DISEDIAKAN OLEH : `AFIFAH FARAH SYAMIRA BT ABU HASSAN MOHD NAIM BIN MOHD ZUL MOHD FARIZ BIN

MOHD ZULKIFLI

KONSEP PERLEMBAGAAN BERTULIS TIDAK BERTULIS 3.1. JENIS-JENIS 2. UNSURUNSUR TRADISI . DEFINISI 4.

y Satu dasar atau formula yang menyatakan kuasa tugas-tugas awam di dalam sesebuah negara dibahagikan dan digunakan. dan juga autoriti dengan orang awam. y Perlembagaan adalah sumber undang-undang tertinggisesebuah negara.DEFINISI PERLEMBAGAAN y Satu set peraturan tentang hak. . kuasa dan prosedur serta tanggungjawab pihak yang mengawal dengan memandu hubungan di antara satu autoriti dengan autoriti yang lain.

Moodie dalam Some Problems of the Constitution. Hornby dalam Oxford Advanced Learner s Dictionary .Perlembagaan dimaksudkan sebagai satu sistem berkerajaan di mana undang-undang dan prinsipprinsip kerajaan tersebut berpandukan bagaimanakah sesebuah negara itu diperintah. .KONSEP PERLEMBAGAAN Menurut Geoffrey Marshall dan Graeme C. S. Menurut A.Perlembagaan sebagai satu komposisi (gabungan) dan fungsi kepada prinsip bahagian-bahagian tertentu sesebuah negara yang mengawal kerajaan atau badan yang dikenali sebagai rakyat. .

Pritchett dalam International Encyclopedia of Social Sciences. . .Perlembagaan mengandungi satu badan atau peraturan bertulis atau tidak bertulis yang dapat mengenal pasti kerajaan yang dibentuk. satu pembentukan kuasa untuk pelbagai organisasi kerajaan dan prinsip-prinsip umum yang akan menggunakan kuasa ini.H.Menurut R. Gilchrist dalam bukunya Principles of Political Science.N.Perlembagaan sesebuah negara itu sebagai satu rangka kerja peraturan perundangan yang menjadikan atau membuatkan sistem pemerintahan negara itu. Menurut C. .

Leeds dalam bukunya. . Politics.Menurut C.A. adapt kebudayaan atau Majlis Piagam Perjanjian. Strong dalam bukunya Modern Political Constitution. hak-hak memerintah dan hubungan antara keduanya akan diubah.Perlembagaan sesebuah negara bermaksud sebagai prinsip-prinsip atau dasar-dasar penting berpandukan kepada cara mana negara itu diperintah dan diisytiharkan.Perlembagaan sebagai koleksi prinsip-prinsip kuasa pemerintah. Menurut C. sama ada dalam undang-undang. . .F.

keistimewaan raja-raja .melayu dan hak orang bukan melayu. . kehakiman dan sebagainya. soal bahasa melayu. YDPA. Untuk menyelaraskan pemerintahan sesebuah negara. kewarganegaraan. agama.KONSEP PERLEMBAGAAN Merupakan sumber undang-undang tertinggi sesebuah negara Berperanan sebagai garis panduan pembentukan undang-undang sama ada di pihak pemerintah atau rakyat. kehakiman. mengandungi 131 perkara yang menyentuh pelbagai aspek pemerintahan seperti kebebasan asasi. Bermatlamat untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepada rakyat.

pendidikan. biasiswa. bumiputera sabah & sarawak Institusi Beraja Raja berkuasa mutlak Dibantu oleh pembesar-pembesar yang dilantik sebelum penjajahan British . Kemasukan perkhidmatan orang melayu dalam Rejimen Askar Melayu Agama Islam Keistimewaan orang melayu.UNSUR-UNSUR TRADISI Bahasa BM adalah bahasa kebangsaan yang mesti digunakan untuk maksud-maksud rasmi Tiada larangan mengunakan atau mengajar atau belajar bahasa lain Perkara 3(1) adalah perkara rasmi Persekutuan Agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai Setiap orang mempunyai hak untuk menganuti dan mengamalkan agama Jawatan dalam perkhidmatan awam. perniagaan dan kemudahan khas Tanah rizab org Melayu dilindungi drpd diselenggara oleh org bukan Melayu.

JENIS-JENIS PERLEMBAGAAN BERTULIS Bentuk perlembagaan yang dikumpul dan disusun dalam satu dokumen. Contoh: Perlembagaan Malaysia Tidak Bertulis Semua prinsip perlembagaan yang tidak terkumpul dalam satu dokumen seperti undang-undang adat. Contoh: Adat temenggung .

eksekutif)& Yang di Pertuan Agong juga tertakluk kepada Perlembagaan Persekutuan . tidak ada institusi yang boleh mengatasi ketertinggian Perlembagaan Persekutuan Malah ketiga-tiga badan kerajaan (perundangan.KETERTINGGIAN PERLEMBAGAAN Di Malaysia. kehakiman.

Undang-undang persekutuan atau negeri mengenai sesuatu perkara boleh diisytiharkan TIDAK SAH oleh mahkamah jika undang-undang itu bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan Ini kerana. . Perlembagaan memperuntukan dengan nyata dalam perkara 4(1): Perlembagaan Malaysia adalah undang-undang utama persekutuan dan apaapa undang-undang yang diluluskan berlawanan dengan perlembagaan adalah terbatal setakat mana yang berlawanan.

terima kasih .Sekian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful