Topik

X

2
1. 2. 3. 4.

Komponen Elektronik

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: Mengenal pasti simbol dan kegunaan beberapa jenis komponen elektronik jenis pasif; Mengenal pasti kod warna dan simbol perintang; Mengenal pasti simbol, jenis pincang dan kegunaan beberapa komponen elektronik jenis aktif; dan Mengenal pasti fungsi dan kegunaan beberapa jenis komponen khas.

X

PENGENALAN

Tahukah anda apakah itu komponen elektrik? Pernahkah anda terfikir apakah kegunaan komponen elektrik dan betapa pentingnya ia dalam kehidupan seharian anda? Sub topik berikut akan mengupas isu komponen elektrik ini dengan lebih mendalam. AKTIVITI 2.1 Tahukah anda bahawa terdapat kepiawaian komponen elektrik yang berbeza di antara negeri-negeri di dunia ini? Nyatakan beberapa kepiawaian yang anda tahu.

2.1

KOMPONEN PASIF

Komponen elektrik adalah suatu alat yang membenarkan pengaliran arus elektrik ke satu arah atau arus ulang alik ke arus terus. Komponen elektrik juga digunakan sebagai pengawal arus elektrik dan rintangan dalam sesuatu litar.

TOPIK 2 KOMPONEN ELEKTRONIK

W

17

Komponen elektronik dapat diklasifikasikan kepada tiga komponen utama iaitu pasif, aktif dan khas. Tiga komponen yang termasuk dalam kategori komponen pasif ialah perintang, pemuat dan pearuh.

2.1.1

Perintang

Perintang merupakan komponen yang biasa terdapat dalam litar elektronik. Fungsi utama perintang adalah untuk mengawal arus dan voltan dalam litar. Terdapat dua jenis perintang iaitu perintang tetap dan perintang bolehubah. Perintang tetap mempunyai nilai yang tetap manakala perintang bolehubah mempunyai nilai yang boleh diubah dengan melaras „shaft‰. Rujuk Rajah 2.1 dan 2.2.

Rajah 2.1: Gambar perintang tetap dan perintang bolehubah Sumber: http://www.kpsec.freeuk.com/components/resist.htm

Rajah 2.1: Simbol perintang tetap dan perintang bolehubah Sumber: http://www.kpsec.freeuk.com/components/resist.htm

Parameter bagi sebuah perintang sama ada perintang tetap atau perintang bolehubah adalah seperti berikut: x x x x Nilai perintang, dinyatakan dalam ohm (:), Kilo Ohm (K:) atau Mega Ohm (M:); Kadar kuasa, dinyatakan dalam Watt; Had terima, dinyatakan dalam % nilai perintang. Contoh “5%; dan Angkali suhu, dinyatakan dalam % dimana nilai perintang berubah mengikut perubahan suhu perdegree Celcius (%/ÀC).

18 X

TOPIK 2

KOMPONEN ELEKTRONIK

(a)

Perintang Tetap Rupa bentuk perintang tetap dapat dikenali dengan saiz fizikal selinder kecil dengan dua dawai pengalir dikedua-dua hujung. Ia tidak berpolariti. Arus masuk dan keluar adalah melalui hujung dawai. Nilai perintang dikodkan dengan warna (dalam unit Ohm). Perintang jenis „surface mount‰ pula mempunyai saiz yang lebih kecil dan dilekatkan terus keatas papan litar dengan fungsi yang sama seperti perintang biasa. Rujuk Rajah 2.3 dan Rajah 2.4.

Rajah 2.2: Deretan perintang tetap dalam litar elektronik Sumber: http://www.kpsec.freeuk.com/components/resist.htm

Rajah 2.3: Perintang jenis „surface mount‰ Sumber: http://www.kpsec.freeuk.com/components/resist.htm

(b)

Perintang bolehubah Rajah 2.5 menunjukkan binaan satu perintang bolehubah. Ia terdiri dari trek perintang dengan satu „wiper‰ yang menyentuh trek perintang tersebut. Terdapat tiga terminal sambungan yang memberikan nilai perintang yang berbeza antara terminal apabila „wiper‰ dilaraskan. Trek perintang dibuat dari karbon dan campuran logam dan seramik. Rujuk Rajah 2.6.

empat dan lima jalur warna telah diamalkan.freeuk.com/components/resist.com/components/resist.5: Binaan perintang bolehubah Sumber: http://www.1. Penentuan kod warna bagi perintang bermula dengan jalur 1. kabel dan juga komponenkomponen lain.TOPIK 2 KOMPONEN ELEKTRONIK W 19 Wiper Trek rintangan Terminal Rajah 2. diod.htm AKTIVITI 2.freeuk. jalur 2 dan jalur 3 dan bermula dari sebelah kiri ke kanan.4: Perintang bolehubah Sumber: http://www.htm Rajah 2. Warna untuk menentukan nilai perintang adalah seperti ditunjukkan di dalam Jadual 1.2 Nyatakan jenis-jenis perintang bolehubah yang terdapat di pasaran.kpsec. jalur-jalur warna diletakkan berhampiran pada satu hujung. Jika diperhatikan dengan teliti jalur-jalur warna diletakkan berhampiran .kpsec. pemuat. Jika diperhatikan dengan teliti. manakala dihujung yang lain satu warna berjarak dengan kumpulan tadi. Mula membaca nilainya dari warna yang tersusun rapat ke jarang.7 menunjukkan penentuan nilai kod warna perintang. Warna dan nilai nya telah dipersetujui diperingkat antarabangsa bagi menentukan nilai perintang. (c) Kod Warna Perintang Penentuan nilai perintang adalah mengikut kepiawaian EIA dimana penggunaan tiga. Rajah 2.

1: Kod Warna Perintang Kod warna Perintang Warna Hitam Perang Merah Jingga Kuning Hijau Biru Ungu Kelabu Putih Nilai 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sumber: http://www.com/components/resist. Jadual 2.com/articles/index. Rujuk Rajah 2. Had terima pada perintang empat jalur warna adalah 2%. . emas atau perak). Jalur pertama adalah digit pertama.htm Rajah 2.electronics-lab.7.freeuk. 5% atau 10% (merah.html (i) Perintang Empat Jalur Warna Kod warna diorientasikan supaya dibaca dari kiri ke kanan.5: Orientasi menentukan kedudukan jalur warna Sumber: http://www.8.kpsec.20 X TOPIK 2 KOMPONEN ELEKTRONIK dengan satu hujung perintang. Orientasikan perintang tersebut supaya berada disebelah kiri seperti Rajah 2. jalur kedua digit kedua dan jalur ketiga adalah pendarab (bilangan sifar yang akan ditambahkan) dan jalur keempat adalah hadterima.

Jalur pertama adalah digit pertama. 0. Digit ketiga Hitam = 0.electronics-lab. Digit kedua Hitam = 0. ungu.1%. Digit ketiga Merah =2 (dua sifar ditambahkan).com/articles/index. Nilai hadterima bagi perintang lima jalur adalah 0. 0. dan Nilai 1000 ohms atau 1k ±1%. hijau atau perang).html x x x x x (ii) Digit pertama Perang = 1.electronics-lab.9. Digit kedua Hitam = 0. Rujuk Rajah 2.com/articles/index. Perintang Lima Jalur Warna Seperti perintang empat jalur warna. orientasikan kedudukan perintang lima jalur supaya dibaca dari kiri ke kanan.7: Kod Warna Perintang Lima Jalur Sumber: http://www. Digit keempat Perak = ±10%. 0. .TOPIK 2 KOMPONEN ELEKTRONIK W 21 Rajah 2. biru. jalur ketiga digit ketiga. Digit keempat Perang = 1 (satu sifar ditambahkan).5% atau 1% (kelabu.6: Kod warna perintang empat jalur Sumber: http://www. Rajah 2. jalur keempat pendarab (bilangan sifar yang perlu ditambahkan kepada digit kedua) jalur kelima adalah hadterima. jalur kedua digit kedua.05%.25%. Digit kelima Cokelat = ±1%. dan Nilai 1000 ohms atau 1k ±10%.html x x x x x x Digit pertama Perang = 1.

Merah. Merah.8: Binaan pemuat Sumber: http://www. Reka bentuk pemuat terdiri dari dua kepingan plat logam yang dipisahkan oleh bahan dielektrik.com/components/capac. .10.22 X TOPIK 2 KOMPONEN ELEKTRONIK AKTIVITI 2. Rujuk Rajah 2.1.freeuk. Pada ketika ini pemuat dikatakan mempunyai cas penuh. Emas dan Merah 2. Merah dan Perang Merah. arus elektrik akan mengalir dan mengecas kepingan plat sehingga voltan antara plat menyamai voltan bekalan. Hitam.htm Apabila voltan dikenakan kepada plat ini. Merah. Emas dan Perang Perang.11. Plat Terminal Terminal Dielektrikrminal Rajah 2. Ini digambarkan seperti Rajah 2.kpsec. Merah.2 Pemuat Pemuat adalah sejenis komponen elektronik yang berkeupayaan menyimpan cas dalam bentuk medan elektrostatik.3 Nyatakan nilai perintang berikut: (a) (b) (c) Merah.

ws/capacitor/cap_2.9: Mengecas pemuat Sumber: http://www. Faktor yang menentukan nilai kemuatan ialah: x x x Luas muka kepingan plat. Tenaga yang dilepaskan adalah dalam bentuk haba didalam pengalir dan juga dalam pemuat itu sendiri.millionth).TOPIK 2 KOMPONEN ELEKTRONIK W 23 Cas Positif Cas Negatif Dielektrik Simbol Pemuat Voltan.electronics-tutorials. Lazimnya nilai kemuatan yang terdapat dalam pasaran adalah dalam unit yang lebih kecil iaitu: µ (micro). Jarak antara kepingan plat. maka 1000nF = 1µF p = 10-12 (million . n (nano) and p (pico): µ = 10-6 (millionth). kepingan plat masih menyimpan cas elektrik sehingga cas elektrik dinyahcas melalui dawai pengalir merentasi kedua terminal pemuat. Jumlah cas elektrik yang disimpan oleh pemuat dinamakan nilai kemuatan. Vc Rajah 2.html Apabila voltan bekalan pada terminal pemuat ditanggalkan. maka 1000pF = 1nF . kemuatan (C) dan voltan (V) adalah seperti berikut: C = Q/V (a) Kemuatan (C) Unit kemuatan (C) diukur dalam Farad (Michael Faraday 1791 1867). maka 1000000µF = 1F n = 10-9 (thousand . dan Bahan yang memisahkan kepingan plat (bahan dielektrik).millionth). Hubungan antara cas (Q).

14.24 X TOPIK 2 KOMPONEN ELEKTRONIK (b) Jenis Pemuat Pemuat dikategorikan kepada dua jenis iaitu pemuat berkutub dan pemuat tanpa kutub. .12 dan 2. Rajah 2.13.htm Rajah 2. Manakala pemuat tanpa kutub boleh dipasang tanpa mengira kekutuban bateri. (i) Pemuat Berkutub (Nilai melebihi 1øF). Rujuk Rajah 2.com/components/capac. sebagaimana namanya perlu dipasang dengan kekutuban bateri yang betul untuk mengelakkan kecelakaan dan kerosakan pada pemuat tersebut. Rujuk Rajah 2. Secara fizikalnya tanda kekutuban ditandakan pada badan pemuat supaya mengelakkan daripada kesalahan pemasangan. Rekabentuk pemuat elektrolitik ini lazimnya ditandakan dengan voltan operasi serta nilai kemuatannya dibadan pemuat. Pemuat berkutub.kpsec.com/components/capac.freeuk.freeuk.kpsec.13: Simbol pemuat berkutub Sumber: http://www.htm x Pemuat Elektrolitik Pemuat Elektrolitik merupakan pemuat yang mempunyai kekutuban.12: Contoh pemuat berkutub Sumber: http://www.

com/components/capac.12: Simbol pemuat tanpa kutub Sumber: http://www.15 dan 2.htm .com/components/capac.68øF (ii) Pemuat Tanpa Kutub (nilai kemuatan sehingga 1øF).8øF Contoh: biru. dot hitam = 68øF Contoh: biru. dot kelabu = 0.com/components/capac. dot putih = 6.10: Pemuat elektrolitik Sumber: http://www.htm Rajah 2. kelabu.11: Pemuat tanpa kutub Sumber: http://www.kpsec.kpsec. pemuat tantalum mempunyai kadar voltan kerja yang lebih rendah. Nilai kemuatan pemuat tantalum dapat dikenali melalui kod warna.freeuk.16). Saiz pemuat tantalum lebih kecil dan harganya lebih mahal berbanding pemuat elektrolitik.htm x Pemuat Tantalum Berbanding dengan pemuat elektrolitik. kelabu. Rujuk Rajah 2.freeuk.kpsec.TOPIK 2 KOMPONEN ELEKTRONIK W 25 Rajah 2. Contoh: biru. kelabu.freeuk. Rajah 2.

Ia boleh dipasang tanpa mengira kekutuban bateri. x x x Nombor pertama digit pertama. Warna pertama untuk digit pertama. warna kedua untuk digit kedua dan warna ketiga untuk bilangan sifar dalam unit pF. Warna keempat dan kelima untuk hadterima dan kadar voltan.7nF.7nF (J adalah 5% hadterima). Rujuk Rajah 2.17).26 X TOPIK 2 KOMPONEN ELEKTRONIK Pemuat tanpa kutub biasanya mempunyai nilai yang sangat kecil. Nilai kemuatannya dicetak atas badan pemuat tanpa nilai pendarab.1øF = 100nF. Kaedah menentukan kod warna pemuat adalah sama seperti kod warna perintang. (iv) Kod Warna Pemuat Kod warna digunakan untuk menentukan kemuatan pemuat polister.1 = 0. . Contoh: 0. (iii) Kod Nombor Pemuat Rajah 2. Nombor kedua digit kedua.18. Contoh: 102 = 1000pF = 1nF (bukan 102pF!) Contoh: 472J = 4700pF = 4.17: Kod nombor pemuat Terdapat juga nilai kemuatan dinyatakan secara kod (rujuk Rajah 2. Contoh: 4n7 = 4. dan Nombor ketiga adalah bilangan sifar untuk nilai dalam unit pF.

(Ingatan! Tiada sela antara warna.22.01øF. hanya kelebaran menunjukkan dua warna yang sama). lazimnya antara 100pF dan 500pF (100pF = 0. Pemuat trimmer direka khas untuk dipasang terus di atas papan litar. Rujuk Rajah 2. jingga = 10000pF = 10nF = 0. Rujuk Rajah 2.19: Simbol pemuat bolehubah Rajah 2. Ia mempunyai nilai kemuatan yang sangat kecil.18: Kod Warna Pemuat Contoh: Perang. Contoh: Merah lebar. Rajah 2.20.21 dan Rajah 2. Nilai kemuatan pemuat trimmer antara 2-10pF.19 dan 2.TOPIK 2 KOMPONEN ELEKTRONIK W 27 Rajah 2.0001øF). kuning = 220nF = 0. hitam.20: Pemuat bolehubah Sumber: Photograph © Rapid Electronics (vi) Pemuat Trimmer Merupakan pemuat bolehubah yang halus. Pelarasan dilakukan dengan menggunakan pemutar skru yang kecil. (v) Pemuat Bolehubah Pemuat bolehubah banyak digunakan dalam litar penalaan radio. .22øF.

jelaskan kegunaan pemuat dan jenisjenisnya. Dalam bentuk yang mudah pearuh terdiri daripada gulungan dawai pengalir.23 dan Rajah 2.wikipedia. rujuk Rajah 2.28 X TOPIK 2 KOMPONEN ELEKTRONIK Rajah 2.23: Beberapa contoh pearuh Sumber: http://en. Rajah 2.1.org/wiki/File:Electronic_component_inductors. Dengan menggunakan perkataan anda sendiri.24.21: Simbol pemuat trimmer Rajah 2.jpg . 2.22: Pemuat trimmer Sumber: Photograph © Rapid Electronics SEMAK KENDIRI 2.1 Anda telah didedahkan dengan pemuat.3 Pearuh Pearuh adalah satu komponen pasif yang menyimpan tenaga dalam bentuk medan magnet.

Jenis teras yang digunakan. Dalam litar bekalan kuasa pearuh digunakan sebagai litar penapis untuk menghilangkan voltan riak.25: Pearuh dengan dua lilitan 47mH di dalam litar bekalan kuasa Sumber: http://en. Rajah 2. Nilai pearuh diukur dalam henry (H).25.jpg (a) Nilai kearuhan Nilai kearuhan sesuatu pearuh bergantung kepada: (i) (ii) Bilangan lilitan gelung.org/wiki/File:Electronic_component_inductors. Rujuk Rajah 2.wikipedia. Lazimnya unit pearuh adalah dalam mikrohenry (øH) 1 mikrohenry (øH) = 10-6H 1milihenry (mH) = 10-3 H 1 nanohenry (nH) = 10-9 H (b) Kegunaan Pearuh Pearuh banyak digunakan dalam litar analog.TOPIK 2 KOMPONEN ELEKTRONIK W 29 Rajah 2.jpg . dan (iv) Panjang dawai lilitan. Jika digandingkan dengan pemuat pearuh digunakan sebagai litar penala.24: Simbol pearuh Sumber: http://en. (iii) Luas muka keratan lilitan gelung.org/wiki/File:Electronic_component_inductors.wikipedia.

kpsec.htm Diod dibina dari bahan semikonduktor P dan bahan semikonduktor N.30 X TOPIK 2 KOMPONEN ELEKTRONIK SEMAK KENDIRI 2.26 dan Rajah 2. LED.27 untuk contoh dan simbol diod.2 KOMPONEN AKTIF Terdapat tiga komponen utama yang termasuk dalam kategori komponen aktif ialah Diod. Rujuk Rajah 2. .27: Simbol diod Sumber: http://www.26: Contoh diod Sumber: http://www. Sub topik ini akan membincangkan komponen aktif dengan lebih menyeluruh.freeuk. 2. Transistor dan IC.2 Nyatakan maksud.28. Tanda anak panah dalam simbol diod menunjukkan arah aliran arus.2.1 Diod Diod merupakan satu komponen elektronik yang membenarkan arus mengalir hanya dalam satu arah sahaja.kpsec. 2.htm Rajah 2.com/components/diode.com/components/diode. Terdapat dua keadaan pincang semasa diod disambungkan pada punca bekalan kuasa iaitu pincang hadapan (forward bias) dan pincang balikan (reversed bias). Rajah 2. nilai dan kegunaan pearuh dengan ringkas.freeuk. Rujuk Rajah 2. Terminal diod dinamakan Anod (+) dan katod (-).

Rujuk Rajah 2. mA Aliran Arus Voltan Pincang Balikan Voltan Pincang Hadapan 0.29. terminal Anod disambung dengan punca positib bekalan kuasa dan terminal katod disambung dengan punca negatif bekalan kuasa maka diod akan mengalirkan arus.3V Germanium 0.ws/diode/diode_1.electronics-tutorials. uA Rajah 2.TOPIK 2 KOMPONEN ELEKTRONIK W 31 Katod (K) Anod (A) Arus Pincang Hadapan.7V Silikon Arus Pincang Balikan. .28: Ciri-ciri diod Sumber: http://www.html (a) Pincang hadapan Apabila diod dipincang hadapan.

32 X TOPIK 2 KOMPONEN ELEKTRONIK PN Junction Halangan rendah Voltan Pincang Rajah 2.29: Diod berkeadaan pincang hadapan Sumber: http://www.html (b) Pincang Balikan Apabila diod dipincang balikan.30.html . PN Junction Halangan tinggi Voltan Pincang Rajah 2. Rujuk Rajah 2.ws/diode/diode_1.ws/diode/diode_1. terminal Anod disambung dengan punca negatif bekalan kuasa dan terminal katod disambung dengan punca positif bekalan kuasa maka diod tidak akan mengalirkan arus.electronics-tutorials.electronics-tutorials.30: Diod berkeadaan pincang balikan Sumber: http://www.

com/components/diode. Rajah 2. Rujuk Rajah 2. iaitu menukarkan arus ulang alik kepada arus terus.31: Diod digunakan sebagai pelindung geganti Sumber: http://www. Contoh diod kuasa ialah 1N4007.electronics-tutorials. x Alat terus suaian gelombang separuh (rujuk Rajah 2.htm (ii) Diod Kuasa Diod kuasa digunakan dalam litar bekalan kuasa sebagai alat terus suaian.freeuk.html .TOPIK 2 KOMPONEN ELEKTRONIK W 33 (c) Jenis-jenis Diod (i) Diod Isyarat (arus rendah) Diod isyarat digunakan untuk memproses maklumat (isyarat radio) di dalam litar elektronik Contoh diod kegunaan am seperti ini ialah diod 1N4148 yang dibuat dibuat dari silikon.ws/diode/diode_1.32) masukan keluaran Rajah 2.kpsec.32: Alat terus suaian gelombang separuh Sumber: http://www.31. Diod isyarat juga digunakan sebagai diod pelindung kepada geganti (relay).

htm .34 X TOPIK 2 KOMPONEN ELEKTRONIK Separuh kitar positif diod mengalirkan arus. Vd.45VS Dimana Vmax adalah voltan puncak dan VS adalah nilai ppgd voltan bekalan x Alat terus suaian tetimbang (rujuk Rajah 2.freeuk. Keluaran AT Masukan AU Rajah 2.html Lihat Rajah 2.c.318Vmax = 0.electronics-tutorials.ws/diode/diode_1.kpsec. manakala separuh kitar negatif diod tidak mengalirkan arus.33: Litar alat terus suaian tetimbang Sumber: http://www.com/components/diode.34: Berbagai jenis alat terus suaian jenis tetimbang di pasaran Sumber: http://www. Keluaran adalah separuh kitar positif. = Vmax = 0.33) Empat diod disusun secara teratur untuk membolehkan setiap kitar voltan masukan ada voltan keluaran.34 untuk pelbagai jenis contoh alat terus suaian jenis tetimbang yang terdapat di pasaran dipasaran Rajah 2. Litar ini digunakan untuk mendapatkan voltan AT bersih daripada voltan AU.

35: Contoh diod zener a = anod.39: Simbol LED .35.36 dan Rajah 2.37: Litar pengatur voltan Sumber: http://www.kpsec.freeuk.com/components/diode.37) Rajah 2. 2.2. k = katod Rajah 2. Secara praktikalnya diod zener dipasang dalam keadaan pincang balikan mengikut voltan yang akan ditetapkan.36: Simbol diod zener Masukan AT Tidak Teratur Keluaran AT Teratur Rajah 2.2 Diod Pemancar Cahaya (LED) Rajah 2. Rajah 2.38: Contoh berbagai jenis warna LED (saiz 5mm) Rajah 2. Diod zener dapat dikenali dengan membaca nilai voltan keluaran pada badan diod.TOPIK 2 KOMPONEN ELEKTRONIK W 35 x Diod Zener (rujuk Rajah 2.htm Diod Zener digunakan untuk menetapkan voltan keluaran dalam litar pengatur voltan.

Apabila LED dipincang hadapan tenaga dilepaskan dalam bentuk cahaya berwarna.39 untuk contoh dan simbol LED. saiz yang lebih kecil dan pantas dihidupkan.electronics-tutorials. LED banyak digunakan dalam kehidupan seharian kerana kuasa yang dlesapkan adalah rendah berbanding lampu pijar.40: Binaan. Rujuk Rajah 2.36 X TOPIK 2 KOMPONEN ELEKTRONIK Diod Pemancar Cahaya (LED) adalah satu peranti elektronik yang mengeluarkan cahaya apabila dikenakan voltan.2. Transistor dibina daripada bahan semikonduktor. lebih lasak. Binaan Transistor (rujuk Rajah 2. mempunyai tiga terminal dinamakan pengeluar (emitter).ws/transistor/tran_1. Terdapat dua jenis transistor iaitu transistor jenis NPN dan transistor jenis PNP. pemungut (collector) dan tapak (base). lebih tahan lama.38 dan 2.3 Transistor Transistor adalah sejenis peranti elektronik yang biasa digunakan untuk membesarkan isyarat elektronik.html . analogi dan simbol transistor Sumber: http://www. 2.40) Binaan Transistor Analogi Dua Diod Simbol Transistor PNP Simbol Transistor NPN Rajah 2.

electronics-tutorials.41 untuk transistor corak tapak biasa.ws/transistor/tran_1. Contoh formula kiraan: AV = Ic × R L R = × L Ie × R IN R IN Dimana: x x x "Ic" adalah arus pemungut "Ib" adalah arus tapak "Ie" adalah arus pengeluar . (iii) Gandaan arus kurang dari 1. Corak Tapak Biasa (Common Base Configuration) Rujuk Rajah 2. Rajah 2.41: Transistor corak tapak biasa Sumber: http://www. Isyarat keluaran diambil antara tapak dan pemungut. Corak Pengeluar Biasa (Common Emitter Configuration). Corak Pemungut Biasa (Common Collector Configuration).TOPIK 2 KOMPONEN ELEKTRONIK W 37 Tiga kaedah pemasangan transistor dalam litar elektronik iaitu: x x x (a) Corak Tapak Biasa (Common Base Configuration).html Ciri-ciri: (i) (ii) Isyarat masukan dimasukkan antara tapak dan pengeluar.

Rajah 2. (iii) Isyarat masukan berbeza fasa fasa 180o dengan isyarat keluaran (iv) Gandaan arus tinggi.electronics-tutorials. (vii) Galangan masukan rendah (viii) Galangan keluaran tinggi Contoh kiraan: I E = IC + I B = = IC IE and = = IC IB 1- +1 Dimana: x x x "Ic" adalah arus pemungut "Ib" adalah arus tapak "Ie" adalah arus pengeluar . (vi) Gandaan kuasa tinggi. Isyarat keluaran diambil antara pegeluar dan pemungut.html Ciri-ciri: (i) (ii) Isyarat masukan dimasukkan antara tapak dan pengeluar.42 untuk transistor corak pengeluar biasa. (v) Gandaan voltan tinggi.ws/transistor/tran_1.42: Corak Pengeluar Biasa Sumber: http://www.38 X TOPIK 2 KOMPONEN ELEKTRONIK (b) Corak Pengeluar Biasa (Common Emitter Configuration) Rujuk Rajah 2.

electronics-tutorials. (iii) Gandaan arus tinggi.2 untuk keksimpulan corak-corak yang telah dinyatakan sebelum ini.43: Corak pemungut biasa Sumber: http://www. (iv) Gandaan voltan rendah.ws/transistor/tran_1. (v) Gandaan kuasa sederhana.html Ciri-ciri: (i) (ii) Isyarat masukan dimasukkan antara tapak dan pemungut. Isyarat keluaran diambil antara pegeluar dan pemungut.43 untuk transistor corak pemungut biasa. (vi) Galangan masukan tinggi (vii) Galangan keluaran rendah IE Ai Ai IC I B IE IB IC I B IB IC 1 IB ? Ai E 1 Rujuk Jadual 2. .TOPIK 2 KOMPONEN ELEKTRONIK W 39 (c) Corak Pemungut Biasa (Common Collector Configuration) Rujuk Rajah 2. Rajah 2.

44: Jenis IC yang terdapat dalam pasaran IC merupakan komponen elektronik yang mengandungai berbagai peranti semikonduktor yang direka bentuk khas.40 X TOPIK 2 KOMPONEN ELEKTRONIK Jadual 2.4 Litar Bersepadu (Integrated circuit-IC) Rajah 2.2.45) iaitu kos dan prestasi. Prestasinya pula amat baik kerana menggunakan voltan yang rendah dan terbina dalam satu bekas yang padat.2: Ringkasan Corak Tapak Biasa.45: Binaan dalam IC Dua kebaikan penggunaan IC (rujuk Rajah 2. Corak Pengeluar Biasa dan Corak Pemungut Biasa Ciri-ciri Galangan masukan Galangan keluaran Beda fasa Gandaan Voltan Gandaan Arus Gandaan Kuasa Corak Tapak Biasa Rendah Sangat Tinggi 0o Tinggi Rendah Rendah Corak Pengeluar Biasa Sederhana Tinggi 180o Sederhana Sederhana Sangat Tinggi Corak Pemungut Biasa Tinggi Rendah 0o Rendah Tinggi Sederhana 2. Kos pembuatannya murah jika dibandingkan menggunakan komponen biasa kerana cip binaannya dibentuk atas sekeping papan yang kecil dan nipis. Rajah 2. (Rujuk Rajah 2. IC banyak digunakan dalam peralatan elektronik masa kini. .44).

dan IC campuran (bekerja untuk analog dan digital). Litar IC analog pula terdiri daripada sensor dan opAmp manakala IC campuran seperti A/D Converter dan D/A converter.TOPIK 2 KOMPONEN ELEKTRONIK W 41 IC boleh dikelaskan kepada tiga iaitu: IC analog. tenaga haba.html .3. tenaga radiasi. isyarat elektrik. IC digital. kemudian dikuatkan oleh amplifier seterusnya dikeluarkan melalui pembesar suara. 2. Dalam sistem pembesar suara contohnya. tenaga magnet dan sebagainya.46 dan Jadual 2. (i) Sistem pembesar suara Rajah 2. mikrofon mengesan isyarat suara yang rendah. Rujuk Rajah 2.ws/io/io_1. Amplifier menguatkan isyarat elektrik yang kecil.electronics-tutorials.3 KOMPONEN KHAS Tiga komponen utama yang termasuk dalam kategori komponen khas ialah suis dan pemasa. transduser. multiplek dan mikroprosesor. flip-flop. Pembesar suara menukarkan isyarat elektrik kepada gelombang suara.46: Sistem input dan output Sumber: http://www. Mikrofon sebagai transduser mengesan isyarat suara kemudian menukarkannya kepada gelombang elektrik yang kecil. Litar IC digital mengandungi berbagai-bagai get logic. (a) Transduser Tranduser merupakan peranti elektronik yang boleh mengesan gerakan. sensor dan geganti.

47 dan 2. Arus yang mengalir dalam gelung geganti menghasilkan medan magnet yang menghubungkan suis on dan off. Rujuk Rajah 2. Rajah 2.3: Kuantiti Diukur (Peranti Input (Sensor) dan (Peranti Keluaran (Output) Kuantiti yang akan diukur Aras cahaya Peranti input (sensor) Perintang Bersandar Cahaya (LDR) Peranti keluaran (output) Cahaya & Lampu LED's & Paparan Optik Gentian Fotodiod Fototransistor Solar Sel Thermocouple Thermistor Suhu Termostat Resistive Temperature Detectors (RTD) Alat penahan suis tekanan Pemanas Kipas Lifts & Jacks Elektromagnetik Gegaran Motor Solenoid Panel Meter Motors AT & AU Tekanan Kedudukan Load Cells Potentiometer Encoders Suis Reflective/Slotted Opto LVDT Generator-Tacho Kelajuan Reflective/Slotted Opto-coupler Sensor Kesan Doppler Karbon Microphone Kristal elektrik-Piezo Stepper Motor Brek Loceng Pembaz Pembesar Suara Suara (b) Geganti (Relay) Geganti merupakan peranti elektronik yang berfungsi sebagai suis kendalian elektrik.42 X TOPIK 2 KOMPONEN ELEKTRONIK Jadual 2.48.47: Bentuk geganti .

dan Pearuh.htm Terminal geganti biasanya ditandakan dengan COM. (iii) NO = Normally Open.3 Dengan ringkas. dan Komponen khas.com/components/relay. Komponen aktif.kpsec. lazimnya suis antara COM dan NO terbuka (OFF) semasa geganti off. dan . x Tiga komponen pasif ialah:  Perintang. LED Transistor. lazimnya suis antara COM dan NC tetutup (ON) semasa geganti off. x Komponen elektronik diklasifikasikan kepada:  Komponen pasif. x Tiga komponen aktif ialah:  Diod. NC dan NO: (i) (ii) COM NC = Normally Closed. nyatakan dua jenis komponen khas yang telah anda pelajari. Pemuat. SEMAK KENDIRI 2.TOPIK 2 KOMPONEN ELEKTRONIK W 43 Rajah 2.48: Simbol geganti Sumber: http://www.freeuk.

Corak Pemungut Biasa (Common Collector Configuration). Tiga komponen khas ialah:  Suis dan pemasa. dan Sensor dan geganti. iaitu:  Perintang tetap. Diod Pemancar Cahaya (LED) adalah satu peranti elektronik yang mengeluarkan cahaya apabila dikenakan voltan. x x Perintang merupakan komponen yang biasa terdapat dalam litar elektronik. . dan Pemuat tanpa kutub. x x x x x Pearuh adalah satu komponen pasif yang menyimpan tenaga dalam bentuk medan magnet. empat dan lima jalur warna telah diamalkan. Transistor adalah sejenis peranti elektronik yang biasa digunakan untuk membesarkan isyarat elektronik. Transduser. Perintang adalah terbahagi kepada dua. Corak Pengeluar Biasa (Common Emitter Configuration). dan Perintang berubah. Pemuat dikategorikan kepada dua jenis iaitu:  Pemuat berkutub. Tiga kaedah pemasangan transistor dalam litar elektronik iaitu:  Corak Tapak Biasa (Common Base Configuration).44 X TOPIK 2 KOMPONEN ELEKTRONIK x IC. Diod merupakan satu komponen elektronik yang membenarkan arus mengalir hanya dalam satu arah sahaja. Pemuat adalah sejenis komponen elektronik yang berkeupayaan menyimpan cas dalam bentuk medan elektrostatik. x x x Penentuan nilai perintang adalah mengikut kepiawaian EIA dimana penggunaan tiga.

Undesstanding Passive Components.com/components/ic. John.htm Hewes. John.electronics-tutorials. UK: Wimborne Publishing Ltd.freeuk. (2009).kpsec.com/components/capac. 2009. 2009. Capasitor. 2009.freeuk. from http://www.(2009). (1998). Diodes.freeuk. from http://www. Retrived June 15. Retrieved June 15. Retrieved June 15.kpsec. W. Tranduser merupakan peranti elektronik yang boleh mengesan gerakan.(2009). Modern electronic manuals.TOPIK 2 KOMPONEN ELEKTRONIK W 45 x x x IC merupakan komponen elektronik yang mengandungai berbagai peranti semikonduktor yang direka bentuk khas. (2009). from http://www.html .. from http://www.com/components/vres. 2009.htm Hewes. Dorset. J. Geganti merupakan peranti elektronik yang berfungsi sebagai suis kendalian elektrik. Transistor.freeuk.htm Hewes. tenaga haba.kpsec. J.htm Storr. 2009. J. Hewes. from http://www.com/components/diode. tenaga magnet dan sebagainya. isyarat elektrik. tenaga radiasi. Retrieved June 15. (2009).ws/transistor/tran_1. Integrated circuits.kpsec. Retrieved June 15. Variable resistor. Geganti Komponen elektronik jenis pasif Komponen elektronik jenis aktif Komponen elektronik jenis khas Pearuh Pemuat Perintang Tranduser Backer.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful