isyarat keluaran (iv) Gandaan arus tinggi.electronics-tutorials. (v) Gandaan voltan tinggi.

(vi) Galangan masukan tinggi (vii) Galangan keluaran rendah IE Ai Ai IC I B IE IB IC I B IB IC 1 IB ? Ai E 1 Rujuk Jadual 2.43: Corak pemungut biasa Sumber: http://www. Rajah 2.2 untuk keksimpulan corak-corak yang telah dinyatakan sebelum ini.electronics-tutorials. (iii) Gandaan arus tinggi.ws/transistor/tran_1.TOPIK 2 KOMPONEN ELEKTRONIK W 39 (c) Corak Pemungut Biasa (Common Collector Configuration) Rujuk Rajah 2. Isyarat keluaran diambil antara pegeluar dan pemungut.html Ciri-ciri: (i) (ii) Isyarat masukan dimasukkan antara tapak dan pemungut.43 untuk transistor corak pemungut biasa. (v) Gandaan kuasa sederhana. . (iv) Gandaan voltan rendah.

Rajah 2.40 X TOPIK 2 KOMPONEN ELEKTRONIK Jadual 2.45) iaitu kos dan prestasi. Kos pembuatannya murah jika dibandingkan menggunakan komponen biasa kerana cip binaannya dibentuk atas sekeping papan yang kecil dan nipis. . (Rujuk Rajah 2.44: Jenis IC yang terdapat dalam pasaran IC merupakan komponen elektronik yang mengandungai berbagai peranti semikonduktor yang direka bentuk khas. Corak Pengeluar Biasa dan Corak Pemungut Biasa Ciri-ciri Galangan masukan Galangan keluaran Beda fasa Gandaan Voltan Gandaan Arus Gandaan Kuasa Corak Tapak Biasa Rendah Sangat Tinggi 0o Tinggi Rendah Rendah Corak Pengeluar Biasa Sederhana Tinggi 180o Sederhana Sederhana Sangat Tinggi Corak Pemungut Biasa Tinggi Rendah 0o Rendah Tinggi Sederhana 2.2: Ringkasan Corak Tapak Biasa.4 Litar Bersepadu (Integrated circuit-IC) Rajah 2.2.45: Binaan dalam IC Dua kebaikan penggunaan IC (rujuk Rajah 2.44). IC banyak digunakan dalam peralatan elektronik masa kini. Prestasinya pula amat baik kerana menggunakan voltan yang rendah dan terbina dalam satu bekas yang padat.

Dalam sistem pembesar suara contohnya.3. isyarat elektrik. Litar IC digital mengandungi berbagai-bagai get logic. kemudian dikuatkan oleh amplifier seterusnya dikeluarkan melalui pembesar suara. Litar IC analog pula terdiri daripada sensor dan opAmp manakala IC campuran seperti A/D Converter dan D/A converter.html .ws/io/io_1. 2. tenaga magnet dan sebagainya. (i) Sistem pembesar suara Rajah 2.46: Sistem input dan output Sumber: http://www. tenaga haba. Mikrofon sebagai transduser mengesan isyarat suara kemudian menukarkannya kepada gelombang elektrik yang kecil. transduser.electronics-tutorials. multiplek dan mikroprosesor. Rujuk Rajah 2. flip-flop. tenaga radiasi.46 dan Jadual 2. dan IC campuran (bekerja untuk analog dan digital). (a) Transduser Tranduser merupakan peranti elektronik yang boleh mengesan gerakan. Amplifier menguatkan isyarat elektrik yang kecil. IC digital.TOPIK 2 KOMPONEN ELEKTRONIK W 41 IC boleh dikelaskan kepada tiga iaitu: IC analog.3 KOMPONEN KHAS Tiga komponen utama yang termasuk dalam kategori komponen khas ialah suis dan pemasa. Pembesar suara menukarkan isyarat elektrik kepada gelombang suara. mikrofon mengesan isyarat suara yang rendah. sensor dan geganti.

Rujuk Rajah 2.48. Arus yang mengalir dalam gelung geganti menghasilkan medan magnet yang menghubungkan suis on dan off.47: Bentuk geganti .3: Kuantiti Diukur (Peranti Input (Sensor) dan (Peranti Keluaran (Output) Kuantiti yang akan diukur Aras cahaya Peranti input (sensor) Perintang Bersandar Cahaya (LDR) Peranti keluaran (output) Cahaya & Lampu LED's & Paparan Optik Gentian Fotodiod Fototransistor Solar Sel Thermocouple Thermistor Suhu Termostat Resistive Temperature Detectors (RTD) Alat penahan suis tekanan Pemanas Kipas Lifts & Jacks Elektromagnetik Gegaran Motor Solenoid Panel Meter Motors AT & AU Tekanan Kedudukan Load Cells Potentiometer Encoders Suis Reflective/Slotted Opto LVDT Generator-Tacho Kelajuan Reflective/Slotted Opto-coupler Sensor Kesan Doppler Karbon Microphone Kristal elektrik-Piezo Stepper Motor Brek Loceng Pembaz Pembesar Suara Suara (b) Geganti (Relay) Geganti merupakan peranti elektronik yang berfungsi sebagai suis kendalian elektrik. Rajah 2.42 X TOPIK 2 KOMPONEN ELEKTRONIK Jadual 2.47 dan 2.

3 Dengan ringkas. Komponen aktif.TOPIK 2 KOMPONEN ELEKTRONIK W 43 Rajah 2. lazimnya suis antara COM dan NO terbuka (OFF) semasa geganti off. NC dan NO: (i) (ii) COM NC = Normally Closed. x Tiga komponen aktif ialah:  Diod. lazimnya suis antara COM dan NC tetutup (ON) semasa geganti off.48: Simbol geganti Sumber: http://www.htm Terminal geganti biasanya ditandakan dengan COM.kpsec. dan Pearuh. (iii) NO = Normally Open. dan . Pemuat. dan Komponen khas.freeuk. x Tiga komponen pasif ialah:  Perintang.com/components/relay. x Komponen elektronik diklasifikasikan kepada:  Komponen pasif. nyatakan dua jenis komponen khas yang telah anda pelajari. LED Transistor. SEMAK KENDIRI 2.

Tiga kaedah pemasangan transistor dalam litar elektronik iaitu:  Corak Tapak Biasa (Common Base Configuration). Transduser. Tiga komponen khas ialah:  Suis dan pemasa. empat dan lima jalur warna telah diamalkan. dan Sensor dan geganti. x x x Penentuan nilai perintang adalah mengikut kepiawaian EIA dimana penggunaan tiga. Pemuat dikategorikan kepada dua jenis iaitu:  Pemuat berkutub. dan Pemuat tanpa kutub. x x x x x Pearuh adalah satu komponen pasif yang menyimpan tenaga dalam bentuk medan magnet. Corak Pengeluar Biasa (Common Emitter Configuration). Perintang adalah terbahagi kepada dua. Diod Pemancar Cahaya (LED) adalah satu peranti elektronik yang mengeluarkan cahaya apabila dikenakan voltan. Pemuat adalah sejenis komponen elektronik yang berkeupayaan menyimpan cas dalam bentuk medan elektrostatik.44 X TOPIK 2 KOMPONEN ELEKTRONIK x IC. Transistor adalah sejenis peranti elektronik yang biasa digunakan untuk membesarkan isyarat elektronik. x x Perintang merupakan komponen yang biasa terdapat dalam litar elektronik. Corak Pemungut Biasa (Common Collector Configuration). dan Perintang berubah. . iaitu:  Perintang tetap. Diod merupakan satu komponen elektronik yang membenarkan arus mengalir hanya dalam satu arah sahaja.

html .TOPIK 2 KOMPONEN ELEKTRONIK W 45 x x x IC merupakan komponen elektronik yang mengandungai berbagai peranti semikonduktor yang direka bentuk khas.kpsec. Geganti Komponen elektronik jenis pasif Komponen elektronik jenis aktif Komponen elektronik jenis khas Pearuh Pemuat Perintang Tranduser Backer.com/components/ic. Variable resistor. 2009. isyarat elektrik. 2009. Dorset.kpsec. from http://www. 2009. Retrieved June 15.freeuk.com/components/capac. J.(2009).kpsec. J. John. 2009. Retrieved June 15.com/components/vres.(2009). Retrieved June 15. (2009). tenaga haba. (2009). from http://www.htm Storr.freeuk. Diodes. Retrieved June 15. J.htm Hewes. Geganti merupakan peranti elektronik yang berfungsi sebagai suis kendalian elektrik.kpsec. Modern electronic manuals. (1998). Hewes.freeuk. from http://www. 2009.freeuk.com/components/diode. Integrated circuits. tenaga radiasi.htm Hewes.htm Hewes. John. Undesstanding Passive Components. (2009).. tenaga magnet dan sebagainya. UK: Wimborne Publishing Ltd. Transistor. from http://www.electronics-tutorials. Capasitor. Retrived June 15. from http://www. Tranduser merupakan peranti elektronik yang boleh mengesan gerakan. W.ws/transistor/tran_1.