P. 1
Laporan Pengalaman Berasaskan Sekolah

Laporan Pengalaman Berasaskan Sekolah

|Views: 1,124|Likes:
Published by Fifako Hearto

More info:

Published by: Fifako Hearto on Apr 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

Laporan Pengalaman Berasaskan Sekolah Pengalaman berasaskan Sekolah pada kali ini adalah berkenaan dengan subjek major

saya iaitu Reka bentuk dan Teknologi atau dikenali sebagai subjek Kemahiran Hidup di sekolah rendah. Pada kali ini sekolah yang telah saya lawati ialah Sekolah Kebangsaan Pang lima Adnan, Sirusa, Port Dickson, Negeri Sembilan. Apabila menjejakkan kaki di situ, saya merasakan sekolah tersebut mempunyai iklim sekolah yang baik serta berjaya mewujudkan suasana kondusif kepada para pelajar. Tugasan yang pertama ialah mendapatkan ma klumat mengenai struktur organisasi sekolah. Apakah itu organisasi?. Di dalam buku yang bertajuk Prinsip Prinsip Asas Kurikulum dan Pembelajaran, organisasi merupakan perkara utama yang dilihat berperanan penting dalam perkembangan kurikulum kerana organis asi amat mempengaruhi kecekapan pengajaran dan darjah perubahan pendidikan yang besar ke atas murid-murid. Oleh itu, pembinaan organisasi merupakan unsur yang penting kerana dengan adanya organisasi yang mantap, pelaksanaan akan menjadi licin dan berkesan. Struktur organisasi di sekolah adalah sangat penting bagi menjalankan aktiviti pembelajaran. Organisasi sudah semestinya dipimpin oleh ketua yang sememangnya layak untuk memimpin. Susun atur organisasi seharusnya ialah :
y

mantap

serta

mengikut

bidang

tugas

yang

te lah

dipertanggungjawabkan. Antara senarai jawatan dan tugas yang telah dinyatakan

Guru Besar Antara bidang tugas Guru Besar adalah bertanggungjawab terhadap pentadbiran pengurusan dan ikhtisas sekolah, membuat keputusan dalam pelbagai hal yang berkaitan dengan sekolah, lembaga pengurusan sekolah, bertanggungjawab terhadap polisi dan objektif sekolah mengikut polisi Kementerian Pendidikan Malaysia, merancang semua bidang tugas dan

gerak kerja di sekolah, ketua penilai perancangan dan hasil -hasil usaha kakitangan dan pelajar di sekolah, ketua bimbingan kepada semua kakitangan, guru dan bukan guru, pengerusi jawatan kuasa kurikulum sekolah, pengerusi lembaga tatatertib kakitangan sekolah, pengerusi lembaga tatatertib pelajar sekolah, pengerusi jawatank uasa kokurikulum sekolah,

Penggal dan Tahunan.Membantu di dalam pengurusan penyedi aan peralatan teknologi pendidikan dan pusat sumber. .Membantu Guru Besar dalam pentadbiran sesi petang bagi sekolah sekolah yang mempunyai sesi petang. .bertanggungjawab kepada kewangan dan akaun sekolah. .Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Guru Besar.Bertanggungjawab kepada Guru Besar terhadap hal ehwal murid .Menjalankan tugas-tugas Guru Besar Dan GPK 1 semasa ketiadaan mereka .Menjalankan tugas-tugas Guru Besar semasa ketiadaannya.Membantu GB dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah. .Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Guru Besar. y Guru Penolong Kanan I 1. . . . . . y Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid 1. .Membantu Guru Besar dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah termasuk yang mempunyai sidang petang.Memastikan perjalanan panitia -panitia mata pelajaran. .Bertanggungjawab kepada Guru Besar terhadap hal ehwal kurikulum.Menentukan Rancangan Pelajaran Harian.Membantu Guru Besar menyelia dan menilai aktiviti hal ehwal murid. Mingguan. 2. pendaftaran persatuan/ kelab. Senarai Tugas . Bidang Tugas .Menentukan pelaksanaan Kursus Pengajian.Bidang Tugas .Membantu Guru Besar menyelia dan menilai P&P di sekolah.

Memastikan rekod dan data kokurikulum diselenggarakan dengan baik 2.Menguruskan alatan dan kemudahan kokurikulum.Menyelia kegiatan Persatuan dan Ke lab Setiap panitia di sekolah mempunyai organisasinya yang tersendiri. . 2.Menjalankan tugas-tugas Guru Besar.Menyelia dan menilai aktiviti kokurikulum. GPK 1. .Mengurus pemilihan peserta untuk pertandingan . .Mengurus pemilihan peserta .Menyusun dan menyelaras kegiatan kokurikulum . Tujuannya juga sama iaitu pembahagian jawatan dan bidang tugas masing masing. .Menyelia kegiatan sukan dan permainan. GPK 2 semasa ketiadaan mereka.Merancang kegiatan badan unit beruniform . Senarai Tugas 2.Merancang kegiatan .1 Sukan dan Permainan . .2 Unit Beruniform .Menyelaras aktiviti pertandingan di dalam dan luar sekolah. 2. Ketua panitia Kemahiran Hidup di lantik oleh Guru Besar / Pentadbir Sekolah yang secara rasmi bertanggungjawab untuk memimpin guru mata .3 Persatuan dan kelab . Bidang Tugas .Membantu GB di dalam aspek perancangan dan pengurusan s ekolah.Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan GB .Merancang takwim kegiatan sukan dan permainan .y Guru Penolong Kanan Kokurikulum 1.Urus pemilihan peserta pertandingan .Bertanggungjawab kepada GB di dalam semua aspek pengurusan Kokurikulum di sekolah. .Menyediakan belanjawan kokurikulum.Menyelia dan menyelaraskan aktiviti unit beruniform. .

Panitia Kemahiran Hidup Sekolah Kebangsaan Panglima Adnan telah diterajui oleh Encik Mohd Hanapiah Bin Mat Juda. Merekod peralatan dan bahan bengkel yang rosak atau hilang untuk tujuan hapus kira dan pelupusan. Setiap Ketua Panitia secara automatik menjadi AJK Kurikulum Sekolah. Memastikan bengkel sentiasa bersih. g. . Merancang dan menyediakan latiha n kecemasan dan kebakaran dalam bengkel. perabot dan bahagian bangunan. Memastikan kaedah penyimpanan peralatan dan bahan dan manual / carta mengikut prosedur dan bersistem. Menyediakan kit pertolongan cemas yang lengkap. c. i. Membantu merancang perbelanjaan tahunan bagi perolehan peralatan dan bahan KHSR. Menyemak dan mengemas kini stok bengkel KHSR dari segi keperluan peralatan dan bahan sepanjang tahun. Memastikan keadaan fizikal bengkel dan kemudahan asas yang lain berfungsi dan menepati ciri-ciri keselamatan. Menurut beliau. .pelajaran KHSR. tugas ketua panitia antaranya ialah : a. Mengurus penyenggaraan dan pem eriksaan alatan tangan. j. n. Menyemak dan mengemas kini rekod penggunaan bengkel. Beliau telah di bantu oleh beberapa orang guru mata pelajaran Kemahiran Hidup yang lain demi memastikan pengurusan dan pentad biran subjek Kemahiran Hidup sekolah tersebut berjalan dengan lancar dan pembelajaran dapat dijalankan. b. Memberi bimbingan profesional kepada guru -guru dalam panitianya. k. m. h. . Menyediakan kelengkapan pencegahan kebakaran serta jadual penyenggaraan. o. Merancang dan menyediakan pe lan tindakan keselamatan semasa kecemasan. d. Menyemak dan mengemas kini rekod pinjaman peralatan dan bahan. ceria dan selamat. f. Merancang dan menyediakan dan memastikan peraturan keselamatan bengkel dipatuhi. I. e. Ketua Panitia bertanggungjawab untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran dijalankan dengan berkesan.

Setelah berbincang serta mendapatkan maklumat dari Ketua Panitia Kemahiran Hidup. q. b. g. e. c. Seterusnya berkenaan dengan pengurusan bengkel dan keselamatan yang menjadi elemen penting dalam proses penyampaian pembelajaran kepada pelajar. Merancang dan mengendalikan peperiksaan / ujian. Tugas guru KHSR adalah seperti berikut: a. cermat dan jimat. Membantu Ketua Panitia menjalankan kerja -kerja merekod. Mengawasi penggunaan peralatan dan bahan supaya digunakan dengan betul. beberapa perkara telah dinyatakan. pengurusan inventori dan stok. beberapa garis panduan yang telah ditetapkan dalam proses untuk memohon membeli keperluan dan kemudahan bengkel. Memastikan bengkel sentiasa bersih. d. menyemak dan mengemas kini stok serta inventori. f. Perancangan tersebut perlulah mengambil kira beberapa perkara iaitu : . Menjalankan tugas lain yang diarahkan eleh Guru B esar dari masa ke semasa. ceria dan selamat. Pihak pentadbir sekolah akan mengenal pasti jenis serta bilangan peralatan dan bahan yang perlu dibeli mengikut kepentingan pengajaran dan pembelajaran. Semua guru KHSR adalah merupakan anggota panitia KHSR. Perkara yang utama perlu dilakukan sebelum membuat pesanan ialah perancangan pembelian peralatan dan bahan Kemahiran Hidup. Pertamanya saya ingin memperkatakan mengenai pengurusan bengkel iaitu perancangan perbelanjaan. Mematuhi jadual penggunaan bengkel. penyenggaraan bengkel dan susun atur m esin. Menjalankan tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar / Pentadbir Sekolah. Menurut ketua panitia KH sekolah tersebut.p. Memastikan keperluan alatan dan bahan yang akan digunakan dalam P&P sentiasa mencukupi serta dikemas kini. Seterusnya ialah tugasan guru mata pelajaran KHSR. Memastikan murid mematuhi dan mengamalkan peraturan keselamatan bengkel.

312 dan 312B/A ] dan Daftar Inventori (KEW. rekod pembelian barang dimasukkan di dalam buku stok dan borang Daftar Harta Modal OS 35000 (KEW. Bahan dan peralatan baru yang diperlukan c. bengkel dapat dilengkapi dengan kemudahan komputer.a. Selain da ripada kelengkapan tersebut. kualiti dan kuantiti peralatan yang diperlukan b. Ini bertujuan untuk mendorong guru dan murid dapat mengakses maklumat dan menggunakan kemudah an ICT dalam aktiviti dan pembelajaran. Jenis.PA -5). Reka cipta dan mata pelajaran vokasional. Di samping itu juga. . Antara kelengkapan yang perlu ada di dalam bengkel Kemahiran Hidup ialah alatan tangan. Selain digunakan sebagai tempat menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Kadar PCG bagi aktiviti KHSR. Fungsi bengkel Kemahiran Hidup ini juga merangk umi peranannya sebagai sumber ilmu.PA -4) [ KEW. Ini menjadikan bengkel Kemahiran Hidup sebagai pusat pengajaran dan pembelajaran pelbagai maklumat yang terkini. Kelengkapan bengkel merupakan salah satu aspek pentin g yang perlu diambil perhatian bagi membantu objektif pengajaran dan pembelajaran tercapai. bahan projek. perabot dan bahan bantu mengajar. OS 35000 (KEW. kelengkapan bengkel juga perlu mengambil kira matlamat dan objektif Kemahiran Hidup seperti yang termaktub dalam sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran seperti penyediaan akuarium dan alat keselamatan di dalam bengkel. Menurut beliau lagi proses untuk memohon membeli barang perlu mengikuti beberapa prosedur pembelian. Seterusnya pemilihan ba rang melalui katalog oleh pembekal barangan. LCD projektor dan internet. Bengkel Kemahiran Hidup yang lengkap sudah semestinya memberi kelebihan kepada guru dalam merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran . bilik pameran dan bilik bengkel. Pemeriksaan barang pesanan hendaklah dilakukan oleh ketua panitia. Apabila barang yang dipesan telah sampai.313). bengkel ini juga boleh berperanan sebagai pusat sum ber. Pertama ialah mengisi borang untuk membuat pesanan. Kemudian borang tersebut hendaklah diserahkan kepada Guru Besar untuk disahkan. kelengkapan bengkel akan menjadi lebih sempurna seandainya.

‡ Dilarang memakai barang perhiasan diri semasa berada di dalam bengkel ‡ Pakai pakaian yang sesuai dan kemas serta kasut yang bertutup. Banyak alatan dan bahan perkakasan yang digunakan semasa melakukan aktiviti kerja. Terdapat dua bahagian pera turan keselamatan iaitu Peraturan Keselamatan Am dan Peraturan Keselamatan Diri. ‡ Semua peralatan dan bahan hendaklah dikembalika n ke tempat 'asalnya setelah digunakan. pihak pengurusan bengkel perlulah mematuhi beberapa garis panduan yang telah disediakan.Seterusnya. ‡ Kebersihan bengkel perlu dijaga pada setiap masa. Oleh itu. ruang atau meja kerja. Peraturan Keselamatan Am adalah seperti berikut : ‡ Masuk bengkel mestilah dengan kebenaran guru. Aspek keselamatan perlu diutamakan sebelum. berkenaan dengan keselamatan di dalam bengkel. Peraturan yang kedua ialah Peraturan Keselamat an Diri ‡ Patuhi peraturan keselamatan sepanjang masa . bahan kimia dan bahan mudah terbakar tidak digunakan. Amali ini dilakukan di bilik khas. Oleh itu. ‡ Ikat rambut yang panjang de ngan kemas atau diikat hujung tu dung bagi murid dan guru perempuan. suatu garis panduan keselamatan perlu disediakan. atau selepas menjalankan aktiviti amali. ‡ Catatkan segala kemalangan yang berlaku dalam Buku Rekod Kemalangan. ‡ Tutup semua suis sebelum meninggalkan bengkel. ‡ Buka tingkap dan pintu sebelum memulakan kerja. ketua panitia atau guru besar. ‡ Alatan dan bahan tidak dibenarkan dibawa keluar dari bengkel kecuali dengan kebenaran guru. ‡ Pastikan bekas beracun. ‡ Kemalangan yang berlaku hendaklah dilaporkan segera kepada guru. semasa. ‡ Dilarang membawa beg masuk ke dalam bengkel. ‡ Gunakan alatan dan bahan dengan betul dan cermat. Mata pelajaran Kemahiran Hidup merupakan mat a pelajaran secara µhands on¶ di mana semua pelajar tahap dua menjalankan kerja -kerja amali. .

Antara tugas penolong fomen adalah seperti berikut: a. ‡ Jangan bermain atau bergurau di tempa t kerja. d. . c. b. Penolong Fomen Penolong fomen merupakan seorang murid yang dilantik oleh guru mata pelajaran KHSR untuk menjalankan tugas sebagai penolong ketua bengkel bagi kelas murid tersebut. Memastikan semua alat yang digunakan cukup bilangannya dan dikembalikan ke tempat asal. ‡ Cuci tangan selepas bekerja. Memastikan murid mematuhi peraturan dan! disiplin di bengkel. d. Memastikan tugas-tugas kumpulan dipatuhi dan dilaksanakan dengan sempurna. Bagi memudahkan tugas guru di dalam bengkel. penolong formen. 1.‡ Fahami dengan betul sebelum memulak an kerja dan mendapat bimbinga n guru sekiranya terdapat sebarang keragu an. e. Memastikan semua alat yang digunakan cukup bilangannya dan dikembalikan ke tempat asal. Membantu fomen menjalankan tugasnya b. 2. Melaporkan segera kepada guru jika berlaku kemalangan . Formen Fomen merupakan seorang murid yang dilantik seb agai ketua bengkel oleh guru mata pelajaran KHSR yang mengajar kelas tersebut. dan kumpulan. Membantu guru mengendalikan aktiviti kelas. e. Mengambil alih tugas fomen apabila fomen tiada di bengkel. Antara tugas fomen adalah seperti berikut: a. c. Melaporkan kepada guru atau fomen segala k emalangan dari yang berlaku atau terdapat kerosakan / kehilangan alatan dalam sesuatu k umpulan. beberapa pelajar boleh dilantik untuk beberapa tugas seperti formen. Membantu guru memastikan bengkel berkeadaan bersih dan selamat.

penolong fomen segala kemalangan. ruang penyimpanan alatan dan baha n. . Di dalam bengkel. ruang pameran serta perabot. Melaporkan kepada guru atau fomen I . Antara tugasan ketua kumpulan ialah: a. Penyenggaraan bengkel adalah penting untuk memastikan peralatan dan bahan di dalam bengkel berada dalam keadaan baik serta boleh digunakan. terdapat kemudahan ruang pembelajaran. d. kerosakan alatan dapat dielakkan. Kepentingan yang terakhir ialah melakukan penyenggaraan di dalam bengkel. supaya peralatan dapat berfungsi dengan baik. c.3. Penyenggaraan bengkel kemahiran hi dup ini merangkumi kerja-kerja menyenggara bengkel. peralatan dan bahan supaya pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan secara berkesan. Memastikan alatan yang dikembalikan berfungsi. Keperluan peralatan atau bahan yang terkini juga boleh diambil kira semasa penyenggaraan ini dilakukan. kerosakan atau kehilangan alatan dalam kumpulannya.lni bertujuan untuk memastika n peralatan berfungsi dengan baik dan peralatan serta bahan mencukupi atau masih boleh digunakan. Ketua Kumpulan Ketua kumpulan merupakan seorang murid yang dilantik oleh guru mata pelajaran KHSR untuk menjalankan tugas dan bertanggungjawab sebagai ketua dalam kumpulannya. Memastikan ahli kumpulan sentiasa berdisiplin dan mematuhi peraturan serta arahan guru. berkeadaan sempurna dan cukup bilangannya. Menjadi wakil kepada kumpulannya sekiranya terdapat pembentangan yang berkaitan dengan aktiviti yang dijalankan e. Oleh itu penyenggaraan perlu dilakukan untuk mengelakkan kemalangan. b. Mengambil dan mengagihkan kepada a hli kumpulan. Penyenggaraan peralatan dan bahan dilaksanakan dengan menyemak da n memeriksa bekalan yang ada. susunan perabot dan peralatan sentiasa kemas.

kerosakan pendawaian elektrik di dalam bengke l boleh membahayakan guru dan murid. a. Kontraktor elektrik yang bertauliah hendaklah dipanggil bagi mengatasi masalah tersebut. Kerja penyenggaraan untuk tempoh jangka pendek.Kerja penyenggaraan yang perlu dilakukan berdasa rkan kepada keperluan. jadual berkala atau jadual tug as perlu disediakan. tugas menjalankan kerja penyenggaraan di bengkel adalah menjadi tanggungjawab gu ru yang mengajar Kemahiran Hidup. alatan tangan dan bangunan. Kerja penyenggaraan yang perlu dilakukan secara jangka panjang adalah lebih tertumpu kepada menyenggara perabot. alatan dan bahan juga hendaklah sentiasa dalam keadaan tersusun selepas digunakan. Antara kerja penyenggaraan yang perlu dijalankan secara jangka pendek adalah seperti memastikan kebersihan bengkel. . Sebagai contoh. b. Kerja penyenggaraan untuk tempoh jangka panjang. Bengkel Kemahiran Hidup tidak ada pembantu bengkel. dan juga susunan meja dan kerusi sentiasa teratur sebelum dan selepas pengajaran dan pe mbelajaran. Oleh itu. meminyaki kerangka tingkap atau engsel pintu dan mengecat dinding bengkel. bagi memudahkan dan membantu guru melakukan kerja penyenggaraan. Adalah menjadi tugas guru untuk melaporkan perkara tersebut kepada pihak pentadbiran sekolah supaya dapat diambil t indakan segera. Guru Kemahiran Hidup perlu memainkan peranan utama untuk menyenggara bengkel dan melatih murid untuk turut serta dalam melakukan kerja-kerja penyenggaraan. Namun begitu. Antara kerja-kerja yang perlu dilakukan adalah seperti meminyaki alatan tangan. Selain dari itu. Guru perlu peka terhadap sebarang permasalahan yang timbul di dala m bengkel yang memerlukan tindakan s egera. Kerja penyenggaraan dapat dibahagikan kepada dua kategori.

Ditambah pula banyak amali yang dijalankan dapat mengurangkan kebosanan dan menambahkan kemahiran dan pengetahuan mengendalikan alat. mata pelajaran Kemahiran Hidup adalah begitu penting diajar di sekolah rendah kerana ia memberi pengenalan serta pengetahuan asas kepada pelajar berkenaan dengan perkara yang d ilakukan seharian dan teknologi. Ditambah pula dengan penambahbaikan sukatan yang sentiasa dilakukan mengi kut keperluan semasa serta perkembangan teknologi dunia. tetapi sekarang ia telah menjadi subjek yang penting untuk dipelajari. saya harap pihak Pembangunan Kurikulum dapat melakukan penambahbaikan terhadap kurikulum ini dan mungkin subjek ini perlu di ajar pada tahap satu bermula darjah tiga di sekolah rendah dan beberapa strategi lain yang boleh meningkatkan keberkesanan pembelajaran subjek ini. mata pelajaran Kemahiran Hidup adalah penting kerana pelajar berpeluang untuk mengadaptasi segala isi pelajaran di dalam kehidupan seharian. emosi dan mental. Jika dahulu. sukatan pelajaran bagi KHSR terdiri daripada dua cabang iaitu Reka bentuk dan Teknologi dan Keusahawanan. . Pada pendapat saya. Sukatan pelajaran yang telah dihasilkan adalah sangat sesuai dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu untuk melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani. Bagi melihat keberkesanan sesuatu kurikulum yang dibentuk. Me lihat pada sukatan yang telah dibuat ini. ia sudah semestinya mengambil masa dan tidak dapat dilihat dalam jangka masa yang dekat. Ini kerana. Dengan beberapa cabaran semasa yang dihadapi seperti ketidakrelevanan sukatan pelajaran. sosial. sukatan pelajaran yang terlalu berat atau pihak sekolah yang memandang ringan terhadap mata pelajaran Kemahiran Hidup ini dan beberapa isu isu yang timbul.Seterusnya adalah berkenaan dengan kurikulum yang telah dibentuk bagi Kurikulum KHSR. rohani. Mempelajari mata pelajaran Kemahiran Hidup sebenarnya suatu perkara yang me nyeronokkan jika strategi penyampaian yang digunakan oleh guru menarik perhatian pelajar. Oleh itu. penilaian yang telah dibuat menjadi penanda aras bagi keberkesanan mata pelajaran ini. Mungkin kurikulum yang ada sekarang ini boleh di naik taraf lagi serta dilakukan penambahbaikan kerana perkembangan teknologi sentiasa berlaku dan kurikulum ini juga perlu disesuaikan dengan keadaan semasa. sesetengah pihak memandang negatif terhadap mata pelajaran ini.

Sejajar dengan kehendak kerajaan yang ingin menjadikan negara kita sebagai negara industri atau negara pertanian dan lain -lain lagi kerana subjek ini merangkumi kesemuanya. ia membantu kehidupan seharian murid serta dapat menambahkan pengalaman murid.Kesimpulannya. Oleh itu. Rasionalnya. Harapan saya ialah supaya kurikulum yang sedia ada ini dibuat penambahbaikan serta memasukkan sukatan pelajaran yang sesuai dengan tahap pemikiran pelajar. adalah penting bagi pihak kerajaan untuk meneruskan mata pelajaran ini di ajar di sekolah. . mata pelajaran KHSR ini memberi kesan positif kepada kehidupan seharian murid.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->