P. 1
Nota Pendidikan Moral

Nota Pendidikan Moral

|Views: 1,967|Likes:
Published by Prakash Vellayan

More info:

Published by: Prakash Vellayan on Apr 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2013

pdf

text

original

Nota Pendidikan Moral: 1.0 PENGENALAN PENDIDIKAN MORAL 1.1 Definisi Moral 1. Straughan, R.

(1982) berpendapat bahawa Pendidikan Moral adalah suatu bidang yang kabur. 2. Damon, W. (1988) mengatakan bahawa tiada satu definisi yang universal bagi Kemoralan yang diterima oleh semua pihak. 3. Bull, N.J (1969) berkata bahawa mengajar moral menjadi sukar sekiranya kita sendiri tidak tahu apa itu kemoralan . 4. Maksud etimologi bagi perkataan etika (ethics) yang berasal daripada perkataan Yunani ethos , ialah adat (customs) atau kegunaan (usages). Manakala moral berasal daripada perkataan Latin mores yang membawa erti yang sama dengan etika (Ashmore, R.B 1987). 5. Etika boleh ditakrifkan sebagai kajian falsafah tentang moral, iaitu tentang kelakuan yang baik, kewajipan moral, sikap moral, tanggungjawab moral, keadilan sosial dan ciriciri kehidupan yang baik (Grassian, V. 1981). 6. Frankena, W.K (1973), etika ialah falsafah moral atau pemikiran falsafah tentang kemoralan, masalah moral, dan pertimbangan moral. 7. Kamus Dewan (1995), erti nilai termaksulah taksiran harga , harga sesuatu dibandingkan dengan harga benda yang lain , darjat,kualiti,mutu,taraf dan sifat ketinggian (pemikiran, agama, kemasyarakatan dll). 8. Kemoralan ialah satu institusi kehidupan sosial, malah ia juga adalah suatu yang membantu dalam bimbingan kendiri atau penentuan kendiri secara rasional di kalangan ahli-ahli masyarakat. 1.2 Penyataan Normatif dan Penyataan Deskriptif 1. Grassian, V. (1981) mengatakan bahawa percubaan untuk memberikan jawapan yang koheren atau logic, sistematik, dan wajar (justifiable) kepada persoalan-persoalan moral dipanggil etika normatif (normatif ethics). 2. Etika moral tertumpu kepada kenyataan normative yang mempunyai implikasi kepada perlakuan manusia. 3. Penyataan normative adalah satu pertimbangan nilai baik dan nilai buruk, salah atau betul, diterima atau ditolak. Contoh, Pengguguran ialah perbuataan yang tidak bermoral ialah penyataan normatif. 4. Pertimbangan moral dibahagikan kepada pertimbangan moral atau etika. Sesetengah pertimbangan moral menyatakan sesuatu tindakan atau jenis tindakan adalah secara moral baik atau buruk, betul atau salah, wajib atau tidak wajib, perlu atau tidak

1

Oleh yang demikian.0: Penyataan Normatif: Pertimbangan Deontik dan Pertimbangan Aretaik 7. Perkara yang bukan tindakan atau jenis tindakan. Penyataan normatif tentang perbuatan/ tindakan baik/buruk betul/salah wajib/tidak wajib perlu/tidak perlu Pertimbangan kewajipan moral (Pertimbangan deontik) Penyataan normatif tentang insane. motif. buruk. dan sifat kelakuan /peribadi (bukan perbuatan/ tindakan) Baik/buruk mulia/jahat bertanggungjawab perlu dipersalahkan bersifat wali/keji Pertimbangan nilai moral (Pertimbangan aretaik) Rajah 1. dengan cara contra ) dan niatnya (semata-mata hendak mendapat untung dengan cepat) secara moralnya tidak boleh diterima. tentang seseorang insan. tujuan. dan sifat kelakuan atau peribadinya dan boleh dikatakan bahawa mereka adalah secara moralnya baik. dan sebagainya. iaitu tidak berjudi ketika melibatkan diri dalam kegiatan saham jual beli. Perbuatan ini dianggap sebagai bijak dan bukan berbentuk 2 . boleh dipersalahkan. Penilaian ini dipanggil pertimbangan nilai moral atau pertimbangan aretaik. tetapi caranya (umpamanya. Menjadi kewajipan kita untuk tidak melibatkan diri dalam perbuatan berjudi ini. orang ramai dinasihati supaya tidak membeli dan tidak menjual saham dengan cara dan niat untuk berjudi. mulia.Perkataan dinasihati .Sebagai seorang insan yang bermoral. Andaian boleh dibuat bahawa mungkin pelabur ini hanya melabur di kaunter-kaunter saham yang mempunyai asas yang kukuh dan mungkin dia berasa lebih selamat dan lebih beruntung sekiranya selamat dan lebih beruntung sekiranya dia berbuat demikian. bersifat wali. Niat berjudi ini adalah suatu perkara dan perbuatan yang tidak boleh diterima di sisi undang-undang atau agama. 8. kerana perbuatan jual dan beli saham tidak salah di sisi undang-undang atau agama. Penyataan ini menilai atau membicarakan tentang personality pelabur yang bijak dan dikaitkan dengan cara dia melabur di pasaran saham. tujuan. 5. jahat.dilakukan dan ini dinamakan pertimbangan kewajipan moral atau pertimbangan deontik. Contoh pertimbangan aretaik: Pelabur yang bijak tidak pernah berjudi dalam jual-beli saham . keji. Contoh pertimbangan deontik: Orang ramai tidak patut membeli dan menjual saham dengan cara dan niat untuk berjudi . 6. motif. bertanggungjawab.

3 .3 Konsep Asas Nilai 1. 4. 1. Nilai tersebutsendiri sebagai matlamat akhir. misalnya. 3. hati. Dari aspek kemoralan . berani. betul. Contoh pertama. Nilai peringkat pertama. baik rajin. misalnya. dan keduanya dari kualiti yang intrinsic. perbuatan mencuri RM 10 dan RM 100.perjudian. mengikut peruntukan undang-undang yang ada. nilai dihuraikan sebagai sesuatu benda atau perkara boleh dilihat pertamanya dari segi harga yang boleh dikira dengan aritmetrik. rujukan. (ii) Sebagai tunjuk ajar. dan boleh diterima. Penyataan pertimbangan aretaik ini tidak menyentuk kewajipan seseorang sebaliknya hanya menilai dari sifat kemoralan. Moral ialah sejenis nilai. (iii) Sebagai batasan terhadap perbuatan dan kelakuan individu atau masyarakat. hukuman gantung sampai mati kepada Mengenakan hukuman bunuh kepada seorang pengedar dadah semata-mata pengedar dadah bagi menghapuskan kerana kewajipannya berbuat demikian kegiatan pengedaran dadah. Nilai peringkat kedua. iaitu. Contoh: Mengebom Hiroshima untuk Contoh:Seorang hakim menjatuhkan menamatkan Perang Dunia II. iaitu sesuatu yang boleh dirasai secara dalaman atau dalam pemikiran kita. Perbandingan jenis-jenis nilai moral. Bergantung pada nilai lain untuk mencapai Tidak bergantung pada nilai lain untuk sesuatu matlamat. iaitu sifat bijak (tidak berjudi) yang ada pada seorang pelabur. bukan kerana ia ingin turut sama membasmi kegiatan pengedaran dadah. kasih saying. (i) Sebagai satu criteria atau piawai yang konsisten dan kukuh bagi seseorang individu atau masyarakat untuk bertindak supaya tindakan mereka adalah baik. 2. mata kerana ia baik atau bruk tanpa menagambil kira kesannya. dan panduan untuk menyelesaikan konflik moral. hormat-menghormati. (i) Nilai sebagai sifat (attribute) (ii) Nilai sebagai kadar harga atau markah (iii) Nilai yang bersifat aksiologi (falsafah nilai) 6. tidak berbeza dari segi nilai moral kerana mencuri merupakan perbuatan yang buru dan salah di sisi undangundang. wang ringgit RM 10 membawa maksud barang/perkhidmatan yang berharga sepuluh ringgit boleh dibeli di mana ini adalah contoh nilai dari aspek materialistik . Nilai mempunyai fungsi-fungsinya sendiri. Berdasarkan kamus. 5. keadilan. mencapai sesuatu matlamat. Nilai Instrumental (Ekstrinsik) Nilai Intrinsik Kualiti yang diterima atau ditolak sebagai Kualiti yang diterima atau ditolak semataalat mencapai sesuatu matlamat.

(ii) Britain menyatakan bahawa Amerika perlu menyerang Iraq demi keamanan jangka panjang dunia supaya Iraq tidak meneruskan kerja membuat senjata yang banyak memusnahkan manusia. Diterima umum dan telah diuji atau terbukti sebagi baik atau buruk. Contoh: Hidup berkeluarga adalah satu amalan kehidupan yang baik. Contoh: (i) Kes Amerika hendak menyerang Iraq. Diterima atau ditolak mengikut pandangan seseorang individu. dan berbeza-beza antara masyarakat yang berlainan. 4 . Boleh berubah mengikut masa. Nilai Absolute/mutlak Nilai yang keberhargaannya tidak terikat kepada sesuatu kebiasaan bagi sesebuah masyarakat. Contoh: (i) Peperangan adalah satu tragedi yang dahsyat. Nilai Objektif Kualiti yang bernilai atau sebaliknya yang bebas daripada pilihan peribadi. Manakala di California. tidak sempurna. Ia adalah arbitrary (tidak tertentu).Nilai Subjektif Kualiti yang diterima atau ditolak seseorang yang memberikan pandangan. Nilai Relatif Nilai yang diterima atau ditolak oleh peraturan sesuatu masyarakat untuk mencapai sesuatu matlamat mayarakat. (iii)Buruh kanak-kanak adalah satu kezaliman dan mesti dihapuskan. Contoh: Di Kuala Lumpur. Diterima ata ditolak berdasarkan satu set criteria yang dipersetujui oleh semua atau kebanyakan orang. manakala Perancis pula berkata Amerika tidak boleh menyerang Iraq kerana serangan itu akan banyak menyebabkan rakyat Iraq yang tidak berdosa terkorban. sebuah keluarga boleh dibina hanya melaui perkahwinan rasmi. (ii)Perhambaan tidak mencerminkan nilai peri-kemanusiaan. 7. Kekal sepanjang masa dan di semua tempat serta hampir semua situasi normal masyarakat. keluarga boleh dibentuk tanpa perlu melalui perkahwinan rasmi.

Jangan membuang bayi Sentiasa menunaikan janji 3. Kemoralan sosial berkait rapat dengan peraturan masyarakat yang terdiri daripada tatahukum. (ii) Kepiawaian moral bertindak sebagai resolusi bagi konflik sosial dengan memberikan justifikasi yang boleh diterima oleh orang ramai untuk tindakan dan membuat dasardasar.1 Teori Kemoralan Sosial 1. 4. Setiap kaum di negara ini mempunyai adat resam dan pantang larang bagi menjamin keutuhan dan keharmonian sesebuah masyarakat. 5. Velasquez. tatasusila atau tatatertib masyarakat. 5 . 2. Penggunaan teori kemoralan sosial (atau kemoralan tradisional dan kemoralan konvensional) untuk menerangkan konsep etika dalam sesuatu masyarakat memang wajar. kepiawaian moral ini banyak mempunyai fungsi dalam masyarakat. Dua fungsinya yang paling penting ialah: (i) Sistem kepiawaian moral dalam masyarakat akan mengenal pasti situasi situasi supaya setiap orang menolak sifat mementingkan diri untuk mengukuhkan satu sistem kelakuan yang memberikan manfaat kepada diri sendiri dan orang lain. Contoh. Nilai norma dan peraturan lebih cenderung kepada mengawal keselamatan masyarakat dan melindungi kebajikan ahli-ahlinya daripada memberikan kepentingan diri kepada seseorang individu.M.0 TEORI DAN SISTEM NILAI Teori Kemoralan Sosial Teori Deontologi TEORI DAN SISTEM NILAI Teori Keperibadian Mulia Teori Etika Teleologikal Rajah 2.G.0: Cabang Teori dan Sistem Nilai 2.2.

13. (ii) Kerelatifan Budaya (Cultural relativism) (iii) Terlalu ketat dan tidak fleksibel (iv) Jenayah 6 . 12. Kemoralan sosial biasanya mendapat sokongan kuat ahli-ahli sosiologi moral bahawa adalah menjadi tanggungjawab setiap individu untuk mematuhi pemerintah sebagai autoriti moral (rujuk tulisan Thomas Hobbes dalam Leviathan). Emile Durkheim (1961) mengatakan bahawa etika terdiri daripada suatu sistem peraturan yang ditetapkan terdahulu tentang bagaimana seseorang harus bertindak dalam sesuatu situasi. 10. nilai dan pantang larang. Kesukaran menyesuaikan peraturan masyarakat dengan situasi baru dan semasa. Peraturan moral lazimnya menentukan setiap tingkah laku dan etika boleh menyekat tindakan seseorang. 9. Satu lagi unsur kemoralan sosial ialah pemahaman individu tentang "order sosial" dan kerelaan mematuhinya. 14.6. kebiasaan atau adat. Masa dan keadaan sentiasa berubah. 7. norma. Boleh membawa kepada ketegangan dan konflik sekiranya setiap masyarakat terlalu agresif mempertahan peraturan moral masing-masing. 11. Kesemua ini menjaga kerukunan sosial. Kelemahan kemoralan social:(i) Bersifat relatif Semua masyarakat mempunyai peraturan moral masing-masing. Peraturan moral satu masyarakat boleh bertentangan dengan yang lain. Ianya ditetapkan oleh autoriti dalam masyarakat. Peraturan masyarakat biasanya menyerupai tradisi. kod. Peraturan konservatif dan mutlak tidak dapat membantu dan membimbing seseorang menghadapi semua dilema moral baru. Sekatan (peraturan) yang berasaskan apa yang diizinkan oleh pihak berkuasa dalam masyarakat akan hilang kuasanya jika seseorang itu dapat menyembunyikan perbuatannya (jenayah) yang melanggar peraturan masyarakat. Nilai-nilai ini lebih mementingkan masyarakat dan bukan individu sebagai matlamat. Durkheim (1961) juga menitikberatkan "disiplin" dan "perasaan masyarakat penyayang". Walaubagaimanapun peraturan masyarakat wujud di luar individu. Peraturan ini ialah ukuran/persetujuan masyarakat yang mesti diterima utk menyekat perbuatan jahat cth Semangat bermasyarakat utk mengelak egoisme/individualisme. hormat-menghormati elak kezaliman 8.

tindakan-tindakan yang kerap diulang sehingga menjadi satu kebiasaan.2 Keperibadian Mulia 1. menyenangkan serta menyeronokkan. keperibadian mulia mewajibkan kita bertingkah laku baik. Bertindak mengikut jalan tengah akhirnya akan bermaksud "bertindak sepertimana anda harus bertindak". Keperibadian mulia didefinisikan sebagai kualiti terbaik atau istimewa (excellence). Mereka percaya bahawa sesetengah insan. Penjelasan Aristotle menerima banyak kritikan seperti: (i) Tanggapan Aristotle bahawa keperibadian mulia itu bukan sesuatu yang semula jadi ditentang oleh golongan yang percaya kepada Tuhan. iaitu kelebihan dan kekurangan.2. tindakan Mother Teresa dan Gandhi boleh dianggap ekstrem tetapi adakah mereka tidak bermoral . 10. seperti para nabi dan rasul. Berdasarkan konsep min. Aristotle menganggap bahawa sifat intelektual ini boleh dipelajari daripada seorang guru. 7. Sifat-sifat ini tidak dipelajari melalui ajaran seorang guru tetapi menerusi latihan. 4. 9. 2. Oleh itu. (iii) Doktrin "min" atau "jalan tengah" tidak mempunyai tenaga menasihati atau kekuatan praktikal. memiliki keperibadian mulia secara semula jadi kerana pemberian dan keredaan Tuhan (ii) Pemerolehan keperibadian mulia juga boleh diperoleh menerusi pemerhatian dan pergaulan rapat dengan mereka yang mempunyai sifat-sifat mulia kerana manusia dikatakan suka meniru atau mengikut teladan. Mengikut Aristotle. doktrin "kesederhanaan" sebenarnya tidak memberi bimbingan dan nasihat yang berguna kerana tidak jelas apa yang dianggap cara atau tindakan yang "patut" atau "sederhana" itu. Teori ini berkait rapat dengan "kaedah sikap baik" dan sifat-sifat seorang insan moral. Terdapat dua jenis keperibadian mulia: (i) Keperibadian mulia intelektual (ii) Keperibadian mulia moral 6. Keperibadian mulia intelektual adalah kebaikan atau keistimewaan akal seperti kebolehan memahami dan membuat taakulan yang baik. Konsep keperibadian mulia bermula dengan masyarakat Yunani pada abad ke-4 SM dan salah seorang pelopornya ialah Aristotle. Sifat keperibadian mulia merupakan suatu min (kesederhanaan) di antara dua ekstrim. Ciri-ciri seseorang yang mempunyai keperibadian mulia: (i) Menyedari moral adalah satu kewajipan yang tidak boleh dipersoalkan (ii) Mempunyai keikhlasan dan kejujuran dari segi nilai (iii) Sentiasa berusaha bersungguh-sungguh melakukan kebaikan dan mengelakkan keburukan 7 . Persoalan yang ditekankan ialah "Apakah yang patut saya jadi?" dan bukan "Apakah yang patut saya lakukan?" 3. Kedua-dua ekstrim adalah buruk. 8. iaitu seseorang itu tidak dilahirkan dengan sifat baik dan jahat. 5. Contohnya. Keperibadian mulia moral tidak terhasil dalam seorang individu secara semula jadi.

5. Dalam sejarah etika terdapat dua pandangan utama. (ii) Berasal daripada perkataan "utility" yang bermaksud "berguna" atau "kegunaan". Akibat yang baik boleh ditafsirkan sebagai: (i) Yang membuat orang lain bahagia dan (ii) Yang menguntungkan diri sendiri.(iv) (v) (vi) Berpegang kepada prinsip Tidak mengharapkan balasan atas apa yang dilakukan Sedia menerima dengan tenang sesuatu yang dianggap kesusahan dan kesengsaraan . perbuatan itu tidak harus dilakukan. 4. 2. maka mengikut ahli teleologis. Kalau membohong menyelamatkan nyawa seseorang. 12. Tetapi seseorang ahli deontologis akan melihat nilai betul salah sesuatu tindakan secara intrinsik. 8. 2. 7. Peraturan Utilitarianisme: (i) Setiap orang patut melakukan tindakan yang akan membawa kebaikan maksima untuk setiap orang yang dipengaruhi oleh tindakan itu. 10. Teori teleologikal menganggap tindakan atau perbuatan yang membawa kebaikan bermoral manakala yang mendatangkan keburukan adalah tidak bermoral. Aliran Utilitarianisme: (i) Diasaskan oleh Jeremy Bentham (1748-1832) dan John Stuart Mill (1806-1873). (iii) Doktrin moral ini mengkehendaki kita supaya sentiasa bertindak untuk menghasilkan kebaikan/keseronokan maksima kepada bilangan orang yang sebanyak mungkin atau semua pihak yang terlibat. kedua-dua teori ini bertentangan antara satu sama lain dalam menentukan nilai-nilai sesuatu perlakuan moral. 3. 8 . 9. 6. Kalau akibatnya baik. iaitu sama ada berbohong itu merupakan tindakan baik atau buruk tanpa menilai kesannya. Tumpuan Teori Teleologikal ialah hasil atau akibat sesuatu tindakan manakala tumpuan Teori Deontologikal ialah tindakan atau jenis tindakan itu. Perkataan teleologikal berasal daripada perkataan Yunani "telos" yang bermaksud "tujuan" atau "matlamat". perbuatan membohong itu adalah betul dan wajib dilakukan. 13. maka wajib dilakukan dan kalau sebaliknya. Keadaan ini mewujudkan dua aliran pandangan dalam Teori Teleologikal iaitu aliran Utilitarianisme dan aliran Egoisme Etika. 11.3 Teori Etika Teleologikal 1. Seseorang ahli teleologis akan menentukan sama ada bercakap bohong adalah betul atau salah melalui akibatnya. Pada prinsipnya. iaitu Teori Teleologikal (Consequentialist Theory) dan Teori Deontologikal (Non-consequentialist Theory).

dunia akan kehilangan sifat keamanan dan kezaliman berleluasa. kuat. 22.Bependapat peraturan hendaklah bersifat individu sesiapa yg mematuhi akan menjadi maju. Tanggungjawab asas individu ialah memajukan seberapa banyak kebaikan untuk dirinya. Friendrich Wilhem Nietzche. 20. (v) Setiap orang mentafsirkan situasi dirinya dan menentukan tindakan yang manakah akan membawa sebanyak mungkin akibat yang baik bagi setiap orang yang terlibat dalam situasi itu. Aliran Egoisme: (i) Egoisme psikologikal. Kelemahan peraturan utilitarianisme: (i) Kesukaran menentukan akibat baik bagi orang lain dan semua pihak. (ii) Bukanlah teori etika. 21. Jika kemudaratan dijangka melebihi akibat baik yg dinikmati oleh neg yg melancarkan perang(w/pun menang) menurut u peperangan x boleh dijustifikasikan. Kebaikan egoisme: (i) Sebagai agen moral. Justeru u akan menyokong tindakan mengebom bandar2 di Jerman utk menamatkan PD ke-2 w/pun ramai nyawa x berdosa terkoban kerana jika pihak Nazi menang. Bagi u dlm memutuskan kemoralan melancarkan peperangan. 17.14. (iv) Egoisme etika (bersifat normative) terbahagi kepada 2 bentuk iaitu: (a) Egoisme etika individu Setiap orang patut bertindak untuk kepentingan saya. tetapi tidak selalu. 18. Dalam membuat pertimbangan moral individu mestilah mengutamakan keuntungan bagi dirinya. bertindak demi kepentingan. (iv) 9 . (ii) Kesukaran membuat peraturan sejagat tanpa pengecualian. (iii) Mengikut teori ini: (a) manusia sentiasa bertindak demi kepentingan diri kerana dibentuk secara mental untuk berbuat demikian dan (b) terdapat orang yang kerap. Utk memperjelas teori ini kita ambil isu moral berkaitan peperangan sbg cth. (b) Egoisme universal Setiap orang patut bertindak demi kepentingan diri kecuali kepentingan orang lain juga memenuhi kepentingannya. Sebaliknya.s org mesti menimbang /m kira kemudaratan dan kebaikan yg dihasilkan oleh peperangan itu. mengkritik utilitarianisme kerana: (i) Tidak semua perkara menguntungkan seseorang akan menguntungkan org lain. (ii) Sebagai penasihat moral.peperangan dianggap wajar dari segi moral jika hasilnya membawa kebahagian.Tetapi beliau menentang peraturan mutlak yg datang drpd sesuatu autoriti. (ii) Beliau memperakui nilai sesuatu peraturan. 15. berkuasa. Peraturan tidak diperlukan untuk tindakan kerana setiap situasi dan orang adalah berlainan. 16. kebaikan lebih drpd kesengsaraan/kemudaratan. 19.

Pertama.demokrasi (x berfikiran sivik).Namun sejarah menunjukkann cth kejayaan Jepun krn kesetian kpd maharaja mrk. 2. Prinsip Duty (Principle of Duty) iaitu apabila seseorang melaksanakan tanggungjawab atau tugas yang diberi semata-mata kerana mengikut arahan bagi melaksanakan tugas itu.Beliau bpdpat utk memperoleh kemajuan mrk yg lemah diekplotasi. seseorang melakukan sesuatu atau tidak melakukannya semata-mata kerana pekara itu difikirkannya baik atau buruk. 6. ketabahan hati. Misalnya apabila kita menderma untuk tabung kebajikan. tiada yang baik tanpa syarat. 7. 3. Misalnya tentera Amerika Syarikat yang terlibat dalam mengebom Hiroshima dan Nagasaki melakukannya kerana melaksanakan tugas yang diberi. dan kehormatan. Menurut teori ini. prinsip kemoralan ialah kewajipan (duty). kita harus bertanggungjawab secara moral atas motif kita untuk membuat kebaikan atau keburukan. (c) Tekad baik diterangkan sebagai taakulan praktikal (keupayaan untuk melaksanakan prinsip atau peraturan). bukan kerana ada sesuatu kesan peribadi akibat perbuatan itu. Kedua. Kant percaya bahawa apa yang memberi nilai moral kepada sesuatu tindakan bukan akibatnya kerana akibat-akibat tindakan kita tidak sentiasa berada di bawah kawalan kita.Agamawan (ateis). pilihan peribadi dan bukannya dipaksa. Deontologi berasal dari perkataan Yunani "deon" atau duty tugas/tanggungjawab yang bermaksud "yang diharuskan atau diwajibkan".manusia x perlu beroganisasi dan taat kpd autoriti. "hadiah atau pemberian alam" seperti kekuasaan. Kecuali good will atau tekad baik. 2. Deontologi selalu dikaitkan dengan Immanuel Kant.4 Teori Deontologi 1. (ii) Nietzche jahil ttg hakikat kewujudan manusia. Prinsip Eksistensialisme (Principle of Existentialism) di mana nilai baik atau buruk mesti berasaskan kepada pilihan setiap individu secara bebas. seorang ahli flasafah German (1724-1804) yang pernah mengajar di University of Konigsberg di bahagian barat Rusia. Prinsip kewajipan: (a) Menurut Kant. 8. kekayaan. Duty for the sake of duty.23. (d) Kant menyatakan bahawa "bakat minda" seseorang seperti kecerdasan. Keburukan egoisme: (i) Egoisme mementingkan diri dan x mengambil kira kptingan org lain. dan "ciri watak" seperti keberanian. dan sifat-sifat lain memang baik dan diingini dalam banyak 10 . Oleh itu. 4. Cth mendahulukan diri dlm kenaikan pangkat w/pun ada org lain yg lebih layak. kebijaksanaan dan pertimbangan. Ia menjadi nilai yang baik jika kita menderma secara sukarela tetapi menjadi nilai yang tidak baik jika kita menderma kerana dipaksa atau kerana terpaksa. 5. Akan tetapi motif (niat) tindakan kita adalah di bawah kawalan kita.

kemahuan atau kecenderungan semula jadi. kerana penculik melayan mangsanya sbg alat mendapat wang tebusan. (l) Satu lagi formula yang penting ialah Practical Imperative yang menyatakan bahawa kemanusiaan hendaklah sentiasa menjadi matlamat dan bukan alat perlakuan individu. Tanpa kerelaan dan sistem moral yang begitu rigid keikhlasan sesuatu tindakan tiada sedangkan ia tidak semestinya nilainya.hal atau perkara. (f) Motif yang menjadikan sesuatu tekad itu baik bukanlah cita rasa. boleh membawa kebaikan pada masa-masa tertentu 11 . (k) Individu itu mestilah bertindak sebagaimana dia inginkan orang lain bertindak terhadapnya. (h) Satu-satu tindakan yang dianggap betul dari segi moral tidak dianggap memadai jika ia dilakukan semata-mata untuk kepentingan diri. 9. tujuan dan motif seseorang. (j) Prinsip moral yang ditetapkan oleh individu itu mestilah juga dipatuhi oleh orang lain. 10. peraturan. Kategorikal Imperatif (i) Kewajipan atau undang-undang mutlak dikenali sebagai satu set prinsip moral iaitu Categorical Imperative atau perintah mutlak/tanpa syarat. bukan kemanusian mjdi matlamat penculik itu. (m) Kemanusiaan adalah suatu nilai intrinsik manusia. langsung akibat suatu tindakan di undang-undang dan agama dalam menentukan satu sistem moral yang berkesan? Mewujudkan individu yang Apakah faedah sesuatu sistem bertanggungjawab terhadap moral itu kalau tidak membawa dirinya akibat baik terhadap diri kita sendiri. (e) Tumpuan diberi dan diletak atas niat. Walaupun begitu sifat-sifat ini tidak boleh dianggap baik tanpa syarat. dan bukan atas apa yang dilakukannya. (n) Cth Jangan menculik . orang lain dan keduaduanya? Sifat ikhlas adalah dasar utama Apa gunanya mengamalkan teori ini. Kekuatan dan kelemahan: KEKUATAN KELEMAHAN Melahirkan insan yang patuh dan Bolehkah kita mengetepikan taat kepada kewajipan. (g) Sesuatu tindakan akan mempunyai nilai moral apabila dilakukan dengan kerelaan dan seseorang itu akan mempunyai kerelaan hati jika motif tindakannya ialah satu tanggungjawab moral yang diakui.

dan tindakan sepanjang hayat. (c) Prima facie = ("at first glance" atau "on the surface of things") (d) Kewajipan prima facie Ross termasuk mengatakan kebenaran. Oleh itu nilai moral itu sentiasa berubah. menunaikan janji. mengamalkan keadilan dan tidak mencederakan orang lain. Mitos ini mesti dihapuskan dari alam kemoralan.batu. (c) Menurut Satre. (i) Dlm diri manusia terdapat kekosongan @ ketiadaan (Nothingness) yg mesti diisi oleh manusia melalui kesedaran.subjektif.tidak mutlak dan sebagainya.Manusia terus bebas memilih.11. jika individu mematuhi peraturan masyarakat secara buta tuli. Ross percaya terdapat peraturan yang patut dipatuhi oleh manusia kerana ini adalah obligasi manusia melakukannya. (k) Manusia tidak boleh mengubah dirinya (Being for itself) menjadi (Being in itself) yg kaku/konkrit/maujud spt meja. Kewajiapan Prima Facie: (a) Sir William David Ross (1877-1940) bersetuju dengan kant bahawa kemoralan pada asasnya tidak patut berdasarkan akibat tindakan kita tetapi beliau tidak bersetuju dengan kemutlakan teori-teori Kant. mengakui kebaikan yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita. meja. ibu bapanya dan lain-lain.kewujudan (existence) mendahului zat (essence). Bagi eksistensialisme. Eksistensialisme: (a) Jean Paul Satre adalah pelopor utama dalam eksistensialisme. (h) Manusia wujud dahulu siapa mereka bergantung kpd apa yg dilakukan mereka. bagaimana dia lahir. (d) Tidak dapat dinafikan bahawa individu tidak dapat membuat apa-apa terhadap hakikat bahawa dia telah lahir. (e) Dlm buku Being & Nothingness bagi kes Manusia sahaja. kemoralan berasaskan andaian "kebebasan". (j) Objek yg tiada kesedaran ialah spt kerusi. dan lain-lain. dia mempunyai pandangan "mitologi" yang menjejaskan kebebasannya.kerusi. tidak dijadikan mengikut spesifikasi tertentu @ dibuat utk tujuan tertentu. bola bersifat statik dan tidak berubah. 12. Seperti Kant. (m) Individu mesti bertanggungjawab terhadap pertimbangan dan tingkah laku moralnya sendiri. (b) Eksistensialisme melemahkan peraturan tradisional dan mutlak yang berfungsi sebagai panduan moral. (g) Manusia tidak difikirkan. (l) Manusia ingin menjadi sesuatu yg mempunyai sifat tetap yg menyebabkan dia ditentukan utk bertingkah laku secara khusus. pemikiran.Sifat sudah ditetapkan (fikir dulu baru buat). tetapi dia boleh menentukan bagaimana dia hendak hidup.Bermaksud zat pisau mendahului kewujudan. 12 . dalam abad berapa dia lahir. (f) Bezakan dengan pisau. (b) Ross percaya bahawa terdapat kewajipan prima facie tertentu yang patut kita sentiasa patuhi kecuali apabila keadaan atau alasan yang serius memerlukan kita buat yang berlainan.

(o) Kewujudan ini merujuk kepada individu membuat pilihan dan keputusan moral yang tulen dan tidak membenarkan dirinya dipengaruhi oleh pendapat dan pandangan orang lain dalam membuat pilihan dan keputusan moral. dia dianggap berada dalam kewujudan yang tidak sah. (d) Bagi Satre jika individu tidak mencipta nilai baru. walaupun tidak mementingkan diri boleh membawa individu kepada relativisme @ individualisme. 15. seseorang itu merasakan kewajipannya bukan suatu yang dipaksa dari luar. 18. Apabila individu itu membenarkan orang lain membuat pilihan moral untuk dirnya. Individu mesti bertanggungjawab terhadap tingkahlaku moral sendiri. Manusia hanya perlu pilih prinsip etika atas sebab yg rasional bagi memastikan kehidupan lebih baik. tindakan dianggap tidak bermoral. Moral ini perlu dihapuskan dari kemoralan. 17. kemudian membuat pilihan dan keputusan moralnya sendiri. (b) Tidak berguna bercakap mengenai isu moral kerana individu tiada hak terhadap kemoralan & tingkahlaku orang lain. Dengan menjauhi semua prinsip dan peraturan moral. iaitu menilai secar teliti situasi berkenaan. Eksistensialisme menekankan pilihan terus daripada sumber asal (first hand choice). Mengikut eksistensialisme.Menurut satre org yg mematuhi peraturan tradisional akan menyekat kebebasanya. Golongan eksistensialisme menitikberatkan kebebasan memilih (freedom of choice) dalam situasi yang mereka berada. 16. 14. tetapi sesuatu yang dikehendaki olehnya sendiri. individu mesti menggunakan kebebasannya untuk mendapat fakta yang betul berhubung dengan situasi yang dihadapinya. 13 .13. (c) Fredoom of choice. (n) Aspek ini sama dengan pandangan Heideggar yang memperkenalkan konsep "kewujudan sah". Terdapat tiga bentuk kebebasan: (a) Kebebasan jasmani (b) Kebebasan kehendak (c) Kebebasan moral Kebebasan moral bermaksud kebebasan bertindak tanpa paksaan dan larangan. Kritikan terhadap teori Eksistensialisme: (a) Eksistensialisme melemahkan peraturan tradisional/mutlak yg berfungsi sbg panduan moral. Tidak perlu bagi setiap individu mencipta nilai & prinsip sendiri kerana akan menjadikan kehidupan sosial tidak teratur.

(jika tidak dilarang oleh Tuhan. (c) Pada asasnya moral agama adalah moral atau etika yang berdasarkan kepada kewujudan Tuhan dan keimanan kepadaNya dan kehidupan Akhirat (selepas mati). Pandangan A: (a) Prinsip asas kemoralan ini ialah apa-apa tindakan yang dilarang oleh Tuhan adalah tidak bermoral. Pandangan B: (a) Tuhan tidak menjadikan sesuatu perbuatan itu betul atau salah tetapi melarang kelakuan tertentu seperti keseksaan dan rogol kerana ia adalah tidak bermoral (b) Membenarkan tindakan lain seperti menolong orang kerana ia bukan tidak bermoral dan memerlukan kelakuan seperti menghormati ibu bapa kerana tidak melakukannya adalah tidak bermoral.1 Pengenalan 1. (b) Tuhanlah yang menjadikan sesuatu perbuatan yang menjadikan sesuatu perbuatan itu betul atau salah melalui larangan-Nya. (c) Sesuatu tindakan seperti rogol adalah salah kerana ia dilarang oleh Tuhan.0 NILAI AGAMA DAN KEPERCAYAAN Hindu Kristian Taoisme Islam NILAI AGAMA DAN KEPERCAYAAN Confucianisme Buddha Kepercayaan Natif Sikhisme Rajah 3. Salah satu pandangan tentang dari mana datangnya kemoralan adalah bahawa kemoralan manusia mengenai yang betul dan salah berasal dari Tuhan atau Kuasa Luar Biasa (kemoralan objektif). adakah rogol itu bermoral?) 3. 2. 14 .0: Agama dan Kepercayaan Utama Di Malaysia 3.3.

Mengetepikan dunia dan mengutamakan akhirat (c) Moral Monoteistik . Ada tiga bentuk utama: (a) Moral Politeistik . 15 . Setiap insan yang beragama sudah sepatutnya mengabdikan dirinya kepada Tuhan dengan membuat apa yang disuruh dan menghindar apa yang dilarangNya.4.Kepercayaan kepada banyak tuhan (b) Moral Zuhud . 6.Kepercayaan kepada tuhan yang satu 5.

16 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->