P. 1
Laporan Pengalaman Berasaskan Sekolah

Laporan Pengalaman Berasaskan Sekolah

|Views: 1,121|Likes:
Published by Fifako Hearto

More info:

Published by: Fifako Hearto on Apr 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

Laporan Pengalaman Berasaskan Sekolah Pengalaman berasaskan Sekolah pada kali ini adalah berkenaan dengan subjek major

saya iaitu Reka bentuk dan Teknologi atau dikenali sebagai subjek Kemahiran Hidup di sekolah rendah. Pada kali ini sekolah yang telah saya lawati ialah Sekolah Kebangsaan Pang lima Adnan, Sirusa, Port Dickson, Negeri Sembilan. Apabila menjejakkan kaki di situ, saya merasakan sekolah tersebut mempunyai iklim sekolah yang baik serta berjaya mewujudkan suasana kondusif kepada para pelajar. Tugasan yang pertama ialah mendapatkan ma klumat mengenai struktur organisasi sekolah. Apakah itu organisasi?. Di dalam buku yang bertajuk Prinsip Prinsip Asas Kurikulum dan Pembelajaran, organisasi merupakan perkara utama yang dilihat berperanan penting dalam perkembangan kurikulum kerana organis asi amat mempengaruhi kecekapan pengajaran dan darjah perubahan pendidikan yang besar ke atas murid-murid. Oleh itu, pembinaan organisasi merupakan unsur yang penting kerana dengan adanya organisasi yang mantap, pelaksanaan akan menjadi licin dan berkesan. Struktur organisasi di sekolah adalah sangat penting bagi menjalankan aktiviti pembelajaran. Organisasi sudah semestinya dipimpin oleh ketua yang sememangnya layak untuk memimpin. Susun atur organisasi seharusnya ialah :
y

mantap

serta

mengikut

bidang

tugas

yang

te lah

dipertanggungjawabkan. Antara senarai jawatan dan tugas yang telah dinyatakan

Guru Besar Antara bidang tugas Guru Besar adalah bertanggungjawab terhadap pentadbiran pengurusan dan ikhtisas sekolah, membuat keputusan dalam pelbagai hal yang berkaitan dengan sekolah, lembaga pengurusan sekolah, bertanggungjawab terhadap polisi dan objektif sekolah mengikut polisi Kementerian Pendidikan Malaysia, merancang semua bidang tugas dan

gerak kerja di sekolah, ketua penilai perancangan dan hasil -hasil usaha kakitangan dan pelajar di sekolah, ketua bimbingan kepada semua kakitangan, guru dan bukan guru, pengerusi jawatan kuasa kurikulum sekolah, pengerusi lembaga tatatertib kakitangan sekolah, pengerusi lembaga tatatertib pelajar sekolah, pengerusi jawatank uasa kokurikulum sekolah,

Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Guru Besar.Membantu Guru Besar dalam pentadbiran sesi petang bagi sekolah sekolah yang mempunyai sesi petang.Membantu Guru Besar menyelia dan menilai P&P di sekolah. y Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid 1.Bertanggungjawab kepada Guru Besar terhadap hal ehwal murid . .Menjalankan tugas-tugas Guru Besar Dan GPK 1 semasa ketiadaan mereka .Memastikan perjalanan panitia -panitia mata pelajaran. Penggal dan Tahunan. . . . .Bidang Tugas . . .Membantu GB dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah. Senarai Tugas . . . 2.Menjalankan tugas-tugas Guru Besar semasa ketiadaannya. Mingguan.Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Guru Besar. .Menentukan Rancangan Pelajaran Harian. pendaftaran persatuan/ kelab. y Guru Penolong Kanan I 1.Membantu Guru Besar menyelia dan menilai aktiviti hal ehwal murid. Bidang Tugas .Bertanggungjawab kepada Guru Besar terhadap hal ehwal kurikulum.bertanggungjawab kepada kewangan dan akaun sekolah.Menentukan pelaksanaan Kursus Pengajian. .Membantu Guru Besar dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah termasuk yang mempunyai sidang petang.Membantu di dalam pengurusan penyedi aan peralatan teknologi pendidikan dan pusat sumber.

Tujuannya juga sama iaitu pembahagian jawatan dan bidang tugas masing masing.Memastikan rekod dan data kokurikulum diselenggarakan dengan baik 2.Menyusun dan menyelaras kegiatan kokurikulum . .Menyelaras aktiviti pertandingan di dalam dan luar sekolah. 2. .Menyelia kegiatan sukan dan permainan.Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan GB .2 Unit Beruniform . GPK 2 semasa ketiadaan mereka.y Guru Penolong Kanan Kokurikulum 1.Menyelia kegiatan Persatuan dan Ke lab Setiap panitia di sekolah mempunyai organisasinya yang tersendiri.Urus pemilihan peserta pertandingan . . .Menjalankan tugas-tugas Guru Besar. .Merancang takwim kegiatan sukan dan permainan . 2.Menyediakan belanjawan kokurikulum. .1 Sukan dan Permainan . Bidang Tugas . GPK 1.Merancang kegiatan .Mengurus pemilihan peserta untuk pertandingan .Menyelia dan menilai aktiviti kokurikulum. Ketua panitia Kemahiran Hidup di lantik oleh Guru Besar / Pentadbir Sekolah yang secara rasmi bertanggungjawab untuk memimpin guru mata .Menguruskan alatan dan kemudahan kokurikulum.3 Persatuan dan kelab . .Membantu GB di dalam aspek perancangan dan pengurusan s ekolah.Merancang kegiatan badan unit beruniform .Menyelia dan menyelaraskan aktiviti unit beruniform.Bertanggungjawab kepada GB di dalam semua aspek pengurusan Kokurikulum di sekolah. Senarai Tugas 2.Mengurus pemilihan peserta .

Memastikan kaedah penyimpanan peralatan dan bahan dan manual / carta mengikut prosedur dan bersistem. Menyemak dan mengemas kini rekod pinjaman peralatan dan bahan. b. tugas ketua panitia antaranya ialah : a. Menurut beliau. I. Memberi bimbingan profesional kepada guru -guru dalam panitianya. Menyediakan kit pertolongan cemas yang lengkap. perabot dan bahagian bangunan. Beliau telah di bantu oleh beberapa orang guru mata pelajaran Kemahiran Hidup yang lain demi memastikan pengurusan dan pentad biran subjek Kemahiran Hidup sekolah tersebut berjalan dengan lancar dan pembelajaran dapat dijalankan. h. Merancang dan menyediakan latiha n kecemasan dan kebakaran dalam bengkel. Ketua Panitia bertanggungjawab untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran dijalankan dengan berkesan. g. i. Memastikan keadaan fizikal bengkel dan kemudahan asas yang lain berfungsi dan menepati ciri-ciri keselamatan. . Memastikan bengkel sentiasa bersih. m. Merancang dan menyediakan dan memastikan peraturan keselamatan bengkel dipatuhi. ceria dan selamat. o. Setiap Ketua Panitia secara automatik menjadi AJK Kurikulum Sekolah. Panitia Kemahiran Hidup Sekolah Kebangsaan Panglima Adnan telah diterajui oleh Encik Mohd Hanapiah Bin Mat Juda. Menyemak dan mengemas kini stok bengkel KHSR dari segi keperluan peralatan dan bahan sepanjang tahun. . Mengurus penyenggaraan dan pem eriksaan alatan tangan.pelajaran KHSR. n. k. j. Merancang dan menyediakan pe lan tindakan keselamatan semasa kecemasan. . e. f. Membantu merancang perbelanjaan tahunan bagi perolehan peralatan dan bahan KHSR. Menyediakan kelengkapan pencegahan kebakaran serta jadual penyenggaraan. c. Menyemak dan mengemas kini rekod penggunaan bengkel. d. Merekod peralatan dan bahan bengkel yang rosak atau hilang untuk tujuan hapus kira dan pelupusan.

Semua guru KHSR adalah merupakan anggota panitia KHSR. Tugas guru KHSR adalah seperti berikut: a. Setelah berbincang serta mendapatkan maklumat dari Ketua Panitia Kemahiran Hidup. d. penyenggaraan bengkel dan susun atur m esin. Mengawasi penggunaan peralatan dan bahan supaya digunakan dengan betul. c. Pihak pentadbir sekolah akan mengenal pasti jenis serta bilangan peralatan dan bahan yang perlu dibeli mengikut kepentingan pengajaran dan pembelajaran. Memastikan keperluan alatan dan bahan yang akan digunakan dalam P&P sentiasa mencukupi serta dikemas kini. cermat dan jimat. Memastikan bengkel sentiasa bersih. Membantu Ketua Panitia menjalankan kerja -kerja merekod. Mematuhi jadual penggunaan bengkel. Menjalankan tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar / Pentadbir Sekolah. e. Merancang dan mengendalikan peperiksaan / ujian.p. Pertamanya saya ingin memperkatakan mengenai pengurusan bengkel iaitu perancangan perbelanjaan. ceria dan selamat. beberapa perkara telah dinyatakan. pengurusan inventori dan stok. beberapa garis panduan yang telah ditetapkan dalam proses untuk memohon membeli keperluan dan kemudahan bengkel. Menjalankan tugas lain yang diarahkan eleh Guru B esar dari masa ke semasa. Menurut ketua panitia KH sekolah tersebut. Perkara yang utama perlu dilakukan sebelum membuat pesanan ialah perancangan pembelian peralatan dan bahan Kemahiran Hidup. Memastikan murid mematuhi dan mengamalkan peraturan keselamatan bengkel. q. g. f. Seterusnya berkenaan dengan pengurusan bengkel dan keselamatan yang menjadi elemen penting dalam proses penyampaian pembelajaran kepada pelajar. b. Seterusnya ialah tugasan guru mata pelajaran KHSR. Perancangan tersebut perlulah mengambil kira beberapa perkara iaitu : . menyemak dan mengemas kini stok serta inventori.

bengkel dapat dilengkapi dengan kemudahan komputer. Kadar PCG bagi aktiviti KHSR. Pemeriksaan barang pesanan hendaklah dilakukan oleh ketua panitia. Kelengkapan bengkel merupakan salah satu aspek pentin g yang perlu diambil perhatian bagi membantu objektif pengajaran dan pembelajaran tercapai. Antara kelengkapan yang perlu ada di dalam bengkel Kemahiran Hidup ialah alatan tangan. rekod pembelian barang dimasukkan di dalam buku stok dan borang Daftar Harta Modal OS 35000 (KEW. Di samping itu juga. Selain da ripada kelengkapan tersebut. Kemudian borang tersebut hendaklah diserahkan kepada Guru Besar untuk disahkan.a. kualiti dan kuantiti peralatan yang diperlukan b. kelengkapan bengkel juga perlu mengambil kira matlamat dan objektif Kemahiran Hidup seperti yang termaktub dalam sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran seperti penyediaan akuarium dan alat keselamatan di dalam bengkel. bahan projek. perabot dan bahan bantu mengajar. Bengkel Kemahiran Hidup yang lengkap sudah semestinya memberi kelebihan kepada guru dalam merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran . Ini bertujuan untuk mendorong guru dan murid dapat mengakses maklumat dan menggunakan kemudah an ICT dalam aktiviti dan pembelajaran. Jenis. Fungsi bengkel Kemahiran Hidup ini juga merangk umi peranannya sebagai sumber ilmu. Apabila barang yang dipesan telah sampai. Menurut beliau lagi proses untuk memohon membeli barang perlu mengikuti beberapa prosedur pembelian. . LCD projektor dan internet. bilik pameran dan bilik bengkel. Ini menjadikan bengkel Kemahiran Hidup sebagai pusat pengajaran dan pembelajaran pelbagai maklumat yang terkini. Pertama ialah mengisi borang untuk membuat pesanan. OS 35000 (KEW. kelengkapan bengkel akan menjadi lebih sempurna seandainya. bengkel ini juga boleh berperanan sebagai pusat sum ber. Seterusnya pemilihan ba rang melalui katalog oleh pembekal barangan.PA -4) [ KEW.PA -5). Selain digunakan sebagai tempat menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Bahan dan peralatan baru yang diperlukan c. Reka cipta dan mata pelajaran vokasional.312 dan 312B/A ] dan Daftar Inventori (KEW.313).

‡ Dilarang membawa beg masuk ke dalam bengkel. ‡ Alatan dan bahan tidak dibenarkan dibawa keluar dari bengkel kecuali dengan kebenaran guru. berkenaan dengan keselamatan di dalam bengkel. ‡ Tutup semua suis sebelum meninggalkan bengkel. pihak pengurusan bengkel perlulah mematuhi beberapa garis panduan yang telah disediakan.Seterusnya. semasa. Aspek keselamatan perlu diutamakan sebelum. ‡ Buka tingkap dan pintu sebelum memulakan kerja. suatu garis panduan keselamatan perlu disediakan. Peraturan Keselamatan Am adalah seperti berikut : ‡ Masuk bengkel mestilah dengan kebenaran guru. atau selepas menjalankan aktiviti amali. bahan kimia dan bahan mudah terbakar tidak digunakan. ‡ Kemalangan yang berlaku hendaklah dilaporkan segera kepada guru. ‡ Ikat rambut yang panjang de ngan kemas atau diikat hujung tu dung bagi murid dan guru perempuan. Amali ini dilakukan di bilik khas. Terdapat dua bahagian pera turan keselamatan iaitu Peraturan Keselamatan Am dan Peraturan Keselamatan Diri. ‡ Catatkan segala kemalangan yang berlaku dalam Buku Rekod Kemalangan. ‡ Semua peralatan dan bahan hendaklah dikembalika n ke tempat 'asalnya setelah digunakan. . ‡ Kebersihan bengkel perlu dijaga pada setiap masa. ‡ Dilarang memakai barang perhiasan diri semasa berada di dalam bengkel ‡ Pakai pakaian yang sesuai dan kemas serta kasut yang bertutup. Oleh itu. ruang atau meja kerja. Banyak alatan dan bahan perkakasan yang digunakan semasa melakukan aktiviti kerja. Mata pelajaran Kemahiran Hidup merupakan mat a pelajaran secara µhands on¶ di mana semua pelajar tahap dua menjalankan kerja -kerja amali. ‡ Gunakan alatan dan bahan dengan betul dan cermat. ketua panitia atau guru besar. ‡ Pastikan bekas beracun. Peraturan yang kedua ialah Peraturan Keselamat an Diri ‡ Patuhi peraturan keselamatan sepanjang masa . Oleh itu.

d. ‡ Jangan bermain atau bergurau di tempa t kerja. Mengambil alih tugas fomen apabila fomen tiada di bengkel. penolong formen. e. Formen Fomen merupakan seorang murid yang dilantik seb agai ketua bengkel oleh guru mata pelajaran KHSR yang mengajar kelas tersebut. Memastikan murid mematuhi peraturan dan! disiplin di bengkel. Memastikan semua alat yang digunakan cukup bilangannya dan dikembalikan ke tempat asal. 2. d. Bagi memudahkan tugas guru di dalam bengkel. c. Penolong Fomen Penolong fomen merupakan seorang murid yang dilantik oleh guru mata pelajaran KHSR untuk menjalankan tugas sebagai penolong ketua bengkel bagi kelas murid tersebut. Memastikan semua alat yang digunakan cukup bilangannya dan dikembalikan ke tempat asal. Melaporkan segera kepada guru jika berlaku kemalangan . Melaporkan kepada guru atau fomen segala k emalangan dari yang berlaku atau terdapat kerosakan / kehilangan alatan dalam sesuatu k umpulan. Membantu fomen menjalankan tugasnya b. 1. . c. ‡ Cuci tangan selepas bekerja. e. Membantu guru mengendalikan aktiviti kelas. Memastikan tugas-tugas kumpulan dipatuhi dan dilaksanakan dengan sempurna. beberapa pelajar boleh dilantik untuk beberapa tugas seperti formen. dan kumpulan.‡ Fahami dengan betul sebelum memulak an kerja dan mendapat bimbinga n guru sekiranya terdapat sebarang keragu an. b. Antara tugas fomen adalah seperti berikut: a. Membantu guru memastikan bengkel berkeadaan bersih dan selamat. Antara tugas penolong fomen adalah seperti berikut: a.

Mengambil dan mengagihkan kepada a hli kumpulan. Memastikan alatan yang dikembalikan berfungsi.3. supaya peralatan dapat berfungsi dengan baik. d. ruang pameran serta perabot. Menjadi wakil kepada kumpulannya sekiranya terdapat pembentangan yang berkaitan dengan aktiviti yang dijalankan e. kerosakan atau kehilangan alatan dalam kumpulannya. b. Penyenggaraan peralatan dan bahan dilaksanakan dengan menyemak da n memeriksa bekalan yang ada. Penyenggaraan bengkel kemahiran hi dup ini merangkumi kerja-kerja menyenggara bengkel. Ketua Kumpulan Ketua kumpulan merupakan seorang murid yang dilantik oleh guru mata pelajaran KHSR untuk menjalankan tugas dan bertanggungjawab sebagai ketua dalam kumpulannya. Oleh itu penyenggaraan perlu dilakukan untuk mengelakkan kemalangan. Memastikan ahli kumpulan sentiasa berdisiplin dan mematuhi peraturan serta arahan guru. ruang penyimpanan alatan dan baha n. terdapat kemudahan ruang pembelajaran. Antara tugasan ketua kumpulan ialah: a. kerosakan alatan dapat dielakkan. berkeadaan sempurna dan cukup bilangannya. . Melaporkan kepada guru atau fomen I . penolong fomen segala kemalangan. susunan perabot dan peralatan sentiasa kemas. Di dalam bengkel. c. peralatan dan bahan supaya pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan secara berkesan. Penyenggaraan bengkel adalah penting untuk memastikan peralatan dan bahan di dalam bengkel berada dalam keadaan baik serta boleh digunakan. Kepentingan yang terakhir ialah melakukan penyenggaraan di dalam bengkel.lni bertujuan untuk memastika n peralatan berfungsi dengan baik dan peralatan serta bahan mencukupi atau masih boleh digunakan. Keperluan peralatan atau bahan yang terkini juga boleh diambil kira semasa penyenggaraan ini dilakukan.

alatan tangan dan bangunan. Guru perlu peka terhadap sebarang permasalahan yang timbul di dala m bengkel yang memerlukan tindakan s egera.Kerja penyenggaraan yang perlu dilakukan berdasa rkan kepada keperluan. jadual berkala atau jadual tug as perlu disediakan. Bengkel Kemahiran Hidup tidak ada pembantu bengkel. bagi memudahkan dan membantu guru melakukan kerja penyenggaraan. Antara kerja penyenggaraan yang perlu dijalankan secara jangka pendek adalah seperti memastikan kebersihan bengkel. Kerja penyenggaraan untuk tempoh jangka pendek. meminyaki kerangka tingkap atau engsel pintu dan mengecat dinding bengkel. Antara kerja-kerja yang perlu dilakukan adalah seperti meminyaki alatan tangan. kerosakan pendawaian elektrik di dalam bengke l boleh membahayakan guru dan murid. tugas menjalankan kerja penyenggaraan di bengkel adalah menjadi tanggungjawab gu ru yang mengajar Kemahiran Hidup. alatan dan bahan juga hendaklah sentiasa dalam keadaan tersusun selepas digunakan. Kerja penyenggaraan untuk tempoh jangka panjang. Sebagai contoh. Adalah menjadi tugas guru untuk melaporkan perkara tersebut kepada pihak pentadbiran sekolah supaya dapat diambil t indakan segera. Kerja penyenggaraan dapat dibahagikan kepada dua kategori. Namun begitu. Kerja penyenggaraan yang perlu dilakukan secara jangka panjang adalah lebih tertumpu kepada menyenggara perabot. b. . Selain dari itu. dan juga susunan meja dan kerusi sentiasa teratur sebelum dan selepas pengajaran dan pe mbelajaran. Guru Kemahiran Hidup perlu memainkan peranan utama untuk menyenggara bengkel dan melatih murid untuk turut serta dalam melakukan kerja-kerja penyenggaraan. Oleh itu. a. Kontraktor elektrik yang bertauliah hendaklah dipanggil bagi mengatasi masalah tersebut.

mata pelajaran Kemahiran Hidup adalah begitu penting diajar di sekolah rendah kerana ia memberi pengenalan serta pengetahuan asas kepada pelajar berkenaan dengan perkara yang d ilakukan seharian dan teknologi. Sukatan pelajaran yang telah dihasilkan adalah sangat sesuai dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu untuk melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani. Jika dahulu. emosi dan mental. Oleh itu. . rohani. ia sudah semestinya mengambil masa dan tidak dapat dilihat dalam jangka masa yang dekat. sosial. penilaian yang telah dibuat menjadi penanda aras bagi keberkesanan mata pelajaran ini. Dengan beberapa cabaran semasa yang dihadapi seperti ketidakrelevanan sukatan pelajaran. Mungkin kurikulum yang ada sekarang ini boleh di naik taraf lagi serta dilakukan penambahbaikan kerana perkembangan teknologi sentiasa berlaku dan kurikulum ini juga perlu disesuaikan dengan keadaan semasa. Me lihat pada sukatan yang telah dibuat ini.Seterusnya adalah berkenaan dengan kurikulum yang telah dibentuk bagi Kurikulum KHSR. tetapi sekarang ia telah menjadi subjek yang penting untuk dipelajari. mata pelajaran Kemahiran Hidup adalah penting kerana pelajar berpeluang untuk mengadaptasi segala isi pelajaran di dalam kehidupan seharian. Pada pendapat saya. Ditambah pula dengan penambahbaikan sukatan yang sentiasa dilakukan mengi kut keperluan semasa serta perkembangan teknologi dunia. sesetengah pihak memandang negatif terhadap mata pelajaran ini. sukatan pelajaran bagi KHSR terdiri daripada dua cabang iaitu Reka bentuk dan Teknologi dan Keusahawanan. Ini kerana. Mempelajari mata pelajaran Kemahiran Hidup sebenarnya suatu perkara yang me nyeronokkan jika strategi penyampaian yang digunakan oleh guru menarik perhatian pelajar. saya harap pihak Pembangunan Kurikulum dapat melakukan penambahbaikan terhadap kurikulum ini dan mungkin subjek ini perlu di ajar pada tahap satu bermula darjah tiga di sekolah rendah dan beberapa strategi lain yang boleh meningkatkan keberkesanan pembelajaran subjek ini. sukatan pelajaran yang terlalu berat atau pihak sekolah yang memandang ringan terhadap mata pelajaran Kemahiran Hidup ini dan beberapa isu isu yang timbul. Bagi melihat keberkesanan sesuatu kurikulum yang dibentuk. Ditambah pula banyak amali yang dijalankan dapat mengurangkan kebosanan dan menambahkan kemahiran dan pengetahuan mengendalikan alat.

Kesimpulannya. mata pelajaran KHSR ini memberi kesan positif kepada kehidupan seharian murid. . Harapan saya ialah supaya kurikulum yang sedia ada ini dibuat penambahbaikan serta memasukkan sukatan pelajaran yang sesuai dengan tahap pemikiran pelajar. adalah penting bagi pihak kerajaan untuk meneruskan mata pelajaran ini di ajar di sekolah. Sejajar dengan kehendak kerajaan yang ingin menjadikan negara kita sebagai negara industri atau negara pertanian dan lain -lain lagi kerana subjek ini merangkumi kesemuanya. Oleh itu. ia membantu kehidupan seharian murid serta dapat menambahkan pengalaman murid. Rasionalnya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->