P. 1
Nota Pendidikan Moral

Nota Pendidikan Moral

|Views: 1,964|Likes:
Published by Prakash Vellayan

More info:

Published by: Prakash Vellayan on Apr 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2013

pdf

text

original

Nota Pendidikan Moral: 1.0 PENGENALAN PENDIDIKAN MORAL 1.1 Definisi Moral 1. Straughan, R.

(1982) berpendapat bahawa Pendidikan Moral adalah suatu bidang yang kabur. 2. Damon, W. (1988) mengatakan bahawa tiada satu definisi yang universal bagi Kemoralan yang diterima oleh semua pihak. 3. Bull, N.J (1969) berkata bahawa mengajar moral menjadi sukar sekiranya kita sendiri tidak tahu apa itu kemoralan . 4. Maksud etimologi bagi perkataan etika (ethics) yang berasal daripada perkataan Yunani ethos , ialah adat (customs) atau kegunaan (usages). Manakala moral berasal daripada perkataan Latin mores yang membawa erti yang sama dengan etika (Ashmore, R.B 1987). 5. Etika boleh ditakrifkan sebagai kajian falsafah tentang moral, iaitu tentang kelakuan yang baik, kewajipan moral, sikap moral, tanggungjawab moral, keadilan sosial dan ciriciri kehidupan yang baik (Grassian, V. 1981). 6. Frankena, W.K (1973), etika ialah falsafah moral atau pemikiran falsafah tentang kemoralan, masalah moral, dan pertimbangan moral. 7. Kamus Dewan (1995), erti nilai termaksulah taksiran harga , harga sesuatu dibandingkan dengan harga benda yang lain , darjat,kualiti,mutu,taraf dan sifat ketinggian (pemikiran, agama, kemasyarakatan dll). 8. Kemoralan ialah satu institusi kehidupan sosial, malah ia juga adalah suatu yang membantu dalam bimbingan kendiri atau penentuan kendiri secara rasional di kalangan ahli-ahli masyarakat. 1.2 Penyataan Normatif dan Penyataan Deskriptif 1. Grassian, V. (1981) mengatakan bahawa percubaan untuk memberikan jawapan yang koheren atau logic, sistematik, dan wajar (justifiable) kepada persoalan-persoalan moral dipanggil etika normatif (normatif ethics). 2. Etika moral tertumpu kepada kenyataan normative yang mempunyai implikasi kepada perlakuan manusia. 3. Penyataan normative adalah satu pertimbangan nilai baik dan nilai buruk, salah atau betul, diterima atau ditolak. Contoh, Pengguguran ialah perbuataan yang tidak bermoral ialah penyataan normatif. 4. Pertimbangan moral dibahagikan kepada pertimbangan moral atau etika. Sesetengah pertimbangan moral menyatakan sesuatu tindakan atau jenis tindakan adalah secara moral baik atau buruk, betul atau salah, wajib atau tidak wajib, perlu atau tidak

1

buruk. Penilaian ini dipanggil pertimbangan nilai moral atau pertimbangan aretaik. Penyataan normatif tentang perbuatan/ tindakan baik/buruk betul/salah wajib/tidak wajib perlu/tidak perlu Pertimbangan kewajipan moral (Pertimbangan deontik) Penyataan normatif tentang insane. Perkara yang bukan tindakan atau jenis tindakan. kerana perbuatan jual dan beli saham tidak salah di sisi undang-undang atau agama. tetapi caranya (umpamanya. Perbuatan ini dianggap sebagai bijak dan bukan berbentuk 2 . 6.dilakukan dan ini dinamakan pertimbangan kewajipan moral atau pertimbangan deontik. Niat berjudi ini adalah suatu perkara dan perbuatan yang tidak boleh diterima di sisi undang-undang atau agama. bersifat wali. motif. keji. dan sebagainya. Oleh yang demikian. bertanggungjawab. iaitu tidak berjudi ketika melibatkan diri dalam kegiatan saham jual beli. Contoh pertimbangan deontik: Orang ramai tidak patut membeli dan menjual saham dengan cara dan niat untuk berjudi . mulia. dan sifat kelakuan /peribadi (bukan perbuatan/ tindakan) Baik/buruk mulia/jahat bertanggungjawab perlu dipersalahkan bersifat wali/keji Pertimbangan nilai moral (Pertimbangan aretaik) Rajah 1.Sebagai seorang insan yang bermoral. 8.Perkataan dinasihati . tujuan. jahat. Menjadi kewajipan kita untuk tidak melibatkan diri dalam perbuatan berjudi ini. Penyataan ini menilai atau membicarakan tentang personality pelabur yang bijak dan dikaitkan dengan cara dia melabur di pasaran saham. orang ramai dinasihati supaya tidak membeli dan tidak menjual saham dengan cara dan niat untuk berjudi. dengan cara contra ) dan niatnya (semata-mata hendak mendapat untung dengan cepat) secara moralnya tidak boleh diterima.0: Penyataan Normatif: Pertimbangan Deontik dan Pertimbangan Aretaik 7. Andaian boleh dibuat bahawa mungkin pelabur ini hanya melabur di kaunter-kaunter saham yang mempunyai asas yang kukuh dan mungkin dia berasa lebih selamat dan lebih beruntung sekiranya selamat dan lebih beruntung sekiranya dia berbuat demikian. motif. 5. tujuan. boleh dipersalahkan. dan sifat kelakuan atau peribadinya dan boleh dikatakan bahawa mereka adalah secara moralnya baik. tentang seseorang insan. Contoh pertimbangan aretaik: Pelabur yang bijak tidak pernah berjudi dalam jual-beli saham .

tidak berbeza dari segi nilai moral kerana mencuri merupakan perbuatan yang buru dan salah di sisi undangundang. (i) Sebagai satu criteria atau piawai yang konsisten dan kukuh bagi seseorang individu atau masyarakat untuk bertindak supaya tindakan mereka adalah baik. misalnya. iaitu. berani. nilai dihuraikan sebagai sesuatu benda atau perkara boleh dilihat pertamanya dari segi harga yang boleh dikira dengan aritmetrik. rujukan. perbuatan mencuri RM 10 dan RM 100. hukuman gantung sampai mati kepada Mengenakan hukuman bunuh kepada seorang pengedar dadah semata-mata pengedar dadah bagi menghapuskan kerana kewajipannya berbuat demikian kegiatan pengedaran dadah. mengikut peruntukan undang-undang yang ada. iaitu sifat bijak (tidak berjudi) yang ada pada seorang pelabur. bukan kerana ia ingin turut sama membasmi kegiatan pengedaran dadah. (ii) Sebagai tunjuk ajar. dan keduanya dari kualiti yang intrinsic. kasih saying. keadilan. mata kerana ia baik atau bruk tanpa menagambil kira kesannya. 3 . 3. 2. hati. Penyataan pertimbangan aretaik ini tidak menyentuk kewajipan seseorang sebaliknya hanya menilai dari sifat kemoralan. mencapai sesuatu matlamat. (i) Nilai sebagai sifat (attribute) (ii) Nilai sebagai kadar harga atau markah (iii) Nilai yang bersifat aksiologi (falsafah nilai) 6. 4. baik rajin. Bergantung pada nilai lain untuk mencapai Tidak bergantung pada nilai lain untuk sesuatu matlamat. Contoh pertama. 5.perjudian. (iii) Sebagai batasan terhadap perbuatan dan kelakuan individu atau masyarakat. wang ringgit RM 10 membawa maksud barang/perkhidmatan yang berharga sepuluh ringgit boleh dibeli di mana ini adalah contoh nilai dari aspek materialistik . Contoh: Mengebom Hiroshima untuk Contoh:Seorang hakim menjatuhkan menamatkan Perang Dunia II. Nilai tersebutsendiri sebagai matlamat akhir. Nilai peringkat pertama. dan boleh diterima. misalnya. Nilai mempunyai fungsi-fungsinya sendiri. dan panduan untuk menyelesaikan konflik moral. Perbandingan jenis-jenis nilai moral. Nilai Instrumental (Ekstrinsik) Nilai Intrinsik Kualiti yang diterima atau ditolak sebagai Kualiti yang diterima atau ditolak semataalat mencapai sesuatu matlamat. betul.3 Konsep Asas Nilai 1. 1. hormat-menghormati. Dari aspek kemoralan . iaitu sesuatu yang boleh dirasai secara dalaman atau dalam pemikiran kita. Moral ialah sejenis nilai. Berdasarkan kamus. Nilai peringkat kedua.

Kekal sepanjang masa dan di semua tempat serta hampir semua situasi normal masyarakat.Nilai Subjektif Kualiti yang diterima atau ditolak seseorang yang memberikan pandangan. Diterima ata ditolak berdasarkan satu set criteria yang dipersetujui oleh semua atau kebanyakan orang. Nilai Absolute/mutlak Nilai yang keberhargaannya tidak terikat kepada sesuatu kebiasaan bagi sesebuah masyarakat. (ii)Perhambaan tidak mencerminkan nilai peri-kemanusiaan. (ii) Britain menyatakan bahawa Amerika perlu menyerang Iraq demi keamanan jangka panjang dunia supaya Iraq tidak meneruskan kerja membuat senjata yang banyak memusnahkan manusia. Contoh: Hidup berkeluarga adalah satu amalan kehidupan yang baik. tidak sempurna. Diterima atau ditolak mengikut pandangan seseorang individu. Boleh berubah mengikut masa. Contoh: Di Kuala Lumpur. dan berbeza-beza antara masyarakat yang berlainan. Contoh: (i) Peperangan adalah satu tragedi yang dahsyat. sebuah keluarga boleh dibina hanya melaui perkahwinan rasmi. (iii)Buruh kanak-kanak adalah satu kezaliman dan mesti dihapuskan. Diterima umum dan telah diuji atau terbukti sebagi baik atau buruk. 7. Nilai Relatif Nilai yang diterima atau ditolak oleh peraturan sesuatu masyarakat untuk mencapai sesuatu matlamat mayarakat. Contoh: (i) Kes Amerika hendak menyerang Iraq. keluarga boleh dibentuk tanpa perlu melalui perkahwinan rasmi. Ia adalah arbitrary (tidak tertentu). Nilai Objektif Kualiti yang bernilai atau sebaliknya yang bebas daripada pilihan peribadi. manakala Perancis pula berkata Amerika tidak boleh menyerang Iraq kerana serangan itu akan banyak menyebabkan rakyat Iraq yang tidak berdosa terkorban. 4 . Manakala di California.

G. Setiap kaum di negara ini mempunyai adat resam dan pantang larang bagi menjamin keutuhan dan keharmonian sesebuah masyarakat. tatasusila atau tatatertib masyarakat.M. kepiawaian moral ini banyak mempunyai fungsi dalam masyarakat.1 Teori Kemoralan Sosial 1. 4. Contoh.0 TEORI DAN SISTEM NILAI Teori Kemoralan Sosial Teori Deontologi TEORI DAN SISTEM NILAI Teori Keperibadian Mulia Teori Etika Teleologikal Rajah 2. Velasquez. 5.2. Dua fungsinya yang paling penting ialah: (i) Sistem kepiawaian moral dalam masyarakat akan mengenal pasti situasi situasi supaya setiap orang menolak sifat mementingkan diri untuk mengukuhkan satu sistem kelakuan yang memberikan manfaat kepada diri sendiri dan orang lain. Jangan membuang bayi Sentiasa menunaikan janji 3. Penggunaan teori kemoralan sosial (atau kemoralan tradisional dan kemoralan konvensional) untuk menerangkan konsep etika dalam sesuatu masyarakat memang wajar.0: Cabang Teori dan Sistem Nilai 2. (ii) Kepiawaian moral bertindak sebagai resolusi bagi konflik sosial dengan memberikan justifikasi yang boleh diterima oleh orang ramai untuk tindakan dan membuat dasardasar. 2. Nilai norma dan peraturan lebih cenderung kepada mengawal keselamatan masyarakat dan melindungi kebajikan ahli-ahlinya daripada memberikan kepentingan diri kepada seseorang individu. 5 . Kemoralan sosial berkait rapat dengan peraturan masyarakat yang terdiri daripada tatahukum.

Peraturan konservatif dan mutlak tidak dapat membantu dan membimbing seseorang menghadapi semua dilema moral baru. nilai dan pantang larang. hormat-menghormati elak kezaliman 8. 10. Ianya ditetapkan oleh autoriti dalam masyarakat. Peraturan masyarakat biasanya menyerupai tradisi. Kesukaran menyesuaikan peraturan masyarakat dengan situasi baru dan semasa. 7. Kemoralan sosial biasanya mendapat sokongan kuat ahli-ahli sosiologi moral bahawa adalah menjadi tanggungjawab setiap individu untuk mematuhi pemerintah sebagai autoriti moral (rujuk tulisan Thomas Hobbes dalam Leviathan). Peraturan moral lazimnya menentukan setiap tingkah laku dan etika boleh menyekat tindakan seseorang. norma. Emile Durkheim (1961) mengatakan bahawa etika terdiri daripada suatu sistem peraturan yang ditetapkan terdahulu tentang bagaimana seseorang harus bertindak dalam sesuatu situasi. 11. Peraturan moral satu masyarakat boleh bertentangan dengan yang lain. Boleh membawa kepada ketegangan dan konflik sekiranya setiap masyarakat terlalu agresif mempertahan peraturan moral masing-masing. Masa dan keadaan sentiasa berubah. Sekatan (peraturan) yang berasaskan apa yang diizinkan oleh pihak berkuasa dalam masyarakat akan hilang kuasanya jika seseorang itu dapat menyembunyikan perbuatannya (jenayah) yang melanggar peraturan masyarakat. Satu lagi unsur kemoralan sosial ialah pemahaman individu tentang "order sosial" dan kerelaan mematuhinya.6. (ii) Kerelatifan Budaya (Cultural relativism) (iii) Terlalu ketat dan tidak fleksibel (iv) Jenayah 6 . Nilai-nilai ini lebih mementingkan masyarakat dan bukan individu sebagai matlamat. Peraturan ini ialah ukuran/persetujuan masyarakat yang mesti diterima utk menyekat perbuatan jahat cth Semangat bermasyarakat utk mengelak egoisme/individualisme. kod. Durkheim (1961) juga menitikberatkan "disiplin" dan "perasaan masyarakat penyayang". 14. kebiasaan atau adat. Kesemua ini menjaga kerukunan sosial. 9. 12. Kelemahan kemoralan social:(i) Bersifat relatif Semua masyarakat mempunyai peraturan moral masing-masing. 13. Walaubagaimanapun peraturan masyarakat wujud di luar individu.

Konsep keperibadian mulia bermula dengan masyarakat Yunani pada abad ke-4 SM dan salah seorang pelopornya ialah Aristotle. (iii) Doktrin "min" atau "jalan tengah" tidak mempunyai tenaga menasihati atau kekuatan praktikal. 10. Aristotle menganggap bahawa sifat intelektual ini boleh dipelajari daripada seorang guru. Kedua-dua ekstrim adalah buruk. Keperibadian mulia intelektual adalah kebaikan atau keistimewaan akal seperti kebolehan memahami dan membuat taakulan yang baik.2 Keperibadian Mulia 1. Teori ini berkait rapat dengan "kaedah sikap baik" dan sifat-sifat seorang insan moral. Ciri-ciri seseorang yang mempunyai keperibadian mulia: (i) Menyedari moral adalah satu kewajipan yang tidak boleh dipersoalkan (ii) Mempunyai keikhlasan dan kejujuran dari segi nilai (iii) Sentiasa berusaha bersungguh-sungguh melakukan kebaikan dan mengelakkan keburukan 7 . memiliki keperibadian mulia secara semula jadi kerana pemberian dan keredaan Tuhan (ii) Pemerolehan keperibadian mulia juga boleh diperoleh menerusi pemerhatian dan pergaulan rapat dengan mereka yang mempunyai sifat-sifat mulia kerana manusia dikatakan suka meniru atau mengikut teladan. iaitu kelebihan dan kekurangan. Mengikut Aristotle.2. Sifat keperibadian mulia merupakan suatu min (kesederhanaan) di antara dua ekstrim. menyenangkan serta menyeronokkan. Contohnya. Persoalan yang ditekankan ialah "Apakah yang patut saya jadi?" dan bukan "Apakah yang patut saya lakukan?" 3. tindakan-tindakan yang kerap diulang sehingga menjadi satu kebiasaan. Berdasarkan konsep min. keperibadian mulia mewajibkan kita bertingkah laku baik. 4. Keperibadian mulia didefinisikan sebagai kualiti terbaik atau istimewa (excellence). Mereka percaya bahawa sesetengah insan. 9. Oleh itu. 7. Keperibadian mulia moral tidak terhasil dalam seorang individu secara semula jadi. 8. 2. doktrin "kesederhanaan" sebenarnya tidak memberi bimbingan dan nasihat yang berguna kerana tidak jelas apa yang dianggap cara atau tindakan yang "patut" atau "sederhana" itu. Bertindak mengikut jalan tengah akhirnya akan bermaksud "bertindak sepertimana anda harus bertindak". seperti para nabi dan rasul. 5. Penjelasan Aristotle menerima banyak kritikan seperti: (i) Tanggapan Aristotle bahawa keperibadian mulia itu bukan sesuatu yang semula jadi ditentang oleh golongan yang percaya kepada Tuhan. Sifat-sifat ini tidak dipelajari melalui ajaran seorang guru tetapi menerusi latihan. Terdapat dua jenis keperibadian mulia: (i) Keperibadian mulia intelektual (ii) Keperibadian mulia moral 6. tindakan Mother Teresa dan Gandhi boleh dianggap ekstrem tetapi adakah mereka tidak bermoral . iaitu seseorang itu tidak dilahirkan dengan sifat baik dan jahat.

Tumpuan Teori Teleologikal ialah hasil atau akibat sesuatu tindakan manakala tumpuan Teori Deontologikal ialah tindakan atau jenis tindakan itu. Dalam sejarah etika terdapat dua pandangan utama. Perkataan teleologikal berasal daripada perkataan Yunani "telos" yang bermaksud "tujuan" atau "matlamat". iaitu sama ada berbohong itu merupakan tindakan baik atau buruk tanpa menilai kesannya. Pada prinsipnya. 3. perbuatan itu tidak harus dilakukan. 4. Teori teleologikal menganggap tindakan atau perbuatan yang membawa kebaikan bermoral manakala yang mendatangkan keburukan adalah tidak bermoral. 2.3 Teori Etika Teleologikal 1. Aliran Utilitarianisme: (i) Diasaskan oleh Jeremy Bentham (1748-1832) dan John Stuart Mill (1806-1873). Tetapi seseorang ahli deontologis akan melihat nilai betul salah sesuatu tindakan secara intrinsik. maka wajib dilakukan dan kalau sebaliknya. maka mengikut ahli teleologis. Kalau akibatnya baik. iaitu Teori Teleologikal (Consequentialist Theory) dan Teori Deontologikal (Non-consequentialist Theory). 8 . 11. Peraturan Utilitarianisme: (i) Setiap orang patut melakukan tindakan yang akan membawa kebaikan maksima untuk setiap orang yang dipengaruhi oleh tindakan itu. (iii) Doktrin moral ini mengkehendaki kita supaya sentiasa bertindak untuk menghasilkan kebaikan/keseronokan maksima kepada bilangan orang yang sebanyak mungkin atau semua pihak yang terlibat. 13. (ii) Berasal daripada perkataan "utility" yang bermaksud "berguna" atau "kegunaan". perbuatan membohong itu adalah betul dan wajib dilakukan. Kalau membohong menyelamatkan nyawa seseorang. Seseorang ahli teleologis akan menentukan sama ada bercakap bohong adalah betul atau salah melalui akibatnya. kedua-dua teori ini bertentangan antara satu sama lain dalam menentukan nilai-nilai sesuatu perlakuan moral. 10. 5. 2. 12.(iv) (v) (vi) Berpegang kepada prinsip Tidak mengharapkan balasan atas apa yang dilakukan Sedia menerima dengan tenang sesuatu yang dianggap kesusahan dan kesengsaraan . 8. 9. 7. Keadaan ini mewujudkan dua aliran pandangan dalam Teori Teleologikal iaitu aliran Utilitarianisme dan aliran Egoisme Etika. 6. Akibat yang baik boleh ditafsirkan sebagai: (i) Yang membuat orang lain bahagia dan (ii) Yang menguntungkan diri sendiri.

21. Sebaliknya. 16. Aliran Egoisme: (i) Egoisme psikologikal. Peraturan tidak diperlukan untuk tindakan kerana setiap situasi dan orang adalah berlainan. (iv) 9 . berkuasa. kuat.Bependapat peraturan hendaklah bersifat individu sesiapa yg mematuhi akan menjadi maju. (ii) Sebagai penasihat moral. 20. (iii) Mengikut teori ini: (a) manusia sentiasa bertindak demi kepentingan diri kerana dibentuk secara mental untuk berbuat demikian dan (b) terdapat orang yang kerap. (ii) Bukanlah teori etika. (b) Egoisme universal Setiap orang patut bertindak demi kepentingan diri kecuali kepentingan orang lain juga memenuhi kepentingannya.14. (ii) Kesukaran membuat peraturan sejagat tanpa pengecualian. 17. tetapi tidak selalu.peperangan dianggap wajar dari segi moral jika hasilnya membawa kebahagian. mengkritik utilitarianisme kerana: (i) Tidak semua perkara menguntungkan seseorang akan menguntungkan org lain.Tetapi beliau menentang peraturan mutlak yg datang drpd sesuatu autoriti. 18. Dalam membuat pertimbangan moral individu mestilah mengutamakan keuntungan bagi dirinya. Bagi u dlm memutuskan kemoralan melancarkan peperangan. Utk memperjelas teori ini kita ambil isu moral berkaitan peperangan sbg cth. 15. (ii) Beliau memperakui nilai sesuatu peraturan. bertindak demi kepentingan. Justeru u akan menyokong tindakan mengebom bandar2 di Jerman utk menamatkan PD ke-2 w/pun ramai nyawa x berdosa terkoban kerana jika pihak Nazi menang. (v) Setiap orang mentafsirkan situasi dirinya dan menentukan tindakan yang manakah akan membawa sebanyak mungkin akibat yang baik bagi setiap orang yang terlibat dalam situasi itu. Jika kemudaratan dijangka melebihi akibat baik yg dinikmati oleh neg yg melancarkan perang(w/pun menang) menurut u peperangan x boleh dijustifikasikan. Tanggungjawab asas individu ialah memajukan seberapa banyak kebaikan untuk dirinya. 22. kebaikan lebih drpd kesengsaraan/kemudaratan. Friendrich Wilhem Nietzche.dunia akan kehilangan sifat keamanan dan kezaliman berleluasa. Kelemahan peraturan utilitarianisme: (i) Kesukaran menentukan akibat baik bagi orang lain dan semua pihak. Kebaikan egoisme: (i) Sebagai agen moral. 19.s org mesti menimbang /m kira kemudaratan dan kebaikan yg dihasilkan oleh peperangan itu. (iv) Egoisme etika (bersifat normative) terbahagi kepada 2 bentuk iaitu: (a) Egoisme etika individu Setiap orang patut bertindak untuk kepentingan saya.

Namun sejarah menunjukkann cth kejayaan Jepun krn kesetian kpd maharaja mrk. kebijaksanaan dan pertimbangan. Oleh itu. kekayaan. Menurut teori ini. Akan tetapi motif (niat) tindakan kita adalah di bawah kawalan kita. (d) Kant menyatakan bahawa "bakat minda" seseorang seperti kecerdasan. Misalnya tentera Amerika Syarikat yang terlibat dalam mengebom Hiroshima dan Nagasaki melakukannya kerana melaksanakan tugas yang diberi. Pertama. dan kehormatan. Deontologi selalu dikaitkan dengan Immanuel Kant. "hadiah atau pemberian alam" seperti kekuasaan. 2. (c) Tekad baik diterangkan sebagai taakulan praktikal (keupayaan untuk melaksanakan prinsip atau peraturan). tiada yang baik tanpa syarat. 4.23. (ii) Nietzche jahil ttg hakikat kewujudan manusia. seorang ahli flasafah German (1724-1804) yang pernah mengajar di University of Konigsberg di bahagian barat Rusia. Prinsip Eksistensialisme (Principle of Existentialism) di mana nilai baik atau buruk mesti berasaskan kepada pilihan setiap individu secara bebas. ketabahan hati. prinsip kemoralan ialah kewajipan (duty). Cth mendahulukan diri dlm kenaikan pangkat w/pun ada org lain yg lebih layak. 2. Keburukan egoisme: (i) Egoisme mementingkan diri dan x mengambil kira kptingan org lain. Misalnya apabila kita menderma untuk tabung kebajikan. pilihan peribadi dan bukannya dipaksa. 6. Kecuali good will atau tekad baik.Beliau bpdpat utk memperoleh kemajuan mrk yg lemah diekplotasi. Ia menjadi nilai yang baik jika kita menderma secara sukarela tetapi menjadi nilai yang tidak baik jika kita menderma kerana dipaksa atau kerana terpaksa. Kedua. Deontologi berasal dari perkataan Yunani "deon" atau duty tugas/tanggungjawab yang bermaksud "yang diharuskan atau diwajibkan". 3.4 Teori Deontologi 1. bukan kerana ada sesuatu kesan peribadi akibat perbuatan itu.Agamawan (ateis). dan "ciri watak" seperti keberanian. 8. 5.demokrasi (x berfikiran sivik). Duty for the sake of duty. Kant percaya bahawa apa yang memberi nilai moral kepada sesuatu tindakan bukan akibatnya kerana akibat-akibat tindakan kita tidak sentiasa berada di bawah kawalan kita. Prinsip Duty (Principle of Duty) iaitu apabila seseorang melaksanakan tanggungjawab atau tugas yang diberi semata-mata kerana mengikut arahan bagi melaksanakan tugas itu. kita harus bertanggungjawab secara moral atas motif kita untuk membuat kebaikan atau keburukan.manusia x perlu beroganisasi dan taat kpd autoriti. 7. seseorang melakukan sesuatu atau tidak melakukannya semata-mata kerana pekara itu difikirkannya baik atau buruk. Prinsip kewajipan: (a) Menurut Kant. dan sifat-sifat lain memang baik dan diingini dalam banyak 10 .

(h) Satu-satu tindakan yang dianggap betul dari segi moral tidak dianggap memadai jika ia dilakukan semata-mata untuk kepentingan diri. tujuan dan motif seseorang. kerana penculik melayan mangsanya sbg alat mendapat wang tebusan.hal atau perkara. orang lain dan keduaduanya? Sifat ikhlas adalah dasar utama Apa gunanya mengamalkan teori ini. (m) Kemanusiaan adalah suatu nilai intrinsik manusia. (n) Cth Jangan menculik . Kekuatan dan kelemahan: KEKUATAN KELEMAHAN Melahirkan insan yang patuh dan Bolehkah kita mengetepikan taat kepada kewajipan. Walaupun begitu sifat-sifat ini tidak boleh dianggap baik tanpa syarat. Tanpa kerelaan dan sistem moral yang begitu rigid keikhlasan sesuatu tindakan tiada sedangkan ia tidak semestinya nilainya. boleh membawa kebaikan pada masa-masa tertentu 11 . Kategorikal Imperatif (i) Kewajipan atau undang-undang mutlak dikenali sebagai satu set prinsip moral iaitu Categorical Imperative atau perintah mutlak/tanpa syarat. peraturan. (e) Tumpuan diberi dan diletak atas niat. 9. bukan kemanusian mjdi matlamat penculik itu. (j) Prinsip moral yang ditetapkan oleh individu itu mestilah juga dipatuhi oleh orang lain. dan bukan atas apa yang dilakukannya. kemahuan atau kecenderungan semula jadi. langsung akibat suatu tindakan di undang-undang dan agama dalam menentukan satu sistem moral yang berkesan? Mewujudkan individu yang Apakah faedah sesuatu sistem bertanggungjawab terhadap moral itu kalau tidak membawa dirinya akibat baik terhadap diri kita sendiri. (k) Individu itu mestilah bertindak sebagaimana dia inginkan orang lain bertindak terhadapnya. (f) Motif yang menjadikan sesuatu tekad itu baik bukanlah cita rasa. (g) Sesuatu tindakan akan mempunyai nilai moral apabila dilakukan dengan kerelaan dan seseorang itu akan mempunyai kerelaan hati jika motif tindakannya ialah satu tanggungjawab moral yang diakui. 10. (l) Satu lagi formula yang penting ialah Practical Imperative yang menyatakan bahawa kemanusiaan hendaklah sentiasa menjadi matlamat dan bukan alat perlakuan individu.

batu. mengamalkan keadilan dan tidak mencederakan orang lain. (j) Objek yg tiada kesedaran ialah spt kerusi. (g) Manusia tidak difikirkan.Sifat sudah ditetapkan (fikir dulu baru buat). (d) Tidak dapat dinafikan bahawa individu tidak dapat membuat apa-apa terhadap hakikat bahawa dia telah lahir. Mitos ini mesti dihapuskan dari alam kemoralan.Manusia terus bebas memilih. (b) Ross percaya bahawa terdapat kewajipan prima facie tertentu yang patut kita sentiasa patuhi kecuali apabila keadaan atau alasan yang serius memerlukan kita buat yang berlainan. kemoralan berasaskan andaian "kebebasan". pemikiran. (l) Manusia ingin menjadi sesuatu yg mempunyai sifat tetap yg menyebabkan dia ditentukan utk bertingkah laku secara khusus. dalam abad berapa dia lahir. tidak dijadikan mengikut spesifikasi tertentu @ dibuat utk tujuan tertentu. (c) Menurut Satre. (k) Manusia tidak boleh mengubah dirinya (Being for itself) menjadi (Being in itself) yg kaku/konkrit/maujud spt meja. bola bersifat statik dan tidak berubah.kerusi. dia mempunyai pandangan "mitologi" yang menjejaskan kebebasannya. Eksistensialisme: (a) Jean Paul Satre adalah pelopor utama dalam eksistensialisme. Kewajiapan Prima Facie: (a) Sir William David Ross (1877-1940) bersetuju dengan kant bahawa kemoralan pada asasnya tidak patut berdasarkan akibat tindakan kita tetapi beliau tidak bersetuju dengan kemutlakan teori-teori Kant. (c) Prima facie = ("at first glance" atau "on the surface of things") (d) Kewajipan prima facie Ross termasuk mengatakan kebenaran. Oleh itu nilai moral itu sentiasa berubah. meja. Bagi eksistensialisme. (b) Eksistensialisme melemahkan peraturan tradisional dan mutlak yang berfungsi sebagai panduan moral.subjektif. ibu bapanya dan lain-lain. jika individu mematuhi peraturan masyarakat secara buta tuli. Ross percaya terdapat peraturan yang patut dipatuhi oleh manusia kerana ini adalah obligasi manusia melakukannya. menunaikan janji. 12. (f) Bezakan dengan pisau. (h) Manusia wujud dahulu siapa mereka bergantung kpd apa yg dilakukan mereka. dan tindakan sepanjang hayat.tidak mutlak dan sebagainya. Seperti Kant. tetapi dia boleh menentukan bagaimana dia hendak hidup. dan lain-lain. (i) Dlm diri manusia terdapat kekosongan @ ketiadaan (Nothingness) yg mesti diisi oleh manusia melalui kesedaran. (e) Dlm buku Being & Nothingness bagi kes Manusia sahaja. (m) Individu mesti bertanggungjawab terhadap pertimbangan dan tingkah laku moralnya sendiri. 12 .Bermaksud zat pisau mendahului kewujudan. mengakui kebaikan yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita.kewujudan (existence) mendahului zat (essence).11. bagaimana dia lahir.

(o) Kewujudan ini merujuk kepada individu membuat pilihan dan keputusan moral yang tulen dan tidak membenarkan dirinya dipengaruhi oleh pendapat dan pandangan orang lain dalam membuat pilihan dan keputusan moral. 15. Golongan eksistensialisme menitikberatkan kebebasan memilih (freedom of choice) dalam situasi yang mereka berada. Kritikan terhadap teori Eksistensialisme: (a) Eksistensialisme melemahkan peraturan tradisional/mutlak yg berfungsi sbg panduan moral. tetapi sesuatu yang dikehendaki olehnya sendiri. Mengikut eksistensialisme. Tidak perlu bagi setiap individu mencipta nilai & prinsip sendiri kerana akan menjadikan kehidupan sosial tidak teratur. Dengan menjauhi semua prinsip dan peraturan moral.Menurut satre org yg mematuhi peraturan tradisional akan menyekat kebebasanya. 18. dia dianggap berada dalam kewujudan yang tidak sah. tindakan dianggap tidak bermoral.13. kemudian membuat pilihan dan keputusan moralnya sendiri. Eksistensialisme menekankan pilihan terus daripada sumber asal (first hand choice). 14. Terdapat tiga bentuk kebebasan: (a) Kebebasan jasmani (b) Kebebasan kehendak (c) Kebebasan moral Kebebasan moral bermaksud kebebasan bertindak tanpa paksaan dan larangan. Moral ini perlu dihapuskan dari kemoralan. 13 . Individu mesti bertanggungjawab terhadap tingkahlaku moral sendiri. Apabila individu itu membenarkan orang lain membuat pilihan moral untuk dirnya. (d) Bagi Satre jika individu tidak mencipta nilai baru. Manusia hanya perlu pilih prinsip etika atas sebab yg rasional bagi memastikan kehidupan lebih baik. iaitu menilai secar teliti situasi berkenaan. 16. (n) Aspek ini sama dengan pandangan Heideggar yang memperkenalkan konsep "kewujudan sah". (c) Fredoom of choice. walaupun tidak mementingkan diri boleh membawa individu kepada relativisme @ individualisme. 17. individu mesti menggunakan kebebasannya untuk mendapat fakta yang betul berhubung dengan situasi yang dihadapinya. (b) Tidak berguna bercakap mengenai isu moral kerana individu tiada hak terhadap kemoralan & tingkahlaku orang lain. seseorang itu merasakan kewajipannya bukan suatu yang dipaksa dari luar.

Salah satu pandangan tentang dari mana datangnya kemoralan adalah bahawa kemoralan manusia mengenai yang betul dan salah berasal dari Tuhan atau Kuasa Luar Biasa (kemoralan objektif). Pandangan B: (a) Tuhan tidak menjadikan sesuatu perbuatan itu betul atau salah tetapi melarang kelakuan tertentu seperti keseksaan dan rogol kerana ia adalah tidak bermoral (b) Membenarkan tindakan lain seperti menolong orang kerana ia bukan tidak bermoral dan memerlukan kelakuan seperti menghormati ibu bapa kerana tidak melakukannya adalah tidak bermoral. 2.(jika tidak dilarang oleh Tuhan. (c) Pada asasnya moral agama adalah moral atau etika yang berdasarkan kepada kewujudan Tuhan dan keimanan kepadaNya dan kehidupan Akhirat (selepas mati).3.1 Pengenalan 1.0: Agama dan Kepercayaan Utama Di Malaysia 3. (c) Sesuatu tindakan seperti rogol adalah salah kerana ia dilarang oleh Tuhan. adakah rogol itu bermoral?) 3. Pandangan A: (a) Prinsip asas kemoralan ini ialah apa-apa tindakan yang dilarang oleh Tuhan adalah tidak bermoral. (b) Tuhanlah yang menjadikan sesuatu perbuatan yang menjadikan sesuatu perbuatan itu betul atau salah melalui larangan-Nya. 14 .0 NILAI AGAMA DAN KEPERCAYAAN Hindu Kristian Taoisme Islam NILAI AGAMA DAN KEPERCAYAAN Confucianisme Buddha Kepercayaan Natif Sikhisme Rajah 3.

Kepercayaan kepada tuhan yang satu 5.4. 6. Setiap insan yang beragama sudah sepatutnya mengabdikan dirinya kepada Tuhan dengan membuat apa yang disuruh dan menghindar apa yang dilarangNya. 15 . Ada tiga bentuk utama: (a) Moral Politeistik .Mengetepikan dunia dan mengutamakan akhirat (c) Moral Monoteistik .Kepercayaan kepada banyak tuhan (b) Moral Zuhud .

16 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->